Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning. God morgon för en god miljö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning. God morgon för en god miljö."

Transkript

1 Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning God morgon för en god miljö. 1

2 I februari 2010 blev vi ISO certifierade. Det innebär att MTD har ett miljöledningssystem som är godkänt enligt mycket strikta krav och regler. Vi har i många år arbetat med att förfina och förbättra vårt miljöarbete. Certifieringen är ett bevis på att vi har nått långt och håller en hög kvalitet. Det är vi stolta över. Vår uppfattning är glasklar. Alla vi som arbetar med transporter har ett särskilt ansvar att minska vår miljöpåverkan. För om vi genomför effektiva insatser så innebär det verkligen en rejäl skillnad eftersom våra lastbilar rullar så många mil. Varje dygn blir det cirka mil för att nå ut till rikets alla hörn. Att vi nu är certifierade innebär inte att vi kan slå oss till ro och vara nöjda. Ett offensivt miljöarbete är till sin natur levande och kräver att förändringar ständigt genomförs. Insikten är att vi alltid kan göra mer och bättre. Vi har märkt att det leder till en rad fördelar. Till exempel minskad användning av resurser, minskad avfallsproduktion, lägre kostnader för avfallshantering och bättre kontroll av risker. Men den stora vinsten är givetvis att vårt gemensamma livsutrymme blir mindre utsatt. Insikten är att vi faktiskt kan göra något åt klimatproblemen. Inget enskilt företag kan rädda planeten men om fler och fler anstränger sig så kan vi vända utvecklingen. Det är moraliskt förpliktigande, inte minst gentemot kommande generationer. Idéerna bakom det hållbara och goda företaget handlar också om konkurrenskraft. För det kommer bara att bli mer och mer uppenbart att de företag som har miljön i tankarna är också de som i framtiden blir långsiktigt lönsamma. Hållbarhetsperspektivet är på väg att bli en förutsättning för att kunna göra affärer och det är en utveckling vi hyllar. Tänka hållbarhet sitter i våra distribuerande gener. Dessutom tycker vi att det är roligt och stimulerande att uppleva de goda resultaten. För oss som företag är miljöarbetet idag lika naturligt och nödvändigt som att förbättra det ekonomiska resultatet. Apropå ekonomi var åter igen ett bra år, men ganska tufft då också vi drabbades av den världsomspännande finansiella krisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Trots det ökade omsättningen och vår teori är att det vi gör är så unikt att vi klarar av att leverera goda resultat även i svåra tider. Just att vi når ut till hela Sverige över natten och är framme före är något väldigt speciellt. Det är vi ensamma om att kunna erbjuda. Därför ser vi framför oss många fler goda morgnar för en god miljö. Godmorgon Sverige. Kort och gott är det vad vi erbjuder. Att det går så bra för MTD beror på hårt arbete och att vi når hela landet över natten så att människor får sin tidning till frukost. Som VD vill jag alltid kunna berätta om fantastiska resultat och framgångar. De senast tre åren har varit kämpigare, men vi har trots allt klarat oss riktigt hyfsat. Lågkonjunkturen har påverkat och påverkar oss. Men många tecken tyder på att det snart kommer att vända uppåt igen. Vi är beredda på det mesta. Organisationen är vältrimmad och vet vad som gäller. Vi har också ett antal nya projekt och idéer på gång som vi hoppas mycket på. Satsningen på industriell post kommer att leda till ett antal nya affärer på ett för oss nytt segment på marknaden. Mycket spännande och utmanande. Inför 2009 hade vi stora förväntningar på en ökad omsättning och därmed ökad ersättning till utbärningsföretagen genom större volymer. Det blev en ökning, men inte så stor som vi hade hoppats på då vi också drabbades av krisen. Framför allt tappade vi volym på grund av att flertalet av våra tidskriftskunder tappade upplagor, men också på att några uppdrag helt enkelt upphörde att existera. Några viktiga siffror. Nya och utökade uppdrag fick kompensera tappad volym. Till vår stora glädje fick vi tillbaka Svenska Spel som startade den 1 mars. Dessutom utökade vi distributionen för Hemmets Journal till att gälla cirka två tredjedelar av upplagan. Omsättningen ökade till 220 miljoner kronor (från 211,4) och skedde framför allt inom affärsområdet Spel tack vare Svenska Spel. För Privat minskade omsättningen för första gången, vilket berodde på tappade upplagevolymer hos kunderna. På Gods-sidan blev det en viss ökning både för Läkemedel och Fjärrgods. Ersättningen till utbärningsföretagen ökade till 121,6 miljoner kronor (från 114,4). Resultatet blev 5,6 miljoner kronor (från 9), vilket innebär en nettomarginal på i jämförbara tal 2,9 % (från 4,8 %). Lars Callenfors VD Styrelsen föreslår till bolagsstämman en utdelning på 5,6 miljoner kronor (från MTD KB). Fördelningsnyckel är som vanligt inte ägarandel, utan hur stor volym i form av ersättning som respektive utbärningsföretag och region har distribuerat åt MTD. Dessutom har MTD AB under hösten 2009 gett en utdelning på 7,2 miljoner kronor. Om det kommande året. Vår ambition för 2010 är en omsättning på 230 miljoner, vilket innebär en nettoökning på cirka 5 %. Ökningen kommer i huvudsak att ligga på affärsområdena Privat och Press/Spel. För Privat räknar vi med att få med ytterligare ett par titlar i vår utbärning, vilket gäller både vårt oadresserade som adresserade koncept. Däremot är planen att höja den totala ersättningen till utbärningsföretagen med hela 10 %. Det innebär ett lägre resultat för 2010 då mervärdet läggs på en höjning av ersättningen. Vi har som vanligt ett starkt grepp på kostnadssidan och räknar inte med några större ökningar av kostnaderna även fast omsättningen ökar en hel del. Fjärrkostnaderna kommer att öka något beroende på nya uppdrag. Däremot ser vi att omkostnaderna blir något lägre jämfört med msek msek Omsättning per affärsområde MTD-Privat MTD-Press Omsättning MTD-Spel MTD-Gods Omsättning, ersättning UTB samt resultat Ersättning UTB mål 2010 SAM-Fakturering Resultat mål

3 ETT BÄTTRE MarknadSLÄGE. TON Miljöcertifiering ISO Utsläpp till luft från kunders transporter: Det går att förändra och tänka nytt. Vi ska se till att antalet ton ständigt ska bli färre. MTD-Privat. Frukost som även ger näring för hjärnan. Att MTD-Privat är en uppskattad tjänst bland våra kunder, förlagen, vet vi sedan tidigare. Men kanske ännu mer uppskattad är den bland alla de prenumeranter som varje morgon, lagom till frukosten, i ur och skur får sin efterlängtade tidning i brevlådan före klockan Att läsa tidningen på morgonen är fortfarande en otroligt stark vana hos väldigt många människor. Även i vår digitala tid är doften av trycksvärta en signal om vad som är riktigt viktigt. Känslan i att bläddra i en tidning kan inte en dator slå. Men självklart påverkade lågkonjunkturen våra kunder inom MTD-Privat. Enstaka utgåvor ställdes in och upplagorna minskade. I slutet av året så bröts den negativa trenden och vi såg återigen stigande upplagor. Den trenden och optimismen tar vi med oss under Vi packade under året flera stora kampanjutskick för ATG. De korta ledtiderna och snabba korrigeringar av materialet är vår styrka på den här kanten. Samtidigt får vi i ett tidigt skede kontroll på flödet vilket är bra inte minst ur ett kvalitetsperspektiv. MTD-Press. I en butik nära dig. Tillsammans med morgontidningen når vi också ca återförsäljare över hela landet också det före klockan Här bestämmer våra kunder vilken dag man vill nå ut och ha som sin utgivningsdag. Hos oss kan du välja veckodag och inte vara styrd till förutbestämda dagar. Ytterligare ett exempel på hög servicegrad. Vi utför själva den fysiska distributionen men inom tjänsten Samfakturering också allt från upplageutstyrning till förlagsredovisning. Vi kallar helt enkelt den totala tjänsten för SAM. Om vi särskilt ska nämna tre områden för 2010 så är det fortsatta kvalitetsförbättringar, miljöcertifiering och utbärning av Industriell post. I skrivande stund har vi det bästa kvalitetsläget någonsin. Vi lyckades också sänka den genomsnittliga reklamationsnivån från 0,16 % till 0,13 %. Ett stort tack till alla som är involverade i hela distributionsapparaten vars engagemang gör det möjligt. Eftersom vi från 2010 byter system för att mäta reklamationer, kommer vi i början av 2010 att sätta upp nya tuffa kvalitetsmål för året. Ett nytt spännande område för oss är utbärning av Industriell post, det vill säga datorframställd post som printas i stor mängd. Under 2009 har vi drivit ett projekt för att ta fram ett upplägg både vad gäller IT-system och transportsystem. MTD har formellt blivit postoperatör och vi sätter igång postverksamheten under Utveckling och förändring. På IT-sidan gjorde vi för AXEL-systemet en virtualisering av driften, vilket innebär att vi blir mer flexibla vad gäller kapacitet. I AXEL deltar nu över hundra olika tidningstitlar. Det är också skälet till att vi under 2010 kommer att fokusera än mer på säkerhetsfrågor. Vi har gjort en kravspecifikation för ett nytt administrativt system för bland annat lösnummeraffären för morgontidningar. Nuvarande system, DOFT, togs i bruk 1992 och har genom åren fungerat mycket bra. Problemet är snarare en bristande flexibilitet samtidigt som vi behöver ett system som klarar att hantera alla externa distributionsuppdrag. Ett slutgiltigt beslut om en nyutveckling kommer att tas våren På ägarsidan har det skett en förändring då Tidningsutgivarna har utgått ur ägarkretsen. När MTD bildades blev TU en av ägarna för att tillgodose att samtliga svenska morgontidningar, åtminstone indirekt, skulle vara ägare i MTD. I och med den regionala utvecklingen bland utbärningsföretagen och att TU till viss del ändrat sin roll, var samtliga parter överens om att TU skulle lämna ägarkretsen. Det pågår nu diskussioner om att bredda ägandet till några fler distributionsbolag inom branschen. Framåt! Vi har stora förväntningar på Det verkar som att upplagetappet bland våra tidskriftskunder har minskat. Det tillsammans med nya uppdrag och förhoppningsvis nya områden gör att den distribuerande framtiden ser väldigt ljus ut. Vi tycker också som sagt att det är både spännande och tillfredsställande att vi från och med nu är miljöcertifierade enligt ISO För oss är det självklart att ständigt minska vår miljöpåverkan och det arbetet tänker vi fortsätta med. Stockholm i mars 2010 Lars Callenfors Rickard Lagesson Marknad Glädjande är att uppdraget för Egmont, Hemmets Journal, växte kraftigt under året. Under tidiga hösten genomfördes två större expansioner. Något som har lett till att vi nu distribuerar cirka exemplar av Hemmets Journal varje onsdag. Förhoppningen under 2010 är att utöka detta uppdrag ytterligare. I slutet av året blev det också klart med en helt ny kund. ST-Press som är medlemstidning för fackförbundet ST blir morgontidning i början av Tidningen utkommer 16 gånger per år med en upplaga strax över exemplar. Ambitionen är att under 2010 få ytterligare ett antal uppdrag. Vi vet att vi har ett bra erbjudande och kan med självförtroende vända oss till presumtiva kunder. Ganska ofta kan vi ta bort ordet presumtiva från våra papper Sedan tidigare distribuerar vi Computer Sweden, Ny Teknik, ATL, Land Lantbruk, Kyrkans Tidning, Hemmets Vecktidning, Travronden, Läkartidningen, Dagens Samhälle, The Economist och International Herald Tribune. MTD-Spel. Oddsen på rätt sida igen. Svenska Spel är som sagt tillbaka som kund hos. Något som vi känner stor glädje över men också en enorm stolthet. Från och med den 1 mars så besöker vi Svenska Spels ombud minst två gånger per vecka. Med vår snabbhet så kan bland annat programblad för oddset, som blir klara under eftermiddagen, finnas hos alla ombud i Sverige morgonen därpå före klockan Det kallar vi hög servicegrad! För ATG fortsatte vi distributionen i det vi kallar vårt snabbflöde. Ett flöde som bygger på produkterna räknas upp lokalt hos våra regioner och sampackas med morgontidningarna. Effektivt då produkterna kan lämna tryckeriet oadresserade för att lokalt hoppa in i rätt paket och distribueras tillsammans med morgontidningarna till ombudet. I slutet av februari blev det förlovning inom kungahuset. Något som ledde till att MTD-Press sattes ordentligt på prov men också visade på styrkan för affärsområdet. Med hjälp av MTD blev Allers Förlag först ut med en specialutgåva av Svensk Damtidning. Tidningen med namnet Förlovningen var ute i butik redan 2 dagar efter förlovningen. Tillsammans med MTD, landets utbärningsbolag och dess tidningsdistributörer nådde Allers Förlag ut till drygt återförsäljare på rekordtid. En tjänst som MTD är ensamma om att kunna erbjuda. Vad detta kan innebära för 2010 då det stundar bröllop får vi berätta om nästa år. MTD-Gods. Vi når och tar oss över hela Sverige. Vi klarar snabba leveranser, över natten, till fasta mottagare och är på plats före klockan Det är styrkan med MTD-Gods. Vi distribuerar läkemedel i stora delar av Sverige till apotek åt Tamro. Ett uppdrag som ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Ett annat stort uppdrag är att vi transporterar material åt Itella till framför allt olika kommunkontor. Unionen anlitar oss för distribution av internpost. Vi levererar också bilagor för ibladning i morgontidningarna till tidningstryckerierna på olika håll runt i riket på uppdrag av Dagspress Direkt och deras kunder. Att ta till vara på synergier gör att vi utför godstransporter till konkurrenskraftiga priser, men samdistributionen gör också att vi minskar den totala miljöpåverkan från transporterna. 4 5

4 Logistik och miljö. Industriell post är ytterligare ett ben för oss att stå på. Industriell post är något vi den senaste tiden har tittat närmare på. Vi tror att det finns en stor potential att skapa nya affärer inom ett område där vi tidigare inte har verkat. Industriell post printas och kuverteras i större mängder hos ett tiotal så kallade Printshoppar, med effektivitet, hög IT-kunskap samt korta ledtider som signum. Totalmarknaden för brev minskar något men den industriella posten ökar i volym. Merparten är B-post och väger högst 20 gram. Printningen av breven kan ske i gångordning för våra tidningsbud, vilket innebär att vi minimerar sorteringsarbetet. Med tanke på vår goda hushållstäckning är vi övertygade om att det finns en stor marknadspotential. Vår analys är att det också finns ett stort intresse på marknaden för en ny postoperatör i större skala, framför allt om man kan erbjuda en hög hushållstäckningsgrad. Posten stora dominans i hela Sverige bara väntar på att utmanas! Vi blir givetvis en uppstickare i sammanhanget men litar på att vi har mycket att tillföra. En annan konkurrent är Bring Citymail som täcker storstadsområdena, och med en hushållstäckning om 54 % har 15 % av marknaden för industriell post. Dessutom finns det ett antal mindre postoperatörer som bedriver verksamhet inom mindre geografiska områden, dom svarar för en marknadsandel om under 1 %. Vi har arbetat fram ett färdigt upplägg för industriell post i detalj, både vad gäller IT-system och transportsystem. Allt kommer att dra igång under 2010 och vi är mycket förväntansfulla. Vi hoppas och tror att marknaden ser fördelarna med nya tankar och initiativ. MTD blev officiellt postoperatörer den 14 december MTD håller på att teckna ett avtal med Svensk Adressändring (SvaAB), vilka förmedlar uppgifter om vilka adressater som har anmält eftersändning, lagring etcetera. (En liten parentes är att SvaAB ägs av våra blivande konkurrenter Posten och Bring Citymail). Vi håller på att teckna avtal med Fria Postoperatörers Förbund för att få tillgång till postboxar. Nya utmaningar är alltid efterlängtade. När det händer något nytt så är det som om hela organisationen får en vitamininjektion. Vi lär återkomma med rapporter om TON hur det går Ett förändringens år för vår terminal. Under året har ökade volymer, främst genom att Svenska Spels produkter har tillkommit, lett till att vi har skaffat en ny modern produktionslina. Med denna kommer MTD även kunna möta framtida utmaningar för nya kunder på ett effektivt sätt. Det har under året fokuserats mycket på att utarbeta rutiner och ställa om produktion, för att på så sätt möta kunders önskemål om att få ut produkter med kort varsel. Med 2009 som förändringens år, har terminalen med nyinvesteringar och nya rutiner, också fått en bättre arbetsmiljö. Vid terminalen har vi även byggt upp en omfattande plock och packverksamhet för budhjälpmedel där Premo köper tjänsten av MTD istället för att använda egna lokaler och egen personal. Transporterna fanns ju sedan tidigare på plats och vi upplever att övergången har fungerat mycket väl. Kanske kan vi hjälpa även andra med liknande uppgifter? Skanning tillhör framtiden. Förra året slutfördes en förstudie kring skanning i vår verksamhet, där vi tog fram ett upplägg för framtiden. När vi startade distributionen av Svenska Spel så implementerades en liten del av detta upplägg. Vi ser nu flera potentiella uppdrag som kan komma att startas upp med krav på skanning, och ligger redo att införa detta relativt snabbt, tack vare det förarbete som har genomförts. Färre tomma fjärrtransporter. Vi arbetar oavbrutet med att effektivisera våra transporter, både av ekonomiska skäl och ur miljösynpunkt. Bland annat genom att se till att våra bilar hela tiden är dimensionerade för uppdraget samt att antalet tommil hålls nere genom att aktivt söka nya transporter på orter där tommil finns. Detta görs tillsammans med våra åkare samt regionerna i aktuella områden. I april kommer vi att titta över sommaren och se om vi kan hitta lösningar på vårt nät utifrån att volymerna minskar drastiskt och då särskilt i juli månad. Vi kommer i detta arbete att ha en dialog med regioner där vi ser att vi kan spara pengar genom ankomst på annan tid än normalt. Nu är vi miljöcertifierade. Det var dags att genomföra certifieringen. Att miljöfrågorna har hamnat i fokus är bara positivt för branschen. Särskilt de senaste två åren har vi noterat en rad förändringar vad gäller omvärldens syn på miljön. Våra kunder har i större utsträckning än tidigare förhört sig om vår inställning och hur vi agerar. Samtidigt har vi i större upphandlingar till vår stora glädje noterat att miljöfrågor fått allt större betydelse. Vår tes, som vi inte är ensamma om, är att det hållbara företaget är det enda hållbara. Sedan många år satsar vi intensivt på miljöfrågorna och nu fortsätter det engagemanget. För att vara konkurrenskraftiga även ur ett miljöperspektiv så tog vi på försommaren 2009 beslutet att göra en miljöcertifiering enligt standard ISO Den faktiska certifieringen blev klar i slutet av februari En certifiering är ett bevis på att företaget har ett fungerande ledningssystem för sitt miljöarbete. Grunden är företagets miljöpolicy, att företagets miljöpåverkan är utredd och att mål har satts upp för att minska denna påverkan. Certifieringen sker genom att en utomstående revisor kontrollerar miljöarbetet och säkerställer att alla miljöledningssystemets beståndsdelar uppfylls. Det är inte bara MTD:s egen verksamhet som blir certifierad, utan även våra ägares verksamheter. En av MTD:s ägare, Tidningstjänst, blev certifierade under hösten Ytterligare tre ägare, Prolog, Tidningsbärarna och VTD, kommer att certifieras under Övriga förväntas att komma efter under En bra miljö är bra för alla. Fler och fler inser att det verkligen är så och det är själva förutsättningen för att mänskligheten ska kunna göra något åt till exempel den globala uppvärmningen. Vi drar vårt strå till stacken och tänker fortsätta att göra det med ambitionen att ständigt minska vår miljöpåverkan. Miljöcertifiering ISO Utsläpp till luft från tjänsteresor: Det går att planera bättre. Förändrade beteenden leder till smartare tjänsteresande. Håkan Grundström Logistik 6 7

5 Bättre och bättre IT-tjänster. Kvalitet är en färskvara. Ekonomisk noggrannhet. En ännu tryggare AXEL att luta sig mot. Vi har nu fler än 100 tidningar, morgontidningar och tidskrifter, som upptäckt fördelarna med att ha en central funktion för informationshantering mellan tidningar och utbärningsföretag. Tack vare den modernisering som genomfördes under 2009 med virtuella servrar, kan vi nu växa utan att behöva tänka på kapacitet och investeringar i förnyad hårdvara. Det känns mycket bra. Under 2010 kommer vi att arbeta med ytterligare förbättrad säkerhet i våra AXEL-system. Ett centralt inslag är att bygga en reservanläggning som tas i bruk under Trygghet är nyckelordet. Inom ramen för AXEL-konceptet arbetar vi också med att ta fram förutsättningarna för utbärning av Industriell Post. Därför har vi arbetat fram en modell för hur det rent praktiskt skall lösas. Under 2010 kommer vi att ta fram en detaljerad kravspecifikation för att kunna testa konceptet i större skala. Projektet inrymmer stora utmaningar. MTD kommer bland annat att ha ett register över samtliga utdelningsbara adresser. Vi kommer också att få information om eftersändningar och lagring från Svensk Adressändring AB. Vår lösning handlar om att få posten sorterad i den ordning som tidningsbudet ska gå, men där man även har tagit hänsyn till adressändringar. Miljöcertifiering ISO Förbrukning av kontorsmaterial: Det går att strukturera annorlunda. Inte slösa på material och återanvända så mycket som möjligt. TON En enda DOFT är på gång tog vi fram en kravspecifikation över ett nytt distributionssystem för lösnummer försåld upplaga och för MTD:s leveranser. Det rör sig om cirka leveranser från morgontidningarna och cirka leveranser från MTD till butiker och andra mottagare per månad. Om det blir ett nytt distributionssystem, vilket allt talar för, kommer vi att rationalisera administrationen ytterligare. Det innebär att dagens fyra olika DOFT-system kommer att ersättas av ett, och de olika administrativa uppgifter som utförs på flera ställen kommer att utföras av en huvudman. Preliminärt räknar vi med att det nya systemet kommer att driftsättas hösten Nu utvecklar vi PreServ. PreServ är ett samarbete mellan de olika pressgrupperna, Kvällstidningarna, Tidsam, Interpress och Morgontidningarna (via MTD). Traditionellt har vi i hög grad marknadsfört oss mot de olika kunderna/återförsäljarna. Det vi nu har märkt är att de större kedjorna i högre utsträckning än tidigare har inflytande på sortiment, IT-system, leveranser, ägaröverlåtelser, avtalsfrågor etcetera. Inom PreServ har vi beslutat att utveckla rutiner för att kedjorna lättare, via den pressgemensamma kunddatabasen, ska kunna uppdatera information för sina butiker. Tanken är att få mer och mer tillförlitlig information om den enskilda butiken och att underlätta vid butiksöverlåtelser. Under 2010 kommer Pressbyrån att vara först med de nya rutinerna. Jan Sebenius IT Pelle Lönn Kundsupport Örnsköldsvik: Nils-Göran Nyberg, AnnaCarin Lindgren, Kristina Persson och Karin Näslund. Helsingborg: Håkan Rudberg. Visby: Anders Wedin och Ken Rohnström. Varje dag är viktig. Varje initiativ räknas. Varje förbättring gör nytta. Vi är ständigt fokuserade på att förbättra det vi gör. Vår strategi är att varje dag möta och helst överträffa kvalitetsmålen. För vi vet att vi aldrig är bättre än vår senaste prestation. För 2009 visade vi återigen på stora kvalitetsförbättringar. Genomsnittet för MTD-Privat blev till slut 0,13 %, (förra året 0,16 %), vilket återigen blev det bästa resultatet någonsin. Antalet återkommande reklamationer minskade med hela 57 %. Under MTD-Galan fick Örnsköldsvik och Visby ta emot pris för bästa region. Det gick helt enkelt inte att skilja dem åt. Helsingborg knep priset för bästa förbättring. Dessa tre regioner från tre olika utbärningsbolag får därmed representera framgången för Att lyckas så bra med att förbättra kvaliteten kan vi tacka många människor för. Viljan och förmågan måste finnas på alla nivåer i hela vår bransch. Därför vill vi ge ett stort tack från MTD till kundtjänstpersonal, packsalsmedarbetare, och alla andra som arbetar i vår bransch, samt inte minst till alla nattens hjältar tidningsbuden. Från och med 2010 går vi äntligen över till Regionreklamationer på Privat-titlarna. Det innebär att vi får möjlighet att redovisa de reklamationer som tas emot lokalt för våra kunder och att det mörkertal vi dragits med tidigare försvinner. Den stora vinsten ligger i bättre möjligheter att följa upp reklamationer, vilket i sin tur ger underlag för ytterligare förbättringar. Vi kommer före sommaren att besöka samtliga regioner för att tillsammans förklara, analysera och utvärdera varför vi har gått över till regionreklamationer. Dessutom ska vi då gå genom de nya uppsatta kvalitetsmålen för kunderna och gemensamt med regionerna se hur vi ska nå dem. Kan vi överträffa dem igen? Som sagt, kvalitet är en färskvara. Vi är övertygade om att även 2010 rent kvalitetsmässigt kommer att bli riktigt bra. Svenska Spel är tillbaka. Efter 3 års frånvaro från MTD så skapades ett nytt upplägg för Svenska Spel med betydligt högre krav på informationsflödet. Allt för att ge regionerna de bästa förutsättningarna för att klara av uppdraget med en suverän kvalitet. Vi törs lova att Svenska Spel har märkt av förbättringen. Kanske är det tydligaste tecknet att Svenska Spels kundtjänst har dragit ner på antalet arbetade timmar eftersom antalet telefonsamtal är mycket färre än tidigare! Ibland uppstår oväntade men glädjande resultat. Det är klassiskt ekonomiskt tänkande. När tiderna är besvärliga så är det givetvis extra viktigt att vara om och kring sig. Något vi genom åren alltid har varit bra på är att hålla nere kostnaderna och det har vi prioriterat ännu mer i samband med lågkonjunkturen. Det är också ett sätt att förbereda företaget och vara starkt när tiderna bli bättre. För det kommer bättre tider. Efter nergång så kommer uppgång, det är så nära en naturlag det går att komma. Sedan är det givetvis omöjligt att veta hur lång och djup svackan blir Hur det än blir så är vi redo och har de ekonomiska muskler som krävs. Kostnadssidan, finansnetto, kundförluster. Vi lyckades sänka våra fjärrkostnader för vårt fasta nät. Däremot ökade de rörliga fjärrkostnaderna och det hänger samman med ökade och/eller förändrade kunduppdrag. Totalt sett blev det därför en viss ökning. Omkostnaderna blev något högre beroende på en omstrukturering på personalsidan. Finansnettot blev betydligt mindre för 2009 än jämfört med föregående år huvudsakligen beroende på det allmänna ränteläget. Men även på grund av att vi under 2008 hade ett extremt högt finansnetto. Finansnettot för 2010 förväntas bli ytterligare lägre, i första hand beroende på ett minskat eget kapital i bolaget. Mycket glädjande är att vi som vanligt inte har några kundförluster eller osäkra fordringar, vilket hänger ihop med att vi till mycket stor del arbetar med en över tiden fast kundkrets. Rutin att förbättra våra rutiner. En annan sak vi genom åren har fokuserat mycket på är att kritiskt granska våra rutiner och förbättra dem. Till exempel har vi nyligen flyttat ut vår fakturering till linjen för att minska administrationen och minska risken att kunder inte faktureras. Elisabeth Liverfalk Ekonomi 8 9

6 Årsredovisning En tydlig affärsidé. Här nedan redovisas en kortfattad årsredovisning. Hör av dig till oss om du vill ha en mer utförlig version. Resultaträkning (kkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Ersättning UTB Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter/kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Ersättning UTB = den ersättning som MTD betalar till utbärningsföretagen/tidningarna för att sköta den lokala distributionen/ utbärningen av de produkter som MTD förmedlar. Balansräkning (kkr) Likvida medel Övriga oms.tillgångar Anläggningstillgångar S:a tillgångar Kortfristiga skulder Eget kapital S:a skulder och Eget kapital Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Tidningsutgivarna Inga 252 Flerårsjämförelse Nettoomsättning Balansomslutning Antal anställda Soliditet Vinstmarginal Avkastning på EK ,91 2,4 48, ,88 2,6 58, ,7 4,3 44,7 Våra ägare. MTD ägs till lika stora delar av utbärningsföretagen Tidningstjänst (TAB), Premo, Tidningsbärarna (TB), Västsvensk Tidningsdistribution (VTD), Svensk Morgondistribution AB (SMD) och Prolog KB. Verksamheten drivs i ett kommanditbolag, där MTD AB är komplementär. MTD AB och MTD KB har för övrigt samma ägare. Vår styrelse. I styrelsen (i både MTD AB och MTD KB) ingår en representant från varje ägare samt bolagets VD. H Inge Gyllin, ordf Joakim Sundh Premo KB Per B. Eld VTD KB Ingemar Stenson Tidningsbärarna KB Leif Persson Tidningstjänst AB Olof Nyberg SMD AB Johan Lundin Prolog KB Lars Callenfors VD Våra styrelsesuppleanter; Anders Lamberthz Premo KB Hans Glenberg VTD KB Sverker Andersson Tidningsbärarna KB Hans-Ola Bodin Tidningstjänst AB Lars Nordqvist SMD AB Curt Andersson Prolog KB ,8 3,3 35, ,28 7,5 80,9 MTD:s styrelse, överst fr. vänster: H Inge Gyllin, Joakim Sundh, Leif Persson, Per B. Eld, Olof Nyberg, Ingemar Stenson, Johan Lundin och Lars Callenfors. Vårt Marknadsråd. För marknads- och produktionsfrågor finns ett Marknadsråd med ledamöter från utbärningsföretagen och MTD. Dessutom deltar en av TAB:s underentreprenörer. Anders Lamberthz Premo KB Hans Glenberg VTD KB Sverker Andersson Tidningsbärarna KB Hans-Ola Bodin Tidningstjänst AB Nils-Göran Nyberg SMD AB Benny Göransson Prolog KB Janne Jansson NTM Distribution AB Rickard Lagesson MTD Pelle Lönn MTD Lars Callenfors MTD Vår verkställande ledning. MTD:s ledning består av: Verkställande direktör: Lars Callenfors Marknadschef: Rickard Lagesson Logistik: Håkan Grundström Kundsupport: Pelle Lönn IT: Jan Sebenius Ekonomi: Elisabeth Liverfalk Några viktiga personalförändringar. På ekonomisidan har vi ersatt två deltidstjänster som redovisningsassistenter med en heltidstjänst som redovisningsekonom. På Terminalsidan har vi på grund av långtidsfrånvaro och mycket packningsarbete åt våra kunder på spelsidan, hyrt in arbetskraft från bemanningsföretag. I slutet av året gjorde vi en organisationsförändring för att åstadkomma en personalminskning och skapa en bättre balans av arbetsuppgifter. Förändringen innebar att vi delade Logistikavdelningen i två delar. Den ena, Logistik, har ansvar för våra fysiska transporter samt Terminaler. Ansvarig chef är Håkan Grundström. Den andra delen, Kundsupport, hanterar det löpande informationsflödet, med Pelle Lönn som chef. I början av 2010 anställdes Thomas Andersson. Han var tidigare försäljningschef på bland annat Nässjötryckeriet AB och Elanders Sverige AB. Thomas ska arbeta som projektledare för projektet Industriell Post. Vi har 20 anställda, varav 5 är kvinnor. Samtidigt som vi distribuerar morgontidningar så kan vi ta med annat gods. Det är i all enkelhet vår affärsidé. En klar vision. MTD ska vara den ledande distributören inom de områden där vi arbetar. Stor, större, starkare. MTD:s definitiva styrka är: Leverans av mindre försändelser över natten till många adresser i hela Sverige i jämna kontinuerliga flöden. Vår marknad är drygt 170 mil lång. MTD har distribution över hela Sverige. Vi transporterar godset till huvudorten på respektive region och där tar utbärningsföretagen/tidningarna vid och sköter den lokala spridningen. Vi kör sammanlagt cirka mil per natt. Det är fler än tidningsbud som i hela Sverige bär ut över tre miljoner morgontidningar. Vi levererar varje natt tidningar till cirka tidningsåterförsäljare. 40 regioner. Våra utbärningsföretag som samtidigt är våra ägare är i sin tur uppdelade på 40 regioner. 46 knutpunkter. MTD:s fjärrnät distribuerar aktuella produkter till 46 knutpunkter runt om i landet, där utbärningsföretagen/ tidningarna tar vid och sköter den regionala/lokala distributionen. Våra transporter. MTD har inga egna transportfordon utan köper alla tjänster från åkare. Vi anlitar många åkerier, men huvuddelen av transporttjänsterna köps från fem-sex åkerier. Två terminaler. MTD har terminaler i Stockholm och Jönköping för packning, omlastning och lagring. Vi tillhandahåller också depålagring på ytterligare ett antal orter

7 BJÖRKMAN & MITCHELL AB FOTO: PAWEL FLATO MTD MorgonTidningsDistribution Hantverkarvägen 2, Norsborg Telefon Fax

Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar.

Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar. Årsberättelse 2008 samt verksamhetsbeskrivning Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar. Det vi har lyckats med är att

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt

Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt Alltransport 2008 Ingenting är omöjligt Innehållsförteckning Inledning 1 VD har ordet 3 Bygg & Anläggning 5 Fjärr & Distribution 7 Tank & Miljö 9 Ledningsgruppen 11 Styrelsen 12 Fallmans Åkeri 13 Sanero

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt.

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt. Nr 43 - juni 2006 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Kortare väntetid hos TAB Kunderna fortsätter att var nöjda med TAB. Det visar svaren från den kundenkät som varje år sänds ut till kunderna tidningsföretagens

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne Årsredovisning

Länsförsäkringar Skåne Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Skåne Årsredovisning 2013 Året i siffror Företag - verksamheten 2013 Mkr 2013 2012 Förändring Sakpremier 546 531 2,9 % Skadekostnader 397 522-23,8 % Liv - premiedragande bestånd 798

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 Design: Brand Direction. Original: In Time. Tryck: Majornas Grafiska Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2014 i korthet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

TABLOIDEN. Allt om nya bilen. Foto: Göran Persson. Ät rätt på jobbet. Har du koll på din pension? Sista dan på jobbet

TABLOIDEN. Allt om nya bilen. Foto: Göran Persson. Ät rätt på jobbet. Har du koll på din pension? Sista dan på jobbet T A B Posttidning B Nr 55 APRIL 2010 Foto: Göran Persson SIDAN 4 5 Ät rätt på jobbet SIDAN 7 Har du koll på din pension? SISTA SIDAN Så här ser den ut den nya distributionsbilen som kommer att användas

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Posten Årsredovisning 1998

Posten Årsredovisning 1998 Posten Årsredovisning 19 19 i korthet Postkoncernens rörelseintäkter ökade under 19 med knappt 4 procent och uppgick till 24 359 Mkr (23 424). Koncernens resultat 19 efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter. ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Året 2012. 18 Redo för cloud? 19 Separat upphandling av systemintegration

Året 2012. 18 Redo för cloud? 19 Separat upphandling av systemintegration Året 2012 Året 2012 Innehåll 4 vd har ordet 6 en kort sammanfattning 8 året i korthet 10 året som kommer 11 tidens tendenser 12 Tidsaxel 14 vår utmaning 16 ny försäljningsorganisation 18 cloudtjänster

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

Innehåll. Volati i korthet 6. Vd-ord 8. Affärsidé 11. Filosofi 12. Rundabordssamtal 16. Från ax till limpa Tornum 20. Dotterbolagen 27.

Innehåll. Volati i korthet 6. Vd-ord 8. Affärsidé 11. Filosofi 12. Rundabordssamtal 16. Från ax till limpa Tornum 20. Dotterbolagen 27. 2009 2009 Innehåll Volati i korthet 6 Vd-ord 8 Affärsidé 11 Filosofi 12 Rundabordssamtal 16 Från ax till limpa Tornum 20 Dotterbolagen 27 Corroventa 28 Olmed Ortopediska och Team Ortopedteknik 32 Sandberg

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

UNIFLEX AB ÅrSredoviSNiNg 2014

UNIFLEX AB ÅrSredoviSNiNg 2014 UNIFLEX AB Årsredovisning 2014 innehållsförteckning Uniflex i korthet 1 VD HAR ORDET 2 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 3 AFFÄRSMODELL 4 MARKNADEN 6 PERSONAL 8 PROCESSER OCH IT 10 VARUMÄRKE 11 ORGANISATION

Läs mer