med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet"

Transkript

1 med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

2 Svenska kyrkan i Mölndalsområdet I broschyren hittar du information om vad kyrkan erbjuder för både nyinflyttade och dem som bott länge i området. I din närhet finns en välkomnande kyrka som vill förmedla hopp och ge rum för reflektion om livets frågor. Välkommen till din församling i Fässberg, Kållered & Stensjön

3 Kyrkans gudstjänstliv präglas av årstiden och kyrkoårets variation. Gudstjänsterna betonar olika delar som predikan, nattvardsmässan, musik eller meditation. Här finns plats för barnens musikaler, brusande orgelmusik och mäktig psalmsång, körer och instrumentalister. I kyrkans stillhet kan man tända ett ljus och be för sig själv och andra. Kyrkan finns med i livets olika skeden Omslaget: Vid Kållereds kyrka en söndag i maj Foto: Hasse Jonsson Uppslagets bilder: Musikal i Stensjökyrkan. Gudstjänst i Fässbergs kyrka. Foton: Stefan Risenfors Sara vid ljusgloben. Dop. Foton: Jim Elfström/IKON Enskilt samtal. Foto: Ethan Myerson/iStockphoto Vigsel i Fässbergs kyrka. Foto: Eva Quirbach i glädje och sorg. Ritualerna skapar högtid och ger trygghet vid viktiga händelser. Präster och diakoner erbjuder samtal under tystnadsplikt. Gemenskap finns i kyrkans grupper för barn, ungdomar och vuxna.

4 Välkommen till Svenska kyrkan Här kan du se var kyrkorna i Fässbergs, Kållereds och Stensjöns församlingar ligger. Du kan också se vilken församling du tillhör. För exakt information om församlingstillhörighet kontakta Mölndals kyrkoförvaltning, se nästa sida. Du kan också gå till hemsidan och få fram din församling via gatuadress på och gå till Sök/Församling. Illustration: Maria Mannberg

5 De tre församlingarna i Mölndalsområdet, Fässberg, Kållered och Stensjön, bildar tillsammans Mölndals kyrkliga samfällighet. Detta är ett samarbete för att nå en effektiv och god hantering av fastigheter, ekonomi, administration och personal. TRE församlingar i samarbete kyrkogårdar och förvaltning Här når du oss Mölndals kyrkliga samfällighet Box Mölndal Besök Mölndals torg 1 Telefon kyrkogård förvaltning Fax E-post Internet Kållereds kyrkogård. Foto: Lars Persson Kyrkogårdar Kyrkogårdsförvaltningen svarar för begravningsverksamheten och möter många människor i samband med begravning och gravskötsel. Det finns kyrkogårdar i Fässberg, Kikås och Kållered. Fässbergs kyrkogård har nästan gravplatser och här finns också minneslund, begravningskapell, gammalt bårhus och ekonomilokaler. Fässbergs gamla kyrka låg fram till år 1896 på den gamla delen av kyrkogården. Kyrkogården är troligtvis från 1500-talet och den har byggts ut i tre etapper under 1900-talet. Adress: Stubbåkersgatan, Mölndal. Kållereds kyrkogård har förmodligen funnits sedan 1400-talet och ligger vid Kållereds kyrka. Den har drygt 700 gravplatser. Det finns en minneslund och en vacker klockstapel från 1827 samt ekonomibyggnader. Adress: Södra kyrkvägen, Kållered. Kikås kyrkogård har förutom cirka gravplatser även minneslund och asklund. Kyrkogården invigdes 1887 och under utvidningen under 1940-talet fick den namnet Kikås. Här finns också begravningskapell. Adress: Skyttegatan, Mölndal. Kyrkoförvaltning Kyrkoförvaltningen sköter de tre församlingarnas administration gällande personal, pengar och fastigheter.

6 Fässbergs församling är en plats för samtal och eftertanke men också för gemensam aktivitet och handling. Gudstjänster och verksamheter finns på fem platser. Fässbergs församling i centrala Mölndal Församlingslivet I församlingen möts vi till meditation, i familjegudstjänster och babyrytmikgrupper, på Qigong och kyrkkaffe, i själavårdssamtal och gospelkör, i öppna förskolan och Alphagrupper. Gudstjänstliv Församlingen har ett rikt gudstjänstliv både helg och vardag. Gudstjänst firas, förutom i de tre kyrkorna, även i kyrksalarna i Eklanda och Balltorp. En mångfald av gudstjänster samordnas i de olika kyrkorna för att människor skall kunna delta i den gudstjänstform de vill. Det finns en andlig öppenhet som präglas av att Gud är större än vi kan ana och förstå och tanken att det finns många vägar till Gud. Vill man veta mer om kristen tro kan man till exempel delta i en Alphagrupp. Det finns också andra former av temasamlingar där man kan få återhämtning till både själ och kropp. Vardagsverksamheten har något för både barn och vuxna. En omfattande barnverksamhet finns i församlingens olika delar. För de allra minsta finns babyrytmik. Det finns också kurser och träffpunkter för föräldrar som öppen förskola och»pappis«. För ungdomar finns»i STÄLLET«och konfirmandverksamhet som byggs upp kring olika intressegrupper som segling, skidor, internationellt, friluftsliv, film med mera. För vuxna och äldre finns också träffpunkter»mat och prat«, öppna samtalskvällar och serien»lördag i fässberg«med en ljuv blandning av musik, kultur och föredrag. Dessutom finns»kyrkaarbetsliv«där arbetsliv och kyrka möts. Sjukhuskyrkan på Mölndals sjukhus, har präst och diakoner som erbjuder samtal, uppsökande

7 Samling efter gudstjänst i Fässbergs kyrka för motorcyklister. Nydöpte Edvin Gustavsson med prästen Klas Hermansson. I bakgrunden Fässbergs kyrkas altare i barockstil från Snidat av Olof Bruse och målat av Swen Wernberg. Altartavlan lär vara målad av en okänd konstnär under 1500-talet. Entrén i församlingshemmet är full av barnvagnar när det är öppen förskola och babyrytmik. Foton: Hasse Jonsson verksamhet samt handledningsgrupp för sjukhuspersonal. Musiklivet sprudlar med en mängd körer för barn, ungdomar och vuxna. Här finns plats både för duktiga körsångare och för den som vill pröva körsång för första gången. Kyrkorna Fässbergs kyrka ligger på en bergsplatå och syns över stora delar av Mölndal. Den är byggd i gotisk stil och invigdes 27 november Nedanför ligger församlingshemmet med lokaler för små och stora samlingar. Krokslättskyrkan byggdes på 1950-talet som församlingshem men fungerar nu som distriktskyrka med gudstjänster och samlingar av många slag. Från Krokslätts torg tar man sig på ett par minuter upp till kyrkan som ligger vackert vid bergets fot. Toltorpskyrkan ligger i Toltorpsdalen på gränsen mot Göteborg. Den byggdes 1931 som missionshus och övertogs senare av Svenska kyrkan. På grund av sin storlek och sitt läge har den blivit en omtyckt dop- och vigselkyrka. Kyrksalar finns i Balltorp och i Eklanda. Här når du oss Fässbergs församling Box Mölndal Församlingsexpeditionen är öppen mån, ons, tor, fre kl 9-12 och tis kl Besök Terrakottagatan 3B Telefon Fax E-post Internet Kyrkoherde Annar Aas Distriktspräst Balltorp Eklanda Distriktspräst Krokslätt-Toltorp

8 Med församlingens två kyrkor knyts det gamla och nya ihop i Kållered. På den ena sidan av E6/E20 ligger den äldre delen av Kållereds bebyggelse. Där finns Kållereds gamla kyrka. På andra sidan av vägen präglas samhället mer av köpstaden och nyare villabebyggelse. Där ligger Apelgårdens kyrka och församlingshem insprängd mellan villor och vacker natur. I båda kyrkorna firas gudstjänst det centrala i församlingens liv. Dessutom finns ett varierat musikliv och verksamhet för människor i alla åldrar. Kållereds församling mellan land och köpstad Församlingslivet Söndagens gudstjänst firas i Kållereds eller Apelgårdens kyrka och är stommen i församlingens gudstjänstfirande. Gudstjänster på söndagar alterneras normalt mellan Kållered och Apelgården men kan ibland firas i båda. Se församlingsblad, hemsida och predikotursannonser för aktuell information. Vardagsgudstjänster, för stora och små, firas regelbundet och andra vardagsgudstjänster förekommer se församlingsblad eller annonser. Församlingen har många musikgudstjänster men även de vanliga söndagsgudstjänsterna innehåller en hel del musik. Vardagsverksamheten för de minsta kallas Kyrkis. Det är en avgiftsfri öppen verksamhet för dem som är hemma med egna eller andras barn i åldrarrna 0-6 år. Församlingen erbjuder även föräldrautbildningar för både barnoch tonårsföräldrar, i samarbete med studieförbund. För äldre finns Trivselträffar, promenader, soppluncher, samtalsgrupper med mera. Under juli månad har församlingen vägkyrkoverksamhet i Kållereds kyrka. Musiklivets nav är körerna. Det finns sju körer som berikar församlingens gudstjänst- och musikliv. Kyrkorna Kållereds kyrkas äldsta delar är från 1200-talet. Den lilla kyrkan har många vackra detaljer. Här firas gudstjänst på söndagar och kyrkan är också mycket populär för dop och vigslar. Invid kyrkan finns också en klockstapel och två gravkor samt kyrkogård. Apelgårdens kyrka är byggd 1982 och ligger i bostadsområdet vid Kållereds köpstad. Det sammanbyggda församlingshemmet har bra samlingslokaler.

9 Här når du oss Kållereds församling Apelgårdens kyrka Knäckepilsvägen, Kållered Telefon Fax Församlingsexpeditionen är öppen mån - tor kl 9-12 E-post Internet Kyrkoherde Lars Nordh Kållereds kyrka, klockstapeln och en del av kyrkogården. Nattvard i Kållereds kyrka. Till vänster Apelgårdens kyrka med klockstapeln i förgrunden. Foton: Hasse Jonsson

10 Församlingens arbete präglas av gudstjänster i varierande former, grupper för olika åldrar samt rik och spännande musikverksamhet. De två kyrkorna, Stensjökyrkan och Fågelbergskyrkan, är belägna i norra respektive södra delen av församlingen. Stensjöns församling öster om motorvägen Församlingslivet Gudstjänstlivet i Stensjökyrkan är traditionellt till det yttre med högmässa och högmässogudstjänst som dominerande former för söndagens huvudgudstjänst. Den firas klockan 10 och det efterföljande kyrkkaffet har blivit en viktig social träffpunkt. Förkunnelsen i Stensjökyrkan kan man lätt ta del av de flesta predikningar finns sedan år 2000 i predikoarkivet på församlingens hemsida: Fågelbergskyrkan präglas sedan många år av ett djärvt nyskapande gudstjänstliv där modern musik, konst och andra kulturyttringar får stort utrymme. I gruppverksamhet och samlingar i Stensjökyrkan finns bland annat ett hundratal körsångare i olika åldrar. Pensionärssamlingar hålls varje vecka. Det finns en öppen förskola för föräldrar med små barn, öppen eftermiddagsverksamhet för barn i skolåldern och en ungdomsgrupp. I Fågelbergskyrkan finns körer, öppen förskola för föräldrar med småbarn, barngrupper, pensionärssamlingar varje vecka samt ungdomsgrupp. Musiklivet är rikt i församlingens två kyrkor. I Stensjökyrkan finns flera körer och många gudstjänster innehåller mycket musik. I Fågelbergskyrkan bjuds många spännande kulturaktiviteter. Musikaliska möten över de traditionella gränserna är en del av kyrkans profil.

11 Stensjökyrkan i vintertid. Interiörbild från Fågelbergskyrkan där det finns utrymme för spännande musik. Änglaskulpturen i Stensjökyrkan. Foton: Stefan Risenfors Fågelbergskyrkans exteriör. Foto: Hasse Jonsson Kyrkorna Stensjökyrkan på Gunnebogatan är byggd 1974 och tillbyggd 1984 och Utöver uppgiften som församlingskyrka, huvudkyrka med församlingsexpedition, är Stensjökyrkan också distriktskyrka i norra delen av Stensjöns församling. Det mest dominerande inslaget i Stensjökyrkans gudstjänstrum är en stor änglaskulptur av Hertha Hillfon - en bastant»arbetsduglig«ängel med ett ljus i handen. Fågelbergskyrkan, byggd 1984, på Östra Falkgatan, ovanför Rävekärrsskolan, är distriktskyrka i södra delen av Stensjöns församling. Kyrkorummet är litet och intimt och domineras av ett stort fönster i altarväggen upp mot en skogsbacke. Här når du oss Stensjöns församling Gunnebogatan Mölndal Telefon Fax Församlingsexpeditionen är öppen mån-tor kl Kyrkoherde Stefan Risenfors Fågelbergskyrkan: Telefon Fax E-post Internet

12 Gud, jag har inga ord för min bön, men som ett nyfött barn vilar på sin mors bröst, så vilar jag i dig. Caroline Krook ur»en liten bönbok«antagen av Kyrkomötet 2005 Verbum förlag Svenska kyrkan Fässberg Kållered Stensjön augusti 2006 Produktion/form: Communicare Tryck: Billes tryckeri, Mölndal Bön. Foto: Jimmy Elfström/IKON

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 KYRKOBLAD LINDOME FÖRSAMLING VÅREN 2008 TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 Kontakt Box 171 437

Läs mer

KYRKOBLAD DET GODA SAMTALET HÖSTEN 2011 LINDOME FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN INFÖR BEGRAVNINGEN 4 TEMA: DET GODA SAMTALET 6 7

KYRKOBLAD DET GODA SAMTALET HÖSTEN 2011 LINDOME FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN INFÖR BEGRAVNINGEN 4 TEMA: DET GODA SAMTALET 6 7 HÖSTEN 2011 KYRKOBLAD LINDOME FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN DET GODA SAMTALET INFÖR BEGRAVNINGEN 4 TEMA: DET GODA SAMTALET 6 7 OWE WIKSTRÖM 8 9 MUSIK I KYRKAN 11 Kontakt HJÄRTSTARTARE, LIVET OCH BÖN Kyrkoherden

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014

Verksamhetsuppföljning 2014 Verksamhetsuppföljning 2014 Svenska kyrkan i Huddinge Församlingar och begravningsverksamhet Foto: Ikon Här är gudagott att vara! Jag blir glad när jag ser all den aktivitet som sker i Huddinge pastorats

Läs mer

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg!

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg! RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29 rösta i kyrkovalet 20/9 trender på kyrkogården kom och sjung med oss! Var rädd om din sorg! 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN NR 3

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling

Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling KONFIRMANDER I LIDINGÖ FÖRSAMLING Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling 1 GOSPELKÖREN I BREVIKS KYRKA 2 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Välkommen till Guds församling! Vi tar

Läs mer

I DANDERYDS FÖRSAMLING

I DANDERYDS FÖRSAMLING I DANDERYDS FÖRSAMLING Livet i Danderyds församling nr 3/2013 utgiven av Svenska kyrkan, Danderyds församling LIVET I DANDERYD NR 3 2013 Ibland har jag har funderat på vad som skulle hända om kyrkan skulle

Läs mer

En resa till Irland 4

En resa till Irland 4 Samhällsinformation En resa till Irland 4 Markus till Teneriffa 8 Höstens alla grupper 10 Kropp Björka Mörarp Hässlunda Välluv Frillestad Påarp nr 3/2015 3/2015 LEDAREN Välja väg 2 Kyrkoherde Markus von

Läs mer

Kateket Nytt. Den största gåvan av dem alla... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 INNEHÅLL

Kateket Nytt. Den största gåvan av dem alla... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 INNEHÅLL Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 Kateket Nytt Den största gåvan av dem alla... INNEHÅLL u Nytt material från KPN u Enkät till församlingar och missioner Att mötas, att lyssna, att

Läs mer

KYRKONYTT. Dopgemenskap. Våren 2012

KYRKONYTT. Dopgemenskap. Våren 2012 KYRKONYTT AKTUELLT FRÅN LIDINGÖ FÖRSAMLING Våren 2012 Dopgemenskap genom dopet hör vi ihop. dopet för människor samman såväl i den världsvida kyrkan som i den egna familjen. läs om dopet i detta nummer

Läs mer

Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1

Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1 FÖRSAMLINGSBLADET Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1 Gemenskap över tid och rum Vad är det för apparat på framsidan av församlingsbladet? Jo, en tidsmaskin från musikalen Den stora båten. Maskinen

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll Kyrkoblad VÅREN 2009 Tema: Musikens roll i kyrkan Andakt: musik till guds ära 4 Tema: Musikens roll i kyrkan 6 9 Församlingsdag på helsjön 10 Nästan 100 000 till Polen 14 Kontakt Din kyrkoherde skriver

Läs mer

Liv & Längtan. nr 6 2013 oktober / november. Vila

Liv & Längtan. nr 6 2013 oktober / november. Vila Liv & Längtan nr 6 2013 oktober / november Vila Helst vill jag vandra ensam med hundarna Min själ får vila ut i stillhet hos Gud I frid fylls jag av liv Endast i Herren finner själen vila Vila ut hos Gud

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Postens gruppförsändelse till hushåll. Kyrknytt. Nr 1 2007. Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat

Postens gruppförsändelse till hushåll. Kyrknytt. Nr 1 2007. Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat Postens gruppförsändelse till hushåll Kyrknytt Nr 1 2007 Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat Vandra för livet Gud, ditt folk är vandringsfolket. Själv du mitt ibland oss går. Du oss leder, du oss stärker,

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2009

Verksamhetsredovisning 2009 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var

Läs mer

Nummer 1, 2011 KYRKOBLADET. Fastan och påsktiden

Nummer 1, 2011 KYRKOBLADET. Fastan och påsktiden Nummer 1, 2011 KYRKOBLADET Fastan och påsktiden Kyrkoherden har ordet Ljuset kommer tillbaka, börjar en dikt jag tycker mycket om. Och precis så är det så här års. När jag skriver det här har man precis

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Himmel. &Jord. Vad kan Svenska kyrkan göra för dig? Smutsigt vatten dödar. Påsk i Svenska kyrkan på Södermalm! De är med och formar guds tjänsten

Himmel. &Jord. Vad kan Svenska kyrkan göra för dig? Smutsigt vatten dödar. Påsk i Svenska kyrkan på Södermalm! De är med och formar guds tjänsten »Vi behöver varandra, vi behöver andra människors livserfarenheter, vi behöver mötas för att kunna hantera våra liv.«jonas Persson skriver på sidan 2 Himmel om Det där mellan himmelochjord.nu Denna bilaga

Läs mer

OKTOBER SEPTEMBER. Vår förhoppning är att kyrkan ska få vara en oas för alla! Välkommen! För alla barn: Söndagsskolan Skatten

OKTOBER SEPTEMBER. Vår förhoppning är att kyrkan ska få vara en oas för alla! Välkommen! För alla barn: Söndagsskolan Skatten SEPT- OKT Nr 4 2013 VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN Vår gemensamma bön är att EFS-kyrkan ska vara en mötesplats för många, där Gud själv får påverka våra liv. En plats för människor i alla åldrar. Oavsett om

Läs mer

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2013 1 Bön På måndagar kl. 13.00 finns det möjlighet för alla som vill att samlas till bön på

Läs mer

4-5. Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall. Thomas tittar i backspegeln.

4-5. Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall. Thomas tittar i backspegeln. Nr 3 2010 En hälsning från Bureå församling SIDAN 4-5 Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall SIDAN 8 Thomas tittar i backspegeln 2 nära En hälsning från

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 1 2015

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 1 2015 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 1 2015 Tema: Lovsång Lovsång - själens hälsa Ämnet för årets första Kyrkbrev är lovsång. Att lovsjunga Gud är kyrkans stora glädje och uppgift, ett svar på Guds största

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer