FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015"

Transkript

1 FUB- nytt Detta är en tidning från. 2/2015

2 Ingång Tillgänglighetsrevolutionen Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är nu diskriminering. Vid årsskiftet ändrades Diskrimineringslagen. Förbudet mot diskriminering innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor. Det är naturligtvis bra. Men redan meningen bättre möjlighet att hävda sin rätt innehåller en hel del tvekan. Regeringen skriver om lagen med vackra ord: det är ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor tar vi alltså fortfarande steg mot ett samhälle där alla ses som individer; vi är inte framme pratar vi fortfarande om att fler ska kunna delta på samma villkor, inte alla. Utopin syns inte till. Innehåll Appar 5 Rapporter 3 Tips 4 Föreningsnytt 14 Kalender 16 Bristande tillgänglighet innebär att personer missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Vad som är skäligt bedöms även utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar. FUB:s ordförande Thomas Jansson har påpekat att det fortfarande finns många undantag. Det gör att lagen riskerar att bli tandlös. Ändå är lagändringen viktig. En annan förändring 2015 är att ordet funktionshinder ersatts med ordet funktionsnedsättning i en rad lagar. Det är bra. Ord, liksom lagar, är viktiga. En bit i taget rör vi oss vidare framåt. Årsmötet 8 Familjesöndag 6 Jenny Skånberg FUB- NYTT #2 april/maj 2015 En tidning från för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Årgång 15. GÖTEBORG Redaktion Lena Edvardsson Anne Leffler Christina Simonsson Jenny Skånberg Ansvarig utgivare Anne Leffler Grafisk form Jenny Skånberg Handgjorda typsnitt Joakim Sterner Yngve Hansson Primacura Media Omslagsfoto Lena Edvardsson Tryck Papper & Print Prenumeration Ingår i medlemsavgiften För icke-medlemmar 200 kr FUB-NYTT utkommer med fem nummer om året Kontakt Kom gärna med tips, idéer, annonser, debattinlägg, bilder och texter Telefon E-post Adress FUB-NYTT Lillatorpsgatan Göteborg Hemsida Malin Nystrand, LSS-läkare, önskar mer tid och samarbete LSS-läkare Malin Nystrand syns plötsligt lite överallt nu. I mars kunde man förutom att träffa henne hos oss på FUB, läsa reportage om hennes arbete i såväl FUB:s tidning UNIK som i tidskriften Intra. Hon är också efterfrågad och inbjuden att föreläsa både på såväl länsförbundets seminariedagar som på Intradagarna i Stockholm till hösten. Det är få läkare som specialiserar sig på patienter med intellektuella funktionsnedsättningar och det är detta Malin förklarar frekvensen med. Men Malin Nystrand arbetar naturligtvis mycket medvetet för att på olika sätt sprida sina erfarenheter och föreläser bland annat för AT-läkare och deltar i nätverk och utvecklingsarbeten. Malin medverkar på s medlemsmöte 18 mars. I sin föreläsning pekar hon på att personer med nedsatt autonomi och utvecklingshandikapp är prioriteringsgrupp 1 enligt riksdagsbeslut från Hälso- och sjukvårdslagen 26 stadgar att landstingen ska avsätta läkarresurser som behövs för att enskilda ska erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS och landstingen ska sluta avtal med kommunerna. Varför händer detta då inte? Lite siffor: Enligt Malin anses förekomsten av utvecklingstörning vara en procent. I Västra Götaland är befolkningsmängden cirka 1,7 miljoner, vilket blir patienter. I regionen finns ungefär 250 vårdcentraler, vilket ger cirka 70 patienter per vårdcentral. Det är också ungefär det antal patienter som Malin har. Hon avsätter i tid ungefär en halv dag per vecka för dessa patienter. I arbetet med gruppen behövs alltid ett individuellt perspektiv, med helhetssyn på patienten. Det betyder att man ska ha god patientkännedom och erbjuda kontinuitet. Det ska också finnas ett samordnat perspektiv, möjlighet att vara flexibel samt tillgänglig. Detta illustrerades med hur en arbetsdag på vårdscentralen kan se ut. Mot slutet sammanfattar Malin sina erfarenheter med följande visioner. Det skulle behövas en läkare och sjuksköterska på varje vårdcentral med intresse för gruppen. Avsatt tid en timme per besök. Samarbete med kommunen. Samarbete med habilitering, psykiatri, övriga specialister. Samarbete med intresseföreningar. Text & foto Christina simonsson Unik försäkring 18 mars På medlemsmötet berättade Per Liljeros om hur Unik försäkring kom till och har utvecklats. Det har varit olika samarbetspartners och huvudmän på vägen. Nu är Per tillbaka inom FUB och arbetar vidare med försäkringen som ska ligga nära medlemmarna. Det handlar om förmånliga försäkringar för medlemmar med många unika fördelar. Förutom FUB är åtta andra intresseorganisationer anslutna till försäkringslösningen. Läs mer om Unik försäkring på Per Liljeroos och kollegor är också lätta att komma i kontakt med på telefon CS Trädgårdsdax 24 mars Denna soliga dag röjde medarbetare från FUB och Munkhuset i slänten vid det gamla gympahuset. De rensade och ansade, tog bort grenar, sly, löv och annat skräp. Resultat blev så fint och nu kan vitsipporna och andra blommor breda ut sig. Även trädgårdsmöblerna fick en uppiffning, och plattorna i trädgårdsgången sopades fria från grus och blev också renspolade. LE

3 Tips Konferens: Så funkar sex! 30 maj 1 juni Scandic Opalen Göteborg Forum Skill arrangerar en konferens på temat sexualitet, kärlek och relationer: Så funkar sex! Konferensens två första dagar maj, vänder sig direkt till dig som har intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva svårigheter. Se annons på sidan 13. Måndagen den 1 juni öppnas konferensen även för dig som möter eller arbetar med målgruppen i din yrkesroll eller som är närstående. Under dagen erbjuds workshopar, föreläsningar, paneldebatter och filmvisningar. Anmälan och mer information på telefon: eller mejl: Sista anmälningsdag är 8 maj. appar för kommunikation En förmiddag för dig som är nyfiken på resultaten från vårt projekt DART har under tre år arbetat med ett projekt om hur appar kan stödja kommunikation. Nu avslutar vi vårt projekt med ett kalas där vi berättar om vad vi har gjort! plats DART, Kruthusgatan 17 dag Onsdag 17 juni 2015 tid pris Gratis! Anmäl dig på DARTs webb: Västsvenska kommunikationskarnevalen 1 2 juni Radisson Blue Göteborg Västsvenska kommunikationskarnevalen är ett samarrangemang mellan Dalheimers Hus, DART, Eldorado, ISAAC-Sweden och SPSM. Årets tema är AKK och flerspråkighet. Karnevalens grundtanke är att vara ett forum och en mötesplats för alla som verkar och arbetar inom området funktionsnedsättning. Fokus ligger alltid på kommunikation och allas rätt till kommunikation. Under två dagar kan man ta del av föreläsningar och seminarier samt mingla och botanisera bland utställarna i pauserna. Till mässan och ett antal miniseminarier är det fri entré. Mer information får du av Thomas Kollberg, telefon eller på Ta chansen att ställa dina frågor, testa lite själv och prata med oss som jobbar här på DART. Sista timmen av kalaset är avsatt för mingel om appar. Orientering: O-ringen för alla juli Borås O-ringen, världens största orienteringstävling, arrangeras i år i Borås. Man räknar med cirka besökare. Till folkfesten inbjuds också personer med funktionsnedsättning att prova orientering. Detta genom projektet O-ringen för alla som riktar sig till personer som behöver extra kognitivt stöd. Orsaken kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller autism. Då flertalet i målgruppen även har fysisk funktionsnedsättning eller synnedsättning kommer det också att erbjudas olika typer av anpassning, både i terrängen och i det urval av hjälpmedel som erbjuds. Läs mer på tavling/oringenflexo under dagen Erfarenheter från projektet Praktisk genomgång av vårt app-forum Fallbeskrivningar och exempel Tips och trix om appar och styrsätt Forskning kring användares upplevelser Hur fortsätter vi jobba med appar? Hur får vi kommunikationsstöd att fungera? Samlad kunskap om appar Appar och surfplattor är idag en naturlig del av utbudet av kommunikationshjälpmedel, både för personer med kommunikationssvårigheter, närstående, skolor, boenden och habiliteringar och efterfrågan är stor kring mer kunskap. Det behovet vill projektet Appar för kommunikation ett webforum tillgodose. För fyra år sedan var det här med appar väldigt nytt. Man såg att det fanns stor potential men väldigt lite erfarenhet i hjälpmedelssammanhang, säger Margret Buchholz, som arbetar på DART och är projektledare. DART, som är en enhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som jobbar med kommunikationsstöd, började sammanställa en lista med information och tips kring olika appar. Listan växte snabbt, och krävde konstant underhåll. Det blev ohållbart, säger Margret. Vi fick, och får fortfarande, väldigt mycket frågor kring appar och kommunikation, och det kändes angeläget att skapa en nationell plats med information om appar och hur man kan använda dem som stöd för sin kommunikation. DART fick, tillsammans med dåvarande Hjälpmedelsinstitutet* och flera brukarorganisationer**, pengar från Arvsfonden för att leda ett projekt med målet att öka och samla kunskap om hur smartphones och surfplattor kan anpassas med appar för att ge stöd i vardagen för personer med kommunikationssvårigheter. Projektets viktigaste uppgift har varit att skapa ett webbforum där informationen ska finnas samlad. I det arbetet har DART fått hjälp både från brukarorganisationerna och andra kommunikationscenter. DART har också provat och utvärderat appar tillsammans med personer med kommunikationssvårigheter. Vi rekryterade fyra barn och fyra vuxna med olika typer av kommunikationssvårigheter, säger Ingrid Mattsson Müller, som också arbetar på DART och är med i projektet. Träffarna ledde fram till en klar slutsats det behövs mycket stöd och individuell hjälp och kartläggning för att kunna komma igång och använda kommunikationsstöd. Det finns ingenting som passar alla och att hitta det som passar kräver tid, resurser och kompetens. Forumet blir ett viktigt redskap för alla som arbetar med att stötta personer med kommunikationssvårigheter och deras närstående. Där finns information om apparna, och man kan söka på dem utifrån olika kategorier eller andra filter. Alla som använder forumet kan själva lägga in information, dels om appen i sig, dels om hur det har varit att använda den. Alla är med och formar forumet, säger Margret. Det är kvalitetssäkring för oss. Forumet är det största enskilda resultatet av projektet, som avslutas i sommar. På DART:s webbplats kommer det också finnas material att läsa och tips om olika appar. Utifrån de personer som var med i projektet har DART tagit fram olika fallbeskrivningar, där de rekommenderar olika appar, tillbehör och på vilka sätt apparna skulle kunna användas. Det finns också en del färdiga upplägg till apparna som går att ladda hem och använda direkt i den egna plattan. Text & foto Sandra Derbring *Under projektets gång lades Hjälpmedelsinstitutet ner och gick upp i Myndigheten för Delaktighet. ** Autism- och Aspergerförbundet, FUB och RBU Så här enkelt kommer du igång med forumet 1. Gå in på 2. Tryck på Kommunikationsappar eller Kognitionsappar och klicka i de olika fälten för att söka efter en app, eller skriv ett sökord i rutan. Du kan läsa allt om apparna utan att vara inloggad. 3. Om du vill kunna lägga in egen information behöver du registrera dig med din e-postadress. Det går på några sekunder. 4. När du har fått ett konto loggar du in. Då kan du kommentera på en app som redan finns inlagd, eller klicka på Lägg till ny app om du vill tipsa om någon som inte finns. Appar kan hjälpa personer att kommunicera. För att kunna använda appar på ett bra sätt behöver vi kunskap. Vilka appar finns? Vad passar mig? Hur använder vi apparna? Nu finns information samlad på en hemsida: 5

4 Familjesöndag Följ med på tågresan Anten Gräfsnäs 31 maj Glädje och förväntan Många familjer kom till familjesöndagen 12 april. I rotundan hoppade barn och även några vuxna så att hoppborgen gungade. Det blev många glada skratt. Roliga rummet var öppet, och bollbadet, vattensängen och leksakerna drog också till sig många barn. I caféet fanns ansiktsmålaren Cornelia, som med fina penseldrag förvandlade helt vanliga barn till en fe eller ett monster. Några fick en målning på armen, och det fanns både hästar och indianer, blommor och fjärilar till beskådande. Till fikat fanns det mycket gott att välja på, allt från pannkakor till småkakor, vetekransar och chokladbollar, samt en radiokaka som gjorde flera riktigt nostalgiska. FUB:s nya lekotekarie Inger Joheman fanns på plats, och bjöd in familjerna till Lekoteket. Hon fick några besök av ett par föräldrar som lånade pedagogiska leksaker till sina barn. Text & foto Lena Edvardsson FUB:s barnfamiljer hälsas välkomna till den traditionella avslutningen av vårens familjesöndagar. Vi åker med det gamla tåget från Anten till Gräfsnäs. Vid sjön Antens strand äter vi medhavd matsäck. Där finns en lekplats för barnen. Det kan också bli tillfälle till bad och ett besök på Gräfsnäs slottsruin. Pris: 50 kronor för FUB-familjer. Betalas på plats till FUB:s representanter. Andra som vill åka med betalar själva. Mer information finns på Var och när: Vi samlas klockan på Antens station. Tåget avgår klockan Tillbaka kan man åka med ett tåg eller med en rälsbuss Anmäl gärna ditt deltagande. Behöver du samåka för att komma till Antens station eller har andra funderingar, kontakta Lena Edvardsson. Telefon: Mejl: Väl mött! /FUB:s lekotekskommitté GÖTEBORG 6

5 Nyheter från årsmötet Från Verksamhetsplanen 2015 FUB behövs som stöd för personer med intellektuellt funktionsnedsättning, deras familjer och anhöriga i alla skeden i livet. FUB är en viktig samarbetspart med unik brukarkompetens för kommunen och andra huvudmän. FUB bevakar medlemmarnas intressen. Som exempel på sådana områden kan nämnas skolfrågor, fritidsverksamhet, boende och daglig verksamhet där FUB verkar för att föra fram medlemmarnas behov, önskemål och idéer. Årsmötet 2015 inleddes med att göra ett besök hos en av föreningshusets musikkurser bandet Zingers som håller till i Rotundan på tisdagkvällar. Med stor inlevelse sjunger deltagarna sina egna favoriter till ackompanjemang av cirkelledarna Eva-Lena och Tobias på gitarr och bas. Studieförbundet Vuxenskolan har kvällstid flera kurser i föreningshuset riktade till vuxna och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. På tisdagar är det förutom musikgruppen Zingers, matlagningskurs, målning och datakurser. Efter musikunderhållning promenerade mötet tillbaka till Aulan där de mer traditionella årsmötesförhandlingarna ägde rum. Mötets ordförande Lars-Olof Granat manövrerade med stor vana deltagarna genom verksamhetsberättelser, årsredovisning och verksamhetsplaner. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för gånget år. Det blir hela tre nya ansikten i styrelsen. Gunnel Ljungberg som valdes in som ledamot samt Margareta Elmberg och Ingrid Olsson som valdes in som ersättare. Åsa Granbom valdes till ordinarie ledamot efter ett år som ersättare. Två personer har slutat i styrelsen, Mikaela Jonsson samt Bert Karlsson, de tackades för sin insats. Bert var bekymrad över att styrelsen i och med att han slutar nu enbart består av kvinnor. Han kommer att fortsätta arbeta med att ordna fritid för vuxna och berättade om planerna om resa till Hönö/Öckerö i augusti. Årets förbundsstämma äger rum på Hotell Nordkalotten i Luleå 8 9 maj. Erica Olsson valdes till föreningens ombud. Stämman inleds med föreläsningar om föräldrar med utvecklingsstörning, delaktighet, Leva inte bara överleva. Till länsförbundets Ombudsmöte kan föreningen skicka två ombud. Årets möte äger rum i Vara den 11 april. Marianne Bengtson valdes av årsmötet och den andra ger möte styrelsen mandat att tillsätta. Medlemsavgifterna beslutades oförändrade efter en stunds diskussion. Avgift för huvudmedlem 200 kronor och familjemedlem 60 kronor. Nytt för i år är att man inte behöver vara bosatt på samma adress för att vara familjemedlem. Mötesfunktionärer, valberedning och avgående styrelse avtackades med blommor. Därefter var det dags för smörgåstårta, samtal och lite spontan diktläsning. Text & Foto Christina Simonsson Verksamhetsplan 2015 Se styrelsens plan här intill >> Nya styrelsemedlemmar Se presentationer på nästa uppslag >> Se hela listan på sidan 15 >> Intressepolitik Styrelsen ska arbeta för att kvaliteten i kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning är god och att Brukarrevisionen används för uppföljning av kvalitet i stadens verksamheter. Under 2015 ser styrelsen följande särskilt angelägna fokusområden; Kommunens arbete för gemensamt arbetssätt över staden och likabehandling i myndighetsutövning. Fritidsfrågan för ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Neddragning av ledsagning/kontaktperson för personer i eget boende oroar föreningen samtidigt som resurser i gruppbostaden minskar. Hur skolan säkerställer kvaliteten i särskolan. Stödet till barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå kommer att bevakas. Personer med intellektuella funktionshinder har svårare än andra att företräda sina egna intressen, särskilt då flera frågeställningar är komplexa. Utöver en aktiv dialog med kommunen driver även föreningen samverkansarbete med såväl Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Föreningen arbetar särskilt för att stärka kvaliteten i processen i övergången mellan skola och arbete för att individer ska få rätt stöd. Under 2014 publicerade FUB rapporten fångad i fattigdom samt sammanställning över gjord boendeenkät. kommer utifrån rapporterna undersöka hur resultaten ser ut i ett Göteborgsperspektiv Samverkan Styrelsen skall fortsatt aktivt verka för att samverkansarbetet med Göteborgs kommun förstärks och effektiviseras. Styrelsen skall även samverka med FUB Västra Götaland, de lokala FUB föreningarna i kranskommunen och andra organisationer med gemensamma intressefrågor. FUB har representanter i Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och i de lokala funktionshinderråden. Föreningsmöten kommer att hållas för att samordna påverkans- och bevakningsarbetet i stadsdelarna. Aktiviteter Lekotekskommittén arrangerar familjesöndagar och styrelsen kommer att anordna medlemsarrangemang för stora och små och erbjuda utbildning för våra medlemmar. Som exempel på medlemsaktiviteter kan bland annat nämnas badkalas, tonårsdisco, andra aktivitet för tonåringar och unga vuxna, samt temadagar/kvällar för vuxna. Under 2015 kommer föreningen också att vidareutveckla mångfaldsarbetet. Föreningen kommer att arrangera fritidsaktiviteter för vuxna i enlighet med erhållet arv och planerar en sommarutflykt till Göteborgs skärgård, soppteater och trädgårdskurs. I samarbete med föreningen Grunden planeras danser i föreningshuset. Föreningen Grunden arrangerar mycket av sina medlemsaktiviteter i fastigheten på Lillatorpsgatan. FUB har för avsikt att även fortsättningsvis samarbeta med Grunden för att vår gemensamma målgrupps intressen skall tas till vara på bästa sätt. Medlemsservice Styrelsen skall fortsätta arbetet med att utveckla föreningens medlemsverksamhet och avser att rekrytera fler medlemsrådgivare. Styrelsen fortsätter arbetet med tidningen FUB-nytt, föreningens webb plats och andra digitala mötesplatser med syftet att ge god information och möjliggöra en bra dialog och medlemsinflytande. Styrelsen skall fortsätta arbetet med att öka medlemsantalet och satsa på gruppen nya medlemmar. Föreningen kommer också att visa upp sig och delta på externa arrangemang. Delta på informationsdagar som anordnas av bland annat Habilitering. Lekotek Föreningen strävar för att ha Lekotek fortsatt öppet en gång i veckan och i samband med familjesöndagar. Det besöks av personal från förskolor och skolor samt medlemsfamiljer. I föreningshuset där verksamheten bedrivs finns också fina utrymmen där barnen kan stimuleras till lek och utveckling. Det finns ett roligt sinnesrum och en lekplats på gården med moderna och säkra planlösningar. Föreningshuset Styrelsen kommer under 2015 fortsatt att arbeta för en god yttre och inre miljö i föreningshuset i samarbete med övriga hyresgäster och samarbetsorganisationer och verka för en funktionell, säker och trivsam miljö. Det fristående gymnastikhuset kräver åtgärder som involverar lokalförsörjningsförvaltningen. FUBs hyresgäster och samarbetspartners i föreningshuset är RBU i Göteborg med omnejd, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Grunden samt Kulturföreningen M.i.M samt TSM daglig verksamhet som bedriver daglig verksamhet i huset och driver cafét och är behjälpliga med vissa andra uppgifter i huset och trädgården. FUB har arbetat aktivt för att bredda verksamhet och innehåll i huset och är mycket glada över att dela huset med flera aktörer med vilka vi kan ha korsbefruktande samarbete. Självklart innebär det också ett extra engagemang från FUBs sida att få det hela att fungera bra när det gäller kommunikation och samordning mellan verksamheterna. Att utveckla och förvalta fastigheten är också mycket arbetsintensivt. Många människor med olika behov i huset ställer krav på tillgänglighet, säkerhet och användbarhet. Det krävs bra planering, samordning och blick för vad som måste prioriteras. 8 9

6 Nya i styrelsen 2015 Medlemmarna i väljer vem som ska vara med i styrelsen. Detta görs på årsmötet varje år. Nu är det tre nya personer i styrelsen: Gunnel Ljungberg Ingrid Olsson Margareta Elmberg Två av dem presenterar sig här. Ingrid Olsson 55 år och bor på landet i Säve. Jag arbetar som nattsjuksköterska på Neurokirurgen på Sahlgrenska sjukhuset. Jag har man och 3 barn 22, 20 och 16 år. Jacob som är 16 år har en lätt utvecklingsstörning och ADHD. Jag är intresserad av skola, sysselsättning och fritid för utvecklingsstörda. Gunnel Ljungberg Jag heter Gunnel Ljungberg, jag är 59 år och mamma till tre barn som nu är i 20-årsåldern. Min son David är 20 år och yngst. Han fick diagnos autism i treårsåldern, då han förlorade sitt tal samt sin förmåga och motivation till social interaktion. Ledstjärnan för familjen i all engagerad träning med och för David har varit ordet självständighet. David har alltid varit delaktig på sina egna villkor i familjen, i vardag som till fest, precis som oss andra. Det förhållningssätt som använts är främst Sonrise men kombinerat med alla tänkbara passande och motiverande metoder och kommunikationsstöd. David går nu tredje året på gymnasiesärskolan Högsbodal och har haft insatsen personlig assistans sedan David bor kvar i familjen. Jag tror mig vara en ganska enkel, glad och öppen person. Jag har 17 års föräldraerfarenhet av ett barn med autism och måttlig utvecklingsstörning. Det har ofta varit en daglig kamp och strid för rättigheter. Jag kommer från Finspång i Östergötland och utbildade mig först till barnskötare med vidareutbildning funktionshindrade barn Arbetade på förskolor med barn som hade särskilda behov gick jag socionomutbildningen och har idag 35 års yrkeserfarenhet inom socialtjänst, skolor, kristeam, sjukhus, kundansvarig på assistansbolag, pedagog på gruppbostad (autism). Jag har haft kontakter med habilitering samt berörda myndigheter som Försäkringskassa och länsrätt. Idag arbetar jag halvtid som kurator på Lundby sjukhus och skolkurator på Martinaskolan, resterande tid är jag personlig assistent för min son och arbetsledare för hans assistenter. Jag har arbetat med SoL, socialtjänstlagen, LVU, LSS, LASS, skollagen och så vidare. Under åren har jag mött många barn, ungdomar, elever med olika behov av särskilt stöd och föräldrar/anhöriga som söker famlande efter råd och stödinsatser. Jag har suttit med som styrelseledamot i fritidsföreningen Passalen-Fritid för alla från starten till Jag har också suttit i föräldrarådet på Olshammarsskolan, autismenhet. Det är med den här bakgrunden som jag tror att jag har något att tillföra i FUB Göteborg och som representant för FUB. Det vill säga, jag vet hur det är att vara förälder till ett barn med behov av särskilt stöd och samtidigt har jag arbetslivserfarenhet som socionom med uppgift att ge information, råd, stöd och insatser i barn och familjeärenden. För mig känns det värdefullt att kunna få vara en del av och därmed få medverka tillsammans med er alla andra medlemmar med att öppna stängda dörrar, skapa livskvalitet och lika värde för alla. Missa inte årets händelse i Göteborg! Fredagen den 5 juni klockan är det dags för Galakvällen på Lorensbergsteatern! Kom och njut av dans, teater, körsång, pop och hårdrock. Knut Agnred från After Shave och Maria Dahl från Grunden BOIS är kvällens värdpar och guidar genom ett pärlband av härliga artistkonstellationer. Kvällens artister är: Guldkören, Zingers, Teater Makalös, Lokatterna Live, Tough Rocks, Munkhusbandet, Sångfåglarna, Teaterkonfekt, Kulturlabbet, Passalens Hjältekör och Axel & Knut Agnred. Tusentals personer i Göteborgsregionen sysslar med musik, dans, poesi, teater eller andra kulturformer. För flertalet är de stora scenerna stängda. Uppmärksamheten och berömmelsen stannar oftast vid drömmar. Galakvällen ger en möjlighet att bli synliggjord och en chans att förverkliga sin dröm. Kvällen är till för artister med intellektuell funktionsnedsättning som har drömmen, viljan och modet att synas och glädja oss med sin föreställning. Alla intäkter från kvällen går till projektet Come Together. Come Together är ett samarbetsprojekt mellan människor och organisationer i Tanzania, Rwanda och Sverige. Syftet är att barn med en intellektuell funktionsnedsättning i dessa länder ska ges ökade möjligheter till skolgång. Det är bland annat FUB, Erikshjälpen och Postkodlotteriet som ansvarar för projektet. Biljetterna finns att köpa f.r.o.m. den 23 februari och kostar 295 kronor. Du kan köpa din biljett via internet på eller ringa Lorensbergsteaterns biljettkassa på tel. nr Galakvällen är ett samarrangemang mellan Lorensbergsteatern,, Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturlabbets Dagliga Verksamhet samt Munkhusets Dagliga Verksamhet. 10

7 Sommarcirklar Tisdagar i juni på Lillatorp 2 juni, 9 juni och16 juni på Lillatorpsgatan 10, GBG Bakning , övriga cirklar Bakning Vi bakar småbröd och kakor. 3x4 studietimmar. Avgift 612: :- bakingr. Akvarellmålning Vi målar med färgen på riktigt akvarellpapper. 3x3 studietimmar. Avgift 459: :- matr.kostnad Sömnad och textiltryck Vi skapar av nål och tråd, och textilfärg. 3x3 studietimmar. Avgift 459:- + 50:- matr.kostnad Fikar gör vi tillsammans den sista halvtimman vid varje tillfälle. 20:-/tillfälle Anmälan senast måndagen den 25 maj till Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg eller på tel säkrast måndag, onsdag eller fredag eller 13-15

8 Föreningsnytt Aktuellt FUB:s skärgårdstur 22 augusti Vi håller på för fullt och planerar för den årliga skärgårdsturen för våra vuxna medlemmar. I år kommer vi att göra en bussresa till Norra skärgården, Hönö/Öckerö. Mer information kommer i FUB-nytts sommarnummer samt på hemsidan, Familjemedlemsskap Förbundstämman 2014 beslutade att familjemedlem inte fortsättningsvis behöver vara bosatt på samma adress som huvudmedlem. Förändringen trädde ikraft Inger Joheman, ny ansvarig för Lekoteket Jag, Inger Joheman, är en i alla avseenden gammal förskollärare, som arbetat och drivit flera förskolor. Under mina 15 sista år innan pensionen hade jag förmånen att specialisera mig på och arbeta med barn med utvecklingsstörning, främst barn med Downs syndrom. Senare deltog jag i iordningsställandet av nuvarande lekotek på FUB. Detta har jag nu åtagit mig att ansvara för. Jag vill gärna påminna om den unika möjlighet som finns att, utan kostnad, få låna gedigna och dyra pedagogiska material, som ger rika möjligheter att utveckla och främja barnens färdigheter. Vårens öppethållande: Torsdagar klockan Första torsdagen varje månad är det istället kvällsöppet, kl Lekoteket har även öppet under familjesöndagarna. Är tiderna olämpliga för er? Ring gärna, för på torsdagar kan jag komma tidigare eller gå senare. Lekoteket mobil: Privat mobil: Med hopp om täta kontakter hälsas alla varmt välkomna. Väl mött! Inger Joheman Mycket nytt på gång Styrelsen 2015 Anne Leffler ordförande Erica Olsson 1:e vice ordförande Lena Hasselgren 2:e vice ordförande Marianne Bengtson kassör Gunnel Sörensen ledamot Åsa Granbom ledamot Gunnel Ljungberg ledamot Christina Fridén Svahn ersättare Ingrid Olsson ersättare Margareta Elmberg ersättare Ulrika Warger ersättare V i i föreningen är delaktiga i ett flertal Allmänna arvsfondsprojekt och det senaste är Dramakällan. Projektet drivs av Sensus och FUB är med och stöder projektet. Det handlar om drama och teater. Avsikten är att göra en bok och en hemsida med texter, bilder och filmer. Där skall man kunna lära sig vad drama och teater är och hur man gör det. På kan man följa projektet och det finns också på facebook. Vi kommer att få fortlöpande rapporter i vår tidning. Det skall bli spännande att följa! Styrelsen har fått flera nya medlemmar och det skall bli roligt att få lära känna dem och arbeta tillsammans. Tyvärr blir det inte något familjeläger i år men vi planerar någon annan aktivitet i stället. Vår årliga skärgårdsutflykt blir den 22 augusti och enligt planen blir det till Öckerö och Hönö i år. Mer information kommer längre fram. Om du har några idéer om vilka aktiviteter vi skulle kunna ordna i föreningen hör gärna av dig till oss i styrelsen! Anne Leffler, ordförande , arbetar för allas lika rätt. För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Och deras familjer. FUB är en mötesplats. Vi ordnar roliga aktiviteter. Se kalender på baksidan. Vi ger stöd till medlemmar. Syftet är att underlätta och därmed öka anslutningen av medlemmar. Vi hoppas därför att fler känner sig manade att anmäla syskon och föräldrar som medlemmar i. Medlemsavgift i Huvudmedlem: 200 kronor Familjemedlem: 60 kronor Nya i styrelsen Årsmötet valde in tre nya personer i s styrelse. Gunnel Ljungberg, Margareta Elmberg och Ingrid Olsson. Läs mer på sidan Hela listan på personer i styrelsen 2015 hittar du här på sidan intill. Alla aktiviteter finns i kalendern på baksidan Råd och stöd Våra medlemsrådgivare kan vara ett stöd till föräldrar, syskon och anhöriga. De är själva föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar och ideellt arbetande medlemmar i FUB. Magnus Simonsson, Du kan även vända dig till Anne Leffler, ordförande, och Christina Simonsson, föreninsgkonsulent, för råd om LSS, god man, vårdbidrag och annat samhällsstöd. Anne Leffler, Christina Simonsson, Kontakta oss Lillatorpsgatan Göteborg Öppet Måndag fredag, Lena Edvardsson kanslist Christina Simonsson föreningskonsulent Gertrud Gustafsson ekonomiassistent Inger Joheman lekoteket Johan Hedenström fastighetsansvarig Vill du hyra lokal? , eller kontakta Johan. Hitta till oss Lillatorpsgatan 10 ligger nära Delsjövägen. Vägbeskrivning och karta finns på hemsidan Med kollektivtrafik Spårvagn 5 mot Östra sjukhuset. Hållplats Töpelsgatan. Medlemsskap Medlemsavgift 200 kr/år Familjemedlem på samma adress 60 kr/år Stöd oss tar tacksamt emot gåvor. plusgiro bankgiro Internet Hemsida Facebook hittar du både som sida och grupp. GÖTEBORG 14

9 Avs. Lillatorpsgatan Göteborg Telefon Kalender GÖTEBORG Vecka 18 Torsdag 30 april Vecka 19 Torsdag 7 maj Lekoteket Vecka 20 Torsdag 14 maj Kristi Himmelfärds dag Lekoteket stängt Vecka 21 Torsdag 21 maj Vecka 22 Torsdag 27 maj Söndag 31 maj Familjesöndag tågresan Anten Gräfsnäs på Antens station Vecka 23 Torsdag 4 juni Lekoteket Fredag 5 juni Galakväll på Lorensbergsteatern Vecka 24 Torsdag 11 juni Vecka 25 Torsdag 18 juni Vecka 34 Lördag 22 augusti Skärgårdstur Hönö Öckerö Med reservation för ändringar. Se senaste nytt på Sommartips! SV:s Sommarcirklar på Lillatorpsgatan 10. Tisdagar 2 juni, 9 juni och 16 juni Bakning Akvarellmålning Sömnad och textiltryck

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 1/2015

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 1/2015 FUB- nytt Detta är en tidning från. 1/2015 Ingång Principen om allas lika rätt FUB- NYTT #1 februari 2015 En tidning från för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Årgång 15. Recension Mänskliga

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 3/2015

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 3/2015 FUB- nytt Detta är en tidning från. 3/2015 Ingång Nytt format väntar i höst FUB- NYTT #3 juni/juli 2015 En tidning från för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Årgång 15. FUB-nytt kommer att

Läs mer

Projektavslut Appar för kommunikation

Projektavslut Appar för kommunikation Projektavslut Appar för kommunikation Plan för dagen Introduktion av projektet Genomgång av forumet Appstöd Användarna i projektet och en fallbeskrivning Erfarenheter från en projektdeltagare Hur funkar

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

FUB bladet, februari 2016

FUB bladet, februari 2016 FUB bladet, februari 2016 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Läs även på www.fub.se/lokalt/fub-uppsala Våra medlemmar behöver dig! Vi i styrelsen behöver dig! Snart väntar årsmöte för FUB Uppsala.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset Hej alla medlemmar, Trots en tidig vår med mycket sol som vill locka ut oss i naturen har föreningen också viktiga aktiviteter på gång som vi hoppas ni vill delta i även om det vackra vädret fortsätter

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen Medlemsinfo Januari 2015 För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen Aktiviteter Föreningens årsmöte 2015 Tid: onsdag den 11 februari

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen HSO Göteborgs nyhetsbrev, nr 6 2017. Läs nyhetsbrevet i din webbläsare. Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen För att uppmärksamma

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2012

Fritidsnytt. Nr 1/2012 Fritidsnytt Nr 1/2012 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Ordföranden har ordet: Hej FUB:are! Som jag nämnt tidigare har olikheter i kommunernas LSS verksamheter uppstått över tid.

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Fritidsprogram. Maj augusti 2017

Fritidsprogram. Maj augusti 2017 Fritidsprogram Maj augusti 2017 Disco på Berget. Fredag 5 maj. DJ: Jajja KOSTNAD 50 kronor Personal går in gratis! Fika och godisförsäljning finns! TID OCH PLATS Fredag 5 maj Klockan: 18.30-21.00 Kvällsverksamheten

Läs mer

Projektfinal 21-27 november 2015

Projektfinal 21-27 november 2015 Projektfinal 21-27 november 2015 Projektet Olika avtryck har genomförts i Arvika, Eda och Årjäng under åren 2013-2015. Arvsfonden har finansierat projektet och de samverkande organisationerna har varit

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2016 Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR 2016 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd,

Läs mer

FUB bladet, augusti 2015

FUB bladet, augusti 2015 FUB bladet, augusti 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Har du något att göra på fritiden under hösten? Hoppas att ni alla har fått göra något som ni vanligtvis inte gör under sommaren? Åkt någonstans,

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

23 NOVEMBER 2017 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

23 NOVEMBER 2017 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 23 NOVEMBER 2017 KARLSTAD KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är barn med en funktionsnedsättning

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är barn med en funktionsnedsättning Om stöd och insatser enligt LSS För dig som är barn med en funktionsnedsättning 1 Mötet med handläggaren Har du en funktionsnedsättning och vill ha stöd behöver du träffa en handläggare. Oftast är dina

Läs mer

Fritidsaktiviteter. Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Fritidsaktiviteter. Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Fritidsaktiviteter Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 2 (7) Fritid är viktigt! Med en aktiv fritid mår du bättre, orkar mer och känner

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

STUDIEPROGRAM Våren 2013

STUDIEPROGRAM Våren 2013 STUDIEPROGRAM Våren 2013 TEATER Vill du också stå på scenen och sjunga eller dansa? Just nu kan du få din dröm att gå i uppfyllelse. Att få stå på scenen och sjunga, dansa och spela teater!! Start: 7/2

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Axplocket GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET! MEDLEMSSKAP I SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET FLYTTAT, BYTT NAMN ELLER MAILADRESS? NR 1/2015

Axplocket GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET! MEDLEMSSKAP I SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET FLYTTAT, BYTT NAMN ELLER MAILADRESS? NR 1/2015 Axplocket NR 1/2015 GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET! Hoppas att ni alla haft en bra jul och nyår med massor med god mat! Nu är det snart dags för alla föreningar att ha årsmöten. Titta under respektive

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar Studiecirklar Våren 2016 Kulturarrangemang och föreläsningar För personer med egen erfarenhet av funktionsvariationer. För personal och anhöriga som har kontakt med personer inom LSS målgrupp. Studieförbundet

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för mötet valdes Ragnar Holgersson och till sekreterare Gunnel Trygg.

2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för mötet valdes Ragnar Holgersson och till sekreterare Gunnel Trygg. FUB Kungälv Blad 1 Protokoll Art: Årsmöte Plats: 2015-03-09 Plats: Närvarande: Nordiska Folkhögskolan, Kungälv Enligt lista 1. Mötets öppnande Bengt Andersson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

FRITIDSPROGRAM JANUARI FEBRUARI MARS FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTAD OCH HAMMARÖ KOMMUN OCH HAR BEHOV AV EXTRA STÖD KARLSTAD.

FRITIDSPROGRAM JANUARI FEBRUARI MARS FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTAD OCH HAMMARÖ KOMMUN OCH HAR BEHOV AV EXTRA STÖD KARLSTAD. FRITIDSPROGRAM 2016 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTAD OCH HAMMARÖ KOMMUN OCH HAR BEHOV AV EXTRA STÖD JANUARI FEBRUARI MARS 1 KARLSTAD.SE KARLSTAD KOMMUNS FRITIDSVERKSAMHET LSS Vad är fritidsverksamheten

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG 19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG VÄLKOM- MEN TILL ÅRETS TRÄFF I STOCK- HOLM! SABOS KOMMUNIKATIONSDAGAR Köksbordsmodellen

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer