BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Tisdagen den 11 augusti 2015 kl Föglö grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2015 5 53 Sammanträdestid. Tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 15.00 16.17. Föglö grundskola"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid Tisdagen den 11 augusti 2015 kl Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kent Eriksson, ordf. kl Monica Jansson Leif Eriksson Pernilla Malmlund Agneta Raitanen, vice ordförande Sofia Henriksson Frånvarande Ersättare Torsten Sundblom Ramona Franzén Christian Söderlund Katarina Mörn Kim Tähtinen Karin Fyrvall Eve Allev Dan Eriksson Föredragande Kerstin Lindholm, skoldir. Övriga närvarande Siv Fogelström, skolföreståndare Niklas Eriksson, kommundirektör Paragrafer Underskrifter Ordförande Sekreterare Kent Eriksson Kerstin Lindholm Protokolljustering Ort och tid Föglö den Leif Eriksson Protokollet framlagt till påseende. Plats och tid Föglö den Intygar Utdragets riktighet bestyrkes Ort och tid Underskrift

2 SAMMANTRÄDESKALLELSE Utfärdad den Sida BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 11 augusti 2015 kl Föglö grundskola Ärendets nr 1, 53 2, 54 3, 55 4, 56 5, 57 6, 58 7, 59 8, 60 9, 61 10, 62 11, 63 Ärende Laglighet och beslutförhet. Protokolljustering. Godkännande av föredragningslistan. Föregående sammanträdesprotokoll. Tillkännagivanden. Arbetsbeskrivning för ekonomibiträde-lokalvårdare och lokalvårdare. Ekonomibiträde-lokalvårdare. Tillsätta lokalvårdare. Skrivelse från huvuförtroendeman Sköld angående lärarnas särskilda uppgifter läsåret Arbetsplan för läsåret Ändring av skolstadgan. Protokollet framläggs till allmänt påseende den Ordförande Kent Eriksson Sekreterare Kerstin Lindholm Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för ofentliga kungörelser Föglö Intygar

3 BILDNINGSNÄMNDEN LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET BN: 53 Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. PROTOKOLLJUSTERING BN: 54 Leif Eriksson väljs att justera protokollet. Till protokolljusterarersättare väljs Sofia Henriksson. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN BN: 55 Till föredragningslistan fogas 64 Tillsättande av arbetsgrupp. I övrigt godkänns föredragningslistan i föreliggande form. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BN: 56 Föregående sammanträdesprotokoll antecknas till kännedom.

4 BILDNINGSNÄMNDEN TILLKÄNNAGIVANDEN BN: 57 Följande skrivelser och beslut har tillställts bildningsnämnden: - Kst 65/ Ombildning av arbetsavtal som lokalvårdare samt ekonomibiträde-lokalvårdare. - Ålr nr 53 U2/ Stöd för lärande och skolgång Läroplansrevidering. - Skbp 1/ Ausma Priednice har beviljats befrielse från sitt arbetsavtal som lokalvårdare vid Föglö grundskola fr.o.m. den Orsaken är pensionering. - Bokslut Överskott disponibelt från år 2014: Föglö grundskola undervisningen och Föglö grundskola skolbespisningen Kfge 33/ Kompletteringsval till bildningsnämnden. Ny ersättare Christian Söderlund för Leif Eriksson. - Kfge 34/ Ändring av antalet medlemmar i bildningsnämnden från sju till minst fem. - Kfge 35/ Ändring av förvaltningsstadgan. Ny vikarie för skoldirektören är bildningsnämndens ordförande. Ovanstående skrivelser och beslut antecknas till kännedom. Dessutom antecknas till kännedom följande beslut: - Kbp 67/ Eva-Marie Olofsson har beviljats det 1:a årsbundna individuella lönetillägget för 5 år räknat från

5 BILDNINGSNÄMNDEN /1 ARBETSBESKRIVNING FÖR EKONOMIBITRÄDE-LOKALVÅRDARE OCH LOKALVÅRDARE BN: 58 Arbetsbeskrivningarna för ekonomibiträde-lokalvårdare samt lokalvårdaren ändras fr.o.m. den med anledning av förändringar i arbetstiderna. Före Efter Ekonomibiträde-lokalvårdare 78,43 %, 30 h 100 %, 38,25 h Lokalvårdare 100 %, 38,25 h 78,43 %, 30 h De ändrade arbetsbeskrivningarna finns i Bilaga nr 1 58/ och Bilaga nr 2 58/ Ekonomibiträdet samtycker till förändringen. Arbetsbeskrivningen för ekonomibiträde-lokalvårdare godkänns enligt Bilaga nr 1 58/ och börjar gälla den Arbetsbeskrivningen för lokalvårdare godkänns enligt Bilaga nr 2 58/ och börjar gälla den

6 BILDNINGSNÄMNDEN EKONOMIBITRÄDE-LOKALVÅRDARE BN: 59 Britt-Marie Sundbloms arbetsavtal som ekonomibiträde med arbetstid 78,43 % av allmän arbetstid ändras fr.o.m. den till heltid dvs 100 % arbetstid och utökas till att innefatta även städning av Föglö grundskola. Fördelningen är följande fr.o.m. den : Ekonomibiträde 78,43 % 30 h/vecka Lokalvårdare 21,57 % 8 h 15 min / vecka Under tiden när Ausma har semester vikarierar Britt-Marie Sundblom som lokalvårdare 21,57 % av heltid. Britt-Marie Sundblom samtycker till ovanstående ändring av arbetstiden till heltid. Britt-Marie Sundbloms anställning vid Föglö grundskola är fr.o.m. den på heltid med följande fördelning: 78,43 % ekonomibiträde och 21,57 % lokalvårdare. Under tiden vikarierar Britt-Marie som lokalvårdare 21,57 % av allmän arbetstid och jobbar då på heltid. Samma rutiner för arbetet gäller då som har antagits att gälla från första november.

7 BILDNINGSNÄMNDEN /1 TILLSÄTTA LOKALVÅRDARE BN: 60 Följande personer har sökt arbetet som lokalvårdare vid Föglö grundskola: 1. Marika Hamnström från Lemland, 40 år. Utbildad kock. Arbetslivserfarenhet som kock (kortare vikariat) och lokalvårdare c. 1 år. 2. Anton Himmelroos från Mariehamn, 19 år. Sommarjobb som expedit och köksbiträde. 3. Kerli Kallas från Föglö, f Jobbat i Estland inom kundtjänst och som säljare. På Åland som fiskeriarbetare, städare och som lokalvårdare på Föglöbutiken från den Vikarierat som lokalvårdare på Föglö grundskola 3 veckor i maj-juni Maj-Len Karlberg (40 år?) från Hammarland. Kortare vikariat som lokalvårdare. Inhoppare som köksbiträde vid ÅHS under tiden Kristine Rusina från Föglö, f års erfarenhet av hemstädning, flyttstädning och kontorsstädning, fönstertvätt, dammtorkning, dammsugning och våttorkning (anställd av Feja). 6. Lilibeth Weinstein från Mariehamn, f Erfarenhet som tvätteriarbetare, diskare och städare (c. 2 år). Kristine Rusina är den som har mest och längst erfarenhet av städning. Kristine kan börja jobba redan den om hon får börja sitt arbete kl på dagarna. Kristine Rusina, f , anställs om lokalvårdare vid Föglö grundskola fr.o.m. den och tillsvidare med arbetstid 78,43 % av allmän arbetstid eller 30 h per vecka. Anställningen har prövotid den Kristine Rusina anställs som lokalvårdarvikarie under tiden med arbetstid 30 h per vecka (78,43 % av allmän arbetstid). Kristine får jobba på eftermiddagen/kvällen c. kl Kristine Rusina skall uppvisa straffregisterutdrag och läkarintyg. Till reserv utses Kerli Kallas.

8 BILDNINGSNÄMNDEN /2 BN: 60

9 BILDNINGSNÄMNDEN /1 SKRIVELSE FRÅN HUVUDFÖRTROENDEMAN SKÖLD ANGÅENDE LÄRARNAS SÄRSKILDA UPPGIFTER LÄSÅRET BN: 61 I skrivelsen från huvudförtroendeman Sköld anförs följande: Vid sitt möte den har bildningsnämnden ålagt Jesper Grönholm IKT-handledaruppgifter, ansvar för datorutrustning och skötsel av AV-material. Enligt gällande avtal bör Jesper Grönholm för dessa uppgifter erhålla 2,0 årsveckotimmar för IKT-handledaruppgifter, 1,0 årsveckotimmar för ansvar för datorutrustning och 0,5 årsveckotimmar för skötsel av AV-material, dvs totalt 3,5 årsveckotimmar. Bildningsnämnden har dock beslutat att ersätta Jesper Grönholm för endast 2,0 årsveckotimmar. Vid sitt möte den 19.5 har bildningsnämnden vidare beslutat att ingen ersättning utbetalas för skötsel av samlingar i FY/KE: Bildningsnämnden förringar skötsel av samlingar i FY/KE och lämnar samlingarna förfördelade. Ifall bildningsnämnden står fast vid sina beslut och motiveringarna härför blir ungefär desamma som för ca ett år sedan kan föreliggande skrivelse av bildningsnämnden behandlas som ett tillkännagivande. Bildningsnämnden ger följande förklaring till påpekandena i skrivelsen: Bildningsnämnden har i sitt beslut använt sig av i UKTA 18 Korsanvändning av vissa ersättningar: Om arbetsgivaren anser det ändamålsenligt kan timmarna sammanslås för de ersättnignar som anges i 11 (skötsel av bibliotek), 12 (skötsel av samlingar), 16 (skötsel av AV-material och ansvar för datorutrustning, samt IKThandledaruppgifter) och 17 (elevrådshandledning). För skötseln av dessa uppgifter kan arbetsgivaren fördela högst det sammanlagda antalet timmar på något annat sätt än vad som bestäms i dessa paragrafer. Föglö kommun har ett avtal med en firma för skötseln av kommunens datorer. Firman besöker skolan varannan vecka. Det enda som Jesper Grönholm behöver göra beträffande skötseln av skolans datorer är att meddela firman vad som behöver åtgärdas. AV-material används väldigt lite i dagsläget och skötseln av detta uppskattas inte ta mycket tid. Därför har dessa uppgifter och IKT-handledaruppgifter sammanslagits till 2 vt.

10 BILDNINGSNÄMNDEN /2 BN: 61 Beträffande skötsel av samlingar i fysik/kemi kommer bildningsnämnden att ta detta i beaktande inför nästa läsår. Detta läsår behövdes tilläggsresurser för undervisningen i högstadiet vilket medförde att skötsel av samlingar inte rymdes med.

11 BILDNINGSNÄMNDEN /1 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET BN: 62 Skolans föreståndare har gjort upp arbetsplanen för läsåret Timresursen i nästa läsårs schema uppgår till 244,0 vt. I detta ingår 18,0 vt särskild stödundervisning för elever med annat modersmål än svenska och 33,0 vt specialundervisning. Bilaga nr 3 62/ Arbetsplanen för läsåret behandlas. Arbetsplanen för läsåret behandlas en första gång. Slutligt godkännande av arbetsplanen görs på nästa bildningsnämndsmöte när även lärarkollegiet och elevrådet har behandlat den.

12 BILDNINGSNÄMNDEN ÄNDRING AV SKOLSTADGAN BN: 63 Vissa små ändringar, tillägg och justeringar kan med fördel göras i skolstadgan för att göra förvaltningen mera effektiv och även så att de beaktar skrivningar i förvaltningsstadgan och delegeringsbeslut. Bildningsnämnden förslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige - att 5 punkt 7) stryks. - att i 7 görs ett tillägg att skoldirektören beviljar elevs ledighet från skolgång för längre tid än 30 skoldagar i följd och 11 punkt 13) ändras så att föreståndaren beviljar en elevs lov från skolan för sex till trettio skoldagar i följd (tidigare var gränsen 10 skoldagar). - att 5 punkt 10) stryks om beviljande av prövningsbaserad tjänstledighet och 11 punkt 17) att föreståndaren beviljar prövningsbaserad tjänstledighet och annan tjänstledighet för högst en vecka för lärarna. - att 5 punkt 13) stryks (att behandla ansökan om frivillig fortbildning över två dagar för skolpersonal) då denna punkt genom delegeringsbeslut är överförd till föreståndaren och 11 punkt 16) ändras så att föreståndaren beviljar fortbildning för skolans personal (tidigare högst två dagars fortbildning). - att 7 punkt 9) ändras så att skoldirektören beviljar fortbildning för skolans föreståndare (tidigare högst två dagars fortbildning) - att 7 införs en ny punkt 14) under skoldirektörens uppgifter att bevilja uppsägningar (finns i delegeringsbeslutet) - att 20 ändras så att skolans föreståndare beviljar elev ledighet från skolgången för sex till trettio skoldagar i följd och skoldirektören för längre tid än 30 skoldagar i följd.

13 BILDNINGSNÄMNDEN TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP BN: 64 Elevantalet i Föglö grundskola är på nedåtgående. Inom ett par läsår minskar elevantalet till c. 40. Landskapsandelarna sjunker. En långsiktig planering är önskvärd på vilket sätt undervisningen kan organiseras med krympande ekonomiska resurser. Med anledning av detta borde en arbetsgrupp utses som utreder vilka alternativ det finns att anpassa verksamheten efter minskade ekonomiska resurser. Bildningsnämnden utser en arbetsgrupp som utreder hur undervisningen kan ordnas i framtiden och också beaktar olika alternativ för skolans ledning. Arbetsgruppen borde vara klar med sin utredning så att bildningsnämnden kan behandla den inom denna mandatperiod senast i januari Till medlemmar i arbetsgruppen utses bildningsnämndens ordförande och vice ordförande, skolans föreståndare, skoldirektören och klasslärare Susanne Hellström. Skoldirektören är sammankallare.

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.03.2012 2/12 Sammanträdestid Måndagen den 5 mars 2012 kl 18.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården, sammanträdesrummet x Karlsson Rolf, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 23.04.2014 Sammanträdestid ; 28.04.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 56. PROTOKOLLJUSTERARE 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 04.11 2010

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 04.11 2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 136 Sammankallelse och beslutförhet 137 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 138 Anställning av närvårdare 100

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen Nr 8/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.50 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

x Höglund Roger, kst ordförande x Lycke, Per, kst viceordförande x Oriander, Niklas vik kom.dir. x Josefsson, Boel, ekonomichef 68-78

x Höglund Roger, kst ordförande x Lycke, Per, kst viceordförande x Oriander, Niklas vik kom.dir. x Josefsson, Boel, ekonomichef 68-78 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2009 6/09 Sammanträdestid Torsdag 10.12.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande x Danielsson,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 11-21 14.02.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman närv.

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer