TIBAKTUELLT. Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2009. Försäkringsbolag och.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIBAKTUELLT. Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2009. Försäkringsbolag och. www.tib.se"

Transkript

1 TM TIBAKTUELLT Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2009 Försäkringsbolag och branschföreträdare om heta arbeten juridiskt samarbete bra för tib-medlemmar TIBs utbildning i heta arbeten engagerar

2 TM Nu fokuserar vi på arbetsmiljö och kvalitet Bäste läsare. Ansvarig utgivare Christer Bjärgrim Tel: Redaktion Christer Bjärgrim Ulf Wernquist Skribent Anna Nordin Kontaktpersoner Jenny Forssell TIB Takentreprenörerna Box Stockholm E-post: Tel: Vi är nu inne i år TIB arbetar envetet vidare med de stora och små branschfrågorna, varav de största är Heta Arbeten och arbetet med kompetensutveckling. För att vara en attraktiv bransch för våra anställda och företagare måste vi tydliggöra våra interna krav på kompetens och seriositet. Kraven finns i våra stadgar. Det innebär att själva medlemskapet i TIB utgör en slags garanti för kunnighet och seriositet. En efterfrågad kundnytta för att kunna skilja agnarna från vetet. Än mer efterfrågad kommer den att bli i den lågkonjunktur vi börjar märka effekterna av. Vi har även ett arbete framför oss att förankra TIBs visioner och mål hos medlemsföretagen. Både medlemmar, och de som ännu inte är medlemmar, ska se nyttan i att ha en aktiv branschorganisation, så att TIBs fortsatta arbete får kraft underifrån och genomsyrar hela organisationen. Tag del av diskussionen mellan TIB och försäkringsbranschen i Heta Arbeten-frågan. Förstå att denna typ av frågor inte kan hanteras enbart på företagsnivå. Vi önskar alla en god sommar och vi hörs igen. Hälsningar Ulf Wernquist Ordförande TIB Annonsmaterial Jenny Forssell Produktion Furillo Agency AB Innehållsförteckning Sid 5 Tak och tätskiktsbranschen i Sverige 2008 Sid 7 Ny version av Hus AMA snart klar Sid 9-13 Stora materialleverantörer stödjer TIBs arbete Sid 17 TIB är nu ackrediterad utbildningsgivare för Heta Arbeten 2

3 Fri juridisk hjälp till TIB-medlemmar Som entreprenör räcker det inte med att vara duktig på att lägga tak. Juridiken i byggbranschen är väldigt formalistisk och som underentreprenör i ett litet företag så hamnar man lätt i ett underläge om man inte följer branschens Allmänna Bestämmelser. Grundregeln är att lära sig bestämmelserna Det är avgörande för den lilla aktören att kunna Allmänna Bestämmelserna, annars är det stor risk för rättsförluster, säger Håkan Bjerle, advokat vid Andersson Gustavsson advokatbyrå och specialiserad på byggbranschens juridik. Tre speciellt viktiga områden Enligt Håkan Bjerle är det framför allt tre områden som är viktiga att känna till; hur kalkylreglerna ser ut så att man kan lämna rätt anbud, hur man ska gå till väga vid tillkommande arbeten eller nya förutsättningar och vad som gäller för att man ska få mer tid. Alla desssa tre moment finns det väldigt formella regler för i Allmänna Bestämmelser, och för alla tre kan det innebära stora kostnader om man inte följer reglerna. Följ kalkylreglerna och slipp konsekvenser De Allmänna Bestämmelserna är branschförhandlade standardavtal och innehåller mycket formalistiska regler om vilka krav som gäller både för beställaren och entreprenören vid genomförandet av ett åtagande. Det första viktiga området är att beräkna pris och omfattning rätt, när ett anbud lämnas. För ett byggföretag är det viktigt att känna till kalkylreglerna. Det som står i Allmänna bestämmelser gäller för hur du ska räkna, säger Håkan Bjerle. Med Allmänna Bestämmelser kan man beräkna omfattningen ur förfrågningsunderlaget, alltså det man är skyldig att ge. Om man har räknat fel blir sedan anbudet fel, och det kan ha konsekvenser oavsett om man räknat för högt eller för lågt. Har man räknat för högt får man inte jobbet och har man räknat för lågt förlorar man pengar, säger Håkan Bjerle. Om förutsättningarna ändras Det andra området då det är viktigt att känna tillreglerna är när det dyker upp nya förutsättningar eller tillkommande arbeten. Allmänna Bestämmelser beskriver ingående hur entreprenörer ska gå till väga för att få betalt. Vid ändrade förutsättningar och tillkommande arbeten kan det vara avgörande att agera på ett formellt riktigt sätt. Kan du inte reglerna så spelar det ingen roll hur mycket du arbetar, du får inte extra betalt om du inte följer det formella, säger Håkan Bjerle. Fortsättning på sid 5» 3

4 Minska vikten med glasull! Med Isovers takprodukter får taket en lägre totalvikt jämfört med andra mineralullsprodukter Besök oss på TERRASSBRUNNAR FULLFLÖDESBRUNNAR TAKBRUNNAR TAKSTOSAR INFÄSTNINGAR SK PRODUKTER I SVERIGE AB Tel:

5 Fortsättning från sidan 3 - Fri juridisk rådgivning för medlemmar Om jobbet tar längre tid Det tredje området är vad som gäller för att få betalt om jobbet kommer att ta längre tid än avtalat, något som kan bli en effekt av till exempel ändrade förutsättningar. När du som entreprenör behöver mer tid, det som kallas tidsförlängning, måste du avisera beställaren om ditt tidsbehöv. Annars riskerar du att förlora rätten till tidsförlängning, säger Håkan Bjerle. Om en entreprenör förlorar rätten till tidsförlängning kan det i sin tur innebära en risk för vite om man inte blir klar i tid. Håkan Bjerle betonar vikten av att man som liten aktör ser till att följa bestämmelserna. Enligt honom har man annars inte en chans att få ersättning ersättning för tillkommande arbeten eller tidsförlängning. Vid en tvist kan det dessutom hända att domstolen inte tar hänsyn till vad som hänt eller vad du gjort, om du inte har följt de formalistiska reglerna. Verkligheten, det materiella är inte intressant om inte det formella är riktigt, säger Håkan Bjerle. Mindre företag mot större företag Den vanliga motparten är stora beställare som går utbildningar om reglerna hela tiden. De små entreprenörerna blir lätt förlorare när de inte kan reglerna, det kan bli en jättedålig affär för den lilla företagaren. Investerad tid i utbildning i Allmänna Bestämmelser tjänar man snabbt igen i projekten, säger Håkan Bjerle. Specialistkompetens inom byggjuridik Som ett stöd för medlemmarna har nu TIB har inlett ett samarete med Andersson Gustavsson advokatbyrå. Advokatbyrån Andersson Gusavsson är Sveriges ledande byrå inom entreprenad- och konsulträtt, med 20 jurister som är specialiserade på byggbranschens juridik. Utbildning och juridisk rådgivning för TIB-företagen TIBs medlemmar har nu tillgång till utbildning och löpande juridisk rådgivning från Andersson Gustavsson. Många saker kan lösas per telefon och TIBs medlemmar kan ringa och ställa frågor om de är osäkra på vad som gäller, säger Håkan Bjerle. Det gäller att fånga upp de stora tvisterna innan det gått för långt. Om du gör rätt hela tiden blir förhandlingarna under byggets gång ganska enkla, och förutsättningarna att du som enskild når framgång ökar, säger Håkan Bjerle Finns det snabbare sätt att lägga 1000 m 2 tak? Vi tror inte det! Sveriges snabbaste takläggning? Med våra prefabricerade moduler vågar vi påstå det. Vi svetsar ihop dukarna till färdiga moduler i vår fabrik, och infästningsflikarna svetsas fast, anpassade efter vindbelastningsberäkningen. Sedan är det bara att rulla ut modulen över taket. Enklare kan det knappast göras. Eller hur? Hör av dig så får du veta mer

6 LEVERANTÖR av Infästningar för LÅGLUTANDE tak Beställningar före kl Skickas alltid samma dag! Beställning av komplett produktpärm! Fax: eller skicka! Vi önskar beställa följande antal av Guardian produktpärm: st Företag Adresss Kontaktperson Telefon Infästningar Direkt AB. Industrigatan17, Laholm. Telefon: Fax: E-post:

7 Tibs arbete ger resultat Det gångna året har TIB arbetat på olika sätt för att stärka medlemsnyttan i TIB. Enligt stadgarna är målet att ett medlemskap ska ge konkurrensfördelar för medlemsföretagen och innebära en kvalitetsgaranti för beställaren; att en noggrann och seriös upphandling ska löna sig. Fri juridisk rådgivning till medlemmar TIB har både agerat för att hitta sätt att underlätta vardagen för medlemsföretagen och för att stärka deras konkurrenskraft. Som exempel kan nämnas den fria juridiska rådgivningstjänsten hos advokatbyrån Andersson Gustavsson. Medlemmarna kan nu direkt, utan kostnad, ringa när det uppstår frågor om hur exempelvis Allmäna Bestämmelser skall följas när det uppstår nya förutsättningar vid ett arbete. Utöver juridisk rådgivning erbjuds TIBmedlemmar även andra nya tjänster som support gällande kollektivavtalsfrågor och rådgivning och stöd i arbetsmiljöfrågor. Vi stärker medlemsnyttan Arbetet att stärka medlemsföretagen i branschen har under det gångna året framför allt handlat om Heta Arbeten. TIB har blivit godkänd utbildningsgivare för Heta Arbeten av Svenska Brandskyddsföreningen, vilket innebär att TIBs kurser i Heta Arbeten nu kan ligga till grund för Svenska Brandskyddsföreningens certifikat. Det unika med TiBs Heta Arbeten utbildning är att stor fokus läggs på tätskikt. Hårt arbete med Heta Arbeten TIB och Svenska Brandskyddsföreningen har dessutom arbetat hårt för att få fram en gemensam tolkning av regelverket kring Heta Arbeten. Under hösten 2008 har de träffats vid ett flertal tillfällen för att diskutera och dra upp tydliga riktlinjer för Heta Arbeten på tak så att både entreprenörer och beställare enkelt kan känna sig trygga i att alla kriterier, ur både säkerhet- och försäkringssynpunkt, är uppfyllda. I detta arbete ingår även att ta fram informationsmaterial till fastighetsägare och beställare. Nu måste arbetet förankras hos medlemmarna TIB har nu satsat på kvalitetsarbete och medlemsstöd för att ett medlemskap i TIB både ska underlätta det interna arbetet för medlemsföretagen och innebära en kvalitetsstämpel utåt. Det fortsatta arbetet handlar nu mycket om att förankra arbetet hos medlemmarna och föra det vidare till beställare och försäkringsbolag. Viktigt med en aktiv branschorganisation Både materialbolagen och beställare är tacksamma för TIBs målmedvetna satsningar på utbildning och kompetenshöjande insatser för medlemmarna. TIBs mål framöver är att ett medlemskap blir ett självklart krav vid upphandling. Det gäller att takentreprenörerna, både medlemmar och andra som borde vara medlemmar, ser värdet i att ha en aktiv branschorganisation, säger TIBs ordförande Ulf Wernquist. Seriösa upphandlingar lönar sig Ulf Wernquist menar att en noggrann och seriös upphandling lönar sig. Idag kan man ha konkurrensfördelar på kort sikt om man inte vet vad man ska ta hänsyn till eftersom en snabb och enkel upphandling kan vara billigare. Med utbildning och kunskap blir upphandlingen mer omfattande och dyrare, men det ger kundnytta, säkerhet och garantier, vilket lönar sig på lång sikt, säger Ulf Wernquist. 7

8 Teckna takvårdsavtal med oss så håller vi koll på taket åt dig. GE DITT TAK EN BEKYMMERSFRI FRAMTID TECKNA TAKVÅRDSAVTAL MED OSS. Det är mycket på ett tak som måste fungera felfritt. Tätskiktet måste förstås vara i gott skick och inte läcka. Dessutom måste brandskydds- och säkerhetsinstallationer fungera perfekt. Teckna takvårdsavtal med oss, så ser vi till att ditt tak alltid är i bästa skick. Avtalet omfattar tillsyn och underhåll av tätskiktet och dess detaljer. Kombinera detta med ett serviceavtal för brandskydds- och säkerhetsinstallationer så får du en riktig helhetslösning. Med dessa avtal och våra generösa garantier vet du att ditt Icopaltak kommer fungera felfritt under lång tid framöver. Bekvämare kan det inte bli! Kontakta Håkan Svärdh på tel eller Icopalkoncernen är världens ledande producent av tätskikt och Europas ledande leverantör av taklösningar. ICOPAL AB Box 848, Malmö Besöksadress: Skeppsbron 11 Tel Fax Konsumentkontakt tel: Kundservice mail: 8

9 Det finns Regelverk för heta arbeten säger försäkringsbolagen Regelverket för heta arbeten är för komplicerat säger takbranschen Entreprenörer, branschorganisationen, försäkringsbolag, beställare, besikningsmän; alla vill bringa klarhet och få ett fungerande regelverk kring Heta Arbeten. TIB har tillsatt en arbetsgrupp som jobbar med tydligare riktlinjer. Trots det tar arbetet tid och det finns flera oklarheter. Johnny Persson, som ingår i TIBs arbetsgrupp för Heta Arbeten, och styrelsemedlem i TIB och Harald Ullman, ordförande i Försäkringsbolagens arbetsgrupp för Heta Arbeten, ger sin syn på läget från varsin horizont. Läs artikeln på nästa sida» 9

10 Vi måste tillsammans skapa tydliga regler för heta arbeten Enskilda entreprenörer som utför Heta Arbeten ska kunna känna sig trygga i att de följer säkerhetsföreskrifterna korrekt. Regler och lagstiftning ställer höga krav på enskilda företagare och TIB ser det som sin roll att underlätta vardagen för medlemmarna, och på så sätt både höja kvaliteten och säkerheten. Vi saknar ett tydligt regelverk Det gäller att hitta gemensamma tolkningar som gör att man kan känna sig trygg både som entreprenör och beställare. Entreprenörer är småföretagare, inte akademiker, och hur ska beställare kunna veta vad som gäller när regelverket är så oklart, säger Johnny Persson. En lång process De senaste tjugo åren har TIB jobbat för att få klara regler för hur Heta Arbeten på tätskikt på tak och balkonger ska utföras. Det regelverk som upprättades av Brandskyddsföreningen 1991 har varit svårt att leva upp till. En del regler är otydliga, och det blir en tolkningsfråga om vad som gäller, medan andra regler är omöjliga att efterleva, menar Johnny Persson, vd för Icopal Entreprenad AB och styrelsemedlem i TIB. Om åttio procent av takentreprenörerna inte följer regelverket så måste man fråga sig om det inte är regelverket det är fel på, säger Johnny Persson Komplicerat regelverk följs inte Enligt enkäter som TIB har gjort så är det vanligt att man inte följer alla säkerhetsregler vid heta arbeten på tak. Resultaten visade att var tredje TIBmedlem använde öppen låga, viket är förbjudet sedan Johnny Persson menar att regelverket idag upplevs så komplicerat att det som en följd slarvas med ytterligare säkerhetsregler. Johnny Persson förklarar det med att om det finns vissa regler som är svåra att följa så minskar, som en naturlig följd, entreprenörernas motivation att följa andra regler också. En lång process Han jobbar nu med TIB och Svenska Brandskyddsföreningen för att få fram regler som går att följa, med tolkningar av regelverket som gör det lätt att begripa vad som krävs av tätskiktsmontören vid Heta Arbeten på tak. Med otydliga och omöjliga regler försvinner incitamenten att anstränga sig att följa regelverket, menar han. Samtidigt är det är en stor ekonomisk risk man utsätter sig för om det blir fel. Risktagande för företagen Det är ett stort risktagande för den enskilda företagaren, varje dag, så länge vi inte har reglerna klara för oss. Entreprenörverksamhet, i sig, är ett stort ekonomiskt risktagande som inte blir bättre av det här, säger Johnny Persson. Försäkringsbolagens regler klara Harald Ullman är ordförande i försäkringsbolagens arbetsgrupp för Heta Arbeten, som upprättar och uppdaterar försäkringsbolagens säkerhetsregler för Heta Arbeten på tak. Svårt att nå ut Han håller med om att det har varit svårt att nå ut med informationen om säkerhetsreglerna till tätskiktsentreprenörerna. Han ser hela kampanjen gentemot fastighetsägare och tätskiktsmontörer som ett misslyckande. Takläggningssidan har inte visat reglerna någon särskild respekt, säger Harald Ullman. Responsen som vi har sett från andra branscher har uteblivit. Försäkringsbolagens säkerhetsregler utarbetas tillsammans med Svenska Brandskyddsföreningen. När dessa regler tas in i försäkringsvillkoren kallas de för säkerhetsföreskrifter och skall följas för att den försäkrade ska få skadeersättning. 10

11 Reglerna är för svåra och efterföljs därför inte Johnny Persson Vd Icopal Entreprenad AB Styrelsemedlem i TIB Reglerna är inte så svåra. Ni måste ställa krav Harald Ullman Ordförande i Försäkringsbolagens arbetsgrupp för Heta Arbeten Kostsamt om regler inte följs Vid en brand i samband med Heta Arbeten är det är alltså takentreprenörens efterlevnad av säkerhetsreglerna som styr hur skadeersättningen betalas ut. Om man bryter mot säkerhetsföreskrifter kan försäkringsbolaget göra bruk av påföljd. Fastighetsägaren får inte full ersättning och kan då kräva skadestånd av den som orsakat branden. Det är stora pengar som står på spel för takläggaren, säger Harald Ullman. Som exempel nämner Harald Ullman en takbrand på Ekerö 1999 som även kallas radhusbranden. Två enmansföretagare fick till slut betala närmare en halv miljon var ur egen ficka. Den ena var försäkrad och betalade i självrisk, medan den andre var oförsäkrad och betalade i skadestånd. Reglerna är otydliga Enligt Johnny Persson finns det en oro hos entreprenörerna eftersom det är svårt att följa säkerhetsföreskrifterna. Han menar att en del regler är otydliga och måste tolkas medan andra anser han är omöjliga att följa. - Att man inte får använda öppen låga är en fråga som går att lösa, men regler om att man till exempel ska ha vattenslang på taket är i vissa fall omöjligt att följa. Det skulle kräva slangar som är 400 till 500 meter långa. Vi har försökt tidigare men fått ge upp av praktiska skäl varför vi numera utökat antalet brandsläckare istället, säger Johnny Persson. Skriftliga tillstånd svåra att få Förutom kravet på vattenslang menar Johnny Persson att kravet på skriftliga tillstånd i vissa fall är omöjligt att leva upp till. Vi tvingas också bryta mot säkerhetsreglerna vid mindre, snabba reparationer. Vi klarar inte av att få in de nödvändiga påskrifterna av delegeringar och tillståndsansvariga innan vi startar jobbet, och enligt brandskyddsföreningens regler får vi aldrig starta utan skriftligt tillstånd, säger Johnny Persson. Svårt att se problemet Harald Ullman tycker inte att de här reglerna borde utgöra problem för entreprenörerna. Enligt honom är det inget tvång att ha vattenslang på taket. Försäkringsbolagen anser idag att man har två alternativ, man har accepterat extra brandsläckare som alternativ, säger Harald Ullman. När det gäller de skriftliga tillstånden tycker Harald Ullman att det inte är entreprenörens problem utan fastighetsägarens. Det är fastighetsägaren som ska se till att organisera det och om man inte får tillståndet ska man inte utföra arbetet, säger han. I andra branscher fungerar det Harald Ullman tycker att tätskiksentreprenörerna själva borde kunna organisera verksamheten som andra organisationer gör. Det kan handla om att få beställaren att delegera arbetet och utse en tillståndsansvarig, en oberoende kontrollant, som kan följa med entreprenören ut eller att man själv ordnar med en tillståndsansvarig som ser till att allt genomförs så som det ska. Takläggarna ställer upp på saker som de inte borde göra. Andra entreprenörer, som rörläggare, som måste åka ut på akuta arbeten, fixar att följa reglerna, säger Harald Ullman. Vår bransch är speciell Johnny Persson menar att till skillnad från andra yrkesgrupper, som smeder och rörläggare, så arbetar takmontörer kontinuerligt med Heta Arbeten. 11

12 Fästteknik för Låglutande tak. Utnyttja vår spetsteknologi vid montage av tätskikt: Beprövad och innovativ infästningsteknik från SFS intec Våra system möjliggör rationell infästning till flera typer av underlag som stålprofiler, betong, lättbetong och trä. Systemet ISO-TAK är ett exempel på en intelligent lösning, baserad på hylsor och infästningar som anpassats för att fästa isoleringen mot underlaget. Finns även med skruven förmonterad i hylsan. - hjälper dig att välja fästelement SFS intec AB, FasteningSystems Olivehällsvägen 10, SE Strängnäs T , F Turn ideas into reality. 12

13 Fortsättning från sidan 11 - Vi måste tillsammans skapa tydliga regler för heta arbeten Det är vår vardag. Det är viktigt för oss att alltid kunna tolka reglerna och när vi inte får det till att fungera så måste försäkringsbolagen ta hänsyn till det, säger Johnny Persson. Takföretag med egen policy Icopal Entreprenad AB är Sveriges största takentreprenadföretag med 160 anställda takmontörer. Vd Johnny Persson har tagit fram en egen intern policy för företaget, för att de anställda ska känna sig trygga i att de gör rätt. Som företagsledare måste man peka med hela handen och säga att så här gör vi. Om det är otydliga tolkningar av reglerna så blir det bara förvirrande för de anställda. De måste vara trygga i sin situation och sitt genomförande, säger Johnny Persson. Många små entreprenörer De flesta entreprenörer är mycket mindre än Icopal EntreprenadAB, de är små företag med omkring tio anställda, och Johnny Persson menar att regelverket är för komplicerat och otydligt för att kunna efterlevas av alla idag. Det är enligt honom angeläget att TIB och Svenska Brandskyddsföreningen upprättar ett gemensamt regelverk för Heta Arbeten på tak, eftersom bristerna i regelverket påverkar entreprenörernas arbetssituation. Det är inte bara för att entreprenören ska känna sig trygg, det är även för att beställaren ska kunna veta vad som gäller. Ytterst ansvarig är ju den som har försäkrat huset. Byggherren och huvudentreprenören tar en ekonomisk risk men har idag svårt att bedöma om regelverket efterlevs. Till och med arbetschefer på byggplatser kan inte det här för att det är så komplext, det kan hända att de inte vill vara tillståndsansvariga, säger Johnny Persson. Takföretagen måste ställa krav Harald Ullman menar att tätskiktsentreprenörerna måste ställa högre krav på beställaren. Han anser inte att reglerna är så svåra. Det handlar om att man ska ha tillstånd och en tillståndsansvarig som skriver under tillståndsblanketterna, man ska ha behörighet och så ska man ha brandvakt, säger han. Om tillståndsansvarig tar sitt ansvar och ger tillstånd har man, enligt Harald Ullman, tillämpat reglerna. I tillståndet ska det stå preciserat hur reglerna tolkas, exempelvis hur länge brandvakten ska stanna. Ingen vinner på otydlighet Johnny Persson har, som styrelsemedlem i TIB, diskuterat de här frågorna sedan det senaste regelverket kom för snart tjugo år sedan. Förhoppningen är nu att ta fram en gemensam policy motsvarande dem som finns internt på många företag. Tydligheten krävs för att man ska kunna styra upp det, menar han och jämför med regelverket för arbetsmiljöarbetet som var luddigt skriven 1980 och inte förbättrade säkerheten på arbetsplatserna. När det 1993 blev en uppstyrd lag ett klargörande av regelverket för säkerheten på våra byggarbetsplatser resulterade det i att säkerhetsnivån höjdes och därmed sjönk riskerna för våra anställda säger Johnny Persson. TIBs ambition är bra Harald Ullman anser att även om försäkringsbolagen inte kommer ändra reglerna så borde det gå att upprätta tumregler för vad takläggare måste tänka på och han tycker att TIBs ambition är bra. Det är bra att de förstår att det är allvarligt och att de vill göra något åt det, säger han. Men han menar att det handlar mycket om att tätskiktsentreprenörerna måste ställa mer krav, i stället för att vilja ha ändrade regler och branschspecifika tolkningar. Man underskattar sina möjligheter att åstadkomma att beställaren tar ansvar för att säkerhetsreglerna följs, säger Harald Ullman. Nu måste vi lösa det här Men förhandlingarna med Svenska Brandskyddsföreningen går trögt. Det känns väldigt frusternade att vi för närvarande inte kan få de sista pusselbitarna på plats. Vi har inga planer på ett ökat risktagande för försäkringsbolagen utan har även bidragit med en del skärpningar av regelverket. Vi vill bara få enkla, klara och genomförbara regler. Det har nu gått ett antal månader och vi närmar oss vårt årsmöte i april. Vi i styrelsen kan inte ha den här frågan i luften längre utan nu måste vi antingen komma till ett beslut eller så får vi erkänna att vi har misslyckats och därmed ge upp frågan, säger Johnny Persson 13

14 Säkrare utan gasol Hotell Opalen i Göteborg valde Jackopor - Vi erbjuder skräddarsydda lösningar vid isolering av tak Mataki UnoTech Plus Nu har vi utvecklat tekniken ytterligare ett steg. Mataki UnoTech Plus är ett ännu tryggare taksystem som installeras helt utan gasol. Det bitumenbaserade tätskiktet sammanfogas i stället med en eldriven varmluftsautomat. Det gör installationen både enkel och säker. Dessutom blir skarven starkare, vidhäftningen bättre och brandrisken betydligt mindre. - Vi levererar takfall i både EPS och XPS Välkommen till oss på Jackon! Jackon AB Box 38, Kållered Telefon: Telefax: order mail: Med Mataki UnoTech Plus får du ett tåligare tak med lång livslängd. Det kan vi garantera med säkerhet. TM PLUS I KANTEN sammanfogas utan gasol minimal brandrisk bättre vidhäftning 15 års trygghetspaket CE- och P-märkt Trelleborg Waterproofing AB Tel Fax

15 TIB genomför Informationskampanj för medlemmars Arbetsmiljöarbete Fall från höjd är av de främsta orsakerna till längre sjukskrivningar inom byggbranschen, och en tredjedel av dödsolyckorna är fallolyckor. Den här typen av olyckor har ökat sedan 2004 och många olyckor går att undvika genom att vara noggrann och systematisk i sitt arbetsmiljöarbete. För att öka medvetenheten och styra upp säkerheten på tak så har TIB tagit fram en sammanfattning om vad man ska tänka på i arbetsmiljöarbetet på tak. TIBs lathund för miljöskyddsarbete Sofie Jönsson, kvalitetssamordnare på Constructech Sweden AB, har tagit fram materialet på uppdrag av TIB. I och med några svårare olyckor förra året blev det än mer angeläget att flagga för vikten av säkerhet på tak. Materialet är tänkt att förenkla för takentreprenörer och hjälpa dem i arbetsmiljöarbetet, säger Sofie Jönsson. Dyster statistik gör arbetsmiljöfrågor angelägna Statistiken är dyster och talar sitt tydliga språk. Medan de anmälda arbetsolyckorna med frånvaro totalt har minskat med tio procent i Sverige, mellan åren 2005 till 2007, rapporterar Arbetsmiljöverket att arbetsolyckorna inom byggbranschen har ökat med 2,5 procent. Fall från höjd var orsaken bakom var åttonde olycka. ARBETSMILJÖARBETE FÖR TAKENTREPRENÖRER Anpassat för tätskiktsmontörernas arbetsförhållanden I informationsmaterialet som TIB har tagit fram finns regler om arbetsmiljö, vilket arbetsmiljöansvar som företagsledaren har och exempel på hur man kan arbeta systematiskt för en säkrare arbetsmiljö med bland annat checklistor. Checklistorna är anpassade efter just tätskiktsmontörernas arbetsförhållanden. Materialet innehåller inte alla regler i detalj utan är mer en sammanställning av vad man som entreprenör ska tänka på. Det är tänkt att fungera som en väckarklocka. Arbetsmiljöarbetet är inte svårt, det gäller bara att inte glömma bort det, säger Sofie Jönsson. Säkerhetsarbetet är viktigt Sofie Jönsson tror att en ökad konkurrens under högkonjunkturen kan ha bidragit till att olyckorna har ökat de senaste åren. Det har byggts mycket och det höga tempot kan ha bidragit till att man under senare år tummat något på säkerheten. Kortsiktigt kan det tyckas kosta för mycket och ta för lång tid, men händer det väl någonting kan det ha stora konsekvenser. Det är både liv och pengar som står på spel, säger Sofie Jönsson. Titta i TIBs lathund för arbetsmiljöarbete med jämna mellanrum. 15

16 Vi har spårat den säkraste lösningen på tak Spåren i skivan av stenull gör att fukt i taket kan torka ut. Fukt som kan vara byggfukt eller fukt tillförd genom otätheter torkas bort utan mekanisk ventilation. Spåren är anslutna till huvar på taket eller öppningar i sargen och vindrörelser runt byggnaden sätter snurr på den något uppvärmda luften i spåren. Spåren leder till Finland där lösningen använts i mer än 20 år utan bekymmer med något tak. Det är numera den enda efterfrågade konstruktionen där. Brandsäkert och fuktsäkert på samma gång det kallar vi Paroc Protection. Läs mer på och PAROC ROS 30g Underskiva Air viktigt att arbetsgivare vet att det har ett arbetsmiljöansvar Som arbetsgivare har du arbetsgivaransvar och i det ingår arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska aktivt arbeta för att minimera risker Med arbetsmiljöansvar menas skyldighet att vara aktiv och genomföra åtgärder för att ta bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall och på så sätt se till att arbetsmiljön blir bra. Arbetsgivaren har huvudansvar Varje arbetsgivare har huvudansvaret för sina arbetstagares arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar gäller alltid fullt ut även om det samtidigt finns ett ansvar t.ex. för den som utför projektering, för den som tillverkat en maskin som används eller för den som har samordningsansvar. I arbetsgivarens ansvar ligger också att: Hålla sig uppdaterad med gällande föreskrifter. Tillse att lämpliga skydd finns att tillgå och att de används. Se till att personalen har tillgång till lämplig information och att de har en för uppgiften relevant utbildning. Arbetsmiljöarbete bygger på samverkan. Varje anställd ansvarar för att påtala eventuella brister i säkerheten på arbetsplatsen för sin arbetsgivare eller för skyddsombudet. Den offentliga tillsynen av arbetsmiljölagstiftningen görs av Arbetsmiljöverket. Läs TIBs folder Arbetsmiljö för takentreprenörer 16

17 Konjukturläget kommer att påverka våra medlemmar Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som vissa befarar kommer bli mycket värre än den på nittiotalet. Byggindustrin har drabbats av en kraftig inbromsning och enligt Konjunkturinstitutet räknar två av tre byggföretag med fallande orderingång och minskat byggande framöver. Under det sista kvartalet 2008 varslades över 5000 personer i branschen. Konjunkturläget märks aningen senare för oss För stunden har de flesta av TIBs medlemmar kanske inte märkt av det förändrade konjunkturläget. Tätskiktsarbetena kommer ofta in sent i byggprocessen och de flesta jobbar fortfarande med det som redan var beställt och påbörjat. Viktigt att vara medveten om det allvarliga läget Men enligt TIBs ordförande Ulf Wernquist kan man se en viss nedgång på förfrågningarna och han tycker att det är rimligt att förvänta sig en nedgång även på tak- och tätskiktsjobben. Han menar att det, som entreprenör, är viktigt att veta om det allvarliga läget så att man agerar rätt. Större vaksamhet och var rädd om kompetens Man måste, som aktör, bli mer vaksam på beställarens betalningsförmåga och vissa i branschen kommer få ändra sin yrkesinriktning lite för att behålla personalen, säger Ulf Wernquist. Det handlar då om att ändra verksamhetsinriktningen temporärt för att kunna bibehålla välutbildad och kompetent personal så att man som entreprenör är beredd när konjunkturen kommer igen. Passa på att utbilda personalen När nu konkurrensen hårdnar är det än mer angeläget att kunna visa på visa på kompetens och seriositet. Konjunkturläget är ytterligare ett incitament att se till att ha vidareutbildning och certifieringar. Enda sättet är att bevisligen ha kunnig och engagerad personal i alla delar. Det gäller att kunna tydliggöra sin seriositet inför alla bestellarkategorier, förklarar Ulf Wernquist. Risk för lägre kvalitet med hårdare konkurrens Ett hårdare konkurrensläge kan innebära en risk att det tummas på kvaliteten för att kunna sänka utgående priser. Något som kommer straffa sig i långa loppet, enligt Ulf Wernquist. Vi måste övertyga beställare att inte sänka kvalitetskraven i upphandlingarna, säger han. Ulf Wernquist poängterar att man som TIBmedlem inte är ensam. Branschorganisationen kan fungera som det nätverk medlemmarna kan behöva för att bolla frågor kring hur konjunkturläget påverkat företaget, menar han. 17

18 bra med Skräddarsydd utbildning i HETA ARBEten För tak-och tätskikt Förra året blev TIB godkänd utbildningsgivare för Heta Arbeten av Svenska Brandskyddsföreningen. Med TIBs utbildning som grund kan medlemmarna nu få Svenska Brandskyddsföreningens certifikat. Utbildning blir konkurrenskraft Constructech Sweden AB i Strängnäs är godkänd arrangör av TIBs kurser. Sedan december har de här hållit kurser i Heta Arbeten, skräddarsydda för takmontörer med exempel ur tätskiktsentreprenörernas verksamhet. Bra med anpassad utbildning till tak och tätskikt Den åttonde april gick den fjärde kursen i ordningen av stapeln. Fjorton tätskiktsmontörer från flera olika företag i mellersta Sverige deltog. Det nya upplägget uppskattades av deltagarna. Stig Andersson, från Årsta Tak i Uppsala, har varit takläggare sedan 1968 och gått Heta Arbeten-utbildningar sedan kravet infördes. Det här är fjärde gången han går utbildningen och han tycker det är bra att kursen är anpassad till tak och tätskikt och att alla deltagare håller på med samma sak. Det blir mer målinriktat och innehållet mer väsentligt. Vi pratar samma språk allihop, säger Stig Andersson. När Stig Andersson gick kursen förra gången var den inte gjord för takmontörer, den vände sig då till alla yrkesgrupper som arbetar med Heta Arbeten. I den vi gick för fem år sedan vad det mycket som inte var för oss, då var det nästan så att kursledaren frågade oss vad som gällde på tak, säger han. Det är viktigt för oss att gå kursen Flera av deltagarna säger också det är viktigt att gå kursen, för att lyssna om det är några förändringar i regler och nya riktlinjer. Kenny Palm, från RPK Takbeläggningar, menar att det är viktigt för säkerheten att känna till de gällande reglerna. Konsekvenserna kan bli stora skadestånd och till och med fängelse. Om det skulle hända något, bli en brand eller så, så vet man att man har gjort allt man måste göra. Om man har tagit alla nödvändiga åtgärder för att förhindra branden så har man ryggen fri, säger Kenny Palm. 18

19 Att tänka på med ROT-avdraget Skriv in rätten att tilläggsdebitera TIBs rekommendationer är att entreprenören skriver in rätten att få tilläggsdebitera arbetskostnad och moms i anbud och beställningserkännande, kostnader som inte går att få ersättning för från Skatteverket om beställaren redan har utnyttjat det maximala hushållsskatteavdraget. Nya bestämmelser från och med den första juli gör att entreprenören inte kan var säker på att få ut ersättning från Skatteverket. ROT-avdraget gäller från december 2008 ROT-avdraget återinförs och regeringen tar det slutliga beslutet i maj i år. Förslaget som ska godkännas innebär att man kan söka skattereduktion för arbeten som påbörjades efter den 7 december ROT-avdraget ingår i vad regeringen kallar hushållsskatteavdrag och förslaget är att reglerna ska införas permanent. Ha koll på vad som ingår I det nya förslaget om hushållsskatteavdrag ingår både hushållsarbete och reparations- och byggnadsarbete. Det maximala avdraget per person och år föreslås vara femtio procent av , men i det beloppet ingår även de avdrag som fastighetsägaren har för hushållsnära tjänster. Från 1 juli är det entreprenören som redovisar Arbeten som är fakturerade efter den första juli i år ska regleras direkt på fakturan av den som har utfört arbetet. Fram till den sista juni är det som tidigare fastighetsägaren som själv yrkar på avdrag i sin självdeklaration. Efter den första juli är det entreprenören som ska redovisa till Skattemyndigheten vilket avdrag han har gjort gentemot kunden. Försäkra dig om beställarens tidigare uttag Eftersom fastighetsägaren inte får göra avdrag grundat på mer än per år, inklusive hushållsnära tjänster, är det därför viktigt att beställaren inte redan har gjort uttag så att max-beloppet överskrids. I det förslag som ligger sägs ingenting om hur entreprenören kan försäkra sig om att beställaren redan har utnyttjat sin avdragsrätt fullt ut. Uppgifterna är sekretessbelagda och kan inte lämnas ut av Skatteverket. KUNSKAP ÄR VÅRT VIKTIGASTE KONKURRENSMEDEL TiB-utbildning ger takläggaren högre status och takägare bättre tak. Vem som helst kan i dag kalla sig takmontör. Inga krav på speciell kompetens finns. Det går ut över takägarna som kan få problem med sina tak. Detta är skälet till att vi på Eurotak har initierat en utbildning genom TiB, vår branschorganisation. Vi har en lång tradition inom utbildning av våra entreprenörers takmontörer och nu har större delen av dem avslutat ett första program av kompletterande utbildningar genom TiB. Det är den största satsningen hittills i vår bransch och syftar till att stödja TiB som auktoritet när det gäller kompetensutveckling i takbranschen. Vi vill se fler takmontörer som är utbildade och behöriga genom TiB och som ger fastighetsägare tak med hög kvalitet och små bekymmer. Spjutvägen 5, Järfälla Tel: Fax: E-post: Auktoriserade Derbigum-entreprenörer över hela landet TÄTA TAK MED DERBIGUM Täta Tak är en komplett produkt för takköpare. Den innehåller allt från tätskiktet Derbigum till uppföljande kvalitetskontroller. Där ingår auktorisation och utbildning av entreprenörer och läggare. Där finns utveckling av produkt och läggningsteknik och där ingår 10+5 års garanti, 5.000:- löftena och all annan service. 19

20 Investera i kompetens. Det kommer att löna sig! TIBs kompetensbevis för tätskiktsmontörer För att få TIBs kompetensbevis ska tätskiktsmontören ha avklarat TIBs teoriutbildning med godkänt teoriprov. Kursen består av en introduktionsdag och efterföljande självstudier utifrån ett omfattande utbildningsmaterial. Kursen behandlar ämnesområden som byggfysik, byggnadslära, isolering, tätskiktsteknik, byggmiljö och säkerhet, lyftredskap och hjälpmedel, elsäkerhet, byggmatematik, byggekonomi och ritningsläsning. TIBs utbildningsmaterial är speciellt framtaget för tätskiktsmontörer och används även av BYN i utbildningar för yrkesbevis. För medlemskap i TIB krävs att minst hälften av producerande personal har kompetensbeviset. KOMPETENSBEVIS TÄTSKIKTSMONTÖR Hans Erik Albertsson Nummer: 1004 Utfärdat: Företagsledarutbildningen För medlemskap i TIB krävs att minst en i person företagsledande ställning har genomgått TIBs företagsledarutbildning. Utbildningen ger nödvändiga kunskaper i ekonomi, juridik och personalledning. I materialet ingår bland annat moment om gällande lagar och avtal, kostnadsbudgetering, arbetsgivaransvar, arbetsmiljö och säkerhet. Med utbildningspaketet får du även vår specialutvecklade mjukvara TIB takentreprenadprogram. TIB takentreprenadprogram en plattform för strukturerat företagande För att underlätta det administrativa arbetet med personal och ekonomi på företaget har TIB tagit fram specialutvecklad programvara för personalhantering, kalkyler och budget. Programvaran gör det enkelt att styra och administrera företaget. Utbildning Heta arbeten Arbeten med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg orsakar många bränder och kallas Heta arbeten. För att utföra så kallade Heta arbeten kräver försäkringsbolagen att takmontören har utbildning inom området och följer de säkerhetsregler och rutiner som finns. TIB erbjuder från och med juni 2008 utbildningar i Heta Arbeten som ger Brandskyddsföreningens certifikat. Kontakta TIBs kansli för information och bokning av utbildning. 20

TIBAKTUELLT. Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2008. för HETA ARBETEN. www.tib.se

TIBAKTUELLT. Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2008. för HETA ARBETEN. www.tib.se TM TIBAKTUELLT Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2008 stora Materialleverantörer samverkar med TIB TIB är ackrediterad utbildningsgivare för HETA ARBETEN Montörer med TIBS kompetensbevis ökar www.tib.se

Läs mer

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap TM Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt Vårt arbete går ut på att stödja

Läs mer

REGELSAMMANFATTNING HETA ARBETEN TÄTSKIKT. För fastighetsägare och takentreprenörer

REGELSAMMANFATTNING HETA ARBETEN TÄTSKIKT. För fastighetsägare och takentreprenörer REGELSAMMANFATTNING HETA ARBETEN TÄTSKIKT För fastighetsägare och takentreprenörer Förord En fastighetsägare har ett omfattande ekonomiskt och juridiskt ansvar när han utför arbete på sin fastighet. Åtagandet

Läs mer

TAK & TÄTSKIKT. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna. Nr 1, maj 2013. Beställare identifierar seriösa entreprenörer.

TAK & TÄTSKIKT. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna. Nr 1, maj 2013. Beställare identifierar seriösa entreprenörer. TAK & TÄTSKIKT Branschtidning från TIB Takentreprenörerna Nr 1, maj 2013 Skolverket och TIB formar framtidens gymnasieutbildning Medlemsföretag förbereder sig inför framtida krav Beställare identifierar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 Målbilder för Sveriges Byggindustrier VISIONEN ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE I VÄRLDSKLASS DET ÖVERGRIPANDE MÅLET EN ATTRAKTIV BYGGBRANSCH

Läs mer

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137 Takmontören Adress Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö Telefon +46735084137 Internet info@takmontoren.se www.takmontoren.se Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! VÅRT ARBETE

Läs mer

Heta Arbeten. Denna broschyr är anpassad till 2005 års säkerhetsregler och ersätter tidigare upplagor.

Heta Arbeten. Denna broschyr är anpassad till 2005 års säkerhetsregler och ersätter tidigare upplagor. Heta Arbeten svetsning, takläggning och andra heta arbeten medför stor brandfara. här kan du läsa om vilka säkerhetsregler och lagar som gäller för dessa arbeten. här finns även information om hur försäkringen

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Ewa Svensson Skattegårdsvägen 234 162 45 Vällingby

Ewa Svensson Skattegårdsvägen 234 162 45 Vällingby Ewa Svensson Skattegårdsvägen 234 162 45 Vällingby 08-592 518 04 Objekt: Datum: Skattegårdsvägen 234 2007-08-16 162 45 Vällingby Er referens: Ewa Svensson Vår referens: Peter Borneskog Vi tackar för visat

Läs mer

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Materialet består av faktaboken och en Ett bygge förändras hela tiden. Därför går man skyddsrond ofta, var eller

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Arbeta rätt & lönsamt! - enkelt med IT-stöd från Idea Idea VerksamhetsLedning Ett IT-system för att genomföra och administrera arbetsmiljörehab- och säkerhetsarbetet.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare www.sverigesbyggindustrier.se/kurs www.sverigesbyggindustrier.se/kurs Kompetensutveckling Seminarier Kurser E-learning Drygt 500 kursstarter per år

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

ENERGIKONTOREN SVERIGE. 27 november 2014 Stockholm

ENERGIKONTOREN SVERIGE. 27 november 2014 Stockholm ENERGIKONTOREN SVERIGE Stockholm DEN REGIONALA KRAFTEN I ENERGIOMSTÄLLNINGEN Samverkansorgan 14 regionala energikontor i Sverige 450 energikontor i Europa VI ARBETAR FÖR ÖKAD ANVÄNDNING AV FÖRNYBAR ENERGI

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Noteringar från workshop 2009-04-24 Projektgruppens analys av konstruktören Nuläge: AutoCad och ADT vanligast med 2D Sällan respons på granskningshandlingar Fasförskjutning mellan projektering och produktion

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Ledande montör Arbetsuppgifter Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Innehåll Sida Å Förord 3 Å Arbetsuppgifter 4 Å Fördelningstid 5 Å Arbetsledning 7 Å Ritningar och beskrivningar vid starkströmsinstallationer

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Lunchseminarium den 17 januari 2013 Pia Pehrson Anna Lundberg Foyen Advokatfirma Vad krävs för en giltig delegering? - Det ska finnas ett behov

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Ämnesplanen för Bygg- och anläggning Sakinnehåll, progression och nivå

Ämnesplanen för Bygg- och anläggning Sakinnehåll, progression och nivå 1(9) Remissvar 2010-02 15 Ämnesplanen för Bygg- och anläggning Sakinnehåll, progression och nivå 1. Om arbetet med ämnesplanerna Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, tycker att det är mycket viktigt att

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

TVÅ MILJONER SKÄL. Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

TVÅ MILJONER SKÄL. Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening TVÅ MILJONER SKÄL Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening 1 TVÅ MILJONER SKÄL Visste du att den svenska skattelagstiftningen består av över två miljoner tecken? Det är många paragrafer som du

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer