VandaNytt START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL MAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VandaNytt 1 2015 START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL 14 17 MAJ"

Transkript

1 VandaNytt START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Ny chef på Vanda musikinstitut 5 Engagerad musikpionjär blev årets Vandalax 6 Vanda stadsfestival Earth Hour Årets cyklist 7 Nya tjänster för barnfamiljer 8 Evenemangskalender DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL MAJ

2 INFOSIDAN KULTUREN SKALL SYNAS OCH HÖRAS! ANMÄL DITT PROGRAM TILL VANDA STADSFESTIVAL ! Skicka in ditt stadsfestivalprogram via programanmälningar på Där får du marknadsföring för ditt program och hittar hela festivalprogrammet och annan information om vad som händer i stan. OBS! KOM IHÅG ATT ANMÄLA DITT PROGRAM SENAST DEN 19 MARS. Kontaktperson: Arr: Aktörerna i Vanda i samarbete med Vanda stad. I MYRBACKA BIBLIOTEKETS DATAVERKSTAD Deutsch am Donnerstag Fritt diskuterande på tyska i Myrbacka bibliotek. Välkommen med! Deutsch am Donnerstag Freiform-Diskussion auf Deutsch im Myyrmäki Bibliothek! Willkommen! kl torsdag torsdag Förfrågningar: Eija Koroleff (09) Jeremias Wallenius (09) Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, Vanda SÅNG UTAN KRAV- EN VECKOSLUTSKURS FÖR ALLA SÅNGINTRESSERADE 2 V t / 25 lö sö Myyrinki, Carolina Backman Har du alltid drömt om att sjunga? Har du velat utbilda din röst men har inte haft möjligheten till det? Skulle du vilja sjunga bekanta eller helt nya sånger med pianoackompanjemang eller vidareutveckla bl.a. andningen och röstkvaliteten? Skulle du vilja jobba med teknik och tolkning under ett veckoslut? Vi sjunger upp, gör andningsövningar, jobbar bl.a. med tolkning och sångteknik. Kom med och upplev något nytt och roligt! Varje elev får 2 x 90 min privatundervisning under ett veckoslut. Läraren kontaktar sina elever före kursens början. Kom med och sjunga och ha det kul! Inga förhandskunskaper behövs! Eleven kan också ta med sig egna noter/sånger! I MYRBACKA BIBLIOTEKETS DATAVERKSTAD IT-KURS PÅ SVENSKA Onsdag kl E-bibban med ipad Man har en möjlighet att se på filmer, låna e-böcker, använda språkkurser och bläddra e-tidningar. För att använda tjänsten behöver man ett HelMet-bibliotekskort och nätförbindelse. PERSONLIGA IT-KURSER PÅ SVENSKA Välj tema och anmäl dig till personliga kurser genom att kontakta Myrbacka bibliotek tfn eller Temat är: e-tjänster grunderna i användningen av datorn e-bibban: surfplatta (ipad) hitta information: HelMet, Google Anmälningar och förfrågningar: kursledare Eija Koroleff tfn (09) kursledare Yrsa Holmström tfn (09) Adress: Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, 2. våningen, Dataverkstad 2 VANDA NYTT

3 INFOSIDAN LEDAREN BÄSTA LÄSARE Välkommen med igen att läsa Vanda Nytt! Jag heter Solveig Halonen, representerar SFP och har fått förnyat förtroende som ordförande i Svenska kommittén för perioden Infobladet Vanda Nytt har i flera års tid varit ett konkret exempel på vad Svenska kommittén valt att satsa områdesmedel på. Vanda Nytt är ett informationsblad för de svenskspråkiga invånarna i staden. Ansvarig utgivare är Svenska kommittén och för varje nummer finns det ett redaktionsråd som består av olika kommittémedlemmar samt områdeskoordinatorn. Rådet kan själv skriva artiklar eller inbjuda någon utomstående skribent att skicka in sina texter. Vi strävar efter att ha ett mångsidigt och aktuellt innehåll. Ni, bästa Vandabor, kan alla vara med och skriva om det ni brinner för. Artiklarna måste vara korta eftersom utrymmet är begränsat och därför har redaktionsrådet förbehållit sig rätten att förkorta och bearbeta texter vid behov. Kontakta vår områdeskoordinator Lotta Silfverberg om ni vill skriva i bladet! I slutet av år 2014 tog Vanda stads fullmäktige beslutet att verksamheten för områdeskommittéernas och Svenska kommitténs del fortsätter i så gott som oförändrad form under åren Vissa justeringar har trätt i kraft vad utdelningen av områdesmedel beträffar. Vi ska återkomma till de praktiska Prenumerera på e-versionen av Vanda Nytt! Prenumeration: detaljerna kring understödet i ett senare skede, men under tiden kan du läsa mera på Vanda stads webbplats under Delta och påverka. I början av år 2015 har Vanda stad fått en by biträdande stadsdirektör: teknologie doktor och docent Jaakko Niinistö med ansvar för invånarservicen. Till hans uppgifter hör bl.a. att sörja för att invånardemokratin och invånarnas delaktighet i staden utvecklas. I egenskap av ordförande för Svenska kommittén ser jag fram emot ett gott samarbete med den nya direktören och önskar honom välkommen att delta i något av kommitténs möten ännu i år. I Vanda Nytt kommer vi under året att fortsätta presentera personer på nya poster inom staden och som är speciellt viktiga för oss Vandasvenskar. I senare nummer kan ni läsa om den nya Ringbanan och om bostadsmässan i Kivistö. Vandalax 2015 väljs i höst och Svenska veckan infaller i början av november. Svenska kommittén håller sitt första möte 25.2 och efter det vet vi hur många gånger infobladet utkommer. Jag tror att vi med den här formen av invånardemokrati Svenska kommittén och infobladet Vanda Nytt - når en glädjande stor del av dagens Vandasvenskar! Solveig Halonen ordförande Svenska kommittén NYTT UTSEENDE FÖR VANDA NYTT Den uppmärksamma läsaren märker att tidningen har fått ett förnyat utseende. Typsnittet är nytt och de huvudsakliga färgerna är gult och blått. Grunden till utseendet ligger i stadens förnyade grafiska riktlinjer, som i sin tur är en del av Vandas nya varumärke. Vandas nya varumärke handlar om bilder, ord och det sätt staden vill berätta om sig. För staden innebär det nya varumärket ett nytt sätt att kommunicera. Vanda vill skriva och tala på ett sätt som riktar sig direkt till läsaren och lyssnaren. Vanda vill förmedla känslor med hjälp av bilder där människan står i centrum och med hjälp av enstaka, starka ord. Staden kommer i marknadsföringen och kommunikationen att använda fler bilder och färre text än hittills. Tanken är att bilderna och typsnittet ska hålla för tidens tand. Det nya varumärket tas i bruk så småningom och på sommaren kommer det att synas ordentligt i gatubilden. Text: Lotta Silfverberg RIS OCH ROS NU HAR DU MÖJLIGHET ATT KOMMENTERA I VANDA NYTT. Ge ris eller ros om svenska ärenden i Vanda. Skriv kort, tecken inkl. mellanslag. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och bearbeta insändarna. Alla texter bör vara försedda med avsändarens namn och kontaktuppgifter, men texten kan undertecknas med endast förnamn. Texter till ris eller ros kan mejlas till Vanda Nytt ANSVARIG UTGIVARE: Svenska kommittén REDAKTIONEN: Solveig Halonen, Aimo Junnila, Ros-Britt Kangas, Tuula Kinos, Hans Markelin, Lotta Silfverberg Redaktionen förbehåller rätten att förkorta och bearbeta texter till Vanda Nytt PRENUMERATION: , PÄRMBILD: Sami Lievonen LAYOUT: Patricia Eskelinen OMBRYTNING: Patricia Eskelinen TRYCKERI: AS Spin Press MATERIAL OCH BILDER: Jpeg & PDF TEXT: MS Word OpenOffice (ODT). DEADLINE: annonseras på UTGIVNINGSDATUM FÖR VANDA NYTT ÅR 2015: 26.2, 30.4, 3.9, 22.10, Gratis annonsering för föreningar. ANNONSMÅTT 158x145 mm, 90x125 mm, 186x128 mm. VILL DU TIPSA VANDA NYTT OM NÅGOT? Kontakta områdeskoordinatorn Lotta Silfverberg, , Kommuninvånarservice, Konvaljvägen 13, Vanda. SVENSKA KOMMITTÉNS MÖTEN 2015: 25.2, 29.4, 9.9, VANDA NYTT 3

4 VANDA NYTT PRESENTERAR NY CHEF PÅ VANDA MUSIKINSTITUT Det är en stor glädje för mig att säga hej till alla Vandabor! Jag, Johanna Fernholm, är ny biträdande rektor för Vanda musikinstitut och därmed ledare för den självständiga svenska enheten vid musikinstitutet. Framtiden är ljus. Det betyder mycket för den svenska enheten att en svenskspråkig person har fått tjänsten och jag är väldigt glad, ivrig och inspirerad för att det blev just jag som får fortsätta jobba för en levande musikundervisning på svenska i Vanda. Mina rötter finns i Esbo, jag växte upp i en familj med 5 barn och vi musicerade mycket hemma, min mamma älskade musik. Barnsångerna i hemmet ledde småningom vidare till flöjtspel och kör i den lokala svenska musikskolan. De gemensamma upplevelserna på musikskolans julkonserter, kör- och orkesterresor minns jag ännu idag. Musiken var ett roligt fritidsintresse som gav vänner för livet och när det blev dags att välja yrkesstudier blev det klart att jag inte ville avstå från musiken. Här föddes också intresset att förmedla vidare det jag själv hade fått lära mig i min barndom. Jag började alltså studera musikpedagogik vid Sibelius-Akademin. Flöjten byttes till klassisk sång och sångstudierna och arbetet som sångerska förde mig utomlands bl.a. till Wien. Det blev en lång resa med musiken i bagaget och nu sluts cirkeln då jag får ar- beta för att flera barn och ungdomar ska få möjlighet att bekanta sig med musikens värld. Forskarna har länge sett hur musiken stöder barnets utveckling på alla områden och musik och hälsa och välbefinnande är idag ett hett ämne. Det är viktigt att den första musikundervisningen sker på svenska så vi satsar nu mycket på de allra yngsta; baby-rytmik och musiklek fungerar nu både i västra och östra Vanda. Förberedande gruppundervisning finns i alla svenska skolor i Vanda. Körerna samlar sångare i olika åldrar i hela Vanda och ända från Tusby. Vi samarbetar också med andra svenska musikinstitut inom metropolområdet, t.ex. inom körkonserter och bandkvällar. Ett helt nytt samarbete är den nya musikteaterutbildningen. Samarbete finns också över språkgränsen, våra längre hunna elever kan bl.a. delta i symfoniorkester inom musikinstitutet. Resan går vidare och svenska enheten står inför nya äventyr. Tack till er alla, musikens vänner, som är med oss på Vid den middagskonserten resan på i restaurang Kaisaniemi kommer olika sätt! repertoaren att bestå av lättare musik framfört av hela kören men även av mindre ensemblen. Allsång med middagsgästerna Text: Johanna Fernholm kommer vi inte heller att glömma. VÄLKOMMEN på våra konserter! Johanna Fernholm leder den svenska enheten vid musikinstitutet. HBKs vårkonsert kl. 19:00 i Helsinge kyrka S:t Lars. Kören vill hylla Jean Sibelius 150 års jubileum. Repertoaren innehåller både svensk och finsk musik av Sibelius. Följ med vår verksamhet på Vid middagskonserten i restaurang Kaisaniemi kommer repertoaren att bestå av lättare musik framfört av hela kören men även av mindre ensemblen. Allsång med middagsgästerna kommer vi inte heller att glömma. VÄLKOMMEN på våra konserter! HBKs vårkonsert kl. 19:00 i Helsinge kyrka S:t Lars. 4Kören VANDA vill hylla NYTT Jean Sibelius 150 års jubileum. Repertoaren innehåller både svensk och finsk musik av Sibelius. Följ med vår verksamhet på

5 VANDA NYTT PRESENTERAR INGE- BRITT ÅKERBLOM- SOHLSTRÖM BLEV VALD TILL VANDALAX 2014 Regi: Dan Söderholm Musik: Jesper Eklund Veininmylly Dickursbyvägen 42 Biljettbeställning: Vuxna: 12 Barn 3-12 år: 6 (kontantbetalning) Premiär: tisdag kl 19:00 onsdag kl 19:00 torsdag kl 19:00 söndag kl 17:00 tisdag 2.6. kl 19:00 onsdag 3.6. kl 19:00 torsdag 4.6. kl 19:00 söndag 7.6. kl 17:00 tisdag 9.6. kl 19:00 onsdag kl 19:00 torsdag kl 19:00 söndag kl 14:00 och 17:00 tisdag kl 19:00 onsdag kl 19:00 Musikpedagogen och diplomsångerskan Inge-Britt Åkerblom-Sohlström fick i slutet av året ta emot utmärkelsen Årets Vandalax Priset delades ut på Svenska dagen-festen på Dickursby skola den 6 november. Årets Vandalax är en utmärkelse som utdelas till en svenskspråkig Vandabo som gjort en betydande insats för Vandasvenskarna. Inge-Britt Åkerblom-Sohlström grundade år 1987 med sin man Vanda svenska musikskola, som trots ekonomiskt svåra tider lyckats upprätthålla den svenska musikundervisningen i Vanda. Sedan två år tillbaka är skolan en del av det finska musikinstitutet i Vanda och bär numera namnet Vanda musikinstitut- svenska enheten (VMISE). Tack vare Inge-Britts enorma insats för svensk musikundervisning i Vanda har barn och ungdomar i 27 års tid erbjudits högklassig musikundervisning på sitt modersmål. Många av eleverna har fortsatt sina musikstudier efter att ha fått den första gnistan i musikskolan. I prismotiveringen tackar man Inge-Britt Åkerblom-Sohlström för att som idéspruta och producent ha gett ett enormt bidrag till det svenska kulturlivet i Vanda i form av otaliga musikproduktioner av hög klass. Dessa konserter, musikteaterspel och övriga uppträdanden har höjt Vandasvenskarnas profil och ofta noterats även nationellt. Inge-Britts insats har också nått över språkgränsen och ofta noterats i det finska Vanda. -Det gäller att väcka intresse för konst och musik, väcka ungdomars sinne för så mycket annat än datorer och spel, har Åkerblom-Sohlström i flera sammanhang kunnat konstatera. Vandalaxen utses av Svenska kommittén på basen av förslag från Vandaborna. Nomineringen av Vandalaxen 2015 sätter igång på våren. Du kan skicka in ditt förslag med motivering till områdeskoordinatorn eller någon i Svenska kommittén. Text: Mae Cedercreutz-Pesonen & Lotta Silfverberg Inge-Britt Åkerblom-Sohlström tog emot priset på Svenska dagen i november. VANDA NYTT 5

6 AKTUELLT DELTA I VANDA STADSFESTIVAL! MAJ Vandaföreningar och företag! Kom med och gör tillsammans med oss en upplevelse av stadsfestivalen. I år firar vi Stadsfestivalen för åttonde gången maj i hela fyra dagar. Stadsfestivalen är en folkfest som är gemensam för alla Vandabor och firas runtom i stan i samband med Vandas födelsedag den 15 maj. SLÄCK LJUSET! LÖRDAGEN DEN 28 MARS 2015 KL VÄLKOMMEN ATT DELTA I EARTH HOUR! Visa att du är med genom att släcka ljuset hemma under en timmes tid kl Då ni deltar i stadsfestivalen får ni större synlighet och ni får marknadsföra era svenskspråkiga evenemang gratis i Invånartidningen. PROGRAMANMÄLNINGAR Anmäl ert stadsfestivalprogram så fort som möjligt till adressen: Obs! sista anmälningsdagen är 9 mars. För mer information, kontakta: Tuula Kinos Vanda stad Enheten för evenemang och stadskultur Se alla samarbetspartners här: Earth Hour -evenemanget ordnas lördagen den 28 mars kl på Påltorget i Myrbacka och på torget bredvid stadshuset i Dickursby. Två sprakande eldshower förevisas av eldgruppen Tulikansa i Dickursby och av eldgruppen Taikatulet i Myrbacka. En kvällsandakt på torget med levande ljus ordnar församlingarna i Dickursby och Vandaforsen cirka kl Myyrmäki-liike tar emot farligt problemavfall av hushåll i containern som ligger vid hörnet av Påltorget på lördagen kl (bl.a. lysrör, energi- och glödlampor, målburkar, ackumulatorer). Ta med din egen lykta och lys vägen till EARTH HOUR evenemanget i Myrbacka eller i Dickursby! VISA ATT DU TAR STÄLLNING FÖR KLIMATET ANMÄL FÖRETAGET TILL EARTH HOUR NU! WWFs officiella film för Earth Hour 2015: https://www.youtube.com/watch?x-ytts= &x-yt-cl= &v=xximib4e8f8 Kontaktperson: Tuula Kinos, KANDIDATER TILL ÅRETS CYKLIST I VANDA 2015 SÖKES Årets cyklist är en titel som utdelas till en kvinnlig eller en manlig cyklist, men också för en förening för framstående prestationer inom cykelsporten. Poljin heter arbetsgruppen i Vanda som ansvarar för evenemanget. I år ordnas tävlingen för åttonde gången. Årets cyklist 2015 väljs bland de förslag som skickats till arbetsgruppen under ansökningstiden. Arbetsgruppen har som mål att lyfta fram cyklandet som ett självständigt färdmedel och som ett motionsmedel man kan dra nytta av. Kandidaterna till titeln Årets cyklist 2015 med motiveringar skall skickas mellan till adressen: Årets cyklist nomineras under Vanda stadsfestival lördagen den i Dickursby. Kontaktperson: Ruttguide för cyklister: Bild: Mikko Käkelä 6 VANDA NYTT

7 AKTUELLT NYA TJÄNSTER FÖR BARNFAMILJER För svenskspråkiga småbarn i hemvård finns det inte många kommunalt ordnade alternativ i form av öppna daghem eller klubbverksamhet. Därför är det pilotförsök som påbörjats i november och pågår till inkommande maj ett välkommet tillskott. Svenskspråkig klubbverksamhet ordnas tre gånger i veckan i anslutning till Dickursby daghem. Barnet deltar utan sina föräldrar 1-3 dagar/vecka enligt familjens behov. Platserna är begränsade och man måste anhålla om och beviljas plats. Klubbverksamheten är avgiftsfri. En beviljad plats i klubben påverkar inte hemvårdsstödet. Klubben som kallas Teddy-klubb erbjuder barn i ålder 2½-5 år möjlighet att delta i en mångsidig ledd verksamhet under tisdag, onsdag och torsdag förmiddagar, inomhus i Dickursby daghems utrymmen och utomhus i daghemmets närmiljö. Barnen tar med sig ett mellanmål hemifrån till klubben. I klubben ordnas mångsidig verksamhet för barnen både inne i daghemsutrymmen och ute i närmiljön. Centralt i verksamheten är lek och samvaron med andra barn. Klubben besöker också parker, bibliotek och andra trevliga ställen. Förutom klubbverksamheten där barnet deltar enligt erhållen plats utan sina föräldrar, ordnas också tillsammans med Vanda svenska församling verksamhet i form av det öppna daghemmet Nallebjörnen. Öppet daghem är avsett för barn under skolåldern och deras föräldrar eller andra vuxna som sköter barnet hemma. Öppet daghem fungerar som ett familjecafé där barnen får leka och delta i ledd verksamhet tillsammans med en vuxen och vuxna kan ta en kopp kaffe och umgås med varandra. Verksamheten är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan krävs. Öppna daghemmets program görs upp månadsvis och schemat läggs fram på Vanda stads webbplats samt på Facebook-sidan Öppet daghem Nallebjörnen. I öppna daghemmet kan vem som helst delta med sitt barn/sina barn, den vuxna behöver inte vara svenskspråkig men personalen pratar svenska med barnen och programmet ordnas på svenska. Det har varit glädjande att se också pappor som deltar i öppna daghemmet med sina barn. Välkommen till öppna daghemmet måndagar kl i församlingens klubbutrymmen i Rosendal, Tammistogatan 29 B och fredagar kl på Dickursby daghem, Idrottsvägen 4. Öppna daghemmet och klubbverksamheten följer samma arbets- och lovtider som skolorna. Närmare uppgifter om verksamheten och eventuella lediga platser i klubben fås av daghemsföreståndaren Linda Saarela tfn , fi. Veckans program och annan info om öppna daghemmet hittar du på Facebook (Öppet daghem Nallebjörnen). Text: Ros-Britt Kangas & Linda Saarela Nylands Minneslots och Folkhälsan ordnar tillsammans Föreläsningar om minnet Välkommen med för att vid en kopp kaffe få information om och diskutera minnesfrågor. Nylands Minneslots minneshandledare är på plats. Tillfället är gratis och öppet för alla! Kaffeservering! Plats: Folkhälsanhuset i Dickursby (Vallmovägen 28) Program: To klo Hur kan jag förbättra mitt minne? Minnestekniker och minnesträning To klo Minnessjukdomar och bemötande av personer med minnessjukdom Hjärtligt välkommen med! Mer information: Ida Bruun, minneshandledare, Nylands Minneslots Rosendal: Tammistovägrn 29 B Dickursby daghem: Idrottsvägen 4 VANDA NYTT 7

8 EVENEMANGSKALENDERN STYRKE- OCH BALANSÖVNINGAR Fredagar kl Folkhälsanhuset i Vanda Vallmovägen 28, Vanda Vi utför tillsammans i grupp enkla motionspass som lämpar sig för alla oberoende av kondition eller ålder. Övningarna främjar muskelkondition, balans och rörelse. Vi använder oss både av tyngdkraftens motstånd som den egna kroppen skapar, samt redskap så som käppar och eventuellt lätta vikter vid behov. MÅ BRA DAG FÖR ÄLDRE På kommande i maj Dagen ordnas i samarbete av Folkhälsan och Vanda stad. Samvaro, information om tjänster för äldre, lunch och kaffe. Mera information i invånartidningen och i följande nummer av Vanda Nytt. UNGDOMSKVÄLLAR PÅ HELSINGGÅRD Fredagar kl Du kan träffa kompisar, koppla av, spela olika spel, leka, pyssla, fixa mellanmål, lyssna på musik och prata med ledarna. Öppet för åringar kl och för åringar kl Plats: Helsinggård Konungsvägen 2, Dickursby Gratis inträde! MINDFULNESS -medveten närvaro- med kristen krydda! Du som är stressad, trött eller bara vill ta hand om dig själv kom med! Vi delar erfarenheter och tankar om livet och Gud och du lär dig enkla självhjälpsmetoder för stressbehandling. Tid: 27.2, 6.3,13.3, 20.3 kl i Martinristi församlingscentrum, Bredängsv. 2. Anmälan till: eller tfn Påskpyssel för hela familjen i Bagarstugan. Kurirv. 1, lö 28.3 kl Församlingen står för material och servering. Parkering vid Helsinge kyrka S:t Lars. Vårutfärd till husdjursparken i Orimattila ons Församlingen bekostar busstransporten, inträdesavgiften och lunchen. Anmälan senast 29.4 till eller per tfn FÖRSAMLINGENS DAGSLÄGER I SOMMAR Dagsläger för barn i förskolan och årskurs 1-6 ordnas 1-5.6, och kl på Helsinggård, Konungsv. 2. Lägret kostar 60 /vecka. Lägeranmälningen görs elektroniskt på senast FACEBOOK.COM/VANDASVENSKAFORSAMLING INFORMATION TILL NÄRSTÅENDEVÅRDARE- VÅREN 2015 Diskussionsgrupp för närståendevårdare ordnas i Seniorhuset i Helsingfors start fr.o.m. 2.2 och i Vanda, Myrbacka på Myrans, för både närståendevårdare och vårdtagare start fr.o.m Semesterdagar för närståendevårdare tillsammans med den som du har omsorg om hålls på Badhotell Päiväkumpu i Karislojo och på Härmä Spa i Ylihärmä. Denna vår ordnas två semesterveckor: Alternativ 1: v.17 ( ) Badhotell Päiväkumpu Alternativ 2: v.21 ( ) Härmä Spa Dagarna ordnas i samarbete med Svenska Semesterförbundet. Rekreationsdagar för närståendevårdare ordnas den april i Kaisankoti herrgårdsbad i norra Esbo. Dagarna sker i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet. Vid förfrågan om de olika verksamheterna, handledning, stöd och råd i närståendefrågor, ta kontakt med: Jonna Skand, tfn Daniela Spring, tfn Stödverksamhet för närståendevårdare/ Folkhälsans Förbund i Nyland. Stödgrupp för närståendevårdare Stödgruppen är för alla som vårdar en närstående. Du behöver inte få stöd av kommunen för att delta i verksamheten. I gruppen får du diskutera aktuella saker, dela erfarenheter samt få stöd av personer i liknande situation. Din närstående är också välkommen med, eget program ordnas för dem. Kaffeservering! Plats: Myrans(Myyrinkoti), Krukgränden 5,01600 Vanda Tid: Ons 18.3 klo 16:00-17:30 Ons 29.4 klo 16:00-17:30 Ons 27.5 klo 16:00-17:30 Hjärtligt välkommen med! Anmälan och mer information: Daniela Spring eller Ida Bruun

VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017

VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017 VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017 VANDA MUSIKINSTITUT (VMI) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut ägs av Vanda stad och

Läs mer

Eftermiddagsverksamhet. skolelever. Läsåret 2015 2016. Omsorg och kompisar

Eftermiddagsverksamhet. skolelever. Läsåret 2015 2016. Omsorg och kompisar Eftermiddagsverksamhet för skolelever Läsåret 2015 2016 Omsorg och kompisar En trygg eftermiddag efter skoldagen I Helsingfors ordnas eftermiddagsverksamhet efter skoldagen för eleverna i årskurserna 1

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Om dag och natt i barnfamiljen

Om dag och natt i barnfamiljen Om dag och natt i barnfamiljen Regelbundet dagsprogram och rutiner ger trygghet Regelbundet dagsprogram är viktigt för små barn, det inger trygghet och stärker känslan av att omvärlden är kontrollerbar.

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE 2017 VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Veckans ordspråk: Wanting to be someone else, is a waste of the person you are. Curt Corbain Hej! Vi hälsar Linda Masalkovski

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

GRUPPFAMILJEDAGHEMMET BYSTUGAN LÄROPLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

GRUPPFAMILJEDAGHEMMET BYSTUGAN LÄROPLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN GRUPPFAMILJEDAGHEMMET BYSTUGAN LÄROPLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Innehållsförteckning Verksamhetsmiljö 3 sida Bystugans mål och värderingar: Grundtrygghet 4 Glädje och gemenskap 5 Språket 5 Naturen och miljöfostran

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass...

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass... Namn... Klass... o Info för föräldrarna på sidan 10 T Text: Ped.Mag. Irina Andersson Illustrationer & layout: Paul Söderholm Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Nylandsgatan 17 D FiN- 00120

Läs mer

Sommar med 4H. Baka sött som på Zachris tid. Sexornas disco. årskurs 1-6

Sommar med 4H. Baka sött som på Zachris tid. Sexornas disco. årskurs 1-6 2015 årskurs 1-6 Sommar med 4H 8-11.6 Coola tygtryck -dataspel, blommor eller grafiska mönster Ingen förhandsanmälan, för 4H-medlemmar, närmare uppgifter på Nykarleby 4H:s hemsida eller FB. Nykarleby 4H

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

RUOTSI. Kom med i verksamheten!

RUOTSI. Kom med i verksamheten! RUOTSI Kom med i verksamheten! Mannerheims Barnskyddsförbund Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) är en medborgarorganisation som grundades år 1920 främjar välmåendet hos barn, unga och barnfamiljer har

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Måndag Lördag 27.2 3.3

Måndag Lördag 27.2 3.3 Sportlov 2012 Måndag Lördag 27.2 3.3 Hela veckan har vi sportlovskul på alla biblioteken i Nykarleby Kom och plocka korgen full med böcker I fantasin är du astronaut, fotograf, guide, veterinär eller serviceperson

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Barn och föräldrar våren 2016

Barn och föräldrar våren 2016 Barn och föräldrar våren 2016 Svenska kyrkan i Partille Kom som du är! Små och stora, barn och vuxna - vi hoppas att ni känner er välkomna att besöka någon av våra kyrkor. Här finns mycket att välja på

Läs mer

Varför flexibel skoldag? Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 1

Varför flexibel skoldag? Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 1 Varför flexibel skoldag? 1 Till skolan för vi det viktigaste och finaste vi har 2 Vad du säger om mig, Det du tror om mig Sådan du är mot mig Hur du ser på mig Vad du gör mot mig Hur du lyssnar på mig

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Vi hoppas att läsåret 2013-2014 blir ett trevligt läsår. I den här guiden hittar du nyttig information om studierna.

Vi hoppas att läsåret 2013-2014 blir ett trevligt läsår. I den här guiden hittar du nyttig information om studierna. HEJ ALLA MUSIKLEKSKOL- OCH INSTRUMENTGRUPPELEVER! Vi hoppas att läsåret 2013-2014 blir ett trevligt läsår. I den här guiden hittar du nyttig information om studierna. Musiklekskolans läsår omfattar undervisning

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROVPLANERING - APRIKOS AVDELNING VT 2013 Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelning Aprikos på Lill-Myran. Vår barngrupp består av ca: 23 barn. Majoriteten

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

RUOTSI. Kom med i verksamheten!

RUOTSI. Kom med i verksamheten! RUOTSI Kom med i verksamheten! Mannerheims Barnskyddsförbund Egentliga Finlands distrikt rf Familjehuset Heideken Smedsgatan 3 20700 Åbo tel. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi 2 Mannerheims Barnskyddsförbund

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Sportlovet i Klippans kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Sportlovet i Klippans kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Sportlovet 2017 i Klippans kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Det här händer i Klippan Måndagen den 20 februari 16:30-21:00 Mötesplatsen är öppen. Kom och spela biljard, pingis eller bara häng. Mer

Läs mer

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Höstterminen 2013-Vårterminen 2014 Danmark Funbo församling erbjuder aktiviteter för alla barn. Frågor och funderingar hänvisas till gruppens ansvariga, per mail eller

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN 2011-2012 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 2644 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD FÖR VERKSAMHETEN Verksamhetsplanen

Läs mer

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY). Förutom de kurser som har en egen insats är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

i Vanda 4 10.11.2013

i Vanda 4 10.11.2013 i Vanda 4 10.11.2013 Boka tid för uppdatering av din ekonomi Bank Försäkring Fastighetsförmedling Välkommen till Aktia! Aktia Dickursby, Stationsvägen 2 Aktia Flamingo, Balansvägen 8 Aktia Myrbacka, Gillerstråket

Läs mer

Till er som föräldrar

Till er som föräldrar Till er som föräldrar Vi vill börja med att hälsa er varmt välkomna till Vallens förskola. Vi ser mycket fram emot att lära känna er och ert barn. Att börja på förskolan är en stor omställning i ett barns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP OLA OLEFELDT OLA.OLEFELDT@MAH.SE STUDENTHÄLSAN

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP OLA OLEFELDT OLA.OLEFELDT@MAH.SE STUDENTHÄLSAN SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP OLA OLEFELDT OLA.OLEFELDT@MAH.SE STUDENTHÄLSAN DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi upp? Uppskjutarbeteende

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

Här kommer. Fritidsprogram 2015

Här kommer. Fritidsprogram 2015 Här kommer SOMMARENS Fritidsprogram 2015 FRITIDEN Hej! Här kommer Sommar - programmet 2015. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel:

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

SOMMARLOV Från 6-12 år SIMSKOLOR 2017

SOMMARLOV Från 6-12 år SIMSKOLOR 2017 SOMMARLOV 2017 Från 6-12 år EN DAG I STALLET! Måndag 5.6 kl. 9-15 vid stall Banvalla, Kovjokivägen 89 Ålder: Från 6 år och uppåt. Kom med på en dag i stallet! Vi gör olika stallsysslor, sköter om hästarna

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016

NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016 NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016 Info för lokalföreningsaktiva Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 30 november 2016 klockan 18.30 i Lemlands

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG Missionen berör och engagerar kristna världen över. Vill du också vara en länk i arbetet och delta i vårt uppdrag? Välkommen med som frivillig! Du kan påverka i sociala

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse.

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse. KLASS vecka DENNA VECKA: Meddelande: Kom ihåg att logga in på schoolsoft och läsa ditt barns IUP!! OBS Alla barn behöver fylla på sina extrakläderslådor. Det är blött nu... Vi arbetar här: Alex Helin Sjukanmälan:

Läs mer

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 Informations och diskussionskväll 19 november Till alla som är gode män/anhöriga men även för personal som jobbar inom LSS. Informations och diskussionskväll med Försäkringskassan

Läs mer

Veckobladet. V. 21 2012 ELEVinformation. Veckobladet ska läsas upp för klassen av den lärare som har första lektionen på måndagar

Veckobladet. V. 21 2012 ELEVinformation. Veckobladet ska läsas upp för klassen av den lärare som har första lektionen på måndagar Veckobladet V. 21 2012 ELEVinformation Veckobladet ska läsas upp för klassen av den lärare som har första lektionen på måndagar Måndag 12-05-21 Kort inför-balen-info i aulan för åk.3 kl. 11-11.15 ÅK 3-

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 22 augusti aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sommarfritids Sommarfritids 15.00 Tvspelsturnering (Peter) 14.00 Biljardturnering (Abbe) 14.45 Film

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa

Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa Besök 4.10.2010 Text och bild: Monica Martens-Seppelin Det är en vacker höstdag i oktober som jag besöker Vasa. På förmiddagen samlades det svenska regionala

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer