PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD"

Transkript

1 PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD NTI-skolan lär dig på dina villkor

2 NTI-skolan lär dig på dina villkor Välkommen till NTI-skolan! Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med distansutbildning och är tillgängliga på telefon eller e-post hela dagarna för att kunna hjälpa dig att uppnå dina mål. Inga omvägar, du jobbar direkt mot din lärare som sköter hela kursen från start till mål.

3 Innehåll Steg för steg: att plugga på distans 4 Behöriga lärare ger hög kvalitet 6 Kärnämnen och allmänna ämnen Språk 8 Samhällsvetenskap 10 Matematik/Naturvetenskap 14 Ekonomi/Juridik/Administration 16 Handel/Hotellkunskap/Turism 18 IT- och mediaämnen 20 Omvårdnad 22 3

4 steg för steg 1 Du söker hos Vuxenutbildningen i din hemkommun Det finns över 150 kurser inom kärnämnen, allmänna ämnen, IT- och mediaämnen samt omvårdnadsämnen. Samtliga kan läsas i 100, 50 och 25% studietakt. Du kan påbörja kurserna med stor flexibilitet året runt. Alla kurser är nationella, högskoleförberedande och studiemedelsberättigande. Observera att utbudet kan skilja sig från kommun till kommun, se hur det förhåller sig där du bor. 2 Dina kursval skickas till NTI-skolan I samma ögonblick som du registreras får du en personlig lärare och tillgång till din egen del av vår webbplats. Du använder din privata e-postadress under studierna. Har du ingen hjälper vi dig snabbt och enkelt att ordna en. 3 Allt material skickas till din hemadress inför kursstart Du ska ha allt material i god tid före kursstart. NTI säljer kurslitteratur till låga priser med fördelaktiga betalningsvillkor. Du får inloggningsuppgifter, individuell studieplan och information för att lätt kunna ta dig in på skolans webbplats. Du kan direkt se dina kurser och förbereda dig inför studierna. 4 Du börjar plugga System med kursveckor Du börjar alltid på en måndag. Den veckan är kursvecka 1, därpå följer du kursveckornas anvisningar fram till den sista. Enkelhet Ledstjärnan för vår webbplats är enkelhet. Du behöver alltså endast hygglig datorvana enkel surfning, grundläggande kunskaper i ordbehandling, skicka e-post för att plugga hos oss. Inga komplicerade tilläggsprogram eller hackerkunskaper krävs! 4 Om du studerar minst 300 poäng sammanhängande på heltid vid NTI-skolan får du låna datorutrustning.

5 steg för steg Läromedel Du har alltid en lärobok som röd tråd genom kursen. Du får också möjlighet att använda många andra kanaler för inlärningen: webbsidor, e-böcker, genomgångar och föreläsningar via din dator, direktundervisning av din lärare per telefon. Denna flerkanaliga inlärning har visat sig mycket effektiv när man läser på distans. Närvaro Varje fredag gör du din närvaro i form av enklare kursrelaterade frågor på internet. Närvarouppgifterna är en exakt motsvarighet till att delta i en klassrumsutbildning. Närvaron är alltså lika obligatorisk som vid traditionell klassrumsundervisning, men här sker den veckovis över internet. Betygsgrundande uppgifter Du gör naturligtvis också betygsgrundande uppgifter enligt anvisningarna du följer varje vecka. Din lärare ger dig respons/delbetyg så att du vet hur du ligger till under kursens gång och kan utvecklas i dina studier. Muntliga betygsgrundande uppgifter gör du över telefon. Inom IT- och mediakurserna gör du praktiska prov som du skickar över internet. Tillgänglighet Hela dagarna kan du nå din personliga lärare per telefon och e-post. Du blir alltid bemött som individ, inte som en i mängden, något som många beskriver som den största fördelen med att studera på det här sättet. 5 Du har betygssamtal med din lärare I samband med kursslut håller du ett betygssamtal med din lärare. Syftet med detta är att du ska få en god uppfattning om på vilka grunder ditt arbete bedömts. Vi är mycket måna om att du alltid känner att du blivit rättvist bedömd, oavsett vilket betyg du får. Eftersom vi inte träffas ansikte mot ansikte är det naturligtvis också viktigt att läraren får en god uppfattning om hur du tänkt kring dina uppgifter och att du producerat betygsunderlaget under självständiga former. 6 Ditt betyg skickas till Vuxenutbildningen När betyget är satt skickas det till Vuxenutbildningen i din hemkommun där du kan begära ut det för att söka in på högskolan eller vilka mål du nu har för dina studier. Så sluts cirkeln, och vi hoppas att du förutom dina syften med studierna även haft många nöjsamma och utvecklande stunder under resans gång! Välkommen till NTI-skolan! 5

6 Behöriga lärare ger hög kvalitet NTI-skolan bedriver lärarledd undervisning på distans. Det betyder att du läser varifrån du vill, men ändå har ständig tillgång till lärare som hjälper dig med studierna. Du får en personlig lärare som arbetar heltid med distansundervisning. Det innebär att du kan få hjälp per telefon eller e-post hela dagarna, varje vardag i veckan. Samtliga NTI-lärare i kärnämnen och allmänna ämnen är behöriga! Charlotte Holmgren Kurser: Svenska A, B, C och Historia A och B Du kan plugga när det passar dig Charlottes studerande består av en stor blandning av människor, som ofta har en sak gemensamt. De har bestämt sig för att skola om sig för ett nytt yrke. Charlotte hjälper dem att nå sina mål. Vuxna med familjer och småbarn är till exempel en stor grupp som väljer att studera på distans. Det är framförallt friheten, att de kan studera och lösa uppgifter när de själva vill och att de inte behöver passa några tider, som lockar många. Du kan plugga när det passar dig. Charlotte tycker att hon får bra kontakt med sina studerande och att det blir ett nära samarbete, trots att de inte ses i verkliga livet. Vissa ringer ofta, andra föredrar att mejla regelbundet. Mina studerande vet att de kan ringa mig med sina frågor och funderingar större delen av dagen och att jag finns tillgänglig via mejl. De får alltid snabb respons. Jag tycker att det fungerar utmärkt att vara lärare på distans och trivs väldigt bra. Jag upplever att jag får en fin kontakt med de studerande. Och jag vet att de i sin tur upplever att de får snabb och genomtänkt respons. För att säkerställa att alla hänger med jobbar vi med inlämningsuppgifter som är obligatoriska. Efter varje kurs har vi även ett slutarbete, följt av ett muntligt samtal för att säkerhetsställa att kunskapen har fastnat. Vi ger också en väldigt grundlig feedback på alla inlämningsuppgifter och hjälper våra studerande att utvecklas vidare. Distansstudierna blir väldigt individuella och utvecklande utifrån just de studerandes förutsättningar. Jag ser snabbt vilka områden som vi ska bygga vidare på. Stefan Fürst Kurser: Redovisning och beskattning, Företagsekonomi A, Marknadsföring, Småföretagande A och B, Internationell ekonomi. Undervisning på distans ger närhet Hela Sverige är Stefans klassrum, med studerande från Lund i söder till Luleå i norr. Många studerar på kvarts eller halvtid och arbetar parallellt med studierna. Möjligheten att kombinera studier på kvällar och helger med ett jobb är en av distansundervisningens stora fördelar, framhåller Stefan. En annan stor fördel är lärarens tillgänglighet. I ett klassrum är det upp till 30 andra som vill ha uppmärksamhet. Här kan läraren fokusera på varje individs arbete. Aktiva studerande kan därför få ut väldigt mycket av sina studier. Distansundervisningen ger en närhet som är svår att uppnå i klassrum. Det blir mera tid för dialog med både skriftlig och muntlig handledning från läraren. Man får kommentarer på alla uppgifter som lämnas in. Om jag märker att en studerande har stött på problem så ringer jag upp går igenom det på telefon. I ett klassrum finns inte den tiden för dialog. Merparten av våra studerande går vidare till högskolestudier och KY-utbildningar. Andra ser kurserna som kompetensutveckling inom ramen för sin anställning. En växande andel som läser kurserna Företagsekonomi och Småföretagande startar eget företag efter utbildningen. I uppgifterna ingår bland annat att ta fram en produktlansering och en affärsplan, vilket flera sedan använder för att komma igång på egen hand. Ett antal studerande har startat eget bland annat som redovisningskonsulter, butiksägare och hantverkare, berättar Stefan. 6

7 Några lärarröster Glenn Berglund Kurser: Kemi, Biologi, Miljökunskap Marie Strindlund Kurser: Svenska som andraspråk A och B. Det bästa med distansstudier är flexibiliteten Glenn är lärare inom ämnena kemi, biologi och miljökunskap. Han har också en samordnande roll för alla naturämnen på NTI-skolan. Jag tycker att det absolut bästa med distansstudier är flexibiliteten. Att de studerande kan sitta var som helst i Sverige och plugga på vilket klockslag som helst på dygnet. De studerande på NTI:s distansutbildningar är utspridda över hela världen. Men på just Glenns naturämnen, kemi och även fysiken, är Sverige huvudorten för de flesta studerande. Det finns en enkel förklaring till det. Vi måste kunna skicka utrustning till dem som pluggar Kemi och Fysik. Av säkerhetsskäl är det bara möjligt inom Sveriges gränser. De får låna varsin laborationslåda. I den finns all den utrustning och de kemikalier som behövs för att de ska kunna genomföra de laborationer som står på schemat. Det är otroligt effektivt att låta de studerande laborera på egen hand. De måste klara av vissa moment och blir mycket delaktiga. När man kör laborationer i klassrum så sker det ofta i grupp om två till tre, och då är det ofta en i skaran som är mer drivande. Då blir alla inte lika delaktiga och engagerade. Med kemilådan hemma får den studerande jobba i sin egen takt och ta ansvar för sitt lärande. Efter laborationerna skickar de studerande en rapport till mig. Eleven redovisar också sina resultat och slutsatser muntligt. Att det sker via telefon är ett mycket bra sätt att känna av om den studerande tillgodogjort sig kunskapen. Glenn upplever att kontakten med de studerande blir väldigt god. Att samarbetet fungerar bra via telefon och e-post. Vissa studerande går en 20-veckorskurs och pratar med mig varje dag. Då hinner man verkligen lära känna varandra. Vill man ta initiativ till kontakt så finns jag här! Ambitiösa och motiverade Maries studerande har en väldigt blandad bakgrund. Samtidigt har alla en sak gemensamt ingen av dem har svenska som sitt modersmål. Många är väldigt ambitiösa och motiverade. De har förstått att de måste lära sig svenska för att kunna integrera sig i samhället. Svenska som andraspråk väger lika tungt som vanlig gymnasiesvenska. Våra studerande har därför samma möjlighet som andra att söka vidare till högre studier, berättar Marie. Den största fördelen med att läsa på distans är att det går att kombinera med ett jobb. Alla har ju inte råd att sluta jobba och plugga med studiemedel. Du har också möjlighet att läsa i olika hastigheter. Läser du på halvtid är kursen upplagd på tio veckor. Kvartstid är tjugo veckor. Om du behöver betyg snabbt så kan du läsa kursen på heltid som är fem veckor. Det handlar mycket om självdisciplin. Men om man tar sig tid att sitta ner så är det här en studieform som passar alla, förklarar Marie. Språkövningarna sker bland annat med hjälp av en cd som följer med kursboken. Med den kan du lyssna på texter och höra uttal av ord. Vi brukar också tipsa om olika internetsidor med uttalsövningar. Telefon och e-post möjliggör individuell handledning i större utsträckning än om vi suttit i ett klassrum. Vi har exempelvis muntliga uppgifter där man får berätta om en novell eller en bok som man har läst. Då kan jag ge respons direkt om det är något som brister. 7

8 Språk Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Engelska A* 100 EN1201 Engelska B 100 EN1202 Engelska C 100 EN1203 Franska, steg FR1301 Franska, steg FR1302 Franska, steg FR1303 Franska, steg FR1304 Italienska, steg IT1301 Italienska, steg IT1302 Japanska, steg JAP1301 Japanska, steg JAP1302 Latin A 100 LAS1201 Latin B 100 LAS1202 Mandarin/Kinesiska, steg MAD1301 Mandarin/Kinesiska, steg MAD1302 Spanska, steg SP1301 Spanska, steg SP1302 Spanska, steg SP1303 Spanska, steg SP1304 Svenska A* 100 SV1201 Svenska B* 100 SV1202 Svenska C 50 SV1205 Svenska som andraspråk A* 100 SVA1201 Svenska som andraspråk B* 100 SVA1202 Tyska, steg TY1301 Tyska, steg TY1302 Tyska, steg TY1303 Tyska, steg TY1304 Kärnämnen och allmänna ämnen syftar till att du som studerande ska tillgodogöra dig innehållet i de av Skolverket fastställda nationella kursplanerna för gymnasial nivå. Kurserna är högskoleförberedande och studiemedelsberättigande. Alla NTI-lärare i dessa ämnen är behöriga. Förkunskaper Du ska ha 9-årig grundskola eller motsvarande. Inga övriga förkunskaper för A-kurser, för B-kurser krävs A-kurs eller motsvarande kunskaper osv. Obs! Studierna förutsätter att du har viss datorvana och tillgång till internet. Studietakt Du kan välja mellan studietakterna heltid 100%, halvtid 50% eller kvartstid 25%. Du kan påbörja kurserna med stor flexibilitet året runt. * Kärnämne Vill ge läraren ett stort MVG för att han kunnat ge bra information när jag inte förstått! Studerande NTI-skolan 8 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

9 Kursbeskrivningar Engelska A, 100 Du bygger upp förmågan att kommunicera på engelska i olika situationer. Din tilltro till den egna språkliga förmågan i tal och skrift ökas. Kursen ger tillfälle till läsning för nöje, kunskaper och kulturkännedom. Engelska B, 100 Kursen har en analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedomen om engelskspråkig kultur fördjupas. Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande. Engelska C, 100 Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen finns möjlighet att använda engelska i projektarbete och arbeta med att formulera mål, välja och motivera arbetsmetod, formulera och genomföra en arbetsplan samt att utvärdera och på olika sätt presentera resultatet av ett arbete. Förkunskaper: Engelska B eller motsvarande. Moderna språk, steg 1, 100 Steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation. Moderna språk, steg 2, 100 Steg 2 ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och din kännedom om kulturer i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar liksom förmågan att använda hjälpmedel som t ex lexikon. Förkunskaper: Steg 1 eller motsvarande. Moderna språk, steg 3, 100 I steg 3 använder du språket på ett alltmer varierat sätt. Du lyssnar och läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. Förkunskaper: Steg 2 eller motsvarande. Moderna språk, steg 4, 100 Steg 4 breddar språkförmågan och innehåller olika varianter av språket. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Förkunskaper: Steg 3 eller motsvarande. Latin A, 100 Kursen lägger grunden för en allmän förståelse av latinets struktur. Förutom ett basordförråd omfattar kursen elementära kunskaper i latinsk formlära. Ordstudierna tar upp sådana morfem som fortlever i de moderna språken. Till kursen hör studium av några centrala skeenden i Roms historia samt några typiska sidor av det romerska samhället. Latin B, 100 I kursen studeras främst kortare latinska originaltexter. Ett mera ingående studium av latinsk formlära och syntax liksom ett fördjupat studium av romersk kulturhistoria ingår också och är en förutsättning för en ökad förståelse av de latinska texterna. Morfemanalys av internationella lånord i främmande språk förutsätter goda kunskaper om klassiskspråkiga morfem och om hur dessa omformats i de moderna språken. Förkunskaper: Latin A. Svenska A, 100 Kursen behandlar textläsning, textproduktion och muntlig träning. Vi läser fack- och skönlitteratur från olika tider och kulturer och övar oss i att förmedla åsikter och erfarenheter i tal och skrift. Svenska B, 100 Den studerande ska kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga. Vidare utvecklar kursen skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv. Förkunskaper: Svenska A eller motsvarande. Svenska C, 50 Fördjupning i språket som redskap för kommunikation, textuppbyggnad, talandets villkor, variation i språket med hänsyn till syfte och mottagare, kritisk granskning och värdering av budskap i olika medier. Förkunskaper: Svenska B eller motsvarande. Svenska som andraspråk A, 100 Kursen förmedlar grundläggande regler för språkets bruk och uppbyggnad. Du tränar dig i att kommunicera muntligt och skriftligt och blir medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk. Du lär dig utnyttja informationskällor av olika slag. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Svenska som andraspråk B, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i det svenska språkets bruk och uppbyggnad. Du utvecklar ditt ordförråd i tal och skrift och lär känna oskrivna regler för samtal i den svenska kulturen. Du får läsa skönlitterära och andra texter, som du sedan diskuterar och redovisar i tal och skrift. Förkunskaper: Svenska som andraspråk A eller motsvarande. 9

10 Samhällsvetenskap Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Arbetssätt och lärande 50 LPL1201 Filosofi A 50 FS1201 Filosofi B 50 FS1202 Geografi A 100 GE1201 Geografi B 50 GE1202 Historia A 100 HI1201 Historia B 100 HI1202 Historia C 100 HI1203 Kommunikation 50 LPL1204 Pedagogiskt ledarskap 100 LPL1208 Projektarbete 100 PA1201 Psykologi A 50 PS1201 Psykologi B 50 PS1202 Religionskunskap A* 50 RE1201 Religionskunskap B 50 RE1202 Samhällskunskap A* 100 SH1201 Samhällskunskap B 100 SH1202 Samhällskunskap C 100 SH1203 * Kärnämne AnnCatrin i Samhälle A, har verkligen varit en bra och hjälpsam lärare med stor förståelse för hinder och problem i vardagen då man kanske inte kunnat fullfölja utan behövt någon extra dag för inlämning. Riktigt bra lärare! Studerande NTI-skolan 10 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

11 Kursbeskrivningar Arbetssätt och lärande, 50 Kursen är avsedd att introducera ett pedagogiskt tänkande och ett demokratiskt förhållningssätt till andra. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Filosofi A, 50 Kursen innehåller några teman kring människan, meningen, moralen. Den tar upp moderna teorier i historisk belysning och behandlar bland annat människan och arbetet, feminism, biologi eller samhälle, jaget och modern teknik, det rättvisa samhället samt ondskans problem. Filosofi B, 50 Innebär en breddning och fördjupning, där A-kursens kunskaper tilllämpas vid studier i klassiska och nutida filosofiska ämnen. Tillämpad etik innebär både analys och eget ställningstagande. Vetenskapsteori och logik har betydelse för kommande studier och studier i andra ämnen. Olika filosofiska traditioner lyfts fram för att visa på skillnader både när det gäller frågeställningar och metoder. Förkunskaper: Filosofi A. Geografi A, 100 Kursen behandlar människan och hennes omgivningar, natur- och kulturlandskap, samband mellan geografiska områden, hur människan förändrar jordytan samt resurser och resursanvändning. Geografi B, 50 Kursen Geografi B innebär en fördjupning av geografistudierna och har inriktning mot samspelet mellan natur-, kultur- och samhällsbetingade processer och konsekvenserna därav för aktuella och framtida levnadsvillkor och för miljön. Kursen utvecklar ytterligare förmågan att arbeta med geografiska teorier, modeller och begrepp och att självständigt arbeta med geografisk informationshantering. Förkunskaper: Geografi A eller motsvarande. Historia A, 100 Kursen omfattar historien från forntid till nutid, den historiska utvecklingen och tänkbara orsaker till händelser i vår tid. Historia B, 100 Kursen är en fördjupning av Historia A. Arbetsformerna förutsätter självständighet och förmåga att granska historiska källor. Förkunskaper: Historia A eller motsvarande. Historia C, 100 Kursen fördjupar kunskaperna och breddar färdigheterna vad gäller källkritik och historiesyn. Förkunskaper: Historia A. Kommunikation, 50 Kursen utvecklar förståelse av kommunikativa processer och kunskap om olika former av kommunikation mellan människor, såsom vid information, samtal och aktiviteter i grupp. Pedagogiskt ledarskap, 100 Kursen behandlar olika typer av ledarskap och förmågan att bemöta människor utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Även animerat ledarskap som syftar till att motivera och inspirera deltagarna ingår. Projektarbete, 100 Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning. Psykologi A, 50 Målet för kursen är att den studerande ska utveckla sin självkännedom liksom sin förståelse för andra människor. Vi studerar människans utveckling, samspelet mellan människor, arv och miljö, psykiska kriser och problem samt omvärldsuppfattning. Psykologi B, 50 Under kursen får du möjlighet till fördjupade studier inom några intressanta områden. Det kan exempelvis röra sig om mänskliga kriser, psykiska påfrestningar och störningar, arvets och miljöns betydelse, samspelet mellan människor eller sambandet mellan psykologi och samhälle. Förkunskaper: Psykologi A eller motsvarande. Religionskunskap A, 50 Den studerande lär sig att förstå hur religion och livsåskådning formar människors sätt att tänka och handla. I kursen möter du världens stora religioner och läser några av deras heliga skrifter. Vi studerar även icke religiösa livsåskådningar. Religionskunskap B, 50 Den studerande dokumenterar kunskap om världsreligionernas grundtankar, traditioner och uttrycksformer, samt jämför och diskuterar olika religioners människo- och samhällsuppfattningar. Förkunskaper: Religionskunskap A eller motsvarande. Samhällskunskap A, 100 Kursen ger kunskap om demokratins framväxt och funktion samt förståelse för hur sociala, politiska, ekonomiska och geografiska förhållanden har format och påverkar såväl det lokala samhället som det internationella. Samhällskunskap B, 100 De studerande får en fördjupad kunskap i hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden formar samhället. Kursen medverkar även till utveckling av ett kritiskt granskande förhållningssätt i samhällsfrågor och till samhällets utveckling. Förkunskaper: Samhällskunskap A. Samhällskunskap C, 100 Kursen ger ytterligare breddning och fördjupning av utbildningen i ämnet. De samhällsfrågor som studeras blir mer komplexa. Förkunskaper: Samhällskunskap B. 11

12 12

13 Jag är jättenöjd! Trevligt bemötande från all personal och studiesättet passar mig perfekt eftersom jag kan läsa när det passar mig. :-) Studerande NTI-skolan NTI-skolan lär dig på dina villkor 13

14 Matematik/Naturvetenskap Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Biologi A 100 BI1201 Biologi B 50 BI1202 Ellära A 50 ELL1201 Fysik A 100 FY1201 Fysik B 150 FY1202 Kemi A 100 KE1201 Kemi B 100 KE1202 Matematik A* 100 MA1201 Matematik B 50 MA1202 Matematik C 100 MA1203 Matematik D 100 MA1204 Matematik E 50 MA1205 Miljökunskap 100 MKU1202 Naturkunskap A* 50 NK1201 Naturkunskap B 100 NK1202 * Kärnämne Kurser med laborationer Vår tappning av laborativa ämneskurser är utformade för att stimulera till mångsidigt lärande. Naturligtvis ingår också att du som studerande får genomföra fulllödiga laborationer för att uppnå målen enligt Skolverkets kursplaner. I ämnena Biologi, Miljökunskap och Naturkunskap är laborationerna knutna till den studerandes vardagsmiljö. I Fysik A och B har vi tagit fram laborationslådor med instrument och annan avancerad utrustning som används för de i kursen ingående laborationerna. Laborationsutrustningen skickas per post i skräddarsydda emballage hem till varje enskild studerande. I Kemi A tillämpas mikrolaborationer, vilket innebär att man använder mycket små mängder av de aktuella substanserna och att utrustningen är speciellt utformad för detta ändamål. Mikrolaborationer är också bra i den bemärkelsen att de belastar miljön en bråkdel så mycket som reguljära kemilaborationer. I Kemi B görs laborationerna på plats i en laborationssal på någon närbelägen skola då de innehåller hälsovådliga kemiska ämnen. Laborationsrapport upprättas av den studerande och skickas till läraren för bedömning. Kanonbra lärare. Sara bryr sig verkligen om eleven istället för att bara tänka matte. Studerande NTI-skolan 14 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

15 Kursbeskrivningar Biologi A, 100 I kursen presenteras teorier om livets uppkomst och utveckling, arvets och miljöns betydelse, genteknik och dess etik, ekosystem och olika organismers beteenden. Fältstudier, experimentellt arbete och naturvetenskapliga teorier utgör grunden för kunskapsinhämtningen. Biologi B, 50 Kursen bygger på genomförandet och tolkningen av fysiologiska experiment som ger insyn i mikrobiologi, molekylärbiologi och fysiologi. Förkunskaper: Biologi A eller motsvarande. Ellära A, 50 Kursen ger grundläggande kunskaper om likström och enfas växelström. Kursen ger också kunskaper i mätning, bearbetning och beräkning av elektriska storheter. Du lär dig dessutom att välja rätt instrument i olika situationer samt att analysera mätvärden och därigenom lägga grunden till felsökning inom el- och elektronikområdet. Fysik A, 100 Den studerande ska kunna delta i planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt muntligt och skriftligt kunna redovisa och tolka resultaten. Vidare ska den studerande kunna föra resonemang kring fysikaliska begrepp och modeller samt genomföra enkla beräkningar, ha kunskap om ljus, elektriska fält, värme, tryck samt om universums struktur och materiens uppbyggnad. Fysik B, 150 Kursen utvecklar förmågan att planera och genomföra experimentella undersökningar samt att muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten. Kursen ger även fördjupning inom begrepp såsom kraft, massa, energi, rörelsemängd och kunskap om elektriska och magnetiska fält, induktion, mekaniska och elektromagnetiska vågor, atomers struktur, strålning med mera. Förkunskaper: Fysik A eller motsvarande. Kemi A, 100 Kursen behandlar bland annat materialuppbyggnad, kemiska reaktioner, formelskrivningar och kemiska beräkningar, syror och baser samt kemiska ämnens förekomst och egenskaper. Matematik C, 100 Kursen syftar till att utveckla förmågan att formulera, analysera och lösa matematiska problem med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser, såsom algebra, funktionslära, förändringar och extremvärden samt beräkningar med hjälp av derivata. Förkunskaper: Matematik B eller motsvarande. Matematik D, 100 Kursen innehåller trigonometri, differentialkalkyl och integralkalkyl. Förkunskaper: Matematik C eller motsvarande. Matematik E, 50 I kursen tillämpas begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser. Eleven lär sig även att räkna med komplexa tal och differentialekvationer. Förkunskaper: Matematik D eller motsvarande. Miljökunskap, 100 Kursen behandlar samhällets långsiktiga mål för en ekologiskt hållbar utveckling och deras tillämpning på lokal och individuell nivå. Kursen innehåller ett undersökande arbetssätt genom fältstudier, experiment och andra projekt. Hela kursen är kopplad till ett pedagogiskt webbstöd där studerande tillsammans diskuterar aktuella frågor kopplade till kursen. De studerande får en fördjupad kunskap som rör samspelet mellan mänsklig aktivitet och miljön såväl i ett globalt perspektiv som i sin närmiljö. Naturkunskap A, 50 Kursen innehåller experiment, analys och tolkning samt observationer där miljöfrågor och ekologiska frågor tas upp. De studerande får fördjupad kunskap om ekosystem samt insikt i betydelsen av biologisk mångfald. Naturkunskap B, 100 Observationer, experiment och betydelsen av etiska frågeställningar är viktiga delar av kursen. Vi studerar människans naturvetenskapliga vardag, livets förutsättningar och utveckling, organismens uppbyggnad och funktion med mera. Kemi B, 100 Kursen behandlar organisk kemi, biokemi, analytisk kemi, kemisk jämvikt, kemiska beräkningar med mera. Förkunskaper: Kemi A eller motsvarande. Matematik A, 100 Du får repetition och fördjupning i grundskolans matematik. Matematik B, 50 I kursen arbetar vi med algebra, funktionslära, geometri, sannolikhetslära och statistik. Förkunskaper: Matematik A eller motsvarande. Vi rekommenderar att du läser denna kurs på deltid, ej heltid. 15

16 Ekonomi/Juridik/Administration Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Administration A 50 ADM1201 Administration B * 200 ADM1202 Affärsjuridik 50 RK1201 Affärskommunikation engelska 50 ADM1203 Export och import 50 FE1209 Finansiering och kalkylering 50 FE1201 Företagsekonomi A 50 FE1202 Företagsekonomi B 150 FE1203 Internationell ekonomi 50 FE1210 Konferens och reception 100 ADM1208 Logistik A 50 TRTE1211 Logistik B 50 TRTE1212 Marknadsföring 100 FE1204 Miljöjuridik 50 RK1202 Organisation och ledarskap 50 FE1205 Personaladministration 50 ADM1209 Redovisning och beskattning 100 FE1206 Rättskunskap 50 RK1203 Småföretagande A 50 FE1207 Småföretagande B 100 FE1208 Kurserna Företagsekonomi A, Företagsekonomi B, Redovisning och beskattning, Affärsjuridik, Personaladministration m fl. ger dig en både bred och djup kunskap om organisationers olika ekonomiska arbetsområden. Ekonomi är ett område som berör och påverkar oss alla, oavsett vad vi sysslar med och var vi arbetar. Alla personer och organisationer har begränsade resurser som måste hanteras vare sig det gäller din egen privatekonomi, näringslivets företag, offentlig förvaltning inom stat och kommun eller ideell verksamhet som Röda Korset och idrottsklubben. Eftersom alla organisationer behöver kunniga personer för sin ekonomihantering med inköp, löner, försäljning, redovisning osv. finns det utmärkta möjligheter att få arbeta inom detta område eller starta eget om du vill bli din egen chef. * Praktik ingår Administration A, 50 Behandlar de rutiner, arbetsformer och dokument som förekommer i ett företag. Kursen tar också upp vanliga hjälpmedel inom det administrativa arbetet samt miljöfrågor inom området. Administration B, 200 Innehåller modern datoranvändning i företagets löpande arbete med t. ex. order, lager och fakturering samt affärskommunikation. Kursen behandlar också hur planering och arbete kan ske på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt med hänsyn till kvalitet, arbetsmiljö och globala miljöaspekter. Kursen behandlar även arbetsorganisation och företagande inom området. Förkunskaper: Administration A eller motsvarande. En stor del av kursen består av praktik. Affärsjuridik, 50 Kursen ger kunskap om lagar och avtal som påverkar affärsförhållanden, kunskap om lagar och bestämmelser som inverkar vid val av företagsform samt orientering om hur lagar påverkar företagande. Affärskommunikation engelska, 50 Kursen ger kunskap om engelska språket som kommunikationsmedel både i tal och skrift. Du lär dig också att utveckla din förmåga att använda språket i internationella yrkesmässiga kontakter. Kursen ger dessutom färdighet i att använda informationsteknik inom området. Förkunskaper: Kursen bygger på Engelska A eller motsvarande. Export och import, 50 Behandlar utrikeshandelns betydelse för svenskt näringsliv och samhälle samt de regler som gäller för handeln inom EU och övrig internationell handel. I kursen ingår också att hantera olika dokument i samband med export och import inom och utom EU. Förkunskaper: Företagsekonomi A eller Småföretagande A. Finansiering och kalkylering, 50 Kursen tar upp resultatplanering och lönsamhetsbedömningar, kalkyler med datorstöd, modeller för investeringsbedömningar samt kapitalbehov och finansiering. Förkunskaper: Företagsekonomi B. Kursen kan även läsas parallellt med Företagsekonomi B. 16 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

17 Kursbeskrivningar Företagsekonomi A, 50 Den studerande ska förstå affärsidéns betydelse för verksamheten, kunna beskriva ett företag med avseende på dess verksamhet, företagsform, intressenter, uppbyggnad och utveckling. Du ska även känna till grundläggande villkor för begrepp inom inköp och försäljning, kunna utföra grundläggande företagsekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar samt ha kunskap om ekonomisk planering och förstå det lokala näringslivets framväxt, struktur och förutsättningar för framtida utveckling. Företagsekonomi B, 150 Den studerande ska förstå affärsidéns betydelse för företagande, förstå företagandets villkor och förändringar över tid, kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa företagsrelaterade problem. Även företagsetiska frågor behandlas samt organisation, ledarskap och samarbete. Undervisning inom budgetering, finansiering och kalkylering ingår, liksom redovisning och marknadsföring. Förkunskaper: Företagsekonomi A eller motsvarande. Internationell ekonomi, 50 Kursen tar upp internationella ekonomiska relationer och behandlar orsaker till och konsekvenser av den ökade globaliseringen. Konferens och reception, 100 Behandlar hur sammanträden, konferenser och liknande arrangemang genomförs. I kursen ingår också receptionsarbete med utgångspunkt i verklighetsanknutna situationer. Även hantering av programvaror och utrustning inom arbetsområdet behandlas. Förkunskaper: Administration A samt Information och layout A eller motsvarande. Logistik A, 50 Behandlar materialadministration, olika transporters och varuflödens ekonomiska förutsättningar. Logistik B, 50 Kursen tar upp olika modeller för distributionssystem. Förkunskaper: Logistik A eller motsvarande. Marknadsföring, 100 En fördjupningskurs med sikte på att utveckla förmågan att definiera problem och att söka, sammanställa och analysera information för att kunna föreslå lösningar på marknadsföringsproblem. Förkunskaper: Företagsekonomi B eller motsvarande. Miljöjuridik, 50 Behandlar rättsväsendets struktur och organisation samt viktiga juridiska begrepp med avseende på miljöfrågor. Speciellt behandlas miljörätten och då i första hand miljöbalken, allemansrätten, EGrätten och internationellt miljöarbete. Organisation och ledarskap, 50 Kursen ger kunskap om företagsstruktur och utveckling, om lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö samt ger medvetenhet om företagets ansvar för att dessa lagar efterlevs. Den studerande får kunskap i olika metoder för att styra företags verksamhet, om ledarskapets funktioner samt dess påverkan på verksamheten. Kursen innehåller även etiska frågor vid ledarskapsutövning samt insyn i arbetslivets behov av kompetensutveckling, flexibilitet och kontinuerlig förändring. Personaladministration, 50 Kursen ger kunskap om löneadministration och om lagar och avtal, orientering i personalvård och -planering. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Redovisning & beskattning, 100 Kursen är en fördjupning i företagsekonomi. Den studerande lär sig att förstå hur olika delar i ett redovisningssystem kan samverka, hur man tillämpar lagar och regler gällande redovisning, rapportering och beskattning. Kursen ger färdighet i externa och interna transaktioner samt kunskap i upprättande av bokslut och handlingar som ingår i årsbokslut respektive årsredovisning. I kursen ingår även uppföljning och analys av bokslut, grundläggande principer för revision samt kunskap om skatter och deklarationer. Förkunskaper: Företagsekonomi B eller motsvarande. Rättskunskap A, 50 Kursen ger kunskap om rättsväsendets struktur, organisation och arbete, kännedom om huvuddragen i lagstiftningsprocessen samt förståelse för offentlighetsprincipen. Den studerande ska även känna till grundläggande juridiska begrepp, vara orienterad om de viktigaste delarna av civil-, process- och straffrätt, kunna lösa enklare juridiska problem, upprätta och tolka vanligt förekommande juridiska dokument samt känna till grunddragen i EU-rätten. Småföretagande A, 50 Behandlar de mindre företagens roll och funktion. Kursen utvecklar förmågan att använda sådana enklare metoder och tekniker, som de mindre företagen inom verksamhetsområdet använder inom marknadsföring, redovisning och kalkylering. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Småföretagande B, 100 Kursen ger en helhetsbild av företagande från affärsidé till etablerad verksamhet i mindre företag men behandlar även entreprenörens roll i samhällets utveckling. Förkunskaper: Småföretagande A eller Företagsekonomi B eller motsvarande. Jag tycker att allt fungerar bra. Känns fint att kunna ändra provtillfället vilket gör att studierna är lätta att kombinera med arbete och fritid. Jag tycker även att det har varit lätt att få kontakt med läraren. Jag är väldigt nöjd! Studerande NTI-skolan 17

18 Handel/Hotellkunskap/Turism Kursutbud Kursutbud Handel Poäng Kurskod Affärsutveckling 50 HNDL1201 Bransch- och produktkunskap 50 HNDL1202 Försäljning och service 50 HNDL1203 Handel specialisering * 200 HNDL1204 Inköp och varuhantering 100 HNDL1205 Näthandel A 50 HNDL1206 Näthandel B 50 HNDL1207 Personlig försäljning 50 HNDL1209 Praktisk marknadsföring A 50 HNDL1210 Praktisk marknadsföring B 100 HNDL1211 Projekt och företagande 50 ARL1202 Telefonförsäljning 50 HNDL1213 Transport och spedition 50 HNDL1214 Hotellkunskap Hotell A 50 HOK1202 Hotell B 150 HOK1203 Hotell C * 200 HOK1204 Hotelladministration 100 HOK1201 Konferens 100 HOK1205 Reception 100 HOK1206 Våningsservice 100 HOK1207 Turism Turism 50 TURI1205 Turism och resor 50 TURI1207 Turism - natur, kultur och miljö 100 TURI1206 * Praktik ingår Utbudet i handels-, hotell- och ekonomiämnen omfattar 37 kurser. Ett stort antal av dessa kan kombineras till yrkesförberedande kurspaket. Vårt utbud bygger på rapporter och undersökningar från branschorganisationer om utbildningsbehovet inom respektive yrkesområde. Om jag skickade ett meddelande till läraren fick jag alltid tillbaka ett svar väldigt fort! Studerande NTI-skolan Handel Affärsutveckling, 50 Kursen tar upp frågor som rör butiksetablering och affärsverksamhet ur ett helhetsperspektiv. I kursen ingår inköps- och försäljningsarbete samt organisation och personalfrågor. Förkunskaper: Inköp och varuhantering samt Praktisk marknadsföring B. Bransch- och produktkunskap, 50 Behandlar konsument- och miljöfrågor samt varuhandelns och tjänsteföretagens branscher och verksamhetsområden. I kursen ingår att använda olika källor för konsument- och produktinformation och att göra produktjämförelser. Försäljning och service, 50 Behandlar servicekunskap och försäljning i olika företagsformer. I kursen ingår också konsument- och marknadslagar samt datoranvändning i säljarbete. Handel specialisering, 200 Kursen behandlar bransch- och produktkunskap utifrån valt område. Kursen kan t. ex. inriktas mot livsmedel, mode och textil, sport och fritid, IT och elektronik eller annat produktområde inom handelsföretag. I kursen tas också upp förutsättningar för yrkesverksamhet och företagande inom handeln. Förkunskaper: Praktisk marknadsföring B samt Inköp och varuhantering. En stor del av kursen består av praktik. 18 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

19 Kursbeskrivningar Inköp och varuhantering, 100 Kursen tar upp inköpsarbete och rationell varuhantering inom handeln. I kursen ingår frågor som rör sortiment, lönsamhet och lagerkontroll. Kursen behandlar även miljömärkning, kretsloppstänkande och transporter. Förkunskaper: Bransch- och produktkunskap. Näthandel A, 50 Kursen tar upp elektronisk handel och butiksetablering på internet. I kursen ingår elektroniskt betalningssystem samt konsumenträtt och säkerhetsbestämmelser. Näthandel B, 50 Behandlar hur näthandel etableras och marknadsförs. Kursen tar upp affärsmöjligheter i samband med näthandel och i kursen ingår att skapa hemsidor med eller utan näthandelsalternativ. I kursen ingår även transporter och logistik inom området näthandel. Förkunskaper: Näthandel A och Praktisk marknadsföring A. Personlig försäljning, 50 Kursen behandlar säljarbete och säljsamtal av rådgivande och problemlösande karaktär. I kursen ingår även säljplanering, organisation och uppföljning samt datorstöd i säljarbetet. Förkunskaper: Försäljning och service. Praktisk marknadsföring A, 50 Kursen tar upp hur man planerar säljkampanjer och exponerar varor. I kursen ingår också att snabbtexta och utforma skyltar och reklammaterial med hjälp av datorprogram. Praktisk marknadsföring B, 100 Kursen behandlar säljmiljöer, varuexponering och utformning av säljstödsmaterial med utgångspunkt i affärsidé och säljplan. I kursen ingår att planera och genomföra säljkampanjer och enklare marknadsundersökningar. Förkunskaper: Praktisk marknadsföring A. Projekt och företagande, 50 Kursen ska stimulera intresset för och ge kunskaper om entreprenörskap, företagande och om projekt som arbetsform. Du får lära dig hur det är att arbeta i projekt utifrån en verksamhets- eller affärsidé och att söka kunskap genom kontakter med företag, myndigheter och organisationer. Telefonförsäljning, 50 Kursen behandlar marknadsföring och försäljning via telefon. I kursen ingår att skriva säljmanus utifrån god säljetik samt att använda modern teknik inom området. Förkunskaper: Försäljning och service. Transport och spedition, 50 Kursen behandlar transportbranschen och dess betydelse för varuhandel. I kursen ingår att arbeta med information och dokument i samband med transporter. Förkunskaper: Inköp och varuhantering. Hotellkunskap Hotelladministration, 100 Kursen tar upp hotellföretagets ekonomi såsom resultatplanering, budgetering och resultatuppföljning. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Hotell A, 50 En grundläggande kurs om hotellbranschen som utvecklar ett personligt förhållningssätt i servicesituationer. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Hotell B, 150 Behandlar hotellverksamhetens historiska bakgrund och nuvarande utveckling. Den behandlar även yrkesroller och arbetsuppgifter inom hotellets olika avdelningar samt personlig service och vett och etikett. Förkunskaper: Hotell A eller motsvarande. Hotell C, 200 Kursen behandlar alla förekommande uppgifter inom reception, konferensavdelning och våningsarbete. Kursen tar även upp prissättning av hotelltjänster, krav på säkerhet och olycksfallsrisker. Dessutom behandlar kursen konferensservering. Förkunskaper: Hotell B eller motsvarande. En stor del av kursen består av praktik. Konferens, 100 Ger fördjupade kunskaper i samtliga arbetsuppgifter inom en konferensanläggning. Kursen tar även upp försäljning, marknadsföring, planering och genomförande av olika konferensarrangemang. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Reception, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i samtliga arbetsuppgifter inom hotellreception inklusive försäljning och marknadsföring av hotelltjänster. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Våningsservice, 100 Kursen ger kunskaper om olika funktioner och arbetsuppgifter inom ramen för våningsarbete (housekeeping). Du får kunskaper om inredning, utrustning och maskiner på olika typer av hotell- och konferensanläggningar. Du lär dig utveckla miljö- och kvalitetstänkandet inom våningsarbete och får kunskap om vikten av att arbeta ergonomiskt riktigt för att förebygga skador. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Turism Turism, 50 Du får grundläggande kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. Kursen ger också kunskap om turismens utveckling och framtidsmöjligheter samt en översikt av svenska och utländska geografiska namn. Ett mål för kursen är även att skapa medvetenhet om betydelsen av god service och kundinriktat uppträdande. Turism och resor, 50 Kursen ger fördjupad kunskap om turism, dess olika målgrupper och vanliga resvägar och resmål. Du lär dig även att utveckla din förmåga att med hjälp av dator söka, samla och sammanställa information för att kunna planera, kalkylera och genomföra resor. Förkunskaper: Kursen Turism eller motsvarande. >>> Turism - natur, kultur och miljö, 100 Du får fördjupad kunskap om geografiska namn och begrepp av betydelse inom rese- och turistindustrin. Kursen ska också stimulera intresset för frågor kring natur, kultur, miljö och resurshushållning ur lokalt, nationellt och internationellt turismperspektiv. Förkunskaper: Kursen Turism och resor eller motsvarande. 19

20 IT- och mediaämnen Data grund Poäng Kurskod Datorkunskap 50 DAA1201 IT-stöd 50 ADM1207 Programhantering 100 DAA1203 Persondatorer 100 DTR1206 Databashantering 100 DTR1211 Information och layout A 50 ADM1205 Information och layout B 100 ADM1206 Programmeringsteknik Programmering A 50 DTR1207 Programmering B, C++ 50 PROC1408 Programmering C, C PROC1409 Programmering B, Java 50 PJAV1408 Programmering C, Java 100 PJAV1409 Programmering B, VisualBasic.NET 50 PVBA1408 Programmering C, VisualBasic.NET 100 PVBA1409 Nätverksteknik Datorkommunikation 100 DTR1201 Lokala nätverk A 100 DTR1203 Lokala nätverk B 150 DTR1204 IT-samordning 200 DTR1202 Operativsystem Unix 50 OUNX1405 Grafisk produktion Desktopp 50 DAA1202 Grafisk kommunikation A 100 GKO1201 Grafisk kommunikation B 100 GKO1202 Grafisk kommunikation C 200 GKO1202 Multimedia/Webbdesign Multimedia A 100 MUM1201 Multimedia B 100 MUM1202 Webbdesign 100 DTR1210 Medieproduktion A 200 MPR1201 Virtuella miljöer 100 MUM1203 Mediekommunikation A 100 MDK1201 Mediekommunikation B 100 MDK1202 Mediekommunikation C 100 MDK1203 Mediekunskap 100 MDK1204 Textkommunikation A 100 TEXK1201 Textkommunikation B 100 TEXK1202 Data grund (stöd för Windows) Datorkunskap, 50 Kursen ger kunskaper om grundläggande datoranvändning. Du utvecklar färdigheter i att använda programvarusviten Microsoft Office samt Windows XP. IT-stöd, 50 Kursen ger kunskaper om internetanvändning och nätverk, och om inställningar och installationer i datorer. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Programhantering, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i programvarusviten Microsoft Office. Dessutom utvecklar kursen din förmåga att använda datorn som arbetsredskap. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Persondatorer, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper om persondatorer och kringutrustning samt färdigheter i att installera hårdvara. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Databashantering, 100 Kursen ger kunskaper och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser. Programvaran är Microsoft Access. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Information och layout A, 50 Kursen ger kunskaper inom affärskommunikation och utvecklar förmågan att utforma intern och extern information. Programvaran är Microsoft Office. Förkunskaper: Programhantering eller motsvarande. Information och layout B, 100 Kursen behandlar affärskommunikation, text- och bildhantering, layout, språkbehandling samt elektronisk publicering. Programvaran är Microsoft Office. Förkunskaper: Programhantering samt Information och layout A eller motsvarande. Programmeringsteknik (stöd för Windows) Programmering A, 50 Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Du får också grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. Förkunskaper: Datorkunskap. Programmering B C++, Java eller Visual Basic, 50 Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i respektive programmeringsspråk. Förkunskaper: Programmering A. Kurslitteratur till Visual Basic på engelska. Programmering C C++, Java eller Visual Basic, 100 Kursen ger ytterligare teoretiska och praktiska kunskaper i respektive programmeringsspråk. Förkunskaper: Programmering B. Kurslitteratur till Visual Basic på engelska. Vi har tagit fram ett antal kurser som rätt kombinerade förbereder för olika former av certifieringar, eller som motsvarar de yrkeskunskaper som krävs inom olika branscher. Du kan kombinera kurser till ett kurspaket eller läsa kurserna fristående på heltid, halvtid eller kvartstid. Kursförteckningen ovan är upplagd som rekommenderade studievägar inom respektive område. 20 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

21 Kursbeskrivningar Nätverksteknik (stöd för Windows) NTI är en Ciscoakademi och kurserna i området förbereder därigenom för certifiering inom världens mest tillämpade nätverkshårdvara. Datorkommunikation, 100 Kursen är uppbyggd kring OSI-modellen och förklarar i detalj hur nätverkskommunikation fungerar när TCP/IP används. Du lär dig bl a nätverksutrustningar, LAN- och WAN-kommunikation. Förkunskaper: Persondatorer eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. Lokala nätverk A, 100 I kursen får du konstruera och konfigurera nätverk samt bekanta dig med den hårdvara som krävs. Förkunskaper: Datorkommunikation eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. Lokala nätverk B, 150 Kursen fokuserar på Windows Server Kursen bygger på Microsofts eget kursmaterial som ger möjlighet till praktiska övningar med operativsystemet på din egen dator. Förkunskaper: Lokala nätverk A eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. IT-samordning, 200 Kursen kompletterar dina kunskaper i hur man designar, installerar och felsöker ett lokalt nätverk med olika typer av WAN-länkar. Förkunskaper: Lokala nätverk A eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. Operativsystem Unix, 50 Kursen ger kunskaper om världens mest använda operativsystem för webbservrar. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Grafisk produktion (stöd för Windows) Observera att särskilda regler gäller kring lån av programvara för kurserna Grafisk kommunikation A C. Desktopp, 50 Kursen ger inblick i grafisk trycksaksproduktion. Du lär dig grunderna inom layout, grafisk design och typografisk formlära. I kursen används programmet Photoshop Elements. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Grafisk kommunikation A, 100 Kurser ger en översikt över den grafiska kedjan. Du får lära dig grundläggande layout- och bildbehandling. I kursen använder vi programvara från Adobe. Förkunskaper: Desktopp eller motsvarande. Grafisk kommunikation B, 100 Kursen ger ökade kunskaper i den grafiska produktionskedjan. Du lär dig att skapa och anpassa bilder till tryckproduktion samt elektronisk publicering. I kursen använder vi programvara från Adobe. Förkunskaper: Grafisk kommunikation A eller motsvarande. Grafisk kommunikation C, 200 Kurser ger en fördjupad kunskap om hela den grafiska produktionskedjan. I kursen ingår ett projektarbete där du arbetar teoretiskt och praktiskt, från idé till slutprodukt. Du lär dig att i ett arbetsflöde använda branschens standardprogram, Adobe InDesign, Photoshop och Illustrator. Förkunskaper: Grafisk kommunikation B eller motsvarande Multimedia/Webbdesign (stöd för Windows) Multimedia A, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper i hur text, bild, ljud och form sammanställs till en interaktiv presentation. Vi använder programmen Macromedia Flash och Adobe Photoshop. Förkunskaper: Desktopp eller motsvarande. Multimedia B, 100 Kursen behandlar multimedia, dess beståndsdelar och samverkan mellan multimedial produktion och slutanvändare. Kursens huvudprogram är Macromedia Flash. Förkunskaper: Multimedia A eller motsvarande. Delar av kurslitteraturen och programvarorna är på engelska Webbdesign, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad samt färdigheter i att använda branschens standardprogram Macromedia Dreamweaver. Förkunskaper: Desktopp eller motsvarande. Delar av kurslitteraturen och programvarorna är på engelska. Medieproduktion A, 200 Du får utökade kunskaper i branschens standardprogram Photoshop, Flash och Dreamweaver, samt gränssnitt och teori via ett projekt i form av en webbplats som läggs ut skarpt på internet. Förkunskaper: Webbdesign eller motsvarande. Delar av kurslitteraturen och programvarorna är på engelska. Virtuella miljöer, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper om hur en användarvänlig virtuell miljö för människors kommunikation och lärande realiseras. Förkunskaper: Multimedia A eller motsvarande. Mediekunskap, 100 Kursen handlar om massmedierna, deras historiska tillkomst och den roll de spelar i dagens samhälle. Mediekommunikation A, 100 Kursen behandlar masskommunikationens och reklamens roll och betydelse i samhället. Kursen ger fördjupad kunskap om hur de olika massmedierna kommunicerar med och påverkar sin publik. Förkunskaper: Mediekunskap eller motsvarande. Mediekommunikation B, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i marknadsplanering och projektledning samt i arbetsprocessen från idé till färdig produktion. Förkunskaper: Mediekommunikation A eller motsvarande. Mediekommunikation C, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i att genomföra marknads- eller attitydundersökningar. Kursen ger även fördjupade kunskaper i internationell marknadskommunikation. Förkunskaper: Mediekommunikation B eller motsvarande. Textkommunikation A, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper om det skrivna språkets uttrycksformer samt en orientering om text inom journalistik, information och reklam. Textkommunikation B, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper om textens uttrycksformer och utrymme för att arbeta med ett textinnehåll från idé till färdig produkt. Förkunskaper: Textkommunikation A eller motsvarande. 21

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

NTI-skolan Yrkesutbildningar

NTI-skolan Yrkesutbildningar NTI-skolan Yrkesutbildningar Yrken i sikte På NTI-skolan får du som vuxenstuderande lärarledd distansundervisning i yrkesämnen, allt från Hotelladministration till Inköp och varuhantering. Du läser varifrån

Läs mer

Kurser på gymnasienivå

Kurser på gymnasienivå Vuxenutbildningen er på gymnasienivå Våren 2011 start: 10 januari Sista ansökningsdatum: 10 november 2010 tider 10/1-18/3 ()... period 1 10/1-27/5 ()... period 1-2 10/1-23/12 (40 veckor)... period 1-2

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP)

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) Ämne: ADMINISTRATION Administrativ service A ADM200 Eleven motiverar val av programvaror, utrustning och arbetssätt med hänsyn till funktion, ekonomi och arbetsmiljö.

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

YRKESUTBILDNINGAR NTI-SKOLAN

YRKESUTBILDNINGAR NTI-SKOLAN YRKESUTBILDNINGAR NTI-SKOLAN Yrken i sikte Yrkesutbilding_V9.indd 1 09-02-18 14.07.31 Välkommen till NTI-skolan! Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HANDEL Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning Rikard Jedhammar FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg 2 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 3 FörsäljningsAkademien

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras.

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras. 2011-2012 1 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: www.vasteras.se/frimanska/vux-larvux/larvux.shtml Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Gymnasiearbete - introduktionstext september 2012 Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Syftet med den här texten är att ge övergripande information om och kommentarer till gymnasiearbetet för

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kundservice inom handelsoch tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Malik söker till dataingenjörsprogrammet

Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik fick ett slutbetyg från komvux i december 2012. Lite senare började Malik läsa på grundlärarprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till dataingenjörsprogrammet

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer