VandaNytt START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL MAJ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VandaNytt 1 2015 START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL 14 17 MAJ"

Transkript

1 VandaNytt START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Ny chef på Vanda musikinstitut 5 Engagerad musikpionjär blev årets Vandalax 6 Vanda stadsfestival Earth Hour Årets cyklist 7 Nya tjänster för barnfamiljer 8 Evenemangskalender DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL MAJ

2 INFOSIDAN KULTUREN SKALL SYNAS OCH HÖRAS! ANMÄL DITT PROGRAM TILL VANDA STADSFESTIVAL ! Skicka in ditt stadsfestivalprogram via programanmälningar på Där får du marknadsföring för ditt program och hittar hela festivalprogrammet och annan information om vad som händer i stan. OBS! KOM IHÅG ATT ANMÄLA DITT PROGRAM SENAST DEN 19 MARS. Kontaktperson: Arr: Aktörerna i Vanda i samarbete med Vanda stad. I MYRBACKA BIBLIOTEKETS DATAVERKSTAD Deutsch am Donnerstag Fritt diskuterande på tyska i Myrbacka bibliotek. Välkommen med! Deutsch am Donnerstag Freiform-Diskussion auf Deutsch im Myyrmäki Bibliothek! Willkommen! kl torsdag torsdag Förfrågningar: Eija Koroleff (09) Jeremias Wallenius (09) Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, Vanda SÅNG UTAN KRAV- EN VECKOSLUTSKURS FÖR ALLA SÅNGINTRESSERADE 2 V t / 25 lö sö Myyrinki, Carolina Backman Har du alltid drömt om att sjunga? Har du velat utbilda din röst men har inte haft möjligheten till det? Skulle du vilja sjunga bekanta eller helt nya sånger med pianoackompanjemang eller vidareutveckla bl.a. andningen och röstkvaliteten? Skulle du vilja jobba med teknik och tolkning under ett veckoslut? Vi sjunger upp, gör andningsövningar, jobbar bl.a. med tolkning och sångteknik. Kom med och upplev något nytt och roligt! Varje elev får 2 x 90 min privatundervisning under ett veckoslut. Läraren kontaktar sina elever före kursens början. Kom med och sjunga och ha det kul! Inga förhandskunskaper behövs! Eleven kan också ta med sig egna noter/sånger! I MYRBACKA BIBLIOTEKETS DATAVERKSTAD IT-KURS PÅ SVENSKA Onsdag kl E-bibban med ipad Man har en möjlighet att se på filmer, låna e-böcker, använda språkkurser och bläddra e-tidningar. För att använda tjänsten behöver man ett HelMet-bibliotekskort och nätförbindelse. PERSONLIGA IT-KURSER PÅ SVENSKA Välj tema och anmäl dig till personliga kurser genom att kontakta Myrbacka bibliotek tfn eller Temat är: e-tjänster grunderna i användningen av datorn e-bibban: surfplatta (ipad) hitta information: HelMet, Google Anmälningar och förfrågningar: kursledare Eija Koroleff tfn (09) kursledare Yrsa Holmström tfn (09) Adress: Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, 2. våningen, Dataverkstad 2 VANDA NYTT

3 INFOSIDAN LEDAREN BÄSTA LÄSARE Välkommen med igen att läsa Vanda Nytt! Jag heter Solveig Halonen, representerar SFP och har fått förnyat förtroende som ordförande i Svenska kommittén för perioden Infobladet Vanda Nytt har i flera års tid varit ett konkret exempel på vad Svenska kommittén valt att satsa områdesmedel på. Vanda Nytt är ett informationsblad för de svenskspråkiga invånarna i staden. Ansvarig utgivare är Svenska kommittén och för varje nummer finns det ett redaktionsråd som består av olika kommittémedlemmar samt områdeskoordinatorn. Rådet kan själv skriva artiklar eller inbjuda någon utomstående skribent att skicka in sina texter. Vi strävar efter att ha ett mångsidigt och aktuellt innehåll. Ni, bästa Vandabor, kan alla vara med och skriva om det ni brinner för. Artiklarna måste vara korta eftersom utrymmet är begränsat och därför har redaktionsrådet förbehållit sig rätten att förkorta och bearbeta texter vid behov. Kontakta vår områdeskoordinator Lotta Silfverberg om ni vill skriva i bladet! I slutet av år 2014 tog Vanda stads fullmäktige beslutet att verksamheten för områdeskommittéernas och Svenska kommitténs del fortsätter i så gott som oförändrad form under åren Vissa justeringar har trätt i kraft vad utdelningen av områdesmedel beträffar. Vi ska återkomma till de praktiska Prenumerera på e-versionen av Vanda Nytt! Prenumeration: detaljerna kring understödet i ett senare skede, men under tiden kan du läsa mera på Vanda stads webbplats under Delta och påverka. I början av år 2015 har Vanda stad fått en by biträdande stadsdirektör: teknologie doktor och docent Jaakko Niinistö med ansvar för invånarservicen. Till hans uppgifter hör bl.a. att sörja för att invånardemokratin och invånarnas delaktighet i staden utvecklas. I egenskap av ordförande för Svenska kommittén ser jag fram emot ett gott samarbete med den nya direktören och önskar honom välkommen att delta i något av kommitténs möten ännu i år. I Vanda Nytt kommer vi under året att fortsätta presentera personer på nya poster inom staden och som är speciellt viktiga för oss Vandasvenskar. I senare nummer kan ni läsa om den nya Ringbanan och om bostadsmässan i Kivistö. Vandalax 2015 väljs i höst och Svenska veckan infaller i början av november. Svenska kommittén håller sitt första möte 25.2 och efter det vet vi hur många gånger infobladet utkommer. Jag tror att vi med den här formen av invånardemokrati Svenska kommittén och infobladet Vanda Nytt - når en glädjande stor del av dagens Vandasvenskar! Solveig Halonen ordförande Svenska kommittén NYTT UTSEENDE FÖR VANDA NYTT Den uppmärksamma läsaren märker att tidningen har fått ett förnyat utseende. Typsnittet är nytt och de huvudsakliga färgerna är gult och blått. Grunden till utseendet ligger i stadens förnyade grafiska riktlinjer, som i sin tur är en del av Vandas nya varumärke. Vandas nya varumärke handlar om bilder, ord och det sätt staden vill berätta om sig. För staden innebär det nya varumärket ett nytt sätt att kommunicera. Vanda vill skriva och tala på ett sätt som riktar sig direkt till läsaren och lyssnaren. Vanda vill förmedla känslor med hjälp av bilder där människan står i centrum och med hjälp av enstaka, starka ord. Staden kommer i marknadsföringen och kommunikationen att använda fler bilder och färre text än hittills. Tanken är att bilderna och typsnittet ska hålla för tidens tand. Det nya varumärket tas i bruk så småningom och på sommaren kommer det att synas ordentligt i gatubilden. Text: Lotta Silfverberg RIS OCH ROS NU HAR DU MÖJLIGHET ATT KOMMENTERA I VANDA NYTT. Ge ris eller ros om svenska ärenden i Vanda. Skriv kort, tecken inkl. mellanslag. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och bearbeta insändarna. Alla texter bör vara försedda med avsändarens namn och kontaktuppgifter, men texten kan undertecknas med endast förnamn. Texter till ris eller ros kan mejlas till Vanda Nytt ANSVARIG UTGIVARE: Svenska kommittén REDAKTIONEN: Solveig Halonen, Aimo Junnila, Ros-Britt Kangas, Tuula Kinos, Hans Markelin, Lotta Silfverberg Redaktionen förbehåller rätten att förkorta och bearbeta texter till Vanda Nytt PRENUMERATION: , PÄRMBILD: Sami Lievonen LAYOUT: Patricia Eskelinen OMBRYTNING: Patricia Eskelinen TRYCKERI: AS Spin Press MATERIAL OCH BILDER: Jpeg & PDF TEXT: MS Word OpenOffice (ODT). DEADLINE: annonseras på UTGIVNINGSDATUM FÖR VANDA NYTT ÅR 2015: 26.2, 30.4, 3.9, 22.10, Gratis annonsering för föreningar. ANNONSMÅTT 158x145 mm, 90x125 mm, 186x128 mm. VILL DU TIPSA VANDA NYTT OM NÅGOT? Kontakta områdeskoordinatorn Lotta Silfverberg, , Kommuninvånarservice, Konvaljvägen 13, Vanda. SVENSKA KOMMITTÉNS MÖTEN 2015: 25.2, 29.4, 9.9, VANDA NYTT 3

4 VANDA NYTT PRESENTERAR NY CHEF PÅ VANDA MUSIKINSTITUT Det är en stor glädje för mig att säga hej till alla Vandabor! Jag, Johanna Fernholm, är ny biträdande rektor för Vanda musikinstitut och därmed ledare för den självständiga svenska enheten vid musikinstitutet. Framtiden är ljus. Det betyder mycket för den svenska enheten att en svenskspråkig person har fått tjänsten och jag är väldigt glad, ivrig och inspirerad för att det blev just jag som får fortsätta jobba för en levande musikundervisning på svenska i Vanda. Mina rötter finns i Esbo, jag växte upp i en familj med 5 barn och vi musicerade mycket hemma, min mamma älskade musik. Barnsångerna i hemmet ledde småningom vidare till flöjtspel och kör i den lokala svenska musikskolan. De gemensamma upplevelserna på musikskolans julkonserter, kör- och orkesterresor minns jag ännu idag. Musiken var ett roligt fritidsintresse som gav vänner för livet och när det blev dags att välja yrkesstudier blev det klart att jag inte ville avstå från musiken. Här föddes också intresset att förmedla vidare det jag själv hade fått lära mig i min barndom. Jag började alltså studera musikpedagogik vid Sibelius-Akademin. Flöjten byttes till klassisk sång och sångstudierna och arbetet som sångerska förde mig utomlands bl.a. till Wien. Det blev en lång resa med musiken i bagaget och nu sluts cirkeln då jag får ar- beta för att flera barn och ungdomar ska få möjlighet att bekanta sig med musikens värld. Forskarna har länge sett hur musiken stöder barnets utveckling på alla områden och musik och hälsa och välbefinnande är idag ett hett ämne. Det är viktigt att den första musikundervisningen sker på svenska så vi satsar nu mycket på de allra yngsta; baby-rytmik och musiklek fungerar nu både i västra och östra Vanda. Förberedande gruppundervisning finns i alla svenska skolor i Vanda. Körerna samlar sångare i olika åldrar i hela Vanda och ända från Tusby. Vi samarbetar också med andra svenska musikinstitut inom metropolområdet, t.ex. inom körkonserter och bandkvällar. Ett helt nytt samarbete är den nya musikteaterutbildningen. Samarbete finns också över språkgränsen, våra längre hunna elever kan bl.a. delta i symfoniorkester inom musikinstitutet. Resan går vidare och svenska enheten står inför nya äventyr. Tack till er alla, musikens vänner, som är med oss på Vid den middagskonserten resan på i restaurang Kaisaniemi kommer olika sätt! repertoaren att bestå av lättare musik framfört av hela kören men även av mindre ensemblen. Allsång med middagsgästerna Text: Johanna Fernholm kommer vi inte heller att glömma. VÄLKOMMEN på våra konserter! Johanna Fernholm leder den svenska enheten vid musikinstitutet. HBKs vårkonsert kl. 19:00 i Helsinge kyrka S:t Lars. Kören vill hylla Jean Sibelius 150 års jubileum. Repertoaren innehåller både svensk och finsk musik av Sibelius. Följ med vår verksamhet på Vid middagskonserten i restaurang Kaisaniemi kommer repertoaren att bestå av lättare musik framfört av hela kören men även av mindre ensemblen. Allsång med middagsgästerna kommer vi inte heller att glömma. VÄLKOMMEN på våra konserter! HBKs vårkonsert kl. 19:00 i Helsinge kyrka S:t Lars. 4Kören VANDA vill hylla NYTT Jean Sibelius 150 års jubileum. Repertoaren innehåller både svensk och finsk musik av Sibelius. Följ med vår verksamhet på

5 VANDA NYTT PRESENTERAR INGE- BRITT ÅKERBLOM- SOHLSTRÖM BLEV VALD TILL VANDALAX 2014 Regi: Dan Söderholm Musik: Jesper Eklund Veininmylly Dickursbyvägen 42 Biljettbeställning: Vuxna: 12 Barn 3-12 år: 6 (kontantbetalning) Premiär: tisdag kl 19:00 onsdag kl 19:00 torsdag kl 19:00 söndag kl 17:00 tisdag 2.6. kl 19:00 onsdag 3.6. kl 19:00 torsdag 4.6. kl 19:00 söndag 7.6. kl 17:00 tisdag 9.6. kl 19:00 onsdag kl 19:00 torsdag kl 19:00 söndag kl 14:00 och 17:00 tisdag kl 19:00 onsdag kl 19:00 Musikpedagogen och diplomsångerskan Inge-Britt Åkerblom-Sohlström fick i slutet av året ta emot utmärkelsen Årets Vandalax Priset delades ut på Svenska dagen-festen på Dickursby skola den 6 november. Årets Vandalax är en utmärkelse som utdelas till en svenskspråkig Vandabo som gjort en betydande insats för Vandasvenskarna. Inge-Britt Åkerblom-Sohlström grundade år 1987 med sin man Vanda svenska musikskola, som trots ekonomiskt svåra tider lyckats upprätthålla den svenska musikundervisningen i Vanda. Sedan två år tillbaka är skolan en del av det finska musikinstitutet i Vanda och bär numera namnet Vanda musikinstitut- svenska enheten (VMISE). Tack vare Inge-Britts enorma insats för svensk musikundervisning i Vanda har barn och ungdomar i 27 års tid erbjudits högklassig musikundervisning på sitt modersmål. Många av eleverna har fortsatt sina musikstudier efter att ha fått den första gnistan i musikskolan. I prismotiveringen tackar man Inge-Britt Åkerblom-Sohlström för att som idéspruta och producent ha gett ett enormt bidrag till det svenska kulturlivet i Vanda i form av otaliga musikproduktioner av hög klass. Dessa konserter, musikteaterspel och övriga uppträdanden har höjt Vandasvenskarnas profil och ofta noterats även nationellt. Inge-Britts insats har också nått över språkgränsen och ofta noterats i det finska Vanda. -Det gäller att väcka intresse för konst och musik, väcka ungdomars sinne för så mycket annat än datorer och spel, har Åkerblom-Sohlström i flera sammanhang kunnat konstatera. Vandalaxen utses av Svenska kommittén på basen av förslag från Vandaborna. Nomineringen av Vandalaxen 2015 sätter igång på våren. Du kan skicka in ditt förslag med motivering till områdeskoordinatorn eller någon i Svenska kommittén. Text: Mae Cedercreutz-Pesonen & Lotta Silfverberg Inge-Britt Åkerblom-Sohlström tog emot priset på Svenska dagen i november. VANDA NYTT 5

6 AKTUELLT DELTA I VANDA STADSFESTIVAL! MAJ Vandaföreningar och företag! Kom med och gör tillsammans med oss en upplevelse av stadsfestivalen. I år firar vi Stadsfestivalen för åttonde gången maj i hela fyra dagar. Stadsfestivalen är en folkfest som är gemensam för alla Vandabor och firas runtom i stan i samband med Vandas födelsedag den 15 maj. SLÄCK LJUSET! LÖRDAGEN DEN 28 MARS 2015 KL VÄLKOMMEN ATT DELTA I EARTH HOUR! Visa att du är med genom att släcka ljuset hemma under en timmes tid kl Då ni deltar i stadsfestivalen får ni större synlighet och ni får marknadsföra era svenskspråkiga evenemang gratis i Invånartidningen. PROGRAMANMÄLNINGAR Anmäl ert stadsfestivalprogram så fort som möjligt till adressen: Obs! sista anmälningsdagen är 9 mars. För mer information, kontakta: Tuula Kinos Vanda stad Enheten för evenemang och stadskultur Se alla samarbetspartners här: Earth Hour -evenemanget ordnas lördagen den 28 mars kl på Påltorget i Myrbacka och på torget bredvid stadshuset i Dickursby. Två sprakande eldshower förevisas av eldgruppen Tulikansa i Dickursby och av eldgruppen Taikatulet i Myrbacka. En kvällsandakt på torget med levande ljus ordnar församlingarna i Dickursby och Vandaforsen cirka kl Myyrmäki-liike tar emot farligt problemavfall av hushåll i containern som ligger vid hörnet av Påltorget på lördagen kl (bl.a. lysrör, energi- och glödlampor, målburkar, ackumulatorer). Ta med din egen lykta och lys vägen till EARTH HOUR evenemanget i Myrbacka eller i Dickursby! VISA ATT DU TAR STÄLLNING FÖR KLIMATET ANMÄL FÖRETAGET TILL EARTH HOUR NU! WWFs officiella film för Earth Hour 2015: https://www.youtube.com/watch?x-ytts= &x-yt-cl= &v=xximib4e8f8 Kontaktperson: Tuula Kinos, KANDIDATER TILL ÅRETS CYKLIST I VANDA 2015 SÖKES Årets cyklist är en titel som utdelas till en kvinnlig eller en manlig cyklist, men också för en förening för framstående prestationer inom cykelsporten. Poljin heter arbetsgruppen i Vanda som ansvarar för evenemanget. I år ordnas tävlingen för åttonde gången. Årets cyklist 2015 väljs bland de förslag som skickats till arbetsgruppen under ansökningstiden. Arbetsgruppen har som mål att lyfta fram cyklandet som ett självständigt färdmedel och som ett motionsmedel man kan dra nytta av. Kandidaterna till titeln Årets cyklist 2015 med motiveringar skall skickas mellan till adressen: Årets cyklist nomineras under Vanda stadsfestival lördagen den i Dickursby. Kontaktperson: Ruttguide för cyklister: Bild: Mikko Käkelä 6 VANDA NYTT

7 AKTUELLT NYA TJÄNSTER FÖR BARNFAMILJER För svenskspråkiga småbarn i hemvård finns det inte många kommunalt ordnade alternativ i form av öppna daghem eller klubbverksamhet. Därför är det pilotförsök som påbörjats i november och pågår till inkommande maj ett välkommet tillskott. Svenskspråkig klubbverksamhet ordnas tre gånger i veckan i anslutning till Dickursby daghem. Barnet deltar utan sina föräldrar 1-3 dagar/vecka enligt familjens behov. Platserna är begränsade och man måste anhålla om och beviljas plats. Klubbverksamheten är avgiftsfri. En beviljad plats i klubben påverkar inte hemvårdsstödet. Klubben som kallas Teddy-klubb erbjuder barn i ålder 2½-5 år möjlighet att delta i en mångsidig ledd verksamhet under tisdag, onsdag och torsdag förmiddagar, inomhus i Dickursby daghems utrymmen och utomhus i daghemmets närmiljö. Barnen tar med sig ett mellanmål hemifrån till klubben. I klubben ordnas mångsidig verksamhet för barnen både inne i daghemsutrymmen och ute i närmiljön. Centralt i verksamheten är lek och samvaron med andra barn. Klubben besöker också parker, bibliotek och andra trevliga ställen. Förutom klubbverksamheten där barnet deltar enligt erhållen plats utan sina föräldrar, ordnas också tillsammans med Vanda svenska församling verksamhet i form av det öppna daghemmet Nallebjörnen. Öppet daghem är avsett för barn under skolåldern och deras föräldrar eller andra vuxna som sköter barnet hemma. Öppet daghem fungerar som ett familjecafé där barnen får leka och delta i ledd verksamhet tillsammans med en vuxen och vuxna kan ta en kopp kaffe och umgås med varandra. Verksamheten är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan krävs. Öppna daghemmets program görs upp månadsvis och schemat läggs fram på Vanda stads webbplats samt på Facebook-sidan Öppet daghem Nallebjörnen. I öppna daghemmet kan vem som helst delta med sitt barn/sina barn, den vuxna behöver inte vara svenskspråkig men personalen pratar svenska med barnen och programmet ordnas på svenska. Det har varit glädjande att se också pappor som deltar i öppna daghemmet med sina barn. Välkommen till öppna daghemmet måndagar kl i församlingens klubbutrymmen i Rosendal, Tammistogatan 29 B och fredagar kl på Dickursby daghem, Idrottsvägen 4. Öppna daghemmet och klubbverksamheten följer samma arbets- och lovtider som skolorna. Närmare uppgifter om verksamheten och eventuella lediga platser i klubben fås av daghemsföreståndaren Linda Saarela tfn , fi. Veckans program och annan info om öppna daghemmet hittar du på Facebook (Öppet daghem Nallebjörnen). Text: Ros-Britt Kangas & Linda Saarela Nylands Minneslots och Folkhälsan ordnar tillsammans Föreläsningar om minnet Välkommen med för att vid en kopp kaffe få information om och diskutera minnesfrågor. Nylands Minneslots minneshandledare är på plats. Tillfället är gratis och öppet för alla! Kaffeservering! Plats: Folkhälsanhuset i Dickursby (Vallmovägen 28) Program: To klo Hur kan jag förbättra mitt minne? Minnestekniker och minnesträning To klo Minnessjukdomar och bemötande av personer med minnessjukdom Hjärtligt välkommen med! Mer information: Ida Bruun, minneshandledare, Nylands Minneslots Rosendal: Tammistovägrn 29 B Dickursby daghem: Idrottsvägen 4 VANDA NYTT 7

8 EVENEMANGSKALENDERN STYRKE- OCH BALANSÖVNINGAR Fredagar kl Folkhälsanhuset i Vanda Vallmovägen 28, Vanda Vi utför tillsammans i grupp enkla motionspass som lämpar sig för alla oberoende av kondition eller ålder. Övningarna främjar muskelkondition, balans och rörelse. Vi använder oss både av tyngdkraftens motstånd som den egna kroppen skapar, samt redskap så som käppar och eventuellt lätta vikter vid behov. MÅ BRA DAG FÖR ÄLDRE På kommande i maj Dagen ordnas i samarbete av Folkhälsan och Vanda stad. Samvaro, information om tjänster för äldre, lunch och kaffe. Mera information i invånartidningen och i följande nummer av Vanda Nytt. UNGDOMSKVÄLLAR PÅ HELSINGGÅRD Fredagar kl Du kan träffa kompisar, koppla av, spela olika spel, leka, pyssla, fixa mellanmål, lyssna på musik och prata med ledarna. Öppet för åringar kl och för åringar kl Plats: Helsinggård Konungsvägen 2, Dickursby Gratis inträde! MINDFULNESS -medveten närvaro- med kristen krydda! Du som är stressad, trött eller bara vill ta hand om dig själv kom med! Vi delar erfarenheter och tankar om livet och Gud och du lär dig enkla självhjälpsmetoder för stressbehandling. Tid: 27.2, 6.3,13.3, 20.3 kl i Martinristi församlingscentrum, Bredängsv. 2. Anmälan till: eller tfn Påskpyssel för hela familjen i Bagarstugan. Kurirv. 1, lö 28.3 kl Församlingen står för material och servering. Parkering vid Helsinge kyrka S:t Lars. Vårutfärd till husdjursparken i Orimattila ons Församlingen bekostar busstransporten, inträdesavgiften och lunchen. Anmälan senast 29.4 till eller per tfn FÖRSAMLINGENS DAGSLÄGER I SOMMAR Dagsläger för barn i förskolan och årskurs 1-6 ordnas 1-5.6, och kl på Helsinggård, Konungsv. 2. Lägret kostar 60 /vecka. Lägeranmälningen görs elektroniskt på senast FACEBOOK.COM/VANDASVENSKAFORSAMLING INFORMATION TILL NÄRSTÅENDEVÅRDARE- VÅREN 2015 Diskussionsgrupp för närståendevårdare ordnas i Seniorhuset i Helsingfors start fr.o.m. 2.2 och i Vanda, Myrbacka på Myrans, för både närståendevårdare och vårdtagare start fr.o.m Semesterdagar för närståendevårdare tillsammans med den som du har omsorg om hålls på Badhotell Päiväkumpu i Karislojo och på Härmä Spa i Ylihärmä. Denna vår ordnas två semesterveckor: Alternativ 1: v.17 ( ) Badhotell Päiväkumpu Alternativ 2: v.21 ( ) Härmä Spa Dagarna ordnas i samarbete med Svenska Semesterförbundet. Rekreationsdagar för närståendevårdare ordnas den april i Kaisankoti herrgårdsbad i norra Esbo. Dagarna sker i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet. Vid förfrågan om de olika verksamheterna, handledning, stöd och råd i närståendefrågor, ta kontakt med: Jonna Skand, tfn Daniela Spring, tfn Stödverksamhet för närståendevårdare/ Folkhälsans Förbund i Nyland. Stödgrupp för närståendevårdare Stödgruppen är för alla som vårdar en närstående. Du behöver inte få stöd av kommunen för att delta i verksamheten. I gruppen får du diskutera aktuella saker, dela erfarenheter samt få stöd av personer i liknande situation. Din närstående är också välkommen med, eget program ordnas för dem. Kaffeservering! Plats: Myrans(Myyrinkoti), Krukgränden 5,01600 Vanda Tid: Ons 18.3 klo 16:00-17:30 Ons 29.4 klo 16:00-17:30 Ons 27.5 klo 16:00-17:30 Hjärtligt välkommen med! Anmälan och mer information: Daniela Spring eller Ida Bruun

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Psykporten hjälper 5 Seniorrådgivning på ett och samma nummer 5 Framsteg med digitalisering 6 Ny stadsarkeolog

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

30.5.2013 02. I detta nummer. Svensk info. 2 Premiär för Ros och ris. kommittén. 5 Aktuellt. 6 Helsinge svenska samskola 50 år

30.5.2013 02. I detta nummer. Svensk info. 2 Premiär för Ros och ris. kommittén. 5 Aktuellt. 6 Helsinge svenska samskola 50 år 30.5.2013 02 I detta nummer 2 Premiär för Ros och ris spalt 3 Viceordförandes Av Hans Markelin av Svenska 4 Presentation kommittén 5 Aktuellt Dags att skicka in förslag till årets Vandalax! Vandalaxen

Läs mer

4 Hela programmet SVENSKA VECKAN I VANDA 20.10.2011 05

4 Hela programmet SVENSKA VECKAN I VANDA 20.10.2011 05 20.10.2011 05 SVENSK SUPÉTRÄFF MED DANS Fredagen den 4 november kl. 18.00 23. 30 på Vanda lantbruksmuseum, Maijusalen, Nybackagränden 2, Vandadalen Program Årets Vandalax kungörs Sång/allsång/snapsvisor

Läs mer

En rolig dag. Det här gör vi om, sa alla som för första gången provat på att åka skidor i Vedbobacken. Läs om Johannas initiativ på sidan 6.

En rolig dag. Det här gör vi om, sa alla som för första gången provat på att åka skidor i Vedbobacken. Läs om Johannas initiativ på sidan 6. TEMA: FRAMTIDSTRO 1 OMRÅDES FRÅN VÄSTERÅS STAD I DETTA NUMMER LEDAREN 2 UPPSNAPPAT 3 PROFILEN 4 AKTUELLT 5 REPORTAGET 6 INTERVJUN 7 PLATSEN 8 BLANDAT 10 PÅ GÅNG 12 Petter fångade elevernas intresse BLANDAT

Läs mer

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 gp GULA PRESSEN NUMMER 1 februari 2013 medlemsblad för FDUV och duv-föreningar tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14 Melkers unika diagnos s. 10 BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 innehåll

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

NyInfo 01/2015. - det nyländska nyhetsbrevet. NyInfo 1/2015. Kontaktuppgifter. Info för styrelseaktiva 15.1.2015

NyInfo 01/2015. - det nyländska nyhetsbrevet. NyInfo 1/2015. Kontaktuppgifter. Info för styrelseaktiva 15.1.2015 NyInfo 1/2015 15.1.2015 God fortsättning på det nya året! Vi har mycket på gång på det nya året. Folkhälsans förbund Nyland har ny adress då vi före julen flyttade in i det nyrenoverade Allaktivitetshuset

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning. Profilen: Fredrik Lindgren. Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare.

Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning. Profilen: Fredrik Lindgren. Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare. Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 8/14 4 Profilen: Fredrik Lindgren 10 Bakom vitrinerna 16 Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare Innehåll Nr 8 september 2014 Ledaren 3 Bemötande

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Innehåll 1. För 5 14-åriga barn under skolornas sommarlov...

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

NyInfo 01/2010. - det nyländska nyhetsbrevet. Kontaktuppgifter. Citatet. Helsingfors, 21.01.2010

NyInfo 01/2010. - det nyländska nyhetsbrevet. Kontaktuppgifter. Citatet. Helsingfors, 21.01.2010 Nytt år, ny föreningslag på G Hoppas alla haft en bra start på det nya decenniet. På föreningsfronten händer det saker. Arbetet med att förnya föreningslagen fortgår, och ett utkast till proposition har

Läs mer

Fortsätt det goda arbetet!

Fortsätt det goda arbetet! NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 1 2015 sid 6 Fortsätt det goda arbetet! Den Lassuska eran tar slut, Daniel Björk ny herde Petrus får eget café Kom in och säg hej! sid 3 Vi inbjuder dig till kvinnobrunch

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Sammanställning av projektet Hallands bygdegårdar

Sammanställning av projektet Hallands bygdegårdar Sammanställning av projektet Hallands bygdegårdar Lisa Johannesson MP06G fre 20 mars Genomfört av klass MP06g och MP06j Sturegymnasiet våren 2009 Handledare: Elisabet Klingmyr och Mia Pettersson Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till sommarkvällarna

Välkommen till sommarkvällarna NU följ med bland de senaste nyheterna och aktiviteterna från Furuboda kommer ut 4 gånger per år nr 2 2014 Ur innehållet: Vår + terminsslut = Skolresa för AKO! Assistentkursen praktik - jobb Årshögtid

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

Synskadade. 12 Bamsegruppen. Finlands. Nr 5 maj 2010. Arto Vanhanen hedersordförande. dansar i New York. ger föräldrastöd

Synskadade. 12 Bamsegruppen. Finlands. Nr 5 maj 2010. Arto Vanhanen hedersordförande. dansar i New York. ger föräldrastöd Nr 5 maj 2010 Finlands Synskadade 4 Synskadade barn dansar i New York 7 Arto Vanhanen hedersordförande 12 Bamsegruppen ger föräldrastöd Innehåll Nr 5/10 3 4 7 10 12 16 18 20 23 24 Ledaren: Mission och

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

INFO. April. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. April. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO April 2015 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Träden håller på att få sina löv, temperaturen stiger sakta men säkert och eftisbarnen är ivriga att vara ute. Det

Läs mer

Uppföljning av intresset för datorer och internetanvändning bland SPF:s medlemmar 2010 2012

Uppföljning av intresset för datorer och internetanvändning bland SPF:s medlemmar 2010 2012 Uppföljning av intresset för datorer och internetanvändning bland SPF:s medlemmar 2010 2012 Då Svenska pensionärsförbundet inledde sitt IKT projekt hösten 2010 utfördes en enkät för att kartlägga intresse

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska

domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkobladet www.domkyrkan.fi nr 2/ 2014 Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkoförsamling s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Engagera dig - rösta i församlingsvalet Domkyrkoförsamlingen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer