Ditt avfall är Martins arbetsmiljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ditt avfall är Martins arbetsmiljö"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 5/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ditt avfall är Martins arbetsmiljö sid Positivt delårsbokslut sid 5 Elever på säkerhetsövning sid 6 7

2 Kommunens kommunikationskanaler Nästan alla Tjörnbor läser allt eller delar av Vi på Tjörn och mer än hälften har varit i kontakt med Tjörns kundcenter. Det blev resultatet när SCB frågade Tjörnborna om kommunens informationskanaler. Hela 80 procent av Tjörnborna läser varje eller enstaka nummer av Vi på Tjörn. Så många som 93 procent läser hela eller delar av tidningen. Hela tidningen läses framförallt av åldrarna år. Samma undersökning visar att mer än hälften av alla Tjörnbor, 60 procent, har varit i kontakt med Tjörns kundcenter och att åldersspridningen är stor. 79 procent anser att de alltid eller ibland får ett direkt svar på sin fråga. 81 procent tycker att man alltid eller ibland möts med intresse och engagemang och 85 procent menar att man alltid eller ibland får ett trevligt bemötande. De allra flesta tar kontakt med kommunen via besök, 58 procent. På andra plats kommer telefonen. Det är inte så många som kontaktar oss via mejl och webbformulär och endast 20 procent av de tillfrågade besöker kommunens hemsida. Hemsidebesökarna är dock nöjda. 69 procent anser att det alltid eller ofta är lätt att hitta informationen och 75 procent tycker att informationen alltid eller ofta är lätt att förstå. På Facebook når vi personer i åldrar upp till 54 år. Enligt undersökningen har kommunen närmare personer som läser på Facebook-kontot, även om gillarna är färre, drygt 500 när undersökningen gjordes. Idag är antalet gillare strax över 600. Läs mer om SCB:s medborgarundersökning på sidan 18. Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Johan Fritz Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 - VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Anna Berglund, Helene Evensen, Lena Karlstedt, Anna Klingstedt, Karin Niiholm och Ewa-Lena Svensson. Omslag: Dansgruppen Arkeolog 8. Foto: Maria Johannessen Foto: Om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till johan Kommunen bygger samhället En viktig del av en kommuns uppgifter är att bidra till ett hållbart samhälle. Kommunens olika verksamheter arbetar för att åstadkomma detta. Inom den så kallade samhällsbyggnadssektorn görs detta genom att kommunen planerar, utvecklar och investerar i exempelvis vatten, avlopp, renhållning, markanvändning och planarbete. Tjörns kommun har till vissa delar ålderstigna vatten- och avloppsanläggningar, det gäller såväl ledningar som verk. År 2005 antog kommunfullmäktige en så kallad va-plan som visade hur vatten- och avloppsverksamheten skulle byggas ut för att kunna säkra en god försörjning av vatten och kunna ta hand om avloppet på ett säkert och miljömässigt bra sätt. Denna plan genomförs nu vilket innebär ombyggnad av vattenverket, färre men effektivare reningsverk, fler anslutna fastigheter till kommunalt vatten och avlopp och i vissa delar utbyte av rörnätet. Kommunens vattenverk i Tolleby byggdes om 2006 för att utöka kapaciteten och i år har ytterligare ombyggnader gjorts för att öka säkerheten och kvaliteten på vattnet. Invigning av det moderniserade vattenverket görs i slutet av oktober. När det gäller avloppshanteringen kommer två av kommunens fyra reningsverk att stängas. Det är Sunna reningsverk i Kyrkesund och Skärhamns reningsverk. I stället kommer reningsverken i Rönnäng och Höviksnäs att få ökad kapacitet och effektivare rening. Detta beräknas vara klart år Tjörns kommun planerar även för att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Just nu pågår flera planarbeten, till exempel vid Dunkavlemyren i Skärhamn och vid Almöstrand. I dessa områden planeras det bland annat för flerbostadshus. Bara dessa två planer ger, när de är klara, möjlighet att bygga nästan 400 nya lägenheter. För att kunna utveckla Tjörn behöver kommunen ibland ha tillgång till olika markområden, inte minst för att kunna skapa områden där företag kan etablera en verksamhet. Kommunen har nu påbörjat ett arbete för att få rätt att förfoga över strategiska markområden. Detta för att kunna erbjuda lämpliga tomter för företag som vill etablera sig eller expandera. Allt detta görs för att kunna utveckla Tjörns kommun till en ännu bättre plats att leva och verka i. Allt detta görs för att kunna utveckla Tjörns kommun till en ännu bättre plats att leva och verka i. Johan Fritz Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Ekonomi Det ser positivt ut dessa vackra höstdagar har I Tjörns kommun nyligen presenterat delårsbokslutet för årets första åtta månader. Prognosen för helåret är ett överskott på ungefär 35 miljoner kronor. Det är naturligtvis fantastiskt och förmodligen rekord för Tjörns kommun. Men varför ska en kommun göra ett överskott? Varför används inte alla pengar i verksamheterna direkt? Svaret är enkelt. Vi sparar pengarna till framtida projekt, bland annat bygge och renovering av både skolor, förskolor och äldreboenden. Då behöver vi inte låna pengar vilket gör att våra räntekostnader minskar och det blir mer pengar kvar till verksamheterna. Det kan också vara värt att notera att till de 35 miljonerna i överskott ska vi lägga till ytterligare 35 miljoner som verksamheterna tillfördes i år jämfört med förra året. Detta Därför har Tjörn lägst arbetslöshet i regionen N är Arbetsförmedlingen presenterade siffrorna för arbetslöshet i juli låg Tjörn fortfarande i topp med lägst arbetslöshet i regionen. Detta trots förlorade arbetstillfällen. Att arbetslösheten på Tjörn är så låg har flera orsaker. Tjörn ligger geografiskt bra till och har tillgång till en stor arbetsmarknad som ligger inom rimligt avstånd. Näringslivet på Tjörn har en lång tradition av företagsamhet och entreprenörskap. En majoritet av företagen på Tjörn är soloföretagare utan är siffror som borde glädja alla Tjörnbor och som borgar för en god framtid för Tjörn. vi har blivit fler En annan glädjande nyhet är att Tjörns kommun växt med nästan sextio medborgare och nu passerat En siffra som vi inte sett på många år och som ger en tillväxt som ligger till grund för den framtida välfärden. Det är roligt att se att de satsningar som gjorts nu börjar ge resultat. För att spetsa detta ytterligare arbetas det nu för fullt med ett bostadsförsörjningsprogram där vi djupdyker i frågan om vad det är för typ av bostäder som efterfrågas av olika grupper på bostadsmarknaden. Ett spännande arbete som blir ett bra verktyg för beslut som ska fattas i framtiden. flera nomineringar Vi kan också konstatera att anställda. Dessa företag utgör en stabil grund i företagsamheten. Vi har en stor andel nyföretagande. Tjörn är den kommun som näst efter Kungsbacka har den största nyföretagartillväxten i hela Göteborgsregionen. Tjörn håller sig på en stadig nivå när det gäller antal nya företag (cirka 120 nya per år) medan många andra har tappat i nyföretagandet (källa: Tillväxtverket och Tillväxtanalys). Tjörns kommun stöttar nyföretagandet exempelvis genom att vid flera tillfällen under året Tjörn har utmärkt sig på andra områden. Till exempel är vi nominerade till årets nyföretagarkommun. Tjörn ligger sjua på barometern över antalet nystartade företag per tusen invånare. Tjörn är också tillsammans med sju andra kommuner nominerad till att bli årets kulturkommun. Jag kan inte heller låta bli att prata om Rapports oerhört trevliga inslag om Tubberödshus äldreboende. Där, precis som i många andra verksamheter inom äldreomsorgen, görs ett fantastiskt arbete av vår personal med benäget bistånd av anhöriga och frivilliga. Att arbeta vidare med kvalitets- och bemötandefrågor inom hela Tjörns kommun har högsta prioritet framöver. Mycket är bra men det ska bli bättre. Alla ska känna sig väl bemötta och behandlas lika. Martin Johansen Kommunstyrelsens ordförande bjuda in Skatteverket på starta eget-information och erbjuder starta eget-kurser. Under de senaste åren har visserligen ett par större företag flyttat sin produktion från Tjörn, men överlag är utflyttningen av företag från kommunen låg. Intresset för att flytta in till Tjörn med sin verksamhet har däremot ökat under de senaste åren. För att möta efterfrågan har Tjörns kommun därför intensifierat sina markinköp och planläggningen av mark för näringsverksamheter. 4 - VI PÅ TJÖRN nr

5 Man blir uppmärksam på vad som kan hända Hur ska Tjörn förbli en säker och trygg kommun? Under hela vecka 40 uppmärksammades säkerhet och trygghet lite extra i Tjörns kommun. Utställningar och olika aktiviteter stod på schemat. Hjärt- och lungräddning, säkerhetsvisningar på färjan M/S Hakefjord, öppet hus på brandstationerna, öppet skepp hos Kustbevakningen och Sjöräddningen, information om drogförebyggande arbete, säkerhet på skolbussar, elda rätt, med mera, med mera. Utbudet under veckan var stort och brett. På Sagabiografen bjöds på konserten Safe with sound med en planerad utrymningsövning som avlöpte lugnt och säkert. Konserten är resultatet av ett samarbete mellan Kulturskolan på Tjörn och musikskolan i Lilla Edet och det svängde rejält om den sextio man stora orkestern. Publiken bjöds även på en nykomponerad sång, av Cathrine Berntsson, som handlar om hur man ska komma ihåg HLR hjärt-och lungräddning. Lyssna på HLR-sången på Mitt i Kulturskolans konsert ljöd brandlarmet och lokalen utrymdes snabbt och smidigt. Räddningstjänsten i Kållekärr hade öppet hus. seniorsäkerhetsdag På tisdagen var det seniorsäkerhetsdag på Billströmska Folkhögskolan. Fullt hus med utställningar och föredrag kring hur det är att leva och bo i Tjörns kommun som senior. Laila Nilsson från Skärhamn var nöjd: Det är särskilt bra att kommunen berättar om vilka olika typer av boenden som finns och planeras i framtiden. Vi har fantastiska boenden för äldre på Tjörn vi ska vara stolta! Bra att man lyfter fram att vi är certifierade som en Säker och trygg kommun. Laila Nilsson, nöjd besökare på seniorsäkerhetsdagen. Barnavårdscentralen höll under veckan kurs och föredrag kring barnsäkerhet och hjärt- och lungräddning för barn mellan noll och åtta år. Filmvisning och konkreta övningar hade lockat ett flertal unga föräldrar och Häggvallskolans aula fylldes av barnprat och bäbisjoller. Niklas Wennberg och Jennie Wall var på plats med sin lilla Juni, 3 månader gammal: Det är bra att man får råd och att man blir uppmärksam på vad som kan hända. Förhoppningsvis blir man lite mer förberedd ifall olyckan är framme. Ester och Majken, käringar på vift, roade publiken på invigningen av Uppmärksamhetsveckan. säkerhetsdag Lördagen bjöd förutom på regn och rusk, även på en extra fullmatad säkerhetsdag med bland annat visning av både brandbil och ambulans, bärgningsbil och polisbil. Man kunde också få se hur polisen arbetar med sökhundar och själv få prova på att släcka en brand med hjälp av handbrandsläckare. Inne i kommunhuset kunde man titta på utställningar om hur kommunen arbetar med säkerhet och lyssna till olika föredrag, bland annat om cykelsäkerhet. VI PÅ TJÖRN nr

6 Uppdrag: säkerhetsövning HOPPA! HOPPA! HOPPA! Sjutton skolbarn i åldrarna 7 till 11 år från Rönnängs skola står uppradade längs kajen på Åstol och skanderar i takt. Några meter ut i vattnet ligger färjan M/S Hakefjord och en flytoverallsklädd figur på däck gör sig redo att hoppa i vattnet. Det är en gråmulen och lite småregnig förmiddag i mitten av september och säkerhetsövningen med ö-boende elever pågår för fullt. Hoppa då! Och däcksman Susanna Leibovici hoppar. Att träna säkerhet och olika scenarier ombord på färjan är viktigt, inte minst för de skolbarn som reser med färjan till och från skolan i Rönnäng varje dag. Därför återkommer den här övningen på M/S Hakefjord varje höst. De allra flesta av barnen har varit med flera gånger tidigare. Benjamin Lorenzon bor på Dyrön och kommer fram till att det här blir hans sjätte övning. Det är lite tråkigt men nyttigt, konstaterar han. Övningen började i Rönnäng redan i morse och leds av sjökapten Sören Johansson. Idag är all ordinarie personal och samtliga vikarier inkallade för att delta i övningen tillsammans med barnen. Om alla vet vad de ska göra och vi samarbetar går allt så mycket bättre, säger Sören som de närmaste timmarna ska ta oss igenom både brand, evakuering och man över bord. evakuering Vi kastar loss från Rönnäng och strax blir det rökutveckling ombord. Kapten Niklas Ivarssons röst ljuder i högtalarna. Flytväst på och upp på däck och besättningen hjälper till. Vi närmar oss nödhamnen i Kårevik och ställer oss i led akterut i salongen med de yngsta först. Lugnt och fint, en i taget. Susanna styr upp evakueringen och vid relingen får vi hjälp av starka armar. På bryggan är det halt och ruggigt. När vi går ombord igen ser vi att det är ett lastutrymme i fören som blivit drabbat av övningsröken. Alla barn provar att gå igenom den. Riktig rök är jättefarlig och den ska man inte gå rakt igenom om man kan låta bli, säger Sören. Då ska man krypa på golvet för rök stiger uppåt, säger en pojke. Han får beröm av Sören. Helt rätt. dam över bord Mellan övningarna samlas vi i färjans salong för en kort genomgång. Brand är nog det farligaste man kan råka ut för ombord på en färja, säger Sören och barnen nickar i fullt samförstånd samtidigt som de börjar se fram emot säkerhetsövningens höjdpunkt; man över bord. Eller dam över bord i det här fallet. Vi sätts i land på kajen på Åstol och har färjan rakt i blickfånget när Susanna Leibovici på skolbarnens uppriktiga uppmaning om att HOPPA, hoppar i 6 - VI PÅ TJÖRN nr

7 vattnet. Då applåderas det på kajen. Barnen tar det här på allvar även om man inte kan tro det just nu, ler Karin Blidberg som är med från Rönnängs fritidshem. Den kvarvarande besättningen på färjan ropar man över bord! En livboj kastas i och en stege förs ner i vattnet. Susanna den modiga Leibovici rör sig klumpigt i vattnet i sin flytoverall men får tag i livbojen och får sedan hjälp upp på däck. EN GÅNG TILL! EN GÅNG TILL!, ljuder från elevkören på kajen. Och till allas glädje hoppar Susanna över bord igen och sätter på så sätt punkt för dagens övning. Om ett år är det dags igen. Felicia och Linn är 7 år, bor på Åstol och går i klass 1A på Rönnängs skola. De tycker att vädret kunde varit bättre och hade nog egentligen hellre varit inomhus: Fast det är nyttigt att öva. Dam över bord ingick också i övningen. Larmet har gått och alla måste sätta på sig flytvästar. Alla barn provade att gå igenom övningsröken ombord. Den luktade inte speciellt gott... Man kunde ju nästan inte andas! Sören Johansson sammanfattar dagens säkerhetsövning. VI PÅ TJÖRN nr

8 Bibblan mer än boklån Möt en författare, prova på att köra energisnålt eller ta med nallen och gå på nallekalas. Biblioteken erbjuder mycket mer än boklån! Ann Rosman är så populär att stolarna nästan inte räcker till inne på Åstols café. Det är öns föreningsdrivna bibliotek som i samarbete med Tjörns kommunbibliotek, varmt åt sig själv mellan varven samtidigt som hon inspirerar och engagerar sin publik. Det är med en skön känsla i magen man sätter sig på färjan tillbaka till Rönnäng. ett riktigt bra resultat. Det är tredje året vi finns på plats. Att testa skapar en medvetenhet om hur man kör, menar arrangören Peggy Magnusson, energi- och klimatrådgivare i STOregionen. bjuder in till en eftermiddag med kriminalförfattaren från Marstrand. Septembersolen skiner på utsidan när Ann börjar berätta om sitt författarskap. Debutboken, Fyrmästarens dotter, kom ut 2009 och skrivandet av den triggades igång några år tidigare av renoveringen av fyren Pater Noster. Det upplevdes som en aning bekymmersamt av min man att jag gick omkring på klipporna och letade efter bra platser att gömma lik på, fnissar Ann som började skriva på allvar under sin första föräldraledighet. Då arbetade hon som itkonsult med affärssystem som specialitet. Idag skriver hon på heltid, alltid med utgångspunkt från Marstrandshistoriken. Ann gör många utvikningar under sitt föredrag. Hon skrattar ecodriving Att köra en bilsimulator är också något man kan skratta sig varm åt, även om det är en högst seriös och nyttig! sysselsättning. I biblioteket i Skärhamn fanns det under en eftermiddag i september möjlighet att prova på att köra energisnålt. Ursvårt men roligt. Lite som att spela TV-spel, konstaterade Malin Rydberg som efter andra försöket fick till nalle och kakor Annat man kan hitta på när man är på biblioteket är att gå på nalle-kalas, något som arrangeras några gånger varje höst, både i Skärhamn och i Häggvall. Hilda, snart 3 år från Rönnäng har tagit med sig nallen Mimmi som egentligen är en känguru till Skärhamn denna söndag. Mimmi är 2 år och hon tycker att det är JÄTTEROLIGT att gå på kalas och äta kakor, berättar Hilda. Även femåriga Freya, också hon från Rönnäng, tycker om att gå på kalas. Hennes nalle heter Anna och är lika gammal som Freya: Anna är så söt och gosig. Känn! 8 - VI PÅ TJÖRN nr

9 Höstlov vecka 44 Välbesökt tecknad fest Den stora teckningsfesten i augusti lockade hundratals nyfikna till Nordiska Akvarellmuseet. Många kände sig kallade Foto:Anna Berglund när Nordiska Akvarellmuseet bjöd in till sommarens stora teckningsfest. På museet väntade tio konstnärer med olika typer av workshops, alla med utgångspunkten i teckning. Besökarna kunde testa att teckna med gps, med fötterna, med ljud, med pennor på långa pinnar, förstora med overheadapparat, teckna på kakelplattor eller göra porträtt. Teckningsfesten är en del av det större projektet Att teckna är stort som Nordiska Akvarellmuseet drivit sedan hösten 2012 och som under 2013 helt finansierats av PostkodLotteriets kulturstiftelse. Under 2013 har projektet anställt åtta konstnärer som arbetar halvtid på skolor i sju kommuner i Västra Götalandsregionen, bland annat på Fridas Hage och Skärhamns skola på Tjörn. Tillsammans med lärarlag undersöker konsultkonstnärerna hur man kan använda teckning som pedagogiskt verktyg i olika skolämnen och som kommunikation. Konstnärerna blir en naturlig del av skolmiljön och teckning en del av lärandet. Ett viktigt mål med projektet är att stärka allas lust att teckna. Förhoppningen är att via erfarenheterna från projektet dra lärdomar som kan stärka kunskapen om kreativa lärprocesser. Projektet är inspirerat av The Big Draw the campaign for Drawing som startade år 2000 i England. Kultur- & fritidscentra är öppet som vanligt under höstlovet förutom fredagen den 1/11 då vi bjuder in till filmkväll på Sagabiografen. Håll utkik på för att se vilka lovaktiviteter du kan delta i på gårdarna. Kultur- och fritidscentra är öppet som vanligt under höstlovet förutom fredagen den 1 november då det blir filmkväll på Sagabiografen. Håll utkik på eller på Facebook, för att se vilka speciella lovaktiviteter du kan delta i på gårdarna. JAG ÄR INGEN Ö i rollerna ALEXANDER GUSTAFSSON CAMILLA OLSSON ELLA HELGESON ELIN OLSSON ERIC RUNEGRUND JOEL PETTERSSON KAJSALISA LARSSON LUISA MÅRTENSSON MAX ANDERSSON RUFUS RYDH SEBASTIAN ARVIDSSON Nu är den klar! Jag är ingen ö långfilmen om Tjörn Ett långfilmsprojekt av och med barn och unga på Tjörn. Festlig galapremiär för allmänheten på Sagabiografen lördagen den 26 oktober. Filmen visas en film av och med unga på tjörn lördag 26 oktober kl 19 PREMIÄR söndag 27 oktober kl 14 och 19 måndag 28 oktober kl 19 torsdag 31 oktober kl 19 fredag 1 november kl Ungdomsvisning. Avslutning på höstlovsveckan med visning av kortfilmer först och därefter långfilmen. lördag 2 november kl 19 Det är gratis att se filmen upp till och med 18 år. Vuxna betalar 50 kronor. Pengarna går oavkortat tillbaka till barn- och ungdomsverksamheten. VI PÅ TJÖRN nr

10 Hockey och isdans utan is En dansföreställning i tre perioder blev resultatet när hockey och konståkning mötte dansgrupp i ett gemensamt projekt. Gymnastiksalen på Häggvallsskolan förvandlad till ishall är det möjligt? Ja, tillsammans med dansgruppen Arkeolog 8 tycks det mesta fungera. Suggestiv musik, hockeyljud i högtalarna och fantastiska dansare; faktum är att efter några minuter glömmer man faktiskt bort att just isen saknas. Det är lätt att hänga med även för den som inte är så insatt i sporten eller är ovan vid att tolka dans. Annie Lackfors från klass 7C och Dije Keqaj från klass 7D är nöjda efter föreställningen. Det var bra, man förstod liksom hur de hade tänkt. Man blir lite sugen på att dansa, skrattar tjejerna som annars helst håller sig till streetdance. workshops med klubbarna Under våren har hockeyspelare från Rönnängs IK och konståkare från Tjörns Konståkningsklubb arbetat i ett dansprojekt tillsammans med dansarna i Arkeolog 8. Detta har resulterat i flera workshopar och föreställningen P.U.C.K, framförd av dansarna i dansgruppen. Åsa Jansson, processledare för barnoch ungdomskultur i Tjörns kommun, berättar: Det här har varit ett communityprojekt vilket innebär att deltagarna själva har format det. Grundtanken var att skapa kontakt mellan två grupper som är ganska olika i sina uttryck men som ändå finns på samma is. Dagens föreställning är den tredje i ordningen. Igår fick eleverna på Bleketskolan se P.U.C.K och på kvällen var det allmänhetens tur Inspirationen till föreställningen kommer från de workshops vi haft med konståkarna och hockeyspelarna. Sedan har vi i dansgruppen tolkat och koreograferat tillsammans, säger en jättenöjd Camilla Reppen från Arkeolog 8. Nu åker P.U.C.K på turné. Närmast blir det Nacka, Örebro och Sundsvall. Kultur i Väst har bidragit med kronor till dansprojektet VI PÅ TJÖRN nr

11 Ditt avfall är Martins arbetsmiljö Vi på Tjörn åkte med renhållningsarbetare Martin Brav i Renovas* sopbil ett par timmar en dag i september. Solsken och vackert väder. Och sopor. 350 kärl hanteras varje dag. Vid tömningsdags, vänd handtaget utåt. Martin Brav sätter klisterlappen på kärlet och ställer tillbaka det på sin plats intill husväggen. Det innebär ett extravridmoment för mig när jag ska ta ett felvänt kärl. Men det här var första gången det händer på den här fastigheten. Då bryr jag mig inte om att registrera det i datorn. Om det blir någon mer gång gör jag det. Jag varnar ett par, tre gånger, sedan har jag rätt att låta bli att tömma kärlet om det händer igen. Då brukar budskapet gå hem Martin skrattar lite. Han har arbetat som renhållningsarbetare i fem år och trivs bra. I början var det arbetstiderna som lockade. Det var skönt att komma hem i vettig tid på eftermiddagarna men allt eftersom tiden har gått inser jag att jag trivs jättebra med att jobba utomhus och träffa folk. påfrestande arbete Det är tre sopbilar som täcker hela Tjörn plus en servicebil. Martin har hand om tio sopturer, från Höviksnäs till Klädesholmen. Idag är det Kållekärr med omnejd som står på tur och det är matavfall och brännbart som ska hämtas. När dagen är slut har han hanterat omkring 350 kärl och hoppat upp och ner ur sitt fordon närmare 150 gånger. På somrarna ökar båda siffrorna markant. Förr när vi hanterade mer säckar fick man problem med rygg och axlar. Nu är det handlederna som tar stryk. I början fick jag ont överallt men man lär sig. Idag tar jag det lite lugnare och har hittat rätt teknik. Och på somrarna har man en medåkare som avlastning. taggade kärl Alla kärl har en tagg som Martin läser av och sedan tankar in i ett dataprogram inne i bilens hytt. På så vis registreras det vart han har varit och vilka kärl som är tömda. Här kan han också skriva in om det är några avvikelser, exempelvis om det är felsorterat, om kärlen är felvända eller om det är något som behöver åtgärdas på platsen. Här har dörrstoppen gått sönder, säger Martin och visar på en soprumsdörr där dörren har svårt att stå i öppet läge. Han sätter en lapp på dörren så fastighetsägaren får veta och registrerar den trasiga stoppen i datasystemet. Ibland kan även ett kärl vara trasigt och sådant rapporteras också så att fastighetsägaren och därmed den som äger kärlet, får möjlighet att laga till nästa gång. Just nu pågår ett byte av den gröna och den bruna tunnan (kärlen för brännbart och för matavfall) i hela kommunen VI PÅ TJÖRN nr

12 där de nya kärlen ägs av Tjörns kommun. Ägarbytet blir positivt, tycker Martin: Placeringen av kärlen bestäms av kommunen och när något behöver fixas, exempelvis lagas, går det mycket snabbare än idag. Det gör mitt arbete enklare. hämtar i alla väder Turen går vidare och Martin hoppar ur och i sin bil snabbare än en vessla. För en ovan och osmidig reporter tar det betydligt längre tid. Jag fascineras över att han gör detta upp emot 150 gånger på en dag. Jaha, här var det felsorterat, säger Martin och klistrar på en lapp och registrerar i datorn. På ett ställe är det extremt trångt och Martin måste backa halvvägs in i ett buskage för att komma fram till hämtstället. Ur arbetsmiljösynpunkt ska han inte backa längre än två billängder men det är svårt att lösa överallt. Det händer också att hämtstället är blockerat av allehanda ting, som exempelvis brädhögar, bilar eller annat. Ofta handlar det om en engångsföreteelse, man har hantverkare hemma eller gäster och det måste man ju få lov att ha. Men är det blockerat gång efter gång blir det en avvikelserapport. Idag skiner solen och vägarna är rena och fina. Turen flyter på som vanligt och vinter och snö känns långt bort. Ändå bävar Martin lite för den kommande årstiden. Allt tar längre tid och man lever med en ständig oro att för att köra i diket på smala och dåligt skottade vägar. Kärlen blir tyngre att dra i bara ett par centimeter snö och på ställen där det är oskottat kan vi neka att tömma. Klockan tickar mot halv tre och dagens arbetspass lider mot sitt slut. Martin har varit igång sedan kl 6 i morse då han klev in i bilen på Kläpp i Ödsmål där Renova har sin anläggning. I morgon är det dags igen. Då väntar ytterligare 350 kärl på att tas om hand. * Martin arbetar för Kungälvs Transporttjänst AB tidigare SRAB Stenungsunds Renhållning AB som är en del av Renova. Se film på VI PÅ TJÖRN nr

13 Byte av kärl pågår snart byter vi hos dig Den gröna och den bruna tunnan som du har idag för brännbart avfall och matavfall ersätts just nu med nya från oss. Det gäller även de så kallade säckställen. Bytet sker områdesvis och har pågått sedan hösten 2012 då vi inledde med södra Tjörn. Skärhamn fick nya kärl i vintras. Just nu sker byte i Kållekärrsområdet med omnejd. Därefter följer Skåpesundsområdet med Mjörn, Lilla Askerön, Bräckeliden, Valla kyrkväg, Dösevägen och halva Svanvik. Under vintern sker kärlbyte i följande turordning: Myggenäs, Almösund, Sundsby kile, Kil, Hövik, Berga, Häggvall, Fjällebro, andra halvan av Svanvik samt Rörvik. Därefter Gunneby, Rävlanda, Gläshed, Djupvik, Olsby, Olsnäs, Budal, Bräcke och Fagerfjäll. Kärlbytet beräknas vara klart till våren bli av med gamla sopkärl? De nya kärlen ägs av Tjörns kommun som också bestämmer var de ska stå. De gamla behållarna är dina. Vill du bli av med dem går det bra att lämna dem på Heås återvinningscentral. Vill du ha hjälp med att forsla bort dem så gör vi det kostnadsfritt. Kontakta då Tjörns kundcenter och anmäl att du vill ha hjälp med att bli av med dina gamla kärl. Använd gärna webbformuläret på eller mejla Du når även Tjörns kundcenter på OBS att hämtningen av de gamla kärlen görs när ett helt område har fått sina kärl bytta. Det kan alltså ta upp till två månader från din anmälan om hämtning till dess att hämtningen sker. Tänk på att avfallsbehålllarna ska vara lätta att komma åt och lätta att hantera. Om det skulle vara något problem med din avfallsbehållare får du en påminnelse av din renhållningsarbetare. Utdelning av Rådig Insats januari i år föll en 65-årig I man i vattnet i hamnen i Skärhamn. Eva Edvardsson hör hans rop på hjälp och tillkallar snabbt hjälp i form av Oscar Wättring, Mikael Holm och Andreas Back som tillsammans får upp mannen ur vattnet. De fyras agerande bedöms som helt avgörande för att mannens liv kunde räddas. Samma dag bryter en brand ut på Myggenäs församlingshem. En snabb insats av Bodil Kristiansson som evakuerade barnen i byggnaden och släckte branden innan räddningstjänsten ens var på plats, gjorde att en storbrand kunde undvikas. I våras faller en man ihop inne i sin lägenhet. Hustrun larmar 112 men springer också in till grannen Mattias Wijk för att få hjälp. Mattias startar HLR och mannens liv räddas. I somras inträffade en allvarlig olycka mellan en moped och motorcykel på länsväg 160. Föraren av mopeden fick akut hjälp av Carina Ivarsson vilket räddade mannens liv. Utdelningen av Rådig Insats skedde i samband med invigningen av Uppmärksamhetsveckan Säker och trygg. Utmärkelsen delas ut till den eller de som visat mod och rådighet, som räddat eller försökt rädda livet på en medmänniska, eller på annat sätt ingripit för att undvika en olycka. VI PÅ TJÖRN nr

14 De levererar skötsel och drift Mycket handlar om vatten men här töms också papperskorgar gånger och flera meter häck ska klippas flera gånger om året. Totalt handlar det om 679 meter. Tjörns Miljö AB har bredd i sitt tjänsteutbud. Det är det kommunala bolaget Tjörns Miljö AB som har samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att leverera drift och skötsel av vattenverk, reningsverk och det kommunala vattennätet. Bolaget har också hand om viss renhållning, underhåll av gång- och cykelvägar och skötsel av flera av kommunens grön- och markområden. Och så länge allt fungerar är det tyst; det är tyvärr först när vattnet försvinner, när gångbanan inte skottas eller om bajjamajorna vid sommarens evenemang blir överfulla; som bolaget uppmärksammas. Det ligger nog lite i vårt uppdrag att inte synas så mycket, vi låter det vi uträttar tala istället, säger bolagets tf VD Bo Svensson, visserligen med glimten i ögat men här finns också en stor seriositet. Bolaget ägs av Tjörns kommun och har 22 medarbetare. Tjörns kommun har 270 kilometer ledningar (vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar) samt 72 stycken luftare. 300 brandposter. klipper totalt kvadratmeter gräsyta och 679 meter häck under en säsong. ansvarar för blomsterutsmyckningen på flera platser, bland annat ett fyrtiotal blomkrukor, en mängd planteringslådor och rabatter. gör tömningar av papperskorgar på ett år. vatten och rör En stor del av bolagets uppdrag handlar om vatten; både det vi dricker och det vi släpper ut. Rörnätet och vattenverk ska skötas dygnet runt och här finns en ständig beredskap. Bo och hans kollegor har inte mindre än 270 kilometer vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar att ta hand om. Det är ingen hemlighet att alla metrar inte är i toppskick. Så fort man stöter på några tveksamma diton byts de ut. Under sommarmånaderna ökar antalet vattenanvändare i kommunen till omkring det dubbla, något som gör driften mer komplicerad och sårbar. Beredskapen för att hantera eventuella driftsstörningar har ökat under året och extra känsliga delar av va-systemet kontrolleras extra ofta. Den planerade nyexploateringen i kommunen påverkar också tillgången på vatten och dess kvalitet måste säkras. Ombygget i vattenverket i Tolleby är en del i det arbetet. och sopor Även Heås återvinningsstation är en del av Tjörns Miljö AB. Här förstärktes vägbeläggningen i somras och nu planeras det för staket runt området. Den gamla deponin ska också tas om hand, det vill säga de sopor som lämnades på Heås innan källsorteringens tid. Det handlar mest om dränering av lakvatten, förklarar Bo. Tjörn är en turistkommun. Det ställer speciella krav på exempelvis renhållning, blommor och skötsel av grönområden och andra ytor. Speciellt under sommarhalvåret med alla sina evenemang som lockar många tusentals personer till kommunen. Just den biten kan bli lite ryckig men vi försöker vara beredda på det mesta, säger Bo VI PÅ TJÖRN nr

15 Utbyggt verk ger bättre vatten Nya filter i vattenverket i Tolleby ger bättre dricksvatten till Tjörnborna. Lukt och smak är redan bättre; full effekt nås om ett par år. Tjörn är bland de första i landet med den nya reningen. Utbyggnaden av Tolleby vattenverk är klar och även om viss finjustering ständigt pågår är den nya reningsprocessen i full gång. Vattenproverna visar redan på stor skillnad när det gäller både smak och lukt, berättar driftstekniker Jan Svensson och visar nytillskotten i verket; de biologiska filtren och två enheter med uv-ljus. För en oinvigd ser de inte så märkvärdiga ut men efter visning och förklaring står det klart att här pratar vi avancerad teknik. Faktum är att Tjörn är bland de första i landet som satsar på den här typen av reningsprocess. Jan Svensson framför de nya biologiska filtren i vattenverkets tillbygge. I själva utbyggnaden står de tre nya biologiska filtren (som visar sig påminna starkt om mindre versioner av spannmålssilos). Det är hit vattnet kommer från vattentäkterna och den första reningen görs. Vattnet leds sedan vidare till åtta stycken filter. Därefter går en fjärdedel av vattnet via fyra stycken långsamma sandfilter och resten genom två filter med aktivt kol som tar bort oönskad lukt och smak. Därefter passerar vattnet genom två uv-ljus som fungerar som en extra skyddsbarriär mot bakterier. Efter detta kloreras vattnet innan det går vidare ut i distributionsnätet. De nya uv-ljusen finns i annan del av vattenverket. Om man tyckte att de biologiska filtren inte såg så märkvärdiga ut är det ingenting emot dessa. Här pratar vi om ett rejält liggande rör, modell torped, som står placerat utefter en vägg. Jan skrattar lite när jag påpekar att det ser ganska oansenligt ut: Jo, men den nya reningsprocessen gör stor nytta. Jag får själv mitt vatten från Tolleby vattenverk och tycker redan att det smakar och luktar bättre. Under 2012 inleddes ett extra omfattande arbete för att säkra Tjörnbornas dricksvatten. Utbyggnaden av vattenverket i Tolleby är ett viktigt led i detta arbete. Heås bäst i kommunen på bemötande När vi frågade besökarna på Heås återvinningscentral om service och bemötande blev det full pott. Hela 97 procent anser att det får mycket bra eller bra service och bemötande vid besöket. Fler kvinnor än män ansåg att bemötandet var mycket bra (76 procent). Det visade sig också att hela 76 procent anser att öppettiderna är mycket bra eller bra. I svaren på enkäten kan man också läsa: jättefin personal alltid rent och fint prylboden toppen bra att det inte kostar något vill ha öppet fler lördagar till och med vägen hit har blivit bättre fantastiskt bra tipp och jättebra personal. Undersökningen gjordes den 21 augusti och 100 personer fick enkäten. 96 besvarade den. Av de 96 var 68 män och 28 kvinnor. VI PÅ TJÖRN nr

16 bygga & bo ordlista Ansökan om marklov Schaktning eller fyllning oavsett om det handlar om jord eller berg som ändrar markens höjdläge mycket kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Om det står angivet i detaljplanen ett visst höjdläge på marken behövs det inte marklov för att nå denna nivå. Det kan också krävas marklov för trädfällning om trädet är ett värdefullt inslag i miljön och man ser att det finns ett behov av att skydda detta. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Det kan också krävas marklov vid skogsplantering. Marklov söks på samma blankett som bygglov. När du ansöker om marklov ska du skicka med en situationsplan en skiss där du ritat in vad det är du vill göra. Du ska också bifoga en tvärsnittsritning över fastigheten som visar befintlig marknivå och var den nya marknivån beräknas hamna. Det är viktigt att du visar tydligt på ritningen var de båda nivåerna möts. Avgiften för att ansöka om marklov är beroende på hur stor yta du söker lov för. Exempel: att ansöka om marklov för en yta på omkring kvadratmeter kostar cirka kronor. Avgiften debiteras vare sig du får din ansökan beviljad eller avslagen. Framtidens bostäder på Tjörn Under arbetet med den nya översiktsplanen för Tjörns kommun framkom det tydligt att det finns ett större behov av flera olika typer av bostäder än vad man tidigare varit medveten om. Framförallt gäller det bostäder för yngre och äldre med en rimlig hyra. Mot bakgrund av detta har nu arbetet med Strategiskt bostadsprogram påbörjats. Här ska Tjörns kommun redovisa mål och strategier för hur man planerar för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att bo där de själva vill. Det Strategiska bostadsprogrammet beräknas vara klart under våren delta i vår enkät! För att få ett bra underlag i det fortsatta arbetet görs nu en enkät bland Tjörnborna. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på den, det tar bara några minuter. Enkäten ligger på hemsidan byggabomiljo. Alla svar är anonyma och kommer att användas som ett underlag för det fortsatta arbetet. Har du frågor eller synpunkter? Har du idéer kring boende eller kanske redan har ett boende som du skaffat på ett lite mer okonventionellt sätt? Hör av dig! Vi vill gärna ta del av dina tankar och funderingar. Kontakta projektledare Sara Dahlström på telefon eller via mejl Bygge pågår ny förskola i Kållekärr T jörns Bostads AB bygger en ny förskola i Kållekärr åt Tjörns kommun. Den nya förskolan blir drygt kvadratmeter stor och ska bestå av tre hemvister och ett mottagningskök där man kan ta emot barn. Arbetet påbörjades i juni i år och beräknad inflytt blir till höstterminen VI PÅ TJÖRN nr

17 Stråket Nya skyltar i Skärhamn och byggstart i Rönnäng Nu får även Rönnäng sitt centrumstråk och i Skärhamn har nya hänvisningsskyltar satts upp. Stråket i Skärhamn det sammanhängande gång- och cykelstråket i centrum fortskrider enligt plan. Stråketgruppen har under året fokuserat på området runt Gamla hamnen och Monumentet för att skapa en torgyta och se över parkeringsmöjligheterna där. Man har också arbetat med hänvisningsskyltar längs stråket. Skyltarna har tagits fram i samarbete med BÄSTA-projektet och sitter nu på plats. stråk även i rönnäng Under våren slutfördes inventeringen av Rönnäng och förslag på åtgärder och en konkret handlingsplan för ett centrumstråk och ett naturstråk även i Rönnäng finns nu framtagen. Med i arbetet är Rönnängs intresseförening, Rönnängs vägförening, Bergabo Hotell & konferens och representanter från Tjörns kommun. Bästa Tjörbur i Tjörn Runt Elsa Berglund och Max Sandahl blev Bästa Tjörbu Optimist, tjej respektive kille, vid årets upplaga av Lilla Tjörn Runt i augusti. Utmärkelsen Bästa Tjörbu gick till skeppare Hans Johansson med besättning som vann stora banan och Urban Ristorp med besättning som vann lilla banan. Priserna delades ut av kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Anders G Högmark. Nödstolpar på Dyrön för din säkerhet Dyröleden är nu kompletterad med femton nödstolpar. Syftet är att underlätta för räddningstjänsten att vid en eventuell olycka kunna välja den snabbaste vägen till olycksplatsen. Stolparna är placerade med cirka femhundra meters mellanrum och numrerade medurs från 1 till 15. De första tio finns på huvudleden och nummer elva till femton finns på anslutande leder. Utplaceringen av nödstolpar är ett led i Tjörns kommuns certifiering som Säker och Trygg kommun. Vintersimskola Sundahallen, Stenungsund För barn skrivna på Tjörn, födda 2007 eller tidigare. Söndagar 2 februari 13 april 2014 (ej vecka 6), i tre grupper kl I mån av plats tas även yngre barn emot. Kostnad: 405 kr/barn. Anmälan senast 29 november till Tjörns kundcenter Läs mer om vintersimskolan på Med reservation för ev ändringar. VI PÅ TJÖRN nr

18 Så upplever företagarna kommunen En del företag är nöjda medan andra är mindre nöjda med kommunens service till näringslivet. Antalet nöjda företagare har minskat något under en tvåårsperiod. Kvalitetsundersökningen INSIKT visar att företagarnas upplevelser av kommunens myndighetsutövning varierar. Tjörns kommuns NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) hamnar på 61 och placerar sig därmed på plats 166 av de 189 kommuner som deltar i undersökningen. Medelvärdet för NKI i Sveriges kommuner är 67 och för Göteborgsregionen 65. Jämfört med 2011 har NKI-värdet inom Tjörns kommun minskat från 62 till 61. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Undersökningen vänder sig direkt till de företag som under det senaste året har haft ärende hos kommunen. Fem myndighetsområden ingår: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Se hela undersökningen på under Öppna jämförelser: Företagsklimat Samlad information för barn och unga Nu blir det enklare att hitta information på webben för barn och unga med psykisk ohälsa. Allt på ett ställe! Barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan nu enkelt hitta information om vart de ska vända sig för att få vård, stöd och hjälp, oavsett om det är kommunen eller landstinget som ger hjälpen. På kommunens hemsida under fliken Omsorg & Hjälp finns nu en samlingssida som heter Hjälp till barn och unga. Det är Socialstyrelsen som gett landstingen och kommunerna i uppdrag att erbjuda webbaserad och tydlig information till barn och unga. Satsningen ingår i överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa För att kommunerna och landstingen ska få del av satsade medel måste Socialstyrelsen godkänna webbinformationen. Tjörn har fått sin webbinformation godkänd. Så nöjda är Tjörnborna När SCB:s medborgarundersökning presenteras visar det sig att Tjörnborna är aningen mer nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på än genomsnittet för andra kommuner i undersökningen. Det så kallade Nöjd-Region- Indexet blev 63 för Tjörn, genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen var 59. Framförallt är Tjörnborna nöjda med tryggheten i kommunen. Fler än hälften kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Man är mest nöjda med räddningstjänsten, renhållningen och sophämtningen, förskolan, grundskola och kulturen. Jämfört med förra årets undersökning är Tjörnborna mindre nöjda med vatten och avlopp samt gymnasieskolan. Det summerade resultatet Nöjd-Medborgar-Index blev 49 för Tjörn. Genomsnittet för de andra kommunerna är 53. När det gäller invånarnas möjligheter till inflytande är resultatet för Tjörn något lägre jämfört med genomsnittet för de andra kommunerna. Det sammanfattade indexet Nöjd-Inflytande-Index blev 35 för Tjörn jämfört med genomsnittet 39 för de andra kommunerna. Ta del av hela materialet på under fliken kommun och politik VI PÅ TJÖRN nr

19 Vi måste utgå ifrån att varje människa är unik Stökigast i klassen? Den som har svårt att styra sina impulser tar ofta ut sin frustration på andra och gärna vid fel tillfälle. Det här går att styra och Gunilla Dobrin vet hur. Det går att lära sig att styra sina impulser. Det menar kognitiva beteendeterapeuten Gunillla Dobrin som nu exporterar sin metod för impulsstyrning ända till USA. Jag har arbetat med barn och ungdomar i hela mitt liv. Först som fritidsledare och som fältassistent i Göteborg och därefter på institution där jag arbetade med kriminellt belastade ungdomar, bland annat som behandlingsansvarig, berättar Gunilla. I behandlingen utgick man från en metod där man menade att ungdomarna skulle behandlas för sin ilska och att detta bäst skulle behandlas i grupp. Men de ville ju inte alls behandlas i grupp och de var inte alls arga; de saknade impulskontroll! Jag började leta efter alternativa metoder där man såg varje unge som unik och började samtidigt utbilda mig till kognitiv beteendeterapeut. I den utbildningen ingick det att hålla individuella samtal och dessa hade jag med ungdomarna på institutionen. Där någonstans började det. många får hjälp Idag äger och driver Gunilla företaget repulse som också är namnet på den behandlingsmetod hon utvecklat, delvis tillsammans med ungdomarna på institutionen i Göteborg. De hjälpte mig att strukturera våra samtal på ett sätt som fungerade för dem och som fungerar än idag, konstaterar Gunilla som efter en artikel i GöteborgsPosten 1998 om hennes metod plötsligt fick väldigt mycket att göra. Då startade jag eget och tog tjänstledigt för att så småningom säga upp mig helt. Gunilla menar att de som har för mycket impulskontroll och är tysta och tillbakadragna också kan bli hjälpa av repulse: Vi har många deprimerade tonåringar, främst flickor, som inte får någon hjälp bara för att de inte hörs och syns på samma vis som de utagerande gör. Idag vänder sig metoden till barn och unga från fyraårsåldern och uppåt men även till vuxna. Arbetsmaterialet är mycket konkret man måste vara tydlig, det är en del i metodiken och är uppbyggt på samma sätt men med olika form och språk beroende på åldersmålgrupp. Just nu översätter Gunilla det sista av sitt material inför en export av repulse till USA. Det är psykologen och mindfulnessinstruktören Daniel Rechtshaffen som vill komplettera sina distansutbildningar med Gunillas metod. Fantastiskt roligt! skrattar Gunilla som idag har utbildat omkring personer i repulse. Kunderna finns på förskolor, skolor, olika institutioner och behandlingsenheter, hos barnoch ungdomspsykiatrin och inom socialtjänsten. Företaget har fyra anställda varav en i Norge. Kontoret finns i Göteborg men har säte i Myggenäs på Tjörn. repulse erbjuder även andra kurser, bland annat i sorgebearbetning för vuxna. VI PÅ TJÖRN nr

20 Tjörns kundcenter Turistbyrå Bibliotek Kundtjänst Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Fråga & tyck! Ställ frågor via webben: eller Blanketter och e-tjänster Hittar du på Tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Telefon Besök oss på facebook och twitter twitter.com/#!/tjornskommun Heås öppet lite oftare och lite längre! Måndag kl Tisdag fredag kl Varannan lördag kl (16 november, 7 och 21 december) Stängt 2 november (Alla helgons dag) Återvinningen hämtas hos dig Få ditt återvinningsmaterial glas, tidningar, förpackningar, plast och metall hämtat vid din fastighet en gång i månaden! Tjänsten fastighetsnära insamling (FNI) är valbar och kostar 742 kr/år. Beställ och läs mer om FNI på och fliken Bygga, Bo & Miljö. Du kan också kontakta Tjörns kundcenter. Tömdes inte soptunnan? Ring Renovas kundtjänst Välkommen till biblioteket Telefon Stäng av vattnet till ditt fritidshus gratis Att få sitt dricksvatten avstängt och påkopplat, till exempel över vintern, kostar som regel en slant. Men ibland är det gratis! Kvarvarande gratisdatum hösten 2013 Dyrön: 31 oktober Härön: 6 november Tjörn (huvudön) och Klädesholmen: 14 november Kontakta Tjörns kundcenter om du behöver få vattnet till din fastighet avstängt eller påsläppt. Hör av dig senast en vecka före önskat datum. Vi behöver få veta namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och önskat datum för av eller på. Vi går mot mörka tider De levande ljusens årstid är här Glöm inte att blåsa ut ljusen när du lämnar rummet. Sätt en komihåg-lapp på insidan av ytterdörren med texten HAR DU SLÄCKT LJUSEN?. Ta som rutin innan du går hemifrån och innan du går och lägger dig att gå en kontrollrunda i bostaden. Brandvarnare räddar liv! Kom ihåg att byta batteri i din brandvarnare och testa att den fungerar. Vi vill se dig använd reflex! När du rör dig i trafiken är det viktigt att du syns. Reflexer syns bäst om de är i rörelse. Därför är det bra att ha en reflex hängande i ett snöre och att placera reflexer runt armar och ben. Reflexväst är bra men bör kompletteras med reflexband eller reflexbricka. Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar de är lika viktiga i upplysta tätorter! 20 - VI PÅ TJÖRN nr

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Så funkar det med sopkärl!

Så funkar det med sopkärl! Så funkar det med sopkärl! Fakta och goda råd inför bytet från säck till kärl. Därför byter vi sopsäckarna till kärl. Nu byter vi ut sopsäcken mot kärl av plast, etapp för etapp, i Lysekils kommun. De

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Bättre miljö på Tjörn. Information om avfall och återvinning för villaboende.

Bättre miljö på Tjörn. Information om avfall och återvinning för villaboende. Bättre miljö på Tjörn Information om avfall och återvinning för villaboende. Gemensamt för kommuner i GR Bättre miljö 2020 Riksdagen har beslutat att varje kommun ska ha en avfallsplan. Kommunerna i Göteborgsregionen

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje AL Publishing Välkomna Hit En pedagogisk familjebok för nyanlända om livet i Sverige koncept och text illustrationer och omslag grafisk formgivning Josephine

Läs mer

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv.

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. ADJEKTIV Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. När du jämför din cykel med en kompis

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart ditt/dina nya kärl. I

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati. Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar

Fler medborgare och mer demokrati. Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar Fler medborgare och mer demokrati Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar 2012-09-26 På Tjörn skrev Pär Lagerkvist några av sina vackraste dikter och här målade

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Vi återvinner i Österåkers skärgård

Vi återvinner i Österåkers skärgård Vi återvinner i Österåkers skärgård 2017 Sophämtning i skärgården Våren är här och vi vill informera dig om årets sophämtning i skärgården. Även i år sköter Liselotte Lööf Miljö AB i samarbete med Melskär

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli Hej handledare! Ami Hallberg-Pauli Här kommer ett material med förslag på övningar och diskussioner man kan ta

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2014

SCB:s medborgarundersökning 2014 SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat Miljö Trollhättan bäst på renhållning toppar ranking från branschorganisation Det handlar om Sveriges bästa avfallskommun 2013 med avseende på

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL 1 SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL KÄRLSTORLEKAR 140 l 1 190 l 370 l 2 660 l 2 HÖJD 106,5 cm 107,5 cm 106,8 cm 121,9 cm BREDD 48,4 cm 55,9 cm 77 cm 125,5 cm DJUP 55 cm 69 cm 81,1 cm 77,4 cm Skapa rum för kärlet

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Vanliga frågor och svar kring hämtningsanvisningarna

Vanliga frågor och svar kring hämtningsanvisningarna FAQ 1 (5) Utfärdad av Godkänd av Magnus Östlund Sebastian Cabander Ämne Hämtningsanvisningar Vanliga frågor och svar kring hämtningsanvisningarna Vem har beslutat om hämtningsanvisningarna? Hämtningsanvisningarna

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] 2014-09-01 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

HANDLEDNING TILL FILMEN AV AGNETA DANIELSSON

HANDLEDNING TILL FILMEN AV AGNETA DANIELSSON HANDLEDNING TILL FILMEN AV AGNETA DANIELSSON FÖRSLAG PÅ FRÅGOR OCH AKTIVITETER VAR ÄR MIN KOMPIS? Att Prick blev rädd när Fläck var borta är fullt förståeligt. Att tappa bort sin vän kan skrämma både liten

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Mimmi. Hennes hund, Bonita, rymmer efter att ha blivit rädd när en polisbil kör förbi, med sirenerna på. Polisbilen jagar en motorcykel. Mimmis mamma berättar,

Läs mer