- Gnosjöandans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i Gnosjö!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Gnosjöandans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i Gnosjö!"

Transkript

1 Tråddragaren nr Nyhetsbrevet till dig som bor i kommun - andans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i! andans kunskapscentrum (GKC) ansöker tillsammans med fyra andra gymnasieskolor om att bli ett så kallat Teknikcollege. Bakom certifieringen står Industrikommittén* och syftet är att skapa gymnasieutbildningar inom teknikområdet som är anpassade till vad industrin efterfrågar. Det finns idag 16 regioner i landet med teknikcollege. GKC började (tillsammans med Lichron teknikgymnasium, Finnvedens gymnasium, John Bauergymnasiet och Gislaveds gymnasium) jobba för att bilda en Teknikcollegeregion redan för något år sedan. För ett par månader sedan lämnades ansökan in och förhoppningen är nu att Region Västra Småland inom kort ska bli Teknikcollege-certifierad. Ett av kriterierna för certifieringen är att flera skolor samarbetar och ansöker tillsammans om att bli Teknikcollege. Tanken med det är att resurserna ska utnyttjas på effektivaste sätt och att varje skola ska spetsa till det den är bra på istället för att konkurrera med de andra. - Hela grejen med teknikcollege handlar om att få ut rätt kompetens till företagen, säger Camilla Saarinen som från och med årsskiftet kommer jobba deltid som projektledare för Teknikcollege. Camilla Saarinen är projektledare för Teknikcollege Region Västra Småland. Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser m m. Teknikcollege bygger på tio kriterier som industrin anser ska uppfyllas för att en utbildning för industrins behov ska vara bra. Utöver det regionala perspektivet med samverkan över kommungränserna ska det på ett Teknikcollege finnas en kreativ och stimulerande lärmiljö, det ska finnas maskiner och utrustning som har hög kvalitet och ger eleverna möjligheter till lärande i ny teknik. På Teknikcollege ska lärarna arbeta i team och ta ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Undervisningen ska bygga på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. Dessa och ytterligare några kriterier har de fem gymnasieskolorna jobbat för att uppfylla och nu väntar varje skola med spänning på beskedet om just de är certifierade. * Industrikommittén består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Tråddragaren produceras av kommuns kansliavdelning. Ansvarig utgivare: Lars-Göran Magnusson, kommunchef Redaktör: Karin Bengtsson, informatör Besöksadress: Storgatan 15, Postadress: kommun, GNOSJÖ Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

2 LarsÅke Magnusson (kd), kommunstyrelsens ordförande Bertil Nilsson (m), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm (s), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande kommun - även om tio år! Det har spekulerats i om kommun är för liten för att kunna vara en egen kommun. I början på 70-talet skedde de senaste stora kommunsammanslagningarna i Sverige. Då behöll kommun samma geografiska gränser som när kommunen bildades 1952, medan t ex Gislaved och Anderstorp slogs ihop till en kommun. Men hur ser det ut idag? Hur ser kommunens tre högsta politiker på kommuns framtid? Kommer kommun finnas kvar som en egen kommun om tio år? - Ja! Det är jag helt övertygad om. Däremot tror jag att vi under de närmaste åren kommer utöka samarbetet med våra grannkommuner och dela på fler tjänster. Idag har vi t ex upphandlingsenheten gemensamt med Gislaved, just nu tittar vi på om vi kan dela på MASfunktionen och GIS-samordnaren*, säger LarsÅke Magnusson. - Jag tror att vi har mycket mer att förlora på att gå upp i en stor kommun tillsammans med någon av grannkommunerna. Som det är idag finns beslutsfattarna nära invånarna. Vi politiker syns ju i samhället dagligen och folk vet vilka vi är och pratar direkt med oss. Visst finns effektiviseringspotential om man slår ihop sig men man får inte tro att alla kostnader därmed minskar. Invånarnas behov finns ju fortfarande kvar, säger Bertil Nilsson. Vi är idag invånare, hur få kan vi bli innan det blir kris? - Visst finns det en nedre gräns för vad vi klarar av, men det är svårt att säga var den går, säger LarsÅke Magnusson. - Ja, se till exempel på Ydre kommun i Östergötland med endast invånare. De klarar sig med hjälp av mycket samverkan med Tranås kommun, säger Bertil Nilsson. - Men vi behöver ju öka. Vi skulle behöva vara över invånare för att utnyttja kommunens nuvarande service effektivt, säger LarsÅke Magnusson. Vi har ett tufft budgetår i år och förmodligen även nästa år. Hur ser ni på den närmaste framtiden för kommun? - Vi får inte vika ner oss, utan vi måste se till det vi har. Det finns inget som talar för att det skulle vara bättre att vara en falang till en större kommun. Nu gäller det att vi alla tror och satsar på vår egen kommun. En fördel för kommun är att vi geografiskt sett är en liten kommun. Kommunen är ju endast tre mil bred, så var man än bor blir avstånden korta till den kommunala servicen, säger Bertil Nilsson. - Vi måste nog också inse att allt inte kommer se likadant ut som det alltid har gjort. Som politiker är ju vårt uppdrag att förvalta invånarnas pengar på bästa sätt och förutsättningarna ändrar ju sig över tid, säger LarsÅke Magnusson. - Jag är övertygad om att kommunen har en framtid. Men som ledande politiker måste man våga förändring. Omvärlden förändras ständigt. De beslut vi tar nu påverkar hur våra möjligheter i framtiden ser ut. När förändringar görs får de inte påverka kvaliteten på servicen till medborgaren, säger Inga-Lill Andersson Hjelm. * MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, finns inom socialförvaltningen. GIS, Geografiskt informationssystem, är ett arbetssätt för att hantera, arbeta med och presentera all geografiskt relaterad information.

3 Slut på slagen och hoten - nu satsar kommunerna på att hjälpa utsatta kvinnor I september startade kvinnofridsprojektet Medverkan i de fyra kommunerna, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Projektet vänder sig till tjejer och kvinnor som är eller riskerar att bli utsatta för hot eller våld av någon anhörig eller tidigare närstående person. Huvudkontoret ligger i och här finns nu kvinnofridsbehandlarna Valentina Hasi och Sara Lövqvist på plats för att stötta utsatta kvinnor. Tanken med projektet är att vara ett komplement till socialförvaltningarna och kvinnojourerna. - Kvinnojourerna och polisen tar det akuta läget. Men det är väldigt vanligt att kvinnan går tillbaka till mannen eller tar tillbaka polisanmälan. Då kan vi finnas där som en stöttning under längre tid, säger Valentina Hasi. - Kvinnojourerna gör ett jätteviktigt arbete men de bygger ofta på frivilliga insatser, därför ställs det nu högre krav på att även kommunerna gör större insatser mot kvinnovåldet, säger Sara Lövqvist. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och pågår i ett första skede fram till september 2009, men förmodligen åtminstone ett år till. Valentina och Sara ska jobba förebyggande med information men även vara ett bollplank för skolpersonal, socialsekreterare, polisen och andra. De kommer också fungera som en stödperson för kvinnorna i kontakten med sjukvården, polisen eller vid t ex en rättegång. Valentina Hasi och Sara Lövqvist jobbar sedan september som kvinnofridsbehandlare och ska erbjuda ett stöd till kvinnor, eller män, som blir utsatta för våld av någon anhörig. Ingen kan tvingas att vända sig till kvinnofridsbehandlarna, men polisen och kvinnojourerna kommer att uppmana de utsatta kvinnorna att ta emot hjälpen. - Man kan vända sig till oss helt anonymt. Kanske känner man en oro och behöver prata med någon. Förhoppningen är att det ska vara ett mindre steg att kontakta oss än att kanske kontakta polisen eller en socialsekreterare, säger Valentina Hasi. Från årsskiftet kommer de att ha sin bas i det så kallade gamla åkeriet i centrum, Hellmansgatan 3 (mittemellan Shell och kommunhuset). De kommer också att ha mottagningstider i de tre andra kommunerna. Medverkan erbjuder även hjälp och stöd till homosexuella personer som lever i en våldsam relation, eller till män som utsätts för våld av en närstående kvinna. Efterhand ska projektet breddas och också ge stöd till barnen i utsatta familjer och i en förlängning även arbeta med männen som slår. Vill du komma i kontakt med kvinnofridsbehandlarna gör du det än så länge enklast på e-post: Efter årsskiftet är kvinnofridsbehandlarna på plats i sina lokaler och kommer då att ha telefonnummer och möjlighet att ta emot besök.

4 Deponiresterna ska nu skickas till Jönköping På Gynnås återvinningscentral kan du lämna material för återvinning som metallskrot, träavfall, elektronikskrot, glödlampor m m. Du kan också lämna så kallade deponirester, dvs material som inte går att återvinna eller bränna upp. Från och med 1 januari kommer flera av deponierna i landet att stänga, däribland Gynnås, och istället ska deponiresterna tas om hand vid större anläggningar. Det som lämnas som deponirest på Gynnås kommer att transporteras till deponin i Jönköping. För oss som kommuinvånare gäller det nu att minska på deponi-mängden och lämna deponirester som är rensade från allt återvinningsbart material som trärester, metaller eller brännbara produkter. Detta är viktigt av två skäl. Dels för att skona miljön genom att antalet transporter med deponirester till Jönköping blir så få som möjligt. Dels för att vi som kommuninvånare inte ska få en höjd avfallsavgift; kommunen kommer att få betala för allt som lämnas till deponin i Jönköping. Kontakta gärna personalen på Gynnås återvinningscentral eller kommunens renhållningsingenjör, Michael Bucht (tel ), för mer information. porslin kakel klinker tegel betong fönsterglas takpannor Återvinn mjukplasten Sedan en månad tillbaka återvinns mjuka plastförpackningar. Mjuka plastförpackningar är t ex plastpåsar, frigolit, cellofan, plastfolie m m. Tidigare har endast hårda plastförpackningar kunnat återvinnas för att bli nya plastprodukter. De mjuka och hårda plastförpackningarna samlas numera in tillsammans i samma behållare på återvinningsstationerna ute i samhällena. Anledningen till förändringen är att det finns teknik som gör att det är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att materialåtervinna även de mjuka plastförpackningarna. Genom att de mjuka plastförpackningarna nu återvinns till nya produkter ökar miljövinsten. Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kg. Plasten i en förpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning. Dessutom är råolja en ändlig resurs och ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning desto bättre är det för miljön. De mjuka plastförpackningarna återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. Återvinn hårdplasten Från och med 1 januari kan du lämna hårdplast för återvinning på Gynnås återvinningscentral. Plastförpackningar (schampooflaskor, glasspaket, yoghurtburkar, diskmedelsflaskor) lämnar du som tidigare till förpackningsinsamlingen på återvinningsstationerna ute i samhällena. Det du nu kan lämna för återvinning på Gynnås är t ex hinkar, backar, plaströr, pulkor, plastmöbler, plastpallar, plastleksaker m m. Läs mer om återvinning på eller på Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida,

5 Tema: Miljömål Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål som Sveriges kommuner och andra myndigheter gemensamt ska jobba för att nå. I varje nummer av Tråddragaren presenterar vi några av de miljömål som är aktuella för kommun. Miljömål 3 Bara naturlig försurning Bakgrund Försurning av mark och vatten skapas främst genom det svavel och kväveoxider som finns i oljeprodukter och som kommer ut i luften genom förbränning av olja i motorer eller pannor. Avgaspartiklarna försurar nederbörden som i sin tur försurar yt- och grundvatten samt sjöar. Resultatet blir att växtoch djurlivet påverkas samt att vattenkvaliteten försämras. Försurning av mark och vatten är ett av kommunens allvarligaste miljöproblem och kommun ligger inom det mest försurade området i Sverige. Det nationella miljömålet De försurande effekterna av nedfall och markanvänding skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material, kulturföremål eller byggnader. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. Miljömål 4 Giftfri miljö Bakgrund Vi lever i ett kemikaliesamhälle där kemikalier används i stor omfattning, både i hemmen och i näringslivet. Överallt på jorden finns det spår av kemikalier och giftiga metaller. Det nationella miljömålet Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 4 tips... för en bättre miljö Tvätta din bil i en godkänd tvätthall istället för på gatan. Välj miljömärkta kemikalier och andra varor i de fall det går. Källsortera! Förpackningar av plast, glas, metall och papper lämnar du på en återvinningsstation. Använd bara grytor, kastruller och pannor som är plana i botten. Lägg på locket.

6 Välkommen att ta ett dopp i januari! Renoveringen av simhallen pågår för fullt. Det nya vattenreningssystemet är på plats, ångbastun är klar, de nya omklädningsrummen börjar se riktigt fina ut! Det som inte ser så fint ut är den stora bassängen... Av oförklarlig anledning har delar av kaklet lossnat på ena långsidan. Nu måste bassängen åter tömmas på vatten, långsidan kaklas om och vatten fyllas på igen. Tömning och fyllning sker mycket långsamt för att förhindra just problem med kaklet. Vi närmar oss också jul- och nyårshelgen då renoveringen kommer stå still under flera dagar. Detta innebär att vi kan öppna simhallen först i januari. närhet trygghet framtid Gymnasiet Kom och träffa våra elever och lärare. gemensam information i aulan programinformation på respektive avdelning Öppet hus tisdag 2 december 18:00-20:30 Vuxenutbildningen informerar om utbildning på GKC utbildning i allmänhet studiemedel, CSN Välkommen! Håll ut, och välkommen till en riktigt fin simhall 2009! Fritidsvägen Magnus Kvarnvik och Kent Ågren gör en sista finputsning av bilen. Bilarna tvättas för hand. Det är skonsamt mot bilarna och ger ett riktigt bra resultat. Utkiken tvättar bilar Sedan någon månad tillbaka är projektet Utkiken igång med biltvätt av kommunens bilar i räddningstjänstens lokaler. Projektledare är Kent Ågren, som annars jobbar som boendestödjare för psykiskt funktionshindrade. Just nu är man i ett inledningsskede där man testar om tanken med biltvätt fungerar i praktiken. Försöket finansieras av EU-medel. Förhoppningen är att verksamheten kommer fungera bra och att man ska kunna få fortsatt EU-stöd för att kunna driva biltvätten som ett socialt företag. Syftet med biltvätten är att skapa ett meningsfullt arbete för psykiskt funktionshindrade, som ett komplement till dagverksamheten. Man är nu igång med städ och tvätt av fyra bilar i veckan, två på tisdageftermiddagen och två på onsdageftermiddagen. I servicen ingår också att man hämtar och lämnar bilarna. Nästa steg i projektet är att börja kolla olja, vatten och lufttryck, efterhand tänker man också öka på med fler bilar. - Vi går försiktigt fram. Det är deltagarna som är viktigast, inte själva biltvättandet, säger Kent Ågren. Målet på sikt är att deltagarna bildar en styrelse som driver det sociala företaget. Det kan också bli aktuellt både med fler deltagare och fler verksamheter utöver biltvättandet. Många privatpersoner har hört av sig och frågat om man kan tvätta även deras bilar men projektet är endast tänkt för kommunens egna bilar. Om projektet permanentas är tanken att ta rimligt betalt för tjänsten. Priset ska täcka kostnader för att hyra tvättlokalen, inköp av schampoo, avfettningsmedel m m. Det ska också bli en liten summa över som kan användas för sociala aktiviteter, utflykter och annat.

7 Kulturarrangemang anordnade av Kultur- och fritidsförvaltningen, kommun Övrigt Mötesplats Beta 3 dec Julstämning med Musikskolan Tid: kl Teater 5 feb Isabelle - en ökenblues. (Fantastisk musik!) Teater Kapija. Tid: kl Plats: Hammargården Entré: 80 kr. 18 feb Ellen - lysande, modig, drömmande, ensam. Ellen Key - vem var hon? Musikteatercafé. Tid: kl Plats: Månsidan, bibliotek Entré inkl fika 80 kr. Förköp och abonnemang till teaterföreställningarna säljs på bibliotek, tel , Lös abonnemang för hela våren för 240 kr. (Kommande teatertillfällen blir 18 mars och 1 april.) GRATTIS! Utställningar -6 dec Bli upplyst Ljusstakar från Konstsmide dekorerade av elever i årskurs 3, 4 och 6 på Bäckaskolan 8 dec-10 jan Julutställning Jul i hela världen 8 dec-8 jan Julutställning Plats: Hillerstorps bibliotek 12 jan-14 feb ABBA-utställning med 1970-talstema Nu är det dags att återvända till talet! Hjälp oss att arrangera en bra utställning på bibliotek. Lämna in ditt bidrag senast 22 december; det kan vara affischer, föremål, tidningar, skivor eller annat om ABBA och/eller 1970-talet. Alla som lämnar ett bidrag till utställningen får en bok som tack. Birgitta Johannesson Gunilla Geelmuyden Gunnie Davidsson Yvonne Sköld Karin Davidsson Lena Petersson Jerzy Petersson Tina Berg-Stenholm Ni hade alla rätt på tipsraden på den litterära buffén den 29 oktober. Välkomna till biblioteket för att hämta två biljetter var till nästa litterära buffé som blir den 5 februari med Paolo Roberto. 6 dec Julpyssel och julsagor För alla barn från 5 år och uppåt. Tid: kl dec Julkonsert och kröning av Lions lucia Meta Roos med Kjell Öhmans kvartett. Tid: kl Plats: missionskyrka Entré: 100 kr vuxen. 20 kr skolungdom. Förköp på bibliotek. Arr: Kultur och Fritid, Medborgarskolan och Lions club. 5 feb Litterär buffé med Paolo Roberto Paolo berättar om idrott och hälsa och om kultur och litteratur. Mat från Paolos kokbok Mina fastrars mat. Tid: 18.00, Månsidan Entré: 100 kr vuxen. Upp till 19 år - 50 kr. Förköp på bibliotek. Arr: Kultur och Fritid, SISU Smålandsidrotten. 5 feb Bokcafé Tid: kl feb Bokcafé Tid: kl Danskurserna fortsätter på bibliotek under våren. Du hittar mer information om kulturarrangemangen på kommunens hemsida, under Kultur och fritid - Kulturarrangemang

8 Evenemang anordnade av föreningar eller organisationer i kommun 2 december Öppet hus GKC Se annons på sid 6. Tid: Plats: andans kunskapscentrum, GKC Arr: GKC 2 december Öppen föreläsning via telebild Film och medier i lärarutbildning och lokal skolutveckling - Mattias Ahrn och Jan-Eije Hammaräng Tid: 16:00-17:30 Plats: GKC Arr: Högskolan på hemmaplan 3 december Träffpunkt Store mosse En mötesplats för alla som är intresserade av besöksnäringen. Tema: Vinterns höjdpunkter. Tid: Plats: Naturum, Store mosse Arr: Småland West och projektet Drivkrafter för nya näringar 5-7 december Julmarknad Försäljning av hantverk, lotterier, servering av kaffe, gröt och skinkmacka, m m. Tid: 5/12 : /12 och 7/12 : Plats: Skolan i Marieholm Arr: Hantverkarna & Samhällsföreningen 6 december Julbazar Lotteri, chokladhjul, aktion m m. Tid: Plats: Fabriken, Hembygdsvägen 4, Arr: Pingstkyrkan 7 december Julbasar Musikunderhållning, pyssel, hantverk, servering m m Tid: Plats: Bygdegården, Kulltorp Arr: Kulltorps GoIF 9 december Öppet Hus Luciatablå. Servering. Tid: Plats: Kyrkans Hus Arr: Kävsjö församling 10 december Musikskolans Julkonsert Medverkan av musikskolans orkestrar och kör. Fika och lotteri. Tid: Plats: missionskyrka Arr: musikskola 11 december Luciasoaré Månadsmöte Tid: Plats: Församlingshemmet, Arr: PRO 12 december Luciatablå Barnkörernas avslutning. Servering. Tid: Plats: Kyrkans Hus Arr: Kävsjö församling 12 december Adventskonsert med Lars Mörlid och Peter Sandwall. Tid: Plats: Nya Frikyrkan i Hillerstorp, Ågatan Arr: Nya Frikyrkan i Hillerstorp 14 december Jul i huset Gammeldags Jul visas i stora huset. Servering i kaffestugan. Lotterier. Tid: Plats:Mangårdsbyggnaden i Töllstorp Arr: Hembygdsförening 14 december Julkonsert med Värnamo kammarkör Ledare Per-Åke Bergman. Tid: Plats: kyrka Arr: Svenska kyrkan i 20 december Julkonsert Medverkande: Missionskyrkans musikkår. Tid: och Plats: Åsenhöga kyrka Arr: Kävsjö pastorat 21 december Julkonsert Medv: Karin och Annie Fredriksson, Åsa Lundell och John Erik Wilson. Kör från Pingstkyrkan. Tid: Plats: Pingstkyrkan Arr: Pingstkyrkan 24 december Julnattsgudstjänst Tid: Plats: missionskyrka Arr: missionskyrka 28 december Julkonsert med Lars lisa Andersson Servering Tid: Plats: missionskyrka Arr: missionskyrka 28 december Advents- och julmusik Medverkande: Kyrkokören, sångare från Törestorp, Johanna Andersson, trombon. Tid: Plats: Kävsjö kyrka Arr: Kävsjö församling 28 december Församlingens traditionella julfest Julfest för alla åldrar med gröt, kaffe, dans kring granen, tomteverkstad mm. Tid: Plats: Församlingshemmet i Arr: Svenska kyrkan i 29 december Grötfest med underhållning observera tiden! Tid: Plats:Församlingshemmet, Arr: PRO Läs fler evenemang eller anmäl ditt evenemang på

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i kommun nr 4 2009 Succéfestival i fem dagar Den 9-13 september var det Brahefestival i kommun. Under festivaldagarna bjöds det på över 70 programpunkter av vitt

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionshuset, Åsenhöga, kl 19.00-20.50 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Återvinningsstationen

Återvinningsstationen Återvinningsstationen Till återvinningsstationen beger du dig när du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. Det finns totalt 5800 återvinningsstationer i Sverige och de är placerade

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Marieholm med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i den f d skolan och cirka

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-02-06 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Åseda 2014 11 19 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Ingela Olsson, kultur och fritidskonsulent Annie Öhman, planerare/utvecklare Peter Skog Lindman,

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Vad händer sedan? - om återvinning. Lunds Renhållningsverk

Vad händer sedan? - om återvinning. Lunds Renhållningsverk Vad händer sedan? - om återvinning Lunds Renhållningsverk Varför sortera och återvinna? Argumentet för att återvinna är, och har länge varit, att vi måste hushålla med våra resurser. Så är det fortfarande.

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Kränkningar Adressen till den sida där jag har samlat lite material som ni kan använda er av om/när

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-03-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.45 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson (M), 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) 2013-10-21 Plats och tid Fegens sammanträdesrum, Södergatan 2,Gislaved, kl 14.00-15.30 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordförande, jäv 45 Ulla Bondéus (M) ersätter Jösta Forslund (M) Björn Olsson

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Lenhovda 2014 11 27 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Anders Svensson, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen Annie Öhman, planerare/utvecklare

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg TEKNIKCOLLEGE Vår tradition och stolthet Skaraborg har en stark industriell tradition som befinner sig i en dynamisk utveckling. Etablerade branscher som jordbruk, livsmedel, möbelindustri och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-12 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 TRÄPLUGG ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 Han fick sitt drömjobb! Guide det här kan du bli Träindustrin behöver ungdomar 1 Du kan bli något speciellt Det finns många roliga och annorlunda

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Juli Tema Hållbar utveckling

Juli Tema Hållbar utveckling Juli Tema Hållbar utveckling ÅTERVINNINGSKEMI plast får nytt liv I det här temat tar vi fasta på att det är bättre att återvinna material än att slänga det, vare sig det är i naturen eller på soptippen.

Läs mer

HÖSTPROGRAM 2015. Träffpunkterna i Gislaveds kommun

HÖSTPROGRAM 2015. Träffpunkterna i Gislaveds kommun HÖSTPROGRAM 2015 Träffpunkterna i Gislaveds kommun SÅNG, AKVARELL OCH FIKA I höstens program hittar mängder av inspirerande och trevliga aktiviteter Välj bland marknader, pubaftnar, fester och musik av

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

HEDGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Vårvägen 4 777 60 Söderbärke. www.smedjebacken.se

HEDGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Vårvägen 4 777 60 Söderbärke. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ulla-Britt Carlsson 0240-65 10 00 Avd 1 0240-65 14 51 Avd 2 0240-65 10 87 Avd 3 0240-65 08 31 Patientansvarig sjuksköterska Gunilla Bruus 0240-65 08 55 Mia Öbrell 0240-65 08 55

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

ALLÉGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Uvbergsgatan 24 777 32 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

ALLÉGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Uvbergsgatan 24 777 32 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Magnus Sundström 0240-66 03 72 Serviceboende 1 0240-66 03 01 Serviceboende 2 0240-66 03 10 Lyktan 0240-66 03 03 Patientansvarig sjuksköterska Margareta Eriksson 0240-66 03 10

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer