Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!"

Transkript

1 All du bhöv v fö pl di oig 0!

2 Nå di kud vid mogokff äm k du i komm! öldl-po ä pumd lokl mogoidig. Vj odg kiv vi om d om ä gläg fö dig. E lokl mogoidig g dig bd iblick i iuio. Vi bly d om ä vikig fö dig, ä i hädl i ä mmhg och fökl hu poliik blu påvk di vdg. Vå mål ä g dig väld bä lokl jouliik! PRI ÅRGÅNG E AA NYH D IN K KBE RDAG G ID N IN R 0 ch A Dio o på ä lju hmbygd ikh mu lp jä film h juk b 0 KR IDAN 0 ö ä v El g ä på IDAN DEN BGÅR VÄKAREAD PIHAR AV JUV k om og vä ojuv kol och vigvå ib gåd Bo öpp på o lh gil pio m ud bud om d hoo m. E idig v vi. m ol bl k lå uy d å IDAN i Bog kom föb lkio b och h h ä i bm d få å oc - ibl um. lö b u lld ä. upp ä b bygg Ekhg- i g viljog om v komm P i IDAN. kol l ig pågå m iklämd poblm pl bog dl v klä i Gö fly d id v och pol i ol k ll d io d v ol l kol. k I, gö i l IGR bg äg ä fo l. i Ki ä gio, ggymi lok olik Elv b gi i äb i lå ibä d Väb Gå fly hgkol och Ek y kol fö ÖNDA D ä vå ld fö i v v dhg ä Joh hjälp flykigdm om dl. IDRNA b i öl E IND kv Rovälo m v o fö f öldl-po ä oolig Näbodk k iäff olyc ågäd. IDAN om d i DIN KAA NYHEIDNING RDAG KBER 0 ÅRGÅNG PRI 0 KR DEBA ällig i ägg illf l i Coloikogäpg fobolloch hu Elv h Elvpg lå Elvpg lå Ig blu om Blixå möjligäviö. ubb kl Ig bluolik om Blixå på huäg på AN mo kolo mo kolo olik om, ID i ä ÖR BJ N WA di lokl yhidig ordg ovbr 0 di lokl yhidig ordg ovbr 0 H muikfilm hjälp ÅgÅg Pi 0 k IDAN juk b Eli Hul äigdgbok: Gö älig få å på i id 0 ido Guill holm om odpåk om i ämm byd blu kju upp åmio ill fullmäkigmö dcmb. Kk läg. komm ä d måg kombgården pi om kydd mig. ido id VÄKARE PIHAD AV JUVAR modll v läjä i kol. D byg- vå ibojuv og väk om gil på Bogådkol och vigd hoom ud piolho öpp lå uymm. E idigbud om kom föbi Bogådkol blv vi. Elig dom i fövligä kull öldl d v humiä käl h fööj d viyk fmilj om bodd i ug på Åby cmpig. Hig h kd öldl Ifö mö ikd kommuyl vic odföd Pik Klo () kp kiik d om äigliv- och fögd 0kollg h öldl y födligvikig, och mo i boglig H Bgfl (). kommu. ido ochd lå väldig olik mo kom- IDAN IGR, Iioll kol i Göbog- Dom kol komm fö bygg. uklv få o kokv budg fö i kol lig d y modll. gio, ä fo id v fly vilk dociljä id plig id i Ekhgk hjälp.pågå Pg äck i ill lä p i i äbggymi lokl. kol lv och pol i kläm iklämd ibld få å och ä i bmb och h lkio d 0 h öldl y födlig- vikig, och d lå väldig olik mo komi guppum. modll v läjä i kol. D byg- mu kolo. Kibgkol ko Pviljog bälld lö b gom på åäklld k lvpg, u ocilönda bä hu d åg u ä ho kull lägg dl v poblm. mu kolo. Kibgkol ko g på å klld k lvpg, u ocil bä hu d åg u ä ho kull lägg kl, äg Ai jugöm. ido ImIG ÅBo På jk f cll om k lg ig kopp Gå fly i lå ibä d olik kålleed i Kibgkol. 0 imm y kol fö Ekhgkol och VäbgElv bä ägl gö d u vill fikyk AkE Vm v md klbulldull? i hlg D ä vi fö vå ld IDAN ido Dg fö glädj i ÅgÅg Pi 0 k Guill holm om odpåk om i ämm id AiljE kulle å ööjig Avgöd kju upp åmio ill fullmäkigmö dcmb Elig dom i fövligä Ifö mö ikd kommuyl viifö kommufullmäkig blu i kull gå kväll,öldl byd d blu kju upp åmio v humiä om föäljig v mk vid Blixåb i ill fullmäkigmö dcmb. Kk c odföd Pik Klo () kp kiik käl h fööj d viyk fmilj Bllop, pkd ll mo åmi. D läg. mo i boglig kollg H Bgfl (). om bodd i ug på Åby cmpig. Dom k få o kokv fö budg fö i kol lig d y modll. ÅBo På jk f cll om k lg ig kopp id vilk ociljä k hjälp. Pg äck i ill lä p kl, äg Ai jugöm. ido Hig h kd öldl d om äigliv- och fögkommu. ido och ImIG 0 imm md i hlg kålleed u vill fikyk fö ig Joh dhg ä v dm om hjälp flykigb i öldl. IDRNA 0-åjubild Ekkyk o på id mb. id hu id 0 öldal AkE Vm v klbulldull? fö ig I ödg dlog fmid imli i o klubbävlig på Åbybd. ÅgÅg Pi k di lokl yhidig ordg ovbr 0 Eli Hul äigdgbok: Gö älig få å på i IDAN 0 AiljE kulle å ööjig id Avgöd kju upp åmio ill fullmäkigmö dcmb Ifö kommufullmäkig blu i gå kväll, om föäljig v mk vid Blixåb i Bllop, pkd ll mo åmi. D Dio och A ä lju på hmbygd ug DEBA m jg få h- öldal : PE Dg fö glädj i hu ER UBER G ug DEBA m jg få hkomm ä d måg kompi om kydd mig. di lokl yhidig ordg ovbr 0 ÅgÅg Pi k I ödg dlog fmid imli i o klubbävlig på Åbybd. 0-åjubild Ekkyk o på id mb. ido kålld udio bkom film klipp 0 AC obogä o ill ifomi vd öd och vä h fö dig om olyck, fik få kd få ckfll ll oly. lio po l: 0- w.p. 0 ww ldl A, ö Åbäckg Bokig - & ifo 0 vämbyx Dgkdj i id. 0:- g hlv ullock v god. g och gjo öldl-po lä Hdvig (bild), Wiggo och v d klkompi mk ig fm ill bä klbull. ul hi du på id. DEBA d dg poliik komm äbggymi kymp ill igig och lågm dö u. od pi 00:- gö vo (C), id Dm & h. v. PuBkväll Åldgä å. mögåfi. Nu ä d dg fö vå julllik! i äv om ldgåg och buffé. mäl Glöm i bolg ä l di fly ill vi dig p äl o å hj Kok ik god iik bbm! KiEiK Iik g y idoeik möjligh. hilädk Bäll i god id! KRAE AVERNA B & dlhvug kokläpkg 0-0 äck mögååo, i, ldgåg, mögå, buffé & lld, fäk böd & bkvk. Kff, mögå & lld fö k wy! å-f -.0, lö - Kibgg l 0 öd och ifomio ill om h 0 fövävd Ekldg - digl 0- kd få fikolyck, wokhou.u olyckfll ll få Vämd yh ill vå pivkud! Viå bhåll mm låg pi fö fjäväm ud hl 0 ill Aku väk ä m på ikvåd kok o dik! Bok kl: Ig mi käv Pivg 0 k polio. jukgymi k Abpi äigc l: 0-0 Åbäckg A, öldl Bokig & ifo 0-0 vic vå kud ök vå hmid Kok 0 ll b 0- dlgi. Rovälo kv f om v Näbod ä oolig fö olyck k iäff om d i ågäd. IDAN D g lfoåd ill u gu lhg ä biokmi och guppchf iom lioll vkp på Zc. H d på vilk molkyl om ä väd fok vid på. D om få mcll uvckl på ä ä. Vi bhåll mm låg pi fö fjäväm ud hl 0 PuBkväll dg & lödg kl..00 d kö pi i b! Hjälig välkom! Åldgä å. i d hä fll hdl d om få kopp g mcll p kdd hjävävd. id DB yck i lä k lg m ill uflyk? i kfo, lä och föäld, id ido Kviojou idbog udio Nilo ligg bkom muik ill båd oic Z och Bm-film. hjälp v juidikvämd yh fy! id ud. lu ill vå pivkud! 0:- :- 0:DEBA vämkjol l - d dg poliik kom- DEBA m äbggymi v god. g och gjo öldl-po lä Hdvig (bild), kymp ill igig ägg illfällig iwiggo och v d klkompi mk ig fm ill bä klbull. ul hi du på id. och lågm dö u. kogäpl i Coloigö vo (C), id hu och g fobollklubb möjligh Vämd yh ä iomhu på vi. ä m på d båd -åig Hdvig ico och Wiggo Joåk uppäck båd Bogyll och g böd och bkvk mkdföd i klbull om god. d yck d bhövd d u gom mk vilk bull om fkik vämbyx Dgkdj i id. Dm & h. -xxxl. pi g hlv ullock Dm & h. -xxxl. d pi :- :- Noh bnd undäll ukpod. Dm & h. v. Bog, mimo fd m poi 0-0 Vdg 0-. ödg 0- mögåfi. Nu ä d dg fö vå julllik! BJÖRN WA, IDAN ik god iik bbm! i äv om ldgåg och buffé. RobogäklippKiEiK Bäll i god id! KA DU YA? Huqv Auomow 0 ACidoEiK Nu :hilädk od pi 00:AVERNA Glöm i KRAE mäl B & dlhvug Ekldg - l 0-0 å-f -.0, lö - kokläpkg fly ill di läbolg wokhou.u Kibgg l Kok o å hjälp vi dig Vi bjud äv hövic md äck mögååo, i, ldgåg, mögå, buffé & lld, fäk böd & bkvk. Kff, mögå & lld fö k wy! d vic m äv hö Vi bjud fövig vi Kok vå kudvic 0-0 ll bök vå hmid l. 0 wokhou.u öldal INDE Kviojou idbog hjälp v juidikid ud. u : N pi d båd -åig Hdvig ico och Wiggo Joåk uppdm & h. -xxxl. Dm & h. -xxxl. d pi :äck båd Bogyll och g böd och bkvk mk:bnd dföd i klbull om Noh god. d yck d bhövd d u gom mk undäll vilk bull om fkik ukpod. dg & lödg kl..00 d kö pi i b! Hjälig välkom! k o ik c ym ä i g ju k g p i Ab :- vämkjol l - ow Auom D g lfoåd ill u Bog, mimo fd m poi 0-0 Vdg 0-. ödg 0- äk Aku vk o dik! ik. l ik ub w w. h g 0 k k l: w i v Bo k äv P m i k I g 0:- öldal Huqv i kfo, lä och föäld, id ido lu fy! Juidikud Eiko och id do. oo: RBcc hådll Vi bhåll mm låg pi fö fjäväm ud hl 0 ä m på ikvåd il l i d hä fll hdl d om få kopp g mcll p kdd hjävävd. Juidikud Eiko och id do. : PEER UBERG Vämd yh ill vå pivkud! å R id DB yck i lä k lg m ill uflyk?? YA KA DU gu lhg ä biokmi och guppchf iom lioll vkp på Zc. H d på vilk molkyl om ä väd fok vid på. D om få mcll uvckl på ä ä. y Iik g. möjligh udio Nilo ligg bkom muik ill båd oic Z och Bm-film. oo: RBcc hådll foo: li ivro-or udio bkom film foo: li ivro-or kålld ill vå pivkud! Vi bhåll mm låg pi fö fjäväm ud hl 0 ä m på vifövig 0-0, Rigög, Gbg l. 0 wokhou.u g, Gb 0, Rigög 0- pdbuik. www. 0 BKNING: BEÖKADRE: Bog, öldl DIGIA ANNNAERIA: hp://o.ov. PADRE: Box, öldl VÄXE: 0-00 AX: 0-0

3 PRIER 0 x modul x mm GRUNDDU, -ÄRG xo, :- Rubiko, :- äkild bgäd pl, + 0% Aopodukio, 0:- p modul om illkomm på ll pi AA ÖNAA RA = EXRA BRA PRI ÖR DIG A A A A Hlid, x mm 0.00:- Hlvid, x 0 mm.0:- Hlvid, x mm.0:- Kvid, x mm.0:- i i! VINJEER udi & ku v. - & - Båliv v., & - Kof, v & kickoff v., & Häl & köh v., 0, & Ro & upplvl v. & Julbod v. - Gymivl v. 0 EANUER Hmm - vå v. Hmm - omm v. Hmm - hö v. Gymivl v. Hmm - vi v. BKNING- & AERIAPP Iföd i odgidig bokigopp idg kl bv idig bokigopp vid ugivig på odg och hlgdg. ä m på

4 åg foku på fåg om vd om ä b mkdföig Vi foku på v! DIN KAA NYHEIDNING RDAG KBER 0 ÅRGÅNG PRI 0 KR ÖNDA-PEN Pumd och flägd vj odg. okl yh och po bld md fibild, iäd och lokl db. v äv om -idig fö lfo och läpl. Dl u om mogoidig. IDAN 0 Elv ä ö på äg IGR, Iioll kol i Göboggio, ä fo id v fly i i äbggymi lokl. Gå fly i lå ibä d olik y kol fö Ekhgkol och Väbg- BGÅRDEN VÄKARE PIHAD AV JUVAR vå ibojuv og väk om gil på Bogådkol och vigd hoom ud piolho öpp lå uymm. E idigbud om kom föbi Bogådkol blv vi. IDAN ibld få å och ä i bmb och h lkio i guppum. Pviljog om ä bälld lö b dl v poblm. kol lv komm bygg. ud id plig pågå i Ekhgkol lv och pol i kläm iklämd i Kibgkol. Elv bä ägl gö d ÖNDA D ä vi fö vå ld IDAN Joh dhg ä v dm om hjälp flykigb i öldl. IDRNA Rovälo kv f om v DIN KAA NYHEIDNING RDAG KBER 0 H muikfilm hjälp juk b Dio och A ä lju på hmbygd IDAN IDAN 0 Elv ä ö på äg IGR, Iioll kol i Göboggio, ä fo id v fly i i äbggymi lokl. Gå fly i lå ibä d olik y kol fö Ekhgkol och Väbg- Näbod ä oolig fö olyck k iäff om d i ågäd. IDAN ÅRGÅNG PRI 0 KR kol lv komm bygg. ud id plig pågå i Ekhgkol lv och pol i kläm iklämd i Kibgkol. Elv bä ägl gö d BGÅRDEN VÄKARE PIHAD AV JUVAR : PEER UBERG Vi vill fög kll bli å piv om möjlig, y och kp iyck. Hu vill i y? öuom o ill idig ufom vi äv logoyp, viiko, bochy och ffich m.m. E yk ä kudidig och bilgo om diibu i vå idig. vå ibojuv og väk om gil på Bogådkol och vigd hoom ud piolho öpp lå uymm. E idigbud om kom föbi Bogådkol blv vi. IDAN ibld få å och ä i bmb och h lkio i guppum. Pviljog om ä bälld lö b dl v poblm. ÖNDA D ä vi fö vå ld IDAN Joh dhg ä v dm om hjälp flykigb i öldl. IDRNA INDE Rovälo kv f om v Iik g y möjligh. : PEER UBERG Näbod ä oolig fö olyck k iäff om d i ågäd. IDAN Iik g y möjligh. öd och ifomio ill dig om h fövävd kd få fikolyck, olyckfll ll få polio. å öd och ifomio ill dig om h fövävd KA DU YA? kd få fikolyck, Glöm i mäl fly ill di läbolg olyckfll ll få Kok o å hjälp vi dig polio. BJÖRN WA, IDAN Robogäklipp Aku väk ill ikvåd kok o dik! Åbäckg A, öldl Bokig & ifo 0-0 å Aku väk ill ikvåd kok o dik! DIN Vi bjud äv hövic md vifövig 0-0, Rigög, Gbg KAA KA DU YA? NYHEID NING Bok kl: Ig mi käv Pivg 0 k RDAG KBER IDAN IDAN PRI 0 BGÅRDEN IGR, Iioll gio, ä fo i i äbggymi kol idi GöbogGå y kolfly i lå v ibä lokl. fly kol fö Ekhgkol d olik d idlv komm och Väbg kol plig bygg. lv i Kibgkol. pågå och pol i uelv i kläm Ekhg- ibld bä iklämd i få å guppum. ägl och ä i bmb Pviljog gö och h dl lkio d v poblm. om ä bälld lö b Nu :- 0 KR ä ö g jukgym ik Kok o å hjälp vi dig Ab pi äigc IDAN Huqv Auomow 0 AC Glöm i mäl fly ill di läbolg Dio ä och A lju hmbygd på Elv på ä BJÖRN WA, IDAN Robogäklipp od pi 00:- 0 ÅRGÅNG H filmmuikjuk hjälp b Huqv Auomow 0 AC Nu :od pi 00:- Bok kl: Ig mi käv Pivg 0 k jukgymik Abpi äigc Kok vå kudvic 0-0 ll bök vå hmid l: 0-0 DEBA ägg illfällig i kogäpl i Coloihu och g fobollklubb möjligh ä iomhu på vi. DEBA ägg illfällig i kogäpl i Coloihu och g fobollklubb möjligh ä iomhu på vi. VÄKARE PIH AV JUVARAD vå ibojuv gil på Bogådkol og d hoom väk lå ud om uymm. piolhooch vigkom föbi E idigbud öpp Bogådkol blv om vi. ÖNDA IDAN D vi ä Joh fö vå dm dhg ld b om hjälp ä v i öldl. flykigidrna Vi bjud äv hövic md vifövig INDE Rovälo f kv Iik g y möjligh. å Aku jukgymik Abpi l: 0-0 PEER UBERG väk kok ill ikvåd o dik! Bok kl: Ig mi käv Pivg KA 0 k : öd och dig om ifomio kd h ill fövävd få fikolyck, polio. olyckfll ll få DU YA? Glöm i mäl fly ill Kok di läbolg o å hjälp vi dig äigc Åbäckg A, öldl Bokig & ifo 0-0 l: 0-0 Åbäckg A, öldl Bokig & ifo 0-0 Kok 0- vå kudvic 0 ll bök vå hmid om Näbod ä ooligv om d olyck k fö i ågäd. iäff DEBA IDAN ägg illfällig kogäpl i hu och g i Coloiklubb fobollä möjligh iomhu på BJÖRN vi. Kok vå kudvic 0-0 ll bök vå hmid WA, IDAN Robogäklipp Huqv Auomow Nu :- od pi 0 AC 00:- 0-0, Rigög, Gbg Vi bjud äv hövic vifövig md 0-0, Rigög, Gbg Ud å h vi olik mumm, pcilido och vij. D kp i ho lä och di målgupp. Vij gå äv i vå d idig: Kugbck-Po, Kugbck-Ny, Kugälv-Po, idig m oklidig ugud jö u. Vill du m f h k om mk d? åg o! Vå lä ä di kud, lä kä dm, d jä du på! ÖNDA-PEN ÄARE INK I GENNI/ÅR: INKÖPPANER DE NÄRAE VÅ ÅREN,% - Kvio.000 k i polig ikom Cykl,% dipl (Cd/Dvd/Blu-y),% Hmmbio,% o/ljudläggig,% Bg pobil (öv å gmml),%,% - ä k i huhållikom ÅDER PÅ ÖNDA-PEN ÄARE ill å -,% 0 ill å - % 0 ill å - % ill 0 å - 0,% BKNING- & AERIAPP Iföd i odgidig bokigopp idg kl bv idig bokigopp vid ugivig på odg och hlgdg. ä m på Käll: vo koum 0 hlå. Du h ovädlig kukp om di kud, poduk och jä. Vi h fh, fk och kukp om mkd om k g dig odlig f på ffä. Bä ffk få d o om bli lä fl gåg. D lokl mogoidig ä k budbä v di budkp och poduk. Dio och A ä lju på hmbygd IDAN INDE RÄ PRDUK, RÄ ANNN CH I RÄ ID! D gäll h öd åd i mkdföig och lå budkp y på fl pl. Kompl di o i idig md o på vå hmid ll i -idig. Vi hjälp dig å fm md di budkp hl väg. H muikfilm hjälp juk b

5 JANUARI EBRUARI AR APRI Nyådg oddgfo oddg Jul v. v. v. KNEREN, EVEN & KICK RER & UPPEVEER v.0 käodg ågfdg Påkfo Påkdg Adg Påk v. UDIER & KURER v. Iioll Kviodg v jugoddg Jul v. UDIER & KURER All hjä dg v. v. v. HEA - vå BÅIV idg 0 v. 0 0 Vådgjämig HÄA & KÖNHE 0 v. UDIER & KURER v. v. AUDENING Våffldg 0 AUDENING v. BÅIV AUDENING 0 AUDENING ommid böj v. 0 Vlbogmäofo v. *Käll: vo Koum 0 hlå.,% v d bod i kommu bök ldig cbook*

6 ö mj AJ JUNI JUI AUGUI v. KNEREN, EVEN & KICK vig Nioldg v. v. v. v. 0 v v. Kii Himmlfäddg HÄA & KÖNHE öldl-po komm på odg! v. v. v. v. 0 HEA - omm 0 idommfo idommdg v. 0 v.0 0 UDIER & KURER BÅIV Pigfo Pigdg Adg Pig v. AUDENING v. v. UDIER & KURER AUDENING BÅIV AUDENING v. 0 o Dg 0 0 AUDENING 0 v.,% v d bod i kommu udvik dikklm*

7 EPEBER KBER NVEBER DECEBER v. UDIER & KURER GYNAIEVA All hlgo dg v. v. JUBRD GYNAIEVA v. v.0 JUBRD RER & UPPEVEER dg v. 0 KNEREN, EVEN & KICK Nobldg AUDENING v. JUBRD HEA - vi v. ucidg v. JUBRD v. HÄA & KÖNHE HEA - hö v. JUBRD HÄA & KÖNHE 0 v v. Hödgjämig JUBRD v. AUDENING N-dg Julfo ommid lu v. AUDENING JUBRD Juldg Adg jul 0 v.0 0 AUDENING JUBRD 0 v. 0 Nyåfo v. *Käll: vo Koum 0 hlå. 0,% v d bod i kommu h ig mo klm i mogo-/kvällp*

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2016!

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2016! Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 0! Nå dina kunder vid morgonkaffet närmare kan du inte komma! ölndals-posten är en prenumererad lokal morgontidning. Varje torsdag skriver vi

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2016!

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2016! Kund: Allt du behöver vet för tt plner din nnonsering 0! ol nnonsering ger öd försäljning! tidningen dels ut grtis till ll hushåll i tenungsund, jörn och rust ommun på onsdgr och hr så gjorts i över år

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka! Allt du behöver vet för tt plner din nnonsering 0! ill ll vrje veck! okl nnonsering ger ökd försäljning! Kungsbck-Nytt dels ut grtis vrje torsdg till ll hushåll i Kungsbck kommun. Här skildrs intressnt

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2016!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2016! Kund: ll alla varje vecka! Allt du behöver veta att planera dn annonserng 0! okal annonserng ger ökad säljnng! Kungsbacka-Nytt delas ut grats varje torsdag tll alla hushåll Kungsbacka kmun. Här skldras

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Allt du behöver veta för att planera din annonsering 0! Nå dina kunder vid morgonkaffet närmare kan du inte komma! Kungälvs-Posten är en prenumererad lokal morgontidning. Varje tisdag och fredag skriver

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2016!

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2016! Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 01! Nå dina kunder vid morgonkaffet närmare kan du inte komma! Kungälvs-Posten är en prenumererad lokal morgontidning. Varje tisdag och fredag

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Primärvårdsstyrelsen, NUsjukvården. TEXT Per-Anders Klöversjö perra@alekuriren.se

Primärvårdsstyrelsen, NUsjukvården. TEXT Per-Anders Klöversjö perra@alekuriren.se 16 lkui umm 20 vck 21 2011 E vck kv v imlig Ju u! 4.95% ä I SOLLEBRUNN AB SÖNDAGSÖPPET 12-15 Slupu på ll vå 2011-å mobil! Vi h c 75 hubil i lg. Fö ig om vää vic och illmögå äv f köp! Tlfo 0322-832 10 å-o

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga D H l U ig öäd f o lv i ä 4K i ig jä y lu- myc! v B d ä i å gågivig S Y T TERBERG g i MA fä AV T H O Uppd ö ä. Och bä d g u ä d viig bild. d ä Hög dymi omfåg, HDR dä m om lö b i hög gd fli d mälig c fi

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik 213-8-13 213 Ev Oscsso Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ev Oscsso Ev Oscsso och Sco 213 Tycki: [Tycki, ål] Upplg: [Upplg] ISBN: [ISBN] www.sco.s Föod Ugdomsbslösh ä hög i

Läs mer

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka i ä v ä Smådshdli D B 2012/0508-214:M Dljpl fö Siskol Glx omfd dl v fsih Si 8:594 8:595, Si S:2 och dl v Si 8:1 i Mäs, Siu kommu, Sockholms lä V i K l - v L Bjö d u C s H o S ä s V S u J u o V s u V u

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Kund: Allt du behöver vet för tt plner dn nnonserng 0! okl nnonserng ger ökd försäljnng! tdnngen dels ut grts tll ll hushåll tenungsund, jörn och rust kommun på onsdgr och hr så gjorts över år. Här skldrs

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1 RESERVATION fö luföäljning och vnull yckfl KLIPP! GÄLLER FR O M 14/9-2 7/9 lövikgodi kmllkungn mx 3 kg/kund äppl goldn dliciou oyl gl gnny mih fnik kl 1 ofom 39 13 5 kg poi i äck vig kl 1 jmf pi 3 /kg

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer