Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning. God morgon för en god miljö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning. God morgon för en god miljö."

Transkript

1 Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning God morgon för en god miljö. 1

2 I februari 2010 blev vi ISO certifierade. Det innebär att MTD har ett miljöledningssystem som är godkänt enligt mycket strikta krav och regler. Vi har i många år arbetat med att förfina och förbättra vårt miljöarbete. Certifieringen är ett bevis på att vi har nått långt och håller en hög kvalitet. Det är vi stolta över. Vår uppfattning är glasklar. Alla vi som arbetar med transporter har ett särskilt ansvar att minska vår miljöpåverkan. För om vi genomför effektiva insatser så innebär det verkligen en rejäl skillnad eftersom våra lastbilar rullar så många mil. Varje dygn blir det cirka mil för att nå ut till rikets alla hörn. Att vi nu är certifierade innebär inte att vi kan slå oss till ro och vara nöjda. Ett offensivt miljöarbete är till sin natur levande och kräver att förändringar ständigt genomförs. Insikten är att vi alltid kan göra mer och bättre. Vi har märkt att det leder till en rad fördelar. Till exempel minskad användning av resurser, minskad avfallsproduktion, lägre kostnader för avfallshantering och bättre kontroll av risker. Men den stora vinsten är givetvis att vårt gemensamma livsutrymme blir mindre utsatt. Insikten är att vi faktiskt kan göra något åt klimatproblemen. Inget enskilt företag kan rädda planeten men om fler och fler anstränger sig så kan vi vända utvecklingen. Det är moraliskt förpliktigande, inte minst gentemot kommande generationer. Idéerna bakom det hållbara och goda företaget handlar också om konkurrenskraft. För det kommer bara att bli mer och mer uppenbart att de företag som har miljön i tankarna är också de som i framtiden blir långsiktigt lönsamma. Hållbarhetsperspektivet är på väg att bli en förutsättning för att kunna göra affärer och det är en utveckling vi hyllar. Tänka hållbarhet sitter i våra distribuerande gener. Dessutom tycker vi att det är roligt och stimulerande att uppleva de goda resultaten. För oss som företag är miljöarbetet idag lika naturligt och nödvändigt som att förbättra det ekonomiska resultatet. Apropå ekonomi var åter igen ett bra år, men ganska tufft då också vi drabbades av den världsomspännande finansiella krisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Trots det ökade omsättningen och vår teori är att det vi gör är så unikt att vi klarar av att leverera goda resultat även i svåra tider. Just att vi når ut till hela Sverige över natten och är framme före är något väldigt speciellt. Det är vi ensamma om att kunna erbjuda. Därför ser vi framför oss många fler goda morgnar för en god miljö. Godmorgon Sverige. Kort och gott är det vad vi erbjuder. Att det går så bra för MTD beror på hårt arbete och att vi når hela landet över natten så att människor får sin tidning till frukost. Som VD vill jag alltid kunna berätta om fantastiska resultat och framgångar. De senast tre åren har varit kämpigare, men vi har trots allt klarat oss riktigt hyfsat. Lågkonjunkturen har påverkat och påverkar oss. Men många tecken tyder på att det snart kommer att vända uppåt igen. Vi är beredda på det mesta. Organisationen är vältrimmad och vet vad som gäller. Vi har också ett antal nya projekt och idéer på gång som vi hoppas mycket på. Satsningen på industriell post kommer att leda till ett antal nya affärer på ett för oss nytt segment på marknaden. Mycket spännande och utmanande. Inför 2009 hade vi stora förväntningar på en ökad omsättning och därmed ökad ersättning till utbärningsföretagen genom större volymer. Det blev en ökning, men inte så stor som vi hade hoppats på då vi också drabbades av krisen. Framför allt tappade vi volym på grund av att flertalet av våra tidskriftskunder tappade upplagor, men också på att några uppdrag helt enkelt upphörde att existera. Några viktiga siffror. Nya och utökade uppdrag fick kompensera tappad volym. Till vår stora glädje fick vi tillbaka Svenska Spel som startade den 1 mars. Dessutom utökade vi distributionen för Hemmets Journal till att gälla cirka två tredjedelar av upplagan. Omsättningen ökade till 220 miljoner kronor (från 211,4) och skedde framför allt inom affärsområdet Spel tack vare Svenska Spel. För Privat minskade omsättningen för första gången, vilket berodde på tappade upplagevolymer hos kunderna. På Gods-sidan blev det en viss ökning både för Läkemedel och Fjärrgods. Ersättningen till utbärningsföretagen ökade till 121,6 miljoner kronor (från 114,4). Resultatet blev 5,6 miljoner kronor (från 9), vilket innebär en nettomarginal på i jämförbara tal 2,9 % (från 4,8 %). Lars Callenfors VD Styrelsen föreslår till bolagsstämman en utdelning på 5,6 miljoner kronor (från MTD KB). Fördelningsnyckel är som vanligt inte ägarandel, utan hur stor volym i form av ersättning som respektive utbärningsföretag och region har distribuerat åt MTD. Dessutom har MTD AB under hösten 2009 gett en utdelning på 7,2 miljoner kronor. Om det kommande året. Vår ambition för 2010 är en omsättning på 230 miljoner, vilket innebär en nettoökning på cirka 5 %. Ökningen kommer i huvudsak att ligga på affärsområdena Privat och Press/Spel. För Privat räknar vi med att få med ytterligare ett par titlar i vår utbärning, vilket gäller både vårt oadresserade som adresserade koncept. Däremot är planen att höja den totala ersättningen till utbärningsföretagen med hela 10 %. Det innebär ett lägre resultat för 2010 då mervärdet läggs på en höjning av ersättningen. Vi har som vanligt ett starkt grepp på kostnadssidan och räknar inte med några större ökningar av kostnaderna även fast omsättningen ökar en hel del. Fjärrkostnaderna kommer att öka något beroende på nya uppdrag. Däremot ser vi att omkostnaderna blir något lägre jämfört med msek msek Omsättning per affärsområde MTD-Privat MTD-Press Omsättning MTD-Spel MTD-Gods Omsättning, ersättning UTB samt resultat Ersättning UTB mål 2010 SAM-Fakturering Resultat mål

3 ETT BÄTTRE MarknadSLÄGE. TON Miljöcertifiering ISO Utsläpp till luft från kunders transporter: Det går att förändra och tänka nytt. Vi ska se till att antalet ton ständigt ska bli färre. MTD-Privat. Frukost som även ger näring för hjärnan. Att MTD-Privat är en uppskattad tjänst bland våra kunder, förlagen, vet vi sedan tidigare. Men kanske ännu mer uppskattad är den bland alla de prenumeranter som varje morgon, lagom till frukosten, i ur och skur får sin efterlängtade tidning i brevlådan före klockan Att läsa tidningen på morgonen är fortfarande en otroligt stark vana hos väldigt många människor. Även i vår digitala tid är doften av trycksvärta en signal om vad som är riktigt viktigt. Känslan i att bläddra i en tidning kan inte en dator slå. Men självklart påverkade lågkonjunkturen våra kunder inom MTD-Privat. Enstaka utgåvor ställdes in och upplagorna minskade. I slutet av året så bröts den negativa trenden och vi såg återigen stigande upplagor. Den trenden och optimismen tar vi med oss under Vi packade under året flera stora kampanjutskick för ATG. De korta ledtiderna och snabba korrigeringar av materialet är vår styrka på den här kanten. Samtidigt får vi i ett tidigt skede kontroll på flödet vilket är bra inte minst ur ett kvalitetsperspektiv. MTD-Press. I en butik nära dig. Tillsammans med morgontidningen når vi också ca återförsäljare över hela landet också det före klockan Här bestämmer våra kunder vilken dag man vill nå ut och ha som sin utgivningsdag. Hos oss kan du välja veckodag och inte vara styrd till förutbestämda dagar. Ytterligare ett exempel på hög servicegrad. Vi utför själva den fysiska distributionen men inom tjänsten Samfakturering också allt från upplageutstyrning till förlagsredovisning. Vi kallar helt enkelt den totala tjänsten för SAM. Om vi särskilt ska nämna tre områden för 2010 så är det fortsatta kvalitetsförbättringar, miljöcertifiering och utbärning av Industriell post. I skrivande stund har vi det bästa kvalitetsläget någonsin. Vi lyckades också sänka den genomsnittliga reklamationsnivån från 0,16 % till 0,13 %. Ett stort tack till alla som är involverade i hela distributionsapparaten vars engagemang gör det möjligt. Eftersom vi från 2010 byter system för att mäta reklamationer, kommer vi i början av 2010 att sätta upp nya tuffa kvalitetsmål för året. Ett nytt spännande område för oss är utbärning av Industriell post, det vill säga datorframställd post som printas i stor mängd. Under 2009 har vi drivit ett projekt för att ta fram ett upplägg både vad gäller IT-system och transportsystem. MTD har formellt blivit postoperatör och vi sätter igång postverksamheten under Utveckling och förändring. På IT-sidan gjorde vi för AXEL-systemet en virtualisering av driften, vilket innebär att vi blir mer flexibla vad gäller kapacitet. I AXEL deltar nu över hundra olika tidningstitlar. Det är också skälet till att vi under 2010 kommer att fokusera än mer på säkerhetsfrågor. Vi har gjort en kravspecifikation för ett nytt administrativt system för bland annat lösnummeraffären för morgontidningar. Nuvarande system, DOFT, togs i bruk 1992 och har genom åren fungerat mycket bra. Problemet är snarare en bristande flexibilitet samtidigt som vi behöver ett system som klarar att hantera alla externa distributionsuppdrag. Ett slutgiltigt beslut om en nyutveckling kommer att tas våren På ägarsidan har det skett en förändring då Tidningsutgivarna har utgått ur ägarkretsen. När MTD bildades blev TU en av ägarna för att tillgodose att samtliga svenska morgontidningar, åtminstone indirekt, skulle vara ägare i MTD. I och med den regionala utvecklingen bland utbärningsföretagen och att TU till viss del ändrat sin roll, var samtliga parter överens om att TU skulle lämna ägarkretsen. Det pågår nu diskussioner om att bredda ägandet till några fler distributionsbolag inom branschen. Framåt! Vi har stora förväntningar på Det verkar som att upplagetappet bland våra tidskriftskunder har minskat. Det tillsammans med nya uppdrag och förhoppningsvis nya områden gör att den distribuerande framtiden ser väldigt ljus ut. Vi tycker också som sagt att det är både spännande och tillfredsställande att vi från och med nu är miljöcertifierade enligt ISO För oss är det självklart att ständigt minska vår miljöpåverkan och det arbetet tänker vi fortsätta med. Stockholm i mars 2010 Lars Callenfors Rickard Lagesson Marknad Glädjande är att uppdraget för Egmont, Hemmets Journal, växte kraftigt under året. Under tidiga hösten genomfördes två större expansioner. Något som har lett till att vi nu distribuerar cirka exemplar av Hemmets Journal varje onsdag. Förhoppningen under 2010 är att utöka detta uppdrag ytterligare. I slutet av året blev det också klart med en helt ny kund. ST-Press som är medlemstidning för fackförbundet ST blir morgontidning i början av Tidningen utkommer 16 gånger per år med en upplaga strax över exemplar. Ambitionen är att under 2010 få ytterligare ett antal uppdrag. Vi vet att vi har ett bra erbjudande och kan med självförtroende vända oss till presumtiva kunder. Ganska ofta kan vi ta bort ordet presumtiva från våra papper Sedan tidigare distribuerar vi Computer Sweden, Ny Teknik, ATL, Land Lantbruk, Kyrkans Tidning, Hemmets Vecktidning, Travronden, Läkartidningen, Dagens Samhälle, The Economist och International Herald Tribune. MTD-Spel. Oddsen på rätt sida igen. Svenska Spel är som sagt tillbaka som kund hos. Något som vi känner stor glädje över men också en enorm stolthet. Från och med den 1 mars så besöker vi Svenska Spels ombud minst två gånger per vecka. Med vår snabbhet så kan bland annat programblad för oddset, som blir klara under eftermiddagen, finnas hos alla ombud i Sverige morgonen därpå före klockan Det kallar vi hög servicegrad! För ATG fortsatte vi distributionen i det vi kallar vårt snabbflöde. Ett flöde som bygger på produkterna räknas upp lokalt hos våra regioner och sampackas med morgontidningarna. Effektivt då produkterna kan lämna tryckeriet oadresserade för att lokalt hoppa in i rätt paket och distribueras tillsammans med morgontidningarna till ombudet. I slutet av februari blev det förlovning inom kungahuset. Något som ledde till att MTD-Press sattes ordentligt på prov men också visade på styrkan för affärsområdet. Med hjälp av MTD blev Allers Förlag först ut med en specialutgåva av Svensk Damtidning. Tidningen med namnet Förlovningen var ute i butik redan 2 dagar efter förlovningen. Tillsammans med MTD, landets utbärningsbolag och dess tidningsdistributörer nådde Allers Förlag ut till drygt återförsäljare på rekordtid. En tjänst som MTD är ensamma om att kunna erbjuda. Vad detta kan innebära för 2010 då det stundar bröllop får vi berätta om nästa år. MTD-Gods. Vi når och tar oss över hela Sverige. Vi klarar snabba leveranser, över natten, till fasta mottagare och är på plats före klockan Det är styrkan med MTD-Gods. Vi distribuerar läkemedel i stora delar av Sverige till apotek åt Tamro. Ett uppdrag som ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Ett annat stort uppdrag är att vi transporterar material åt Itella till framför allt olika kommunkontor. Unionen anlitar oss för distribution av internpost. Vi levererar också bilagor för ibladning i morgontidningarna till tidningstryckerierna på olika håll runt i riket på uppdrag av Dagspress Direkt och deras kunder. Att ta till vara på synergier gör att vi utför godstransporter till konkurrenskraftiga priser, men samdistributionen gör också att vi minskar den totala miljöpåverkan från transporterna. 4 5

4 Logistik och miljö. Industriell post är ytterligare ett ben för oss att stå på. Industriell post är något vi den senaste tiden har tittat närmare på. Vi tror att det finns en stor potential att skapa nya affärer inom ett område där vi tidigare inte har verkat. Industriell post printas och kuverteras i större mängder hos ett tiotal så kallade Printshoppar, med effektivitet, hög IT-kunskap samt korta ledtider som signum. Totalmarknaden för brev minskar något men den industriella posten ökar i volym. Merparten är B-post och väger högst 20 gram. Printningen av breven kan ske i gångordning för våra tidningsbud, vilket innebär att vi minimerar sorteringsarbetet. Med tanke på vår goda hushållstäckning är vi övertygade om att det finns en stor marknadspotential. Vår analys är att det också finns ett stort intresse på marknaden för en ny postoperatör i större skala, framför allt om man kan erbjuda en hög hushållstäckningsgrad. Posten stora dominans i hela Sverige bara väntar på att utmanas! Vi blir givetvis en uppstickare i sammanhanget men litar på att vi har mycket att tillföra. En annan konkurrent är Bring Citymail som täcker storstadsområdena, och med en hushållstäckning om 54 % har 15 % av marknaden för industriell post. Dessutom finns det ett antal mindre postoperatörer som bedriver verksamhet inom mindre geografiska områden, dom svarar för en marknadsandel om under 1 %. Vi har arbetat fram ett färdigt upplägg för industriell post i detalj, både vad gäller IT-system och transportsystem. Allt kommer att dra igång under 2010 och vi är mycket förväntansfulla. Vi hoppas och tror att marknaden ser fördelarna med nya tankar och initiativ. MTD blev officiellt postoperatörer den 14 december MTD håller på att teckna ett avtal med Svensk Adressändring (SvaAB), vilka förmedlar uppgifter om vilka adressater som har anmält eftersändning, lagring etcetera. (En liten parentes är att SvaAB ägs av våra blivande konkurrenter Posten och Bring Citymail). Vi håller på att teckna avtal med Fria Postoperatörers Förbund för att få tillgång till postboxar. Nya utmaningar är alltid efterlängtade. När det händer något nytt så är det som om hela organisationen får en vitamininjektion. Vi lär återkomma med rapporter om TON hur det går Ett förändringens år för vår terminal. Under året har ökade volymer, främst genom att Svenska Spels produkter har tillkommit, lett till att vi har skaffat en ny modern produktionslina. Med denna kommer MTD även kunna möta framtida utmaningar för nya kunder på ett effektivt sätt. Det har under året fokuserats mycket på att utarbeta rutiner och ställa om produktion, för att på så sätt möta kunders önskemål om att få ut produkter med kort varsel. Med 2009 som förändringens år, har terminalen med nyinvesteringar och nya rutiner, också fått en bättre arbetsmiljö. Vid terminalen har vi även byggt upp en omfattande plock och packverksamhet för budhjälpmedel där Premo köper tjänsten av MTD istället för att använda egna lokaler och egen personal. Transporterna fanns ju sedan tidigare på plats och vi upplever att övergången har fungerat mycket väl. Kanske kan vi hjälpa även andra med liknande uppgifter? Skanning tillhör framtiden. Förra året slutfördes en förstudie kring skanning i vår verksamhet, där vi tog fram ett upplägg för framtiden. När vi startade distributionen av Svenska Spel så implementerades en liten del av detta upplägg. Vi ser nu flera potentiella uppdrag som kan komma att startas upp med krav på skanning, och ligger redo att införa detta relativt snabbt, tack vare det förarbete som har genomförts. Färre tomma fjärrtransporter. Vi arbetar oavbrutet med att effektivisera våra transporter, både av ekonomiska skäl och ur miljösynpunkt. Bland annat genom att se till att våra bilar hela tiden är dimensionerade för uppdraget samt att antalet tommil hålls nere genom att aktivt söka nya transporter på orter där tommil finns. Detta görs tillsammans med våra åkare samt regionerna i aktuella områden. I april kommer vi att titta över sommaren och se om vi kan hitta lösningar på vårt nät utifrån att volymerna minskar drastiskt och då särskilt i juli månad. Vi kommer i detta arbete att ha en dialog med regioner där vi ser att vi kan spara pengar genom ankomst på annan tid än normalt. Nu är vi miljöcertifierade. Det var dags att genomföra certifieringen. Att miljöfrågorna har hamnat i fokus är bara positivt för branschen. Särskilt de senaste två åren har vi noterat en rad förändringar vad gäller omvärldens syn på miljön. Våra kunder har i större utsträckning än tidigare förhört sig om vår inställning och hur vi agerar. Samtidigt har vi i större upphandlingar till vår stora glädje noterat att miljöfrågor fått allt större betydelse. Vår tes, som vi inte är ensamma om, är att det hållbara företaget är det enda hållbara. Sedan många år satsar vi intensivt på miljöfrågorna och nu fortsätter det engagemanget. För att vara konkurrenskraftiga även ur ett miljöperspektiv så tog vi på försommaren 2009 beslutet att göra en miljöcertifiering enligt standard ISO Den faktiska certifieringen blev klar i slutet av februari En certifiering är ett bevis på att företaget har ett fungerande ledningssystem för sitt miljöarbete. Grunden är företagets miljöpolicy, att företagets miljöpåverkan är utredd och att mål har satts upp för att minska denna påverkan. Certifieringen sker genom att en utomstående revisor kontrollerar miljöarbetet och säkerställer att alla miljöledningssystemets beståndsdelar uppfylls. Det är inte bara MTD:s egen verksamhet som blir certifierad, utan även våra ägares verksamheter. En av MTD:s ägare, Tidningstjänst, blev certifierade under hösten Ytterligare tre ägare, Prolog, Tidningsbärarna och VTD, kommer att certifieras under Övriga förväntas att komma efter under En bra miljö är bra för alla. Fler och fler inser att det verkligen är så och det är själva förutsättningen för att mänskligheten ska kunna göra något åt till exempel den globala uppvärmningen. Vi drar vårt strå till stacken och tänker fortsätta att göra det med ambitionen att ständigt minska vår miljöpåverkan. Miljöcertifiering ISO Utsläpp till luft från tjänsteresor: Det går att planera bättre. Förändrade beteenden leder till smartare tjänsteresande. Håkan Grundström Logistik 6 7

5 Bättre och bättre IT-tjänster. Kvalitet är en färskvara. Ekonomisk noggrannhet. En ännu tryggare AXEL att luta sig mot. Vi har nu fler än 100 tidningar, morgontidningar och tidskrifter, som upptäckt fördelarna med att ha en central funktion för informationshantering mellan tidningar och utbärningsföretag. Tack vare den modernisering som genomfördes under 2009 med virtuella servrar, kan vi nu växa utan att behöva tänka på kapacitet och investeringar i förnyad hårdvara. Det känns mycket bra. Under 2010 kommer vi att arbeta med ytterligare förbättrad säkerhet i våra AXEL-system. Ett centralt inslag är att bygga en reservanläggning som tas i bruk under Trygghet är nyckelordet. Inom ramen för AXEL-konceptet arbetar vi också med att ta fram förutsättningarna för utbärning av Industriell Post. Därför har vi arbetat fram en modell för hur det rent praktiskt skall lösas. Under 2010 kommer vi att ta fram en detaljerad kravspecifikation för att kunna testa konceptet i större skala. Projektet inrymmer stora utmaningar. MTD kommer bland annat att ha ett register över samtliga utdelningsbara adresser. Vi kommer också att få information om eftersändningar och lagring från Svensk Adressändring AB. Vår lösning handlar om att få posten sorterad i den ordning som tidningsbudet ska gå, men där man även har tagit hänsyn till adressändringar. Miljöcertifiering ISO Förbrukning av kontorsmaterial: Det går att strukturera annorlunda. Inte slösa på material och återanvända så mycket som möjligt. TON En enda DOFT är på gång tog vi fram en kravspecifikation över ett nytt distributionssystem för lösnummer försåld upplaga och för MTD:s leveranser. Det rör sig om cirka leveranser från morgontidningarna och cirka leveranser från MTD till butiker och andra mottagare per månad. Om det blir ett nytt distributionssystem, vilket allt talar för, kommer vi att rationalisera administrationen ytterligare. Det innebär att dagens fyra olika DOFT-system kommer att ersättas av ett, och de olika administrativa uppgifter som utförs på flera ställen kommer att utföras av en huvudman. Preliminärt räknar vi med att det nya systemet kommer att driftsättas hösten Nu utvecklar vi PreServ. PreServ är ett samarbete mellan de olika pressgrupperna, Kvällstidningarna, Tidsam, Interpress och Morgontidningarna (via MTD). Traditionellt har vi i hög grad marknadsfört oss mot de olika kunderna/återförsäljarna. Det vi nu har märkt är att de större kedjorna i högre utsträckning än tidigare har inflytande på sortiment, IT-system, leveranser, ägaröverlåtelser, avtalsfrågor etcetera. Inom PreServ har vi beslutat att utveckla rutiner för att kedjorna lättare, via den pressgemensamma kunddatabasen, ska kunna uppdatera information för sina butiker. Tanken är att få mer och mer tillförlitlig information om den enskilda butiken och att underlätta vid butiksöverlåtelser. Under 2010 kommer Pressbyrån att vara först med de nya rutinerna. Jan Sebenius IT Pelle Lönn Kundsupport Örnsköldsvik: Nils-Göran Nyberg, AnnaCarin Lindgren, Kristina Persson och Karin Näslund. Helsingborg: Håkan Rudberg. Visby: Anders Wedin och Ken Rohnström. Varje dag är viktig. Varje initiativ räknas. Varje förbättring gör nytta. Vi är ständigt fokuserade på att förbättra det vi gör. Vår strategi är att varje dag möta och helst överträffa kvalitetsmålen. För vi vet att vi aldrig är bättre än vår senaste prestation. För 2009 visade vi återigen på stora kvalitetsförbättringar. Genomsnittet för MTD-Privat blev till slut 0,13 %, (förra året 0,16 %), vilket återigen blev det bästa resultatet någonsin. Antalet återkommande reklamationer minskade med hela 57 %. Under MTD-Galan fick Örnsköldsvik och Visby ta emot pris för bästa region. Det gick helt enkelt inte att skilja dem åt. Helsingborg knep priset för bästa förbättring. Dessa tre regioner från tre olika utbärningsbolag får därmed representera framgången för Att lyckas så bra med att förbättra kvaliteten kan vi tacka många människor för. Viljan och förmågan måste finnas på alla nivåer i hela vår bransch. Därför vill vi ge ett stort tack från MTD till kundtjänstpersonal, packsalsmedarbetare, och alla andra som arbetar i vår bransch, samt inte minst till alla nattens hjältar tidningsbuden. Från och med 2010 går vi äntligen över till Regionreklamationer på Privat-titlarna. Det innebär att vi får möjlighet att redovisa de reklamationer som tas emot lokalt för våra kunder och att det mörkertal vi dragits med tidigare försvinner. Den stora vinsten ligger i bättre möjligheter att följa upp reklamationer, vilket i sin tur ger underlag för ytterligare förbättringar. Vi kommer före sommaren att besöka samtliga regioner för att tillsammans förklara, analysera och utvärdera varför vi har gått över till regionreklamationer. Dessutom ska vi då gå genom de nya uppsatta kvalitetsmålen för kunderna och gemensamt med regionerna se hur vi ska nå dem. Kan vi överträffa dem igen? Som sagt, kvalitet är en färskvara. Vi är övertygade om att även 2010 rent kvalitetsmässigt kommer att bli riktigt bra. Svenska Spel är tillbaka. Efter 3 års frånvaro från MTD så skapades ett nytt upplägg för Svenska Spel med betydligt högre krav på informationsflödet. Allt för att ge regionerna de bästa förutsättningarna för att klara av uppdraget med en suverän kvalitet. Vi törs lova att Svenska Spel har märkt av förbättringen. Kanske är det tydligaste tecknet att Svenska Spels kundtjänst har dragit ner på antalet arbetade timmar eftersom antalet telefonsamtal är mycket färre än tidigare! Ibland uppstår oväntade men glädjande resultat. Det är klassiskt ekonomiskt tänkande. När tiderna är besvärliga så är det givetvis extra viktigt att vara om och kring sig. Något vi genom åren alltid har varit bra på är att hålla nere kostnaderna och det har vi prioriterat ännu mer i samband med lågkonjunkturen. Det är också ett sätt att förbereda företaget och vara starkt när tiderna bli bättre. För det kommer bättre tider. Efter nergång så kommer uppgång, det är så nära en naturlag det går att komma. Sedan är det givetvis omöjligt att veta hur lång och djup svackan blir Hur det än blir så är vi redo och har de ekonomiska muskler som krävs. Kostnadssidan, finansnetto, kundförluster. Vi lyckades sänka våra fjärrkostnader för vårt fasta nät. Däremot ökade de rörliga fjärrkostnaderna och det hänger samman med ökade och/eller förändrade kunduppdrag. Totalt sett blev det därför en viss ökning. Omkostnaderna blev något högre beroende på en omstrukturering på personalsidan. Finansnettot blev betydligt mindre för 2009 än jämfört med föregående år huvudsakligen beroende på det allmänna ränteläget. Men även på grund av att vi under 2008 hade ett extremt högt finansnetto. Finansnettot för 2010 förväntas bli ytterligare lägre, i första hand beroende på ett minskat eget kapital i bolaget. Mycket glädjande är att vi som vanligt inte har några kundförluster eller osäkra fordringar, vilket hänger ihop med att vi till mycket stor del arbetar med en över tiden fast kundkrets. Rutin att förbättra våra rutiner. En annan sak vi genom åren har fokuserat mycket på är att kritiskt granska våra rutiner och förbättra dem. Till exempel har vi nyligen flyttat ut vår fakturering till linjen för att minska administrationen och minska risken att kunder inte faktureras. Elisabeth Liverfalk Ekonomi 8 9

6 Årsredovisning En tydlig affärsidé. Här nedan redovisas en kortfattad årsredovisning. Hör av dig till oss om du vill ha en mer utförlig version. Resultaträkning (kkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Ersättning UTB Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter/kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Ersättning UTB = den ersättning som MTD betalar till utbärningsföretagen/tidningarna för att sköta den lokala distributionen/ utbärningen av de produkter som MTD förmedlar. Balansräkning (kkr) Likvida medel Övriga oms.tillgångar Anläggningstillgångar S:a tillgångar Kortfristiga skulder Eget kapital S:a skulder och Eget kapital Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Tidningsutgivarna Inga 252 Flerårsjämförelse Nettoomsättning Balansomslutning Antal anställda Soliditet Vinstmarginal Avkastning på EK ,91 2,4 48, ,88 2,6 58, ,7 4,3 44,7 Våra ägare. MTD ägs till lika stora delar av utbärningsföretagen Tidningstjänst (TAB), Premo, Tidningsbärarna (TB), Västsvensk Tidningsdistribution (VTD), Svensk Morgondistribution AB (SMD) och Prolog KB. Verksamheten drivs i ett kommanditbolag, där MTD AB är komplementär. MTD AB och MTD KB har för övrigt samma ägare. Vår styrelse. I styrelsen (i både MTD AB och MTD KB) ingår en representant från varje ägare samt bolagets VD. H Inge Gyllin, ordf Joakim Sundh Premo KB Per B. Eld VTD KB Ingemar Stenson Tidningsbärarna KB Leif Persson Tidningstjänst AB Olof Nyberg SMD AB Johan Lundin Prolog KB Lars Callenfors VD Våra styrelsesuppleanter; Anders Lamberthz Premo KB Hans Glenberg VTD KB Sverker Andersson Tidningsbärarna KB Hans-Ola Bodin Tidningstjänst AB Lars Nordqvist SMD AB Curt Andersson Prolog KB ,8 3,3 35, ,28 7,5 80,9 MTD:s styrelse, överst fr. vänster: H Inge Gyllin, Joakim Sundh, Leif Persson, Per B. Eld, Olof Nyberg, Ingemar Stenson, Johan Lundin och Lars Callenfors. Vårt Marknadsråd. För marknads- och produktionsfrågor finns ett Marknadsråd med ledamöter från utbärningsföretagen och MTD. Dessutom deltar en av TAB:s underentreprenörer. Anders Lamberthz Premo KB Hans Glenberg VTD KB Sverker Andersson Tidningsbärarna KB Hans-Ola Bodin Tidningstjänst AB Nils-Göran Nyberg SMD AB Benny Göransson Prolog KB Janne Jansson NTM Distribution AB Rickard Lagesson MTD Pelle Lönn MTD Lars Callenfors MTD Vår verkställande ledning. MTD:s ledning består av: Verkställande direktör: Lars Callenfors Marknadschef: Rickard Lagesson Logistik: Håkan Grundström Kundsupport: Pelle Lönn IT: Jan Sebenius Ekonomi: Elisabeth Liverfalk Några viktiga personalförändringar. På ekonomisidan har vi ersatt två deltidstjänster som redovisningsassistenter med en heltidstjänst som redovisningsekonom. På Terminalsidan har vi på grund av långtidsfrånvaro och mycket packningsarbete åt våra kunder på spelsidan, hyrt in arbetskraft från bemanningsföretag. I slutet av året gjorde vi en organisationsförändring för att åstadkomma en personalminskning och skapa en bättre balans av arbetsuppgifter. Förändringen innebar att vi delade Logistikavdelningen i två delar. Den ena, Logistik, har ansvar för våra fysiska transporter samt Terminaler. Ansvarig chef är Håkan Grundström. Den andra delen, Kundsupport, hanterar det löpande informationsflödet, med Pelle Lönn som chef. I början av 2010 anställdes Thomas Andersson. Han var tidigare försäljningschef på bland annat Nässjötryckeriet AB och Elanders Sverige AB. Thomas ska arbeta som projektledare för projektet Industriell Post. Vi har 20 anställda, varav 5 är kvinnor. Samtidigt som vi distribuerar morgontidningar så kan vi ta med annat gods. Det är i all enkelhet vår affärsidé. En klar vision. MTD ska vara den ledande distributören inom de områden där vi arbetar. Stor, större, starkare. MTD:s definitiva styrka är: Leverans av mindre försändelser över natten till många adresser i hela Sverige i jämna kontinuerliga flöden. Vår marknad är drygt 170 mil lång. MTD har distribution över hela Sverige. Vi transporterar godset till huvudorten på respektive region och där tar utbärningsföretagen/tidningarna vid och sköter den lokala spridningen. Vi kör sammanlagt cirka mil per natt. Det är fler än tidningsbud som i hela Sverige bär ut över tre miljoner morgontidningar. Vi levererar varje natt tidningar till cirka tidningsåterförsäljare. 40 regioner. Våra utbärningsföretag som samtidigt är våra ägare är i sin tur uppdelade på 40 regioner. 46 knutpunkter. MTD:s fjärrnät distribuerar aktuella produkter till 46 knutpunkter runt om i landet, där utbärningsföretagen/ tidningarna tar vid och sköter den regionala/lokala distributionen. Våra transporter. MTD har inga egna transportfordon utan köper alla tjänster från åkare. Vi anlitar många åkerier, men huvuddelen av transporttjänsterna köps från fem-sex åkerier. Två terminaler. MTD har terminaler i Stockholm och Jönköping för packning, omlastning och lagring. Vi tillhandahåller också depålagring på ytterligare ett antal orter

7 BJÖRKMAN & MITCHELL AB FOTO: PAWEL FLATO MTD MorgonTidningsDistribution Hantverkarvägen 2, Norsborg Telefon Fax

Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar.

Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar. Årsberättelse 2008 samt verksamhetsbeskrivning Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar. Det vi har lyckats med är att

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER 1 LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER Gäller from 1 september 2007 Dessa leveransbestämmelser har tillkommit efter överläggningar mellan företrädare för morgontidningsbranschen och företrädare

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 2002-02-21 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Karlskrona, 29 januari 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2013 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 27 AUGUSTI 2015 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 ksek (8544 ksek) Nettoomsättning för Koncernen första

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Bestin bokslutskommuniké 2008

Bestin bokslutskommuniké 2008 Bestin utvecklar och marknadsför mjukvara för effektiv och automatiserad verksamhetssupport. Affärsprocesser som handlar om löpande inköp och styrning av indirekta produkter, tjänster och resurser som

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816

Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816 Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816 Micro Systemations nettoomsättning för Q1-Q4 20,7 MSEK (8,3) Intensiv produktutveckling för bl a Motorola, Macintosh och USB Stort intresse för SoftGSM i

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer