Att läsa biologi 2015/2016. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att läsa biologi 2015/2016. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)"

Transkript

1 Att läsa biologi 2015/2016 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

2 Klubbans biologiska station 100 år Studenterna år 1918 hade inga sjöstövlar utan fick kavla upp kjolarna och byxbenen när de skulle studera organismerna i havsviken. Fotot är taget i Kilviken av Rosén. I studenternas fotoalbum står det Småvadare (Kilviken). Produktion: IBG, juli Omslagsbild: Klubbans biologiska station, Elisabeth Långström Redaktörer: Elisabeth Långström, Kerstin Westberg, Per Enström.

3 Välkommen till Institutionen för biologisk grundutbildning, IBG! Nu är en perfekt tid att studera biologi! 2000-talet är biologins århundrade och aldrig tidigare har det varit så snabb och spännande utveckling inom biologin som nu. Vår institution erbjuder Sveriges bredaste utbud av kurser i biologi, bioinformatik och bioteknik. Vi är stolta att utbilda biologer och bioteknologer som kommer vara med och utveckla framtidens biologi. Våra utexaminerade studenter arbetar med akademisk forskning eller finns på olika positioner i samhället, på företag, myndigheter, i Sverige eller i någon annan del av världen. Där bidrar de med sina kunskaper och färdigheter för en bättre värld. Uppsala universitets biologiutbildningar har ett rikt utbud av distans-, kvälls-, nät och sommarkurser, men majoriteten av våra kurser är del av utbildningsprogram: kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi kandidatprogrammet i miljövetenskap (Campus Gotland) masterprogrammet i biologi (nio inriktningar) masterprogrammet i tillämpad bioteknik masterprogrammet i molekylär bioteknik masterprogrammet i bioinformatik civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik. lärarprogrammet I denna lilla skrift finns information om vår institution, regler kring biologiutbildningen, praktiska tips och svar på frågor som ofta ställs till oss. Du hittar ytterligare information, blanketter, scheman och annat du kan behöva på våra hemsidor: Jag hoppas att du ska finna dessa sidor väl värda ett besök. Varmt välkommen till att läsa biologi hos oss! Margareta Krabbe, prefekt 3

4 Innehåll Organisation...8 Praktisk information...8 Passerkort och campusområden...8 Datorer och e-post...9 Trådlöst nätverk...10 Bibliotek...10 Telefon...11 Utskrifter och kopiering...11 Kurslitteratur och kompendier...11 Avgifter för resor och logi...12 Labbrockar...12 Information från IBG...12 Kursombud...13 Adress- och namnändringar...13 Studiesociala frågor...14 Studievägledning...14 UUs centrala studie- och karriärvägledning respektive TekNats karriärvägledning...15 Studenthälsan...15 Studievanor...15 Försäkringar...15 Studiemedel...16 Studentinflytande påverka dina studier...17 Kår och nation...17 Studentorganisationer...17 Biologiska Ämnesrådet (BÄR)...17 X-sektionen...18 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå...18 Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi...19 Masterprogrammet i biologi

5 Cell- och molekylärbiologi...21 Ekologi och naturvård...21 Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME)...22 Evolutionsbiologi...22 Genetisk och molekylär växtbiologi...22 Immunologi och infektionsbiologi...22 Limnologi Inlandsvattnens ekologi och miljö...22 Miljötoxikologi...23 NABiS Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik 23 Masterprogrammet i tillämpad bioteknik...23 Masterprogrammet i bioinformatik...24 Masterprogrammet i molekylär bioteknik...24 Civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik (X)...25 Fristående kurs...26 Öppen fördjupningskurs...26 Lärarutbildning...26 Utbildningen regler och praktiska tips...27 Terminstid och lediga dagar...27 Läsåret 2015/ Undervisningsfria dagar:...27 Studiehandböcker och kursplaner...28 Ansökan och urval...28 Dispens...29 Uppskov med kurs- eller programstart...29 Antagning till senare del av program...29 Registrering på kurs...30 Examination och betyg...30 Betygsombudsmän...31 Plagiat och fusk...31 Omtentor...32 Omtentamen för biologi/tillämpad bioteknik ges enligt följande schema

6 Tröskelvärden...33 Dokumentation av studieresultat och registerutdrag...33 Tillgodoräknande...33 Studieuppehåll...34 Studieavbrott...35 Intyg...35 Obligatorisk närvaro?...35 DiaNa kommunikationsträning...35 Språkverkstaden...36 Examensarbete koordinatorer...36 Planering av examensarbete...38 Ansökan och registrering...38 Utförande...39 Examen...40 Regler...40 Examensbevis...40 Att läsa utomlands...41 IBGs utbyten...41 Behörig att söka utlandsstudier vid IBG är den som uppfyller något av följande krav:...42 Att läsa biologi på annan ort i Sverige...43 Forskarutbildning...44 Forskningsavdelningar inom biologi vid Uppsala universitet...45 Institutionen för cell- och molekylärbiologi (www.icm.uu.se)...45 Institutionen för ekologi och genetik (www.ebc.uu.se/forskning/ IEG)...45 Institutionen för organismbiologi (www.ebc.uu.se/forskning/ IOB)...46 Campus Gotland...46 Biologernas arbetsmarknad...46 Yrkeslivsanknytning

7 Administrativ personal vid IBG...48 Programansvariga för IBGs program...52 Kartor...53 EBC Evolutionsbiologiskt centrum...53 BMC Uppsala biomedicinska centrum...54 Polacksbacken Ångströmlaboratoriet och ITC

8 Organisation IBG är den biologiska sektionens gemensamma organisation för grundutbildning. Lärarna (professorer, lektorer, forskarassistenter, doktorander och övriga) kommer främst från sektionens forskningsinstitutioner: Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM), Institutionen för ekologi och genetik (IEG) samt Institutionen för organismbiologi (IOB). I IBGs styrelse ingår representanter för universitetslärare, doktorander, teknisk-administrativ personal samt studenter. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden och fattar beslut som rör IBGs arbete. Vid sidan om styrelsen finns också en studierektorsgrupp, där studie rektorerna i biologi vid forskningsinstitutionerna ingår. Studierektorsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och förbereder bl.a. ärenden inför IBGs styrelsemöten. Prefektrådet i biologi består av prefekterna för de biologiska institutionerna och sektionsdekanen i biologi. Prefektrådet sammanträder varannan vecka för att behandla övergripande principiella utbildningsfrågor som rör biologi. Varje utbildningsprogram har ett programråd bestående av programansvarig, lärar-, yrkes-, samt studentrepresentanter. IBG och de biologiska forskningsinstitutionerna är en del av fakulteten för teknik och naturvetenskap (TekNat) vid Uppsala universitet, Praktisk information Passerkort och campusområden IBG har föreläsningssalar, grupprum, kurslaboratorier, datorsalar, student uppehållsrum och studentkök vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och kurslaboratorier och datorsalar på Biomedicinskt centrum (BMC). Se karta för BMC sid 54. På BMC finns övriga salar och uppehållsrum som gemensam resurs för hela BMC. En del kurser, framför allt inom civilingenjörsprogrammet, har även undervisning förlagd till Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt Centrum (ITC) på Polacksbacken. 8

9 På somliga biologikurser ingår undervisning med övernattning vid fältstation. Framförallt utnyttjas Norr Malma (vid sjön Erken i närheten av Norrtälje) och Klubbans biologiska station (vid Fiskebäckskil på Västkusten), IBGs lokaler är öppna vardagar under terminstid. Övrig tid krävs passerkort med särskild programmerad behörighet för att komma in. Passerkortet är kopplat till din kursregistrering. Passerkort lämnas ut av Jan Ekström på IBG-kansliet, EBC och av receptionen på BMC, B7:1. Datorer och e-post För att använda IBGs datorer måste du ha ett konto hos UpUnet-S (Uppsala universitets datornät för studenter) och vara registrerad på en IBG-kurs. Konto hos UpUnet-S skaffar du med en PIN-kod som skickas ut efter antagningsbesked 2. Information om studentkonto hittar du på Studentportalen, studentportalen.uu.se. Med ditt UpUnet-S konto följer en e-postadress, en personlig sida med studieinformation, en hemsida och en filarea. Du behåller samma identitet och e-postadress under hela din studietid vid universitetet. Alla dessa tjänster kommer du åt genom att logga in på Studentportalen på Föredrar du att använda ett annat e-postkonto kan du vidarebefordra all e-post till det konto du använder. I och med att du registreras på en kurs vid IBG, får du behörighet att logga in på IBGs datorer med det användarnamn och lösenord som du fått genom UpUnet-S (lösenord A; på domänen user.uu.se). Observera att du inte ska spara dina dokument på skrivbordet. Datorernas skrivbord rensas automatiskt efter utloggning. Däremot kan du spara dina filer på X som är en direktkoppling till din filarea på studentportalen (max 200 MB). På EBC (Norbyvägen 18B) finns tre datorsalar och i källarplanet på BMC (A10 och A11) finns två datorsalar som tillhör IBG. Det finns en scanner i Disketten (EBC) och en i Chipset (BMC) samt i varje studentkopiator. Samtliga datorsalar kan bokas av kurser för schemalagd undervisning (se bokningsschema på dörren) men får annars användas när de är lediga, även på kvällar och helger. Observera att dörrarna är larmade på 9

10 kvällar och helger och därför måste vara stängda. På BMC krävs alltid passerkort för att komma in i datorsalarna. På EBC krävs passerkort efter kl vardagar, samt alla tider under helger. Trådlöst nätverk Trådlöst nätverk (WLAN) finns på EBC och BMC, i anslutning till student uppehållsrum, bibliotek och laborationsutrymmen. Du som har en egen bärbar dator kan via WLAN koppla upp dig mot Internet. Du loggar in med ditt studentkonto med hjälp av ditt användarid och lösenord A. Observera att det trådlösa nätet med namnet UpUnet-S är ett oskyddat nät. Detta innebär att vem som helst kan ta del av din kommuni kation. För att skydda känslig information såsom lösenord bör du använda HTTPS där det är möjligt; t.ex. https://webmail.uu.se. Det går att skicka och hämta e-post via krypterad SMTP och IMAP via universitetets centrala e-postservrar; läs på supportsidan UpUnet-S och IT-stöds användarsidor uadm.uu.se/it/student/upunet-s. Bibliotek Biologibiblioteket på EBC (Norbyvägen 18B) är en del av Upp sala universitetsbibliotek. Där finns biologisk litteratur och tillgång till olika databaser. Se för Biologibibliotekets öppettider. BMC-biblioteket är också en del av universitetsbiblioteket. Där finns biomedicinsk, molekylärbiologisk samt immunologisk litteratur och liknande. Biblioteket har läsesalar. För att skaffa bibliotekskort behöver du bara besöka biblioteket och prata med personalen. Om du är registrerad får du ett kort som gäller för universitetets alla biblioteksfilialer. Gå in på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida för mer information: Det finns även tillgång till litteratur vid IBGs laboratorier och fältstationer. Den litteraturen är avsedd att användas i samband med undervisningen och hemlån är normalt inte tillåtet. 10

11 Telefon Telefon för att ringa studierelaterade ärenden finns vid IBGs kansli på EBC. Utskrifter och kopiering Vid Uppsala universitet används systemet Korint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument. För att kunna använda det behöver du dina inloggningsuppgifter (student-id och lösenord A) samt ditt passerkort till Uppsala universitet. Betalningen sker genom ett PayEx-konto som du kan överföra pengar till på flera olika sätt, till exempel genom bank- och kreditkort, direktbetalning via internetbank, bankgiroöverföring eller via PayEx kontantkort/spendonnet som kan köpas hos 7Eleven och Pressbyrån. Mer information om Korint och instruktioner för hur du registrerar och laddar ditt kort med pengar finns på korint.uu.se. Du hittar en mer detaljerad instruktion på IBGs webbsida, Korintskrivare finns i många datorsalar på EBC och BMC samt i studentutrymmen på BMC. Kurslitteratur och kompendier Kurslitteraturen som används på olika kurser finns angiven i kursplanen som finns på kurssidan i Studentportalen och på IBGs webb. De flesta kursböckerna är på engelska. Utöver detta tillkommer ofta kompendier. Det är oftast inte obligatoriskt att ha en viss kursbok, men en stark rekommendation. Undervisningen bygger på att alla på kursen har tillgång till litteraturen. Du ansvarar själv för anskaffning av kurslitteratur. Kursböckerna finns att köpa i Studentbokhandeln och i Akademibokhandeln, samt via olika näthandlare. Begagnade böcker kan ibland köpas genom förmedling på Uppsala studentkår. Biologibiblioteket har också ett eller flera exemplar av alla kursböcker i biologi. En del böcker kan lånas från nationsbiblioteken. IBG förmedlar inte begagnad kurslitteratur och har inte heller kursböcker till utlåning. På många kurser ingår kompendier och kopierat material i kurslitteraturen. Du kan köpa detta material av IBG. Observera att visst material, t.ex. laborations handledningar, är nödvändigt för att kunna delta i obligatoriska moment. Ofta förändras materialet 11

12 mellan olika kurstillfällen och du kan därför inte räkna med att låna material från tidigare studenter. Kompendieavgiften kan betalas till kursadministratören vid registreringstillfället till kursen eller vid någon annan tidpunkt som anvisats. Du får då ett kort som kvitto som du sedan kan visa för läraren på kursen för att få ut kursmaterialet. Kompendieavgiften baseras på det antal kopierade sidor som beräknas för en viss kurs. Du får uppgift om denna kostnad när du antagits till en kurs; du kan också få denna uppgift på IBGs kansli. Avgifter för resor och logi IBG tar inte ut avgifter av studenter för resor eller övernattningar i samband med obligatoriska exkursioner och fältkurser. Om du väljer att inte resa med det anvisade färdmedlet, ofta abonnerad buss, måste du dock bekosta resan själv. Du bekostar själv dina måltider under vistelser på fältstationerna. Undantag från avgiftsfriheten gäller kurserna Biodiversitet och ekologi i Yunnan, sommarkurserna Fjällets växter och ekologi, Marina miljöer, samt våra distanskurser. Labbrockar Vid laborationer måste du bära labbrock. Du kan köpa labbrock av IBG eller låna mot en depositionsavgift. Nya rockar säljs till subventionerat pris (300 kr) och begagnade rockar säljs ännu billigare ( kr). Försäljning och utlåning sköts av laboratorieassistenterna på BMC och EBC. IBG tillhandahåller labbrockar endast till studenter som är registrerade vid någon av IBGs kurser. Information från IBG IBG strävar efter att all information ska finnas på webbplatsen samt på Studentportalens webbplats Varje kurs har en egen kurswebbsida med länk till student portalen där schema för kursen ska finnas i god tid före kursstart. Alla kursansvariga lärare har möjlighet att lägga ut kursrelaterat material på Studentportalen. På IBGs webbsida hittar du information 12

13 om terminstider, omtentamen, adresser och telefonnummer, ansökning till kurser m.m. Vi har ett kalendarium på IBGs förstasida där vi lägger ut viktiga händelser och vi lägger ibland ut information på facebooksidan Biologisk grundutbildning, Uppsala. För att hjälpa dig inför valet av kurser anordnar IBG kurs informationsdagar en gång per termin, där lärare presenterar fördjupnings kurserna i biologi i en posterutställning och finns på plats för att svara på frågor om kursen. Allmän information om IBGs och biologiska ämnesrådets (BÄRs) verksamhet skickas ut via e-post till den e-postadress som du får i samband med att du ansluter dig till UpUnet-S. Om du inte använder denna e-postadress är det mycket viktigt att du begär vidaresändning av e-post till den adress du föredrar att använda (Se Datorer och e-post). Kursombud Alla kurser ska utse två kursrepresentanter vid kursstart. I de kurser som ges på engelska ska två svenska och två engelskspråkiga kurs ombud utses (för kurser med få deltagare räcker det med en representant). Kursrepresentanterna fungerar som kommunikationslänk mellan kursen och kursledningen och mellan kursen och IBG. Representanterna för alla kurser samlas två gånger per period för att under ett lunchmöte utbyta tankar och synpunkter kring kursen, praktiska arrangemang som gemensamma lokaler etc. IBG har samtidigt möjlighet att via kursrepresentanterna föra ut angelägen information till övriga studenter på kurserna. Om din kurs saknar kursombud kan du anmäla ditt intresse hos Elisabeth Långström eller Lisa Chytraeus på IBG. Adress- och namnändringar Adress- och namnändringar kan du själv lägga in i Studentportalen på eller anmäla till kursadministratörerna. Det är viktigt att du gör ändringen så snart som möjligt för att du ska få aktuell information från universitetet. 13

14 Studiesociala frågor Studievägledning Studievägledare vid Uppsala universitet ansvarar för vägledning och information om frågor som gäller studierna och arbetsmarknaden. De ska också kontakta studenter som klarat studierna dåligt under någon period eller som i övrigt tycks vara i behov av vägledning för studierna. Vänd dig till studievägledaren om du har frågor om dina biologistudier, arbetsmarknaden eller din studiesituation i övrigt, t.ex. om du är osäker på vilka kurser du ska välja. Studievägledaren hjälper också till med CV-granskning och granskning av personligt brev, samt kan fungera som bollplank eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar eller svårigheter. Som student på masterprogrammen ska du vända dig till programansvarig för att diskutera kursval och karriävägar. Kontaktuppgifter till studievägledare finner du under menyrubriken Om oss på Om du behöver intyg av något slag, t.ex. till CSN, kan du beställa hem dessa via Studentportalen. Du kan också vända dig till din studievägledare eller kursadministratör. Studievägledare handlägger också studieuppehåll och studieavbrott. Har du synpunkter på en viss kurs kan du vända dig till din studievägledare om du inte vill tala med lärarna direkt. Observera att studievägledarna alltid har tystnadsplikt. Det är bara om du och han/hon har kommit överens om det, som en studievägledare får föra vidare det ni diskuterat. Vänd dig också till studievägledare om du har något funktionshinder, t.ex. dyslexi eller hörselnedsättning, för att få information om vilken hjälp du kan få vid universitetet för att underlätta dina studier. Har du någon form av handikapp eller annat som gör att du behöver speciella hjälpmedel eller har problem att delta i ett visst undervisnings moment ska du i god tid kontakta en studie vägledare för att diskutera bästa möjliga lösning. Om du inte vet vart du ska vända dig kan du alltid pröva med dem; de kan oftast slussa dig vidare till rätt instans om de inte kan hjälpa dig direkt. 14

15 UUs centrala studie- och karriärvägledning respektive TekNats karriärvägledning Om du har frågor som rör studier utanför biologiområdet eller vill diskutera din studiesituation med någon person utanför IBG, vänd dig till Enheten för studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet ( , S:t Olofsgatan 10B, Där kan du också få registerutdrag från Uppdok och annat allmänt informationsmaterial. Även Teknat har karriärvägledning. På hittar du tips, råd och kontaktuppgifter till TekNats karriärcoach. Studenthälsan Studenthälsan erbjuder studierelaterad hälso- och sjukvård, samt motionsverksamhet. Information om tider, lokaler, m.m. finns på deras webbsida Du kan vända dig till dem om du har problem med din studie situation och vill diskutera detta med någon utomstående. De har också Våga tala-kurser för studenter med talängslan. Studievanor Att studera vid universitet innebär en stor skillnad mot t.ex. gymnasiet. Du har ett eget ansvar för att planera dina studier. Ofta ska stora mängder text läsas. Det gäller att få tiden att räcka till och att hitta en balans mellan studier och fritid. Du måste kanske förändra eller förbättra din studieteknik eller andra vanor för att få det att fungera. För att hjälpa dig med detta ges ibland föreläsningar och kurser om studievanor och studieteknik. Det finns en del litteratur och ett självstudie material som du kan låna. Om du vill diskutera studievanor eller studieteknik, kontakta studievägledare vid IBG, centrala studie- och karriärvägledningen eller Studenthälsan. Försäkringar Studenter vid Uppsala universitet är försäkrade under undervisningstid i universitetets regi (d.v.s. även exkursioner och av IBG förmedlat praktikarbete) och under direkt färd mellan bostaden och universitetet. Detta gäller dock bara om man är registrerad på en kurs. Försäkringe n täcker personskador genom olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. 15

16 Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. För mer information vänd dig till studie vägledningen. Som student har du möjlighet att teckna billigare hemförsäkring med flera försäkringsbolag, ofta med kravet att du studerar i en viss takt. Om du skadar dig vid ett undervisningstillfälle vid IBG ska du direkt anmäla detta till IBGs prefekt. Om du funderar på att läsa utomlands, kan det löna sig för dig att se över ditt försäkringsskydd. I många fall måste du kunna intyga att du har en godtagbar försäkring innan du får uppehållstillstånd och/ eller studie plats vid ett utländskt universitet. Inom EU/EES gäller den svenska sjukförsäkringen förutsatt att du kan visa ett Europeiskt sjukförsäkringskort (European Health Insurance Card). Kortet kan du beställa från Försäkringskassans webbsidor eller på Om du åker på studentutbyte genom universitetet eller IBG får du en speciell försäkring genom Kammarkollegiet. Den kan du också få om du ska göra ett hos oss registrerat examensarbete, projektarbete eller forskningspraktik vid ett utländskt universitet, myndighet, forskningsstation eller liknande. Kontakta i så fall vår utbyteskoordinator Eva Damm i god tid innan du ska åka. Studiemedel För utförlig information om studiemedel hänvisas till CSNs broschyrer samt webbsida: Tänk på att söka studiemedel i god tid före den termin ansökan avser. Observera att du alltid bör ansöka om studiemedel för ett helt år i taget, oavsett om du vet om/vad du kommer att läsa under hela detta år. Det ger dig ett bättre utgångsläge vid meritvärderingen för fortsatta studiemedel. Du kan alltid tacka nej om du inte läser kurser en viss termin. Uppsala universitet samarbetar med CSN genom att CSN har direktkontakt med studiedokumentationsregistret Uppdok. Handläggarna på CSN har alltså kontinuerlig tillgång till vilka kurser du är registrerad på och till dina studieresultat, utan att du ska behöva skicka med några registerutdrag med din studiemedelsansökan. För aktuella besökstider och kontaktuppgifter, se Om du blir sjuk, bör du sjukanmäla dig hos försäkringskassan, även om du inte uppbär sjukpenning. Även om du inte är folkbokförd i Uppsala kan det vara lämpligare att ringa till försäkringskassan här än till den på 16

17 din hemort. Om du är sjuk mer än 30 dagar och dina studier blir lidande, kan du få avdrag på din studieskuld. Sjukdomen kan ibland infalla väldigt olämpligt t.ex. i samband med en tenta och påverka hur många poäng du får en viss termin. CSN tar normalt hänsyn till detta i sin meritbedömning för fortsatta studiemedel, men det underlättar då om du styrker sjukdomen genom att ha anmält den till försäkringskassan. Studentinflytande påverka dina studier Som student har du flera möjligheter att påverka utbildningens och kursernas upplägg, t.ex. genom att engagera dig i studentorganisationerna, programråd, ämnesråd, eller studieråd, via kursombuden och genom kursutvärderingar. Kursutvärdering ska genomföras efter varje kurs och ger lärarna återkoppling på undervisningen och ligger till grund för planeringen av kursen nästa gång den ges. Det är mycket viktigt att du som student tillvaratar den här möjligheten att framföra dina synpunkter, och på så sett påverka utbildningens utformning. Lärarna ska även lägga ut sammanfattningar av kursutvärderingar på Studentportalen. Kår och nation Studenter vid Uppsala universitet kan välja att gå med i den studentkår som representerar dem och/eller någon av de 13 studentnationerna. Vid Uppsala universitet finns fyra studentkårer. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) representerar studenter vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala. UTN arbetar bland annat med utbildningsfrågor, studiesociala frågor och näringslivsfrågor, samt anordnar sociala aktiviteter. UTN har egna lokaler i kårhuset Uthgård vid Polacksbacken. Det kostar ingenting att vara medlem. För mer information om UTN se Nationerna erbjuder en rad aktiviteter såsom teater, musik och idrottsverksamhet. De hyr också ut bostäder, har bibliotek och pub, samt ordnar traditionella baler. Mer information finns på Studentorganisationer Biologiska Ämnesrådet (BÄR) BÄR är ett studieråd/ämnesråd som fungerar som en intresseorganisation för biologistudenter. Verksamheten är öppen för alla studenter 17

18 som läser biologi vid IBG. BÄR sysslar med studiebevakning och representerar biologistudenterna i olika styrelser och nämnder, t.ex. i IBGs styrelse, fakultetsnämnden, fakultetens utbildningsutskott, UTNs fullmäktige samt i diverse arbetsgrupper. Studenterna utser även ett eget skydds ombud med ansvar för arbetsmiljön. BÄR ger också inläsningsstöd till nya studenter, arrangerar fester och grillkvällar, samt ger ut tidningen Bladet. BÄR samarbetar med geovetarna och arrangerar bland annat mottagning för alla nya kandidatstudenter. BÄRs kontor/ sammanträdesrum finns i anslutning till studentuppehållsrummet på bottenvåningen på Norbyvägen 18B. För mer information om BÄRs aktiviteter och organisation, gå med i deras facebookgrupp, gå in på hemsidan nvb.utn.se eller kontakta ordförande på X-sektionen För civilingenjörsstudenter finns föreningen X-sektionen som representerar civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik samt doktorander tillhörande X-sektionen i Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). X-sektionen arbetar med studiebevakning och anordnar studiestöd i form av mattestugor. De organiserar även fester, seminarier, företagsträffar, sportaktiviteter m.m. För mer information om X-sektionen se x.utn.se. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kurserna ges på två nivåer; grundnivå eller avancerad nivå. Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi är ett program på grundnivå och masterprogrammen i bioinformatik, biologi, molekylär bioteknik, samt tillämpad bioteknik är program på avancerad nivå. På kandidatprogrammet får du läsa kurser på avancerad nivå upp till 30 hp om du uppfyller den särskilda behörigheten. För tillträde till kurser på avancerad nivå krävs annars en kandidatexamen eller avklarade kurser motsvarande en sådan, medan du som läser på kandidatprogrammet får dispens från detta förkunskapskrav. Däremot kan du inte tillgodoräkna kurser på avancerad nivå som du inkluderat i din kandidatexamen om du senare läser ett masterprogram. På masterprogrammet i biologi får du läsa kurser på grundnivå upp till 30 hp. Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik startar på grundnivå och läser de två sista åren på avancerad nivå. Som tidigare gäller att alla programstudenter vid TekNat-fakulteten efter år två har möjlighet att läsa kurser upp till 18

19 30 hp vid någon annan fakultet vid Uppsala universitet. Detta är en förmån som gör det möjligt att läsa kurser som det annars är mycket svårt att komma in på p.g.a. högt söktryck, exempelvis psykologi och företagsekonomi. Hela IBGs kursutbud kan hittas på Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi är ett treårigt program där de första två åren har en bestämd studiegång med kurser som ger dig en bred bas i biologi med inslag av kemi, matematik och statistik. Upplägget är utformat för att ge dig en så bra teoretisk grund som möjligt för att du under tredje året ska kunna fördjupa dig inom något speciellt område inom biologi. Under det tredje året har du också möjlighet att bredda din kompetens genom att läsa annat än biologikurser oavsett om du tänker fortsätta mot forskning eller gå ut i yrkeslivet efter en kandidatexamen. För att du ska kunna förbereda dig ytterligare för ett arbetsliv efter examen finns det en kurs som heter Yrkeslivsanknytning generiska kompetenser i biologi 5 hp (se stycket Yrkeslivsanknytning). Vi rekommenderar att du börjar läsa kursen redan under det första året och sedan tar poäng under dina tre års studietid genom att delta i regelbundna seminarier och andra yrkesförberedande övningar. Även om du går på ett program måste du varje termin söka till de kurser du vill läsa nästa termin. Som student på kandidatprogrammet i biologi/ molekylärbiologi har du platsgaranti på kurser under år 1 och på biologikurserna under år 2 samt till sommarkursen Floristik och faunistik 10 hp. För platser på kurser under år 3 gäller att alla som läser på kandidatprogrammet söker i samma kvotgrupp. Förutsättningen för att bli antagen till den sökta kursen är att du uppfyller förkunskapskraven. Se kursplanerna som du hittar på I de fall det finns fler sökande till en kurs än det finns platser på kursen, måste ett urval göras. Detta sker i första hand på grundval av hur många poäng du har uppnått totalt inom teknik/naturvetenskap. Vid urval mellan studenter med lika poäng jämförs betygen på tidigare kurser. Genom att logga in på antagning.se kan du kontrollera vilka meriter som finns registrerade och som du därför inte behöver bifoga i din ansökan. 19

20 Som student på kandidatprogrammet är du garanterad en plats på någon kurs inom programmet, du har s.k. programförtur. Detta innebär att din ansökan behandlas i en särskild kvotgrupp, separat från fristående sökande. Om du inte får plats på den kurs du sökt i första hand, erbjuds du kursplats enligt dina reservalternativ. Om det skulle vara så illa att även dessa kurser är översökta, vilket är relativt ovanligt, erbjuds du en plats på någon annan kurs som du är behörig till. De flesta programstudenterna brukar få läsa enligt sina förstahandsval. Antagningsproceduren är komplex; för att så många som möjligt ska kunna få läsa enligt sina förstahandsval är det alltså av stor betydelse att du snarast meddelar IBG om du vill avstå från en redan tilldelad kursplats. Under år 3 på kandidatprogrammet kan du som programstudent även söka kurser som inte tillhör själva programmet. Detta gäller för i stort sett alla kurser som utannonseras som fristående kurser och som är beskrivna i Uppsala universitets utbildningskatalog, t.ex. kurser i engelska, miljörätt eller företagsekonomi. Dessa kurser kan du sedan räkna in i din examen. Masterprogrammet i biologi Masterprogrammet i biologi är en tvåårig, internationell utbildning där du bygger vidare på dina kunskaper från kandidatnivån och sätter en tydlig profil på din utbildning. Här får du det ämnesdjup som behövs för de flesta arbetsområden och du ökar din konkurrenskraft på dagens arbetsmarknad. Masterprogrammet ges på engelska, och studenter från många länder ger programmet en internationell utbildningsatmosfär. Inom programmet kan du välja om du vill ha en stark forskningsprofil eller satsa på en utbildning för en verksamhet inom till exempel näringsliv och myndigheter. Inom masterprogrammet följer du en av våra inriktningar, men du har också möjlighet att själv komponera din egen profil med valbara kurser. Vid Uppsala universitet får du tillgång till landets största kursutbud inom biologi och bioteknik. Du kan få en spetskompetens med stort djup inom ett visst område, eller en stor bredd inom biologiområdet, och du har också möjlighet att inkludera helt andra ämnen och på så vis ytterligare öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden. Ett vanligt upplägg är att läsa kurser under första året, och under andra året kombinera forskningspraktik (15 hp) och examensarbete (30 eller 45 hp). 20

21 Under programmets inledande termin väljer man kurs beroende på förkunskaper och vald inriktning. Vi erbjuder startkurser som ger dig möjlighet att komplettera dina förkunskaper som eventuellt saknas för en viss inriktning. En student som har sin kandidatexamen i biologi från Uppsala universitet behöver inte komplettera sina förkunskaper utan kan välja en startkurs som är fördjupande och breddande. Under inledningskursen följer alla en seminarieserie, Introduktion till masterstudier, som bl.a. tar upp biologers yrkesliv, fusk och plagiat, DiaNa kommunikationsträning och etiska frågor. Under kursens gång utformar varje student dessutom en personlig studieplan som underlag för de fortsatta studierna. Programmets inriktningar utgör genomtänkta kurskombinationer som ger din utbildning en tydlig profil, men du kan även, i samråd med programansvarig, själv kombinera kurser relativt fritt. Följande inriktningar finns inom masterprogrammet i biologi: Cell- och molekylärbiologi Denna inriktning ger dig en djup förståelse av de molekylära mekanismerna bakom cellernas funktion, reproduktion och kommunikation som är fundamental för förståelsen av flercelliga djur och växter. Inriktningen är relevant för läkemedelsforskning och andra bioteknologiska applikationer samt för grundvetenskaplig forskning i cell- och molekylärbiologi. Studierna kan även vinklas mot mikrobiologi eller strukturbiologi. Ekologi och naturvård Inom denna inriktning kan du välja bland kurser som rör växter, djur, mikroorganismer och deras interaktioner. Du kan även välja yrkesorienterande kurser som är tänkta för framtida arbete med naturvård inom företag, myndigheter eller andra organisationer. Det här är valet för dig som vill utbilda dig till naturvårdare, eller vill satsa på forskning inom ekologi eller bevarandebiologi. Eftersom ekologi är läran om organismernas relation till varandra och till miljön är det en mötesplats för flera biologiska kompetensfält. Organismernas anpassning till miljön följer evolutionsbiologiska mekanismer och modernt naturvårdsarbete inkluderar ofta bevarande av 21

22 genetisk variation genetiska studier är därför centrala i många ekologiska frågeställningar. Både teoretiska och naturvårdsinriktade studier av artrikedom och arters samexistens fordrar god bakgrund i floristik och faunistik. I vissa delar av ekologi är geovetenskap (klimat och naturförhållanden) och kemi (närings- och miljöfaktorer) väsentliga hjälpdiscipliner, och i den tillämpade naturvården har man användning för samhällskunskaper, såsom miljörätt. Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) Detta är en forskningsinriktad internationell utbildning inom evolutionsbiologi kopplad till EUs mundusstipendier. Du söker inte till denna inriktning genom Uppsala universitet utan genom MEME där du söker både utbildning och stipendium på en och samma gång. Mer information: Evolutionsbiologi Inom inriktningen integreras fält-, laborativa- och teoretiska studier inom evolutionär ekologi, genomik, makroevolution och utvecklingsbiologi. Studierna kan även vinklas mot biologisk mångfald och systematik. Genetisk och molekylär växtbiologi Växternas tillväxt, utveckling och interaktioner med omgivning och med andra organismer (till exempel symbioser) studeras i denna inriktning. Tillämpningarna finns inom forskning, växtförädling, genetisk ingenjörskonst och bioteknik. Denna inriktning har samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet. Immunologi och infektionsbiologi Denna inriktning fokuserar på hur immunsystemet upptäcker och avlägsnar patogena bakterier, virus och parasiter. Förutom studier i mikrobiologi, analyseras även vad som händer på cellulär och molekylär nivå då immunsystemet överreagerar eller brister i tolerans mot kroppsegna vävnader, som till exempel vid allergier och autoimmunitet. Limnologi Inlandsvattnens ekologi och miljö Inom denna masterinriktning görs en djupdykning i sötvattensekologi med dess fysiska, kemiska och framför allt biologiska processer. Här 22

23 studeras akvatiska miljöer ur olika infallsvinklar alltifrån mikrobio logi till fiskekologi. Utbildningen anknyter till aktuell forskning men har även starka kopplingar till yrkesverksamhet inom vattenvård. Miljötoxikologi Inriktningen täcker hela kedjan av kemikaliers effekter på naturen, från biokemiska effekter i cellen, via fysiologiska effekter på celler, organ och individer, till populations- och ekosystemeffekter. Utbildningen har starka tillämpade aspekter inom till exempel riskbedömning, miljökonsekvensbeskrivning och kemikalieprövning. NABiS Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik Biologisk mångfald och systematik handlar om mångfalden av organismer som lever på vår planet och de evolutionära sambanden mellan dem. NABiS utbildar studenter för att få den systematiska och taxonomiska expertis som behövs i vårt samhälle för att kunna vidta åtgärder mot minskande biologisk mångfald. Inriktningen är ett samarbete mellan nio nordiska universitet; Göteborgs universitet, Universitetet i Bergen, Köpenhamns universitet, Lunds universitet, Universitetet i Oslo, Stockholms universitet, Universitetet i Tromsø, Uppsala universitet och Århus universitet. För mer information, gå in på Masterprogrammet i tillämpad bioteknik Masterprogrammet i tillämpad bioteknik vänder sig till studenter som vill inrikta sig mot industriell bioteknik och molekylärbiologi och tillägna sig kunskap om projektstyrning och entreprenörskap. Utbildningen har en tvärvetenskaplig prägel och en tydlig näringslivsanknytning. Som student på programmet får du teoretiska kunskaper inom tillämpad bioteknik, molekylär bioteknik och praktiska erfarenheter av applikationer inom dessa områden. Genom kurser i projektstyrning, marknadsföring och entreprenörskap får du också inblick i hur företagande och projekt planeras och genomförs. Kurserna på programmets första år är gemensamma för alla på programmet. Kurser inom molekylärbiologi som t.ex. Makromolekylers struktur och funktion samt Proteinbioteknik kompletteras med kurser inom entreprenörskap och ledarskap samt ett bioteknologiskt projektarbete. Under andra året läser du mer biologiskt inriktade kurser. Du kan t.ex. 23

24 läsa kurser i immunologi, molekylärbiologi och genomfunktion och gör ett examensarbete om hp. Masterprogrammet i bioinformatik Idag används metoder som genererar stora mängder data inom en rad områden inom biologi och medicin. För att organisera och analysera dessa data behövs verktyg. Om du tycker om data, matematik och biologi är detta programmet för dig. Masterprogrammet i bioinformatik samläser med år fyra och fem i civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, inriktning bioinformatik. Här får du avancerade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom bioinformatik, d.v.s. molekylärbiologi, informationshantering och programmering. Du får arbeta med de allra senaste metoderna för att tolka och analysera komplexa biologiska data. Dina lärare är de forskare som utvecklar morgondagens bioinformatik. Genom vår nära kontakt med bioteknikindustrin får du insyn i hur bioinformatik används i t.ex. mjukvaruutveckling på biotekniska företag. Med en masterexamen i bioinformatik från Uppsala universitet är du redo för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling på laboratorier, programvaruföretag eller läkemedels- och bioteknikföretag. Masterprogrammet i molekylär bioteknik Masterprogrammet i molekylär bioteknik är ett program där det finns ett särskilt fokus på kvantitativa aspekter inom livsvetenskaperna. Detta masterprogram samläser med år fyra och fem i civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Behörighet till programmet är en kandidatexamen och du måste ha läst minst en termin vardera av matematik, molekylärbiologi och kemi. Kunskaper från flera områden behövs inom den nya biologin! Utvecklingen som skett under de senaste tio åren inom teknik, datavetenskap och nya tvärvetenskapliga områden som systembiologi och syntetisk biologi ger nya, spännande möjligheter för systematisk analys och tolkning av komplexa biologiska system. För detta behövs forskare som har kunskaper och färdigheter inom till exempel matematik och datamodellering för att hantera och tolka data. Bioteknik är ett fokusområde för Uppsala universitet och forskning inom bioteknik innefattar områden som biokemi, genomik, cellbiologi, immunologi, bioinformatik och 24

25 systembiologi. Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser som tillsammans gör dig redo för kvalificerat arbete med forskning och utveckling på laboratorier, programvaruföretag eller läkemedels- och bioteknikföretag. Civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik (X) Civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik var 1991 först i Sverige med att kombinera klassiska kurser från civilingenjörsprogram med avancerad bioteknik. Det var ett mycket lyckat koncept och studenterna från programmet har varit ytterst framgångsrika i forskning och utveckling, både inom akademin och i industrin. Den fantastiska utvecklingen inom biologi och bioteknik under de sista tjugo åren har sin grund i utveckling inom andra områden såsom teknik och datavetenskap. Nu finns det möjlighet att systematiskt analysera och tolka komplexa biologiska system som bakterier eller t.o.m. människan. Idag finns till exempel tekniken att undersöka alla protein som uttrycks i en människa. Nya tvärvetenskapliga områden som systembiologi och syntetisk biologi ger nya, spännande utmaningar. För detta behövs ingenjörer som har kunskaper och färdigheter inom till exempel matematik och datamodellering för att hantera och tolka data. Kunskaper från flera områden behövs och på detta program får du en solid grund inom matematik, datavetenskap, kemi och molekylärbiologi! Under de två sista åren på programmet väljer du inriktning och specialiserar dig antingen inom bioinformatik eller inom molekylär bioteknik. Bioteknik är ett fokusområde för Uppsala universitet och forskning inom bioteknik innefattar områden som biokemi, genomik, cellbio logi, immunologi, bioinformatik och systembiologi. Uppsala ligger mitt i Sveriges hetaste bioteknik-kluster och vi är stolta över de goda kontakterna som finns mellan Uppsala universitet och bioteknisk industri. Många studenter utnyttjar detta och gör praktik eller examensarbete på ett företag eller statligt verk. Med en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik är du väl förberedd för en karriär antingen som akademisk forskare eller som teknikutvecklare i industrin. Kanske startar du ett eget företag? 25

26 Fristående kurs Om du har läst biologi vid ett annat universitet eller högskola och vill söka fristående kurs vid IBG söker du via För information om vårt kursutbud se Bland de behöriga sker urval på grundval av avklarade poäng inom naturvetenskap, teknik, medicin och farmaci. Antalet platser för fristående kurs-studenter beror på det totala antalet kursplatser och på hur många programstudenter som måste beredas plats på kursen. Platsantalet kan alltså variera mellan terminer och kurser. Några platser för fristående kurs-studenter finns dock alltid på de kurser som utannonseras. Öppen fördjupningskurs Öppen fördjupningskurs är ett sätt för IBG att snabbt kunna ordna en ny kurs om det dyker upp speciella önskemål. Öppna fördjupningskurser omfattar alltid 10 hp och ska ligga på grund- eller avancerad nivå. Förutsättningarna för att kursen ska kunna starta är att tillräckligt många studenter är intresserade (minst 15 personer), att kursinnehållet skiljer sig från det ordinarie kursutbudet och att det finns någon lärare som kan ställa upp. Om du själv har idéer och förslag till ämnen för en öppen fördjupningskurs är du välkommen att prata med studierektor Katariina Kiviniemi Birgersson på IBG. Det är därefter programråden inom respektive program som beslutar om kursen ska ges eller inte. Aktuella öppna fördjupningskurser annonseras på och anmälan görs direkt till IBG. Kursen syntetisk biologi 10 hp startades på det sättet Lärarutbildning Om du är intresserad av att bli lärare på gymnasiet eller högstadiet efter att ha läst din grundutbildning i biologi på t.ex. kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, finns det möjlighet att söka ämneslärarprogrammet 90 hp. Då kompletterar du dina ämneskunskaper med ämnesdidaktik och de s.k. kärnkurserna inom lärarprogrammet som utvecklar dina kunskaper i bl.a. pedagogiskt ledarskap, betygssättning, och skolans mål- och styrdokument. Dessutom ingår verksamhetsförlagd utbildning och ett examensarbete. Har du frågor om lärarutbildning 26

27 eller rekommenderade studiegångar för lärare i biologi/naturkunskap; kontakta Ronny Alexandersson, koordinator för lärarutbildningen vid IBG, Utbildningen regler och praktiska tips Terminstid och lediga dagar Höstterminen sträcker sig från måndagen som infaller mellan 28/8 3/9 och 20 veckor framåt. Vårterminen börjar måndagen efter avslutad hösttermin och pågår i 20 veckor. Programstart för nya program studenter brukar ske några dagar före termins starten. Varje termin är indelad i två perioder om vardera 15 hp. Kring jul finns en schemafri period på knappt tre veckor och vid påsk en schemafri period på ca en vecka. Inget sportlov förekommer. Läsåret 2015/2016 Hösttermin 2015 Period 1: Period 2: Måndag 31augusti söndag 25 oktober Måndag 26 oktober söndag 17 januari Vårtermin 2016 Period 1: Period 2: Måndag 18 januari söndag 27 mars Måndag 28 mars söndag 5 juni Undervisningsfria dagar: Alla kurser inom kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi Inom kandidatprogrammet i biologi och för samtliga kurser är alla onsdagar undervisningsfria efter kl Alla kurser inom samtliga IBG-program i Uppsala Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, masterprogrammen i biologi, tillämpad bioteknik, bioinformatik, molekylär bioteknik samt civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik har följande lediga dagar: 27

28 Följande onsdagar är undervisningsfria efter kl p.g.a. kursombudsmöten: 16 sep, 14 okt, 11 nov, 2 dec, 3 feb, 2 mars, 13 april och 11 maj. Övriga undervisningsfria dagar: 7 okt Naturvetarkonferensen (kl ) 21 dec t.o.m. 6 jan 25 mars (Långfredag) 28 mars (Annandag påsk) 30 april (Valborg) 1 maj (arbetarrörelsens dag) 5 maj (Kristi himmelsfärd) Studiehandböcker och kursplaner Varje utbildningsprogram har en studiehandbok med information om regler, utbildningsplaner och dylikt för programmet. Utbildnings-, studie- och kursplaner hittar du på Där hittar du även kursplanerna för respektive kurs genom en kursplanesökfunktion. Av kursplanen framgår nivå, ämnestillhörighet, kursens placering i programmet, betygsskala, förkunskapskrav, mål, innehåll, undervisnings- och examinationsformer, delkurser och kurslitteratur. Varje kurs har en specifik kurskod som identifierar kursen i kursdatabasen. Biologikurserna, inklusive kurserna på campus Gotland, heter 1BGxxx eller 1MBxxx, där xxx är tre siffror. Observera att när du söker kursen ska du istället använda kursens femsiffriga anmälningskod, som varierar beroende på vilken termin kursen ges. Ansökan och urval Antagning till landets universitet och högskolor sker centralt via nätet på Där söker du också till IBGs kurser. Inför höstterminen ska an sökan vara inlämnad senast den 15 april och inför vårtermi nen senast den 15 oktober. Ansökan till sommar kurserna ska vara inne 15 mars. Du ansöker med ditt användarnamn och lösenord A från UpUnet-S. OBS! Sök i tid! När du letar upp kurserna du vill söka i kan du antingen söka på kursens namn, eller använda fältet för frisökning till att söka på kursens anmälningskod. Anmälningskoden består av UU följt 28

29 av 5 siffror, som varierar beroende på vilken period kursen ges. Aktuella ansökningskoder hittar du på OBS! Du måste alltid tacka ja till samtliga kurser som du antagits till och vill gå, det vill säga även till kurser du sökt inom programmet. Om du inte tackar ja kommer din plats att erbjudas någon annan som sökt kursen. Det är mycket viktigt att du omedelbart meddelar IBG om du ändrat dig och inte tänker gå en kurs som du har blivit antagen till. Då har vi möjlighet att ta in en reserv i ditt ställe. Dispens Om du inte uppfyller de exakta förkunskapskraven för en viss kurs, men anser att du ändå har kunskaper som gör att du kan gå kursen, kan du ansöka om dispens. En dispensansökan ska vara skriftlig och bifogas din ansökan till antagning.se. Ingen särskild blankett behövs; du ansöker med ett vanligt brev. Dispensansökan ska innehålla personuppgifter, förteckning över vad du läst (registerutdrag från andra studieorter) och en motivering till varför du vill läsa kursen och varför du anser dig klara kursen trots att du inte exakt uppfyller förkunskaps kraven. Har du i samråd med någon av IBGs studievägledare upprättat en individuell studieplan ska denna bifogas din kursansökan. Uppskov med kurs- eller programstart Om du har kommit in på en kurs men av någon anledning inte vill ha din kursplats just då, kan du inte spara denna plats till en kommande termin. Har du väl avstått från din plats, måste du ansöka på samma sätt som tidigare om du vill gå kursen vid något senare tillfälle. Detta gäller oavsett vilket skäl du har till att avstå från kursplatsen och gäller både för programstudenter och fristående kurs-studenter. Antagning till senare del av program Om du redan läst kurser som motsvarar kurser på ditt program vid någon annan högskola eller som fristående kurs, kan du ansöka om att bli antagen till senare del av programmet. Se respektive utbildningsplan för information om vilka regler som gäller för det program du är intresserad av. 29

30 Registrering på kurs Registrering på en kurs innebär att du registreras i universitetets datasystem för studiedokumentation, Uppdok. Dessa uppgifter är också grund för t.ex. utbetalning av studiemedel. Alla som är antagna registreras på sina kurser vid kursstart. Du ska helst anmäla att du vill bli registrerad på kursen som du sökt så fort du har blivit antagen. Detta görs via Studentportalen. Under första kursveckan besöker kursadministratörerna samtliga kurser och kontrollerar att inga felaktiga registreringar har gjorts. Då finns också möjlighet att betala kompendieavgifterna. Om du har anmärkningen VI (= villkorlig antagning) på antagningsbeskedet, betyder det att du vid ansökningstillfället inte var behörig. I de flesta fall är detta inte annat än ett administrativt problem. Om du verkligen är obehörig kommer du att bli kontaktad av IBG. Eventuella reserver kontaktas i turordning via e-post så snart det blir platser lediga på kursen. Examination och betyg Alla kurser innehåller någon form av examination. På de flesta kurserna sker det i form av en eller flera skriftliga tentamina. Förutom skriftlig tentamen krävs oftast att man ska vara godkänd på obligatoriska moment (t.ex. laborationer, seminarier, exkursioner etc.) för att bli godkänd på hela kursen. Vad som gäller framgår i stora drag av kursplanen; mer detaljerad information kan du få av den kursansvariga läraren. Flera av våra kurser innehåller fältövningar där man ibland bor borta på någon av våra fältstationer en eller flera nätter. Dessa fältkurser är obligatoriska och det krävs att du deltar under hela momentet. Undantag beviljas endast vid uppvisande av läkarintyg eller om man av särskilda familjeskäl (t.ex. ensamstående småbarnsförälder) inte kan resa bort. Kontrollera i god tid på kursens webbsida om fältkursmoment ingår och vilka tider som gäller. Ta kontakt med kursansvarig lärare om du har problem att delta. Alla salstentor är anonyma. Det innebär att du måste anmäla dig till tentamen via Studentportalen. När du anmäler dig till tentamen i Studentportalen kommer du att få en kod som ska skrivas på tentan. Tentamensanmälningarna syns i Studentportalen för de kurser som du läser. 30

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 1(5) Tid: Tisdag 3 december 2013 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM HITTA RÄTT PÅ SOL 3 Hitta rätt på SOL Varmt välkommen till Språk- och litteraturcentrum (SOL-centrum)! Du som har valt att läsa något av våra ämnen kommer till en

Läs mer

Utbildningar vårterminen 2o11

Utbildningar vårterminen 2o11 Utbildningar vårterminen 2o11 1 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 4 Kalmar Studentstaden vid havet 7 Växjö Ett levande campus 8 Studera på universitet

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar-

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- 2015 2 Utbildningskatalog 2015/2016 Utbildningskatalog 2015/2016 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en klok investering

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Program höstterminen 2013 och vårterminen 2o14

Program höstterminen 2013 och vårterminen 2o14 Program höstterminen 2013 och vårterminen 2o14 1 Innehåll 2 Välkommen till Linnéuniversitetet! 3 Välj ett universitet där allt är möjligt. 4 Ett universitet, två städer 6 Studera på universitet 8 Internationella

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 7. Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU...

SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 7. Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU... Innehållsförteckning Inledning............................................................. 7 SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap...........................................................

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Studiehandbok. för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Läsår 2015-16

Studiehandbok. för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Läsår 2015-16 Studiehandbok för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm Läsår 2015-16 Naprapathögskolans studieregler fastställs av Naprapathögskolans ledningsgrupp och Advisory Board. Studiereglerna

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000

Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000 Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000 Läsåret 2010-2011 (gäller tills vidare) 2010-09-20 Aktuell version av denna Studiehandbok finns på www.hhs.se 2 Förord

Läs mer

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE 1 Karta Universitetsholmen med omnejd Teknik och samhälle, byggnad Kranen (4) 1. Gemensamt verksamhetsstöd med bland annat Studentcentrum (Central

Läs mer