OBS! Viktig Info! Till Er som inte tagit ställning eller bedömt att Ni inte skall ha fiber! Sista anmälningsdag är 5 maj Hoppas Du är med då.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Viktig Info! Till Er som inte tagit ställning eller bedömt att Ni inte skall ha fiber! Sista anmälningsdag är 5 maj 2015. Hoppas Du är med då."

Transkript

1 OBS! Viktig Info! Till Er som inte tagit ställning eller bedömt att Ni inte skall ha fiber! Sista anmälningsdag är 5 maj Hoppas Du är med då. Vi vill med detta flygblad än en gång belysa nyttan och möjligheter med fibernät anslutet till Er fastighet, samt repetera översiktlig redovisning av vår överenskommelse med IP-Only / Grums Stadsnät. FIBERISEGMONS (4 föreningar i samverkan) uppgörelse med IP-Only: Föreningarna har åtagit sig att med stöttning av IP-Only marknadsföra projektet mot presumtiva kunder, samt utföra vissa praktiska insatser i samband med byggande av projektet, ex sondera grävningsvägar, ombesörja markavtalshandlingar för stamnätet mm. Samtliga i föreningarna som arbetar med projektet gör detta helt ideellt för att hänga med i teknikutvecklingen och därmed främja bygdens framtid. IP-Onlys motprestation: Bygger, äger, driftsätter och underhåller, på kommersiell basis, ett öppet fibernät till en fast anslutningskostnad av 20000:- / villafastighet, under förutsättning att minst 235 villafastigheter för hela fiberisegmonområdet anmäler sig. Fastighetsägaren tecknar avtal med önskad tjänsteleverantör enligt IP-Onlys förteckning över tjänsteleverantörer i tidigare lämnade presentationer. Du kan även gå in på och kolla detta. Tjänsteleverantörer är inte statiskt över tid, men aktuella leverantörer finner Du under Grums Stadsnät. (Ett färskt exempel är Telia:s tapp av några kanaler för en tid sedan, dessa kom tillbaka när parterna till slut kom överens). Anslutnings-, samt drift- och underhållskostnader: Anslutningskostnaden är inklusive moms och i nivå, eller t.o.m under, kommersiella projekt i tätorter, dvs ett mycket konkurrenskraftigt pris med hänsyn till strukturen i projektet. Anslutningsavgiften betalas direkt till IP- Only när fastigheten är ansluten och nätet i drift. (Dvs inga delbelopp i förväg till ekonomiska föreningar och heller inga ekonomiska risker eller risk för tilläggsbetalningar i efterhand, för att projektet skall kunna färdigställas). 1

2 Drift- och underhållskostnader ingår i tjänsteleverantörernas avgifter för de tjänster Ni köper enligt normala principer för tjänster i kommersiella nät. Kostnadsnivån för tjänsterna har vi presenterat tidigare men finns även på Grums stadsnät. Alltså inga årliga föreningsdebiteringar för drift och underhåll av nätet, som normalt sker när ekonomiska föreningar driver nätet. Projektet genomförs utan statliga medel. IP-Only svarar alltså för hela ekonomiska delen i projektet och har åtagit sig att genomföra detta enligt prisnivån ovan, med villkorat 235 villaanslutningar. Detta innebär att vi är helt oberoende av väntetider på statliga beslut för bidrag och byggstart, samt slipper bidragsvillkorens krav på ekonomiska föreningarnas engagemang i affärsverksamhet under 7 år. Föreningarna har under resans gång tittat på olika vägar, med bidrag / utan bidrag mm och kommit fram till att detta är bästa lösningen för vårt område. Föreningarna är helt övertygade om att projektet inte kommer att kunna genomföras till lägre anslutningskostnader för abonnenten. Efteranmälningar efter att projektet är driftsatt har i andra projekt visat sig kosta avsevärt mera eftersom den typen av insatser förutom det praktiska grävnings- / fibermontaget innebär omprojekteringar, utökning av kapacitet / ändringar i kopplingsskåp mm. Anmälningsläget i dag: 196 registrerade anmälningar, kan finnas någon ytterligare på ingång, men ej över 200 st. Beslutet att gå ut med teckningserbjudande baserades på kända fakta med 231 st som anmält intresse och huvudelen är även medlemmar i föreningarna. Av dessa 231 är några flerfamiljshus/företag som kommer att erbjudas anslutning direkt av IP-Only när projektet startas. Normalt i dessa sammanhang faller någon enstaka % bort, men ersätts med råge av nya som tidigare ej anmält intresse. Vi har även fått några nya, tidigare ej intresseanmälda och det är positivt, men samtidigt har vi tappat ca15% tidigare intresseanmälda, vilket förbryllar oss och hoppas fortfarande att detta är förbiseende och att Ni anmäler Er. Varför fiber: Ger stabil och snabb kommunikation för telefon, tv och datatrafik, till betydligt lägre kostnad än att köpa dessa tjänster var för sig. Du kan se t.ex tv-program utan störning p.g.a låg överföringshastighet när det passar dig. (TV1 och 2 har ju allt i SVT-Play idag. Gäller även en del kommersiella kanaler, men kostnad tas i vissa fall ut för play i kommersiella kanaler) För den som köper film (streamar) och tittar på denna via tv / dator behöver riskerar man inte avbrott eller dålig bildkvalitet p.g.a låg överföringshastighet. När Du köper nästa TV är det förmodligen en smart-tv (vilket Du vill eller ej). 2

3 Via fibern möjliggörs* även: larmöverföring, trygghetstjänster, extern övervakning och styrning av t.ex värmesystem, belysningssystem mm på ett stabilt och säkert sätt. *specifik tillägsutrustning kan erfordras för tjänster av denna typen. Argumentet i många fall är att vi betalar bara räkningar med datorn och det fungerar bra. Som vi ser det är däremot fibern ett modernt heltäckande kommunikationsnät, till rimlig kostnad, för fastighetens alla nuvarande och även framtida kommunikationsfunktioner och inte enbart för att t.ex betala räkningarna en gång / månad. Överföringshastigheter: (Ned / upp = ta emot datatrafik / sända datatrafik) Fiber: ex på vanligt förekommande konsumentabonnemang i fiber 100 / 10 Mbit/s. ADSL: (bef kopparnät) Ex Liljedal teor möjlig hast 8 / 0,8 Mbit/s (Mätning idag 7,18 / 0,73 bit/s) Mobil: Varierar stort från plats till plats, byggnadskonstruktion, väder och tidpunkt under dygnet p.g.a antal uppkopplade användare. Nedladdningshastigheten uppges till Mbit/s vid störningsfri mottagning i vårt område (perfekt plats och väder, samt ej belastad över mastens kapacitet och utomhus. Enligt uppgift tillåts ett begränsat antal användare samtidigt därefter faller kapaciteten för alla i takt med tillkommande användare). Dessutom begränsas volym använd Mbit i valt mobilavtal. Större volym = högre till riktigt hög månadskostnad för enbart surf. Kopparnätet finns ju (ADSL): Ja det finns och fungerar med de hastigheter som är teoretiskt möjliga från plats till plats. Signalerna är entydiga från leverantörerna om att näten inte kommer förnyas. Hoppas Ni såg en undanskymd annons från Grums K:n på sista sidan i GV-Nytt nr 13. Annars finns den här. Fungerar bra med mobilnätet: Ja det fungerar, bara man står på rätt ställe i huset och inte allt för många surfar samtidigt och att Du har tillräckligt kvar av potten i abonnemanget så att det räcker till filmen eller hockeymatchen är slut, eller att inte radion meddelat att operatörerna har störningar i nätet, vilket sker nu och då. Hur ser fiberutbyggnaden ut i våra bygder: För närvarande finns fiber tillgängligt, eller under uppbyggnad i Slottsbron och Grums tätort samt i söder och sydväst inklusive Värmlandsnäs finns Säkoms nät som täcker det området. Dessutom pågår byggnation i Borgvik, Portila och Segerstad. Innebär att inom ca ett år kommer vårt område att vara helt kringskuret av områden med fungerande fibernät. Under resan gång har vi fått klart för oss att stöd via Grums kommun för t.ex byggande av huvudledningar till avlämningspunkter i varje område, som skett i andra kommuner kan vi inte påräkna. Kommunens bidrag till vår verksamhet utgör glada tillrop och kopieringshjälp vid behov, portohjälp för postuskick, samt utdrag ur fastighetsregistret för att hitta ägarna. Vår bedömning har i slutändan blivit att, vill vi ha bredband får vi lösa detta själva och därför är detta vår idé. 3

4 Praktiska uppgifter för Dig som beställer: Din insats är mycket begränsad. Du skall gräva på egen tomt (ca 30 cm djupt och 10 cm brett), lägga ner medlevererad slang och montera medlevererad anslutningsbox på in- och utsida vägg, med ett ca 15 mm hål borrat genom väggen. Motivet för denna insats är att entreprenören skall kunna driva projektet rationellt och därmed hålla nere anslutningsavgiften (behöver ej ta hänsyn till tillträde i varje byggnad i samband med slangförläggning i gator mm). Ett par illustrationer sist i detta utskick. Tjänsteleverantörer och kostnader: (Hämtat från IP-Onlys presentation) Spara pengar! Genom att ansluta till fiber investerar du för framtiden samtidigt som du ges möjlighet till större utbud med högre kapacitet till bättre priser. I de öppna nätet kan du köpa tex: Internet 100/10 Mbit/s & Telefoni för 197 kr/mån. TV med 20st kanaler kostar från 149 kr/mån. Jämför gärna det med vad du betalar för telefon och Internet idag. I IP-Onlys öppna nät finns något som passar alla. Ett normalhushåll med fast telefoni och 30 Mbit adsl-anslutning sparar minst 210 kr i månaden. Ex månadskostnad i dag Ex månadskostnad med fiber 698 kr / mån 289 kr / mån Fast telefoni 165 kr / mån Fast telefon TV ( Boxer Viasat mm) 234 kr / mån TV 18 kanaler Bredband 8/3 Mbit/s 310 kr /mån Bredband 100/10 Mbit/s * Reservation för eventuella prisförändringar hos tjänsteleverantörerna. Tjänsteleverantörer i nätet idag Perfekt för dig med sommarhus eller som hyr ut ditt sommarhus Med IP-Onlys Korttidsabonnemang betalar du bara för den tid du använder abonnemanget och behöver inte komma ihåg att säga upp det inför vintern. Välj mellan 24 timmar, 7dagar eller 30 dagar! 4

5 Så här funkar det! Vad kostar det om jag inte vill gräva & montera själv? Fastpris Montage Fastighetsbox 1900kr inkl moms Grävning på tomtmark Mot offert från entreprenör Fiberisegmon kommer även att ta fram en arbetsgrupp som mot en kostnad erbjuder sig att gräva åt sina grannar Hur gör jag? Monterar fastighetsbox - Enligt instruktion från IP-Only Ca. 70 % väljer att ansluta fastigheten till stadsnätet Lägre månadskostnad Öppet nät ger fri konkurrens Bättre kvalitet & valfrihet utan långa bindningstider Drift och framtidssäkert Erhåller den bredbandshastighet man beställt Högre värde på huset 5

6 Hur beställer jag? Skicka in den beställningsblankett som du erhållit sen tidigare alternativt kontakta någon av styrelsemedlemmarna nedan (spelar ingen roll vem oavsett i vilket område ni bor) Senast 5 maj behöver vi din beställning. Segmons Fiberförening Åsa Arvidsson Malöga /Liljedals Fiberförening Anders Seger Ås/Kangeruds Fiberförening Stefan Olsson Segoltan Fiberförening Mats Pettersson Vänliga hälsningar från oss i styrelserna för våra fyra föreningar inom Fiberisegmon Åsa Arvidsson, ordf/segmon Anders Seger, ordf/malöga/liljedals Stefan Olsson, ordf/ås/kangeruds Mats Pettersson, ordf/häggvik/segoltan Telefonnummer till Grums Stadsnät: Grums Stadsnät Tel: E-post: 6

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans!

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans! Samhällsinformation www.borgstenafiber.se Fiber till Borgstena fixar vi tillsammans! Ställ upp för Din bygd! Bli delaktig för en framtid att få samma förutsättningar till kommunikation som de boende på

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Tillsammans. Fiber för bredband!

Tillsammans. Fiber för bredband! Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Foto: Aztek

Läs mer

Mer fiber till Svenstorp!

Mer fiber till Svenstorp! 2015-04-21 «FÖRNAMN_FASTÄGARE» «EFTERNAMN_FASTÄGARE» «LAGFAREN_ÄGARE_ADR» «POSTNR» «POSTORT» Mer fiber till Svenstorp! För det första vill jag passa på att tacka för att jag fick träffa er i Församlingshemmet

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Nu finns chans till fiber i Påarp!

Nu finns chans till fiber i Påarp! 2014-10-29 «Förnamn» «Efternamn» «Postadress» «Postnr» «Ort» Avser fastighet: Båstad, «Fastighets_bet». Nu finns chans till fiber i Påarp! Är du intresserad av att få driftsäkert och snabbt internet, TV

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer