VandaNytt START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL MAJ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VandaNytt 1 2015 START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL 14 17 MAJ"

Transkript

1 VandaNytt START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Ny chef på Vanda musikinstitut 5 Engagerad musikpionjär blev årets Vandalax 6 Vanda stadsfestival Earth Hour Årets cyklist 7 Nya tjänster för barnfamiljer 8 Evenemangskalender DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL MAJ

2 INFOSIDAN KULTUREN SKALL SYNAS OCH HÖRAS! ANMÄL DITT PROGRAM TILL VANDA STADSFESTIVAL ! Skicka in ditt stadsfestivalprogram via programanmälningar på Där får du marknadsföring för ditt program och hittar hela festivalprogrammet och annan information om vad som händer i stan. OBS! KOM IHÅG ATT ANMÄLA DITT PROGRAM SENAST DEN 19 MARS. Kontaktperson: Arr: Aktörerna i Vanda i samarbete med Vanda stad. I MYRBACKA BIBLIOTEKETS DATAVERKSTAD Deutsch am Donnerstag Fritt diskuterande på tyska i Myrbacka bibliotek. Välkommen med! Deutsch am Donnerstag Freiform-Diskussion auf Deutsch im Myyrmäki Bibliothek! Willkommen! kl torsdag torsdag Förfrågningar: Eija Koroleff (09) Jeremias Wallenius (09) Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, Vanda SÅNG UTAN KRAV- EN VECKOSLUTSKURS FÖR ALLA SÅNGINTRESSERADE 2 V t / 25 lö sö Myyrinki, Carolina Backman Har du alltid drömt om att sjunga? Har du velat utbilda din röst men har inte haft möjligheten till det? Skulle du vilja sjunga bekanta eller helt nya sånger med pianoackompanjemang eller vidareutveckla bl.a. andningen och röstkvaliteten? Skulle du vilja jobba med teknik och tolkning under ett veckoslut? Vi sjunger upp, gör andningsövningar, jobbar bl.a. med tolkning och sångteknik. Kom med och upplev något nytt och roligt! Varje elev får 2 x 90 min privatundervisning under ett veckoslut. Läraren kontaktar sina elever före kursens början. Kom med och sjunga och ha det kul! Inga förhandskunskaper behövs! Eleven kan också ta med sig egna noter/sånger! I MYRBACKA BIBLIOTEKETS DATAVERKSTAD IT-KURS PÅ SVENSKA Onsdag kl E-bibban med ipad Man har en möjlighet att se på filmer, låna e-böcker, använda språkkurser och bläddra e-tidningar. För att använda tjänsten behöver man ett HelMet-bibliotekskort och nätförbindelse. PERSONLIGA IT-KURSER PÅ SVENSKA Välj tema och anmäl dig till personliga kurser genom att kontakta Myrbacka bibliotek tfn eller Temat är: e-tjänster grunderna i användningen av datorn e-bibban: surfplatta (ipad) hitta information: HelMet, Google Anmälningar och förfrågningar: kursledare Eija Koroleff tfn (09) kursledare Yrsa Holmström tfn (09) Adress: Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, 2. våningen, Dataverkstad 2 VANDA NYTT

3 INFOSIDAN LEDAREN BÄSTA LÄSARE Välkommen med igen att läsa Vanda Nytt! Jag heter Solveig Halonen, representerar SFP och har fått förnyat förtroende som ordförande i Svenska kommittén för perioden Infobladet Vanda Nytt har i flera års tid varit ett konkret exempel på vad Svenska kommittén valt att satsa områdesmedel på. Vanda Nytt är ett informationsblad för de svenskspråkiga invånarna i staden. Ansvarig utgivare är Svenska kommittén och för varje nummer finns det ett redaktionsråd som består av olika kommittémedlemmar samt områdeskoordinatorn. Rådet kan själv skriva artiklar eller inbjuda någon utomstående skribent att skicka in sina texter. Vi strävar efter att ha ett mångsidigt och aktuellt innehåll. Ni, bästa Vandabor, kan alla vara med och skriva om det ni brinner för. Artiklarna måste vara korta eftersom utrymmet är begränsat och därför har redaktionsrådet förbehållit sig rätten att förkorta och bearbeta texter vid behov. Kontakta vår områdeskoordinator Lotta Silfverberg om ni vill skriva i bladet! I slutet av år 2014 tog Vanda stads fullmäktige beslutet att verksamheten för områdeskommittéernas och Svenska kommitténs del fortsätter i så gott som oförändrad form under åren Vissa justeringar har trätt i kraft vad utdelningen av områdesmedel beträffar. Vi ska återkomma till de praktiska Prenumerera på e-versionen av Vanda Nytt! Prenumeration: detaljerna kring understödet i ett senare skede, men under tiden kan du läsa mera på Vanda stads webbplats under Delta och påverka. I början av år 2015 har Vanda stad fått en by biträdande stadsdirektör: teknologie doktor och docent Jaakko Niinistö med ansvar för invånarservicen. Till hans uppgifter hör bl.a. att sörja för att invånardemokratin och invånarnas delaktighet i staden utvecklas. I egenskap av ordförande för Svenska kommittén ser jag fram emot ett gott samarbete med den nya direktören och önskar honom välkommen att delta i något av kommitténs möten ännu i år. I Vanda Nytt kommer vi under året att fortsätta presentera personer på nya poster inom staden och som är speciellt viktiga för oss Vandasvenskar. I senare nummer kan ni läsa om den nya Ringbanan och om bostadsmässan i Kivistö. Vandalax 2015 väljs i höst och Svenska veckan infaller i början av november. Svenska kommittén håller sitt första möte 25.2 och efter det vet vi hur många gånger infobladet utkommer. Jag tror att vi med den här formen av invånardemokrati Svenska kommittén och infobladet Vanda Nytt - når en glädjande stor del av dagens Vandasvenskar! Solveig Halonen ordförande Svenska kommittén NYTT UTSEENDE FÖR VANDA NYTT Den uppmärksamma läsaren märker att tidningen har fått ett förnyat utseende. Typsnittet är nytt och de huvudsakliga färgerna är gult och blått. Grunden till utseendet ligger i stadens förnyade grafiska riktlinjer, som i sin tur är en del av Vandas nya varumärke. Vandas nya varumärke handlar om bilder, ord och det sätt staden vill berätta om sig. För staden innebär det nya varumärket ett nytt sätt att kommunicera. Vanda vill skriva och tala på ett sätt som riktar sig direkt till läsaren och lyssnaren. Vanda vill förmedla känslor med hjälp av bilder där människan står i centrum och med hjälp av enstaka, starka ord. Staden kommer i marknadsföringen och kommunikationen att använda fler bilder och färre text än hittills. Tanken är att bilderna och typsnittet ska hålla för tidens tand. Det nya varumärket tas i bruk så småningom och på sommaren kommer det att synas ordentligt i gatubilden. Text: Lotta Silfverberg RIS OCH ROS NU HAR DU MÖJLIGHET ATT KOMMENTERA I VANDA NYTT. Ge ris eller ros om svenska ärenden i Vanda. Skriv kort, tecken inkl. mellanslag. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och bearbeta insändarna. Alla texter bör vara försedda med avsändarens namn och kontaktuppgifter, men texten kan undertecknas med endast förnamn. Texter till ris eller ros kan mejlas till Vanda Nytt ANSVARIG UTGIVARE: Svenska kommittén REDAKTIONEN: Solveig Halonen, Aimo Junnila, Ros-Britt Kangas, Tuula Kinos, Hans Markelin, Lotta Silfverberg Redaktionen förbehåller rätten att förkorta och bearbeta texter till Vanda Nytt PRENUMERATION: , PÄRMBILD: Sami Lievonen LAYOUT: Patricia Eskelinen OMBRYTNING: Patricia Eskelinen TRYCKERI: AS Spin Press MATERIAL OCH BILDER: Jpeg & PDF TEXT: MS Word OpenOffice (ODT). DEADLINE: annonseras på UTGIVNINGSDATUM FÖR VANDA NYTT ÅR 2015: 26.2, 30.4, 3.9, 22.10, Gratis annonsering för föreningar. ANNONSMÅTT 158x145 mm, 90x125 mm, 186x128 mm. VILL DU TIPSA VANDA NYTT OM NÅGOT? Kontakta områdeskoordinatorn Lotta Silfverberg, , Kommuninvånarservice, Konvaljvägen 13, Vanda. SVENSKA KOMMITTÉNS MÖTEN 2015: 25.2, 29.4, 9.9, VANDA NYTT 3

4 VANDA NYTT PRESENTERAR NY CHEF PÅ VANDA MUSIKINSTITUT Det är en stor glädje för mig att säga hej till alla Vandabor! Jag, Johanna Fernholm, är ny biträdande rektor för Vanda musikinstitut och därmed ledare för den självständiga svenska enheten vid musikinstitutet. Framtiden är ljus. Det betyder mycket för den svenska enheten att en svenskspråkig person har fått tjänsten och jag är väldigt glad, ivrig och inspirerad för att det blev just jag som får fortsätta jobba för en levande musikundervisning på svenska i Vanda. Mina rötter finns i Esbo, jag växte upp i en familj med 5 barn och vi musicerade mycket hemma, min mamma älskade musik. Barnsångerna i hemmet ledde småningom vidare till flöjtspel och kör i den lokala svenska musikskolan. De gemensamma upplevelserna på musikskolans julkonserter, kör- och orkesterresor minns jag ännu idag. Musiken var ett roligt fritidsintresse som gav vänner för livet och när det blev dags att välja yrkesstudier blev det klart att jag inte ville avstå från musiken. Här föddes också intresset att förmedla vidare det jag själv hade fått lära mig i min barndom. Jag började alltså studera musikpedagogik vid Sibelius-Akademin. Flöjten byttes till klassisk sång och sångstudierna och arbetet som sångerska förde mig utomlands bl.a. till Wien. Det blev en lång resa med musiken i bagaget och nu sluts cirkeln då jag får ar- beta för att flera barn och ungdomar ska få möjlighet att bekanta sig med musikens värld. Forskarna har länge sett hur musiken stöder barnets utveckling på alla områden och musik och hälsa och välbefinnande är idag ett hett ämne. Det är viktigt att den första musikundervisningen sker på svenska så vi satsar nu mycket på de allra yngsta; baby-rytmik och musiklek fungerar nu både i västra och östra Vanda. Förberedande gruppundervisning finns i alla svenska skolor i Vanda. Körerna samlar sångare i olika åldrar i hela Vanda och ända från Tusby. Vi samarbetar också med andra svenska musikinstitut inom metropolområdet, t.ex. inom körkonserter och bandkvällar. Ett helt nytt samarbete är den nya musikteaterutbildningen. Samarbete finns också över språkgränsen, våra längre hunna elever kan bl.a. delta i symfoniorkester inom musikinstitutet. Resan går vidare och svenska enheten står inför nya äventyr. Tack till er alla, musikens vänner, som är med oss på Vid den middagskonserten resan på i restaurang Kaisaniemi kommer olika sätt! repertoaren att bestå av lättare musik framfört av hela kören men även av mindre ensemblen. Allsång med middagsgästerna Text: Johanna Fernholm kommer vi inte heller att glömma. VÄLKOMMEN på våra konserter! Johanna Fernholm leder den svenska enheten vid musikinstitutet. HBKs vårkonsert kl. 19:00 i Helsinge kyrka S:t Lars. Kören vill hylla Jean Sibelius 150 års jubileum. Repertoaren innehåller både svensk och finsk musik av Sibelius. Följ med vår verksamhet på Vid middagskonserten i restaurang Kaisaniemi kommer repertoaren att bestå av lättare musik framfört av hela kören men även av mindre ensemblen. Allsång med middagsgästerna kommer vi inte heller att glömma. VÄLKOMMEN på våra konserter! HBKs vårkonsert kl. 19:00 i Helsinge kyrka S:t Lars. 4Kören VANDA vill hylla NYTT Jean Sibelius 150 års jubileum. Repertoaren innehåller både svensk och finsk musik av Sibelius. Följ med vår verksamhet på

5 VANDA NYTT PRESENTERAR INGE- BRITT ÅKERBLOM- SOHLSTRÖM BLEV VALD TILL VANDALAX 2014 Regi: Dan Söderholm Musik: Jesper Eklund Veininmylly Dickursbyvägen 42 Biljettbeställning: Vuxna: 12 Barn 3-12 år: 6 (kontantbetalning) Premiär: tisdag kl 19:00 onsdag kl 19:00 torsdag kl 19:00 söndag kl 17:00 tisdag 2.6. kl 19:00 onsdag 3.6. kl 19:00 torsdag 4.6. kl 19:00 söndag 7.6. kl 17:00 tisdag 9.6. kl 19:00 onsdag kl 19:00 torsdag kl 19:00 söndag kl 14:00 och 17:00 tisdag kl 19:00 onsdag kl 19:00 Musikpedagogen och diplomsångerskan Inge-Britt Åkerblom-Sohlström fick i slutet av året ta emot utmärkelsen Årets Vandalax Priset delades ut på Svenska dagen-festen på Dickursby skola den 6 november. Årets Vandalax är en utmärkelse som utdelas till en svenskspråkig Vandabo som gjort en betydande insats för Vandasvenskarna. Inge-Britt Åkerblom-Sohlström grundade år 1987 med sin man Vanda svenska musikskola, som trots ekonomiskt svåra tider lyckats upprätthålla den svenska musikundervisningen i Vanda. Sedan två år tillbaka är skolan en del av det finska musikinstitutet i Vanda och bär numera namnet Vanda musikinstitut- svenska enheten (VMISE). Tack vare Inge-Britts enorma insats för svensk musikundervisning i Vanda har barn och ungdomar i 27 års tid erbjudits högklassig musikundervisning på sitt modersmål. Många av eleverna har fortsatt sina musikstudier efter att ha fått den första gnistan i musikskolan. I prismotiveringen tackar man Inge-Britt Åkerblom-Sohlström för att som idéspruta och producent ha gett ett enormt bidrag till det svenska kulturlivet i Vanda i form av otaliga musikproduktioner av hög klass. Dessa konserter, musikteaterspel och övriga uppträdanden har höjt Vandasvenskarnas profil och ofta noterats även nationellt. Inge-Britts insats har också nått över språkgränsen och ofta noterats i det finska Vanda. -Det gäller att väcka intresse för konst och musik, väcka ungdomars sinne för så mycket annat än datorer och spel, har Åkerblom-Sohlström i flera sammanhang kunnat konstatera. Vandalaxen utses av Svenska kommittén på basen av förslag från Vandaborna. Nomineringen av Vandalaxen 2015 sätter igång på våren. Du kan skicka in ditt förslag med motivering till områdeskoordinatorn eller någon i Svenska kommittén. Text: Mae Cedercreutz-Pesonen & Lotta Silfverberg Inge-Britt Åkerblom-Sohlström tog emot priset på Svenska dagen i november. VANDA NYTT 5

6 AKTUELLT DELTA I VANDA STADSFESTIVAL! MAJ Vandaföreningar och företag! Kom med och gör tillsammans med oss en upplevelse av stadsfestivalen. I år firar vi Stadsfestivalen för åttonde gången maj i hela fyra dagar. Stadsfestivalen är en folkfest som är gemensam för alla Vandabor och firas runtom i stan i samband med Vandas födelsedag den 15 maj. SLÄCK LJUSET! LÖRDAGEN DEN 28 MARS 2015 KL VÄLKOMMEN ATT DELTA I EARTH HOUR! Visa att du är med genom att släcka ljuset hemma under en timmes tid kl Då ni deltar i stadsfestivalen får ni större synlighet och ni får marknadsföra era svenskspråkiga evenemang gratis i Invånartidningen. PROGRAMANMÄLNINGAR Anmäl ert stadsfestivalprogram så fort som möjligt till adressen: Obs! sista anmälningsdagen är 9 mars. För mer information, kontakta: Tuula Kinos Vanda stad Enheten för evenemang och stadskultur Se alla samarbetspartners här: Earth Hour -evenemanget ordnas lördagen den 28 mars kl på Påltorget i Myrbacka och på torget bredvid stadshuset i Dickursby. Två sprakande eldshower förevisas av eldgruppen Tulikansa i Dickursby och av eldgruppen Taikatulet i Myrbacka. En kvällsandakt på torget med levande ljus ordnar församlingarna i Dickursby och Vandaforsen cirka kl Myyrmäki-liike tar emot farligt problemavfall av hushåll i containern som ligger vid hörnet av Påltorget på lördagen kl (bl.a. lysrör, energi- och glödlampor, målburkar, ackumulatorer). Ta med din egen lykta och lys vägen till EARTH HOUR evenemanget i Myrbacka eller i Dickursby! VISA ATT DU TAR STÄLLNING FÖR KLIMATET ANMÄL FÖRETAGET TILL EARTH HOUR NU! WWFs officiella film för Earth Hour 2015: https://www.youtube.com/watch?x-ytts= &x-yt-cl= &v=xximib4e8f8 Kontaktperson: Tuula Kinos, KANDIDATER TILL ÅRETS CYKLIST I VANDA 2015 SÖKES Årets cyklist är en titel som utdelas till en kvinnlig eller en manlig cyklist, men också för en förening för framstående prestationer inom cykelsporten. Poljin heter arbetsgruppen i Vanda som ansvarar för evenemanget. I år ordnas tävlingen för åttonde gången. Årets cyklist 2015 väljs bland de förslag som skickats till arbetsgruppen under ansökningstiden. Arbetsgruppen har som mål att lyfta fram cyklandet som ett självständigt färdmedel och som ett motionsmedel man kan dra nytta av. Kandidaterna till titeln Årets cyklist 2015 med motiveringar skall skickas mellan till adressen: Årets cyklist nomineras under Vanda stadsfestival lördagen den i Dickursby. Kontaktperson: Ruttguide för cyklister: Bild: Mikko Käkelä 6 VANDA NYTT

7 AKTUELLT NYA TJÄNSTER FÖR BARNFAMILJER För svenskspråkiga småbarn i hemvård finns det inte många kommunalt ordnade alternativ i form av öppna daghem eller klubbverksamhet. Därför är det pilotförsök som påbörjats i november och pågår till inkommande maj ett välkommet tillskott. Svenskspråkig klubbverksamhet ordnas tre gånger i veckan i anslutning till Dickursby daghem. Barnet deltar utan sina föräldrar 1-3 dagar/vecka enligt familjens behov. Platserna är begränsade och man måste anhålla om och beviljas plats. Klubbverksamheten är avgiftsfri. En beviljad plats i klubben påverkar inte hemvårdsstödet. Klubben som kallas Teddy-klubb erbjuder barn i ålder 2½-5 år möjlighet att delta i en mångsidig ledd verksamhet under tisdag, onsdag och torsdag förmiddagar, inomhus i Dickursby daghems utrymmen och utomhus i daghemmets närmiljö. Barnen tar med sig ett mellanmål hemifrån till klubben. I klubben ordnas mångsidig verksamhet för barnen både inne i daghemsutrymmen och ute i närmiljön. Centralt i verksamheten är lek och samvaron med andra barn. Klubben besöker också parker, bibliotek och andra trevliga ställen. Förutom klubbverksamheten där barnet deltar enligt erhållen plats utan sina föräldrar, ordnas också tillsammans med Vanda svenska församling verksamhet i form av det öppna daghemmet Nallebjörnen. Öppet daghem är avsett för barn under skolåldern och deras föräldrar eller andra vuxna som sköter barnet hemma. Öppet daghem fungerar som ett familjecafé där barnen får leka och delta i ledd verksamhet tillsammans med en vuxen och vuxna kan ta en kopp kaffe och umgås med varandra. Verksamheten är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan krävs. Öppna daghemmets program görs upp månadsvis och schemat läggs fram på Vanda stads webbplats samt på Facebook-sidan Öppet daghem Nallebjörnen. I öppna daghemmet kan vem som helst delta med sitt barn/sina barn, den vuxna behöver inte vara svenskspråkig men personalen pratar svenska med barnen och programmet ordnas på svenska. Det har varit glädjande att se också pappor som deltar i öppna daghemmet med sina barn. Välkommen till öppna daghemmet måndagar kl i församlingens klubbutrymmen i Rosendal, Tammistogatan 29 B och fredagar kl på Dickursby daghem, Idrottsvägen 4. Öppna daghemmet och klubbverksamheten följer samma arbets- och lovtider som skolorna. Närmare uppgifter om verksamheten och eventuella lediga platser i klubben fås av daghemsföreståndaren Linda Saarela tfn , fi. Veckans program och annan info om öppna daghemmet hittar du på Facebook (Öppet daghem Nallebjörnen). Text: Ros-Britt Kangas & Linda Saarela Nylands Minneslots och Folkhälsan ordnar tillsammans Föreläsningar om minnet Välkommen med för att vid en kopp kaffe få information om och diskutera minnesfrågor. Nylands Minneslots minneshandledare är på plats. Tillfället är gratis och öppet för alla! Kaffeservering! Plats: Folkhälsanhuset i Dickursby (Vallmovägen 28) Program: To klo Hur kan jag förbättra mitt minne? Minnestekniker och minnesträning To klo Minnessjukdomar och bemötande av personer med minnessjukdom Hjärtligt välkommen med! Mer information: Ida Bruun, minneshandledare, Nylands Minneslots Rosendal: Tammistovägrn 29 B Dickursby daghem: Idrottsvägen 4 VANDA NYTT 7

8 EVENEMANGSKALENDERN STYRKE- OCH BALANSÖVNINGAR Fredagar kl Folkhälsanhuset i Vanda Vallmovägen 28, Vanda Vi utför tillsammans i grupp enkla motionspass som lämpar sig för alla oberoende av kondition eller ålder. Övningarna främjar muskelkondition, balans och rörelse. Vi använder oss både av tyngdkraftens motstånd som den egna kroppen skapar, samt redskap så som käppar och eventuellt lätta vikter vid behov. MÅ BRA DAG FÖR ÄLDRE På kommande i maj Dagen ordnas i samarbete av Folkhälsan och Vanda stad. Samvaro, information om tjänster för äldre, lunch och kaffe. Mera information i invånartidningen och i följande nummer av Vanda Nytt. UNGDOMSKVÄLLAR PÅ HELSINGGÅRD Fredagar kl Du kan träffa kompisar, koppla av, spela olika spel, leka, pyssla, fixa mellanmål, lyssna på musik och prata med ledarna. Öppet för åringar kl och för åringar kl Plats: Helsinggård Konungsvägen 2, Dickursby Gratis inträde! MINDFULNESS -medveten närvaro- med kristen krydda! Du som är stressad, trött eller bara vill ta hand om dig själv kom med! Vi delar erfarenheter och tankar om livet och Gud och du lär dig enkla självhjälpsmetoder för stressbehandling. Tid: 27.2, 6.3,13.3, 20.3 kl i Martinristi församlingscentrum, Bredängsv. 2. Anmälan till: eller tfn Påskpyssel för hela familjen i Bagarstugan. Kurirv. 1, lö 28.3 kl Församlingen står för material och servering. Parkering vid Helsinge kyrka S:t Lars. Vårutfärd till husdjursparken i Orimattila ons Församlingen bekostar busstransporten, inträdesavgiften och lunchen. Anmälan senast 29.4 till eller per tfn FÖRSAMLINGENS DAGSLÄGER I SOMMAR Dagsläger för barn i förskolan och årskurs 1-6 ordnas 1-5.6, och kl på Helsinggård, Konungsv. 2. Lägret kostar 60 /vecka. Lägeranmälningen görs elektroniskt på senast FACEBOOK.COM/VANDASVENSKAFORSAMLING INFORMATION TILL NÄRSTÅENDEVÅRDARE- VÅREN 2015 Diskussionsgrupp för närståendevårdare ordnas i Seniorhuset i Helsingfors start fr.o.m. 2.2 och i Vanda, Myrbacka på Myrans, för både närståendevårdare och vårdtagare start fr.o.m Semesterdagar för närståendevårdare tillsammans med den som du har omsorg om hålls på Badhotell Päiväkumpu i Karislojo och på Härmä Spa i Ylihärmä. Denna vår ordnas två semesterveckor: Alternativ 1: v.17 ( ) Badhotell Päiväkumpu Alternativ 2: v.21 ( ) Härmä Spa Dagarna ordnas i samarbete med Svenska Semesterförbundet. Rekreationsdagar för närståendevårdare ordnas den april i Kaisankoti herrgårdsbad i norra Esbo. Dagarna sker i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet. Vid förfrågan om de olika verksamheterna, handledning, stöd och råd i närståendefrågor, ta kontakt med: Jonna Skand, tfn Daniela Spring, tfn Stödverksamhet för närståendevårdare/ Folkhälsans Förbund i Nyland. Stödgrupp för närståendevårdare Stödgruppen är för alla som vårdar en närstående. Du behöver inte få stöd av kommunen för att delta i verksamheten. I gruppen får du diskutera aktuella saker, dela erfarenheter samt få stöd av personer i liknande situation. Din närstående är också välkommen med, eget program ordnas för dem. Kaffeservering! Plats: Myrans(Myyrinkoti), Krukgränden 5,01600 Vanda Tid: Ons 18.3 klo 16:00-17:30 Ons 29.4 klo 16:00-17:30 Ons 27.5 klo 16:00-17:30 Hjärtligt välkommen med! Anmälan och mer information: Daniela Spring eller Ida Bruun

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Om dag och natt i barnfamiljen

Om dag och natt i barnfamiljen Om dag och natt i barnfamiljen Regelbundet dagsprogram och rutiner ger trygghet Regelbundet dagsprogram är viktigt för små barn, det inger trygghet och stärker känslan av att omvärlden är kontrollerbar.

Läs mer

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Psykporten hjälper 5 Seniorrådgivning på ett och samma nummer 5 Framsteg med digitalisering 6 Ny stadsarkeolog

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

5.9.2013 03. I detta nummer. Infosidan. Ordförandes spalt Av Solveig Halonen. Att studera byggnadsteknik på svenska - inte alltid så lyx

5.9.2013 03. I detta nummer. Infosidan. Ordförandes spalt Av Solveig Halonen. Att studera byggnadsteknik på svenska - inte alltid så lyx 5.9.2013 03 I detta nummer 2 Infosidan 3 4 Ordförandes spalt Av Solveig Halonen Att studera byggnadsteknik på svenska - inte alltid så lyx 4 Helsinge hembygdsmuseum 6 Föreningarna informerar 7 Aktuellt

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

I detta nummer DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL! KOM MED PÅ VANDA-RÅDSLAG! Ledaren. Områdena Kivistö och Håkansböle

I detta nummer DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL! KOM MED PÅ VANDA-RÅDSLAG! Ledaren. Områdena Kivistö och Håkansböle 1 2014 I detta nummer Ledaren Områdena Kivistö och Håkansböle Aktuellt - Vandasällskapet - Händelserikt på skol- och..dagvårdsfronten i Vanda Evenemang DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL! Vandaföreningar! Det

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

NyInfo 01/2015. - det nyländska nyhetsbrevet. NyInfo 1/2015. Kontaktuppgifter. Info för styrelseaktiva 15.1.2015

NyInfo 01/2015. - det nyländska nyhetsbrevet. NyInfo 1/2015. Kontaktuppgifter. Info för styrelseaktiva 15.1.2015 NyInfo 1/2015 15.1.2015 God fortsättning på det nya året! Vi har mycket på gång på det nya året. Folkhälsans förbund Nyland har ny adress då vi före julen flyttade in i det nyrenoverade Allaktivitetshuset

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen.

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. SPORTLOVET 2014 Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. Tilläggsinformation för evenemangen i broschyren fås från: Bildningscentralen Karlskronabulevarden

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig!

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Givetvis hoppas jag att ni har eller har haft en riktigt trevlig

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Mötesplats för äldre. Nålmakaren

Mötesplats för äldre. Nålmakaren Vuxennämnden Vuxenförvaltningen Mötesplats för äldre Mötesplats för äldre Nålmakaren Höstens program 18/8-19/12 2014 Välkomna! Mötesplats Nålmakaren tel.710 27 38 Från och med hösten byter vi namn från

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer