FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015"

Transkript

1 FUB- nytt Detta är en tidning från. 2/2015

2 Ingång Tillgänglighetsrevolutionen Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är nu diskriminering. Vid årsskiftet ändrades Diskrimineringslagen. Förbudet mot diskriminering innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor. Det är naturligtvis bra. Men redan meningen bättre möjlighet att hävda sin rätt innehåller en hel del tvekan. Regeringen skriver om lagen med vackra ord: det är ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor tar vi alltså fortfarande steg mot ett samhälle där alla ses som individer; vi är inte framme pratar vi fortfarande om att fler ska kunna delta på samma villkor, inte alla. Utopin syns inte till. Innehåll Appar 5 Rapporter 3 Tips 4 Föreningsnytt 14 Kalender 16 Bristande tillgänglighet innebär att personer missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Vad som är skäligt bedöms även utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar. FUB:s ordförande Thomas Jansson har påpekat att det fortfarande finns många undantag. Det gör att lagen riskerar att bli tandlös. Ändå är lagändringen viktig. En annan förändring 2015 är att ordet funktionshinder ersatts med ordet funktionsnedsättning i en rad lagar. Det är bra. Ord, liksom lagar, är viktiga. En bit i taget rör vi oss vidare framåt. Årsmötet 8 Familjesöndag 6 Jenny Skånberg FUB- NYTT #2 april/maj 2015 En tidning från för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Årgång 15. GÖTEBORG Redaktion Lena Edvardsson Anne Leffler Christina Simonsson Jenny Skånberg Ansvarig utgivare Anne Leffler Grafisk form Jenny Skånberg Handgjorda typsnitt Joakim Sterner Yngve Hansson Primacura Media Omslagsfoto Lena Edvardsson Tryck Papper & Print Prenumeration Ingår i medlemsavgiften För icke-medlemmar 200 kr FUB-NYTT utkommer med fem nummer om året Kontakt Kom gärna med tips, idéer, annonser, debattinlägg, bilder och texter Telefon E-post Adress FUB-NYTT Lillatorpsgatan Göteborg Hemsida Malin Nystrand, LSS-läkare, önskar mer tid och samarbete LSS-läkare Malin Nystrand syns plötsligt lite överallt nu. I mars kunde man förutom att träffa henne hos oss på FUB, läsa reportage om hennes arbete i såväl FUB:s tidning UNIK som i tidskriften Intra. Hon är också efterfrågad och inbjuden att föreläsa både på såväl länsförbundets seminariedagar som på Intradagarna i Stockholm till hösten. Det är få läkare som specialiserar sig på patienter med intellektuella funktionsnedsättningar och det är detta Malin förklarar frekvensen med. Men Malin Nystrand arbetar naturligtvis mycket medvetet för att på olika sätt sprida sina erfarenheter och föreläser bland annat för AT-läkare och deltar i nätverk och utvecklingsarbeten. Malin medverkar på s medlemsmöte 18 mars. I sin föreläsning pekar hon på att personer med nedsatt autonomi och utvecklingshandikapp är prioriteringsgrupp 1 enligt riksdagsbeslut från Hälso- och sjukvårdslagen 26 stadgar att landstingen ska avsätta läkarresurser som behövs för att enskilda ska erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS och landstingen ska sluta avtal med kommunerna. Varför händer detta då inte? Lite siffor: Enligt Malin anses förekomsten av utvecklingstörning vara en procent. I Västra Götaland är befolkningsmängden cirka 1,7 miljoner, vilket blir patienter. I regionen finns ungefär 250 vårdcentraler, vilket ger cirka 70 patienter per vårdcentral. Det är också ungefär det antal patienter som Malin har. Hon avsätter i tid ungefär en halv dag per vecka för dessa patienter. I arbetet med gruppen behövs alltid ett individuellt perspektiv, med helhetssyn på patienten. Det betyder att man ska ha god patientkännedom och erbjuda kontinuitet. Det ska också finnas ett samordnat perspektiv, möjlighet att vara flexibel samt tillgänglig. Detta illustrerades med hur en arbetsdag på vårdscentralen kan se ut. Mot slutet sammanfattar Malin sina erfarenheter med följande visioner. Det skulle behövas en läkare och sjuksköterska på varje vårdcentral med intresse för gruppen. Avsatt tid en timme per besök. Samarbete med kommunen. Samarbete med habilitering, psykiatri, övriga specialister. Samarbete med intresseföreningar. Text & foto Christina simonsson Unik försäkring 18 mars På medlemsmötet berättade Per Liljeros om hur Unik försäkring kom till och har utvecklats. Det har varit olika samarbetspartners och huvudmän på vägen. Nu är Per tillbaka inom FUB och arbetar vidare med försäkringen som ska ligga nära medlemmarna. Det handlar om förmånliga försäkringar för medlemmar med många unika fördelar. Förutom FUB är åtta andra intresseorganisationer anslutna till försäkringslösningen. Läs mer om Unik försäkring på Per Liljeroos och kollegor är också lätta att komma i kontakt med på telefon CS Trädgårdsdax 24 mars Denna soliga dag röjde medarbetare från FUB och Munkhuset i slänten vid det gamla gympahuset. De rensade och ansade, tog bort grenar, sly, löv och annat skräp. Resultat blev så fint och nu kan vitsipporna och andra blommor breda ut sig. Även trädgårdsmöblerna fick en uppiffning, och plattorna i trädgårdsgången sopades fria från grus och blev också renspolade. LE

3 Tips Konferens: Så funkar sex! 30 maj 1 juni Scandic Opalen Göteborg Forum Skill arrangerar en konferens på temat sexualitet, kärlek och relationer: Så funkar sex! Konferensens två första dagar maj, vänder sig direkt till dig som har intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva svårigheter. Se annons på sidan 13. Måndagen den 1 juni öppnas konferensen även för dig som möter eller arbetar med målgruppen i din yrkesroll eller som är närstående. Under dagen erbjuds workshopar, föreläsningar, paneldebatter och filmvisningar. Anmälan och mer information på telefon: eller mejl: Sista anmälningsdag är 8 maj. appar för kommunikation En förmiddag för dig som är nyfiken på resultaten från vårt projekt DART har under tre år arbetat med ett projekt om hur appar kan stödja kommunikation. Nu avslutar vi vårt projekt med ett kalas där vi berättar om vad vi har gjort! plats DART, Kruthusgatan 17 dag Onsdag 17 juni 2015 tid pris Gratis! Anmäl dig på DARTs webb: Västsvenska kommunikationskarnevalen 1 2 juni Radisson Blue Göteborg Västsvenska kommunikationskarnevalen är ett samarrangemang mellan Dalheimers Hus, DART, Eldorado, ISAAC-Sweden och SPSM. Årets tema är AKK och flerspråkighet. Karnevalens grundtanke är att vara ett forum och en mötesplats för alla som verkar och arbetar inom området funktionsnedsättning. Fokus ligger alltid på kommunikation och allas rätt till kommunikation. Under två dagar kan man ta del av föreläsningar och seminarier samt mingla och botanisera bland utställarna i pauserna. Till mässan och ett antal miniseminarier är det fri entré. Mer information får du av Thomas Kollberg, telefon eller på Ta chansen att ställa dina frågor, testa lite själv och prata med oss som jobbar här på DART. Sista timmen av kalaset är avsatt för mingel om appar. Orientering: O-ringen för alla juli Borås O-ringen, världens största orienteringstävling, arrangeras i år i Borås. Man räknar med cirka besökare. Till folkfesten inbjuds också personer med funktionsnedsättning att prova orientering. Detta genom projektet O-ringen för alla som riktar sig till personer som behöver extra kognitivt stöd. Orsaken kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller autism. Då flertalet i målgruppen även har fysisk funktionsnedsättning eller synnedsättning kommer det också att erbjudas olika typer av anpassning, både i terrängen och i det urval av hjälpmedel som erbjuds. Läs mer på tavling/oringenflexo under dagen Erfarenheter från projektet Praktisk genomgång av vårt app-forum Fallbeskrivningar och exempel Tips och trix om appar och styrsätt Forskning kring användares upplevelser Hur fortsätter vi jobba med appar? Hur får vi kommunikationsstöd att fungera? Samlad kunskap om appar Appar och surfplattor är idag en naturlig del av utbudet av kommunikationshjälpmedel, både för personer med kommunikationssvårigheter, närstående, skolor, boenden och habiliteringar och efterfrågan är stor kring mer kunskap. Det behovet vill projektet Appar för kommunikation ett webforum tillgodose. För fyra år sedan var det här med appar väldigt nytt. Man såg att det fanns stor potential men väldigt lite erfarenhet i hjälpmedelssammanhang, säger Margret Buchholz, som arbetar på DART och är projektledare. DART, som är en enhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som jobbar med kommunikationsstöd, började sammanställa en lista med information och tips kring olika appar. Listan växte snabbt, och krävde konstant underhåll. Det blev ohållbart, säger Margret. Vi fick, och får fortfarande, väldigt mycket frågor kring appar och kommunikation, och det kändes angeläget att skapa en nationell plats med information om appar och hur man kan använda dem som stöd för sin kommunikation. DART fick, tillsammans med dåvarande Hjälpmedelsinstitutet* och flera brukarorganisationer**, pengar från Arvsfonden för att leda ett projekt med målet att öka och samla kunskap om hur smartphones och surfplattor kan anpassas med appar för att ge stöd i vardagen för personer med kommunikationssvårigheter. Projektets viktigaste uppgift har varit att skapa ett webbforum där informationen ska finnas samlad. I det arbetet har DART fått hjälp både från brukarorganisationerna och andra kommunikationscenter. DART har också provat och utvärderat appar tillsammans med personer med kommunikationssvårigheter. Vi rekryterade fyra barn och fyra vuxna med olika typer av kommunikationssvårigheter, säger Ingrid Mattsson Müller, som också arbetar på DART och är med i projektet. Träffarna ledde fram till en klar slutsats det behövs mycket stöd och individuell hjälp och kartläggning för att kunna komma igång och använda kommunikationsstöd. Det finns ingenting som passar alla och att hitta det som passar kräver tid, resurser och kompetens. Forumet blir ett viktigt redskap för alla som arbetar med att stötta personer med kommunikationssvårigheter och deras närstående. Där finns information om apparna, och man kan söka på dem utifrån olika kategorier eller andra filter. Alla som använder forumet kan själva lägga in information, dels om appen i sig, dels om hur det har varit att använda den. Alla är med och formar forumet, säger Margret. Det är kvalitetssäkring för oss. Forumet är det största enskilda resultatet av projektet, som avslutas i sommar. På DART:s webbplats kommer det också finnas material att läsa och tips om olika appar. Utifrån de personer som var med i projektet har DART tagit fram olika fallbeskrivningar, där de rekommenderar olika appar, tillbehör och på vilka sätt apparna skulle kunna användas. Det finns också en del färdiga upplägg till apparna som går att ladda hem och använda direkt i den egna plattan. Text & foto Sandra Derbring *Under projektets gång lades Hjälpmedelsinstitutet ner och gick upp i Myndigheten för Delaktighet. ** Autism- och Aspergerförbundet, FUB och RBU Så här enkelt kommer du igång med forumet 1. Gå in på 2. Tryck på Kommunikationsappar eller Kognitionsappar och klicka i de olika fälten för att söka efter en app, eller skriv ett sökord i rutan. Du kan läsa allt om apparna utan att vara inloggad. 3. Om du vill kunna lägga in egen information behöver du registrera dig med din e-postadress. Det går på några sekunder. 4. När du har fått ett konto loggar du in. Då kan du kommentera på en app som redan finns inlagd, eller klicka på Lägg till ny app om du vill tipsa om någon som inte finns. Appar kan hjälpa personer att kommunicera. För att kunna använda appar på ett bra sätt behöver vi kunskap. Vilka appar finns? Vad passar mig? Hur använder vi apparna? Nu finns information samlad på en hemsida: 5

4 Familjesöndag Följ med på tågresan Anten Gräfsnäs 31 maj Glädje och förväntan Många familjer kom till familjesöndagen 12 april. I rotundan hoppade barn och även några vuxna så att hoppborgen gungade. Det blev många glada skratt. Roliga rummet var öppet, och bollbadet, vattensängen och leksakerna drog också till sig många barn. I caféet fanns ansiktsmålaren Cornelia, som med fina penseldrag förvandlade helt vanliga barn till en fe eller ett monster. Några fick en målning på armen, och det fanns både hästar och indianer, blommor och fjärilar till beskådande. Till fikat fanns det mycket gott att välja på, allt från pannkakor till småkakor, vetekransar och chokladbollar, samt en radiokaka som gjorde flera riktigt nostalgiska. FUB:s nya lekotekarie Inger Joheman fanns på plats, och bjöd in familjerna till Lekoteket. Hon fick några besök av ett par föräldrar som lånade pedagogiska leksaker till sina barn. Text & foto Lena Edvardsson FUB:s barnfamiljer hälsas välkomna till den traditionella avslutningen av vårens familjesöndagar. Vi åker med det gamla tåget från Anten till Gräfsnäs. Vid sjön Antens strand äter vi medhavd matsäck. Där finns en lekplats för barnen. Det kan också bli tillfälle till bad och ett besök på Gräfsnäs slottsruin. Pris: 50 kronor för FUB-familjer. Betalas på plats till FUB:s representanter. Andra som vill åka med betalar själva. Mer information finns på Var och när: Vi samlas klockan på Antens station. Tåget avgår klockan Tillbaka kan man åka med ett tåg eller med en rälsbuss Anmäl gärna ditt deltagande. Behöver du samåka för att komma till Antens station eller har andra funderingar, kontakta Lena Edvardsson. Telefon: Mejl: Väl mött! /FUB:s lekotekskommitté GÖTEBORG 6

5 Nyheter från årsmötet Från Verksamhetsplanen 2015 FUB behövs som stöd för personer med intellektuellt funktionsnedsättning, deras familjer och anhöriga i alla skeden i livet. FUB är en viktig samarbetspart med unik brukarkompetens för kommunen och andra huvudmän. FUB bevakar medlemmarnas intressen. Som exempel på sådana områden kan nämnas skolfrågor, fritidsverksamhet, boende och daglig verksamhet där FUB verkar för att föra fram medlemmarnas behov, önskemål och idéer. Årsmötet 2015 inleddes med att göra ett besök hos en av föreningshusets musikkurser bandet Zingers som håller till i Rotundan på tisdagkvällar. Med stor inlevelse sjunger deltagarna sina egna favoriter till ackompanjemang av cirkelledarna Eva-Lena och Tobias på gitarr och bas. Studieförbundet Vuxenskolan har kvällstid flera kurser i föreningshuset riktade till vuxna och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. På tisdagar är det förutom musikgruppen Zingers, matlagningskurs, målning och datakurser. Efter musikunderhållning promenerade mötet tillbaka till Aulan där de mer traditionella årsmötesförhandlingarna ägde rum. Mötets ordförande Lars-Olof Granat manövrerade med stor vana deltagarna genom verksamhetsberättelser, årsredovisning och verksamhetsplaner. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för gånget år. Det blir hela tre nya ansikten i styrelsen. Gunnel Ljungberg som valdes in som ledamot samt Margareta Elmberg och Ingrid Olsson som valdes in som ersättare. Åsa Granbom valdes till ordinarie ledamot efter ett år som ersättare. Två personer har slutat i styrelsen, Mikaela Jonsson samt Bert Karlsson, de tackades för sin insats. Bert var bekymrad över att styrelsen i och med att han slutar nu enbart består av kvinnor. Han kommer att fortsätta arbeta med att ordna fritid för vuxna och berättade om planerna om resa till Hönö/Öckerö i augusti. Årets förbundsstämma äger rum på Hotell Nordkalotten i Luleå 8 9 maj. Erica Olsson valdes till föreningens ombud. Stämman inleds med föreläsningar om föräldrar med utvecklingsstörning, delaktighet, Leva inte bara överleva. Till länsförbundets Ombudsmöte kan föreningen skicka två ombud. Årets möte äger rum i Vara den 11 april. Marianne Bengtson valdes av årsmötet och den andra ger möte styrelsen mandat att tillsätta. Medlemsavgifterna beslutades oförändrade efter en stunds diskussion. Avgift för huvudmedlem 200 kronor och familjemedlem 60 kronor. Nytt för i år är att man inte behöver vara bosatt på samma adress för att vara familjemedlem. Mötesfunktionärer, valberedning och avgående styrelse avtackades med blommor. Därefter var det dags för smörgåstårta, samtal och lite spontan diktläsning. Text & Foto Christina Simonsson Verksamhetsplan 2015 Se styrelsens plan här intill >> Nya styrelsemedlemmar Se presentationer på nästa uppslag >> Se hela listan på sidan 15 >> Intressepolitik Styrelsen ska arbeta för att kvaliteten i kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning är god och att Brukarrevisionen används för uppföljning av kvalitet i stadens verksamheter. Under 2015 ser styrelsen följande särskilt angelägna fokusområden; Kommunens arbete för gemensamt arbetssätt över staden och likabehandling i myndighetsutövning. Fritidsfrågan för ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Neddragning av ledsagning/kontaktperson för personer i eget boende oroar föreningen samtidigt som resurser i gruppbostaden minskar. Hur skolan säkerställer kvaliteten i särskolan. Stödet till barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå kommer att bevakas. Personer med intellektuella funktionshinder har svårare än andra att företräda sina egna intressen, särskilt då flera frågeställningar är komplexa. Utöver en aktiv dialog med kommunen driver även föreningen samverkansarbete med såväl Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Föreningen arbetar särskilt för att stärka kvaliteten i processen i övergången mellan skola och arbete för att individer ska få rätt stöd. Under 2014 publicerade FUB rapporten fångad i fattigdom samt sammanställning över gjord boendeenkät. kommer utifrån rapporterna undersöka hur resultaten ser ut i ett Göteborgsperspektiv Samverkan Styrelsen skall fortsatt aktivt verka för att samverkansarbetet med Göteborgs kommun förstärks och effektiviseras. Styrelsen skall även samverka med FUB Västra Götaland, de lokala FUB föreningarna i kranskommunen och andra organisationer med gemensamma intressefrågor. FUB har representanter i Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och i de lokala funktionshinderråden. Föreningsmöten kommer att hållas för att samordna påverkans- och bevakningsarbetet i stadsdelarna. Aktiviteter Lekotekskommittén arrangerar familjesöndagar och styrelsen kommer att anordna medlemsarrangemang för stora och små och erbjuda utbildning för våra medlemmar. Som exempel på medlemsaktiviteter kan bland annat nämnas badkalas, tonårsdisco, andra aktivitet för tonåringar och unga vuxna, samt temadagar/kvällar för vuxna. Under 2015 kommer föreningen också att vidareutveckla mångfaldsarbetet. Föreningen kommer att arrangera fritidsaktiviteter för vuxna i enlighet med erhållet arv och planerar en sommarutflykt till Göteborgs skärgård, soppteater och trädgårdskurs. I samarbete med föreningen Grunden planeras danser i föreningshuset. Föreningen Grunden arrangerar mycket av sina medlemsaktiviteter i fastigheten på Lillatorpsgatan. FUB har för avsikt att även fortsättningsvis samarbeta med Grunden för att vår gemensamma målgrupps intressen skall tas till vara på bästa sätt. Medlemsservice Styrelsen skall fortsätta arbetet med att utveckla föreningens medlemsverksamhet och avser att rekrytera fler medlemsrådgivare. Styrelsen fortsätter arbetet med tidningen FUB-nytt, föreningens webb plats och andra digitala mötesplatser med syftet att ge god information och möjliggöra en bra dialog och medlemsinflytande. Styrelsen skall fortsätta arbetet med att öka medlemsantalet och satsa på gruppen nya medlemmar. Föreningen kommer också att visa upp sig och delta på externa arrangemang. Delta på informationsdagar som anordnas av bland annat Habilitering. Lekotek Föreningen strävar för att ha Lekotek fortsatt öppet en gång i veckan och i samband med familjesöndagar. Det besöks av personal från förskolor och skolor samt medlemsfamiljer. I föreningshuset där verksamheten bedrivs finns också fina utrymmen där barnen kan stimuleras till lek och utveckling. Det finns ett roligt sinnesrum och en lekplats på gården med moderna och säkra planlösningar. Föreningshuset Styrelsen kommer under 2015 fortsatt att arbeta för en god yttre och inre miljö i föreningshuset i samarbete med övriga hyresgäster och samarbetsorganisationer och verka för en funktionell, säker och trivsam miljö. Det fristående gymnastikhuset kräver åtgärder som involverar lokalförsörjningsförvaltningen. FUBs hyresgäster och samarbetspartners i föreningshuset är RBU i Göteborg med omnejd, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Grunden samt Kulturföreningen M.i.M samt TSM daglig verksamhet som bedriver daglig verksamhet i huset och driver cafét och är behjälpliga med vissa andra uppgifter i huset och trädgården. FUB har arbetat aktivt för att bredda verksamhet och innehåll i huset och är mycket glada över att dela huset med flera aktörer med vilka vi kan ha korsbefruktande samarbete. Självklart innebär det också ett extra engagemang från FUBs sida att få det hela att fungera bra när det gäller kommunikation och samordning mellan verksamheterna. Att utveckla och förvalta fastigheten är också mycket arbetsintensivt. Många människor med olika behov i huset ställer krav på tillgänglighet, säkerhet och användbarhet. Det krävs bra planering, samordning och blick för vad som måste prioriteras. 8 9

6 Nya i styrelsen 2015 Medlemmarna i väljer vem som ska vara med i styrelsen. Detta görs på årsmötet varje år. Nu är det tre nya personer i styrelsen: Gunnel Ljungberg Ingrid Olsson Margareta Elmberg Två av dem presenterar sig här. Ingrid Olsson 55 år och bor på landet i Säve. Jag arbetar som nattsjuksköterska på Neurokirurgen på Sahlgrenska sjukhuset. Jag har man och 3 barn 22, 20 och 16 år. Jacob som är 16 år har en lätt utvecklingsstörning och ADHD. Jag är intresserad av skola, sysselsättning och fritid för utvecklingsstörda. Gunnel Ljungberg Jag heter Gunnel Ljungberg, jag är 59 år och mamma till tre barn som nu är i 20-årsåldern. Min son David är 20 år och yngst. Han fick diagnos autism i treårsåldern, då han förlorade sitt tal samt sin förmåga och motivation till social interaktion. Ledstjärnan för familjen i all engagerad träning med och för David har varit ordet självständighet. David har alltid varit delaktig på sina egna villkor i familjen, i vardag som till fest, precis som oss andra. Det förhållningssätt som använts är främst Sonrise men kombinerat med alla tänkbara passande och motiverande metoder och kommunikationsstöd. David går nu tredje året på gymnasiesärskolan Högsbodal och har haft insatsen personlig assistans sedan David bor kvar i familjen. Jag tror mig vara en ganska enkel, glad och öppen person. Jag har 17 års föräldraerfarenhet av ett barn med autism och måttlig utvecklingsstörning. Det har ofta varit en daglig kamp och strid för rättigheter. Jag kommer från Finspång i Östergötland och utbildade mig först till barnskötare med vidareutbildning funktionshindrade barn Arbetade på förskolor med barn som hade särskilda behov gick jag socionomutbildningen och har idag 35 års yrkeserfarenhet inom socialtjänst, skolor, kristeam, sjukhus, kundansvarig på assistansbolag, pedagog på gruppbostad (autism). Jag har haft kontakter med habilitering samt berörda myndigheter som Försäkringskassa och länsrätt. Idag arbetar jag halvtid som kurator på Lundby sjukhus och skolkurator på Martinaskolan, resterande tid är jag personlig assistent för min son och arbetsledare för hans assistenter. Jag har arbetat med SoL, socialtjänstlagen, LVU, LSS, LASS, skollagen och så vidare. Under åren har jag mött många barn, ungdomar, elever med olika behov av särskilt stöd och föräldrar/anhöriga som söker famlande efter råd och stödinsatser. Jag har suttit med som styrelseledamot i fritidsföreningen Passalen-Fritid för alla från starten till Jag har också suttit i föräldrarådet på Olshammarsskolan, autismenhet. Det är med den här bakgrunden som jag tror att jag har något att tillföra i FUB Göteborg och som representant för FUB. Det vill säga, jag vet hur det är att vara förälder till ett barn med behov av särskilt stöd och samtidigt har jag arbetslivserfarenhet som socionom med uppgift att ge information, råd, stöd och insatser i barn och familjeärenden. För mig känns det värdefullt att kunna få vara en del av och därmed få medverka tillsammans med er alla andra medlemmar med att öppna stängda dörrar, skapa livskvalitet och lika värde för alla. Missa inte årets händelse i Göteborg! Fredagen den 5 juni klockan är det dags för Galakvällen på Lorensbergsteatern! Kom och njut av dans, teater, körsång, pop och hårdrock. Knut Agnred från After Shave och Maria Dahl från Grunden BOIS är kvällens värdpar och guidar genom ett pärlband av härliga artistkonstellationer. Kvällens artister är: Guldkören, Zingers, Teater Makalös, Lokatterna Live, Tough Rocks, Munkhusbandet, Sångfåglarna, Teaterkonfekt, Kulturlabbet, Passalens Hjältekör och Axel & Knut Agnred. Tusentals personer i Göteborgsregionen sysslar med musik, dans, poesi, teater eller andra kulturformer. För flertalet är de stora scenerna stängda. Uppmärksamheten och berömmelsen stannar oftast vid drömmar. Galakvällen ger en möjlighet att bli synliggjord och en chans att förverkliga sin dröm. Kvällen är till för artister med intellektuell funktionsnedsättning som har drömmen, viljan och modet att synas och glädja oss med sin föreställning. Alla intäkter från kvällen går till projektet Come Together. Come Together är ett samarbetsprojekt mellan människor och organisationer i Tanzania, Rwanda och Sverige. Syftet är att barn med en intellektuell funktionsnedsättning i dessa länder ska ges ökade möjligheter till skolgång. Det är bland annat FUB, Erikshjälpen och Postkodlotteriet som ansvarar för projektet. Biljetterna finns att köpa f.r.o.m. den 23 februari och kostar 295 kronor. Du kan köpa din biljett via internet på eller ringa Lorensbergsteaterns biljettkassa på tel. nr Galakvällen är ett samarrangemang mellan Lorensbergsteatern,, Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturlabbets Dagliga Verksamhet samt Munkhusets Dagliga Verksamhet. 10

7 Sommarcirklar Tisdagar i juni på Lillatorp 2 juni, 9 juni och16 juni på Lillatorpsgatan 10, GBG Bakning , övriga cirklar Bakning Vi bakar småbröd och kakor. 3x4 studietimmar. Avgift 612: :- bakingr. Akvarellmålning Vi målar med färgen på riktigt akvarellpapper. 3x3 studietimmar. Avgift 459: :- matr.kostnad Sömnad och textiltryck Vi skapar av nål och tråd, och textilfärg. 3x3 studietimmar. Avgift 459:- + 50:- matr.kostnad Fikar gör vi tillsammans den sista halvtimman vid varje tillfälle. 20:-/tillfälle Anmälan senast måndagen den 25 maj till Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg eller på tel säkrast måndag, onsdag eller fredag eller 13-15

8 Föreningsnytt Aktuellt FUB:s skärgårdstur 22 augusti Vi håller på för fullt och planerar för den årliga skärgårdsturen för våra vuxna medlemmar. I år kommer vi att göra en bussresa till Norra skärgården, Hönö/Öckerö. Mer information kommer i FUB-nytts sommarnummer samt på hemsidan, Familjemedlemsskap Förbundstämman 2014 beslutade att familjemedlem inte fortsättningsvis behöver vara bosatt på samma adress som huvudmedlem. Förändringen trädde ikraft Inger Joheman, ny ansvarig för Lekoteket Jag, Inger Joheman, är en i alla avseenden gammal förskollärare, som arbetat och drivit flera förskolor. Under mina 15 sista år innan pensionen hade jag förmånen att specialisera mig på och arbeta med barn med utvecklingsstörning, främst barn med Downs syndrom. Senare deltog jag i iordningsställandet av nuvarande lekotek på FUB. Detta har jag nu åtagit mig att ansvara för. Jag vill gärna påminna om den unika möjlighet som finns att, utan kostnad, få låna gedigna och dyra pedagogiska material, som ger rika möjligheter att utveckla och främja barnens färdigheter. Vårens öppethållande: Torsdagar klockan Första torsdagen varje månad är det istället kvällsöppet, kl Lekoteket har även öppet under familjesöndagarna. Är tiderna olämpliga för er? Ring gärna, för på torsdagar kan jag komma tidigare eller gå senare. Lekoteket mobil: Privat mobil: Med hopp om täta kontakter hälsas alla varmt välkomna. Väl mött! Inger Joheman Mycket nytt på gång Styrelsen 2015 Anne Leffler ordförande Erica Olsson 1:e vice ordförande Lena Hasselgren 2:e vice ordförande Marianne Bengtson kassör Gunnel Sörensen ledamot Åsa Granbom ledamot Gunnel Ljungberg ledamot Christina Fridén Svahn ersättare Ingrid Olsson ersättare Margareta Elmberg ersättare Ulrika Warger ersättare V i i föreningen är delaktiga i ett flertal Allmänna arvsfondsprojekt och det senaste är Dramakällan. Projektet drivs av Sensus och FUB är med och stöder projektet. Det handlar om drama och teater. Avsikten är att göra en bok och en hemsida med texter, bilder och filmer. Där skall man kunna lära sig vad drama och teater är och hur man gör det. På kan man följa projektet och det finns också på facebook. Vi kommer att få fortlöpande rapporter i vår tidning. Det skall bli spännande att följa! Styrelsen har fått flera nya medlemmar och det skall bli roligt att få lära känna dem och arbeta tillsammans. Tyvärr blir det inte något familjeläger i år men vi planerar någon annan aktivitet i stället. Vår årliga skärgårdsutflykt blir den 22 augusti och enligt planen blir det till Öckerö och Hönö i år. Mer information kommer längre fram. Om du har några idéer om vilka aktiviteter vi skulle kunna ordna i föreningen hör gärna av dig till oss i styrelsen! Anne Leffler, ordförande , arbetar för allas lika rätt. För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Och deras familjer. FUB är en mötesplats. Vi ordnar roliga aktiviteter. Se kalender på baksidan. Vi ger stöd till medlemmar. Syftet är att underlätta och därmed öka anslutningen av medlemmar. Vi hoppas därför att fler känner sig manade att anmäla syskon och föräldrar som medlemmar i. Medlemsavgift i Huvudmedlem: 200 kronor Familjemedlem: 60 kronor Nya i styrelsen Årsmötet valde in tre nya personer i s styrelse. Gunnel Ljungberg, Margareta Elmberg och Ingrid Olsson. Läs mer på sidan Hela listan på personer i styrelsen 2015 hittar du här på sidan intill. Alla aktiviteter finns i kalendern på baksidan Råd och stöd Våra medlemsrådgivare kan vara ett stöd till föräldrar, syskon och anhöriga. De är själva föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar och ideellt arbetande medlemmar i FUB. Magnus Simonsson, Du kan även vända dig till Anne Leffler, ordförande, och Christina Simonsson, föreninsgkonsulent, för råd om LSS, god man, vårdbidrag och annat samhällsstöd. Anne Leffler, Christina Simonsson, Kontakta oss Lillatorpsgatan Göteborg Öppet Måndag fredag, Lena Edvardsson kanslist Christina Simonsson föreningskonsulent Gertrud Gustafsson ekonomiassistent Inger Joheman lekoteket Johan Hedenström fastighetsansvarig Vill du hyra lokal? , eller kontakta Johan. Hitta till oss Lillatorpsgatan 10 ligger nära Delsjövägen. Vägbeskrivning och karta finns på hemsidan Med kollektivtrafik Spårvagn 5 mot Östra sjukhuset. Hållplats Töpelsgatan. Medlemsskap Medlemsavgift 200 kr/år Familjemedlem på samma adress 60 kr/år Stöd oss tar tacksamt emot gåvor. plusgiro bankgiro Internet Hemsida Facebook hittar du både som sida och grupp. GÖTEBORG 14

9 Avs. Lillatorpsgatan Göteborg Telefon Kalender GÖTEBORG Vecka 18 Torsdag 30 april Vecka 19 Torsdag 7 maj Lekoteket Vecka 20 Torsdag 14 maj Kristi Himmelfärds dag Lekoteket stängt Vecka 21 Torsdag 21 maj Vecka 22 Torsdag 27 maj Söndag 31 maj Familjesöndag tågresan Anten Gräfsnäs på Antens station Vecka 23 Torsdag 4 juni Lekoteket Fredag 5 juni Galakväll på Lorensbergsteatern Vecka 24 Torsdag 11 juni Vecka 25 Torsdag 18 juni Vecka 34 Lördag 22 augusti Skärgårdstur Hönö Öckerö Med reservation för ändringar. Se senaste nytt på Sommartips! SV:s Sommarcirklar på Lillatorpsgatan 10. Tisdagar 2 juni, 9 juni och 16 juni Bakning Akvarellmålning Sömnad och textiltryck

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 1/2015

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 1/2015 FUB- nytt Detta är en tidning från. 1/2015 Ingång Principen om allas lika rätt FUB- NYTT #1 februari 2015 En tidning från för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Årgång 15. Recension Mänskliga

Läs mer

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 3/2015

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 3/2015 FUB- nytt Detta är en tidning från. 3/2015 Ingång Nytt format väntar i höst FUB- NYTT #3 juni/juli 2015 En tidning från för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Årgång 15. FUB-nytt kommer att

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Att leva hela livet 2013

Att leva hela livet 2013 Att leva hela livet 2013 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 14-15 NOVEMBER Årets huvudtema är bland annat hur man skapar stimulerande miljöer. Arrangörer är Dalheimers hus Social resursförvaltning/

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

AKTIVITETER HÖSTEN 2015

AKTIVITETER HÖSTEN 2015 AKTIVITETER HÖSTEN 2015 Anmäl dig senast den 15 augusti till höstresan. Läs mer på sista sidan Det finns fler aktiviteter som du kan anmäla dig till. Läs mer i varje ruta Vi samarbetar med Studieförbundet

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november Rettvisan Julnumret 2012 Svårt att se alla träden i appskogen Nyhet 2013 Ridläger för UNGDOMAR med Rett syndrom Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november 2013 Intervju med SANDRA SENBY personlig assistent

Läs mer

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen Smarta telefoner, surfplattor och appar för kommunikation och kognition möjligheter och begränsningar Livets möjligheter 10 11 mars 2014 Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen 1 Detta

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Ingrid Falkenborn och Cecilia Olsson leder ett projekt Fritid för alla som stöds sv FUB. De föreläste om vikten av fritidsverksamheter för alla.

Ingrid Falkenborn och Cecilia Olsson leder ett projekt Fritid för alla som stöds sv FUB. De föreläste om vikten av fritidsverksamheter för alla. Intradagarna 2011 Rekordmånga deltagare! Fler än någonsin, nästan 400 personer, deltog på årets Intradagar som genomfördes för 6:e året i rad. Intradagarna befäste återigen sin position som det viktigaste

Läs mer

2013-02-20 Margareta Carlborg 1

2013-02-20 Margareta Carlborg 1 Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Williams Syndromförenigens årsmöte i Oslo 10 november 2013. Ylva Arnhof Fd ordförande för den svenska WSföreningen.

Williams Syndromförenigens årsmöte i Oslo 10 november 2013. Ylva Arnhof Fd ordförande för den svenska WSföreningen. Williams Syndromförenigens årsmöte i Oslo 10 november 2013. Ylva Arnhof Fd ordförande för den svenska WSföreningen. 1 Upplägg 1. Föreningen: Nätverk. Visioner och teman. Informationskällor. Aktiviteter.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Hälsningar från arrangörsgruppen Att få ha privilegiet att arrangera ett sådant stort arrangemang som Rix13 på den allra bästa platsen i Sverige

Läs mer