Monterad 15x15 från Erik.indd 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2"

Transkript

1 x15 - med Eriks kommentarer.indd :48:21

2 Monterad 15x15 från Erik.indd :31:19

3 Den långa fiberresan... Många tycker nog att den här resan har varit alldeles för lång och att vägen varit allt för krokig. Och visst har tidsplanerna varit antagna med den ideella eldsjälens ibland allt för stora optimism. Men när tålamodet tryter så får vi ha lite perspektiv. Grävningen började i augusti 2008 och med några enstaka undantag var den avslutad ungefär ett och ett halvt år senare. På mindre än två år kommer närmare 900 km fiber ha lagts ner och över abonnenter ha kopplats upp. Vi blir ett av de största näten för landsbygdsfiber i landet. Alltihop har basen i ett starkt lokalt engagemang och utan alla dessa eldsjälar hade vi inte kommit någonstans. Det är egentligen helt fantastiskt. Allt fler vill göra som vi och det har flera anledningar. Telia planerar att avveckla delar av sitt fasta telefonnät, samtidigt växer tjänsteutbud och antalet användare av internet, vilket gör att dagens teknik, inte orkar hänga med. Till detta kommer regeringens bredbandsstrategi som säger att 90 procent av befolkningen bör ha tillgång till 100 mbit/s senast år Säffles landsbygd är redan där. Vi uppnår målet tio år tidigare. Nu ska vi tillsammans förvalta investeringen på bästa möjliga sätt och vi ska jobba bort de barnsjukdomar som kan tänkas uppstå. Med den här lilla skriften får ni som medlemmar - och fibernätsägare - en övergripande bild av projektet och hur nätet fungerar. Ni får även tips på var ni finner mer information. Erik Evestam Ordförande, SäffleBygdens fibernät Nätet är 25 mil längre och 700 abonnenter större än vad som var planerat från början Monterad 15x15 från Erik.indd :31:19

4 Valfrihet för Säffle TV, telefon, Internet. Jobbet och fritiden. Allt i en fiber. Kommunikationer har varit grundläggande för all samhällsutveckling. Nu är nästa omvälvande teknikskifte här. Teleledningarna och kabel-tv-näten kommer inte hänga med i framtiden och trådlösa alternativ förblir mobila komplement. Därför behövs det något som klarar krävande tjänster och fler användare. Störst potential i framtidens digitala teknik - det har fiberoptiken. Ett framtidssäkert nät I Säffle bygger vi ett modernt, snabbt och framtidssäkert fibernät för dagens och morgondagens kommunikationer. Det blir ett av de större landsbygdsnäten i landet och vi äger det själva. Nätet ansluter fastigheter i hela Säffle. Först ut är landsbygden! Sedan följer lägenheter, företag och villaområden i tätorten. Ett öppet nät Det är ett öppet fibernät där tjänsteleverantörerna konkurrerar på lika villkor. Bland de leverantörer som valt att gå in i nätet väljer du som användare vilka tjänster du köper - och när. Uppsägningstiderna är korta och du kan byta fritt mellan leverantörerna. Konkurrensen leder till högre kvalitet och lägre priser. Det öppna fibernätet är valfrihetens nät Monterad 15x15 från Erik.indd :31:19

5 Nätägarna SäKom AB är kommunens bolag och ägare av det stamnät som når ut till byarna. Spridningsnäten ut till varje abonnent ägs av tio ekonomiska föreningar som täcker hela Säffles landsbygd. SäKom och föreningarna äger tillsammans själva nätet, dvs. alla tuber, slangar, fiber och skåp. Det är vad som brukar kallas det passiva nätet. Det innebär att du som medlem är delägare i Säffles Fibernät! För att samla en del gemensamma frågor och kunna utbyta erfarenheter har de tio föreningarna bildat SäffleBygdens Fibernät. KommunikationsOperatören, KO Kommunikationsoperatörens (KO) roll i fibernätet är att övervaka och underhålla utrustningen i nätet, framförallt i de noder som skickar ut signalen till varje abonnent. De ansvarar för att tekniken fungerar och att störningar åtgärdas. KO ser också till att det finns tjänsteleverantörer i nätet. För att garantera ett konkurrensneutralt nät så kan KO från start inte vara tjänsteleverantör. Som användare har du dock inga avtal eller andra förbindelser med KO. Du är endast kund hos tjänsteleverantörerna. I Säffle är det Telia som är kommunikationsoperatör. TjänsteLeverantören, TL I det öppna fibernätet är du inte bunden till en enda leverantör av tjänster utan kan välja mellan de som valt att ansluta sig. Det skall vara lätt att byta leverantör, vilket gör att det blir viktigt med serivicenivå, utbud och prissättning. Annars kan du bara byta till någon annan. Aktuellt utbud hittar du på Du kan också få det via SäKoms hemsida samt via kundtjänst, telefon Monterad 15x15 från Erik.indd :31:19

6 Du! Månadsavgift för tjänster Tjänsteleverantörer AllTele, ephone m.fl. Avgift för att få leverera via KO KO Telia Näthyra för att använda fibernätet Nätägare SäKom & föreningarna Avtal för service, utsättning, mm Monterad 15x15 från Erik.indd :31:19

7 Vem betalar vem - och för vad? Månadsavgift för dina tjänster Du, som slutanvändare, betalar en månadsavgift till tjänsteleverantörerna för de tjänster du valt, exempelvis TV, Internet och telefon. Som medlem och delägare betalar du också en årlig medlemsavgift till din fiberförening, för närvarande 100 kr/år. TL betalar till KO En del av de pengar du betalar för dina tjänster går vidare till kommunikationsoperatören (KO) för att täcka kostnader för drift, övervakning och underhåll av den tekniska utrustningen. Det är deras uppgift att se till att dina valda tjänster bärs fram utan störningar i vårt fibernät. KO betalar hyra till nätägaren Kommunikationsoperatören äger inte fibern. Det gör SäKom och föreningarna, där du som medlem är delägare. KO måste därför betala en avgift för att få använda vårt fibernät, en sorts vägavgift. Kostnader för service, utsättning och underhåll Precis som alla andra nät kräver också vårt underhåll. Därför kommer en del av din månadsavgift i slutänden att användas för vägunderhåll. Dessutom ingår utsättning i nätägarens ansvar, dvs. vi måste markera var våra kablar ligger när någon behöver gräva i närheten av dem Monterad 15x15 från Erik.indd :31:19

8 Registrera! Beställ! Monterad 15x15 från Erik.indd :31:19

9 Så här kommer du i gång! När du kopplar din dator i mediaomvandlaren (kallad dosa 1 i skissen längre fram) så kommer du till en registreringssida. Där ska du kontrollera så att det angivna numret (lägenhetsnummer) på skärmen är det samma som du får hem i brevlådan inför uppkopplingen. Stämmer det inte, så gå inte vidare utan kontakta SäKoms kundtjänst annars kommer din beställning bli felaktig. Observera: Du behöver ange lägenhetsnumret varje gång du gör en beställning/ändring av en tjänst, så se till att du sparar numret, till exempel genom en klisterlapp på dosan. Beställa tjänster Du kan beställa de tjänster du vill ha av valfri tjänsteleverantör. När och vad bestämmer du själv. Du kan till exempel vänta med att beställa vissa tjänster till dess att dina nuvarande abonnemang gått ut för att undvika att betala dubbel avgift under tiden. När det gäller ditt gamla telefonabonnemang så be din nya tjänsteleverantör hjälpa till med den uppsägningen så att du inte förlorar ditt telefonnummer. Det finns flera sätt att beställa tjänster på: Via bredbandswebben (kräver att du har registrerat dig) Via beställningsformulär per post Via telefon Via tjänsteleverantörens hemsida Kontrollera din beställning Du kan när som helst kontrollera vilka tjänster du beställt, genom att logga in på bredbandswebben och klicka på rutan mina tjänster Monterad 15x15 från Erik.indd :31:19

10 Så kopplar du i hemmet Monterad 15x15 från Erik.indd :31:20

11 Hemmanätverk Från Dosa 1 (mediaomvandlaren) kopplar du upp den utrustning och det nätverk som du vill ha för data, telefoni och tv. Dosa 2 (bredbandsswitchen) behövs för att dela upp signalen till data, telefoni och tv. Den har därför tre uttag på baksidan. Sedan är det bara att koppla in den utrustning du vill använda. Du kan använda både fasta och trådlösa nätverk för de olika tjänsterna. Mediaomvandlaren (Dosa 1) kommer från föreningen och bredbandsswitchen (Dosa 2) skickas till dig när du tecknar abonnemang på TV eller prioriterad IPtelefonitjänst. Övrig utrustning och installation ordnar du själv eller köper in från en leverantör av sådana tjänster. Det mesta går att ordna via trådlös kommunikation om det är besvärligt med kabeldragningen. Telefonadaptern ska anslutas till första telefonjacket. Sedan kan du använda dina vanliga telefoner (förutom de gamla modellerna med nummerskiva). Du kan behålla ditt nummer också om du vill. Tjänsteleverantörerna kan hjälpa dig med att säga upp ditt befintliga telefonabonnemang, så gör inte detta förrän du tecknar ett nytt. Du behöver en ny digitalbox per TV-apparat och du kan titta på olika kanaler på olika TV-appareter. TV-switchen behöver du om du har mer än en TV/Digitalbox. Behöver du hjälp? Mer information finns på samt på Behöver du hjälp med utrustning, råd och installation så rekommenderar vi Dialect i Säffle, men självklart finns det även andra aktörer som känner till området Monterad 15x15 från Erik.indd :31:20

12 Du! Felanmälan tjänster Tjänsteleverantörer AllTele, ephone m.fl. Felanmälan till KO KO Telia Felanmälan till nätägare Nätägare SäKom & föreningarna Monterad 15x15 från Erik.indd :31:20

13 Om det blir problem I uppstarten av ett så här stort nät är det alltid risk för störningar av olika slag. Även för tjänsteleverantörerna är det ju en viss inkörningstid. Därför får vi ha tålamod innan det successivt blir bättre. När du som slutanvändare får problem så börja alltid med att kontakta din tjänsteleverantör. Om tjänsteleverantören inte hittar något fel hos dig eller i sin egen utrustning kan felet ligga i tekniken ute i nätet. Tjänsteleverantören anmäler då detta vidare för felsökning och åtgärd. Felet kan även ligga i det nergrävda nätet och då är det nätägaren, alltså SäKom och föreningarnas ansvar att felsöka och åtgärda. Får du inte den hjälp du behöver av tjänsteleverantören, vänd dig till SäKoms kundtjänst: Mät din hastighet För att kontrollera om du får den internethastighet du beställt, kan du gå in på Där mäter du hastigheten genom ett så kallat TPtest och får en bedömning om resultatet är bra eller inte. Där finns också en guide till vad som påverkar hastigheten och vad du kan göra för att få bättre resultat. Om du ändå inte är i närheten av beställd hastighet, kontakta din tjänsteleverantör Monterad 15x15 från Erik.indd :31:20

14 Ny ägare till fiberhuset? Som medlem är du delägare i din förenings nät. För att nyttja nätet måste du alltså vara medlem och för detta betalar du en årlig medlemsavgift till din förening. Medlemskapet är personligt och om din fastighet byter ägare måste din andel i föreningen också överlåtas till nye ägaren - annars riskerar denne bli bortkopplad från nätet. Överlåtelsen av medlemskapet sker via ett enkelt avtal som finns på Avtalet lämnar du till din förening Monterad 15x15 från Erik.indd :31:24

15 Fakta om Säfflenätet Längd: 900 km Antal abonnenter: Anslutningsgrad: ca 90 % Ägare: Säffle kommuns bolag SäKom AB äger stamnätet huvudvägarna till byarna och tio ekonomiska föreningar äger det finmaskiga nätet ut till varje abonnent. Ekonomi: Total investering, ca 67 miljoner kronor, fördelat på medlemmarnas anslutningsinsatser: 35 miljoner, Säffle kommun: 15,8 miljoner, EU Mål 2 Norra mellansverige: 15,8 miljoner. Föreningarna har dessutom via SäffleBygdens fibernät drivit ett projekt under Leader Växtlust Värmland som gjort det möjligt att ha lokala samordnare i byggskedet. Projektet stöttas ekonomiskt av flera värmländska kommuner, samt av Företagarna och LRF. Sysselsätter i byggskedet: Ca 80 heltidstjänster i de anlitade företagen ideellt engagerade områdesansvariga i föreningarna, samt därutöver ytterligare många eldsjälar som deltagit med olika arbetsinsatser Monterad 15x15 från Erik.indd :31:24

16 B Nätägare Medfinansiärer Monterad 15x15 från Erik.indd :31:24

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer