Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)"

Transkript

1 Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

2 Produktion: IBG, juli Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor och Elisabeth Långström.

3 Välkommen till Institutionen för biologisk grundutbildning, IBG! Nu är en fantastisk tid att studera biologi! Hos oss kan du bli del av den spännande utveckling som sker nu inom livsvetenskaperna. Vår institution ansvarar för kurser och examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå i biologi, bioinformatik och bioteknik. Kurserna ges framför allt inom olika utbildningsprogram: kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, masterprogrammen i biologi, tillämpad bioteknik, bioinformatik, molekylär bioteknik, samt lärarprogrammen och civilingenjörsprogrammen molekylär bioteknik och miljöoch vattenteknik. De flesta av programkurserna kan också läsas som fristående kurser. IBG organiserar dessutom distans-, kvälls-, nät- och sommarkurser. I detta häfte finns information om IBGs organisation, regler kring utbildningen i biologi samt praktiska tips och svar på vanliga frågor. Om du undrar något om en biologikurs är det i första hand till IBG du ska vända dig. Du hittar ytterligare information, blanketter, scheman och annat användbart på IBGs webbsidor Igen, varmt välkommen till studier hos oss. Margareta Krabbe Prefekt 3

4 Innehåll Organisation...7 Campus Gotland...7 Praktisk information...8 Passerkort och Campusområden...8 Datorer och e-post...8 Trådlöst nätverk...9 Bibliotek...10 Telefon...10 Utskrifter och kopiering...10 Kurslitteratur och kompendier...11 Avgifter för resor och logi...11 Labbrockar...12 Information från IBG...12 Kursombud...12 Adress- och namnändringar...13 Studiesociala frågor...13 Studievägledning...13 Studie- och karriärvägledningen...14 Studenthälsan...14 Studievanor...14 Försäkringar...15 Studiemedel...15 Studentinflytande...16 Kår och nation...16 Studentorganisationer...17 Kurser på grundnivå och avancerad nivå...18 Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi...18 Masterprogrammet i biologi...20 Masterprogrammet i tillämpad bioteknik...23 Masterprogrammet i bioinformatik...23 Masterprogrammet i molekylär bioteknik...24 Civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik

5 Fristående kurs...25 Öppen fördjupningskurs...26 Utbildningen regler och praktiska tips...26 Terminstid och lediga dagar...26 Studiehandböcker och kursplaner...28 Ansökan och urval...28 Dispens...29 Uppskov med kurs- eller programstart...29 Antagning till senare del av program...29 Registrering på kurs...29 Examination och betyg...30 Plagiat och fusk...31 Omtentor...31 Tröskelvärden...32 Dokumentation av studieresultat och registerutdrag...33 Tillgodoräknande...33 Studieuppehåll...34 Studieavbrott...35 Intyg...35 Obligatorisk närvaro?...35 DiaNa-kommunikationsträning...36 Språkverkstaden...36 Examensarbete i biologi...37 Koordinatorer...38 Planering av examensarbete...39 Ansökan och registrering...40 Utförande...40 Examen...41 Regler...41 Examensbevis...42 Att läsa utomlands...43 IBGs utbyten

6 Generella utbytesprogram...45 Att läsa biologi på annan ort i Sverige...45 Lärarutbildning...46 Forskarutbildning...47 Forskningsprogram inom biologi vid Uppsala universitet...48 Biologernas arbetsmarknad...49 Yrkeslivsanknytning...50 Administrativ personal vid IBG...51 Karta EBC...56 Evolutionsbiologiskt centrum...56 Karta BMC...57 Uppsala biomedicinska centrum...57 Karta Ångströmlaboratoriet

7 Organisation IBG är den biologiska sektionens gemensamma organisation för grundutbildning. Lärarna (professorer, lektorer, forskarassistenter, doktorander och övriga) kommer främst från sektionens forskningsinstitutioner: Institutionen för organismbiologi (IOB), Institutionen för ekologi och genetik (IEG), samt Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM). I IBGs styrelse ingår representanter för professorer, lektorer, studenter inom forskarutbildning respektive grundutbildning, samt tekniskadministrativa personal. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden och fattar beslut som rör IBGs arbete. Vid sidan om styrelsen finns också en studierektorsgrupp, där studie rektorerna i biologi vid forskningsprogrammen ingår, tillsammans med studentrepresentanter. Studierektorsgruppen sammanträder ungefär en gång per månad och förbereder bl.a. ärenden inför IBGs styrelsemöten. Prefektrådet biologi består av prefekterna för de biologiska institutionerna, sektiondekanus biologi samt IBGs studierektor. Prefektrådet sammanträder några gånger per termin för att behandla övergripande principiella utbildningsfrågor som rör biologin. Varje utbildningsprogram har ett programråd bestående av programansvarig, lärar-, yrkes-, samt studentrepresentanter. IBG och de biologiska forskningsinstitutionerna är en del av fakulteten för teknik och naturvetenskap (TekNat) vid Uppsala universitet, www. teknat.uu.se. Campus Gotland Från den 1 juli 2013 är Campus Gotland en del av Uppsala universitet. För biologin innebär det att vi har ett antal distanskurser i biologi, campuskurser på Gotland med sin unika natur och några nya lärare knutna till oss. Vi har också tillgång till fältstationen i Ar nära Fårösund. Mer information om Campus Gotland på webben: uu.se. 7

8 Praktisk information Passerkort och Campusområden IBG har föreläsningssalar, seminarierum, kurslaboratorier, datorsalar, studentuppehållsrum och studentkök vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och kurslaboratorier och datorsalar på Biomedicinskt centrum (BMC). På BMC finns övriga salar och uppehållsrum som gemensam resurs för hela BMC. En del kurser, framför allt inom civilingenjörsprogrammet, har även undervisning förlagd till Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt Centrum (ITC) på Polacksbacken. På somliga biologikurser ingår undervisning med övernattning vid fältstation. Framförallt utnyttjas Norr Malma (vid sjön Erken i närheten av Norrtälje), se och Klubbans biologiska station (vid Fiskebäckskil på Västkusten), se ibg.uu.se. IBGs lokaler är öppna vardagar under terminstid. Övrig tid krävs passerkort med särskild programmerad behörighet för att komma in. Access med passerkortet är kopplad till din kursregistrering så du kommer in på de campus där du är registrerad på kurs. Passerkort lämnas ut av Jan Ekström på EBC och i receptionen på BMC. Datorer och e-post För att använda IBGs datorer måste du ha ett konto hos UpUnet-S (Uppsala universitets datornät för studenter). Konto hos UpUnet-S skaffar du med en PIN-kod som skickas ut efter antagningsbesked 2 på under Webbaserad anmälan och försäkran UpUnet-S. Du kan även göra en pappersbaserad anmälan med en blankett som du kan skriva ut från samma sida eller hämta på ett av IBGs kanslier. Med ditt UpUnet-S konto följer en e-postadress och en rad tjänster t.ex. webmail, filarea på nätet och utrymme för att lägga upp en egen webbsida. Alla dessa tjänster kommer du åt genom att logga in på studentportalen på Om du föredrar att använda ett annat e-postkonto kan du vidarebefordra all e-post till det konto du använder: 8

9 Logga in på studentportalen, öppna fliken Min profil och välj Eftersändning av e-post i menyn till vänster. Här kan du fylla i den e-postadress du hellre vill använda. I och med att du registreras på en kurs vid IBG, får du behörighet att logga in på IBGs datorer med det användarnamn och lösenord som du fått genom UpUnet-S (lösenord C, domän UU-local). Observera att du inte ska spara dina dokument på skrivbordet. Datorernas skrivbord rensas automatiskt efter utloggning. Däremot kan du spara dina filer på H:, alternativt M:, som är en direktkoppling till din filarea på studentportalen. På EBC (Norbyvägen 18B) finns tre datorsalar och i källarplanet på BMC (A10 och A11) finns två datorsalar. Alla datorer har CD-brännare och Internet-uppkoppling. Det finns en scanner i Disketten (EBC) och en i Chipset (BMC) samt i varje studentkopiator. Samtliga datorsalar kan bokas av kurser för schemalagd undervisning (se bokningsschema på dörren) men får annars användas när de är lediga, även på kvällar och helger. Observera att dörrarna är larmade på kvällar och helger och därför måste vara stängda. Passerkort krävs efter kl vardagar, samt alla tider under helgen. Trådlöst nätverk Trådlöst nätverk (WLAN) finns på EBC och BMC, i anslutning till student uppehållsrum, bibliotek och laborationsutrymmen. Du som har en egen bärbar dator kan via WLAN koppla upp dig mot Internet. Du loggar in med ditt studentkonto med hjälp av ditt användarid och lösenord A. Observera att det trådlösa nätet med namnet UpUnet-S är ett oskyddat nät. Detta innebär att vem som helst inom 100 m kan lyssna på din kommunikation. För att skydda känslig information såsom lösenord bör du använda HTTPS där det är möjligt t.ex. https://webmail. uu.se. Det går att skicka och hämta e-post via krypterad SMTP och IMAP via universitetets centrala e-postservrar läs på supportsidan UpUnet-S och IT-stöds användarsidor och uadm.uu.se/iti. 9

10 Bibliotek Biologibiblioteket på EBC (Norbyvägen 18B) är en del av Uppsala universitetsbibliotek. Där finns biologisk litteratur och tillgång till olika databaser. Biologibiblioteket är öppet mån , tis fre Under sommaren är öppettiderna mer begränsade. BMC-biblioteket är också en del av universitetsbiblioteket. Där finns biomedicinsk, molekylärbiologisk samt immunologisk litteratur och liknande. I anslutning till IBGs laboratorier och fältstationer finns viss litteratur. Denna är avsedd att användas i samband med undervisning i dessa lokaler och hemlån är normalt inte tillåtet. Biblioteket har läsesalar. För att skaffa bibliotekskort behöver du bara besöka biblioteket och prata med personalen. Om du är registrerad får du ett kort som gäller för universitetets alla biblioteksfilialer. Gå in på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida för mer information: Telefon Telefon för att ringa studierelaterade ärenden finns vid IBGs kansli på EBC. Utskrifter och kopiering Vid Uppsala universitet används systemet Korint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument. För att kunna använda det behöver du dina inloggningsuppgifter (student-id och lösenord C) samt ett Mifare-kompatibelt passerkort (det grå passerkortet) eller nyckelbricka. Betalningen sker genom ett PayEx-konto som du kan överföra pengar till på flera olika sätt, till exempel genom bank- och kreditkort, direktbetalning via internetbank, bankgiroöverföring eller via PayEx kontantkort/spendonnet som kan köpas hos 7Eleven och Pressbyrån. Mer information om Korint och instruktioner för hur du registrerar och laddar ditt kort med pengar finns på korint.uu.se. Du hittar en mer detaljerad instruktion på IBGs webbsida under studentservice. Korintmaskiner finns i alla datasalar på EBC och BMC. 10

11 Kurslitteratur och kompendier Kurslitteraturen som används på olika kurser finns angiven i kursplanen. De flesta kursböckerna är på engelska. Utöver detta tillkommer ofta kompendier. Det är inte obligatoriskt att ha en viss kursbok, men undervisningen bygger på att alla på kursen har tillgång till litteraturen. Du ansvarar själv för anskaffning av kurslitteratur. Kursböckerna finns att köpa i Studentbokhandeln och i Akademibokhandeln, samt via olika näthandlare. Begagnade böcker kan ibland köpas genom förmedling på Uppsala studentkår. Biologibiblioteket har också ett eller flera exemplar av alla kursböcker i biologi. En del böcker kan lånas från nationsbiblioteken. IBG förmedlar inte begagnad kurslitteratur och har inte heller kursböcker till utlåning. På många kurser ingår kompendier och kopierat material i kurslitteraturen. Du kan köpa detta material av IBG. Observera att visst material, t.ex. laborations handledningar, är nödvändigt för att kunna delta i obligatoriska moment. Ofta förändras materialet mellan olika kurstillfällen och du kan därför inte räkna med att låna material från tidigare studenter. Kompendieavgiften kan betalas till kursadministratören vid registreringstillfället till kursen eller vid någon annan tidpunkt som anvisats. Du får då ett kort som kvitto som du sedan kan visa för läraren på kursen för att få ut kursmaterialet. Kompendieavgiften baseras på det antal kopierade sidor som beräknas för en viss kurs. Du får uppgift om denna kostnad när du antagits till en kurs; du kan också få denna uppgift på IBGs kansli. Avgifter för resor och logi IBG tar inte ut avgifter av studenter för resor eller övernattningar i samband med obligatoriska exkursioner och fältkurser. Om du väljer att inte resa med det anvisade färdmedlet, ofta abonnerad buss, måste du dock bekosta resan själv. Du bekostar själv dina måltider under vistelser på fältstationerna. Undantag från avgiftsfriheten gäller kurserna Biodiversitet och ekologi i Yunnan, Växternas evolution och mångfald, sommarkurserna Fjällets växter och ekologi, Marina miljöer, samt våra distanskurser. 11

12 Labbrockar Vid de flesta laborationer måste du bära labbrock. Du kan köpa labbrock av IBG eller låna mot en depositionsavgift. Nya rockar säljs till subventionerat pris (300 kr) och begagnade rockar säljs ännu billigare ( kr). Försäljning och utlåning sköts av laboratorieassistenterna på BMC och EBC. IBG tillhandahåller labbrockar endast till studenter som är registrerade vid någon av IBGs kurser. Information från IBG IBG strävar efter att all information du som student behöver ska finnas på webbplatsen samt på Studentportalen www. studentportalen.uu.se. Varje kurs har en egen kurswebbsida med länk till student portalen där schema för kursen ska finnas i god tid före kursstart. Alla kursansvariga lärare har möjlighet att lägga ut kursrelaterat material på studentportalen. På IBGs webbsida hittar du också information om terminstider, omtentamen, adresser och telefonnummer, ansökning till kurser m.m. För att hjälpa dig inför valet av kurser anordnar IBG kurs informationsdagar en gång per termin, där kursansvariga lärare presenterar fördjupnings kurserna i biologi i en posterutställning och finns på plats för att svara på frågor om kursen. Allmän information om IBGs och biologiska ämnesrådets (BÄRs) verksamhet skickas ut via e-post till den e-postadress som du får i samband med att du ansluter dig till UpUnet-S. Om du inte använder denna e-postadress är det mycket viktigt att du begär vidaresändning av e-post till den adress du föredrar att använda (Se Datorer och e-post). Kursombud Alla kurser ska utse två kursrepresentanter vid kursstart. I de kurser som ges på engelska ska två svenska och två engelskspråkiga sådana utses (för kurser med få deltagare räcker det med en representant). Kursrepresentanterna tjänar som kommunikationslänk mellan kursen och kursledningen och mellan kursen och IBG. Representanterna för alla kurser samlas två gånger per kurstillfälle för att under ett lunchmöte utbyta tankar och synpunkter kring kursen, praktiska arrangemang 12

13 som gemensamma lokaler, etc. IBG har samtidigt möjlighet att via kursrepresentanterna föra ut angelägen information till övriga studenter. Om din kurs saknar kursombud kan du anmäla ditt intresse hos Ingela Frost eller Elisabeth Långström på IBG. Adress- och namnändringar Adress- och namnändringar kan du själv lägga in i studentportalen på eller anmäla till kursadministratörerna. Det är viktigt att du gör ändringen så snart som möjligt för att du ska få aktuell information från universitetet. Studiesociala frågor Studievägledning Studievägledare vid Uppsala universitet ansvarar för vägledning och information om frågor som gäller studierna och arbetsmarknaden. De ska också kontakta studenter som klarat studierna dåligt under någon period eller som i övrigt tycks vara i behov av hjälp med studierna. Vänd dig alltså till studievägledaren om du har frågor om dina biologistudier, arbetsmarknaden eller din studiesituation i övrigt, t.ex. om du är osäker på vad du ska välja. Studievägledaren kan fungera som bollplank eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar eller svårigheter. Kontaktuppgifter till studievägledare finner du under Administrativ personal vid IBG. Om du behöver intyg av något slag, t.ex. till CSN, kan du beställa hem dessa via studentportalen. Du kan också vända dig till din studievägledare eller kursadministratör. Studievägledare handlägger också studieuppehåll och studieavbrott. Har du synpunkter på en viss kurs kan du vända dig till din studievägledare om du inte vill tala med lärarna direkt. Observera att studievägledarna alltid har tystnadsplikt. Det är bara om du och han/hon har kommit överens om det, som en studievägledare får föra vidare det ni diskuterat. Vänd dig också till studievägledare om du har något funktionshinder, t.ex. dyslexi eller hörselnedsättning, för att få information om vilken hjälp du kan få vid universitetet för att underlätta dina studier. Har du 13

14 någon form av handikapp eller annat som gör att du behöver speciella hjälpmedel eller har problem att delta i ett visst undervisnings moment ska du i god tid kontakta en studie vägledare för att diskutera bästa möjliga lösning. Om du inte vet vart du ska vända dig kan du alltid pröva med dem; de kan oftast slussa dig vidare till rätt instans om de inte kan hjälpa dig direkt. Studie- och karriärvägledningen Om du har frågor som rör studier utanför biologiområdet eller vill diskutera din studiesituation med någon person utanför IBG, vänd dig till Enheten för studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet ( , S:t Olofsgatan 10B, Där kan du också få registerutdrag från Uppdok och annat allmänt informationsmaterial. Studenthälsan Studenthälsan erbjuder studierelaterad hälso- och sjukvård, samt motionsverksamhet. Information om tider, lokaler, m.m. finns på deras webbsida Du kan vända dig till dem om du har problem med din studie situation och vill diskutera detta med någon utomstående. Studievanor Att studera vid universitet innebär en stor skillnad mot t.ex. gymnasiet. Du har ett eget ansvar för att planera dina studier. Ofta ska stora mängder text läsas. Det gäller att få tiden att räcka till och att hitta en balans mellan studier och fritid. Du måste kanske förändra eller förbättra din studieteknik eller andra vanor för att få det att fungera. För att hjälpa dig med detta ges ibland föreläsningar och kurser om studievanor och studieteknik. Det finns en del litteratur och ett självstudie material som du kan låna. Om du vill diskutera studievanor eller studieteknik, kontakta studievägledare vid IBG, centrala studieoch karriärvägledningen eller Studenthälsan. 14

15 Försäkringar Studenter vid Uppsala universitet är försäkrade under undervisningstid i universitetets regi (d.v.s. även exkursioner och av IBG förmedlat praktikarbete) och under direkt färd mellan bostaden och universitetet. Detta gäller dock bara om man är registrerad på en kurs. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. För mer information vänd dig till studie vägledningen. Som student har du möjlighet att teckna billigare hemförsäkring med flera försäkringsbolag, ofta med kravet att du studerar i en viss takt. Om du skadar dig vid ett undervisningstillfälle vid IBG ska du direkt anmäla detta till IBGs prefekt. Om du funderar på att läsa utomlands, kan det löna sig för dig att se över ditt försäkringsskydd extra. I många fall måste du kunna intyga att du har en godtagbar försäkring innan du får uppehållstillstånd och/ eller studieplats vid ett utländskt universitet. Inom EU/EES gäller den svenska sjukförsäkringen förutsatt att du kan visa ett Europeiskt sjukförsäkringskort (European Health Insurance Card). Kortet kan du beställa från Försäkringskassans webbsidor eller på Om du åker på studentutbyte genom universitetet eller IBG får du en speciell försäkring genom Kammarkollegiet. Den kan du också få om du ska göra ett hos oss registrerat examensarbete, projektarbete eller forskningspraktik vid ett utländskt universitet, myndighet, forskningsstation eller liknande. Kontakta i så fall vår utbyteskoordinator Eva Damm i god tid innan du vill åka. Studiemedel För utförlig information om studiemedel hänvisas till CSNs broschyrer samt webbsida: Tänk på att söka studiemedel i god tid före den termin ansökan avser. Observera att du alltid bör ansöka om studiemedel för ett helt år i taget, oavsett om du vet om/vad du kommer att läsa under hela detta år. Det ger dig ett bättre utgångsläge vid meritvärderingen för fortsatta studiemedel. Du kan alltid tacka nej om du inte läser kurser en viss termin. Uppsala universitet samarbetar med CSN genom att CSN har direktkontakt med studiedokumentationsregistret 15

16 Uppdok. Handläggarna på CSN har alltså kontinuerlig tillgång till vilka kurser du är registrerad på och till dina studieresultat, utan att du ska behöva skicka med några registerutdrag med din studiemedelsansökan. För aktuella besökstider och kontaktuppgifter, se Om du blir sjuk, bör du sjukanmäla dig hos försäkringskassan, även om du inte uppbär sjukpenning. Även om du inte är folkbokförd i Uppsala kan det vara lämpligare att ringa till försäkringskassan här än till den på din hemort. Om du är sjuk mer än 30 dagar och dina studier blir lidande, kan du få avdrag på din studieskuld. Sjukdomen kan ibland infalla väldigt olämpligt t.ex. i samband med en tenta och påverka hur många poäng du får en viss termin. CSN tar normalt hänsyn till detta i sin meritbedömning för fortsatta studiemedel, men det underlättar då om du styrker sjukdomen genom att ha anmält den till försäkringskassan. Studentinflytande - påverka dina studier Som student har du flera möjligheter att påverka utbildningens och kursernas upplägg, t.ex. genom att engagera dig i studentorganisationerna, programråd, ämnesråd, eller studieråd, via kursombuden och genom kursutvärderingar. Kursutvärdering ska genomföras efter varje kurs och ger lärarna återkoppling på undervisningen och ligger till grund för planeringen av kursen nästa gång den ges. Det är mycket viktigt att du som student tillvaratar den här möjligheten att framföra dina synpunkter, och på så sett påverka utbildningens utformning. Lärarna ska även lägga ut sammanfattningar av kursutvärderingar på studentportalen. Kår och nation Studenter vid Uppsala universitet kan välja att tillhöra Uppsala studentkår och/eller någon av nationerna. Studentkåren sysslar framförallt med utbildningsbevakning, men organiserar även en bostadsjour och viss försäljning av begagnad kurslitteratur. Nationerna erbjuder en rad aktiviteter såsom teater, musik och idrottsverksamhet. De hyr också ut bostäder, har bibliotek och pub, samt ordnar traditionella baler. För information, kontakta studentkåren (www.uppsalastudentkar.se). Där finns också information om nationerna. 16

17 Studentorganisationer Biologiska Ämnesrådet (BÄR) BÄR är ett studieråd/ämnesråd som fungerar som en intresseorganisation för biologistudenter. Verksamheten är öppen för alla studenter som läser biologi vid IBG. BÄR sysslar med studiebevakning och representerar biologistudenterna i olika styrelser och nämnder; t.ex. i IBGs styrelse, fakultetsnämnden, fakultetens utbildningsutskott, UTNs fullmäktige samt i diverse arbetsgrupper. Studenterna utser även ett eget skyddsombud, med ansvar för arbetsmiljön. BÄR ger också inläsningsstöd till nya studenter, arrangerar fester och grillkvällar, samt ger ut tidningen Bladet. BÄR samarbetar med geovetarna och arrangerar bland annat mottagning för alla nya biologi- och geovetarstudenter. BÄRs kontor/sammanträdesrum finns i anslutning till studentuppehållsrummet vid Norbyvägen 18B. För mer information om BÄRs aktiviteter och organisation, gå med i deras facebookgrupp, gå in på hemsidan nvb.utn.se eller kontakta ordförande på X-sektionen För studenter som läser inom civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammet finns särskilda ämnesråd/studieråd, t.ex. X-sektionen för civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik. X-sektionen arbetar med studiebevakning samt anordnar studiestöd i form av mattestugor, fester, seminarier, företagsträffar, sportaktiviteter, manskör m.m. För mer information om X-sektionen se x.utn.se/. Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är en förening för studenter på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala. UTN arbetar bland annat med utbildningsfrågor, studiesociala frågor och näringslivsfrågor, samt anordnar sociala aktiviteter. UTN organiserar också mottagningen av nya studenter, samt ger ut tidningen Techna. UTN har egna lokaler i kårhuset Uthgård vid Polacksbacken. För mer information om UTN se 17

18 Kurser på grundnivå och avancerad nivå Kurserna ges på två nivåer; grundnivå eller avancerad nivå. Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi är ett program på grundnivå och masterprogrammen i bioinformatik, biologi, molekylär bioteknik, samt tillämpad bioteknik är program på avancerad nivå. För dessa fem program gäller att du får läsa kurser på den andra nivån upp till 30 hp om du uppfyller den särskilda behörigheten. För tillträde till kurser på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller avklarade kurser motsvarande en sådan. Alla som läser på kandidatprogrammet får dispens från detta förkunskapskrav. Däremot kan du inte tillgodoräkna kurser på avancerad nivå som du inkluderat i din kandidatexamen om du senare läser ett masterprogram. Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik startar på grundnivå och samläser de två sista åren med masterprogrammen i bioinformatik respektive molekylär bioteknik. För programstudenter som läser på Naturvetarprogrammet inriktning biologi gäller att man får tillgodoräkna gamla C-kurser lästa mellan 1 januari 2006 och 1 juli 2007 som kurser tillhörande nuvarande avancerad nivå. Som tidigare gäller att alla programstudenter vid TekNat-fakulteten efter år två har möjlighet att läsa kurser upp till 30 hp vid någon annan fakultet vid Uppsala universitet. Detta är en förmån som gör det möjligt att läsa kurser som det annars är mycket svårt att komma in på p.g.a. högt söktryck, exempelvis psykologi och företagsekonomi. Hela IBGs kursutbud kan hittas på ibg.uu.se/kurser. Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi Kandidatprogrammet är ett treårigt program där de första två åren har en bestämd studiegång med kurser som ger dig en bred bas av biologi, kemi, matematik och statistik. Upplägget är utformat för att ge dig en så bra teoretisk grund som möjligt för att du under tredje året ska kunna fördjupa dig inom något speciellt område inom biologi. Under det tredje året har du också möjlighet att bredda din kompetens genom att läsa annat än biologikurser så att du ska kunna bli så förberedd som möjligt för ett yrkesliv som biolog, vare sig du fortsätter mot forskning eller går ut i yrkeslivet efter en kandidatexamen. För att du ska kunna förbereda dig ytterligare för ett arbetsliv efter examen så finns det från 18

19 och med HT 2010 en kurs som heter Yrkeslivsanknytning generiska kompetenser i biologi 5 hp (se Yrkeslivsanknytning), som du börjar läsa redan under det första året och sedan kan ta delpoäng på under tre års studietid genom att delta i regelbundna seminarier och andra yrkesförberedande övningar. Även om du går på ett program måste du varje termin söka till de kurser du vill läsa nästa termin. Som student på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi har du platsgaranti på kurser under år 1 och på biologikurserna under år 2 samt till sommarkursen Floristik och faunistik 10 hp. För platser på kurser under år 3 gäller att alla som läser på kandidatprogrammet söker i samma kvotgrupp. Förutsättningen för att bli antagen till den sökta kursen är att du uppfyller förkunskapskraven (se kursplanerna på nätet). I de fall det finns fler sökande till en kurs än det finns platser på kursen, måste ett urval göras. Detta sker i första hand på grundval av hur många poäng du har uppnått totalt inom teknik/naturvetenskap. Vid urval mellan studenter med lika poäng jämförs betygen på tidigare kurser. Genom att logga in på antagning.se kan du kontrollera vilka meriter som finns registrerade och som du därför inte behöver bifoga i din ansökan. Som student på kandidatprogrammet är du garanterad en plats på någon kurs inom programmet, du har s.k. programförtur. Detta innebär att din ansökan behandlas i en särskild kvotgrupp, separat från fristående sökande. Om du inte får plats på den kurs du sökt i första hand, erbjuds du kursplats enligt dina reservalternativ. Om det skulle vara så illa att även dessa kurser är översökta, vilket är mycket ovanligt, erbjuds du en plats på någon annan kurs som du är behörig till. De allra flesta programstudenterna brukar få läsa enligt sina förstahandsval. Antagningsproceduren är komplex; för att så många som möjligt ska kunna få läsa enligt sina förstahandsval är det alltså av stor betydelse att du snarast meddelar IBG om du vill avstå från en redan tilldelad kursplats. Under år 3 på kandidatprogrammet kan du som programstudent även söka kurser som inte tillhör själva programmet. Detta gäller för i stort sett alla kurser som utannonseras som fristående kurser och som är beskrivna 19

20 i Uppsala universitets utbildningskatalog, t.ex. kurser i engelska, miljörätt eller företagsekonomi. Dessa kurser kan du sedan räkna in i din examen. Observera att om du planerar att söka fristående kurser vid Uppsala universitet i stället för att läsa inom ditt utbildningsprogram under en viss termin måste du, innan ansökningstiden för fristående kurser har gått ut, ha ansökt om studieuppehåll och fått detta beviljat (se Studieuppehåll). Du är programstudent på kandidatprogrammet fram till att du har läst 180 hp. När du har registrerats på mer än 180 hp kan du inte längre söka kurser som program student med den förtur det innebär. Du har dock rätt att läsa vid universitetet så länge du vill. Studietiden regleras i praktiken oftast av studiemedelssystemet; du har normalt rätt till studiemedel under 12 terminer. Från den 1 juli 2007 gäller en ny högskoleförordning i Sverige. Du som påbörjade dina studier innan dess har rätt att ta ut examen enligt gamla förordningen till och med 30 juni Masterprogrammet i biologi Masterprogrammet i biologi är en tvåårig utbildning där du bygger vidare på dina kunskaper från kandidatnivån och sätter en tydlig profil på din utbildning. Här får du det ämnesdjup som behövs för de flesta arbetsområden och du ökar din konkurrenskraft på dagens arbetsmarknad. Masterprogrammet ges på engelska, och studenter från många länder ger en internationell utbildningsatmosfär. Inom programmet kan du välja om du vill ha en stark forskningsprofil eller satsa på en utbildning för en verksamhet inom till exempel näringsliv och myndigheter. Inom masterprogrammet följer du en av våra inriktningar, men du har också möjlighet att själv komponera din egen profil med valbara kurser. I Uppsala får du tillgång till landets största kursutbud inom biologi och bioteknik. Du kan få en spetskompetens med stort djup inom ett visst område, eller en stor bredd inom biologiområdet, och du har också möjlighet att inkludera helt andra ämnen och på så vis ytterligare öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden. Ett vanligt upplägg är att läsa kurser under första året, och under andra året kombinera forskningspraktik och examensarbete (30 eller 45 hp). 20

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet 2010 2011 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer