Nyheter. Bästa kompetenscenter för stålanvändande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter. Bästa kompetenscenter för stålanvändande"

Transkript

1 Nyheter Nyheter om stålbyggnad Bästa kompetenscenter för stålanvändande Stålbyggnadsinstitutet skall vara ett oberoende institut med kompetens och förtroende dit man vänder sig när det gäller stål. Ett nav för stålbyggnadskompetens. Stålbyggnadsinstitutet har sedan starten 1967 haft en god anknytning till stålbyggnadsindustrin och bedrivit verksamhet till stor nytta för stålbyggandets utveckling. Ett arbete som fått stort genomslag både i och utanför Sverige. En betraktelse över tiden ger att verksamheten startat med traditionellt stålbyggande och alltmer kommit att omfatta frågeställningar som spänner över en större del av byggprocessen och hur stålet och dess egenskaper kan nyttjas för att utveckla byggandet. Oavsett tidigare ledning, Lars Wallin till Helena Burstrand Knutsson, och område har syftet med Stålbyggnadsinstitutets forsknings och utvecklingarbete varit att samla teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter, utvärdera och omsätta dem till tillämpbara hjälpmedel för stålbyggnadsindustrin. I maj i år tillträdde då jag, Anders Olsson, som VD för Stålbyggnadsinstitutet, att förvalta institutets arv och inte minst, utveckla den fortsatta verksamheten. Var står Stålbyggnadsinstitutet idag? Våra aktiva projekt behandlar eurokoder, brandutsatta stålreglar, ytterväggar, akustik och vibrationer, återvinning av stål från byggnader, byggsystem för industrialiserat byggande, effektiva stålentrepenader, 3D fastighetsbildning med hjälp av stålbyggnad, läromedel stålbyggnad. I flera av dessa är vi svensk partner i projekt delfinansierade av RFCS (tid. ECSC). Vi representerar också svenskt stålbyggande i ECCS, European Convention for Constructional Steelwork, i EISC, European Institute of Steel Construction samt i IISI, International Iron and Steel Institute. Vår vision är att Stålbyggnadsinstitutet ska vara Bästa kompetenscenter för stålanvändande. Jag vill se Stålbyggnadsinstitutet som den naturliga länken mellan forskning på högskolor och universitet och stålbyggnadsindustrin, ett oberoende institut med kompetens och förtroende dit man vänder sig när det gäller stål. Ett nav för stålbyggnadskompetens. Vi kommer att fortsätta vår verksamhet med information och branschrepresentation som grund. En information om stålets möjligheter som förutom konstruktörer, stålverkstäder och byggare också bör nå våra arkitekter, de som utformar och därigenom i många fall väljer material. Införandet av eurokoder med allt vad det innebär av förändrade konstruktions- och utföranderegler återför fokus till vad vi kan kalla traditionellt stålbyggande. I detta har Stålbyggnadsinstitutet en stor informations- och utbildningsuppgift att fylla. Ett annat område där fortsatt arbete krävs för att ytterligare underlätta för byggande med stål är industrialiserat byggande eller byggsystem. Vare sig det gäller lättbyggnad, stomsystem med höghållfast stål eller prefabricerade broar. Anders Olsson Vem är då Anders Olsson? En halvung Lulebo numera boende dels i Avesta där familjen finns och dels i Stockholm där Stålbyggnadsinstitutet ligger. Jag började min yrkesverksamhet som byggnadsingenjör på ett arkitektkontor i Luleå, där jag under andra halvan av åttiotalet upplevde en väldig uppgång inom byggsektorn. Nedgången under första halvan av nittiotalet iaktog jag från skolbänken på Luleå Tekniska Universitet. På LTU trivdes jag så bra att jag stannade kvar i fem år efter examen för att jobba med materialmodellering och stålbyggnad. Med hatten på gick flyttlasset 2001 till Avesta och den rostfria världen, där jag till maj i år jobbade med konstruktion och tillverkning på AvestaPolarit, Avesta Research Centre. nummer 2/2003 Kom i håg! STÅLBYGGNADSINSTITUTET Box Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Peter Stockenberg ISSN oktober Radisson SAS Scandinavia Hotel Göteborg

2 Branschnyheter Ökad spännvidd för rörbro En ny handbok baserad på forskning och försök gjorda på institutionen för byggvetenskap på KTH, avdelningen för brobyggnad, visar hur man kan bygga rörbroar med stora spännvidder och med större frihet än tidigare. Rörbroar är broar eller tunnlar bestående av plåtprofiler i samverkan med kontrollerad jord. Handboken, Rörbroar med stora spännvidder är skriven av Lars Pettersson och Håkan Sundqvist. Senaste nytt om förband i stålkonstruktioner Det europeiska forskningsprojektet CeStruCo arbetar med att sprida de senaste resultaten från forskning och standardiseringsarbete i samband med utvecklandet av de europeiska byggnormerna, Eurokoderna. Projektet har utförts så att praktiskt verksamma konstruktörer och byggare har inbjudits att få svar på frågor som de ställs inför i sin verksamhet. Svaren har därefter omarbetats till en handbok och utbildningsmaterial. Som en del av spridningen av de nya rönen undersöker nu SBI i samarbete med Luleå Tekniska Universitet hur stort intresset är för ett halvdags seminarium i Stockholm den 20 november. Kostnaden beräknas till ca tusen kronor per person inkl kursmaterial och CD. Seminariet är tänkt att förutom redovisa resultatet av projekt CeStruCo, även behandla betydelsen av de kommande eurokoderna och hur de skiljer sig från rådande svensk praxis. Stor tonvikt kommer att läggas vid praktisk dimensionering av förband enligt den slutliga versionen av Eurokod 3, del 1-8. Föredragande blir Bernt Johansson, Ove Lagerqvist, Milan Veljkovic och Torsten Höglund. Verkar det intressant, så hör av er med ett e- meddelande till senast den 20 oktober så återkommer vi med ett färdigt program, samt tid, plats och slutligt pris för seminariet. Ny Doktorandkurs Under vintern anordnar LTU och KTH en doktorandkurs i samverkansbroar. Kursen innehåller såväl beräkningsteorier som gästföreläsningar och en större konstruktionsuppgift. Kursen påbörjas i Luleå december 2003 och avslutas med redovisning av konstruktionsuppgift och studiebesök i Paris april För frågor om kursen kontakta Peter Collin, tel Nya licentiater vid LTUs avdelning för Stålbyggnad Probabilistic Design for Evaluation of Indoor Environment Licentiatuppsats av Katarina Ljungquist Handledare professor Ove Lagerqvist Syftet med projektet har varit att utveckla en modell för värdering av risken för att en definierad skada skall inträffa inomhus som medför hälsorisker för människor. Den definierade skadan uppkommer på grund av miljöbelastning, t.ex. radon eller emissioner, och beslut som tas i byggprocessen hur byggnaden skall utföras. Modellen bygger på samma säkerhetsfilosofiska grund som den modell som används för bärande konstruktioner. Under den första etappen av projektet, som behandlas i licentiatuppsatsen, utvecklades en modell där risken för läckage av radon från marken till inomhusmiljön bestämdes och jämfördes med gränsvärdet i svenska byggregler samt tillämpades på utförda radonmätningar. I etapp II skall modellen utvecklas vidare till att även ta hänsyn till emissioner och mikroorganismer och tillämpas praktiskt på uppförda byggnader där skador konstaterats respektive byggnader som uppfattas som sunda. Katarina Ljungquist är född i Jönköping och tog sin civilingenjörsexamen Vägoch vatten 1989 på Luleå tekniska högskola. Hon har därefter arbetat som byggnadsprojektör dels på mindre konsultföretag i Luleå samt på WSP. Katarina är tjänstledig från sitt arbete på WSP för forskarutbildning på Luleå tekniska universitet som hon påbörjade hösten Patch Loading of Stainless Steel Girders Experiments and Finite Element Analyses Licentiatuppsats av Emma Unosson Handledare professor Ove Lagerqvist Uppsatsen behandlar rostfria stålbalkar utsatta för lokal intryckning. Lastfallet uppkommer exempelvis vid pelarinfästningar, på traversbalkar där lasten rör sig längs balken och vid lansering av brobalkar. Största delen av det arbete som tidigare har gjorts angående lokal intryckning har koncentrerats på konstruktionsstål. Dimensioneringsregler för rostfritt stål har därför baserats på resultat från studier på konstruktionsstål utan att detta antagande har verifierats genom resultat baserade på forskning. Underlaget till denna uppsats består av både försök och numeriska simuleringar för att bilda en bas att dra slutsatser från angående användbarheten av existerande dimensioneringsregler. Frågeställningen var om en ny dimensioneringsmodell behövde utformas eller om en befintlig modell kan användas. Studien visar att den dimesioneringsmodell som presenteras i ENV :1997 och som är framtagen för konstruktionsstål ger en bra uppskattning av bärförmågan hos rostfritt stål vid koncentrerade laster. Emma Unosson kommer ursprungligen från Uppsala och påbörjade sin forskarutbildning vid avd för Stålbyggnad efter examen från Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Emma arbetar sedan två år från Stålbyggnadsinstitutet. Uppsatserna kan beställas av Tarja tel: NYHETER 2/2003

3 Prestigefyllt stålbyggnadspris till svensk bro Den rostfria bron Apatê över Sickla kanal i Stockholm tilldelades den 17 september The Europan Steel Design Award. Prisceremonin gick av stapeln i kongresstaden Luzern i hjärtat av Schweiz. Den internationella juryn, bestående av framstående arkitekter och konstruktörer belönade bron med motiveringen: Med en begåvad sammanlänkande gest ger bron ett ansikte till rummet mellan två bostadsområden. Bron följer den urbana topografin och översätter den till ett enkelt bärande system. Den höga graden av arkitektonisk kvalitet upplevs genom formens enkelhet och elegans, omsorg om detaljering liksom den höga kvaliteten i utförandet. Projektet övertygar genom transformeringen av de komplexa kraven som ställs på det bärande systemet till en enkel och poetisk form. Prisbelönta gångbron Apatê över Sickla kanal Ägare: Stockholms Stad Arkitekter: Magnus Ståhl, Erik Andersson, Jelena Mijanovic i samarbete med Tyréns. Konstruktör: Scandiaconsult AB Stålentreprenör: Stålmonteringar AB Stålab Trollhättan Vart annat år delas priset ut till de mest innovativa nya stålbyggnaderna i Europa. Priset har satts upp av samarbetsorganisationen ECCS för att uppmuntra till kreativt och enastående användande av stål i arkitektur och konstruktion. Apatêbron nominerades till the European Steel Design Award av Stålbyggnadsinstitutet efter att ha vunnit den nationella tävlingen Stålbyggnadspriset Tidigare mottagare av priset är bland annat internationella stjärnor inom arkitektur och konstruktion som Santiago Calatrava, Norman Foster, Jean Nouvel, Buro Happold och Ove Arup. Bland tidigare svenska pristagare kan nämnas Arkiteker som Ralph Erskine och Tengbom Arkitekter, Konstruktörer som WSP (J&W) och Sweco Bloco samt stälentreprenör Contiga AB (Norrtälje Svets & Stål). Från vänster: Kurt W. Meyer ECCS, Peter Collin Scandiaconsult AB, arkitekterna Jelena Mijanovic, Magnus Ståhl och Erik Andersson, Georges Gendebien ECCS Pengar från grundutbildning flyttas till ITforskning Tillämpad IT-forskning, nanoteknik och medicinsk forskning premieras i årets budget. Statliga verket för innovationssystem Vinnova får anslaget 100 miljoner att satsa samtidigt som grundutbildningen vid flera högskolor och universitet får se sina resurser krympa med 120 miljoner. En betydande del av Vinnovas resurser kommer att gå till att skapa nya företag baserade på högteknologiska forskningsidéer. I en jämförelse med Finland, Tyskland och Storbritannien har Vinnova kunnat se att Sveriges FoU-arbete inom tillämpad IT legat efter och att det därför krävs stora satsningar för att Sverige ska kunna hävda sig. Delar av Vinnovas pengar kommer också att användas inom europeiska organisationen Eureka för samarbete mellan forskare och företag. Ökat anslag får även den medicinska forskningen som genom Vetenskapsrådet får 25 miljoner som där kommer redan prioriterade men underfinansierade forskningsområden till godo. Ny bro över Norrström? Banverket vill bredda den befintliga tvåspårsbron över Norrström i centrala Stockholm med meter och göra plats för ytterligare två spår. Järnvägsbron över Stockholms vattendrag är det svenska järnvägsnätets stora flaskhals samtidigt som det också är en oerhört kulturhistoriskt känslig plats. Banverkets idé handlar därför om en tillfällig tillbyggnad av bron i väntan på Citytunneln som enligt planerna skall stå färdig Kostnaden för brotillbyggnaden, som följdaktligen skall rivas om åtta år, beräknas till 200 miljoner kr. Stålbalkar skyddar dagis Under flera års tid har skol och daghemspersonal samt boende på Slättgårdsvägen i stockholmsförorten Mälarhöjden förgäves försökt få bilister som svänger av från närbelägna E4 att sakta ner till den föreskrivna trettiogränsen. Nu har gatu och fastighetskontoret anlagt en avskräckande konstruktion bestående av två detektorstyrda stålbalkar, vars överkant hissas upp fyra centimeter ovanför vägbanan då en fartsyndare närmar sig. Anläggningen med detektorer och hydrauliska balkar kostar närmare sexhundra tusen, ungefär 30 gånger priset för ett ordinärt gupp. Hindret är ännu så länge endast uppsatt på prov och kommer att utvärderas om ett år NYHETER 2/2003 3

4 Norm & Standard Ny skrivning om byggprodukter i BKR I en revidering av BKR kap. 1:4 skrivs nu att byggprodukter med bestyrkta egenskaper kan undergå en förenklad mottagningskontroll. Egenskaperna kan numera bestyrkas på fyra olika sätt: 1) Typgodkännande och/eller tillverkningskontroll. 2) CE-märkning 3) produktcertfiering. 4) certifierad tillverkning och produktionskontroll. Den tidigare referensen till SBS och BBCs regler har tagits bort i den nya skrivningen. Efterhand kommer endast CE-märkning finnas kvar, detta som en följd av EUs byggproduktdirektiv som ska underlätta handeln inom EU. Förlängt typgodkännande Brandavskiljande väggar av profilerad stålplåt med obrännbar stenullsisolering - Förutsättningar för brandteknisk klass EI60. Stålbyggnadsinstitutet har förlängt giltighetstiden för typgodkännandebevis TG 1189/87 gällande brandavskiljande väggar av profilerad stålplåt. Tillhörande handling är SBI Publikation 167 Brandavskiljande väggar av profilerad stålplåt med obrännbar stenullsisolering - Förutsättningar för brandteknisk klass EI60, november EurokodNytt från SIS Inför införandet av Eurokoder satsar SIS på att informera med ett elektroniskt nyhetsbrev. Brevet skall innehålla nyheter, artiklar, exempel och tips om kurser och böcker. och Utbildning/Seminarier Rostfritt stål i byggnader SIS och AvestaPolarit håller seminarium kring rostfritt stål i konstruktioner. Seminariet riktar sig till konstruktörer, konsulter, stålbyggare och myndigheter. 6 november i SIS lokaler i Stockholm. Anmälan senast 17 oktober till Skruvförband för stålbyggnad Branschgruppen AForum anordnar en informationsdag för skruvprodukter och utförande av skruvförband i bärande stålkonstruktioner. 22 oktober 12:00-16:30 Tyrénshuset, Peder Myndes Backe 16 i Stockholm. Information på Fotboll ger ny stadsdel? I ett års tid har föreningen Stockholm/ Kista Sport Vision Park arbetat med planering och förprojektering av ett kvm stort stadsförnyelseprojekt. tt av förslagen att lösa behovet av en fungerande Nationalarena för internationell fotboll och andra större arrangemang. Huvudarenan är tänkt att rymma platser helt under tak och den intilliggande arenan för andra platser. Huvudarenan kommer att få en flexibel lösning som vid behov kan minska läktarplatsernas antal till mer användbara Bakom föreningen står fd hockeybasen Rickard Fagerlund och fd fritidsborgarrådet Hardy Hedman i samarbete med tekniskt ansvarige Sven Olof Berglund, tidigare Skanska. Föreningen har i samarbete med Pontus Eriksson, Bau Arkitekter arbetat fram en vision kring en huvudarena omringad av en ny stadsdel med såväl nöjesanläggningar av annat slag, restauranger, hotell, stormarknad, saluhall, idrottsgymnasium och bostäder. Investeringsbehovet beräknas till drygt 10 miljarder kronor. Företagsnytt Ny VD för Rautaruukki Den 1 januari 2004 kommer Sakari Tamminen ta över som VD för Rautaruukki Group efter Mikko Kivimäki som går i pension. Redan från 22 april 2003 kommer Sakari Tamminen att vara ansvarig för Rautaruukki Groups verksam hetsstyrning.www.rautaruukki.se Ny VD för Gasell Den 15 juli tillträdde Markku Jylhä- Ollila som ny VD för Gasell Profil AB efter Rickard Törn-Lindhe som varit tillförordnad VD. Markku Jylhä-Ollila har närmast varit VD för Rannila Slovakia och dessförinnan Rautaruukki Belcolour i Vitryssland och Metalcolor i Danmark. Ny VD för Scandiaconsult Den 8 maj meddelades att Bent Johannesson utsetts till ny VD för Scandiaconsult Sverige AB. Bent Johannesson kvarstår även som chef för region väst. Forssells utökar kompetens Dennis Forssell på Forssells Smide är sedan förra våren innehavare av EWS diplomet. EWS står för European Welding Specialist, en del av ett kvalitetssäkringssystem som administreras av Europen Welding Federation. EWF har utsett Svetskomissionen som utbildningsansvarigt organ i Sverige. och Illustration: BAU Arkitekter 4 NYHETER 2/2003

5 Skyhögt i Taiwan Nästa höst kommer rekordinnehavaren Petronas Towers att vara 56 meter kortare än Taipei Financial Centre Corporations torn i Taiwan. Det 101 våningar och 508 meter höga tornet som närmast påminner om ett bambuskott, kallas kort och gott för Taipei 101. Såväl arkitekt C.Y. Lee & Partners som ansvariga konstruktörer Evergreen Consulting Engineering Inc. är lokala aktörer med åtskilliga internationella specialister inkopplade. Konstruktionen består av enorma betongfyllda fyrkantiga stålpelare som sammanfogas var åttonde våning via fackverksbalkar med byggnadens centrala stålbärverk. Ett yttre bärverk i stål kompletterar det inre bärande systemet. På våning 88 har man installerat en pendlande dämpare för att kunna reducera svängningar orsakade av vinden. Den 800 ton tunga dämparen är gjord i 125 mm tjocka stålplåtar och hänger i åtta kablar med 75 mm diameter. Då byggnaden ligger i ett jordbävningsdrabbat område så har konstruktionen till och med hunnit verklighetstestas under byggtiden. Ett skalv som mätte 6.8 på Richterskalan drabbade den då halvhöga byggnaden i mars 2002, välte två kranar och dödade fem byggnadsarbetare, men utan att skada byggnaden. Se mer på TV Discovery channel. extremeengineering Skyhögt i USA GM Building, General Motors Skyskrapa på Manhattan har på auktion sålts till finansmannen Harry Macklowe för en rekordsumma av nästan 12 miljarder kronor. Produktnytt 2:a generationens Deltabalk Peikko har börjat tillverka den andra generationens Deltabalk i en större fabrik vilket innebär en del förändringar. Balken tillverkas med en hel bottenplåt vilket gör att flänsarna/ bottenplåten kan variera i tjocklek från 6-25 mm. Livplåtarna skärs separat, vilket gör att balkens höjd kan varieras steglöst efter bjälklagetstjocklek. Varje balk förses med 2 st gjuthål i topplåten för att man lättare skall kunna pumpa in och vibrera betongen i balken. Ytterligare en kantbalk har lagts till sortimentet som nu består av tre olika typer av kantbalksprofiler beroende på spännvidd och belastning. Sortimentet består även av en serie nya anslutningsdetaljer för enklare montering. Ny ventilationsskruv Ejot & Avdel säljer en ny skruv med reducerad borrspets. Utformningen gör att hålet blir mindre än vad som normalt krävs för att skruven skall gå in i hålet. I tunna plåtar pressar skruvstammen undan material och skapar en förtjockning eller uppkragning av materialet, vilket gör att risken för överdragning av skruven minskar och förbandet blir tätt. Surfactants and Polymers in Aqueous Solution Five days intesive course provides an overview of surface chemistry. Organised by YKI, Surface & Colloid Center Lund University and Dept. of Applied Surface Chemistry CTH November 2003 Lisbon. Call for Papers - Eurosteel Conference on Steel and Composite Structures June Maastricht. Submission of abstracts latest December 30th Call for Papers - Steelbridge 2004 International symposium on Steel Bridges June Millau, France. French and English simultaneous translation. Submission of abstracts latest October 15th wasoodev.ho Call for Papers - Role of Structural Engineers Towards Reduction of Poverty Role of Structural Engineers Towards Reduction of Poverty February New Delhi. Submission of abstracts latest November 28th STAHL 2003 Steel - forever young. November Düsseldorf. German and English simultaneous translation. Meeting place for customers, suppliers, as well as representatives from business, politics and science. Steel Buildings Conference Organised by BCSA. November London. Aimed at clients, designers, main contractors, steelwork contractors and suppliers. 5th Int l Conference on Bridges across the Danube June Novi Sad. Institutions related to the bridges across the Danube: Owners, contractors, bridge designers and constructors, as well as scientific experts. IABSE Symposium International Association for Bridge and Structural Engineering. Metropolitan Habitats and Infrastructure. September Shanghai. NYHETER 2/2003 5

6 Miljö Höghållfast stål bra för miljön En ny studie av Ylva Granbom Jernkontoret och Jonas Larsson SSAB Tunnplåt visar att de höghållfasta stålen bidrar till bättre hushållning av resurserna. Studien visar att det finns flera skäl att man bör se höghållfast stål som alternativ när man utvecklar sin produktion. Effekterna på miljön har studerats med avseende på såväl tillverkning, produktanvändning som konstruktioner och visar att utsläppen av koldioxid, kvävedioxid och svaveldioxid kan minskas inom väsentliga områden som transporter och produktion. En viktig anledning är att det åtgår mindre mängd råmaterial och energi. Då produkterna väger mindre minskar samtidigt behovet av tunga transporter. Den höga hållfastheten gör att produkterna får längre livslängd och kräver färre processteg vid tillverkningen. Projekt Stål lyfter nedbrunnen saluhall Under väderskyddande taktäckning har Uppsalas klassiska saluhall börjat återfödas. I princip stod endast tegelmurarna kvar, svårt skadade och delvis raserade, efter den svåra branden våren Innanför de åtgångna murarna från 1909, bygger Smederna upp en invändig stålstomme på 150 ton HEA och HEB-balk från Tibnor. Den nya stålstommen är ritad av Scaniaconsults Bogdan Miko. Arkitekt är Christer Uppfeldt på White arkitekter i Uppsala. Björn Uebel projektansvarig på Scandiaconsult i Uppsala berättar att stålstommen gör att man kommer ifrån dammfällorna som den gamla trästommen skapade. Det är viktigt att minimera framtida brandrisker då man även fortsatt ska bedriva såväl restaurang och försäljning av livsmedel. Byggplatsen vid S:t Eriks Torg i centrala Uppsala är oerhört trång och materialet måste lyftas in med kran. Detta medför att taktäckningen delvis måste demonteras och därefter återmonteras varje gång material skall in. Smederna bygger även upp stommen för restaurangens entresolplan och står för takläggning och trapporna i den 800 kvm stora hallen. Byggnaden beräknas av byggbolaget SH-Bygg stå klar till årsskiftet och då har även de rasade tegelmurarna murats upp med tidstypisk murningsteknik, på utsidan av en stålstomme av senaste snitt. 6 NYHETER 2/2003

7 Medlemmar i Stålbyggnadsinstitutet Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning är det organ som slussar intressentföretagens ekonomiska stöd vidare till Stålbyggnadsinstitutet. Intressentföretagen stöder forskning och utveckling inom stålbyggnadsområdet samt bidrar till att kunskapen om stålbyggnadstekniken ökar i byggbranschen. Nedan finns en förteckning och adresslista över de företag som på detta sätt bidrar till stålbyggandets utveckling. Ytterligare information finns på SBIs webbplats Ståltillverkare AvestaPolarit AB - Avesta Research Centre Avesta Corus Sverige AB Barlastg. 2, Göteborg Fundia SWL AB Smedjebacken Rautaruukki Rör AB Box 100, Virsbo SSAB Oxelösund AB Oxelösund SSAB Tunnplåt Borlänge Arcelor Box 7334, Stockholm Stålgrossister Bröderna Edstrand AB Box 225, Malmö Tibnor AB Box 4260, Stockholm Tunnplåtstillverkare Europrofil AB Box 147, Nora Gasell Profil AB Box 7, Anderslöv Lindab Profil AB Båstad Plannja AB Luleå Fastighets- och Byggföretag Arcona AB Box 1110, Nacka Strand NCC AB Solna Peab Sverige AB Box 955, Sollentuna Skanska AB Box 1195, Stockholm Vägverket Produktion Borlänge Konsultföretag Bjerking Ingenjörsbyrå AB Box 2006, Uppsala Bloco AB Box 22560, Stockholm Bloms Ingenjörsbyrå AB Mästargatan 5, Borlänge Centerlöf & Holmberg AB Box 29, Malmö FB Engineering AB Box 12076, Göteborg Hillstatik AB H-by kajv. 14, Stockholm Ingemansson Technology AB Box 47321, Stockholm Kadesjös Ingenjörsbyrå AB Box 1013, Västerås PI i Göteborg PIAB AB EA Rosengrens gata 19, Västra Frölunda Prodevelopment i Sverige AB Vattentornsv. 26, Luleå Projektteamet Västsvenska AB Knipplek. 3B, Göteborg Scandiaconsult AB Box 4205, Stockholm SZ Konsult AB Båtklubbsv. 4, Stockholm Tyréns Byggkonsult AB Stockholm VBK Mölndalsv. 85, Göteborg WSP Sverige AB Stockholm - Globen Isolering och Lättbyggnad Gyproc AB Box 153, Bålsta Knauf Danogips A/S Åhus Norgips Svenska AB Radiatorv. 11, Örebro Paroc AB Skövde Saint-Gobain Isover AB Billesholm Stålbyggare och verkstäder AB Br Jansson-Nissavarvet Box 48, Halmstad Contiga AB Box 94, Norrtälje DEM-Verk Mekaniska AB Degernäs 265, Umeå EAB AB Smålands Stenar AB H Forssells Smidesverkstad Box 1243, Huddinge Göinge Mekaniska AB Box 185, Hässleholm H-Steel OY Ltd Box 15, FI-6230 Härmä Lecor Stålteknik AB Dumpergatan 8, Kungälv Llentab AB Box 104, Kungshamn Maku-Stål AB Verkstadsg. 15, Borås Normek Sverige AB Sigurdsgatan 6, Västerås Peikko AB Box 4, Norrköping PPTH-Norden Oy FI Peräseinäjoki Svärdv. 3, Danderyd Ranaverken AB Tråvad Scandinavian WeldTech AB Box 853, Borlänge Skanska Stålteknik AB Box 803, Kalmar AB Smederna Skyttbrinksv. 12, Tumba Stålmonteringar AB Stålab Faktorsg. 12, Trollhättan AB Västanfors Industrier Södra Linjan, Fagersta Datorprogram / IT StruProg AB Virkesgränd 4, Täby Tekla Software AB Sigurdsvägen 21, Västerås Kontroll och provning Force Technology Sweden AB Tunavägen 276, Borlänge Ingenjör Joel L Jonsson Aspvägen 1, Vislanda Brandskyddsmaterial Finja Bemix AB Box 421, Uppl. Väsby GPG Fire Systems AB Box 7058, Täby Stål & Brandteknik AB Box 5060, Södertälje Tepro byggmaterial AB Box 42013, Stockholm Intresseorganisationer Jernkontoret Box 1721, Stockholm Mek Verkstädernas Riksförbund Box 17244, Stockholm Plåtslageriernas Riksförbund Box 17536, Stockholm Sv Färgfabrikanters Förening Box 5501, Stockholm The Steel Construction Institute Silwood Park, Ascot,Berks SL5 7QN Sammanfogning / Maskiner Ejot & Avdel System AB Box 9013, Örebro Emhart Teknik AB Box 203, Örebro ESAB AB Box 8004, Göteborg K-Plast AB Olivehällsvägen 10, Strängnäs Richard Steen AB Lövaskog Kronogården, Äspered SFS intec AB Friledningsg. 3, V-ås U-nite Fasteners Technology AB Hogstorp, Uddevalla NYHETER 2/2003 7

8 Posttidning B Retur: Stålbyggnadsinstitutet, Box , Stockholm Beställning av publikationer från SBI Anställda i medlemsföretag har 30% rabatt på ordinarie pris (Moms och porto tillkommer på samtliga beställningar)...ex av Human-induced vibrations in light steel floors, SBI 220:2, 300 kronor...ex av Flervåningsbyggnader - Egenskaper vid brand, Publ. 171, 510 kronor...ex av Stabilisation by stressed skin diaphragm action, Publ. 174, 435 kronor Företag: Namn: Adress: Postadress: Gratisprenumeration på NYHETER Stryk ovanstående adress i registret Sänd även Nyheter till vidstående adress: Min adress ska ändras enligt vidstående: Registrera dig för SBI:s elektroniska nyhetsbrev AoS - Allt om Stålbyggnad på Skicka/faxa hela sidan till: Stålbyggnadsinstitutet Box , Stockholm Tel: Fax: e-post: Telefon: E-post : SBI Informerar Nya medlemmar Två nya medlemmar har anslutit sig till Stålbyggnadsinstitutet: Ingenjör Joel L Jonsson AB Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner Ingenjör Joel L Jonsson AB är ett kunskapsbaserat företag som arbetar på konsultbasis i huvudsak med kvalitetssäkring av stålkonstruktioner. Våra tjänster omfattar kontroller, besiktningar, granskningar, utredningar och övervakningar. Besiktningar enligt AB 92 och ABT 94 jämte, BSK 99 (Boverkets Handbok om Stålkonstruktioner) Bro 2002 BV Bro, utgåva 6 BVS Ytterligare infiormation finns på Prodevelopment i Sverige AB är ett nystartat företag med ändamål att erbjuda tjänster till industrin avseende utredningar och utveckling av teknik och processer. Företaget kommer att verka i gränsskiktet mellan forskning och näringsliv. Det kan sägas vara en avknoppning från Institutionen för Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet och har även anknytning till Stålbyggnadsinstitutet. Två av grundarna, professorerna Bernt Johansson och Ove Lagerqvist har såte i Stålbyggnadsinstitutets styrelse. För ytterligare information kontakta Claes Fahleson på mobil: Färdigt forskningsprojekt om bjälklags vibrationsegenskaper SBIs fyråriga projekt om vibrationsegenskaper i Lätta bjälklag har nu färdigställts. Projektet har utförts i samarbete med LTU. Human-induced vibrations in light steel floors A study based on measurements of vibration in an apartment-separating floor SBI Junye Wang Anders Ågren Stålbyggnadsinstitutet The Swedish Institute of Steel Construction SBI Report 220:2 Vibrationsmätningar har utförts på ett lätt bjälklag med tunnplåtsstomme vid olika skeden. Syftet med mätningarna har varit att förstå hur innerväggar, flytande golv och möbler påverkar bjälklagets vibrationsprestanda. Resultatet från den subjektiva utvärderingen visar en tydlig förbättring av bjälklagets prestanda då planet är inflyttat och möblerat jämfört med det fritt upplagda bjälklaget utan golv eller innerväggar. Projektets resultat kan läsas i slutrapporten SBI rapport 220:2, Human Induced Vibrations in Light Steel Floors. Projektet finansierades genom finansiellt bidrag från Formas, SBUF samt Lindab Profil AB, Plannja AB, Gasell Profil AB, Europrofil AB, BPB Gyproc AB, Knauf Danogips AB, Norgips AB, Isover AB samt Paroc AB. För mer information kontakta Nytt projekt om akustik och vibration i lätta konstruktioner Kunskapen om lätta konstruktioners akustisk- och vibrationsegenskaper är fortfarande låg. Inom ett nytt projekt som delvis finansieras av RFCS samarbetar Sverige tillsammans med LTU i Sverige, Finland, England, Frankrike, Spanien. Inom projektet kommer såväl akustik som vibrationer att behandlas. Syftet med den del som behandlar vibrationer är att harmonisera testprocedurer och kriterier för vibrationsmätningar. I den svenska delen i projektet som behandlar vibrationer, kommer vi att studera bjälklagets kopplingar till andra byggnadsdelar. Det treåriga projektet startade i juli i år och kommer att resultera i en designguide med praktiska och teoretiska rekommendationer för hur lätta konstruktioner ska utformas för att ge bästa ljud och vibrationsprestanda. Om du är intresserad av att veta mer om projektet eller eventuellt samarbeta med oss är du välkommen att höra av dig till eller

Betongfyllda stålpelare dimensionering med hänsyn till brand

Betongfyllda stålpelare dimensionering med hänsyn till brand Betongfyllda stålpelare dimensionering med hänsyn till brand Samverkanskonstruktioner av stål och betong Brand Eurokod 4, del 1-2 Peter Karlström Stålbyggnadsinstitutet Bild nr 1 2004-08-24 Stålbyggnadsinstitutet

Läs mer

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer Professor Bernt Johansson 1 Certifierad stålbyggnadskonstruktör (CSK) Varför? Hur? När? 2 England Institution of Structural Engineers har rätt att certifiera konstruktörer.

Läs mer

Akustisk forskning för hållbar utveckling

Akustisk forskning för hållbar utveckling Akustisk forskning för hållbar utveckling Klas Hagberg Industriellt byggande och trämanufaktur 27 oktober 2011 Klas.hagberg@sp.se Klas.hagberg@wspgroup.se Akustisk forskning för en hållbar utveckling Det

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1

1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1 2. Regelverk för CE-märkning 3 2.1 Byggproduktdirektivet 3 2.2 Harmoniserade standarder 3 3. CE-märkning av stålkonstruktioner

Läs mer

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Många av dagens järnvägssträckningar byggdes i början av 1900-talet och de flesta av broarna som uppfördes är fortfarande

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ.

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ 8 ETT PELARBALKSYSTEM! Efterfrågan på träbaserade konstruktioner som alternativ till traditionella pelarbalksystem, ökar hela tiden.

Läs mer

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner Helhetsleverantör av stålkonstruktioner EN 1090-1 ABT-BALKEN AB Niclas, Torsten och Johan Salomonsson ABT-Balken AB helhetsleverantör av stålkonstruktioner ABT-Balken är familjeföretaget som sätter kunden

Läs mer

Från 1 juli 2014 blir CEmärkning. stål obligatoriskt! 2013 # 5

Från 1 juli 2014 blir CEmärkning. stål obligatoriskt! 2013 # 5 Från 1 juli 2014 blir CEmärkning av bärverk i stål obligatoriskt! Om ett år kommer det att krävas att samtliga stålbyggare har certifierat sitt system för tillverkningskontroll (FPC) mot standarden SS-EN

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta?

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? FSBI s informations-och utbildningsdagar 2012 i Gävle J-O Nylander 1 Varför EUROKODER? 2 Europasamarbetet på byggområdet Byggproduktförordningen( CPR) Ersätter

Läs mer

Starkast på stål RANAVERKEN STÅLBYGGNADER. Mer om Ranaverken www.ranaverken.se

Starkast på stål RANAVERKEN STÅLBYGGNADER. Mer om Ranaverken www.ranaverken.se Starkast på stål RANAVERKEN STÅLBYGGNADER Mer om Ranaverken www.ranaverken.se 1 VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ RANAVERKEN Med mer än 100 anställda och en verksamhet som vilar på 50 års erfarenhet står vi på en

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

Att konstruera med stål Läromedel för konstruktörer. Modul 9. Brottmekanik. Kjell Eriksson

Att konstruera med stål Läromedel för konstruktörer. Modul 9. Brottmekanik. Kjell Eriksson Att konstruera med stål Läromedel för konstruktörer Modul 9 Brottmekanik Kjell Eriksson Att konstruera med stål - Läromedel för konstruktörer omfattar: Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12 Godkända hjälpmedel till tentamen 2015 03 12 Allt utdelat kursmaterial samt lösta hemuppgifter Balktabell Miniräknare Aktuell EKS Standarden SS EN 1090 2 Eurokoder Lösningar på utdelade tentamensfrågor

Läs mer

BILAGA 1 INSTITUTIONEN FÖR MIKROELEKTRONIK CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA UTREDNING BETRÄFFANDE BRANDTEKNISK KLASS PÅ BÄRVERK (STÅL) 1. SAMMANFATTNING Beräkningar har utförts för en stålpelare i ett representativt

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB Eurokoder inledning Eurocode Software AB Eurokoder/Eurocodes Eurokoder (engelska: Eurocodes) är Europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadskonstruktion. Dessa får nu i Sverige användas parallellt

Läs mer

Reparera och förstärka utan att gå på en nit

Reparera och förstärka utan att gå på en nit 1 Gamla nitade stålkonstruktioner Vad säger regelverket? Vad säger forskningen? Vad göra med en gammal nitad konstruktion? Hur förstärka en gammal nitad konstruktion? Ove Lagerqvist, ove@prodevelopment.se

Läs mer

Förteckning över personer med dokumenterad kompetens TR-svarm

Förteckning över personer med dokumenterad kompetens TR-svarm 2010-05-12 Förteckning över personer med dokumenterad kompetens TR-svarm Förteckningens innehåll Denna förteckning omfattar personer med kunskapsintyg TR-svarm baserat på ett kunskapsprov med godkänt resultat

Läs mer

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014 Svarsfil till remiss EKS 10, Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2015-05-29 Remisslämnare Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Organisation Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Kontaktperson

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

Dimensionering av lätta bjälklag med avseende på vibrationer

Dimensionering av lätta bjälklag med avseende på vibrationer Dimensionering av lätta bjälklag med avseende på vibrationer Artikelförfattare är Helena Burstrand, Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm och Avdelningen för Stålbyggnad, Luleå Tekniska Universitet Det blir

Läs mer

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Bru over Likholefossen på Gaularfjellet, 2005 Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Anders Finnås, Outokumpu Stainless, Degerfors www.outokumpu.com Vad är

Läs mer

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra e tra Februari 2012 1 PAROC extra PAROC extra nästa steg inom proffsisolering Nyheter 2012 PAROC UNS 37 har under många år varit proffsens val för att förse

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 SP Borås 23, 24 november 2010 med prov 7 december 2010 NU ENLIGT EUROKOD 5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2010-09-07 2 (6) MÅLGRUPP

Läs mer

Prelaq Skolan. Trapetsprofilerad plåt

Prelaq Skolan. Trapetsprofilerad plåt Prelaq Skolan MARS 2000 7BREV NR 7 Årskurs 2 Trapetsprofilerad plåt Att vara störst och i många fall bäst innebär inte alltid att man får den största uppmärksamheten. Detta gäller i hög grad den trapetsprofilerade

Läs mer

SS-EN 1090-2. EN SAMMANFATTNING. Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01

SS-EN 1090-2. EN SAMMANFATTNING. Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01 SS-EN 1090-2 EN SAMMANFATTNING Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01 Från 1 januari 2011 är den gällande standarden för utförande och kontroll av stålkonstruktioner SS-EN 1090-2. Införandet

Läs mer

Weland entresolplan. 2 www.weland.se 0371-344 00

Weland entresolplan. 2 www.weland.se 0371-344 00 Entresolplan Utöka golvytan Weland entresolplan Med Weland entresolplan kan du utnyttja lokalens hela volym till att utöka golvytan. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utnyttja den befintliga lokalens

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST Bodil Sundberg Marketing Regional Leader Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 Agenda Kort om Blom Vad är BlomURBEX? Vad kan

Läs mer

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 Vägledning för stålbyggare 4 utgåvan, 2014 CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

FIRE SAFETY DESIGN. NULLIFIRE S707-60 Dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner baserade på NT FIRE 021

FIRE SAFETY DESIGN. NULLIFIRE S707-60 Dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner baserade på NT FIRE 021 FIRE SAFETY DESIGN FSD project no. 05-196 NULLIFIRE S707-60 Dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner baserade på NT FIRE 021 Date: 2006-03-15 Revised: - Fire Safety Design

Läs mer

Brandförsäkringsmodell

Brandförsäkringsmodell Funktionsanpassad Brandförsäkringsmodell för lätta industri- och hallbyggnader STÅLBYGGNADSINSTITUTET Swedish Institutet of Steel Construction Publikation 155, 1995 Brandskador oberoende av materialval

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Kursprogram VT 2010 Konstruktionsteknik- Byggsystem, VBKF01, 7,5 hp Alternativobligatorisk kurs

Kursprogram VT 2010 Konstruktionsteknik- Byggsystem, VBKF01, 7,5 hp Alternativobligatorisk kurs Kursprogram VT 2010 Konstruktionsteknik- Byggsystem, VBKF01, 7,5 hp Alternativobligatorisk kurs Kursen ska ge fördjupade kunskaper om teknisk projektering av byggnader inklusive tidiga skeden i projekteringsprocessen.

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Certifikat 0251/99. Handelsnamn ISOVER FIREPROTECT 150, ISOVER FIREPROTECT 150F

Certifikat 0251/99. Handelsnamn ISOVER FIREPROTECT 150, ISOVER FIREPROTECT 150F Certifikat 0251/99 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat. ISOVER FIREPROTECT

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Materialet har tillkommit med bistånd från följande institutioner och företag:

Materialet har tillkommit med bistånd från följande institutioner och företag: Att konstruera med stål - Läromedel för konstruktörer omfattar: Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Allmänna grunder Material och komponenter

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Konsekvenser av nya standarder för förtillverkade betongstommar

Konsekvenser av nya standarder för förtillverkade betongstommar Konsekvenser av nya standarder för förtillverkade betongstommar Magdalena Norén, Johan Patriksson Inledning Eurokoderna är tänkta att vara den gemensamma standarden för konstruktion av byggnader och anläggningar

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Hållbarhet Ett måste för framtiden

Hållbarhet Ett måste för framtiden Höghållfasta Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless SBI Seminarium Onsdag 11 November 2015 Svenska Mässan Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995 Mänskligheten

Läs mer

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET 72 HUS GÖTEBORG Jurymotivering: Den spännande omvandlingsprocessen av Centralstationsområdet i Göteborg fortsätter. Här i form av kontor och hotell i norsk trend- och materialkänslig design. FOTO: ULF

Läs mer

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar Elements of Vision PAROC -elementlösningar Panel System 2.00 SE Juni 2012 Ersätter: Januari 2008 PAROC-ELEMENT ERBJUDER STORA ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER OCH INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. VÅRA PRAKTISKA OCH SPECIALUTFORMADE

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2012-02-23 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

Spara stort med elpo-byggelement

Spara stort med elpo-byggelement Spara stort med elpo-byggelement Spara på byggtiden Spara på bostadsytan Spara på materialkostnader Spara dessutom på naturen Elpotek Oy innovationer inom husteknik Företaget Elpotek Oy är specialiserat

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Skivverkan i tak. Board meeting

Skivverkan i tak. Board meeting Skivverkan i tak Stomstabilisering genom skivverkan i tak och samarbetet mellan stom- och plåtkonstruktör - Jörgen Håkansson, Teknisk byggsäljare, EJOT. Stålbyggnadsdagen 27e oktober 2016 Kistamässan Presentation

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Kvalitetssäkrare: Nya och förbättrade standarder för betongbyggande med högre och säkrare kvalitet

Kvalitetssäkrare: Nya och förbättrade standarder för betongbyggande med högre och säkrare kvalitet Kvalitetssäkrare: Nya och förbättrade standarder för betongbyggande med högre och säkrare kvalitet Varför standardisering och hur funkar det? Några goda exempel Markus Peterson, Betongforum Varför standardisering?

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se

Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se Ove Lagerqvist ove@prodevelopment.se tel 070-6655013 Varför www.1090.se? Nya regler som påverkar inköp, projektering, tillverkning, utförande

Läs mer

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning

Läs mer

Kravdokument för kompetens TR-stål

Kravdokument för kompetens TR-stål SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål Utgåva 4, 2012-09-03 Kravdokument för kompetens TR-stål 1. Allmänt Detta dokument innehåller krav för kompetens TR-stål avseende personer som svarar för planering, ledning,

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

lindab construline lättbalk Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig

lindab construline lättbalk Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig 2 Gör det lätt för dig Stål är ett byggnadsmaterial du kan lita på. Det påverkas inte av fukt och angrips inte av mögel. Det varken krymper

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H er en obrännbar skiva som används för brandskydd av stål och betong konstruktioner i miljöer där det förekommer fukt PROMATECT-H

Läs mer

Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp

Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp Kurs-PM Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Author: Thomas Bader och Johan Vessby Semester: Hösten 2016 Course code: 4BY100 Introduktion Syftet med

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Eurokoder är namnet på Europastandarder som innehåller dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar.

Eurokoder är namnet på Europastandarder som innehåller dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar. Eurokoder Eurokoder är namnet på Europastandarder som innehåller dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar. Europeiska konstruktionsstandarder Eurokoderna har ersatt Boverkets och

Läs mer

Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB

Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB Eurokod nyttiglast Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk påverkan vid brand SS-EN 1991-1-3 Snölast SS-EN 1991-1-4 Vindlast

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 SBUF- projekt 12861 Projektnummer: 13007 Kund: Peab/SBUF ProDevelopment i Sverige AB Written by: OL Storgatan 9 2014-04-18 972 38 Luleå www.prodevelopment.se

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AE-1118 Företaget ursprungligen certifierat: 15, juni, 1998 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AQ-2335 Företaget ursprungligen certifierat: 11, december, 1996 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 2. Termer och definitioner 4 3. SS-EN 1090-1

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning. Götessons. Delområde - Möbler för möten och paus. Input interiör KC AB

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning. Götessons. Delområde - Möbler för möten och paus. Input interiör KC AB Statligt Ramavtal - Möbler och inredning Delområde - Möbler för möten och paus Götessons Input interiör KC AB 556534-1830 Avropsproduktlista nr 1 - Avtalsnummer 96-73-2014:013 Input interiör avrop@inputinterior.se

Läs mer

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell CE-märkning av byggprodukter Ebbe Rosell Ni vet redan: Att våra regelverk kräver CE-märken på många produkter. Att det finns harmoniserade europeiska produktstandarder. Att det finns olika bekräftelseprocedurer

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer