Tillväxt verkar idag gå hand i hand med tron på omstrukturering; kreativiteten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt verkar idag gå hand i hand med tron på omstrukturering; kreativiteten"

Transkript

1 Den kreativa klassen och den ekonomiska tillväxten Tillväxt verkar idag gå hand i hand med tron på omstrukturering; kreativiteten förväntas följa med företagen. Men är det så enkelt? Borde beslutsfattarna istället se mera till arbetstagarnas behov för att på så sätt försäkra sig om ekonomisk framgång? Det bästa sättet att trygga den ekonomiska tillväxten är att sänka skatten för företag och höginkomsttagare, att sänka minimilönen för arbetarna och företa strukturreformer som ska effektivera och rationalisera utbildningarna och arbetsmarknaden. Det här ekonomiska receptet ligger som grund för den politik som idag förs i flera europeiska länder, däribland Finland. Tanken är att skapa flera arbetsplatser genom att tillförsäkra sig ett attraktivt ekonomiskt klimat för företagen, inte i första hand för arbetstagarna. Ingen exklusiv elit Men trots den skenbara självklarheten i resonemanget är det inte nödvändigtvis hållbart. Richard Florida argumenterar i sin bok The Rise of the Creative Class (2002) för att detta recept inte fungerar i dagens ekonomiska system. I dag är det kreativitet som är den ultimata ekonomiska resursen, inte traditionella resurser som råvaror och arbetskraft. För att uppnå ekonomisk tillväxt gäller det att attrahera, kultivera och mobilisera den kreativa klassen. Klass är kanske för mycket sagt om en heterogen storhet som innehåller allt från vetenskapare, konstnärer och ingenjörer till finansmänniskor. Både vad angår inkomst och ideologi är de gemensamma intressena på många områden begränsade. Det handlar inte om någon exklusiv elit gruppen utgör så mycket som 30 procent av arbetsstyrkan idag. Denna upptäckt har debatterats livligt världen över sedan boken kom ut, men är kanske ändå inte så revolutionerande. Ekonomen Joseph Schumpeter skrev redan på 40- talet om entreprenörer som främjar ekonomisk tillväxt genom innovationer. Begrepp som

2 liknar Floridas kreativitet finns redan; till exempel socialt kapital och human capital, som sedan länge varit buzzwords, har alla en klar familjelikhet med Floridas begrepp. Den kreativa ekonomin Det kan ändå vara besväret värt att framhäva Floridas verk. Den offentliga sektorn ligger i dag under ett konstant tryck att rationalisera, effektivisera och omstrukturera, allt för att uppnå den saliggörande ekonomiska tillväxten och rädda oss från de asiatiska ekonomiska stormakterna som stjäl arbetsplatser och ger politikerna sömnlösa nätter. Ett utmärkt exempel är de strukturreformer och nya lönesystem som påtvingas landets universitet i jakten på en effektivering av vetenskapen. Om Florida har rätt kan denna konstanta jakt på effektivitet ha oönskade effekter, och till och med hämma den ekonomiska tillväxten. Kontrollerande ledare och byråkrater mosar och avleder den kreativa energi som skapar tillväxten. Florida hävdar att den kreativa sektorn i moderna ekonomier (han skriver om USA, men hävdar att liknande trender finns i andra länder) utgör en lika stor del av bruttonationalprodukten som servicesektorn och produktionssektorn tillsammans. Nyckeln till ekonomisk tillväxt ligger nu i att bygga upp en miljö som attraherar den kreativa klassen, de människor som arbetar primärt med idéer framom fysiskt arbete. Tre t:n Enligt Florida är de tre t:na Teknologi, Talang och Tolerans avgörande för den ekonomiska tillväxten. Att de centrala begreppen utgörs av en sloganliknande trio avslöjar kanhända att Florida har ett aningen publikfriande grepp men det behöver ändå inte betyda att hans tankar inte är värda att beakta. Teknologi är ännu också en nödvändig resurs. Med talang menar han inte utbildningsnivå, som är den normala indikatorn för ett lands mänskliga resurser. Han avser hur stor andel av befolkningen som hör till den kreativa klassen.

3 Och här kommer det tredje t:et in, nämligen toleransen. Den kreativa klassen vill bo i miljöer som är toleranta mot alternativa livsstilar och mångfald. Ett rikt kulturutbud är enligt Florida en mer användbar indikator än skattenivån då det gäller att förutsäga ett områdes ekonomiska framgång. Florida använder sig av ett omdiskuterat gay-index för att mäta tolerans, eftersom han i USA ser en stark korrelation mellan ekonomiska tillväxtcentra och andelen homosexuella i befolkningen. Detta ska inte förstås så, att det uteslutande är homosexuella som skapar ekonomisk tillväxt. Men de trivs i ett öppet och tolerant samhälle, liksom människor från den kreativa klassen. Ekonomiska humlor Frågan är: hur skapar man då denna lockande miljö? En kritiker har påpekat att lösningen inte är att placera hippiemusiker i varje gathörn. Det finns ingen trollformel som kan skapa ett tolerant och öppet samhälle och Florida ger inga patentlösningar. Men hans idéer ger skäl till eftertanke! Florida nämner de nordiska länderna och däribland Finland som exempel på länder som har varit framgångsrika för att de erbjuder villkor som är attraktiva för den kreativa klassen. Att de nordiska länderna har hört till de mest konkurrenskraftiga länderna trots höga skatter och löner har förbryllat ekonomerna. De är humlor som inte borde kunna flyga enligt den klassiska ekonomiska teorin. Men här finns, åtminstone i förhållande till många andra länder, en miljö som är öppen för nya idéer och människor, kreativitet och lite vildhet. Sådana kreativa miljöer är bland annat Nokia ett resultat av. Kvävande effektivitet Kanske håller politikerna i dessa år på att slänga ut barnet med badvattnet i försöket att uppnå ytterligare tillväxt? Fortsatt tillväxt kräver kanske flera människor, som vågar tänka på ett nytt sätt, både i företagsvärlden och kulturellt. Kanske evighetsstuderande och

4 konstnärer inte bara är ett ont, men till och med ett nödvändigt ont? Ska landets kreativa resurser stödas, krävs investering i alla former för kreativitet, från vetenskap till nya ungdomskulturer. Härigenom skapas en kreativ grogrund ur vilken nästa Nokia kan växa. Ska alla bara få göra vad de vill? Knappast. En vänlig men bestämd knuff kan behövas ibland. Ändå är det värt att minnas, för dem som envisas med att tala i termer av ekonomisk tillväxt, att detta inte nödvändigtvis uppnås genom effektivitet. Även om Florida kanske inte har hittat de vises sten finns det skäl för beslutsfattarna att hålla hans idéer i bakhuvudet. Landets kreativa resurser blir knappast större av konstanta omstruktureringar och nya lönesystem på exempelvis de högre utbildningsinstitutionerna och YLE. Kanske sådant är bra för effektiviteten och rationaliteten, medan det alldeles säkert kväver kreativiteten hos de anställda. Kanhända är den nya donationsprofessuren i innovations-, teknologi- och vetenskapspolitik (Innovation, Technology and Science Policy) som inrättats vid Åbo Universitet ett tecken på att Floridas idéer redan slagit rot? Professuren, som intressant nog finansieras av Åbo Stad, kommer att innehas av filosofie doktor Henrik Bruun. Då återstår att se om professorn kan ta nästa steg och flytta fokus bort från ekonomisk tillväxt. Fotnot: Richard Floridas webbsida om boken finns på Henrik Serup Christensen är doktorand i statskunskap vid Åbo Akademi (Översättning och bearbetning: Yrsa Neuman) Bibliografi: Richard Florida The Flight of the Creative Class 2005 Cities and the Creative Class 2005 The Rise of the Creative Class 2002 The Breakthrough Illusion. Corporate America's Failure to Move from Innovation to

5 Mass Production 1990

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

Kreativitet och konkurrenskraft

Kreativitet och konkurrenskraft Kreativitet och konkurrenskraft - en kritisk granskning av rådande teorier om urban utveckling Rapport 2008: 2 Förord Vad är hönan och vad är ägget när det gäller städers utveckling: Är det tillgången

Läs mer

Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten. Attraktivitet. Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02

Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten. Attraktivitet. Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02 Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten Attraktivitet Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02 ABSTRAKT "Vad som gör en plats attraktiv är en fråga som diskuterats under många

Läs mer

The Creative Class Theory

The Creative Class Theory The Creative Class Theory Sammanfattning med kommentarer av Professor R Floridas teori om förrändring av villkoren för arbete, fritid, samhälle och vardagsliv i den kreativa ekonomin Koncept v 1.0 2005-04-08

Läs mer

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI 2 0 0 6 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit

Läs mer

Fritt referat från arbetsgruppens möte på de nordiska ambassaderna Berlin, den 30-31 maj, 2012

Fritt referat från arbetsgruppens möte på de nordiska ambassaderna Berlin, den 30-31 maj, 2012 Utredningen Nordiska scenarier Johan Strang, den 1 juni 2012 EKONOMISK POLITIK Fritt referat från arbetsgruppens möte på de nordiska ambassaderna Berlin, den 30-31 maj, 2012 Närvarande Eli Moen, Handelshøyskolen,

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Kreativt klassrum. Föreställningen om den kreativa staden

Kreativt klassrum. Föreställningen om den kreativa staden Utkast 1, Arkitektur 17 567 tkn Carina Listerborn Kreativt klassrum Malmös stadsbyggande har väckt uppmärksamhet genom spektakulär arkitektur och storskaliga projekt under de senaste deciennet. Men Malmös

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet Mobilitet Mobilitet EN HÅRD, LÖNSAM NÖT Du vet, dina leverantörer vet, dina kunder vet. Alla vet. Att de måste blir mer mobila. Men hur ska de göra? Och varför egentligen? Det är där du kan bidra och ta

Läs mer

Från vanmakt till egenmakt

Från vanmakt till egenmakt Från vanmakt till egenmakt Av Maria Rankka timbro essä från vanmakt till egenmakt Jag skrev om skatter och hushållens små marginaler för första gången i mitten av 1990-talet. Socialdemokratiska idédebattörer

Läs mer

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Utkast: 03-12-11 Nils Fagerberg Bruksgatan 4 A 748 50 Tobo 0295-34580 nils.fagerberg@home.se Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Bakgrund En valuta kan aldrig vara helt värdeneutral

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen 1 Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen Vad har hänt i Stockholmsregionen sedan OECD-rapporten Territorial Reviews Stockholm, Sweden kom för fyra år sedan? Och vad är särskilt viktigt att arbeta

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Per Frykman och Karin Sandin. Copyright: Per Frykman AB

DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Per Frykman och Karin Sandin. Copyright: Per Frykman AB DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte Per Frykman och Karin Sandin Copyright: Per Frykman AB Ditt personliga varumärke och professionella rykte avgör din

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Företag skapar innovationer

Företag skapar innovationer 2 Företag skapar innovationer Den som granskar Sveriges hundra viktigaste innovationer kommer att slås av minst två saker: bakom dem står i de flesta fall företag och innovationerna gjordes i städer. Blåslampan,

Läs mer

GUNGOR OCH KARUSELLER

GUNGOR OCH KARUSELLER GUNGOR OCH KARUSELLER OM UTVECKLING AV FÖRETAG I KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR PÅ UPPDRAG AV PROJEKTET KKN (REGION DALARNA, REGION GÄVLEBORG, REGION VÄRMLAND) 2010 Tobias Nielsén & Emma Stenström INLEDNING

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Hannele Kerola HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN ARBETSLIVET I NORDEN

Hannele Kerola HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN ARBETSLIVET I NORDEN Hannele Kerola HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN ARBETSLIVET I NORDEN Allra först vill jag tacka för att man bett även finansministeriet framföra ett inlägg vid seminariet. Den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Vete, Majs 8 Råvarukommentar 10 Högbergs högläge 11 Jim Rogers råvaruindex 12 Statistik 14 Graföversikt

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Kultur i regional utvecklingsplanering. rapport 1:2008

Kultur i regional utvecklingsplanering. rapport 1:2008 Kultur i regional utvecklingsplanering rapport 1:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län. RTK

Läs mer