SIMOTICS DC. Motor. Typ 1GG7. Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Answers for industry. Utgåva 10/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMOTICS DC. Motor. Typ 1GG7. Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Answers for industry. Utgåva 10/2013"

Transkript

1 Motor Typ 1GG7 Bruksanvisning / Monteringsanvisning Utgåva 10/2013 Answers for industry.

2 :13 V2.01

3 Inledning 1 Säkerhetsanvisningar 2 Motor 1GG Bruksanvisning Monteringsanvisning Beskrivning 3 Förberedelser för användning 4 Montering 5 Elektrisk anslutning 6 Idrifttagande 7 Drift 8 Skötsel 9 Reservdelar 10 Skrotning 11 Service och Support Tekniska data och ritningar Kvalitetsdokument Checklistor A B C D Utgåva 10/2013

4 Juridisk information Varningskoncept Denna handbok innehåller anvisningar, som du måste iakttaga för din personliga säkerhet och för att undvika materielskador. Anvisningarna för din personliga säkerhet framhävs av en varningstriangel, anvisningar för enbart materielskador står utan varningstriangel. Allt efter farlighetsgrad skildras varningsanvisningarna i avtagande ordningsföljd i följande beskrivning. FARA betyder att dödsfall eller svåra personskador kommer att inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages. VARNING betyder att dödsfall eller svåra personskador kan inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages. SE UPP betyder att lätta personskador kan inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages. OBSERVERA betyder att materielskador kan inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages. Vid uppträdande av flera farlighetsgrader används alltid varningsanvisningen för den högsta graden. När det i en varningsanvisning varnas med en varningstriangel för personskador, då kan i samma varningsanvisning dessutom finnas en varning för materielskador bifogad. Kvalificerad personal Produkten eller systemet som tillhör denna dokumentation får endast hanteras av kvalificerad personal för vardera arbetsområde under beaktande av de för arbetsområdet gällande dokumentationerna, speciellt i dessa förekommande säkerhets- och varningsanvisningar. Kvalificerad personal kan på grund av sin utbildning och erfarenhet identifiera risker vid hanteringen av produkten/systemet och undvika möjliga faror. Avsedd användning av produkter från Siemens Var vänlig och iakttag följande: Märken VARNING Siemensprodukter får endast användas för de ändamål som anges i katalogen och i den tillhörande tekniska dokumentationen. Om främmande produkter och komponenter används måste dessa vara rekommenderade resp. godkända av Siemens. Felfri och säker produktfunktion förutsätter korrekt transport samt korrekt förvaring, uppställning, montering, installering, driftstart, manövrering och underhåll. Föreskrivna omgivningsvillkor måste följas. Anvisningar i den tillhörande dokumentationen måste beaktas. Alla med skyddsmärket markerade beteckningar är av Siemens AG registrerade varumärken. De övriga beteckningarna i detta dokument kan vara märken, vars användning av tredje man för eget ändamål kan skada innehavarens rättigheter. Ansvarsbefrielse Vi har kontrollerat innehållet i den tryckta skriften med avseende på överensstämmelse med den beskrivna hårdoch mjukvaran. Trots detta kan avvikelser inte uteslutas så att vi inte kan garantera en fullständig överensstämmelse. Uppgifterna i denna skrift kontrolleras regelbundet, nödvändiga ändringar ingår i de följande upplagorna. Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG TYSKLAND Dokumentets beställningsnummer: A5E K AB P 10/2013 Tekniska ändringar förbehålls Copyright Siemens AG 2008, -, Alla rättigheter förbehålls

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Om denna handledning Säkerhetsanvisningar Informationer för den anläggningsansvarige De fem säkerhetsreglerna Utbildad personal Säker hantering av elektriska maskiner Elektrostatiskt utsatta komponentgrupper Elektromagnetisk kompatibilitet Störningsfasthet Inverkan på försörjningsnätet vid mycket olikformigt vridmoment Elektromagnetiska fält vid drift av anläggningar med elektrisk energiteknik Beskrivning Förberedelser för användning Säkerhetsrelevanta aspekter vid projektering av anläggning Ljudemissionsvärden Säkerställa kylning Låskrets för separat fläktmotor Systemegenfrekvenser Torsionsbelastning av axellänken genom störningar i den elektriska anslutningen Transport och magasinering Transportmärkningar Kontrollera leveransen Montera rotorhållaren för lagring Kontrollera redskap för godshantering Förutsättningar för säker lyftning och transport Transportera maskinsats Lyfta och transportera maskin Magasinering Skydda maskin från korrosion Montering Förbereda montering Förutsättningar för monteringen Isolationsmotstånd och polarisationsindex Kontrollera isolationsmotstånd och polarisationsindex...35 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 5

6 Innehållsförteckning Förbereda anslutningsytor Förbereda anslutningsytor för fastsättning med fläns Lyfta och positionera maskinen på användningsplatsen Förutsättningar för korrekt uppriktning och säker fastsättning Kontrollera redskap för godshantering Ta loss rotorhållaren Avlägsna korrosionsskydd Montera kraftuttagselement Lyfta och transportera maskin Sätta ner maskin Borrningar för vattenutlopp Grov uppriktning av maskinen Montera maskin Säkerhetsanvisningar för monteringen Välja fästskruvar Upprikta och sätta fast maskin med arbetsmaskin (sockelfästning) Upprikta och sätta fast maskin med arbetsmaskin (flänsfästning, lodrät) Upprikta och sätta fast maskin med arbetsmaskin (fläns vågrät, IM B5 ) Sätta fast maskin Axial- och radialkrafter Säkerställa kylning med separat fläkt Elektrisk anslutning Välja kabel Föra in och dra kablar Klämmornas beteckningar Ansluta kabel Ansluta huvudströmkretsen Ansluta jordledare Intern potentialutjämning Ansluta hjälpströmkretsar Ansluta separat ventilation Ansluta temperaturövervakning till statorlindningen Avsluta anslutningsarbeten Idrifttagande Förbereda idrifttagning Isolationsmotstånd och polarisationsindex Smörja rullager före idrifttagningen Minsta radiella krafter vid cylinderlager Ta separat fläkt i drift Inkoppling Övervarvtal Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

7 Innehållsförteckning 7.8 Frånkoppling Drift Tillkoppling av maskin Eftersmörja rullager Frånkoppling Återtillkoppling efter Nödstopp Driftupphåll Åtgärder vid driftpauser Undvika stilleståndsskador på rullagren Mätning av isolationsmotståndet efter längre stillestånd Ta maskinen ur drift Åter ta maskin i drift Särskilda driftsförhållanden Störningar Inspektion vid störningar Störningar under driften Störningar på den separata fläkten Störningar på rullager Störningar på borstarna Störningar på kommutatorn Skötsel Inspektion och service Första inspektion Underhållsintervall Huvudinspektion Eftersmörja rullager Eftersmörjningsintervall och fettyper Rengöring av maskinen Kontroll av kolborstarna Byte av kolborstarna Ställa in borstbrygga och borsthållare Underhåll av kommutator Underhåll av uttagslådor Åtgärda lackskador Reparation Förbereda reparationsarbeten Demontera maskin Montera ur rullager Montera maskin Montera rullager Byta ut varvtalsgivare Varvtalsgivare med koniskt nav Varvtalsgivare för flygande montering Varvtalsgivare för konstruktion IM B Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 7

8 Innehållsförteckning 10 Reservdelar Beställningsuppgifter Beställa reservdelar via internet Reservdelar i detaljhandeln Statorer och rotorer Separat fläkt Rullager Rullager för 1G.7, 1H.7, axelhöjd 355 till 450, DE-sida Rullager för 1G.7, 1H.7, axelhöjd, 355 till 450 med en axelände, DE-sida Rullager för 1G.7, 1H.7, axelhöjd, 355 till 450 med två axeländor, NDE-sida Rullagertätning 1G.6, 1H.6, 1G.7, 1H Uttagslådor Huvudutagslåda 1XB Hjälputtagslåda Varvtalsgivare Axelhöjder 180 till Varvtalsgivare med koniskt nav Varvtalsgivare för flygande montering Varvtalsgivare för konstruktion IM B Skrotning A B C D 11.1 Inledning Nationella lagar och bestämmelser Ta isär maskin Avfallshantera komponenter Service och Support A.1 Siemens Industry Online Support A.2 Reduktion av farliga ämnen Tekniska data och ritningar B.1 Åtdragningsmoment för skruvanslutningar Kvalitetsdokument C.1 EU-konformitetsförklaring 2006/95/EG Checklistor D.1 Påslagning D.2 Idrifttagande D.3 Inspektion vid stillastående D.4 Inspektion med maskinen igång Index Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

9 Innehållsförteckning Tabeller Tabell 3-1 Isolermaterialklasser i serierna 1G... och 1H...20 Tabell 3-2 Maskinutförande...21 Tabell 3-3 Data på typskylten...21 Tabell 4-1 Åtdragningsmoment för gängskruven på rotorhållaren...28 Tabell 5-1 Statorlindningens isolationsmotstånd vid 40 C...36 Tabell 5-2 Tillåtna avvikelser vid uppriktningen av maskinen med elastisk koppling...46 Tabell 6-1 Klämbeteckning till exempel B Tabell 6-2 Anslutningsdata uttagslåda...53 Tabell 6-3 Åtdragningsmoment för skruvar i samband med kabelskor...55 Tabell 6-4 Åtdragningsmoment för skruvar i samband med jordningsklämmor...55 Tabell 7-1 Minsta radiella krafter...61 Tabell 8-1 Svängningsstorheter i förhållande till svängningsfrekvens...67 Tabell 8-2 Störningar under driften...71 Tabell 8-3 Störningar i kylsystemet...71 Tabell 8-4 Störningar på rullager...72 Tabell 8-5 Störningar på borstarna...73 Tabell 8-6 Störningar på kommutatorn...74 Tabell 9-1 Underhållsintervall vid störningsfri drift...78 Tabell 9-2 Lämpliga rullagerfetter (ner till 20 C)...80 Tabell 9-3 Kommutatorbearbetning - minimal diameter...84 Tabell 9-4 Rekommenderade åtdragningsmoment för fastdragning av axeltappen...92 Tabell 9-5 Rekommenderade åtdragningsmoment för fastdragning av axeltappen...93 Tabell 9-6 Rekommenderat åtdragningsmoment för fastdragning av kopplingsdelen...95 Tabell 9-7 Åtdragningsvridmoment kopplingsfästning...96 Tabell 10-1 Reservdelar stator och rotor 1G.7, 1H.7, axelhöjd 355 till Tabell 10-2 Reservdelar separat fläkt 1GG Tabell 10-3 Reservdelar rullager för 1H.7, 1G Tabell 10-4 Reservdelar rullager för 1G.7, 1H.7 med en axelände Tabell 10-5 Reservdelar rullager för 1G.7, 1H.7 med två axeländor Tabell 10-6 Reservdelar tätning för rullager för 1G.6, 1H Tabell 10-7 Reservdelar uttagslåda 1XB Tabell 10-8 Reservdelar hjälputtagslåda Tabell 10-9 Reservdelar varvtalsgivare med koniskt nav för axelhöjd 180 till Tabell Reservdelar varvtalsgivare för flygande montering för axelhöjd 180 till Tabell Reservdelar varvtalsgivare för konstruktion IM B5 för axelhöjd 180 till Tabell B-1 Åtdragningsmoment för skruvkoppling med en tolerans på ± 10% Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 9

10 Innehållsförteckning Tabell D-1 Tabell D-2 Tabell D-3 Tabell D-4 Kontrollpunkter vid tillkopplingen Kontrollpunkter vid idrifttagande Inspektionspunkter vid stillastående Inspektionspunkter med maskinen igång Bilder Bild 3-1 Sprängskiss motortyp 1GG...19 Bild 3-2 Schematisk typskylt...21 Bild 4-1 Rotorhållare utan koppling (1) och med koppling (2)...28 Bild 5-1 Balanseringstyp på NDE-sidan...40 Bild 5-2 Principbild: Uppriktning av maskinen till arbetsmaskinen...46 Bild 6-1 Anslutning huvudklämmor med kabelsko...53 Bild 6-2 Anslutning av skyddsklämmor med kabelsko...54 Bild 6-3 Anslutning utan kabelsko...54 Bild 7-1 Separat fläkt med täckplåt Bild 9-1 Ställa in borstbryggan: Fast del (1), borstbrygga(2)...83 Bild 9-2 Bearbeta spåren...85 Bild 9-3 Bearbeta kommutatorn efter svarvning...85 Bild 9-4 Installation av varvtalsgivare...92 Bild 9-5 Installation av varvtalsgivare...94 Bild 9-6 Installation av varvtalsgivare...96 Bild 10-1 Sedd från sidan stator och rotor 1G.7, 1H Bild 10-2 Separat fläkt 1GG Bild 10-3 Rullager för 1H.7, 1G Bild 10-4 Rullager för 1G.7, 1H.7 med en axelände Bild 10-5 Rullager för 1G.7, 1H.7 med två axeländor Bild 10-6 Tätning för rullager för 1G.6, 1H Bild 10-7 Huvuduttagslåda 1XB Bild 10-8 Kabelinföringsplatta 1XB Bild 10-9 Hjälputtagslåda Bild Varvtalsgivare med koniskt nav för axelhöjd 180 till Bild Varvtalsgivare för flygande montering för axelhöjd 180 till Bild Varvtalsgivare för konstruktion IM B5 för axelhöjd 180 till Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

11 Inledning Om denna handledning Denna bruksanvisning beskriver maskinen och ger information om hur den ska hanteras från leverans till skrotning. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Läs igenom bruksanvisningen innan någonting ska göras med maskinen. Följ alltid anvisningarna. På så sätt garanterar du en ofarlig och friktionsfri funktion samt en lång användningstid för maskinen. Om du har förslag på hur man kan förbättra dokumentationen är du välkommen att kontakta Service Center. Textmarkeringar Konceptet för hänvisningar till varningar förklaras på baksidan av innertiteln. Följ alltid säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning/monteringsanvisning. Förutom varningsanvisningarna, som du av säkerhetsskäl ovillkorligen måste följa, innehåller denna bruksanvisning/monteringsanvisning följande textmarkeringar: 1. Arbetsbeskrivningar visas som numrerad lista. Respektera ordningsföljden för arbetsstegen. För uppräkningar används listpunkt. Tankestreck kännetecknar uppräkningar i andra planet. Märk Vid Observera finns viktig information om produkten, hanteringen av produkten eller respektive del av dokumentationen. Upplysningen ger hjälp eller kompletterande förslag. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 11

12 Inledning 1.1 Om denna handledning 12 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

13 Säkerhetsanvisningar Informationer för den anläggningsansvarige Denna elektriska maskin är koncipierad, byggd och avsedd för användning i industrianläggningar enligt föreskrifterna i direktivet 2006/95/EG ("Lågspänningsdirektivet"). Vid användning av den elektriska maskinen utanför den Europeiska Unionen följs de för landet specifika föreskrifterna. Följ de lokala och branschspecifika säkerhets- och konstruktionsföreskrifterna. De som ansvarar för anläggningen måste säkerställa nedanstående: Planerings- och projekteringsarbeten samt alla arbeten på och med maskinen utförs endast av kvalificerad personal. Bruksanvisningen finns alltid tillgänglig vid alla arbeten. Tekniska data och föreskrifter beträffande nödvändiga förutsättningar vid montering, anslutning, drift samt i omgivning iakttas konsekvent. De specifika konstruktions- och säkerhetsföreskrifterna samt föreskrifterna för användning av personlig skyddsutrustning respekteras. Märk Sök hjälp och stöd hos ansvariga Service Center (Sida 113) för planering, montering, drifttagning och service. Säkerhetsanvisningarna finns i de enskilda kapitlen i detta dokument. Respektera säkerhetsanvisningarna för din egen säkerhets skull, för skydd av andra personer och för undvikande av materialskador. Iakttag följande säkerhetsanvisningar vid alla aktiviteter på och med maskinen. 2.2 De fem säkerhetsreglerna För din personliga säkerhets skull och för att undvika materialskador, ska du, när du utför arbeten på maskinen, alltid följa de säkerhetsrelevanta anvisningarna samt iaktta följande fem säkerhetsregler enligt EN "Arbete i spänningsfritt tillstånd". Använd de fem säkerhetsreglerna i nämnd ordningsföljd innan du börjar arbeta på maskinen. Fem säkerhetsregler 1. Frikoppla. Frånskilj även hjälpströmkretsarna, t.ex. stationärt värmesystem. 2. Säkra mot återinkoppling. 3. Fastställ spänningsfrihet. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 13

14 Säkerhetsanvisningar 2.4 Säker hantering av elektriska maskiner 4. Jordning och kortslutning. 5. Täck eller skärma av angränsande delar under spänning. Efter det arbetet avslutats upphäver du åter de vidtagna åtgärderna i omvänd ordningsföljd. 2.3 Utbildad personal Alla arbeten på maskinen får endast utföras av kvalificerad personal. Kvalificerad personal enligt denna dokumentation är personer som uppfyller följande förutsättningar: De är på grund av sin utbildning och erfarenhet i stånd att förutse riskerna inom respektive aktivitetsområde och att undvika möjliga faror. De har av den ansvarige fått i uppdrag att utföra arbeten på maskinen. 2.4 Säker hantering av elektriska maskiner Säkerheten på arbetsplatsen beror av uppmärksamhet, samvetsgrannhet och förnuft hos alla personer som installerar, driver och underhåller maskinen. Förutom iakttagande av de angivna säkerhetsåtgärderna skall man principiellt vara försiktig i närheten av maskinen. Ge alltid akt på din säkerhet. Iakttag för undvikande av olyckor även följande: Allmänna säkerhetsföreskrifter i respektive användningsland Specifika föreskrifter från den som driver anläggningen och för användningsområdet Specifika överenskommelser som har gjorts med den som driver anläggningen Separata säkerhetsanvisningar som levererades med maskinen Säkerhetssymboler och anvisningar på maskinen och dess förpackning VARNING Delar som står under spänning Elektriska maskiner uppvisar delar som står under spänning. Borttagande av kåpor, ej fackmässig användning av maskinen, felaktig betjäning eller otillräckligt underhåll kan resultera i dödsfall, svåra kroppsskador eller i materiella skador. Respektera vid arbete på maskinen alltid de "fem säkerhetsreglerna". Avlägsna kåpor endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Driv maskinen sakkunnigt. Serva maskinen regelbundet och sakkunnigt. 14 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

15 Säkerhetsanvisningar 2.4 Säker hantering av elektriska maskiner VARNING Roterande delar Elektriska maskiner uppvisar farliga roterande delar. Borttagande av kåpor, ej fackmässig användning av maskinen, felaktig betjäning eller otillräckligt underhåll kan resultera i dödsfall, svåra kroppsskador eller i materiella skador. Avlägsna kåpor endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Driv maskinen sakkunnigt. Serva maskinen regelbundet. Säkra fria axeländor. VARNING Heta ytor Elektriska maskiner har heta ytor. Vidrör inte dessa ytor. Svåra brännskador kan bli följden. Låt maskinen först svalna innan du börjar med arbetena på maskinen. Avlägsna kåpor endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Driv maskinen sakkunnigt. SE UPP Hälsofarliga substanser Kemiska substanser som är nödvändiga för installation, drift och underhåll av maskinen kan vara hälsofarliga. Förgiftningar, hudskador, frätskador i andningsorganen och andra skador av hälsan kan bli följden. Följ anvisningarna i denna bruksanvisning och i produktinformationen från tillverkaren. Respektera tillhörande säkerhetsföreskrifter och bär de föreskrivna skydden för kroppen. SE UPP Lättantändliga och brännbara substanser Kemiska substanser som är nödvändiga för installation, drift och underhåll av maskinen kan vara lättantändliga eller brännbara. Brännskador och andra hälsoskador samt materiella skador kan bli följden. Följ anvisningarna i denna bruksanvisning och i produktinformationen från tillverkaren. Respektera tillhörande säkerhetsföreskrifter och bär de föreskrivna skydden för kroppen. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 15

16 Säkerhetsanvisningar 2.5 Elektrostatiskt utsatta komponentgrupper VARNING Ljudemissionsvärden Maskinen kan under drift ha en ljudemissionsnivå som inte är tillåten för arbetsplatser. Hörselskador kan bli följden. Sörj med ljudminskande åtgärder som t.ex. kåpor, ljudisoleringar eller hörselskydd för en säker drift av maskinen inom din anläggning. 2.5 Elektrostatiskt utsatta komponentgrupper ESD-skyddsåtgärder OBSERVERA Elektrostatisk urladdning Elektroniska komponentgrupper innehåller elektrostatiskt utsatta komponenter. Dessa komponenter kan lätt förstöras vid inkorrekt handhavande. Beakta nedanstående anvisningar för att undvika materialskador. Vidrör endast elektroniska komponentgrupper om dessa oundvikligen måste undergå erforderliga arbeten. Om du måste vidröra elektroniska komponentgrupper, måste personen som utför arbetet vara elektrostatiskt urladdad och jordad. Sätt inte elektroniska byggserier i kontakt med elektriskt isolerande material som plastfolie, plastdelar, isolerade dukar eller tyg med syntetmaterial. Komponentgrupper får endast läggas på ledande underlag. Förpacka, förvara och transportera elektroniska komponentgrupper och delar endast i ledande förpackningar, t.ex. metalliserade plast- eller metallbehållare, ledande skumplast eller hushållsaluminiumfolie. De erforderliga ESD-skyddsåtgärderna för elektrostatiskt utsatta komponenter visas i nedanstående bild. 16 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

17 Säkerhetsanvisningar 2.8 Inverkan på försörjningsnätet vid mycket olikformigt vridmoment b e d d b e d f f f f f c a c a c a (1) Sittplats (2) Ståplats (3) Stå-/sittplats a = Ledande golv b = ESD-bord c = ESD-skor d = ESD-rock e = ESD-armband f = Skåpets jordningsanslutning 2.6 Elektromagnetisk kompatibilitet Denna maskin är konstruerad enligt IEC/EN och uppfyller, vid användning enligt bestämmelserna, kraven i det europeiska direktivet 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet. 2.7 Störningsfasthet Kraven på störningsfasthet enligt IEC / EN uppfylles i princip av maskinen. För maskiner med inbyggda sensorer (t.ex. kalledare) måste tillverkaren av den fullständiga anläggningen själv genom ett lämpligt val av sensor-signalledningar och utvärderingsinstrument sörja för en tillräcklig störningsfasthet. 2.8 Inverkan på försörjningsnätet vid mycket olikformigt vridmoment Vid mycket olikformigt vridmoment, t.ex. vid drift av en kolvkompressor, framtvingas en ej sinusformad motorström. De uppkommande översvängningarna kan påverka försörjningsnätet otillåtet via anslutningsledningarna. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 17

18 Säkerhetsanvisningar 2.9 Elektromagnetiska fält vid drift av anläggningar med elektrisk energiteknik 2.9 Elektromagnetiska fält vid drift av anläggningar med elektrisk energiteknik VARNING Störning av elektroniska instrument genom anläggninger med elektrisk energiteknik Energiteknikens elektriska anläggningar skapar elektriska fält under driften. Vid uppehåll i omedelbar närhet till maskinen kan livsfarliga felfunktioner uppträda i medicinska implantat t. ex. pacemakers. Vid magnetiska eller elektroniska databärare kan dataförluster uppträda. Det är förbjudet för personer med pacemaker att uppehålla sig inom maskinens område. Skydda den personal som är verksam vid anläggningen genom lämpliga åtgärder som t.ex. markeringar, avspärrningar, undervisning i säkerhetsåtgärder och varningsskyltar. Beakta de skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller i respektive land. För inte med några magnetiska eller elektroniska databärare. 18 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

19 Beskrivning 3 Användningsområden Likströmsmaskiner i konstruktionsserien 1GG7... är utformade som invändigt kylda respektive kretsloppskylda maskiner med statorram helt i bleck. De är framställda för mångsidig användning inom drivteknik och energiomvandling och uppfyller de harmoniserade normerna i riktlinjerna IEC / EN (VDE 0530). VARNING Explosionsrisk Denna maskin är inte koncipierad för användning i explosionsfarliga områden. Om den drivs i dessa områden kan det leda till en explosion. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Driv inte denna maskin i explosionsfarliga områden. Förenklad ritning Bild 3-1 Sprängskiss motortyp 1GG... Kylning Kylsystemet är utfört som öppen kylkrets enligt kylningstyp IC06. Maskinen kyls av omgivningsluft. Omgivningsluften sugs och blåses ut med separat driven fläkt. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 19

20 Beskrivning Uppbyggnad Maskinen utan hus har en helbleckad statorram och tillåter på så sätt strömförändringshastigheter på upp till 250 I N /sek. Isolersystem Det högkvalitativa isoleringssystemet DURIGNIT 2000, tillåter användning i tropisk fuktighet eller i industriella omgivningar. Isolermaterialklasserna framgår av följande tabell. Tabell 3-1 Serie 1GG5 1GH5 1HS5 1HQ5 1GG6, 1GG7 1GH6, 1GH7 1HS6, 1HS7 1HQ6, 1HQ7 Isolermaterialklasser i serierna 1G... och 1H... Isolermaterialklass 155 (F) 180 (H) Kapslingsklass Maskinen är utförd i kapslingsklass IP23. Omgivningsvillkor Om inget annat angetts, gäller de uppmätta prestandavärdena för konstant drift med en kylmedelstemperatur på 40 C och vid installation upp till 1000 m över havsnivå. Beakta eventuella avvikande uppgifter på typskylten. Driftförhållandena måste motsvara uppgifterna på typskylten. Maskinutförande De föreskrifter och normer som ligger till grund för konstruktionen och tester av denna maskin står på typskylten. Maskinutförandet motsvarar i princip följande normer: Tillstånden hos de refererade harmoniserade standarderna hittar du i EG-försäkran om överensstämmelse. 20 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

21 Beskrivning Tabell 3-2 Maskinutförande Kännetecken Standard Dimensioner och driftförhållanden IEC / EN Skyddstyp IEC / EN Kylning IEC / EN Konstruktion IEC / EN Anslutningsbeteckningar och rotationsriktning IEC / EN Ljudemissonsvärde IEC / EN Vibrationsnivåer IEC / EN Vibrationsgränsvärden DIN ISO Typskylt På typskylten finns identifikationsdata och de viktigaste tekniska data. Data på typskylten och i kontrakt fastlagda överenskommelser bestämmer gränserna för avsedd användning Bild 3-2 Schematisk typskylt Tabell 3-3 Data på typskylten Pos. Beskrivning Pos. Beskrivning 1 Typ 9 Nätförsörjningsdata 2 Serienummer 10 Skyddstyp Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 21

22 Beskrivning Pos. Beskrivning Pos. Beskrivning 3 Värmeklass 11 Konstruktion 4 Rotorspänning [V] 12 Normer och föreskrifter 5 Rotorström [A] 13 Motorvikt [t] 6 Magnetiseringsdata 14 Effekt [kw] 7 Kylningssätt 15 Varvtal [1/min] 8 Borstbestyckning 16 Luftriktning Uttagslåda Uttagslådan har anslutningar för huvudströmkrets, shuntströmkrets (hållström) och för hjälpströmkretsar. Uttagslådan motsvarar kapslingsklass IP55. Den avskruvbara införingsplattan levereras oborrad som standard. Med den kan du anpassa ledningsskruvkopplingarnas konstruktion, antal och storlek till valda ledningsförhållanden. Om ett separat anslutningsskåp krävs för vissa hjälpströmkretsar, så finns ytterligare en hjälputtagslåda monterad på sidan av uttagslådans hus. Rullager Rullagret på DE-sidan är vanligtvis gjort som frigående lager, rullagret på NDE-sidan som fast lager. Mer information om detta finns i kapitlet "Reservdelar (Sida 97)". På maskiner med eftersmörjningsanordning finns de isatta rullagertyperna angivna på smörjskylten. 22 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

23 Förberedelser för användning 4 God planering och förberedelse av maskinens användning är viktiga förutsättningar för en enkel och korrekt installation, säker drift och tillgänglighet av maskinen för underhåll och reparation. I detta kapitel får du veta vad du ska iakttaga vid projekteringen av anläggningen vad gäller denna maskin och förbereda innan maskinen levereras. 4.1 Säkerhetsrelevanta aspekter vid projektering av anläggning Resterande risker utgår från maskinen. Dessa finns beskrivna i kapitlet "Säkerhetsanvisningar" eller de tematiskt tillordnade avsnitten. Sörj genom lämpliga säkerhetsanordningar som kåpor, avspärrningar, markeringar osv. för en säker drift av maskinen inom anläggningen. Respektera driftssätt Respektera driftssättet för maskinen. Undvik övervarvtal och därmed skador på maskinen med en lämplig styrning. 4.2 Ljudemissionsvärden VARNING Ljudemissionsvärden Maskinen kan under drift ha en ljudemissionsnivå som inte är tillåten för arbetsplatser. Hörselskador kan bli följden. Sörj med ljudminskande åtgärder som t.ex. kåpor, ljudisoleringar eller hörselskydd för en säker drift av maskinen inom din anläggning. 4.3 Säkerställa kylning Säkerställ att maskinen får tillräcklig kylning genom kylluftsströmmen på användningsplatsen: Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 23

24 Förberedelser för användning 4.6 Torsionsbelastning av axellänken genom störningar i den elektriska anslutningen Kylluften kan strömma till och från obehindrat. Full effekt från fläkten nås endast om löphjulet har fri tillströmning. I axial riktning måste det därför finnas ett fritt avstånd på minst 1 x inströmningsdiametern. Varm frånluft får inte sugas in igen. Om det inte finns något skyddstak vid lodrät konstruktion med luftinloppet uppåt, måste luftinloppsöppningarna skyddas mot inträngande främmande föremål och vatten. 4.4 Låskrets för separat fläktmotor Installera för maskiner med separat fläkt en låskrets som förhindrar tillkoppling och drift av huvudmaskinen när den separata fläkten inte är i drift. 4.5 Systemegenfrekvenser OBSERVERA Maskinskador på grund av systemresonans Systemet bestående av fundament och maskinsats måste vara så projekterat och anpassat att inga systemresonanser kan uppstå, vid vilka de tillåtna svängningsvärdena överskrids. Genom för höga svängningar kan maskinsatsen ta skada. Ta hänsyn till DIN 4024 när maskinfundamentet utformas. Gränsvärdena enligt DIN ISO får inte överskridas. 4.6 Torsionsbelastning av axellänken genom störningar i den elektriska anslutningen Vid störningar i den elektriska anslutningen som t.ex. vid avbrott i fältinmatningen eller vid kortslutning i klämmor kan för höga luftspaltmoment uppstå, som kan leda till ytterligare mekaniska torsionsbelastningar av axellänken. VARNING Förstörelse av maskinen Vid felaktig projektering kan de mekaniska torsionsbelastningarna av axellänken leda till förstörelse av maskinen. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Ta vid planeringen av anläggningen hänsyn till de maximalt uppträdande luftspaltmomenten. Märk Planeraren av anläggningen bär ansvaret för hela axellänken. 24 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

25 Förberedelser för användning 4.7 Transport och magasinering 4.7 Transport och magasinering Transportmärkningar Beroende på transportväg och storlek ser förpackningen olika ut. Om inte annat avtalats motsvarar förpackningen förpackningsriktlinjerna enligt den internationella standarden för växtskydd (ISPM). Observera symbolerna på förpackningen. De har följande betydelser: Upp Ömtåligt gods Skyddas mot väta Skyddas mot hetta Tyngdpunkt Handkrokar förbjudna Fäst här Kontrollera leveransen Leveransen är individuellt sammansatt. Kontrollera omedelbart om leveransens innehåll överensstämmer med följesedlarna. Ingen garanti övertas för brister som reklameras i efterhand. Anmäl genast märkbara transportskador till leverantören. Anmäl genast uppenbara brister eller ofullständig leverans till den ansvarige kontaktpartnern. Bruksanvisningen är en del av leveransen, förvara den lättillgängligt Montera rotorhållaren för lagring OBSERVERA Lagerskador på grund av vibrationer Vid ej fackmässig förvaring uppstår risker för lagringsskador. Följden kan bli materialskador, p.g.a. t.ex. vibrationer. Säkra rotorn på maskiner som levereras med en rotorhållaranordning enligt anvisningarna för transporten. Skydda maskinen mot kraftiga radiala skakningar, eftersom de inte kan fångas upp helt av rotorhållaranordningen. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 25

26 Förberedelser för användning 4.7 Transport och magasinering OBSERVERA Lagerskador Om kunden redan monterat tillbyggnadsdelar som koppling eller remskiva kan lagret ta skada vid transport. Kunden ska i detta fall sörja för en rotorhållaranordning. Om en rotorhållaranordning inte har monterats, vrid rotorn regelbundet Kontrollera redskap för godshantering Kontrollera redskapen för godshantering som t.ex. lastbockar, lyftöglor eller ringskruvar och lyftanordningarna innan du lyfter maskinen: Kontrollera de redskap för hantering som monterats på maskinen med avseende på skador. Byt ut redskapen för godshantering om de är skadade. Kontrollera för användningen om redskapen för godshantering är ordentligt fastsatta enligt föreskrifterna. Använd endast tillåtna, oskadade och tillräckligt dimensionerade lyftanordningar för att lyfta maskinen. Kontrollera dessa före användningen. VARNING Maskinen kan falla ner Om redskapen för godshantering och lyftanordningar är skadade eller ej ordentligt fastsatta enligt föreskrifter då kan maskinen falla ner vid lyftningen. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Kontrollera redskap för godshantering och lyftanordningar före användningen Förutsättningar för säker lyftning och transport För att lyfta och transportera maskinen säkert måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Personalen måste för att styra kranar och köra gaffeltruckar äga motsvarande kvalifikationer. Använd tillåtna, oskadade och tillräckligt dimensionerade ögleförings- eller avhållaranordningar för att lyfta maskinen. Kontrollera lyftanordningarna före användningen. Maskinens vikt framgår av typskylten. 26 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

27 Förberedelser för användning 4.7 Transport och magasinering Rätta dig vid lyftningen av maskinen efter uppgifterna på lyftskylten. Respektera den angivna öppningsvinkeln. Överskrid inte den ev. på lyftskylten angivna maximala accelerationen och hastigheten vid lyftningen. Lyft maskinen utan ryck. Acceleration a 3,942 m/s 2 Hastighet v 20 m/min Använd för lyftningen endast de på statorhuset fastsatta anordningarna för godshantering. VARNING Maskinen kan välta, rutscha eller falla ner Om du inte transporterar eller lyfter maskinen i ett för dess byggnadsform lämpligt läge, då kan maskinen välta, rutscha i lyftanordningen eller falla ner. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Använd för lyftningen endast de på statorhuset fastsatta anordningarna för godshantering. Använd anordningarna för godshantering lämpligt för läget på maskinen. Använd avsedda ögleförings- eller avhållaranordningar. Maskinens vikt framgår av typskylten. VARNING Maskinen kan välta, rutscha eller falla ner Om lastens tyngdpunkt inte ligger i mitten mellan anslagsställena kan maskinen välta eller glida i lyftanordningen och falla ner vid transport eller lyft. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Vid alla transportarbeten skall hanteringsanvisningarna på maskinen beaktas. Ta hänsyn till varierande belastning på anslagslinor eller lyftband samt lyftanordningens bärförmåga. Transportera eller lyft bara maskinen enligt tyngdpunkten. Om en lasts tyngdpunkt inte ligger i mitten mellan anslagsställena ska lyfthaken för lyftning placeras över tyngdpunkten. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 27

28 Förberedelser för användning 4.7 Transport och magasinering Transportera maskinsats VARNING Nerfallande maskin Maskinens lyftöglor är endast konstruerade för maskinens vikt. Om en maskinsats lyfts och transporteras i en enda maskin då kan lyftöglan gå sönder. Maskinen resp. maskinsatsen kan falla ner. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Lyft maskinsatser inte genom att hänga i de enskilda maskinerna. Använd för transport av maskinsatser endast de för detta avsedda anordningarna t.ex. öppningar eller lyftöglor i grundplattorna. Se till att lyftanordningen tål belastning Lyfta och transportera maskin OBSERVERA Transportskador om rotorhållaren inte används Maskinen kan skadas av de skakningar som uppstår vid transport. Följden kan bli materialskador. Transportera alltid maskinen med medföljande rotorhållare. Rotorhållaren måste sitta fast under transporten. Ta bort rotorhållaren först före applicering av kraftuttagselementet. Om maskinen transporteras efter det att kraftuttagselementet har applicerats måste andra lämpliga åtgärder vidtas för att fixera rotorn axiellt, se följande bild. 1 Hylsa 3 Spännanordning 2 koppling 4 Axelskruv Bild 4-1 Rotorhållare utan koppling (1) och med koppling (2) Tabell 4-1 Åtdragningsmoment för gängskruven på rotorhållaren Gänga på axelända Åtdragningsmoment Förspänningskraft M20 50 Nm 12 kn M Nm 20 kn M Nm 32 kn 28 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

29 Förberedelser för användning 4.7 Transport och magasinering VARNING Transportera eller lyfta maskinen Maskinen eller maskinsaten får endast transporteras och lyftas i lyftöglorna, eftersom den annars kan välta eller halka in i lyftanordningen. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Använd bara lyftöglorna på statorhuset för att lyfta maskinen. Använd avsedda ögleförings- eller avhållaranordningar. Maskinens vikt står på dess typskylt. Transportera och lyft bara maskinen i ett läge som motsvarar dess konstruktion. Transportera maskiner med lodrät konstruktion och ej fixerad rotor endast i lodrätt läge. Om en transport måste göras i vågrätt läge, måste rotorn åter fixeras innan maskinen välts. Lodräta maskiner med härför lämplig lagring kan i förekommande fall levereras vågrätt från tillverkarfabriken. Märk Sätt ner maskinen i en förhöjd och säker position För att enkelt och utan fara komma till maskinens undersida sätts maskinen ner i en förhöjd och säker position. FARA Vistas under hängande last Om lyft- eller fastsättningsanordningar inte fungerar då kan maskinen falla ner. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Uppehåll dig inte under den upplyftade maskinen eller dess omkrets Magasinering Om maskinen inte omedelbart tas i drift efter leverans måste den lagras på korrekt sätt. OBSERVERA Stilleståndsskador på lagren Vid osakkunnig förvaring finns risk för stilleståndsskador på lagren. Materialskador som t.ex. fåror och korrosion kan bli följden. Beakta följande anvisningar om magasinering. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 29

30 Förberedelser för användning 4.7 Transport och magasinering Förutsättningar och förberedelser Magasinera endast varor i oskadade förpackningar. Packa upp varor från skadade förpackningar och magasinera dem enligt reglerna för den ifrågavarande varusorten. Reparera skador på förpackningen före lagring, såvitt det är nödvändigt för en föreskriftsenlig lagring. Allmänna föreskrifter för magasineringen Förvara om möjligt maskinen i en lagerlokal. Lagerplatsen måste generellt uppfylla följande villkor: Välj en vågrät, översvämningssäker, skakningsfri (v eff 0,2 mm/s) och torr lagerplats av tillräcklig storlek. Lagringsplatsen måste vara väl ventilerad samt damm- och frostfri. Sörj för skydd mot extrema väderleksförhållanden. Sörj för stabila temperaturförhållanden i området från 10 C (50 F) till 50 C (120 F). Temperaturen i lokalen bör ligga ca. 10 K över yttertemperaturen. Temperaturen bör inte falla under 20 C. Den relativa luftfuktigheten bör vara mindre än 60 %. Lagerplatsens golv måste vara tillräckligt stabilt. Den maximalt tillåtna taklasten resp. lagerfacklasten får inte överskridas. Luften i omgivningen får inte innehålla aggresiva gaser. Skydda maskinen mot stötar och fukt. Placera maskiner, apparater och lådor på pallar, balkar eller fundament för att skydda dem mot markens fuktighet och vatten. Se till att luftcirkulationen under lagergodset inte hindras. Lägg avståndsbjälkar mellan skyddet och maskinen. Skydd eller plan får inte ligga på golvet runt omkring. Magasinering utomhus Vid magasinering utomhus måste dessutom följande villkor uppfyllas: Golvet måste vara tillräckligt stabilt. Förhindra att motorn sjunker ner i jorden. Skydd eller presseningar som skyddar mot väder får ej beröra det lagrade godsets ytor. Annars hindras luftcirkulationen under godset som lagras. 30 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

31 Förberedelser för användning 4.7 Transport och magasinering Skydd mot fuktighet Om det inte finns någon torr förvaringsplats tillgänglig skyddar du maskinen på följande sätt för fuktighet: Hölj maskinen i ett material som tar upp fuktighet. Hölj maskinen i folie: Placera en fuktighetsindikator inne i folien. Lägg torkmedel i folien. Förpacka maskinen lufttätt. Inspektera maskinen regelbundet. Om du inte tar maskinen i drift genast skall du vidtaga följande åtgärder: Uttagslådans lock ska hållas helt tätt. Ta inte av det medföljande rotorstödet. Öppna borsthållarnas tryckfingrar. Ta sedan ut borstarna ur hållarfickorna. Förnya rostskyddet på axeländarna om nödvändigt. Magasinering under lång tid Om maskinen lagras en längre period än sex månader, så kontrollerar du maskinens tillstånd var sjätte månad. Lagra maskinen enligt föreskrifterna i kapitlet "Magasinering" så inpackad som möjligt. Kontrollera maskinen avseende skador. Utför nödvändiga underhållsarbeten. Sörj genom lämpliga magasineringsvillkor för att inget kondensvatten kan bildas i maskinen. Om maskinen inte är förpackad i folie, värm maskinen kontinuerligt lite grann, t. ex. med ett stationärt värmesystem och sörj för god ventilation i lagerlokalen. Magasinering längre än två år Smörj alltid maskinen efter två års magasinering. 1. Packa upp maskinen. 2. Ta bort rotorhållaren om sådan finns. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 31

32 Förberedelser för användning 4.7 Transport och magasinering 3. Smörj rotorn när den är igång med dubbel smörjmängd enligt smörjskylten. Därmed fördelas fettet jämnt och smörjer alla ytor. Korrosionsskador undviks. OBSERVERA Rullagerskador Rullagrens jämna eller nästan jämna viloposition kan skada rullagren. Säkerställ att vilopositionen för rullagren är en annan efter vridningen av rotorn. Använd plattkilen (om sådana finns) som referenspunkt. 4. Byt ut korrosionsskyddet. 5. Sätt på rotorhållaren (om sådan finns) igen. 6. Förpacka maskinen igen Skydda maskin från korrosion Om maskinen lagras under torra förhållanden måste man vidta följande korrosionsskyddsåtgärder. Magasinering upp till sex månader: Förse alla tillgängliga blanka delar som fri axelända, fläns eller maskinfötter med ett skyddsöverdrag. Magasinering längre än sex månader: Förse alla tillgängliga blanka delar med ett korrosionsskyddsskikt som räcker under lång tid som t.ex. Tectyl 506. Inspektera maskinen regelbundet och förnya korrosionsskyddsskiktet vid behov. Konserveringsarbeten ska dokumenteras så att dessa kan annuleras innan maskinerna åter tas i drift. 32 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

33 Montering 5 Följ vid alla arbeten på maskinen de allmänna säkerhetsanvisningarna (Sida 13) och kraven i EN för en säker drift av elektriska anläggningar. Märk Förlust av konformitet gentemot de europeiska direktiven I leveranstillståndet motsvarar maskinen kraven enligt de europeiska direktiven. Egenmäktiga ändringar eller ombyggnader av maskinen leder till att konformiteten gentemot de europeiska direktiven samt garantin upphör att gälla. 5.1 Förbereda montering Förutsättningar för monteringen Före början av monteringsarbetena måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Denna monterings- och bruksanvisning finns hos personalen. Maskinen står urpackad beredd för montering på monteringsplatsen. Märk Ytterligare information Ytterligare maskinspecifika informationer till monteringen finns i kapitlet "Tekniska data och ritningar". Märk Mär isolationsmotståndet i lindningen före början av monteringsarbetena Mät om möjligt isolationsmotståndet i lindningen före början av monteringsarbetena. Om isolationsmotståndet ligger under det föreskrivna värdet då inleder du motsvarande avhjälpningsåtgärder. För avhjälpningsåtgärderna måste maskinen eventuellt åter demonteras och transporteras. Se även Isolationsmotstånd och polarisationsindex (Sida 34) Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 33

34 Montering 5.1 Förbereda montering OBSERVERA Höga temperaturer Maskindelarna blir mycket varma under drift. Påbyggnadsdelar som t.ex. ledningsisolation kan skadas av de de höga temperaturerna. Dessutom får inga temperaturkänsliga delar, som t.ex. normala ledningar eller elektroniska komponenter, ligga an eller sättas fast på maskinpåbyggnadsdelar. Använd bara värmetåliga påbyggnadsdelar. Anslutningsledningar, kabel- och ledningsinföringar måste vara lämpliga för omgivningstemperaturen Isolationsmotstånd och polarisationsindex Genom att mäta isolationsmotstånd och polarisationsindex (PI) får du information om maskinens tillstånd. Kontrollera därför isolationsmotståndet och polarisationsindex vid följande tidpunkter: Före första start av en maskin Efter en längre tids lagring eller stillestånd Vid underhållsarbeten Följande information kan avläsas om lindningsisoleringens tillstånd: Är lindningshuvudets isolering täckt med ledande smuts? Har lindningsisoleringen tagit upp fukt? Därefter kan du välja att starta maskinen eller vidta nödvändiga åtgärder, t.ex. rengöring och/ eller torkning av lindningen: Kan maskinen tas i drift? Måste rengörings- eller torkningsåtgärder utföras? Detaljerad information om kontroll och gränsvärden finns här: "Kontrollera isolationsmotstånd och polarisationsindex" (Sida 35) 34 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

35 Montering 5.1 Förbereda montering Kontrollera isolationsmotstånd och polarisationsindex VARNING Farlig spänning vid klämmorna Under och omedelbart efter mätningen av statorlindningens isolationsmotstånd eller polarisationsindex (PI) står klämmorna under delvis farlig spänning. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Kontrollera att ingen nätspänning kan läggas an för eventuella ansluta nätledningar. Ladda ur lindningen efter mätningen tills faran är över, t.ex. på följande sätt: Koppla anslutningsklämmorna till jordpotential tills efterladdningsspänningen sjunkit till ofarliga värden Klämanslutning av anslutningskabeln Mäta isolationsmotstånd 1. Innan du börjar mäta isolationsmotståndet, observera anvisningar i mätapparatens bruksanvisning. 2. Säkerställ att inga nätförsörjningsledningar är anslutna. 3. Mät lindningens isolationsmotstånd mot maskinhuset och lindningstemperaturen. Lindningstemperaturen ska inte överskrida 40 C vid mätningen. Omvandla de uppmätta isolationsmotstånden till referenstemperaturen 40 C enligt formeln i följande tabell. Därefter kan värdena jämföras med de angivna lägsta värdena. 4. Läs av isolationsmotståndet 1 min efter att informationenen lagts på. Mäta polarisationsindex 1. För beräkning av polarisationsindex mäts isolationsmotstånden efter 1 min och 10 min. 2. Sätt in de uppmätta värdena i formeln: PI = R Isol 10 min / R Isol 1 min Moderna mätinstrument visar dessa värden automatiskt efter mättidernas slut. Gränsvärden för statorlindningens isolationsmotstånd och polarisationsindex I följande tabell anges mätspänningen samt gränsvärden för isolationsmotstånd och polarisationsindex. Dessa värden motsvarar rekommendationerna i IEEE Dessutom Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 35

36 Montering 5.1 Förbereda montering anges ett kritiskt isolationsmotstånd för statorlindningen det lägsta värde som krävs för fortsatt drift, t.ex. efter en längre tids stillestånd av en maskin. Tabell 5-1 Statorlindningens isolationsmotstånd vid 40 C U N [ V ] U Mät [ V ] R C [MΩ] R C, drift [MΩ] U ,2 MΩ/kV ( 0,5 MΩ / kv vid 25 C) 1000 U (max. 1000) 100 1,8 MΩ/kV 2500 < U (max ) 5000 < U (max ) U > (max ) U N = Märkspänning, se märkplåt U Mät = DC-informationen R C = Kritiskt eller lägsta isolationsmotstånd vid referenstemperatur 40 C R C = Lägsta isolationsmotstånd efter rengöring/idrifttagande vid 40 C R C, drift = Kritiskt isolationsmotstånd vid drift vid 40 C R T = Isolationsmotstånd omräknat till aktuell mät-/lindningstemperatur PI = Polarisationsindex R isol 10min / R isol 1min (T < 40 C) T = Aktuell mät-/lingningstemperatur ( 5 MΩ / kv vid 25 C) R T PI [MΩ] 2,0 Beakta följande: Vid mätning med andra lindningstemperaturer än 40 C måste det uppmätta värdet räknas om till referenstemperaturen 40 C. Omräkningen sker med formeln från IEEE som anges i tabellen. Till grund för denna ligger en fördubbling resp. halvering av isolationsmotståndet vid en temperaturändring på 10 K. Isolationsmotståndet halveras för varje 10 K temperaturökning. Motståndet dubbleras för varje 10 K temperatursänkning. Torra lindningar i nyskick har isolationsmotstånd mellan MΩ, ibland även högre värden. Om värdet för isolationsmotståndet ligger nära minstavärdet kan detta bero på fukt och/eller smuts. Hänsyn måste dock också tas till lindningens storlek, märkspänningen och andra egenskaper som påverkar isolationsmotståndet. Under driften kan lindningens isolationsmotstånd sjunka på grund av påverkan från omgivningen eller driften. Isolationsmotståndets kritiska värde beräknas utifrån märkspänningen genom att märkspänningen (kv) multipliceras med det specifika kritiska motståndsvärdet, och räknas om till aktuell lindningstemperatur vid mättillfället, se föregående tabell. Beräkningsexempel Kritiskt motstånd vid märkspänning (U N ) 3,3 kv: 3,3 kv x 1,8 MΩ / kv = 6 MΩ vid 40 C. 36 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

37 Montering 5.2 Lyfta och positionera maskinen på användningsplatsen Lindningstemperaturen T = 25 C vid mättillfället ger ett kritiskt isolationsmotstånd på 16,5 MΩ. OBSERVERA Skada på isoleringen När det kritiska isolationsmotståndet uppnås eller underskrids kan skador uppstå på isoleringen, vilket kan leda till spänningsöverslag. Kontakta Service Center. Om det uppmätta värdet ligger nära det kritiska värdet måste man i fortsättningen kontrollera isolationsmotståndet med kortare intervaller. Gränsvärden för värmesystemets isolationsmotstånd Isolationsmotståndet för värmesystemet stationär uppvärmning gentemot maskinhuset bör vid mätning med DC 500 V inte underskrida värdet 1 MΩ Förbereda anslutningsytor Ge akt på att fundamentytan är plan och ren. Kontrollera fothålsmåtten Förbereda anslutningsytor för fastsättning med fläns Rengör flänsen före uppställningen och ge akt på att flänsytan är plan och ren. Kontrollera flänsgeometrin. 5.2 Lyfta och positionera maskinen på användningsplatsen Förutsättningar för korrekt uppriktning och säker fastsättning Det krävs detaljerade fackkunskaper beträffande följande nödvändiga åtgärder för att kunna rikta upp maskinen korrekt och säkra den: förberedelse av fundament val och montering av koppling mätning av rundgångs- och radialkastavvikelserna Positionering av maskinen Om nödvändiga åtgärder och arbetsmoment ej är bekannta kan du låta ansvarigt Service Center hjälpa till. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 37

38 Montering 5.2 Lyfta och positionera maskinen på användningsplatsen Kontrollera redskap för godshantering Kontrollera redskapen för godshantering som t.ex. lastbockar, lyftöglor eller ringskruvar och lyftanordningarna innan du lyfter maskinen: Kontrollera de redskap för hantering som monterats på maskinen med avseende på skador. Byt ut redskapen för godshantering om de är skadade. Kontrollera för användningen om redskapen för godshantering är ordentligt fastsatta enligt föreskrifterna. Använd endast tillåtna, oskadade och tillräckligt dimensionerade lyftanordningar för att lyfta maskinen. Kontrollera dessa före användningen. VARNING Maskinen kan falla ner Om redskapen för godshantering och lyftanordningar är skadade eller ej ordentligt fastsatta enligt föreskrifter då kan maskinen falla ner vid lyftningen. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Kontrollera redskap för godshantering och lyftanordningar före användningen Ta loss rotorhållaren Om det finns en rotorhållare på maskinen då avlägsnar du den vid en så sen tidpunkt som möjligt, t.ex. först före pådragningen av kraftuttags- resp. drivelementet. Märk Förvara rotorhållare Förvara ovillkorligen rotorhållaren. Den måste vid en eventuell demontering och förnyad transport åter monteras. OBSERVERA Skador på lagret Vid demontering av rotorhållaren i vågrätt position för maskinen kan lagret skadas. Demontera rotorhållaren endast i vertikalt läge för maskinen. OBSERVERA Skador på lagret Om rotorhållaren inte är monterad då kan lagret skadas vid nerläggning av maskinen. Fixera rotorn innan maskinen försätts i vågrät position. 38 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

39 Montering 5.2 Lyfta och positionera maskinen på användningsplatsen Avlägsna korrosionsskydd Bearbetade, metalliskt blanka ytor på maskindelar och smådelar, som skruvar, bultar, kilar, passfjädrar, styrstift är behandlade med ett korrosionsskyddsmedel. Avlägsna korrosionsskyddsmedlet omsorgsfullt och först omedelbart före början av monteringen. Metalliskt blanka ytor på maskindelar Avlägsna korrosionsskyddsskiktet från de bearbetade ytorna på maskindelarna och från smådelarna med petroleum, tvättbensin eller liknande lösnings eller rengöringsmedel. OBSERVERA Lackskador Om du för rengörings- eller lösningsmedel i beröring med lackerade ytor kan lacken ta skada. Mjuka upp tjocka korrosionsskyddsskikt med lämpligt lösningsmedel. Skjut bort det uppmjukade skiktet t.ex. med en bräda av hårt trä med storleken ungefär 10 x 10 x 1 cm). Smärgla eller skrapa inte bort skyddsskiktet. OBSERVERA Skador på maskinens yta Om du för att avlägsna korrosionsskyddet använder metallföremål som skrapa, spatel eller plåtremsa kan skador på maskindelarnas yta bli följden. Olja in ytorna som befriats från konserveringsmedel sparsamt. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 39

40 Montering 5.2 Lyfta och positionera maskinen på användningsplatsen Montera kraftuttagselement Balanseringsklass Rotorn är dynamiskt balanserad. På axeländar med passfjädrar kan man se typ av balansering på följande beteckning på framsidan av axeländens DE-sida: Beteckningen "H" betyder balansering med halv passfjäder Beteckningen "F" betyder balansering med hel passfjäder Bild 5-1 Balanseringstyp på NDE-sidan Dra av kraftuttagselement Förutsättningar: Kopplingen resp. kraftuttagselementen måste vara lämpligt dimensionerad för typen av drift. Balanseringsklassen motsvarar kraven. Följ kopplingstillverkarens föreskrifter. Ge akt på den riktiga balanseringstypen för kraftuttagselementet motsvarande rotorns balanseringstyp. Använd endast färdigborrade och balanserade kraftuttagselement. Kontrollera håldiametern och balanseringstillståndet före pådragningen. Rengör axeländen ordentligt. Fastsättning: Värm kraftuttagselementet före pådragningen för att vidga det. Välj temperaturdifferensen för uppvärmning motsvarande kopplingsdiameter, passning och material. Följ kopplingstillverkarens föreskrifter. Skruva endast av och på avdrivningselementet med därför avsedd apparatur. Dra på kraftuttagselementet för hand i ett drag antingen via det gängade fronthålet i axeln eller genom påskjutning. Undvik hammarslag för att inte skada lagringen. 40 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

41 Montering 5.2 Lyfta och positionera maskinen på användningsplatsen Axeländar med passfjädrar För att bibehålla balanseringskvaliteten har du följande möjligheter: När kraftuttagselementet är kortare än passfjädern vid balanseringstyp "H" då avlägsnar du den del av passfjädern som sticker ut ur axelkonturen och kraftuttagselementet eller sörjer för massautjämning. När kraftuttagselementet dras på fram till axelavsatsens vinkel tar du vid balansering av kopplingen hänsyn till den del av kopplingsspåret som inte är utfyllt av passfjädern. Passfjädern måste ansatssvarvas när kopplingsnavet är kortare än passfjädern. Tyngdpunkten för kopplingshalvorna bör ligga inom axeländens längd. Den använda kopplingen bör vara förberedd för systembalansering. Poltalet för maskinen finns på typskylten, i beteckningen för motortypen. VARNING Passfjädern kan slungas ut Passfjädrarna är bara säkrade från att ramla av under transporten. Om en maskin med två axeländar inte har något kraftuttagselement på ena axeländen, kan passfjädern slungas ut under drift. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Driv inte maskinen utan pådragna kraftuttagselement. Säkra passfjädern mot utslungning på den axelände som saknar kraftuttagselement och korta den med hälften vid balanseringstyp "H" Lyfta och transportera maskin För att lyfta och transportera maskinen säkert måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Personalen måste för att styra kranar och köra gaffeltruckar äga motsvarande kvalifikationer. Använd tillåtna, oskadade och tillräckligt dimensionerade ögleförings- eller avhållaranordningar för att lyfta maskinen. Kontrollera lyftanordningarna före användningen. Maskinens vikt framgår av typskylten. Rätta dig vid lyftningen av maskinen efter uppgifterna på lyftskylten. Respektera den angivna öppningsvinkeln. Överskrid inte den ev. på lyftskylten angivna maximala accelerationen och hastigheten vid lyftningen. Lyft maskinen utan ryck. Acceleration a 3,942 m/s 2 Hastighet v 20 m/min Använd för lyftningen endast de på statorhuset fastsatta anordningarna för godshantering. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 41

42 Montering 5.2 Lyfta och positionera maskinen på användningsplatsen VARNING Maskinen kan välta, rutscha eller falla ner Om du inte transporterar eller lyfter maskinen i ett för dess byggnadsform lämpligt läge, då kan maskinen välta, rutscha i lyftanordningen eller falla ner. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Använd för lyftningen endast de på statorhuset fastsatta anordningarna för godshantering. Använd anordningarna för godshantering lämpligt för läget på maskinen. Använd avsedda ögleförings- eller avhållaranordningar. Maskinens vikt framgår av typskylten. VARNING Maskinen kan välta, rutscha eller falla ner Om lastens tyngdpunkt inte ligger i mitten mellan anslagsställena kan maskinen välta eller glida i lyftanordningen och falla ner vid transport eller lyft. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Vid alla transportarbeten skall hanteringsanvisningarna på maskinen beaktas. Ta hänsyn till varierande belastning på anslagslinor eller lyftband samt lyftanordningens bärförmåga. Transportera eller lyft bara maskinen enligt tyngdpunkten. Om en lasts tyngdpunkt inte ligger i mitten mellan anslagsställena ska lyfthaken för lyftning placeras över tyngdpunkten. Märk Sätt ner maskinen i en förhöjd och säker position För att enkelt och utan fara komma till maskinens undersida sätts maskinen ner i en förhöjd och säker position. FARA Vistas under hängande last Om lyft- eller fastsättningsanordningar inte fungerar då kan maskinen falla ner. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Uppehåll dig inte under den upplyftade maskinen eller dess omkrets. 42 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

43 Montering 5.2 Lyfta och positionera maskinen på användningsplatsen Sätta ner maskin Förutsättningar Innan maskinen sätts ner på användningsplatsen måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Anslutningsytorna är rena. Korrosionsskyddsskiktet är avlägsnat från anslutningsytor som t.ex. på maskinfötter, fläns,... I maskinen finns inget kondensvatten. Sätta ner maskin 1. Sätt ner maskinen långsamt och försiktigt på användningsplatsen, undvik stötar Borrningar för vattenutlopp I lagersköldarna på den drivna änden och på den odrivna änden befinner sig vattenutloppsborrningar i närheten av golvet resp. mittemot eftersmörjningsanordningarna. De är utformade som följer: Kapslingsklass IP23: Öppna borrningar för vattenutlopp Kapslingsklass IP54/IP55: Borrningar för vattenutlopp stängda med plastproppar Såvida nedan anordnade utloppsanordningarna är tillslutna kan det vara meningsfullt, allt efter omgivnings- och driftförhållanden, att ta bort aktuella skruvar eller pluggar. Märk Kapslingsklass hos maskiner med IP54 och högre Om plastproppen eller förslutningsskruven avlägsnas hos maskiner med IP54 och högre, reduceras kasplingsklassen nominellt till IP Grov uppriktning av maskinen Förutsättning Kraftuttagselementet som t.ex. en kopplingshalva har redan dragits på. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 43

44 Montering 5.3 Montera maskin Grov uppriktning av maskinen Förskjut motorn i sidled på fundamentet för horisontell positionering av motorn. Se därvid till att axialpositionen bibehålls. 5.3 Montera maskin Säkerhetsanvisningar för monteringen VARNING Fara på grund av olämpligt fästmaterial Om skruvar med fel hållfasthetsklass har valts eller dragits åt med fel åtdragningsmoment, då kan de brytas av eller lossna. Maskinen rör på sig, lagren kan bli skadade. Rotorn kan slå sönder maskinhuset, maskindelar kan slungas ut. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Respektera de krävda hållfasthetsklasserna för skruvförbindelser. Dra åt skruvförbindelser med de angivna åtdragningsmomenten. VARNING Spänningar i fästdelarna När maskinen inte är riktigt uppriktad då leder det till spänningar i befästningskomponenterna. Skruvar kan lossna eller brytas av, maskinen flyttar på sig, maskindelar kan slungas ut. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Rikta upp maskinen noggrant mot arbetsmaskinen. OBSERVERA Skador på tillbyggnadsdelarna Tillbyggnadsdelar som t.ex. temperatursensorer eller varvtalsgivare är monterade på maskinen och kan brytas av eller förstöras genom felaktig behandling. Till följd därav kan felfunktioner uppträda på maskinen ända till totalförstörelse. Använd vid behov lämpliga stegar när du utför monteringsarbeten på maskinen. Trampa inte på ledningar eller påbyggnadsdelar vid monteringen. Använd inte påbyggnadsdelar att stiga på. 44 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

45 Montering 5.3 Montera maskin Välja fästskruvar Använd för säker fastsättning av maskinen och för överförande av krafterna på grund av vridmomentet fästskruvar med minst hållfasthetsklass 8.8 enligt ISO om inte annat föreskrivs. Ta hänsyn till maximalt uppträdande krafter i störningsfall vid urval av skruvar och fundament, t. ex. vid kortslutning eller nätomkopplingar i fasopposition Upprikta och sätta fast maskin med arbetsmaskin (sockelfästning) 1. Respektera eventuella föreskrifter för uppriktningen av arbetsmaskinen och från kopplingstillverkaren. 2. Rikta upp maskiner med kopplingskraftuttag så till arbetsmaskinen att axelns mittlinje löper parallellt utan förskjutning. På så sätt verkar inga ytterligare krafter på lagringarna under drift. 3. För den vertikala positioneringen (x 0) lägger du tunna plåtar på en stor yta under maskinfötterna. Antalet plåtbitar ska därvid vara så lågt som möjligt, använd så få staplade plåtbitar som möjligt. Därmed undviks också spänning i maskinerna. Använd de förefintliga gängorna för bräckskruvar för att lyfta maskinen något. I synnerhet vid höga motorvarvtal eller vid användning av stela kopplingar påverkar axlarnas balanseringstillstånd (fullkil- eller halvkilbalansering) och uppriktningsfel framför allt lagrets livslängd. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 45

46 Montering 5.3 Montera maskin 4. Ge vid positioneringen akt på likformigt löpande axialspalt (y 0) vid kopplingen. 5. Sätt fast maskinen på fundamentet. Valet av fastsättningselement är beroende av fundamentet och föreståndaren för anläggningen bär ansvaret för detta. 1 Lägga under plåtar för att rikta upp motorn 2 Lasseruppriktning Bild 5-2 Principbild: Uppriktning av maskinen till arbetsmaskinen Tabell 5-2 Tillåtna avvikelser vid uppriktningen av maskinen med elastisk koppling Tillåtna avvikelser Radiell axelförskjutning x Axiell axelförskjutning y n max = / min x max = 0,08 mm y max = 0,08 mm / 100 mm D n max > / min x max = 0,05 mm y max = 0,05 mm / 100 mm D Märk Maskintillväxt Ta vid uppriktningen hänsyn till maskinens tillväxt genom uppvärmning. 46 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

47 Montering 5.3 Montera maskin Upprikta och sätta fast maskin med arbetsmaskin (flänsfästning, lodrät) Standardflänsen är utförd med en centrering. Ansvaret för passningsvalet för motflänsen på arbetsmaskinen bärs av systemtillverkaren eller föreståndaren för anläggningen. Märk Om maskinen inte har någon standardfläns då riktar du upp maskinen passande till arbetsmaskinen. Tillvägagångssätt Maskinaxeln måste vara lodrät vid lyftningen, flänsen parallellt uppriktad till motflänsen, så att fastklämning och spänningar undviks. Skador på centreringen blir annars följden. 1. Fetta in centrerflänsen med monteringspasta för att underlätta förloppet. 2. Skruva in två uppstående bulter i arbetsmaskinens flänsgänga på mittemot liggande sidor. De uppstående bultarna tjänar till positioneringshjälp. 3. Sätt ner maskinen långsamt över arbetsmaskinen i centreringen så att den precis inte ligger mot. Vid för snabb nersättning kan skador på centreringen bli följden. 4. Vrid vid behov maskinen till den riktiga positionen så att flänshålen ligger mitt över gänghålen. 5. Sätt ner maskinen fullständigt på motflänsen så att den ligger mot komplett och avlägsna de uppstående bulterna. 6. Fixera maskinen med flänsfastsättningsskruvar Upprikta och sätta fast maskin med arbetsmaskin (fläns vågrät, IM B5 ) Standardflänsen är utförd med en centrering. Ansvaret för passningsvalet för motflänsen på arbetsmaskinen bärs av systemtillverkaren eller föreståndaren för anläggningen. Märk Om maskinen inte har någon standardfläns då riktar du upp maskinen passande till arbetsmaskinen. Tillvägagångssätt Maskinaxeln måste vara vågrät vid lyftningen, flänsen parallellt uppriktad till motflänsen, så att fastklämning och spänningar undviks. Skador på centreringen blir annars följden. 1. Fetta in centrerflänsen med monteringspasta för att underlätta förloppet. 2. Skruva i tre uppstående bulter i arbetsmaskinens flänsgänga fördelade med ca. 120 runt omkretsen. De uppstående bultarna tjänar till positioneringshjälp. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 47

48 Montering 5.3 Montera maskin 3. Positionera maskinen till arbetsmaskinen så att axlarna överensstämmer och precis så att maskinen inte ligger mot. Sätt ner maskinen långsamt annars kan skador på centreringen bli följden. 4. Vrid vid behov maskinen till den riktiga positionen så att flänshålen ligger mitt över gänghålen. 5. Sätt ner maskinen fullständigt på motflänsen så att den ligger mot komplett. 6. Fixera maskinen med flänsfastsättningsskruvar och byt ut de uppstående bultarna sist Sätta fast maskin Fastsättning av motor vid olika utföranden För säker fastsättning av maskinen, använd fästskruvar med hållfasthetsklassen enligt ISO 898-1, t.ex. hållfasthetsklass Säkerställ att inget vatten kan tränga in i det övre lagret på maskiner med axeländan uppåt. Maskiner som på grund av sin konstruktion ska fästas i väggen med fötterna måste stöttas i det nedre området av t. ex. en vägglist eller med stift. Ställ upp maskiner med remdrift på spännskenor. På så sätt kan du enkelt ställa in korrekt remspänning. Riktningsprecision Koaxialiteten hos den elektriska maskinens och arbetsmaskinens axlar får inte överskrida diametern 0,05 mm Axial- och radialkrafter De tillåtna värdena för axial- och radialkrafter fås efter förfrågning hos Siemens servicecenter eller hämtas från katalogen för maskinen. OBSERVERA Lagerskador eller axelskador Stora kraftuttagsmassor och dessas tyngdpunkter utanför axeländarna kan leda till resonansdrift. Lagerskador och axelskador kan bli följden. Respektera de tillåtna belastningarna för krafterna på axeländen enligt katalogdata eller projekteringsdata. 48 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

49 Montering 5.4 Säkerställa kylning med separat fläkt Ställ upp maskiner med remdrift med spännskenor för att ställa in korrekt remspänning. SE UPP För hög remspänning På maskiner med remskiva kan för stark remspänning skada lager och axel. De tillåtna värdena för radial och axial axelbelastning måste ovillkorligen följas. 5.4 Säkerställa kylning med separat fläkt Genom en separat fläkt kyls maskinen oavsett dess varvtal. Därvid gäller följande förutsättningar: Kylluften måste strömma obehindrat genom luftinloppen och fritt strömma ut genom luftutloppsöppningarna. Frånluft sugs inte in igen omedelbart. Kylluften måste vara ren. Luftströmmens riktning i maskinen anges på typskylten. Ändra inte ventilationsriktningen utan rådfrågning, eftersom detta eventuellt kan kräva att effekten minskas. På motorer med övervakning av lindningstemperatur kan det hända att temperaturövervakningen inte längre fungerar om luftriktningen ändras i efterhand. Om ventilationsöppningarna har täckts till med plåtar måste öppningarna vara riktade nedåt, på grund av kapslingsklassen. Om ventilationsöppningarna har anordnats på ovansidan, måste du skydda öppningarna med tillräckligt stora övertäckningar på lämpligt avstånd från varandra. Vid invändigt kylda maskiner med röranslutning eller separat fläkt måste lämpliga rör, fläktar och luftkanaler väljas. Vid kylningssätt IC 37 ska spjällgallren på oanvända öppningar bytas ut mot slutna täckplåtar. Följ typskyltens anvisningar för kylluftens volym och riktning vid röranslutning. Följ anvisningarna i motsvarande bruksanvisningar på maskiner med tillbyggda ventilationsaggregat, med luft-luft-kylning eller luft-vatten-kylning. Använd inga silikonhaltiga medel för att täta tilluftskanaler och maskindelar. Om du måste flytta det separata fläktaggregatet, ordna placeringen av spjällgaller, filter och ljuddämpare på lämpligt sätt, så att kylfunktion och kapslingsklass upprätthålls Beakta nedanstående vid separat fläktaggregat som byggts till på sidan: Det separata fläktaggregatet levereras separat. Installera inte det separata fläktaggregatet innan golvskruvarna på maskinen dragits åt slutgiltigt. Stötta eventuellt upp det separata fläktaggregatet. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 49

50 Montering 5.4 Säkerställa kylning med separat fläkt 50 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

51 Elektrisk anslutning 6 Följ vid alla arbeten på maskinen de allmänna säkerhetsanvisningarna (Sida 13) och kraven i EN för en säker drift av elektriska anläggningar. 6.1 Välja kabel Ta vid val av anslutningsledningar hänsyn till följande kriterier: Märkströmstyrka Märkspänning Eventuellt servicefaktor Anläggningsberoende villkor som t.ex. omgivningstemperatur, typ av kabeldragning, kabelarea bestämt genom erforderliga kabellängder osv. Projekteringsanvisningar Krav enligt IEC/EN Föra in och dra kablar 1. Den avskruvbara införingsplattan levereras oborrad som standard. Anpassa ledningsskruvkopplingarnas konstruktion, antal och storlek till valda ledningsförhållanden. 2. Använd bara införingselement som uppfyller nedanstående krav: Införingselementen måste vara anpassade till ledningens tvärsnitt och typ. Införingselementen måste säkerställa kapslingsklass IP55. Detsamma gäller för inställningsskruven. Använd tätningsringar och limtätning. Införningselementen måste motsvara dragningsvillkoren. Se t.ex. till att dragavlastning finns vid icke fast dragna ledningar. 3. Undvik att ledningsisoleringen skavs sönder. Dra anslutningsledningar och särskilt skyddsjordledningen så att de ligger fritt i uttagslådan och har en längdmarginal. 4. Tillslut oanvända införingsöppningar med därför avsedda tätningsinsatser. Beakta därvid nedanstående: Packningarna ska vara tillverkade av tåligt, godkänt material. Kapslingsklassen ska säkerställas. Använd vid behov tätningsringar eller limtätning. Öppna införingsöppningarna enbart med ett verktyg. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 51

52 Elektrisk anslutning 6.5 Ansluta huvudströmkretsen 6.3 Klämmornas beteckningar För klämmornas beteckningar gäller principiellt följande definitioner enligt IEC/EN för likströmsmaskiner: Tabell 6-1 Klämbeteckning till exempel B1 B 1 Beteckning x Kännetecknande bokstav för lindningsdelar (A, B, C, D, E, F) x Kännetecknande siffra för lindningens början (1)/, lidningsända (2) resp. lindningstapp vid mer än en anslutning per lindning Anslutningsschemat som är fastklistrat i uttagslådan visar bara de uppgifter som behövs för nätanslutningen, dvs. ingen detaljerad framställning av de inre anslutningarna eller av lindningskomponenter. 6.4 Ansluta kabel Effektkablarna ansluts i uttagslådan. Det finns ytterligare anslutningar för hjälpströmkretsar, med klämlister för ledartvärsnitt upp till 2,5 mm 2. För anslutning av hållström finns, allt efter konstruktionstyp, klämstöd resp. anslutningsplintar inbyggda. Uttagslådan kan vridas 90 åt alla håll beroende på anslutningsriktningen. Se till att ledningarna till lindningen läggs på ett fackmässigt sätt. Därvid behöver isolatorplattans placering ej förändras. Vid ogynnsamma omständigheter, t.ex. stora tvärsnitt och ett stort antal ledningar, är möjligheten till omplaceringar i viss mån begränsad, eller kräver speciella anpassningsåtgärder. Utför anslutningen på ett sådant sätt att en varaktig och säker elektrisk anslutning upprätthålls. Anslutningskomponenterna är, allt efter utförande, lämpliga för anslutning med eller utan kabelskor. Använd den tillordnade kabeländbestyckningen. Skapa en säker skyddsledarförbindning. Beakta uppgifterna på typskylten och på anslutningsschemat i uttagslådan när anslutningarna utförs. 6.5 Ansluta huvudströmkretsen Förutsättningar Avisolera ledningens ändar så att den kvarvarande isoleringen nästan räcker till kabelskon. Isolera kabelskohylsorna för att upprätthålla minimiluftavståndet. Spänning Upp till 600 V Upp till 800 V Upp till 1200 V Minsta luftavstånd > 8 mm > 10 mm > 14 mm 52 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

53 Elektrisk anslutning 6.5 Ansluta huvudströmkretsen VARNING Kortslutning genom utstående ledningsändar Minimiluftavståndet kan reduceras av utstående ledningsändar. Detta kan leda till kortslutningar. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Ta bort utstående trådändar. Håll minimivärdena för luftisoleringsavstånd enligt nedanstående tabell. Anslutningar med kabelskor 1. Använd kabelskor som är avpassade till ledarens tvärsnitt och angivna mått på klämstället. 2. Dra åt kontakt- och fästmuttrarna med åtdragningsmoment enligt följande tabell: Tabell 6-2 Anslutningsdata uttagslåda Klämmor 1XB7 gk 602 / gk 604 gk 702 / gk 704 Huvudklämmor Plintstorlek M16 M10 M12 Åtdragningsmoment 83 Nm 13 Nm 20 Nm Ledningstvärsnitt som kan anslutas 6 x 240 mm 2 2 x 35 mm 2 2 x 70 mm 2 Skyddsklämmor Klämmornas storlek M6 M4 M4 Åtdragningsmoment 4 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm Ledningstvärsnitt som kan anslutas 35 mm 2 6 mm 2 6 mm 2 Bild 6-1 Anslutning huvudklämmor med kabelsko Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 53

54 Elektrisk anslutning 6.5 Ansluta huvudströmkretsen Bild 6-2 Anslutning av skyddsklämmor med kabelsko Om fästelement för anslutning av strömskenorna inte följde med leveransen, använd enbart tillförlitliga fästelement. Använd t.ex. korrosionsskyddade sexkantsskruvar med minst hållfasthetsklass 5,6 enligt DIN 43673, tillsammans med sexkantsmuttar och fjäderelement, t.ex. fjäderbrickor, enligt DIN 128. Anslutning utan kabelsko När uttagslådorna gk 602 eller gk 702 har monterats på maskinen, kan du ansluta ledningarna också utan kabelskor. Bild 6-3 Anslutning utan kabelsko Klämmornas konstruktion möjliggör även anslutning av fintrådiga ledningar utan att ändhylsor används. Använd enbart ändhylsor som klämts fast på ledaren på ett sakkunnigt sätt, så att klämkrafterna överförs i sin helhet. Styva, opressade trådändhylsor reducerar klämkraften som verkar på ledarna, och minskar därmed kontaktkvaliteten. 54 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

55 Elektrisk anslutning 6.6 Ansluta jordledare 6.6 Ansluta jordledare Maskinens jordningsledararea måste stämma överens med uppställningsbestämmelserna, t.ex. enligt IEC / EN SE UPP Skador genom skyddsledarström Vid drift av maskinen kan det vid en kortslutning till jord på utgångssidan uppkomma strömmar i jordskyddsledaren, som är 1,7 gånger så starka som strömmen i fasledaren. Såväl PEledare av normalt dimensionerade flertrådiga anslutningsledningar, som PEanslutningsställen i normala uttagslådor är inte anpassade för detta. Följden kan bli materialskador. Dra en tillräckligt stor parallell skyddsledare och anslut den till jordningsklämman på motorhuset. Använd uteslutande medföljande skruvar. Ansluta jordledare Vid de markerade anslutningsställena för jordledare finns en sexkantsskruv med fjäderbricka och underläggsbricka eller en jordningsklämma. Sexkantsskruven är avsedd för anslutning av flertrådiga ledningar med kabelskor eller flatkablar med motsvarande ledningsände. Tänk på nedanstående vid anslutningen: Att anslutningsytan är kontaktblank och skyddad med lämpligt rostskyddsmedel, t ex. syrefritt vaselin. Att det finns en fjäderring och underläggsskiva under skruvskallen. Att maximal tillåten klämtjockhet på 10 mm för kabelskon resp. flatbandet inte överskrides. Det minimalt nödvändig inskruvningsdjupet och åtdragningsmomentet följs enligt följande tabeller. För användning av kabelskor eller jordningsklämmor gäller olika värden. Tabell 6-3 Åtdragningsmoment för skruvar i samband med kabelskor Skruv Skruvdjup Åtdragningsmoment M12 x 25 > 16 mm 38 Nm M16 x 35 > 20 mm 92 Nm Tabell 6-4 Åtdragningsmoment för skruvar i samband med jordningsklämmor Skruv Skruvdjup Åtdragningsmoment M6 > 9 mm 8 Nm M8 > 12 mm 20 Nm M10 > 15 mm 40 Nm Potentialutjämning På lagerskölden finns anslutningsställen för anslutning av en potentialutjämningsledare. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 55

56 Elektrisk anslutning 6.8 Ansluta hjälpströmkretsar 6.7 Intern potentialutjämning Potentialutjämningen mellan skyddsledarklämman i uttagslådan och motorhuset säkerställs genom befästningsskruvarna på uttagslådan. Dessa skruvar är dimensionerade och, enligt IEC / EN som nätförsörjningsledaren med skyddsledartvärsnitt, avsedda som "likställd ledningsförbindelse". Potentialutjämning Följande förutsättningar måste uppfyllas för att säkerställa strömledarförmågan via befästningsskruvarna vid en ev. kortslutning: Använd bara originalpackningar. Kontaktytorna under skruvhuvudena resp. under fjäderringarna måste vara blanka och skyddade mot rost. De normala lockfästskruvarna räcker som potentialutjämningsförbindelse mellan uttagslådans lock och uttagslådhuset. VARNING Elektrisk stöt Om potentialutjämningen inte är verksam kan delar i maskinen stå under spänning. Vid beröring får du en elektrisk stöt. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Se till att alla åtgärder för potentialutjämning förblir verksamma under monteringsarbete. 6.8 Ansluta hjälpströmkretsar hjälpströmkrets För anslutning av hjälpströmkretsar, t.ex. temperaturgivare eller stationär uppvärmning, har klämlister med ett tvärsnitt upp till 2,5 mm 2 monterats. Erforderliga uppgifter rörande anslutning av hjälpströmkrets finns angivna på anslutningsschemat på insidan av resp. lådas lock och i maskinens dokumentation. Den erforderliga avskalningslängden för ledare till hjälpklämmor är olika stor: beroende på typ av klämma, från 6 till 9 mm. När längden är korrekt ska den avskalade ledningen räcka fram till mittstoppet i klämman och ledningens isolering ska räcka fram till klämmans kontaktdel. Övervakning av borstar Beroende på maskinens utförande kan signalgivare för övervakning av borstar vara installerade. Anordningen för övervakning av borstar har till uppgift att registrera gränsvärden för borstarnas höjd. Två millimeter före den minsta tillåtna borsthöjden ges en signal via en brytare.. Vid normal drift och medelhöga varvtal kan din maskin användas i ytterligare ca 500 till drifttimmar. Byt ut kolborstarna i god tid. 56 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

57 Elektrisk anslutning 6.10 Ansluta temperaturövervakning till statorlindningen De elektriska anslutningsförhållandena visas på anslutningsschemat som är fastklistrat i uttagslådan. Varvtalsgivare Anslut en tillbyggd varvtalsgivare elektriskt på användningsstället. Temperaturövervakning Undvik risker genom oväntad, automatisk återtillkoppling av anläggningen efter start av temperaturskyddet. Genomför därför temperaturutvärdering och styrning på ett lämpligt sätt. VARNING Automatisk omstart Om temperaturövervakningen inte förhindrar automatisk återtillkoppling efter att maskinen svalnat, kan det leda till livshotande och svåra fysiska skador genom farlig elektrisk spänning eller roterande delar. Utför temperaturutvärdering och styrning av maskiner med temperaturavkännare så att automatisk återtillkoppling av anläggningen är utesluten Ansluta separat ventilation Tillvägagångssätt 1. Anslut den separata fläktens motor enligt det kopplingsschema som finns i den tillhörande uttagslådan. Beakta också eventuella uppgifter på typskylten och bruksanvisningen. 2. Den separata fläktens rotationsriktning måste motsvara rotationspilens riktning. Fläkthjulet syns genom ventilationskåpans luftinloppsöppning. Om rotationsriktningen är felaktig kan detta ändras genom att de två nätledningarna i fläktmotorns uttagslåda byts. 3. Installera en skyddsbrytare på maskiner med separat ventilation. Skyddskopplingen förhindrar att huvudmaskinen slås på när den separata fläkten inte är i drift Ansluta temperaturövervakning till statorlindningen För övervakning av statorlindningen mot termisk överbelastning finns motståndstermometrar inbyggda i statorlindningen. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 57

58 Elektrisk anslutning 6.11 Avsluta anslutningsarbeten Anslutningsledningarna till temperaturgivarna har dragits till hjälputtagslådan. Klämmornas koppling och beläggning finns i hjälputtagslådans kopplingsschema. VARNING Fara genom elektriska stötar Temperaturgivarnas isolering för lindningsövervakningen är utförd enligt kraven för basisolering mot lindningen. Temperaturgivarnas anslutningar är beröringssäkra i uttagslådan och har ingen säker frånskiljning. I händelse av fel kan därför vid mätgivarledningen farlig spänning ligga på som vid beröring kan leda till dödsfall, till svåra kroppsskador och till materialskador. Vidtag vid anslutningen av temperaturgivarna till en extern temperaturövervakning vid behov ytterligare åtgärder för att respektera kraven mot "Fara genom elektriska stötar", se IEC resp. IEC Avsluta anslutningsarbeten 1. Kontrollera nedanstående innan uttagslådorna stängs: Ledningarna och kopplingsförbindelserna ska ha anslutits enligt kretsschemat som är fastklistrat i uttagslådan. De elektriska anslutningarna i uttagslådan ska vara ordentligt åtdragna och utförda enligt angivelserna i ovanstående kapitel. Uttagslådan ska vara ren och fri från ledningsrester inuti. Alla fästelement och motsvarande införingsdelar ska ha dragits åt ordentligt. Detta gäller även för klämmor som inte används. Se till att luftavstånden upprätthålls. Anslutningsledningarna ligger fritt och isoleringen har inte skadats. Befintliga, oanvända införingar är tillslutna. Öppna förslutningselementen enbart med ett verktyg. Alla tätningar och tätningsytor på uttagslådan ska vara i korrekt skick. Om fogarnas täthet skapas enbart av de metalliska tätningsytorna måste tätningsytorna rengöras och fettas in något. Kabel- eller ledningsförningar ska vad gäller skyddstyp, ledningsdragning, godkänt ledningstvärsnitt etc. vara monterade föreskriftsenligt och på lämpligt sätt. På U-formade uttagslådshus ska den tillhörande införingsplattan vara riktad och fastskruvad så att underlaget för lockets tätning är jämnt och steglöst runtom. 2. Stäng uttagslådan. Åtdragningsmoment för lockets fästskruvar är 22 Nm. 58 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

59 Idrifttagande 7 Följ vid alla arbeten på maskinen de allmänna säkerhetsanvisningarna (Sida 13) och kraven i EN för ett säkert arbetande med och på elektriska maskiner. Märk Service Center Kontakta Service Center (Sida 113) om du behöver hjälp vid idrifttagning. 7.1 Förbereda idrifttagning Kontrollera efter sakkunnig montering följande punkter, innan anläggningen tas i drift: Motorn är fackmässigt monterad och riktad. Rotorn kan rotera fullständigt och vidrör inte något. Att lager, allt efter utförande, har eftersmorts,. Alla elektriska och mekaniska anslutningar sitter ordentligt fast. Funktionen är säkerställd. Att alla fästskruvar, förbindningselement och elkopplingar är fast åtdragna. Täckplåtarna som garanterar kylning av motorn har monteras tillbaka enligt föreskrifterna. Driftbetingelserna överensstämmer med de data som skyltarna visar. När sådana finns, är de kompletterande anordningarna för motorövervakning sakkunnigt anslutna. Maskinen är ansluten enligt föreskriven rotationsriktning. Genom motsvarande inställd styrning och varvtalsövervakning säkerställs att inga högre varvtal än de som anges som tillåtna på effektskylten ställs in. Vid kontinuerlig drift med låg belastning på I < 50 % föreligger risk för starkt slitage av borstar eller kommutatorproblem. Rådgör med tillverkaren vid detta driftsätt. Kraftuttagselementen uppfyller, allt efter typ, korrekta inställningsvillkor, t.ex.> kopplingarna är riktade och balanserade Remspänningen är korrekt inställd vid remdrift kuggflank- och spetsspel, och radialspelet (vid kugghjulsdrift) är korrekt inställda Minsta isolationsmotstånden har respekterats. Eventuell lagerisolering ska inte vara överbryggad. Jord- och potentialutjämningsanslutningarna är korrekta. Rörliga och spänningsförande delar är säkrade med ett beröringsskydd. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 59

60 Idrifttagande 7.3 Smörja rullager före idrifttagningen Att plattkilen på den andra (oanvända) axeländen är säkrad och inte kan slungas ut. Att befintliga separata ventilationsanordningar är driftklara och anslutna med motsvarande föreskrivna rotationsriktning. Att kylluftsledningen inte påverkas. Om en kretsloppskylning med luft/vatten används, ska vattenkylaren vara ansluten, påfylld, urluftad och driftklar. Detta gäller även efter längre uppehåll. Att befintliga bromsar fungerar problemfritt. Kolborstarna i borstspåren och borstarmana kan röra sig utan problem. Fjäderverkan är samma för alla kolborstar. Fler kontroller kan behövas, beroende på anläggnings speciella förhållanden. Ta strömriktare i drift Innan motorn tas i drift, driftsätt omformaren i enlighet med dess bruksanvisning. Beakta motorparametrarna. Dokumentera de arbeten som utförts i motsvarande checklista. 7.2 Isolationsmotstånd och polarisationsindex Genom att mäta isolationsmotstånd och polarisationsindex (PI) får du information om maskinens tillstånd. Kontrollera därför isolationsmotståndet och polarisationsindex vid följande tidpunkter: Före första start av en maskin Efter en längre tids lagring eller stillestånd Vid underhållsarbeten Följande information kan avläsas om lindningsisoleringens tillstånd: Är lindningshuvudets isolering täckt med ledande smuts? Har lindningsisoleringen tagit upp fukt? Därefter kan du välja att starta maskinen eller vidta nödvändiga åtgärder, t.ex. rengöring och/ eller torkning av lindningen: Kan maskinen tas i drift? Måste rengörings- eller torkningsåtgärder utföras? Detaljerad information om kontroll och gränsvärden finns här: "Kontrollera isolationsmotstånd och polarisationsindex" (Sida 35) 7.3 Smörja rullager före idrifttagningen Följande uppgifter förutsätter att angivna förvaringsvillkor har hållts. 60 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

61 Idrifttagande 7.4 Minsta radiella krafter vid cylinderlager Allmänna föreskrifter Följ uppgifterna om eftersmörjning på smörjskylten. Eftersmörj portionsvis. Axeln måste därvid vrida sig så att fettet fördelas i lagren. Smörj rullager före idrifttagningen Om det går mer än ett år, men mindre än fyra år mellan leverans och idrifttagande: Smörj rullagren med dubbel fettmängd enligt smörjskylten. Kontrollera därvid lagertemperaturen så långt det är möjligt. Smörj rullager igen före idrifttagningen Under följande villkor måste rullagren smörjas på nytt: Om maskinen har lagrats i mer än fyra år. Om maskinen inte har lagrats enligt föreskrifterna i kapitlet "Magasinering". Tillvägagångssätt 1. Demontera lager, smörjrör, smörjnippel och lagerlock. 2. Tvätta bort gammalt fett. 3. Kontrollera lagren innan smörjningen. Montera ev. nytt lager. 4. Smörj lagren och montera ihop lagerkomponenterna igen. 7.4 Minsta radiella krafter vid cylinderlager Märk Följ anvisningarna för minsta radiella krafter När rullagren drivs utan belastning kan lagerskador uppstå. Följ angivelserna för minsta radiella krafter vid drift med cylinderlager. Tabell 7-1 Minsta radiella krafter Typ 1G G.6 1H G.6 1H G.6 1H G.6 1H G.6 1H G.7 1H G.7 1H H G.7 1H H G.7 1H NU2 1,2 kn 4 kn 4,5 kn 6 kn 7,5 kn 9 kn 11 kn 14,5 kn 16,5 kn 14,5 kn NU3-6 kn 7 kn 9 kn 10,5 kn 12,5 kn Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 61

62 Idrifttagande 7.6 Inkoppling 7.5 Ta separat fläkt i drift På maskiner med axelhöjderna 250 och 280 har luftutträdesgallret till den separata fläktmotorn i leveranstillståndet monterats för nätanslutning med 50 Hz. Täckplåten 1 för drift med 60 Hz har bifogats motorn. OBSERVERA Drift med 60 Hz Vid drift med 60 Hz kan den separata fläktmotorn överhettas och brännas sönder genom överbelastning. Om du driver det separata fläktaggregatet med 60 Hz nätanslutning, då monterar du före idrifttagandet täckplåten 1 med de förefintliga skruvarna under luftutträdesgallret. Bild 7-1 Separat fläkt med täckplåt Inkoppling Provkörning Om ett längre uppehåll mellan montering och faktisk drifttagning förväntas, ska maskiner med vattenkylning provköras en gång utan vattenkylning. 62 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

63 Idrifttagande 7.6 Inkoppling Tillvägagångssätt Kör maskinen en kort stund utan last. Kontrollera rotationsriktningen. Kontrollera under maskinens utlöpning om det hörs ljud eller uppstår svängningar runt lagren och lagersköldarna. Om maskinen går felfritt kan du slå på den igen. Kör maskinen på högsta tillåtna varvtal (se typskylten). Koppla från maskinen vid ojämn gång resp. vid onormala ljud. Fastställ orsaken när maskinen har stannat.. Om den mekaniska gången blir bättre omedelbart efter frånkoppling är orsakerna magnetiska eller elektriska. Om den mekaniska gången inte blir bättre efter frånkoppling, har felet mekaniska orsaker, t.ex. obalans i de elektriska maskinerna etc. Om maskinens gång är oklanderlig kan du koppla till kylanordningen. Observera maskinen en stund medan den går på tomgång. OBSERVERA Överhettning vid provkörning utan vattenkylare Utan vattenkylare kan maskinen överhettas. Förkorta tillkopplingstiden i motsvarande grad om vattenkylningen inte ska vara i drift under provkörningen. Belasta maskinen vid felfri gång. Kontrollera gången. Anteckna värden för spänning, ström och effekt. Anteckna, så långt det går, arbetsmaskinens motsvarande värden. Övervaka och anteckna, i den mån det är möjligt, temperaturen på lager, lindningar, etc. fram till tröghetspunkten har uppnåtts. Se även Påslagning (Sida 128) Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 63

64 Idrifttagande 7.8 Frånkoppling 7.7 Övervarvtal FARA Övervarvtal Vid frånkopplad hållström kan varvtal uppnås som leder till att maskinen förstörs. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Styrningen måste vara låst på så sätt att ankarkretsen bara kan kopplas in när hållströmmen är verksam. Koppla genast från ankarkretsen om hållströmmen bryts. Se även Säkerhetsanvisningar (Sida 13) 7.8 Frånkoppling Oftast inleds och regleras frånkopplingsförloppet av en automatisk styrning. Om maskinen in kopplas från med en sådan styrning, fortsätter du enligt nedanstående: 1. Stäng av maskinen. 2. Stäng av den separata fläkten. 3. Stäng kylvattenförsörjningen. Läs i tillverkarens bruksanvisning. 4. Slå på den stationära värmen. 64 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

65 Drift 8 Följ vid alla arbeten på maskinen de allmänna säkerhetsanvisningarna (Sida 13) och kraven i EN för en säker drift av elektriska anläggningar. VARNING Spänningsförande delar Uttagslådor innehåller spänningsförande delar. Om du öppnar plintlådans lock kan det leda till dödsfall, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Uttagslådor måste alltid vara stängda under drift. Uttagslådor får endast vara öppna när maskinen står still och är spänningsfri. VARNING Roterande eller spänningsförande delar Roterande eller spänningsförande delar utgör en risk. Om du tar bort de lock som krävs kan det leda till dödsfall, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Tätningsplåtar, som förhindrar kontakt med spänningsförande eller roterade delar, garanterar maskinens kapslingsklass eller behövs för korrekt lufttillförsel och därmed för fungerande kylning, får inte vara öppna under drift. VARNING Förbränningsrisk genom heta ytor Vissa maskindelar blir heta under drift. Vid beröring kan svåra brännskador bli följden. Kontrollera delarnas temperatur innan de vidrörs. Vidtag lämpliga skyddsåtgärder vid behov. Låt maskinen först svalna innan du börjar med arbetena på maskinen. VARNING Störningar under driften Förändringar av normaldriften (högre ineffekt, temperaturer eller svängningar, ovanliga ljud eller lukter, aktivering av övervakningsanordningar, osv.) visar att funktionen är försämrad. Störningarna kan leda till död, allvarliga personskador eller materialskador. Kontakta omgående underhållspersonal. Stäng i tvivelaktiga fall genast av maskinen, under beaktande av de anläggningsspecifika säkerhetsbetingelserna. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 65

66 Drift 8.1 Tillkoppling av maskin OBSERVERA Korrosionsrisk på grund av kondensvatten Vid maskindrift kan genom intermittent drift resp. belastningsvariationer luftfuktighet kondensera i det inre. Kondensvatten kan ansamlas i maskinens inre. Följden kan bli materialskador, t.ex. rost. Se till att kondensvattnet kan rinna bort utan hinder. OBSERVERA Drift av motorn med uppställningsegenfrekvensen Drift av motorn med uppställningsegenfrekvens kan leda till skador på motor och fundament och är ej tillåtet. Driv inte motorn med uppställningsegenfrekvens. FARA Övervarvtal Vid frånkopplad hållström kan varvtal uppnås som leder till att maskinen förstörs. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Styrningen måste vara låst på så sätt att ankarkretsen bara kan kopplas in när hållströmmen är verksam. Koppla genast från ankarkretsen om hållströmmen bryts. 8.1 Tillkoppling av maskin Tillvägagångssätt 1. Starta maskinen utan last och kontrollera att den går stadigt. 2. Belasta maskinen vid felfri gång. 3. Kontrollera lagrens och statorlindningens temperatur om detta går med den utrustning du har. Svängningsstorheter Systemsvängningsförhållandet beror av utgångselement, uppriktning och uppställning samt påverkas av externa svängningar. Systemsvängningsförhållandet på användningsplatsen kan leda till att motorns svängningsstorheter ökar. 66 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

67 Drift 8.5 Driftupphåll Svängningsstorheterna får inte överskrida de fastställda gränsvärdena i DIN ISO enligt följande tabell. Därigenom säkerställs problemfri kommutering, lågt slitage på borstarna och lång livslängd hos lagren. Tabell 8-1 Svängningsstorheter i förhållande till svängningsfrekvens Svängningsfrekvens [Hz] Svängningsstorheter Konstruktionsstorlek upp till 280 Värde för svängningsstorheterna Konstruktionsstorlek från 355 < 6,3 Hz Svängningsväg s [mm] 0,1 0,16 6,3 63 Hz Svängningshastighet v eff [mm/s] 2,8 4,5 > 63 Hz Svängningsacceleration a [m/s 2 ] 1,6 2,55 Om högre svängningsstorheter uppstår beroende på driften så är speciella åtgärder erforderliga. Vänd dig för detta till den ansvariga Siemens-partnern. 8.2 Eftersmörja rullager Iaktta informationen om eftersmörjningen av rullagren på smörjskylten. 8.3 Frånkoppling Om detta inte styrs automatiskt, koppla till det stationära värmesystemet om ett sådant finns. På så sätt undviks skador på lindningsisolationen. Om detta inte styrs automatiskt, koppla från de separata fläktar och kylare som finns. 8.4 Återtillkoppling efter Nödstopp Kontrollera motorn innan arbetsmaskinen åter tas i drift efter Nödstopp. Åtgärda alla orsaker som har lett till nödstopp 8.5 Driftupphåll Driftuppehållet är ett i tiden begränsat driftavbrott under vilket maskinen står still och förblir på användningsplatsen. Vid driftuppehåll under normala omgivningsvillkor, t.ex. inga externa vibrationer som verkar på den stillastående maskinen, ingen förhöjd korrosionsrisk etc. krävs i allmänhet följande åtgärder. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 67

68 Drift 8.5 Driftupphåll Åtgärder vid driftpauser Håll maskinen torr med hjälp av den stationära värmen. Efter längre stilleståndsperioder och vid idrifttagande vid mycket låga omgivningstemperaturer ( 0 C) räcker det inbyggda stationära värmesystemet inte till. Värm därför upp maskinens inre extra genom att under minst 30 minuter och utan ventilation värma upp magnetlindningen med 30 % av den nominella hållströmmen. På så sätt håller du maskinens inre isfritt och torrt. Se upp så att inte rost och frost bildas på maskiner med vattenkylare. Följ bruksanvisningen från vattenkylarens tillverkare. Ta motorn i drift ungefär en gång i månaden vid driftuppehåll längre än en månad. Rotera åtminstone rotorn. OBSERVERA Lagerskador till följd av yttre åverkan Vid utförande med cylinderlager kan externa skakningar leda till lagerskador. Vänd dig till tillverkaren för att få reda på lämpliga åtgärder. OBSERVERA Skador på grund av inkorrekt lagring Inkorrekt magasinering kan skada motorn. Vid driftuppehåll på mer än 12 månader måste lämpliga rostskydds-, konserverings-, förpacknings- och torkningsåtgärder genomföras. Ta ur drift För detaljerad information om erforderliga åtgärder se kapitel "Transport och magasinering (Sida 25)". Återidrifttagande Utför de åtgärder som rekommenderas i kapitlet "Idrifttagande (Sida 59)" när maskinen åter tas i drift efter ett långt uppehåll. Du måste eftersmörja lagren före idrifttagandet om driftuppehållet har varat längre än ett år. Axeln måste roteras, så att fettet fördelas i lagren. Följ uppgifterna om eftersmörjning på smörjskylten. 68 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

69 Drift 8.6 Ta maskinen ur drift Undvika stilleståndsskador på rullagren Under längre driftuppehåll kan samma eller nästan samma viloposition för rullagren leda till stilleståndsskador som t.ex. repor eller korrosionsskador. Ta maskinen under driftuppehåll regelbundet i drift för kort tid en gång i månaden eller dra åtminstone flera gånger runt rotorn. Om du har kopplat från maskinen från arbetsmaskinen och säkrat den med en rotorhållare, då avlägsnar du den innan rotorn vrids runt resp. för driften. Säkerställ att vilopositionen för rullagren efter vridningen är en annan än före. Använd härtill passfjädern eller kopplingshalvorna som referens. Beakta vid återidrifttagandet informationerna i kapitlet "Drifttagning" Mätning av isolationsmotståndet efter längre stillestånd Genom att mäta isolationsmotstånd och polarisationsindex (PI) får du information om maskinens tillstånd. Kontrollera därför isolationsmotståndet och polarisationsindex vid följande tidpunkter: Före första start av en maskin Efter en längre tids lagring eller stillestånd Vid underhållsarbeten Följande information kan avläsas om lindningsisoleringens tillstånd: Är lindningshuvudets isolering täckt med ledande smuts? Har lindningsisoleringen tagit upp fukt? Därefter kan du välja att starta maskinen eller vidta nödvändiga åtgärder, t.ex. rengöring och/ eller torkning av lindningen: Kan maskinen tas i drift? Måste rengörings- eller torkningsåtgärder utföras? Detaljerad information om kontroll och gränsvärden finns här: "Kontrollera isolationsmotstånd och polarisationsindex" (Sida 35) 8.6 Ta maskinen ur drift OBSERVERA Stilleståndsskador vid längre urdrifttagning När maskinen tas ur drift längre än sex månader då vidtar du följande åtgärder för korrosionsskydd, konservering, förpackning och torkning. Annars kan motorn skadas. Protokollför urdrifttagningen. Protokollet behövs vid återidrifttagning. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 69

70 Drift 8.9 Störningar 8.7 Åter ta maskin i drift När du åter tar maskinen i drift gör du på följande sätt: Studera protokollet över urdrifttagningen och upphäv åter de vidtagna åtgärderna för konservering och magasinering. Vidtag de i kapitlet "Drifttagning" uppförda åtgärderna. 8.8 Särskilda driftsförhållanden Svaglastdrift Om en maskin kontinuerligt eller under en längre tid drivs med låg belastning vid ungefär halva den nominella strömmen eller mindre uppstår skador. Starkt slitage av borstarna eller kommutatorproblem kan bli följden. Mer information om detta finns i kapitlet "Störningar". Tala med tillverkaren om du avser att använda maskinen för permanent svaglastdrift. Belastning vid stillastående Anslut en likströmsmaskin till ankarström vid stillastående enbart under en begränsad tid, för att kommutatorn inte ska ta skada. Kontakta tillverkaren för uppgifter om tillåtna ström- och tidsvärden vid belastning vid stillastående. Se även Störningar (Sida 70) 8.9 Störningar Inspektion vid störningar Naturkatastrofer eller andra ovanliga driftsvillkor som t.ex. överbelastning eller kortslutning är störningar och kan leda till överskridande av tillåten elektrisk eller mekanisk påkänning. Gör en inspektion direkt efter sådana störningar. Åtgärda störningsorsaken enligt de nämnda avhjälpningsåtgärderna. Åtgärda även på maskinen uppkomna skador. 70 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

71 Drift 8.9 Störningar Störningar under driften Tabell 8-2 Störningar under driften Störningskarakteristik Allmänt ojämn gång Vibrerande borstar Stark uppvärmning (allmänt) Stark borstgnistring Möjliga störningsorsaker Anläggningsfel Åtgärder X Ansluten maskin obalanserad Kontrollera kopplingen, efterbalansera systemet X X Undermålig riktning Rikta maskinaggregatet X X X Systemrelaterade resonanser Förbättra uppställningsförhållanden resp. reducera svängningsmagnetiseringen Driftsätt resp. driftsfel X Permanent svaglast (dellast) Ändra antal borstar och/eller material X Temporär överlast Korrigera strömbegränsning på omformaren X Permanent överlast Korrigera strömbegränsning på omformaren/ förkorta stillaståndstiden Kylningsfel X Kylluftsmängd för liten (kommutatortemperaturen för hög) Komponentfel Förbättra kylluftsflödet X Lindningsslut Reparera lindningen X X Kommutator ej rund Korrigera kommutator X Obalans rotor Balansera rotor X Lagerskador Reparera lager eller byt ut Störningar på den separata fläkten I den följande tabellen finns de möjliga orsakerna och avhjälpningsåtgärderna för störningar på maskiner kylda med separat fläkt. Tabell 8-3 Störningar i kylsystemet Stark uppvärmning vid belastning Möjliga störningsorsaker Åtgärder X Den separata ventilationen roterar i fel riktning Kontrollera den elektriska anslutningen av den separata fläkten. X Den separata ventilationen fungerar inte Kontrollera den separata ventilationen och dess anslutningar. X Förminskad lufttillförsel Kontrollera luftvägarna, rengör maskinen Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 71

72 Drift 8.9 Störningar Störningar på rullager Märk Skador på rullagren kan vara svåra att upptäcka. Byt ut rullagret i tvivelaktiga fall. Använd andra lagerutföranden endast efter tillstånd från tillverkaren. Tabell 8-4 Störningar på rullager Lager är för varmt Lager piper Lager knackar Möjliga störningsorsaker Åtgärder X Koppling trycker Rikta upp maskinen med större precision. X För hög remspänning Reducera remspänningen. X Lager nedsmutsat Rengör lagret resp. byt ut det. Kontrollera packningarna. X Hög omgivningstemperatur Använd ett lämpligt högtemperaturfett. X X Otillräcklig smörjning Smörj enligt föreskrifterna. X X Lagret förskjutet installerat Montera lagret korrekt. X X Lagerspelet för litet Endast efter tillstånd från tillverkaren: Montera in ett lager med större spel. X Lagerspel för stort Endast efter tillstånd från tillverkaren: Montera in ett lager med mindre spel. X X Lager korroderat Byt ut lagret. Kontrollera packningarna. X För mycket fett i lagret Avlägsna överflödigt fett. X Fel fett i lagret Använd det riktiga fettet. X Skalställen i löpbanan Byt ut lagret. X Fåror Byt ut lagret. Undvik vibrationer under stilleståndet. 72 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

73 Drift 8.9 Störningar Störningar på borstarna Ändra borstutrustningen eller borstmaterialet endast efter att ha diskuterat med tillverkaren. Tabell 8-5 Störningar på borstarna Störningskarakteristik Avbrutna resp. splittrade borstkanter Högt slitage av borstar Hög slitning trots god kommutering Möjliga störningsorsaker Anläggningsfel Åtgärder X Ansluten maskin obalanserad Kontrollera kopplingen, efterbalansera systemet X Undermålig riktning Rikta maskinaggregatet X Mekaniska stötar Förbättra uppställningsförhållanden Kylningsfel X X X Kylluft för torr Ändra borstmaterial X X Silikon i kylluften Avlägsna silikonet, rengör maskin och tillbyggnader X Kylluften för dammhaltig Ändra kylluftföringen, använd luftfilter X Kylluftsmängd för liten (kommutatortemperaturen för hög) Borstfel Förbättra kylningen X X Felaktigt resp. olämpligt borstmaterial Ändra borstmaterial Komponentfel X X Kommutator ej rund Korrigera kommutator X X X Utstående lamellisolering Fräs ut lamellisolering X Obalans rotor Balansera rotor Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 73

74 Drift 8.9 Störningar Störningar på kommutatorn Tabell 8-6 Störningar på kommutatorn Störningskarakteristik Smältpärlor Allmänt stark lamellsvärta Några lameller periodiskt svärtade Några lameller starkt anbrända Flackställen på kommutatorn Fåror i omfångsriktning Möjliga störningsorsaker Anläggningsfel Åtgärder X Undermålig riktning Rikta maskinaggregatet X Mekaniska stötar Förbättra uppställningen Driftsätt resp. driftsfel X Permanent svaglast (dellast) Ändra antal borstar och/eller material X Temporär överlast Korrigera strömbegränsning X Överbelastning i stillastående Korrigera strömbegränsning/ förkorta tiden för stillastående Kylningsfel X Kylluften för fuktig Ändra kylluftföringen X X Kylluft kemiskt aggressiv Ändra kylluftföringen X Kylluften för dammhaltig Ändra kylluftföringen, använd luftfilter X Kylluftsmängd för stor (kommutatortemperaturen för låg) Borstfel Stryp lufttillförseln(ev. ändra B.- material) X Felaktigt resp. olämpligt borstmaterial Ändra borstmaterial X Borstar ej i neutral zon Korrigera inställning Komponentfel X Brott i ankarlindning Reparera lindningen X Felaktigt lödställe Reparera lödställe X X Kommutator ej rund Korrigera kommutator X Ledande inneslutningar i lamellspår Fräs ut lamellisolering 74 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

75 Skötsel 9 Genom noggrant och regelbundet underhåll, inspektioner och revisioner kan du tidigt registrera och åtgärda störningar. På så sätt undviker du följdskador. Eftersom driftförhållanden ser olika ut kan här bara allmänna tidsintervall för problemfri drift anges. Anpassa därför underhållsintervallen till användningen (ta hänsyn till smuts, hur ofta enheten startas samt belastning m.m.). Följ vid alla arbeten på maskinen de allmänna säkerhetsanvisningarna (Sida 13) och kraven i EN för en säker drift av elektriska anläggningar. Märk Service Center Kontakta Service Center om du behöver hjälp vid inspektion, underhåll eller idrifttagning. 9.1 Inspektion och service VARNING Delar som roterar eller står under spänning Elektriska maskiner har spänningssatta och roterande delar. Om maskinen inte står still och är spänningsfri under underhållsarbetena, kan dödsfall, svåra kroppsskador eller materiella skador bli följden. Genomför underhållsarbeten endast när maskinen står still. Endast eftersmörjning av rullagren är tillåtet vid roterande maskin. Håll dig vid underhållsarbeten till de fem säkerhetsreglerna (Sida 13). VARNING Maskinskador Om maskinen inte underhålls då kan maskinen ta skada. Störningarna kan leda till död, allvarliga personskador eller materialskador. Serva maskinen regelbundet. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 75

76 Skötsel 9.1 Inspektion och service SE UPP Dammvirvling vid arbete med tryckluft Vid rengöring med tryckluft kan damm, metallspån eller rengöringsmedel virvla upp. Följden kan bli personskador. Var noga med att använda rätt utsugning och personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, skyddsdräkt osv. vid rengöring med tryckluft. OBSERVERA Skada på isoleringen Om metallspån tränger in i lindningsstommen vid rengöring med tryckluft kan isoleringen skadas. Luft- och krypsträckor kan underskridas. Skador på maskinen ända till totalförstörelse kan bli följden. Var noga med att använda lämplig utsugning vid rengöring med tryckluft. OBSERVERA Maskinskador på grund av främmande föremål Vid underhållsarbeten kan främmande föremål som t.ex. smuts, verktyg eller lösa konstruktionselement såsom skruvar osv. lämnas kvar i maskinen. Följderna av detta kan vara kortslutning, sänkt kyleffekt eller förhöjda gångljud. Maskinen kan ta skada. Ge vid underhållsarbeten akt på att inga främmande föremål lämnas kvar i och på maskinen. Fäst de lösa konstruktionselementen igen efter utfört underhållsarbete. Avlägsna noggrant eventuell smuts. Märk Då driftförhållandena är mycket olika, kan här endast allmänna intervall för inspektioner och underhållsåtgärder för störningsfri drift angivas Första inspektion Utför den första inspektionen efter montering eller reparation av maskinen. I normala fall är det nödvändigt att genomföra den första inspektionen efter ca 500 drifttimmar. Gör följdinspektioner med intervall på drifttimmar. 76 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

77 Skötsel 9.1 Inspektion och service FARA Delar som roterar eller står under spänning Roterande eller spänningssatta delar utgör en risk. Om skydden tas bort kan följden bli död, svåra personskador eller materialskador. Beroende på utförande har maskinen granskningsfönster eller övertäckningar för observation av kommuteringsförhållandet. Om inga granskningsfönster finns, får enbart kvalificerad yrkespersonal demontera övertäckningarna. På så sätt säkerställs att inga spänningsförande eller rörliga delar vidrörs. Bär skyddsglasögon under arbetet. Kontroll med maskinen igång Kontrollera nedanstående vid en första inspektion och följeinspektionerna: Angivna tekniska data uppfylls: Effektförbrukning, lindningens temperatur, lager, kylmedel etc. Inget olje-, fett- eller vattenläckage. Maskinen går tyst med oförändrat lagerljud. Ingen otillåten borsteld uppstår under drift. Kontroll under stillestånd Kontrollera under stillestånd att: Det får inte finnas några försänkningar eller sprickor i fundamentet. Kolborstarnas och kommutatorns tillstånd är oklanderligt. Kommutatorns löpytor har ett jämnt slitage. Borsthållarna ska vara korrekt riktade och fastsatta. Kolborsten i borstspåren och borstspaken i länkarna ska kunna röras utan problem. Fjäderverkan är samma för alla kolborst. Resterande borsthöjd räcker till för att säkerställa en felfri drift fram till nästa kontroll. Borsthöjden får inte underskrida minimum. Åtgärda omgående avvikelser som fastställs vid inspektionen. Märk Dessa inspektionsåtgärder kan utökas beroende på anläggningens utförande och dess driftförhållanden. Se även Inspektion vid stillastående (Sida 130) Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 77

78 Skötsel 9.1 Inspektion och service Underhållsintervall Märk Driftförhållandena kan vara mycket olikartade. I följande tabell anges därför bara allmänna intervall för inspektioner och underhållsarbeten vid störningsfri drift. Tabell 9-1 Underhållsintervall vid störningsfri drift Åtgärder Intervall Frister Första inspektion Efter 500 drifttimmar Senast efter ett halvår Eftersmörjning Rengöring Efter 1000 och drifttimmar, allt efter lager och driftsätt Beroende på lokal nedsmutsningsgrad resp. vid utbyte av borstar Senast efter tre år Efterkontroll Efter 2000 drifttimmar efter föregående inspektion Senast efter ett halvår Huvudinspektion Ca var :e drifttimme Senast efter två år Huvudinspektion Genomför alltid en huvudinspektion av maskinen i intervall om ca drifttimmar, eller senast efter två driftår. FARA Delar som roterar eller står under spänning Roterande eller spänningssatta delar utgör en risk. Om skydden tas bort kan följden bli död, svåra personskador eller materialskador. Om det inte finns några siktfönster måste täckplåtarna tas bort för att kunna observera kommutatorn. Detta får endast genomföras av kvalificerad fackpersonal. På så sätt säkerställs att inga spänningsförande eller rörliga delar vidrörs. Bär skyddsglasögon under arbetet. Kontroll med maskinen igång Angivna tekniska data uppfylls: Effektförbrukning, lindningens temperatur, lager, kylmedel etc. Inget olje-, fett- eller vattenläckage. Maskinen går tyst med oförändrat lagerljud. Ingen otillåten borsteld uppstår under drift. 78 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

79 Skötsel 9.1 Inspektion och service Kontroll under stillestånd Kontrollera under stillestånd att: Det får inte finnas några försänkningar eller sprickor i fundamentet. Kolborstarnas och kommutatorns tillstånd är oklanderligt. Kommutatorns löpytor har ett jämnt slitage. Borsthållarna ska vara korrekt riktade och fastsatta. Kolborsten i borstspåren och borstspaken i länkarna ska kunna röras utan problem. Fjäderverkan är samma för alla kolborst. Resterande borsthöjd ska räcka till för att säkerställa en felfri drift fram till nästa kontroll. Minimal borsthöjd får inte underskridas. Maskinens uppriktning ska ligga inom tillåtna toleransvärden. Alla fästskruvar för mekaniska och elektriska anslutningar är fast åtdragna. Lindningarnas isolationsmotstånd ska vara tillräckligt stort. Eventuell lagerisolering ska inte vara överbryggad. Ledningar och isoleringsdelar, såvida tillgängliga, ska vara i ordning och får inte ha ändrat färg. Åtgärda omgående avvikelser som fastställs vid inspektionen. Märk De listade inspektionsåtgärderna kan utökas beroende på anläggningens utförande och dess driftförhållanden Eftersmörja rullager 1. Rengör smörjnipplarna. 2. Tryck in därför avsett fett och fettmängd enligt smörjskylten portionsvis. För att det nya fettet ska fördelas i lagret måste axeln rotera. Lagertemperaturen stiger först märkbart. Efter att överskottsfettet trängts undan ur lagret sjunker lagertemperaturen åter till det normala. 3. Lossa det yttre lagerlocket och avlägsna det förbrukade fettet. 4. Fäst sedan lagerlocket igen. Utrymmet för förbrukat fett är konstruerat för minst tio eftersmörjningar. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 79

80 Skötsel 9.1 Inspektion och service VARNING Rotorn kan trilla ur Stöd rotorn vid arbete på styrlagret när maskinen står i lodrätt läge. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Stötta eller belasta av rotorn vid arbete i lodrätt maskinläge Eftersmörjningsintervall och fettyper Eftersmörjningsintervall För maskiner med eftersmörjningsanordning är eftersmörjningsintervallen fastlagda och angivna på maskinens smörjskylt. Eftersmörj maskinen i enlighet med fristerna. Fettyper Vid smörjning av rullager första gången används normalt fett för temperaturer ned till 20 C. Lämpliga och testade för låga temperaturer ned till 20 C är följande högkvalitativa rullagerfetter. Tabell 9-2 Lämpliga rullagerfetter (ner till 20 C) K3N-fett K3K-fett ARAL / Aralub 4340 ARLA/Aralub HL 3 DEA / Glissando 30 BP/Enerverade LSD 3 ESSO / Beacon 3 ELF / Rolexa 3 ESSO / Unirex N3 MOBIL/Mobilux 3 FUCHS / Renolit FWA 220 SHELL / Gadus S2 V100 3 SHELL / Alvania R 3 WINTERSHALL / Wiolub LFK 3 Dessa fetter använder litiumtvål som förtjockningsmedel och mineralolja som grundolja. De överträffar de normala kraven enligt DIN Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

81 Skötsel 9.1 Inspektion och service Halvera smörjningsintervallen om du använder andra K3K- eller K3N-fetter, som eventuellt enbart uppfyller minimikraven enligt DIN K3N-fetter har högre temperaturreserver än K3K-fetter. OBSERVERA Skador på grund av fettblandning Om fetter och oljor med olika tvål- eller oljebas blandas, då kan det hända att smörjegenskaperna inte längre är garanterade. Om ett djuptemperaturfett blandas med ett normaltemperaturfett kan klumpar bildas. Följden kan bli skador på rullagren genom överhettning. Blanda aldrig fetter med olika förtjockningsmedel och grundoljor. På maskiner som är avsedda för temperaturer under 20 C ska speciella fettsorter användas. Fettyperna finns angivna på smörjskylten. Andra fettsorter är ej tillåtna Rengöring av maskinen Rengöra kylluftsgångar Rengör regelbundet kylluftsvägarna som genomströmmas av omgivande luft. Antalet rengöringsintervaller beror på nedsmutsningsgraden. Vid utbyte av förbrukade borstar ska även de inre kylluftsgångarna (såvida de är tillgängliga) och kommutatorns och borstanordningens isoleringsdelar rengöras.. Avlägsna borstdamm Avlägsna avlagringar av borstdamm på isolerande delar fullständigt, t.ex. med en pensel och lämplig utsugningsanordning. Demontera maskiner med slutet, inre kretslopp utan findammfilter efter att ca tre borstsatser har slitits ut. Rengör hela maskinen från borstdamm. Vid rengöring av borstbryggorna bör du se till att betjäningsmekanismen för en eventuell övervakningsanordning för borsthöjd inte tar skada. Märk Skador på ljuddämparkomponenternas yta På separata fläktaggregat med ljuddämpare är ytan på ljuddämparkomponenterna känslig för tryck. Ytan kan skadas vid rengöring med tryckluft. Rengör inte ljuddämparkomponenternas yta med direkt tryckluft. Större dammansamlingar, som kan sugas bort i sin helhet av luftströmmen, avlägsnas försiktigt med en borste. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 81

82 Skötsel 9.1 Inspektion och service Byt ut nedsmutsade kassettfilter. Kontrollera isolationsmotståndet efter rengöring Kontroll av kolborstarna Vid normaldrift måste kolborstarna ligga väl an på kommutatorn och kunna röras lätt i borstförningen. Borstarnas höjd Förslitningsgränsen på kolborstarna är märkta med ett markeringsstreck alternativt med undre kanten på tillverkarnamnet. Hos maskiner med borsthöjdskontroll öppnas en mikrokoppling från den kortaste borsten när borsthöjden fortfarande är minst 2 mm till den minimala borsthöjden. Vid normaldrift kan maskinen då fortfarande användas ungefär 500 till drifttimmar. OBSERVERA Utslitna kolborstar Om maskinen drivs med utslitna kolborstar kan följden bli materialskador. Byt genast ut de utslitna kolborstarna Byte av kolborstarna Demontera utslitna kolborstar Normalt sett är alla borsthållare tillgängliga via lagersköldens öppnade luckorna resp. spjällplåtar på NDE-sidan. 1. Lossa eventuellt dessförinnan ledningarna från borstbryggan. 2. Efter att du lossat fästskruvarna som är tillgängliga inifrån, vrid borstbryggan till ett lätt åtkomligt läge. SE UPP Ihopfälld tryckspak kan hoppa tillbaka Ihopfällda tryckspakar på borsthållaren kan hoppa tillbaka. Följden kan bli lättare personskador. Passa vid arbeten på borsthållaren upp så att hållarfingret inte slår till. 82 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

83 Skötsel 9.1 Inspektion och service Montera nya kolborstar 1. Vid utbyte av kolborstar ska beaktas att de nya kolborstarna har samma utförande som de förbrukade. Dessutom finns borsttyp och tillverkarens märke alltid på kolborstens övre del. 2. Förbered en remsa av medelgrov smärgelduk. Följande måttuppgifter behövs: Bredden på kommutatorslingan och längden på kommutatoromkretsen. 3. Fäst smärgelduksremsan på kommutatorn med en dubbelhäftande tejp. 4. Sätt i de nya kolborstarna. 5. Rotera kommutatorn långsamt för hand i angiven rotationsriktning. Dra i undantagsfall smärgelduken för hand under borstarna tills borsten ligger mot kommutatorn med hela ytan. Se till att inte skada borstkanterna när de nya kolborstarna slipas till. 6. Ta noggrant bort smärgelduken och resterna av tejpen på kommutatorns yta. 7. Sug bort borstdammet noggrant eller blås av det. 8. Kontrollera att alla borsthållare är riktigt stängda Ställa in borstbrygga och borsthållare 1. Efter att kolborstarna bytts ut måste borstbryggan åter justeras till exakt position. För detta syfte finns en streckmarkering på lagerskölden och på borstbryggan. Driftinställningen är klar när båda streckmarkeringar är avpassade till varandra. Markeringen kan ses från en av de båda öppningarna. 2. Skruva fast borstbryggan.. Bild 9-1 Ställa in borstbryggan: Fast del (1), borstbrygga(2) Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 83

84 Skötsel 9.1 Inspektion och service Ställ in borsthållare 1. Kontrollera det radiella avståndet mellan kommutatorn och borsthållarens nederkant. Inställningsavståndet är steglöst inställbart och uppgår till 1,5 till 2 mm. Inställningen kan utföras inom maskinen Underhåll av kommutator Rengöra kommutator Rengör kommutatorn med en duk som inte luddar, för att ta bort olja, fett eller damm. Rengör spåret mellan kommutatorlamellerna med en passande trästicka eller en glaspensel. Märk Gnistbildning eller överslag på grund av smutsiga spår Smutsiga spår kan skapa gnistor eller överslag på kommutatorn. Undersök sprickor på kommutatorn Mindre spårbildning eller mindre brandfläckar har ingen inverkan på maskinens driftsäkerhet. Bearbetning av kommutatorn blir nödvändig först när kraftiga brandmärken eller spår uppkommit och/eller när kommutatorn inte längre är rund. Kommutatorn kan slipas när den är installerad med en kommutatorslip med medelstor kornstorlek, kornnummer 80 ( µm). Ta bort de flesta borstarna och kör motorn med ett varvtal på ca 600 min -1. Lägg slipen på borsthållaren. Märk Suga upp eller blåsa bort damm Om damm hamnar inuti maskinen kan det leda till skador på lindningarna. Sug bort dammet eller blås av det. Avlägsna slipdammet med torr, oljefri pressluft. Om nödvändigt avgradar du lamellkanterna. Vid kraftig orundhet måste du montera ut rotorn och rotera kommutatorn med en rotationsmaskin. Du kan svarva ner kommutatorn enligt följande tabell, till den minsta tillåtna diametern d min. Tabell 9-3 Kommutatorbearbetning - minimal diameter Axelhöjd Nominell diameter d N (mm) Minsta diameter d min (mm) 1G.5 / 1H Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

85 Skötsel 9.1 Inspektion och service Axelhöjd Nominell diameter d N (mm) Minsta diameter d min (mm) G.6 / 1H G.7 / 1H Bearbeta spåren Om kommutatorn roteras för mycket måste även spåren bearbetas med t.ex. en specialsåg. Rekommenderade spårmått finns i nedanstående bild. Bild 9-2 Bearbeta spåren Beroende på vilken metod som används för att bearbeta spåren, kan det vara funktionellt att utforma kommutatorn med ett fristick, som det visas på bilden nedan (detalj X). Vid minsta tillåtna kommutatordiameter får detta stickhål inte vara djupare än 1 mm. Bild 9-3 Bearbeta kommutatorn efter svarvning Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 85

86 Skötsel 9.1 Inspektion och service Avslutande åtgärder Ställ in borstbryggan och borsthållaren (Sida 83)efter bearbetningen av kommutatorn Underhåll av uttagslådor Förutsättning Maskinen är spänningsfri. Kontrollera tätheten Kontrollera regelbundet uttagslådorna på täthet, oskadad isolering och fasta anslutningar. Om damm eller fukt har träng in i uttagslådan, skall denna rengöras resp. torkas. Detsamma gäller för isolatorerna. Kontrollera packningar och tätningsytor. Avlägsna orsaken till läckaget. Kontrollera isolering, anslutningsdelar och ledningsförbindelser i uttagslådan. Byt ut skadade komponenter vid behov. VARNING Kortslutningsrisk Skadade komponenter kan t.ex. leda till kortslutningar. Detta kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Byt ut skadade komponenter. Kontroll efter maximalströmsbelastning Om uttagslådan eller maskinen har utsatts för extrem högströmbelastning ska de elektriska komponenterna kontrolleras Åtgärda lackskador Om lacken är skadad, ska du bättra på lackskadorna. Därigenom säkerställs korrosionsskyddet. Märk Lackstruktur Kontakta Siemens Service Center innan du åtgärdar lackskador. Där får du ytterligare information om korrekt lackstruktur och om hur lackskador ska åtgärdas. 86 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

87 Skötsel 9.2 Reparation 9.2 Reparation Följ vid alla arbeten på maskinen de allmänna säkerhetsanvisningarna (Sida 13) och kraven i EN för ett säkert arbetande med och på elektriska maskiner. Märk Om maskinen behöver transporteras måste anvisningarna i kapitlet "Transportera (Sida 25)" beaktas Förbereda reparationsarbeten Bildframställningarna och komponentlistorna innehåller inga utförliga uppgifter om typ och mått på fästelement och konstruktionselement. Fastställ därför den aktuella tilldelningen vid demonteringen och märk ut den för monteringen. Dokumentera tilldelningen av delarna så att det ursprungliga skicket återställs. Använd anordningar som är lämpliga för demonteringen. Före demonteringen ska konstruktionselementen säkras mot att falla ned, t.ex. genom att fästelementen byts ut mot genom överlånga skruvar, gängade bultar eller liknande. På så sätt bärs motsvarande del upp efter tryckfallet. Centreringarna i axeländarna har försänkta gängor. Använd lämpliga lyftredskap med hänsyn till rotorvikt och belastningsriktning. VARNING Rotorn kan falla ner Ringskruvar enligt DIN 580 är olämpliga för att hänga på rotorn. Rotorn kan falla ned. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Använd lämpliga lyftredskap med hänsyn till rotorvikt och belastningsriktning. VARNING Risk för maskinskador på grund av ofackmässiga reparationsarbeten Genom osakkunniga reparationsarbeten kan maskinen skadas. Det kan uppkomma skador och/eller störningar som kan leda till död, allvarliga personskador eller materialskador. Demontera och montera maskinen sakkunnigt. Använd endast lämpliga verktyg och anordningar. Ersätt de skadade komponenterna omgående. Kontakta vid behov Service Center. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 87

88 Skötsel 9.2 Reparation VARNING Rotorn kan trilla ut Stöd rotorn vid arbete på styrlagret när maskinen står i lodrätt läge. Det kan leda till död, allvarliga kroppsskador eller materialskador. Stöd eller lasta av rotorn vid arbete i lodrätt maskinläge. Montera ned maskinen Märk Enbart kvalificerad yrkespersonal får utföra reparationsarbeten. Kontakta vid behov Service Center (Sida 113). Lossa vid ev. demontering anslutningsledningarna från uttagen och intagsplattan från uttagslådans hus. De olika ledningarna fortsätter då att ligga korrekt i förhållande till varandra. Den effektiva tätningen av ledningarna i kabelinföringarna förblir i stor utsträckning intakt. Kontrollera anslutningsledningarnas märkning. Om märkningarna är felaktiga, korrigera märkningarna. Kopplingsanslutningar Anslutningsschemat visar bara förutsättningarna för nätanslutningen utan hänsyn till existerande kompensations- och hjälplindningar. Märk de inre anslutningarna innan du lossar dem vid underhållsarbeten. 88 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

89 Skötsel 9.2 Reparation Demontera maskin Hänga upp rotorn Centreringarna i axeländarna har tillbakaskjutna gängor. Ringskruvar enligt DIN 580 är inte lämpliga att hänga upp rotorn i, eftersom endast några gängor hakar i spåret. Använd, allt efter rotorvikt och belastningsriktning, andra passande element med inskruvningslängd > 0,8 x gängdiameter. Demontera maskin 1. Bilderna och listorna över delar innehåller inga detaljerade uppgifter över typ och mått på fästelement. Fastställ därför platsen för varje element innan du demonterar det. Se till att placeringen framgår tydligt inför monteringen. 2. Säkerställ att huset och lagerskölden på NE-sidan har märkts mittemot varandra innan demonteringen. Gör en lämplig markering, t.ex. ett plant mejselspår. Borstbryggans korrekta position mittemot lagerskölden och statorhuset är viktig på grund av inställning av den neutral zonen. 3. Var noga med korrekt placering och monteringsläge för delarna: Lager, tätningsringar, tryckfjädrar, fjäderbrickor, lock med lika centreringslängd. 4. Vid avmontering av lagerskölden på DE-sidan bör du se till att lindningarna som står ut ur statorhuset inte tar skada. 5. Byt ut de övre fästskruvarna mot för långa skruvar eller gängbultar innan de påskruvade delarna bräcks av. På så sätt bärs motsvarande del upp efter avbräckningen. 6. Använd bräckskruvar eller andra lämpliga anordningar till avmonteringen av centrerade delar Montera ur rullager Vid demontering av rullager av samma storlek från DE-sidan och den odrivna änden, måste du se till att komponenterna tilldelas rätt position. Det gäller bland annat lager, tryckfjädrar, utjämningsskivor och lock med olika centreringslängd. Dessa delar ska märkas vid demonteringen, så att de senare monteras på rätt plats igen Montera maskin Montera helst maskinen på en riktplatta. På så sätt garanteras att borstbryggornas läge mot statorhuset ställs in korrekt och att fotytorna befinner sig i ett plan. Vid montering av lagerskölden på DE-sidan bör du se till att lindningarna som står ut ur statorhuset inte tar skada. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 89

90 Skötsel 9.2 Reparation Täta maskinen Rengör blanka fogar mellan komponenter, t.ex. mellan hus, lagersköldar och lagerskålar. Smörj blanka fogar mellan komponenter. Vid högre krav på kapslingsklass används ofta ett fogtätningsmedel. I detta fall tätar du vid monteringen åter fogarna mellan komponenter med en lämplig silikonfri och ej härdande fogmassa. Använd fogmassa när du sätter i motsvarande fästskruvar. Kontrollera inbyggda tätningselement. Om tätningselementen inte längre är tillräckligt täta, byt ut dem. Skruvsäkringar Utrusta skruvar eller muttrar som är monterade tillsammans med säkrande, fjädrande och/ eller kraftfördelande element vid ihopsättning åter med funktionsdugliga lika element. Till de kraftfördelande elementen räknas exempelvis säkringsplåtar, fjäderringar etc. Byt alltid till säkringselement som passar formen. Montera alltid fästskruvar med en klämlängd på < 25 mm med lämpliga säkringselement eller en löstagbar säkringsanordning vid monteringen. Använd t.ex. fjäderringar, spännskivor eller LOCTITE. Som klämlängd gäller avståndet mellan skruvhuvudet och inskruvningsstället Montera rullager Var noggrann och se till att det är rent under monteringen. Se till att rätt komponenter tilldelas rätt rullager. Informationer över de inmonterade rullagren finns på smörjskylten. Montera rullager 1. Värm upp kullagren eller cylinderrullagrens innerringar i olja eller luft till cirka 100 C innan de skjuts på axeln. 2. Skjut in kullagren eller innerringarna på axeln till axelskuldran. Undvik hårda slag, eftersom de kan skada rullagren. 3. Fyll lagret upp till kanten med det föreskrivna smörjfettet (Sida 80). 4. Kontrollera tätningsringarnas funktion. Byt ut tätningsringarna vid behov. Lagertätning Dränk nya filtringar i ca 100 C varmt, högviskös olja, t.ex smörjolja DIN C100, före installation i lagrets lock. De bör vara dimensionerade så att axeln kan glida lätt och samtidigt är väl omsluten. Vid installation av utanpåliggande V-ringar har V-ringens korrekta axialläge nåtts när lagerlockets frontsida ligger jäms med V-ringens ytterkant. Använd passande monteringshjälpbricka. 90 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

91 Skötsel 9.2 Reparation Kontrollera om en ytterligare skyddsring av plåt har satts in i lagerlocket eller lagerskölden för att skydda V-ringen. Beakta i så fall följande vid monteringen: Ringen har tillräcklig förspänning. En av de båda längsgående spalterna möter motsvarande vattenavloppsspalt nere i lagerlockets kant eller i lagersköldens kant. Om radialaxeltätningsringar utan spiralfjädrar är monterade, måste också reservdelen monteras utan fjäder. Varvtalsgivare Om du använder en varvtalsgivare med V-ring innantill i det yttre lagerlocket då måste V- ringen ligga an vid axeltappens ansats Byta ut varvtalsgivare Varvtalsgivare med koniskt nav Demontering Hos denna varvtalsgivare är rotorn med konisk nav placerad på eller påskruvad på maskinaxelns tapp. Märk Skador på varvtalsgivaren Vid demontering av maskinen kan varvtalsgivaren skadas. Montera av varvtalsgivare innan maskinen demonteras. 1. Ta av varvtalsgivarens lock. 2. Skruva av varvtalsgivarestativet och ta loss det axiellt. Akta borstarna. 3. Dra ur den mittersta fästskruven M6 i varvtalsgivarrotorn. 4. Stick in ett stålstift 4,8 x 24 i gängborrningen som stöd för bräckskruven. 5. Skruva i bräckskruv M8 med en gänglängd på minst 30 mm i varvtalsgivarnavets gängborrning och tryck av varvtalsgivaren från axeltappens koniska plats. 6. Axeltappar resp. kopplinghalvor som satts på resp. i maskinens axeländar ska avmonteras och bytas ut om de blivit skadade. Se till att alla delar monteras på rätt plats vid byte av gamla delar. Säkra delar vid monteringen med lösbart LOCTITE och använd lämpligt verktyg. 7. Lossa resp. fäst den inskruvade axeltappen med nyckeln för tvåhålsmuttrar enligt DIN 3113 med tappavstånd på 35 mm. Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 91

92 Skötsel 9.2 Reparation Tabell 9-4 Rekommenderade åtdragningsmoment för fastdragning av axeltappen Gängans storlek Vridmoment [Nm] M16 20 M20 30 M24 40 Montering Sätt i den demonterade varvtalsgivaren och fäst den. Numren i följande bild finns förklarade i kapitlet Reservdelar / varvtalsgivare (Sida 108). Bild 9-4 Installation av varvtalsgivare 1. Sätt varvtalsgivarrotorn på den koniska axeltappen och skruva fast den med ett åtdragningsmoment på 10 Nm med en skruv M6. 2. Kontrollera att rotorn går runt. Den tillåtna rotoravvikelsen vid kommutatorn är 0,05 mm. 3. Montera varvtalsgivarstatorn. Kontrollera att borstarna har tillräcklig längd och se till att de ej skadas. Se även Varvtalsgivare med koniskt nav (Sida 108) 92 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

93 Skötsel 9.2 Reparation Varvtalsgivare för flygande montering Demontering Vid varvtalsgivare för flygande montering är varvtalsgivarrotorn inskruvad i tapparna i maskinaxeln eller insatt cylindriskt. Märk Skador på varvtalsgivaren Vid demontering av maskinen kan varvtalsgivaren skadas. Montera av varvtalsgivare innan maskinen demonteras. 1. Skruva av varvtalsgivarestativet och ta loss det axiellt. 2. Demontera varvtalsgivarrotorn. Lossa det tvärliggande gängstiftet i axeltappen och dra ut det axiellt ur rotorn. 3. Axeltappar resp. kopplinghalvor som satts på resp. i maskinens axeländar ska avmonteras och bytas ut om de blivit skadade. Se till att alla delar monteras på rätt plats vid byte av gamla delar. Säkra delar vid monteringen med lösbart LOCTITE och använd lämpligt verktyg. 4. Lossa resp. fäst den inskruvade axeltappen med nyckeln för tvåhålsmuttrar DIN 3113 med tappavstånd på 35 mm. Tabell 9-5 Rekommenderade åtdragningsmoment för fastdragning av axeltappen Gängans storlek Vridmoment [Nm] M16 20 M20 30 M24 40 Montering Sätt i den demonterade varvtalsgivaren och fäst den. Numren i följande bild finns förklarade i kapitlet Reservdelar / varvtalsgivare (Sida 108). Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 93

94 Skötsel 9.2 Reparation Bild 9-5 Installation av varvtalsgivare Skjut varvtalsgivarrotorns cylindriska axel till anslaget i axeltappen och fixera den med det tvärliggande gängstiftet M4 x 6. Säkra gängstiftet med loösbart LOCTITE och med ett åtdragningsmoment 13 Nm. Kontrollera att rotorn går runt. Den tillåtna rotoravvikelsen vid kommutatorn är 0,2 mm. Montera den kompletta varvtalsgivarstatorn. Se även Varvtalsgivare för flygande montering (Sida 109) Varvtalsgivare för konstruktion IM B5 Demontering Varvtalsgivaren är avsedd för tillbyggnad enligt byggnadsform IM B5. Drivningen sker via en klokoppling (Fa. Rotex). 94 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

95 Skötsel 9.2 Reparation Vid avvikande utföranden ska monterings- och driftshänvisningarna från tillverkaren av varvtalsgivaren beaktas. Märk Skador på varvtalsgivaren Vid demontering av maskinen kan varvtalsgivaren skadas. Montera av varvtalsgivare innan maskinen demonteras. 1. Skruva av varvtalsgivaren helt och ta loss den axiellt. Kopplingshalvorna delas axialt. 2. Axeltappar resp. kopplinghalvor som satts på resp. i maskinens axeländar ska avmonteras och bytas ut om de blivit skadade. Se till att alla delar monteras på rätt plats vid byte av gamla delar. Säkra delar vid monteringen med lösbart LOCTITE och använd lämpligt verktyg. 3. Lossa respektive fäst den inskruvade kopplingsdelen i insexkanten (SW 8 mm). Tabell 9-6 Rekommenderat åtdragningsmoment för fastdragning av kopplingsdelen Gängans storlek Vridmoment [Nm] M16 20 M20 30 M24 40 Montering Sätt i den demonterade varvtalsgivaren och fäst den. Vid avvikande utföranden ska monterings- och driftshänvisningarna från tillverkaren av varvtalsgivaren beaktas. Numren i följande bild finns förklarade i kapitlet Reservdelar / varvtalsgivare (Sida 108). Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 95

96 Skötsel 9.2 Reparation Bild 9-6 Installation av varvtalsgivare 1. Om kopplingen på varvtalsgivarsidan har lossats; säkra vid monteringen den tvärliggande stiftskruven resp. gängstiftet med lösbart LOCTITE och dra åt med motsvarande åtdragningsmoment. Tabell 9-7 Åtdragningsvridmoment kopplingsfästning Gängans storlek M4 1,3 M5 2,6 M6 4,5 Åtdragningsvridmoment [Nm] 1. Ge akt på funktionsduglighet och korrekt position för den elastiska mellanleden (kopplingsstjärna). 2. Montera den kompletta varvtalsgivarstatorn. Se även Varvtalsgivare för konstruktion IM B5 (Sida 110) 96 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

97 Reservdelar Beställningsuppgifter När du beställer reservdelar måste du förutom reservdelens exakta beteckning även ange maskintyp och serienummer. Observera att reservdelsbeteckningen måste stämma överens med beteckning i reservdelslistan. Komplettera med tillhörande delnummer. Exempel Lagersköld, DE (del 5.00) Maskintyp Serienummer Maskintyp och serienummer finns på typskyltarna. Serienumret finns dessutom inpräglat på frontsidan till axeländen på DE-sidan. Märk De grafiska framställningarna i detta kapitel är principframställningar av grundmodeller. De tjänar som definition av reservdelarna. Detaljer hos det levererade utförandet kan avvika från dessa framställningar. Kolborstar Beställningsnumret för kolborstarna resp. borstbeteckningen finns angivet på typskylten. Dessutom finns borsttyp och tillverkarens märke alltid på kolborstens övre del. Uttagslåda Om maskinen är försedd med flera uttagslådor ska även uttagslådans typbeteckning anges vid beställning av reservdelar, utöver de vanliga uppgifterna om delbeteckning och delnummer enligt förklaringen samt motorns typ och serienummer. Exempel Uttagslådans typ Lock till uttagslåda (del 20.30) Maskinens serienummer Maskintyp Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 97

98 Reservdelar 10.3 Reservdelar i detaljhandeln Rullager När rullager beställs måste, förutom lagerbeteckningen, även eftersättsbeteckningen för lagerutförandet anges. Båda tecknen finns på smörjskylten och i maskinens dokumentation, men kan även avläsas på det påmonterade lagret. Om rullager i isolerat utförande är inmonterade då användr du rullager av samma typ som reservdel. Därmed undviks lagerskador genom strömövergång Beställa reservdelar via internet Du kan beställa reservdelar genom vår reservdelsservice på i Internet "Spares on Web": Spares on Web (https://b2b-extern.automation.siemens.com/spares_on_web). Med "Spares on Web" har du möjlighet att själv snabbt och enkelt ta reda på beställningsnumren för standardreservdelar till motorer. En kort handledning om hur du använder "Spares on Web" hittar du på internet: Instruktioner för Spares on Web (http://support.automation.siemens.com/ww/news/en/ ) Reservdelar i detaljhandeln Vanliga standarddetaljer kan införskaffas i detaljhandeln, förutsatt att typ, mått, hållfasthetsklass osv. beaktas. 98 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

99 Reservdelar 10.4 Statorer och rotorer 10.4 Statorer och rotorer Bild 10-1 Sedd från sidan stator och rotor 1G.7, 1H.7 Detalj X Sedd framifrån 1G.7 Tabell 10-1 Reservdelar stator och rotor 1G.7, 1H.7, axelhöjd 355 till 450 Nr Beteckning Nr Beteckning 3.00 Kullagerinsats (styrlager) 8.60 Kommutator 4.00 Kullagerinsats (frigående lager) Statorkåpa med huvud- och kommuteringspol 5.00 Lagersköld, DE-sida Jordningsanslutning 5.41 Ventilationsplåt Speciallyftögla 5.45 Lock med tätning Anslutningslåda Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 99

100 Reservdelar 10.4 Statorer och rotorer Nr Beteckning Nr Beteckning 6.00 Lagersköld, NDE-sida Borstapparat, komplett 6.18 Klämlask för jordning Kolborste 6.43 Kåpa med packning Multipel fickborsthållare 6.45 Lock med tätning Borsthållare 8.00 Rotor, komplett Enkelverkande spänngaffel för borsthållare 100 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

101 Reservdelar 10.5 Separat fläkt 10.5 Separat fläkt Bild 10-2 Separat fläkt 1GG7 Tabell 10-2 Reservdelar separat fläkt 1GG7 Nr Beteckning Hus Ventilationsplåt Ventilationsmotor Mellanhus Fläkthjul Filterpåbyggnad Luftfilter Ljuddämpare Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 101

102 Reservdelar 10.6 Rullager 10.6 Rullager Rullager för 1G.7, 1H.7, axelhöjd 355 till 450, DE-sida Bild 10-3 Rullager för 1H.7, 1G.7 Tabell 10-3 Reservdelar rullager för 1H.7, 1G.7 Nr Beteckning 4.10 Smörjningsanordning 4.23 Yttre lagerlock med förkortad centrering för stödlager 4.35 Spridarskiva Spårkullager (frigående lager) 4.45 Tryckfjädrar 4.60 Inre lagerlock med filtringar 4.80 Smörjnippel 102 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

103 Reservdelar 10.6 Rullager Rullager för 1G.7, 1H.7, axelhöjd, 355 till 450 med en axelände, DE-sida Bild 10-4 Rullager för 1G.7, 1H.7 med en axelände Tabell 10-4 Reservdelar rullager för 1G.7, 1H.7 med en axelände Nr Beteckning 3.21 Yttre lagerlock (slutlock) 3.30 Låsring 3.35 Spridarskiva Spårkullager (Z-lager, styrlager) 3.60 Inre lagerlock med filtringar 3.80 Smörjnippel Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 103

104 Reservdelar 10.6 Rullager Rullager för 1G.7, 1H.7, axelhöjd, 355 till 450 med två axeländor, NDE-sida Bild 10-5 Rullager för 1G.7, 1H.7 med två axeländor Tabell 10-5 Reservdelar rullager för 1G.7, 1H.7 med två axeländor Nr Beteckning 3.10 Smörjningsanordning 3.20 Yttre lagerlock 3.30 Låsring 3.35 Spridarskiva Spårkullager (styrlager) 3.60 Inre lagerlock med filtringar 3.80 Smörjnippel 104 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

105 Reservdelar 10.6 Rullager Rullagertätning 1G.6, 1H.6, 1G.7, 1H.7 Bild 10-6 Tätning för rullager för 1G.6, 1H.6 Tabell 10-6 Reservdelar tätning för rullager för 1G.6, 1H.6 Nr Beteckning 3.10 V-ring 4.10 V-ring ) Radiell axeltätning, endast för speciella driftförhållanden ) Radiell axeltätning, endast för speciella driftförhållanden Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 105

106 Reservdelar 10.7 Uttagslådor 10.7 Uttagslådor Huvudutagslåda 1XB7720 Bild 10-7 Huvuduttagslåda 1XB7720 Bild 10-8 Kabelinföringsplatta 1XB7720 Tabell 10-7 Reservdelar uttagslåda 1XB7720 Nr Beteckning Uttagslåda Packning Lock med tätning Införingsplatta med tätning 106 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

107 Reservdelar 10.7 Uttagslådor Hjälputtagslåda Bild 10-9 Hjälputtagslåda Tabell 10-8 Reservdelar hjälputtagslåda Nr Beteckning Hjälputtagslåda Hus Gummibussning Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 107

108 Reservdelar 10.8 Varvtalsgivare 10.8 Varvtalsgivare Axelhöjder 180 till Varvtalsgivare med koniskt nav Bild Varvtalsgivare med koniskt nav för axelhöjd 180 till 630 Tabell 10-9 Reservdelar varvtalsgivare med koniskt nav för axelhöjd 180 till 630 Nr Beteckning Varvtalsgivare Varvtalsgivarrotor Befästningsskruv Kolborstar Lagerlock för montering av varvtalsgivare Gängaxeltapp med kon V-ring Se även Varvtalsgivare med koniskt nav (Sida 91) 108 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

109 Reservdelar 10.8 Varvtalsgivare Varvtalsgivare för flygande montering Bild Varvtalsgivare för flygande montering för axelhöjd 180 till 630 Tabell Reservdelar varvtalsgivare för flygande montering för axelhöjd 180 till 630 Nr Beteckning Varvtalsgivare Varvtalsgivarrotor Lagerlock för montering av varvtalsgivare Gängaxeltapp med cylindriskt borrhål Säkringsskruv Toleransring Se även Varvtalsgivare för flygande montering (Sida 93) Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB 109

110 Reservdelar 10.8 Varvtalsgivare Varvtalsgivare för konstruktion IM B5 Bild Varvtalsgivare för konstruktion IM B5 för axelhöjd 180 till 630 Tabell Reservdelar varvtalsgivare för konstruktion IM B5 för axelhöjd 180 till 630 Nr Beteckning Varvtalsgivare Lagerlock för montering av varvtalsgivare Toleransring Varvtalsgivaresidans kopplingshälft för cylindrisk varvtalsgivaraxel Säkringsskruv Kopplingsstjärna Se även Varvtalsgivare för konstruktion IM B5 (Sida 94) 110 Bruksanvisning 10/2013 A5E K AB

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Asynkronmotor Typ 1LH8 Bruksanvisning / Monteringsanvisning Utgåva 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 06:25 V9.03 Inledning 1 Säkerhetsanvisningar 2 Asynkronmotor SIMOTICS

Läs mer

SIMOTICS FD. Asynkronmotor Typ 1MQ1. Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Asynkronmotor Typ 1MQ1. Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Answers for industry. För användning i zon 2 (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Asynkronmotor Typ 1MQ1 Bruksanvisning / Monteringsanvisning Utgåva 03/2015 Answers for industry. 31.03.2015 17:14 V7.02 Inledning

Läs mer

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact För användning i zon 2 (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS TN Series N-compact Asynkronmotor Typ 1LA8 Bruksanvisning / Monteringsanvisning Utgåva 03/2015 Answers for industry. 30.03.2015

Läs mer

SIMOTICS FD. Asynkronmotor Typ 1MM1. Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Asynkronmotor Typ 1MM1. Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Answers for industry. För användning i zon 22 (IEC/EN 60079-10-2) II 3D Ex tc IIIB T125 C Dc SIMOTICS FD Asynkronmotor Typ 1MM1 Bruksanvisning / Monteringsanvisning Utgåva 03/2015 Answers for industry. 31.03.2015 15:54 V7.02

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Bruksanvisning Upplaga 03/2008. Trefas asynkronmotor AC COMPACT DRIVES Typ 1PL628.

Bruksanvisning Upplaga 03/2008. Trefas asynkronmotor AC COMPACT DRIVES Typ 1PL628. Bruksanvisning Upplaga 03/2008 Trefas asynkronmotor AC COMPACT DRIVES Typ 1PL628. 19.03.2008 11:52 Säkerhetsanvisningar 1 Trefas asynkronmotor Beskrivning 2 AC COMPACT DRIVES 1PL628 Transport, montering

Läs mer

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Utgåva: 12.2009 610.44482.65.000 Driftinstruktion i original Svenska Tilläggsbruksanvisning G-BH7 Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Apparater av grupp II, kategori 3/2GD och 3GD 2BH7 2 2BH7

Läs mer

SIMOTICS. DP Brandgasmotorer. Inledning 1. Säkerhetsanvisningar 2. Beskrivning 3. Förberedelser för användning 4. Montering, uppställning 5

SIMOTICS. DP Brandgasmotorer. Inledning 1. Säkerhetsanvisningar 2. Beskrivning 3. Förberedelser för användning 4. Montering, uppställning 5 Inledning 1 Säkerhetsanvisningar 2 SIMOTICS DP Kompakt bruksanvisning Beskrivning 3 Förberedelser för användning 4 Montering, uppställning 5 Elektrisk anslutning 6 Idrifttagning 7 Drift 8 Underhåll 9 Reservdelar

Läs mer

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Kompletteringsblad till bruksanvisningen Tillval från fabrik S OW 480 VOLT 351/451/551 Utrustning av aggregatet för 480 V nätanslutning (ingen komplettering) Beakta vidare systemdokumentation! Allmänna

Läs mer

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning Varnings- och farosymboler Varnings- och farosymboler följer definitionerna i ANSI Z535.6-2006. Hänvisningar och tecken har följande betydelser: Varning

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

FARA betyder att dödsfall eller svåra personskador kommer att inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages.

FARA betyder att dödsfall eller svåra personskador kommer att inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages. Inledning 1 Säkerhetsanvisningar 2 SIMOTICS XP Kompakt bruksanvisning Beskrivning 3 Förberedelser för användning 4 Montering, uppställning 5 Elektrisk anslutning 6 Idrifttagning 7 Underhåll 8 Reservdelar

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Monterings-, Användningsoch Underhållsanvisning

Monterings-, Användningsoch Underhållsanvisning Monterings-, Användningsoch Underhållsanvisning Klimataggregat KG/KGW som ATEX-modell för ex-miljö Kompletterande användarinformation Wolf GmbH 84048 Mainburg Postfack 1380 Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Teknik för nyttofordon och industri Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Kardanaxlar från ELBE Tillverkning Utbyte Reparation K3-0262/0909 Monteringsanvisningarr transport och förvaring Våra

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Onninen Eco utsugningsfläkt

Onninen Eco utsugningsfläkt Onninen Eco utsugningsfläkt Bruks- och installationsanvisningar 1 SWE Bruks- och installationsanvisningar LÄS NOGGRANT DESSA BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNIN- GAR INNAN DU INLEDER INSTALLATIONEN. TILLVERKAREN

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel BILD Åkerstedts Verkstad AB Broholm 1 53 591 Kvänum Tel 0512-325 60 www.akerstedts.com Kammarfläkt KML Montering och skötsel 1. Viktig information Installation och service av fläkten ska endast ske av

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONERNA VIKTIGT: Läs alla dokument noggrant före förvaring, installation eller igångsättning av den berörda utrustningen (endast

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Allmänt Denna instruktion är avsedd för användning av professionell drifts- och underhållspersonal. Installation, igångkörning och drift av fläktarna

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

ON!Track smart tag AI T380 Svenska

ON!Track smart tag AI T380 Svenska ON!Track smart tag AI T380 Svenska 1 Uppgifter för dokumentation 1.1 Om denna dokumentation Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Depåstöd Sport 2

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Depåstöd Sport 2 BMW Motorrad När du älskar att köra Bruksanvisning Depåstöd Sport 2 Allmänna anvisningar z Introduktion Vi är glada att du har valt depåstödet Sport 2 från BMW Motorrad. Vid följande reparationsarbeten

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

MOTOX tillbyggnader som tillval BA 2510. Bruksanvisning 12/2012 MOTOX. Answers for industry.

MOTOX tillbyggnader som tillval BA 2510. Bruksanvisning 12/2012 MOTOX. Answers for industry. MOTOX tillbyggnader som tillval Bruksanvisning 12/2012 MOTOX Answers for industry. Allmänna anvisningar och säkerhetsanvisningar 1 2 Omrörarverkfläns MOTOX Tillbyggnader som tillval Bruksanvisning 3 Blandarfläns

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) sv Viktiga anvisningar Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Ändamålsenlig användning 1 2. Säkerhetsanvisningar 1 3. Juridiska uppgifter 1 4. I leveransen ingår 2 5. Funktionsbeskrivning 2 6. Enhetsbeskrivning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) 16756/14 ADD 1 CONSOM 274 MI 989 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 21 november 2014 till: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS med EC-fläkt TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS Innehållsförteckning...........................................................................9 Transportkontroll........................................................9

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad meggning)

Isolationsprovning (så kallad meggning) Isolationsprovning (så kallad meggning) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Bruksanvisning Väggsåg EX

Bruksanvisning Väggsåg EX Bruksanvisning Väggsåg EX Index 004 10987071 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare EP T E K NI S K H ANDB OK Fläktförångare EP Innehållsförteckning Viktigt.......................................................................7 Transportkontroll......................................................7

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Driftsinstruktion. Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning FABA Long Life / FABA -LA. Innehållsförteckning. Rev. 0040103000 5104 schwedisch

Driftsinstruktion. Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning FABA Long Life / FABA -LA. Innehållsförteckning. Rev. 0040103000 5104 schwedisch Driftsinstruktion Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning 1.0 Allmänt om driftsinstruktionen... 2 2.0 Varningssymboler... 2 2.1 Symbolernas betydelse...2 2.2 Säkerhetsrelevanta begrepp...2 3.0

Läs mer