- Gnosjöandans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i Gnosjö!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Gnosjöandans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i Gnosjö!"

Transkript

1 Tråddragaren nr Nyhetsbrevet till dig som bor i kommun - andans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i! andans kunskapscentrum (GKC) ansöker tillsammans med fyra andra gymnasieskolor om att bli ett så kallat Teknikcollege. Bakom certifieringen står Industrikommittén* och syftet är att skapa gymnasieutbildningar inom teknikområdet som är anpassade till vad industrin efterfrågar. Det finns idag 16 regioner i landet med teknikcollege. GKC började (tillsammans med Lichron teknikgymnasium, Finnvedens gymnasium, John Bauergymnasiet och Gislaveds gymnasium) jobba för att bilda en Teknikcollegeregion redan för något år sedan. För ett par månader sedan lämnades ansökan in och förhoppningen är nu att Region Västra Småland inom kort ska bli Teknikcollege-certifierad. Ett av kriterierna för certifieringen är att flera skolor samarbetar och ansöker tillsammans om att bli Teknikcollege. Tanken med det är att resurserna ska utnyttjas på effektivaste sätt och att varje skola ska spetsa till det den är bra på istället för att konkurrera med de andra. - Hela grejen med teknikcollege handlar om att få ut rätt kompetens till företagen, säger Camilla Saarinen som från och med årsskiftet kommer jobba deltid som projektledare för Teknikcollege. Camilla Saarinen är projektledare för Teknikcollege Region Västra Småland. Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser m m. Teknikcollege bygger på tio kriterier som industrin anser ska uppfyllas för att en utbildning för industrins behov ska vara bra. Utöver det regionala perspektivet med samverkan över kommungränserna ska det på ett Teknikcollege finnas en kreativ och stimulerande lärmiljö, det ska finnas maskiner och utrustning som har hög kvalitet och ger eleverna möjligheter till lärande i ny teknik. På Teknikcollege ska lärarna arbeta i team och ta ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Undervisningen ska bygga på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. Dessa och ytterligare några kriterier har de fem gymnasieskolorna jobbat för att uppfylla och nu väntar varje skola med spänning på beskedet om just de är certifierade. * Industrikommittén består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Tråddragaren produceras av kommuns kansliavdelning. Ansvarig utgivare: Lars-Göran Magnusson, kommunchef Redaktör: Karin Bengtsson, informatör Besöksadress: Storgatan 15, Postadress: kommun, GNOSJÖ Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

2 LarsÅke Magnusson (kd), kommunstyrelsens ordförande Bertil Nilsson (m), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm (s), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande kommun - även om tio år! Det har spekulerats i om kommun är för liten för att kunna vara en egen kommun. I början på 70-talet skedde de senaste stora kommunsammanslagningarna i Sverige. Då behöll kommun samma geografiska gränser som när kommunen bildades 1952, medan t ex Gislaved och Anderstorp slogs ihop till en kommun. Men hur ser det ut idag? Hur ser kommunens tre högsta politiker på kommuns framtid? Kommer kommun finnas kvar som en egen kommun om tio år? - Ja! Det är jag helt övertygad om. Däremot tror jag att vi under de närmaste åren kommer utöka samarbetet med våra grannkommuner och dela på fler tjänster. Idag har vi t ex upphandlingsenheten gemensamt med Gislaved, just nu tittar vi på om vi kan dela på MASfunktionen och GIS-samordnaren*, säger LarsÅke Magnusson. - Jag tror att vi har mycket mer att förlora på att gå upp i en stor kommun tillsammans med någon av grannkommunerna. Som det är idag finns beslutsfattarna nära invånarna. Vi politiker syns ju i samhället dagligen och folk vet vilka vi är och pratar direkt med oss. Visst finns effektiviseringspotential om man slår ihop sig men man får inte tro att alla kostnader därmed minskar. Invånarnas behov finns ju fortfarande kvar, säger Bertil Nilsson. Vi är idag invånare, hur få kan vi bli innan det blir kris? - Visst finns det en nedre gräns för vad vi klarar av, men det är svårt att säga var den går, säger LarsÅke Magnusson. - Ja, se till exempel på Ydre kommun i Östergötland med endast invånare. De klarar sig med hjälp av mycket samverkan med Tranås kommun, säger Bertil Nilsson. - Men vi behöver ju öka. Vi skulle behöva vara över invånare för att utnyttja kommunens nuvarande service effektivt, säger LarsÅke Magnusson. Vi har ett tufft budgetår i år och förmodligen även nästa år. Hur ser ni på den närmaste framtiden för kommun? - Vi får inte vika ner oss, utan vi måste se till det vi har. Det finns inget som talar för att det skulle vara bättre att vara en falang till en större kommun. Nu gäller det att vi alla tror och satsar på vår egen kommun. En fördel för kommun är att vi geografiskt sett är en liten kommun. Kommunen är ju endast tre mil bred, så var man än bor blir avstånden korta till den kommunala servicen, säger Bertil Nilsson. - Vi måste nog också inse att allt inte kommer se likadant ut som det alltid har gjort. Som politiker är ju vårt uppdrag att förvalta invånarnas pengar på bästa sätt och förutsättningarna ändrar ju sig över tid, säger LarsÅke Magnusson. - Jag är övertygad om att kommunen har en framtid. Men som ledande politiker måste man våga förändring. Omvärlden förändras ständigt. De beslut vi tar nu påverkar hur våra möjligheter i framtiden ser ut. När förändringar görs får de inte påverka kvaliteten på servicen till medborgaren, säger Inga-Lill Andersson Hjelm. * MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, finns inom socialförvaltningen. GIS, Geografiskt informationssystem, är ett arbetssätt för att hantera, arbeta med och presentera all geografiskt relaterad information.

3 Slut på slagen och hoten - nu satsar kommunerna på att hjälpa utsatta kvinnor I september startade kvinnofridsprojektet Medverkan i de fyra kommunerna, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Projektet vänder sig till tjejer och kvinnor som är eller riskerar att bli utsatta för hot eller våld av någon anhörig eller tidigare närstående person. Huvudkontoret ligger i och här finns nu kvinnofridsbehandlarna Valentina Hasi och Sara Lövqvist på plats för att stötta utsatta kvinnor. Tanken med projektet är att vara ett komplement till socialförvaltningarna och kvinnojourerna. - Kvinnojourerna och polisen tar det akuta läget. Men det är väldigt vanligt att kvinnan går tillbaka till mannen eller tar tillbaka polisanmälan. Då kan vi finnas där som en stöttning under längre tid, säger Valentina Hasi. - Kvinnojourerna gör ett jätteviktigt arbete men de bygger ofta på frivilliga insatser, därför ställs det nu högre krav på att även kommunerna gör större insatser mot kvinnovåldet, säger Sara Lövqvist. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och pågår i ett första skede fram till september 2009, men förmodligen åtminstone ett år till. Valentina och Sara ska jobba förebyggande med information men även vara ett bollplank för skolpersonal, socialsekreterare, polisen och andra. De kommer också fungera som en stödperson för kvinnorna i kontakten med sjukvården, polisen eller vid t ex en rättegång. Valentina Hasi och Sara Lövqvist jobbar sedan september som kvinnofridsbehandlare och ska erbjuda ett stöd till kvinnor, eller män, som blir utsatta för våld av någon anhörig. Ingen kan tvingas att vända sig till kvinnofridsbehandlarna, men polisen och kvinnojourerna kommer att uppmana de utsatta kvinnorna att ta emot hjälpen. - Man kan vända sig till oss helt anonymt. Kanske känner man en oro och behöver prata med någon. Förhoppningen är att det ska vara ett mindre steg att kontakta oss än att kanske kontakta polisen eller en socialsekreterare, säger Valentina Hasi. Från årsskiftet kommer de att ha sin bas i det så kallade gamla åkeriet i centrum, Hellmansgatan 3 (mittemellan Shell och kommunhuset). De kommer också att ha mottagningstider i de tre andra kommunerna. Medverkan erbjuder även hjälp och stöd till homosexuella personer som lever i en våldsam relation, eller till män som utsätts för våld av en närstående kvinna. Efterhand ska projektet breddas och också ge stöd till barnen i utsatta familjer och i en förlängning även arbeta med männen som slår. Vill du komma i kontakt med kvinnofridsbehandlarna gör du det än så länge enklast på e-post: Efter årsskiftet är kvinnofridsbehandlarna på plats i sina lokaler och kommer då att ha telefonnummer och möjlighet att ta emot besök.

4 Deponiresterna ska nu skickas till Jönköping På Gynnås återvinningscentral kan du lämna material för återvinning som metallskrot, träavfall, elektronikskrot, glödlampor m m. Du kan också lämna så kallade deponirester, dvs material som inte går att återvinna eller bränna upp. Från och med 1 januari kommer flera av deponierna i landet att stänga, däribland Gynnås, och istället ska deponiresterna tas om hand vid större anläggningar. Det som lämnas som deponirest på Gynnås kommer att transporteras till deponin i Jönköping. För oss som kommuinvånare gäller det nu att minska på deponi-mängden och lämna deponirester som är rensade från allt återvinningsbart material som trärester, metaller eller brännbara produkter. Detta är viktigt av två skäl. Dels för att skona miljön genom att antalet transporter med deponirester till Jönköping blir så få som möjligt. Dels för att vi som kommuninvånare inte ska få en höjd avfallsavgift; kommunen kommer att få betala för allt som lämnas till deponin i Jönköping. Kontakta gärna personalen på Gynnås återvinningscentral eller kommunens renhållningsingenjör, Michael Bucht (tel ), för mer information. porslin kakel klinker tegel betong fönsterglas takpannor Återvinn mjukplasten Sedan en månad tillbaka återvinns mjuka plastförpackningar. Mjuka plastförpackningar är t ex plastpåsar, frigolit, cellofan, plastfolie m m. Tidigare har endast hårda plastförpackningar kunnat återvinnas för att bli nya plastprodukter. De mjuka och hårda plastförpackningarna samlas numera in tillsammans i samma behållare på återvinningsstationerna ute i samhällena. Anledningen till förändringen är att det finns teknik som gör att det är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att materialåtervinna även de mjuka plastförpackningarna. Genom att de mjuka plastförpackningarna nu återvinns till nya produkter ökar miljövinsten. Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kg. Plasten i en förpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning. Dessutom är råolja en ändlig resurs och ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning desto bättre är det för miljön. De mjuka plastförpackningarna återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. Återvinn hårdplasten Från och med 1 januari kan du lämna hårdplast för återvinning på Gynnås återvinningscentral. Plastförpackningar (schampooflaskor, glasspaket, yoghurtburkar, diskmedelsflaskor) lämnar du som tidigare till förpackningsinsamlingen på återvinningsstationerna ute i samhällena. Det du nu kan lämna för återvinning på Gynnås är t ex hinkar, backar, plaströr, pulkor, plastmöbler, plastpallar, plastleksaker m m. Läs mer om återvinning på eller på Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida,

5 Tema: Miljömål Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål som Sveriges kommuner och andra myndigheter gemensamt ska jobba för att nå. I varje nummer av Tråddragaren presenterar vi några av de miljömål som är aktuella för kommun. Miljömål 3 Bara naturlig försurning Bakgrund Försurning av mark och vatten skapas främst genom det svavel och kväveoxider som finns i oljeprodukter och som kommer ut i luften genom förbränning av olja i motorer eller pannor. Avgaspartiklarna försurar nederbörden som i sin tur försurar yt- och grundvatten samt sjöar. Resultatet blir att växtoch djurlivet påverkas samt att vattenkvaliteten försämras. Försurning av mark och vatten är ett av kommunens allvarligaste miljöproblem och kommun ligger inom det mest försurade området i Sverige. Det nationella miljömålet De försurande effekterna av nedfall och markanvänding skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material, kulturföremål eller byggnader. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. Miljömål 4 Giftfri miljö Bakgrund Vi lever i ett kemikaliesamhälle där kemikalier används i stor omfattning, både i hemmen och i näringslivet. Överallt på jorden finns det spår av kemikalier och giftiga metaller. Det nationella miljömålet Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 4 tips... för en bättre miljö Tvätta din bil i en godkänd tvätthall istället för på gatan. Välj miljömärkta kemikalier och andra varor i de fall det går. Källsortera! Förpackningar av plast, glas, metall och papper lämnar du på en återvinningsstation. Använd bara grytor, kastruller och pannor som är plana i botten. Lägg på locket.

6 Välkommen att ta ett dopp i januari! Renoveringen av simhallen pågår för fullt. Det nya vattenreningssystemet är på plats, ångbastun är klar, de nya omklädningsrummen börjar se riktigt fina ut! Det som inte ser så fint ut är den stora bassängen... Av oförklarlig anledning har delar av kaklet lossnat på ena långsidan. Nu måste bassängen åter tömmas på vatten, långsidan kaklas om och vatten fyllas på igen. Tömning och fyllning sker mycket långsamt för att förhindra just problem med kaklet. Vi närmar oss också jul- och nyårshelgen då renoveringen kommer stå still under flera dagar. Detta innebär att vi kan öppna simhallen först i januari. närhet trygghet framtid Gymnasiet Kom och träffa våra elever och lärare. gemensam information i aulan programinformation på respektive avdelning Öppet hus tisdag 2 december 18:00-20:30 Vuxenutbildningen informerar om utbildning på GKC utbildning i allmänhet studiemedel, CSN Välkommen! Håll ut, och välkommen till en riktigt fin simhall 2009! Fritidsvägen Magnus Kvarnvik och Kent Ågren gör en sista finputsning av bilen. Bilarna tvättas för hand. Det är skonsamt mot bilarna och ger ett riktigt bra resultat. Utkiken tvättar bilar Sedan någon månad tillbaka är projektet Utkiken igång med biltvätt av kommunens bilar i räddningstjänstens lokaler. Projektledare är Kent Ågren, som annars jobbar som boendestödjare för psykiskt funktionshindrade. Just nu är man i ett inledningsskede där man testar om tanken med biltvätt fungerar i praktiken. Försöket finansieras av EU-medel. Förhoppningen är att verksamheten kommer fungera bra och att man ska kunna få fortsatt EU-stöd för att kunna driva biltvätten som ett socialt företag. Syftet med biltvätten är att skapa ett meningsfullt arbete för psykiskt funktionshindrade, som ett komplement till dagverksamheten. Man är nu igång med städ och tvätt av fyra bilar i veckan, två på tisdageftermiddagen och två på onsdageftermiddagen. I servicen ingår också att man hämtar och lämnar bilarna. Nästa steg i projektet är att börja kolla olja, vatten och lufttryck, efterhand tänker man också öka på med fler bilar. - Vi går försiktigt fram. Det är deltagarna som är viktigast, inte själva biltvättandet, säger Kent Ågren. Målet på sikt är att deltagarna bildar en styrelse som driver det sociala företaget. Det kan också bli aktuellt både med fler deltagare och fler verksamheter utöver biltvättandet. Många privatpersoner har hört av sig och frågat om man kan tvätta även deras bilar men projektet är endast tänkt för kommunens egna bilar. Om projektet permanentas är tanken att ta rimligt betalt för tjänsten. Priset ska täcka kostnader för att hyra tvättlokalen, inköp av schampoo, avfettningsmedel m m. Det ska också bli en liten summa över som kan användas för sociala aktiviteter, utflykter och annat.

7 Kulturarrangemang anordnade av Kultur- och fritidsförvaltningen, kommun Övrigt Mötesplats Beta 3 dec Julstämning med Musikskolan Tid: kl Teater 5 feb Isabelle - en ökenblues. (Fantastisk musik!) Teater Kapija. Tid: kl Plats: Hammargården Entré: 80 kr. 18 feb Ellen - lysande, modig, drömmande, ensam. Ellen Key - vem var hon? Musikteatercafé. Tid: kl Plats: Månsidan, bibliotek Entré inkl fika 80 kr. Förköp och abonnemang till teaterföreställningarna säljs på bibliotek, tel , Lös abonnemang för hela våren för 240 kr. (Kommande teatertillfällen blir 18 mars och 1 april.) GRATTIS! Utställningar -6 dec Bli upplyst Ljusstakar från Konstsmide dekorerade av elever i årskurs 3, 4 och 6 på Bäckaskolan 8 dec-10 jan Julutställning Jul i hela världen 8 dec-8 jan Julutställning Plats: Hillerstorps bibliotek 12 jan-14 feb ABBA-utställning med 1970-talstema Nu är det dags att återvända till talet! Hjälp oss att arrangera en bra utställning på bibliotek. Lämna in ditt bidrag senast 22 december; det kan vara affischer, föremål, tidningar, skivor eller annat om ABBA och/eller 1970-talet. Alla som lämnar ett bidrag till utställningen får en bok som tack. Birgitta Johannesson Gunilla Geelmuyden Gunnie Davidsson Yvonne Sköld Karin Davidsson Lena Petersson Jerzy Petersson Tina Berg-Stenholm Ni hade alla rätt på tipsraden på den litterära buffén den 29 oktober. Välkomna till biblioteket för att hämta två biljetter var till nästa litterära buffé som blir den 5 februari med Paolo Roberto. 6 dec Julpyssel och julsagor För alla barn från 5 år och uppåt. Tid: kl dec Julkonsert och kröning av Lions lucia Meta Roos med Kjell Öhmans kvartett. Tid: kl Plats: missionskyrka Entré: 100 kr vuxen. 20 kr skolungdom. Förköp på bibliotek. Arr: Kultur och Fritid, Medborgarskolan och Lions club. 5 feb Litterär buffé med Paolo Roberto Paolo berättar om idrott och hälsa och om kultur och litteratur. Mat från Paolos kokbok Mina fastrars mat. Tid: 18.00, Månsidan Entré: 100 kr vuxen. Upp till 19 år - 50 kr. Förköp på bibliotek. Arr: Kultur och Fritid, SISU Smålandsidrotten. 5 feb Bokcafé Tid: kl feb Bokcafé Tid: kl Danskurserna fortsätter på bibliotek under våren. Du hittar mer information om kulturarrangemangen på kommunens hemsida, under Kultur och fritid - Kulturarrangemang

8 Evenemang anordnade av föreningar eller organisationer i kommun 2 december Öppet hus GKC Se annons på sid 6. Tid: Plats: andans kunskapscentrum, GKC Arr: GKC 2 december Öppen föreläsning via telebild Film och medier i lärarutbildning och lokal skolutveckling - Mattias Ahrn och Jan-Eije Hammaräng Tid: 16:00-17:30 Plats: GKC Arr: Högskolan på hemmaplan 3 december Träffpunkt Store mosse En mötesplats för alla som är intresserade av besöksnäringen. Tema: Vinterns höjdpunkter. Tid: Plats: Naturum, Store mosse Arr: Småland West och projektet Drivkrafter för nya näringar 5-7 december Julmarknad Försäljning av hantverk, lotterier, servering av kaffe, gröt och skinkmacka, m m. Tid: 5/12 : /12 och 7/12 : Plats: Skolan i Marieholm Arr: Hantverkarna & Samhällsföreningen 6 december Julbazar Lotteri, chokladhjul, aktion m m. Tid: Plats: Fabriken, Hembygdsvägen 4, Arr: Pingstkyrkan 7 december Julbasar Musikunderhållning, pyssel, hantverk, servering m m Tid: Plats: Bygdegården, Kulltorp Arr: Kulltorps GoIF 9 december Öppet Hus Luciatablå. Servering. Tid: Plats: Kyrkans Hus Arr: Kävsjö församling 10 december Musikskolans Julkonsert Medverkan av musikskolans orkestrar och kör. Fika och lotteri. Tid: Plats: missionskyrka Arr: musikskola 11 december Luciasoaré Månadsmöte Tid: Plats: Församlingshemmet, Arr: PRO 12 december Luciatablå Barnkörernas avslutning. Servering. Tid: Plats: Kyrkans Hus Arr: Kävsjö församling 12 december Adventskonsert med Lars Mörlid och Peter Sandwall. Tid: Plats: Nya Frikyrkan i Hillerstorp, Ågatan Arr: Nya Frikyrkan i Hillerstorp 14 december Jul i huset Gammeldags Jul visas i stora huset. Servering i kaffestugan. Lotterier. Tid: Plats:Mangårdsbyggnaden i Töllstorp Arr: Hembygdsförening 14 december Julkonsert med Värnamo kammarkör Ledare Per-Åke Bergman. Tid: Plats: kyrka Arr: Svenska kyrkan i 20 december Julkonsert Medverkande: Missionskyrkans musikkår. Tid: och Plats: Åsenhöga kyrka Arr: Kävsjö pastorat 21 december Julkonsert Medv: Karin och Annie Fredriksson, Åsa Lundell och John Erik Wilson. Kör från Pingstkyrkan. Tid: Plats: Pingstkyrkan Arr: Pingstkyrkan 24 december Julnattsgudstjänst Tid: Plats: missionskyrka Arr: missionskyrka 28 december Julkonsert med Lars lisa Andersson Servering Tid: Plats: missionskyrka Arr: missionskyrka 28 december Advents- och julmusik Medverkande: Kyrkokören, sångare från Törestorp, Johanna Andersson, trombon. Tid: Plats: Kävsjö kyrka Arr: Kävsjö församling 28 december Församlingens traditionella julfest Julfest för alla åldrar med gröt, kaffe, dans kring granen, tomteverkstad mm. Tid: Plats: Församlingshemmet i Arr: Svenska kyrkan i 29 december Grötfest med underhållning observera tiden! Tid: Plats:Församlingshemmet, Arr: PRO Läs fler evenemang eller anmäl ditt evenemang på

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-26 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors kl 19.00-20.10 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Församlingshemmet, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-09-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Bygdegården, Kulltorp kl 19.00-20.15 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning!

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Anna Kejler, Projektledare E-post: anna.kejler@fa21.se Tel: 0730-60 44 77 www.fa21.se Rena Västmanland Förbundet Agenda 21 Ideell förening som arbetar för

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Åseda 2014 11 19 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Ingela Olsson, kultur och fritidskonsulent Annie Öhman, planerare/utvecklare Peter Skog Lindman,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen?

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen? Vad innebär det? Växthuseffekt Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen? 1 Ola Wong UNT 26 sept 2010 Snar framtid? Vad händer just nu? -En kines släpper ut lika mycket koldioxid

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Kulturhösten. Decemberupplagan 2016

Kulturhösten. Decemberupplagan 2016 Kulturhösten Decemberupplagan 2016 Medverkande kulturaktörer Daglig verksamhet, Svalövs kommun Kultur i Svalöv Kulturhuset i Svalöv Röstångabygdens Kulturförening Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i kommun nr 4 2009 Succéfestival i fem dagar Den 9-13 september var det Brahefestival i kommun. Under festivaldagarna bjöds det på över 70 programpunkter av vitt

Läs mer

September Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 Oktober Vecka 40

September Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 Oktober Vecka 40 September Vecka 36 Tisdag 5/9 12 och 16,30. Bön och fasta 18,30 Tonår Onsdag 6/9 18,30 Israel ett Guds mirakel Torsdag 7/9 10,00 Gemensam bön i Hamnkyrkan Söndag 10/9 10,00 Gudstjänst. Ellen Lorentzon.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionshuset, Åsenhöga, kl 19.00-20.50 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-08-28 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.20 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e viceordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT!

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Vad händer i Färgelanda? November Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Onsdag 29 oktober klockan 19.30 välkomnar musiklärare Johan Ahl alla spelsugna ungdomar till Fritidgården. En prova på kväll där du

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kultur i Hörby December 2016

Kultur i Hörby December 2016 Kultur i Hörby December 2016 ROY WILSON QUINTET med Anita Larsson SKIVSLÄPP Premiär för RWQ CD-Skiva Elisabet Elisabet & Jonas Strid framför några av våra mest älskade Julsånger Metropol 4 December kl

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Valdshult och Öreryds Missionsförsamlingar

Valdshult och Öreryds Missionsförsamlingar och s Missionsförsamlingar Nov 2014 Feb 2015 Pastorn har ordet Jesus sa, jag är världens ljus! Ljuset behövs allra mest och fungerar bäst i mörkret, därmed kan man tycka att Jesus passar utmärkt i vår

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

- ett miljöföretag i Almgruppen

- ett miljöföretag i Almgruppen - ett miljöföretag i Almgruppen Returpappercentralen i Uppsala Villingegatan 2, 753 23 Uppsala Telefon 018-18 65 50 Fax 018-18 65 59 E-pst info@returpappercentralen.se www.returpappercentralen.se Öppettider

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Minnesanteckningar: Informationsmöte i Åsenhöga

Minnesanteckningar: Informationsmöte i Åsenhöga Minnesanteckningar: Informationsmöte i Åsenhöga Tid och plats: Åsenhöga Missionskyrka, 2011-03-22 kl 19 20.10 Deltagare: Arne Ottosson, Markus Kauppinen, Björn Jonasson, Bengt-Göran Johansson, Sture Jonsson,

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-10-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-18.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sandpappret. Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny.

Sandpappret. Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny. Sandpappret Nr 12 December 2011 www.sanda-gotland.net Nyårsfirande Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny. Vuxna: 200 kr Barn 7-16 år

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan EFG European Furniture Group AB, Trehörnavägen 2, Box 1017, SE- 573 28 Tranås, +46 140 675 00, www.efg.se, info@efg.se RRR-RAPPORT KTH Sara Crutebo Stockholm 2014-09-01 Avvecklingen

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Öppna grinden. sök kunskap, gemenskap och värme. Anhörigstödet

Öppna grinden. sök kunskap, gemenskap och värme. Anhörigstödet Öppna grinden sök kunskap, gemenskap och värme Anhörigstödet Program för våren 2017 öppet hus - Svenljunga bibliotek Under fem tisdagar mellan 17.00-19.00 har du möjlighet att träffa Svenljungas anhörigrådgivare

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Lenhovda 2014 11 27 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Anders Svensson, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen Annie Öhman, planerare/utvecklare

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning Ca 35 anställda tar liten plats, väger mindre, är lätta att kyla och sist men inte minst ingen pant och inga tomflaskor

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 1 D E C E M B E R 2 0 1 3, N R 9 T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 2013-12- 01 L E D A R E I D E T H Ä R N U M R E T : J U L E N Ä R P Å 1 J U L S T A D E N G Ö T E B O R G! J U L S T A D E N

Läs mer

Västra Hisingen. Monsunen Solängen. Träffpunkter för seniorer. PROGRAM Vintern December februari.

Västra Hisingen. Monsunen Solängen. Träffpunkter för seniorer. PROGRAM Vintern December februari. Västra Hisingen Monsunen Solängen Träffpunkter för seniorer PROGRAM Vintern 2015 2016 December februari www.goteborg.se/vastrahisingen Välkommen till en aktiv vinter! Träffpunkt Monsunen Adress Telefon

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sid 1(21) Instans Socialutskottet Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer