Streamade föreläsningar på webben. Medan vi väntar: Diskutera. Utmaning. Föreläsning 1: Projektuppgift & kravhantering. Om man utvecklar ett system...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Streamade föreläsningar på webben. Medan vi väntar: Diskutera. Utmaning. Föreläsning 1: Projektuppgift & kravhantering. Om man utvecklar ett system..."

Transkript

1 Medan vi väntar: Diskutera Streamade föreläsningar på webben Om man utvecklar ett system... Vad kan gå fel? Vad brukar gå fel? Varför då? Synligt inom LU Vad kan man göra åt det? Vänligen sprid inte filmerna!... samt notera kurswebben: Ni bör inte synas... samt köp kurskompendium för 50;- Man kan skicka frågor via webbformulär Möjligen nacken på 2-3 främre rader Ni kan komma att höras Säg till om jag ska klippa bort ljud 2 Utmaning Föreläsning 1: uppgift & kravhantering Kan man förstå software engineering utan att ha upplevt stora programvaruprojekt? INGENJÖRSPROCESSEN METODIK ETSA01 VT13 JONAS WISBRANT Kan man förstå vad som händer i stora programvaruprojekt utan att ha studerat software engineering? 3 4

2 Jonas Wisbrant - kort CV Samhällsvetare vid LU 1989 Kommunikation och webbutveckling 1990 Programvaruingenjör LTH i Helsingborg 2002 Institutionen för Datavetenskap Agenda F1 Kursen & projektuppgiften hantering: LUCAS - Center for Applied Software Research Det Norske Veritas 2008 Institutionen för Datavetenskap I pausen: Bilda projektgrupper och köpa kompendier Vad är ett krav? Hur hittar vi dem? Hur vet vi att de är bra? Diverse undervisning Att göra inför övning 1A EASE / Programvaruportalen / kommunikation Datorer i System OBS! Ingenjörsprocessen 5 Datavetenskap + LU-webb 2011 Datavetenskap + LTH-webb? 2013 Ti kl 08 i Hacke & to kl 8 i E:3308 Wiki-support för C och I 6 Kursen Om kursen Innehåll Formalia ering 5 hp hantering Obligatorisk för C1, D1, alternativobligatorisk för IE3 Arkitekturdesign Moment Testning Föreläsningar Modeller av utvecklingsprocessen för programvara Övningar Övningar Föreläsning Hemarbete 7 8 Hemtentamen Del 1 av 3 kurser Vi genomför ett utvecklingsprojekt under rimligt ordnade former och belyser det med teori och reflektioner.

3 ETSA01: Ingenjörsprocessen metodik VT2013 v Veckoschema - kurs måndag tisdag onsdag torsdag fredag V tid K K K K K lö sö Kurslitteratur ETSA01: Ingenjörsprocessen metodik VT2013 v Veckoschema - kurs Bok Pankaj Jalote, A Concise Introduction to Software Engineering, Springer, V tid K K K K K lö sö Ö0a F1 Ö0b Ö1a Ö0c Ö1b 12 J: 6.2-5, kursivt Handledare -> fb0 F2 Ö2 15 L2 G1 Handledare > fb > fb2 F3 Ö3 16 > L3 Kompendium Examples and Exercises in the Software Engineering Process, Handledare > fb3 F4 Ö4 17 G2 > L4 G3 G4 Handledare > fb4 18 > L5 måndag tisdag onsdag torsdag fredag Säljs av CS-institutionen för 50;- Handledare > fb5 Ö5 L1 Ö0a F1 Ö0b Ö1a Ö0c Ö1b 12 L1 Handledare -> fb0 F2 Ö2 15 L2 G1 Handledare > fb > fb2 F3 Ö3 16 > L3 Handledare > fb3 Ö4 F4 17 G2 > L4 G3 G4 Handledare > fb4 Ö5 18 > L5 Handledare > fb5 F5 19 Handledare F6 20 T T T T T T T 22 Personal Personal Handledare F5 24 Personal Personal > fb6 fbt F6 F Schemalagd föreläsning Ö Schemalagd övning L Leverabel från projektet G smöte? T Tentamen fb Återkoppling J=Jalote, Pankaj K=Kurskompendium A= Övning på kurswebben P=projektbeskrivning på kurswebben T T T T T T T 22 Personal Personal Personal Personal > fb6 fbt F Schemalagd föreläsning Ö Schemalagd övning L Leverabel från projektet G smöte? T Tentamen fb Återkoppling J=Jalote, Pankaj K=Kurskompendium A= Övning på kurswebben P=projektbeskrivning på kurswebben Preliminära granskningsmöten i projektet Leveranser från projektet Planerad återkoppling från projekthandledare L1 1 samt funktionella krav och fb1 Att gruppen har förstått grunderna i formulering av kvalitetskrav användarfall och krav. L2 specifikation 0.x fb2 Att kravspecifikationen har struktur i Wikin. G1 av specifikation 0.99 L3 specifikation 0.99, sprotokoll från granskning inför - tillräcklig kvalitet för att milstolpe 1 ska kunna passeras. fb3 Att krav, granskningsprotokoll och projektplan är av specifikation med tider och risker. G2 inför specifikation 1.0 L4 specifikation 1.0, granskningsprotokoll fb4 OK eller ytterligare iteration G3 inför design 1.0 L5 Testplan 1.0, 1.0, G4 inför Testplan med sprotokoll från granskningar fb5 Översiktlig återkoppling på testplan och design testspecifikation 1.0 inför Testplan 1.0 och 1.0 Sista versionen av spec,, fb6 och bedömning av samtliga dokument Testplan,, exekverbar kod, fbt Tentamensresultat i LADOK (ej från projekthandledare). testprotokoll, manual för systemstart Föreläsningar Förberedelser Övningstillfällen Förbered Sker på plats F1 Kursöversikt, kravhantering, gruppindelning, J: 1, 3, 4 Ö1 hantering: kriterier, beskrivning A: R.7-10 projektuppgiften, Intro till övning 1,, relationen en avsnitt 1-4 på Introduktion, mellan, och skall-krav, kurswebben. diskussion kring L1 F2 hantering, ering,. J: 3, 4, 7.5 projektuppgiften A: R.1-6 F3 Testning J: 8 Ö2 ering: Intressentanalys, A: P.1-5 Diskussion: affärsmål, produktmål, projektmål, A: I.1 A: P.1-6 F4 Arkitektur, design, kodning, versioner J: 5, 6, 7 riskanalys, riskkategorier, uppställning Göra A: I.2-3 F5 Utvecklingsprocesser, vidareutveckling, om tentamen J: 2 Dokumentgranskning (inspection) F6 Inför tentamen, sammanfattning av kursen J: 1-8, A:HE1 Ö3 Ändringshantering, Testplanering, A: T.1-8 Diskussion: A:T.1-8 Göra: A: T Preliminära granskningsmöten i projektet L1 L2 Föreläsningar F1 F2 F3 F6 Leveranser från projektet 1 samt funktionella krav och kvalitetskrav specifikation 0.x G1 av specifikation 0.99 L3 specifikation 0.99, s- fb3 protokoll från granskning inför specifikation med tider och risker. G2 inför specifikation 1.0 L4 specifikation 1.0, granskningsprotokoll fb4 G3 inför design 1.0 L5 Testplan 1.0, 1.0, G4 inför Testplan med sprotokoll från granskningar fb5 testspecifikation 1.0 inför Testplan 1.0 och 1.0 Examination Sista versionen av spec,, fb6 arbete Kursöversikt, kravhantering, gruppindelning, Testplan,, exekverbar kod, testprotokoll, manual för systemstart Förberedelser J: 1, 3, 4 projektuppgiften, Intro till övning 1 hantering, 26 timmar ering, hemtenta. J: 24-25/5: 3, 4, 7.5 Testning J: 8 F4 Arkitektur, design, kodning, versioner J: 5, 6, 7 U3 granskning (10 av 60 p) F5 Utvecklingsprocesser, vidareutveckling, om tentamen J: 2 Inför tentamen, sammanfattning av kursen J: 1-8, A:HE1 Ö3 Ändringshantering, Testplanering, A: T.1-8 Diskussion: varför denna typ av granskning är viktig, vem som bör delta, samt A:T.1-8 Ö1 Ö2 Ö4 Ö5 Planerad återkoppling från projekthandledare fb1 fb2 fbt Återkoppling testplan och design Att gruppen har förstått grunderna i formulering av användarfall och krav. Att kravspecifikationen har struktur i Wikin. Att krav, granskningsprotokoll och projektplan är av tillräcklig kvalitet för att milstolpe 1 ska kunna passeras. OK eller ytterligare iteration och bedömning av samtliga dokument Tentamensresultat i LADOK (ej från projekthandledare). Övningstillfällen Förbered Sker på plats hantering: kriterier,,, relationen mellan, och skall-krav, projektuppgiften ering: Intressentanalys, affärsmål, produktmål, projektmål, riskanalys, riskkategorier, uppställning Dokumentgranskning (inspection) Test forts, Översiktlig återkoppling på testplan och design beskrivning en avsnitt 1-4 på kurswebben. A: R.1-6 A: P.1-5 Beskriv hur en kravgranskning går till och förklara målsättning, vilka typer av fel man bör leta efter. A: I.1 Besked ges vid F4 Diskutera vilka svårigheter som finns då man vill införa denna typ av granskningar i en organisation samt ange tänkbara lösningar på dessa problem. Ange också om det finns några alternativ till denna typ av granskning och vilka dessa i så fall är. A: R.7-10 Introduktion, diskussion kring L1 Diskussion: A: P.1-6 Göra A: I.2-3 Göra: A: T A: T.9-10 Ö4 Test forts, Besked ges vid F4 A: T Ö5 Återkoppling testplan och design 12

4 Personal Hälsningar från förra årets studenter Jonas Wisbrant, kursansvarig, föreläsningar, övningar Anna Axelsson övningar, projekthandledning Markus Borg övningar, projekthandledning Kursboken kan upplevas som svår - det är den inte. et innebär att man ofta känner osäkerhet. Det är viktigt att alla i projektgruppen har koll på tidplanen - vem, vad, när & varför ;-) Bred medverkan i projektet ger stor fördel på tentan. Emelie Engström övingar, projekthandledning Nytt och obeprövat i kursen: Kim Weyns övningar, projekthandledning Krzysztof Wnuk övningar, projekthandledning - bara en vecka till påskuppehållet kraftigt modifierad inledning - en mycket bättre test-labb?!? uppgiften Om projektuppgiften Arbeta i grupper om 6 personer Genomför utvecklingsprojekt från början till slut identifiering och kravanalys ering och implementation Testning Leverans Leverabler specifikation Testplan & testspecifikation srapporter dokument Manual Testrapporter Exekverbar applikation Plattformar Moinwiki för dokumenten Java/swing för programvaran 15 16

5 grupp: Kick-start: Etablera projektgrupper i pausen ETSA01: Ingenjörsprocessen metodik VT personer --> 26,3 26 grupper L2 Anmäl dig på anslagna lappar i senast i pausen Kursledningen fördelar de som inte anmält sig Grupperna är igång på ONSDAG KL 13. Har konto i projekt-wikin Har förberett Övning 1! Har läst in sig på projektuppgiften 17 Handledare > fb4 18 Ö5 vt 2013 Första deadline om 109,5 h V tid K K K K K lö sö 12 Ö0a F1 Ö0b Ö1a Ö0c Ö1b 1,0 L1 spec 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,5 Handledare -> fb0 15 F2 Ö2 spec 1,0 3,0 1,0 G1 Handledare fb > fb2 16 F3 Ö3 spec > L3 Testplan Handledare > fb3 17 F4 Ö4 spec G2 > L4 Testplan G3 G4 Code måndag tisdag onsdag torsdag fredag L4 18 Bilda projektgrupper och köp kompendium i pausen Skriv upp dig på en av grupperna Alla grupper ska ha sex deltagare. Grupp XX Deltagare (namn) Program E:3308 Lisa Larsson Kalle Karlsson Notera grupp och övningslokal Köp kompendium D1 IE3 spec Testplan > L5 > L5 Code Test Handledare > fb5 Veckoschema för projekten - idé 19 F5 spec ETSA01: Ingenjörsprocessen metodik VT2013 Testplan V Code tid K K K K K lö sö 12 Test Ö0a F1 Ö0b Ö1a Ö0c Ö1b 1,0 L1 Startman. spec Handledare 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,5 Handledare -> fb0 20 F6 15 F2 Ö2 spec spec 1,0 3,0 1,0 G1 Testplan Handledare fb > fb2 16 Code F3 Ö3 Test Startman spec > L3 Handledare -> Testplan F Schemalagd föreläsning Ö Schemalagd övning L Leverabel från projektet G smöte? fb Återkoppling T Tentamen 1,0 Timmar per projektmedlem Handledare > fb3 17 F4 Ö4 grupp: L2 xls finns på kurswebben vt 2013 måndag tisdag onsdag torsdag fredag wikin Självförklarande ;-) Läsrätt: egen grupp kursledning (med automatik) 19 spec G2 > L4 L4 Testplan G3 G4 20 Code Handledare > fb4 18 Ö5

6 Agenda Om kravhantering Definition Olika sorter hanteringsprocessen identifiera analysera dokumentera validera Vad är ett krav? Top 10 challenges 1. Låg användaråterkoppling Önskemål Behov 2. Ofullständiga krav Underlag för test Måste 3. en ändras 4. Lågt stöd från ledningen Kontrakt 5. Behärskar inte teknologin 6. Resursbrist Funktion 7. Orealistiska förväntningar Beslut Produktegenskap 8. Oklara mål 9. Orealistiska tidsplaner 10. Ny teknik 23 Begränsning Nytta Standish Group Survey Chaos Report (1994) Top 10 Challenges [Standish Group, 1995] 24 Lönsamhet

7 täckning beslut täckning täckning beslut beslut V-modellen i ingenjörsprocessen täckning beslut V-modellen V-modellen i ingenjörsprocessen för programvaruutvecking täckning b Acceptanste Tes Fel Sy Integrationste Olika sorters krav Beskriver vilka funktioner systemet ska erbjuda Tillförlitlighet - Mognadsgrad, feltolerans, återhämtningsförmåga Begränsningar för funktionerna Påverkar ofta hela produkten Användbarhet - Begriplighet, lärbarhet, handhavande, attraktivitet Effektivitet - Tidsbeteende, resursutnyttjande sbarhet - Analyserbarhet, ändringsbarhet, stabilitet, testbarhet Portabilitet Uppfyllandegrad (standarder etc) Delar av ISO9126, se också Ingproc 2

8 täckning täckning beslut beslut täckning täckning beslut beslut, exempel, exempel Om kunden erlägger belopp större än en varas pris ska systemet returnera mellanskillnaden. Det får maximalt gå 1.0 sekund från en myntiläggning till att systemet är redo att ta emot nästa mynt. Vid time-out returnerar systemet erlagda mynt. 99% av personerna på perrongen ska var korrekt identifierade inom 15 sekunder Om en kund trycker på en knapp för en vara som inte finns händer ingenting. Programvaran får högt använda 65 kb ROM Systemet får vara ur funktion högst 30 minuter om året hanteringsprocessen Identifiera krav En Process enligt wikipedia Identifiera krav Från olika personer med olika behov Ta hänsyn till lagar, regler och standarder En samling i förväg uttänkta aktiviteter som ska användas varje gång man skapar ett visst resultat... Analysera krav Dokumentera krav krav Hur? Marknadsanalyser Kundkontakter Analys av gamla system och processer Intervjuer, Kartläggningar (frågeformulär etc), Observationer Prototyper 31 32

9 täckning täckning beslut beslut täckning täckning beslut beslut Analysera krav Dokumentera krav Förstå problemen som systemet ska lösa Identifiera nya krav, stryk krav, omformulera krav, värdera, dvs iterera Viktiga önskemål om kravspecifikation i denna fas: Korrekt, dvs stämmer med bakomliggande behov Komplett, dvs inga viktiga saker saknas Dvs ta fram kravspecifikation Olika format möjliga Text Grafisk form Formell notation etc Användningsfall (use case) - exempel välja kurs Identifiera, analysera, dokumentera och validera krav, utgående från typiska exempel på användning. Primär aktör: Förhandsvilkor: en är inloggad Administrera kurs Anmäla sig Lista kurser Lärare Huvudscenario 1. en listar tillgängliga kurser 2. en väljer en kurs 3. Systemet registrerar valet och meddelar studenten Undantagsfall 3a) en saknar förkunskapskrav från någon tidigare kurser => Systemet meddelar studenten att och orsak till detta 3b) Kursen är fulltecknad, studenten får inte plats => Systemet registerar studenten i kö och meddelar studenten 35 36

10 täckning täckning beslut beslut täckning täckning beslut beslut - Metod hanteringsprocessen Identifiera aktörer och deras mål För varje användningsfall: - förstå och specificera huvudscenario - beskriv förhandsvillkor För varje huvudscenario - identifiera undantagsscenarier För varje undantagsfall: - definiera vad som ska hända Val av detaljnivå beror på situationen... Aktör UC1 UC2 UC3 S S S U U U U U Ny har vi formulerar funktionsoch kvalitets-krav. Men... Hur hittar vi bland kraven? Hur analyserar och dokumenterar vid dem? Hur säkerställer vi att vi förstått? Hur ska vi prioritera? Process enligt wikipedia En samling i förväg uttänkta aktiviteter som ska användas varje gång man skapar ett visst resultat... Identifiera krav Analysera krav Dokumentera krav krav Dataflödesdiagram ER-diagram - exempel Data lagras i systemet (entitet + attribut), t ex: : pnr, namn, inskrivningsår Kurs: kurskod, namn, #hp Program: beteckning, namn * Läser Följer Program * 1 * Ingår på * * Kurs ER-diagram - Entity Relationship Används ofta för att modellera data i databaser 39 40

11 Skillnad? eslut b n mentatio nstest Accepta rfall krav Använda ella Funktion krav Kvalitets täck ning Testdoku rt Felrappo Dokumentera krav med naturligt språk a ål Affärsm plan test System ll Utvärd Valider tproduk mål Underhå ering beslut täckning king tvec aruu prog V-model ramv beslut täckning len för de Gränsvär st ing Granskn nsklasser Ekvivale skning Kodgran x Whitebo tt hårdvara Gränssni kod nd kod r Program Återanvä Versione tionste Integra ning Kodtäck rationer r tion est Enhetst Konfigu Variante Applika essen Science Jonas Wisbrant ETSA01 metodik Ingenjörsproc Computer Lund f Data University ER-dia gram - Läser Lund Unive rsity Comp ute r Scien ce Jo isbran nas W SA01 t ET Ingen jörsp sen me ram - En versity tity Relat ionship Compute r Science mål progra mvaru ing g täckning beslu est ng d sser Integration Wisbrant ETSA01 stest Konfiguratio ner Jonas Testdokumen tation Ekvivalenskla Science t Acceptanst Kodgranskni kod Programko Computer Nackdelar: Generellt Flexibelt Lätt att använda och förstå Utvärderin krav hårdvara Återanvänd Lund University utveck Funktionella plan Gränssnitt Ingenjörsprocessen metodik Otydligt Risk att blanda olika sorters krav Risk att slå samman flera krav i ett Ingår på * Kurs ER-diag Lund Uni ellen för Produkt- - * * 36 Fördelar: V-mod ex empel Data la gras i sy stemet Studen (e ntitet t: pnr, + attrib namn, ut), t e Kurs: k inskrivn x: urskod ingsår, namn Progra, #hp m: bete ckning, namn Studen Följer t * * Progra 1 m am di a g r lödes Jonas Wisbra nt ETS A01 Inge todik roces njörspro cessen metodik Använd s ofta för att mod ellera data i databa ser 42 Table of contents 3. Specific Requirements 1. Introduction 1.1 Purpose 1.2 Scope 1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 1.4 References 1.5 Overview Appendix 2. General Description 2.1 Product Perspective 2.2 Product Functions 2.3 User Characteristics 2.4 General Constraints 2.5 Assumptions and Dependencies Index -krav Test - krav -krav kod Återanvänd kod 44 beslut täckning [IEEE Guide to Software Requirements Specifications, ANSI/IEEE Std ] - källan Spårbarhet beslut täckning 43 Delar i en kravspecifikation beslut täckning

12 täckning täckning beslut beslut täckning täckning beslut beslut kraven Tidiga faser är viktiga Kontrollera att kravspecifikationen är korrekt och av hög kvalitet Exempel på metoder: (vanligast) Utveckla testfall Verktygsstöd för formellt skrivna krav [Alan Davis] Bra egenskaper hos krav och en kravspecifikation Checklista för granskning för kursens projekt 47 Korrekt Heltäckande Otvetydig Verifierbar Enskilt eller tillsammans? Vid time-out returnerar systemet erlagda mynt. Konsistent Prioriterad / nödvändighet Spårbar Genomförbar Korrekt Heltäckande Otvetydigt Konsistent Verifierbart Nödvändigt Spårbart Rankat - - x Saknas några krav? 2. Är samtliga krav nödvändiga? 3. Finns det några motstridiga krav? 4. Kan samtliga krav verifieras? 5. Är samtliga krav tydligt formulerade eller kan några krav misstolkas? 6. Finns samtliga nödvändiga definitioner? 7. Är det möjligt för dokumentets målgrupp att förstå dokumentet? 8. Följer kravspecifikationen sin dokumentmall? 9. Är något krav formulerat för detaljerat? 10. Har något krav formulerats på för hög abstraktionsnivå? 11. Är all texter och illustrationer nödvändiga? 12. Har samtliga krav unika identifierare? Guidat alternativ på kurswebben

13 täckning täckning beslut beslut täckning beslut prioritering Exempel prioritering - värde/kostnad Omöjligt att implementera alla bra idéer! Jämför krav med avseende på: Värde för kund Kostnad att implementera Ledtid att implementera Risk Värde för nya kunder Värde Kostnad 13 beslut täckning och projekt i ett större perspektiv Sammanfattning - Plattform Produkter Produktledning Impl Test Impl Test Impl Test Impl Test Viktigt eftersom tidiga faser påverkar mycket kan finnas på olika abstraktionsnivåer påverkar ofta hela produkten Egenskaper hos krav: korrekt, komplett, otvetydig, verifierbar, konsistent, prioriterad, spårbar, genomförbar Spårbarhet: källakrav, krav-krav, krav-design/kod är en viktig del i arbetet med produktledning och produktplanering Mer om krav i hantering (ETS170)

14 Att göra nu uppgiften - storyn Prio 1: Kom på banan nu! C & I: Wiki ti kl 8 i Hacke Ta gärna med laptop Alla: Övningar on kl 13: och projekt to kl 8: utan lokal Wikiguide i E:3308 Prio 2: to kl 13: med lokal & HL Läsa J:3-4 Uppdatera: gruppxx/gruppmedlemmar fr kl 24: L1 i wikin :-) V2 Kursledning: Prio 1: Kom på banan nu! Rigga kurswikin Förbereda övning 1a och 1b 53 Tidag efter påsk + tentavecka E:A kl 13: Mer om kursen Om Om Val av kursombud 54 Uppdrag Faser och leverabler Målmiljö specifikation = barcode reader Operator = electronic lock Barcode printer PC = pincode terminal Fas 1 Specifikation Testplan Fas 2 Entry door dokument Extra exit door Bicycle garage Fas 3 Implementation och enhetstest Exit door Fas 4 Utvecklingsmiljö Aktörer Dokumentmiljö handledare grupp 55 Utveckla och leverera programvara till ett organiserat garage som förvarar cyklar. - - Installationsmanual Arbetsgivaren och beställare vill ha insyn: - - sprotokoll - Testrapporter från systemtest Vi vet att det ska vidareutvecklas av någon annan: - specifikation - Testspecifikation - - Denna vecka Skaffa wiki-konton enligt kurswebb. Hitta INTE på egna namn Läsa in er på projektbeskrivningen Göra R.1-6 QA från IP3 Exekverbar källkod Dokumenterat genomförda systemtest Leverabler specifikation Testplan & testspecifikation srapporter dokument Manual Testrapporter Exekverbar applikation Plattformar Moinwiki för dokumenten Java/swing för programvaran

Detta har hänt... Sammanfattning - Krav. Agenda F2. Föreläsning 2: Projektplanering & granskning

Detta har hänt... Sammanfattning - Krav. Agenda F2. Föreläsning 2: Projektplanering & granskning Föreläsning 2: ering & granskning Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT14 Jonas Wisbrant Detta har hänt... Pratat och provat kravhantering Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur? Kommit igång med

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2//BI3 Kursinformation TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST 15 års jubileum 14 oktober 2010 SQS Software Quality Systems Nordic Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Christin Lindholm. Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032. Välkomna! Vad är ett projekt?

Christin Lindholm. Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032. Välkomna! Vad är ett projekt? Christin Lindholm Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032 Christin Lindholm Programledare på Datateknik och Elektroteknik programmen Institutionen för Datavetenskap Kravhantering, projekt, risk.

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering?

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering? Innehåll Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet Kravhantering Omfattning Grundläggande koncept Aktörer Aktiviteter Artefakter

Läs mer

PH Bicycle Storage 8000 Testplan

PH Bicycle Storage 8000 Testplan PH Bicycle Storage 8000 Testplan Projektdeltagare: Mattias Nordahl (dt07mn0@student.lth.se) Hannes Nevalainen (dt07hn2@student.lth.se) Daniel Olofsson (dt07do1@student.lth.se) Fredrik Andersson (dt07fa5@student.lth.se)

Läs mer

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman Design och krav Henrik Artman >>Ett av skälen till att projektet inte höll tidplan och budget var [beställarens] höga ambitionsnivå. Dessutom skulle man gjort en stordel av arbetet självt, men en del av

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

3 frågor att besvara

3 frågor att besvara TEST I EN VÄRLD AV INTEGRERADE SYSTEM FRÅN OLIKA LEVERANTÖRER Johan Östman 3 frågor att besvara Vilka krav är rimliga att ställa på leverantörens tester? Vad bör kommunen själv testa? Hur genomförs dessa

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Lyckade projekt - finns det?

Lyckade projekt - finns det? Lyckade projekt - finns det? Maria Lindqvist Björkman Enea Business Software Enea Business Software 2002 Sida 1 Agenda Förväntningar kund & leverantör Statistik om projekt Framgångsfaktorer Exempel på

Läs mer

Praktikum i programvaruproduktion

Praktikum i programvaruproduktion Praktikum i programvaruproduktion Introduktion Föreläsare/Ansvarig: Pontus Boström Email:pontus.bostrom@abo.fi Rum A5055 Assistent: Petter Sandvik Email: petter.sandvik@abo.fi Rum: A5048 Föreläsningar:

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 daniel@isy.liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design - Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

2015-04-27. Detta har hänt... Agenda. Kursinformation. Föreläsning 5: Processer och vidareutveckling

2015-04-27. Detta har hänt... Agenda. Kursinformation. Föreläsning 5: Processer och vidareutveckling Föreläsning 5: Processer och vidareutveckling ETSA01 Ingenjörsprocessen 1 - Metodik VT15 Markus Borg Detta har hänt... Pratat krav, plan, design, test På gång att frysa kravspecifikationen Övning 3+4:

Läs mer

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad.

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad. 1DV405 - Databasteknik Kursintroduktion Så här är kursen planerad. Vilka jobbar med den här kursen? Kursansvarig/kursledare och handledare A34:11A (Kalmar Nyckel: A-huset, plan 3, sektion 4, rum 11A) 0480

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs Introduktion till kursen och programmering Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 2 september 2014 Översikt Kursinformation Personal Kursmål Upplägg

Läs mer

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation IBM Software Group Agil Acceptans Test Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com SAST 15-års jubileum 2010 2010 IBM Corporation IBM Grundades 1911, i Sverige sedan 1928 400 000 anställda i 170 länder; forskare,

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Introduktion Vi har som uppgift att göra ett systemutvecklingsprojekt åt en kund. Målet är att tillfredställa alla behov denne kund har.

Introduktion Vi har som uppgift att göra ett systemutvecklingsprojekt åt en kund. Målet är att tillfredställa alla behov denne kund har. Projektplan Introduktion Vi har som uppgift att göra ett systemutvecklingsprojekt åt en kund. Målet är att tillfredställa alla behov denne kund har. Projektöversikt Roller och ansvar Projektledare: Fanny

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

Kravhantering 1. Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos ett ITsystem.

Kravhantering 1. Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos ett ITsystem. Kravhantering 1 Kravhantering Introduktion Som man frågar får man svar. Detta ordspråk kan med fördel kan användas på området kravspecificering. En bra kravbild är bland de mest avgörande framgångsfaktorerna

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Introduktionskurs i datavetenskap, 3p.

Introduktionskurs i datavetenskap, 3p. Kursens hemsida Introduktionskurs i datavetenskap, 3p. http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/datintro/h03 http://user.it.uu.se/~sanna (länkar till kurssidan) http://www.it.uu.se (lite letande) Översikt

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning ning på 3 föreläsningar Första föreläsningen Översikt PV7180 Verifiering och Validering Föreläsning 3 ning del 1 Andra föreläsningen Coverage ing, OO-ing, Utvärdering av tekniker Tredje föreläsningen Automatiserad

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Genom praktiska övningar, hands-on, kommer du att lära dig optimala metoder för att systematiskt samla in information som krävs för att rutinmässigt och konsekvent

Läs mer

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2004. Kursprogram

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2004. Kursprogram Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2004 Kursprogram Kursens mål är att ge dig kunskaper om begreppen och principerna inom objektorienterad programmering och design

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs Testplan Mitun Dey Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Reglerteknisk projektkurs, WalkCAM, 2007/VT Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Henrik Johansson Projektledare

Läs mer

Webbprogrammering 725G54

Webbprogrammering 725G54 Webbprogrammering 725G54 Hej! Jakob Bandelin, gästadjunkt jakob.bandelin@liu.se Interaktionsdesign, webbdesign, apputveckling Agenda Kursmål och -upplägg HTML Teckenkodning Validering Lab 1. Kursmål exemplifiera

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 Beslutat av styrgruppen 040318 Kontaktinformation: Ordförande i styrgruppen:

Läs mer

Projektplan David Sandberg Version 1.0

Projektplan David Sandberg Version 1.0 Projektplan David Sandberg Version 1.0 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Grupp 2, 2010/HT Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-mail David Sandberg Projektledare 073-9504672 davsa746@student.liu.se

Läs mer

Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP. Föreläsning 2 Sofie Pilemalm

Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP. Föreläsning 2 Sofie Pilemalm Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP Föreläsning 2 Sofie Pilemalm Dagens Agenda Systemutveckling i backspegeln och för framtiden Problem och utmaningar Användarcentrerad utveckling Som del

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment.

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment. Användarfall Uppgift: Lägg till moment för en kurs Beskrivning: Läraren lägger till moment i en kurs för att kunna hantera betygen i Ladok på webb. Tillkommande användarfall: Lägg till betyg för student

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

Effek%va(App+projekt(

Effek%va(App+projekt( APP+A+THONE 5mars2014 ProjektledningochLeveransprocessför Effek%vaApp+projekt ProjektM+handelHögskolanVäst MatsAhlberg,Connecta 89%avvärldensprojektlyckasintenåsinamål Standish Group International, 2013

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Projektplan. Modellbaserad diagnos av motortestcell 07-05-10. Fredrik Johansson Version 1.0. Status. TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs

Projektplan. Modellbaserad diagnos av motortestcell 07-05-10. Fredrik Johansson Version 1.0. Status. TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs 07-05-10 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs PPDiagnos10.odt 1 PROJEKTIDENTITET Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp Kurs-PM Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Björn Mattsson och Anders Olsson Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY105 Syftet med kursen Syftet

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2011-02-15 Therese Söderlund, Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - Enheten

Läs mer

Projektplan. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Henrik Berggren Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad

Projektplan. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Henrik Berggren Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad Henrik Berggren Version 1.0 Status Granskad Godkänd Jonas Callmer 2010-09-24 1 PROJEKTIDENTITET 2010/HT, 8Yare Linköpings tekniska högskola, institutionen för systemteknik (ISY) Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals)

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) 7.5 hp HT 2007 KursPM Kursens hemsida http://www.kth.se/student/program-kurser/kurshemsidor/ict/map/if1611/ HT07-1 Mål, Krav, Innehåll och Schemaunderlag

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp Bilaga I:8d Studiehandledning Programvarukonstruktion B, 15 hp Studieform: Campus Studieperiod: Vårterminen, läsperiod 3-4 Kurskod: DV032B Anmälningskod: HIG-23232 2009-06-02, mbm 2 Förord Varmt välkommen

Läs mer

DT018G Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp Välkommen till denna information om kursen "Introduktion till programmering i C++".

DT018G Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp Välkommen till denna information om kursen Introduktion till programmering i C++. DT018G Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp Välkommen till denna information om kursen "Introduktion till programmering i C++". Kursbeskrivning och syfte "Introduktion till programmering i C++,

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer