Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!"

Transkript

1 All du bhöv v fö pl di oig 0!

2 Nå di kud vid mogokff äm k du i komm! öldl-po ä pumd lokl mogoidig. Vj odg kiv vi om d om ä gläg fö dig. E lokl mogoidig g dig bd iblick i iuio. Vi bly d om ä vikig fö dig, ä i hädl i ä mmhg och fökl hu poliik blu påvk di vdg. Vå mål ä g dig väld bä lokl jouliik! PRI ÅRGÅNG E AA NYH D IN K KBE RDAG G ID N IN R 0 ch A Dio o på ä lju hmbygd ikh mu lp jä film h juk b 0 KR IDAN 0 ö ä v El g ä på IDAN DEN BGÅR VÄKAREAD PIHAR AV JUV k om og vä ojuv kol och vigvå ib gåd Bo öpp på o lh gil pio m ud bud om d hoo m. E idig v vi. m ol bl k lå uy d å IDAN i Bog kom föb lkio b och h h ä i bm d få å oc - ibl um. lö b u lld ä. upp ä b bygg Ekhg- i g viljog om v komm P i IDAN. kol l ig pågå m iklämd poblm pl bog dl v klä i Gö fly d id v och pol i ol k ll d io d v ol l kol. k I, gö i l IGR bg äg ä fo l. i Ki ä gio, ggymi lok olik Elv b gi i äb i lå ibä d Väb Gå fly hgkol och Ek y kol fö ÖNDA D ä vå ld fö i v v dhg ä Joh hjälp flykigdm om dl. IDRNA b i öl E IND kv Rovälo m v o fö f öldl-po ä oolig Näbodk k iäff olyc ågäd. IDAN om d i DIN KAA NYHEIDNING RDAG KBER 0 ÅRGÅNG PRI 0 KR DEBA ällig i ägg illf l i Coloikogäpg fobolloch hu Elv h Elvpg lå Elvpg lå Ig blu om Blixå möjligäviö. ubb kl Ig bluolik om Blixå på huäg på AN mo kolo mo kolo olik om, ID i ä ÖR BJ N WA di lokl yhidig ordg ovbr 0 di lokl yhidig ordg ovbr 0 H muikfilm hjälp ÅgÅg Pi 0 k IDAN juk b Eli Hul äigdgbok: Gö älig få å på i id 0 ido Guill holm om odpåk om i ämm byd blu kju upp åmio ill fullmäkigmö dcmb. Kk läg. komm ä d måg kombgården pi om kydd mig. ido id VÄKARE PIHAD AV JUVAR modll v läjä i kol. D byg- vå ibojuv og väk om gil på Bogådkol och vigd hoom ud piolho öpp lå uymm. E idigbud om kom föbi Bogådkol blv vi. Elig dom i fövligä kull öldl d v humiä käl h fööj d viyk fmilj om bodd i ug på Åby cmpig. Hig h kd öldl Ifö mö ikd kommuyl vic odföd Pik Klo () kp kiik d om äigliv- och fögd 0kollg h öldl y födligvikig, och mo i boglig H Bgfl (). kommu. ido ochd lå väldig olik mo kom- IDAN IGR, Iioll kol i Göbog- Dom kol komm fö bygg. uklv få o kokv budg fö i kol lig d y modll. gio, ä fo id v fly vilk dociljä id plig id i Ekhgk hjälp.pågå Pg äck i ill lä p i i äbggymi lokl. kol lv och pol i kläm iklämd ibld få å och ä i bmb och h lkio d 0 h öldl y födlig- vikig, och d lå väldig olik mo komi guppum. modll v läjä i kol. D byg- mu kolo. Kibgkol ko Pviljog bälld lö b gom på åäklld k lvpg, u ocilönda bä hu d åg u ä ho kull lägg dl v poblm. mu kolo. Kibgkol ko g på å klld k lvpg, u ocil bä hu d åg u ä ho kull lägg kl, äg Ai jugöm. ido ImIG ÅBo På jk f cll om k lg ig kopp Gå fly i lå ibä d olik kålleed i Kibgkol. 0 imm y kol fö Ekhgkol och VäbgElv bä ägl gö d u vill fikyk AkE Vm v md klbulldull? i hlg D ä vi fö vå ld IDAN ido Dg fö glädj i ÅgÅg Pi 0 k Guill holm om odpåk om i ämm id AiljE kulle å ööjig Avgöd kju upp åmio ill fullmäkigmö dcmb Elig dom i fövligä Ifö mö ikd kommuyl viifö kommufullmäkig blu i kull gå kväll,öldl byd d blu kju upp åmio v humiä om föäljig v mk vid Blixåb i ill fullmäkigmö dcmb. Kk c odföd Pik Klo () kp kiik käl h fööj d viyk fmilj Bllop, pkd ll mo åmi. D läg. mo i boglig kollg H Bgfl (). om bodd i ug på Åby cmpig. Dom k få o kokv fö budg fö i kol lig d y modll. ÅBo På jk f cll om k lg ig kopp id vilk ociljä k hjälp. Pg äck i ill lä p kl, äg Ai jugöm. ido Hig h kd öldl d om äigliv- och fögkommu. ido och ImIG 0 imm md i hlg kålleed u vill fikyk fö ig Joh dhg ä v dm om hjälp flykigb i öldl. IDRNA 0-åjubild Ekkyk o på id mb. id hu id 0 öldal AkE Vm v klbulldull? fö ig I ödg dlog fmid imli i o klubbävlig på Åbybd. ÅgÅg Pi k di lokl yhidig ordg ovbr 0 Eli Hul äigdgbok: Gö älig få å på i IDAN 0 AiljE kulle å ööjig id Avgöd kju upp åmio ill fullmäkigmö dcmb Ifö kommufullmäkig blu i gå kväll, om föäljig v mk vid Blixåb i Bllop, pkd ll mo åmi. D Dio och A ä lju på hmbygd ug DEBA m jg få h- öldal : PE Dg fö glädj i hu ER UBER G ug DEBA m jg få hkomm ä d måg kompi om kydd mig. di lokl yhidig ordg ovbr 0 ÅgÅg Pi k I ödg dlog fmid imli i o klubbävlig på Åbybd. 0-åjubild Ekkyk o på id mb. ido kålld udio bkom film klipp 0 AC obogä o ill ifomi vd öd och vä h fö dig om olyck, fik få kd få ckfll ll oly. lio po l: 0- w.p. 0 ww ldl A, ö Åbäckg Bokig - & ifo 0 vämbyx Dgkdj i id. 0:- g hlv ullock v god. g och gjo öldl-po lä Hdvig (bild), Wiggo och v d klkompi mk ig fm ill bä klbull. ul hi du på id. DEBA d dg poliik komm äbggymi kymp ill igig och lågm dö u. od pi 00:- gö vo (C), id Dm & h. v. PuBkväll Åldgä å. mögåfi. Nu ä d dg fö vå julllik! i äv om ldgåg och buffé. mäl Glöm i bolg ä l di fly ill vi dig p äl o å hj Kok ik god iik bbm! KiEiK Iik g y idoeik möjligh. hilädk Bäll i god id! KRAE AVERNA B & dlhvug kokläpkg 0-0 äck mögååo, i, ldgåg, mögå, buffé & lld, fäk böd & bkvk. Kff, mögå & lld fö k wy! å-f -.0, lö - Kibgg l 0 öd och ifomio ill om h 0 fövävd Ekldg - digl 0- kd få fikolyck, wokhou.u olyckfll ll få Vämd yh ill vå pivkud! Viå bhåll mm låg pi fö fjäväm ud hl 0 ill Aku väk ä m på ikvåd kok o dik! Bok kl: Ig mi käv Pivg 0 k polio. jukgymi k Abpi äigc l: 0-0 Åbäckg A, öldl Bokig & ifo 0-0 vic vå kud ök vå hmid Kok 0 ll b 0- dlgi. Rovälo kv f om v Näbod ä oolig fö olyck k iäff om d i ågäd. IDAN D g lfoåd ill u gu lhg ä biokmi och guppchf iom lioll vkp på Zc. H d på vilk molkyl om ä väd fok vid på. D om få mcll uvckl på ä ä. Vi bhåll mm låg pi fö fjäväm ud hl 0 PuBkväll dg & lödg kl..00 d kö pi i b! Hjälig välkom! Åldgä å. i d hä fll hdl d om få kopp g mcll p kdd hjävävd. id DB yck i lä k lg m ill uflyk? i kfo, lä och föäld, id ido Kviojou idbog udio Nilo ligg bkom muik ill båd oic Z och Bm-film. hjälp v juidikvämd yh fy! id ud. lu ill vå pivkud! 0:- :- 0:DEBA vämkjol l - d dg poliik kom- DEBA m äbggymi v god. g och gjo öldl-po lä Hdvig (bild), kymp ill igig ägg illfällig iwiggo och v d klkompi mk ig fm ill bä klbull. ul hi du på id. och lågm dö u. kogäpl i Coloigö vo (C), id hu och g fobollklubb möjligh Vämd yh ä iomhu på vi. ä m på d båd -åig Hdvig ico och Wiggo Joåk uppäck båd Bogyll och g böd och bkvk mkdföd i klbull om god. d yck d bhövd d u gom mk vilk bull om fkik vämbyx Dgkdj i id. Dm & h. -xxxl. pi g hlv ullock Dm & h. -xxxl. d pi :- :- Noh bnd undäll ukpod. Dm & h. v. Bog, mimo fd m poi 0-0 Vdg 0-. ödg 0- mögåfi. Nu ä d dg fö vå julllik! BJÖRN WA, IDAN ik god iik bbm! i äv om ldgåg och buffé. RobogäklippKiEiK Bäll i god id! KA DU YA? Huqv Auomow 0 ACidoEiK Nu :hilädk od pi 00:AVERNA Glöm i KRAE mäl B & dlhvug Ekldg - l 0-0 å-f -.0, lö - kokläpkg fly ill di läbolg wokhou.u Kibgg l Kok o å hjälp vi dig Vi bjud äv hövic md äck mögååo, i, ldgåg, mögå, buffé & lld, fäk böd & bkvk. Kff, mögå & lld fö k wy! d vic m äv hö Vi bjud fövig vi Kok vå kudvic 0-0 ll bök vå hmid l. 0 wokhou.u öldal INDE Kviojou idbog hjälp v juidikid ud. u : N pi d båd -åig Hdvig ico och Wiggo Joåk uppdm & h. -xxxl. Dm & h. -xxxl. d pi :äck båd Bogyll och g böd och bkvk mk:bnd dföd i klbull om Noh god. d yck d bhövd d u gom mk undäll vilk bull om fkik ukpod. dg & lödg kl..00 d kö pi i b! Hjälig välkom! k o ik c ym ä i g ju k g p i Ab :- vämkjol l - ow Auom D g lfoåd ill u Bog, mimo fd m poi 0-0 Vdg 0-. ödg 0- äk Aku vk o dik! ik. l ik ub w w. h g 0 k k l: w i v Bo k äv P m i k I g 0:- öldal Huqv i kfo, lä och föäld, id ido lu fy! Juidikud Eiko och id do. oo: RBcc hådll Vi bhåll mm låg pi fö fjäväm ud hl 0 ä m på ikvåd il l i d hä fll hdl d om få kopp g mcll p kdd hjävävd. Juidikud Eiko och id do. : PEER UBERG Vämd yh ill vå pivkud! å R id DB yck i lä k lg m ill uflyk?? YA KA DU gu lhg ä biokmi och guppchf iom lioll vkp på Zc. H d på vilk molkyl om ä väd fok vid på. D om få mcll uvckl på ä ä. y Iik g. möjligh udio Nilo ligg bkom muik ill båd oic Z och Bm-film. oo: RBcc hådll foo: li ivro-or udio bkom film foo: li ivro-or kålld ill vå pivkud! Vi bhåll mm låg pi fö fjäväm ud hl 0 ä m på vifövig 0-0, Rigög, Gbg l. 0 wokhou.u g, Gb 0, Rigög 0- pdbuik. www. 0 BKNING: BEÖKADRE: Bog, öldl DIGIA ANNNAERIA: hp://o.ov. PADRE: Box, öldl VÄXE: 0-00 AX: 0-0

3 PRIER 0 x modul x mm GRUNDDU, -ÄRG xo, :- Rubiko, :- äkild bgäd pl, + 0% Aopodukio, 0:- p modul om illkomm på ll pi AA ÖNAA RA = EXRA BRA PRI ÖR DIG A A A A Hlid, x mm 0.00:- Hlvid, x 0 mm.0:- Hlvid, x mm.0:- Kvid, x mm.0:- i i! VINJEER udi & ku v. - & - Båliv v., & - Kof, v & kickoff v., & Häl & köh v., 0, & Ro & upplvl v. & Julbod v. - Gymivl v. 0 EANUER Hmm - vå v. Hmm - omm v. Hmm - hö v. Gymivl v. Hmm - vi v. BKNING- & AERIAPP Iföd i odgidig bokigopp idg kl bv idig bokigopp vid ugivig på odg och hlgdg. ä m på

4 åg foku på fåg om vd om ä b mkdföig Vi foku på v! DIN KAA NYHEIDNING RDAG KBER 0 ÅRGÅNG PRI 0 KR ÖNDA-PEN Pumd och flägd vj odg. okl yh och po bld md fibild, iäd och lokl db. v äv om -idig fö lfo och läpl. Dl u om mogoidig. IDAN 0 Elv ä ö på äg IGR, Iioll kol i Göboggio, ä fo id v fly i i äbggymi lokl. Gå fly i lå ibä d olik y kol fö Ekhgkol och Väbg- BGÅRDEN VÄKARE PIHAD AV JUVAR vå ibojuv og väk om gil på Bogådkol och vigd hoom ud piolho öpp lå uymm. E idigbud om kom föbi Bogådkol blv vi. IDAN ibld få å och ä i bmb och h lkio i guppum. Pviljog om ä bälld lö b dl v poblm. kol lv komm bygg. ud id plig pågå i Ekhgkol lv och pol i kläm iklämd i Kibgkol. Elv bä ägl gö d ÖNDA D ä vi fö vå ld IDAN Joh dhg ä v dm om hjälp flykigb i öldl. IDRNA Rovälo kv f om v DIN KAA NYHEIDNING RDAG KBER 0 H muikfilm hjälp juk b Dio och A ä lju på hmbygd IDAN IDAN 0 Elv ä ö på äg IGR, Iioll kol i Göboggio, ä fo id v fly i i äbggymi lokl. Gå fly i lå ibä d olik y kol fö Ekhgkol och Väbg- Näbod ä oolig fö olyck k iäff om d i ågäd. IDAN ÅRGÅNG PRI 0 KR kol lv komm bygg. ud id plig pågå i Ekhgkol lv och pol i kläm iklämd i Kibgkol. Elv bä ägl gö d BGÅRDEN VÄKARE PIHAD AV JUVAR : PEER UBERG Vi vill fög kll bli å piv om möjlig, y och kp iyck. Hu vill i y? öuom o ill idig ufom vi äv logoyp, viiko, bochy och ffich m.m. E yk ä kudidig och bilgo om diibu i vå idig. vå ibojuv og väk om gil på Bogådkol och vigd hoom ud piolho öpp lå uymm. E idigbud om kom föbi Bogådkol blv vi. IDAN ibld få å och ä i bmb och h lkio i guppum. Pviljog om ä bälld lö b dl v poblm. ÖNDA D ä vi fö vå ld IDAN Joh dhg ä v dm om hjälp flykigb i öldl. IDRNA INDE Rovälo kv f om v Iik g y möjligh. : PEER UBERG Näbod ä oolig fö olyck k iäff om d i ågäd. IDAN Iik g y möjligh. öd och ifomio ill dig om h fövävd kd få fikolyck, olyckfll ll få polio. å öd och ifomio ill dig om h fövävd KA DU YA? kd få fikolyck, Glöm i mäl fly ill di läbolg olyckfll ll få Kok o å hjälp vi dig polio. BJÖRN WA, IDAN Robogäklipp Aku väk ill ikvåd kok o dik! Åbäckg A, öldl Bokig & ifo 0-0 å Aku väk ill ikvåd kok o dik! DIN Vi bjud äv hövic md vifövig 0-0, Rigög, Gbg KAA KA DU YA? NYHEID NING Bok kl: Ig mi käv Pivg 0 k RDAG KBER IDAN IDAN PRI 0 BGÅRDEN IGR, Iioll gio, ä fo i i äbggymi kol idi GöbogGå y kolfly i lå v ibä lokl. fly kol fö Ekhgkol d olik d idlv komm och Väbg kol plig bygg. lv i Kibgkol. pågå och pol i uelv i kläm Ekhg- ibld bä iklämd i få å guppum. ägl och ä i bmb Pviljog gö och h dl lkio d v poblm. om ä bälld lö b Nu :- 0 KR ä ö g jukgym ik Kok o å hjälp vi dig Ab pi äigc IDAN Huqv Auomow 0 AC Glöm i mäl fly ill di läbolg Dio ä och A lju hmbygd på Elv på ä BJÖRN WA, IDAN Robogäklipp od pi 00:- 0 ÅRGÅNG H filmmuikjuk hjälp b Huqv Auomow 0 AC Nu :od pi 00:- Bok kl: Ig mi käv Pivg 0 k jukgymik Abpi äigc Kok vå kudvic 0-0 ll bök vå hmid l: 0-0 DEBA ägg illfällig i kogäpl i Coloihu och g fobollklubb möjligh ä iomhu på vi. DEBA ägg illfällig i kogäpl i Coloihu och g fobollklubb möjligh ä iomhu på vi. VÄKARE PIH AV JUVARAD vå ibojuv gil på Bogådkol og d hoom väk lå ud om uymm. piolhooch vigkom föbi E idigbud öpp Bogådkol blv om vi. ÖNDA IDAN D vi ä Joh fö vå dm dhg ld b om hjälp ä v i öldl. flykigidrna Vi bjud äv hövic md vifövig INDE Rovälo f kv Iik g y möjligh. å Aku jukgymik Abpi l: 0-0 PEER UBERG väk kok ill ikvåd o dik! Bok kl: Ig mi käv Pivg KA 0 k : öd och dig om ifomio kd h ill fövävd få fikolyck, polio. olyckfll ll få DU YA? Glöm i mäl fly ill Kok di läbolg o å hjälp vi dig äigc Åbäckg A, öldl Bokig & ifo 0-0 l: 0-0 Åbäckg A, öldl Bokig & ifo 0-0 Kok 0- vå kudvic 0 ll bök vå hmid om Näbod ä ooligv om d olyck k fö i ågäd. iäff DEBA IDAN ägg illfällig kogäpl i hu och g i Coloiklubb fobollä möjligh iomhu på BJÖRN vi. Kok vå kudvic 0-0 ll bök vå hmid WA, IDAN Robogäklipp Huqv Auomow Nu :- od pi 0 AC 00:- 0-0, Rigög, Gbg Vi bjud äv hövic vifövig md 0-0, Rigög, Gbg Ud å h vi olik mumm, pcilido och vij. D kp i ho lä och di målgupp. Vij gå äv i vå d idig: Kugbck-Po, Kugbck-Ny, Kugälv-Po, idig m oklidig ugud jö u. Vill du m f h k om mk d? åg o! Vå lä ä di kud, lä kä dm, d jä du på! ÖNDA-PEN ÄARE INK I GENNI/ÅR: INKÖPPANER DE NÄRAE VÅ ÅREN,% - Kvio.000 k i polig ikom Cykl,% dipl (Cd/Dvd/Blu-y),% Hmmbio,% o/ljudläggig,% Bg pobil (öv å gmml),%,% - ä k i huhållikom ÅDER PÅ ÖNDA-PEN ÄARE ill å -,% 0 ill å - % 0 ill å - % ill 0 å - 0,% BKNING- & AERIAPP Iföd i odgidig bokigopp idg kl bv idig bokigopp vid ugivig på odg och hlgdg. ä m på Käll: vo koum 0 hlå. Du h ovädlig kukp om di kud, poduk och jä. Vi h fh, fk och kukp om mkd om k g dig odlig f på ffä. Bä ffk få d o om bli lä fl gåg. D lokl mogoidig ä k budbä v di budkp och poduk. Dio och A ä lju på hmbygd IDAN INDE RÄ PRDUK, RÄ ANNN CH I RÄ ID! D gäll h öd åd i mkdföig och lå budkp y på fl pl. Kompl di o i idig md o på vå hmid ll i -idig. Vi hjälp dig å fm md di budkp hl väg. H muikfilm hjälp juk b

5 JANUARI EBRUARI AR APRI Nyådg oddgfo oddg Jul v. v. v. KNEREN, EVEN & KICK RER & UPPEVEER v.0 käodg ågfdg Påkfo Påkdg Adg Påk v. UDIER & KURER v. Iioll Kviodg v jugoddg Jul v. UDIER & KURER All hjä dg v. v. v. HEA - vå BÅIV idg 0 v. 0 0 Vådgjämig HÄA & KÖNHE 0 v. UDIER & KURER v. v. AUDENING Våffldg 0 AUDENING v. BÅIV AUDENING 0 AUDENING ommid böj v. 0 Vlbogmäofo v. *Käll: vo Koum 0 hlå.,% v d bod i kommu bök ldig cbook*

6 ö mj AJ JUNI JUI AUGUI v. KNEREN, EVEN & KICK vig Nioldg v. v. v. v. 0 v v. Kii Himmlfäddg HÄA & KÖNHE öldl-po komm på odg! v. v. v. v. 0 HEA - omm 0 idommfo idommdg v. 0 v.0 0 UDIER & KURER BÅIV Pigfo Pigdg Adg Pig v. AUDENING v. v. UDIER & KURER AUDENING BÅIV AUDENING v. 0 o Dg 0 0 AUDENING 0 v.,% v d bod i kommu udvik dikklm*

7 EPEBER KBER NVEBER DECEBER v. UDIER & KURER GYNAIEVA All hlgo dg v. v. JUBRD GYNAIEVA v. v.0 JUBRD RER & UPPEVEER dg v. 0 KNEREN, EVEN & KICK Nobldg AUDENING v. JUBRD HEA - vi v. ucidg v. JUBRD v. HÄA & KÖNHE HEA - hö v. JUBRD HÄA & KÖNHE 0 v v. Hödgjämig JUBRD v. AUDENING N-dg Julfo ommid lu v. AUDENING JUBRD Juldg Adg jul 0 v.0 0 AUDENING JUBRD 0 v. 0 Nyåfo v. *Käll: vo Koum 0 hlå. 0,% v d bod i kommu h ig mo klm i mogo-/kvällp*

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä www.scuiyus.co l 1 2010 Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug

Läs mer

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 Lä dg obl Lä q-kod å d obl! D lokl dg d 1986 ågåg 28 v 33 13 ugu 2014 0511-34 00 50 www.godg.co Höglöd 129:-/ 4 100:Od. 35:-/ So gö väx! Välj 3 gö väx få göbod 100:- Välj få o göväxbod Mo Huld älkl Rvo

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka! Allt du behöver vet för tt plner din nnonsering 0! ill ll vrje veck! okl nnonsering ger ökd försäljning! Kungsbck-Nytt dels ut grtis vrje torsdg till ll hushåll i Kungsbck kommun. Här skildrs intressnt

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Allt du behöver veta för att planera din annonsering 0! Nå dina kunder vid morgonkaffet närmare kan du inte komma! Kungälvs-Posten är en prenumererad lokal morgontidning. Varje tisdag och fredag skriver

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola All Tid s Små & Go i Hmåebyd Numm 2 Åå 11 Tel ill ed. 0297-200 37, 073-181 40 90 Febui 2014 Byds små föe så fö viki besillfäll Sis G & Tybod Si vid symski v kpo i hes föede. Vi i kvioävli i Bby Cum 25

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE t g To I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R 3 2014 D 10 mj v olig D våft t ft å v t H lög t. g to io l å R Di ty O tog! o o vå ö A b o vi Bt tt ltog om l om. y fifi gom i oä Olo om

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa!

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa! Åre em: Skoe By & Bo FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN STIHL TIMBERSPORTS Uppvävlr med yx, å och moorå Skyeuppv E rym kyehow om e vll m! Hel de d är e o för Brukvllr Gme Fr 2013. Cykelrl-how VM-lvermedljöre,

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer