FIRE SAFETY DESIGN. NULLIFIRE S Dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner baserade på NT FIRE 021

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIRE SAFETY DESIGN. NULLIFIRE S707-60 Dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner baserade på NT FIRE 021"

Transkript

1 FIRE SAFETY DESIGN FSD project no NULLIFIRE S Dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner baserade på NT FIRE 021 Date: Revised: - Fire Safety Design AB MSc Sebastian Jeansson Fire Safety Design AB P.O. Box 3061 S Malmö Sweden Org no.: SE Telephone: Telefax:

2 Document information FSD Project no.: Project title: NULLIFIRE S Document title: Dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner baserade på NT FIRE 021 (Swedish language) Document number: C-0 Client: Client reference: Nullifire Ltd. Torrington Avenue, Coventry CV4 9TJ UK John Gordon Tel.: Fax: Issued by: Checked by: Sebastian Jeansson Tommy Wågsäter Key words: Swedish language report based on FSD report , Rev A: Assessment of Nullifire S Intumescent Coating for Steel Structures, Calculations According to NORDTEST Method NT Fire 021 for Sweden ( ). Report status: Confidential Internal Open Version 0 SJ TW Version Date Issue Executor Controller Sida 1

3 Innehållsförteckning 1 Introduktion Omfattning Brandteknisk klassificering Termisk påverkan enligt standardbrandkurvan Definition av kritisk ståltemperatur Resulterande kritisk ståltemperatur Dimensioneringstabeller Referenser Sida 2

4 1 Introduktion På uppdrag av Nullifire Ltd har Fire Safety Design AB tagit fram dimensioneringstabeller för brandisolering av bärande stålkonstruktioner med brandskyddsfärgen NULLIFIRE S Tabellerna är baserade på försök utförda av Warrington Fire Research Centre Ltd enligt NT FIRE 021 och dokumenterade i rapporten FSD , Rev A: Assessment of Nullifire S Intumescent Coating for Steel Structures, Calculations According to NORDTEST Method NT Fire 021 for Sweden ( ) /1/. I dimensioneringstabellerna anges erforderlig appliceringstjocklek NULLIFIRE S i torrt tillstånd som funktion av sektionsfaktor och lastutnyttjandegrad i brandtillståndet samt motsvarande kritiska ståltemperatur. Framtagna tabeller omfattar två brandtekniska klasser, R30 respektive R60, avseende 3- och 4-sidigt exponerade I- och RHS-tvärsnitt. 1.1 Omfattning Erforderlig mängd brandskyddsfärg för 3- respektive 4-sidigt brandexponerade stålkonstruktioner baseras på profilfaktorn där temperaturhöjningen beror på förhållandet mellan profilens exponerade yta och tvärsnittsarea. Dimensioneringstabellerna i avsnitt 5 baseras på standardbrand enligt ISO 834 och Eurocode 1 /5/ och omfattar en kombination av profiltyp, konstruktionstyp, lastutnyttjandegrad i brandtillståndet med tillhörande kritiska temperaturer, profilfaktor och appliceringstjocklek av NULLIFIRE S enligt följande: Profiltyp: I- respektive RHS Tvärsnitt Exponering I-tvärsnitt: 3- och 4-sidig ISO 834 under 30, 60 & 90 min. RHS: 3- och 4-sidig ISO 834 under 30 och 60 min. Konstruktion: Balkar och pelare av stål Lastutnyttjandegrad i brandtillståndet: % Profilfaktor m -1 (I-tvärsnitt), m -1 (RHS-tvärsnitt) Appliceringstjocklek: 0,2 1,25 mm (torrtjocklek I-tvärsnitt) 0,2 1,10 mm (torrtjocklek RHS-tvärsnitt) Angivna lastutnyttjandegrader baseras på laster och partialkoefficienter i brandtillståndet. En konvertering av lastutnyttjandegraden från normaltillståndet (brottgränstillståndet) till brandtillståndet omfattas inte i detta arbete. 1.2 Brandteknisk klassificering Byggnadskonstruktioner och konstruktionsdelar indelas generellt i brandtekniska klasser med avseende på dess avskiljande (EI) och bärande (R) förmåga vid brand. Funktionskravet åtföljs av en tidsangivelse i minuter som anger hur länge funktionen är uppfylld. För en bärande byggnadsdel innebär funktionskravet att byggnadsdelen ej får kollapsa under den klassificerade tiden med aktuell belastning. För att en specifik konstruktion skall kunna hänföras till en brandteknisk klass krävs att dess beteende i en brandsituation verifieras på ett av följande sätt: Sida 3

5 provning i brandlaboratorium beräkning en kombination av provning och beräkning Dimensioneringsanvisningarna, avseende klassificering med hänsyn till den bärande funktionen, är framtagna genom en kombination av provningar och beräkningar enligt /1/. Den bärande funktionen upprätthålls genom kontroll att lasteffekten i brandtillståndet inte överstiger strukturens bärförmåga i brandtillståndet. Detta innebär att följande villkor skall vara uppfyllt: R > S (1-1) d, fi d, fi där S d, fi = lasteffekten i brandtillståndet R d, fi = bärförmåga i brandtillståndet Lasteffekten kan beräknas enligt Eurocode 3 eller nationella standarder. Reduceringen av bärförmågan kan uttryckas med en tillhörande kritisk temperatur, beskriven i avsnitt 3. 2 Termisk påverkan enligt standardbrandkurvan I enlighet med BKR (10:21) /2/ får, vid dimensionering genom beräkning, bärförmågan beräknas med utgångspunkt från brandpåverkan definierad av standardbrandkurvan ISO 834 /5/. Den termiska påverkan enligt standardbrandkurvan ISO 834 beskrivs av en uppvärmning av gastemperaturen i överensstämmelse med figur 2-1. Uppvärmningsfasen följer ett samband definierat i ekvation 2-1. T ( t) = 345 log(480t + 1) + T0 t > 0 (2-1) där t = tiden i h T(t) = gastemperatur i C vid tiden t T 0 = temperatur i C vid tiden 0. Sida 4

6 Gas temperature [ C] Time [h] Figur 2-1 Termisk påverkan enligt standardbrand ISO Definition av kritisk ståltemperatur Vid brand utsätts en konstruktion för termisk påverkan med resultatet att temperaturen i materialet successivt höjs. Detta medför en minskning av bärförmågan beroende på konstruktionens temperaturtidfält. Kännedom om de ingående materialens mekaniska egenskaper vid höga temperaturer utgör därför ett nödvändigt underlag vid brandteknisk dimensionering. I enlighet med Eurocode 3 /3/ tillåts en högre påkänning och ett större utnyttjande av materialegenskaperna vid brand än under normala omständigheter. Dimensionerande materialparametrar regleras genom partialkoefficienter, vilka varierar för dimensionering i brottgräns- och brandstadiet. Den bärande konstruktionsdelens lastutnyttjandegrad kan omsättas till en kritisk ståltemperatur enligt Eurocode 3 /3/, se ekvation 3-1. där 1 T cr = 39,19 ln (3-1) μ 0 μ 0 = initiell lastutnyttjandegrad i brandtillståndet vid tiden t = 0 T = kritisk ståltemperatur cr Den ursprungliga lastutnyttjandegraden i brandtillståndet definieras som μ 0 = Sd,fi Rd,fi,0 Sida 5

7 där R d,fi,0 = relativ bärförmåga i brandtillståndet vid tiden t = 0 S = lasteffekten i brandtillståndet (se ekvation 1-1) d,fi Den kritiska ståltemperaturen avseende en initiell lastutnyttjandegrad i brandtillståndet mellan 10-90% visas i tabell 3-1. Lastutnyttjandegrad Kritisk ståltemperatur μ C 0 0, , , , , , , , ,1 829 Tabell 3-1 Kritisk ståltemperatur enligt Eurocode 3 avseende en initiell lastutnyttjandegrad i brandtillståndet mellan 10-90%. Figur 3-1 Exempel på brandskyddade stålkonstruktioner med I-profil respektive RHS-profil. Temperaturhöjningen i en brandpåverkad konstruktion och därmed också mängden brandskydd, beror på profilfaktorn. Profilfaktorn är ett mått på förhållandet mellan profilens exponerade yta och tvärsnittsarea, vilket vanligen uttrycks som (m -1 ). -förhållandet för en generell I-profil respektive RHS-profil visas i figur 3-2. Sida 6

8 4-sidig 3-sidig I-Profil F = 4 b 2 d + 2 h A = 2 b t + ( h - 2 t) d) F = 3 b 2 d + 2 h A = 2 b t + ( h - 2 t) d) RHS-profil F = 2 b + 2 h A = 2 t ( b + h - 2 t) F = b + 2 h A = 2 t ( b + h - 2 t) Figur 3-2 förhållandet för en I-profil respektive RHS-profil. 4 Resulterande kritisk ståltemperatur Kritisk ståltemperatur som funktion av profilfaktor och appliceringstjocklek Nullifire S för de brandtekniska klasserna R30 och R60 med 3- och 4-sidigt exponerade I- och RHS-sektioner visas i figurer 4-1 till 4-6. Ståltemperaturerna är härledda ur analyser utförda i enlighet med NT Fire 021, /1/. Sida 7

9 minutes 3-sided I sections thickness = 0.2 mm thickness = 0.3 mm thickness = 0.4 mm thickness = 0.5 mm thickness = 0.6 mm 600 Temperature [ C] Figur 4-1 Kritisk ståltemperatur som funktion av appliceringstjocklek och profilfaktor () för I-tvärsnitt med 3-sidig brand och brandklass R minutes 3-sided I sections Temperature [ C] thickness = 0.2 mm thickness = 0.3 mm thickness = 0.4 mm thickness = 0.5 mm thickness = 0.6 mm thickness = 0.7 mm thickness = 0.8 mm thickness = 0.9 mm thickness = 1 mm thickness = 1.1 mm thickness = 1.2 mm Figur 4-2 Kritisk ståltemperatur som funktion av appliceringstjocklek och profilfaktor () för I-tvärsnitt med 3-sidig brand och brandklass R60. Sida 8

10 Temperature [ C] minutes 3-sided I sections thickness = 0.2 mm thickness = 0.3 mm thickness = 0.4 mm thickness = 0.5 mm thickness = 0.6 mm thickness = 0.7 mm thickness = 0.8 mm thickness = 0.9 mm thickness = 1 mm thickness = 1.1 mm thickness = 1.2 mm thickness = 1.25 mm Figur 4-3 Kritisk ståltemperatur som funktion av appliceringstjocklek och profilfaktor () för I-tvärsnitt med 3-sidig brand och brandklass R minutes 4-sided I sections thickness = 0.2 mm thickness = 0.3 mm thickness = 0.4 mm thickness = 0.5 mm thickness = 0.6 mm thickness = 0.7 mm 600 Temperature [ C] Figur 4-4 Kritisk ståltemperatur som funktion av appliceringstjocklek och profilfaktor () för I-tvärsnitt med 4-sidig brand och brandklass R30. Sida 9

11 60 minutes 4-sided I sections Temperature [ C] thickness = 0.2 mm thickness = 0.3 mm thickness = 0.4 mm thickness = 0.5 mm thickness = 0.6 mm thickness = 0.7 mm thickness = 0.8 mm thickness = 0.9 mm thickness = 1 mm thickness = 1.1 mm Figur 4-5 Kritisk ståltemperatur som funktion av appliceringstjocklek och profilfaktor () för I-tvärsnitt med 4-sidig brand och brandklass R minutes 4-sided I sections thickness = 0.2 mm thickness = 0.3 mm thickness = 0.4 mm thickness = 0.5 mm thickness = 0.6 mm thickness = 0.7 mm thickness = 0.8 mm thickness = 0.9 mm thickness = 1 mm Temperature [ C] Figur 4-6 Kritisk ståltemperatur som funktion av appliceringstjocklek och profilfaktor () för I-tvärsnitt med 4-sidig brand och brandklass R90. Sida 10

12 minutes RHS sections thickness = 0.4 mm thickness = 0.5 mm thickness = 0.6 mm thickness = 0.7 mm thickness = 0.8 mm thickness = 0.9 mm thickness = 1 mm Temperature [ C] Figur 4-7 Kritisk ståltemperatur som funktion av appliceringstjocklek och profilfaktor () för RHS-tvärsnitt i brandklass R minutes RHS sections Temperature [ C] thickness = 0.4 mm thickness = 0.5 mm thickness = 0.6 mm thickness = 0.7 mm thickness = 0.8 mm thickness = 0.9 mm thickness = 1 mm Figur 4-8 Kritisk ståltemperatur som funktion av appliceringstjocklek och profilfaktor () för RHS-tvärsnitt i brandklass R60. Sida 11

13 5 Dimensioneringstabeller Erforderlig mängd av NULLIFIRE S på 3- och 4-sidigt brandexponerade balkar och pelare med öppna respektive slutna tvärsnitt redovisas i tabeller Värdena i dimensioneringstabellerna grundas på lastutnyttjandegraden i brandtillståndet, μ 0. Sida 12

14 Nullifire S Dimensioneringstabell för 3-sidigt brandexponerade balkar och pelare med I-tvärsnitt Kritisk temp. T cr Lastutnyttjandegrad % μ 0 [ C ] sidig Brandklass R sidig Brandklass R sidig Brandklass R Tabell 5-1 a Dimensioneringstabell för 3-sidigt exponerade balkar och pelare med I-tvärsnitt. Sida 13

15 Nullifire S Dimensioneringstabell för 3-sidigt brandexponerade balkar och pelare med I-tvärsnitt Kritisk temp. T cr Lastutnyttjandegrad % μ 0 [ C ] sidig Brandklass R sidig Brandklass R sidig Brandklass R Tabell 5-1 b Dimensioneringstabell för 3-sidigt exponerade balkar och pelare med I-tvärsnitt. Sida 14

16 Nullifire S Dimensioneringstabell för 4-sidigt brandexponerade balkar och pelare med I-tvärsnitt Kritisk temp. T cr Lastutnyttjandegrad % μ 0 [ C ] sidig Brandklass R sidig Brandklass R sidig Brandklass R Tabell 5-2 a Dimensioneringstabell för 4-sidigt exponerade balkar och pelare med I-tvärsnitt. Sida 15

17 Nullifire S Dimensioneringstabell för 4-sidigt brandexponerade balkar och pelare med I-tvärsnitt Kritisk temp. T cr Lastutnyttjandegrad % μ 0 [ C ] sidig Brandklass R sidig Brandklass R sidig Brandklass R Tabell 5-2 b Dimensioneringstabell för 4-sidigt exponerade balkar och pelare med I-tvärsnitt. Sida 16

18 Nullifire S Dimensioneringstabell för 3- och 4-sidigt brandexponerade balkar och pelare med RHS-tvärsnitt Kritisk temp. T cr [ C ] Lastutnyttjandegrad % μ Brandklass R tjocklek Brandklass R tjocklek Tabell 5-3 Dimensioneringstabell för 3- och sidigt exponerade balkar och pelare med RHStvärsnitt. Sida 17

19 6 Referenser /1/ FSD-rapport , Rev A: Assessment of Nullifire S Intumescent Coating for Steel Structures, Calculations According to NORDTEST Method NT Fire 021 for Sweden ( ) /1/. /2/ BKR, Boverkets Konstruktionsregler. Karlskrona /3/ Eurocode 3. Design of steel structures - Part 1-2: General rules -Structural Fire Design, ENV CEN Brussels /4/ SUPER-TEMPCALC, A Commercial and User-friendly Computer Program with Automatic FEgeneration For Temperature Analysis of Structures Exposed to Fire, Anderberg Y., FIRE SAFETY DESIGN AB. Lund /5/ Eurocode 1. Basis of design part 2.2, Actions on structures exposed to fire, ENV CEN Brussels 1994 /6/ TCD 5.0 User s Manual, rev. 4, Jeansson, S, FIRE SAFETY DESIGN AB, Lund /7/ ECCS No 89 - Technical committee 3, Fire Safety of Steel Structures. September /8/ NAD SS-ENV , National application document for Eurocode 3 part 1.2, Structural fire design. /9/ JOHANNESSON P., VRETBLAD B.: Byggformler och tabeller. Liber Utbildning AB. Uppsala /10/ Anderberg, Y.: Properties of materials at high temperatures steel. Rilem report /11/ Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method, Volume 2, 4 th Edition, McGraw-Hill International (UK) Ltd, London, /12/ Holman, J. P.: Heat Transfer, Seventh edition, Singapore /13/ ENV : Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied protection to steel members. CEN Brussels Sida 18

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

BRANDSKYDDSLAGET AB 2006-11-01 Jörgen Thor Docent, Teknologie Doktor

BRANDSKYDDSLAGET AB 2006-11-01 Jörgen Thor Docent, Teknologie Doktor 1 På uppdrag av Finja Bemix AB har Brandskyddslaget tagit fram projekteringsanvisningar för stålkonstruktioner med vars hjälp erforderlig mängd UNITHERM Safir kan bestämmas. UNITHERM Safir är typgodkänd

Läs mer

STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON

STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON Bild: Jörgen Thor Olika typer av provningsmetoder NT Fire Jet-Fire När behövs det brandskyddas i en byggnad? Utrymmen i byggnader ska utifrån

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Brandsäkerhet hos. ny europeisk handbok

Brandsäkerhet hos. ny europeisk handbok Brandsäkerhet hos träkonstruktioner ny europeisk handbok Birgit Östman SP Trätek, Stockholm SIS Brandseminarium Stockholm 20 januari 2011 Fire safety in timber buildings Den allra första handboken på europeisk

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Upprättad: 2014-01-31 Rev. datum: 2014-12-09

Upprättad: 2014-01-31 Rev. datum: 2014-12-09 FSD projekt nr 213-184 Bärförmåga vid brand i en-plans Br2-byggnader Delprojekt 2, Reglernas tillämpning och behov av förtydliganden Förstudie avseende jämförelse av brottsannolikheten mellan R 3-, R15-,

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

Dimensionerande lokal brand

Dimensionerande lokal brand Dimensionerande lokal brand - En kartläggning och analys av dimensioneringsmetodens svårigheter och problem Charlotte Berggren Erika Parfors Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden

Läs mer

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND Rapport 2009-10-10 Jörgen Thor www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

BILAGA 1 INSTITUTIONEN FÖR MIKROELEKTRONIK CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA UTREDNING BETRÄFFANDE BRANDTEKNISK KLASS PÅ BÄRVERK (STÅL) 1. SAMMANFATTNING Beräkningar har utförts för en stålpelare i ett representativt

Läs mer

Certifikat 0251/99. Handelsnamn ISOVER FIREPROTECT 150, ISOVER FIREPROTECT 150F

Certifikat 0251/99. Handelsnamn ISOVER FIREPROTECT 150, ISOVER FIREPROTECT 150F Certifikat 0251/99 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat. ISOVER FIREPROTECT

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2012-02/Ersätter ISOVER FireProtect 2006-01 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10993-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-06-05 1 1 (1+16) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Brandsa kerhet i tra hus, 5 hp

Brandsa kerhet i tra hus, 5 hp Kurs-PM Brandsa kerhet i tra hus, 5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Alar Just och Johan Vessby Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY103 Introduktion Syftet med denna kurs

Läs mer

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Många av dagens järnvägssträckningar byggdes i början av 1900-talet och de flesta av broarna som uppfördes är fortfarande

Läs mer

Brandskydd. brandskydd

Brandskydd. brandskydd brandskydd Inklädnad av pelare och balkar...270 Knauf Fireboard...271 Dimensionering med Knauf Fireboard...273 Knauf Fireboard - färdiga dimensioneringstabeller...273 Knauf Fireboard - dimensionering med

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2012

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2012 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012 Fastställd/Approved: 2012-09-03 Publicerad/Published: 2012-09-05 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.060.50; 91.120.10 Termiska egenskaper

Läs mer

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ Att vara målare är inte bara ett arbete med estetiska värden, lika väsentliga är de mänskliga och mate riella. Du som arbetar med brandskyddsfärg har en avgörande roll för

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2007:20 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Brandskyddande förvaringsenheter

Brandskyddande förvaringsenheter November 2003 Teknisk information Brandskyddande förvaringsenheter En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Sveriges Försäkringsförbund är en branschorganisation för de privata försäkringsbolagen.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10993-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-07-31 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Peter Karlström, Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB Allmänt EN 1993-1-2 (Eurokod 3 del 1-2) är en av totalt 20 delar som handlar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Riskanalys och verifiering av brandskydd av stålpelare

Riskanalys och verifiering av brandskydd av stålpelare Riskanalys och verifiering av brandskydd av stålpelare Johan Mårtensson Ola Sjöberg Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lund Universitet, 2010 Rapport TVBK - 5182 Avdelningen för

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Rostskyddsbeläggning (KTCO) godkänd för korrosivitetsklass C4. Swedish technical approval SC

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Eurokod Trä. Eurocode Software AB

Eurokod Trä. Eurocode Software AB Eurokod Trä Eurocode Software AB Eurokod 5 Kapitel 1: Allmänt Kapitel 2: Grundläggande dimensioneringsregler Kapitel 3: Materialegenskaper Kapitel 4: Beständighet Kapitel 5: Grundläggande bärverksanalys

Läs mer

Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Eurocode Software AB

Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Eurocode Software AB Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2

Läs mer

Aktiviteter inom EGGA

Aktiviteter inom EGGA Aktiviteter inom EGGA Följande länder är medlemmar i EGGA: AUSTRIA Fachverband der Eisen-und Metallwarenindustrie Österreichs BENELUX Zink Info Benelux CZECH & SLOVAK REPUBLICS Czech and Slovak Galvanizers

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED. KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m. Katepal SEP 5500 R Tillhörande handlingar 2008-12-01 TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED. KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m. Katepal SEP 5500 R Tillhörande handlingar 2008-12-01 TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MATERIALSPECIFIKATION 1. SYSTEMBESKRIVNING Fästning av KATEPAL SEP 5500 R (K-PS 170/5500) svetsbar utförs med svetsning samt vid behov med mekanisk

Läs mer

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar 2016-04-01 SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar Dimensioneringstabeller slagna stålrörspålar 2016-05-10 1 (20) SCANDIA STEEL DIMENSIONERINGSTABELLER SLAGNA STÅLRÖRSPÅLAR, SS-PÅLEN RAPPORT

Läs mer

Rostfritt stål, korrosion & Eurocode

Rostfritt stål, korrosion & Eurocode Rostfritt stål, korrosion & Eurocode Hasse Groth Avesta Research Center 2015-11-11 Innehåll 1. Vad är rostfritt stål och olika typer och korrosionsegenskaper 2. Skillnad: Rostfritt kolstål (Varför finns

Läs mer

SS-EN 1992-1-2: Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Del 1-2: Allmänna regler Brandteknisk dimensionering

SS-EN 1992-1-2: Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Del 1-2: Allmänna regler Brandteknisk dimensionering SS-EN 1992-1-2: Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Del 1-2: Allmänna regler Brandteknisk dimensionering 1(7) Docent Yngve Anderberg Fire Safety Design AB Malmö Inledning Eurokod 2, dimensionering

Läs mer

CU2/B. CU2 Batteri rektangulärt brandspjäll C31-B 09/2011

CU2/B. CU2 Batteri rektangulärt brandspjäll C31-B 09/2011 NF-Clapets coupe-feu et Volets de désenfumage D.A.. NF 64 www.marque-nf.com CU/B rektangulärt brandspjäll Rf-Technologies nv - Lange Ambachtstraat 40-9860 Oosterzele - België - Tel +3 9 36 31 71 - Fax

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

PROTEGA STÅLHANDBOKEN

PROTEGA STÅLHANDBOKEN PROTEGA STÅLHANDBOKEN HUR DU BERÄKNAR NOVATHERM 4FR MADE IN SWEDEN Innehåll BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandskyddsfärg Novatherm 4FR...4 Dimensioneringstabeller...5 Brandpåverkade balkar

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec209 Pelartopp Program för dimensionering av pelartopp. Användarmanual Rev B Eurocode Software AB caeec209 Pelartopp Sidan 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Beteckningar...

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013 SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013 Fastställd/Approved: 2013-08-19 Publicerad/Published: 2013-08-27 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.140 Möbler Sittmöbler Provningsmetoder

Läs mer

Europeisk brandklassning av träprodukter D-s2,d0

Europeisk brandklassning av träprodukter D-s2,d0 0311043 RESULTAT I SAMMANDRAG FRÅN INSTITUTET FÖR TRÄTEKNISK FORSKNING Europeisk brandklassning av träprodukter D-s2,d0 Träprodukters brandklass är D-s2, d0 Ytterligare provning behövs oftast inte Nya

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Brandtekniska egenskaper för samverkansbalk

Brandtekniska egenskaper för samverkansbalk Brandtekniska egenskaper för samverkansbalk Cezanne Liljenberg Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lund Universitet, 2008 Rapport TVBK - 5154 Avdelningen för Konstruktionsteknik

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Bygg 402 Utgåva 2 2003-03-13 Sida 1 (8) Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder 1.1 Allmänna principer och laster 1.2

Läs mer

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder Bygg 402 Utgåva 4 Augusti 2005 Sida 1 (10) Dimensionering av bärverk Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder, Europastandarer (EN) 1.1 Allmänna principer och

Läs mer

Resultat av försök med brandskyddsfärg Robert Jansson McNamee, efter 1 dec

Resultat av försök med brandskyddsfärg Robert Jansson McNamee, efter 1 dec Resultat av försök med brandskyddsfärg Robert Jansson McNamee, robert.mcnamee@sp.se, efter 1 dec robert.mcnamee@brandskyddslaget.se SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskyddsfärgssystem på stål,

Läs mer

Certificate 3032/78. Moelven Vänerply, Structural Plywood

Certificate 3032/78. Moelven Vänerply, Structural Plywood Certificate The product described below and production control has been found to comply with Building Regulations of the National Board of Housing Building and Planning (BBR) with reference to and under

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

BRANDSKYDD CONLIT 150. Samverkansbalk R120

BRANDSKYDD CONLIT 150. Samverkansbalk R120 OKTOBER 2016 ROCKWOOL SVERIGE BRANDSKYDD Samverkansbalk R120 Brandskydd med Beskrivning Skiva av av stenull som är speciellt utvecklad för brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Beov av brandskydd Samverkansbalkens

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Carl-Johan Johansson P (6) SP Trä

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Carl-Johan Johansson P (6) SP Trä UTLÅTANDE Kontaktperson Datum Beteckning Sida Carl-Johan Johansson 2014-07-22 4P04161 1 (6) SP Trä 010-516 51 17 carl-johan.johansson@sp.se Tryck vinkelrätt fiberriktingen en interimistisk lösning Innehåll

Läs mer

Ämne: CE-märkning av ankarskruv. Beteckning: 12.0396 Datum: 20120821

Ämne: CE-märkning av ankarskruv. Beteckning: 12.0396 Datum: 20120821 Ämne: CE-märkning av ankarskruv Beteckning: 12.0396 Datum: 20120821 Beteckning: 12.0396 Datum: 20120821 Page 2/7 SHR Het Cambium Nieuwe Kanaal 9b P.O.Box 497 6700 AL Wageningen The Netherlands This report

Läs mer

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta?

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? FSBI s informations-och utbildningsdagar 2012 i Gävle J-O Nylander 1 Varför EUROKODER? 2 Europasamarbetet på byggområdet Byggproduktförordningen( CPR) Ersätter

Läs mer

Projekteringsguide byggnader.

Projekteringsguide byggnader. Projekteringsguide byggnader. Snödimensionering 2 Snölastkarta 3 Raka balkar 4 Sadelbalkar 5 Treledstakstolar med dragband 6 Pelare 7 Limträ konstruktionsfakta 8-10 Limträ toleranser 11 Branddimensionering

Läs mer

Nordiska träskyddsklasser

Nordiska träskyddsklasser Nordiska träskyddsklasser Del 1: Furu och andra lättimpregnerbara barrträslag NTR Dokument nr 1: 1998 Nordiska Träskyddsrådet 2002 Nordiska Träskyddsrådet 2 Nordiska träskyddsklasser Del 1: Furu och andra

Läs mer

Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp

Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp Kurs-PM Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Author: Thomas Bader och Johan Vessby Semester: Hösten 2016 Course code: 4BY100 Introduktion Syftet med

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1090-1:2009+A1:2011

SVENSK STANDARD SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 SVENSK STANDARD SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 Fastställd/Approved: 2011-12-08 Publicerad/Published: 2012-09-04 (Korrigerad version/corrected version September 2012) Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish

Läs mer

Branddörrar i vägtunnlar

Branddörrar i vägtunnlar Branddörrar i vägtunnlar Bijan Adl-Zarrabi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 2007:40 Branddörrar i vägtunnlar Bijan Adl-Zarrabi 2 Abstract Fire doors in road tunnels The fire load on fire

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2862:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

Konstruktionsuppgift i byggnadsmekanik II. Flervåningsbyggnad i stål. Anders Andersson Malin Bengtsson

Konstruktionsuppgift i byggnadsmekanik II. Flervåningsbyggnad i stål. Anders Andersson Malin Bengtsson Konstruktionsuppgift i byggnadsmekanik II Flervåningsbyggnad i stål Anders Andersson Malin Bengtsson SAMMANFATTNING Syftet med projektet har varit att dimensionera en flervåningsbyggnad i stål utifrån

Läs mer

Jämförande ramberäkning enligt första och andra ordningens elasticitetsteori

Jämförande ramberäkning enligt första och andra ordningens elasticitetsteori Jämförande ramberäkning enligt första och andra ordningens elasticitetsteori Magnus Osbäck Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lund Universitet, 007 Rapport TVBK - 5151 Avdelningen

Läs mer

Exekutivsekreteraren. Herr Ture Svensson Askrikestigen 78 123 45 HELSINGBORG. Dokumentets meddelandefält

Exekutivsekreteraren. Herr Ture Svensson Askrikestigen 78 123 45 HELSINGBORG. Dokumentets meddelandefält Profilprogram Norrœnar kjarnöryggisrannsóknir Nordisk kjernesikkerhetsforskning Exekutivsekreteraren NKS (97) 7 1997-04-06 Utkast Norrœnar kjarnöryggisrannsóknir Nordisk kjernesikkerhetsforskning Herr

Läs mer

Allmänt om byggnaders brandskydd

Allmänt om byggnaders brandskydd Allmänt om byggnaders brandskydd Temperaturstegring, ϒC 1100 1000 Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd finns i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5 Brandskydd. Här redovisas myndigheternas

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 2. Termer och definitioner 4 3. SS-EN 1090-1

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta A- och B-Skivor

MONTERINGSANVISNING Protecta A- och B-Skivor Protecta A och BSkivor 1 (10) 09 17 Innehållsförteckning Generella tekniska data Sid 1 Generell monteringsanvisning Sid 2 Brandisolering av stål i fasader o. gipsväggar Sid Brandisolering av stålplåtstak

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BFS 2008:xx BBR 1x 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

DET FLEXIBLA ISOLERINGSSYSTEMET FÖR TILLFÖRLITLIG KONDENSKONTROLL, BETROTT I 40 ÅR

DET FLEXIBLA ISOLERINGSSYSTEMET FÖR TILLFÖRLITLIG KONDENSKONTROLL, BETROTT I 40 ÅR DET FLEXIBLA ISOLERINGSSYSTEMET FÖR TILLFÖRLITLIG KONDENSKONTROLL, BETROTT I 40 ÅR Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Inbyggd barriär mot vattenånga minskar risken för korrosion under isoleringen (CUI) Högsta

Läs mer

Brandskyddsfärg S707 för bärande stålkonstruktioner

Brandskyddsfärg S707 för bärande stålkonstruktioner Februari 2006 Brandskyddsfärg S707 för bärande stålkonstruktioner LEDANDE INOM BRANDSKYDD 1(12) Innovativa svällande Nullifire tunnfilmsbrandfärger ger snabbapplicerat starkt brandskydd och en snygg yta

Läs mer

Stålpåledagen 2013. www.ruukki.com Fredrik Sarvell EXTERNAL 31/01/2013

Stålpåledagen 2013. www.ruukki.com Fredrik Sarvell EXTERNAL 31/01/2013 Stålpåledagen 2013 1 Vem är jag? Idrott KTH Pålplintar Ruukki 2 3 Utställare Terramek Works Oy 4 RUUKKI stålrörspålar - Guide för projektering av RR/RD-pålar enligt Eurokod 5 Innehåll Projekteringsunderlag

Läs mer

EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner. Inspecta Academy 2014-03-04

EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner. Inspecta Academy 2014-03-04 EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner Inspecta Academy 1 EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner EN 1993-1: Allmänna regler och regler för byggnader EN 1993-2: Broar EN 1993-3: Torn, master

Läs mer

CAEBSK10 Balkpelare stål

CAEBSK10 Balkpelare stål CAEBSK10 Balkpelare stål Användarmanual 1 Eurocode Software AB Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...3 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBSK10...4 2.2 INDATA...4 2.2.1 GRUNDDATA...5

Läs mer

Beteende hos samverkansbjälklag med stål och betong utsatta för brand. Numerisk parametrisk undersökning av den enkla dimensioneringsmetoden

Beteende hos samverkansbjälklag med stål och betong utsatta för brand. Numerisk parametrisk undersökning av den enkla dimensioneringsmetoden Beteende hos samverkansbjälklag med stål och betong utsatta för brand Numerisk parametrisk undersökning av den enkla dimensioneringsmetoden Presentationens innehåll med den parametriska studien för den

Läs mer

Leca Isoblock Projekteringsanvisning

Leca Isoblock Projekteringsanvisning Leca Isoblock Projekteringsanvisning Inledning Leca Isoblock är ett sammansatt block med isolering av polyuretan mellan två Leca murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär

Läs mer

Assessing GIS effects on professionals collaboration processes in an emergency response task

Assessing GIS effects on professionals collaboration processes in an emergency response task Assessing GIS effects on professionals collaboration processes in an emergency response task Nils Dahlbäck, Linköping, Sweden Rego Granlund, Sweden Helena Granlund, Sweden Swedish Defence Research Agency,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-09-11 1 1 (1+28) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-01-25 Publicerad/Published: 2016-02-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.220.20 Brand och räddning Fasta släcksystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13342

SVENSK STANDARD SS-EN 13342 SVENSK STANDARD SS-EN 13342 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 2000-11-10 1 1 (1+11) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Characterization

Läs mer

Kap. 6: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand. Bakgrund. Allmänt 2006-01-23

Kap. 6: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand. Bakgrund. Allmänt 2006-01-23 2006-01-23 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets regler om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder, (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2006:xx, EBS 3 Konsekvensanalys enligt Verksförordningen

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader Beräkning av infallande strålning Förstudie Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Karlskrona Drottninggatan 54 Tel: 0455-107 92 Växjö Kronobergsgatan

Läs mer

Materialpåverkan vid brand

Materialpåverkan vid brand Examensarbete i Byggteknik Materialpåverkan vid brand Limträ, stål och betong The material impact by fire, glulam, steel and concrete Författare: Emil Göransson, David Runesson & Linus Ståhl Handledare

Läs mer

spännteknik En säker förbindelse

spännteknik En säker förbindelse Spännteknik Spännsystem Lagersystem Fogsystem Offshore Specialtjänster spännteknik En säker förbindelse En säker förbindelse Spännteknik AB är ett dotterbolag till det norska KB Spennteknikk AS. Montering,

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

BRAND ÄR PROBLEMET CONTEGO ÄR LÖSNINGEN LISTED

BRAND ÄR PROBLEMET CONTEGO ÄR LÖSNINGEN LISTED BRAND ÄR PROBLEMET CONTEGO ÄR LÖSNINGEN LISTED En revolution i skydd... Contegos passiva brandfärg är en av de viktigste teknologier som någonsin har utvecklats för skydd av stål och trä! Vattenbaserad

Läs mer