Vi når hela Sverige över natten och är framme före Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar."

Transkript

1 Årsberättelse 2008 samt verksamhetsbeskrivning Vi når hela Sverige över natten och är framme före Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar.

2 Det vi har lyckats med är att i god tid både bromsa och gasa. Att vi Det är intressant att se hur saker och ting förändras över tiden. När jag för ett år sedan sammanfattade 2007 så gjorde jag det med tunga tangentnedslag. För andra året i rad hade vi haft ett år som var sämre än föregående år. Lägg därtill att när jag tittade i min kristallkula så kunde jag förutse mer av tuffa tider. Men jag kunde inte drömma om att den nyligen inträffade finanskrisen skulle leda till en så djup och som det verkar ovanligt lång lågkonjunktur Nu skriver vi 2009 och tittar bakåt på 2008 och faktiskt pekar kurvorna uppåt igen för oss. Självklart kommer även vi att känna av den rådande atmosfären, men vi står väl rustade. Det vi har lyckats med är att i god tid både bromsa och gasa. Att vi tidigare befann oss i en uppförsbacke är nu, hur konstigt det än kan låta, till vår fördel. Vi har helt enkelt redan genomfört ett antal åtgärder som nu gör nytta. Framför allt har vi fokuserat på att kontrollera och hålla nere kostnaderna. Svenska Spel är tillbaka! Vår ambition för 2009 är att öka till en omsättning på 225 miljoner kronor, vilket skulle innebära en ökning på cirka 7%, trots en viss volymminskning på befintliga uppdrag. Ökningen kommer i huvudsak att ligga på affärsområdena Privat, Press och Spel. För Privat räknar vi med att få med ytterligare ett par titlar i vår utbärning, vilket gäller både vårt oadresserade och adresserade koncept. För Spel får vi tillbaka uppdraget åt Svenska Spel som vi tappade under 2006, det vill säga distribution av kuponger och reklammaterial till deras ombud. Uppdraget startar den 1 mars 2009 och avtalet gäller i första hand på tre år. Vi är mycket glada över att åter igen få förtroendet att sköta distributionen åt Svenska Spel. Vi ser att oddsen är mycket goda för att det ska gå bra För Press har vi under hösten 2008 haft en ingående diskussion med Tidsam och Interpress om distribution av tidskrifter. Det innebär att med start under våren 2009 kommer Tidningsbärarna att sköta distributionen i vissa delar av Skåne. Under 2008 ökade omsättningen till 211,4 miljoner kronor tidigare befann oss (från 202,6) och skedde inom samtliga affärsområden. På Privatsidan fick vi helårseffekter på ett antal uppdrag Bästa kvalitetsläget i vår historia. som startade under På godssidan ökade framförallt transporter av läkemedel genom att vi nu även distribuerar Planen är att höja den totala ersättningen till utbärningsföretagen med 14%. Det innebär att vi inte räknar med läkemedel till apotek i Värmland. Tidigare har vi bara i en uppförsbacke gjort det i Norrland. Ersättningen till utbärningsföretagen ökade till 114,4 miljoner kronor (från 106,9). Resultatet blev 9 miljoner kronor (från 6,7), vilket innebär en nettomarginal på i jämförbara tal på 4,8 % (från 3,8 %). msek Omsättning per affärsområde 200 är nu, hur konstigt 150 Ännu mera adresserat. 100 Styrelsen föreslår till bolagsstämman en utdelning på 50 9 miljoner kronor. Fördelningsnyckel är som vanligt inte det än kan låta, 0 ägarandel, utan hur stor volym i form av ersättning mål 2010 som respektive utbärningsföretag och region har distribuerat åt MTD. MTD-Privat MTD-Spel Lars Callenfors MTD-Press MTD-Gods SAM-Fakturering VD Under 2008 har vi planenligt ökat volymerna och förbättrat resultatet. Men framför allt har vi lagt grunden till till vår fördel. en positiv utveckling för Satsningen på adresserade tidningar har visat sig vara helt rätt. Därför fortsatte msek Omsättning, ersättning UTB samt resultat vi med att utveckla och starta resterande delar av VTD 200 i två etapper i västra Sverige. Ambitionen är att gå vidare med fler geografiska områden. 150 Dessutom har vi utvecklat arbetet med internationella 100 tidskrifter genom att vi under våren 2008 startade utbärningen av International Herald Tribune. Strax före, hösten , började vi bära ut The Economist. I skrivande stund diskuterar vi med ytterligare ett antal tidskrifter som budget också vill ha fördelen att nå hela riket över natten och före Vår förhoppning och tro är att vi snart ska kunna Omsättning Ersättning UTB Resultat knyta minst en titel ytterligare till oss. 2 3

3 någon resultatökning, utan mervärdet läggs på en höjning av ersättningen. Det leder till ett lägre resultat för 2009 med hänsyn till ovanstående, men också på grund av de särskilda satsningar som vi ska göra. Som vanligt har vi ett starkt grepp på kostnadssidan och räknar inte med några större ökningar av kostnaderna även fast omsättningen ökar en hel del. Fjärrkostnaderna kommer att öka något med hänsyn till nya uppdrag. Omkostnaderna ligger kvar på samma nivå som Rent allmänt har vi det bästa kvalitetsläget någonsin. När det gäller kvaliteten satte vi upp tre ganska tuffa mål för året, varav vi klarade två. Jag är stolt över att vi sakta men säkert blir duktigare och duktigare när det gäller kvalitetsfrågor. Det är ett mödosamt arbete som måste utföras varje dag och där inga detaljer får falla mellan stolarna. Under 2007 drev MTD tillsammans med utbärningsföretagen ett strategiprojekt där vi tog fram och förankrade en inriktning för respektive affärsområde på distributionssidan för de närmaste åren. Vår ambition är att det ska vara en levande process och enligt planen gjorde vi därför under hösten 2008 en uppföljning av inriktningen och den ligger fast. För att nå dit vi vill kommer vi de närmaste åren bland annat att satsa på miljöcertifiering, ett nytt skanningssystem, en ny lösning för bland annat hanteringen av lösnummer för morgontidningar samt ett antal nödvändiga förändringar av vår datakommunikationsväxel, AXEL. Nu ska vi bli miljöcertifierade. Miljökraven från våra kunder ökar märkbart. Därför tog vi i slutet av året beslut om en miljöcertifiering enligt ISO Målsättningen är att vi ska vara miljöcertifierade senast den sista december i år. Även bland våra ägare, utbärningsföretagen, pågår omfattande och viktiga miljöcertifieringar. En del kommer att vara klara under 2009, medan en del blir klara under Med tanke på hur många mil vi kör varje år är det självklart att vi måste ta ett stort ansvar för vår miljöpåverkan. Framåt och uppåt. På ägarsidan har det under året skett en förändring. Prolog har blivit en ny delägare. Prolog ansvarar i dagsläget för distributionen inom regionerna Västerås, Eskilstuna, Örebro, Norrtälje samt Södertälje. På alla sätt och vis känns det naturligt att Prolog tillhör ägarkretsen. De tillsätter därmed också en styrelseledamot och en suppleant var ett vändningens år. Från starten 1992 fram till 2005 steg både omsättning och resultat varje år, men därefter fick vi en liten dipp under 2006 och Under 2008 steg både omsättning och resultat igen och förväntningen är att den utvecklingen fortsätter för Vi har mycket att göra. Inget är självklart. Vi måste varje dag se till att våra kunder får vad vi har lovat dem. Men arbetar vi hårt är jag övertygad om att 2009 kommer att bli ett av våra bästa år. Det känns extra bra med tanke på omvärldsläget. Stockholm i mars Lars Callenfors, VD. Internt slog vi vad om att vi skulle vinna tillbaka Svenska Spel och så blev det också. Rickard Lagesson Marknad MTD PrivaT är vårt största affärsområde. Affärsområdet MTD Privat står sig bra även i en lågkonjunktur som den vi just befinner oss i. Närmare 35 miljoner exemplar av tidningar och tidskrifter nådde sina morgonpigga mottagare tillsammans med morgontidningarna, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Poängen med vår utbärning är naturligtvis att mottagarna får sin tidning tidigt på morgonen. Fler utländska morgontidningar. Inom vårt oadresserade koncept startade vi i maj 2008 distributionen av ytterligare en utländsk dagstidning, International Herald Tribune (IHT). Under hösten 2007 startade vi med The Economist. Det som skiljer IHT från våra övriga kunder inom det oadresserade konceptet, är att tidningen distribueras sex dagar i veckan. IHT:s prenumeranter är mycket nöjda över att få tidningen till frukost i stället för till lunch. Ett mycket lyckat projekt och det är nästan så att vi kan höra jublet från läsarna. Nu spänner vi bågen ytterligare och tror att vi under kommande år kan få med oss fler utländska dagstidningar i vårt unika distributionsnät. Sedan tidigare bär vi ut Computer Sweden, Ny Teknik, ATL, Land Lantbruk, Kyrkans Tidning, Hemmets Veckotidning, Travronden, Läkartidningen, Dagens Samhälle och The Economist. Hemmets Journal som vi distribuerar adresserat har vuxit som uppdrag under I januari startade resterande regioner inom VTD (västra Sverige) den adresserade tjänsten och vi kan nu erbjuda detta inom hela Tidningsbärarnas och VTD:s geografiska område. Målet är att under 2009 ytterligare utöka denna tjänst geografiskt. MTD Spel blir större. Inom MTD Spel fortsatte vårt uppdrag för ATG att utvecklas. Vi distribuerar numera de flesta av produkterna i det vi kallar vårt snabbflöde. Ett flöde som bygger på att produkterna räknas upp lokalt hos våra regioner och sampackas med morgontidningarna. Under 2008 genomförde vi också en mängd både stora och små kampanjpackningar för ATG. Idén är att vi erbjuder korta ledtider och även kan genomföra snabba förändringar i utskicken. Vi får på detta sätt också kontroll på flödet i ett tidigt skede vilket är bra ur kvalitetssynpunkt. För Spel blir det en relativt kraftig ökning genom det nygamla uppdraget för Svenska Spel. Under hösten 2008 genomförde Svenska Spel en upphandling av all distribution av kuponger och reklammaterial till deras ombud. Internt slog vi vad om att vi skulle vinna tillbaka Svenska Spel och så blev det också. Vi ser fram mot att åter igen bli en viktig kugge för att nå ut till landets spelintresserade. Snabba och annorlunda lösningar. Precis som för ATG handlar det om att snabbt, säkert och flexibelt göra vad som krävs. Just att det ofta är snabba beslut och att tider måste hållas gör att vi ständigt måste vara beredda att hitta nya och annorlunda lösningar på de problem som uppstår. Det trivs vi mycket bra med och är utvecklande för alla inblandade. Den avgörande anledningen till att Svenska Spel valde MTD är att vi når hela Sverige över natten. Vi drar igång samarbetet den 1 mars 2009 och avtalet gäller i första hand på tre år. Men både vi och Svenska Spel är inställda på ett längre samarbete. MTD Press klarar pressen varje morgon. Vi levererar tidningar och tidskrifter till cirka återförsäljare över hela landet före klockan på valfri veckodag det är MTD Press. Under året startade vi en rad nya uppdrag inom den tjänst vi har valt att kalla SAM. Det står för samfakturering med morgontidningar och innehåller allt från upplageutstyrning till förlagsredovisning. SAM förenklar administrationen och gör stor nytta i all tysthet. MTD Gods ser till att tidningarna får sällskap. Vi klarar snabba leveranser, över natten, till fasta mottagare och är på plats före klockan det är MTD Gods. Affärsområdet rymmer en mängd olika uppdrag. Till exempel distribuerar vi läkemedel till apotek åt Tamro i Norrland. Ett uppdrag som växte under Arbetet för apoteken ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Eftersom vi redan har gods i våra bilar så kan vi dessutom göra det till ett konkurrenskraftigt pris. Ett annat stort uppdrag är att vi transporterar datalistor åt Itella till framför allt olika kommunkontor. Unionen anlitar oss för sin distribution av internpost. En stor kund är Dagspress Direkt, vilka säljer ibladning av bilagor i närmare 100 olika morgontidningar. MTD samarbetar med Dagspress Direkt på så sätt att vi står för den fysiska leveransen av bilagorna till de olika morgontidningarnas packsalar. Nu är Annicka på marknadsavdelningen. Annicka Bring, tidigare på vår logistiksida, har förstärkt marknadsavdelningen. Annicka har en gedigen kunskap om vår produktion och vår logistik. I sin nya roll kommer hon att ha stor nytta av sin logistiska bakgrund och sin omfattande kunskap om MTD. 4 5

4 Hur ser Dagens kvalitet ut? Kvalitet är i högsta grad ett levande väsen. Det handlar om att i nuet göra rätt och inte tro att gårdagens framgångar automatiskt är dagens. Därför har vi de senaste åren lagt ner stor energi på att varje dag möta och helst överträffa kvalitetsmålen. Vi lyckas inte alltid men satsningen är överlag mycket framgångsrik. Utan att överdriva har vi blivit bättre och bättre. Men vi sitter inte nöjda, vi vet att det finns mer att göra. Våra kunder har rätt att kräva ännu mer av oss. Hur som helst, 2008 går till historien som det bästa kvalitetsåret hittills. Minskningen av antalet reklamationer under året var över 10%, och under juli månad minskade reklamationerna över 25%! Fler tuffa mål att nå. För den genomsnittliga reklamationsnivån sattes målet 0,16% (från 0,18) vilket vi nådde. För juli månad sattes målet till 0,35% (från 0,48) och där nådde vi 0,36. Mål sattes och handlingsplaner upprättades, men det är i grunden de engagerade medarbetarna i alla delar hos regionerna som gjorde det möjligt. Den del vi inte nådde ända fram med var de återkommande reklamationerna som inte minskade så mycket som vi ville. På grund av en förändrad produktmix under 2009 kommer det att bli bra mycket tuffare att klara nivåerna från 2008, men självklart har vi ändå satt upp tuffa mål. Det blir intressantare så, tycker vi. Därför vill vi återigen nå fram till 0,16% på årsbasis och 0,35% för juli. Goda förutsättningar för regionerna. För de återkommande reklamationerna har vi enats om att bryta ner månadsstatistiken till regionnivå och redovisa i fallande ordning. Vi kommer också att upprätta handlingsplaner tillsammans med de regioner som har flest återkommande reklamationer i förhållande till antalet leveranser. Vi är övertygade om att den arbetsmetoden kommer att ge resultat. Vi har tidigare bevisat att vi klarar det mesta och nu ska vi göra det igen. För MTD Press och MTD Spel blir det en nytändning då vi får med Svenska Spel i våra flöden igen. Vi har en god kvalitet på distributionen till återförsäljare. Men eftersom antalet produkter ökar ställs också nya krav på MTD att se till att regionerna får goda förutsättningar att lyckas även framöver. MTD Quality Awards. För 2008 delades kvalitetspriserna MTD Quality Awards ut för fjärde gången. Priset för bästa region gick för tredje året i rad till Linköping. De följdes av Visby på 2:a respektive Örnsköldsvik på 3:e plats. Priset till bästa förbättring gick till Södertälje. Södertälje har kvalitetsmässigt haft problem genom åren och det är därför extra roligt att se framryckningen av kringelstaden. Det bevisar att det aldrig är för sent att satsa på kvalitet. Som sagt; kvalitet är ett levande väsen. Avisera mera. Vi tar nu stora steg för att bli mycket bättre på att tala om för regionerna vad som ska distribueras till olika återförsäljare men även till andra platser. Via AXELweb aviseras varje utgivningsdag de olika produkterna och via DOFTsystemet fås information om den enskilda leveransen. På så vis går det bättre att planera sin regionala distribution. Men kanske viktigare ändå är att budet tydligt kan se på sin följesedel vad som ska distribueras. En praktisk och enkel lösning som direkt fungerar. Lyssnande och givande regionbesök. För att få en god kvalitet är det centralt att ha en ständig dialog med regionerna. Landets 40 regioner är några av våra absolut viktigaste kontaktytor. I en givande dialog kommer förslag på förbättringar och nya uppdrag. Relationer skapas som leder till ännu bättre relationer som i sin tur leder till ständig förbättring. Insikten är att allt hänger ihop och att det är många olika detaljer som måste gå i varandra för att helheten ska fungera. Våra regionansvariga Ricard Tellander, södra Sverige, och Håkan Grundström, norra Sverige, kommer under året att göra minst 50 besök runt om i riket. Vi ses! AXEL-gruppen. AXEL är namnet på vår datakommunikationsväxel, vilken är spindeln i hela vårt distributionsnät. I AXEL-gruppen finns representanter för samtliga våra ägare. Det är ett forum där vi gemensamt kommer överens om rutiner och systemförändringar. Allt för att antingen förbättra kvaliteten eller minska administrationen. MTD Quality Award Bästa region gick till Linköping för tredje gången i rad! Regionen representerades av Ulf Norrbom och Inger Lemnell. Bästa förbättring gick till Södertälje som representerades av Anneli Karlström och Seppo Vali-Tainio från Prolog. Vi som driver verksamheter som påverkar miljön har ett stort ansvar. Framtida generationer har rätt att kräva att vi är så varsamma som möjligt mot vår enda planet. Skanning av skanningsläget. Miljöcertifiering pågår. Pelle Lönn Logistik Under våren pågår en förstudie för att se var och hur skanning långsiktigt ska kunna användas för att förbättra kvaliteten och öppna upp för nya kunder. Tanken har funnits länge, men våra uppdrag har så långt inte ställt explicita krav på en skanning. Framöver tror vi dock att behovet kommer att öka en hel del. Det kanske till och med blir ett krav för vissa typer av uppdrag. Skanning av leveranser ska kunna ske vid inhämtning, vid olika hubbar i transportkedjan och vid leverans till slutkund. Beroende på typ av uppdrag kan den faktiska skanningen sedan variera. Vår ambition är att hitta en flexibel lösning som kan användas av inte bara MTD utan även av exempelvis våra regioner och åkare. Kortsiktigt kommer vi när vi startar Svenska Spel att ha implementerat en skanningslösning vid vår terminal i Eriksberg. Där kommer vi dagligen att skanna samtliga ombudsorder som kommer från Svenska Spel. Vi tror att detta bara är början och ser fram emot en spännande fortsättning. Vi känner att det finns mycket att göra och att utvecklingsmöjligheterna är större än vad vi kanske ser idag. Det viktiga i sammanhanget är att ta vara på tekniken på ett klokt sätt. Det här är något vi gillar. Många av våra kunder har i större utsträckning än tidigare hört sig för om vårt miljöarbete. Samtidigt har vi i de stora upphandlingar som pågått under hösten, och med de krav som ställts i dem, tydligt märkt att miljön nu prioriteras på ett kraftfullare sätt. Den slutsats vi drar är att det pågår verkliga förändringar i omvärlden när det gäller synen på miljön. Vad som tidigare kanske mest har varit teori omvandlas nu till praktik. Som vi har sagt många gånger tidigare. Vi som driver verksamheter som påverkar miljön har ett stort ansvar. Framtida generationer har rätt att kräva att vi är så varsamma som möjligt mot vår enda planet. Vi har därför bestämt oss för att gå snabbare fram än vi ursprungligen hade planerat. Från början hade vi tänkt se över och revidera vårt existerande miljöarbete. Men eftersom marknaden som vi ska attrahera kräver en omfattande miljömedvetenhet så tycker vi att små korrigeringar inte räcker. För att möta kraven, och för att vara konkurrenskraftiga även ur ett miljöperspektiv, har vi tagit beslutet att göra en miljöcertifiering enligt ISO standard under Vi räknar med att vara klara i slutet av året. 6 7

5 ständig utveckling av våra it-tjänster. En certifiering är ett bevis på att företaget har ett fungerande ledningssystem för sitt miljöarbete. Grunden är företagets miljöpolicy, att företagets miljöpåverkan är utredd och att mål har satts för att minska denna påverkan. Certifieringen sker genom att en utomstående revisor kontrollerar miljöarbetet och säkerställer att alla miljöledningssystemets beståndsdelar uppfylls. Tre av MTD:s ägare Tidningstjänst, Prolog och Tidningsbärarna har påbörjat en certifiering med ambitionen att certifieras under Övriga förväntas bli certifierade under Förändring för MTD Stockholm. Sedan ett antal år har MTD själva distribuerat leveranserna i Stockholmsområdet av MTD Press och MTD Spel. Vid årsskiftet tog Premo över distributionen. På kort tid har vi fått en god kvalitet och glädjande nog en uniform lösning för hela riket eftersom all distribution nu sker i UTB:s regi. Nära koll på Fjärrnätet. En viktig beståndsdel i MTD:s verksamhet är vårt så kallade fjärrnät. Det ser till att transporter från våra kunder, förlag och tryckerier når ut till 46 knutpunkter runt om i landet. Vid knutpunkterna tar utbärningsföretagen och tidningarna vid och sköter den regionala och lokala distributionen. Fjärrnätet är i ständig förändring. Det hänger ihop med rationaliseringar, nya kunder, tryckeribyten etcetera. Det nyvunna uppdraget för Svenska Spel är relativt stort och det har därför krävts nya konstruktiva lösningar. Återigen har våra transportansvariga gjort ett stort arbete. De har tagit fram lösningar som samtidigt är kostnadseffektiva. Under året har vi i en samverkan med Premo/TB/VTD hittat ett antal gemensamma besparingar och andra fördelar i våra fjärrtransporter. En utmaning i sommar. Vi planerar också att lägga om fjärrnätet under sommarperioden, då antalet produkter och leveranser sjunker markant. Historiskt har vi inte lyckats minska kostnaderna i proportion med intäkterna under denna period. För att lyckas krävs mycket mer än smärre justeringar. Det krävs också ett samarbete med regionerna då detta kan komma att påverka ankomsttiderna. Vi vet nu vad som krävs för att lyckas, så vi är milt optimistiska. Inför årsskiftet har vi tagit fram och skrivit nya avtal med de största åkarna. I de nya avtalen har vi infört regleringar för bland annat miljö- och drivmedelskostnader. Ett lönsamt samarbete. Tillsammans med Aftonbladet, Expressen, Tidsam och Interpress har vi en gemensam kundtjänst, PreServ. Under året har vi tillsammans utvecklat en ny portal för våra kunder som underlättar kontakterna när man börjar sälja tidningar, butiksöverlåtelser eller för andra ärenden. Fler samarbeten är på väg. Det finns ett stort behov av att rent generellt underlätta för återförsäljarna. Givetvis ligger det i vårt intresse att de ska kunna arbeta effektivt och vara nöjda. Mottot som styr dessa satsningar är: Det ska vara lönsamt att sälja press. DOFT och konsten att hantera lösnummer. DOFT är ett system som används av samtliga utbärningsföretag för att hantera lösnummeraffären av morgontidningar. Systemet används också för att hantera diverse externa distributionsuppdrag. DOFT har fungerat mycket väl sedan det infördes 1992, men tider och verksamheter förändras. Idag saknas den flexibilitet som krävs framöver. Sommaren 2008 beslutade vi att hitta en ny framtida lösning som hanterar lösnummeraffären, men också på ett mycket bättre sätt kan användas för att hantera alla externa distributionsuppdrag. Det gäller både befintliga men också nya potentiella uppdrag. Ett projekt startades under hösten och drivs med konsulthjälp i ett antal steg för att till slut leda fram till ett nytt system. Projektet kommer att bli omfattande därför att det inrymmer processer och olika datorsystem, både hos oss och hos våra ägare, som kommer att ersättas. Målet är att under 2009 färdigställa en kravspecifikation. Nya funktioner för AXEL. AXEL är ett kommunikationssystem för att hantera information mellan tidningar och förlag och utbärningsföretagen. Det kan vara start eller stopp av en prenumeration, en reklamation eller någon annan information som man vill lämna. Vi har enats om en ny prismodell för AXEL-tjänsten och det har lett att vi har fler än hälften av Sveriges morgontidningar, samt samtliga Sveriges utbärningsregioner, som användare av tjänsten. Dessutom arbetar vi med att införa en ny funktion som innebär att oavsett var en reklamation tas emot, på tidningens kundtjänst eller hos utbärningsföretagen, så kommer reklamationen att hanteras på samma sätt. Tidningen och utbärningsföretagen får därmed bättre kontroll över det totala reklamationsläget och vem som har orsakat reklamationen. Några av utbärningsföretagen har förändrat sina system för att åstadkomma detta, medan några företag återstår. Under 2009 kommer systemet att omfatta samtliga utbärningsbolag. Jan Sebenius IT En del av utbärningsföretagen använder Posten för reklamationsutbärning. Tillsammans med Posten har vi tagit fram ett system för att hantera informationen via AXEL på ett enhetligt sätt. Det fungerar nu i södra och västra Sverige, inom TB:s och VTD:s områden och kommer under 2009 att införas på fler områden. AXEL är ytterligare ett bevis på att samarbete lönar sig. Det är också en tjänst som vi genom åren gradvis har förbättrat. AXEL ska bli ännu säkrare Tillsammans med vår driftspartner Cygate, som tidigare hette Avinova, har vi startat ett arbete med att förbättra säkerheten och tillgängligheten av AXEL-systemet. Vi gör det med modern virtualiseringsteknik, vilket innebär att serverkraft fördelas mer optimalt mellan servrar. Såväl redundans som tillgänglighet blir avsevärt högre. Modern serverhårdvara är så kraftfull att det är möjligt att installera ett tal servrar på en och samma maskin. Med hjälp av mjukvara kan de virtuella maskinerna transparent förflyttas från en fysisk server till en annan under drift. AXEL ska bli ännu bättre. För 2009 har vi identifierat ett antal områden för vidareutveckling av AXEL. Det gäller bland annat försystemet och en förbättrad upplagekontroll. Målet är givetvis att ett redan bra system ska bli ännu bättre och mer anpassat efter den senaste tekniken. Försystemet ska in i AXEL. Försystemet utvecklades för att kunna ansluta MTD:s privatkunder till en distributionsform med morgontidningsutbärning. När systemet togs i bruk för tio år sedan var tanken att det skulle köras lokalt hos tidskriften. Efterhand har det tillkommit mer funktionalitet som ställt allt högre krav på användarna. Det har medfört ett ökat motstånd från kundernas sida att köra systemet och de vill att MTD tar över detta. Vi vill därför integrera försystemet in i det nuvarande AXEL-systemet, vilket skulle medföra kortare ledtider, förenklat underhåll en mer rationell drift. Tanken är också att det ska bli lättare för utbärningsbolagen att använda det nya försystemet för att hantera lokala distributionsuppdrag. Bättre och smidigare upplagekontroll. En arbetsgrupp med representanter från utbärningsbolagen och morgontidningarna har studerat hur vi ska få en bättre upplagekontroll. Det handlar om att se över den rapportering som sker mellan UTB och tidskrift/ morgontidning. Men också om att stämma av antalet aktiva prenumeranter på utgivningsdagen mot den information som finns hos tidningen. Enkelt uttryckt är syftet att endast bära ut tidningar till aktiva prenumeranter. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till en konceptuell lösning, vilken har testats tillsammans med Premo. Upplagekontroll har i första hand tagits fram för MTD Privat, men kan även användas av morgontidningar. Målet är givetvis att ett redan bra system ska bli ännu bättre och mer anpassat efter den senaste tekniken. 8 9

6 DeT ekonomiska läget är gott. Det som ett företag alltid kan göra är att påverka sina kostnader. Genom åren har vi varit duktiga på att pressa och hålla koll på just kostnader. Det har vi extra stor nytta av nu när tiderna är besvärliga. I företaget finns en vaksamhet och beredskap för att ta bort det som inte tillför någon nytta. De totala kostnaderna 2008 blev också något lägre jämfört med Bra finansnetto och inga osäkra fordringar. Finansnettot blev över förväntan under förra året till stor del beroende på ränteläget, men även beroende på ett antal lyckade placeringar. Finansnettot beräknas att sjunka under 2009 till följd av det allmänna läget. Som vanligt har vi inga kundförluster eller osäkra fordringar, vilket hänger ihop med att vi till mycket stor del arbetar med en över tiden fast kundkrets. Nytt och effektivare skanningssystem. Vi fortsätter att effektivisera vår egen administration och har därför under 2008 installerat ett nytt skanningssystem för leverantörsfakturor. Det tidigare systemet hade några år på nacken och det nya sättet att skanna innebär mindre manuellt arbete. Nästa steg är att koppla ihop ett antal av våra försystem med faktureringssystemet. Det kommer att leda till minskad administration och färre misstag när vi fakturerar våra kunder. Elisabeth Liverfalk Ekonomi årsredovisning 2008 Här nedan redovisas en kortfattad årsredovisning. Hör av dig till oss om du vill ha en mer utförlig version. Resultaträkning (kkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Ersättning UTB Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter/kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Ersättning UTB = den ersättning som MTD betalar till utbärningsföretagen (tidningarna) för att sköta den lokala distributionen/utbärningen av de produkter som MTD förmedlar. Balansräkning (kkr) Likvida medel Övriga oms.tillgångar Anläggningstillgångar S:a tillgångar Kortfristiga skulder Eget kapital S:a skulder och Eget kapital Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Tidningsutgivarna MTD:s styrelse, överst fr. vänster: H Inge Gyllin, Björn Svensson, Joakim Sundh, Leif Persson, Per B. Eld, Olof Nyberg Ingemar Stenson, Johan Lundin och Lars Callenfors. Flerårsjämförelse Nettoomsättning Balansomslutning Antal Antal anställda Soliditet Vinstmarginal Avkastning på på EK EK ,7 29,7 30,8 30,8 29,28 23,8 23,8 20,3 20,3 4,8* 4,8* 3,8 3,8 * * 7,5 7,5 7,2 7,2 6,9 6,9 44,7 44,7 35,6 35,6 80,9 80,9 96,7 96,7 119,4 119,4 Våra ägare. MTD ägs till lika stora delar av utbärningsföretagen Tidningstjänst (TAB), Premo, Tidningsbärarna (TB), Västsvensk Tidningsdistribution (VTD), Svensk Morgondistribution AB (SMD), Prolog KB samt tidningarnas branschorganisation TidningsUtgivarna (TU). Verksamheten drivs i ett kommanditbolag, där MTD AB är komplementär. MTD AB och MTD KB har för övrigt samma ägare. Vår styrelse. I styrelsen (i både MTD AB och MTD KB) ingår en representant från varje ägare samt bolagets VD. TU:s representant tillsätter ordförandeposten. H Inge Gyllin, ordförande TidningsUtgivarna Joakim Sundh Premo KB Per B. Eld VTD KB Ingemar Stenson Tidningsbärarna KB Mats Berlin Tidningstjänst AB (fram till 31 augusti 2008) Leif Persson Tidningstjänst AB (fr.o.m. 1 januari 2009) Olof Nyberg SMD AB Johan Lundin Prolog KB Lars Callenfors VD Våra styrelsesuppleanter: Björn Svensson TidningsUtgivarna Anders Lamberthz Premo KB Hans Glenberg VTD KB Sverker Andersson Tidningsbärarna KB Hans-Ola Bodin Tidningstjänst AB Lars Nordqvist SMD AB Curt Andersson Prolog KB Vårt Marknadsråd. För marknads- och produktionsfrågor finns ett Marknadsråd med ledamöter från utbärningsföretagen och MTD. Dessutom deltar en av TAB:s underentreprenör. Ytterligare personer från MTD deltar under olika punkter. Anders Lamberthz Premo KB Hans Glenberg VTD KB Sverker Andersson Tidningsbärarna KB Hans-Ola Bodin Tidningstjänst AB Nils-Göran Nyberg SMD AB Benny Göransson Prolog KB Janne Jansson NTM Distribution AB Rickard Lagesson MTD Pelle Lönn MTD Lars Callenfors MTD Vår verkställande ledning. Verkställande direktör: Lars Callenfors Marknadschef: Rickard Lagesson Logistik: Pelle Lönn IT: Jan Sebenius Ekonomi: Elisabeth Liverfalk Vi har 21 anställda, varav 8 är kvinnor. En tydlig affärsidé. Samtidigt som vi distribuerar morgontidningar så kan vi ta med annat gods. Det är i all enkelhet vår affärsidé. En klar vision. MTD ska vara den ledande distributören inom de områden där vi arbetar. Stor, större, starkare. MTD:s definitiva styrka är: Leverans av mindre försändelser över natten till många adresser i hela Sverige i jämna kontinuerliga flöden. Vår marknad är drygt 170 mil lång. MTD har distribution som täcker hela Sverige. Vi transporterar godset till huvudorten på respektive region och där tar utbärningsföretagen/ tidningarna vid och sköter den lokala spridningen. Vi kör sammanlagt cirka mil per natt. Det är fler än tidningsbud som i hela Sverige som bär ut över tre miljoner morgontidningar. Vi levererar varje natt tidningar till cirka tidningsåterförsäljare. Regioner och knutpunkter. Våra utbärningsföretag som samtidigt är våra ägare är i sin tur uppdelade på 40 regioner. MTD:s fjärrnät distribuerar aktuella produkter till 46 knutpunkter runt om i landet, där utbärningsföretagen/ tidningarna tar vid och sköter den regionala och lokala distributionen. Transporter och terminaler. MTD har inga egna transportfordon utan köper alla tjänster från åkare. Vi anlitar många åkerier, men huvuddelen av transporttjänsterna köps från fem-sex åkerier. MTD har terminaler i Stockholm och Jönköping för packning, omlastning och lagring. Vi tillhandahåller också depålagring på ytterligare ett antal orter. 10 * i jämförbara tal

7 BJÖRKMAN & MITCHELL AB FOTO: PAWEL FLATO / KOPF Det är när andra sover som vi arbetar som hårdast. MTD MorgonTidningsDistribution Hantverkarvägen 2, Norsborg Telefon Fax

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

SOS Alarms årsberättelse 2013

SOS Alarms årsberättelse 2013 SOS Alarms årsberättelse 2013 VD har ordet Renodling av verksamheten ger ökade möjligheter att arbeta för ett tryggare samhälle 2013 var ett förändringarnas år. Effektivisering och renodling av verksamheten

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Posten Årsredovisning 1998

Posten Årsredovisning 1998 Posten Årsredovisning 19 19 i korthet Postkoncernens rörelseintäkter ökade under 19 med knappt 4 procent och uppgick till 24 359 Mkr (23 424). Koncernens resultat 19 efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt

Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt Alltransport 2008 Ingenting är omöjligt Innehållsförteckning Inledning 1 VD har ordet 3 Bygg & Anläggning 5 Fjärr & Distribution 7 Tank & Miljö 9 Ledningsgruppen 11 Styrelsen 12 Fallmans Åkeri 13 Sanero

Läs mer

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt.

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt. Nr 43 - juni 2006 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Kortare väntetid hos TAB Kunderna fortsätter att var nöjda med TAB. Det visar svaren från den kundenkät som varje år sänds ut till kunderna tidningsföretagens

Läs mer

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp.

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. LEDARE, SIDAN 2 Moped tippade i Falun.

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter ÅRSREDOVISNING 2013 Kv Kronoberg, Stockholm Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2014 Ny funktion ger eko i hela koncernen Proton Engineerings nya VD vill back to basics Det pekar uppåt för Proton Caretec innehåll ledaren Nr 1:2014 4 5 Aktuellt

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

(PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

(PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING 2 INNEHÅLL Fortnox i korthet 4 Viktiga händelser 5 Kul fakta 7 Styrelseordförande har ordet 9 VD-kommentar 10 Affärsidé, mål och strategier 13 Vår marknad 14 NOX Finans

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 Design: Brand Direction. Original: In Time. Tryck: Majornas Grafiska Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2014 i korthet

Läs mer