Streamade föreläsningar på webben. Medan vi väntar: Diskutera. Utmaning. Föreläsning 1: Projektuppgift & kravhantering. Om man utvecklar ett system...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Streamade föreläsningar på webben. Medan vi väntar: Diskutera. Utmaning. Föreläsning 1: Projektuppgift & kravhantering. Om man utvecklar ett system..."

Transkript

1 Medan vi väntar: Diskutera Streamade föreläsningar på webben Om man utvecklar ett system... Vad kan gå fel? Vad brukar gå fel? Varför då? Synligt inom LU Vad kan man göra åt det? Vänligen sprid inte filmerna!... samt notera kurswebben: Ni bör inte synas... samt köp kurskompendium för 50;- Man kan skicka frågor via webbformulär Möjligen nacken på 2-3 främre rader Ni kan komma att höras Säg till om jag ska klippa bort ljud 2 Utmaning Föreläsning 1: uppgift & kravhantering Kan man förstå software engineering utan att ha upplevt stora programvaruprojekt? INGENJÖRSPROCESSEN METODIK ETSA01 VT13 JONAS WISBRANT Kan man förstå vad som händer i stora programvaruprojekt utan att ha studerat software engineering? 3 4

2 Jonas Wisbrant - kort CV Samhällsvetare vid LU 1989 Kommunikation och webbutveckling 1990 Programvaruingenjör LTH i Helsingborg 2002 Institutionen för Datavetenskap Agenda F1 Kursen & projektuppgiften hantering: LUCAS - Center for Applied Software Research Det Norske Veritas 2008 Institutionen för Datavetenskap I pausen: Bilda projektgrupper och köpa kompendier Vad är ett krav? Hur hittar vi dem? Hur vet vi att de är bra? Diverse undervisning Att göra inför övning 1A EASE / Programvaruportalen / kommunikation Datorer i System OBS! Ingenjörsprocessen 5 Datavetenskap + LU-webb 2011 Datavetenskap + LTH-webb? 2013 Ti kl 08 i Hacke & to kl 8 i E:3308 Wiki-support för C och I 6 Kursen Om kursen Innehåll Formalia ering 5 hp hantering Obligatorisk för C1, D1, alternativobligatorisk för IE3 Arkitekturdesign Moment Testning Föreläsningar Modeller av utvecklingsprocessen för programvara Övningar Övningar Föreläsning Hemarbete 7 8 Hemtentamen Del 1 av 3 kurser Vi genomför ett utvecklingsprojekt under rimligt ordnade former och belyser det med teori och reflektioner.

3 ETSA01: Ingenjörsprocessen metodik VT2013 v Veckoschema - kurs måndag tisdag onsdag torsdag fredag V tid K K K K K lö sö Kurslitteratur ETSA01: Ingenjörsprocessen metodik VT2013 v Veckoschema - kurs Bok Pankaj Jalote, A Concise Introduction to Software Engineering, Springer, V tid K K K K K lö sö Ö0a F1 Ö0b Ö1a Ö0c Ö1b 12 J: 6.2-5, kursivt Handledare -> fb0 F2 Ö2 15 L2 G1 Handledare > fb > fb2 F3 Ö3 16 > L3 Kompendium Examples and Exercises in the Software Engineering Process, Handledare > fb3 F4 Ö4 17 G2 > L4 G3 G4 Handledare > fb4 18 > L5 måndag tisdag onsdag torsdag fredag Säljs av CS-institutionen för 50;- Handledare > fb5 Ö5 L1 Ö0a F1 Ö0b Ö1a Ö0c Ö1b 12 L1 Handledare -> fb0 F2 Ö2 15 L2 G1 Handledare > fb > fb2 F3 Ö3 16 > L3 Handledare > fb3 Ö4 F4 17 G2 > L4 G3 G4 Handledare > fb4 Ö5 18 > L5 Handledare > fb5 F5 19 Handledare F6 20 T T T T T T T 22 Personal Personal Handledare F5 24 Personal Personal > fb6 fbt F6 F Schemalagd föreläsning Ö Schemalagd övning L Leverabel från projektet G smöte? T Tentamen fb Återkoppling J=Jalote, Pankaj K=Kurskompendium A= Övning på kurswebben P=projektbeskrivning på kurswebben T T T T T T T 22 Personal Personal Personal Personal > fb6 fbt F Schemalagd föreläsning Ö Schemalagd övning L Leverabel från projektet G smöte? T Tentamen fb Återkoppling J=Jalote, Pankaj K=Kurskompendium A= Övning på kurswebben P=projektbeskrivning på kurswebben Preliminära granskningsmöten i projektet Leveranser från projektet Planerad återkoppling från projekthandledare L1 1 samt funktionella krav och fb1 Att gruppen har förstått grunderna i formulering av kvalitetskrav användarfall och krav. L2 specifikation 0.x fb2 Att kravspecifikationen har struktur i Wikin. G1 av specifikation 0.99 L3 specifikation 0.99, sprotokoll från granskning inför - tillräcklig kvalitet för att milstolpe 1 ska kunna passeras. fb3 Att krav, granskningsprotokoll och projektplan är av specifikation med tider och risker. G2 inför specifikation 1.0 L4 specifikation 1.0, granskningsprotokoll fb4 OK eller ytterligare iteration G3 inför design 1.0 L5 Testplan 1.0, 1.0, G4 inför Testplan med sprotokoll från granskningar fb5 Översiktlig återkoppling på testplan och design testspecifikation 1.0 inför Testplan 1.0 och 1.0 Sista versionen av spec,, fb6 och bedömning av samtliga dokument Testplan,, exekverbar kod, fbt Tentamensresultat i LADOK (ej från projekthandledare). testprotokoll, manual för systemstart Föreläsningar Förberedelser Övningstillfällen Förbered Sker på plats F1 Kursöversikt, kravhantering, gruppindelning, J: 1, 3, 4 Ö1 hantering: kriterier, beskrivning A: R.7-10 projektuppgiften, Intro till övning 1,, relationen en avsnitt 1-4 på Introduktion, mellan, och skall-krav, kurswebben. diskussion kring L1 F2 hantering, ering,. J: 3, 4, 7.5 projektuppgiften A: R.1-6 F3 Testning J: 8 Ö2 ering: Intressentanalys, A: P.1-5 Diskussion: affärsmål, produktmål, projektmål, A: I.1 A: P.1-6 F4 Arkitektur, design, kodning, versioner J: 5, 6, 7 riskanalys, riskkategorier, uppställning Göra A: I.2-3 F5 Utvecklingsprocesser, vidareutveckling, om tentamen J: 2 Dokumentgranskning (inspection) F6 Inför tentamen, sammanfattning av kursen J: 1-8, A:HE1 Ö3 Ändringshantering, Testplanering, A: T.1-8 Diskussion: A:T.1-8 Göra: A: T Preliminära granskningsmöten i projektet L1 L2 Föreläsningar F1 F2 F3 F6 Leveranser från projektet 1 samt funktionella krav och kvalitetskrav specifikation 0.x G1 av specifikation 0.99 L3 specifikation 0.99, s- fb3 protokoll från granskning inför specifikation med tider och risker. G2 inför specifikation 1.0 L4 specifikation 1.0, granskningsprotokoll fb4 G3 inför design 1.0 L5 Testplan 1.0, 1.0, G4 inför Testplan med sprotokoll från granskningar fb5 testspecifikation 1.0 inför Testplan 1.0 och 1.0 Examination Sista versionen av spec,, fb6 arbete Kursöversikt, kravhantering, gruppindelning, Testplan,, exekverbar kod, testprotokoll, manual för systemstart Förberedelser J: 1, 3, 4 projektuppgiften, Intro till övning 1 hantering, 26 timmar ering, hemtenta. J: 24-25/5: 3, 4, 7.5 Testning J: 8 F4 Arkitektur, design, kodning, versioner J: 5, 6, 7 U3 granskning (10 av 60 p) F5 Utvecklingsprocesser, vidareutveckling, om tentamen J: 2 Inför tentamen, sammanfattning av kursen J: 1-8, A:HE1 Ö3 Ändringshantering, Testplanering, A: T.1-8 Diskussion: varför denna typ av granskning är viktig, vem som bör delta, samt A:T.1-8 Ö1 Ö2 Ö4 Ö5 Planerad återkoppling från projekthandledare fb1 fb2 fbt Återkoppling testplan och design Att gruppen har förstått grunderna i formulering av användarfall och krav. Att kravspecifikationen har struktur i Wikin. Att krav, granskningsprotokoll och projektplan är av tillräcklig kvalitet för att milstolpe 1 ska kunna passeras. OK eller ytterligare iteration och bedömning av samtliga dokument Tentamensresultat i LADOK (ej från projekthandledare). Övningstillfällen Förbered Sker på plats hantering: kriterier,,, relationen mellan, och skall-krav, projektuppgiften ering: Intressentanalys, affärsmål, produktmål, projektmål, riskanalys, riskkategorier, uppställning Dokumentgranskning (inspection) Test forts, Översiktlig återkoppling på testplan och design beskrivning en avsnitt 1-4 på kurswebben. A: R.1-6 A: P.1-5 Beskriv hur en kravgranskning går till och förklara målsättning, vilka typer av fel man bör leta efter. A: I.1 Besked ges vid F4 Diskutera vilka svårigheter som finns då man vill införa denna typ av granskningar i en organisation samt ange tänkbara lösningar på dessa problem. Ange också om det finns några alternativ till denna typ av granskning och vilka dessa i så fall är. A: R.7-10 Introduktion, diskussion kring L1 Diskussion: A: P.1-6 Göra A: I.2-3 Göra: A: T A: T.9-10 Ö4 Test forts, Besked ges vid F4 A: T Ö5 Återkoppling testplan och design 12

4 Personal Hälsningar från förra årets studenter Jonas Wisbrant, kursansvarig, föreläsningar, övningar Anna Axelsson övningar, projekthandledning Markus Borg övningar, projekthandledning Kursboken kan upplevas som svår - det är den inte. et innebär att man ofta känner osäkerhet. Det är viktigt att alla i projektgruppen har koll på tidplanen - vem, vad, när & varför ;-) Bred medverkan i projektet ger stor fördel på tentan. Emelie Engström övingar, projekthandledning Nytt och obeprövat i kursen: Kim Weyns övningar, projekthandledning Krzysztof Wnuk övningar, projekthandledning - bara en vecka till påskuppehållet kraftigt modifierad inledning - en mycket bättre test-labb?!? uppgiften Om projektuppgiften Arbeta i grupper om 6 personer Genomför utvecklingsprojekt från början till slut identifiering och kravanalys ering och implementation Testning Leverans Leverabler specifikation Testplan & testspecifikation srapporter dokument Manual Testrapporter Exekverbar applikation Plattformar Moinwiki för dokumenten Java/swing för programvaran 15 16

5 grupp: Kick-start: Etablera projektgrupper i pausen ETSA01: Ingenjörsprocessen metodik VT personer --> 26,3 26 grupper L2 Anmäl dig på anslagna lappar i senast i pausen Kursledningen fördelar de som inte anmält sig Grupperna är igång på ONSDAG KL 13. Har konto i projekt-wikin Har förberett Övning 1! Har läst in sig på projektuppgiften 17 Handledare > fb4 18 Ö5 vt 2013 Första deadline om 109,5 h V tid K K K K K lö sö 12 Ö0a F1 Ö0b Ö1a Ö0c Ö1b 1,0 L1 spec 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,5 Handledare -> fb0 15 F2 Ö2 spec 1,0 3,0 1,0 G1 Handledare fb > fb2 16 F3 Ö3 spec > L3 Testplan Handledare > fb3 17 F4 Ö4 spec G2 > L4 Testplan G3 G4 Code måndag tisdag onsdag torsdag fredag L4 18 Bilda projektgrupper och köp kompendium i pausen Skriv upp dig på en av grupperna Alla grupper ska ha sex deltagare. Grupp XX Deltagare (namn) Program E:3308 Lisa Larsson Kalle Karlsson Notera grupp och övningslokal Köp kompendium D1 IE3 spec Testplan > L5 > L5 Code Test Handledare > fb5 Veckoschema för projekten - idé 19 F5 spec ETSA01: Ingenjörsprocessen metodik VT2013 Testplan V Code tid K K K K K lö sö 12 Test Ö0a F1 Ö0b Ö1a Ö0c Ö1b 1,0 L1 Startman. spec Handledare 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,5 Handledare -> fb0 20 F6 15 F2 Ö2 spec spec 1,0 3,0 1,0 G1 Testplan Handledare fb > fb2 16 Code F3 Ö3 Test Startman spec > L3 Handledare -> Testplan F Schemalagd föreläsning Ö Schemalagd övning L Leverabel från projektet G smöte? fb Återkoppling T Tentamen 1,0 Timmar per projektmedlem Handledare > fb3 17 F4 Ö4 grupp: L2 xls finns på kurswebben vt 2013 måndag tisdag onsdag torsdag fredag wikin Självförklarande ;-) Läsrätt: egen grupp kursledning (med automatik) 19 spec G2 > L4 L4 Testplan G3 G4 20 Code Handledare > fb4 18 Ö5

6 Agenda Om kravhantering Definition Olika sorter hanteringsprocessen identifiera analysera dokumentera validera Vad är ett krav? Top 10 challenges 1. Låg användaråterkoppling Önskemål Behov 2. Ofullständiga krav Underlag för test Måste 3. en ändras 4. Lågt stöd från ledningen Kontrakt 5. Behärskar inte teknologin 6. Resursbrist Funktion 7. Orealistiska förväntningar Beslut Produktegenskap 8. Oklara mål 9. Orealistiska tidsplaner 10. Ny teknik 23 Begränsning Nytta Standish Group Survey Chaos Report (1994) Top 10 Challenges [Standish Group, 1995] 24 Lönsamhet

7 täckning beslut täckning täckning beslut beslut V-modellen i ingenjörsprocessen täckning beslut V-modellen V-modellen i ingenjörsprocessen för programvaruutvecking täckning b Acceptanste Tes Fel Sy Integrationste Olika sorters krav Beskriver vilka funktioner systemet ska erbjuda Tillförlitlighet - Mognadsgrad, feltolerans, återhämtningsförmåga Begränsningar för funktionerna Påverkar ofta hela produkten Användbarhet - Begriplighet, lärbarhet, handhavande, attraktivitet Effektivitet - Tidsbeteende, resursutnyttjande sbarhet - Analyserbarhet, ändringsbarhet, stabilitet, testbarhet Portabilitet Uppfyllandegrad (standarder etc) Delar av ISO9126, se också Ingproc 2

8 täckning täckning beslut beslut täckning täckning beslut beslut, exempel, exempel Om kunden erlägger belopp större än en varas pris ska systemet returnera mellanskillnaden. Det får maximalt gå 1.0 sekund från en myntiläggning till att systemet är redo att ta emot nästa mynt. Vid time-out returnerar systemet erlagda mynt. 99% av personerna på perrongen ska var korrekt identifierade inom 15 sekunder Om en kund trycker på en knapp för en vara som inte finns händer ingenting. Programvaran får högt använda 65 kb ROM Systemet får vara ur funktion högst 30 minuter om året hanteringsprocessen Identifiera krav En Process enligt wikipedia Identifiera krav Från olika personer med olika behov Ta hänsyn till lagar, regler och standarder En samling i förväg uttänkta aktiviteter som ska användas varje gång man skapar ett visst resultat... Analysera krav Dokumentera krav krav Hur? Marknadsanalyser Kundkontakter Analys av gamla system och processer Intervjuer, Kartläggningar (frågeformulär etc), Observationer Prototyper 31 32

9 täckning täckning beslut beslut täckning täckning beslut beslut Analysera krav Dokumentera krav Förstå problemen som systemet ska lösa Identifiera nya krav, stryk krav, omformulera krav, värdera, dvs iterera Viktiga önskemål om kravspecifikation i denna fas: Korrekt, dvs stämmer med bakomliggande behov Komplett, dvs inga viktiga saker saknas Dvs ta fram kravspecifikation Olika format möjliga Text Grafisk form Formell notation etc Användningsfall (use case) - exempel välja kurs Identifiera, analysera, dokumentera och validera krav, utgående från typiska exempel på användning. Primär aktör: Förhandsvilkor: en är inloggad Administrera kurs Anmäla sig Lista kurser Lärare Huvudscenario 1. en listar tillgängliga kurser 2. en väljer en kurs 3. Systemet registrerar valet och meddelar studenten Undantagsfall 3a) en saknar förkunskapskrav från någon tidigare kurser => Systemet meddelar studenten att och orsak till detta 3b) Kursen är fulltecknad, studenten får inte plats => Systemet registerar studenten i kö och meddelar studenten 35 36

10 täckning täckning beslut beslut täckning täckning beslut beslut - Metod hanteringsprocessen Identifiera aktörer och deras mål För varje användningsfall: - förstå och specificera huvudscenario - beskriv förhandsvillkor För varje huvudscenario - identifiera undantagsscenarier För varje undantagsfall: - definiera vad som ska hända Val av detaljnivå beror på situationen... Aktör UC1 UC2 UC3 S S S U U U U U Ny har vi formulerar funktionsoch kvalitets-krav. Men... Hur hittar vi bland kraven? Hur analyserar och dokumenterar vid dem? Hur säkerställer vi att vi förstått? Hur ska vi prioritera? Process enligt wikipedia En samling i förväg uttänkta aktiviteter som ska användas varje gång man skapar ett visst resultat... Identifiera krav Analysera krav Dokumentera krav krav Dataflödesdiagram ER-diagram - exempel Data lagras i systemet (entitet + attribut), t ex: : pnr, namn, inskrivningsår Kurs: kurskod, namn, #hp Program: beteckning, namn * Läser Följer Program * 1 * Ingår på * * Kurs ER-diagram - Entity Relationship Används ofta för att modellera data i databaser 39 40

11 Skillnad? eslut b n mentatio nstest Accepta rfall krav Använda ella Funktion krav Kvalitets täck ning Testdoku rt Felrappo Dokumentera krav med naturligt språk a ål Affärsm plan test System ll Utvärd Valider tproduk mål Underhå ering beslut täckning king tvec aruu prog V-model ramv beslut täckning len för de Gränsvär st ing Granskn nsklasser Ekvivale skning Kodgran x Whitebo tt hårdvara Gränssni kod nd kod r Program Återanvä Versione tionste Integra ning Kodtäck rationer r tion est Enhetst Konfigu Variante Applika essen Science Jonas Wisbrant ETSA01 metodik Ingenjörsproc Computer Lund f Data University ER-dia gram - Läser Lund Unive rsity Comp ute r Scien ce Jo isbran nas W SA01 t ET Ingen jörsp sen me ram - En versity tity Relat ionship Compute r Science mål progra mvaru ing g täckning beslu est ng d sser Integration Wisbrant ETSA01 stest Konfiguratio ner Jonas Testdokumen tation Ekvivalenskla Science t Acceptanst Kodgranskni kod Programko Computer Nackdelar: Generellt Flexibelt Lätt att använda och förstå Utvärderin krav hårdvara Återanvänd Lund University utveck Funktionella plan Gränssnitt Ingenjörsprocessen metodik Otydligt Risk att blanda olika sorters krav Risk att slå samman flera krav i ett Ingår på * Kurs ER-diag Lund Uni ellen för Produkt- - * * 36 Fördelar: V-mod ex empel Data la gras i sy stemet Studen (e ntitet t: pnr, + attrib namn, ut), t e Kurs: k inskrivn x: urskod ingsår, namn Progra, #hp m: bete ckning, namn Studen Följer t * * Progra 1 m am di a g r lödes Jonas Wisbra nt ETS A01 Inge todik roces njörspro cessen metodik Använd s ofta för att mod ellera data i databa ser 42 Table of contents 3. Specific Requirements 1. Introduction 1.1 Purpose 1.2 Scope 1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 1.4 References 1.5 Overview Appendix 2. General Description 2.1 Product Perspective 2.2 Product Functions 2.3 User Characteristics 2.4 General Constraints 2.5 Assumptions and Dependencies Index -krav Test - krav -krav kod Återanvänd kod 44 beslut täckning [IEEE Guide to Software Requirements Specifications, ANSI/IEEE Std ] - källan Spårbarhet beslut täckning 43 Delar i en kravspecifikation beslut täckning

12 täckning täckning beslut beslut täckning täckning beslut beslut kraven Tidiga faser är viktiga Kontrollera att kravspecifikationen är korrekt och av hög kvalitet Exempel på metoder: (vanligast) Utveckla testfall Verktygsstöd för formellt skrivna krav [Alan Davis] Bra egenskaper hos krav och en kravspecifikation Checklista för granskning för kursens projekt 47 Korrekt Heltäckande Otvetydig Verifierbar Enskilt eller tillsammans? Vid time-out returnerar systemet erlagda mynt. Konsistent Prioriterad / nödvändighet Spårbar Genomförbar Korrekt Heltäckande Otvetydigt Konsistent Verifierbart Nödvändigt Spårbart Rankat - - x Saknas några krav? 2. Är samtliga krav nödvändiga? 3. Finns det några motstridiga krav? 4. Kan samtliga krav verifieras? 5. Är samtliga krav tydligt formulerade eller kan några krav misstolkas? 6. Finns samtliga nödvändiga definitioner? 7. Är det möjligt för dokumentets målgrupp att förstå dokumentet? 8. Följer kravspecifikationen sin dokumentmall? 9. Är något krav formulerat för detaljerat? 10. Har något krav formulerats på för hög abstraktionsnivå? 11. Är all texter och illustrationer nödvändiga? 12. Har samtliga krav unika identifierare? Guidat alternativ på kurswebben

13 täckning täckning beslut beslut täckning beslut prioritering Exempel prioritering - värde/kostnad Omöjligt att implementera alla bra idéer! Jämför krav med avseende på: Värde för kund Kostnad att implementera Ledtid att implementera Risk Värde för nya kunder Värde Kostnad 13 beslut täckning och projekt i ett större perspektiv Sammanfattning - Plattform Produkter Produktledning Impl Test Impl Test Impl Test Impl Test Viktigt eftersom tidiga faser påverkar mycket kan finnas på olika abstraktionsnivåer påverkar ofta hela produkten Egenskaper hos krav: korrekt, komplett, otvetydig, verifierbar, konsistent, prioriterad, spårbar, genomförbar Spårbarhet: källakrav, krav-krav, krav-design/kod är en viktig del i arbetet med produktledning och produktplanering Mer om krav i hantering (ETS170)

14 Att göra nu uppgiften - storyn Prio 1: Kom på banan nu! C & I: Wiki ti kl 8 i Hacke Ta gärna med laptop Alla: Övningar on kl 13: och projekt to kl 8: utan lokal Wikiguide i E:3308 Prio 2: to kl 13: med lokal & HL Läsa J:3-4 Uppdatera: gruppxx/gruppmedlemmar fr kl 24: L1 i wikin :-) V2 Kursledning: Prio 1: Kom på banan nu! Rigga kurswikin Förbereda övning 1a och 1b 53 Tidag efter påsk + tentavecka E:A kl 13: Mer om kursen Om Om Val av kursombud 54 Uppdrag Faser och leverabler Målmiljö specifikation = barcode reader Operator = electronic lock Barcode printer PC = pincode terminal Fas 1 Specifikation Testplan Fas 2 Entry door dokument Extra exit door Bicycle garage Fas 3 Implementation och enhetstest Exit door Fas 4 Utvecklingsmiljö Aktörer Dokumentmiljö handledare grupp 55 Utveckla och leverera programvara till ett organiserat garage som förvarar cyklar. - - Installationsmanual Arbetsgivaren och beställare vill ha insyn: - - sprotokoll - Testrapporter från systemtest Vi vet att det ska vidareutvecklas av någon annan: - specifikation - Testspecifikation - - Denna vecka Skaffa wiki-konton enligt kurswebb. Hitta INTE på egna namn Läsa in er på projektbeskrivningen Göra R.1-6 QA från IP3 Exekverbar källkod Dokumenterat genomförda systemtest Leverabler specifikation Testplan & testspecifikation srapporter dokument Manual Testrapporter Exekverbar applikation Plattformar Moinwiki för dokumenten Java/swing för programvaran

Medan vi väntar: Diskutera

Medan vi väntar: Diskutera Medan vi väntar: Diskutera Om man utvecklar ett system... Vad kan gå fel? Vad brukar gå fel? Varför då? Vad kan man göra åt det?... samt notera kurswebben: http://cs.lth.se/etsa01...... samt köp kurskompendium

Läs mer

Utmaning. Föreläsning 1: Kursen & Projektuppgift Utvecklingsprojekt & Kravhantering. Agenda F1. Jonas Wisbrant - kort CV

Utmaning. Föreläsning 1: Kursen & Projektuppgift Utvecklingsprojekt & Kravhantering. Agenda F1. Jonas Wisbrant - kort CV Utmaning Kan man förstå software engineering utan att ha upplevt stora programvaruprojekt? ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik Föreläsning 1: Kursen & Projektuppgift Utvecklingsprojekt

Läs mer

Streamade föreläsningar på webben

Streamade föreläsningar på webben Streamade föreläsningar på webben Synligt inom LU Vänligen sprid inte filmerna! Ni bör inte synas Skicka gärna frågor om innehåll via formuläret! Möjligen nacken på 2-3 främre rader Ni kan komma att höras

Läs mer

Streamade föreläsningar på webben. Föreläsning 1: Kursen & Projektuppgift. Utvecklingsprojekt & Kravhantering. Utmaning. Jonas Wisbrant - kort CV

Streamade föreläsningar på webben. Föreläsning 1: Kursen & Projektuppgift. Utvecklingsprojekt & Kravhantering. Utmaning. Jonas Wisbrant - kort CV Streamade föreläsningar på webben ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik Föreläsning 1: Kursen & Projektuppgift Synligt inom LU Vänligen sprid inte filmerna! Ni bör inte synas Utvecklingsprojekt

Läs mer

Föreläsning 2: Projekt, Kravhantering, Dokumentgranskning

Föreläsning 2: Projekt, Kravhantering, Dokumentgranskning ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik Föreläsning 2: Projekt, Kravhantering, Dokumentgranskning Jonas Wisbrant 2 Detta har hänt... Pratat krav Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur?

Läs mer

Detta har hänt... Agenda. Kursinformation. Kursinformation

Detta har hänt... Agenda. Kursinformation. Kursinformation Detta har hänt... Pratat krav Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur? Kommit igång med projektwikin: Formulerar krav Genomfört en övning: Hur var den? ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling

Läs mer

2015-03-23. ETSA01 Ingenjörsprocessen för Programvaruutveckling Metodik. Föreläsning 1 Markus Borg. Flickr: carlcollins.

2015-03-23. ETSA01 Ingenjörsprocessen för Programvaruutveckling Metodik. Föreläsning 1 Markus Borg. Flickr: carlcollins. ETSA01 Ingenjörsprocessen för Programvaruutveckling Metodik Föreläsning 1 Markus Borg 1 Flickr: nearsoft Flickr: carlcollins Flickr: nearsoft Flickr: canadianveggie Flickr: m-i-k-e 1 Pedagogisk utmaning!

Läs mer

INGENJÖRSPROCESSEN METODIK ETSA01 VT13 JONAS WISBRANT

INGENJÖRSPROCESSEN METODIK ETSA01 VT13 JONAS WISBRANT Föreläsning 6: Utvärdering och om tentamen INGENJÖRSPROCESSEN METODIK ETSA01 VT13 JONAS WISBRANT 2 Agenda Kursinformation Sammanfattning av kursen och operativ utvärdering Schemalagda kursaktiviteter Cykelgarageprojektet

Läs mer

Detta har hänt... Föreläsning 2: Projektplanering & granskning. Pratat och provat kravhantering. Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur?

Detta har hänt... Föreläsning 2: Projektplanering & granskning. Pratat och provat kravhantering. Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur? Föreläsning 2: ering & granskning Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT14 Jonas Wisbrant 60 Detta har hänt... Pratat och provat kravhantering Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur? Kommit igång med

Läs mer

Detta har hänt... Sammanfattning - Krav. Agenda F2. Föreläsning 2: Projektplanering & granskning

Detta har hänt... Sammanfattning - Krav. Agenda F2. Föreläsning 2: Projektplanering & granskning Föreläsning 2: ering & granskning Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT14 Jonas Wisbrant Detta har hänt... Pratat och provat kravhantering Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur? Kommit igång med

Läs mer

ETSA01 Ingenjörsprocessen för Programvaruutveckling Metodik

ETSA01 Ingenjörsprocessen för Programvaruutveckling Metodik ETSA01 Ingenjörsprocessen för Programvaruutveckling Metodik Föreläsning 1 Markus Borg 1 Flickr: nearsoft 1 Flickr: canadianveggie Flickr: carlcollins Flickr: nearsoft Flickr: m-i-k-e 2 Pedagogisk utmaning!

Läs mer

ETSA02 Programvaruutveckling Metodik Föreläsning 1 Jonas Wisbrant

ETSA02 Programvaruutveckling Metodik Föreläsning 1 Jonas Wisbrant ETSA02 Programvaruutveckling Metodik Föreläsning 1 Jonas Wisbrant 1 Flickr: nearsoft Flickr: canadianveggie Flickr: carlcollins Flickr: nearsoft Flickr: m-i-k-e Pedagogisk utmaning! Kan man förstå software

Läs mer

Exercise 1b: Requirements Evaluation ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15

Exercise 1b: Requirements Evaluation ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15 Exercise 1b: Requirements Evaluation ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15 Lund U niversity Computer Science Jonas W isbrant ETSA01 Ingenjörsp ro cessen metodik V-modellen för programvaruutvecking

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

2015-05-14. Agenda. Kursinformation. Manual för systemstart. Föreläsning 6: Summering och om tentamen. Målgrupp:

2015-05-14. Agenda. Kursinformation. Manual för systemstart. Föreläsning 6: Summering och om tentamen. Målgrupp: Föreläsning 6: Summering och om tentamen ETSA01 Ingenjörsprocessen 1 - Metodik VT15 Markus Borg Agenda Kursinformation Sammanfattning av kursen och operativ utvärdering Schemalagda kursaktiviteter Cykelgarageprojektet

Läs mer

Detta har hänt... Föreläsning 2: Projektplanering & Granskning Bildat projektgrupper. Pratat och provat kravhantering. Skaffat litteratur?

Detta har hänt... Föreläsning 2: Projektplanering & Granskning Bildat projektgrupper. Pratat och provat kravhantering. Skaffat litteratur? Föreläsning 2: Projektplanering & Granskning ETSA01 Ingenjörsprocessen 1 Metodik VT15 Markus Borg 1 Detta har hänt... Bildat projektgrupper Pratat och provat kravhantering Skaffat litteratur? Kommit igång

Läs mer

Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant

Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant Föreläsning 3: Test och efterläsning om kodning Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant 1 Kursinformation Detta har hänt: Pratat och skapat krav (och plan) Övning 2 Riskhantering, intressenter

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

Agenda. Föreläsning 6: Summering och om tentamen Kursinformation

Agenda. Föreläsning 6: Summering och om tentamen Kursinformation Föreläsning 6: Summering och om tentamen ETSA01 Ingenjörsprocessen 1 - Metodik VT15 Markus Borg 1 Agenda Kursinformation Sammanfattning av kursen och operativ utvärdering Schemalagda kursaktiviteter Cykelgarageprojektet

Läs mer

Exercise 1a: Requirements and project kick-off

Exercise 1a: Requirements and project kick-off Exercise 1a: Requirements and project kick-off INGENJÖRSPROCESSEN METODIK ETSA01 VT13 Lund University Computer Science ETSA01 Ingenjörsprocessen - Metodik VT13 Exercise 1 5 Exercise Sessions Ex 1a: Requirements

Läs mer

konfiguration och version och variant?

konfiguration och version och variant? Att fundera på medan vi väntar: Vad är det för skillnad mellan konfiguration och version och variant? ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik & Föreläsning 4 Arkitektur, design, kodning

Läs mer

Föreläsning 4 Arkitektur, design, kodning

Föreläsning 4 Arkitektur, design, kodning ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik Föreläsning 4 Arkitektur, design, kodning Jonas Wisbrant 2 Agenda Kursinformation Arkitektur Design Kodning Produktlinjer Konfigurationshantering

Läs mer

Hemtentamen: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling metodik

Hemtentamen: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling metodik Hemtentamen: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling metodik Jonas Wisbrant 2011-05- 26 1 Inledning 1.1 Mål Tentamensformen, dvs hemtentamen, har valts eftersom den möjliggör att ni både kan

Läs mer

Hemtentamen: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling metodik Jonas Wisbrant

Hemtentamen: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling metodik Jonas Wisbrant Hemtentamen: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling metodik Jonas Wisbrant 2014-06-02 1 Inledning 1.1 Mål Tentamensformen, dvs hemtentamen, har valts eftersom den möjliggör att ni både kan

Läs mer

Kravspecifikation Cykelgarage

Kravspecifikation Cykelgarage Kravspecifikation Cykelgarage Stefan Johansson D08 (dt08sj7@student.lth.se) Johan Anderholm D08 (dt08ja5@student.lth.se) Angelica Gabasio D08 (dt08ag8@student.lth.se) Marcus Carlberg D08 (dt08mc4@student.lth.se)

Läs mer

Föreläsning 3 Verifiering och Validering

Föreläsning 3 Verifiering och Validering ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik Föreläsning 3 Verifiering och Validering Jonas Wisbrant 2 Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Några har kommit i kontakt med IP3-projekt

Läs mer

Exercise 4a: Test 2 ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15. Lund University Computer Science ETSA01 Ingenjörsprocessen - Metodik VT15 Exercise 1

Exercise 4a: Test 2 ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15. Lund University Computer Science ETSA01 Ingenjörsprocessen - Metodik VT15 Exercise 1 Exercise 4a: Test 2 ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15 Lund University Computer Science ETSA01 Ingenjörsprocessen - Metodik VT15 Exercise 1 Agenda L4: Some quick reminders Testing in the projects

Läs mer

Testplan Cykelgarage

Testplan Cykelgarage Testplan Cykelgarage Stefan Johansson D08 (dt08sj7@student.lth.se) Johan Anderholm D08 (dt08ja5@student.lth.se) Angelica Gabasio D08 (dt08ag8@student.lth.se) Marcus Carlberg D08 (dt08mc4@student.lth.se)

Läs mer

Detta har hänt... Jonas Wisbrant - kort CV. Kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan

Detta har hänt... Jonas Wisbrant - kort CV. Kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan Föreläsning 3: Test, Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT15 Jonas Wisbrant Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Övning 2 Riskhantering, intressenter och kravgranskning. Projektet har granskat

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

Detta har hänt... Kursinformation. Utse kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan

Detta har hänt... Kursinformation. Utse kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan Föreläsning 3: Test, Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT14 Jonas Wisbrant Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Övning 2 Riskhantering, intressenter och kravgranskning. Projektet har granskat

Läs mer

Är instruktionerna oklara, projektet rörigt och allmänt frustrerande?

Är instruktionerna oklara, projektet rörigt och allmänt frustrerande? Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Övning 2 Riskhantering, intressenter och kravgranskning. Genomfört granskningar inför 2 x 0.99 och omarbete? ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer

Kravspecifikation. Stefan Johansson D08 (dt08sj7@student.lth.se) Grupp 15

Kravspecifikation. Stefan Johansson D08 (dt08sj7@student.lth.se) Grupp 15 Kravspecifikation Stefan Johansson D08 (dt08sj7@student.lth.se) Grupp 15 1 april 2009 Innehåll 1 Ändringshistorik 2 2 Introduktion 2 2.1 Syfte.................................. 2 2.2 Omfattning..............................

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2//BI3 Kursinformation TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

RUP - Rational Unified Process

RUP - Rational Unified Process IBM Software Group RUP - Rational Unified Process Eva Hådding eva.hadding@se.ibm.com 1 Projektkaos. Chaos-rapporten 28% av projekten avslutades i tid och enligt budget. 49% av projekten drog över de ursprungliga

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Föreläsning 3. Programvaruutveckling för Stora System. Målsättning i programvaruprojekt. Fel och risker. Christin Lindholm

Föreläsning 3. Programvaruutveckling för Stora System. Målsättning i programvaruprojekt. Fel och risker. Christin Lindholm Föreläsning 3 Programvaruutveckling för Stora System Projektledning, planering, dokument Dokument, processöversikt, möten Christin Lindholm 2 Målsättning i programvaruprojekt producera rätt produkt med

Läs mer

Välkomna till KMM! KMM. KMM - lärandemål Efter fullgjord kurs ska ni bland annat kunna:

Välkomna till KMM! KMM. KMM - lärandemål Efter fullgjord kurs ska ni bland annat kunna: Elektronik Digital tekn. Välkomna till KMM! Datorkonstr. Datorteknik Ca 1000 timmar Kursansvarig: Tomas Svensson Projekt Projektmodell Diverse Handledare Lokaler, utrustning Uppgift Övergripande kursmål:

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Före Kravspecifikationen

Före Kravspecifikationen projektidé BP0 förstudie BP1 förberedelse BP2 Kravspecifikationen Beskriver VAD som ska utföras i projektet? projektdirektiv beslutspunkter specifikationer planer kunddokument rapporter protokoll M beställarens

Läs mer

Idag. EDAA35: Utvärdering av programvarusystem. Mål. Innehåll. Kursmoment. Lärare

Idag. EDAA35: Utvärdering av programvarusystem. Mål. Innehåll. Kursmoment. Lärare EDAA35: Utvärdering av programvarusystem MARTIN HÖST Idag Intro till kursen Forskningsmetodik Att sätta mål i studier Mål Innehåll Kursens syfte är att ge förståelse om hur vetenskapliga studier genomförs,

Läs mer

Övningstenta, Examinationsfrågor

Övningstenta, Examinationsfrågor Software Quality Engineering Board (SQEB) Requirements Engineering Qualifications Board (REQB) Foundation Certificate in Requirements Engineering Övningstenta, Examinationsfrågor 2015-04-27 Tillåten tid:

Läs mer

Föreläsning 1. Kursinformation. Utvecklingsprocessen. Kravspecifikation. Gruppindelning.

Föreläsning 1. Kursinformation. Utvecklingsprocessen. Kravspecifikation. Gruppindelning. Föreläsning 1 Kursinformation. Utvecklingsprocessen. Kravspecifikation. Gruppindelning. Lärare Kursansvarig: Gästföreläsare: Christer Carlsson Joachim von Hacht Michal Andreen Handledare: Michal Andreen

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Föreläsning 5 Processer Vidare utveckling

Föreläsning 5 Processer Vidare utveckling Detta har hänt... ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik Föreläsning 5 Processer Vidare utveckling Pratat krav, plan, test, design Övning 4: Test, partitioner och täckning Jobbat med

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 daniel@isy.liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design - Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004 RUP Rational Unified Process 17 november 2004 RUP Volvo Information Technology, Eva Hådding Volvo Information Technology Volvo IT ingår i Volvo-koncernen Volvo Lastvagnar Volvo Bussar Volvo Anläggningsmaskiner

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

TPFD - TestPlan Före Design BESKRIVNING AV AKTIVITETER

TPFD - TestPlan Före Design BESKRIVNING AV AKTIVITETER TPFD Beskrivning Rev 4 1(10) TPFD - TestPlan Före Design BESKRIVNING AV AKTIVITETER Anv.krav Terminologi Detaljkrav Konfigdok Hantera Utgåvor Projektplan Testplan Test-o-felrättning Ändringslogg Återst.

Läs mer

produkters egenskaper och innehåll

produkters egenskaper och innehåll Välkommen till ETS672 Föreläsning 1: Introduktion Christin Lindholm christin.lindholm@cs.lth.se Rum C632 Requirements Engineering innebär att gräva fram, förstå, skriva ner, kolla, prioritera, besluta

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST 15 års jubileum 14 oktober 2010 SQS Software Quality Systems Nordic Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

Föreläsning 5 Processer, vidare utveckling

Föreläsning 5 Processer, vidare utveckling OBS! Grupp 12-16 och 23-26 har övning i E:3336 på torsdag ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik Föreläsning 5 Processer, vidare utveckling Jonas Wisbrant [http://www.google.com/googlebooks/chrome/]

Läs mer

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDI02 Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Verifikation, Validering och Testning XP Extreme Programming Vad är ett fel? I engelskan

Läs mer

Praktikum i programvaruproduktion

Praktikum i programvaruproduktion Praktikum i programvaruproduktion Introduktion Föreläsare/Ansvarig: Pontus Boström Email:pontus.bostrom@abo.fi Rum A5055 Assistent: Petter Sandvik Email: petter.sandvik@abo.fi Rum: A5048 Föreläsningar:

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Armin Nezirevic Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Kort kursinfo

Läs mer

Föreläsning 3. Programvaruutveckling för Stora System. Målsättning i programvaruprojekt. Veckan. Christin Lindholm.

Föreläsning 3. Programvaruutveckling för Stora System. Målsättning i programvaruprojekt. Veckan. Christin Lindholm. Föreläsning 3 Programvaruutveckling för Stora System Christin Lindholm Projektledning, planering, Dokument, möten Projektplan Projekt i olika länder 2 Målsättning i programvaruprojekt Veckan producera

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Christin Lindholm. Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032. Välkomna! Vad är ett projekt?

Christin Lindholm. Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032. Välkomna! Vad är ett projekt? Christin Lindholm Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032 Christin Lindholm Programledare på Datateknik och Elektroteknik programmen Institutionen för Datavetenskap Kravhantering, projekt, risk.

Läs mer

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering?

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering? Innehåll Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet Kravhantering Omfattning Grundläggande koncept Aktörer Aktiviteter Artefakter

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Daniel Axehill Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål. Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen. Olika former

Läs mer

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel.

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel. Page 1 (5) Hemuppgift 1DV404 150115-150118 Deluppgift 1 Processmodeller a) (4p) Alla mjukvaruutvecklare följer någon form av utvecklingsprocess i sitt arbete. Diskutera vad organisationer brukar ange som

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

PH Bicycle Storage 8000 Testplan

PH Bicycle Storage 8000 Testplan PH Bicycle Storage 8000 Testplan Projektdeltagare: Mattias Nordahl (dt07mn0@student.lth.se) Hannes Nevalainen (dt07hn2@student.lth.se) Daniel Olofsson (dt07do1@student.lth.se) Fredrik Andersson (dt07fa5@student.lth.se)

Läs mer

Verifiering & validering -

Verifiering & validering - Verifiering & validering - INGENJÖRSPROCESSEN forts. METODIK ETSA01 VT13 Verifiering och validering rep. INGENJÖRSPROCESSEN METODIK ETSA01 VT13 JONAS WISBRANT 1 1 Från F3 Verifiering & Validering Verifiering

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman Design och krav Henrik Artman >>Ett av skälen till att projektet inte höll tidplan och budget var [beställarens] höga ambitionsnivå. Dessutom skulle man gjort en stordel av arbetet självt, men en del av

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik 15.0. 14 Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5)

Poäng. Start v. Programvaruteknik 15.0. 14 Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV087 15.0 2013 14 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Dokumenthantering. Tieto PPS AH016, 5.1.0, Sida 1

Dokumenthantering. Tieto PPS AH016, 5.1.0, Sida 1 Sida 1 Om dokumenthantering skapar förutsättningar för ordning och reda, samt omfattar aktiviteter för att identifiera, administrera och kvalitetssäkra alla dokument i projektet. Vi strävar efter att skapa

Läs mer

Vad händer med L3: ΔL3-L4 för Krav följs upp av annan projektgrupp. Föreläsning 5: V&V II + Design II Efterläsning Kodning

Vad händer med L3: ΔL3-L4 för Krav följs upp av annan projektgrupp. Föreläsning 5: V&V II + Design II Efterläsning Kodning Föreläsning 5: V&V II + Design II Efterläsning Kodning Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant 1 Vad händer med L3: ΔL3-L4 för Krav följs upp av annan projektgrupp PHL kopierar L3 + PHL-protokoll

Läs mer

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Hej, jag heter Ingela Johansson och hälsar dig välkommen till kursen Programutveckling med Java. Den är på 7.5

Läs mer

Interaktionsdesign - Prototyper. Användbarhetskrav

Interaktionsdesign - Prototyper. Användbarhetskrav ACSD sommar 2004 Övning / Handledning Användbarhetskrav Stefan Blomkvist stefan.blomkvist@it.uu.se ACSD sommar 2004 I ett visst användningssammanhang Ickefunktionella Användbarhetskrav Kravspec fokus på

Läs mer

F9 del B Organisatoriskt. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson Datavetenskap, LTH

F9 del B Organisatoriskt. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson Datavetenskap, LTH F9 del B Organisatoriskt EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson Datavetenskap, LTH 1 Projektet - moment Projektstartsmöte 6 Iterationer (en per vecka) - 10-12 team - 12-14 personer

Läs mer

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001 Datalagringsmetodik och arkitektur i Java Projektdefinition Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentansvarig Dokumentförfattare Björn Brenander Dokumentnamn Projektdefinition.doc Version 16 Ref. nr. Skapades

Läs mer

Christin Lindholm. Programvaruutveckling av Stora Projekt, PUSP ETSF20. Välkomna! Vad händer idag?

Christin Lindholm. Programvaruutveckling av Stora Projekt, PUSP ETSF20. Välkomna! Vad händer idag? Christin Lindholm Programvaruutveckling av Stora Projekt, PUSP ETSF20 Christin Lindholm Programledare på Datateknik och Elektroteknik med automation Institutionen för Datavetenskap Kravhantering, projekt,

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet. MDI på KTH. Kursen i sitt sammanhang

DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet. MDI på KTH. Kursen i sitt sammanhang DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet Tisdagen den 27 oktober 13-15 i svg alz@kth.se http://www.csc.kth.se/utbildni ng/kth/kurser/dh2622/ MDI på KTH Kursen i sitt sammanhang Forskningsmiljö Utbildning

Läs mer

FMS032: MATEMATISK STATISTIK AK FÖR V OCH L KURSPROGRAM HT 2015

FMS032: MATEMATISK STATISTIK AK FÖR V OCH L KURSPROGRAM HT 2015 Lunds tekniska högskola Matematikcentrum Matematisk statistik FMS032: MATEMATISK STATISTIK AK FÖR V OCH L KURSPROGRAM HT 2015 HEMSIDA Kursens hemsida finns på http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms032/

Läs mer