Årsredovisning för verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31"

Transkript

1 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Årsredovisning för verksamhetsåret FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell förening vars medlemmar utgörs av de juridiska personer med säte i Sverige och enskilda personer med bostad i Sverige, som är medlemmar i CIB, IABSE och/eller RILEM. Den organisation, som stadgarna förutsätter redovisas i figuren nedan. Vid mötet med Nationalkommittén i Stockholm, dvs. årsmötet, gjordes följande stadgeenliga val. Styrelse: Mikael Hallgren (ordf.) Anders Rönneblad (vice ordf.) Peter Collin Nikolaj Tolstoy Eva Sikander Karin Pettersson Mats Karlsson Peter Utgenannt Tyréns, Stockholm Cementa AB, Stockholm Ramböll Sverige AB, Luleå Boverket, Karlskrona SP, Borås Swerock, Stockholm Trafikverket (Huvudkontoret) Borlänge CBI Betonginstitutet, Borås

2 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Valberedning: Christer Sjöström (sammankallande) Fredrik Winberg Eva Gustavsson Revisor: Kent Malmström, revisor Sten Forsström, suppleant Högskolan i Gävle Cementa, Stockholm Trafikverket (Huvudkontoret) Borlänge Sweco, Stockholm Vid styrelsemötet i Stockholm tillsattes därefter följande Förvaltningsutskott. Förvaltningsutskott (FU): Mikael Hallgren (ordf.) Anders Rönneblad (vice ordf.) Peter Utgenannt Mats Karlsson Tyréns Cementa CBI Trafikverket (Huvudkontoret) Föreningens sekretariat administrerades av CBI Betonginstitutet med Peter Utgenannt som kassör och Johan Klasson, sekreterare. 2. FÖRENINGENS UPPGIFTER Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM CIR har som mål att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan. CIR strävar även efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. CIR erbjuder medlemmarna ny kunskap och aktuell information som medverkar till att höja deras professionella kompetens. CIR arbetar enligt dess stadgar genom att: stödja CIB, IABSE och RILEM:s verksamhet samt medverka till att dess/deras mål förverkligas i Sverige föreslå och genomföra internationella konferenser i Sverige stödja genomförandet av CIB, IABSE och RILEM:s konferenser i Sverige samverka med andra organisationer och föreningar med likartade mål förmedla internationella kontakter stimulera och medverka till svenskt aktivt deltagande i CIB, IABSE och RILEM:s verksamheter anordna seminarier, diskussioner och studiebesök hålla medlemmarna informerade om viktiga nyheter i den internationella omvärlden.

3 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Föreningens medlemmar utgörs av svenska medlemmar i CIB, IABSE och/eller RILEM. 3. VIKTIGA HÄNDELSER 2011 CIR-dagen 2011 Traditionsenligt anordnades CIR-dagen i Göteborg efter Brobyggardagen den 1 februari Denna gång genomfördes ett seminarium med temat Järnvägsteknik för långsiktigt hållbar utveckling. Evenemanget besöktes av ca 40 deltagare. Presentationsmaterialet återfinns på föreningens hemsida Internationellt certifikat Föreningen utfärdade Internationellt certifikat till 2 mottagare som utdelades vid CIR-dagen 2011 den 1 februari Mottagarna var Christina Claeson-Jonsson (NCC) och Mats Westin (SP Trätek). Personer som tidigare mottagit föreningens internationella certifikat omnämns på föreningens hemsida Enligt de av styrelsen fastställda kriterierna tilldelas detta certifikat till personer i byggbranschen som via sina akademiska meriter och arbetslivserfarenheter visat sig välmeriterade inom internationella projekt. Syftet med certifikatet är att: o Synliggöra behovet av att förbereda sig för internationell verksamhet o Synliggöra den internationella kompetensen o Användas som merithandling o Stimulera nyrekrytering av CIB- IABSE- och RILEM.-medlemmar Ansökan om Internationellt certifikat kan göras till föreningens sekretariat genom att skicka in en ansökan med bifogad meritförteckning. Ansökan bedöms av en bedömningskommitté utifrån kriterier fastställda av föreningen. Bedömningskommittén har under 2011 bestått av: Lennart Elfgren Kyösti Tuutti Bernt Johansson Johan Dozzi Anna Sander Peter Utgenannt LTU Skanska LTU Sweco IQ-samhällsbyggnad CBI De utvärderingskriterier som gäller är tillgängliga på webbplatsen Kriterierna fastställdes av CIRs styrelse vid dess sammanträde den 1 december Styrelsemöten - Under 2011 hade föreningen fyra protokollförda styrelsemöten. Höstseminarium Ett seminarium med temat Missa inte tåget med PBL och Eurokoderna planerades till den 24 november Seminariet marknadsfördes som ett samarrangemang mellan CIR och SVR och omnämndes vid två tillfällen i SVRs medlemsblad. Tyvärr blev deltagarantalet litet och seminariet ställdes därför in.

4 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Ansökan om ekonomiskt stöd vid konferens En anmälningsblankett med regler för att söka föreningens stöd för deltagande vid konferenser finns att tillgå på föreningens hemsida. Under 2011 inkom inte någon ansökan. Sedan möjligheten till ekonomiskt stöd vid konferenser infördes har 3 ansökningar beviljats. 4. MEDLEMMAR Den 31 december 2011 såg medlemssituationen ut på följande sätt (2010 inom parentes). Medlemmar i Sverige CIB IABSE RILEM Totalt Kollektiva 3 (4) 12 (14) 3 (3) 18 (21) Associerade 9 (9) 2 11 (9) Individuella 4 (2) 37 (47) 41(38) 82 (87) Totalt 16 (15) 49 (61) 46 (41) 111 (117) 5. SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN Den Svenska Nationalkommittén inom Svenska Gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bestod under verksamhetsåret av följande 26 huvudmän och deras representanter: Huvudman Representant Adress 1 Boverket Nikolaj Tolstoy Box Karlskrona 2 IQ Samhällsbyggnad Anna Sander Vasagatan Stockholm 3 CBI Betonginstitutet Johan Silfwerbrand Drottning Kristinas väg Stockholm 4 Centerlöf & Holmberg Bengt Andersson Box 29 AB 5 Chalmers Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik Kent Gylltoft Malmö Göteborg 6 Cementa AB Anders Rönneblad Box SE Stockholm 7 FORMAS Jacob Paulsen Box Stockholm 8 Högskolan i Gävle Bengt Eriksson Gävle 9 Kungliga Tekniska Högskolan, Byggvetenskap Raid Karoumi Stockholm

5 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) 10 Lunds Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial 11 Luleå Tekniska Universitet, Roberto Crocetti Box Lund Lennart Elfgren Luleå Samhällsbyggnad 12 NCC Teknik Staffan Hintze Solna 13 Norconsult AB Ljot Strömseng Box Göteborg 14 Ramböll Sverige AB Peter Collin Box Luleå 15 Reinertsen AB Henrik Gabrielsson Lilla Bommen Göteborg 16 Saint-Gobain Byggprodukter AB (Weber) Karin Pettersson Box Solna 17 Skanska Sverige AB Per-Ola Svahn Göteborg 18 Stålbyggnadsinstitutet Björn Uppfeldt Vasagatan 52, 4 tr Stockholm 19 Svenska Peter Utgenannt Stockholm Betongföreningen 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Per-Erik Petersson Box Borås 21 SWECO Sten Forsström Box Stockholm 22 Swerock Box Märsta 23 Tyréns Byggkonsult AB Mikael Hallgren Stockholm 24 Trafikverket Mats Karlsson Borlänge 25 Vectura Johan Jonsson Box Göteborg 26 WSP Ulf Sandelius Stockholm -Globen

6 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret Balansräkning per Tillgångar Skulder och eget kapital SHB allkonto ,10 Sekretariat + hemsida (SP) ,00 SHB Räntefond ,98 Förmögenhet vid årets ingång ,85 Fordran H.avgift ,00 Skuld NCC ,00 Kassa 0 Årets resultat , , ,08 Resultaträkning för tiden Intäkter Kostnader Huvudmannaavgift ,10 Sekretariat+hemsida (SP/CBI) ,00 CIR-dag ,10 CIR-dag ,50 Ränta 0,00 Lunch vid årsmöte 1 806,00 Fondutveckling 4 934, , ,50 Årets resultat ,23 I övrigt se bifogade bokslutskommentarer.

7 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (7) Bokslutskommentarer för år Utav intäkterna från huvudmannaavgiften 2011 erhölls SEK under Resterande SEK bokförs som en fordran. Utav denna fordran betalades SEK in i början av 2012.

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har funnit att verksamhetsberättelserna framöver bör omfatta samma tid som den ekonomiska redovisningen, alltså det gångna kalenderåret. Denna verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 MEDLEMMAR Antalet betalande medlemmar i föreningen är 150, och därtill kommer ca 160

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007 Nätverk Social Ekonomi Skåne Sevedsgatan 4 214 45 Malmö (Organisationsnummer 802435-6498) Nätverk Social Ekonomi Skåne initierades

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND

CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND avlämnar följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2012, CSA:s ett hundranionde verksamhetsår. Org nr CSA 802000-5578 Cassels

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Lokala aktiviteter... 3 Nationella projekt... 4 Info/Pr... 4 Deltagande på

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012 Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Styrelsen för MIP Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation får härmed avge sin berättelse

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer