Ditt avfall är Martins arbetsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ditt avfall är Martins arbetsmiljö"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 5/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ditt avfall är Martins arbetsmiljö sid Positivt delårsbokslut sid 5 Elever på säkerhetsövning sid 6 7

2 Kommunens kommunikationskanaler Nästan alla Tjörnbor läser allt eller delar av Vi på Tjörn och mer än hälften har varit i kontakt med Tjörns kundcenter. Det blev resultatet när SCB frågade Tjörnborna om kommunens informationskanaler. Hela 80 procent av Tjörnborna läser varje eller enstaka nummer av Vi på Tjörn. Så många som 93 procent läser hela eller delar av tidningen. Hela tidningen läses framförallt av åldrarna år. Samma undersökning visar att mer än hälften av alla Tjörnbor, 60 procent, har varit i kontakt med Tjörns kundcenter och att åldersspridningen är stor. 79 procent anser att de alltid eller ibland får ett direkt svar på sin fråga. 81 procent tycker att man alltid eller ibland möts med intresse och engagemang och 85 procent menar att man alltid eller ibland får ett trevligt bemötande. De allra flesta tar kontakt med kommunen via besök, 58 procent. På andra plats kommer telefonen. Det är inte så många som kontaktar oss via mejl och webbformulär och endast 20 procent av de tillfrågade besöker kommunens hemsida. Hemsidebesökarna är dock nöjda. 69 procent anser att det alltid eller ofta är lätt att hitta informationen och 75 procent tycker att informationen alltid eller ofta är lätt att förstå. På Facebook når vi personer i åldrar upp till 54 år. Enligt undersökningen har kommunen närmare personer som läser på Facebook-kontot, även om gillarna är färre, drygt 500 när undersökningen gjordes. Idag är antalet gillare strax över 600. Läs mer om SCB:s medborgarundersökning på sidan 18. Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Johan Fritz Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 - VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Anna Berglund, Helene Evensen, Lena Karlstedt, Anna Klingstedt, Karin Niiholm och Ewa-Lena Svensson. Omslag: Dansgruppen Arkeolog 8. Foto: Maria Johannessen Foto: Om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till johan Kommunen bygger samhället En viktig del av en kommuns uppgifter är att bidra till ett hållbart samhälle. Kommunens olika verksamheter arbetar för att åstadkomma detta. Inom den så kallade samhällsbyggnadssektorn görs detta genom att kommunen planerar, utvecklar och investerar i exempelvis vatten, avlopp, renhållning, markanvändning och planarbete. Tjörns kommun har till vissa delar ålderstigna vatten- och avloppsanläggningar, det gäller såväl ledningar som verk. År 2005 antog kommunfullmäktige en så kallad va-plan som visade hur vatten- och avloppsverksamheten skulle byggas ut för att kunna säkra en god försörjning av vatten och kunna ta hand om avloppet på ett säkert och miljömässigt bra sätt. Denna plan genomförs nu vilket innebär ombyggnad av vattenverket, färre men effektivare reningsverk, fler anslutna fastigheter till kommunalt vatten och avlopp och i vissa delar utbyte av rörnätet. Kommunens vattenverk i Tolleby byggdes om 2006 för att utöka kapaciteten och i år har ytterligare ombyggnader gjorts för att öka säkerheten och kvaliteten på vattnet. Invigning av det moderniserade vattenverket görs i slutet av oktober. När det gäller avloppshanteringen kommer två av kommunens fyra reningsverk att stängas. Det är Sunna reningsverk i Kyrkesund och Skärhamns reningsverk. I stället kommer reningsverken i Rönnäng och Höviksnäs att få ökad kapacitet och effektivare rening. Detta beräknas vara klart år Tjörns kommun planerar även för att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Just nu pågår flera planarbeten, till exempel vid Dunkavlemyren i Skärhamn och vid Almöstrand. I dessa områden planeras det bland annat för flerbostadshus. Bara dessa två planer ger, när de är klara, möjlighet att bygga nästan 400 nya lägenheter. För att kunna utveckla Tjörn behöver kommunen ibland ha tillgång till olika markområden, inte minst för att kunna skapa områden där företag kan etablera en verksamhet. Kommunen har nu påbörjat ett arbete för att få rätt att förfoga över strategiska markområden. Detta för att kunna erbjuda lämpliga tomter för företag som vill etablera sig eller expandera. Allt detta görs för att kunna utveckla Tjörns kommun till en ännu bättre plats att leva och verka i. Allt detta görs för att kunna utveckla Tjörns kommun till en ännu bättre plats att leva och verka i. Johan Fritz Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Ekonomi Det ser positivt ut dessa vackra höstdagar har I Tjörns kommun nyligen presenterat delårsbokslutet för årets första åtta månader. Prognosen för helåret är ett överskott på ungefär 35 miljoner kronor. Det är naturligtvis fantastiskt och förmodligen rekord för Tjörns kommun. Men varför ska en kommun göra ett överskott? Varför används inte alla pengar i verksamheterna direkt? Svaret är enkelt. Vi sparar pengarna till framtida projekt, bland annat bygge och renovering av både skolor, förskolor och äldreboenden. Då behöver vi inte låna pengar vilket gör att våra räntekostnader minskar och det blir mer pengar kvar till verksamheterna. Det kan också vara värt att notera att till de 35 miljonerna i överskott ska vi lägga till ytterligare 35 miljoner som verksamheterna tillfördes i år jämfört med förra året. Detta Därför har Tjörn lägst arbetslöshet i regionen N är Arbetsförmedlingen presenterade siffrorna för arbetslöshet i juli låg Tjörn fortfarande i topp med lägst arbetslöshet i regionen. Detta trots förlorade arbetstillfällen. Att arbetslösheten på Tjörn är så låg har flera orsaker. Tjörn ligger geografiskt bra till och har tillgång till en stor arbetsmarknad som ligger inom rimligt avstånd. Näringslivet på Tjörn har en lång tradition av företagsamhet och entreprenörskap. En majoritet av företagen på Tjörn är soloföretagare utan är siffror som borde glädja alla Tjörnbor och som borgar för en god framtid för Tjörn. vi har blivit fler En annan glädjande nyhet är att Tjörns kommun växt med nästan sextio medborgare och nu passerat En siffra som vi inte sett på många år och som ger en tillväxt som ligger till grund för den framtida välfärden. Det är roligt att se att de satsningar som gjorts nu börjar ge resultat. För att spetsa detta ytterligare arbetas det nu för fullt med ett bostadsförsörjningsprogram där vi djupdyker i frågan om vad det är för typ av bostäder som efterfrågas av olika grupper på bostadsmarknaden. Ett spännande arbete som blir ett bra verktyg för beslut som ska fattas i framtiden. flera nomineringar Vi kan också konstatera att anställda. Dessa företag utgör en stabil grund i företagsamheten. Vi har en stor andel nyföretagande. Tjörn är den kommun som näst efter Kungsbacka har den största nyföretagartillväxten i hela Göteborgsregionen. Tjörn håller sig på en stadig nivå när det gäller antal nya företag (cirka 120 nya per år) medan många andra har tappat i nyföretagandet (källa: Tillväxtverket och Tillväxtanalys). Tjörns kommun stöttar nyföretagandet exempelvis genom att vid flera tillfällen under året Tjörn har utmärkt sig på andra områden. Till exempel är vi nominerade till årets nyföretagarkommun. Tjörn ligger sjua på barometern över antalet nystartade företag per tusen invånare. Tjörn är också tillsammans med sju andra kommuner nominerad till att bli årets kulturkommun. Jag kan inte heller låta bli att prata om Rapports oerhört trevliga inslag om Tubberödshus äldreboende. Där, precis som i många andra verksamheter inom äldreomsorgen, görs ett fantastiskt arbete av vår personal med benäget bistånd av anhöriga och frivilliga. Att arbeta vidare med kvalitets- och bemötandefrågor inom hela Tjörns kommun har högsta prioritet framöver. Mycket är bra men det ska bli bättre. Alla ska känna sig väl bemötta och behandlas lika. Martin Johansen Kommunstyrelsens ordförande bjuda in Skatteverket på starta eget-information och erbjuder starta eget-kurser. Under de senaste åren har visserligen ett par större företag flyttat sin produktion från Tjörn, men överlag är utflyttningen av företag från kommunen låg. Intresset för att flytta in till Tjörn med sin verksamhet har däremot ökat under de senaste åren. För att möta efterfrågan har Tjörns kommun därför intensifierat sina markinköp och planläggningen av mark för näringsverksamheter. 4 - VI PÅ TJÖRN nr

5 Man blir uppmärksam på vad som kan hända Hur ska Tjörn förbli en säker och trygg kommun? Under hela vecka 40 uppmärksammades säkerhet och trygghet lite extra i Tjörns kommun. Utställningar och olika aktiviteter stod på schemat. Hjärt- och lungräddning, säkerhetsvisningar på färjan M/S Hakefjord, öppet hus på brandstationerna, öppet skepp hos Kustbevakningen och Sjöräddningen, information om drogförebyggande arbete, säkerhet på skolbussar, elda rätt, med mera, med mera. Utbudet under veckan var stort och brett. På Sagabiografen bjöds på konserten Safe with sound med en planerad utrymningsövning som avlöpte lugnt och säkert. Konserten är resultatet av ett samarbete mellan Kulturskolan på Tjörn och musikskolan i Lilla Edet och det svängde rejält om den sextio man stora orkestern. Publiken bjöds även på en nykomponerad sång, av Cathrine Berntsson, som handlar om hur man ska komma ihåg HLR hjärt-och lungräddning. Lyssna på HLR-sången på Mitt i Kulturskolans konsert ljöd brandlarmet och lokalen utrymdes snabbt och smidigt. Räddningstjänsten i Kållekärr hade öppet hus. seniorsäkerhetsdag På tisdagen var det seniorsäkerhetsdag på Billströmska Folkhögskolan. Fullt hus med utställningar och föredrag kring hur det är att leva och bo i Tjörns kommun som senior. Laila Nilsson från Skärhamn var nöjd: Det är särskilt bra att kommunen berättar om vilka olika typer av boenden som finns och planeras i framtiden. Vi har fantastiska boenden för äldre på Tjörn vi ska vara stolta! Bra att man lyfter fram att vi är certifierade som en Säker och trygg kommun. Laila Nilsson, nöjd besökare på seniorsäkerhetsdagen. Barnavårdscentralen höll under veckan kurs och föredrag kring barnsäkerhet och hjärt- och lungräddning för barn mellan noll och åtta år. Filmvisning och konkreta övningar hade lockat ett flertal unga föräldrar och Häggvallskolans aula fylldes av barnprat och bäbisjoller. Niklas Wennberg och Jennie Wall var på plats med sin lilla Juni, 3 månader gammal: Det är bra att man får råd och att man blir uppmärksam på vad som kan hända. Förhoppningsvis blir man lite mer förberedd ifall olyckan är framme. Ester och Majken, käringar på vift, roade publiken på invigningen av Uppmärksamhetsveckan. säkerhetsdag Lördagen bjöd förutom på regn och rusk, även på en extra fullmatad säkerhetsdag med bland annat visning av både brandbil och ambulans, bärgningsbil och polisbil. Man kunde också få se hur polisen arbetar med sökhundar och själv få prova på att släcka en brand med hjälp av handbrandsläckare. Inne i kommunhuset kunde man titta på utställningar om hur kommunen arbetar med säkerhet och lyssna till olika föredrag, bland annat om cykelsäkerhet. VI PÅ TJÖRN nr

6 Uppdrag: säkerhetsövning HOPPA! HOPPA! HOPPA! Sjutton skolbarn i åldrarna 7 till 11 år från Rönnängs skola står uppradade längs kajen på Åstol och skanderar i takt. Några meter ut i vattnet ligger färjan M/S Hakefjord och en flytoverallsklädd figur på däck gör sig redo att hoppa i vattnet. Det är en gråmulen och lite småregnig förmiddag i mitten av september och säkerhetsövningen med ö-boende elever pågår för fullt. Hoppa då! Och däcksman Susanna Leibovici hoppar. Att träna säkerhet och olika scenarier ombord på färjan är viktigt, inte minst för de skolbarn som reser med färjan till och från skolan i Rönnäng varje dag. Därför återkommer den här övningen på M/S Hakefjord varje höst. De allra flesta av barnen har varit med flera gånger tidigare. Benjamin Lorenzon bor på Dyrön och kommer fram till att det här blir hans sjätte övning. Det är lite tråkigt men nyttigt, konstaterar han. Övningen började i Rönnäng redan i morse och leds av sjökapten Sören Johansson. Idag är all ordinarie personal och samtliga vikarier inkallade för att delta i övningen tillsammans med barnen. Om alla vet vad de ska göra och vi samarbetar går allt så mycket bättre, säger Sören som de närmaste timmarna ska ta oss igenom både brand, evakuering och man över bord. evakuering Vi kastar loss från Rönnäng och strax blir det rökutveckling ombord. Kapten Niklas Ivarssons röst ljuder i högtalarna. Flytväst på och upp på däck och besättningen hjälper till. Vi närmar oss nödhamnen i Kårevik och ställer oss i led akterut i salongen med de yngsta först. Lugnt och fint, en i taget. Susanna styr upp evakueringen och vid relingen får vi hjälp av starka armar. På bryggan är det halt och ruggigt. När vi går ombord igen ser vi att det är ett lastutrymme i fören som blivit drabbat av övningsröken. Alla barn provar att gå igenom den. Riktig rök är jättefarlig och den ska man inte gå rakt igenom om man kan låta bli, säger Sören. Då ska man krypa på golvet för rök stiger uppåt, säger en pojke. Han får beröm av Sören. Helt rätt. dam över bord Mellan övningarna samlas vi i färjans salong för en kort genomgång. Brand är nog det farligaste man kan råka ut för ombord på en färja, säger Sören och barnen nickar i fullt samförstånd samtidigt som de börjar se fram emot säkerhetsövningens höjdpunkt; man över bord. Eller dam över bord i det här fallet. Vi sätts i land på kajen på Åstol och har färjan rakt i blickfånget när Susanna Leibovici på skolbarnens uppriktiga uppmaning om att HOPPA, hoppar i 6 - VI PÅ TJÖRN nr

7 vattnet. Då applåderas det på kajen. Barnen tar det här på allvar även om man inte kan tro det just nu, ler Karin Blidberg som är med från Rönnängs fritidshem. Den kvarvarande besättningen på färjan ropar man över bord! En livboj kastas i och en stege förs ner i vattnet. Susanna den modiga Leibovici rör sig klumpigt i vattnet i sin flytoverall men får tag i livbojen och får sedan hjälp upp på däck. EN GÅNG TILL! EN GÅNG TILL!, ljuder från elevkören på kajen. Och till allas glädje hoppar Susanna över bord igen och sätter på så sätt punkt för dagens övning. Om ett år är det dags igen. Felicia och Linn är 7 år, bor på Åstol och går i klass 1A på Rönnängs skola. De tycker att vädret kunde varit bättre och hade nog egentligen hellre varit inomhus: Fast det är nyttigt att öva. Dam över bord ingick också i övningen. Larmet har gått och alla måste sätta på sig flytvästar. Alla barn provade att gå igenom övningsröken ombord. Den luktade inte speciellt gott... Man kunde ju nästan inte andas! Sören Johansson sammanfattar dagens säkerhetsövning. VI PÅ TJÖRN nr

8 Bibblan mer än boklån Möt en författare, prova på att köra energisnålt eller ta med nallen och gå på nallekalas. Biblioteken erbjuder mycket mer än boklån! Ann Rosman är så populär att stolarna nästan inte räcker till inne på Åstols café. Det är öns föreningsdrivna bibliotek som i samarbete med Tjörns kommunbibliotek, varmt åt sig själv mellan varven samtidigt som hon inspirerar och engagerar sin publik. Det är med en skön känsla i magen man sätter sig på färjan tillbaka till Rönnäng. ett riktigt bra resultat. Det är tredje året vi finns på plats. Att testa skapar en medvetenhet om hur man kör, menar arrangören Peggy Magnusson, energi- och klimatrådgivare i STOregionen. bjuder in till en eftermiddag med kriminalförfattaren från Marstrand. Septembersolen skiner på utsidan när Ann börjar berätta om sitt författarskap. Debutboken, Fyrmästarens dotter, kom ut 2009 och skrivandet av den triggades igång några år tidigare av renoveringen av fyren Pater Noster. Det upplevdes som en aning bekymmersamt av min man att jag gick omkring på klipporna och letade efter bra platser att gömma lik på, fnissar Ann som började skriva på allvar under sin första föräldraledighet. Då arbetade hon som itkonsult med affärssystem som specialitet. Idag skriver hon på heltid, alltid med utgångspunkt från Marstrandshistoriken. Ann gör många utvikningar under sitt föredrag. Hon skrattar ecodriving Att köra en bilsimulator är också något man kan skratta sig varm åt, även om det är en högst seriös och nyttig! sysselsättning. I biblioteket i Skärhamn fanns det under en eftermiddag i september möjlighet att prova på att köra energisnålt. Ursvårt men roligt. Lite som att spela TV-spel, konstaterade Malin Rydberg som efter andra försöket fick till nalle och kakor Annat man kan hitta på när man är på biblioteket är att gå på nalle-kalas, något som arrangeras några gånger varje höst, både i Skärhamn och i Häggvall. Hilda, snart 3 år från Rönnäng har tagit med sig nallen Mimmi som egentligen är en känguru till Skärhamn denna söndag. Mimmi är 2 år och hon tycker att det är JÄTTEROLIGT att gå på kalas och äta kakor, berättar Hilda. Även femåriga Freya, också hon från Rönnäng, tycker om att gå på kalas. Hennes nalle heter Anna och är lika gammal som Freya: Anna är så söt och gosig. Känn! 8 - VI PÅ TJÖRN nr

9 Höstlov vecka 44 Välbesökt tecknad fest Den stora teckningsfesten i augusti lockade hundratals nyfikna till Nordiska Akvarellmuseet. Många kände sig kallade Foto:Anna Berglund när Nordiska Akvarellmuseet bjöd in till sommarens stora teckningsfest. På museet väntade tio konstnärer med olika typer av workshops, alla med utgångspunkten i teckning. Besökarna kunde testa att teckna med gps, med fötterna, med ljud, med pennor på långa pinnar, förstora med overheadapparat, teckna på kakelplattor eller göra porträtt. Teckningsfesten är en del av det större projektet Att teckna är stort som Nordiska Akvarellmuseet drivit sedan hösten 2012 och som under 2013 helt finansierats av PostkodLotteriets kulturstiftelse. Under 2013 har projektet anställt åtta konstnärer som arbetar halvtid på skolor i sju kommuner i Västra Götalandsregionen, bland annat på Fridas Hage och Skärhamns skola på Tjörn. Tillsammans med lärarlag undersöker konsultkonstnärerna hur man kan använda teckning som pedagogiskt verktyg i olika skolämnen och som kommunikation. Konstnärerna blir en naturlig del av skolmiljön och teckning en del av lärandet. Ett viktigt mål med projektet är att stärka allas lust att teckna. Förhoppningen är att via erfarenheterna från projektet dra lärdomar som kan stärka kunskapen om kreativa lärprocesser. Projektet är inspirerat av The Big Draw the campaign for Drawing som startade år 2000 i England. Kultur- & fritidscentra är öppet som vanligt under höstlovet förutom fredagen den 1/11 då vi bjuder in till filmkväll på Sagabiografen. Håll utkik på för att se vilka lovaktiviteter du kan delta i på gårdarna. Kultur- och fritidscentra är öppet som vanligt under höstlovet förutom fredagen den 1 november då det blir filmkväll på Sagabiografen. Håll utkik på eller på Facebook, för att se vilka speciella lovaktiviteter du kan delta i på gårdarna. JAG ÄR INGEN Ö i rollerna ALEXANDER GUSTAFSSON CAMILLA OLSSON ELLA HELGESON ELIN OLSSON ERIC RUNEGRUND JOEL PETTERSSON KAJSALISA LARSSON LUISA MÅRTENSSON MAX ANDERSSON RUFUS RYDH SEBASTIAN ARVIDSSON Nu är den klar! Jag är ingen ö långfilmen om Tjörn Ett långfilmsprojekt av och med barn och unga på Tjörn. Festlig galapremiär för allmänheten på Sagabiografen lördagen den 26 oktober. Filmen visas en film av och med unga på tjörn lördag 26 oktober kl 19 PREMIÄR söndag 27 oktober kl 14 och 19 måndag 28 oktober kl 19 torsdag 31 oktober kl 19 fredag 1 november kl Ungdomsvisning. Avslutning på höstlovsveckan med visning av kortfilmer först och därefter långfilmen. lördag 2 november kl 19 Det är gratis att se filmen upp till och med 18 år. Vuxna betalar 50 kronor. Pengarna går oavkortat tillbaka till barn- och ungdomsverksamheten. VI PÅ TJÖRN nr

10 Hockey och isdans utan is En dansföreställning i tre perioder blev resultatet när hockey och konståkning mötte dansgrupp i ett gemensamt projekt. Gymnastiksalen på Häggvallsskolan förvandlad till ishall är det möjligt? Ja, tillsammans med dansgruppen Arkeolog 8 tycks det mesta fungera. Suggestiv musik, hockeyljud i högtalarna och fantastiska dansare; faktum är att efter några minuter glömmer man faktiskt bort att just isen saknas. Det är lätt att hänga med även för den som inte är så insatt i sporten eller är ovan vid att tolka dans. Annie Lackfors från klass 7C och Dije Keqaj från klass 7D är nöjda efter föreställningen. Det var bra, man förstod liksom hur de hade tänkt. Man blir lite sugen på att dansa, skrattar tjejerna som annars helst håller sig till streetdance. workshops med klubbarna Under våren har hockeyspelare från Rönnängs IK och konståkare från Tjörns Konståkningsklubb arbetat i ett dansprojekt tillsammans med dansarna i Arkeolog 8. Detta har resulterat i flera workshopar och föreställningen P.U.C.K, framförd av dansarna i dansgruppen. Åsa Jansson, processledare för barnoch ungdomskultur i Tjörns kommun, berättar: Det här har varit ett communityprojekt vilket innebär att deltagarna själva har format det. Grundtanken var att skapa kontakt mellan två grupper som är ganska olika i sina uttryck men som ändå finns på samma is. Dagens föreställning är den tredje i ordningen. Igår fick eleverna på Bleketskolan se P.U.C.K och på kvällen var det allmänhetens tur Inspirationen till föreställningen kommer från de workshops vi haft med konståkarna och hockeyspelarna. Sedan har vi i dansgruppen tolkat och koreograferat tillsammans, säger en jättenöjd Camilla Reppen från Arkeolog 8. Nu åker P.U.C.K på turné. Närmast blir det Nacka, Örebro och Sundsvall. Kultur i Väst har bidragit med kronor till dansprojektet VI PÅ TJÖRN nr

11 Ditt avfall är Martins arbetsmiljö Vi på Tjörn åkte med renhållningsarbetare Martin Brav i Renovas* sopbil ett par timmar en dag i september. Solsken och vackert väder. Och sopor. 350 kärl hanteras varje dag. Vid tömningsdags, vänd handtaget utåt. Martin Brav sätter klisterlappen på kärlet och ställer tillbaka det på sin plats intill husväggen. Det innebär ett extravridmoment för mig när jag ska ta ett felvänt kärl. Men det här var första gången det händer på den här fastigheten. Då bryr jag mig inte om att registrera det i datorn. Om det blir någon mer gång gör jag det. Jag varnar ett par, tre gånger, sedan har jag rätt att låta bli att tömma kärlet om det händer igen. Då brukar budskapet gå hem Martin skrattar lite. Han har arbetat som renhållningsarbetare i fem år och trivs bra. I början var det arbetstiderna som lockade. Det var skönt att komma hem i vettig tid på eftermiddagarna men allt eftersom tiden har gått inser jag att jag trivs jättebra med att jobba utomhus och träffa folk. påfrestande arbete Det är tre sopbilar som täcker hela Tjörn plus en servicebil. Martin har hand om tio sopturer, från Höviksnäs till Klädesholmen. Idag är det Kållekärr med omnejd som står på tur och det är matavfall och brännbart som ska hämtas. När dagen är slut har han hanterat omkring 350 kärl och hoppat upp och ner ur sitt fordon närmare 150 gånger. På somrarna ökar båda siffrorna markant. Förr när vi hanterade mer säckar fick man problem med rygg och axlar. Nu är det handlederna som tar stryk. I början fick jag ont överallt men man lär sig. Idag tar jag det lite lugnare och har hittat rätt teknik. Och på somrarna har man en medåkare som avlastning. taggade kärl Alla kärl har en tagg som Martin läser av och sedan tankar in i ett dataprogram inne i bilens hytt. På så vis registreras det vart han har varit och vilka kärl som är tömda. Här kan han också skriva in om det är några avvikelser, exempelvis om det är felsorterat, om kärlen är felvända eller om det är något som behöver åtgärdas på platsen. Här har dörrstoppen gått sönder, säger Martin och visar på en soprumsdörr där dörren har svårt att stå i öppet läge. Han sätter en lapp på dörren så fastighetsägaren får veta och registrerar den trasiga stoppen i datasystemet. Ibland kan även ett kärl vara trasigt och sådant rapporteras också så att fastighetsägaren och därmed den som äger kärlet, får möjlighet att laga till nästa gång. Just nu pågår ett byte av den gröna och den bruna tunnan (kärlen för brännbart och för matavfall) i hela kommunen VI PÅ TJÖRN nr

12 där de nya kärlen ägs av Tjörns kommun. Ägarbytet blir positivt, tycker Martin: Placeringen av kärlen bestäms av kommunen och när något behöver fixas, exempelvis lagas, går det mycket snabbare än idag. Det gör mitt arbete enklare. hämtar i alla väder Turen går vidare och Martin hoppar ur och i sin bil snabbare än en vessla. För en ovan och osmidig reporter tar det betydligt längre tid. Jag fascineras över att han gör detta upp emot 150 gånger på en dag. Jaha, här var det felsorterat, säger Martin och klistrar på en lapp och registrerar i datorn. På ett ställe är det extremt trångt och Martin måste backa halvvägs in i ett buskage för att komma fram till hämtstället. Ur arbetsmiljösynpunkt ska han inte backa längre än två billängder men det är svårt att lösa överallt. Det händer också att hämtstället är blockerat av allehanda ting, som exempelvis brädhögar, bilar eller annat. Ofta handlar det om en engångsföreteelse, man har hantverkare hemma eller gäster och det måste man ju få lov att ha. Men är det blockerat gång efter gång blir det en avvikelserapport. Idag skiner solen och vägarna är rena och fina. Turen flyter på som vanligt och vinter och snö känns långt bort. Ändå bävar Martin lite för den kommande årstiden. Allt tar längre tid och man lever med en ständig oro att för att köra i diket på smala och dåligt skottade vägar. Kärlen blir tyngre att dra i bara ett par centimeter snö och på ställen där det är oskottat kan vi neka att tömma. Klockan tickar mot halv tre och dagens arbetspass lider mot sitt slut. Martin har varit igång sedan kl 6 i morse då han klev in i bilen på Kläpp i Ödsmål där Renova har sin anläggning. I morgon är det dags igen. Då väntar ytterligare 350 kärl på att tas om hand. * Martin arbetar för Kungälvs Transporttjänst AB tidigare SRAB Stenungsunds Renhållning AB som är en del av Renova. Se film på VI PÅ TJÖRN nr

13 Byte av kärl pågår snart byter vi hos dig Den gröna och den bruna tunnan som du har idag för brännbart avfall och matavfall ersätts just nu med nya från oss. Det gäller även de så kallade säckställen. Bytet sker områdesvis och har pågått sedan hösten 2012 då vi inledde med södra Tjörn. Skärhamn fick nya kärl i vintras. Just nu sker byte i Kållekärrsområdet med omnejd. Därefter följer Skåpesundsområdet med Mjörn, Lilla Askerön, Bräckeliden, Valla kyrkväg, Dösevägen och halva Svanvik. Under vintern sker kärlbyte i följande turordning: Myggenäs, Almösund, Sundsby kile, Kil, Hövik, Berga, Häggvall, Fjällebro, andra halvan av Svanvik samt Rörvik. Därefter Gunneby, Rävlanda, Gläshed, Djupvik, Olsby, Olsnäs, Budal, Bräcke och Fagerfjäll. Kärlbytet beräknas vara klart till våren bli av med gamla sopkärl? De nya kärlen ägs av Tjörns kommun som också bestämmer var de ska stå. De gamla behållarna är dina. Vill du bli av med dem går det bra att lämna dem på Heås återvinningscentral. Vill du ha hjälp med att forsla bort dem så gör vi det kostnadsfritt. Kontakta då Tjörns kundcenter och anmäl att du vill ha hjälp med att bli av med dina gamla kärl. Använd gärna webbformuläret på eller mejla Du når även Tjörns kundcenter på OBS att hämtningen av de gamla kärlen görs när ett helt område har fått sina kärl bytta. Det kan alltså ta upp till två månader från din anmälan om hämtning till dess att hämtningen sker. Tänk på att avfallsbehålllarna ska vara lätta att komma åt och lätta att hantera. Om det skulle vara något problem med din avfallsbehållare får du en påminnelse av din renhållningsarbetare. Utdelning av Rådig Insats januari i år föll en 65-årig I man i vattnet i hamnen i Skärhamn. Eva Edvardsson hör hans rop på hjälp och tillkallar snabbt hjälp i form av Oscar Wättring, Mikael Holm och Andreas Back som tillsammans får upp mannen ur vattnet. De fyras agerande bedöms som helt avgörande för att mannens liv kunde räddas. Samma dag bryter en brand ut på Myggenäs församlingshem. En snabb insats av Bodil Kristiansson som evakuerade barnen i byggnaden och släckte branden innan räddningstjänsten ens var på plats, gjorde att en storbrand kunde undvikas. I våras faller en man ihop inne i sin lägenhet. Hustrun larmar 112 men springer också in till grannen Mattias Wijk för att få hjälp. Mattias startar HLR och mannens liv räddas. I somras inträffade en allvarlig olycka mellan en moped och motorcykel på länsväg 160. Föraren av mopeden fick akut hjälp av Carina Ivarsson vilket räddade mannens liv. Utdelningen av Rådig Insats skedde i samband med invigningen av Uppmärksamhetsveckan Säker och trygg. Utmärkelsen delas ut till den eller de som visat mod och rådighet, som räddat eller försökt rädda livet på en medmänniska, eller på annat sätt ingripit för att undvika en olycka. VI PÅ TJÖRN nr

14 De levererar skötsel och drift Mycket handlar om vatten men här töms också papperskorgar gånger och flera meter häck ska klippas flera gånger om året. Totalt handlar det om 679 meter. Tjörns Miljö AB har bredd i sitt tjänsteutbud. Det är det kommunala bolaget Tjörns Miljö AB som har samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att leverera drift och skötsel av vattenverk, reningsverk och det kommunala vattennätet. Bolaget har också hand om viss renhållning, underhåll av gång- och cykelvägar och skötsel av flera av kommunens grön- och markområden. Och så länge allt fungerar är det tyst; det är tyvärr först när vattnet försvinner, när gångbanan inte skottas eller om bajjamajorna vid sommarens evenemang blir överfulla; som bolaget uppmärksammas. Det ligger nog lite i vårt uppdrag att inte synas så mycket, vi låter det vi uträttar tala istället, säger bolagets tf VD Bo Svensson, visserligen med glimten i ögat men här finns också en stor seriositet. Bolaget ägs av Tjörns kommun och har 22 medarbetare. Tjörns kommun har 270 kilometer ledningar (vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar) samt 72 stycken luftare. 300 brandposter. klipper totalt kvadratmeter gräsyta och 679 meter häck under en säsong. ansvarar för blomsterutsmyckningen på flera platser, bland annat ett fyrtiotal blomkrukor, en mängd planteringslådor och rabatter. gör tömningar av papperskorgar på ett år. vatten och rör En stor del av bolagets uppdrag handlar om vatten; både det vi dricker och det vi släpper ut. Rörnätet och vattenverk ska skötas dygnet runt och här finns en ständig beredskap. Bo och hans kollegor har inte mindre än 270 kilometer vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar att ta hand om. Det är ingen hemlighet att alla metrar inte är i toppskick. Så fort man stöter på några tveksamma diton byts de ut. Under sommarmånaderna ökar antalet vattenanvändare i kommunen till omkring det dubbla, något som gör driften mer komplicerad och sårbar. Beredskapen för att hantera eventuella driftsstörningar har ökat under året och extra känsliga delar av va-systemet kontrolleras extra ofta. Den planerade nyexploateringen i kommunen påverkar också tillgången på vatten och dess kvalitet måste säkras. Ombygget i vattenverket i Tolleby är en del i det arbetet. och sopor Även Heås återvinningsstation är en del av Tjörns Miljö AB. Här förstärktes vägbeläggningen i somras och nu planeras det för staket runt området. Den gamla deponin ska också tas om hand, det vill säga de sopor som lämnades på Heås innan källsorteringens tid. Det handlar mest om dränering av lakvatten, förklarar Bo. Tjörn är en turistkommun. Det ställer speciella krav på exempelvis renhållning, blommor och skötsel av grönområden och andra ytor. Speciellt under sommarhalvåret med alla sina evenemang som lockar många tusentals personer till kommunen. Just den biten kan bli lite ryckig men vi försöker vara beredda på det mesta, säger Bo VI PÅ TJÖRN nr

15 Utbyggt verk ger bättre vatten Nya filter i vattenverket i Tolleby ger bättre dricksvatten till Tjörnborna. Lukt och smak är redan bättre; full effekt nås om ett par år. Tjörn är bland de första i landet med den nya reningen. Utbyggnaden av Tolleby vattenverk är klar och även om viss finjustering ständigt pågår är den nya reningsprocessen i full gång. Vattenproverna visar redan på stor skillnad när det gäller både smak och lukt, berättar driftstekniker Jan Svensson och visar nytillskotten i verket; de biologiska filtren och två enheter med uv-ljus. För en oinvigd ser de inte så märkvärdiga ut men efter visning och förklaring står det klart att här pratar vi avancerad teknik. Faktum är att Tjörn är bland de första i landet som satsar på den här typen av reningsprocess. Jan Svensson framför de nya biologiska filtren i vattenverkets tillbygge. I själva utbyggnaden står de tre nya biologiska filtren (som visar sig påminna starkt om mindre versioner av spannmålssilos). Det är hit vattnet kommer från vattentäkterna och den första reningen görs. Vattnet leds sedan vidare till åtta stycken filter. Därefter går en fjärdedel av vattnet via fyra stycken långsamma sandfilter och resten genom två filter med aktivt kol som tar bort oönskad lukt och smak. Därefter passerar vattnet genom två uv-ljus som fungerar som en extra skyddsbarriär mot bakterier. Efter detta kloreras vattnet innan det går vidare ut i distributionsnätet. De nya uv-ljusen finns i annan del av vattenverket. Om man tyckte att de biologiska filtren inte såg så märkvärdiga ut är det ingenting emot dessa. Här pratar vi om ett rejält liggande rör, modell torped, som står placerat utefter en vägg. Jan skrattar lite när jag påpekar att det ser ganska oansenligt ut: Jo, men den nya reningsprocessen gör stor nytta. Jag får själv mitt vatten från Tolleby vattenverk och tycker redan att det smakar och luktar bättre. Under 2012 inleddes ett extra omfattande arbete för att säkra Tjörnbornas dricksvatten. Utbyggnaden av vattenverket i Tolleby är ett viktigt led i detta arbete. Heås bäst i kommunen på bemötande När vi frågade besökarna på Heås återvinningscentral om service och bemötande blev det full pott. Hela 97 procent anser att det får mycket bra eller bra service och bemötande vid besöket. Fler kvinnor än män ansåg att bemötandet var mycket bra (76 procent). Det visade sig också att hela 76 procent anser att öppettiderna är mycket bra eller bra. I svaren på enkäten kan man också läsa: jättefin personal alltid rent och fint prylboden toppen bra att det inte kostar något vill ha öppet fler lördagar till och med vägen hit har blivit bättre fantastiskt bra tipp och jättebra personal. Undersökningen gjordes den 21 augusti och 100 personer fick enkäten. 96 besvarade den. Av de 96 var 68 män och 28 kvinnor. VI PÅ TJÖRN nr

16 bygga & bo ordlista Ansökan om marklov Schaktning eller fyllning oavsett om det handlar om jord eller berg som ändrar markens höjdläge mycket kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Om det står angivet i detaljplanen ett visst höjdläge på marken behövs det inte marklov för att nå denna nivå. Det kan också krävas marklov för trädfällning om trädet är ett värdefullt inslag i miljön och man ser att det finns ett behov av att skydda detta. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Det kan också krävas marklov vid skogsplantering. Marklov söks på samma blankett som bygglov. När du ansöker om marklov ska du skicka med en situationsplan en skiss där du ritat in vad det är du vill göra. Du ska också bifoga en tvärsnittsritning över fastigheten som visar befintlig marknivå och var den nya marknivån beräknas hamna. Det är viktigt att du visar tydligt på ritningen var de båda nivåerna möts. Avgiften för att ansöka om marklov är beroende på hur stor yta du söker lov för. Exempel: att ansöka om marklov för en yta på omkring kvadratmeter kostar cirka kronor. Avgiften debiteras vare sig du får din ansökan beviljad eller avslagen. Framtidens bostäder på Tjörn Under arbetet med den nya översiktsplanen för Tjörns kommun framkom det tydligt att det finns ett större behov av flera olika typer av bostäder än vad man tidigare varit medveten om. Framförallt gäller det bostäder för yngre och äldre med en rimlig hyra. Mot bakgrund av detta har nu arbetet med Strategiskt bostadsprogram påbörjats. Här ska Tjörns kommun redovisa mål och strategier för hur man planerar för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att bo där de själva vill. Det Strategiska bostadsprogrammet beräknas vara klart under våren delta i vår enkät! För att få ett bra underlag i det fortsatta arbetet görs nu en enkät bland Tjörnborna. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på den, det tar bara några minuter. Enkäten ligger på hemsidan byggabomiljo. Alla svar är anonyma och kommer att användas som ett underlag för det fortsatta arbetet. Har du frågor eller synpunkter? Har du idéer kring boende eller kanske redan har ett boende som du skaffat på ett lite mer okonventionellt sätt? Hör av dig! Vi vill gärna ta del av dina tankar och funderingar. Kontakta projektledare Sara Dahlström på telefon eller via mejl Bygge pågår ny förskola i Kållekärr T jörns Bostads AB bygger en ny förskola i Kållekärr åt Tjörns kommun. Den nya förskolan blir drygt kvadratmeter stor och ska bestå av tre hemvister och ett mottagningskök där man kan ta emot barn. Arbetet påbörjades i juni i år och beräknad inflytt blir till höstterminen VI PÅ TJÖRN nr

17 Stråket Nya skyltar i Skärhamn och byggstart i Rönnäng Nu får även Rönnäng sitt centrumstråk och i Skärhamn har nya hänvisningsskyltar satts upp. Stråket i Skärhamn det sammanhängande gång- och cykelstråket i centrum fortskrider enligt plan. Stråketgruppen har under året fokuserat på området runt Gamla hamnen och Monumentet för att skapa en torgyta och se över parkeringsmöjligheterna där. Man har också arbetat med hänvisningsskyltar längs stråket. Skyltarna har tagits fram i samarbete med BÄSTA-projektet och sitter nu på plats. stråk även i rönnäng Under våren slutfördes inventeringen av Rönnäng och förslag på åtgärder och en konkret handlingsplan för ett centrumstråk och ett naturstråk även i Rönnäng finns nu framtagen. Med i arbetet är Rönnängs intresseförening, Rönnängs vägförening, Bergabo Hotell & konferens och representanter från Tjörns kommun. Bästa Tjörbur i Tjörn Runt Elsa Berglund och Max Sandahl blev Bästa Tjörbu Optimist, tjej respektive kille, vid årets upplaga av Lilla Tjörn Runt i augusti. Utmärkelsen Bästa Tjörbu gick till skeppare Hans Johansson med besättning som vann stora banan och Urban Ristorp med besättning som vann lilla banan. Priserna delades ut av kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Anders G Högmark. Nödstolpar på Dyrön för din säkerhet Dyröleden är nu kompletterad med femton nödstolpar. Syftet är att underlätta för räddningstjänsten att vid en eventuell olycka kunna välja den snabbaste vägen till olycksplatsen. Stolparna är placerade med cirka femhundra meters mellanrum och numrerade medurs från 1 till 15. De första tio finns på huvudleden och nummer elva till femton finns på anslutande leder. Utplaceringen av nödstolpar är ett led i Tjörns kommuns certifiering som Säker och Trygg kommun. Vintersimskola Sundahallen, Stenungsund För barn skrivna på Tjörn, födda 2007 eller tidigare. Söndagar 2 februari 13 april 2014 (ej vecka 6), i tre grupper kl I mån av plats tas även yngre barn emot. Kostnad: 405 kr/barn. Anmälan senast 29 november till Tjörns kundcenter Läs mer om vintersimskolan på Med reservation för ev ändringar. VI PÅ TJÖRN nr

18 Så upplever företagarna kommunen En del företag är nöjda medan andra är mindre nöjda med kommunens service till näringslivet. Antalet nöjda företagare har minskat något under en tvåårsperiod. Kvalitetsundersökningen INSIKT visar att företagarnas upplevelser av kommunens myndighetsutövning varierar. Tjörns kommuns NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) hamnar på 61 och placerar sig därmed på plats 166 av de 189 kommuner som deltar i undersökningen. Medelvärdet för NKI i Sveriges kommuner är 67 och för Göteborgsregionen 65. Jämfört med 2011 har NKI-värdet inom Tjörns kommun minskat från 62 till 61. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Undersökningen vänder sig direkt till de företag som under det senaste året har haft ärende hos kommunen. Fem myndighetsområden ingår: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Se hela undersökningen på under Öppna jämförelser: Företagsklimat Samlad information för barn och unga Nu blir det enklare att hitta information på webben för barn och unga med psykisk ohälsa. Allt på ett ställe! Barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan nu enkelt hitta information om vart de ska vända sig för att få vård, stöd och hjälp, oavsett om det är kommunen eller landstinget som ger hjälpen. På kommunens hemsida under fliken Omsorg & Hjälp finns nu en samlingssida som heter Hjälp till barn och unga. Det är Socialstyrelsen som gett landstingen och kommunerna i uppdrag att erbjuda webbaserad och tydlig information till barn och unga. Satsningen ingår i överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa För att kommunerna och landstingen ska få del av satsade medel måste Socialstyrelsen godkänna webbinformationen. Tjörn har fått sin webbinformation godkänd. Så nöjda är Tjörnborna När SCB:s medborgarundersökning presenteras visar det sig att Tjörnborna är aningen mer nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på än genomsnittet för andra kommuner i undersökningen. Det så kallade Nöjd-Region- Indexet blev 63 för Tjörn, genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen var 59. Framförallt är Tjörnborna nöjda med tryggheten i kommunen. Fler än hälften kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Man är mest nöjda med räddningstjänsten, renhållningen och sophämtningen, förskolan, grundskola och kulturen. Jämfört med förra årets undersökning är Tjörnborna mindre nöjda med vatten och avlopp samt gymnasieskolan. Det summerade resultatet Nöjd-Medborgar-Index blev 49 för Tjörn. Genomsnittet för de andra kommunerna är 53. När det gäller invånarnas möjligheter till inflytande är resultatet för Tjörn något lägre jämfört med genomsnittet för de andra kommunerna. Det sammanfattade indexet Nöjd-Inflytande-Index blev 35 för Tjörn jämfört med genomsnittet 39 för de andra kommunerna. Ta del av hela materialet på under fliken kommun och politik VI PÅ TJÖRN nr

19 Vi måste utgå ifrån att varje människa är unik Stökigast i klassen? Den som har svårt att styra sina impulser tar ofta ut sin frustration på andra och gärna vid fel tillfälle. Det här går att styra och Gunilla Dobrin vet hur. Det går att lära sig att styra sina impulser. Det menar kognitiva beteendeterapeuten Gunillla Dobrin som nu exporterar sin metod för impulsstyrning ända till USA. Jag har arbetat med barn och ungdomar i hela mitt liv. Först som fritidsledare och som fältassistent i Göteborg och därefter på institution där jag arbetade med kriminellt belastade ungdomar, bland annat som behandlingsansvarig, berättar Gunilla. I behandlingen utgick man från en metod där man menade att ungdomarna skulle behandlas för sin ilska och att detta bäst skulle behandlas i grupp. Men de ville ju inte alls behandlas i grupp och de var inte alls arga; de saknade impulskontroll! Jag började leta efter alternativa metoder där man såg varje unge som unik och började samtidigt utbilda mig till kognitiv beteendeterapeut. I den utbildningen ingick det att hålla individuella samtal och dessa hade jag med ungdomarna på institutionen. Där någonstans började det. många får hjälp Idag äger och driver Gunilla företaget repulse som också är namnet på den behandlingsmetod hon utvecklat, delvis tillsammans med ungdomarna på institutionen i Göteborg. De hjälpte mig att strukturera våra samtal på ett sätt som fungerade för dem och som fungerar än idag, konstaterar Gunilla som efter en artikel i GöteborgsPosten 1998 om hennes metod plötsligt fick väldigt mycket att göra. Då startade jag eget och tog tjänstledigt för att så småningom säga upp mig helt. Gunilla menar att de som har för mycket impulskontroll och är tysta och tillbakadragna också kan bli hjälpa av repulse: Vi har många deprimerade tonåringar, främst flickor, som inte får någon hjälp bara för att de inte hörs och syns på samma vis som de utagerande gör. Idag vänder sig metoden till barn och unga från fyraårsåldern och uppåt men även till vuxna. Arbetsmaterialet är mycket konkret man måste vara tydlig, det är en del i metodiken och är uppbyggt på samma sätt men med olika form och språk beroende på åldersmålgrupp. Just nu översätter Gunilla det sista av sitt material inför en export av repulse till USA. Det är psykologen och mindfulnessinstruktören Daniel Rechtshaffen som vill komplettera sina distansutbildningar med Gunillas metod. Fantastiskt roligt! skrattar Gunilla som idag har utbildat omkring personer i repulse. Kunderna finns på förskolor, skolor, olika institutioner och behandlingsenheter, hos barnoch ungdomspsykiatrin och inom socialtjänsten. Företaget har fyra anställda varav en i Norge. Kontoret finns i Göteborg men har säte i Myggenäs på Tjörn. repulse erbjuder även andra kurser, bland annat i sorgebearbetning för vuxna. VI PÅ TJÖRN nr

20 Tjörns kundcenter Turistbyrå Bibliotek Kundtjänst Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Fråga & tyck! Ställ frågor via webben: eller Blanketter och e-tjänster Hittar du på Tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Telefon Besök oss på facebook och twitter twitter.com/#!/tjornskommun Heås öppet lite oftare och lite längre! Måndag kl Tisdag fredag kl Varannan lördag kl (16 november, 7 och 21 december) Stängt 2 november (Alla helgons dag) Återvinningen hämtas hos dig Få ditt återvinningsmaterial glas, tidningar, förpackningar, plast och metall hämtat vid din fastighet en gång i månaden! Tjänsten fastighetsnära insamling (FNI) är valbar och kostar 742 kr/år. Beställ och läs mer om FNI på och fliken Bygga, Bo & Miljö. Du kan också kontakta Tjörns kundcenter. Tömdes inte soptunnan? Ring Renovas kundtjänst Välkommen till biblioteket Telefon Stäng av vattnet till ditt fritidshus gratis Att få sitt dricksvatten avstängt och påkopplat, till exempel över vintern, kostar som regel en slant. Men ibland är det gratis! Kvarvarande gratisdatum hösten 2013 Dyrön: 31 oktober Härön: 6 november Tjörn (huvudön) och Klädesholmen: 14 november Kontakta Tjörns kundcenter om du behöver få vattnet till din fastighet avstängt eller påsläppt. Hör av dig senast en vecka före önskat datum. Vi behöver få veta namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och önskat datum för av eller på. Vi går mot mörka tider De levande ljusens årstid är här Glöm inte att blåsa ut ljusen när du lämnar rummet. Sätt en komihåg-lapp på insidan av ytterdörren med texten HAR DU SLÄCKT LJUSEN?. Ta som rutin innan du går hemifrån och innan du går och lägger dig att gå en kontrollrunda i bostaden. Brandvarnare räddar liv! Kom ihåg att byta batteri i din brandvarnare och testa att den fungerar. Vi vill se dig använd reflex! När du rör dig i trafiken är det viktigt att du syns. Reflexer syns bäst om de är i rörelse. Därför är det bra att ha en reflex hängande i ett snöre och att placera reflexer runt armar och ben. Reflexväst är bra men bör kompletteras med reflexband eller reflexbricka. Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar de är lika viktiga i upplysta tätorter! 20 - VI PÅ TJÖRN nr

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2014

SCB:s medborgarundersökning 2014 SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat Miljö Trollhättan bäst på renhållning toppar ranking från branschorganisation Det handlar om Sveriges bästa avfallskommun 2013 med avseende på

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet Säker i Sommar! Äntligen sommar! Här kommer en informationsbroschyr till dig som bor och lever i Lomma kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj. Nu kommer sommaren med

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Om 112 Frågesport 2. Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt.

Om 112 Frågesport 2. Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt. Om 112 Frågesport 2 Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt. 1. Vad är en nödsituation? A När någon inte förstår ett speciellt ord. B När det är fara för liv, egendom eller miljö. C När

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras Jag har lärt mig leda en grupp, och det har varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten av planering, då hela projektet har varit väldigt byggt på eget arbete och planering. -Anna Jag har lärt mig

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8 Veckobrev för Opalen 1 v 6-8!!! 12 februari 2015 Hej alla barn och föräldrar!!!! Äntligen har det kommit snö och det är underbart att se vilken aktivitet det blir ute på än gång. Eleverna leker, bygger

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Mikael är 49 år och länets yngste kommunalråd. Han började jobba som vårdbiträde och har även

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer