Konferensanteckningar DSF Distriktskonferens i Skövde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensanteckningar DSF Distriktskonferens i Skövde 2012-09-01 02"

Transkript

1 Konferensanteckningar DSF Distriktskonferens i Skövde Med reservation för feltryck och feltolkningar IdrottOnline (IOL) 1,7 miljoner kronor delas ut bland svensk idrott Krav från Regeringen på RF att redovisa hur många som verkligen idrottar, därav personnummerkrav i IOL Administration i IOL o Medlemsregister (hämtar adresser från SPAR) o LOK-redovisning o Digital ansökan (Ny förening, årsrapport) o Digital hantering (Idrottslyftet) o E-bokföring (I samarbete med Swedbank, fungerar med alla internetbanker) o Utbildningsmodul (SISU) Kommunikation i IOL o Hemsida o Nyhetsbrev o SMS-utskick (samarbete med Telia) o utskick o Kalender o Resultat plug-in o Blogg o Gästbok Det arbetas med mobila funktioner i IOL. Registrera medlemmar - Vid import av medlemsregister välj Danssport i rullisten istället för förening så hamnar alla medlemmar som aktiva medlemmar. Plocka därefter bort de som inte är aktiva. Om detta inte görs måste man fylla i vilka som är aktiva manuellt. Bidrag grundas på antal aktiva medlemmar. Man är medlem tills uppsägelse sker (enligt föreningens stadgar). Vid uppsägning måste medlemmen tas bort manuellt. Skilj på aktiva/utövare och medlem. Är en medlem med på exempelvis årsmötet räknas denne som aktiv. Ordförande, sekreterare och kassör måste registreras i IOL Utbildningstimmar via SISU ska registreras i IOL. Sök vad medlemsföreningar i SDF har registrerat i IOL (Föreningsinfo och deras medlemmar) Förbundsadmin Organisation Sök IOL följer PuL 1/5

2 Föreningen äger sitt eget register. Måste finnas ett syfte för att spara register t.ex. licenser, försäkring. Förening kan välja att dela uppgifter med t.ex. SDF Mer info om PuL: idrottonline.se Om IdrottOnline PuL Resultat från KM får ej sparas. Skriftligt samtycke måste ges om det ej finns ett syfte enligt PuL Finns inte fullständigt personnummer registrerat får vi inga bidrag för den personen. SwingWeb På gång: o Kortbetalningar (Kurser, entréavgifter m.m.) o Förbättrad avtalsfakturering (Startavgifter för klubbens egna tävlande, årsavgifter t.ex. medlemsavgifter) o Förenklad hantering för att passa in sidorna på föreningens webbplats. o Förbättrad ekonomimodul o Bokning av flera enskilda kurstillfällen (t.ex. olika pass på ett läger) o Annan bokar många (förälder bokar för sina barn, förening bokar flera deltagare) o Automatisk hantering av S-klass o Samarbete med datoriserat sekretariatsprogram (Tiodans har DancePerfect) o Tiodans i SwingWeb På längre sikt: o Testtävling i demomiljö o Uppdelning av hemsidan på dans och övrigt o Dans.se för dansevenemang i Sverige o Automatisk kurshantering o Förbättrad licenshantering o Flexiblare anmälningsförfarande o Databasanrop av grupper, t.ex. styrelse o Kommande regeländringar i tävling. o Medlemshantering o Samkörning mot databaser o DSF, klubbar och IOL (Motion från DSF förbundsmöte) Potentiella möjligheter o Kansli se deltagare på sanktionerade utbildningar o Förenklad resultathantering och tävlingsinbjudningar o Anmälan på internationella tävlingar o Stoppa dansare om förening ej fullgjort skyldigheter mot DSF Tips och Råd o Använd manualer under respektive sida, alternativt finns dessa under hjälpmenyn. Öppna gärna manualerna i en egen flik så det är lätt att växla. o Använd sökrutan på allt som man letar efter, t.ex. dansare o Tävlingsfrågor ställs ej till SwingWeb utan till DSF:s kansli Antidopingförsäkran. Tävlingsansvariga ska säkerställa att dansarna har informationen i samband med licensansökan. Mer info på danssport.se Infobank Antidoping 2/5

3 Föreningslära Finns utbildning i föreningslära via SISU. Vid utbildning i föreningslära rekommenderas att minst halva föreningsstyrelserna deltar samt gärna andra medlemmar. Använd SISU Lärgrupp Ideell allmännyttig förening Praxis: o Att man antar stadgar o Att man utser styrelse o Att man har namn som skiljer sig från andra o Organisationsnr, PlusGiro eller Bankgiro krävs ej. MEN krävs av RF Alla föreningar i RF ska ha organisationsnummer Specificera medlemsavgifter och kursavgifter på kvitton och i bokföring Medlemskategorier o Barn & Ungdom o Vuxen o Familj o Passiva och/el stödjande medlem finns ej!! Vid familjemedlemskap ange i stadgarna hur rösterna fördelas. Det kan t.ex. bo väldigt många på samma adress. Enligt normalstadgar så anses medlem ha begärt utträde om denne inte betalt medlemsavgift på två år Tänk över tidsgränsen, kanske ska det vara ett år? Årsmötets kallelse: Motioner ska ofta vara inskickade innan kallelsen kommer ut?!?! o Skicka ut kallelsen innan motionerna ska vara inskickade Gör årsmötet roligt! Övriga frågor ska inte finnas med i den beslutsmässiga delen av årsmötet När man skriver motion, adressera denna till föreningen inte till styrelsen. Om den är adresserad till styrelsen kan denna välja att inte ta upp den. I stadgarna så kan man t.ex. skriva att medlemsavgiften skall vara betald en månad innan årsmötet. Den formuleringen är bättre än: Medlemsavgiften för föregående år ska ha varit betald senast vid verksamhetsårets slut, för att få rösträtt på kommande årsmöte. Om medlemsavgifterna faktureras och har förfallodag innan årsmötet har inte medlemmen rösträtt om denna inte är betald. Kan även stå annat i stadgarna. Valbar till styrelsen behöver ej vara myndig. Men bör ha målsmans tillstånd då målsman kan bli ansvarig vid personligt ansvar. Anställd kan inte sitta i styrelsen. Lön=Anställd, Arvode=Ej anställd. Tränararvode jämställs med lön. o Skattemässigt jämställs lön och arvode Ansvar o Huvudregel: Juridisk person svarar för sina tillgångar och skulder o Dock: Om företrädare inte sköter arbetet kan dessa bli ansvariga Om ekonomin går nedåt: Gör kontrollbalansräkning i tid. Styrelsen är gemensamt ansvariga. Om föreningen inte har pengar för en faktura kan fordringsägaren kräva vilken styrelseledamot som helst på pengarna som får kräva vidare i sin tur. Styrelsen är alltid företrädare samt de som har en delegation. Lagkassor hör till föreningen. Styrelsen är ansvarig 3/5

4 Arvoden (summor gäller per kalenderår) o 99kr Över detta belopp ska inkomstuppgift lämnas o 999kr Över detta belopp ska inkomstuppgift lämnas samt arbetsgivaravgifter betalas. o Halvt basbelopp Över detta belopp ska inkomstuppgift lämnas. Dock ska ej skatt eller sociala avgifter betalas. Detta gäller för aktivitetsledare, tränare, domare, m.fl. Ej för organisationsledare (t.ex. styrelseledamot) Beloppet är ej pensionsgrundande. o Presentkort, skor etc. som gåva jämställs med ersättning Aktivitetsstöd söks 15 feb och 15 aug för deltagare 7-20 år. Bokförings och redovisningslagen gäller om någon av nedan är uppfyllt: o Minst 30 prisbasbelopp i kapital o Minst 20 prisbasbelopp i omsättning o Minst 10 anställda o Bedriver näringsverksamhet. Om deltagare på kurs inte är medlemmar är kursen näringsverksamhet Vi får ha ca 65-75% näringsverksamhet (finns ej exakta siffror) utan att betala skatt Ha med ekonomiredovisningen på styrelsemöten. Protokollför detta! Om mindre än halva antalet ledamöter är närvarande på styrelsemötet är det ej beslutsmässigt Styrelsens protokoll är inte offentliga, inte ens för medlemmarna, juridiskt sett. (Men det kanske inte är helt lämpligt) Namn kanske ska censureras eller anges i en bilaga. Lägg gärna ut censurerade protokoll, eller utdrag på hemsidan. Det är sittande styrelse som bestämmer om tidigare protokoll ska lämnas ut. Eventuella hemligstämplar gäller ej. All delegation bör återfinnas i protokoll Missa inte att ha med skiljeklausulen i stadgarna. o Vid straffrättsligt brott går ärende till tingsrätt t.ex. förskingring Låt fler göra mindre! Kansli Bidrag från RF kommer att grunda sig på hur många som är registrerade som aktiv i idrott i IOL. Det som inte finns i IOL finns inte!! Sök LOK-stöd, då ökar även DSF:s bidrag. Registrera medlemmar i IOL! Viktigt för föreningens, distriktens och förbundets ekonomi. Föreningsrapporten o Kan registreras från mitten av november. o Medlemmar som är registrerade i IOL kommer med automatiskt. o Manualer på föreningsrapporten och hur man lägger in medlemmar i IOL kommer senare. Från VO BRR Hur öka rekrytering? Uppmuntra föreningarna att jobba aktivt med rekrytering Se gärna till att R-tävlingar fördelas i distrikten. Peppa de föreningar som aldrig arrangerat R-tävling att ordna en liten. Arrangera DM i alla distrikt 4/5

5 Rekrytering på Malungsveckan? Prata om detta i distrikten Rekryteringskonferens Borås DF arrangerar konferens om barn- och ungdomsrekrytering 2-4 nov 2012 Idrottslyftet Skicka in ansökan i god tid innan projektstart Glöm inte söka för sommarveckan. Det var få ansökningar i år. Telefonmöte för SDF-ordförande Söndagar kl 21:00 30/9, 25/11, 24/2, 7/4, 2/6 VSDSF är sammankallande Distriktskonferens september 2013 Arrangeras i MittNorrland 5/5

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING ATT BILDA EN RUM-FÖRENING www.rum.se Bilda en RUM-förening En RUM-förening kan se ut i stort sett hur som helst! Alla ämnen och intressen på en musik- eller kulturskola kan organiseras inom ramen för en

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Remiss 1- Framtida stödorganisation Remiss 1- Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Vi bildar en förening

Vi bildar en förening Vi bildar en förening Innehållsförteckning A Varför bilda en förening 3 B Juridisk person 3 C Hur många måste man vara 3 D Vad krävs för att bilda en förening 3 E Stadgar 4 F Hur bildas föreningen i praktiken

Läs mer