Nyheter. Bästa kompetenscenter för stålanvändande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter. Bästa kompetenscenter för stålanvändande"

Transkript

1 Nyheter Nyheter om stålbyggnad Bästa kompetenscenter för stålanvändande Stålbyggnadsinstitutet skall vara ett oberoende institut med kompetens och förtroende dit man vänder sig när det gäller stål. Ett nav för stålbyggnadskompetens. Stålbyggnadsinstitutet har sedan starten 1967 haft en god anknytning till stålbyggnadsindustrin och bedrivit verksamhet till stor nytta för stålbyggandets utveckling. Ett arbete som fått stort genomslag både i och utanför Sverige. En betraktelse över tiden ger att verksamheten startat med traditionellt stålbyggande och alltmer kommit att omfatta frågeställningar som spänner över en större del av byggprocessen och hur stålet och dess egenskaper kan nyttjas för att utveckla byggandet. Oavsett tidigare ledning, Lars Wallin till Helena Burstrand Knutsson, och område har syftet med Stålbyggnadsinstitutets forsknings och utvecklingarbete varit att samla teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter, utvärdera och omsätta dem till tillämpbara hjälpmedel för stålbyggnadsindustrin. I maj i år tillträdde då jag, Anders Olsson, som VD för Stålbyggnadsinstitutet, att förvalta institutets arv och inte minst, utveckla den fortsatta verksamheten. Var står Stålbyggnadsinstitutet idag? Våra aktiva projekt behandlar eurokoder, brandutsatta stålreglar, ytterväggar, akustik och vibrationer, återvinning av stål från byggnader, byggsystem för industrialiserat byggande, effektiva stålentrepenader, 3D fastighetsbildning med hjälp av stålbyggnad, läromedel stålbyggnad. I flera av dessa är vi svensk partner i projekt delfinansierade av RFCS (tid. ECSC). Vi representerar också svenskt stålbyggande i ECCS, European Convention for Constructional Steelwork, i EISC, European Institute of Steel Construction samt i IISI, International Iron and Steel Institute. Vår vision är att Stålbyggnadsinstitutet ska vara Bästa kompetenscenter för stålanvändande. Jag vill se Stålbyggnadsinstitutet som den naturliga länken mellan forskning på högskolor och universitet och stålbyggnadsindustrin, ett oberoende institut med kompetens och förtroende dit man vänder sig när det gäller stål. Ett nav för stålbyggnadskompetens. Vi kommer att fortsätta vår verksamhet med information och branschrepresentation som grund. En information om stålets möjligheter som förutom konstruktörer, stålverkstäder och byggare också bör nå våra arkitekter, de som utformar och därigenom i många fall väljer material. Införandet av eurokoder med allt vad det innebär av förändrade konstruktions- och utföranderegler återför fokus till vad vi kan kalla traditionellt stålbyggande. I detta har Stålbyggnadsinstitutet en stor informations- och utbildningsuppgift att fylla. Ett annat område där fortsatt arbete krävs för att ytterligare underlätta för byggande med stål är industrialiserat byggande eller byggsystem. Vare sig det gäller lättbyggnad, stomsystem med höghållfast stål eller prefabricerade broar. Anders Olsson Vem är då Anders Olsson? En halvung Lulebo numera boende dels i Avesta där familjen finns och dels i Stockholm där Stålbyggnadsinstitutet ligger. Jag började min yrkesverksamhet som byggnadsingenjör på ett arkitektkontor i Luleå, där jag under andra halvan av åttiotalet upplevde en väldig uppgång inom byggsektorn. Nedgången under första halvan av nittiotalet iaktog jag från skolbänken på Luleå Tekniska Universitet. På LTU trivdes jag så bra att jag stannade kvar i fem år efter examen för att jobba med materialmodellering och stålbyggnad. Med hatten på gick flyttlasset 2001 till Avesta och den rostfria världen, där jag till maj i år jobbade med konstruktion och tillverkning på AvestaPolarit, Avesta Research Centre. nummer 2/2003 Kom i håg! STÅLBYGGNADSINSTITUTET Box Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Peter Stockenberg ISSN oktober Radisson SAS Scandinavia Hotel Göteborg

2 Branschnyheter Ökad spännvidd för rörbro En ny handbok baserad på forskning och försök gjorda på institutionen för byggvetenskap på KTH, avdelningen för brobyggnad, visar hur man kan bygga rörbroar med stora spännvidder och med större frihet än tidigare. Rörbroar är broar eller tunnlar bestående av plåtprofiler i samverkan med kontrollerad jord. Handboken, Rörbroar med stora spännvidder är skriven av Lars Pettersson och Håkan Sundqvist. Senaste nytt om förband i stålkonstruktioner Det europeiska forskningsprojektet CeStruCo arbetar med att sprida de senaste resultaten från forskning och standardiseringsarbete i samband med utvecklandet av de europeiska byggnormerna, Eurokoderna. Projektet har utförts så att praktiskt verksamma konstruktörer och byggare har inbjudits att få svar på frågor som de ställs inför i sin verksamhet. Svaren har därefter omarbetats till en handbok och utbildningsmaterial. Som en del av spridningen av de nya rönen undersöker nu SBI i samarbete med Luleå Tekniska Universitet hur stort intresset är för ett halvdags seminarium i Stockholm den 20 november. Kostnaden beräknas till ca tusen kronor per person inkl kursmaterial och CD. Seminariet är tänkt att förutom redovisa resultatet av projekt CeStruCo, även behandla betydelsen av de kommande eurokoderna och hur de skiljer sig från rådande svensk praxis. Stor tonvikt kommer att läggas vid praktisk dimensionering av förband enligt den slutliga versionen av Eurokod 3, del 1-8. Föredragande blir Bernt Johansson, Ove Lagerqvist, Milan Veljkovic och Torsten Höglund. Verkar det intressant, så hör av er med ett e- meddelande till senast den 20 oktober så återkommer vi med ett färdigt program, samt tid, plats och slutligt pris för seminariet. Ny Doktorandkurs Under vintern anordnar LTU och KTH en doktorandkurs i samverkansbroar. Kursen innehåller såväl beräkningsteorier som gästföreläsningar och en större konstruktionsuppgift. Kursen påbörjas i Luleå december 2003 och avslutas med redovisning av konstruktionsuppgift och studiebesök i Paris april För frågor om kursen kontakta Peter Collin, tel Nya licentiater vid LTUs avdelning för Stålbyggnad Probabilistic Design for Evaluation of Indoor Environment Licentiatuppsats av Katarina Ljungquist Handledare professor Ove Lagerqvist Syftet med projektet har varit att utveckla en modell för värdering av risken för att en definierad skada skall inträffa inomhus som medför hälsorisker för människor. Den definierade skadan uppkommer på grund av miljöbelastning, t.ex. radon eller emissioner, och beslut som tas i byggprocessen hur byggnaden skall utföras. Modellen bygger på samma säkerhetsfilosofiska grund som den modell som används för bärande konstruktioner. Under den första etappen av projektet, som behandlas i licentiatuppsatsen, utvecklades en modell där risken för läckage av radon från marken till inomhusmiljön bestämdes och jämfördes med gränsvärdet i svenska byggregler samt tillämpades på utförda radonmätningar. I etapp II skall modellen utvecklas vidare till att även ta hänsyn till emissioner och mikroorganismer och tillämpas praktiskt på uppförda byggnader där skador konstaterats respektive byggnader som uppfattas som sunda. Katarina Ljungquist är född i Jönköping och tog sin civilingenjörsexamen Vägoch vatten 1989 på Luleå tekniska högskola. Hon har därefter arbetat som byggnadsprojektör dels på mindre konsultföretag i Luleå samt på WSP. Katarina är tjänstledig från sitt arbete på WSP för forskarutbildning på Luleå tekniska universitet som hon påbörjade hösten Patch Loading of Stainless Steel Girders Experiments and Finite Element Analyses Licentiatuppsats av Emma Unosson Handledare professor Ove Lagerqvist Uppsatsen behandlar rostfria stålbalkar utsatta för lokal intryckning. Lastfallet uppkommer exempelvis vid pelarinfästningar, på traversbalkar där lasten rör sig längs balken och vid lansering av brobalkar. Största delen av det arbete som tidigare har gjorts angående lokal intryckning har koncentrerats på konstruktionsstål. Dimensioneringsregler för rostfritt stål har därför baserats på resultat från studier på konstruktionsstål utan att detta antagande har verifierats genom resultat baserade på forskning. Underlaget till denna uppsats består av både försök och numeriska simuleringar för att bilda en bas att dra slutsatser från angående användbarheten av existerande dimensioneringsregler. Frågeställningen var om en ny dimensioneringsmodell behövde utformas eller om en befintlig modell kan användas. Studien visar att den dimesioneringsmodell som presenteras i ENV :1997 och som är framtagen för konstruktionsstål ger en bra uppskattning av bärförmågan hos rostfritt stål vid koncentrerade laster. Emma Unosson kommer ursprungligen från Uppsala och påbörjade sin forskarutbildning vid avd för Stålbyggnad efter examen från Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Emma arbetar sedan två år från Stålbyggnadsinstitutet. Uppsatserna kan beställas av Tarja tel: NYHETER 2/2003

3 Prestigefyllt stålbyggnadspris till svensk bro Den rostfria bron Apatê över Sickla kanal i Stockholm tilldelades den 17 september The Europan Steel Design Award. Prisceremonin gick av stapeln i kongresstaden Luzern i hjärtat av Schweiz. Den internationella juryn, bestående av framstående arkitekter och konstruktörer belönade bron med motiveringen: Med en begåvad sammanlänkande gest ger bron ett ansikte till rummet mellan två bostadsområden. Bron följer den urbana topografin och översätter den till ett enkelt bärande system. Den höga graden av arkitektonisk kvalitet upplevs genom formens enkelhet och elegans, omsorg om detaljering liksom den höga kvaliteten i utförandet. Projektet övertygar genom transformeringen av de komplexa kraven som ställs på det bärande systemet till en enkel och poetisk form. Prisbelönta gångbron Apatê över Sickla kanal Ägare: Stockholms Stad Arkitekter: Magnus Ståhl, Erik Andersson, Jelena Mijanovic i samarbete med Tyréns. Konstruktör: Scandiaconsult AB Stålentreprenör: Stålmonteringar AB Stålab Trollhättan Vart annat år delas priset ut till de mest innovativa nya stålbyggnaderna i Europa. Priset har satts upp av samarbetsorganisationen ECCS för att uppmuntra till kreativt och enastående användande av stål i arkitektur och konstruktion. Apatêbron nominerades till the European Steel Design Award av Stålbyggnadsinstitutet efter att ha vunnit den nationella tävlingen Stålbyggnadspriset Tidigare mottagare av priset är bland annat internationella stjärnor inom arkitektur och konstruktion som Santiago Calatrava, Norman Foster, Jean Nouvel, Buro Happold och Ove Arup. Bland tidigare svenska pristagare kan nämnas Arkiteker som Ralph Erskine och Tengbom Arkitekter, Konstruktörer som WSP (J&W) och Sweco Bloco samt stälentreprenör Contiga AB (Norrtälje Svets & Stål). Från vänster: Kurt W. Meyer ECCS, Peter Collin Scandiaconsult AB, arkitekterna Jelena Mijanovic, Magnus Ståhl och Erik Andersson, Georges Gendebien ECCS Pengar från grundutbildning flyttas till ITforskning Tillämpad IT-forskning, nanoteknik och medicinsk forskning premieras i årets budget. Statliga verket för innovationssystem Vinnova får anslaget 100 miljoner att satsa samtidigt som grundutbildningen vid flera högskolor och universitet får se sina resurser krympa med 120 miljoner. En betydande del av Vinnovas resurser kommer att gå till att skapa nya företag baserade på högteknologiska forskningsidéer. I en jämförelse med Finland, Tyskland och Storbritannien har Vinnova kunnat se att Sveriges FoU-arbete inom tillämpad IT legat efter och att det därför krävs stora satsningar för att Sverige ska kunna hävda sig. Delar av Vinnovas pengar kommer också att användas inom europeiska organisationen Eureka för samarbete mellan forskare och företag. Ökat anslag får även den medicinska forskningen som genom Vetenskapsrådet får 25 miljoner som där kommer redan prioriterade men underfinansierade forskningsområden till godo. Ny bro över Norrström? Banverket vill bredda den befintliga tvåspårsbron över Norrström i centrala Stockholm med meter och göra plats för ytterligare två spår. Järnvägsbron över Stockholms vattendrag är det svenska järnvägsnätets stora flaskhals samtidigt som det också är en oerhört kulturhistoriskt känslig plats. Banverkets idé handlar därför om en tillfällig tillbyggnad av bron i väntan på Citytunneln som enligt planerna skall stå färdig Kostnaden för brotillbyggnaden, som följdaktligen skall rivas om åtta år, beräknas till 200 miljoner kr. Stålbalkar skyddar dagis Under flera års tid har skol och daghemspersonal samt boende på Slättgårdsvägen i stockholmsförorten Mälarhöjden förgäves försökt få bilister som svänger av från närbelägna E4 att sakta ner till den föreskrivna trettiogränsen. Nu har gatu och fastighetskontoret anlagt en avskräckande konstruktion bestående av två detektorstyrda stålbalkar, vars överkant hissas upp fyra centimeter ovanför vägbanan då en fartsyndare närmar sig. Anläggningen med detektorer och hydrauliska balkar kostar närmare sexhundra tusen, ungefär 30 gånger priset för ett ordinärt gupp. Hindret är ännu så länge endast uppsatt på prov och kommer att utvärderas om ett år NYHETER 2/2003 3

4 Norm & Standard Ny skrivning om byggprodukter i BKR I en revidering av BKR kap. 1:4 skrivs nu att byggprodukter med bestyrkta egenskaper kan undergå en förenklad mottagningskontroll. Egenskaperna kan numera bestyrkas på fyra olika sätt: 1) Typgodkännande och/eller tillverkningskontroll. 2) CE-märkning 3) produktcertfiering. 4) certifierad tillverkning och produktionskontroll. Den tidigare referensen till SBS och BBCs regler har tagits bort i den nya skrivningen. Efterhand kommer endast CE-märkning finnas kvar, detta som en följd av EUs byggproduktdirektiv som ska underlätta handeln inom EU. Förlängt typgodkännande Brandavskiljande väggar av profilerad stålplåt med obrännbar stenullsisolering - Förutsättningar för brandteknisk klass EI60. Stålbyggnadsinstitutet har förlängt giltighetstiden för typgodkännandebevis TG 1189/87 gällande brandavskiljande väggar av profilerad stålplåt. Tillhörande handling är SBI Publikation 167 Brandavskiljande väggar av profilerad stålplåt med obrännbar stenullsisolering - Förutsättningar för brandteknisk klass EI60, november EurokodNytt från SIS Inför införandet av Eurokoder satsar SIS på att informera med ett elektroniskt nyhetsbrev. Brevet skall innehålla nyheter, artiklar, exempel och tips om kurser och böcker. och Utbildning/Seminarier Rostfritt stål i byggnader SIS och AvestaPolarit håller seminarium kring rostfritt stål i konstruktioner. Seminariet riktar sig till konstruktörer, konsulter, stålbyggare och myndigheter. 6 november i SIS lokaler i Stockholm. Anmälan senast 17 oktober till Skruvförband för stålbyggnad Branschgruppen AForum anordnar en informationsdag för skruvprodukter och utförande av skruvförband i bärande stålkonstruktioner. 22 oktober 12:00-16:30 Tyrénshuset, Peder Myndes Backe 16 i Stockholm. Information på Fotboll ger ny stadsdel? I ett års tid har föreningen Stockholm/ Kista Sport Vision Park arbetat med planering och förprojektering av ett kvm stort stadsförnyelseprojekt. tt av förslagen att lösa behovet av en fungerande Nationalarena för internationell fotboll och andra större arrangemang. Huvudarenan är tänkt att rymma platser helt under tak och den intilliggande arenan för andra platser. Huvudarenan kommer att få en flexibel lösning som vid behov kan minska läktarplatsernas antal till mer användbara Bakom föreningen står fd hockeybasen Rickard Fagerlund och fd fritidsborgarrådet Hardy Hedman i samarbete med tekniskt ansvarige Sven Olof Berglund, tidigare Skanska. Föreningen har i samarbete med Pontus Eriksson, Bau Arkitekter arbetat fram en vision kring en huvudarena omringad av en ny stadsdel med såväl nöjesanläggningar av annat slag, restauranger, hotell, stormarknad, saluhall, idrottsgymnasium och bostäder. Investeringsbehovet beräknas till drygt 10 miljarder kronor. Företagsnytt Ny VD för Rautaruukki Den 1 januari 2004 kommer Sakari Tamminen ta över som VD för Rautaruukki Group efter Mikko Kivimäki som går i pension. Redan från 22 april 2003 kommer Sakari Tamminen att vara ansvarig för Rautaruukki Groups verksam hetsstyrning.www.rautaruukki.se Ny VD för Gasell Den 15 juli tillträdde Markku Jylhä- Ollila som ny VD för Gasell Profil AB efter Rickard Törn-Lindhe som varit tillförordnad VD. Markku Jylhä-Ollila har närmast varit VD för Rannila Slovakia och dessförinnan Rautaruukki Belcolour i Vitryssland och Metalcolor i Danmark. Ny VD för Scandiaconsult Den 8 maj meddelades att Bent Johannesson utsetts till ny VD för Scandiaconsult Sverige AB. Bent Johannesson kvarstår även som chef för region väst. Forssells utökar kompetens Dennis Forssell på Forssells Smide är sedan förra våren innehavare av EWS diplomet. EWS står för European Welding Specialist, en del av ett kvalitetssäkringssystem som administreras av Europen Welding Federation. EWF har utsett Svetskomissionen som utbildningsansvarigt organ i Sverige. och Illustration: BAU Arkitekter 4 NYHETER 2/2003

5 Skyhögt i Taiwan Nästa höst kommer rekordinnehavaren Petronas Towers att vara 56 meter kortare än Taipei Financial Centre Corporations torn i Taiwan. Det 101 våningar och 508 meter höga tornet som närmast påminner om ett bambuskott, kallas kort och gott för Taipei 101. Såväl arkitekt C.Y. Lee & Partners som ansvariga konstruktörer Evergreen Consulting Engineering Inc. är lokala aktörer med åtskilliga internationella specialister inkopplade. Konstruktionen består av enorma betongfyllda fyrkantiga stålpelare som sammanfogas var åttonde våning via fackverksbalkar med byggnadens centrala stålbärverk. Ett yttre bärverk i stål kompletterar det inre bärande systemet. På våning 88 har man installerat en pendlande dämpare för att kunna reducera svängningar orsakade av vinden. Den 800 ton tunga dämparen är gjord i 125 mm tjocka stålplåtar och hänger i åtta kablar med 75 mm diameter. Då byggnaden ligger i ett jordbävningsdrabbat område så har konstruktionen till och med hunnit verklighetstestas under byggtiden. Ett skalv som mätte 6.8 på Richterskalan drabbade den då halvhöga byggnaden i mars 2002, välte två kranar och dödade fem byggnadsarbetare, men utan att skada byggnaden. Se mer på TV Discovery channel. extremeengineering Skyhögt i USA GM Building, General Motors Skyskrapa på Manhattan har på auktion sålts till finansmannen Harry Macklowe för en rekordsumma av nästan 12 miljarder kronor. Produktnytt 2:a generationens Deltabalk Peikko har börjat tillverka den andra generationens Deltabalk i en större fabrik vilket innebär en del förändringar. Balken tillverkas med en hel bottenplåt vilket gör att flänsarna/ bottenplåten kan variera i tjocklek från 6-25 mm. Livplåtarna skärs separat, vilket gör att balkens höjd kan varieras steglöst efter bjälklagetstjocklek. Varje balk förses med 2 st gjuthål i topplåten för att man lättare skall kunna pumpa in och vibrera betongen i balken. Ytterligare en kantbalk har lagts till sortimentet som nu består av tre olika typer av kantbalksprofiler beroende på spännvidd och belastning. Sortimentet består även av en serie nya anslutningsdetaljer för enklare montering. Ny ventilationsskruv Ejot & Avdel säljer en ny skruv med reducerad borrspets. Utformningen gör att hålet blir mindre än vad som normalt krävs för att skruven skall gå in i hålet. I tunna plåtar pressar skruvstammen undan material och skapar en förtjockning eller uppkragning av materialet, vilket gör att risken för överdragning av skruven minskar och förbandet blir tätt. Surfactants and Polymers in Aqueous Solution Five days intesive course provides an overview of surface chemistry. Organised by YKI, Surface & Colloid Center Lund University and Dept. of Applied Surface Chemistry CTH November 2003 Lisbon. Call for Papers - Eurosteel Conference on Steel and Composite Structures June Maastricht. Submission of abstracts latest December 30th Call for Papers - Steelbridge 2004 International symposium on Steel Bridges June Millau, France. French and English simultaneous translation. Submission of abstracts latest October 15th wasoodev.ho Call for Papers - Role of Structural Engineers Towards Reduction of Poverty Role of Structural Engineers Towards Reduction of Poverty February New Delhi. Submission of abstracts latest November 28th STAHL 2003 Steel - forever young. November Düsseldorf. German and English simultaneous translation. Meeting place for customers, suppliers, as well as representatives from business, politics and science. Steel Buildings Conference Organised by BCSA. November London. Aimed at clients, designers, main contractors, steelwork contractors and suppliers. 5th Int l Conference on Bridges across the Danube June Novi Sad. Institutions related to the bridges across the Danube: Owners, contractors, bridge designers and constructors, as well as scientific experts. IABSE Symposium International Association for Bridge and Structural Engineering. Metropolitan Habitats and Infrastructure. September Shanghai. NYHETER 2/2003 5

6 Miljö Höghållfast stål bra för miljön En ny studie av Ylva Granbom Jernkontoret och Jonas Larsson SSAB Tunnplåt visar att de höghållfasta stålen bidrar till bättre hushållning av resurserna. Studien visar att det finns flera skäl att man bör se höghållfast stål som alternativ när man utvecklar sin produktion. Effekterna på miljön har studerats med avseende på såväl tillverkning, produktanvändning som konstruktioner och visar att utsläppen av koldioxid, kvävedioxid och svaveldioxid kan minskas inom väsentliga områden som transporter och produktion. En viktig anledning är att det åtgår mindre mängd råmaterial och energi. Då produkterna väger mindre minskar samtidigt behovet av tunga transporter. Den höga hållfastheten gör att produkterna får längre livslängd och kräver färre processteg vid tillverkningen. Projekt Stål lyfter nedbrunnen saluhall Under väderskyddande taktäckning har Uppsalas klassiska saluhall börjat återfödas. I princip stod endast tegelmurarna kvar, svårt skadade och delvis raserade, efter den svåra branden våren Innanför de åtgångna murarna från 1909, bygger Smederna upp en invändig stålstomme på 150 ton HEA och HEB-balk från Tibnor. Den nya stålstommen är ritad av Scaniaconsults Bogdan Miko. Arkitekt är Christer Uppfeldt på White arkitekter i Uppsala. Björn Uebel projektansvarig på Scandiaconsult i Uppsala berättar att stålstommen gör att man kommer ifrån dammfällorna som den gamla trästommen skapade. Det är viktigt att minimera framtida brandrisker då man även fortsatt ska bedriva såväl restaurang och försäljning av livsmedel. Byggplatsen vid S:t Eriks Torg i centrala Uppsala är oerhört trång och materialet måste lyftas in med kran. Detta medför att taktäckningen delvis måste demonteras och därefter återmonteras varje gång material skall in. Smederna bygger även upp stommen för restaurangens entresolplan och står för takläggning och trapporna i den 800 kvm stora hallen. Byggnaden beräknas av byggbolaget SH-Bygg stå klar till årsskiftet och då har även de rasade tegelmurarna murats upp med tidstypisk murningsteknik, på utsidan av en stålstomme av senaste snitt. 6 NYHETER 2/2003

7 Medlemmar i Stålbyggnadsinstitutet Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning är det organ som slussar intressentföretagens ekonomiska stöd vidare till Stålbyggnadsinstitutet. Intressentföretagen stöder forskning och utveckling inom stålbyggnadsområdet samt bidrar till att kunskapen om stålbyggnadstekniken ökar i byggbranschen. Nedan finns en förteckning och adresslista över de företag som på detta sätt bidrar till stålbyggandets utveckling. Ytterligare information finns på SBIs webbplats Ståltillverkare AvestaPolarit AB - Avesta Research Centre Avesta Corus Sverige AB Barlastg. 2, Göteborg Fundia SWL AB Smedjebacken Rautaruukki Rör AB Box 100, Virsbo SSAB Oxelösund AB Oxelösund SSAB Tunnplåt Borlänge Arcelor Box 7334, Stockholm Stålgrossister Bröderna Edstrand AB Box 225, Malmö Tibnor AB Box 4260, Stockholm Tunnplåtstillverkare Europrofil AB Box 147, Nora Gasell Profil AB Box 7, Anderslöv Lindab Profil AB Båstad Plannja AB Luleå Fastighets- och Byggföretag Arcona AB Box 1110, Nacka Strand NCC AB Solna Peab Sverige AB Box 955, Sollentuna Skanska AB Box 1195, Stockholm Vägverket Produktion Borlänge Konsultföretag Bjerking Ingenjörsbyrå AB Box 2006, Uppsala Bloco AB Box 22560, Stockholm Bloms Ingenjörsbyrå AB Mästargatan 5, Borlänge Centerlöf & Holmberg AB Box 29, Malmö FB Engineering AB Box 12076, Göteborg Hillstatik AB H-by kajv. 14, Stockholm Ingemansson Technology AB Box 47321, Stockholm Kadesjös Ingenjörsbyrå AB Box 1013, Västerås PI i Göteborg PIAB AB EA Rosengrens gata 19, Västra Frölunda Prodevelopment i Sverige AB Vattentornsv. 26, Luleå Projektteamet Västsvenska AB Knipplek. 3B, Göteborg Scandiaconsult AB Box 4205, Stockholm SZ Konsult AB Båtklubbsv. 4, Stockholm Tyréns Byggkonsult AB Stockholm VBK Mölndalsv. 85, Göteborg WSP Sverige AB Stockholm - Globen Isolering och Lättbyggnad Gyproc AB Box 153, Bålsta Knauf Danogips A/S Åhus Norgips Svenska AB Radiatorv. 11, Örebro Paroc AB Skövde Saint-Gobain Isover AB Billesholm Stålbyggare och verkstäder AB Br Jansson-Nissavarvet Box 48, Halmstad Contiga AB Box 94, Norrtälje DEM-Verk Mekaniska AB Degernäs 265, Umeå EAB AB Smålands Stenar AB H Forssells Smidesverkstad Box 1243, Huddinge Göinge Mekaniska AB Box 185, Hässleholm H-Steel OY Ltd Box 15, FI-6230 Härmä Lecor Stålteknik AB Dumpergatan 8, Kungälv Llentab AB Box 104, Kungshamn Maku-Stål AB Verkstadsg. 15, Borås Normek Sverige AB Sigurdsgatan 6, Västerås Peikko AB Box 4, Norrköping PPTH-Norden Oy FI Peräseinäjoki Svärdv. 3, Danderyd Ranaverken AB Tråvad Scandinavian WeldTech AB Box 853, Borlänge Skanska Stålteknik AB Box 803, Kalmar AB Smederna Skyttbrinksv. 12, Tumba Stålmonteringar AB Stålab Faktorsg. 12, Trollhättan AB Västanfors Industrier Södra Linjan, Fagersta Datorprogram / IT StruProg AB Virkesgränd 4, Täby Tekla Software AB Sigurdsvägen 21, Västerås Kontroll och provning Force Technology Sweden AB Tunavägen 276, Borlänge Ingenjör Joel L Jonsson Aspvägen 1, Vislanda Brandskyddsmaterial Finja Bemix AB Box 421, Uppl. Väsby GPG Fire Systems AB Box 7058, Täby Stål & Brandteknik AB Box 5060, Södertälje Tepro byggmaterial AB Box 42013, Stockholm Intresseorganisationer Jernkontoret Box 1721, Stockholm Mek Verkstädernas Riksförbund Box 17244, Stockholm Plåtslageriernas Riksförbund Box 17536, Stockholm Sv Färgfabrikanters Förening Box 5501, Stockholm The Steel Construction Institute Silwood Park, Ascot,Berks SL5 7QN Sammanfogning / Maskiner Ejot & Avdel System AB Box 9013, Örebro Emhart Teknik AB Box 203, Örebro ESAB AB Box 8004, Göteborg K-Plast AB Olivehällsvägen 10, Strängnäs Richard Steen AB Lövaskog Kronogården, Äspered SFS intec AB Friledningsg. 3, V-ås U-nite Fasteners Technology AB Hogstorp, Uddevalla NYHETER 2/2003 7

8 Posttidning B Retur: Stålbyggnadsinstitutet, Box , Stockholm Beställning av publikationer från SBI Anställda i medlemsföretag har 30% rabatt på ordinarie pris (Moms och porto tillkommer på samtliga beställningar)...ex av Human-induced vibrations in light steel floors, SBI 220:2, 300 kronor...ex av Flervåningsbyggnader - Egenskaper vid brand, Publ. 171, 510 kronor...ex av Stabilisation by stressed skin diaphragm action, Publ. 174, 435 kronor Företag: Namn: Adress: Postadress: Gratisprenumeration på NYHETER Stryk ovanstående adress i registret Sänd även Nyheter till vidstående adress: Min adress ska ändras enligt vidstående: Registrera dig för SBI:s elektroniska nyhetsbrev AoS - Allt om Stålbyggnad på Skicka/faxa hela sidan till: Stålbyggnadsinstitutet Box , Stockholm Tel: Fax: e-post: Telefon: E-post : SBI Informerar Nya medlemmar Två nya medlemmar har anslutit sig till Stålbyggnadsinstitutet: Ingenjör Joel L Jonsson AB Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner Ingenjör Joel L Jonsson AB är ett kunskapsbaserat företag som arbetar på konsultbasis i huvudsak med kvalitetssäkring av stålkonstruktioner. Våra tjänster omfattar kontroller, besiktningar, granskningar, utredningar och övervakningar. Besiktningar enligt AB 92 och ABT 94 jämte, BSK 99 (Boverkets Handbok om Stålkonstruktioner) Bro 2002 BV Bro, utgåva 6 BVS Ytterligare infiormation finns på Prodevelopment i Sverige AB är ett nystartat företag med ändamål att erbjuda tjänster till industrin avseende utredningar och utveckling av teknik och processer. Företaget kommer att verka i gränsskiktet mellan forskning och näringsliv. Det kan sägas vara en avknoppning från Institutionen för Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet och har även anknytning till Stålbyggnadsinstitutet. Två av grundarna, professorerna Bernt Johansson och Ove Lagerqvist har såte i Stålbyggnadsinstitutets styrelse. För ytterligare information kontakta Claes Fahleson på mobil: Färdigt forskningsprojekt om bjälklags vibrationsegenskaper SBIs fyråriga projekt om vibrationsegenskaper i Lätta bjälklag har nu färdigställts. Projektet har utförts i samarbete med LTU. Human-induced vibrations in light steel floors A study based on measurements of vibration in an apartment-separating floor SBI Junye Wang Anders Ågren Stålbyggnadsinstitutet The Swedish Institute of Steel Construction SBI Report 220:2 Vibrationsmätningar har utförts på ett lätt bjälklag med tunnplåtsstomme vid olika skeden. Syftet med mätningarna har varit att förstå hur innerväggar, flytande golv och möbler påverkar bjälklagets vibrationsprestanda. Resultatet från den subjektiva utvärderingen visar en tydlig förbättring av bjälklagets prestanda då planet är inflyttat och möblerat jämfört med det fritt upplagda bjälklaget utan golv eller innerväggar. Projektets resultat kan läsas i slutrapporten SBI rapport 220:2, Human Induced Vibrations in Light Steel Floors. Projektet finansierades genom finansiellt bidrag från Formas, SBUF samt Lindab Profil AB, Plannja AB, Gasell Profil AB, Europrofil AB, BPB Gyproc AB, Knauf Danogips AB, Norgips AB, Isover AB samt Paroc AB. För mer information kontakta Nytt projekt om akustik och vibration i lätta konstruktioner Kunskapen om lätta konstruktioners akustisk- och vibrationsegenskaper är fortfarande låg. Inom ett nytt projekt som delvis finansieras av RFCS samarbetar Sverige tillsammans med LTU i Sverige, Finland, England, Frankrike, Spanien. Inom projektet kommer såväl akustik som vibrationer att behandlas. Syftet med den del som behandlar vibrationer är att harmonisera testprocedurer och kriterier för vibrationsmätningar. I den svenska delen i projektet som behandlar vibrationer, kommer vi att studera bjälklagets kopplingar till andra byggnadsdelar. Det treåriga projektet startade i juli i år och kommer att resultera i en designguide med praktiska och teoretiska rekommendationer för hur lätta konstruktioner ska utformas för att ge bästa ljud och vibrationsprestanda. Om du är intresserad av att veta mer om projektet eller eventuellt samarbeta med oss är du välkommen att höra av dig till eller

STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER

STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER 1 2 3 SVENSKA FINALISTER STÅLPRISET 2007 1. SVÄVANDE TAKET, VÄLLINGBY CENTER 2. GÄRSTADVERKET, LINKÖPING 3. SJÖSTADSHALLEN, HAMMARBY SJÖSTAD 4. RICA TALK HOTEL, ÄLVSJÖ,

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 209 Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp 2 husbyggaren nr 2 B 2009 nr 2 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND

Läs mer

Arenor i Sverige och Norge Arenaseminarie 21 februari 2008 Wembley Stadium Certifiering av stålkonstruktörer STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER

Arenor i Sverige och Norge Arenaseminarie 21 februari 2008 Wembley Stadium Certifiering av stålkonstruktörer STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER Fredrikstad stadion Malmö Arena Hyllie Arenor i Sverige och Norge Arenaseminarie 21 februari 2008 Wembley Stadium Certifiering av stålkonstruktörer Wembley Stadium Fotbollsarenan,

Läs mer

Raketskolan tar ut svängarna

Raketskolan tar ut svängarna Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2012 Raketskolan tar ut svängarna TEMA: Brandskydd n Tuffa krav på Täby centrum n Nya FireCase klarar fukt bättre n Brandsäkring av stål utan profiler

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

Sundsvallsbron - äntligen på väg över fjärden

Sundsvallsbron - äntligen på väg över fjärden STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER Sundsvallsbron - äntligen på väg över fjärden Svetsprocedurläggning enkelt eller svårt? Brandsäkra konstruktioner Medlemsföretaget i fokus Ranaverken Miljøansvarlige stålkonstruksjoner

Läs mer

Skapa en säkrare handel

Skapa en säkrare handel ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.KVALITETSSÄKRING.NU Nr 10 FEBRUARI 2015 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte BYGGBRANSCHEN Underleverantörer

Läs mer

CBInytt. 1 feb 06. Datorstödd simulering av SKB. Se in i betongens framtid! Picasso i Kristinehamn. CBIs informationsdag 16 mars

CBInytt. 1 feb 06. Datorstödd simulering av SKB. Se in i betongens framtid! Picasso i Kristinehamn. CBIs informationsdag 16 mars CBInytt Cement och Betong Institutet 100 44 Stockholm Tel: 08-696 11 00 Fax: 08-24 31 37 1 feb 06 i detta nummer: Datorstödd simulering av SKB Se in i betongens framtid! Picasso i Kristinehamn CBIs informationsdag

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 110 Nedanstående är en annons från Protan Go Green Vi på ThermiSol Panels strävar, i all vår verksamhet, efter att uppfylla principerna

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

Europas fl otteste gangbru EPD för varmförzinkat stål Sveisekoordinatorer OS i London. Archipelago. Rotebrobron. Stålbucklan.

Europas fl otteste gangbru EPD för varmförzinkat stål Sveisekoordinatorer OS i London. Archipelago. Rotebrobron. Stålbucklan. STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER Archipelago Rotebrobron Stålbucklan Europas fl otteste gangbru EPD för varmförzinkat stål Sveisekoordinatorer OS i London The Shard, London LEDANDE I SVERIGE INOM DESIGN

Läs mer

VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA

VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA NR 1, MARS 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE VAD HÄNDER INOM EUROKODER? Enklare att elda miljöanpassat DESIGN OCH STANDARDISERING I

Läs mer

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 3 September 2013 Pris 65 kr 14 sidor om konstruktion och tillverkning FORSKNING KTH

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 309 Nedanstående är en annons från Abetong 4 husbyggaren nr 3 B 2009 nr 3 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND

Läs mer

HON HAR HÅLLBARHET OCH TILLVÄXT I FOKUS DITT NÄTVERK ÄR VIKTIGARE ÄN DU TROR

HON HAR HÅLLBARHET OCH TILLVÄXT I FOKUS DITT NÄTVERK ÄR VIKTIGARE ÄN DU TROR NR 4, DECEMBER 2010 PRIS 65 KR STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE DITT NÄTVERK ÄR VIKTIGARE ÄN DU TROR NU ÄR ISO 26000 HÄR Så gör du för att komma igång Därför arbetar

Läs mer

Stålbyggnadspriset. Offshore. Broar i stål. Eurokoden. Stålprisvinnare 2007, Norge. Papirbredden, Drammen. Stålprisvinnare 2007, Sverige

Stålbyggnadspriset. Offshore. Broar i stål. Eurokoden. Stålprisvinnare 2007, Norge. Papirbredden, Drammen. Stålprisvinnare 2007, Sverige STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER Stålbyggnadspriset Offshore Broar i stål Eurokoden Stålprisvinnare 2007, Norge Papirbredden, Drammen Stålprisvinnare 2007, Sverige Svävande taket, Vällingby Simone de Beauvoir

Läs mer

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan Svensk VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR NR 3 27 MAJ 2014 ÅRGÅNG 99 STÅLET viktig länk i tillverkningskedjan Automatica Framtidens teknik Vi

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

Företaget med flyt. Tjänstesektorn hetare än någonsin. Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent

Företaget med flyt. Tjänstesektorn hetare än någonsin. Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent nr 1, MARS 2008 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Tjänstesektorn hetare än någonsin ISO-projektet för Socialt Ansvar 3 deltagare berättar om sitt engagemang

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Stiftelsen Bergteknisk Forskning Stiftelsen Bergteknisk Forskning Verksamheten2012 Verksamheten 2012 Programrådets årliga studiebesök med efterföljande programrådsmöte gick till London där två Skanska-projekt besöktes i oktober. Foto:

Läs mer

Stål & Miljö Stålbruer i Norge Svetsa i äldre stål Arkitekter lär sig stål. CE-märkning. Klimatsmarta väggpaneler.

Stål & Miljö Stålbruer i Norge Svetsa i äldre stål Arkitekter lär sig stål. CE-märkning. Klimatsmarta väggpaneler. STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER CE-märkning Klimatsmarta väggpaneler Stål & Miljö Stålbruer i Norge Svetsa i äldre stål Arkitekter lär sig stål Stockholms arenan LEDANDE I SVERIGE INOM DESIGN OCH 3D-MODELLERING

Läs mer

En jämförelse av stomval till skolan i Hagfors

En jämförelse av stomval till skolan i Hagfors Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Byggingenjörsprogrammet Fredrik Tengelin Johan Axelsson Kristian Roos En jämförelse av stomval till skolan i Hagfors A comparison of framework-choices for the

Läs mer

Gyproc. Här skapas svängrum för framtidens arkitekter. Unika lösningar

Gyproc. Här skapas svängrum för framtidens arkitekter. Unika lösningar Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2014 Här skapas svängrum för framtidens arkitekter Lättviktsskivan på frammarsch Nära samarbeten gynnar alla Byggen på hög nivå En hållbar framtid TEMA:

Läs mer

Produktutveckling. Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön. Tydligare ljudkrav i BBR

Produktutveckling. Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön. Tydligare ljudkrav i BBR Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2013 Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön TEMA: Produktutveckling n Nya Karolinska Sjukhuset ett unikt bygge n THERMOnomic får utökat

Läs mer

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS Aktuellt från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS NUMMER 2 2006 TEMA ETANOL LÄS OM RISKERNA OCH

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

Dimensioner. Specat. & klart. när MFF får ny arena sid 6. på specialstål sid 4. rullar i gång sid 8. serviceerbjudande sid 9. helt i stål sid 10

Dimensioner. Specat. & klart. när MFF får ny arena sid 6. på specialstål sid 4. rullar i gång sid 8. serviceerbjudande sid 9. helt i stål sid 10 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 2 2008 l Fortsatt satsning på specialstål sid 4 l Det nya tunnplåtsbolaget rullar i gång sid 8 l plasmaskärning nytt serviceerbjudande sid 9 l Bostadshusen

Läs mer