Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET"

Transkript

1 Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

2 Vad kostar mina insatser inom äldreoch funktionshindersomsorg? Norrköpings kommun tar ut en avgift för vård och omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst. I denna broschyr kan du läsa om vad olika vård- och omsorgsinsatser kostar och hur man räknar fram det. Här finns också information om vilket maxbeloppet är. Med maxbelopp menas den högsta hemtjänstavgiften som Norrköpings kommun får ta ut. Socialtjänstlagen ligger till grund för alla avgifter för hemtjänsten* inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg. Avgiften gäller för alla hemtjänstinsatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Den gäller oavsett om du bor i eget hem eller i särskilt boende. * Med hemtjänst menas alla typer av stödinsatser som du kan få av kommunen, oavsett om du bor i eget boende eller särskilt boende och både för dig som är äldre och för dig som har en funktionsnedsättning.

3 Det här gäller enligt lagen: Maxbeloppet (högsta avgiften) är kronor per månad. Den gäller för beviljade service- och omvårdnadsinsatser, trygghetslarm och korttidsboende. Om du är gift eller har ingått registrerat partnerskap, läggs din och din makes/makas inkomst ihop. Därefter fördelas den lika på er båda. Observera att detta gäller även om en av er bor på särskilt boende och den andra bor kvar i den gemensamma bostaden. Uppgifter för att räkna ut avgiften För att vi ska kunna beräkna din avgift, ska du skicka in blanketten Uppgifter för att räkna ut avgiften för vård- och omsorgsinsatser. Den kan du få genom debiteringsgruppen (se kontakt längst bak) eller skriva ut själv på Du ska alltid uppge inkomster och utgifter för både dig och din make/ maka, även om det bara är en av er som har hjälp/stöd från äldreomsorgen eller funktionshindersomsorgen. Detta beror på att kommunen har ansvar för att den av er som inte har någon insats ska garanteras en skälig levnadsnivå. Så här räknas avgiften fram: 1. Alla inkomster läggs samman (pension, bostadstillägg, avkastning på kapital med mera). 2. Kostnaden för bostaden räknas ut (hyra, räntor på bostadslån, driftkostnader med mera. 3. Förbehållsbeloppet fastställs: för ensamstående som är 61 år och äldre är det kronor + hyreskostnaden. 4. Förbehållsbeloppet dras från inkomsten: Resultatet = avgiftsutrymme.

4 Vad är förbehållsbelopp? Förbehållsbeloppet är det beloppet som du garanterat ska ha kvar av dina inkomster för att kunna betala bostadskostnad och andra normala levnadsomkostnader för till exempel mat, kläder och liknande. Om dina inkomster inte räcker till detta, behöver du inte betala för din hemtjänst. Förbehållsbeloppet innehåller tre delar: ett schablonbelopp, ett individuellt belopp och bostadskostnaden. Vad är schablonbelopp? Schablonbeloppet är en lägsta summa för normala levnadskostnader. För personer som bor i särskilt boende ska vissa poster i schablonbeloppet strykas eller minskas, om dessa ingår i hyran eller avgiften för hemtjänst. För barnfamiljer ska schablonbeloppet kompletteras med normala levnadskostnader för barn. Det är olika belopp beroende på hur gamla barnen är. Schablonbelopp: Ensamstående 61 år och äldre Ensamstående under 61 år Sammanboende 61 år och äldre Sammanboende under 61 år kronor/månad kronor/månad kronor/månad kronor/månad Vad är individuellt belopp? Om du har andra högre kostnader som inte ryms inom schablonbeloppet, så kan du ansöka om att få dessa medräknade i din avgiftsuträkning. För att ansöka om detta, ska du kontakta din biståndshandläggare.

5 Vad är avgiftsutrymme? Avgiftsutrymmet är det belopp som blir kvar av inkomsten när förbehållsbeloppet har räknats av. Det är detta belopp som används när vi räknar ut vad du ska betala. Exempel på beräkning av avgiftsutrymme för en ensamstående person som är 61 år eller äldre: Nettoinkomst inkl. bostadstillägg Avdrag för boendekostnad Förbehållsbelopp Avgiftsutrymme kronor kronor kronor 706 kronor

6 Fem olika hemtjänstnivåer Avgiften för hemtjänst delas upp i fem nivåer baserat på beräknade antal timmar hemtjänstinsatser per månad. Vilken avgift du får beror på hur stort ditt avgiftsutrymme är. Hemtjänstnivåerna är följande: Hemtjänstnivå Timmar per månad 0-4,9 5-9, , ,9 25- Procent av avgiftsutrymmet 60% 70% 80% 85% 95% Exempel: Om du har 5 timmars hemtjänst/månad (nivå 2) och ett avgiftsutrymme på 706 kronor, blir din avgift 70% av 706 kronor = 494 kronor. Andra avgifter inom hemtjänstbegreppet Inom eget boende, ofta i kombination med hemtjänst, förekommer några insatser som har egna hemtjänstavgifter: Hemtjänstinsats Månadskostnad 2014 Korttidsboende Max kr + kostnad för mat Trygghetslarm Max 300 kr per hushåll Dagverksamhet Endast matavgift Portionsavgift, Max 51 kr/portion matdistribution Matleverans* 20 kr/leverans och hushåll plus antal matlådor * 0 kronor i avgift om andra hemtjänstinsatser debiteras.

7 Uppgiftsskyldigheter Ändrade förhållanden Du är skyldig att själv skriftligt informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift, exempelvis inkomst eller boendekostnad. Blankett för detta hittar du på kommunens webbplats och hos debiteringsgruppen (se kontakt längre ner). Om du blir sjuk eller vill ha uppehåll Om du läggs in på sjukhus betalar du inget för dina hemtjänstinsatser under tiden som du är inlagd. Om du reser bort eller liknande ska du höra av dig minst 5 dagar i förväg till din hemtjänst- eller boendeenhet för att slippa betala hemtjänstavgift när du är borta. Beslut om avgift Efter att du har skickat in blanketten Uppgifter för att räkna ut avgiften för vård- och omsorgsinsatser till oss, kan vi fatta beslut om din avgift. Om vi inte får in någon inkomstuppgift från dig, får du automatiskt betala den högsta avgiften. När vi har fattat beslut, får du skriftlig information om detta. Då får du också veta mer detaljerat hur din avgift har beräknats. Beslut som rör avgifter inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen kan överklagas. Mer information om detta får du i ditt beslut om avgift. Om du har frågor om din avgift är du välkommen att vända dig till debiteringsgruppen. Vid övriga frågor, kontakta din biståndshandläggare. Kontakta debiteringsgruppen: Telefontider: Mån-fre kl och kl Telefonnummer:

8 Vård- och omsorgskontoret Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. Oavsett ålder eller eventuella funktionsnedsättningar ska alla i kommunen ha samma möjligheter att utvecklas och känna sig delaktiga och jämlika. Med nya metoder och modern teknik skapar vi mer tid för mänsklig kontakt och omtanke, och ger människor större frihet att välja hur man vill leva sina liv. Tryck: Norrköpings Tryckeri AB, januari 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Adress: Lindövägen 5A Tel:

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG AVGIFTSBROSCHYR Avgift AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG Antagna i kommunfullmäktige: 132/06, 92 /09, med justeringar: Kf 74/11 och 75/11 samt redaktionella ändringar 2015 FÖRORD Enligt 8 kap 2 Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2014. Vård- och omsorgsförvaltningen. Allmänt Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer