- Gnosjöandans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i Gnosjö!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Gnosjöandans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i Gnosjö!"

Transkript

1 Tråddragaren nr Nyhetsbrevet till dig som bor i kommun - andans kunskapscentrum ansöker om certifiering Snart kan du gå på college i! andans kunskapscentrum (GKC) ansöker tillsammans med fyra andra gymnasieskolor om att bli ett så kallat Teknikcollege. Bakom certifieringen står Industrikommittén* och syftet är att skapa gymnasieutbildningar inom teknikområdet som är anpassade till vad industrin efterfrågar. Det finns idag 16 regioner i landet med teknikcollege. GKC började (tillsammans med Lichron teknikgymnasium, Finnvedens gymnasium, John Bauergymnasiet och Gislaveds gymnasium) jobba för att bilda en Teknikcollegeregion redan för något år sedan. För ett par månader sedan lämnades ansökan in och förhoppningen är nu att Region Västra Småland inom kort ska bli Teknikcollege-certifierad. Ett av kriterierna för certifieringen är att flera skolor samarbetar och ansöker tillsammans om att bli Teknikcollege. Tanken med det är att resurserna ska utnyttjas på effektivaste sätt och att varje skola ska spetsa till det den är bra på istället för att konkurrera med de andra. - Hela grejen med teknikcollege handlar om att få ut rätt kompetens till företagen, säger Camilla Saarinen som från och med årsskiftet kommer jobba deltid som projektledare för Teknikcollege. Camilla Saarinen är projektledare för Teknikcollege Region Västra Småland. Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser m m. Teknikcollege bygger på tio kriterier som industrin anser ska uppfyllas för att en utbildning för industrins behov ska vara bra. Utöver det regionala perspektivet med samverkan över kommungränserna ska det på ett Teknikcollege finnas en kreativ och stimulerande lärmiljö, det ska finnas maskiner och utrustning som har hög kvalitet och ger eleverna möjligheter till lärande i ny teknik. På Teknikcollege ska lärarna arbeta i team och ta ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Undervisningen ska bygga på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. Dessa och ytterligare några kriterier har de fem gymnasieskolorna jobbat för att uppfylla och nu väntar varje skola med spänning på beskedet om just de är certifierade. * Industrikommittén består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Tråddragaren produceras av kommuns kansliavdelning. Ansvarig utgivare: Lars-Göran Magnusson, kommunchef Redaktör: Karin Bengtsson, informatör Besöksadress: Storgatan 15, Postadress: kommun, GNOSJÖ Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

2 LarsÅke Magnusson (kd), kommunstyrelsens ordförande Bertil Nilsson (m), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm (s), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande kommun - även om tio år! Det har spekulerats i om kommun är för liten för att kunna vara en egen kommun. I början på 70-talet skedde de senaste stora kommunsammanslagningarna i Sverige. Då behöll kommun samma geografiska gränser som när kommunen bildades 1952, medan t ex Gislaved och Anderstorp slogs ihop till en kommun. Men hur ser det ut idag? Hur ser kommunens tre högsta politiker på kommuns framtid? Kommer kommun finnas kvar som en egen kommun om tio år? - Ja! Det är jag helt övertygad om. Däremot tror jag att vi under de närmaste åren kommer utöka samarbetet med våra grannkommuner och dela på fler tjänster. Idag har vi t ex upphandlingsenheten gemensamt med Gislaved, just nu tittar vi på om vi kan dela på MASfunktionen och GIS-samordnaren*, säger LarsÅke Magnusson. - Jag tror att vi har mycket mer att förlora på att gå upp i en stor kommun tillsammans med någon av grannkommunerna. Som det är idag finns beslutsfattarna nära invånarna. Vi politiker syns ju i samhället dagligen och folk vet vilka vi är och pratar direkt med oss. Visst finns effektiviseringspotential om man slår ihop sig men man får inte tro att alla kostnader därmed minskar. Invånarnas behov finns ju fortfarande kvar, säger Bertil Nilsson. Vi är idag invånare, hur få kan vi bli innan det blir kris? - Visst finns det en nedre gräns för vad vi klarar av, men det är svårt att säga var den går, säger LarsÅke Magnusson. - Ja, se till exempel på Ydre kommun i Östergötland med endast invånare. De klarar sig med hjälp av mycket samverkan med Tranås kommun, säger Bertil Nilsson. - Men vi behöver ju öka. Vi skulle behöva vara över invånare för att utnyttja kommunens nuvarande service effektivt, säger LarsÅke Magnusson. Vi har ett tufft budgetår i år och förmodligen även nästa år. Hur ser ni på den närmaste framtiden för kommun? - Vi får inte vika ner oss, utan vi måste se till det vi har. Det finns inget som talar för att det skulle vara bättre att vara en falang till en större kommun. Nu gäller det att vi alla tror och satsar på vår egen kommun. En fördel för kommun är att vi geografiskt sett är en liten kommun. Kommunen är ju endast tre mil bred, så var man än bor blir avstånden korta till den kommunala servicen, säger Bertil Nilsson. - Vi måste nog också inse att allt inte kommer se likadant ut som det alltid har gjort. Som politiker är ju vårt uppdrag att förvalta invånarnas pengar på bästa sätt och förutsättningarna ändrar ju sig över tid, säger LarsÅke Magnusson. - Jag är övertygad om att kommunen har en framtid. Men som ledande politiker måste man våga förändring. Omvärlden förändras ständigt. De beslut vi tar nu påverkar hur våra möjligheter i framtiden ser ut. När förändringar görs får de inte påverka kvaliteten på servicen till medborgaren, säger Inga-Lill Andersson Hjelm. * MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, finns inom socialförvaltningen. GIS, Geografiskt informationssystem, är ett arbetssätt för att hantera, arbeta med och presentera all geografiskt relaterad information.

3 Slut på slagen och hoten - nu satsar kommunerna på att hjälpa utsatta kvinnor I september startade kvinnofridsprojektet Medverkan i de fyra kommunerna, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Projektet vänder sig till tjejer och kvinnor som är eller riskerar att bli utsatta för hot eller våld av någon anhörig eller tidigare närstående person. Huvudkontoret ligger i och här finns nu kvinnofridsbehandlarna Valentina Hasi och Sara Lövqvist på plats för att stötta utsatta kvinnor. Tanken med projektet är att vara ett komplement till socialförvaltningarna och kvinnojourerna. - Kvinnojourerna och polisen tar det akuta läget. Men det är väldigt vanligt att kvinnan går tillbaka till mannen eller tar tillbaka polisanmälan. Då kan vi finnas där som en stöttning under längre tid, säger Valentina Hasi. - Kvinnojourerna gör ett jätteviktigt arbete men de bygger ofta på frivilliga insatser, därför ställs det nu högre krav på att även kommunerna gör större insatser mot kvinnovåldet, säger Sara Lövqvist. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och pågår i ett första skede fram till september 2009, men förmodligen åtminstone ett år till. Valentina och Sara ska jobba förebyggande med information men även vara ett bollplank för skolpersonal, socialsekreterare, polisen och andra. De kommer också fungera som en stödperson för kvinnorna i kontakten med sjukvården, polisen eller vid t ex en rättegång. Valentina Hasi och Sara Lövqvist jobbar sedan september som kvinnofridsbehandlare och ska erbjuda ett stöd till kvinnor, eller män, som blir utsatta för våld av någon anhörig. Ingen kan tvingas att vända sig till kvinnofridsbehandlarna, men polisen och kvinnojourerna kommer att uppmana de utsatta kvinnorna att ta emot hjälpen. - Man kan vända sig till oss helt anonymt. Kanske känner man en oro och behöver prata med någon. Förhoppningen är att det ska vara ett mindre steg att kontakta oss än att kanske kontakta polisen eller en socialsekreterare, säger Valentina Hasi. Från årsskiftet kommer de att ha sin bas i det så kallade gamla åkeriet i centrum, Hellmansgatan 3 (mittemellan Shell och kommunhuset). De kommer också att ha mottagningstider i de tre andra kommunerna. Medverkan erbjuder även hjälp och stöd till homosexuella personer som lever i en våldsam relation, eller till män som utsätts för våld av en närstående kvinna. Efterhand ska projektet breddas och också ge stöd till barnen i utsatta familjer och i en förlängning även arbeta med männen som slår. Vill du komma i kontakt med kvinnofridsbehandlarna gör du det än så länge enklast på e-post: Efter årsskiftet är kvinnofridsbehandlarna på plats i sina lokaler och kommer då att ha telefonnummer och möjlighet att ta emot besök.

4 Deponiresterna ska nu skickas till Jönköping På Gynnås återvinningscentral kan du lämna material för återvinning som metallskrot, träavfall, elektronikskrot, glödlampor m m. Du kan också lämna så kallade deponirester, dvs material som inte går att återvinna eller bränna upp. Från och med 1 januari kommer flera av deponierna i landet att stänga, däribland Gynnås, och istället ska deponiresterna tas om hand vid större anläggningar. Det som lämnas som deponirest på Gynnås kommer att transporteras till deponin i Jönköping. För oss som kommuinvånare gäller det nu att minska på deponi-mängden och lämna deponirester som är rensade från allt återvinningsbart material som trärester, metaller eller brännbara produkter. Detta är viktigt av två skäl. Dels för att skona miljön genom att antalet transporter med deponirester till Jönköping blir så få som möjligt. Dels för att vi som kommuninvånare inte ska få en höjd avfallsavgift; kommunen kommer att få betala för allt som lämnas till deponin i Jönköping. Kontakta gärna personalen på Gynnås återvinningscentral eller kommunens renhållningsingenjör, Michael Bucht (tel ), för mer information. porslin kakel klinker tegel betong fönsterglas takpannor Återvinn mjukplasten Sedan en månad tillbaka återvinns mjuka plastförpackningar. Mjuka plastförpackningar är t ex plastpåsar, frigolit, cellofan, plastfolie m m. Tidigare har endast hårda plastförpackningar kunnat återvinnas för att bli nya plastprodukter. De mjuka och hårda plastförpackningarna samlas numera in tillsammans i samma behållare på återvinningsstationerna ute i samhällena. Anledningen till förändringen är att det finns teknik som gör att det är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att materialåtervinna även de mjuka plastförpackningarna. Genom att de mjuka plastförpackningarna nu återvinns till nya produkter ökar miljövinsten. Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kg. Plasten i en förpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning. Dessutom är råolja en ändlig resurs och ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning desto bättre är det för miljön. De mjuka plastförpackningarna återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. Återvinn hårdplasten Från och med 1 januari kan du lämna hårdplast för återvinning på Gynnås återvinningscentral. Plastförpackningar (schampooflaskor, glasspaket, yoghurtburkar, diskmedelsflaskor) lämnar du som tidigare till förpackningsinsamlingen på återvinningsstationerna ute i samhällena. Det du nu kan lämna för återvinning på Gynnås är t ex hinkar, backar, plaströr, pulkor, plastmöbler, plastpallar, plastleksaker m m. Läs mer om återvinning på eller på Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida,

5 Tema: Miljömål Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål som Sveriges kommuner och andra myndigheter gemensamt ska jobba för att nå. I varje nummer av Tråddragaren presenterar vi några av de miljömål som är aktuella för kommun. Miljömål 3 Bara naturlig försurning Bakgrund Försurning av mark och vatten skapas främst genom det svavel och kväveoxider som finns i oljeprodukter och som kommer ut i luften genom förbränning av olja i motorer eller pannor. Avgaspartiklarna försurar nederbörden som i sin tur försurar yt- och grundvatten samt sjöar. Resultatet blir att växtoch djurlivet påverkas samt att vattenkvaliteten försämras. Försurning av mark och vatten är ett av kommunens allvarligaste miljöproblem och kommun ligger inom det mest försurade området i Sverige. Det nationella miljömålet De försurande effekterna av nedfall och markanvänding skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material, kulturföremål eller byggnader. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. Miljömål 4 Giftfri miljö Bakgrund Vi lever i ett kemikaliesamhälle där kemikalier används i stor omfattning, både i hemmen och i näringslivet. Överallt på jorden finns det spår av kemikalier och giftiga metaller. Det nationella miljömålet Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 4 tips... för en bättre miljö Tvätta din bil i en godkänd tvätthall istället för på gatan. Välj miljömärkta kemikalier och andra varor i de fall det går. Källsortera! Förpackningar av plast, glas, metall och papper lämnar du på en återvinningsstation. Använd bara grytor, kastruller och pannor som är plana i botten. Lägg på locket.

6 Välkommen att ta ett dopp i januari! Renoveringen av simhallen pågår för fullt. Det nya vattenreningssystemet är på plats, ångbastun är klar, de nya omklädningsrummen börjar se riktigt fina ut! Det som inte ser så fint ut är den stora bassängen... Av oförklarlig anledning har delar av kaklet lossnat på ena långsidan. Nu måste bassängen åter tömmas på vatten, långsidan kaklas om och vatten fyllas på igen. Tömning och fyllning sker mycket långsamt för att förhindra just problem med kaklet. Vi närmar oss också jul- och nyårshelgen då renoveringen kommer stå still under flera dagar. Detta innebär att vi kan öppna simhallen först i januari. närhet trygghet framtid Gymnasiet Kom och träffa våra elever och lärare. gemensam information i aulan programinformation på respektive avdelning Öppet hus tisdag 2 december 18:00-20:30 Vuxenutbildningen informerar om utbildning på GKC utbildning i allmänhet studiemedel, CSN Välkommen! Håll ut, och välkommen till en riktigt fin simhall 2009! Fritidsvägen Magnus Kvarnvik och Kent Ågren gör en sista finputsning av bilen. Bilarna tvättas för hand. Det är skonsamt mot bilarna och ger ett riktigt bra resultat. Utkiken tvättar bilar Sedan någon månad tillbaka är projektet Utkiken igång med biltvätt av kommunens bilar i räddningstjänstens lokaler. Projektledare är Kent Ågren, som annars jobbar som boendestödjare för psykiskt funktionshindrade. Just nu är man i ett inledningsskede där man testar om tanken med biltvätt fungerar i praktiken. Försöket finansieras av EU-medel. Förhoppningen är att verksamheten kommer fungera bra och att man ska kunna få fortsatt EU-stöd för att kunna driva biltvätten som ett socialt företag. Syftet med biltvätten är att skapa ett meningsfullt arbete för psykiskt funktionshindrade, som ett komplement till dagverksamheten. Man är nu igång med städ och tvätt av fyra bilar i veckan, två på tisdageftermiddagen och två på onsdageftermiddagen. I servicen ingår också att man hämtar och lämnar bilarna. Nästa steg i projektet är att börja kolla olja, vatten och lufttryck, efterhand tänker man också öka på med fler bilar. - Vi går försiktigt fram. Det är deltagarna som är viktigast, inte själva biltvättandet, säger Kent Ågren. Målet på sikt är att deltagarna bildar en styrelse som driver det sociala företaget. Det kan också bli aktuellt både med fler deltagare och fler verksamheter utöver biltvättandet. Många privatpersoner har hört av sig och frågat om man kan tvätta även deras bilar men projektet är endast tänkt för kommunens egna bilar. Om projektet permanentas är tanken att ta rimligt betalt för tjänsten. Priset ska täcka kostnader för att hyra tvättlokalen, inköp av schampoo, avfettningsmedel m m. Det ska också bli en liten summa över som kan användas för sociala aktiviteter, utflykter och annat.

7 Kulturarrangemang anordnade av Kultur- och fritidsförvaltningen, kommun Övrigt Mötesplats Beta 3 dec Julstämning med Musikskolan Tid: kl Teater 5 feb Isabelle - en ökenblues. (Fantastisk musik!) Teater Kapija. Tid: kl Plats: Hammargården Entré: 80 kr. 18 feb Ellen - lysande, modig, drömmande, ensam. Ellen Key - vem var hon? Musikteatercafé. Tid: kl Plats: Månsidan, bibliotek Entré inkl fika 80 kr. Förköp och abonnemang till teaterföreställningarna säljs på bibliotek, tel , Lös abonnemang för hela våren för 240 kr. (Kommande teatertillfällen blir 18 mars och 1 april.) GRATTIS! Utställningar -6 dec Bli upplyst Ljusstakar från Konstsmide dekorerade av elever i årskurs 3, 4 och 6 på Bäckaskolan 8 dec-10 jan Julutställning Jul i hela världen 8 dec-8 jan Julutställning Plats: Hillerstorps bibliotek 12 jan-14 feb ABBA-utställning med 1970-talstema Nu är det dags att återvända till talet! Hjälp oss att arrangera en bra utställning på bibliotek. Lämna in ditt bidrag senast 22 december; det kan vara affischer, föremål, tidningar, skivor eller annat om ABBA och/eller 1970-talet. Alla som lämnar ett bidrag till utställningen får en bok som tack. Birgitta Johannesson Gunilla Geelmuyden Gunnie Davidsson Yvonne Sköld Karin Davidsson Lena Petersson Jerzy Petersson Tina Berg-Stenholm Ni hade alla rätt på tipsraden på den litterära buffén den 29 oktober. Välkomna till biblioteket för att hämta två biljetter var till nästa litterära buffé som blir den 5 februari med Paolo Roberto. 6 dec Julpyssel och julsagor För alla barn från 5 år och uppåt. Tid: kl dec Julkonsert och kröning av Lions lucia Meta Roos med Kjell Öhmans kvartett. Tid: kl Plats: missionskyrka Entré: 100 kr vuxen. 20 kr skolungdom. Förköp på bibliotek. Arr: Kultur och Fritid, Medborgarskolan och Lions club. 5 feb Litterär buffé med Paolo Roberto Paolo berättar om idrott och hälsa och om kultur och litteratur. Mat från Paolos kokbok Mina fastrars mat. Tid: 18.00, Månsidan Entré: 100 kr vuxen. Upp till 19 år - 50 kr. Förköp på bibliotek. Arr: Kultur och Fritid, SISU Smålandsidrotten. 5 feb Bokcafé Tid: kl feb Bokcafé Tid: kl Danskurserna fortsätter på bibliotek under våren. Du hittar mer information om kulturarrangemangen på kommunens hemsida, under Kultur och fritid - Kulturarrangemang

8 Evenemang anordnade av föreningar eller organisationer i kommun 2 december Öppet hus GKC Se annons på sid 6. Tid: Plats: andans kunskapscentrum, GKC Arr: GKC 2 december Öppen föreläsning via telebild Film och medier i lärarutbildning och lokal skolutveckling - Mattias Ahrn och Jan-Eije Hammaräng Tid: 16:00-17:30 Plats: GKC Arr: Högskolan på hemmaplan 3 december Träffpunkt Store mosse En mötesplats för alla som är intresserade av besöksnäringen. Tema: Vinterns höjdpunkter. Tid: Plats: Naturum, Store mosse Arr: Småland West och projektet Drivkrafter för nya näringar 5-7 december Julmarknad Försäljning av hantverk, lotterier, servering av kaffe, gröt och skinkmacka, m m. Tid: 5/12 : /12 och 7/12 : Plats: Skolan i Marieholm Arr: Hantverkarna & Samhällsföreningen 6 december Julbazar Lotteri, chokladhjul, aktion m m. Tid: Plats: Fabriken, Hembygdsvägen 4, Arr: Pingstkyrkan 7 december Julbasar Musikunderhållning, pyssel, hantverk, servering m m Tid: Plats: Bygdegården, Kulltorp Arr: Kulltorps GoIF 9 december Öppet Hus Luciatablå. Servering. Tid: Plats: Kyrkans Hus Arr: Kävsjö församling 10 december Musikskolans Julkonsert Medverkan av musikskolans orkestrar och kör. Fika och lotteri. Tid: Plats: missionskyrka Arr: musikskola 11 december Luciasoaré Månadsmöte Tid: Plats: Församlingshemmet, Arr: PRO 12 december Luciatablå Barnkörernas avslutning. Servering. Tid: Plats: Kyrkans Hus Arr: Kävsjö församling 12 december Adventskonsert med Lars Mörlid och Peter Sandwall. Tid: Plats: Nya Frikyrkan i Hillerstorp, Ågatan Arr: Nya Frikyrkan i Hillerstorp 14 december Jul i huset Gammeldags Jul visas i stora huset. Servering i kaffestugan. Lotterier. Tid: Plats:Mangårdsbyggnaden i Töllstorp Arr: Hembygdsförening 14 december Julkonsert med Värnamo kammarkör Ledare Per-Åke Bergman. Tid: Plats: kyrka Arr: Svenska kyrkan i 20 december Julkonsert Medverkande: Missionskyrkans musikkår. Tid: och Plats: Åsenhöga kyrka Arr: Kävsjö pastorat 21 december Julkonsert Medv: Karin och Annie Fredriksson, Åsa Lundell och John Erik Wilson. Kör från Pingstkyrkan. Tid: Plats: Pingstkyrkan Arr: Pingstkyrkan 24 december Julnattsgudstjänst Tid: Plats: missionskyrka Arr: missionskyrka 28 december Julkonsert med Lars lisa Andersson Servering Tid: Plats: missionskyrka Arr: missionskyrka 28 december Advents- och julmusik Medverkande: Kyrkokören, sångare från Törestorp, Johanna Andersson, trombon. Tid: Plats: Kävsjö kyrka Arr: Kävsjö församling 28 december Församlingens traditionella julfest Julfest för alla åldrar med gröt, kaffe, dans kring granen, tomteverkstad mm. Tid: Plats: Församlingshemmet i Arr: Svenska kyrkan i 29 december Grötfest med underhållning observera tiden! Tid: Plats:Församlingshemmet, Arr: PRO Läs fler evenemang eller anmäl ditt evenemang på

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i kommun nr 4 2009 Succéfestival i fem dagar Den 9-13 september var det Brahefestival i kommun. Under festivaldagarna bjöds det på över 70 programpunkter av vitt

Läs mer

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun Tråddragaren Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun nr 3 2015 Ny personal och utökade öppettider på biblioteken Linnéa Friberg (till vänster) efterträder Margareta Westergren. Åsa Ekblad är vikarierande

Läs mer

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund.

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund. Kontakten Nytt format! Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Forshaga kommun på Facebook Vill du veta vad som händer i kommunen? Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset

Läs mer

Tubbemodellen ger livskvalitet

Tubbemodellen ger livskvalitet vi på Tjörn Nr 1/2011 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Tubbemodellen ger livskvalitet sid 5 7 Nya kommunfullmäktige sid 14 15 Bygga i sommar? sid 16 Vi på Tjörn Ansvarig utgivare:

Läs mer

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG FALKENBERG NR 3 2013 NR 2 2013 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN Fotbollsseger för hela Falkenberg Satsningar i nästa års budget Destination Falkenberg under

Läs mer

Nr5. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Nr5. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag X Värmlands X första skatepark i betong Om- och tillbyggnad av Dejeskolan Teknikverkstad för barn Den vita årstiden kan

Läs mer

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ba på nens dag Kulturhuset Gilla oss på Facebook Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Frågor

Läs mer

Hela stadens vision. Vad äter barnen? Tänk på vad du slänger. Vad gör du på fritiden? Sagabiografen. magasinet

Hela stadens vision. Vad äter barnen? Tänk på vad du slänger. Vad gör du på fritiden? Sagabiografen. magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #4 NOVEMBER 2012 magasinet Hela stadens vision Tänk på vad du slänger Inga mediciner och tandtråd Sagabiografen Bättre ljud och bild Vad gör du på fritiden? Cykla, spela fotboll

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2010

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2010 Förhandstitt på Kunskapsoch kulturcentrum sid 3 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2010 Klimatpiloter går in för landning Tio utmaningar klara sid 4 Ur innehållet: Släng skräp

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 2008 NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND Som nattvandrare handlar det om att skapa förtroende och att arbeta förebyggande, berättar Ann-Mari

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

Nyföretagare med framtidstro. Kraftsamling utvecklar Fränsta. sid 10. sid 6 DECEMBER 2003

Nyföretagare med framtidstro. Kraftsamling utvecklar Fränsta. sid 10. sid 6 DECEMBER 2003 DECEMBER 2003 Nyföretagare med framtidstro sid 10 Kraftsamling utvecklar Fränsta sid 6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD Praktiska råd inför julhandeln

Läs mer

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler En tidning från Ulricehamns kommun Vårdens nya chef Nu bär det iväg på SPRÅKRESA 700 timmars firande Så ska vi bli fler Nr 3 2006 Några ord från kommunalrådet EN HEKTISK TID är över, nämligen valet den

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Nummer 7 2013 Information från din kommun God Jul & Gott Nytt År! Detta nummer Skyltlördag & julmarknader Sid 2-3 Vikhem - nära naturen Sid 4 Kungörelser Sid 5 Hemsjukvården Sid 5 En vuxen kompis Sid 6

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003. Skogstorpsskolan. sid 4-5. Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11. Nyårsfirande sid 12

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003. Skogstorpsskolan. sid 4-5. Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11. Nyårsfirande sid 12 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003 Skogstorpsskolan sid 4-5 Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11 Nyårsfirande sid 12 Våga förändra Det huvudsakliga arbetet som heltidsarvoderad politiker

Läs mer

En tidning från Hylte kommun 2015

En tidning från Hylte kommun 2015 HYLTE15 En tidning från Hylte kommun 2015 kvalité: hylte utmärker sig igen kris: ÄR DU BEREDD? tema: integration - Hylte har visat vägen i Halland projektstart: E-förvaltning för smartare service Foto:

Läs mer

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Lommaaktuellt Nr 4, december 2013 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Foto: Christian Almström För att ta reda

Läs mer

+ Hanna. Älvsbyns Gymnasium. = Fast jobb. Vårdar eller stödjer Du någon närstående? Ett superföretag från bygden

+ Hanna. Älvsbyns Gymnasium. = Fast jobb. Vårdar eller stödjer Du någon närstående? Ett superföretag från bygden Ett superföretag från bygden Vårdar eller stödjer Du någon närstående? Lyftet för personal inom äldreomsorgen Gemensam aktivitet för gammal som ung! NR 4 / 2012 INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN Älvsbyns

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

ÅRETS. Med fokus på näringsliv. ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström

ÅRETS. Med fokus på näringsliv. ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN NOVEMBER 2013 REPORTAGE: Kultur är Dramalogens redskap ÅRETS ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström Med fokus på näringsliv, Halmstads Big 5 för nöjdare företagare,

Läs mer