FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015"

Transkript

1 FUB- nytt Detta är en tidning från. 2/2015

2 Ingång Tillgänglighetsrevolutionen Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är nu diskriminering. Vid årsskiftet ändrades Diskrimineringslagen. Förbudet mot diskriminering innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor. Det är naturligtvis bra. Men redan meningen bättre möjlighet att hävda sin rätt innehåller en hel del tvekan. Regeringen skriver om lagen med vackra ord: det är ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor tar vi alltså fortfarande steg mot ett samhälle där alla ses som individer; vi är inte framme pratar vi fortfarande om att fler ska kunna delta på samma villkor, inte alla. Utopin syns inte till. Innehåll Appar 5 Rapporter 3 Tips 4 Föreningsnytt 14 Kalender 16 Bristande tillgänglighet innebär att personer missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Vad som är skäligt bedöms även utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar. FUB:s ordförande Thomas Jansson har påpekat att det fortfarande finns många undantag. Det gör att lagen riskerar att bli tandlös. Ändå är lagändringen viktig. En annan förändring 2015 är att ordet funktionshinder ersatts med ordet funktionsnedsättning i en rad lagar. Det är bra. Ord, liksom lagar, är viktiga. En bit i taget rör vi oss vidare framåt. Årsmötet 8 Familjesöndag 6 Jenny Skånberg FUB- NYTT #2 april/maj 2015 En tidning från för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Årgång 15. GÖTEBORG Redaktion Lena Edvardsson Anne Leffler Christina Simonsson Jenny Skånberg Ansvarig utgivare Anne Leffler Grafisk form Jenny Skånberg Handgjorda typsnitt Joakim Sterner Yngve Hansson Primacura Media Omslagsfoto Lena Edvardsson Tryck Papper & Print Prenumeration Ingår i medlemsavgiften För icke-medlemmar 200 kr FUB-NYTT utkommer med fem nummer om året Kontakt Kom gärna med tips, idéer, annonser, debattinlägg, bilder och texter Telefon E-post Adress FUB-NYTT Lillatorpsgatan Göteborg Hemsida Malin Nystrand, LSS-läkare, önskar mer tid och samarbete LSS-läkare Malin Nystrand syns plötsligt lite överallt nu. I mars kunde man förutom att träffa henne hos oss på FUB, läsa reportage om hennes arbete i såväl FUB:s tidning UNIK som i tidskriften Intra. Hon är också efterfrågad och inbjuden att föreläsa både på såväl länsförbundets seminariedagar som på Intradagarna i Stockholm till hösten. Det är få läkare som specialiserar sig på patienter med intellektuella funktionsnedsättningar och det är detta Malin förklarar frekvensen med. Men Malin Nystrand arbetar naturligtvis mycket medvetet för att på olika sätt sprida sina erfarenheter och föreläser bland annat för AT-läkare och deltar i nätverk och utvecklingsarbeten. Malin medverkar på s medlemsmöte 18 mars. I sin föreläsning pekar hon på att personer med nedsatt autonomi och utvecklingshandikapp är prioriteringsgrupp 1 enligt riksdagsbeslut från Hälso- och sjukvårdslagen 26 stadgar att landstingen ska avsätta läkarresurser som behövs för att enskilda ska erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS och landstingen ska sluta avtal med kommunerna. Varför händer detta då inte? Lite siffor: Enligt Malin anses förekomsten av utvecklingstörning vara en procent. I Västra Götaland är befolkningsmängden cirka 1,7 miljoner, vilket blir patienter. I regionen finns ungefär 250 vårdcentraler, vilket ger cirka 70 patienter per vårdcentral. Det är också ungefär det antal patienter som Malin har. Hon avsätter i tid ungefär en halv dag per vecka för dessa patienter. I arbetet med gruppen behövs alltid ett individuellt perspektiv, med helhetssyn på patienten. Det betyder att man ska ha god patientkännedom och erbjuda kontinuitet. Det ska också finnas ett samordnat perspektiv, möjlighet att vara flexibel samt tillgänglig. Detta illustrerades med hur en arbetsdag på vårdscentralen kan se ut. Mot slutet sammanfattar Malin sina erfarenheter med följande visioner. Det skulle behövas en läkare och sjuksköterska på varje vårdcentral med intresse för gruppen. Avsatt tid en timme per besök. Samarbete med kommunen. Samarbete med habilitering, psykiatri, övriga specialister. Samarbete med intresseföreningar. Text & foto Christina simonsson Unik försäkring 18 mars På medlemsmötet berättade Per Liljeros om hur Unik försäkring kom till och har utvecklats. Det har varit olika samarbetspartners och huvudmän på vägen. Nu är Per tillbaka inom FUB och arbetar vidare med försäkringen som ska ligga nära medlemmarna. Det handlar om förmånliga försäkringar för medlemmar med många unika fördelar. Förutom FUB är åtta andra intresseorganisationer anslutna till försäkringslösningen. Läs mer om Unik försäkring på Per Liljeroos och kollegor är också lätta att komma i kontakt med på telefon CS Trädgårdsdax 24 mars Denna soliga dag röjde medarbetare från FUB och Munkhuset i slänten vid det gamla gympahuset. De rensade och ansade, tog bort grenar, sly, löv och annat skräp. Resultat blev så fint och nu kan vitsipporna och andra blommor breda ut sig. Även trädgårdsmöblerna fick en uppiffning, och plattorna i trädgårdsgången sopades fria från grus och blev också renspolade. LE

3 Tips Konferens: Så funkar sex! 30 maj 1 juni Scandic Opalen Göteborg Forum Skill arrangerar en konferens på temat sexualitet, kärlek och relationer: Så funkar sex! Konferensens två första dagar maj, vänder sig direkt till dig som har intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva svårigheter. Se annons på sidan 13. Måndagen den 1 juni öppnas konferensen även för dig som möter eller arbetar med målgruppen i din yrkesroll eller som är närstående. Under dagen erbjuds workshopar, föreläsningar, paneldebatter och filmvisningar. Anmälan och mer information på telefon: eller mejl: Sista anmälningsdag är 8 maj. appar för kommunikation En förmiddag för dig som är nyfiken på resultaten från vårt projekt DART har under tre år arbetat med ett projekt om hur appar kan stödja kommunikation. Nu avslutar vi vårt projekt med ett kalas där vi berättar om vad vi har gjort! plats DART, Kruthusgatan 17 dag Onsdag 17 juni 2015 tid pris Gratis! Anmäl dig på DARTs webb: Västsvenska kommunikationskarnevalen 1 2 juni Radisson Blue Göteborg Västsvenska kommunikationskarnevalen är ett samarrangemang mellan Dalheimers Hus, DART, Eldorado, ISAAC-Sweden och SPSM. Årets tema är AKK och flerspråkighet. Karnevalens grundtanke är att vara ett forum och en mötesplats för alla som verkar och arbetar inom området funktionsnedsättning. Fokus ligger alltid på kommunikation och allas rätt till kommunikation. Under två dagar kan man ta del av föreläsningar och seminarier samt mingla och botanisera bland utställarna i pauserna. Till mässan och ett antal miniseminarier är det fri entré. Mer information får du av Thomas Kollberg, telefon eller på Ta chansen att ställa dina frågor, testa lite själv och prata med oss som jobbar här på DART. Sista timmen av kalaset är avsatt för mingel om appar. Orientering: O-ringen för alla juli Borås O-ringen, världens största orienteringstävling, arrangeras i år i Borås. Man räknar med cirka besökare. Till folkfesten inbjuds också personer med funktionsnedsättning att prova orientering. Detta genom projektet O-ringen för alla som riktar sig till personer som behöver extra kognitivt stöd. Orsaken kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller autism. Då flertalet i målgruppen även har fysisk funktionsnedsättning eller synnedsättning kommer det också att erbjudas olika typer av anpassning, både i terrängen och i det urval av hjälpmedel som erbjuds. Läs mer på tavling/oringenflexo under dagen Erfarenheter från projektet Praktisk genomgång av vårt app-forum Fallbeskrivningar och exempel Tips och trix om appar och styrsätt Forskning kring användares upplevelser Hur fortsätter vi jobba med appar? Hur får vi kommunikationsstöd att fungera? Samlad kunskap om appar Appar och surfplattor är idag en naturlig del av utbudet av kommunikationshjälpmedel, både för personer med kommunikationssvårigheter, närstående, skolor, boenden och habiliteringar och efterfrågan är stor kring mer kunskap. Det behovet vill projektet Appar för kommunikation ett webforum tillgodose. För fyra år sedan var det här med appar väldigt nytt. Man såg att det fanns stor potential men väldigt lite erfarenhet i hjälpmedelssammanhang, säger Margret Buchholz, som arbetar på DART och är projektledare. DART, som är en enhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som jobbar med kommunikationsstöd, började sammanställa en lista med information och tips kring olika appar. Listan växte snabbt, och krävde konstant underhåll. Det blev ohållbart, säger Margret. Vi fick, och får fortfarande, väldigt mycket frågor kring appar och kommunikation, och det kändes angeläget att skapa en nationell plats med information om appar och hur man kan använda dem som stöd för sin kommunikation. DART fick, tillsammans med dåvarande Hjälpmedelsinstitutet* och flera brukarorganisationer**, pengar från Arvsfonden för att leda ett projekt med målet att öka och samla kunskap om hur smartphones och surfplattor kan anpassas med appar för att ge stöd i vardagen för personer med kommunikationssvårigheter. Projektets viktigaste uppgift har varit att skapa ett webbforum där informationen ska finnas samlad. I det arbetet har DART fått hjälp både från brukarorganisationerna och andra kommunikationscenter. DART har också provat och utvärderat appar tillsammans med personer med kommunikationssvårigheter. Vi rekryterade fyra barn och fyra vuxna med olika typer av kommunikationssvårigheter, säger Ingrid Mattsson Müller, som också arbetar på DART och är med i projektet. Träffarna ledde fram till en klar slutsats det behövs mycket stöd och individuell hjälp och kartläggning för att kunna komma igång och använda kommunikationsstöd. Det finns ingenting som passar alla och att hitta det som passar kräver tid, resurser och kompetens. Forumet blir ett viktigt redskap för alla som arbetar med att stötta personer med kommunikationssvårigheter och deras närstående. Där finns information om apparna, och man kan söka på dem utifrån olika kategorier eller andra filter. Alla som använder forumet kan själva lägga in information, dels om appen i sig, dels om hur det har varit att använda den. Alla är med och formar forumet, säger Margret. Det är kvalitetssäkring för oss. Forumet är det största enskilda resultatet av projektet, som avslutas i sommar. På DART:s webbplats kommer det också finnas material att läsa och tips om olika appar. Utifrån de personer som var med i projektet har DART tagit fram olika fallbeskrivningar, där de rekommenderar olika appar, tillbehör och på vilka sätt apparna skulle kunna användas. Det finns också en del färdiga upplägg till apparna som går att ladda hem och använda direkt i den egna plattan. Text & foto Sandra Derbring *Under projektets gång lades Hjälpmedelsinstitutet ner och gick upp i Myndigheten för Delaktighet. ** Autism- och Aspergerförbundet, FUB och RBU Så här enkelt kommer du igång med forumet 1. Gå in på 2. Tryck på Kommunikationsappar eller Kognitionsappar och klicka i de olika fälten för att söka efter en app, eller skriv ett sökord i rutan. Du kan läsa allt om apparna utan att vara inloggad. 3. Om du vill kunna lägga in egen information behöver du registrera dig med din e-postadress. Det går på några sekunder. 4. När du har fått ett konto loggar du in. Då kan du kommentera på en app som redan finns inlagd, eller klicka på Lägg till ny app om du vill tipsa om någon som inte finns. Appar kan hjälpa personer att kommunicera. För att kunna använda appar på ett bra sätt behöver vi kunskap. Vilka appar finns? Vad passar mig? Hur använder vi apparna? Nu finns information samlad på en hemsida: 5

4 Familjesöndag Följ med på tågresan Anten Gräfsnäs 31 maj Glädje och förväntan Många familjer kom till familjesöndagen 12 april. I rotundan hoppade barn och även några vuxna så att hoppborgen gungade. Det blev många glada skratt. Roliga rummet var öppet, och bollbadet, vattensängen och leksakerna drog också till sig många barn. I caféet fanns ansiktsmålaren Cornelia, som med fina penseldrag förvandlade helt vanliga barn till en fe eller ett monster. Några fick en målning på armen, och det fanns både hästar och indianer, blommor och fjärilar till beskådande. Till fikat fanns det mycket gott att välja på, allt från pannkakor till småkakor, vetekransar och chokladbollar, samt en radiokaka som gjorde flera riktigt nostalgiska. FUB:s nya lekotekarie Inger Joheman fanns på plats, och bjöd in familjerna till Lekoteket. Hon fick några besök av ett par föräldrar som lånade pedagogiska leksaker till sina barn. Text & foto Lena Edvardsson FUB:s barnfamiljer hälsas välkomna till den traditionella avslutningen av vårens familjesöndagar. Vi åker med det gamla tåget från Anten till Gräfsnäs. Vid sjön Antens strand äter vi medhavd matsäck. Där finns en lekplats för barnen. Det kan också bli tillfälle till bad och ett besök på Gräfsnäs slottsruin. Pris: 50 kronor för FUB-familjer. Betalas på plats till FUB:s representanter. Andra som vill åka med betalar själva. Mer information finns på Var och när: Vi samlas klockan på Antens station. Tåget avgår klockan Tillbaka kan man åka med ett tåg eller med en rälsbuss Anmäl gärna ditt deltagande. Behöver du samåka för att komma till Antens station eller har andra funderingar, kontakta Lena Edvardsson. Telefon: Mejl: Väl mött! /FUB:s lekotekskommitté GÖTEBORG 6

5 Nyheter från årsmötet Från Verksamhetsplanen 2015 FUB behövs som stöd för personer med intellektuellt funktionsnedsättning, deras familjer och anhöriga i alla skeden i livet. FUB är en viktig samarbetspart med unik brukarkompetens för kommunen och andra huvudmän. FUB bevakar medlemmarnas intressen. Som exempel på sådana områden kan nämnas skolfrågor, fritidsverksamhet, boende och daglig verksamhet där FUB verkar för att föra fram medlemmarnas behov, önskemål och idéer. Årsmötet 2015 inleddes med att göra ett besök hos en av föreningshusets musikkurser bandet Zingers som håller till i Rotundan på tisdagkvällar. Med stor inlevelse sjunger deltagarna sina egna favoriter till ackompanjemang av cirkelledarna Eva-Lena och Tobias på gitarr och bas. Studieförbundet Vuxenskolan har kvällstid flera kurser i föreningshuset riktade till vuxna och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. På tisdagar är det förutom musikgruppen Zingers, matlagningskurs, målning och datakurser. Efter musikunderhållning promenerade mötet tillbaka till Aulan där de mer traditionella årsmötesförhandlingarna ägde rum. Mötets ordförande Lars-Olof Granat manövrerade med stor vana deltagarna genom verksamhetsberättelser, årsredovisning och verksamhetsplaner. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för gånget år. Det blir hela tre nya ansikten i styrelsen. Gunnel Ljungberg som valdes in som ledamot samt Margareta Elmberg och Ingrid Olsson som valdes in som ersättare. Åsa Granbom valdes till ordinarie ledamot efter ett år som ersättare. Två personer har slutat i styrelsen, Mikaela Jonsson samt Bert Karlsson, de tackades för sin insats. Bert var bekymrad över att styrelsen i och med att han slutar nu enbart består av kvinnor. Han kommer att fortsätta arbeta med att ordna fritid för vuxna och berättade om planerna om resa till Hönö/Öckerö i augusti. Årets förbundsstämma äger rum på Hotell Nordkalotten i Luleå 8 9 maj. Erica Olsson valdes till föreningens ombud. Stämman inleds med föreläsningar om föräldrar med utvecklingsstörning, delaktighet, Leva inte bara överleva. Till länsförbundets Ombudsmöte kan föreningen skicka två ombud. Årets möte äger rum i Vara den 11 april. Marianne Bengtson valdes av årsmötet och den andra ger möte styrelsen mandat att tillsätta. Medlemsavgifterna beslutades oförändrade efter en stunds diskussion. Avgift för huvudmedlem 200 kronor och familjemedlem 60 kronor. Nytt för i år är att man inte behöver vara bosatt på samma adress för att vara familjemedlem. Mötesfunktionärer, valberedning och avgående styrelse avtackades med blommor. Därefter var det dags för smörgåstårta, samtal och lite spontan diktläsning. Text & Foto Christina Simonsson Verksamhetsplan 2015 Se styrelsens plan här intill >> Nya styrelsemedlemmar Se presentationer på nästa uppslag >> Se hela listan på sidan 15 >> Intressepolitik Styrelsen ska arbeta för att kvaliteten i kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning är god och att Brukarrevisionen används för uppföljning av kvalitet i stadens verksamheter. Under 2015 ser styrelsen följande särskilt angelägna fokusområden; Kommunens arbete för gemensamt arbetssätt över staden och likabehandling i myndighetsutövning. Fritidsfrågan för ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Neddragning av ledsagning/kontaktperson för personer i eget boende oroar föreningen samtidigt som resurser i gruppbostaden minskar. Hur skolan säkerställer kvaliteten i särskolan. Stödet till barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå kommer att bevakas. Personer med intellektuella funktionshinder har svårare än andra att företräda sina egna intressen, särskilt då flera frågeställningar är komplexa. Utöver en aktiv dialog med kommunen driver även föreningen samverkansarbete med såväl Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Föreningen arbetar särskilt för att stärka kvaliteten i processen i övergången mellan skola och arbete för att individer ska få rätt stöd. Under 2014 publicerade FUB rapporten fångad i fattigdom samt sammanställning över gjord boendeenkät. kommer utifrån rapporterna undersöka hur resultaten ser ut i ett Göteborgsperspektiv Samverkan Styrelsen skall fortsatt aktivt verka för att samverkansarbetet med Göteborgs kommun förstärks och effektiviseras. Styrelsen skall även samverka med FUB Västra Götaland, de lokala FUB föreningarna i kranskommunen och andra organisationer med gemensamma intressefrågor. FUB har representanter i Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och i de lokala funktionshinderråden. Föreningsmöten kommer att hållas för att samordna påverkans- och bevakningsarbetet i stadsdelarna. Aktiviteter Lekotekskommittén arrangerar familjesöndagar och styrelsen kommer att anordna medlemsarrangemang för stora och små och erbjuda utbildning för våra medlemmar. Som exempel på medlemsaktiviteter kan bland annat nämnas badkalas, tonårsdisco, andra aktivitet för tonåringar och unga vuxna, samt temadagar/kvällar för vuxna. Under 2015 kommer föreningen också att vidareutveckla mångfaldsarbetet. Föreningen kommer att arrangera fritidsaktiviteter för vuxna i enlighet med erhållet arv och planerar en sommarutflykt till Göteborgs skärgård, soppteater och trädgårdskurs. I samarbete med föreningen Grunden planeras danser i föreningshuset. Föreningen Grunden arrangerar mycket av sina medlemsaktiviteter i fastigheten på Lillatorpsgatan. FUB har för avsikt att även fortsättningsvis samarbeta med Grunden för att vår gemensamma målgrupps intressen skall tas till vara på bästa sätt. Medlemsservice Styrelsen skall fortsätta arbetet med att utveckla föreningens medlemsverksamhet och avser att rekrytera fler medlemsrådgivare. Styrelsen fortsätter arbetet med tidningen FUB-nytt, föreningens webb plats och andra digitala mötesplatser med syftet att ge god information och möjliggöra en bra dialog och medlemsinflytande. Styrelsen skall fortsätta arbetet med att öka medlemsantalet och satsa på gruppen nya medlemmar. Föreningen kommer också att visa upp sig och delta på externa arrangemang. Delta på informationsdagar som anordnas av bland annat Habilitering. Lekotek Föreningen strävar för att ha Lekotek fortsatt öppet en gång i veckan och i samband med familjesöndagar. Det besöks av personal från förskolor och skolor samt medlemsfamiljer. I föreningshuset där verksamheten bedrivs finns också fina utrymmen där barnen kan stimuleras till lek och utveckling. Det finns ett roligt sinnesrum och en lekplats på gården med moderna och säkra planlösningar. Föreningshuset Styrelsen kommer under 2015 fortsatt att arbeta för en god yttre och inre miljö i föreningshuset i samarbete med övriga hyresgäster och samarbetsorganisationer och verka för en funktionell, säker och trivsam miljö. Det fristående gymnastikhuset kräver åtgärder som involverar lokalförsörjningsförvaltningen. FUBs hyresgäster och samarbetspartners i föreningshuset är RBU i Göteborg med omnejd, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Grunden samt Kulturföreningen M.i.M samt TSM daglig verksamhet som bedriver daglig verksamhet i huset och driver cafét och är behjälpliga med vissa andra uppgifter i huset och trädgården. FUB har arbetat aktivt för att bredda verksamhet och innehåll i huset och är mycket glada över att dela huset med flera aktörer med vilka vi kan ha korsbefruktande samarbete. Självklart innebär det också ett extra engagemang från FUBs sida att få det hela att fungera bra när det gäller kommunikation och samordning mellan verksamheterna. Att utveckla och förvalta fastigheten är också mycket arbetsintensivt. Många människor med olika behov i huset ställer krav på tillgänglighet, säkerhet och användbarhet. Det krävs bra planering, samordning och blick för vad som måste prioriteras. 8 9

6 Nya i styrelsen 2015 Medlemmarna i väljer vem som ska vara med i styrelsen. Detta görs på årsmötet varje år. Nu är det tre nya personer i styrelsen: Gunnel Ljungberg Ingrid Olsson Margareta Elmberg Två av dem presenterar sig här. Ingrid Olsson 55 år och bor på landet i Säve. Jag arbetar som nattsjuksköterska på Neurokirurgen på Sahlgrenska sjukhuset. Jag har man och 3 barn 22, 20 och 16 år. Jacob som är 16 år har en lätt utvecklingsstörning och ADHD. Jag är intresserad av skola, sysselsättning och fritid för utvecklingsstörda. Gunnel Ljungberg Jag heter Gunnel Ljungberg, jag är 59 år och mamma till tre barn som nu är i 20-årsåldern. Min son David är 20 år och yngst. Han fick diagnos autism i treårsåldern, då han förlorade sitt tal samt sin förmåga och motivation till social interaktion. Ledstjärnan för familjen i all engagerad träning med och för David har varit ordet självständighet. David har alltid varit delaktig på sina egna villkor i familjen, i vardag som till fest, precis som oss andra. Det förhållningssätt som använts är främst Sonrise men kombinerat med alla tänkbara passande och motiverande metoder och kommunikationsstöd. David går nu tredje året på gymnasiesärskolan Högsbodal och har haft insatsen personlig assistans sedan David bor kvar i familjen. Jag tror mig vara en ganska enkel, glad och öppen person. Jag har 17 års föräldraerfarenhet av ett barn med autism och måttlig utvecklingsstörning. Det har ofta varit en daglig kamp och strid för rättigheter. Jag kommer från Finspång i Östergötland och utbildade mig först till barnskötare med vidareutbildning funktionshindrade barn Arbetade på förskolor med barn som hade särskilda behov gick jag socionomutbildningen och har idag 35 års yrkeserfarenhet inom socialtjänst, skolor, kristeam, sjukhus, kundansvarig på assistansbolag, pedagog på gruppbostad (autism). Jag har haft kontakter med habilitering samt berörda myndigheter som Försäkringskassa och länsrätt. Idag arbetar jag halvtid som kurator på Lundby sjukhus och skolkurator på Martinaskolan, resterande tid är jag personlig assistent för min son och arbetsledare för hans assistenter. Jag har arbetat med SoL, socialtjänstlagen, LVU, LSS, LASS, skollagen och så vidare. Under åren har jag mött många barn, ungdomar, elever med olika behov av särskilt stöd och föräldrar/anhöriga som söker famlande efter råd och stödinsatser. Jag har suttit med som styrelseledamot i fritidsföreningen Passalen-Fritid för alla från starten till Jag har också suttit i föräldrarådet på Olshammarsskolan, autismenhet. Det är med den här bakgrunden som jag tror att jag har något att tillföra i FUB Göteborg och som representant för FUB. Det vill säga, jag vet hur det är att vara förälder till ett barn med behov av särskilt stöd och samtidigt har jag arbetslivserfarenhet som socionom med uppgift att ge information, råd, stöd och insatser i barn och familjeärenden. För mig känns det värdefullt att kunna få vara en del av och därmed få medverka tillsammans med er alla andra medlemmar med att öppna stängda dörrar, skapa livskvalitet och lika värde för alla. Missa inte årets händelse i Göteborg! Fredagen den 5 juni klockan är det dags för Galakvällen på Lorensbergsteatern! Kom och njut av dans, teater, körsång, pop och hårdrock. Knut Agnred från After Shave och Maria Dahl från Grunden BOIS är kvällens värdpar och guidar genom ett pärlband av härliga artistkonstellationer. Kvällens artister är: Guldkören, Zingers, Teater Makalös, Lokatterna Live, Tough Rocks, Munkhusbandet, Sångfåglarna, Teaterkonfekt, Kulturlabbet, Passalens Hjältekör och Axel & Knut Agnred. Tusentals personer i Göteborgsregionen sysslar med musik, dans, poesi, teater eller andra kulturformer. För flertalet är de stora scenerna stängda. Uppmärksamheten och berömmelsen stannar oftast vid drömmar. Galakvällen ger en möjlighet att bli synliggjord och en chans att förverkliga sin dröm. Kvällen är till för artister med intellektuell funktionsnedsättning som har drömmen, viljan och modet att synas och glädja oss med sin föreställning. Alla intäkter från kvällen går till projektet Come Together. Come Together är ett samarbetsprojekt mellan människor och organisationer i Tanzania, Rwanda och Sverige. Syftet är att barn med en intellektuell funktionsnedsättning i dessa länder ska ges ökade möjligheter till skolgång. Det är bland annat FUB, Erikshjälpen och Postkodlotteriet som ansvarar för projektet. Biljetterna finns att köpa f.r.o.m. den 23 februari och kostar 295 kronor. Du kan köpa din biljett via internet på eller ringa Lorensbergsteaterns biljettkassa på tel. nr Galakvällen är ett samarrangemang mellan Lorensbergsteatern,, Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturlabbets Dagliga Verksamhet samt Munkhusets Dagliga Verksamhet. 10

7 Sommarcirklar Tisdagar i juni på Lillatorp 2 juni, 9 juni och16 juni på Lillatorpsgatan 10, GBG Bakning , övriga cirklar Bakning Vi bakar småbröd och kakor. 3x4 studietimmar. Avgift 612: :- bakingr. Akvarellmålning Vi målar med färgen på riktigt akvarellpapper. 3x3 studietimmar. Avgift 459: :- matr.kostnad Sömnad och textiltryck Vi skapar av nål och tråd, och textilfärg. 3x3 studietimmar. Avgift 459:- + 50:- matr.kostnad Fikar gör vi tillsammans den sista halvtimman vid varje tillfälle. 20:-/tillfälle Anmälan senast måndagen den 25 maj till Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg eller på tel säkrast måndag, onsdag eller fredag eller 13-15

8 Föreningsnytt Aktuellt FUB:s skärgårdstur 22 augusti Vi håller på för fullt och planerar för den årliga skärgårdsturen för våra vuxna medlemmar. I år kommer vi att göra en bussresa till Norra skärgården, Hönö/Öckerö. Mer information kommer i FUB-nytts sommarnummer samt på hemsidan, Familjemedlemsskap Förbundstämman 2014 beslutade att familjemedlem inte fortsättningsvis behöver vara bosatt på samma adress som huvudmedlem. Förändringen trädde ikraft Inger Joheman, ny ansvarig för Lekoteket Jag, Inger Joheman, är en i alla avseenden gammal förskollärare, som arbetat och drivit flera förskolor. Under mina 15 sista år innan pensionen hade jag förmånen att specialisera mig på och arbeta med barn med utvecklingsstörning, främst barn med Downs syndrom. Senare deltog jag i iordningsställandet av nuvarande lekotek på FUB. Detta har jag nu åtagit mig att ansvara för. Jag vill gärna påminna om den unika möjlighet som finns att, utan kostnad, få låna gedigna och dyra pedagogiska material, som ger rika möjligheter att utveckla och främja barnens färdigheter. Vårens öppethållande: Torsdagar klockan Första torsdagen varje månad är det istället kvällsöppet, kl Lekoteket har även öppet under familjesöndagarna. Är tiderna olämpliga för er? Ring gärna, för på torsdagar kan jag komma tidigare eller gå senare. Lekoteket mobil: Privat mobil: Med hopp om täta kontakter hälsas alla varmt välkomna. Väl mött! Inger Joheman Mycket nytt på gång Styrelsen 2015 Anne Leffler ordförande Erica Olsson 1:e vice ordförande Lena Hasselgren 2:e vice ordförande Marianne Bengtson kassör Gunnel Sörensen ledamot Åsa Granbom ledamot Gunnel Ljungberg ledamot Christina Fridén Svahn ersättare Ingrid Olsson ersättare Margareta Elmberg ersättare Ulrika Warger ersättare V i i föreningen är delaktiga i ett flertal Allmänna arvsfondsprojekt och det senaste är Dramakällan. Projektet drivs av Sensus och FUB är med och stöder projektet. Det handlar om drama och teater. Avsikten är att göra en bok och en hemsida med texter, bilder och filmer. Där skall man kunna lära sig vad drama och teater är och hur man gör det. På kan man följa projektet och det finns också på facebook. Vi kommer att få fortlöpande rapporter i vår tidning. Det skall bli spännande att följa! Styrelsen har fått flera nya medlemmar och det skall bli roligt att få lära känna dem och arbeta tillsammans. Tyvärr blir det inte något familjeläger i år men vi planerar någon annan aktivitet i stället. Vår årliga skärgårdsutflykt blir den 22 augusti och enligt planen blir det till Öckerö och Hönö i år. Mer information kommer längre fram. Om du har några idéer om vilka aktiviteter vi skulle kunna ordna i föreningen hör gärna av dig till oss i styrelsen! Anne Leffler, ordförande , arbetar för allas lika rätt. För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Och deras familjer. FUB är en mötesplats. Vi ordnar roliga aktiviteter. Se kalender på baksidan. Vi ger stöd till medlemmar. Syftet är att underlätta och därmed öka anslutningen av medlemmar. Vi hoppas därför att fler känner sig manade att anmäla syskon och föräldrar som medlemmar i. Medlemsavgift i Huvudmedlem: 200 kronor Familjemedlem: 60 kronor Nya i styrelsen Årsmötet valde in tre nya personer i s styrelse. Gunnel Ljungberg, Margareta Elmberg och Ingrid Olsson. Läs mer på sidan Hela listan på personer i styrelsen 2015 hittar du här på sidan intill. Alla aktiviteter finns i kalendern på baksidan Råd och stöd Våra medlemsrådgivare kan vara ett stöd till föräldrar, syskon och anhöriga. De är själva föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar och ideellt arbetande medlemmar i FUB. Magnus Simonsson, Du kan även vända dig till Anne Leffler, ordförande, och Christina Simonsson, föreninsgkonsulent, för råd om LSS, god man, vårdbidrag och annat samhällsstöd. Anne Leffler, Christina Simonsson, Kontakta oss Lillatorpsgatan Göteborg Öppet Måndag fredag, Lena Edvardsson kanslist Christina Simonsson föreningskonsulent Gertrud Gustafsson ekonomiassistent Inger Joheman lekoteket Johan Hedenström fastighetsansvarig Vill du hyra lokal? , eller kontakta Johan. Hitta till oss Lillatorpsgatan 10 ligger nära Delsjövägen. Vägbeskrivning och karta finns på hemsidan Med kollektivtrafik Spårvagn 5 mot Östra sjukhuset. Hållplats Töpelsgatan. Medlemsskap Medlemsavgift 200 kr/år Familjemedlem på samma adress 60 kr/år Stöd oss tar tacksamt emot gåvor. plusgiro bankgiro Internet Hemsida Facebook hittar du både som sida och grupp. GÖTEBORG 14

9 Avs. Lillatorpsgatan Göteborg Telefon Kalender GÖTEBORG Vecka 18 Torsdag 30 april Vecka 19 Torsdag 7 maj Lekoteket Vecka 20 Torsdag 14 maj Kristi Himmelfärds dag Lekoteket stängt Vecka 21 Torsdag 21 maj Vecka 22 Torsdag 27 maj Söndag 31 maj Familjesöndag tågresan Anten Gräfsnäs på Antens station Vecka 23 Torsdag 4 juni Lekoteket Fredag 5 juni Galakväll på Lorensbergsteatern Vecka 24 Torsdag 11 juni Vecka 25 Torsdag 18 juni Vecka 34 Lördag 22 augusti Skärgårdstur Hönö Öckerö Med reservation för ändringar. Se senaste nytt på Sommartips! SV:s Sommarcirklar på Lillatorpsgatan 10. Tisdagar 2 juni, 9 juni och 16 juni Bakning Akvarellmålning Sömnad och textiltryck

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD FÖRÄLDRAKRAFT NR 6 2014 TEMA SKOLA LÄR DIG ÖVERKLAGA EKONOMI ATJOO-GUIDE HELGESSON & GARDELL Ekonomi PERSONLIG KONTAKT FÖRENKLAR STÖDEN Skräcken ha dig

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Tema: Grav utvecklingsstörning

Tema: Grav utvecklingsstörning En tidning från Habilitering & Hälsa Nr 1 2011 Tema: Grav utvecklingsstörning Ansvarig utgivare har ordet: Våra VIP-kunder Innehåll Stör mig inte nu mamma 3-5 Teamarbetet viktigt kring personer med de

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet TEMA: Folkhögskolor Hjärnskadekurser hotade # 4 2014 www.hjarnkraft.se Jag skäms inte för att jag har en hjärnskada. Jag är stolt att jag har orkat lära

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Jag var beredd att lämna bort min dotter. Sören Olsson Om konsten att ge och ta

Jag var beredd att lämna bort min dotter. Sören Olsson Om konsten att ge och ta NR 3 SOMMAR 2008 54 KR inkl moms Sören Olsson Om konsten att ge och ta > Vi visar att det går 12 sidor om nya hjälpmedel för kommunikation Efter läkarens besked: Jag var beredd att lämna bort min dotter

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer!

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer! Speciellt NR 2 2010 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Extra tjockt sommarnummer! Rapport från konferensen Fokus på autism.. sid 4 Intervju med Sven Bölte................. sid 8 Teater: De röda

Läs mer

Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd

Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd HUM_Barnpool_Föräldrakr_210x297utf_Layout 1 2011-11-17 09.58 Sida 1 Föräldrakraft NR 3, 2013 10 nya appar tema kärlek & relationer Tema föräldrastöd Ingela gardner sundström cissi wallin Olga rönnbäck

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Den nya mirakeldräkten Fredriks uppfinning minskar felaktig muskelspänning 5:2010. RBU i nytt samarbete om folsyra

Den nya mirakeldräkten Fredriks uppfinning minskar felaktig muskelspänning 5:2010. RBU i nytt samarbete om folsyra 5:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU Extra medlemsrabatt på Mättinge! Sid 5 RBU i nytt samarbete om folsyra Ingrids dröm blev verklighet! läs om hennes resa till Disneyland Den nya mirakeldräkten

Läs mer