Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning. God morgon för en god miljö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning. God morgon för en god miljö."

Transkript

1 Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning God morgon för en god miljö. 1

2 I februari 2010 blev vi ISO certifierade. Det innebär att MTD har ett miljöledningssystem som är godkänt enligt mycket strikta krav och regler. Vi har i många år arbetat med att förfina och förbättra vårt miljöarbete. Certifieringen är ett bevis på att vi har nått långt och håller en hög kvalitet. Det är vi stolta över. Vår uppfattning är glasklar. Alla vi som arbetar med transporter har ett särskilt ansvar att minska vår miljöpåverkan. För om vi genomför effektiva insatser så innebär det verkligen en rejäl skillnad eftersom våra lastbilar rullar så många mil. Varje dygn blir det cirka mil för att nå ut till rikets alla hörn. Att vi nu är certifierade innebär inte att vi kan slå oss till ro och vara nöjda. Ett offensivt miljöarbete är till sin natur levande och kräver att förändringar ständigt genomförs. Insikten är att vi alltid kan göra mer och bättre. Vi har märkt att det leder till en rad fördelar. Till exempel minskad användning av resurser, minskad avfallsproduktion, lägre kostnader för avfallshantering och bättre kontroll av risker. Men den stora vinsten är givetvis att vårt gemensamma livsutrymme blir mindre utsatt. Insikten är att vi faktiskt kan göra något åt klimatproblemen. Inget enskilt företag kan rädda planeten men om fler och fler anstränger sig så kan vi vända utvecklingen. Det är moraliskt förpliktigande, inte minst gentemot kommande generationer. Idéerna bakom det hållbara och goda företaget handlar också om konkurrenskraft. För det kommer bara att bli mer och mer uppenbart att de företag som har miljön i tankarna är också de som i framtiden blir långsiktigt lönsamma. Hållbarhetsperspektivet är på väg att bli en förutsättning för att kunna göra affärer och det är en utveckling vi hyllar. Tänka hållbarhet sitter i våra distribuerande gener. Dessutom tycker vi att det är roligt och stimulerande att uppleva de goda resultaten. För oss som företag är miljöarbetet idag lika naturligt och nödvändigt som att förbättra det ekonomiska resultatet. Apropå ekonomi var åter igen ett bra år, men ganska tufft då också vi drabbades av den världsomspännande finansiella krisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Trots det ökade omsättningen och vår teori är att det vi gör är så unikt att vi klarar av att leverera goda resultat även i svåra tider. Just att vi når ut till hela Sverige över natten och är framme före är något väldigt speciellt. Det är vi ensamma om att kunna erbjuda. Därför ser vi framför oss många fler goda morgnar för en god miljö. Godmorgon Sverige. Kort och gott är det vad vi erbjuder. Att det går så bra för MTD beror på hårt arbete och att vi når hela landet över natten så att människor får sin tidning till frukost. Som VD vill jag alltid kunna berätta om fantastiska resultat och framgångar. De senast tre åren har varit kämpigare, men vi har trots allt klarat oss riktigt hyfsat. Lågkonjunkturen har påverkat och påverkar oss. Men många tecken tyder på att det snart kommer att vända uppåt igen. Vi är beredda på det mesta. Organisationen är vältrimmad och vet vad som gäller. Vi har också ett antal nya projekt och idéer på gång som vi hoppas mycket på. Satsningen på industriell post kommer att leda till ett antal nya affärer på ett för oss nytt segment på marknaden. Mycket spännande och utmanande. Inför 2009 hade vi stora förväntningar på en ökad omsättning och därmed ökad ersättning till utbärningsföretagen genom större volymer. Det blev en ökning, men inte så stor som vi hade hoppats på då vi också drabbades av krisen. Framför allt tappade vi volym på grund av att flertalet av våra tidskriftskunder tappade upplagor, men också på att några uppdrag helt enkelt upphörde att existera. Några viktiga siffror. Nya och utökade uppdrag fick kompensera tappad volym. Till vår stora glädje fick vi tillbaka Svenska Spel som startade den 1 mars. Dessutom utökade vi distributionen för Hemmets Journal till att gälla cirka två tredjedelar av upplagan. Omsättningen ökade till 220 miljoner kronor (från 211,4) och skedde framför allt inom affärsområdet Spel tack vare Svenska Spel. För Privat minskade omsättningen för första gången, vilket berodde på tappade upplagevolymer hos kunderna. På Gods-sidan blev det en viss ökning både för Läkemedel och Fjärrgods. Ersättningen till utbärningsföretagen ökade till 121,6 miljoner kronor (från 114,4). Resultatet blev 5,6 miljoner kronor (från 9), vilket innebär en nettomarginal på i jämförbara tal 2,9 % (från 4,8 %). Lars Callenfors VD Styrelsen föreslår till bolagsstämman en utdelning på 5,6 miljoner kronor (från MTD KB). Fördelningsnyckel är som vanligt inte ägarandel, utan hur stor volym i form av ersättning som respektive utbärningsföretag och region har distribuerat åt MTD. Dessutom har MTD AB under hösten 2009 gett en utdelning på 7,2 miljoner kronor. Om det kommande året. Vår ambition för 2010 är en omsättning på 230 miljoner, vilket innebär en nettoökning på cirka 5 %. Ökningen kommer i huvudsak att ligga på affärsområdena Privat och Press/Spel. För Privat räknar vi med att få med ytterligare ett par titlar i vår utbärning, vilket gäller både vårt oadresserade som adresserade koncept. Däremot är planen att höja den totala ersättningen till utbärningsföretagen med hela 10 %. Det innebär ett lägre resultat för 2010 då mervärdet läggs på en höjning av ersättningen. Vi har som vanligt ett starkt grepp på kostnadssidan och räknar inte med några större ökningar av kostnaderna även fast omsättningen ökar en hel del. Fjärrkostnaderna kommer att öka något beroende på nya uppdrag. Däremot ser vi att omkostnaderna blir något lägre jämfört med msek msek Omsättning per affärsområde MTD-Privat MTD-Press Omsättning MTD-Spel MTD-Gods Omsättning, ersättning UTB samt resultat Ersättning UTB mål 2010 SAM-Fakturering Resultat mål

3 ETT BÄTTRE MarknadSLÄGE. TON Miljöcertifiering ISO Utsläpp till luft från kunders transporter: Det går att förändra och tänka nytt. Vi ska se till att antalet ton ständigt ska bli färre. MTD-Privat. Frukost som även ger näring för hjärnan. Att MTD-Privat är en uppskattad tjänst bland våra kunder, förlagen, vet vi sedan tidigare. Men kanske ännu mer uppskattad är den bland alla de prenumeranter som varje morgon, lagom till frukosten, i ur och skur får sin efterlängtade tidning i brevlådan före klockan Att läsa tidningen på morgonen är fortfarande en otroligt stark vana hos väldigt många människor. Även i vår digitala tid är doften av trycksvärta en signal om vad som är riktigt viktigt. Känslan i att bläddra i en tidning kan inte en dator slå. Men självklart påverkade lågkonjunkturen våra kunder inom MTD-Privat. Enstaka utgåvor ställdes in och upplagorna minskade. I slutet av året så bröts den negativa trenden och vi såg återigen stigande upplagor. Den trenden och optimismen tar vi med oss under Vi packade under året flera stora kampanjutskick för ATG. De korta ledtiderna och snabba korrigeringar av materialet är vår styrka på den här kanten. Samtidigt får vi i ett tidigt skede kontroll på flödet vilket är bra inte minst ur ett kvalitetsperspektiv. MTD-Press. I en butik nära dig. Tillsammans med morgontidningen når vi också ca återförsäljare över hela landet också det före klockan Här bestämmer våra kunder vilken dag man vill nå ut och ha som sin utgivningsdag. Hos oss kan du välja veckodag och inte vara styrd till förutbestämda dagar. Ytterligare ett exempel på hög servicegrad. Vi utför själva den fysiska distributionen men inom tjänsten Samfakturering också allt från upplageutstyrning till förlagsredovisning. Vi kallar helt enkelt den totala tjänsten för SAM. Om vi särskilt ska nämna tre områden för 2010 så är det fortsatta kvalitetsförbättringar, miljöcertifiering och utbärning av Industriell post. I skrivande stund har vi det bästa kvalitetsläget någonsin. Vi lyckades också sänka den genomsnittliga reklamationsnivån från 0,16 % till 0,13 %. Ett stort tack till alla som är involverade i hela distributionsapparaten vars engagemang gör det möjligt. Eftersom vi från 2010 byter system för att mäta reklamationer, kommer vi i början av 2010 att sätta upp nya tuffa kvalitetsmål för året. Ett nytt spännande område för oss är utbärning av Industriell post, det vill säga datorframställd post som printas i stor mängd. Under 2009 har vi drivit ett projekt för att ta fram ett upplägg både vad gäller IT-system och transportsystem. MTD har formellt blivit postoperatör och vi sätter igång postverksamheten under Utveckling och förändring. På IT-sidan gjorde vi för AXEL-systemet en virtualisering av driften, vilket innebär att vi blir mer flexibla vad gäller kapacitet. I AXEL deltar nu över hundra olika tidningstitlar. Det är också skälet till att vi under 2010 kommer att fokusera än mer på säkerhetsfrågor. Vi har gjort en kravspecifikation för ett nytt administrativt system för bland annat lösnummeraffären för morgontidningar. Nuvarande system, DOFT, togs i bruk 1992 och har genom åren fungerat mycket bra. Problemet är snarare en bristande flexibilitet samtidigt som vi behöver ett system som klarar att hantera alla externa distributionsuppdrag. Ett slutgiltigt beslut om en nyutveckling kommer att tas våren På ägarsidan har det skett en förändring då Tidningsutgivarna har utgått ur ägarkretsen. När MTD bildades blev TU en av ägarna för att tillgodose att samtliga svenska morgontidningar, åtminstone indirekt, skulle vara ägare i MTD. I och med den regionala utvecklingen bland utbärningsföretagen och att TU till viss del ändrat sin roll, var samtliga parter överens om att TU skulle lämna ägarkretsen. Det pågår nu diskussioner om att bredda ägandet till några fler distributionsbolag inom branschen. Framåt! Vi har stora förväntningar på Det verkar som att upplagetappet bland våra tidskriftskunder har minskat. Det tillsammans med nya uppdrag och förhoppningsvis nya områden gör att den distribuerande framtiden ser väldigt ljus ut. Vi tycker också som sagt att det är både spännande och tillfredsställande att vi från och med nu är miljöcertifierade enligt ISO För oss är det självklart att ständigt minska vår miljöpåverkan och det arbetet tänker vi fortsätta med. Stockholm i mars 2010 Lars Callenfors Rickard Lagesson Marknad Glädjande är att uppdraget för Egmont, Hemmets Journal, växte kraftigt under året. Under tidiga hösten genomfördes två större expansioner. Något som har lett till att vi nu distribuerar cirka exemplar av Hemmets Journal varje onsdag. Förhoppningen under 2010 är att utöka detta uppdrag ytterligare. I slutet av året blev det också klart med en helt ny kund. ST-Press som är medlemstidning för fackförbundet ST blir morgontidning i början av Tidningen utkommer 16 gånger per år med en upplaga strax över exemplar. Ambitionen är att under 2010 få ytterligare ett antal uppdrag. Vi vet att vi har ett bra erbjudande och kan med självförtroende vända oss till presumtiva kunder. Ganska ofta kan vi ta bort ordet presumtiva från våra papper Sedan tidigare distribuerar vi Computer Sweden, Ny Teknik, ATL, Land Lantbruk, Kyrkans Tidning, Hemmets Vecktidning, Travronden, Läkartidningen, Dagens Samhälle, The Economist och International Herald Tribune. MTD-Spel. Oddsen på rätt sida igen. Svenska Spel är som sagt tillbaka som kund hos. Något som vi känner stor glädje över men också en enorm stolthet. Från och med den 1 mars så besöker vi Svenska Spels ombud minst två gånger per vecka. Med vår snabbhet så kan bland annat programblad för oddset, som blir klara under eftermiddagen, finnas hos alla ombud i Sverige morgonen därpå före klockan Det kallar vi hög servicegrad! För ATG fortsatte vi distributionen i det vi kallar vårt snabbflöde. Ett flöde som bygger på produkterna räknas upp lokalt hos våra regioner och sampackas med morgontidningarna. Effektivt då produkterna kan lämna tryckeriet oadresserade för att lokalt hoppa in i rätt paket och distribueras tillsammans med morgontidningarna till ombudet. I slutet av februari blev det förlovning inom kungahuset. Något som ledde till att MTD-Press sattes ordentligt på prov men också visade på styrkan för affärsområdet. Med hjälp av MTD blev Allers Förlag först ut med en specialutgåva av Svensk Damtidning. Tidningen med namnet Förlovningen var ute i butik redan 2 dagar efter förlovningen. Tillsammans med MTD, landets utbärningsbolag och dess tidningsdistributörer nådde Allers Förlag ut till drygt återförsäljare på rekordtid. En tjänst som MTD är ensamma om att kunna erbjuda. Vad detta kan innebära för 2010 då det stundar bröllop får vi berätta om nästa år. MTD-Gods. Vi når och tar oss över hela Sverige. Vi klarar snabba leveranser, över natten, till fasta mottagare och är på plats före klockan Det är styrkan med MTD-Gods. Vi distribuerar läkemedel i stora delar av Sverige till apotek åt Tamro. Ett uppdrag som ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Ett annat stort uppdrag är att vi transporterar material åt Itella till framför allt olika kommunkontor. Unionen anlitar oss för distribution av internpost. Vi levererar också bilagor för ibladning i morgontidningarna till tidningstryckerierna på olika håll runt i riket på uppdrag av Dagspress Direkt och deras kunder. Att ta till vara på synergier gör att vi utför godstransporter till konkurrenskraftiga priser, men samdistributionen gör också att vi minskar den totala miljöpåverkan från transporterna. 4 5

4 Logistik och miljö. Industriell post är ytterligare ett ben för oss att stå på. Industriell post är något vi den senaste tiden har tittat närmare på. Vi tror att det finns en stor potential att skapa nya affärer inom ett område där vi tidigare inte har verkat. Industriell post printas och kuverteras i större mängder hos ett tiotal så kallade Printshoppar, med effektivitet, hög IT-kunskap samt korta ledtider som signum. Totalmarknaden för brev minskar något men den industriella posten ökar i volym. Merparten är B-post och väger högst 20 gram. Printningen av breven kan ske i gångordning för våra tidningsbud, vilket innebär att vi minimerar sorteringsarbetet. Med tanke på vår goda hushållstäckning är vi övertygade om att det finns en stor marknadspotential. Vår analys är att det också finns ett stort intresse på marknaden för en ny postoperatör i större skala, framför allt om man kan erbjuda en hög hushållstäckningsgrad. Posten stora dominans i hela Sverige bara väntar på att utmanas! Vi blir givetvis en uppstickare i sammanhanget men litar på att vi har mycket att tillföra. En annan konkurrent är Bring Citymail som täcker storstadsområdena, och med en hushållstäckning om 54 % har 15 % av marknaden för industriell post. Dessutom finns det ett antal mindre postoperatörer som bedriver verksamhet inom mindre geografiska områden, dom svarar för en marknadsandel om under 1 %. Vi har arbetat fram ett färdigt upplägg för industriell post i detalj, både vad gäller IT-system och transportsystem. Allt kommer att dra igång under 2010 och vi är mycket förväntansfulla. Vi hoppas och tror att marknaden ser fördelarna med nya tankar och initiativ. MTD blev officiellt postoperatörer den 14 december MTD håller på att teckna ett avtal med Svensk Adressändring (SvaAB), vilka förmedlar uppgifter om vilka adressater som har anmält eftersändning, lagring etcetera. (En liten parentes är att SvaAB ägs av våra blivande konkurrenter Posten och Bring Citymail). Vi håller på att teckna avtal med Fria Postoperatörers Förbund för att få tillgång till postboxar. Nya utmaningar är alltid efterlängtade. När det händer något nytt så är det som om hela organisationen får en vitamininjektion. Vi lär återkomma med rapporter om TON hur det går Ett förändringens år för vår terminal. Under året har ökade volymer, främst genom att Svenska Spels produkter har tillkommit, lett till att vi har skaffat en ny modern produktionslina. Med denna kommer MTD även kunna möta framtida utmaningar för nya kunder på ett effektivt sätt. Det har under året fokuserats mycket på att utarbeta rutiner och ställa om produktion, för att på så sätt möta kunders önskemål om att få ut produkter med kort varsel. Med 2009 som förändringens år, har terminalen med nyinvesteringar och nya rutiner, också fått en bättre arbetsmiljö. Vid terminalen har vi även byggt upp en omfattande plock och packverksamhet för budhjälpmedel där Premo köper tjänsten av MTD istället för att använda egna lokaler och egen personal. Transporterna fanns ju sedan tidigare på plats och vi upplever att övergången har fungerat mycket väl. Kanske kan vi hjälpa även andra med liknande uppgifter? Skanning tillhör framtiden. Förra året slutfördes en förstudie kring skanning i vår verksamhet, där vi tog fram ett upplägg för framtiden. När vi startade distributionen av Svenska Spel så implementerades en liten del av detta upplägg. Vi ser nu flera potentiella uppdrag som kan komma att startas upp med krav på skanning, och ligger redo att införa detta relativt snabbt, tack vare det förarbete som har genomförts. Färre tomma fjärrtransporter. Vi arbetar oavbrutet med att effektivisera våra transporter, både av ekonomiska skäl och ur miljösynpunkt. Bland annat genom att se till att våra bilar hela tiden är dimensionerade för uppdraget samt att antalet tommil hålls nere genom att aktivt söka nya transporter på orter där tommil finns. Detta görs tillsammans med våra åkare samt regionerna i aktuella områden. I april kommer vi att titta över sommaren och se om vi kan hitta lösningar på vårt nät utifrån att volymerna minskar drastiskt och då särskilt i juli månad. Vi kommer i detta arbete att ha en dialog med regioner där vi ser att vi kan spara pengar genom ankomst på annan tid än normalt. Nu är vi miljöcertifierade. Det var dags att genomföra certifieringen. Att miljöfrågorna har hamnat i fokus är bara positivt för branschen. Särskilt de senaste två åren har vi noterat en rad förändringar vad gäller omvärldens syn på miljön. Våra kunder har i större utsträckning än tidigare förhört sig om vår inställning och hur vi agerar. Samtidigt har vi i större upphandlingar till vår stora glädje noterat att miljöfrågor fått allt större betydelse. Vår tes, som vi inte är ensamma om, är att det hållbara företaget är det enda hållbara. Sedan många år satsar vi intensivt på miljöfrågorna och nu fortsätter det engagemanget. För att vara konkurrenskraftiga även ur ett miljöperspektiv så tog vi på försommaren 2009 beslutet att göra en miljöcertifiering enligt standard ISO Den faktiska certifieringen blev klar i slutet av februari En certifiering är ett bevis på att företaget har ett fungerande ledningssystem för sitt miljöarbete. Grunden är företagets miljöpolicy, att företagets miljöpåverkan är utredd och att mål har satts upp för att minska denna påverkan. Certifieringen sker genom att en utomstående revisor kontrollerar miljöarbetet och säkerställer att alla miljöledningssystemets beståndsdelar uppfylls. Det är inte bara MTD:s egen verksamhet som blir certifierad, utan även våra ägares verksamheter. En av MTD:s ägare, Tidningstjänst, blev certifierade under hösten Ytterligare tre ägare, Prolog, Tidningsbärarna och VTD, kommer att certifieras under Övriga förväntas att komma efter under En bra miljö är bra för alla. Fler och fler inser att det verkligen är så och det är själva förutsättningen för att mänskligheten ska kunna göra något åt till exempel den globala uppvärmningen. Vi drar vårt strå till stacken och tänker fortsätta att göra det med ambitionen att ständigt minska vår miljöpåverkan. Miljöcertifiering ISO Utsläpp till luft från tjänsteresor: Det går att planera bättre. Förändrade beteenden leder till smartare tjänsteresande. Håkan Grundström Logistik 6 7

5 Bättre och bättre IT-tjänster. Kvalitet är en färskvara. Ekonomisk noggrannhet. En ännu tryggare AXEL att luta sig mot. Vi har nu fler än 100 tidningar, morgontidningar och tidskrifter, som upptäckt fördelarna med att ha en central funktion för informationshantering mellan tidningar och utbärningsföretag. Tack vare den modernisering som genomfördes under 2009 med virtuella servrar, kan vi nu växa utan att behöva tänka på kapacitet och investeringar i förnyad hårdvara. Det känns mycket bra. Under 2010 kommer vi att arbeta med ytterligare förbättrad säkerhet i våra AXEL-system. Ett centralt inslag är att bygga en reservanläggning som tas i bruk under Trygghet är nyckelordet. Inom ramen för AXEL-konceptet arbetar vi också med att ta fram förutsättningarna för utbärning av Industriell Post. Därför har vi arbetat fram en modell för hur det rent praktiskt skall lösas. Under 2010 kommer vi att ta fram en detaljerad kravspecifikation för att kunna testa konceptet i större skala. Projektet inrymmer stora utmaningar. MTD kommer bland annat att ha ett register över samtliga utdelningsbara adresser. Vi kommer också att få information om eftersändningar och lagring från Svensk Adressändring AB. Vår lösning handlar om att få posten sorterad i den ordning som tidningsbudet ska gå, men där man även har tagit hänsyn till adressändringar. Miljöcertifiering ISO Förbrukning av kontorsmaterial: Det går att strukturera annorlunda. Inte slösa på material och återanvända så mycket som möjligt. TON En enda DOFT är på gång tog vi fram en kravspecifikation över ett nytt distributionssystem för lösnummer försåld upplaga och för MTD:s leveranser. Det rör sig om cirka leveranser från morgontidningarna och cirka leveranser från MTD till butiker och andra mottagare per månad. Om det blir ett nytt distributionssystem, vilket allt talar för, kommer vi att rationalisera administrationen ytterligare. Det innebär att dagens fyra olika DOFT-system kommer att ersättas av ett, och de olika administrativa uppgifter som utförs på flera ställen kommer att utföras av en huvudman. Preliminärt räknar vi med att det nya systemet kommer att driftsättas hösten Nu utvecklar vi PreServ. PreServ är ett samarbete mellan de olika pressgrupperna, Kvällstidningarna, Tidsam, Interpress och Morgontidningarna (via MTD). Traditionellt har vi i hög grad marknadsfört oss mot de olika kunderna/återförsäljarna. Det vi nu har märkt är att de större kedjorna i högre utsträckning än tidigare har inflytande på sortiment, IT-system, leveranser, ägaröverlåtelser, avtalsfrågor etcetera. Inom PreServ har vi beslutat att utveckla rutiner för att kedjorna lättare, via den pressgemensamma kunddatabasen, ska kunna uppdatera information för sina butiker. Tanken är att få mer och mer tillförlitlig information om den enskilda butiken och att underlätta vid butiksöverlåtelser. Under 2010 kommer Pressbyrån att vara först med de nya rutinerna. Jan Sebenius IT Pelle Lönn Kundsupport Örnsköldsvik: Nils-Göran Nyberg, AnnaCarin Lindgren, Kristina Persson och Karin Näslund. Helsingborg: Håkan Rudberg. Visby: Anders Wedin och Ken Rohnström. Varje dag är viktig. Varje initiativ räknas. Varje förbättring gör nytta. Vi är ständigt fokuserade på att förbättra det vi gör. Vår strategi är att varje dag möta och helst överträffa kvalitetsmålen. För vi vet att vi aldrig är bättre än vår senaste prestation. För 2009 visade vi återigen på stora kvalitetsförbättringar. Genomsnittet för MTD-Privat blev till slut 0,13 %, (förra året 0,16 %), vilket återigen blev det bästa resultatet någonsin. Antalet återkommande reklamationer minskade med hela 57 %. Under MTD-Galan fick Örnsköldsvik och Visby ta emot pris för bästa region. Det gick helt enkelt inte att skilja dem åt. Helsingborg knep priset för bästa förbättring. Dessa tre regioner från tre olika utbärningsbolag får därmed representera framgången för Att lyckas så bra med att förbättra kvaliteten kan vi tacka många människor för. Viljan och förmågan måste finnas på alla nivåer i hela vår bransch. Därför vill vi ge ett stort tack från MTD till kundtjänstpersonal, packsalsmedarbetare, och alla andra som arbetar i vår bransch, samt inte minst till alla nattens hjältar tidningsbuden. Från och med 2010 går vi äntligen över till Regionreklamationer på Privat-titlarna. Det innebär att vi får möjlighet att redovisa de reklamationer som tas emot lokalt för våra kunder och att det mörkertal vi dragits med tidigare försvinner. Den stora vinsten ligger i bättre möjligheter att följa upp reklamationer, vilket i sin tur ger underlag för ytterligare förbättringar. Vi kommer före sommaren att besöka samtliga regioner för att tillsammans förklara, analysera och utvärdera varför vi har gått över till regionreklamationer. Dessutom ska vi då gå genom de nya uppsatta kvalitetsmålen för kunderna och gemensamt med regionerna se hur vi ska nå dem. Kan vi överträffa dem igen? Som sagt, kvalitet är en färskvara. Vi är övertygade om att även 2010 rent kvalitetsmässigt kommer att bli riktigt bra. Svenska Spel är tillbaka. Efter 3 års frånvaro från MTD så skapades ett nytt upplägg för Svenska Spel med betydligt högre krav på informationsflödet. Allt för att ge regionerna de bästa förutsättningarna för att klara av uppdraget med en suverän kvalitet. Vi törs lova att Svenska Spel har märkt av förbättringen. Kanske är det tydligaste tecknet att Svenska Spels kundtjänst har dragit ner på antalet arbetade timmar eftersom antalet telefonsamtal är mycket färre än tidigare! Ibland uppstår oväntade men glädjande resultat. Det är klassiskt ekonomiskt tänkande. När tiderna är besvärliga så är det givetvis extra viktigt att vara om och kring sig. Något vi genom åren alltid har varit bra på är att hålla nere kostnaderna och det har vi prioriterat ännu mer i samband med lågkonjunkturen. Det är också ett sätt att förbereda företaget och vara starkt när tiderna bli bättre. För det kommer bättre tider. Efter nergång så kommer uppgång, det är så nära en naturlag det går att komma. Sedan är det givetvis omöjligt att veta hur lång och djup svackan blir Hur det än blir så är vi redo och har de ekonomiska muskler som krävs. Kostnadssidan, finansnetto, kundförluster. Vi lyckades sänka våra fjärrkostnader för vårt fasta nät. Däremot ökade de rörliga fjärrkostnaderna och det hänger samman med ökade och/eller förändrade kunduppdrag. Totalt sett blev det därför en viss ökning. Omkostnaderna blev något högre beroende på en omstrukturering på personalsidan. Finansnettot blev betydligt mindre för 2009 än jämfört med föregående år huvudsakligen beroende på det allmänna ränteläget. Men även på grund av att vi under 2008 hade ett extremt högt finansnetto. Finansnettot för 2010 förväntas bli ytterligare lägre, i första hand beroende på ett minskat eget kapital i bolaget. Mycket glädjande är att vi som vanligt inte har några kundförluster eller osäkra fordringar, vilket hänger ihop med att vi till mycket stor del arbetar med en över tiden fast kundkrets. Rutin att förbättra våra rutiner. En annan sak vi genom åren har fokuserat mycket på är att kritiskt granska våra rutiner och förbättra dem. Till exempel har vi nyligen flyttat ut vår fakturering till linjen för att minska administrationen och minska risken att kunder inte faktureras. Elisabeth Liverfalk Ekonomi 8 9

6 Årsredovisning En tydlig affärsidé. Här nedan redovisas en kortfattad årsredovisning. Hör av dig till oss om du vill ha en mer utförlig version. Resultaträkning (kkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Ersättning UTB Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter/kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Ersättning UTB = den ersättning som MTD betalar till utbärningsföretagen/tidningarna för att sköta den lokala distributionen/ utbärningen av de produkter som MTD förmedlar. Balansräkning (kkr) Likvida medel Övriga oms.tillgångar Anläggningstillgångar S:a tillgångar Kortfristiga skulder Eget kapital S:a skulder och Eget kapital Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Tidningsutgivarna Inga 252 Flerårsjämförelse Nettoomsättning Balansomslutning Antal anställda Soliditet Vinstmarginal Avkastning på EK ,91 2,4 48, ,88 2,6 58, ,7 4,3 44,7 Våra ägare. MTD ägs till lika stora delar av utbärningsföretagen Tidningstjänst (TAB), Premo, Tidningsbärarna (TB), Västsvensk Tidningsdistribution (VTD), Svensk Morgondistribution AB (SMD) och Prolog KB. Verksamheten drivs i ett kommanditbolag, där MTD AB är komplementär. MTD AB och MTD KB har för övrigt samma ägare. Vår styrelse. I styrelsen (i både MTD AB och MTD KB) ingår en representant från varje ägare samt bolagets VD. H Inge Gyllin, ordf Joakim Sundh Premo KB Per B. Eld VTD KB Ingemar Stenson Tidningsbärarna KB Leif Persson Tidningstjänst AB Olof Nyberg SMD AB Johan Lundin Prolog KB Lars Callenfors VD Våra styrelsesuppleanter; Anders Lamberthz Premo KB Hans Glenberg VTD KB Sverker Andersson Tidningsbärarna KB Hans-Ola Bodin Tidningstjänst AB Lars Nordqvist SMD AB Curt Andersson Prolog KB ,8 3,3 35, ,28 7,5 80,9 MTD:s styrelse, överst fr. vänster: H Inge Gyllin, Joakim Sundh, Leif Persson, Per B. Eld, Olof Nyberg, Ingemar Stenson, Johan Lundin och Lars Callenfors. Vårt Marknadsråd. För marknads- och produktionsfrågor finns ett Marknadsråd med ledamöter från utbärningsföretagen och MTD. Dessutom deltar en av TAB:s underentreprenörer. Anders Lamberthz Premo KB Hans Glenberg VTD KB Sverker Andersson Tidningsbärarna KB Hans-Ola Bodin Tidningstjänst AB Nils-Göran Nyberg SMD AB Benny Göransson Prolog KB Janne Jansson NTM Distribution AB Rickard Lagesson MTD Pelle Lönn MTD Lars Callenfors MTD Vår verkställande ledning. MTD:s ledning består av: Verkställande direktör: Lars Callenfors Marknadschef: Rickard Lagesson Logistik: Håkan Grundström Kundsupport: Pelle Lönn IT: Jan Sebenius Ekonomi: Elisabeth Liverfalk Några viktiga personalförändringar. På ekonomisidan har vi ersatt två deltidstjänster som redovisningsassistenter med en heltidstjänst som redovisningsekonom. På Terminalsidan har vi på grund av långtidsfrånvaro och mycket packningsarbete åt våra kunder på spelsidan, hyrt in arbetskraft från bemanningsföretag. I slutet av året gjorde vi en organisationsförändring för att åstadkomma en personalminskning och skapa en bättre balans av arbetsuppgifter. Förändringen innebar att vi delade Logistikavdelningen i två delar. Den ena, Logistik, har ansvar för våra fysiska transporter samt Terminaler. Ansvarig chef är Håkan Grundström. Den andra delen, Kundsupport, hanterar det löpande informationsflödet, med Pelle Lönn som chef. I början av 2010 anställdes Thomas Andersson. Han var tidigare försäljningschef på bland annat Nässjötryckeriet AB och Elanders Sverige AB. Thomas ska arbeta som projektledare för projektet Industriell Post. Vi har 20 anställda, varav 5 är kvinnor. Samtidigt som vi distribuerar morgontidningar så kan vi ta med annat gods. Det är i all enkelhet vår affärsidé. En klar vision. MTD ska vara den ledande distributören inom de områden där vi arbetar. Stor, större, starkare. MTD:s definitiva styrka är: Leverans av mindre försändelser över natten till många adresser i hela Sverige i jämna kontinuerliga flöden. Vår marknad är drygt 170 mil lång. MTD har distribution över hela Sverige. Vi transporterar godset till huvudorten på respektive region och där tar utbärningsföretagen/tidningarna vid och sköter den lokala spridningen. Vi kör sammanlagt cirka mil per natt. Det är fler än tidningsbud som i hela Sverige bär ut över tre miljoner morgontidningar. Vi levererar varje natt tidningar till cirka tidningsåterförsäljare. 40 regioner. Våra utbärningsföretag som samtidigt är våra ägare är i sin tur uppdelade på 40 regioner. 46 knutpunkter. MTD:s fjärrnät distribuerar aktuella produkter till 46 knutpunkter runt om i landet, där utbärningsföretagen/ tidningarna tar vid och sköter den regionala/lokala distributionen. Våra transporter. MTD har inga egna transportfordon utan köper alla tjänster från åkare. Vi anlitar många åkerier, men huvuddelen av transporttjänsterna köps från fem-sex åkerier. Två terminaler. MTD har terminaler i Stockholm och Jönköping för packning, omlastning och lagring. Vi tillhandahåller också depålagring på ytterligare ett antal orter

7 BJÖRKMAN & MITCHELL AB FOTO: PAWEL FLATO MTD MorgonTidningsDistribution Hantverkarvägen 2, Norsborg Telefon Fax

Årsberättelse 2010 samt verksamhetsbeskrivning. Vara budord i siffror.

Årsberättelse 2010 samt verksamhetsbeskrivning. Vara budord i siffror. Årsberättelse 2010 samt verksamhetsbeskrivning Vara budord i siffror. 1 Vad är en årsberättelse fylld av förutom en beskrivning av året som nyss har passerat och förhoppningar om framtiden? Svaret är givetvis

Läs mer

Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar.

Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar. Årsberättelse 2008 samt verksamhetsbeskrivning Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar. Det vi har lyckats med är att

Läs mer

När posten kommer samtidigt som morgontidningen.

När posten kommer samtidigt som morgontidningen. När posten kommer samtidigt som morgontidningen. Har posten redan kommit? Så kommer nog många att reagera när de vittjar sina brevlådor i gryningen. För numera delar vi på MTD också ut brev. Idén är enkel.

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Abelco AB (publ) 556775-2745

Bokslutskommuniké 2014 Abelco AB (publ) 556775-2745 Bokslutskommuniké 2014 Abelco AB (publ) 556775-2745 MaskinExpo mässan 2014 Stoxa (Stockholm) Bokslutskommuniké 2014 Bovallstrand 2014-02-27 Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER 1 LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER Gäller from 1 september 2007 Dessa leveransbestämmelser har tillkommit efter överläggningar mellan företrädare för morgontidningsbranschen och företrädare

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Produktionsekonomi och kvalitet

Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Föreläsning 1 Introduktion, Företaget i samhället, Grundläggande begrepp Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Abelco AB (publ) Bovallstrand 2011 02 28 Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande bokslutskommuniké för helåret

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Envirologic AB (Publ)

Envirologic AB (Publ) Delårsrapport januari mars 2016 Envirologic AB (Publ) Väsentliga händelser under perioden: Nettoomsättning för perioden uppgick till, 1 120 tkr (3 433 tkr) Resultat före skatt uppgick till 884 tkr ( -129

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2015 Abelco AB (publ)

Halvårsrapport januari-juni 2015 Abelco AB (publ) Halvårsrapport januari-juni 2015 Abelco AB (publ) 556775-2745 Grävsystemen studeras av kunder på MaskinExpo. Halvårsrapport januari-juni 2015 Bovallstrand 2015-08-28 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer