PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD"

Transkript

1 PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD NTI-skolan lär dig på dina villkor

2 NTI-skolan lär dig på dina villkor Välkommen till NTI-skolan! Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med distansutbildning och är tillgängliga på telefon eller e-post hela dagarna för att kunna hjälpa dig att uppnå dina mål. Inga omvägar, du jobbar direkt mot din lärare som sköter hela kursen från start till mål.

3 Innehåll Steg för steg: att plugga på distans 4 Behöriga lärare ger hög kvalitet 6 Kärnämnen och allmänna ämnen Språk 8 Samhällsvetenskap 10 Matematik/Naturvetenskap 14 Ekonomi/Juridik/Administration 16 Handel/Hotellkunskap/Turism 18 IT- och mediaämnen 20 Omvårdnad 22 3

4 steg för steg 1 Du söker hos Vuxenutbildningen i din hemkommun Det finns över 150 kurser inom kärnämnen, allmänna ämnen, IT- och mediaämnen samt omvårdnadsämnen. Samtliga kan läsas i 100, 50 och 25% studietakt. Du kan påbörja kurserna med stor flexibilitet året runt. Alla kurser är nationella, högskoleförberedande och studiemedelsberättigande. Observera att utbudet kan skilja sig från kommun till kommun, se hur det förhåller sig där du bor. 2 Dina kursval skickas till NTI-skolan I samma ögonblick som du registreras får du en personlig lärare och tillgång till din egen del av vår webbplats. Du använder din privata e-postadress under studierna. Har du ingen hjälper vi dig snabbt och enkelt att ordna en. 3 Allt material skickas till din hemadress inför kursstart Du ska ha allt material i god tid före kursstart. NTI säljer kurslitteratur till låga priser med fördelaktiga betalningsvillkor. Du får inloggningsuppgifter, individuell studieplan och information för att lätt kunna ta dig in på skolans webbplats. Du kan direkt se dina kurser och förbereda dig inför studierna. 4 Du börjar plugga System med kursveckor Du börjar alltid på en måndag. Den veckan är kursvecka 1, därpå följer du kursveckornas anvisningar fram till den sista. Enkelhet Ledstjärnan för vår webbplats är enkelhet. Du behöver alltså endast hygglig datorvana enkel surfning, grundläggande kunskaper i ordbehandling, skicka e-post för att plugga hos oss. Inga komplicerade tilläggsprogram eller hackerkunskaper krävs! 4 Om du studerar minst 300 poäng sammanhängande på heltid vid NTI-skolan får du låna datorutrustning.

5 steg för steg Läromedel Du har alltid en lärobok som röd tråd genom kursen. Du får också möjlighet att använda många andra kanaler för inlärningen: webbsidor, e-böcker, genomgångar och föreläsningar via din dator, direktundervisning av din lärare per telefon. Denna flerkanaliga inlärning har visat sig mycket effektiv när man läser på distans. Närvaro Varje fredag gör du din närvaro i form av enklare kursrelaterade frågor på internet. Närvarouppgifterna är en exakt motsvarighet till att delta i en klassrumsutbildning. Närvaron är alltså lika obligatorisk som vid traditionell klassrumsundervisning, men här sker den veckovis över internet. Betygsgrundande uppgifter Du gör naturligtvis också betygsgrundande uppgifter enligt anvisningarna du följer varje vecka. Din lärare ger dig respons/delbetyg så att du vet hur du ligger till under kursens gång och kan utvecklas i dina studier. Muntliga betygsgrundande uppgifter gör du över telefon. Inom IT- och mediakurserna gör du praktiska prov som du skickar över internet. Tillgänglighet Hela dagarna kan du nå din personliga lärare per telefon och e-post. Du blir alltid bemött som individ, inte som en i mängden, något som många beskriver som den största fördelen med att studera på det här sättet. 5 Du har betygssamtal med din lärare I samband med kursslut håller du ett betygssamtal med din lärare. Syftet med detta är att du ska få en god uppfattning om på vilka grunder ditt arbete bedömts. Vi är mycket måna om att du alltid känner att du blivit rättvist bedömd, oavsett vilket betyg du får. Eftersom vi inte träffas ansikte mot ansikte är det naturligtvis också viktigt att läraren får en god uppfattning om hur du tänkt kring dina uppgifter och att du producerat betygsunderlaget under självständiga former. 6 Ditt betyg skickas till Vuxenutbildningen När betyget är satt skickas det till Vuxenutbildningen i din hemkommun där du kan begära ut det för att söka in på högskolan eller vilka mål du nu har för dina studier. Så sluts cirkeln, och vi hoppas att du förutom dina syften med studierna även haft många nöjsamma och utvecklande stunder under resans gång! Välkommen till NTI-skolan! 5

6 Behöriga lärare ger hög kvalitet NTI-skolan bedriver lärarledd undervisning på distans. Det betyder att du läser varifrån du vill, men ändå har ständig tillgång till lärare som hjälper dig med studierna. Du får en personlig lärare som arbetar heltid med distansundervisning. Det innebär att du kan få hjälp per telefon eller e-post hela dagarna, varje vardag i veckan. Samtliga NTI-lärare i kärnämnen och allmänna ämnen är behöriga! Charlotte Holmgren Kurser: Svenska A, B, C och Historia A och B Du kan plugga när det passar dig Charlottes studerande består av en stor blandning av människor, som ofta har en sak gemensamt. De har bestämt sig för att skola om sig för ett nytt yrke. Charlotte hjälper dem att nå sina mål. Vuxna med familjer och småbarn är till exempel en stor grupp som väljer att studera på distans. Det är framförallt friheten, att de kan studera och lösa uppgifter när de själva vill och att de inte behöver passa några tider, som lockar många. Du kan plugga när det passar dig. Charlotte tycker att hon får bra kontakt med sina studerande och att det blir ett nära samarbete, trots att de inte ses i verkliga livet. Vissa ringer ofta, andra föredrar att mejla regelbundet. Mina studerande vet att de kan ringa mig med sina frågor och funderingar större delen av dagen och att jag finns tillgänglig via mejl. De får alltid snabb respons. Jag tycker att det fungerar utmärkt att vara lärare på distans och trivs väldigt bra. Jag upplever att jag får en fin kontakt med de studerande. Och jag vet att de i sin tur upplever att de får snabb och genomtänkt respons. För att säkerställa att alla hänger med jobbar vi med inlämningsuppgifter som är obligatoriska. Efter varje kurs har vi även ett slutarbete, följt av ett muntligt samtal för att säkerhetsställa att kunskapen har fastnat. Vi ger också en väldigt grundlig feedback på alla inlämningsuppgifter och hjälper våra studerande att utvecklas vidare. Distansstudierna blir väldigt individuella och utvecklande utifrån just de studerandes förutsättningar. Jag ser snabbt vilka områden som vi ska bygga vidare på. Stefan Fürst Kurser: Redovisning och beskattning, Företagsekonomi A, Marknadsföring, Småföretagande A och B, Internationell ekonomi. Undervisning på distans ger närhet Hela Sverige är Stefans klassrum, med studerande från Lund i söder till Luleå i norr. Många studerar på kvarts eller halvtid och arbetar parallellt med studierna. Möjligheten att kombinera studier på kvällar och helger med ett jobb är en av distansundervisningens stora fördelar, framhåller Stefan. En annan stor fördel är lärarens tillgänglighet. I ett klassrum är det upp till 30 andra som vill ha uppmärksamhet. Här kan läraren fokusera på varje individs arbete. Aktiva studerande kan därför få ut väldigt mycket av sina studier. Distansundervisningen ger en närhet som är svår att uppnå i klassrum. Det blir mera tid för dialog med både skriftlig och muntlig handledning från läraren. Man får kommentarer på alla uppgifter som lämnas in. Om jag märker att en studerande har stött på problem så ringer jag upp går igenom det på telefon. I ett klassrum finns inte den tiden för dialog. Merparten av våra studerande går vidare till högskolestudier och KY-utbildningar. Andra ser kurserna som kompetensutveckling inom ramen för sin anställning. En växande andel som läser kurserna Företagsekonomi och Småföretagande startar eget företag efter utbildningen. I uppgifterna ingår bland annat att ta fram en produktlansering och en affärsplan, vilket flera sedan använder för att komma igång på egen hand. Ett antal studerande har startat eget bland annat som redovisningskonsulter, butiksägare och hantverkare, berättar Stefan. 6

7 Några lärarröster Glenn Berglund Kurser: Kemi, Biologi, Miljökunskap Marie Strindlund Kurser: Svenska som andraspråk A och B. Det bästa med distansstudier är flexibiliteten Glenn är lärare inom ämnena kemi, biologi och miljökunskap. Han har också en samordnande roll för alla naturämnen på NTI-skolan. Jag tycker att det absolut bästa med distansstudier är flexibiliteten. Att de studerande kan sitta var som helst i Sverige och plugga på vilket klockslag som helst på dygnet. De studerande på NTI:s distansutbildningar är utspridda över hela världen. Men på just Glenns naturämnen, kemi och även fysiken, är Sverige huvudorten för de flesta studerande. Det finns en enkel förklaring till det. Vi måste kunna skicka utrustning till dem som pluggar Kemi och Fysik. Av säkerhetsskäl är det bara möjligt inom Sveriges gränser. De får låna varsin laborationslåda. I den finns all den utrustning och de kemikalier som behövs för att de ska kunna genomföra de laborationer som står på schemat. Det är otroligt effektivt att låta de studerande laborera på egen hand. De måste klara av vissa moment och blir mycket delaktiga. När man kör laborationer i klassrum så sker det ofta i grupp om två till tre, och då är det ofta en i skaran som är mer drivande. Då blir alla inte lika delaktiga och engagerade. Med kemilådan hemma får den studerande jobba i sin egen takt och ta ansvar för sitt lärande. Efter laborationerna skickar de studerande en rapport till mig. Eleven redovisar också sina resultat och slutsatser muntligt. Att det sker via telefon är ett mycket bra sätt att känna av om den studerande tillgodogjort sig kunskapen. Glenn upplever att kontakten med de studerande blir väldigt god. Att samarbetet fungerar bra via telefon och e-post. Vissa studerande går en 20-veckorskurs och pratar med mig varje dag. Då hinner man verkligen lära känna varandra. Vill man ta initiativ till kontakt så finns jag här! Ambitiösa och motiverade Maries studerande har en väldigt blandad bakgrund. Samtidigt har alla en sak gemensamt ingen av dem har svenska som sitt modersmål. Många är väldigt ambitiösa och motiverade. De har förstått att de måste lära sig svenska för att kunna integrera sig i samhället. Svenska som andraspråk väger lika tungt som vanlig gymnasiesvenska. Våra studerande har därför samma möjlighet som andra att söka vidare till högre studier, berättar Marie. Den största fördelen med att läsa på distans är att det går att kombinera med ett jobb. Alla har ju inte råd att sluta jobba och plugga med studiemedel. Du har också möjlighet att läsa i olika hastigheter. Läser du på halvtid är kursen upplagd på tio veckor. Kvartstid är tjugo veckor. Om du behöver betyg snabbt så kan du läsa kursen på heltid som är fem veckor. Det handlar mycket om självdisciplin. Men om man tar sig tid att sitta ner så är det här en studieform som passar alla, förklarar Marie. Språkövningarna sker bland annat med hjälp av en cd som följer med kursboken. Med den kan du lyssna på texter och höra uttal av ord. Vi brukar också tipsa om olika internetsidor med uttalsövningar. Telefon och e-post möjliggör individuell handledning i större utsträckning än om vi suttit i ett klassrum. Vi har exempelvis muntliga uppgifter där man får berätta om en novell eller en bok som man har läst. Då kan jag ge respons direkt om det är något som brister. 7

8 Språk Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Engelska A* 100 EN1201 Engelska B 100 EN1202 Engelska C 100 EN1203 Franska, steg FR1301 Franska, steg FR1302 Franska, steg FR1303 Franska, steg FR1304 Italienska, steg IT1301 Italienska, steg IT1302 Japanska, steg JAP1301 Japanska, steg JAP1302 Latin A 100 LAS1201 Latin B 100 LAS1202 Mandarin/Kinesiska, steg MAD1301 Mandarin/Kinesiska, steg MAD1302 Spanska, steg SP1301 Spanska, steg SP1302 Spanska, steg SP1303 Spanska, steg SP1304 Svenska A* 100 SV1201 Svenska B* 100 SV1202 Svenska C 50 SV1205 Svenska som andraspråk A* 100 SVA1201 Svenska som andraspråk B* 100 SVA1202 Tyska, steg TY1301 Tyska, steg TY1302 Tyska, steg TY1303 Tyska, steg TY1304 Kärnämnen och allmänna ämnen syftar till att du som studerande ska tillgodogöra dig innehållet i de av Skolverket fastställda nationella kursplanerna för gymnasial nivå. Kurserna är högskoleförberedande och studiemedelsberättigande. Alla NTI-lärare i dessa ämnen är behöriga. Förkunskaper Du ska ha 9-årig grundskola eller motsvarande. Inga övriga förkunskaper för A-kurser, för B-kurser krävs A-kurs eller motsvarande kunskaper osv. Obs! Studierna förutsätter att du har viss datorvana och tillgång till internet. Studietakt Du kan välja mellan studietakterna heltid 100%, halvtid 50% eller kvartstid 25%. Du kan påbörja kurserna med stor flexibilitet året runt. * Kärnämne Vill ge läraren ett stort MVG för att han kunnat ge bra information när jag inte förstått! Studerande NTI-skolan 8 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

9 Kursbeskrivningar Engelska A, 100 Du bygger upp förmågan att kommunicera på engelska i olika situationer. Din tilltro till den egna språkliga förmågan i tal och skrift ökas. Kursen ger tillfälle till läsning för nöje, kunskaper och kulturkännedom. Engelska B, 100 Kursen har en analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedomen om engelskspråkig kultur fördjupas. Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande. Engelska C, 100 Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen finns möjlighet att använda engelska i projektarbete och arbeta med att formulera mål, välja och motivera arbetsmetod, formulera och genomföra en arbetsplan samt att utvärdera och på olika sätt presentera resultatet av ett arbete. Förkunskaper: Engelska B eller motsvarande. Moderna språk, steg 1, 100 Steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation. Moderna språk, steg 2, 100 Steg 2 ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och din kännedom om kulturer i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar liksom förmågan att använda hjälpmedel som t ex lexikon. Förkunskaper: Steg 1 eller motsvarande. Moderna språk, steg 3, 100 I steg 3 använder du språket på ett alltmer varierat sätt. Du lyssnar och läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. Förkunskaper: Steg 2 eller motsvarande. Moderna språk, steg 4, 100 Steg 4 breddar språkförmågan och innehåller olika varianter av språket. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Förkunskaper: Steg 3 eller motsvarande. Latin A, 100 Kursen lägger grunden för en allmän förståelse av latinets struktur. Förutom ett basordförråd omfattar kursen elementära kunskaper i latinsk formlära. Ordstudierna tar upp sådana morfem som fortlever i de moderna språken. Till kursen hör studium av några centrala skeenden i Roms historia samt några typiska sidor av det romerska samhället. Latin B, 100 I kursen studeras främst kortare latinska originaltexter. Ett mera ingående studium av latinsk formlära och syntax liksom ett fördjupat studium av romersk kulturhistoria ingår också och är en förutsättning för en ökad förståelse av de latinska texterna. Morfemanalys av internationella lånord i främmande språk förutsätter goda kunskaper om klassiskspråkiga morfem och om hur dessa omformats i de moderna språken. Förkunskaper: Latin A. Svenska A, 100 Kursen behandlar textläsning, textproduktion och muntlig träning. Vi läser fack- och skönlitteratur från olika tider och kulturer och övar oss i att förmedla åsikter och erfarenheter i tal och skrift. Svenska B, 100 Den studerande ska kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga. Vidare utvecklar kursen skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv. Förkunskaper: Svenska A eller motsvarande. Svenska C, 50 Fördjupning i språket som redskap för kommunikation, textuppbyggnad, talandets villkor, variation i språket med hänsyn till syfte och mottagare, kritisk granskning och värdering av budskap i olika medier. Förkunskaper: Svenska B eller motsvarande. Svenska som andraspråk A, 100 Kursen förmedlar grundläggande regler för språkets bruk och uppbyggnad. Du tränar dig i att kommunicera muntligt och skriftligt och blir medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk. Du lär dig utnyttja informationskällor av olika slag. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Svenska som andraspråk B, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i det svenska språkets bruk och uppbyggnad. Du utvecklar ditt ordförråd i tal och skrift och lär känna oskrivna regler för samtal i den svenska kulturen. Du får läsa skönlitterära och andra texter, som du sedan diskuterar och redovisar i tal och skrift. Förkunskaper: Svenska som andraspråk A eller motsvarande. 9

10 Samhällsvetenskap Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Arbetssätt och lärande 50 LPL1201 Filosofi A 50 FS1201 Filosofi B 50 FS1202 Geografi A 100 GE1201 Geografi B 50 GE1202 Historia A 100 HI1201 Historia B 100 HI1202 Historia C 100 HI1203 Kommunikation 50 LPL1204 Pedagogiskt ledarskap 100 LPL1208 Projektarbete 100 PA1201 Psykologi A 50 PS1201 Psykologi B 50 PS1202 Religionskunskap A* 50 RE1201 Religionskunskap B 50 RE1202 Samhällskunskap A* 100 SH1201 Samhällskunskap B 100 SH1202 Samhällskunskap C 100 SH1203 * Kärnämne AnnCatrin i Samhälle A, har verkligen varit en bra och hjälpsam lärare med stor förståelse för hinder och problem i vardagen då man kanske inte kunnat fullfölja utan behövt någon extra dag för inlämning. Riktigt bra lärare! Studerande NTI-skolan 10 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

11 Kursbeskrivningar Arbetssätt och lärande, 50 Kursen är avsedd att introducera ett pedagogiskt tänkande och ett demokratiskt förhållningssätt till andra. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Filosofi A, 50 Kursen innehåller några teman kring människan, meningen, moralen. Den tar upp moderna teorier i historisk belysning och behandlar bland annat människan och arbetet, feminism, biologi eller samhälle, jaget och modern teknik, det rättvisa samhället samt ondskans problem. Filosofi B, 50 Innebär en breddning och fördjupning, där A-kursens kunskaper tilllämpas vid studier i klassiska och nutida filosofiska ämnen. Tillämpad etik innebär både analys och eget ställningstagande. Vetenskapsteori och logik har betydelse för kommande studier och studier i andra ämnen. Olika filosofiska traditioner lyfts fram för att visa på skillnader både när det gäller frågeställningar och metoder. Förkunskaper: Filosofi A. Geografi A, 100 Kursen behandlar människan och hennes omgivningar, natur- och kulturlandskap, samband mellan geografiska områden, hur människan förändrar jordytan samt resurser och resursanvändning. Geografi B, 50 Kursen Geografi B innebär en fördjupning av geografistudierna och har inriktning mot samspelet mellan natur-, kultur- och samhällsbetingade processer och konsekvenserna därav för aktuella och framtida levnadsvillkor och för miljön. Kursen utvecklar ytterligare förmågan att arbeta med geografiska teorier, modeller och begrepp och att självständigt arbeta med geografisk informationshantering. Förkunskaper: Geografi A eller motsvarande. Historia A, 100 Kursen omfattar historien från forntid till nutid, den historiska utvecklingen och tänkbara orsaker till händelser i vår tid. Historia B, 100 Kursen är en fördjupning av Historia A. Arbetsformerna förutsätter självständighet och förmåga att granska historiska källor. Förkunskaper: Historia A eller motsvarande. Historia C, 100 Kursen fördjupar kunskaperna och breddar färdigheterna vad gäller källkritik och historiesyn. Förkunskaper: Historia A. Kommunikation, 50 Kursen utvecklar förståelse av kommunikativa processer och kunskap om olika former av kommunikation mellan människor, såsom vid information, samtal och aktiviteter i grupp. Pedagogiskt ledarskap, 100 Kursen behandlar olika typer av ledarskap och förmågan att bemöta människor utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Även animerat ledarskap som syftar till att motivera och inspirera deltagarna ingår. Projektarbete, 100 Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning. Psykologi A, 50 Målet för kursen är att den studerande ska utveckla sin självkännedom liksom sin förståelse för andra människor. Vi studerar människans utveckling, samspelet mellan människor, arv och miljö, psykiska kriser och problem samt omvärldsuppfattning. Psykologi B, 50 Under kursen får du möjlighet till fördjupade studier inom några intressanta områden. Det kan exempelvis röra sig om mänskliga kriser, psykiska påfrestningar och störningar, arvets och miljöns betydelse, samspelet mellan människor eller sambandet mellan psykologi och samhälle. Förkunskaper: Psykologi A eller motsvarande. Religionskunskap A, 50 Den studerande lär sig att förstå hur religion och livsåskådning formar människors sätt att tänka och handla. I kursen möter du världens stora religioner och läser några av deras heliga skrifter. Vi studerar även icke religiösa livsåskådningar. Religionskunskap B, 50 Den studerande dokumenterar kunskap om världsreligionernas grundtankar, traditioner och uttrycksformer, samt jämför och diskuterar olika religioners människo- och samhällsuppfattningar. Förkunskaper: Religionskunskap A eller motsvarande. Samhällskunskap A, 100 Kursen ger kunskap om demokratins framväxt och funktion samt förståelse för hur sociala, politiska, ekonomiska och geografiska förhållanden har format och påverkar såväl det lokala samhället som det internationella. Samhällskunskap B, 100 De studerande får en fördjupad kunskap i hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden formar samhället. Kursen medverkar även till utveckling av ett kritiskt granskande förhållningssätt i samhällsfrågor och till samhällets utveckling. Förkunskaper: Samhällskunskap A. Samhällskunskap C, 100 Kursen ger ytterligare breddning och fördjupning av utbildningen i ämnet. De samhällsfrågor som studeras blir mer komplexa. Förkunskaper: Samhällskunskap B. 11

12 12

13 Jag är jättenöjd! Trevligt bemötande från all personal och studiesättet passar mig perfekt eftersom jag kan läsa när det passar mig. :-) Studerande NTI-skolan NTI-skolan lär dig på dina villkor 13

14 Matematik/Naturvetenskap Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Biologi A 100 BI1201 Biologi B 50 BI1202 Ellära A 50 ELL1201 Fysik A 100 FY1201 Fysik B 150 FY1202 Kemi A 100 KE1201 Kemi B 100 KE1202 Matematik A* 100 MA1201 Matematik B 50 MA1202 Matematik C 100 MA1203 Matematik D 100 MA1204 Matematik E 50 MA1205 Miljökunskap 100 MKU1202 Naturkunskap A* 50 NK1201 Naturkunskap B 100 NK1202 * Kärnämne Kurser med laborationer Vår tappning av laborativa ämneskurser är utformade för att stimulera till mångsidigt lärande. Naturligtvis ingår också att du som studerande får genomföra fulllödiga laborationer för att uppnå målen enligt Skolverkets kursplaner. I ämnena Biologi, Miljökunskap och Naturkunskap är laborationerna knutna till den studerandes vardagsmiljö. I Fysik A och B har vi tagit fram laborationslådor med instrument och annan avancerad utrustning som används för de i kursen ingående laborationerna. Laborationsutrustningen skickas per post i skräddarsydda emballage hem till varje enskild studerande. I Kemi A tillämpas mikrolaborationer, vilket innebär att man använder mycket små mängder av de aktuella substanserna och att utrustningen är speciellt utformad för detta ändamål. Mikrolaborationer är också bra i den bemärkelsen att de belastar miljön en bråkdel så mycket som reguljära kemilaborationer. I Kemi B görs laborationerna på plats i en laborationssal på någon närbelägen skola då de innehåller hälsovådliga kemiska ämnen. Laborationsrapport upprättas av den studerande och skickas till läraren för bedömning. Kanonbra lärare. Sara bryr sig verkligen om eleven istället för att bara tänka matte. Studerande NTI-skolan 14 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

15 Kursbeskrivningar Biologi A, 100 I kursen presenteras teorier om livets uppkomst och utveckling, arvets och miljöns betydelse, genteknik och dess etik, ekosystem och olika organismers beteenden. Fältstudier, experimentellt arbete och naturvetenskapliga teorier utgör grunden för kunskapsinhämtningen. Biologi B, 50 Kursen bygger på genomförandet och tolkningen av fysiologiska experiment som ger insyn i mikrobiologi, molekylärbiologi och fysiologi. Förkunskaper: Biologi A eller motsvarande. Ellära A, 50 Kursen ger grundläggande kunskaper om likström och enfas växelström. Kursen ger också kunskaper i mätning, bearbetning och beräkning av elektriska storheter. Du lär dig dessutom att välja rätt instrument i olika situationer samt att analysera mätvärden och därigenom lägga grunden till felsökning inom el- och elektronikområdet. Fysik A, 100 Den studerande ska kunna delta i planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt muntligt och skriftligt kunna redovisa och tolka resultaten. Vidare ska den studerande kunna föra resonemang kring fysikaliska begrepp och modeller samt genomföra enkla beräkningar, ha kunskap om ljus, elektriska fält, värme, tryck samt om universums struktur och materiens uppbyggnad. Fysik B, 150 Kursen utvecklar förmågan att planera och genomföra experimentella undersökningar samt att muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten. Kursen ger även fördjupning inom begrepp såsom kraft, massa, energi, rörelsemängd och kunskap om elektriska och magnetiska fält, induktion, mekaniska och elektromagnetiska vågor, atomers struktur, strålning med mera. Förkunskaper: Fysik A eller motsvarande. Kemi A, 100 Kursen behandlar bland annat materialuppbyggnad, kemiska reaktioner, formelskrivningar och kemiska beräkningar, syror och baser samt kemiska ämnens förekomst och egenskaper. Matematik C, 100 Kursen syftar till att utveckla förmågan att formulera, analysera och lösa matematiska problem med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser, såsom algebra, funktionslära, förändringar och extremvärden samt beräkningar med hjälp av derivata. Förkunskaper: Matematik B eller motsvarande. Matematik D, 100 Kursen innehåller trigonometri, differentialkalkyl och integralkalkyl. Förkunskaper: Matematik C eller motsvarande. Matematik E, 50 I kursen tillämpas begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser. Eleven lär sig även att räkna med komplexa tal och differentialekvationer. Förkunskaper: Matematik D eller motsvarande. Miljökunskap, 100 Kursen behandlar samhällets långsiktiga mål för en ekologiskt hållbar utveckling och deras tillämpning på lokal och individuell nivå. Kursen innehåller ett undersökande arbetssätt genom fältstudier, experiment och andra projekt. Hela kursen är kopplad till ett pedagogiskt webbstöd där studerande tillsammans diskuterar aktuella frågor kopplade till kursen. De studerande får en fördjupad kunskap som rör samspelet mellan mänsklig aktivitet och miljön såväl i ett globalt perspektiv som i sin närmiljö. Naturkunskap A, 50 Kursen innehåller experiment, analys och tolkning samt observationer där miljöfrågor och ekologiska frågor tas upp. De studerande får fördjupad kunskap om ekosystem samt insikt i betydelsen av biologisk mångfald. Naturkunskap B, 100 Observationer, experiment och betydelsen av etiska frågeställningar är viktiga delar av kursen. Vi studerar människans naturvetenskapliga vardag, livets förutsättningar och utveckling, organismens uppbyggnad och funktion med mera. Kemi B, 100 Kursen behandlar organisk kemi, biokemi, analytisk kemi, kemisk jämvikt, kemiska beräkningar med mera. Förkunskaper: Kemi A eller motsvarande. Matematik A, 100 Du får repetition och fördjupning i grundskolans matematik. Matematik B, 50 I kursen arbetar vi med algebra, funktionslära, geometri, sannolikhetslära och statistik. Förkunskaper: Matematik A eller motsvarande. Vi rekommenderar att du läser denna kurs på deltid, ej heltid. 15

16 Ekonomi/Juridik/Administration Kursutbud Kursnamn Poäng Kurskod Administration A 50 ADM1201 Administration B * 200 ADM1202 Affärsjuridik 50 RK1201 Affärskommunikation engelska 50 ADM1203 Export och import 50 FE1209 Finansiering och kalkylering 50 FE1201 Företagsekonomi A 50 FE1202 Företagsekonomi B 150 FE1203 Internationell ekonomi 50 FE1210 Konferens och reception 100 ADM1208 Logistik A 50 TRTE1211 Logistik B 50 TRTE1212 Marknadsföring 100 FE1204 Miljöjuridik 50 RK1202 Organisation och ledarskap 50 FE1205 Personaladministration 50 ADM1209 Redovisning och beskattning 100 FE1206 Rättskunskap 50 RK1203 Småföretagande A 50 FE1207 Småföretagande B 100 FE1208 Kurserna Företagsekonomi A, Företagsekonomi B, Redovisning och beskattning, Affärsjuridik, Personaladministration m fl. ger dig en både bred och djup kunskap om organisationers olika ekonomiska arbetsområden. Ekonomi är ett område som berör och påverkar oss alla, oavsett vad vi sysslar med och var vi arbetar. Alla personer och organisationer har begränsade resurser som måste hanteras vare sig det gäller din egen privatekonomi, näringslivets företag, offentlig förvaltning inom stat och kommun eller ideell verksamhet som Röda Korset och idrottsklubben. Eftersom alla organisationer behöver kunniga personer för sin ekonomihantering med inköp, löner, försäljning, redovisning osv. finns det utmärkta möjligheter att få arbeta inom detta område eller starta eget om du vill bli din egen chef. * Praktik ingår Administration A, 50 Behandlar de rutiner, arbetsformer och dokument som förekommer i ett företag. Kursen tar också upp vanliga hjälpmedel inom det administrativa arbetet samt miljöfrågor inom området. Administration B, 200 Innehåller modern datoranvändning i företagets löpande arbete med t. ex. order, lager och fakturering samt affärskommunikation. Kursen behandlar också hur planering och arbete kan ske på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt med hänsyn till kvalitet, arbetsmiljö och globala miljöaspekter. Kursen behandlar även arbetsorganisation och företagande inom området. Förkunskaper: Administration A eller motsvarande. En stor del av kursen består av praktik. Affärsjuridik, 50 Kursen ger kunskap om lagar och avtal som påverkar affärsförhållanden, kunskap om lagar och bestämmelser som inverkar vid val av företagsform samt orientering om hur lagar påverkar företagande. Affärskommunikation engelska, 50 Kursen ger kunskap om engelska språket som kommunikationsmedel både i tal och skrift. Du lär dig också att utveckla din förmåga att använda språket i internationella yrkesmässiga kontakter. Kursen ger dessutom färdighet i att använda informationsteknik inom området. Förkunskaper: Kursen bygger på Engelska A eller motsvarande. Export och import, 50 Behandlar utrikeshandelns betydelse för svenskt näringsliv och samhälle samt de regler som gäller för handeln inom EU och övrig internationell handel. I kursen ingår också att hantera olika dokument i samband med export och import inom och utom EU. Förkunskaper: Företagsekonomi A eller Småföretagande A. Finansiering och kalkylering, 50 Kursen tar upp resultatplanering och lönsamhetsbedömningar, kalkyler med datorstöd, modeller för investeringsbedömningar samt kapitalbehov och finansiering. Förkunskaper: Företagsekonomi B. Kursen kan även läsas parallellt med Företagsekonomi B. 16 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

17 Kursbeskrivningar Företagsekonomi A, 50 Den studerande ska förstå affärsidéns betydelse för verksamheten, kunna beskriva ett företag med avseende på dess verksamhet, företagsform, intressenter, uppbyggnad och utveckling. Du ska även känna till grundläggande villkor för begrepp inom inköp och försäljning, kunna utföra grundläggande företagsekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar samt ha kunskap om ekonomisk planering och förstå det lokala näringslivets framväxt, struktur och förutsättningar för framtida utveckling. Företagsekonomi B, 150 Den studerande ska förstå affärsidéns betydelse för företagande, förstå företagandets villkor och förändringar över tid, kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa företagsrelaterade problem. Även företagsetiska frågor behandlas samt organisation, ledarskap och samarbete. Undervisning inom budgetering, finansiering och kalkylering ingår, liksom redovisning och marknadsföring. Förkunskaper: Företagsekonomi A eller motsvarande. Internationell ekonomi, 50 Kursen tar upp internationella ekonomiska relationer och behandlar orsaker till och konsekvenser av den ökade globaliseringen. Konferens och reception, 100 Behandlar hur sammanträden, konferenser och liknande arrangemang genomförs. I kursen ingår också receptionsarbete med utgångspunkt i verklighetsanknutna situationer. Även hantering av programvaror och utrustning inom arbetsområdet behandlas. Förkunskaper: Administration A samt Information och layout A eller motsvarande. Logistik A, 50 Behandlar materialadministration, olika transporters och varuflödens ekonomiska förutsättningar. Logistik B, 50 Kursen tar upp olika modeller för distributionssystem. Förkunskaper: Logistik A eller motsvarande. Marknadsföring, 100 En fördjupningskurs med sikte på att utveckla förmågan att definiera problem och att söka, sammanställa och analysera information för att kunna föreslå lösningar på marknadsföringsproblem. Förkunskaper: Företagsekonomi B eller motsvarande. Miljöjuridik, 50 Behandlar rättsväsendets struktur och organisation samt viktiga juridiska begrepp med avseende på miljöfrågor. Speciellt behandlas miljörätten och då i första hand miljöbalken, allemansrätten, EGrätten och internationellt miljöarbete. Organisation och ledarskap, 50 Kursen ger kunskap om företagsstruktur och utveckling, om lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö samt ger medvetenhet om företagets ansvar för att dessa lagar efterlevs. Den studerande får kunskap i olika metoder för att styra företags verksamhet, om ledarskapets funktioner samt dess påverkan på verksamheten. Kursen innehåller även etiska frågor vid ledarskapsutövning samt insyn i arbetslivets behov av kompetensutveckling, flexibilitet och kontinuerlig förändring. Personaladministration, 50 Kursen ger kunskap om löneadministration och om lagar och avtal, orientering i personalvård och -planering. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Redovisning & beskattning, 100 Kursen är en fördjupning i företagsekonomi. Den studerande lär sig att förstå hur olika delar i ett redovisningssystem kan samverka, hur man tillämpar lagar och regler gällande redovisning, rapportering och beskattning. Kursen ger färdighet i externa och interna transaktioner samt kunskap i upprättande av bokslut och handlingar som ingår i årsbokslut respektive årsredovisning. I kursen ingår även uppföljning och analys av bokslut, grundläggande principer för revision samt kunskap om skatter och deklarationer. Förkunskaper: Företagsekonomi B eller motsvarande. Rättskunskap A, 50 Kursen ger kunskap om rättsväsendets struktur, organisation och arbete, kännedom om huvuddragen i lagstiftningsprocessen samt förståelse för offentlighetsprincipen. Den studerande ska även känna till grundläggande juridiska begrepp, vara orienterad om de viktigaste delarna av civil-, process- och straffrätt, kunna lösa enklare juridiska problem, upprätta och tolka vanligt förekommande juridiska dokument samt känna till grunddragen i EU-rätten. Småföretagande A, 50 Behandlar de mindre företagens roll och funktion. Kursen utvecklar förmågan att använda sådana enklare metoder och tekniker, som de mindre företagen inom verksamhetsområdet använder inom marknadsföring, redovisning och kalkylering. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Småföretagande B, 100 Kursen ger en helhetsbild av företagande från affärsidé till etablerad verksamhet i mindre företag men behandlar även entreprenörens roll i samhällets utveckling. Förkunskaper: Småföretagande A eller Företagsekonomi B eller motsvarande. Jag tycker att allt fungerar bra. Känns fint att kunna ändra provtillfället vilket gör att studierna är lätta att kombinera med arbete och fritid. Jag tycker även att det har varit lätt att få kontakt med läraren. Jag är väldigt nöjd! Studerande NTI-skolan 17

18 Handel/Hotellkunskap/Turism Kursutbud Kursutbud Handel Poäng Kurskod Affärsutveckling 50 HNDL1201 Bransch- och produktkunskap 50 HNDL1202 Försäljning och service 50 HNDL1203 Handel specialisering * 200 HNDL1204 Inköp och varuhantering 100 HNDL1205 Näthandel A 50 HNDL1206 Näthandel B 50 HNDL1207 Personlig försäljning 50 HNDL1209 Praktisk marknadsföring A 50 HNDL1210 Praktisk marknadsföring B 100 HNDL1211 Projekt och företagande 50 ARL1202 Telefonförsäljning 50 HNDL1213 Transport och spedition 50 HNDL1214 Hotellkunskap Hotell A 50 HOK1202 Hotell B 150 HOK1203 Hotell C * 200 HOK1204 Hotelladministration 100 HOK1201 Konferens 100 HOK1205 Reception 100 HOK1206 Våningsservice 100 HOK1207 Turism Turism 50 TURI1205 Turism och resor 50 TURI1207 Turism - natur, kultur och miljö 100 TURI1206 * Praktik ingår Utbudet i handels-, hotell- och ekonomiämnen omfattar 37 kurser. Ett stort antal av dessa kan kombineras till yrkesförberedande kurspaket. Vårt utbud bygger på rapporter och undersökningar från branschorganisationer om utbildningsbehovet inom respektive yrkesområde. Om jag skickade ett meddelande till läraren fick jag alltid tillbaka ett svar väldigt fort! Studerande NTI-skolan Handel Affärsutveckling, 50 Kursen tar upp frågor som rör butiksetablering och affärsverksamhet ur ett helhetsperspektiv. I kursen ingår inköps- och försäljningsarbete samt organisation och personalfrågor. Förkunskaper: Inköp och varuhantering samt Praktisk marknadsföring B. Bransch- och produktkunskap, 50 Behandlar konsument- och miljöfrågor samt varuhandelns och tjänsteföretagens branscher och verksamhetsområden. I kursen ingår att använda olika källor för konsument- och produktinformation och att göra produktjämförelser. Försäljning och service, 50 Behandlar servicekunskap och försäljning i olika företagsformer. I kursen ingår också konsument- och marknadslagar samt datoranvändning i säljarbete. Handel specialisering, 200 Kursen behandlar bransch- och produktkunskap utifrån valt område. Kursen kan t. ex. inriktas mot livsmedel, mode och textil, sport och fritid, IT och elektronik eller annat produktområde inom handelsföretag. I kursen tas också upp förutsättningar för yrkesverksamhet och företagande inom handeln. Förkunskaper: Praktisk marknadsföring B samt Inköp och varuhantering. En stor del av kursen består av praktik. 18 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

19 Kursbeskrivningar Inköp och varuhantering, 100 Kursen tar upp inköpsarbete och rationell varuhantering inom handeln. I kursen ingår frågor som rör sortiment, lönsamhet och lagerkontroll. Kursen behandlar även miljömärkning, kretsloppstänkande och transporter. Förkunskaper: Bransch- och produktkunskap. Näthandel A, 50 Kursen tar upp elektronisk handel och butiksetablering på internet. I kursen ingår elektroniskt betalningssystem samt konsumenträtt och säkerhetsbestämmelser. Näthandel B, 50 Behandlar hur näthandel etableras och marknadsförs. Kursen tar upp affärsmöjligheter i samband med näthandel och i kursen ingår att skapa hemsidor med eller utan näthandelsalternativ. I kursen ingår även transporter och logistik inom området näthandel. Förkunskaper: Näthandel A och Praktisk marknadsföring A. Personlig försäljning, 50 Kursen behandlar säljarbete och säljsamtal av rådgivande och problemlösande karaktär. I kursen ingår även säljplanering, organisation och uppföljning samt datorstöd i säljarbetet. Förkunskaper: Försäljning och service. Praktisk marknadsföring A, 50 Kursen tar upp hur man planerar säljkampanjer och exponerar varor. I kursen ingår också att snabbtexta och utforma skyltar och reklammaterial med hjälp av datorprogram. Praktisk marknadsföring B, 100 Kursen behandlar säljmiljöer, varuexponering och utformning av säljstödsmaterial med utgångspunkt i affärsidé och säljplan. I kursen ingår att planera och genomföra säljkampanjer och enklare marknadsundersökningar. Förkunskaper: Praktisk marknadsföring A. Projekt och företagande, 50 Kursen ska stimulera intresset för och ge kunskaper om entreprenörskap, företagande och om projekt som arbetsform. Du får lära dig hur det är att arbeta i projekt utifrån en verksamhets- eller affärsidé och att söka kunskap genom kontakter med företag, myndigheter och organisationer. Telefonförsäljning, 50 Kursen behandlar marknadsföring och försäljning via telefon. I kursen ingår att skriva säljmanus utifrån god säljetik samt att använda modern teknik inom området. Förkunskaper: Försäljning och service. Transport och spedition, 50 Kursen behandlar transportbranschen och dess betydelse för varuhandel. I kursen ingår att arbeta med information och dokument i samband med transporter. Förkunskaper: Inköp och varuhantering. Hotellkunskap Hotelladministration, 100 Kursen tar upp hotellföretagets ekonomi såsom resultatplanering, budgetering och resultatuppföljning. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Hotell A, 50 En grundläggande kurs om hotellbranschen som utvecklar ett personligt förhållningssätt i servicesituationer. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Hotell B, 150 Behandlar hotellverksamhetens historiska bakgrund och nuvarande utveckling. Den behandlar även yrkesroller och arbetsuppgifter inom hotellets olika avdelningar samt personlig service och vett och etikett. Förkunskaper: Hotell A eller motsvarande. Hotell C, 200 Kursen behandlar alla förekommande uppgifter inom reception, konferensavdelning och våningsarbete. Kursen tar även upp prissättning av hotelltjänster, krav på säkerhet och olycksfallsrisker. Dessutom behandlar kursen konferensservering. Förkunskaper: Hotell B eller motsvarande. En stor del av kursen består av praktik. Konferens, 100 Ger fördjupade kunskaper i samtliga arbetsuppgifter inom en konferensanläggning. Kursen tar även upp försäljning, marknadsföring, planering och genomförande av olika konferensarrangemang. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Reception, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i samtliga arbetsuppgifter inom hotellreception inklusive försäljning och marknadsföring av hotelltjänster. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Våningsservice, 100 Kursen ger kunskaper om olika funktioner och arbetsuppgifter inom ramen för våningsarbete (housekeeping). Du får kunskaper om inredning, utrustning och maskiner på olika typer av hotell- och konferensanläggningar. Du lär dig utveckla miljö- och kvalitetstänkandet inom våningsarbete och får kunskap om vikten av att arbeta ergonomiskt riktigt för att förebygga skador. Förkunskaper: Hotell C eller motsvarande. Turism Turism, 50 Du får grundläggande kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. Kursen ger också kunskap om turismens utveckling och framtidsmöjligheter samt en översikt av svenska och utländska geografiska namn. Ett mål för kursen är även att skapa medvetenhet om betydelsen av god service och kundinriktat uppträdande. Turism och resor, 50 Kursen ger fördjupad kunskap om turism, dess olika målgrupper och vanliga resvägar och resmål. Du lär dig även att utveckla din förmåga att med hjälp av dator söka, samla och sammanställa information för att kunna planera, kalkylera och genomföra resor. Förkunskaper: Kursen Turism eller motsvarande. >>> Turism - natur, kultur och miljö, 100 Du får fördjupad kunskap om geografiska namn och begrepp av betydelse inom rese- och turistindustrin. Kursen ska också stimulera intresset för frågor kring natur, kultur, miljö och resurshushållning ur lokalt, nationellt och internationellt turismperspektiv. Förkunskaper: Kursen Turism och resor eller motsvarande. 19

20 IT- och mediaämnen Data grund Poäng Kurskod Datorkunskap 50 DAA1201 IT-stöd 50 ADM1207 Programhantering 100 DAA1203 Persondatorer 100 DTR1206 Databashantering 100 DTR1211 Information och layout A 50 ADM1205 Information och layout B 100 ADM1206 Programmeringsteknik Programmering A 50 DTR1207 Programmering B, C++ 50 PROC1408 Programmering C, C PROC1409 Programmering B, Java 50 PJAV1408 Programmering C, Java 100 PJAV1409 Programmering B, VisualBasic.NET 50 PVBA1408 Programmering C, VisualBasic.NET 100 PVBA1409 Nätverksteknik Datorkommunikation 100 DTR1201 Lokala nätverk A 100 DTR1203 Lokala nätverk B 150 DTR1204 IT-samordning 200 DTR1202 Operativsystem Unix 50 OUNX1405 Grafisk produktion Desktopp 50 DAA1202 Grafisk kommunikation A 100 GKO1201 Grafisk kommunikation B 100 GKO1202 Grafisk kommunikation C 200 GKO1202 Multimedia/Webbdesign Multimedia A 100 MUM1201 Multimedia B 100 MUM1202 Webbdesign 100 DTR1210 Medieproduktion A 200 MPR1201 Virtuella miljöer 100 MUM1203 Mediekommunikation A 100 MDK1201 Mediekommunikation B 100 MDK1202 Mediekommunikation C 100 MDK1203 Mediekunskap 100 MDK1204 Textkommunikation A 100 TEXK1201 Textkommunikation B 100 TEXK1202 Data grund (stöd för Windows) Datorkunskap, 50 Kursen ger kunskaper om grundläggande datoranvändning. Du utvecklar färdigheter i att använda programvarusviten Microsoft Office samt Windows XP. IT-stöd, 50 Kursen ger kunskaper om internetanvändning och nätverk, och om inställningar och installationer i datorer. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Programhantering, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i programvarusviten Microsoft Office. Dessutom utvecklar kursen din förmåga att använda datorn som arbetsredskap. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Persondatorer, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper om persondatorer och kringutrustning samt färdigheter i att installera hårdvara. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Databashantering, 100 Kursen ger kunskaper och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser. Programvaran är Microsoft Access. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Information och layout A, 50 Kursen ger kunskaper inom affärskommunikation och utvecklar förmågan att utforma intern och extern information. Programvaran är Microsoft Office. Förkunskaper: Programhantering eller motsvarande. Information och layout B, 100 Kursen behandlar affärskommunikation, text- och bildhantering, layout, språkbehandling samt elektronisk publicering. Programvaran är Microsoft Office. Förkunskaper: Programhantering samt Information och layout A eller motsvarande. Programmeringsteknik (stöd för Windows) Programmering A, 50 Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Du får också grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. Förkunskaper: Datorkunskap. Programmering B C++, Java eller Visual Basic, 50 Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i respektive programmeringsspråk. Förkunskaper: Programmering A. Kurslitteratur till Visual Basic på engelska. Programmering C C++, Java eller Visual Basic, 100 Kursen ger ytterligare teoretiska och praktiska kunskaper i respektive programmeringsspråk. Förkunskaper: Programmering B. Kurslitteratur till Visual Basic på engelska. Vi har tagit fram ett antal kurser som rätt kombinerade förbereder för olika former av certifieringar, eller som motsvarar de yrkeskunskaper som krävs inom olika branscher. Du kan kombinera kurser till ett kurspaket eller läsa kurserna fristående på heltid, halvtid eller kvartstid. Kursförteckningen ovan är upplagd som rekommenderade studievägar inom respektive område. 20 Lokala variationer i kursutbudet kan förekomma, se vilka kurser som erbjuds i din kommun.

21 Kursbeskrivningar Nätverksteknik (stöd för Windows) NTI är en Ciscoakademi och kurserna i området förbereder därigenom för certifiering inom världens mest tillämpade nätverkshårdvara. Datorkommunikation, 100 Kursen är uppbyggd kring OSI-modellen och förklarar i detalj hur nätverkskommunikation fungerar när TCP/IP används. Du lär dig bl a nätverksutrustningar, LAN- och WAN-kommunikation. Förkunskaper: Persondatorer eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. Lokala nätverk A, 100 I kursen får du konstruera och konfigurera nätverk samt bekanta dig med den hårdvara som krävs. Förkunskaper: Datorkommunikation eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. Lokala nätverk B, 150 Kursen fokuserar på Windows Server Kursen bygger på Microsofts eget kursmaterial som ger möjlighet till praktiska övningar med operativsystemet på din egen dator. Förkunskaper: Lokala nätverk A eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. IT-samordning, 200 Kursen kompletterar dina kunskaper i hur man designar, installerar och felsöker ett lokalt nätverk med olika typer av WAN-länkar. Förkunskaper: Lokala nätverk A eller motsvarande. Kurslitteratur på engelska. Operativsystem Unix, 50 Kursen ger kunskaper om världens mest använda operativsystem för webbservrar. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Grafisk produktion (stöd för Windows) Observera att särskilda regler gäller kring lån av programvara för kurserna Grafisk kommunikation A C. Desktopp, 50 Kursen ger inblick i grafisk trycksaksproduktion. Du lär dig grunderna inom layout, grafisk design och typografisk formlära. I kursen används programmet Photoshop Elements. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Grafisk kommunikation A, 100 Kurser ger en översikt över den grafiska kedjan. Du får lära dig grundläggande layout- och bildbehandling. I kursen använder vi programvara från Adobe. Förkunskaper: Desktopp eller motsvarande. Grafisk kommunikation B, 100 Kursen ger ökade kunskaper i den grafiska produktionskedjan. Du lär dig att skapa och anpassa bilder till tryckproduktion samt elektronisk publicering. I kursen använder vi programvara från Adobe. Förkunskaper: Grafisk kommunikation A eller motsvarande. Grafisk kommunikation C, 200 Kurser ger en fördjupad kunskap om hela den grafiska produktionskedjan. I kursen ingår ett projektarbete där du arbetar teoretiskt och praktiskt, från idé till slutprodukt. Du lär dig att i ett arbetsflöde använda branschens standardprogram, Adobe InDesign, Photoshop och Illustrator. Förkunskaper: Grafisk kommunikation B eller motsvarande Multimedia/Webbdesign (stöd för Windows) Multimedia A, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper i hur text, bild, ljud och form sammanställs till en interaktiv presentation. Vi använder programmen Macromedia Flash och Adobe Photoshop. Förkunskaper: Desktopp eller motsvarande. Multimedia B, 100 Kursen behandlar multimedia, dess beståndsdelar och samverkan mellan multimedial produktion och slutanvändare. Kursens huvudprogram är Macromedia Flash. Förkunskaper: Multimedia A eller motsvarande. Delar av kurslitteraturen och programvarorna är på engelska Webbdesign, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad samt färdigheter i att använda branschens standardprogram Macromedia Dreamweaver. Förkunskaper: Desktopp eller motsvarande. Delar av kurslitteraturen och programvarorna är på engelska. Medieproduktion A, 200 Du får utökade kunskaper i branschens standardprogram Photoshop, Flash och Dreamweaver, samt gränssnitt och teori via ett projekt i form av en webbplats som läggs ut skarpt på internet. Förkunskaper: Webbdesign eller motsvarande. Delar av kurslitteraturen och programvarorna är på engelska. Virtuella miljöer, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper om hur en användarvänlig virtuell miljö för människors kommunikation och lärande realiseras. Förkunskaper: Multimedia A eller motsvarande. Mediekunskap, 100 Kursen handlar om massmedierna, deras historiska tillkomst och den roll de spelar i dagens samhälle. Mediekommunikation A, 100 Kursen behandlar masskommunikationens och reklamens roll och betydelse i samhället. Kursen ger fördjupad kunskap om hur de olika massmedierna kommunicerar med och påverkar sin publik. Förkunskaper: Mediekunskap eller motsvarande. Mediekommunikation B, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i marknadsplanering och projektledning samt i arbetsprocessen från idé till färdig produktion. Förkunskaper: Mediekommunikation A eller motsvarande. Mediekommunikation C, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper i att genomföra marknads- eller attitydundersökningar. Kursen ger även fördjupade kunskaper i internationell marknadskommunikation. Förkunskaper: Mediekommunikation B eller motsvarande. Textkommunikation A, 100 Kursen ger grundläggande kunskaper om det skrivna språkets uttrycksformer samt en orientering om text inom journalistik, information och reklam. Textkommunikation B, 100 Kursen ger fördjupade kunskaper om textens uttrycksformer och utrymme för att arbeta med ett textinnehåll från idé till färdig produkt. Förkunskaper: Textkommunikation A eller motsvarande. 21

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Plugga var och när du vill med fullt lärarstöd

Plugga var och när du vill med fullt lärarstöd Plugga var och när du vill med fullt lärarstöd NTI-skolan lär dig på dina villkor! På NTI-skolan får vuxenstuderande lärar ledd distansundervisning i allt från engelska och matematik till japanska och

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

NTI-skolan Yrkesutbildningar

NTI-skolan Yrkesutbildningar NTI-skolan Yrkesutbildningar Yrken i sikte På NTI-skolan får du som vuxenstuderande lärarledd distansundervisning i yrkesämnen, allt från Hotelladministration till Inköp och varuhantering. Du läser varifrån

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurser på gymnasienivå

Kurser på gymnasienivå Vuxenutbildningen er på gymnasienivå Våren 2011 start: 10 januari Sista ansökningsdatum: 10 november 2010 tider 10/1-18/3 ()... period 1 10/1-27/5 ()... period 1-2 10/1-23/12 (40 veckor)... period 1-2

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP)

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) Ämne: ADMINISTRATION Administrativ service A ADM200 Eleven motiverar val av programvaror, utrustning och arbetssätt med hänsyn till funktion, ekonomi och arbetsmiljö.

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

DTR1211 - Databashantering

DTR1211 - Databashantering DTR1211 - Databashantering Kursen skall ge kunskaper om olika databaser och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser DTR1209 - Programmering C Kursen skall ge teoretiska och praktiska kunskaper

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå 2008

Vuxenutbildningen i Umeå 2008 Vuxenutbildningen i Umeå 2008 Var så god Välj vilken kurs du vill läsa, var du vill läsa och hur du vill läsa! Vuxenutbildningen i Umeå erbjuder flera olika alternativ för att du ska kunna välja studier

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå

Vuxenutbildningen i Umeå Vuxenutbildningen i Umeå Kursutbud 2009 www.umea.se/vagledning VIVA Vägledning visar vägen! Innehåll Sidan VIVA Vägledning visar vägen! 3 Välkommen till vuxenutbildningen 4 5 Utbildningspaket VIVA Komvux

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Kursbeskrivning gymnasiala kurser

Kursbeskrivning gymnasiala kurser Kursbeskrivning gymnasiala kurser Biologi A, 100p...3 Biologi B, 50p...3 Bokföring, 100p...3 Databashantering, 100p...3 Databashantering med SQL och SQL Server, 150p...3 Datakörkortet, 250p...4 Datorkunskap

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

YRKESUTBILDNINGAR NTI-SKOLAN

YRKESUTBILDNINGAR NTI-SKOLAN YRKESUTBILDNINGAR NTI-SKOLAN Yrken i sikte Yrkesutbilding_V9.indd 1 09-02-18 14.07.31 Välkommen till NTI-skolan! Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Förslag Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; beslutade den Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 5 andra stycket, 7 kap.

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor RUNÖFOLKHÖGSKOLA Föreningen LOs folkhögskola Runö är en ideell förening utan vinstintresse som funnits sedan 1952. Våra huvudmän är: LO, LO:s medlemsförbund och ABF. EN STUDIEOAS I CITY På Runö Folkhögskola

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet)

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet) UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut 2008-06-30 för Tekniskt basår 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet) Start ht 2008 1 Inledning 1.1 Bakgrund Att ge kompletterande utbildning

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet Kan väljas

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts.

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts. Planering Energi 9C Syfte: Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi Genomföra systematiska undersökningar i fysik Använda fysikens begrepp,

Läs mer