Nyheter. Bästa kompetenscenter för stålanvändande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter. Bästa kompetenscenter för stålanvändande"

Transkript

1 Nyheter Nyheter om stålbyggnad Bästa kompetenscenter för stålanvändande Stålbyggnadsinstitutet skall vara ett oberoende institut med kompetens och förtroende dit man vänder sig när det gäller stål. Ett nav för stålbyggnadskompetens. Stålbyggnadsinstitutet har sedan starten 1967 haft en god anknytning till stålbyggnadsindustrin och bedrivit verksamhet till stor nytta för stålbyggandets utveckling. Ett arbete som fått stort genomslag både i och utanför Sverige. En betraktelse över tiden ger att verksamheten startat med traditionellt stålbyggande och alltmer kommit att omfatta frågeställningar som spänner över en större del av byggprocessen och hur stålet och dess egenskaper kan nyttjas för att utveckla byggandet. Oavsett tidigare ledning, Lars Wallin till Helena Burstrand Knutsson, och område har syftet med Stålbyggnadsinstitutets forsknings och utvecklingarbete varit att samla teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter, utvärdera och omsätta dem till tillämpbara hjälpmedel för stålbyggnadsindustrin. I maj i år tillträdde då jag, Anders Olsson, som VD för Stålbyggnadsinstitutet, att förvalta institutets arv och inte minst, utveckla den fortsatta verksamheten. Var står Stålbyggnadsinstitutet idag? Våra aktiva projekt behandlar eurokoder, brandutsatta stålreglar, ytterväggar, akustik och vibrationer, återvinning av stål från byggnader, byggsystem för industrialiserat byggande, effektiva stålentrepenader, 3D fastighetsbildning med hjälp av stålbyggnad, läromedel stålbyggnad. I flera av dessa är vi svensk partner i projekt delfinansierade av RFCS (tid. ECSC). Vi representerar också svenskt stålbyggande i ECCS, European Convention for Constructional Steelwork, i EISC, European Institute of Steel Construction samt i IISI, International Iron and Steel Institute. Vår vision är att Stålbyggnadsinstitutet ska vara Bästa kompetenscenter för stålanvändande. Jag vill se Stålbyggnadsinstitutet som den naturliga länken mellan forskning på högskolor och universitet och stålbyggnadsindustrin, ett oberoende institut med kompetens och förtroende dit man vänder sig när det gäller stål. Ett nav för stålbyggnadskompetens. Vi kommer att fortsätta vår verksamhet med information och branschrepresentation som grund. En information om stålets möjligheter som förutom konstruktörer, stålverkstäder och byggare också bör nå våra arkitekter, de som utformar och därigenom i många fall väljer material. Införandet av eurokoder med allt vad det innebär av förändrade konstruktions- och utföranderegler återför fokus till vad vi kan kalla traditionellt stålbyggande. I detta har Stålbyggnadsinstitutet en stor informations- och utbildningsuppgift att fylla. Ett annat område där fortsatt arbete krävs för att ytterligare underlätta för byggande med stål är industrialiserat byggande eller byggsystem. Vare sig det gäller lättbyggnad, stomsystem med höghållfast stål eller prefabricerade broar. Anders Olsson Vem är då Anders Olsson? En halvung Lulebo numera boende dels i Avesta där familjen finns och dels i Stockholm där Stålbyggnadsinstitutet ligger. Jag började min yrkesverksamhet som byggnadsingenjör på ett arkitektkontor i Luleå, där jag under andra halvan av åttiotalet upplevde en väldig uppgång inom byggsektorn. Nedgången under första halvan av nittiotalet iaktog jag från skolbänken på Luleå Tekniska Universitet. På LTU trivdes jag så bra att jag stannade kvar i fem år efter examen för att jobba med materialmodellering och stålbyggnad. Med hatten på gick flyttlasset 2001 till Avesta och den rostfria världen, där jag till maj i år jobbade med konstruktion och tillverkning på AvestaPolarit, Avesta Research Centre. nummer 2/2003 Kom i håg! STÅLBYGGNADSINSTITUTET Box Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Peter Stockenberg ISSN oktober Radisson SAS Scandinavia Hotel Göteborg

2 Branschnyheter Ökad spännvidd för rörbro En ny handbok baserad på forskning och försök gjorda på institutionen för byggvetenskap på KTH, avdelningen för brobyggnad, visar hur man kan bygga rörbroar med stora spännvidder och med större frihet än tidigare. Rörbroar är broar eller tunnlar bestående av plåtprofiler i samverkan med kontrollerad jord. Handboken, Rörbroar med stora spännvidder är skriven av Lars Pettersson och Håkan Sundqvist. Senaste nytt om förband i stålkonstruktioner Det europeiska forskningsprojektet CeStruCo arbetar med att sprida de senaste resultaten från forskning och standardiseringsarbete i samband med utvecklandet av de europeiska byggnormerna, Eurokoderna. Projektet har utförts så att praktiskt verksamma konstruktörer och byggare har inbjudits att få svar på frågor som de ställs inför i sin verksamhet. Svaren har därefter omarbetats till en handbok och utbildningsmaterial. Som en del av spridningen av de nya rönen undersöker nu SBI i samarbete med Luleå Tekniska Universitet hur stort intresset är för ett halvdags seminarium i Stockholm den 20 november. Kostnaden beräknas till ca tusen kronor per person inkl kursmaterial och CD. Seminariet är tänkt att förutom redovisa resultatet av projekt CeStruCo, även behandla betydelsen av de kommande eurokoderna och hur de skiljer sig från rådande svensk praxis. Stor tonvikt kommer att läggas vid praktisk dimensionering av förband enligt den slutliga versionen av Eurokod 3, del 1-8. Föredragande blir Bernt Johansson, Ove Lagerqvist, Milan Veljkovic och Torsten Höglund. Verkar det intressant, så hör av er med ett e- meddelande till senast den 20 oktober så återkommer vi med ett färdigt program, samt tid, plats och slutligt pris för seminariet. Ny Doktorandkurs Under vintern anordnar LTU och KTH en doktorandkurs i samverkansbroar. Kursen innehåller såväl beräkningsteorier som gästföreläsningar och en större konstruktionsuppgift. Kursen påbörjas i Luleå december 2003 och avslutas med redovisning av konstruktionsuppgift och studiebesök i Paris april För frågor om kursen kontakta Peter Collin, tel Nya licentiater vid LTUs avdelning för Stålbyggnad Probabilistic Design for Evaluation of Indoor Environment Licentiatuppsats av Katarina Ljungquist Handledare professor Ove Lagerqvist Syftet med projektet har varit att utveckla en modell för värdering av risken för att en definierad skada skall inträffa inomhus som medför hälsorisker för människor. Den definierade skadan uppkommer på grund av miljöbelastning, t.ex. radon eller emissioner, och beslut som tas i byggprocessen hur byggnaden skall utföras. Modellen bygger på samma säkerhetsfilosofiska grund som den modell som används för bärande konstruktioner. Under den första etappen av projektet, som behandlas i licentiatuppsatsen, utvecklades en modell där risken för läckage av radon från marken till inomhusmiljön bestämdes och jämfördes med gränsvärdet i svenska byggregler samt tillämpades på utförda radonmätningar. I etapp II skall modellen utvecklas vidare till att även ta hänsyn till emissioner och mikroorganismer och tillämpas praktiskt på uppförda byggnader där skador konstaterats respektive byggnader som uppfattas som sunda. Katarina Ljungquist är född i Jönköping och tog sin civilingenjörsexamen Vägoch vatten 1989 på Luleå tekniska högskola. Hon har därefter arbetat som byggnadsprojektör dels på mindre konsultföretag i Luleå samt på WSP. Katarina är tjänstledig från sitt arbete på WSP för forskarutbildning på Luleå tekniska universitet som hon påbörjade hösten Patch Loading of Stainless Steel Girders Experiments and Finite Element Analyses Licentiatuppsats av Emma Unosson Handledare professor Ove Lagerqvist Uppsatsen behandlar rostfria stålbalkar utsatta för lokal intryckning. Lastfallet uppkommer exempelvis vid pelarinfästningar, på traversbalkar där lasten rör sig längs balken och vid lansering av brobalkar. Största delen av det arbete som tidigare har gjorts angående lokal intryckning har koncentrerats på konstruktionsstål. Dimensioneringsregler för rostfritt stål har därför baserats på resultat från studier på konstruktionsstål utan att detta antagande har verifierats genom resultat baserade på forskning. Underlaget till denna uppsats består av både försök och numeriska simuleringar för att bilda en bas att dra slutsatser från angående användbarheten av existerande dimensioneringsregler. Frågeställningen var om en ny dimensioneringsmodell behövde utformas eller om en befintlig modell kan användas. Studien visar att den dimesioneringsmodell som presenteras i ENV :1997 och som är framtagen för konstruktionsstål ger en bra uppskattning av bärförmågan hos rostfritt stål vid koncentrerade laster. Emma Unosson kommer ursprungligen från Uppsala och påbörjade sin forskarutbildning vid avd för Stålbyggnad efter examen från Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Emma arbetar sedan två år från Stålbyggnadsinstitutet. Uppsatserna kan beställas av Tarja tel: NYHETER 2/2003

3 Prestigefyllt stålbyggnadspris till svensk bro Den rostfria bron Apatê över Sickla kanal i Stockholm tilldelades den 17 september The Europan Steel Design Award. Prisceremonin gick av stapeln i kongresstaden Luzern i hjärtat av Schweiz. Den internationella juryn, bestående av framstående arkitekter och konstruktörer belönade bron med motiveringen: Med en begåvad sammanlänkande gest ger bron ett ansikte till rummet mellan två bostadsområden. Bron följer den urbana topografin och översätter den till ett enkelt bärande system. Den höga graden av arkitektonisk kvalitet upplevs genom formens enkelhet och elegans, omsorg om detaljering liksom den höga kvaliteten i utförandet. Projektet övertygar genom transformeringen av de komplexa kraven som ställs på det bärande systemet till en enkel och poetisk form. Prisbelönta gångbron Apatê över Sickla kanal Ägare: Stockholms Stad Arkitekter: Magnus Ståhl, Erik Andersson, Jelena Mijanovic i samarbete med Tyréns. Konstruktör: Scandiaconsult AB Stålentreprenör: Stålmonteringar AB Stålab Trollhättan Vart annat år delas priset ut till de mest innovativa nya stålbyggnaderna i Europa. Priset har satts upp av samarbetsorganisationen ECCS för att uppmuntra till kreativt och enastående användande av stål i arkitektur och konstruktion. Apatêbron nominerades till the European Steel Design Award av Stålbyggnadsinstitutet efter att ha vunnit den nationella tävlingen Stålbyggnadspriset Tidigare mottagare av priset är bland annat internationella stjärnor inom arkitektur och konstruktion som Santiago Calatrava, Norman Foster, Jean Nouvel, Buro Happold och Ove Arup. Bland tidigare svenska pristagare kan nämnas Arkiteker som Ralph Erskine och Tengbom Arkitekter, Konstruktörer som WSP (J&W) och Sweco Bloco samt stälentreprenör Contiga AB (Norrtälje Svets & Stål). Från vänster: Kurt W. Meyer ECCS, Peter Collin Scandiaconsult AB, arkitekterna Jelena Mijanovic, Magnus Ståhl och Erik Andersson, Georges Gendebien ECCS Pengar från grundutbildning flyttas till ITforskning Tillämpad IT-forskning, nanoteknik och medicinsk forskning premieras i årets budget. Statliga verket för innovationssystem Vinnova får anslaget 100 miljoner att satsa samtidigt som grundutbildningen vid flera högskolor och universitet får se sina resurser krympa med 120 miljoner. En betydande del av Vinnovas resurser kommer att gå till att skapa nya företag baserade på högteknologiska forskningsidéer. I en jämförelse med Finland, Tyskland och Storbritannien har Vinnova kunnat se att Sveriges FoU-arbete inom tillämpad IT legat efter och att det därför krävs stora satsningar för att Sverige ska kunna hävda sig. Delar av Vinnovas pengar kommer också att användas inom europeiska organisationen Eureka för samarbete mellan forskare och företag. Ökat anslag får även den medicinska forskningen som genom Vetenskapsrådet får 25 miljoner som där kommer redan prioriterade men underfinansierade forskningsområden till godo. Ny bro över Norrström? Banverket vill bredda den befintliga tvåspårsbron över Norrström i centrala Stockholm med meter och göra plats för ytterligare två spår. Järnvägsbron över Stockholms vattendrag är det svenska järnvägsnätets stora flaskhals samtidigt som det också är en oerhört kulturhistoriskt känslig plats. Banverkets idé handlar därför om en tillfällig tillbyggnad av bron i väntan på Citytunneln som enligt planerna skall stå färdig Kostnaden för brotillbyggnaden, som följdaktligen skall rivas om åtta år, beräknas till 200 miljoner kr. Stålbalkar skyddar dagis Under flera års tid har skol och daghemspersonal samt boende på Slättgårdsvägen i stockholmsförorten Mälarhöjden förgäves försökt få bilister som svänger av från närbelägna E4 att sakta ner till den föreskrivna trettiogränsen. Nu har gatu och fastighetskontoret anlagt en avskräckande konstruktion bestående av två detektorstyrda stålbalkar, vars överkant hissas upp fyra centimeter ovanför vägbanan då en fartsyndare närmar sig. Anläggningen med detektorer och hydrauliska balkar kostar närmare sexhundra tusen, ungefär 30 gånger priset för ett ordinärt gupp. Hindret är ännu så länge endast uppsatt på prov och kommer att utvärderas om ett år NYHETER 2/2003 3

4 Norm & Standard Ny skrivning om byggprodukter i BKR I en revidering av BKR kap. 1:4 skrivs nu att byggprodukter med bestyrkta egenskaper kan undergå en förenklad mottagningskontroll. Egenskaperna kan numera bestyrkas på fyra olika sätt: 1) Typgodkännande och/eller tillverkningskontroll. 2) CE-märkning 3) produktcertfiering. 4) certifierad tillverkning och produktionskontroll. Den tidigare referensen till SBS och BBCs regler har tagits bort i den nya skrivningen. Efterhand kommer endast CE-märkning finnas kvar, detta som en följd av EUs byggproduktdirektiv som ska underlätta handeln inom EU. Förlängt typgodkännande Brandavskiljande väggar av profilerad stålplåt med obrännbar stenullsisolering - Förutsättningar för brandteknisk klass EI60. Stålbyggnadsinstitutet har förlängt giltighetstiden för typgodkännandebevis TG 1189/87 gällande brandavskiljande väggar av profilerad stålplåt. Tillhörande handling är SBI Publikation 167 Brandavskiljande väggar av profilerad stålplåt med obrännbar stenullsisolering - Förutsättningar för brandteknisk klass EI60, november EurokodNytt från SIS Inför införandet av Eurokoder satsar SIS på att informera med ett elektroniskt nyhetsbrev. Brevet skall innehålla nyheter, artiklar, exempel och tips om kurser och böcker. och Utbildning/Seminarier Rostfritt stål i byggnader SIS och AvestaPolarit håller seminarium kring rostfritt stål i konstruktioner. Seminariet riktar sig till konstruktörer, konsulter, stålbyggare och myndigheter. 6 november i SIS lokaler i Stockholm. Anmälan senast 17 oktober till Skruvförband för stålbyggnad Branschgruppen AForum anordnar en informationsdag för skruvprodukter och utförande av skruvförband i bärande stålkonstruktioner. 22 oktober 12:00-16:30 Tyrénshuset, Peder Myndes Backe 16 i Stockholm. Information på Fotboll ger ny stadsdel? I ett års tid har föreningen Stockholm/ Kista Sport Vision Park arbetat med planering och förprojektering av ett kvm stort stadsförnyelseprojekt. tt av förslagen att lösa behovet av en fungerande Nationalarena för internationell fotboll och andra större arrangemang. Huvudarenan är tänkt att rymma platser helt under tak och den intilliggande arenan för andra platser. Huvudarenan kommer att få en flexibel lösning som vid behov kan minska läktarplatsernas antal till mer användbara Bakom föreningen står fd hockeybasen Rickard Fagerlund och fd fritidsborgarrådet Hardy Hedman i samarbete med tekniskt ansvarige Sven Olof Berglund, tidigare Skanska. Föreningen har i samarbete med Pontus Eriksson, Bau Arkitekter arbetat fram en vision kring en huvudarena omringad av en ny stadsdel med såväl nöjesanläggningar av annat slag, restauranger, hotell, stormarknad, saluhall, idrottsgymnasium och bostäder. Investeringsbehovet beräknas till drygt 10 miljarder kronor. Företagsnytt Ny VD för Rautaruukki Den 1 januari 2004 kommer Sakari Tamminen ta över som VD för Rautaruukki Group efter Mikko Kivimäki som går i pension. Redan från 22 april 2003 kommer Sakari Tamminen att vara ansvarig för Rautaruukki Groups verksam hetsstyrning.www.rautaruukki.se Ny VD för Gasell Den 15 juli tillträdde Markku Jylhä- Ollila som ny VD för Gasell Profil AB efter Rickard Törn-Lindhe som varit tillförordnad VD. Markku Jylhä-Ollila har närmast varit VD för Rannila Slovakia och dessförinnan Rautaruukki Belcolour i Vitryssland och Metalcolor i Danmark. Ny VD för Scandiaconsult Den 8 maj meddelades att Bent Johannesson utsetts till ny VD för Scandiaconsult Sverige AB. Bent Johannesson kvarstår även som chef för region väst. Forssells utökar kompetens Dennis Forssell på Forssells Smide är sedan förra våren innehavare av EWS diplomet. EWS står för European Welding Specialist, en del av ett kvalitetssäkringssystem som administreras av Europen Welding Federation. EWF har utsett Svetskomissionen som utbildningsansvarigt organ i Sverige. och Illustration: BAU Arkitekter 4 NYHETER 2/2003

5 Skyhögt i Taiwan Nästa höst kommer rekordinnehavaren Petronas Towers att vara 56 meter kortare än Taipei Financial Centre Corporations torn i Taiwan. Det 101 våningar och 508 meter höga tornet som närmast påminner om ett bambuskott, kallas kort och gott för Taipei 101. Såväl arkitekt C.Y. Lee & Partners som ansvariga konstruktörer Evergreen Consulting Engineering Inc. är lokala aktörer med åtskilliga internationella specialister inkopplade. Konstruktionen består av enorma betongfyllda fyrkantiga stålpelare som sammanfogas var åttonde våning via fackverksbalkar med byggnadens centrala stålbärverk. Ett yttre bärverk i stål kompletterar det inre bärande systemet. På våning 88 har man installerat en pendlande dämpare för att kunna reducera svängningar orsakade av vinden. Den 800 ton tunga dämparen är gjord i 125 mm tjocka stålplåtar och hänger i åtta kablar med 75 mm diameter. Då byggnaden ligger i ett jordbävningsdrabbat område så har konstruktionen till och med hunnit verklighetstestas under byggtiden. Ett skalv som mätte 6.8 på Richterskalan drabbade den då halvhöga byggnaden i mars 2002, välte två kranar och dödade fem byggnadsarbetare, men utan att skada byggnaden. Se mer på TV Discovery channel. extremeengineering Skyhögt i USA GM Building, General Motors Skyskrapa på Manhattan har på auktion sålts till finansmannen Harry Macklowe för en rekordsumma av nästan 12 miljarder kronor. Produktnytt 2:a generationens Deltabalk Peikko har börjat tillverka den andra generationens Deltabalk i en större fabrik vilket innebär en del förändringar. Balken tillverkas med en hel bottenplåt vilket gör att flänsarna/ bottenplåten kan variera i tjocklek från 6-25 mm. Livplåtarna skärs separat, vilket gör att balkens höjd kan varieras steglöst efter bjälklagetstjocklek. Varje balk förses med 2 st gjuthål i topplåten för att man lättare skall kunna pumpa in och vibrera betongen i balken. Ytterligare en kantbalk har lagts till sortimentet som nu består av tre olika typer av kantbalksprofiler beroende på spännvidd och belastning. Sortimentet består även av en serie nya anslutningsdetaljer för enklare montering. Ny ventilationsskruv Ejot & Avdel säljer en ny skruv med reducerad borrspets. Utformningen gör att hålet blir mindre än vad som normalt krävs för att skruven skall gå in i hålet. I tunna plåtar pressar skruvstammen undan material och skapar en förtjockning eller uppkragning av materialet, vilket gör att risken för överdragning av skruven minskar och förbandet blir tätt. Surfactants and Polymers in Aqueous Solution Five days intesive course provides an overview of surface chemistry. Organised by YKI, Surface & Colloid Center Lund University and Dept. of Applied Surface Chemistry CTH November 2003 Lisbon. Call for Papers - Eurosteel Conference on Steel and Composite Structures June Maastricht. Submission of abstracts latest December 30th Call for Papers - Steelbridge 2004 International symposium on Steel Bridges June Millau, France. French and English simultaneous translation. Submission of abstracts latest October 15th wasoodev.ho Call for Papers - Role of Structural Engineers Towards Reduction of Poverty Role of Structural Engineers Towards Reduction of Poverty February New Delhi. Submission of abstracts latest November 28th STAHL 2003 Steel - forever young. November Düsseldorf. German and English simultaneous translation. Meeting place for customers, suppliers, as well as representatives from business, politics and science. Steel Buildings Conference Organised by BCSA. November London. Aimed at clients, designers, main contractors, steelwork contractors and suppliers. 5th Int l Conference on Bridges across the Danube June Novi Sad. Institutions related to the bridges across the Danube: Owners, contractors, bridge designers and constructors, as well as scientific experts. IABSE Symposium International Association for Bridge and Structural Engineering. Metropolitan Habitats and Infrastructure. September Shanghai. NYHETER 2/2003 5

6 Miljö Höghållfast stål bra för miljön En ny studie av Ylva Granbom Jernkontoret och Jonas Larsson SSAB Tunnplåt visar att de höghållfasta stålen bidrar till bättre hushållning av resurserna. Studien visar att det finns flera skäl att man bör se höghållfast stål som alternativ när man utvecklar sin produktion. Effekterna på miljön har studerats med avseende på såväl tillverkning, produktanvändning som konstruktioner och visar att utsläppen av koldioxid, kvävedioxid och svaveldioxid kan minskas inom väsentliga områden som transporter och produktion. En viktig anledning är att det åtgår mindre mängd råmaterial och energi. Då produkterna väger mindre minskar samtidigt behovet av tunga transporter. Den höga hållfastheten gör att produkterna får längre livslängd och kräver färre processteg vid tillverkningen. Projekt Stål lyfter nedbrunnen saluhall Under väderskyddande taktäckning har Uppsalas klassiska saluhall börjat återfödas. I princip stod endast tegelmurarna kvar, svårt skadade och delvis raserade, efter den svåra branden våren Innanför de åtgångna murarna från 1909, bygger Smederna upp en invändig stålstomme på 150 ton HEA och HEB-balk från Tibnor. Den nya stålstommen är ritad av Scaniaconsults Bogdan Miko. Arkitekt är Christer Uppfeldt på White arkitekter i Uppsala. Björn Uebel projektansvarig på Scandiaconsult i Uppsala berättar att stålstommen gör att man kommer ifrån dammfällorna som den gamla trästommen skapade. Det är viktigt att minimera framtida brandrisker då man även fortsatt ska bedriva såväl restaurang och försäljning av livsmedel. Byggplatsen vid S:t Eriks Torg i centrala Uppsala är oerhört trång och materialet måste lyftas in med kran. Detta medför att taktäckningen delvis måste demonteras och därefter återmonteras varje gång material skall in. Smederna bygger även upp stommen för restaurangens entresolplan och står för takläggning och trapporna i den 800 kvm stora hallen. Byggnaden beräknas av byggbolaget SH-Bygg stå klar till årsskiftet och då har även de rasade tegelmurarna murats upp med tidstypisk murningsteknik, på utsidan av en stålstomme av senaste snitt. 6 NYHETER 2/2003

7 Medlemmar i Stålbyggnadsinstitutet Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning är det organ som slussar intressentföretagens ekonomiska stöd vidare till Stålbyggnadsinstitutet. Intressentföretagen stöder forskning och utveckling inom stålbyggnadsområdet samt bidrar till att kunskapen om stålbyggnadstekniken ökar i byggbranschen. Nedan finns en förteckning och adresslista över de företag som på detta sätt bidrar till stålbyggandets utveckling. Ytterligare information finns på SBIs webbplats Ståltillverkare AvestaPolarit AB - Avesta Research Centre Avesta Corus Sverige AB Barlastg. 2, Göteborg Fundia SWL AB Smedjebacken Rautaruukki Rör AB Box 100, Virsbo SSAB Oxelösund AB Oxelösund SSAB Tunnplåt Borlänge Arcelor Box 7334, Stockholm Stålgrossister Bröderna Edstrand AB Box 225, Malmö Tibnor AB Box 4260, Stockholm Tunnplåtstillverkare Europrofil AB Box 147, Nora Gasell Profil AB Box 7, Anderslöv Lindab Profil AB Båstad Plannja AB Luleå Fastighets- och Byggföretag Arcona AB Box 1110, Nacka Strand NCC AB Solna Peab Sverige AB Box 955, Sollentuna Skanska AB Box 1195, Stockholm Vägverket Produktion Borlänge Konsultföretag Bjerking Ingenjörsbyrå AB Box 2006, Uppsala Bloco AB Box 22560, Stockholm Bloms Ingenjörsbyrå AB Mästargatan 5, Borlänge Centerlöf & Holmberg AB Box 29, Malmö FB Engineering AB Box 12076, Göteborg Hillstatik AB H-by kajv. 14, Stockholm Ingemansson Technology AB Box 47321, Stockholm Kadesjös Ingenjörsbyrå AB Box 1013, Västerås PI i Göteborg PIAB AB EA Rosengrens gata 19, Västra Frölunda Prodevelopment i Sverige AB Vattentornsv. 26, Luleå Projektteamet Västsvenska AB Knipplek. 3B, Göteborg Scandiaconsult AB Box 4205, Stockholm SZ Konsult AB Båtklubbsv. 4, Stockholm Tyréns Byggkonsult AB Stockholm VBK Mölndalsv. 85, Göteborg WSP Sverige AB Stockholm - Globen Isolering och Lättbyggnad Gyproc AB Box 153, Bålsta Knauf Danogips A/S Åhus Norgips Svenska AB Radiatorv. 11, Örebro Paroc AB Skövde Saint-Gobain Isover AB Billesholm Stålbyggare och verkstäder AB Br Jansson-Nissavarvet Box 48, Halmstad Contiga AB Box 94, Norrtälje DEM-Verk Mekaniska AB Degernäs 265, Umeå EAB AB Smålands Stenar AB H Forssells Smidesverkstad Box 1243, Huddinge Göinge Mekaniska AB Box 185, Hässleholm H-Steel OY Ltd Box 15, FI-6230 Härmä Lecor Stålteknik AB Dumpergatan 8, Kungälv Llentab AB Box 104, Kungshamn Maku-Stål AB Verkstadsg. 15, Borås Normek Sverige AB Sigurdsgatan 6, Västerås Peikko AB Box 4, Norrköping PPTH-Norden Oy FI Peräseinäjoki Svärdv. 3, Danderyd Ranaverken AB Tråvad Scandinavian WeldTech AB Box 853, Borlänge Skanska Stålteknik AB Box 803, Kalmar AB Smederna Skyttbrinksv. 12, Tumba Stålmonteringar AB Stålab Faktorsg. 12, Trollhättan AB Västanfors Industrier Södra Linjan, Fagersta Datorprogram / IT StruProg AB Virkesgränd 4, Täby Tekla Software AB Sigurdsvägen 21, Västerås Kontroll och provning Force Technology Sweden AB Tunavägen 276, Borlänge Ingenjör Joel L Jonsson Aspvägen 1, Vislanda Brandskyddsmaterial Finja Bemix AB Box 421, Uppl. Väsby GPG Fire Systems AB Box 7058, Täby Stål & Brandteknik AB Box 5060, Södertälje Tepro byggmaterial AB Box 42013, Stockholm Intresseorganisationer Jernkontoret Box 1721, Stockholm Mek Verkstädernas Riksförbund Box 17244, Stockholm Plåtslageriernas Riksförbund Box 17536, Stockholm Sv Färgfabrikanters Förening Box 5501, Stockholm The Steel Construction Institute Silwood Park, Ascot,Berks SL5 7QN Sammanfogning / Maskiner Ejot & Avdel System AB Box 9013, Örebro Emhart Teknik AB Box 203, Örebro ESAB AB Box 8004, Göteborg K-Plast AB Olivehällsvägen 10, Strängnäs Richard Steen AB Lövaskog Kronogården, Äspered SFS intec AB Friledningsg. 3, V-ås U-nite Fasteners Technology AB Hogstorp, Uddevalla NYHETER 2/2003 7

8 Posttidning B Retur: Stålbyggnadsinstitutet, Box , Stockholm Beställning av publikationer från SBI Anställda i medlemsföretag har 30% rabatt på ordinarie pris (Moms och porto tillkommer på samtliga beställningar)...ex av Human-induced vibrations in light steel floors, SBI 220:2, 300 kronor...ex av Flervåningsbyggnader - Egenskaper vid brand, Publ. 171, 510 kronor...ex av Stabilisation by stressed skin diaphragm action, Publ. 174, 435 kronor Företag: Namn: Adress: Postadress: Gratisprenumeration på NYHETER Stryk ovanstående adress i registret Sänd även Nyheter till vidstående adress: Min adress ska ändras enligt vidstående: Registrera dig för SBI:s elektroniska nyhetsbrev AoS - Allt om Stålbyggnad på Skicka/faxa hela sidan till: Stålbyggnadsinstitutet Box , Stockholm Tel: Fax: e-post: Telefon: E-post : SBI Informerar Nya medlemmar Två nya medlemmar har anslutit sig till Stålbyggnadsinstitutet: Ingenjör Joel L Jonsson AB Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner Ingenjör Joel L Jonsson AB är ett kunskapsbaserat företag som arbetar på konsultbasis i huvudsak med kvalitetssäkring av stålkonstruktioner. Våra tjänster omfattar kontroller, besiktningar, granskningar, utredningar och övervakningar. Besiktningar enligt AB 92 och ABT 94 jämte, BSK 99 (Boverkets Handbok om Stålkonstruktioner) Bro 2002 BV Bro, utgåva 6 BVS Ytterligare infiormation finns på Prodevelopment i Sverige AB är ett nystartat företag med ändamål att erbjuda tjänster till industrin avseende utredningar och utveckling av teknik och processer. Företaget kommer att verka i gränsskiktet mellan forskning och näringsliv. Det kan sägas vara en avknoppning från Institutionen för Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet och har även anknytning till Stålbyggnadsinstitutet. Två av grundarna, professorerna Bernt Johansson och Ove Lagerqvist har såte i Stålbyggnadsinstitutets styrelse. För ytterligare information kontakta Claes Fahleson på mobil: Färdigt forskningsprojekt om bjälklags vibrationsegenskaper SBIs fyråriga projekt om vibrationsegenskaper i Lätta bjälklag har nu färdigställts. Projektet har utförts i samarbete med LTU. Human-induced vibrations in light steel floors A study based on measurements of vibration in an apartment-separating floor SBI Junye Wang Anders Ågren Stålbyggnadsinstitutet The Swedish Institute of Steel Construction SBI Report 220:2 Vibrationsmätningar har utförts på ett lätt bjälklag med tunnplåtsstomme vid olika skeden. Syftet med mätningarna har varit att förstå hur innerväggar, flytande golv och möbler påverkar bjälklagets vibrationsprestanda. Resultatet från den subjektiva utvärderingen visar en tydlig förbättring av bjälklagets prestanda då planet är inflyttat och möblerat jämfört med det fritt upplagda bjälklaget utan golv eller innerväggar. Projektets resultat kan läsas i slutrapporten SBI rapport 220:2, Human Induced Vibrations in Light Steel Floors. Projektet finansierades genom finansiellt bidrag från Formas, SBUF samt Lindab Profil AB, Plannja AB, Gasell Profil AB, Europrofil AB, BPB Gyproc AB, Knauf Danogips AB, Norgips AB, Isover AB samt Paroc AB. För mer information kontakta Nytt projekt om akustik och vibration i lätta konstruktioner Kunskapen om lätta konstruktioners akustisk- och vibrationsegenskaper är fortfarande låg. Inom ett nytt projekt som delvis finansieras av RFCS samarbetar Sverige tillsammans med LTU i Sverige, Finland, England, Frankrike, Spanien. Inom projektet kommer såväl akustik som vibrationer att behandlas. Syftet med den del som behandlar vibrationer är att harmonisera testprocedurer och kriterier för vibrationsmätningar. I den svenska delen i projektet som behandlar vibrationer, kommer vi att studera bjälklagets kopplingar till andra byggnadsdelar. Det treåriga projektet startade i juli i år och kommer att resultera i en designguide med praktiska och teoretiska rekommendationer för hur lätta konstruktioner ska utformas för att ge bästa ljud och vibrationsprestanda. Om du är intresserad av att veta mer om projektet eller eventuellt samarbeta med oss är du välkommen att höra av dig till eller

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Akustisk forskning för hållbar utveckling

Akustisk forskning för hållbar utveckling Akustisk forskning för hållbar utveckling Klas Hagberg Industriellt byggande och trämanufaktur 27 oktober 2011 Klas.hagberg@sp.se Klas.hagberg@wspgroup.se Akustisk forskning för en hållbar utveckling Det

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

Från 1 juli 2014 blir CEmärkning. stål obligatoriskt! 2013 # 5

Från 1 juli 2014 blir CEmärkning. stål obligatoriskt! 2013 # 5 Från 1 juli 2014 blir CEmärkning av bärverk i stål obligatoriskt! Om ett år kommer det att krävas att samtliga stålbyggare har certifierat sitt system för tillverkningskontroll (FPC) mot standarden SS-EN

Läs mer

Dimensionering av lätta bjälklag med avseende på vibrationer

Dimensionering av lätta bjälklag med avseende på vibrationer Dimensionering av lätta bjälklag med avseende på vibrationer Artikelförfattare är Helena Burstrand, Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm och Avdelningen för Stålbyggnad, Luleå Tekniska Universitet Det blir

Läs mer

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014 Svarsfil till remiss EKS 10, Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2015-05-29 Remisslämnare Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Organisation Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Kontaktperson

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 Vägledning för stålbyggare 4 utgåvan, 2014 CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

SS-EN 1090-2. EN SAMMANFATTNING. Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01

SS-EN 1090-2. EN SAMMANFATTNING. Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01 SS-EN 1090-2 EN SAMMANFATTNING Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01 Från 1 januari 2011 är den gällande standarden för utförande och kontroll av stålkonstruktioner SS-EN 1090-2. Införandet

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB Eurokoder inledning Eurocode Software AB Eurokoder/Eurocodes Eurokoder (engelska: Eurocodes) är Europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadskonstruktion. Dessa får nu i Sverige användas parallellt

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2012-02-23 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Bru over Likholefossen på Gaularfjellet, 2005 Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Anders Finnås, Outokumpu Stainless, Degerfors www.outokumpu.com Vad är

Läs mer

STÅL Hållbart, flexibelt och kreativt

STÅL Hållbart, flexibelt och kreativt STÅL Hållbart, flexibelt och kreativt SBI Stål - ett hållbart byggmaterial Inga byggmaterial är hållbara i sig, utan effekten på miljön beror i praktiken på hur de används i ett byggnadsverk. Hållbar utveckling

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 SBUF- projekt 12861 Projektnummer: 13007 Kund: Peab/SBUF ProDevelopment i Sverige AB Written by: OL Storgatan 9 2014-04-18 972 38 Luleå www.prodevelopment.se

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Flowcrete Sweden Entreprenörer.

Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Swedens s flooring systems are installed by a highly trained, approved and licend contractor network, who offer an unrivalled rvice across Sweden. You can e a

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Standardisering inom OFP. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom OFP. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom OFP Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Standardiseringen nationellt/internationellt Påverkan på OFP På gång inom OFP-standardiseringen 2012-03-27 2

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Bygg 402 Utgåva 2 2003-03-13 Sida 1 (8) Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder 1.1 Allmänna principer och laster 1.2

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

Tätande Golvprofil av aluminium

Tätande Golvprofil av aluminium Tätande Golvprofil av aluminium Systembeskrivning Tätande Golvprofil anpassad för högre täthetskrav Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se

Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se Ove Lagerqvist ove@prodevelopment.se tel 070-6655013 Varför www.1090.se? Nya regler som påverkar inköp, projektering, tillverkning, utförande

Läs mer

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet 2004-10-06 EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet Bakgrund År 1975 deltog jag i ett informationsmöte i Bryssel

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa Seminarium Inomhusmiljö och hälsa Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten Stina Lindström, KOMIN, Umeå universitet 10.15

Läs mer

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år Tore Professor, 65 år, svensk-norsk-australier Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn Bor i Stockholm och Dordogne Jobbat som forskare i 40 år Funderar mycket på vad han ska göra sina sista 20 år. Kompetensnoder

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Ett nationellt innovationsprogram vars övergripande syfte är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor.

Ett nationellt innovationsprogram vars övergripande syfte är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor. Ett nationellt innovationsprogram vars övergripande syfte är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor. Varför? En uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor

Läs mer

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder Bygg 402 Utgåva 4 Augusti 2005 Sida 1 (10) Dimensionering av bärverk Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder, Europastandarer (EN) 1.1 Allmänna principer och

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Ny VD för MVR Service AB och tillika förbundsdirektör för MVR

Ny VD för MVR Service AB och tillika förbundsdirektör för MVR Ordföranden har ordet! Ja, då har det nya året rullat igång med ett nytt arbetsår för styrelsen. Vi har tagit beslut att skapa ett starkare branschförbund med klara mål där medlemsökning är ett av målen.

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling #3 NYHETER prefabricerade betongelement 2011 Ny avformningsenhet i fabriken Ny hemsida med smart upplägg Ett energibygge i exploativt område Årets sista Finn Fem Fel tävling Ansvarig utgivare: Inge Andersson

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 Södra Sverige sid 1 (2) BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L Fax: 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 CARL & OLOFS PLÅT & TAK AB Tel: 0515-333 00 info@gertssons.se Falköpingsvägen

Läs mer

Spiraltrappor, inomhus

Spiraltrappor, inomhus Spiraltrappor, inomhus Trappor med högsta kvaliten. Spiraltrappor från Floby Durk AB Floby Durk AB grundades 1979. I Floby är vi ca. 15 anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca. 2500 m 2.

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

CE-märkning av bärverksprodukter till byggarbetsplats 2014-07-01 BLUFFAKTURA!

CE-märkning av bärverksprodukter till byggarbetsplats 2014-07-01 BLUFFAKTURA! Nytt år och nya möjligheter! Önskar er alla en riktigt God fortsättning på det nya året. BLUFFAKTURA! Det finns inte bara glädjeämnen, här kommer en varning för nya bluffakturor från en avsändare som använder

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Mer av det mesta. Brf Frodigheten

Mer av det mesta. Brf Frodigheten Mer av det mesta. Brf Frodigheten Projektbeskrivning. Bostadsrätterna i kvarteret Frodigheten ligger i den attraktiva stadsdelen Fålhagen i centrala Uppsala. Alldeles i närheten finns S:t Göransparken

Läs mer