Vi når hela Sverige över natten och är framme före Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar."

Transkript

1 Årsberättelse 2008 samt verksamhetsbeskrivning Vi når hela Sverige över natten och är framme före Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar.

2 Det vi har lyckats med är att i god tid både bromsa och gasa. Att vi Det är intressant att se hur saker och ting förändras över tiden. När jag för ett år sedan sammanfattade 2007 så gjorde jag det med tunga tangentnedslag. För andra året i rad hade vi haft ett år som var sämre än föregående år. Lägg därtill att när jag tittade i min kristallkula så kunde jag förutse mer av tuffa tider. Men jag kunde inte drömma om att den nyligen inträffade finanskrisen skulle leda till en så djup och som det verkar ovanligt lång lågkonjunktur Nu skriver vi 2009 och tittar bakåt på 2008 och faktiskt pekar kurvorna uppåt igen för oss. Självklart kommer även vi att känna av den rådande atmosfären, men vi står väl rustade. Det vi har lyckats med är att i god tid både bromsa och gasa. Att vi tidigare befann oss i en uppförsbacke är nu, hur konstigt det än kan låta, till vår fördel. Vi har helt enkelt redan genomfört ett antal åtgärder som nu gör nytta. Framför allt har vi fokuserat på att kontrollera och hålla nere kostnaderna. Svenska Spel är tillbaka! Vår ambition för 2009 är att öka till en omsättning på 225 miljoner kronor, vilket skulle innebära en ökning på cirka 7%, trots en viss volymminskning på befintliga uppdrag. Ökningen kommer i huvudsak att ligga på affärsområdena Privat, Press och Spel. För Privat räknar vi med att få med ytterligare ett par titlar i vår utbärning, vilket gäller både vårt oadresserade och adresserade koncept. För Spel får vi tillbaka uppdraget åt Svenska Spel som vi tappade under 2006, det vill säga distribution av kuponger och reklammaterial till deras ombud. Uppdraget startar den 1 mars 2009 och avtalet gäller i första hand på tre år. Vi är mycket glada över att åter igen få förtroendet att sköta distributionen åt Svenska Spel. Vi ser att oddsen är mycket goda för att det ska gå bra För Press har vi under hösten 2008 haft en ingående diskussion med Tidsam och Interpress om distribution av tidskrifter. Det innebär att med start under våren 2009 kommer Tidningsbärarna att sköta distributionen i vissa delar av Skåne. Under 2008 ökade omsättningen till 211,4 miljoner kronor tidigare befann oss (från 202,6) och skedde inom samtliga affärsområden. På Privatsidan fick vi helårseffekter på ett antal uppdrag Bästa kvalitetsläget i vår historia. som startade under På godssidan ökade framförallt transporter av läkemedel genom att vi nu även distribuerar Planen är att höja den totala ersättningen till utbärningsföretagen med 14%. Det innebär att vi inte räknar med läkemedel till apotek i Värmland. Tidigare har vi bara i en uppförsbacke gjort det i Norrland. Ersättningen till utbärningsföretagen ökade till 114,4 miljoner kronor (från 106,9). Resultatet blev 9 miljoner kronor (från 6,7), vilket innebär en nettomarginal på i jämförbara tal på 4,8 % (från 3,8 %). msek Omsättning per affärsområde 200 är nu, hur konstigt 150 Ännu mera adresserat. 100 Styrelsen föreslår till bolagsstämman en utdelning på 50 9 miljoner kronor. Fördelningsnyckel är som vanligt inte det än kan låta, 0 ägarandel, utan hur stor volym i form av ersättning mål 2010 som respektive utbärningsföretag och region har distribuerat åt MTD. MTD-Privat MTD-Spel Lars Callenfors MTD-Press MTD-Gods SAM-Fakturering VD Under 2008 har vi planenligt ökat volymerna och förbättrat resultatet. Men framför allt har vi lagt grunden till till vår fördel. en positiv utveckling för Satsningen på adresserade tidningar har visat sig vara helt rätt. Därför fortsatte msek Omsättning, ersättning UTB samt resultat vi med att utveckla och starta resterande delar av VTD 200 i två etapper i västra Sverige. Ambitionen är att gå vidare med fler geografiska områden. 150 Dessutom har vi utvecklat arbetet med internationella 100 tidskrifter genom att vi under våren 2008 startade utbärningen av International Herald Tribune. Strax före, hösten , började vi bära ut The Economist. I skrivande stund diskuterar vi med ytterligare ett antal tidskrifter som budget också vill ha fördelen att nå hela riket över natten och före Vår förhoppning och tro är att vi snart ska kunna Omsättning Ersättning UTB Resultat knyta minst en titel ytterligare till oss. 2 3

3 någon resultatökning, utan mervärdet läggs på en höjning av ersättningen. Det leder till ett lägre resultat för 2009 med hänsyn till ovanstående, men också på grund av de särskilda satsningar som vi ska göra. Som vanligt har vi ett starkt grepp på kostnadssidan och räknar inte med några större ökningar av kostnaderna även fast omsättningen ökar en hel del. Fjärrkostnaderna kommer att öka något med hänsyn till nya uppdrag. Omkostnaderna ligger kvar på samma nivå som Rent allmänt har vi det bästa kvalitetsläget någonsin. När det gäller kvaliteten satte vi upp tre ganska tuffa mål för året, varav vi klarade två. Jag är stolt över att vi sakta men säkert blir duktigare och duktigare när det gäller kvalitetsfrågor. Det är ett mödosamt arbete som måste utföras varje dag och där inga detaljer får falla mellan stolarna. Under 2007 drev MTD tillsammans med utbärningsföretagen ett strategiprojekt där vi tog fram och förankrade en inriktning för respektive affärsområde på distributionssidan för de närmaste åren. Vår ambition är att det ska vara en levande process och enligt planen gjorde vi därför under hösten 2008 en uppföljning av inriktningen och den ligger fast. För att nå dit vi vill kommer vi de närmaste åren bland annat att satsa på miljöcertifiering, ett nytt skanningssystem, en ny lösning för bland annat hanteringen av lösnummer för morgontidningar samt ett antal nödvändiga förändringar av vår datakommunikationsväxel, AXEL. Nu ska vi bli miljöcertifierade. Miljökraven från våra kunder ökar märkbart. Därför tog vi i slutet av året beslut om en miljöcertifiering enligt ISO Målsättningen är att vi ska vara miljöcertifierade senast den sista december i år. Även bland våra ägare, utbärningsföretagen, pågår omfattande och viktiga miljöcertifieringar. En del kommer att vara klara under 2009, medan en del blir klara under Med tanke på hur många mil vi kör varje år är det självklart att vi måste ta ett stort ansvar för vår miljöpåverkan. Framåt och uppåt. På ägarsidan har det under året skett en förändring. Prolog har blivit en ny delägare. Prolog ansvarar i dagsläget för distributionen inom regionerna Västerås, Eskilstuna, Örebro, Norrtälje samt Södertälje. På alla sätt och vis känns det naturligt att Prolog tillhör ägarkretsen. De tillsätter därmed också en styrelseledamot och en suppleant var ett vändningens år. Från starten 1992 fram till 2005 steg både omsättning och resultat varje år, men därefter fick vi en liten dipp under 2006 och Under 2008 steg både omsättning och resultat igen och förväntningen är att den utvecklingen fortsätter för Vi har mycket att göra. Inget är självklart. Vi måste varje dag se till att våra kunder får vad vi har lovat dem. Men arbetar vi hårt är jag övertygad om att 2009 kommer att bli ett av våra bästa år. Det känns extra bra med tanke på omvärldsläget. Stockholm i mars Lars Callenfors, VD. Internt slog vi vad om att vi skulle vinna tillbaka Svenska Spel och så blev det också. Rickard Lagesson Marknad MTD PrivaT är vårt största affärsområde. Affärsområdet MTD Privat står sig bra även i en lågkonjunktur som den vi just befinner oss i. Närmare 35 miljoner exemplar av tidningar och tidskrifter nådde sina morgonpigga mottagare tillsammans med morgontidningarna, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Poängen med vår utbärning är naturligtvis att mottagarna får sin tidning tidigt på morgonen. Fler utländska morgontidningar. Inom vårt oadresserade koncept startade vi i maj 2008 distributionen av ytterligare en utländsk dagstidning, International Herald Tribune (IHT). Under hösten 2007 startade vi med The Economist. Det som skiljer IHT från våra övriga kunder inom det oadresserade konceptet, är att tidningen distribueras sex dagar i veckan. IHT:s prenumeranter är mycket nöjda över att få tidningen till frukost i stället för till lunch. Ett mycket lyckat projekt och det är nästan så att vi kan höra jublet från läsarna. Nu spänner vi bågen ytterligare och tror att vi under kommande år kan få med oss fler utländska dagstidningar i vårt unika distributionsnät. Sedan tidigare bär vi ut Computer Sweden, Ny Teknik, ATL, Land Lantbruk, Kyrkans Tidning, Hemmets Veckotidning, Travronden, Läkartidningen, Dagens Samhälle och The Economist. Hemmets Journal som vi distribuerar adresserat har vuxit som uppdrag under I januari startade resterande regioner inom VTD (västra Sverige) den adresserade tjänsten och vi kan nu erbjuda detta inom hela Tidningsbärarnas och VTD:s geografiska område. Målet är att under 2009 ytterligare utöka denna tjänst geografiskt. MTD Spel blir större. Inom MTD Spel fortsatte vårt uppdrag för ATG att utvecklas. Vi distribuerar numera de flesta av produkterna i det vi kallar vårt snabbflöde. Ett flöde som bygger på att produkterna räknas upp lokalt hos våra regioner och sampackas med morgontidningarna. Under 2008 genomförde vi också en mängd både stora och små kampanjpackningar för ATG. Idén är att vi erbjuder korta ledtider och även kan genomföra snabba förändringar i utskicken. Vi får på detta sätt också kontroll på flödet i ett tidigt skede vilket är bra ur kvalitetssynpunkt. För Spel blir det en relativt kraftig ökning genom det nygamla uppdraget för Svenska Spel. Under hösten 2008 genomförde Svenska Spel en upphandling av all distribution av kuponger och reklammaterial till deras ombud. Internt slog vi vad om att vi skulle vinna tillbaka Svenska Spel och så blev det också. Vi ser fram mot att åter igen bli en viktig kugge för att nå ut till landets spelintresserade. Snabba och annorlunda lösningar. Precis som för ATG handlar det om att snabbt, säkert och flexibelt göra vad som krävs. Just att det ofta är snabba beslut och att tider måste hållas gör att vi ständigt måste vara beredda att hitta nya och annorlunda lösningar på de problem som uppstår. Det trivs vi mycket bra med och är utvecklande för alla inblandade. Den avgörande anledningen till att Svenska Spel valde MTD är att vi når hela Sverige över natten. Vi drar igång samarbetet den 1 mars 2009 och avtalet gäller i första hand på tre år. Men både vi och Svenska Spel är inställda på ett längre samarbete. MTD Press klarar pressen varje morgon. Vi levererar tidningar och tidskrifter till cirka återförsäljare över hela landet före klockan på valfri veckodag det är MTD Press. Under året startade vi en rad nya uppdrag inom den tjänst vi har valt att kalla SAM. Det står för samfakturering med morgontidningar och innehåller allt från upplageutstyrning till förlagsredovisning. SAM förenklar administrationen och gör stor nytta i all tysthet. MTD Gods ser till att tidningarna får sällskap. Vi klarar snabba leveranser, över natten, till fasta mottagare och är på plats före klockan det är MTD Gods. Affärsområdet rymmer en mängd olika uppdrag. Till exempel distribuerar vi läkemedel till apotek åt Tamro i Norrland. Ett uppdrag som växte under Arbetet för apoteken ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Eftersom vi redan har gods i våra bilar så kan vi dessutom göra det till ett konkurrenskraftigt pris. Ett annat stort uppdrag är att vi transporterar datalistor åt Itella till framför allt olika kommunkontor. Unionen anlitar oss för sin distribution av internpost. En stor kund är Dagspress Direkt, vilka säljer ibladning av bilagor i närmare 100 olika morgontidningar. MTD samarbetar med Dagspress Direkt på så sätt att vi står för den fysiska leveransen av bilagorna till de olika morgontidningarnas packsalar. Nu är Annicka på marknadsavdelningen. Annicka Bring, tidigare på vår logistiksida, har förstärkt marknadsavdelningen. Annicka har en gedigen kunskap om vår produktion och vår logistik. I sin nya roll kommer hon att ha stor nytta av sin logistiska bakgrund och sin omfattande kunskap om MTD. 4 5

4 Hur ser Dagens kvalitet ut? Kvalitet är i högsta grad ett levande väsen. Det handlar om att i nuet göra rätt och inte tro att gårdagens framgångar automatiskt är dagens. Därför har vi de senaste åren lagt ner stor energi på att varje dag möta och helst överträffa kvalitetsmålen. Vi lyckas inte alltid men satsningen är överlag mycket framgångsrik. Utan att överdriva har vi blivit bättre och bättre. Men vi sitter inte nöjda, vi vet att det finns mer att göra. Våra kunder har rätt att kräva ännu mer av oss. Hur som helst, 2008 går till historien som det bästa kvalitetsåret hittills. Minskningen av antalet reklamationer under året var över 10%, och under juli månad minskade reklamationerna över 25%! Fler tuffa mål att nå. För den genomsnittliga reklamationsnivån sattes målet 0,16% (från 0,18) vilket vi nådde. För juli månad sattes målet till 0,35% (från 0,48) och där nådde vi 0,36. Mål sattes och handlingsplaner upprättades, men det är i grunden de engagerade medarbetarna i alla delar hos regionerna som gjorde det möjligt. Den del vi inte nådde ända fram med var de återkommande reklamationerna som inte minskade så mycket som vi ville. På grund av en förändrad produktmix under 2009 kommer det att bli bra mycket tuffare att klara nivåerna från 2008, men självklart har vi ändå satt upp tuffa mål. Det blir intressantare så, tycker vi. Därför vill vi återigen nå fram till 0,16% på årsbasis och 0,35% för juli. Goda förutsättningar för regionerna. För de återkommande reklamationerna har vi enats om att bryta ner månadsstatistiken till regionnivå och redovisa i fallande ordning. Vi kommer också att upprätta handlingsplaner tillsammans med de regioner som har flest återkommande reklamationer i förhållande till antalet leveranser. Vi är övertygade om att den arbetsmetoden kommer att ge resultat. Vi har tidigare bevisat att vi klarar det mesta och nu ska vi göra det igen. För MTD Press och MTD Spel blir det en nytändning då vi får med Svenska Spel i våra flöden igen. Vi har en god kvalitet på distributionen till återförsäljare. Men eftersom antalet produkter ökar ställs också nya krav på MTD att se till att regionerna får goda förutsättningar att lyckas även framöver. MTD Quality Awards. För 2008 delades kvalitetspriserna MTD Quality Awards ut för fjärde gången. Priset för bästa region gick för tredje året i rad till Linköping. De följdes av Visby på 2:a respektive Örnsköldsvik på 3:e plats. Priset till bästa förbättring gick till Södertälje. Södertälje har kvalitetsmässigt haft problem genom åren och det är därför extra roligt att se framryckningen av kringelstaden. Det bevisar att det aldrig är för sent att satsa på kvalitet. Som sagt; kvalitet är ett levande väsen. Avisera mera. Vi tar nu stora steg för att bli mycket bättre på att tala om för regionerna vad som ska distribueras till olika återförsäljare men även till andra platser. Via AXELweb aviseras varje utgivningsdag de olika produkterna och via DOFTsystemet fås information om den enskilda leveransen. På så vis går det bättre att planera sin regionala distribution. Men kanske viktigare ändå är att budet tydligt kan se på sin följesedel vad som ska distribueras. En praktisk och enkel lösning som direkt fungerar. Lyssnande och givande regionbesök. För att få en god kvalitet är det centralt att ha en ständig dialog med regionerna. Landets 40 regioner är några av våra absolut viktigaste kontaktytor. I en givande dialog kommer förslag på förbättringar och nya uppdrag. Relationer skapas som leder till ännu bättre relationer som i sin tur leder till ständig förbättring. Insikten är att allt hänger ihop och att det är många olika detaljer som måste gå i varandra för att helheten ska fungera. Våra regionansvariga Ricard Tellander, södra Sverige, och Håkan Grundström, norra Sverige, kommer under året att göra minst 50 besök runt om i riket. Vi ses! AXEL-gruppen. AXEL är namnet på vår datakommunikationsväxel, vilken är spindeln i hela vårt distributionsnät. I AXEL-gruppen finns representanter för samtliga våra ägare. Det är ett forum där vi gemensamt kommer överens om rutiner och systemförändringar. Allt för att antingen förbättra kvaliteten eller minska administrationen. MTD Quality Award Bästa region gick till Linköping för tredje gången i rad! Regionen representerades av Ulf Norrbom och Inger Lemnell. Bästa förbättring gick till Södertälje som representerades av Anneli Karlström och Seppo Vali-Tainio från Prolog. Vi som driver verksamheter som påverkar miljön har ett stort ansvar. Framtida generationer har rätt att kräva att vi är så varsamma som möjligt mot vår enda planet. Skanning av skanningsläget. Miljöcertifiering pågår. Pelle Lönn Logistik Under våren pågår en förstudie för att se var och hur skanning långsiktigt ska kunna användas för att förbättra kvaliteten och öppna upp för nya kunder. Tanken har funnits länge, men våra uppdrag har så långt inte ställt explicita krav på en skanning. Framöver tror vi dock att behovet kommer att öka en hel del. Det kanske till och med blir ett krav för vissa typer av uppdrag. Skanning av leveranser ska kunna ske vid inhämtning, vid olika hubbar i transportkedjan och vid leverans till slutkund. Beroende på typ av uppdrag kan den faktiska skanningen sedan variera. Vår ambition är att hitta en flexibel lösning som kan användas av inte bara MTD utan även av exempelvis våra regioner och åkare. Kortsiktigt kommer vi när vi startar Svenska Spel att ha implementerat en skanningslösning vid vår terminal i Eriksberg. Där kommer vi dagligen att skanna samtliga ombudsorder som kommer från Svenska Spel. Vi tror att detta bara är början och ser fram emot en spännande fortsättning. Vi känner att det finns mycket att göra och att utvecklingsmöjligheterna är större än vad vi kanske ser idag. Det viktiga i sammanhanget är att ta vara på tekniken på ett klokt sätt. Det här är något vi gillar. Många av våra kunder har i större utsträckning än tidigare hört sig för om vårt miljöarbete. Samtidigt har vi i de stora upphandlingar som pågått under hösten, och med de krav som ställts i dem, tydligt märkt att miljön nu prioriteras på ett kraftfullare sätt. Den slutsats vi drar är att det pågår verkliga förändringar i omvärlden när det gäller synen på miljön. Vad som tidigare kanske mest har varit teori omvandlas nu till praktik. Som vi har sagt många gånger tidigare. Vi som driver verksamheter som påverkar miljön har ett stort ansvar. Framtida generationer har rätt att kräva att vi är så varsamma som möjligt mot vår enda planet. Vi har därför bestämt oss för att gå snabbare fram än vi ursprungligen hade planerat. Från början hade vi tänkt se över och revidera vårt existerande miljöarbete. Men eftersom marknaden som vi ska attrahera kräver en omfattande miljömedvetenhet så tycker vi att små korrigeringar inte räcker. För att möta kraven, och för att vara konkurrenskraftiga även ur ett miljöperspektiv, har vi tagit beslutet att göra en miljöcertifiering enligt ISO standard under Vi räknar med att vara klara i slutet av året. 6 7

5 ständig utveckling av våra it-tjänster. En certifiering är ett bevis på att företaget har ett fungerande ledningssystem för sitt miljöarbete. Grunden är företagets miljöpolicy, att företagets miljöpåverkan är utredd och att mål har satts för att minska denna påverkan. Certifieringen sker genom att en utomstående revisor kontrollerar miljöarbetet och säkerställer att alla miljöledningssystemets beståndsdelar uppfylls. Tre av MTD:s ägare Tidningstjänst, Prolog och Tidningsbärarna har påbörjat en certifiering med ambitionen att certifieras under Övriga förväntas bli certifierade under Förändring för MTD Stockholm. Sedan ett antal år har MTD själva distribuerat leveranserna i Stockholmsområdet av MTD Press och MTD Spel. Vid årsskiftet tog Premo över distributionen. På kort tid har vi fått en god kvalitet och glädjande nog en uniform lösning för hela riket eftersom all distribution nu sker i UTB:s regi. Nära koll på Fjärrnätet. En viktig beståndsdel i MTD:s verksamhet är vårt så kallade fjärrnät. Det ser till att transporter från våra kunder, förlag och tryckerier når ut till 46 knutpunkter runt om i landet. Vid knutpunkterna tar utbärningsföretagen och tidningarna vid och sköter den regionala och lokala distributionen. Fjärrnätet är i ständig förändring. Det hänger ihop med rationaliseringar, nya kunder, tryckeribyten etcetera. Det nyvunna uppdraget för Svenska Spel är relativt stort och det har därför krävts nya konstruktiva lösningar. Återigen har våra transportansvariga gjort ett stort arbete. De har tagit fram lösningar som samtidigt är kostnadseffektiva. Under året har vi i en samverkan med Premo/TB/VTD hittat ett antal gemensamma besparingar och andra fördelar i våra fjärrtransporter. En utmaning i sommar. Vi planerar också att lägga om fjärrnätet under sommarperioden, då antalet produkter och leveranser sjunker markant. Historiskt har vi inte lyckats minska kostnaderna i proportion med intäkterna under denna period. För att lyckas krävs mycket mer än smärre justeringar. Det krävs också ett samarbete med regionerna då detta kan komma att påverka ankomsttiderna. Vi vet nu vad som krävs för att lyckas, så vi är milt optimistiska. Inför årsskiftet har vi tagit fram och skrivit nya avtal med de största åkarna. I de nya avtalen har vi infört regleringar för bland annat miljö- och drivmedelskostnader. Ett lönsamt samarbete. Tillsammans med Aftonbladet, Expressen, Tidsam och Interpress har vi en gemensam kundtjänst, PreServ. Under året har vi tillsammans utvecklat en ny portal för våra kunder som underlättar kontakterna när man börjar sälja tidningar, butiksöverlåtelser eller för andra ärenden. Fler samarbeten är på väg. Det finns ett stort behov av att rent generellt underlätta för återförsäljarna. Givetvis ligger det i vårt intresse att de ska kunna arbeta effektivt och vara nöjda. Mottot som styr dessa satsningar är: Det ska vara lönsamt att sälja press. DOFT och konsten att hantera lösnummer. DOFT är ett system som används av samtliga utbärningsföretag för att hantera lösnummeraffären av morgontidningar. Systemet används också för att hantera diverse externa distributionsuppdrag. DOFT har fungerat mycket väl sedan det infördes 1992, men tider och verksamheter förändras. Idag saknas den flexibilitet som krävs framöver. Sommaren 2008 beslutade vi att hitta en ny framtida lösning som hanterar lösnummeraffären, men också på ett mycket bättre sätt kan användas för att hantera alla externa distributionsuppdrag. Det gäller både befintliga men också nya potentiella uppdrag. Ett projekt startades under hösten och drivs med konsulthjälp i ett antal steg för att till slut leda fram till ett nytt system. Projektet kommer att bli omfattande därför att det inrymmer processer och olika datorsystem, både hos oss och hos våra ägare, som kommer att ersättas. Målet är att under 2009 färdigställa en kravspecifikation. Nya funktioner för AXEL. AXEL är ett kommunikationssystem för att hantera information mellan tidningar och förlag och utbärningsföretagen. Det kan vara start eller stopp av en prenumeration, en reklamation eller någon annan information som man vill lämna. Vi har enats om en ny prismodell för AXEL-tjänsten och det har lett att vi har fler än hälften av Sveriges morgontidningar, samt samtliga Sveriges utbärningsregioner, som användare av tjänsten. Dessutom arbetar vi med att införa en ny funktion som innebär att oavsett var en reklamation tas emot, på tidningens kundtjänst eller hos utbärningsföretagen, så kommer reklamationen att hanteras på samma sätt. Tidningen och utbärningsföretagen får därmed bättre kontroll över det totala reklamationsläget och vem som har orsakat reklamationen. Några av utbärningsföretagen har förändrat sina system för att åstadkomma detta, medan några företag återstår. Under 2009 kommer systemet att omfatta samtliga utbärningsbolag. Jan Sebenius IT En del av utbärningsföretagen använder Posten för reklamationsutbärning. Tillsammans med Posten har vi tagit fram ett system för att hantera informationen via AXEL på ett enhetligt sätt. Det fungerar nu i södra och västra Sverige, inom TB:s och VTD:s områden och kommer under 2009 att införas på fler områden. AXEL är ytterligare ett bevis på att samarbete lönar sig. Det är också en tjänst som vi genom åren gradvis har förbättrat. AXEL ska bli ännu säkrare Tillsammans med vår driftspartner Cygate, som tidigare hette Avinova, har vi startat ett arbete med att förbättra säkerheten och tillgängligheten av AXEL-systemet. Vi gör det med modern virtualiseringsteknik, vilket innebär att serverkraft fördelas mer optimalt mellan servrar. Såväl redundans som tillgänglighet blir avsevärt högre. Modern serverhårdvara är så kraftfull att det är möjligt att installera ett tal servrar på en och samma maskin. Med hjälp av mjukvara kan de virtuella maskinerna transparent förflyttas från en fysisk server till en annan under drift. AXEL ska bli ännu bättre. För 2009 har vi identifierat ett antal områden för vidareutveckling av AXEL. Det gäller bland annat försystemet och en förbättrad upplagekontroll. Målet är givetvis att ett redan bra system ska bli ännu bättre och mer anpassat efter den senaste tekniken. Försystemet ska in i AXEL. Försystemet utvecklades för att kunna ansluta MTD:s privatkunder till en distributionsform med morgontidningsutbärning. När systemet togs i bruk för tio år sedan var tanken att det skulle köras lokalt hos tidskriften. Efterhand har det tillkommit mer funktionalitet som ställt allt högre krav på användarna. Det har medfört ett ökat motstånd från kundernas sida att köra systemet och de vill att MTD tar över detta. Vi vill därför integrera försystemet in i det nuvarande AXEL-systemet, vilket skulle medföra kortare ledtider, förenklat underhåll en mer rationell drift. Tanken är också att det ska bli lättare för utbärningsbolagen att använda det nya försystemet för att hantera lokala distributionsuppdrag. Bättre och smidigare upplagekontroll. En arbetsgrupp med representanter från utbärningsbolagen och morgontidningarna har studerat hur vi ska få en bättre upplagekontroll. Det handlar om att se över den rapportering som sker mellan UTB och tidskrift/ morgontidning. Men också om att stämma av antalet aktiva prenumeranter på utgivningsdagen mot den information som finns hos tidningen. Enkelt uttryckt är syftet att endast bära ut tidningar till aktiva prenumeranter. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till en konceptuell lösning, vilken har testats tillsammans med Premo. Upplagekontroll har i första hand tagits fram för MTD Privat, men kan även användas av morgontidningar. Målet är givetvis att ett redan bra system ska bli ännu bättre och mer anpassat efter den senaste tekniken. 8 9

6 DeT ekonomiska läget är gott. Det som ett företag alltid kan göra är att påverka sina kostnader. Genom åren har vi varit duktiga på att pressa och hålla koll på just kostnader. Det har vi extra stor nytta av nu när tiderna är besvärliga. I företaget finns en vaksamhet och beredskap för att ta bort det som inte tillför någon nytta. De totala kostnaderna 2008 blev också något lägre jämfört med Bra finansnetto och inga osäkra fordringar. Finansnettot blev över förväntan under förra året till stor del beroende på ränteläget, men även beroende på ett antal lyckade placeringar. Finansnettot beräknas att sjunka under 2009 till följd av det allmänna läget. Som vanligt har vi inga kundförluster eller osäkra fordringar, vilket hänger ihop med att vi till mycket stor del arbetar med en över tiden fast kundkrets. Nytt och effektivare skanningssystem. Vi fortsätter att effektivisera vår egen administration och har därför under 2008 installerat ett nytt skanningssystem för leverantörsfakturor. Det tidigare systemet hade några år på nacken och det nya sättet att skanna innebär mindre manuellt arbete. Nästa steg är att koppla ihop ett antal av våra försystem med faktureringssystemet. Det kommer att leda till minskad administration och färre misstag när vi fakturerar våra kunder. Elisabeth Liverfalk Ekonomi årsredovisning 2008 Här nedan redovisas en kortfattad årsredovisning. Hör av dig till oss om du vill ha en mer utförlig version. Resultaträkning (kkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Ersättning UTB Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter/kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Ersättning UTB = den ersättning som MTD betalar till utbärningsföretagen (tidningarna) för att sköta den lokala distributionen/utbärningen av de produkter som MTD förmedlar. Balansräkning (kkr) Likvida medel Övriga oms.tillgångar Anläggningstillgångar S:a tillgångar Kortfristiga skulder Eget kapital S:a skulder och Eget kapital Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Tidningsutgivarna MTD:s styrelse, överst fr. vänster: H Inge Gyllin, Björn Svensson, Joakim Sundh, Leif Persson, Per B. Eld, Olof Nyberg Ingemar Stenson, Johan Lundin och Lars Callenfors. Flerårsjämförelse Nettoomsättning Balansomslutning Antal Antal anställda Soliditet Vinstmarginal Avkastning på på EK EK ,7 29,7 30,8 30,8 29,28 23,8 23,8 20,3 20,3 4,8* 4,8* 3,8 3,8 * * 7,5 7,5 7,2 7,2 6,9 6,9 44,7 44,7 35,6 35,6 80,9 80,9 96,7 96,7 119,4 119,4 Våra ägare. MTD ägs till lika stora delar av utbärningsföretagen Tidningstjänst (TAB), Premo, Tidningsbärarna (TB), Västsvensk Tidningsdistribution (VTD), Svensk Morgondistribution AB (SMD), Prolog KB samt tidningarnas branschorganisation TidningsUtgivarna (TU). Verksamheten drivs i ett kommanditbolag, där MTD AB är komplementär. MTD AB och MTD KB har för övrigt samma ägare. Vår styrelse. I styrelsen (i både MTD AB och MTD KB) ingår en representant från varje ägare samt bolagets VD. TU:s representant tillsätter ordförandeposten. H Inge Gyllin, ordförande TidningsUtgivarna Joakim Sundh Premo KB Per B. Eld VTD KB Ingemar Stenson Tidningsbärarna KB Mats Berlin Tidningstjänst AB (fram till 31 augusti 2008) Leif Persson Tidningstjänst AB (fr.o.m. 1 januari 2009) Olof Nyberg SMD AB Johan Lundin Prolog KB Lars Callenfors VD Våra styrelsesuppleanter: Björn Svensson TidningsUtgivarna Anders Lamberthz Premo KB Hans Glenberg VTD KB Sverker Andersson Tidningsbärarna KB Hans-Ola Bodin Tidningstjänst AB Lars Nordqvist SMD AB Curt Andersson Prolog KB Vårt Marknadsråd. För marknads- och produktionsfrågor finns ett Marknadsråd med ledamöter från utbärningsföretagen och MTD. Dessutom deltar en av TAB:s underentreprenör. Ytterligare personer från MTD deltar under olika punkter. Anders Lamberthz Premo KB Hans Glenberg VTD KB Sverker Andersson Tidningsbärarna KB Hans-Ola Bodin Tidningstjänst AB Nils-Göran Nyberg SMD AB Benny Göransson Prolog KB Janne Jansson NTM Distribution AB Rickard Lagesson MTD Pelle Lönn MTD Lars Callenfors MTD Vår verkställande ledning. Verkställande direktör: Lars Callenfors Marknadschef: Rickard Lagesson Logistik: Pelle Lönn IT: Jan Sebenius Ekonomi: Elisabeth Liverfalk Vi har 21 anställda, varav 8 är kvinnor. En tydlig affärsidé. Samtidigt som vi distribuerar morgontidningar så kan vi ta med annat gods. Det är i all enkelhet vår affärsidé. En klar vision. MTD ska vara den ledande distributören inom de områden där vi arbetar. Stor, större, starkare. MTD:s definitiva styrka är: Leverans av mindre försändelser över natten till många adresser i hela Sverige i jämna kontinuerliga flöden. Vår marknad är drygt 170 mil lång. MTD har distribution som täcker hela Sverige. Vi transporterar godset till huvudorten på respektive region och där tar utbärningsföretagen/ tidningarna vid och sköter den lokala spridningen. Vi kör sammanlagt cirka mil per natt. Det är fler än tidningsbud som i hela Sverige som bär ut över tre miljoner morgontidningar. Vi levererar varje natt tidningar till cirka tidningsåterförsäljare. Regioner och knutpunkter. Våra utbärningsföretag som samtidigt är våra ägare är i sin tur uppdelade på 40 regioner. MTD:s fjärrnät distribuerar aktuella produkter till 46 knutpunkter runt om i landet, där utbärningsföretagen/ tidningarna tar vid och sköter den regionala och lokala distributionen. Transporter och terminaler. MTD har inga egna transportfordon utan köper alla tjänster från åkare. Vi anlitar många åkerier, men huvuddelen av transporttjänsterna köps från fem-sex åkerier. MTD har terminaler i Stockholm och Jönköping för packning, omlastning och lagring. Vi tillhandahåller också depålagring på ytterligare ett antal orter. 10 * i jämförbara tal

7 BJÖRKMAN & MITCHELL AB FOTO: PAWEL FLATO / KOPF Det är när andra sover som vi arbetar som hårdast. MTD MorgonTidningsDistribution Hantverkarvägen 2, Norsborg Telefon Fax

Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning. God morgon för en god miljö.

Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning. God morgon för en god miljö. Årsberättelse 2009 samt verksamhetsbeskrivning God morgon för en god miljö. 1 I februari 2010 blev vi ISO14001- certifierade. Det innebär att MTD har ett miljöledningssystem som är godkänt enligt mycket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER 1 LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER Gäller from 1 september 2007 Dessa leveransbestämmelser har tillkommit efter överläggningar mellan företrädare för morgontidningsbranschen och företrädare

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2011-31 mars 2011

Kvartalsrapport 1 januari 2011-31 mars 2011 Kvartalsrapport 1 januari 2011-31 mars 2011 True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-03-31 (Q1:2011) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Hammarby Bandy AB: Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012

Hammarby Bandy AB: Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012 1 PRESSMEDDELANDE 16 mars 2012 : Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012 Omsättning uppgick till 7 377 tkr (7 360 tkr) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 524 tkr ( - 333 tkr). Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816

Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816 Resultatrapport 990701-000630 Publiceras 000816 Micro Systemations nettoomsättning för Q1-Q4 20,7 MSEK (8,3) Intensiv produktutveckling för bl a Motorola, Macintosh och USB Stort intresse för SoftGSM i

Läs mer

Prologen Nyhetsbrev till samtliga anställda inom Prolog KB Mars 2008 Kvalitetspris till Eskilstuna Miljön i fokus i Norrtälje Vad innebär nya avtalet

Prologen Nyhetsbrev till samtliga anställda inom Prolog KB Mars 2008 Kvalitetspris till Eskilstuna Miljön i fokus i Norrtälje Vad innebär nya avtalet Prologen Nyhetsbrev till samtliga anställda inom Prolog KB Mars 2008 Kvalitetspris till Eskilstuna Miljön i fokus i Norrtälje Vad innebär nya avtalet Prologen Gott Nytt Prolog! Ett spännande och händelserikt

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Karlskrona, 29 januari 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2013 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bestin bokslutskommuniké 2008

Bestin bokslutskommuniké 2008 Bestin utvecklar och marknadsför mjukvara för effektiv och automatiserad verksamhetssupport. Affärsprocesser som handlar om löpande inköp och styrning av indirekta produkter, tjänster och resurser som

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer