TIBAKTUELLT. Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2009. Försäkringsbolag och.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIBAKTUELLT. Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2009. Försäkringsbolag och. www.tib.se"

Transkript

1 TM TIBAKTUELLT Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2009 Försäkringsbolag och branschföreträdare om heta arbeten juridiskt samarbete bra för tib-medlemmar TIBs utbildning i heta arbeten engagerar

2 TM Nu fokuserar vi på arbetsmiljö och kvalitet Bäste läsare. Ansvarig utgivare Christer Bjärgrim Tel: Redaktion Christer Bjärgrim Ulf Wernquist Skribent Anna Nordin Kontaktpersoner Jenny Forssell TIB Takentreprenörerna Box Stockholm E-post: Tel: Vi är nu inne i år TIB arbetar envetet vidare med de stora och små branschfrågorna, varav de största är Heta Arbeten och arbetet med kompetensutveckling. För att vara en attraktiv bransch för våra anställda och företagare måste vi tydliggöra våra interna krav på kompetens och seriositet. Kraven finns i våra stadgar. Det innebär att själva medlemskapet i TIB utgör en slags garanti för kunnighet och seriositet. En efterfrågad kundnytta för att kunna skilja agnarna från vetet. Än mer efterfrågad kommer den att bli i den lågkonjunktur vi börjar märka effekterna av. Vi har även ett arbete framför oss att förankra TIBs visioner och mål hos medlemsföretagen. Både medlemmar, och de som ännu inte är medlemmar, ska se nyttan i att ha en aktiv branschorganisation, så att TIBs fortsatta arbete får kraft underifrån och genomsyrar hela organisationen. Tag del av diskussionen mellan TIB och försäkringsbranschen i Heta Arbeten-frågan. Förstå att denna typ av frågor inte kan hanteras enbart på företagsnivå. Vi önskar alla en god sommar och vi hörs igen. Hälsningar Ulf Wernquist Ordförande TIB Annonsmaterial Jenny Forssell Produktion Furillo Agency AB Innehållsförteckning Sid 5 Tak och tätskiktsbranschen i Sverige 2008 Sid 7 Ny version av Hus AMA snart klar Sid 9-13 Stora materialleverantörer stödjer TIBs arbete Sid 17 TIB är nu ackrediterad utbildningsgivare för Heta Arbeten 2

3 Fri juridisk hjälp till TIB-medlemmar Som entreprenör räcker det inte med att vara duktig på att lägga tak. Juridiken i byggbranschen är väldigt formalistisk och som underentreprenör i ett litet företag så hamnar man lätt i ett underläge om man inte följer branschens Allmänna Bestämmelser. Grundregeln är att lära sig bestämmelserna Det är avgörande för den lilla aktören att kunna Allmänna Bestämmelserna, annars är det stor risk för rättsförluster, säger Håkan Bjerle, advokat vid Andersson Gustavsson advokatbyrå och specialiserad på byggbranschens juridik. Tre speciellt viktiga områden Enligt Håkan Bjerle är det framför allt tre områden som är viktiga att känna till; hur kalkylreglerna ser ut så att man kan lämna rätt anbud, hur man ska gå till väga vid tillkommande arbeten eller nya förutsättningar och vad som gäller för att man ska få mer tid. Alla desssa tre moment finns det väldigt formella regler för i Allmänna Bestämmelser, och för alla tre kan det innebära stora kostnader om man inte följer reglerna. Följ kalkylreglerna och slipp konsekvenser De Allmänna Bestämmelserna är branschförhandlade standardavtal och innehåller mycket formalistiska regler om vilka krav som gäller både för beställaren och entreprenören vid genomförandet av ett åtagande. Det första viktiga området är att beräkna pris och omfattning rätt, när ett anbud lämnas. För ett byggföretag är det viktigt att känna till kalkylreglerna. Det som står i Allmänna bestämmelser gäller för hur du ska räkna, säger Håkan Bjerle. Med Allmänna Bestämmelser kan man beräkna omfattningen ur förfrågningsunderlaget, alltså det man är skyldig att ge. Om man har räknat fel blir sedan anbudet fel, och det kan ha konsekvenser oavsett om man räknat för högt eller för lågt. Har man räknat för högt får man inte jobbet och har man räknat för lågt förlorar man pengar, säger Håkan Bjerle. Om förutsättningarna ändras Det andra området då det är viktigt att känna tillreglerna är när det dyker upp nya förutsättningar eller tillkommande arbeten. Allmänna Bestämmelser beskriver ingående hur entreprenörer ska gå till väga för att få betalt. Vid ändrade förutsättningar och tillkommande arbeten kan det vara avgörande att agera på ett formellt riktigt sätt. Kan du inte reglerna så spelar det ingen roll hur mycket du arbetar, du får inte extra betalt om du inte följer det formella, säger Håkan Bjerle. Fortsättning på sid 5» 3

4 Minska vikten med glasull! Med Isovers takprodukter får taket en lägre totalvikt jämfört med andra mineralullsprodukter Besök oss på TERRASSBRUNNAR FULLFLÖDESBRUNNAR TAKBRUNNAR TAKSTOSAR INFÄSTNINGAR SK PRODUKTER I SVERIGE AB Tel:

5 Fortsättning från sidan 3 - Fri juridisk rådgivning för medlemmar Om jobbet tar längre tid Det tredje området är vad som gäller för att få betalt om jobbet kommer att ta längre tid än avtalat, något som kan bli en effekt av till exempel ändrade förutsättningar. När du som entreprenör behöver mer tid, det som kallas tidsförlängning, måste du avisera beställaren om ditt tidsbehöv. Annars riskerar du att förlora rätten till tidsförlängning, säger Håkan Bjerle. Om en entreprenör förlorar rätten till tidsförlängning kan det i sin tur innebära en risk för vite om man inte blir klar i tid. Håkan Bjerle betonar vikten av att man som liten aktör ser till att följa bestämmelserna. Enligt honom har man annars inte en chans att få ersättning ersättning för tillkommande arbeten eller tidsförlängning. Vid en tvist kan det dessutom hända att domstolen inte tar hänsyn till vad som hänt eller vad du gjort, om du inte har följt de formalistiska reglerna. Verkligheten, det materiella är inte intressant om inte det formella är riktigt, säger Håkan Bjerle. Mindre företag mot större företag Den vanliga motparten är stora beställare som går utbildningar om reglerna hela tiden. De små entreprenörerna blir lätt förlorare när de inte kan reglerna, det kan bli en jättedålig affär för den lilla företagaren. Investerad tid i utbildning i Allmänna Bestämmelser tjänar man snabbt igen i projekten, säger Håkan Bjerle. Specialistkompetens inom byggjuridik Som ett stöd för medlemmarna har nu TIB har inlett ett samarete med Andersson Gustavsson advokatbyrå. Advokatbyrån Andersson Gusavsson är Sveriges ledande byrå inom entreprenad- och konsulträtt, med 20 jurister som är specialiserade på byggbranschens juridik. Utbildning och juridisk rådgivning för TIB-företagen TIBs medlemmar har nu tillgång till utbildning och löpande juridisk rådgivning från Andersson Gustavsson. Många saker kan lösas per telefon och TIBs medlemmar kan ringa och ställa frågor om de är osäkra på vad som gäller, säger Håkan Bjerle. Det gäller att fånga upp de stora tvisterna innan det gått för långt. Om du gör rätt hela tiden blir förhandlingarna under byggets gång ganska enkla, och förutsättningarna att du som enskild når framgång ökar, säger Håkan Bjerle Finns det snabbare sätt att lägga 1000 m 2 tak? Vi tror inte det! Sveriges snabbaste takläggning? Med våra prefabricerade moduler vågar vi påstå det. Vi svetsar ihop dukarna till färdiga moduler i vår fabrik, och infästningsflikarna svetsas fast, anpassade efter vindbelastningsberäkningen. Sedan är det bara att rulla ut modulen över taket. Enklare kan det knappast göras. Eller hur? Hör av dig så får du veta mer

6 LEVERANTÖR av Infästningar för LÅGLUTANDE tak Beställningar före kl Skickas alltid samma dag! Beställning av komplett produktpärm! Fax: eller skicka! Vi önskar beställa följande antal av Guardian produktpärm: st Företag Adresss Kontaktperson Telefon Infästningar Direkt AB. Industrigatan17, Laholm. Telefon: Fax: E-post:

7 Tibs arbete ger resultat Det gångna året har TIB arbetat på olika sätt för att stärka medlemsnyttan i TIB. Enligt stadgarna är målet att ett medlemskap ska ge konkurrensfördelar för medlemsföretagen och innebära en kvalitetsgaranti för beställaren; att en noggrann och seriös upphandling ska löna sig. Fri juridisk rådgivning till medlemmar TIB har både agerat för att hitta sätt att underlätta vardagen för medlemsföretagen och för att stärka deras konkurrenskraft. Som exempel kan nämnas den fria juridiska rådgivningstjänsten hos advokatbyrån Andersson Gustavsson. Medlemmarna kan nu direkt, utan kostnad, ringa när det uppstår frågor om hur exempelvis Allmäna Bestämmelser skall följas när det uppstår nya förutsättningar vid ett arbete. Utöver juridisk rådgivning erbjuds TIBmedlemmar även andra nya tjänster som support gällande kollektivavtalsfrågor och rådgivning och stöd i arbetsmiljöfrågor. Vi stärker medlemsnyttan Arbetet att stärka medlemsföretagen i branschen har under det gångna året framför allt handlat om Heta Arbeten. TIB har blivit godkänd utbildningsgivare för Heta Arbeten av Svenska Brandskyddsföreningen, vilket innebär att TIBs kurser i Heta Arbeten nu kan ligga till grund för Svenska Brandskyddsföreningens certifikat. Det unika med TiBs Heta Arbeten utbildning är att stor fokus läggs på tätskikt. Hårt arbete med Heta Arbeten TIB och Svenska Brandskyddsföreningen har dessutom arbetat hårt för att få fram en gemensam tolkning av regelverket kring Heta Arbeten. Under hösten 2008 har de träffats vid ett flertal tillfällen för att diskutera och dra upp tydliga riktlinjer för Heta Arbeten på tak så att både entreprenörer och beställare enkelt kan känna sig trygga i att alla kriterier, ur både säkerhet- och försäkringssynpunkt, är uppfyllda. I detta arbete ingår även att ta fram informationsmaterial till fastighetsägare och beställare. Nu måste arbetet förankras hos medlemmarna TIB har nu satsat på kvalitetsarbete och medlemsstöd för att ett medlemskap i TIB både ska underlätta det interna arbetet för medlemsföretagen och innebära en kvalitetsstämpel utåt. Det fortsatta arbetet handlar nu mycket om att förankra arbetet hos medlemmarna och föra det vidare till beställare och försäkringsbolag. Viktigt med en aktiv branschorganisation Både materialbolagen och beställare är tacksamma för TIBs målmedvetna satsningar på utbildning och kompetenshöjande insatser för medlemmarna. TIBs mål framöver är att ett medlemskap blir ett självklart krav vid upphandling. Det gäller att takentreprenörerna, både medlemmar och andra som borde vara medlemmar, ser värdet i att ha en aktiv branschorganisation, säger TIBs ordförande Ulf Wernquist. Seriösa upphandlingar lönar sig Ulf Wernquist menar att en noggrann och seriös upphandling lönar sig. Idag kan man ha konkurrensfördelar på kort sikt om man inte vet vad man ska ta hänsyn till eftersom en snabb och enkel upphandling kan vara billigare. Med utbildning och kunskap blir upphandlingen mer omfattande och dyrare, men det ger kundnytta, säkerhet och garantier, vilket lönar sig på lång sikt, säger Ulf Wernquist. 7

8 Teckna takvårdsavtal med oss så håller vi koll på taket åt dig. GE DITT TAK EN BEKYMMERSFRI FRAMTID TECKNA TAKVÅRDSAVTAL MED OSS. Det är mycket på ett tak som måste fungera felfritt. Tätskiktet måste förstås vara i gott skick och inte läcka. Dessutom måste brandskydds- och säkerhetsinstallationer fungera perfekt. Teckna takvårdsavtal med oss, så ser vi till att ditt tak alltid är i bästa skick. Avtalet omfattar tillsyn och underhåll av tätskiktet och dess detaljer. Kombinera detta med ett serviceavtal för brandskydds- och säkerhetsinstallationer så får du en riktig helhetslösning. Med dessa avtal och våra generösa garantier vet du att ditt Icopaltak kommer fungera felfritt under lång tid framöver. Bekvämare kan det inte bli! Kontakta Håkan Svärdh på tel eller Icopalkoncernen är världens ledande producent av tätskikt och Europas ledande leverantör av taklösningar. ICOPAL AB Box 848, Malmö Besöksadress: Skeppsbron 11 Tel Fax Konsumentkontakt tel: Kundservice mail: 8

9 Det finns Regelverk för heta arbeten säger försäkringsbolagen Regelverket för heta arbeten är för komplicerat säger takbranschen Entreprenörer, branschorganisationen, försäkringsbolag, beställare, besikningsmän; alla vill bringa klarhet och få ett fungerande regelverk kring Heta Arbeten. TIB har tillsatt en arbetsgrupp som jobbar med tydligare riktlinjer. Trots det tar arbetet tid och det finns flera oklarheter. Johnny Persson, som ingår i TIBs arbetsgrupp för Heta Arbeten, och styrelsemedlem i TIB och Harald Ullman, ordförande i Försäkringsbolagens arbetsgrupp för Heta Arbeten, ger sin syn på läget från varsin horizont. Läs artikeln på nästa sida» 9

10 Vi måste tillsammans skapa tydliga regler för heta arbeten Enskilda entreprenörer som utför Heta Arbeten ska kunna känna sig trygga i att de följer säkerhetsföreskrifterna korrekt. Regler och lagstiftning ställer höga krav på enskilda företagare och TIB ser det som sin roll att underlätta vardagen för medlemmarna, och på så sätt både höja kvaliteten och säkerheten. Vi saknar ett tydligt regelverk Det gäller att hitta gemensamma tolkningar som gör att man kan känna sig trygg både som entreprenör och beställare. Entreprenörer är småföretagare, inte akademiker, och hur ska beställare kunna veta vad som gäller när regelverket är så oklart, säger Johnny Persson. En lång process De senaste tjugo åren har TIB jobbat för att få klara regler för hur Heta Arbeten på tätskikt på tak och balkonger ska utföras. Det regelverk som upprättades av Brandskyddsföreningen 1991 har varit svårt att leva upp till. En del regler är otydliga, och det blir en tolkningsfråga om vad som gäller, medan andra regler är omöjliga att efterleva, menar Johnny Persson, vd för Icopal Entreprenad AB och styrelsemedlem i TIB. Om åttio procent av takentreprenörerna inte följer regelverket så måste man fråga sig om det inte är regelverket det är fel på, säger Johnny Persson Komplicerat regelverk följs inte Enligt enkäter som TIB har gjort så är det vanligt att man inte följer alla säkerhetsregler vid heta arbeten på tak. Resultaten visade att var tredje TIBmedlem använde öppen låga, viket är förbjudet sedan Johnny Persson menar att regelverket idag upplevs så komplicerat att det som en följd slarvas med ytterligare säkerhetsregler. Johnny Persson förklarar det med att om det finns vissa regler som är svåra att följa så minskar, som en naturlig följd, entreprenörernas motivation att följa andra regler också. En lång process Han jobbar nu med TIB och Svenska Brandskyddsföreningen för att få fram regler som går att följa, med tolkningar av regelverket som gör det lätt att begripa vad som krävs av tätskiktsmontören vid Heta Arbeten på tak. Med otydliga och omöjliga regler försvinner incitamenten att anstränga sig att följa regelverket, menar han. Samtidigt är det är en stor ekonomisk risk man utsätter sig för om det blir fel. Risktagande för företagen Det är ett stort risktagande för den enskilda företagaren, varje dag, så länge vi inte har reglerna klara för oss. Entreprenörverksamhet, i sig, är ett stort ekonomiskt risktagande som inte blir bättre av det här, säger Johnny Persson. Försäkringsbolagens regler klara Harald Ullman är ordförande i försäkringsbolagens arbetsgrupp för Heta Arbeten, som upprättar och uppdaterar försäkringsbolagens säkerhetsregler för Heta Arbeten på tak. Svårt att nå ut Han håller med om att det har varit svårt att nå ut med informationen om säkerhetsreglerna till tätskiktsentreprenörerna. Han ser hela kampanjen gentemot fastighetsägare och tätskiktsmontörer som ett misslyckande. Takläggningssidan har inte visat reglerna någon särskild respekt, säger Harald Ullman. Responsen som vi har sett från andra branscher har uteblivit. Försäkringsbolagens säkerhetsregler utarbetas tillsammans med Svenska Brandskyddsföreningen. När dessa regler tas in i försäkringsvillkoren kallas de för säkerhetsföreskrifter och skall följas för att den försäkrade ska få skadeersättning. 10

11 Reglerna är för svåra och efterföljs därför inte Johnny Persson Vd Icopal Entreprenad AB Styrelsemedlem i TIB Reglerna är inte så svåra. Ni måste ställa krav Harald Ullman Ordförande i Försäkringsbolagens arbetsgrupp för Heta Arbeten Kostsamt om regler inte följs Vid en brand i samband med Heta Arbeten är det är alltså takentreprenörens efterlevnad av säkerhetsreglerna som styr hur skadeersättningen betalas ut. Om man bryter mot säkerhetsföreskrifter kan försäkringsbolaget göra bruk av påföljd. Fastighetsägaren får inte full ersättning och kan då kräva skadestånd av den som orsakat branden. Det är stora pengar som står på spel för takläggaren, säger Harald Ullman. Som exempel nämner Harald Ullman en takbrand på Ekerö 1999 som även kallas radhusbranden. Två enmansföretagare fick till slut betala närmare en halv miljon var ur egen ficka. Den ena var försäkrad och betalade i självrisk, medan den andre var oförsäkrad och betalade i skadestånd. Reglerna är otydliga Enligt Johnny Persson finns det en oro hos entreprenörerna eftersom det är svårt att följa säkerhetsföreskrifterna. Han menar att en del regler är otydliga och måste tolkas medan andra anser han är omöjliga att följa. - Att man inte får använda öppen låga är en fråga som går att lösa, men regler om att man till exempel ska ha vattenslang på taket är i vissa fall omöjligt att följa. Det skulle kräva slangar som är 400 till 500 meter långa. Vi har försökt tidigare men fått ge upp av praktiska skäl varför vi numera utökat antalet brandsläckare istället, säger Johnny Persson. Skriftliga tillstånd svåra att få Förutom kravet på vattenslang menar Johnny Persson att kravet på skriftliga tillstånd i vissa fall är omöjligt att leva upp till. Vi tvingas också bryta mot säkerhetsreglerna vid mindre, snabba reparationer. Vi klarar inte av att få in de nödvändiga påskrifterna av delegeringar och tillståndsansvariga innan vi startar jobbet, och enligt brandskyddsföreningens regler får vi aldrig starta utan skriftligt tillstånd, säger Johnny Persson. Svårt att se problemet Harald Ullman tycker inte att de här reglerna borde utgöra problem för entreprenörerna. Enligt honom är det inget tvång att ha vattenslang på taket. Försäkringsbolagen anser idag att man har två alternativ, man har accepterat extra brandsläckare som alternativ, säger Harald Ullman. När det gäller de skriftliga tillstånden tycker Harald Ullman att det inte är entreprenörens problem utan fastighetsägarens. Det är fastighetsägaren som ska se till att organisera det och om man inte får tillståndet ska man inte utföra arbetet, säger han. I andra branscher fungerar det Harald Ullman tycker att tätskiksentreprenörerna själva borde kunna organisera verksamheten som andra organisationer gör. Det kan handla om att få beställaren att delegera arbetet och utse en tillståndsansvarig, en oberoende kontrollant, som kan följa med entreprenören ut eller att man själv ordnar med en tillståndsansvarig som ser till att allt genomförs så som det ska. Takläggarna ställer upp på saker som de inte borde göra. Andra entreprenörer, som rörläggare, som måste åka ut på akuta arbeten, fixar att följa reglerna, säger Harald Ullman. Vår bransch är speciell Johnny Persson menar att till skillnad från andra yrkesgrupper, som smeder och rörläggare, så arbetar takmontörer kontinuerligt med Heta Arbeten. 11

12 Fästteknik för Låglutande tak. Utnyttja vår spetsteknologi vid montage av tätskikt: Beprövad och innovativ infästningsteknik från SFS intec Våra system möjliggör rationell infästning till flera typer av underlag som stålprofiler, betong, lättbetong och trä. Systemet ISO-TAK är ett exempel på en intelligent lösning, baserad på hylsor och infästningar som anpassats för att fästa isoleringen mot underlaget. Finns även med skruven förmonterad i hylsan. - hjälper dig att välja fästelement SFS intec AB, FasteningSystems Olivehällsvägen 10, SE Strängnäs T , F Turn ideas into reality. 12

13 Fortsättning från sidan 11 - Vi måste tillsammans skapa tydliga regler för heta arbeten Det är vår vardag. Det är viktigt för oss att alltid kunna tolka reglerna och när vi inte får det till att fungera så måste försäkringsbolagen ta hänsyn till det, säger Johnny Persson. Takföretag med egen policy Icopal Entreprenad AB är Sveriges största takentreprenadföretag med 160 anställda takmontörer. Vd Johnny Persson har tagit fram en egen intern policy för företaget, för att de anställda ska känna sig trygga i att de gör rätt. Som företagsledare måste man peka med hela handen och säga att så här gör vi. Om det är otydliga tolkningar av reglerna så blir det bara förvirrande för de anställda. De måste vara trygga i sin situation och sitt genomförande, säger Johnny Persson. Många små entreprenörer De flesta entreprenörer är mycket mindre än Icopal EntreprenadAB, de är små företag med omkring tio anställda, och Johnny Persson menar att regelverket är för komplicerat och otydligt för att kunna efterlevas av alla idag. Det är enligt honom angeläget att TIB och Svenska Brandskyddsföreningen upprättar ett gemensamt regelverk för Heta Arbeten på tak, eftersom bristerna i regelverket påverkar entreprenörernas arbetssituation. Det är inte bara för att entreprenören ska känna sig trygg, det är även för att beställaren ska kunna veta vad som gäller. Ytterst ansvarig är ju den som har försäkrat huset. Byggherren och huvudentreprenören tar en ekonomisk risk men har idag svårt att bedöma om regelverket efterlevs. Till och med arbetschefer på byggplatser kan inte det här för att det är så komplext, det kan hända att de inte vill vara tillståndsansvariga, säger Johnny Persson. Takföretagen måste ställa krav Harald Ullman menar att tätskiktsentreprenörerna måste ställa högre krav på beställaren. Han anser inte att reglerna är så svåra. Det handlar om att man ska ha tillstånd och en tillståndsansvarig som skriver under tillståndsblanketterna, man ska ha behörighet och så ska man ha brandvakt, säger han. Om tillståndsansvarig tar sitt ansvar och ger tillstånd har man, enligt Harald Ullman, tillämpat reglerna. I tillståndet ska det stå preciserat hur reglerna tolkas, exempelvis hur länge brandvakten ska stanna. Ingen vinner på otydlighet Johnny Persson har, som styrelsemedlem i TIB, diskuterat de här frågorna sedan det senaste regelverket kom för snart tjugo år sedan. Förhoppningen är nu att ta fram en gemensam policy motsvarande dem som finns internt på många företag. Tydligheten krävs för att man ska kunna styra upp det, menar han och jämför med regelverket för arbetsmiljöarbetet som var luddigt skriven 1980 och inte förbättrade säkerheten på arbetsplatserna. När det 1993 blev en uppstyrd lag ett klargörande av regelverket för säkerheten på våra byggarbetsplatser resulterade det i att säkerhetsnivån höjdes och därmed sjönk riskerna för våra anställda säger Johnny Persson. TIBs ambition är bra Harald Ullman anser att även om försäkringsbolagen inte kommer ändra reglerna så borde det gå att upprätta tumregler för vad takläggare måste tänka på och han tycker att TIBs ambition är bra. Det är bra att de förstår att det är allvarligt och att de vill göra något åt det, säger han. Men han menar att det handlar mycket om att tätskiktsentreprenörerna måste ställa mer krav, i stället för att vilja ha ändrade regler och branschspecifika tolkningar. Man underskattar sina möjligheter att åstadkomma att beställaren tar ansvar för att säkerhetsreglerna följs, säger Harald Ullman. Nu måste vi lösa det här Men förhandlingarna med Svenska Brandskyddsföreningen går trögt. Det känns väldigt frusternade att vi för närvarande inte kan få de sista pusselbitarna på plats. Vi har inga planer på ett ökat risktagande för försäkringsbolagen utan har även bidragit med en del skärpningar av regelverket. Vi vill bara få enkla, klara och genomförbara regler. Det har nu gått ett antal månader och vi närmar oss vårt årsmöte i april. Vi i styrelsen kan inte ha den här frågan i luften längre utan nu måste vi antingen komma till ett beslut eller så får vi erkänna att vi har misslyckats och därmed ge upp frågan, säger Johnny Persson 13

14 Säkrare utan gasol Hotell Opalen i Göteborg valde Jackopor - Vi erbjuder skräddarsydda lösningar vid isolering av tak Mataki UnoTech Plus Nu har vi utvecklat tekniken ytterligare ett steg. Mataki UnoTech Plus är ett ännu tryggare taksystem som installeras helt utan gasol. Det bitumenbaserade tätskiktet sammanfogas i stället med en eldriven varmluftsautomat. Det gör installationen både enkel och säker. Dessutom blir skarven starkare, vidhäftningen bättre och brandrisken betydligt mindre. - Vi levererar takfall i både EPS och XPS Välkommen till oss på Jackon! Jackon AB Box 38, Kållered Telefon: Telefax: order mail: Med Mataki UnoTech Plus får du ett tåligare tak med lång livslängd. Det kan vi garantera med säkerhet. TM PLUS I KANTEN sammanfogas utan gasol minimal brandrisk bättre vidhäftning 15 års trygghetspaket CE- och P-märkt Trelleborg Waterproofing AB Tel Fax

15 TIB genomför Informationskampanj för medlemmars Arbetsmiljöarbete Fall från höjd är av de främsta orsakerna till längre sjukskrivningar inom byggbranschen, och en tredjedel av dödsolyckorna är fallolyckor. Den här typen av olyckor har ökat sedan 2004 och många olyckor går att undvika genom att vara noggrann och systematisk i sitt arbetsmiljöarbete. För att öka medvetenheten och styra upp säkerheten på tak så har TIB tagit fram en sammanfattning om vad man ska tänka på i arbetsmiljöarbetet på tak. TIBs lathund för miljöskyddsarbete Sofie Jönsson, kvalitetssamordnare på Constructech Sweden AB, har tagit fram materialet på uppdrag av TIB. I och med några svårare olyckor förra året blev det än mer angeläget att flagga för vikten av säkerhet på tak. Materialet är tänkt att förenkla för takentreprenörer och hjälpa dem i arbetsmiljöarbetet, säger Sofie Jönsson. Dyster statistik gör arbetsmiljöfrågor angelägna Statistiken är dyster och talar sitt tydliga språk. Medan de anmälda arbetsolyckorna med frånvaro totalt har minskat med tio procent i Sverige, mellan åren 2005 till 2007, rapporterar Arbetsmiljöverket att arbetsolyckorna inom byggbranschen har ökat med 2,5 procent. Fall från höjd var orsaken bakom var åttonde olycka. ARBETSMILJÖARBETE FÖR TAKENTREPRENÖRER Anpassat för tätskiktsmontörernas arbetsförhållanden I informationsmaterialet som TIB har tagit fram finns regler om arbetsmiljö, vilket arbetsmiljöansvar som företagsledaren har och exempel på hur man kan arbeta systematiskt för en säkrare arbetsmiljö med bland annat checklistor. Checklistorna är anpassade efter just tätskiktsmontörernas arbetsförhållanden. Materialet innehåller inte alla regler i detalj utan är mer en sammanställning av vad man som entreprenör ska tänka på. Det är tänkt att fungera som en väckarklocka. Arbetsmiljöarbetet är inte svårt, det gäller bara att inte glömma bort det, säger Sofie Jönsson. Säkerhetsarbetet är viktigt Sofie Jönsson tror att en ökad konkurrens under högkonjunkturen kan ha bidragit till att olyckorna har ökat de senaste åren. Det har byggts mycket och det höga tempot kan ha bidragit till att man under senare år tummat något på säkerheten. Kortsiktigt kan det tyckas kosta för mycket och ta för lång tid, men händer det väl någonting kan det ha stora konsekvenser. Det är både liv och pengar som står på spel, säger Sofie Jönsson. Titta i TIBs lathund för arbetsmiljöarbete med jämna mellanrum. 15

16 Vi har spårat den säkraste lösningen på tak Spåren i skivan av stenull gör att fukt i taket kan torka ut. Fukt som kan vara byggfukt eller fukt tillförd genom otätheter torkas bort utan mekanisk ventilation. Spåren är anslutna till huvar på taket eller öppningar i sargen och vindrörelser runt byggnaden sätter snurr på den något uppvärmda luften i spåren. Spåren leder till Finland där lösningen använts i mer än 20 år utan bekymmer med något tak. Det är numera den enda efterfrågade konstruktionen där. Brandsäkert och fuktsäkert på samma gång det kallar vi Paroc Protection. Läs mer på och PAROC ROS 30g Underskiva Air viktigt att arbetsgivare vet att det har ett arbetsmiljöansvar Som arbetsgivare har du arbetsgivaransvar och i det ingår arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska aktivt arbeta för att minimera risker Med arbetsmiljöansvar menas skyldighet att vara aktiv och genomföra åtgärder för att ta bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall och på så sätt se till att arbetsmiljön blir bra. Arbetsgivaren har huvudansvar Varje arbetsgivare har huvudansvaret för sina arbetstagares arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar gäller alltid fullt ut även om det samtidigt finns ett ansvar t.ex. för den som utför projektering, för den som tillverkat en maskin som används eller för den som har samordningsansvar. I arbetsgivarens ansvar ligger också att: Hålla sig uppdaterad med gällande föreskrifter. Tillse att lämpliga skydd finns att tillgå och att de används. Se till att personalen har tillgång till lämplig information och att de har en för uppgiften relevant utbildning. Arbetsmiljöarbete bygger på samverkan. Varje anställd ansvarar för att påtala eventuella brister i säkerheten på arbetsplatsen för sin arbetsgivare eller för skyddsombudet. Den offentliga tillsynen av arbetsmiljölagstiftningen görs av Arbetsmiljöverket. Läs TIBs folder Arbetsmiljö för takentreprenörer 16

17 Konjukturläget kommer att påverka våra medlemmar Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som vissa befarar kommer bli mycket värre än den på nittiotalet. Byggindustrin har drabbats av en kraftig inbromsning och enligt Konjunkturinstitutet räknar två av tre byggföretag med fallande orderingång och minskat byggande framöver. Under det sista kvartalet 2008 varslades över 5000 personer i branschen. Konjunkturläget märks aningen senare för oss För stunden har de flesta av TIBs medlemmar kanske inte märkt av det förändrade konjunkturläget. Tätskiktsarbetena kommer ofta in sent i byggprocessen och de flesta jobbar fortfarande med det som redan var beställt och påbörjat. Viktigt att vara medveten om det allvarliga läget Men enligt TIBs ordförande Ulf Wernquist kan man se en viss nedgång på förfrågningarna och han tycker att det är rimligt att förvänta sig en nedgång även på tak- och tätskiktsjobben. Han menar att det, som entreprenör, är viktigt att veta om det allvarliga läget så att man agerar rätt. Större vaksamhet och var rädd om kompetens Man måste, som aktör, bli mer vaksam på beställarens betalningsförmåga och vissa i branschen kommer få ändra sin yrkesinriktning lite för att behålla personalen, säger Ulf Wernquist. Det handlar då om att ändra verksamhetsinriktningen temporärt för att kunna bibehålla välutbildad och kompetent personal så att man som entreprenör är beredd när konjunkturen kommer igen. Passa på att utbilda personalen När nu konkurrensen hårdnar är det än mer angeläget att kunna visa på visa på kompetens och seriositet. Konjunkturläget är ytterligare ett incitament att se till att ha vidareutbildning och certifieringar. Enda sättet är att bevisligen ha kunnig och engagerad personal i alla delar. Det gäller att kunna tydliggöra sin seriositet inför alla bestellarkategorier, förklarar Ulf Wernquist. Risk för lägre kvalitet med hårdare konkurrens Ett hårdare konkurrensläge kan innebära en risk att det tummas på kvaliteten för att kunna sänka utgående priser. Något som kommer straffa sig i långa loppet, enligt Ulf Wernquist. Vi måste övertyga beställare att inte sänka kvalitetskraven i upphandlingarna, säger han. Ulf Wernquist poängterar att man som TIBmedlem inte är ensam. Branschorganisationen kan fungera som det nätverk medlemmarna kan behöva för att bolla frågor kring hur konjunkturläget påverkat företaget, menar han. 17

18 bra med Skräddarsydd utbildning i HETA ARBEten För tak-och tätskikt Förra året blev TIB godkänd utbildningsgivare för Heta Arbeten av Svenska Brandskyddsföreningen. Med TIBs utbildning som grund kan medlemmarna nu få Svenska Brandskyddsföreningens certifikat. Utbildning blir konkurrenskraft Constructech Sweden AB i Strängnäs är godkänd arrangör av TIBs kurser. Sedan december har de här hållit kurser i Heta Arbeten, skräddarsydda för takmontörer med exempel ur tätskiktsentreprenörernas verksamhet. Bra med anpassad utbildning till tak och tätskikt Den åttonde april gick den fjärde kursen i ordningen av stapeln. Fjorton tätskiktsmontörer från flera olika företag i mellersta Sverige deltog. Det nya upplägget uppskattades av deltagarna. Stig Andersson, från Årsta Tak i Uppsala, har varit takläggare sedan 1968 och gått Heta Arbeten-utbildningar sedan kravet infördes. Det här är fjärde gången han går utbildningen och han tycker det är bra att kursen är anpassad till tak och tätskikt och att alla deltagare håller på med samma sak. Det blir mer målinriktat och innehållet mer väsentligt. Vi pratar samma språk allihop, säger Stig Andersson. När Stig Andersson gick kursen förra gången var den inte gjord för takmontörer, den vände sig då till alla yrkesgrupper som arbetar med Heta Arbeten. I den vi gick för fem år sedan vad det mycket som inte var för oss, då var det nästan så att kursledaren frågade oss vad som gällde på tak, säger han. Det är viktigt för oss att gå kursen Flera av deltagarna säger också det är viktigt att gå kursen, för att lyssna om det är några förändringar i regler och nya riktlinjer. Kenny Palm, från RPK Takbeläggningar, menar att det är viktigt för säkerheten att känna till de gällande reglerna. Konsekvenserna kan bli stora skadestånd och till och med fängelse. Om det skulle hända något, bli en brand eller så, så vet man att man har gjort allt man måste göra. Om man har tagit alla nödvändiga åtgärder för att förhindra branden så har man ryggen fri, säger Kenny Palm. 18

19 Att tänka på med ROT-avdraget Skriv in rätten att tilläggsdebitera TIBs rekommendationer är att entreprenören skriver in rätten att få tilläggsdebitera arbetskostnad och moms i anbud och beställningserkännande, kostnader som inte går att få ersättning för från Skatteverket om beställaren redan har utnyttjat det maximala hushållsskatteavdraget. Nya bestämmelser från och med den första juli gör att entreprenören inte kan var säker på att få ut ersättning från Skatteverket. ROT-avdraget gäller från december 2008 ROT-avdraget återinförs och regeringen tar det slutliga beslutet i maj i år. Förslaget som ska godkännas innebär att man kan söka skattereduktion för arbeten som påbörjades efter den 7 december ROT-avdraget ingår i vad regeringen kallar hushållsskatteavdrag och förslaget är att reglerna ska införas permanent. Ha koll på vad som ingår I det nya förslaget om hushållsskatteavdrag ingår både hushållsarbete och reparations- och byggnadsarbete. Det maximala avdraget per person och år föreslås vara femtio procent av , men i det beloppet ingår även de avdrag som fastighetsägaren har för hushållsnära tjänster. Från 1 juli är det entreprenören som redovisar Arbeten som är fakturerade efter den första juli i år ska regleras direkt på fakturan av den som har utfört arbetet. Fram till den sista juni är det som tidigare fastighetsägaren som själv yrkar på avdrag i sin självdeklaration. Efter den första juli är det entreprenören som ska redovisa till Skattemyndigheten vilket avdrag han har gjort gentemot kunden. Försäkra dig om beställarens tidigare uttag Eftersom fastighetsägaren inte får göra avdrag grundat på mer än per år, inklusive hushållsnära tjänster, är det därför viktigt att beställaren inte redan har gjort uttag så att max-beloppet överskrids. I det förslag som ligger sägs ingenting om hur entreprenören kan försäkra sig om att beställaren redan har utnyttjat sin avdragsrätt fullt ut. Uppgifterna är sekretessbelagda och kan inte lämnas ut av Skatteverket. KUNSKAP ÄR VÅRT VIKTIGASTE KONKURRENSMEDEL TiB-utbildning ger takläggaren högre status och takägare bättre tak. Vem som helst kan i dag kalla sig takmontör. Inga krav på speciell kompetens finns. Det går ut över takägarna som kan få problem med sina tak. Detta är skälet till att vi på Eurotak har initierat en utbildning genom TiB, vår branschorganisation. Vi har en lång tradition inom utbildning av våra entreprenörers takmontörer och nu har större delen av dem avslutat ett första program av kompletterande utbildningar genom TiB. Det är den största satsningen hittills i vår bransch och syftar till att stödja TiB som auktoritet när det gäller kompetensutveckling i takbranschen. Vi vill se fler takmontörer som är utbildade och behöriga genom TiB och som ger fastighetsägare tak med hög kvalitet och små bekymmer. Spjutvägen 5, Järfälla Tel: Fax: E-post: Auktoriserade Derbigum-entreprenörer över hela landet TÄTA TAK MED DERBIGUM Täta Tak är en komplett produkt för takköpare. Den innehåller allt från tätskiktet Derbigum till uppföljande kvalitetskontroller. Där ingår auktorisation och utbildning av entreprenörer och läggare. Där finns utveckling av produkt och läggningsteknik och där ingår 10+5 års garanti, 5.000:- löftena och all annan service. 19

20 Investera i kompetens. Det kommer att löna sig! TIBs kompetensbevis för tätskiktsmontörer För att få TIBs kompetensbevis ska tätskiktsmontören ha avklarat TIBs teoriutbildning med godkänt teoriprov. Kursen består av en introduktionsdag och efterföljande självstudier utifrån ett omfattande utbildningsmaterial. Kursen behandlar ämnesområden som byggfysik, byggnadslära, isolering, tätskiktsteknik, byggmiljö och säkerhet, lyftredskap och hjälpmedel, elsäkerhet, byggmatematik, byggekonomi och ritningsläsning. TIBs utbildningsmaterial är speciellt framtaget för tätskiktsmontörer och används även av BYN i utbildningar för yrkesbevis. För medlemskap i TIB krävs att minst hälften av producerande personal har kompetensbeviset. KOMPETENSBEVIS TÄTSKIKTSMONTÖR Hans Erik Albertsson Nummer: 1004 Utfärdat: Företagsledarutbildningen För medlemskap i TIB krävs att minst en i person företagsledande ställning har genomgått TIBs företagsledarutbildning. Utbildningen ger nödvändiga kunskaper i ekonomi, juridik och personalledning. I materialet ingår bland annat moment om gällande lagar och avtal, kostnadsbudgetering, arbetsgivaransvar, arbetsmiljö och säkerhet. Med utbildningspaketet får du även vår specialutvecklade mjukvara TIB takentreprenadprogram. TIB takentreprenadprogram en plattform för strukturerat företagande För att underlätta det administrativa arbetet med personal och ekonomi på företaget har TIB tagit fram specialutvecklad programvara för personalhantering, kalkyler och budget. Programvaran gör det enkelt att styra och administrera företaget. Utbildning Heta arbeten Arbeten med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg orsakar många bränder och kallas Heta arbeten. För att utföra så kallade Heta arbeten kräver försäkringsbolagen att takmontören har utbildning inom området och följer de säkerhetsregler och rutiner som finns. TIB erbjuder från och med juni 2008 utbildningar i Heta Arbeten som ger Brandskyddsföreningens certifikat. Kontakta TIBs kansli för information och bokning av utbildning. 20

TIBAKTUELLT. Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2008. för HETA ARBETEN. www.tib.se

TIBAKTUELLT. Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2008. för HETA ARBETEN. www.tib.se TM TIBAKTUELLT Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2008 stora Materialleverantörer samverkar med TIB TIB är ackrediterad utbildningsgivare för HETA ARBETEN Montörer med TIBS kompetensbevis ökar www.tib.se

Läs mer

TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA EXTREMARE VÄDER SÄTTER PRESS PÅ TAK- & TÄTSKIKTSFÖRETAG

TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA EXTREMARE VÄDER SÄTTER PRESS PÅ TAK- & TÄTSKIKTSFÖRETAG TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA Nr 1 - maj 2015 / Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare TIB-AUKTORISATION VINNER MARK I OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR EXTREMARE

Läs mer

Säkrare byggarbetsplatser

Säkrare byggarbetsplatser Halmstad Högskola Sektion för Ekonomi och Teknik Byggingejörsprogrammet Säkrare byggarbetsplatser En rapport om arbetsmiljö i allmänhet och fallolyckor i synnerhet Martin Andersson & Peter Vikard Halmstad,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

TILL konsument. anlita hantverkare

TILL konsument. anlita hantverkare TILL konsument tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2005. Det är ofta slarv som leder till olyckor

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2005. Det är ofta slarv som leder till olyckor AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 DEC 005 Foto: Leo Holmgren-Recht Med elsäkerheten som ledstjärna: Det är ofta slarv som leder till olyckor Ännu bättre medlemsservice

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Kompetens, var god HÖJ!

Kompetens, var god HÖJ! Av Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer Kompetens, var god HÖJ! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas Författarna Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer är frilansjournalister

Läs mer

Nu kör vi frukostmöten

Nu kör vi frukostmöten Nr 3 april 2013 Nu kör vi frukostmöten Lagskolan, del 3 Vi träffar veteranpoolen Central styrning eller entreprenör? Aktuella kartor säljer! Fyll på inför sommaren Ställ ingår Vägatlaser, delkartor, cykelkartor

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Trygg & Säker. Se över dina investeringar och ditt sparande. i vardagen. Ut ur jobb in i en ny framtid. Medlemskapet - din inkomstförsäkring

Trygg & Säker. Se över dina investeringar och ditt sparande. i vardagen. Ut ur jobb in i en ny framtid. Medlemskapet - din inkomstförsäkring ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Trygg & Säker i vardagen Ut ur jobb in i en ny framtid Kraven på den svenska arbetsmarknaden ökar Se över dina investeringar och

Läs mer

4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus

4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd ANNONS Nr. 3

Läs mer