PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD"

Transkript

1 PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD NTI-skolan lär dig på dina villkor

2 NTI-skolan lär dig på dina villkor Välkommen till NTI-skolan! Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med distansutbildning och är tillgängliga på telefon eller e-post hela dagarna för att kunna hjälpa dig att uppnå dina mål. Inga omvägar, du jobbar direkt mot din lärare som sköter hela kursen från start till mål.

3 Innehåll Steg för steg: att plugga på distans 4 Behöriga lärare ger hög kvalitet 6 Kärnämnen och allmänna ämnen Språk 8 Samhällsvetenskap 10 Matematik/Naturvetenskap 14 Ekonomi/Juridik/Administration 16 Handel/Hotellkunskap/Turism 18 IT- och mediaämnen 20 Omvårdnad 22 3

4 steg för steg 1 Du söker hos Vuxenutbildningen i din hemkommun Det finns över 150 kurser inom kärnämnen, allmänna ämnen, IT- och mediaämnen samt omvårdnadsämnen. Samtliga kan läsas i 100, 50 och 25% studietakt. Du kan påbörja kurserna med stor flexibilitet året runt. Alla kurser är nationella, högskoleförberedande och studiemedelsberättigande. Observera att utbudet kan skilja sig från kommun till kommun, se hur det förhåller sig där du bor. 2 Dina kursval skickas till NTI-skolan I samma ögonblick som du registreras får du en personlig lärare och tillgång till din egen del av vår webbplats. Du använder din privata e-postadress under studierna. Har du ingen hjälper vi dig snabbt och enkelt att ordna en. 3 Allt material skickas till din hemadress inför kursstart Du ska ha allt material i god tid före kursstart. NTI säljer kurslitteratur till låga priser med fördelaktiga betalningsvillkor. Du får inloggningsuppgifter, individuell studieplan och information för att lätt kunna ta dig in på skolans webbplats. Du kan direkt se dina kurser och förbereda dig inför studierna. 4 Du börjar plugga System med kursveckor Du börjar alltid på en måndag. Den veckan är kursvecka 1, därpå följer du kursveckornas anvisningar fram till den sista. Enkelhet Ledstjärnan för vår webbplats är enkelhet. Du behöver alltså endast hygglig datorvana enkel surfning, grundläggande kunskaper i ordbehandling, skicka e-post för att plugga hos oss. Inga komplicerade tilläggsprogram eller hackerkunskaper krävs! 4 Om du studerar minst 300 poäng sammanhängande på heltid vid NTI-skolan får du låna datorutrustning.

5 steg för steg Läromedel Du har alltid en lärobok som röd tråd genom kursen. Du får också möjlighet att använda många andra kanaler för inlärningen: webbsidor, e-böcker, genomgångar och föreläsningar via din dator, direktundervisning av din lärare per telefon. Denna flerkanaliga inlärning har visat sig mycket effektiv när man läser på distans. Närvaro Varje fredag gör du din närvaro i form av enklare kursrelaterade frågor på internet. Närvarouppgifterna är en exakt motsvarighet till att delta i en klassrumsutbildning. Närvaron är alltså lika obligatorisk som vid traditionell klassrumsundervisning, men här sker den veckovis över internet. Betygsgrundande uppgifter Du gör naturligtvis också betygsgrundande uppgifter enligt anvisningarna du följer varje vecka. Din lärare ger dig respons/delbetyg så att du vet hur du ligger till under kursens gång och kan utvecklas i dina studier. Muntliga betygsgrundande uppgifter gör du över telefon. Inom IT- och mediakurserna gör du praktiska prov som du skickar över internet. Tillgänglighet Hela dagarna kan du nå din personliga lärare per telefon och e-post. Du blir alltid bemött som individ, inte som en i mängden, något som många beskriver som den största fördelen med att studera på det här sättet. 5 Du har betygssamtal med din lärare I samband med kursslut håller du ett betygssamtal med din lärare. Syftet med detta är att du ska få en god uppfattning om på vilka grunder ditt arbete bedömts. Vi är mycket måna om att du alltid känner att du blivit rättvist bedömd, oavsett vilket betyg du får. Eftersom vi inte träffas ansikte mot ansikte är det naturligtvis också viktigt att läraren får en god uppfattning om hur du tänkt kring dina uppgifter och att du producerat betygsunderlaget under självständiga former. 6 Ditt betyg skickas till Vuxenutbildningen När betyget är satt skickas det till Vuxenutbildningen i din hemkommun där du kan begära ut det för att söka in på högskolan eller vilka mål du nu har för dina studier. Så sluts cirkeln, och vi hoppas att du förutom dina syften med studierna även haft många nöjsamma och utvecklande stunder under resans gång! Välkommen till NTI-skolan! 5

6 Behöriga lärare ger hög kvalitet NTI-skolan bedriver lärarledd undervisning på distans. Det betyder att du läser varifrån du vill, men ändå har ständig tillgång till lärare som hjälper dig med studierna. Du får en personlig lärare som arbetar heltid med distansundervisning. Det innebär att du kan få hjälp per telefon eller e-post hela dagarna, varje vardag i veckan. Samtliga NTI-lärare i kärnämnen och allmänna ämnen är behöriga! Charlotte Holmgren Kurser: Svenska A, B, C och Historia A och B Du kan plugga när det passar dig Charlottes studerande består av en stor blandning av människor, som ofta har en sak gemensamt. De har bestämt sig för att skola om sig för ett nytt yrke. Charlotte hjälper dem att nå sina mål. Vuxna med familjer och småbarn är till exempel en stor grupp som väljer att studera på distans. Det är framförallt friheten, att de kan studera och lösa uppgifter när de själva vill och att de inte behöver passa några tider, som lockar många. Du kan plugga när det passar dig. Charlotte tycker att hon får bra kontakt med sina studerande och att det blir ett nära samarbete, trots att de inte ses i verkliga livet. Vissa ringer ofta, andra föredrar att mejla regelbundet. Mina studerande vet att de kan ringa mig med sina frågor och funderingar större delen av dagen och att jag finns tillgänglig via mejl. De får alltid snabb respons. Jag tycker att det fungerar utmärkt att vara lärare på distans och trivs väldigt bra. Jag upplever att jag får en fin kontakt med de studerande. Och jag vet att de i sin tur upplever att de får snabb och genomtänkt respons. För att säkerställa att alla hänger med jobbar vi med inlämningsuppgifter som är obligatoriska. Efter varje kurs har vi även ett slutarbete, följt av ett muntligt samtal för att säkerhetsställa att kunskapen har fastnat. Vi ger också en väldigt grundlig feedback på alla inlämningsuppgifter och hjälper våra studerande att utvecklas vidare. Distansstudierna blir väldigt individuella och utvecklande utifrån just de studerandes förutsättningar. Jag ser snabbt vilka områden som vi ska bygga vidare på. Stefan Fürst Kurser: Redovisning och beskattning, Företagsekonomi A, Marknadsföring, Småföretagande A och B, Internationell ekonomi. Undervisning på distans ger närhet Hela Sverige är Stefans klassrum, med studerande från Lund i söder till Luleå i norr. Många studerar på kvarts eller halvtid och arbetar parallellt med studierna. Möjligheten att kombinera studier på kvällar och helger med ett jobb är en av distansundervisningens stora fördelar, framhåller Stefan. En annan stor fördel är lärarens tillgänglighet. I ett klassrum är det upp till 30 andra som vill ha uppmärksamhet. Här kan läraren fokusera på varje individs arbete. Aktiva studerande kan därför få ut väldigt mycket av sina studier. Distansundervisningen ger en närhet som är svår att uppnå i klassrum. Det blir mera tid för dialog med både skriftlig och muntlig handledning från läraren. Man får kommentarer på alla uppgifter som lämnas in. Om jag märker att en studerande har stött på problem så ringer jag upp går igenom det på telefon. I ett klassrum finns inte den tiden för dialog. Merparten av våra studerande går vidare till högskolestudier och KY-utbildningar. Andra ser kurserna som kompetensutveckling inom ramen för sin anställning. En växande andel som läser kurserna Företagsekonomi och Småföretagande startar eget företag efter utbildningen. I uppgifterna ingår bland annat att ta fram en produktlansering och en affärsplan, vilket flera sedan använder för att komma igång på egen hand. Ett antal studerande har startat eget bland annat som redovisningskonsulter, butiksägare och hantverkare, berättar Stefan. 6

7 Några lärarröster Glenn Berglund Kurser: Kemi, Biologi, Miljökunskap Marie Strindlund Kurser: Svenska som andraspråk A och B. Det bästa med distansstudier är flexibiliteten Glenn är lärare inom ämnena kemi, biologi och miljökunskap. Han har också en samordnande roll för alla naturämnen på NTI-skolan. Jag tycker att det absolut bästa med distansstudier är flexibiliteten. Att de studerande kan sitta var som helst i Sverige och plugga på vilket klockslag som helst på dygnet. De studerande på NTI:s distansutbildningar är utspridda över hela världen. Men på just Glenns naturämnen, kemi och även fysiken, är Sverige huvudorten för de flesta studerande. Det finns en enkel förklaring till det. Vi måste kunna skicka utrustning till dem som pluggar Kemi och Fysik. Av säkerhetsskäl är det bara möjligt inom Sveriges gränser. De får låna varsin laborationslåda. I den finns all den utrustning och de kemikalier som behövs för att de ska kunna genomföra de laborationer som står på schemat. Det är otroligt effektivt att låta de studerande laborera på egen hand. De måste klara av vissa moment och blir mycket delaktiga. När man kör laborationer i klassrum så sker det ofta i grupp om två till tre, och då är det ofta en i skaran som är mer drivande. Då blir alla inte lika delaktiga och engagerade. Med kemilådan hemma får den studerande jobba i sin egen takt och ta ansvar för sitt lärande. Efter laborationerna skickar de studerande en rapport till mig. Eleven redovisar också sina resultat och slutsatser muntligt. Att det sker via telefon är ett mycket bra sätt att känna av om den studerande tillgodogjort sig kunskapen. Glenn upplever att kontakten med de studerande blir väldigt god. Att samarbetet fungerar bra via telefon och e-post. Vissa studerande går en 20-veckorskurs och pratar med mig varje dag. Då hinner man verkligen lära känna varandra. Vill man ta initiativ till kontakt så finns jag här! Ambitiösa och motiverade Maries studerande har en väldigt blandad bakgrund. Samtidigt har alla en sak gemensamt ingen av dem har svenska som sitt modersmål. Många är väldigt ambitiösa och motiverade. De har förstått att de måste lära sig svenska för att kunna integrera sig i samhället. Svenska som andraspråk väger lika tungt som vanlig gymnasiesvenska. Våra studerande har därför samma möjlighet som andra att söka vidare till högre studier, berättar Marie. Den största fördelen med att läsa på distans är att det går att kombinera med ett jobb. Alla har ju inte råd att sluta jobba och plugga med studiemedel. Du har också möjlighet att läsa i olika hastigheter. Läser du på halvtid är kursen upplagd på tio veckor. Kvartstid är tjugo veckor. Om du behöver betyg snabbt så kan du läsa kursen på heltid som är fem veckor. Det handlar mycket om självdisciplin. Men om man tar sig tid att sitta ner så är det här en studieform som passar alla, förklarar Marie. Språkövningarna sker bland annat med hjälp av en cd som följer med kursboken. Med den kan du lyssna på texter och höra uttal av ord. Vi brukar också tipsa om olika internetsidor med uttalsövningar. Telefon och e-post möjliggör individuell handledning i större utsträckning än om vi suttit i ett klassrum. Vi har exempelvis muntliga uppgifter där man får berätta om en novell eller en bok som man har läst. Då kan jag ge respons direkt om det är något som brister. 7

8 Språk Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Engelska A* 100 EN1201 Engelska B 100 EN1202 Engelska C 100 EN1203 Franska, steg FR1301 Franska, steg FR1302 Franska, steg FR1303 Franska, steg FR1304 Italienska, steg IT1301 Italienska, steg IT1302 Japanska, steg JAP1301 Japanska, steg JAP1302 Latin A 100 LAS1201 Latin B 100 LAS1202 Mandarin/Kinesiska, steg MAD1301 Mandarin/Kinesiska, steg MAD1302 Spanska, steg SP1301 Spanska, steg SP1302 Spanska, steg SP1303 Spanska, steg SP1304 Svenska A* 100 SV1201 Svenska B* 100 SV1202 Svenska C 50 SV1205 Svenska som andraspråk A* 100 SVA1201 Svenska som andraspråk B* 100 SVA1202 Tyska, steg TY1301 Tyska, steg TY1302 Tyska, steg TY1303 Tyska, steg TY1304 Kärnämnen och allmänna ämnen syftar till att du som studerande ska tillgodogöra dig innehållet i de av Skolverket fastställda nationella kursplanerna för gymnasial nivå. Kurserna är högskoleförberedande och studiemedelsberättigande. Alla NTI-lärare i dessa ämnen är behöriga. Förkunskaper Du ska ha 9-årig grundskola eller motsvarande. Inga övriga förkunskaper för A-kurser, för B-kurser krävs A-kurs eller motsvarande kunskaper osv. Obs! Studierna förutsätter att du har viss datorvana och tillgång till internet. Studietakt Du kan välja mellan studietakterna heltid 100%, halvtid 50% eller kvartstid 25%. Du kan påbörja kurserna med stor flexibilitet året runt. * Kärnämne Vill ge läraren ett stort MVG för att han kunnat ge bra information när jag inte förstått! Studerande NTI-skolan 8 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

9 Kursbeskrivningar Engelska A, 100 Du bygger upp förmågan att kommunicera på engelska i olika situationer. Din tilltro till den egna språkliga förmågan i tal och skrift ökas. Kursen ger tillfälle till läsning för nöje, kunskaper och kulturkännedom. Engelska B, 100 Kursen har en analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedomen om engelskspråkig kultur fördjupas. Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande. Engelska C, 100 Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen finns möjlighet att använda engelska i projektarbete och arbeta med att formulera mål, välja och motivera arbetsmetod, formulera och genomföra en arbetsplan samt att utvärdera och på olika sätt presentera resultatet av ett arbete. Förkunskaper: Engelska B eller motsvarande. Moderna språk, steg 1, 100 Steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation. Moderna språk, steg 2, 100 Steg 2 ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och din kännedom om kulturer i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar liksom förmågan att använda hjälpmedel som t ex lexikon. Förkunskaper: Steg 1 eller motsvarande. Moderna språk, steg 3, 100 I steg 3 använder du språket på ett alltmer varierat sätt. Du lyssnar och läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. Förkunskaper: Steg 2 eller motsvarande. Moderna språk, steg 4, 100 Steg 4 breddar språkförmågan och innehåller olika varianter av språket. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Förkunskaper: Steg 3 eller motsvarande. Latin A, 100 Kursen lägger grunden för en allmän förståelse av latinets struktur. Förutom ett basordförråd omfattar kursen elementära kunskaper i latinsk formlära. Ordstudierna tar upp sådana morfem som fortlever i de moderna språken. Till kursen hör studium av några centrala skeenden i Roms historia samt några typiska sidor av det romerska samhället. Latin B, 100 I kursen studeras främst kortare latinska originaltexter. Ett mera ingående studium av latinsk formlära och syntax liksom ett fördjupat studium av romersk kulturhistoria ingår också och är en förutsättning för en ökad förståelse av de latinska texterna. Morfemanalys av internationella lånord i främmande språk förutsätter goda kunskaper om klassiskspråkiga morfem och om hur dessa omformats i de moderna språken. Förkunskaper: Latin A. Svenska A, 100 Kursen behandlar textläsning, textproduktion och muntlig träning. Vi läser fack- och skönlitteratur från olika tider och kulturer och övar oss i att förmedla åsikter och erfarenheter i tal och skrift. Svenska B, 100 Den studerande ska kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga. Vidare utvecklar kursen skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv. Förkunskaper: Svenska A eller motsvarande. Svenska C, 50 Fördjupning i språket som redskap för kommunikation, textuppbyggnad, talandets villkor, variation i språket med hänsyn till syfte och mottagare, kritisk granskning och värdering av budskap i olika medier. Förkunskaper: Svenska B eller motsvarande. Svenska som andraspråk A, 100 Kursen förmedlar grundläggande regler för språkets bruk och uppbyggnad. Du tränar dig i att kommunicera muntligt och skriftligt och blir medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk. Du lär dig utnyttja informationskällor av olika slag. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Svenska som andraspråk B, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i det svenska språkets bruk och uppbyggnad. Du utvecklar ditt ordförråd i tal och skrift och lär känna oskrivna regler för samtal i den svenska kulturen. Du får läsa skönlitterära och andra texter, som du sedan diskuterar och redovisar i tal och skrift. Förkunskaper: Svenska som andraspråk A eller motsvarande. 9

10 Samhällsvetenskap Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Arbetssätt och lärande 50 LPL1201 Filosofi A 50 FS1201 Filosofi B 50 FS1202 Geografi A 100 GE1201 Geografi B 50 GE1202 Historia A 100 HI1201 Historia B 100 HI1202 Historia C 100 HI1203 Kommunikation 50 LPL1204 Pedagogiskt ledarskap 100 LPL1208 Projektarbete 100 PA1201 Psykologi A 50 PS1201 Psykologi B 50 PS1202 Religionskunskap A* 50 RE1201 Religionskunskap B 50 RE1202 Samhällskunskap A* 100 SH1201 Samhällskunskap B 100 SH1202 Samhällskunskap C 100 SH1203 * Kärnämne AnnCatrin i Samhälle A, har verkligen varit en bra och hjälpsam lärare med stor förståelse för hinder och problem i vardagen då man kanske inte kunnat fullfölja utan behövt någon extra dag för inlämning. Riktigt bra lärare! Studerande NTI-skolan 10 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

11 Kursbeskrivningar Arbetssätt och lärande, 50 Kursen är avsedd att introducera ett pedagogiskt tänkande och ett demokratiskt förhållningssätt till andra. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Filosofi A, 50 Kursen innehåller några teman kring människan, meningen, moralen. Den tar upp moderna teorier i historisk belysning och behandlar bland annat människan och arbetet, feminism, biologi eller samhälle, jaget och modern teknik, det rättvisa samhället samt ondskans problem. Filosofi B, 50 Innebär en breddning och fördjupning, där A-kursens kunskaper tilllämpas vid studier i klassiska och nutida filosofiska ämnen. Tillämpad etik innebär både analys och eget ställningstagande. Vetenskapsteori och logik har betydelse för kommande studier och studier i andra ämnen. Olika filosofiska traditioner lyfts fram för att visa på skillnader både när det gäller frågeställningar och metoder. Förkunskaper: Filosofi A. Geografi A, 100 Kursen behandlar människan och hennes omgivningar, natur- och kulturlandskap, samband mellan geografiska områden, hur människan förändrar jordytan samt resurser och resursanvändning. Geografi B, 50 Kursen Geografi B innebär en fördjupning av geografistudierna och har inriktning mot samspelet mellan natur-, kultur- och samhällsbetingade processer och konsekvenserna därav för aktuella och framtida levnadsvillkor och för miljön. Kursen utvecklar ytterligare förmågan att arbeta med geografiska teorier, modeller och begrepp och att självständigt arbeta med geografisk informationshantering. Förkunskaper: Geografi A eller motsvarande. Historia A, 100 Kursen omfattar historien från forntid till nutid, den historiska utvecklingen och tänkbara orsaker till händelser i vår tid. Historia B, 100 Kursen är en fördjupning av Historia A. Arbetsformerna förutsätter självständighet och förmåga att granska historiska källor. Förkunskaper: Historia A eller motsvarande. Historia C, 100 Kursen fördjupar kunskaperna och breddar färdigheterna vad gäller källkritik och historiesyn. Förkunskaper: Historia A. Kommunikation, 50 Kursen utvecklar förståelse av kommunikativa processer och kunskap om olika former av kommunikation mellan människor, såsom vid information, samtal och aktiviteter i grupp. Pedagogiskt ledarskap, 100 Kursen behandlar olika typer av ledarskap och förmågan att bemöta människor utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Även animerat ledarskap som syftar till att motivera och inspirera deltagarna ingår. Projektarbete, 100 Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning. Psykologi A, 50 Målet för kursen är att den studerande ska utveckla sin självkännedom liksom sin förståelse för andra människor. Vi studerar människans utveckling, samspelet mellan människor, arv och miljö, psykiska kriser och problem samt omvärldsuppfattning. Psykologi B, 50 Under kursen får du möjlighet till fördjupade studier inom några intressanta områden. Det kan exempelvis röra sig om mänskliga kriser, psykiska påfrestningar och störningar, arvets och miljöns betydelse, samspelet mellan människor eller sambandet mellan psykologi och samhälle. Förkunskaper: Psykologi A eller motsvarande. Religionskunskap A, 50 Den studerande lär sig att förstå hur religion och livsåskådning formar människors sätt att tänka och handla. I kursen möter du världens stora religioner och läser några av deras heliga skrifter. Vi studerar även icke religiösa livsåskådningar. Religionskunskap B, 50 Den studerande dokumenterar kunskap om världsreligionernas grundtankar, traditioner och uttrycksformer, samt jämför och diskuterar olika religioners människo- och samhällsuppfattningar. Förkunskaper: Religionskunskap A eller motsvarande. Samhällskunskap A, 100 Kursen ger kunskap om demokratins framväxt och funktion samt förståelse för hur sociala, politiska, ekonomiska och geografiska förhållanden har format och påverkar såväl det lokala samhället som det internationella. Samhällskunskap B, 100 De studerande får en fördjupad kunskap i hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden formar samhället. Kursen medverkar även till utveckling av ett kritiskt granskande förhållningssätt i samhällsfrågor och till samhällets utveckling. Förkunskaper: Samhällskunskap A. Samhällskunskap C, 100 Kursen ger ytterligare breddning och fördjupning av utbildningen i ämnet. De samhällsfrågor som studeras blir mer komplexa. Förkunskaper: Samhällskunskap B. 11

12 12

13 Jag är jättenöjd! Trevligt bemötande från all personal och studiesättet passar mig perfekt eftersom jag kan läsa när det passar mig. :-) Studerande NTI-skolan NTI-skolan lär dig på dina villkor 13

14 Matematik/Naturvetenskap Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Biologi A 100 BI1201 Biologi B 50 BI1202 Ellära A 50 ELL1201 Fysik A 100 FY1201 Fysik B 150 FY1202 Kemi A 100 KE1201 Kemi B 100 KE1202 Matematik A* 100 MA1201 Matematik B 50 MA1202 Matematik C 100 MA1203 Matematik D 100 MA1204 Matematik E 50 MA1205 Miljökunskap 100 MKU1202 Naturkunskap A* 50 NK1201 Naturkunskap B 100 NK1202 * Kärnämne Kurser med laborationer Vår tappning av laborativa ämneskurser är utformade för att stimulera till mångsidigt lärande. Naturligtvis ingår också att du som studerande får genomföra fulllödiga laborationer för att uppnå målen enligt Skolverkets kursplaner. I ämnena Biologi, Miljökunskap och Naturkunskap är laborationerna knutna till den studerandes vardagsmiljö. I Fysik A och B har vi tagit fram laborationslådor med instrument och annan avancerad utrustning som används för de i kursen ingående laborationerna. Laborationsutrustningen skickas per post i skräddarsydda emballage hem till varje enskild studerande. I Kemi A tillämpas mikrolaborationer, vilket innebär att man använder mycket små mängder av de aktuella substanserna och att utrustningen är speciellt utformad för detta ändamål. Mikrolaborationer är också bra i den bemärkelsen att de belastar miljön en bråkdel så mycket som reguljära kemilaborationer. I Kemi B görs laborationerna på plats i en laborationssal på någon närbelägen skola då de innehåller hälsovådliga kemiska ämnen. Laborationsrapport upprättas av den studerande och skickas till läraren för bedömning. Kanonbra lärare. Sara bryr sig verkligen om eleven istället för att bara tänka matte. Studerande NTI-skolan 14 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

15 Kursbeskrivningar Biologi A, 100 I kursen presenteras teorier om livets uppkomst och utveckling, arvets och miljöns betydelse, genteknik och dess etik, ekosystem och olika organismers beteenden. Fältstudier, experimentellt arbete och naturvetenskapliga teorier utgör grunden för kunskapsinhämtningen. Biologi B, 50 Kursen bygger på genomförandet och tolkningen av fysiologiska experiment som ger insyn i mikrobiologi, molekylärbiologi och fysiologi. Förkunskaper: Biologi A eller motsvarande. Ellära A, 50 Kursen ger grundläggande kunskaper om likström och enfas växelström. Kursen ger också kunskaper i mätning, bearbetning och beräkning av elektriska storheter. Du lär dig dessutom att välja rätt instrument i olika situationer samt att analysera mätvärden och därigenom lägga grunden till felsökning inom el- och elektronikområdet. Fysik A, 100 Den studerande ska kunna delta i planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt muntligt och skriftligt kunna redovisa och tolka resultaten. Vidare ska den studerande kunna föra resonemang kring fysikaliska begrepp och modeller samt genomföra enkla beräkningar, ha kunskap om ljus, elektriska fält, värme, tryck samt om universums struktur och materiens uppbyggnad. Fysik B, 150 Kursen utvecklar förmågan att planera och genomföra experimentella undersökningar samt att muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten. Kursen ger även fördjupning inom begrepp såsom kraft, massa, energi, rörelsemängd och kunskap om elektriska och magnetiska fält, induktion, mekaniska och elektromagnetiska vågor, atomers struktur, strålning med mera. Förkunskaper: Fysik A eller motsvarande. Kemi A, 100 Kursen behandlar bland annat materialuppbyggnad, kemiska reaktioner, formelskrivningar och kemiska beräkningar, syror och baser samt kemiska ämnens förekomst och egenskaper. Matematik C, 100 Kursen syftar till att utveckla förmågan att formulera, analysera och lösa matematiska problem med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser, såsom algebra, funktionslära, förändringar och extremvärden samt beräkningar med hjälp av derivata. Förkunskaper: Matematik B eller motsvarande. Matematik D, 100 Kursen innehåller trigonometri, differentialkalkyl och integralkalkyl. Förkunskaper: Matematik C eller motsvarande. Matematik E, 50 I kursen tillämpas begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser. Eleven lär sig även att räkna med komplexa tal och differentialekvationer. Förkunskaper: Matematik D eller motsvarande. Miljökunskap, 100 Kursen behandlar samhällets långsiktiga mål för en ekologiskt hållbar utveckling och deras tillämpning på lokal och individuell nivå. Kursen innehåller ett undersökande arbetssätt genom fältstudier, experiment och andra projekt. Hela kursen är kopplad till ett pedagogiskt webbstöd där studerande tillsammans diskuterar aktuella frågor kopplade till kursen. De studerande får en fördjupad kunskap som rör samspelet mellan mänsklig aktivitet och miljön såväl i ett globalt perspektiv som i sin närmiljö. Naturkunskap A, 50 Kursen innehåller experiment, analys och tolkning samt observationer där miljöfrågor och ekologiska frågor tas upp. De studerande får fördjupad kunskap om ekosystem samt insikt i betydelsen av biologisk mångfald. Naturkunskap B, 100 Observationer, experiment och betydelsen av etiska frågeställningar är viktiga delar av kursen. Vi studerar människans naturvetenskapliga vardag, livets förutsättningar och utveckling, organismens uppbyggnad och funktion med mera. Kemi B, 100 Kursen behandlar organisk kemi, biokemi, analytisk kemi, kemisk jämvikt, kemiska beräkningar med mera. Förkunskaper: Kemi A eller motsvarande. Matematik A, 100 Du får repetition och fördjupning i grundskolans matematik. Matematik B, 50 I kursen arbetar vi med algebra, funktionslära, geometri, sannolikhetslära och statistik. Förkunskaper: Matematik A eller motsvarande. Vi rekommenderar att du läser denna kurs på deltid, ej heltid. 15

16 Ekonomi/Juridik/Administration Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Administration A 50 ADM1201 Administration B * 200 ADM1202 Affärsjuridik 50 RK1201 Affärskommunikation engelska 50 ADM1203 Export och import 50 FE1209 Finansiering och kalkylering 50 FE1201 Företagsekonomi A 50 FE1202 Företagsekonomi B 150 FE1203 Internationell ekonomi 50 FE1210 Konferens och reception 100 ADM1208 Logistik A 50 TRTE1211 Logistik B 50 TRTE1212 Marknadsföring 100 FE1204 Miljöjuridik 50 RK1202 Organisation och ledarskap 50 FE1205 Personaladministration 50 ADM1209 Redovisning och beskattning 100 FE1206 Rättskunskap 50 RK1203 Småföretagande A 50 FE1207 Småföretagande B 100 FE1208 Kurserna Företagsekonomi A, Företagsekonomi B, Redovisning och beskattning, Affärsjuridik, Personaladministration m fl. ger dig en både bred och djup kunskap om organisationers olika ekonomiska arbetsområden. Ekonomi är ett område som berör och påverkar oss alla, oavsett vad vi sysslar med och var vi arbetar. Alla personer och organisationer har begränsade resurser som måste hanteras vare sig det gäller din egen privatekonomi, näringslivets företag, offentlig förvaltning inom stat och kommun eller ideell verksamhet som Röda Korset och idrottsklubben. Eftersom alla organisationer behöver kunniga personer för sin ekonomihantering med inköp, löner, försäljning, redovisning osv. finns det utmärkta möjligheter att få arbeta inom detta område eller starta eget om du vill bli din egen chef. * Praktik ingår Administration A, 50 Behandlar de rutiner, arbetsformer och dokument som förekommer i ett företag. Kursen tar också upp vanliga hjälpmedel inom det administrativa arbetet samt miljöfrågor inom området. Administration B, 200 Innehåller modern datoranvändning i företagets löpande arbete med t. ex. order, lager och fakturering samt affärskommunikation. Kursen behandlar också hur planering och arbete kan ske på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt med hänsyn till kvalitet, arbetsmiljö och globala miljöaspekter. Kursen behandlar även arbetsorganisation och företagande inom området. Förkunskaper: Administration A eller motsvarande. En stor del av kursen består av praktik. Affärsjuridik, 50 Kursen ger kunskap om lagar och avtal som påverkar affärsförhållanden, kunskap om lagar och bestämmelser som inverkar vid val av företagsform samt orientering om hur lagar påverkar företagande. Affärskommunikation engelska, 50 Kursen ger kunskap om engelska språket som kommunikationsmedel både i tal och skrift. Du lär dig också att utveckla din förmåga att använda språket i internationella yrkesmässiga kontakter. Kursen ger dessutom färdighet i att använda informationsteknik inom området. Förkunskaper: Kursen bygger på Engelska A eller motsvarande. Export och import, 50 Behandlar utrikeshandelns betydelse för svenskt näringsliv och samhälle samt de regler som gäller för handeln inom EU och övrig internationell handel. I kursen ingår också att hantera olika dokument i samband med export och import inom och utom EU. Förkunskaper: Företagsekonomi A eller Småföretagande A. Finansiering och kalkylering, 50 Kursen tar upp resultatplanering och lönsamhetsbedömningar, kalkyler med datorstöd, modeller för investeringsbedömningar samt kapitalbehov och finansiering. Förkunskaper: Företagsekonomi B. Kursen kan även läsas parallellt med Företagsekonomi B. 16 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

17 Kursbeskrivningar Företagsekonomi A, 50 Den studerande ska förstå affärsidéns betydelse för verksamheten, kunna beskriva ett företag med avseende på dess verksamhet, företagsform, intressenter, uppbyggnad och utveckling. Du ska även känna till grundläggande villkor för begrepp inom inköp och försäljning, kunna utföra grundläggande företagsekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar samt ha kunskap om ekonomisk planering och förstå det lokala näringslivets framväxt, struktur och förutsättningar för framtida utveckling. Företagsekonomi B, 150 Den studerande ska förstå affärsidéns betydelse för företagande, förstå företagandets villkor och förändringar över tid, kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa företagsrelaterade problem. Även företagsetiska frågor behandlas samt organisation, ledarskap och samarbete. Undervisning inom budgetering, finansiering och kalkylering ingår, liksom redovisning och marknadsföring. Förkunskaper: Företagsekonomi A eller motsvarande. Internationell ekonomi, 50 Kursen tar upp internationella ekonomiska relationer och behandlar orsaker till och konsekvenser av den ökade globaliseringen. Konferens och reception, 100 Behandlar hur sammanträden, konferenser och liknande arrangemang genomförs. I kursen ingår också receptionsarbete med utgångspunkt i verklighetsanknutna situationer. Även hantering av programvaror och utrustning inom arbetsområdet behandlas. Förkunskaper: Administration A samt Information och layout A eller motsvarande. Logistik A, 50 Behandlar materialadministration, olika transporters och varuflödens ekonomiska förutsättningar. Logistik B, 50 Kursen tar upp olika modeller för distributionssystem. Förkunskaper: Logistik A eller motsvarande. Marknadsföring, 100 En fördjupningskurs med sikte på att utveckla förmågan att definiera problem och att söka, sammanställa och analysera information för att kunna föreslå lösningar på marknadsföringsproblem. Förkunskaper: Företagsekonomi B eller motsvarande. Miljöjuridik, 50 Behandlar rättsväsendets struktur och organisation samt viktiga juridiska begrepp med avseende på miljöfrågor. Speciellt behandlas miljörätten och då i första hand miljöbalken, allemansrätten, EGrätten och internationellt miljöarbete. Organisation och ledarskap, 50 Kursen ger kunskap om företagsstruktur och utveckling, om lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö samt ger medvetenhet om företagets ansvar för att dessa lagar efterlevs. Den studerande får kunskap i olika metoder för att styra företags verksamhet, om ledarskapets funktioner samt dess påverkan på verksamheten. Kursen innehåller även etiska frågor vid ledarskapsutövning samt insyn i arbetslivets behov av kompetensutveckling, flexibilitet och kontinuerlig förändring. Personaladministration, 50 Kursen ger kunskap om löneadministration och om lagar och avtal, orientering i personalvård och -planering. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Redovisning & beskattning, 100 Kursen är en fördjupning i företagsekonomi. Den studerande lär sig att förstå hur olika delar i ett redovisningssystem kan samverka, hur man tillämpar lagar och regler gällande redovisning, rapportering och beskattning. Kursen ger färdighet i externa och interna transaktioner samt kunskap i upprättande av bokslut och handlingar som ingår i årsbokslut respektive årsredovisning. I kursen ingår även uppföljning och analys av bokslut, grundläggande principer för revision samt kunskap om skatter och deklarationer. Förkunskaper: Företagsekonomi B eller motsvarande. Rättskunskap A, 50 Kursen ger kunskap om rättsväsendets struktur, organisation och arbete, kännedom om huvuddragen i lagstiftningsprocessen samt förståelse för offentlighetsprincipen. Den studerande ska även känna till grundläggande juridiska begrepp, vara orienterad om de viktigaste delarna av civil-, process- och straffrätt, kunna lösa enklare juridiska problem, upprätta och tolka vanligt förekommande juridiska dokument samt känna till grunddragen i EU-rätten. Småföretagande A, 50 Behandlar de mindre företagens roll och funktion. Kursen utvecklar förmågan att använda sådana enklare metoder och tekniker, som de mindre företagen inom verksamhetsområdet använder inom marknadsföring, redovisning och kalkylering. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Småföretagande B, 100 Kursen ger en helhetsbild av företagande från affärsidé till etablerad verksamhet i mindre företag men behandlar även entreprenörens roll i samhällets utveckling. Förkunskaper: Småföretagande A eller Företagsekonomi B eller motsvarande. Jag tycker att allt fungerar bra. Känns fint att kunna ändra provtillfället vilket gör att studierna är lätta att kombinera med arbete och fritid. Jag tycker även att det har varit lätt att få kontakt med läraren. Jag är väldigt nöjd! Studerande NTI-skolan 17

18 Handel/Hotellkunskap/Turism Kursutbud Kursutbud Handel Poäng Kurskod Affärsutveckling 50 HNDL1201 Bransch- och produktkunskap 50 HNDL1202 Försäljning och service 50 HNDL1203 Handel specialisering * 200 HNDL1204 Inköp och varuhantering 100 HNDL1205 Näthandel A 50 HNDL1206 Näthandel B 50 HNDL1207 Personlig försäljning 50 HNDL1209 Praktisk marknadsföring A 50 HNDL1210 Praktisk marknadsföring B 100 HNDL1211 Projekt och företagande 50 ARL1202 Telefonförsäljning 50 HNDL1213 Transport och spedition 50 HNDL1214 Hotellkunskap Hotell A 50 HOK1202 Hotell B 150 HOK1203 Hotell C * 200 HOK1204 Hotelladministration 100 HOK1201 Konferens 100 HOK1205 Reception 100 HOK1206 Våningsservice 100 HOK1207 Turism Turism 50 TURI1205 Turism och resor 50 TURI1207 Turism - natur, kultur och miljö 100 TURI1206 * Praktik ingår Utbudet i handels-, hotell- och ekonomiämnen omfattar 37 kurser. Ett stort antal av dessa kan kombineras till yrkesförberedande kurspaket. Vårt utbud bygger på rapporter och undersökningar från branschorganisationer om utbildningsbehovet inom respektive yrkesområde. Om jag skickade ett meddelande till läraren fick jag alltid tillbaka ett svar väldigt fort! Studerande NTI-skolan Handel Affärsutveckling, 50 Kursen tar upp frågor som rör butiksetablering och affärsverksamhet ur ett helhetsperspektiv. I kursen ingår inköps- och försäljningsarbete samt organisation och personalfrågor. Förkunskaper: Inköp och varuhantering samt Praktisk marknadsföring B. Bransch- och produktkunskap, 50 Behandlar konsument- och miljöfrågor samt varuhandelns och tjänsteföretagens branscher och verksamhetsområden. I kursen ingår att använda olika källor för konsument- och produktinformation och att göra produktjämförelser. Försäljning och service, 50 Behandlar servicekunskap och försäljning i olika företagsformer. I kursen ingår också konsument- och marknadslagar samt datoranvändning i säljarbete. Handel specialisering, 200 Kursen behandlar bransch- och produktkunskap utifrån valt område. Kursen kan t. ex. inriktas mot livsmedel, mode och textil, sport och fritid, IT och elektronik eller annat produktområde inom handelsföretag. I kursen tas också upp förutsättningar för yrkesverksamhet och företagande inom handeln. Förkunskaper: Praktisk marknadsföring B samt Inköp och varuhantering. En stor del av kursen består av praktik. 18 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

19 Kursbeskrivningar Inköp och varuhantering, 100 Kursen tar upp inköpsarbete och rationell varuhantering inom handeln. I kursen ingår frågor som rör sortiment, lönsamhet och lagerkontroll. Kursen behandlar även miljömärkning, kretsloppstänkande och transporter. Förkunskaper: Bransch- och produktkunskap. Näthandel A, 50 Kursen tar upp elektronisk handel och butiksetablering på internet. I kursen ingår elektroniskt betalningssystem samt konsumenträtt och säkerhetsbestämmelser. Näthandel B, 50 Behandlar hur näthandel etableras och marknadsförs. Kursen tar upp affärsmöjligheter i samband med näthandel och i kursen ingår att skapa hemsidor med eller utan näthandelsalternativ. I kursen ingår även transporter och logistik inom området näthandel. Förkunskaper: Näthandel A och Praktisk marknadsföring A. Personlig försäljning, 50 Kursen behandlar säljarbete och säljsamtal av rådgivande och problemlösande karaktär. I kursen ingår även säljplanering, organisation och uppföljning samt datorstöd i säljarbetet. Förkunskaper: Försäljning och service. Praktisk marknadsföring A, 50 Kursen tar upp hur man planerar säljkampanjer och exponerar varor. I kursen ingår också att snabbtexta och utforma skyltar och reklammaterial med hjälp av datorprogram. Praktisk marknadsföring B, 100 Kursen behandlar säljmiljöer, varuexponering och utformning av säljstödsmaterial med utgångspunkt i affärsidé och säljplan. I kursen ingår att planera och genomföra säljkampanjer och enklare marknadsundersökningar. Förkunskaper: Praktisk marknadsföring A. Projekt och företagande, 50 Kursen ska stimulera intresset för och ge kunskaper om entreprenörskap, företagande och om projekt som arbetsform. Du får lära dig hur det är att arbeta i projekt utifrån en verksamhets- eller affärsidé och att söka kunskap genom kontakter med företag, myndigheter och organisationer. Telefonförsäljning, 50 Kursen behandlar marknadsföring och försäljning via telefon. I kursen ingår att skriva säljmanus utifrån god säljetik samt att använda modern teknik inom området. Förkunskaper: Försäljning och service. Transport och spedition, 50 Kursen behandlar transportbranschen och dess betydelse för varuhandel. I kursen ingår att arbeta med information och dokument i samband med transporter. Förkunskaper: Inköp och varuhantering. Hotellkunskap Hotelladministration, 100 Kursen tar upp hotellföretagets ekonomi såsom resultatplanering, budgetering och resultatuppföljning. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Hotell A, 50 En grundläggande kurs om hotellbranschen som utvecklar ett personligt förhållningssätt i servicesituationer. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Hotell B, 150 Behandlar hotellverksamhetens historiska bakgrund och nuvarande utveckling. Den behandlar även yrkesroller och arbetsuppgifter inom hotellets olika avdelningar samt personlig service och vett och etikett. Förkunskaper: Hotell A eller motsvarande. Hotell C, 200 Kursen behandlar alla förekommande uppgifter inom reception, konferensavdelning och våningsarbete. Kursen tar även upp prissättning av hotelltjänster, krav på säkerhet och olycksfallsrisker. Dessutom behandlar kursen konferensservering. Förkunskaper: Hotell B eller motsvarande. En stor del av kursen består av praktik. Konferens, 100 Ger fördjupade kunskaper i samtliga arbetsuppgifter inom en konferensanläggning. Kursen tar även upp försäljning, marknadsföring, planering och genomförande av olika konferensarrangemang. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Reception, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i samtliga arbetsuppgifter inom hotellreception inklusive försäljning och marknadsföring av hotelltjänster. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Våningsservice, 100 Kursen ger kunskaper om olika funktioner och arbetsuppgifter inom ramen för våningsarbete (housekeeping). Du får kunskaper om inredning, utrustning och maskiner på olika typer av hotell- och konferensanläggningar. Du lär dig utveckla miljö- och kvalitetstänkandet inom våningsarbete och får kunskap om vikten av att arbeta ergonomiskt riktigt för att förebygga skador. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Turism Turism, 50 Du får grundläggande kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. Kursen ger också kunskap om turismens utveckling och framtidsmöjligheter samt en översikt av svenska och utländska geografiska namn. Ett mål för kursen är även att skapa medvetenhet om betydelsen av god service och kundinriktat uppträdande. Turism och resor, 50 Kursen ger fördjupad kunskap om turism, dess olika målgrupper och vanliga resvägar och resmål. Du lär dig även att utveckla din förmåga att med hjälp av dator söka, samla och sammanställa information för att kunna planera, kalkylera och genomföra resor. Förkunskaper: Kursen Turism eller motsvarande. >>> Turism - natur, kultur och miljö, 100 Du får fördjupad kunskap om geografiska namn och begrepp av betydelse inom rese- och turistindustrin. Kursen ska också stimulera intresset för frågor kring natur, kultur, miljö och resurshushållning ur lokalt, nationellt och internationellt turismperspektiv. Förkunskaper: Kursen Turism och resor eller motsvarande. 19

20 IT- och mediaämnen Data grund Poäng Kurskod Datorkunskap 50 DAA1201 IT-stöd 50 ADM1207 Programhantering 100 DAA1203 Persondatorer 100 DTR1206 Databashantering 100 DTR1211 Information och layout A 50 ADM1205 Information och layout B 100 ADM1206 Programmeringsteknik Programmering A 50 DTR1207 Programmering B, C++ 50 PROC1408 Programmering C, C PROC1409 Programmering B, Java 50 PJAV1408 Programmering C, Java 100 PJAV1409 Programmering B, VisualBasic.NET 50 PVBA1408 Programmering C, VisualBasic.NET 100 PVBA1409 Nätverksteknik Datorkommunikation 100 DTR1201 Lokala nätverk A 100 DTR1203 Lokala nätverk B 150 DTR1204 IT-samordning 200 DTR1202 Operativsystem Unix 50 OUNX1405 Grafisk produktion Desktopp 50 DAA1202 Grafisk kommunikation A 100 GKO1201 Grafisk kommunikation B 100 GKO1202 Grafisk kommunikation C 200 GKO1202 Multimedia/Webbdesign Multimedia A 100 MUM1201 Multimedia B 100 MUM1202 Webbdesign 100 DTR1210 Medieproduktion A 200 MPR1201 Virtuella miljöer 100 MUM1203 Mediekommunikation A 100 MDK1201 Mediekommunikation B 100 MDK1202 Mediekommunikation C 100 MDK1203 Mediekunskap 100 MDK1204 Textkommunikation A 100 TEXK1201 Textkommunikation B 100 TEXK1202 Data grund (stöd för Windows) Datorkunskap, 50 Kursen ger kunskaper om grundläggande datoranvändning. Du utvecklar färdigheter i att använda programvarusviten Microsoft Office samt Windows XP. IT-stöd, 50 Kursen ger kunskaper om internetanvändning och nätverk, och om inställningar och installationer i datorer. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Programhantering, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i programvarusviten Microsoft Office. Dessutom utvecklar kursen din förmåga att använda datorn som arbetsredskap. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Persondatorer, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper om persondatorer och kringutrustning samt färdigheter i att installera hårdvara. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Databashantering, 100 Kursen ger kunskaper och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser. Programvaran är Microsoft Access. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Information och layout A, 50 Kursen ger kunskaper inom affärskommunikation och utvecklar förmågan att utforma intern och extern information. Programvaran är Microsoft Office. Förkunskaper: Programhantering eller motsvarande. Information och layout B, 100 Kursen behandlar affärskommunikation, text- och bildhantering, layout, språkbehandling samt elektronisk publicering. Programvaran är Microsoft Office. Förkunskaper: Programhantering samt Information och layout A eller motsvarande. Programmeringsteknik (stöd för Windows) Programmering A, 50 Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Du får också grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. Förkunskaper: Datorkunskap. Programmering B C++, Java eller Visual Basic, 50 Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i respektive programmeringsspråk. Förkunskaper: Programmering A. Kurslitteratur till Visual Basic på engelska. Programmering C C++, Java eller Visual Basic, 100 Kursen ger ytterligare teoretiska och praktiska kunskaper i respektive programmeringsspråk. Förkunskaper: Programmering B. Kurslitteratur till Visual Basic på engelska. Vi har tagit fram ett antal kurser som rätt kombinerade förbereder för olika former av certifieringar, eller som motsvarar de yrkeskunskaper som krävs inom olika branscher. Du kan kombinera kurser till ett kurspaket eller läsa kurserna fristående på heltid, halvtid eller kvartstid. Kursförteckningen ovan är upplagd som rekommenderade studievägar inom respektive område. 20 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

21 Kursbeskrivningar Nätverksteknik (stöd för Windows) NTI är en Ciscoakademi och kurserna i området förbereder därigenom för certifiering inom världens mest tillämpade nätverkshårdvara. Datorkommunikation, 100 Kursen är uppbyggd kring OSI-modellen och förklarar i detalj hur nätverkskommunikation fungerar när TCP/IP används. Du lär dig bl a nätverksutrustningar, LAN- och WAN-kommunikation. Förkunskaper: Persondatorer eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. Lokala nätverk A, 100 I kursen får du konstruera och konfigurera nätverk samt bekanta dig med den hårdvara som krävs. Förkunskaper: Datorkommunikation eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. Lokala nätverk B, 150 Kursen fokuserar på Windows Server Kursen bygger på Microsofts eget kursmaterial som ger möjlighet till praktiska övningar med operativsystemet på din egen dator. Förkunskaper: Lokala nätverk A eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. IT-samordning, 200 Kursen kompletterar dina kunskaper i hur man designar, installerar och felsöker ett lokalt nätverk med olika typer av WAN-länkar. Förkunskaper: Lokala nätverk A eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. Operativsystem Unix, 50 Kursen ger kunskaper om världens mest använda operativsystem för webbservrar. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Grafisk produktion (stöd för Windows) Observera att särskilda regler gäller kring lån av programvara för kurserna Grafisk kommunikation A C. Desktopp, 50 Kursen ger inblick i grafisk trycksaksproduktion. Du lär dig grunderna inom layout, grafisk design och typografisk formlära. I kursen används programmet Photoshop Elements. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Grafisk kommunikation A, 100 Kurser ger en översikt över den grafiska kedjan. Du får lära dig grundläggande layout- och bildbehandling. I kursen använder vi programvara från Adobe. Förkunskaper: Desktopp eller motsvarande. Grafisk kommunikation B, 100 Kursen ger ökade kunskaper i den grafiska produktionskedjan. Du lär dig att skapa och anpassa bilder till tryckproduktion samt elektronisk publicering. I kursen använder vi programvara från Adobe. Förkunskaper: Grafisk kommunikation A eller motsvarande. Grafisk kommunikation C, 200 Kurser ger en fördjupad kunskap om hela den grafiska produktionskedjan. I kursen ingår ett projektarbete där du arbetar teoretiskt och praktiskt, från idé till slutprodukt. Du lär dig att i ett arbetsflöde använda branschens standardprogram, Adobe InDesign, Photoshop och Illustrator. Förkunskaper: Grafisk kommunikation B eller motsvarande Multimedia/Webbdesign (stöd för Windows) Multimedia A, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper i hur text, bild, ljud och form sammanställs till en interaktiv presentation. Vi använder programmen Macromedia Flash och Adobe Photoshop. Förkunskaper: Desktopp eller motsvarande. Multimedia B, 100 Kursen behandlar multimedia, dess beståndsdelar och samverkan mellan multimedial produktion och slutanvändare. Kursens huvudprogram är Macromedia Flash. Förkunskaper: Multimedia A eller motsvarande. Delar av kurslitteraturen och programvarorna är på engelska Webbdesign, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad samt färdigheter i att använda branschens standardprogram Macromedia Dreamweaver. Förkunskaper: Desktopp eller motsvarande. Delar av kurslitteraturen och programvarorna är på engelska. Medieproduktion A, 200 Du får utökade kunskaper i branschens standardprogram Photoshop, Flash och Dreamweaver, samt gränssnitt och teori via ett projekt i form av en webbplats som läggs ut skarpt på internet. Förkunskaper: Webbdesign eller motsvarande. Delar av kurslitteraturen och programvarorna är på engelska. Virtuella miljöer, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper om hur en användarvänlig virtuell miljö för människors kommunikation och lärande realiseras. Förkunskaper: Multimedia A eller motsvarande. Mediekunskap, 100 Kursen handlar om massmedierna, deras historiska tillkomst och den roll de spelar i dagens samhälle. Mediekommunikation A, 100 Kursen behandlar masskommunikationens och reklamens roll och betydelse i samhället. Kursen ger fördjupad kunskap om hur de olika massmedierna kommunicerar med och påverkar sin publik. Förkunskaper: Mediekunskap eller motsvarande. Mediekommunikation B, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i marknadsplanering och projektledning samt i arbetsprocessen från idé till färdig produktion. Förkunskaper: Mediekommunikation A eller motsvarande. Mediekommunikation C, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i att genomföra marknads- eller attitydundersökningar. Kursen ger även fördjupade kunskaper i internationell marknadskommunikation. Förkunskaper: Mediekommunikation B eller motsvarande. Textkommunikation A, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper om det skrivna språkets uttrycksformer samt en orientering om text inom journalistik, information och reklam. Textkommunikation B, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper om textens uttrycksformer och utrymme för att arbeta med ett textinnehåll från idé till färdig produkt. Förkunskaper: Textkommunikation A eller motsvarande. 21

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Kurs. katalog. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Kurs. katalog. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka Albert Einstein Kurs katalog 2001 Birgerskolan - Komvux i Ystad Kontakta oss Postadress Internet

Läs mer

ADMINISTRATION BYGGKUNSKAP/MÅLERITEKNIK

ADMINISTRATION BYGGKUNSKAP/MÅLERITEKNIK ADMINISTRATION Information och layout A Kurskod: ADM1205 Kontaktpers: Kerstin Börjesson Information och Layout A lär dig använda Word på ett effektivt sätt, lär dig göra snygga dokument och lär dig skriva

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

NTI-skolan Yrkesutbildningar

NTI-skolan Yrkesutbildningar NTI-skolan Yrkesutbildningar Yrken i sikte På NTI-skolan får du som vuxenstuderande lärarledd distansundervisning i yrkesämnen, allt från Hotelladministration till Inköp och varuhantering. Du läser varifrån

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning

Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning 1 (14) Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning OBS! Alla kurser startar inte alla perioder Arbetssätt och lärande, LPL1201, 50 poäng Kursen skall ge kunskap om människors läroprocesser och olika sätt

Läs mer

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier Vuxenstudier i Flen, Katrineholm eller Vingåker All utbildning som presenteras i katalogen

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux

LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog 1 orebro.se/komvux INNEHÅLL GRUNDLÄGGANDE KURSER 3 GYMNASIEKURSER 5 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING 11 EGET SCHEMA 16 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA SÄRVUX

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring Estetik och skapande Bild och Form grundkurs Caroline Ring BF 1202 Du får lära dig grunderna i att skapa tvådimensionella och tredimensionella bilder. Du får chans att prova många olika material och tekniker.

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer