Ditt avfall är Martins arbetsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ditt avfall är Martins arbetsmiljö"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 5/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ditt avfall är Martins arbetsmiljö sid Positivt delårsbokslut sid 5 Elever på säkerhetsövning sid 6 7

2 Kommunens kommunikationskanaler Nästan alla Tjörnbor läser allt eller delar av Vi på Tjörn och mer än hälften har varit i kontakt med Tjörns kundcenter. Det blev resultatet när SCB frågade Tjörnborna om kommunens informationskanaler. Hela 80 procent av Tjörnborna läser varje eller enstaka nummer av Vi på Tjörn. Så många som 93 procent läser hela eller delar av tidningen. Hela tidningen läses framförallt av åldrarna år. Samma undersökning visar att mer än hälften av alla Tjörnbor, 60 procent, har varit i kontakt med Tjörns kundcenter och att åldersspridningen är stor. 79 procent anser att de alltid eller ibland får ett direkt svar på sin fråga. 81 procent tycker att man alltid eller ibland möts med intresse och engagemang och 85 procent menar att man alltid eller ibland får ett trevligt bemötande. De allra flesta tar kontakt med kommunen via besök, 58 procent. På andra plats kommer telefonen. Det är inte så många som kontaktar oss via mejl och webbformulär och endast 20 procent av de tillfrågade besöker kommunens hemsida. Hemsidebesökarna är dock nöjda. 69 procent anser att det alltid eller ofta är lätt att hitta informationen och 75 procent tycker att informationen alltid eller ofta är lätt att förstå. På Facebook når vi personer i åldrar upp till 54 år. Enligt undersökningen har kommunen närmare personer som läser på Facebook-kontot, även om gillarna är färre, drygt 500 när undersökningen gjordes. Idag är antalet gillare strax över 600. Läs mer om SCB:s medborgarundersökning på sidan 18. Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Johan Fritz Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 - VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Anna Berglund, Helene Evensen, Lena Karlstedt, Anna Klingstedt, Karin Niiholm och Ewa-Lena Svensson. Omslag: Dansgruppen Arkeolog 8. Foto: Maria Johannessen Foto: Om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till johan Kommunen bygger samhället En viktig del av en kommuns uppgifter är att bidra till ett hållbart samhälle. Kommunens olika verksamheter arbetar för att åstadkomma detta. Inom den så kallade samhällsbyggnadssektorn görs detta genom att kommunen planerar, utvecklar och investerar i exempelvis vatten, avlopp, renhållning, markanvändning och planarbete. Tjörns kommun har till vissa delar ålderstigna vatten- och avloppsanläggningar, det gäller såväl ledningar som verk. År 2005 antog kommunfullmäktige en så kallad va-plan som visade hur vatten- och avloppsverksamheten skulle byggas ut för att kunna säkra en god försörjning av vatten och kunna ta hand om avloppet på ett säkert och miljömässigt bra sätt. Denna plan genomförs nu vilket innebär ombyggnad av vattenverket, färre men effektivare reningsverk, fler anslutna fastigheter till kommunalt vatten och avlopp och i vissa delar utbyte av rörnätet. Kommunens vattenverk i Tolleby byggdes om 2006 för att utöka kapaciteten och i år har ytterligare ombyggnader gjorts för att öka säkerheten och kvaliteten på vattnet. Invigning av det moderniserade vattenverket görs i slutet av oktober. När det gäller avloppshanteringen kommer två av kommunens fyra reningsverk att stängas. Det är Sunna reningsverk i Kyrkesund och Skärhamns reningsverk. I stället kommer reningsverken i Rönnäng och Höviksnäs att få ökad kapacitet och effektivare rening. Detta beräknas vara klart år Tjörns kommun planerar även för att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Just nu pågår flera planarbeten, till exempel vid Dunkavlemyren i Skärhamn och vid Almöstrand. I dessa områden planeras det bland annat för flerbostadshus. Bara dessa två planer ger, när de är klara, möjlighet att bygga nästan 400 nya lägenheter. För att kunna utveckla Tjörn behöver kommunen ibland ha tillgång till olika markområden, inte minst för att kunna skapa områden där företag kan etablera en verksamhet. Kommunen har nu påbörjat ett arbete för att få rätt att förfoga över strategiska markområden. Detta för att kunna erbjuda lämpliga tomter för företag som vill etablera sig eller expandera. Allt detta görs för att kunna utveckla Tjörns kommun till en ännu bättre plats att leva och verka i. Allt detta görs för att kunna utveckla Tjörns kommun till en ännu bättre plats att leva och verka i. Johan Fritz Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Ekonomi Det ser positivt ut dessa vackra höstdagar har I Tjörns kommun nyligen presenterat delårsbokslutet för årets första åtta månader. Prognosen för helåret är ett överskott på ungefär 35 miljoner kronor. Det är naturligtvis fantastiskt och förmodligen rekord för Tjörns kommun. Men varför ska en kommun göra ett överskott? Varför används inte alla pengar i verksamheterna direkt? Svaret är enkelt. Vi sparar pengarna till framtida projekt, bland annat bygge och renovering av både skolor, förskolor och äldreboenden. Då behöver vi inte låna pengar vilket gör att våra räntekostnader minskar och det blir mer pengar kvar till verksamheterna. Det kan också vara värt att notera att till de 35 miljonerna i överskott ska vi lägga till ytterligare 35 miljoner som verksamheterna tillfördes i år jämfört med förra året. Detta Därför har Tjörn lägst arbetslöshet i regionen N är Arbetsförmedlingen presenterade siffrorna för arbetslöshet i juli låg Tjörn fortfarande i topp med lägst arbetslöshet i regionen. Detta trots förlorade arbetstillfällen. Att arbetslösheten på Tjörn är så låg har flera orsaker. Tjörn ligger geografiskt bra till och har tillgång till en stor arbetsmarknad som ligger inom rimligt avstånd. Näringslivet på Tjörn har en lång tradition av företagsamhet och entreprenörskap. En majoritet av företagen på Tjörn är soloföretagare utan är siffror som borde glädja alla Tjörnbor och som borgar för en god framtid för Tjörn. vi har blivit fler En annan glädjande nyhet är att Tjörns kommun växt med nästan sextio medborgare och nu passerat En siffra som vi inte sett på många år och som ger en tillväxt som ligger till grund för den framtida välfärden. Det är roligt att se att de satsningar som gjorts nu börjar ge resultat. För att spetsa detta ytterligare arbetas det nu för fullt med ett bostadsförsörjningsprogram där vi djupdyker i frågan om vad det är för typ av bostäder som efterfrågas av olika grupper på bostadsmarknaden. Ett spännande arbete som blir ett bra verktyg för beslut som ska fattas i framtiden. flera nomineringar Vi kan också konstatera att anställda. Dessa företag utgör en stabil grund i företagsamheten. Vi har en stor andel nyföretagande. Tjörn är den kommun som näst efter Kungsbacka har den största nyföretagartillväxten i hela Göteborgsregionen. Tjörn håller sig på en stadig nivå när det gäller antal nya företag (cirka 120 nya per år) medan många andra har tappat i nyföretagandet (källa: Tillväxtverket och Tillväxtanalys). Tjörns kommun stöttar nyföretagandet exempelvis genom att vid flera tillfällen under året Tjörn har utmärkt sig på andra områden. Till exempel är vi nominerade till årets nyföretagarkommun. Tjörn ligger sjua på barometern över antalet nystartade företag per tusen invånare. Tjörn är också tillsammans med sju andra kommuner nominerad till att bli årets kulturkommun. Jag kan inte heller låta bli att prata om Rapports oerhört trevliga inslag om Tubberödshus äldreboende. Där, precis som i många andra verksamheter inom äldreomsorgen, görs ett fantastiskt arbete av vår personal med benäget bistånd av anhöriga och frivilliga. Att arbeta vidare med kvalitets- och bemötandefrågor inom hela Tjörns kommun har högsta prioritet framöver. Mycket är bra men det ska bli bättre. Alla ska känna sig väl bemötta och behandlas lika. Martin Johansen Kommunstyrelsens ordförande bjuda in Skatteverket på starta eget-information och erbjuder starta eget-kurser. Under de senaste åren har visserligen ett par större företag flyttat sin produktion från Tjörn, men överlag är utflyttningen av företag från kommunen låg. Intresset för att flytta in till Tjörn med sin verksamhet har däremot ökat under de senaste åren. För att möta efterfrågan har Tjörns kommun därför intensifierat sina markinköp och planläggningen av mark för näringsverksamheter. 4 - VI PÅ TJÖRN nr

5 Man blir uppmärksam på vad som kan hända Hur ska Tjörn förbli en säker och trygg kommun? Under hela vecka 40 uppmärksammades säkerhet och trygghet lite extra i Tjörns kommun. Utställningar och olika aktiviteter stod på schemat. Hjärt- och lungräddning, säkerhetsvisningar på färjan M/S Hakefjord, öppet hus på brandstationerna, öppet skepp hos Kustbevakningen och Sjöräddningen, information om drogförebyggande arbete, säkerhet på skolbussar, elda rätt, med mera, med mera. Utbudet under veckan var stort och brett. På Sagabiografen bjöds på konserten Safe with sound med en planerad utrymningsövning som avlöpte lugnt och säkert. Konserten är resultatet av ett samarbete mellan Kulturskolan på Tjörn och musikskolan i Lilla Edet och det svängde rejält om den sextio man stora orkestern. Publiken bjöds även på en nykomponerad sång, av Cathrine Berntsson, som handlar om hur man ska komma ihåg HLR hjärt-och lungräddning. Lyssna på HLR-sången på Mitt i Kulturskolans konsert ljöd brandlarmet och lokalen utrymdes snabbt och smidigt. Räddningstjänsten i Kållekärr hade öppet hus. seniorsäkerhetsdag På tisdagen var det seniorsäkerhetsdag på Billströmska Folkhögskolan. Fullt hus med utställningar och föredrag kring hur det är att leva och bo i Tjörns kommun som senior. Laila Nilsson från Skärhamn var nöjd: Det är särskilt bra att kommunen berättar om vilka olika typer av boenden som finns och planeras i framtiden. Vi har fantastiska boenden för äldre på Tjörn vi ska vara stolta! Bra att man lyfter fram att vi är certifierade som en Säker och trygg kommun. Laila Nilsson, nöjd besökare på seniorsäkerhetsdagen. Barnavårdscentralen höll under veckan kurs och föredrag kring barnsäkerhet och hjärt- och lungräddning för barn mellan noll och åtta år. Filmvisning och konkreta övningar hade lockat ett flertal unga föräldrar och Häggvallskolans aula fylldes av barnprat och bäbisjoller. Niklas Wennberg och Jennie Wall var på plats med sin lilla Juni, 3 månader gammal: Det är bra att man får råd och att man blir uppmärksam på vad som kan hända. Förhoppningsvis blir man lite mer förberedd ifall olyckan är framme. Ester och Majken, käringar på vift, roade publiken på invigningen av Uppmärksamhetsveckan. säkerhetsdag Lördagen bjöd förutom på regn och rusk, även på en extra fullmatad säkerhetsdag med bland annat visning av både brandbil och ambulans, bärgningsbil och polisbil. Man kunde också få se hur polisen arbetar med sökhundar och själv få prova på att släcka en brand med hjälp av handbrandsläckare. Inne i kommunhuset kunde man titta på utställningar om hur kommunen arbetar med säkerhet och lyssna till olika föredrag, bland annat om cykelsäkerhet. VI PÅ TJÖRN nr

6 Uppdrag: säkerhetsövning HOPPA! HOPPA! HOPPA! Sjutton skolbarn i åldrarna 7 till 11 år från Rönnängs skola står uppradade längs kajen på Åstol och skanderar i takt. Några meter ut i vattnet ligger färjan M/S Hakefjord och en flytoverallsklädd figur på däck gör sig redo att hoppa i vattnet. Det är en gråmulen och lite småregnig förmiddag i mitten av september och säkerhetsövningen med ö-boende elever pågår för fullt. Hoppa då! Och däcksman Susanna Leibovici hoppar. Att träna säkerhet och olika scenarier ombord på färjan är viktigt, inte minst för de skolbarn som reser med färjan till och från skolan i Rönnäng varje dag. Därför återkommer den här övningen på M/S Hakefjord varje höst. De allra flesta av barnen har varit med flera gånger tidigare. Benjamin Lorenzon bor på Dyrön och kommer fram till att det här blir hans sjätte övning. Det är lite tråkigt men nyttigt, konstaterar han. Övningen började i Rönnäng redan i morse och leds av sjökapten Sören Johansson. Idag är all ordinarie personal och samtliga vikarier inkallade för att delta i övningen tillsammans med barnen. Om alla vet vad de ska göra och vi samarbetar går allt så mycket bättre, säger Sören som de närmaste timmarna ska ta oss igenom både brand, evakuering och man över bord. evakuering Vi kastar loss från Rönnäng och strax blir det rökutveckling ombord. Kapten Niklas Ivarssons röst ljuder i högtalarna. Flytväst på och upp på däck och besättningen hjälper till. Vi närmar oss nödhamnen i Kårevik och ställer oss i led akterut i salongen med de yngsta först. Lugnt och fint, en i taget. Susanna styr upp evakueringen och vid relingen får vi hjälp av starka armar. På bryggan är det halt och ruggigt. När vi går ombord igen ser vi att det är ett lastutrymme i fören som blivit drabbat av övningsröken. Alla barn provar att gå igenom den. Riktig rök är jättefarlig och den ska man inte gå rakt igenom om man kan låta bli, säger Sören. Då ska man krypa på golvet för rök stiger uppåt, säger en pojke. Han får beröm av Sören. Helt rätt. dam över bord Mellan övningarna samlas vi i färjans salong för en kort genomgång. Brand är nog det farligaste man kan råka ut för ombord på en färja, säger Sören och barnen nickar i fullt samförstånd samtidigt som de börjar se fram emot säkerhetsövningens höjdpunkt; man över bord. Eller dam över bord i det här fallet. Vi sätts i land på kajen på Åstol och har färjan rakt i blickfånget när Susanna Leibovici på skolbarnens uppriktiga uppmaning om att HOPPA, hoppar i 6 - VI PÅ TJÖRN nr

7 vattnet. Då applåderas det på kajen. Barnen tar det här på allvar även om man inte kan tro det just nu, ler Karin Blidberg som är med från Rönnängs fritidshem. Den kvarvarande besättningen på färjan ropar man över bord! En livboj kastas i och en stege förs ner i vattnet. Susanna den modiga Leibovici rör sig klumpigt i vattnet i sin flytoverall men får tag i livbojen och får sedan hjälp upp på däck. EN GÅNG TILL! EN GÅNG TILL!, ljuder från elevkören på kajen. Och till allas glädje hoppar Susanna över bord igen och sätter på så sätt punkt för dagens övning. Om ett år är det dags igen. Felicia och Linn är 7 år, bor på Åstol och går i klass 1A på Rönnängs skola. De tycker att vädret kunde varit bättre och hade nog egentligen hellre varit inomhus: Fast det är nyttigt att öva. Dam över bord ingick också i övningen. Larmet har gått och alla måste sätta på sig flytvästar. Alla barn provade att gå igenom övningsröken ombord. Den luktade inte speciellt gott... Man kunde ju nästan inte andas! Sören Johansson sammanfattar dagens säkerhetsövning. VI PÅ TJÖRN nr

8 Bibblan mer än boklån Möt en författare, prova på att köra energisnålt eller ta med nallen och gå på nallekalas. Biblioteken erbjuder mycket mer än boklån! Ann Rosman är så populär att stolarna nästan inte räcker till inne på Åstols café. Det är öns föreningsdrivna bibliotek som i samarbete med Tjörns kommunbibliotek, varmt åt sig själv mellan varven samtidigt som hon inspirerar och engagerar sin publik. Det är med en skön känsla i magen man sätter sig på färjan tillbaka till Rönnäng. ett riktigt bra resultat. Det är tredje året vi finns på plats. Att testa skapar en medvetenhet om hur man kör, menar arrangören Peggy Magnusson, energi- och klimatrådgivare i STOregionen. bjuder in till en eftermiddag med kriminalförfattaren från Marstrand. Septembersolen skiner på utsidan när Ann börjar berätta om sitt författarskap. Debutboken, Fyrmästarens dotter, kom ut 2009 och skrivandet av den triggades igång några år tidigare av renoveringen av fyren Pater Noster. Det upplevdes som en aning bekymmersamt av min man att jag gick omkring på klipporna och letade efter bra platser att gömma lik på, fnissar Ann som började skriva på allvar under sin första föräldraledighet. Då arbetade hon som itkonsult med affärssystem som specialitet. Idag skriver hon på heltid, alltid med utgångspunkt från Marstrandshistoriken. Ann gör många utvikningar under sitt föredrag. Hon skrattar ecodriving Att köra en bilsimulator är också något man kan skratta sig varm åt, även om det är en högst seriös och nyttig! sysselsättning. I biblioteket i Skärhamn fanns det under en eftermiddag i september möjlighet att prova på att köra energisnålt. Ursvårt men roligt. Lite som att spela TV-spel, konstaterade Malin Rydberg som efter andra försöket fick till nalle och kakor Annat man kan hitta på när man är på biblioteket är att gå på nalle-kalas, något som arrangeras några gånger varje höst, både i Skärhamn och i Häggvall. Hilda, snart 3 år från Rönnäng har tagit med sig nallen Mimmi som egentligen är en känguru till Skärhamn denna söndag. Mimmi är 2 år och hon tycker att det är JÄTTEROLIGT att gå på kalas och äta kakor, berättar Hilda. Även femåriga Freya, också hon från Rönnäng, tycker om att gå på kalas. Hennes nalle heter Anna och är lika gammal som Freya: Anna är så söt och gosig. Känn! 8 - VI PÅ TJÖRN nr

9 Höstlov vecka 44 Välbesökt tecknad fest Den stora teckningsfesten i augusti lockade hundratals nyfikna till Nordiska Akvarellmuseet. Många kände sig kallade Foto:Anna Berglund när Nordiska Akvarellmuseet bjöd in till sommarens stora teckningsfest. På museet väntade tio konstnärer med olika typer av workshops, alla med utgångspunkten i teckning. Besökarna kunde testa att teckna med gps, med fötterna, med ljud, med pennor på långa pinnar, förstora med overheadapparat, teckna på kakelplattor eller göra porträtt. Teckningsfesten är en del av det större projektet Att teckna är stort som Nordiska Akvarellmuseet drivit sedan hösten 2012 och som under 2013 helt finansierats av PostkodLotteriets kulturstiftelse. Under 2013 har projektet anställt åtta konstnärer som arbetar halvtid på skolor i sju kommuner i Västra Götalandsregionen, bland annat på Fridas Hage och Skärhamns skola på Tjörn. Tillsammans med lärarlag undersöker konsultkonstnärerna hur man kan använda teckning som pedagogiskt verktyg i olika skolämnen och som kommunikation. Konstnärerna blir en naturlig del av skolmiljön och teckning en del av lärandet. Ett viktigt mål med projektet är att stärka allas lust att teckna. Förhoppningen är att via erfarenheterna från projektet dra lärdomar som kan stärka kunskapen om kreativa lärprocesser. Projektet är inspirerat av The Big Draw the campaign for Drawing som startade år 2000 i England. Kultur- & fritidscentra är öppet som vanligt under höstlovet förutom fredagen den 1/11 då vi bjuder in till filmkväll på Sagabiografen. Håll utkik på för att se vilka lovaktiviteter du kan delta i på gårdarna. Kultur- och fritidscentra är öppet som vanligt under höstlovet förutom fredagen den 1 november då det blir filmkväll på Sagabiografen. Håll utkik på eller på Facebook, för att se vilka speciella lovaktiviteter du kan delta i på gårdarna. JAG ÄR INGEN Ö i rollerna ALEXANDER GUSTAFSSON CAMILLA OLSSON ELLA HELGESON ELIN OLSSON ERIC RUNEGRUND JOEL PETTERSSON KAJSALISA LARSSON LUISA MÅRTENSSON MAX ANDERSSON RUFUS RYDH SEBASTIAN ARVIDSSON Nu är den klar! Jag är ingen ö långfilmen om Tjörn Ett långfilmsprojekt av och med barn och unga på Tjörn. Festlig galapremiär för allmänheten på Sagabiografen lördagen den 26 oktober. Filmen visas en film av och med unga på tjörn lördag 26 oktober kl 19 PREMIÄR söndag 27 oktober kl 14 och 19 måndag 28 oktober kl 19 torsdag 31 oktober kl 19 fredag 1 november kl Ungdomsvisning. Avslutning på höstlovsveckan med visning av kortfilmer först och därefter långfilmen. lördag 2 november kl 19 Det är gratis att se filmen upp till och med 18 år. Vuxna betalar 50 kronor. Pengarna går oavkortat tillbaka till barn- och ungdomsverksamheten. VI PÅ TJÖRN nr

10 Hockey och isdans utan is En dansföreställning i tre perioder blev resultatet när hockey och konståkning mötte dansgrupp i ett gemensamt projekt. Gymnastiksalen på Häggvallsskolan förvandlad till ishall är det möjligt? Ja, tillsammans med dansgruppen Arkeolog 8 tycks det mesta fungera. Suggestiv musik, hockeyljud i högtalarna och fantastiska dansare; faktum är att efter några minuter glömmer man faktiskt bort att just isen saknas. Det är lätt att hänga med även för den som inte är så insatt i sporten eller är ovan vid att tolka dans. Annie Lackfors från klass 7C och Dije Keqaj från klass 7D är nöjda efter föreställningen. Det var bra, man förstod liksom hur de hade tänkt. Man blir lite sugen på att dansa, skrattar tjejerna som annars helst håller sig till streetdance. workshops med klubbarna Under våren har hockeyspelare från Rönnängs IK och konståkare från Tjörns Konståkningsklubb arbetat i ett dansprojekt tillsammans med dansarna i Arkeolog 8. Detta har resulterat i flera workshopar och föreställningen P.U.C.K, framförd av dansarna i dansgruppen. Åsa Jansson, processledare för barnoch ungdomskultur i Tjörns kommun, berättar: Det här har varit ett communityprojekt vilket innebär att deltagarna själva har format det. Grundtanken var att skapa kontakt mellan två grupper som är ganska olika i sina uttryck men som ändå finns på samma is. Dagens föreställning är den tredje i ordningen. Igår fick eleverna på Bleketskolan se P.U.C.K och på kvällen var det allmänhetens tur Inspirationen till föreställningen kommer från de workshops vi haft med konståkarna och hockeyspelarna. Sedan har vi i dansgruppen tolkat och koreograferat tillsammans, säger en jättenöjd Camilla Reppen från Arkeolog 8. Nu åker P.U.C.K på turné. Närmast blir det Nacka, Örebro och Sundsvall. Kultur i Väst har bidragit med kronor till dansprojektet VI PÅ TJÖRN nr

11 Ditt avfall är Martins arbetsmiljö Vi på Tjörn åkte med renhållningsarbetare Martin Brav i Renovas* sopbil ett par timmar en dag i september. Solsken och vackert väder. Och sopor. 350 kärl hanteras varje dag. Vid tömningsdags, vänd handtaget utåt. Martin Brav sätter klisterlappen på kärlet och ställer tillbaka det på sin plats intill husväggen. Det innebär ett extravridmoment för mig när jag ska ta ett felvänt kärl. Men det här var första gången det händer på den här fastigheten. Då bryr jag mig inte om att registrera det i datorn. Om det blir någon mer gång gör jag det. Jag varnar ett par, tre gånger, sedan har jag rätt att låta bli att tömma kärlet om det händer igen. Då brukar budskapet gå hem Martin skrattar lite. Han har arbetat som renhållningsarbetare i fem år och trivs bra. I början var det arbetstiderna som lockade. Det var skönt att komma hem i vettig tid på eftermiddagarna men allt eftersom tiden har gått inser jag att jag trivs jättebra med att jobba utomhus och träffa folk. påfrestande arbete Det är tre sopbilar som täcker hela Tjörn plus en servicebil. Martin har hand om tio sopturer, från Höviksnäs till Klädesholmen. Idag är det Kållekärr med omnejd som står på tur och det är matavfall och brännbart som ska hämtas. När dagen är slut har han hanterat omkring 350 kärl och hoppat upp och ner ur sitt fordon närmare 150 gånger. På somrarna ökar båda siffrorna markant. Förr när vi hanterade mer säckar fick man problem med rygg och axlar. Nu är det handlederna som tar stryk. I början fick jag ont överallt men man lär sig. Idag tar jag det lite lugnare och har hittat rätt teknik. Och på somrarna har man en medåkare som avlastning. taggade kärl Alla kärl har en tagg som Martin läser av och sedan tankar in i ett dataprogram inne i bilens hytt. På så vis registreras det vart han har varit och vilka kärl som är tömda. Här kan han också skriva in om det är några avvikelser, exempelvis om det är felsorterat, om kärlen är felvända eller om det är något som behöver åtgärdas på platsen. Här har dörrstoppen gått sönder, säger Martin och visar på en soprumsdörr där dörren har svårt att stå i öppet läge. Han sätter en lapp på dörren så fastighetsägaren får veta och registrerar den trasiga stoppen i datasystemet. Ibland kan även ett kärl vara trasigt och sådant rapporteras också så att fastighetsägaren och därmed den som äger kärlet, får möjlighet att laga till nästa gång. Just nu pågår ett byte av den gröna och den bruna tunnan (kärlen för brännbart och för matavfall) i hela kommunen VI PÅ TJÖRN nr

12 där de nya kärlen ägs av Tjörns kommun. Ägarbytet blir positivt, tycker Martin: Placeringen av kärlen bestäms av kommunen och när något behöver fixas, exempelvis lagas, går det mycket snabbare än idag. Det gör mitt arbete enklare. hämtar i alla väder Turen går vidare och Martin hoppar ur och i sin bil snabbare än en vessla. För en ovan och osmidig reporter tar det betydligt längre tid. Jag fascineras över att han gör detta upp emot 150 gånger på en dag. Jaha, här var det felsorterat, säger Martin och klistrar på en lapp och registrerar i datorn. På ett ställe är det extremt trångt och Martin måste backa halvvägs in i ett buskage för att komma fram till hämtstället. Ur arbetsmiljösynpunkt ska han inte backa längre än två billängder men det är svårt att lösa överallt. Det händer också att hämtstället är blockerat av allehanda ting, som exempelvis brädhögar, bilar eller annat. Ofta handlar det om en engångsföreteelse, man har hantverkare hemma eller gäster och det måste man ju få lov att ha. Men är det blockerat gång efter gång blir det en avvikelserapport. Idag skiner solen och vägarna är rena och fina. Turen flyter på som vanligt och vinter och snö känns långt bort. Ändå bävar Martin lite för den kommande årstiden. Allt tar längre tid och man lever med en ständig oro att för att köra i diket på smala och dåligt skottade vägar. Kärlen blir tyngre att dra i bara ett par centimeter snö och på ställen där det är oskottat kan vi neka att tömma. Klockan tickar mot halv tre och dagens arbetspass lider mot sitt slut. Martin har varit igång sedan kl 6 i morse då han klev in i bilen på Kläpp i Ödsmål där Renova har sin anläggning. I morgon är det dags igen. Då väntar ytterligare 350 kärl på att tas om hand. * Martin arbetar för Kungälvs Transporttjänst AB tidigare SRAB Stenungsunds Renhållning AB som är en del av Renova. Se film på VI PÅ TJÖRN nr

13 Byte av kärl pågår snart byter vi hos dig Den gröna och den bruna tunnan som du har idag för brännbart avfall och matavfall ersätts just nu med nya från oss. Det gäller även de så kallade säckställen. Bytet sker områdesvis och har pågått sedan hösten 2012 då vi inledde med södra Tjörn. Skärhamn fick nya kärl i vintras. Just nu sker byte i Kållekärrsområdet med omnejd. Därefter följer Skåpesundsområdet med Mjörn, Lilla Askerön, Bräckeliden, Valla kyrkväg, Dösevägen och halva Svanvik. Under vintern sker kärlbyte i följande turordning: Myggenäs, Almösund, Sundsby kile, Kil, Hövik, Berga, Häggvall, Fjällebro, andra halvan av Svanvik samt Rörvik. Därefter Gunneby, Rävlanda, Gläshed, Djupvik, Olsby, Olsnäs, Budal, Bräcke och Fagerfjäll. Kärlbytet beräknas vara klart till våren bli av med gamla sopkärl? De nya kärlen ägs av Tjörns kommun som också bestämmer var de ska stå. De gamla behållarna är dina. Vill du bli av med dem går det bra att lämna dem på Heås återvinningscentral. Vill du ha hjälp med att forsla bort dem så gör vi det kostnadsfritt. Kontakta då Tjörns kundcenter och anmäl att du vill ha hjälp med att bli av med dina gamla kärl. Använd gärna webbformuläret på eller mejla Du når även Tjörns kundcenter på OBS att hämtningen av de gamla kärlen görs när ett helt område har fått sina kärl bytta. Det kan alltså ta upp till två månader från din anmälan om hämtning till dess att hämtningen sker. Tänk på att avfallsbehålllarna ska vara lätta att komma åt och lätta att hantera. Om det skulle vara något problem med din avfallsbehållare får du en påminnelse av din renhållningsarbetare. Utdelning av Rådig Insats januari i år föll en 65-årig I man i vattnet i hamnen i Skärhamn. Eva Edvardsson hör hans rop på hjälp och tillkallar snabbt hjälp i form av Oscar Wättring, Mikael Holm och Andreas Back som tillsammans får upp mannen ur vattnet. De fyras agerande bedöms som helt avgörande för att mannens liv kunde räddas. Samma dag bryter en brand ut på Myggenäs församlingshem. En snabb insats av Bodil Kristiansson som evakuerade barnen i byggnaden och släckte branden innan räddningstjänsten ens var på plats, gjorde att en storbrand kunde undvikas. I våras faller en man ihop inne i sin lägenhet. Hustrun larmar 112 men springer också in till grannen Mattias Wijk för att få hjälp. Mattias startar HLR och mannens liv räddas. I somras inträffade en allvarlig olycka mellan en moped och motorcykel på länsväg 160. Föraren av mopeden fick akut hjälp av Carina Ivarsson vilket räddade mannens liv. Utdelningen av Rådig Insats skedde i samband med invigningen av Uppmärksamhetsveckan Säker och trygg. Utmärkelsen delas ut till den eller de som visat mod och rådighet, som räddat eller försökt rädda livet på en medmänniska, eller på annat sätt ingripit för att undvika en olycka. VI PÅ TJÖRN nr

14 De levererar skötsel och drift Mycket handlar om vatten men här töms också papperskorgar gånger och flera meter häck ska klippas flera gånger om året. Totalt handlar det om 679 meter. Tjörns Miljö AB har bredd i sitt tjänsteutbud. Det är det kommunala bolaget Tjörns Miljö AB som har samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att leverera drift och skötsel av vattenverk, reningsverk och det kommunala vattennätet. Bolaget har också hand om viss renhållning, underhåll av gång- och cykelvägar och skötsel av flera av kommunens grön- och markområden. Och så länge allt fungerar är det tyst; det är tyvärr först när vattnet försvinner, när gångbanan inte skottas eller om bajjamajorna vid sommarens evenemang blir överfulla; som bolaget uppmärksammas. Det ligger nog lite i vårt uppdrag att inte synas så mycket, vi låter det vi uträttar tala istället, säger bolagets tf VD Bo Svensson, visserligen med glimten i ögat men här finns också en stor seriositet. Bolaget ägs av Tjörns kommun och har 22 medarbetare. Tjörns kommun har 270 kilometer ledningar (vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar) samt 72 stycken luftare. 300 brandposter. klipper totalt kvadratmeter gräsyta och 679 meter häck under en säsong. ansvarar för blomsterutsmyckningen på flera platser, bland annat ett fyrtiotal blomkrukor, en mängd planteringslådor och rabatter. gör tömningar av papperskorgar på ett år. vatten och rör En stor del av bolagets uppdrag handlar om vatten; både det vi dricker och det vi släpper ut. Rörnätet och vattenverk ska skötas dygnet runt och här finns en ständig beredskap. Bo och hans kollegor har inte mindre än 270 kilometer vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar att ta hand om. Det är ingen hemlighet att alla metrar inte är i toppskick. Så fort man stöter på några tveksamma diton byts de ut. Under sommarmånaderna ökar antalet vattenanvändare i kommunen till omkring det dubbla, något som gör driften mer komplicerad och sårbar. Beredskapen för att hantera eventuella driftsstörningar har ökat under året och extra känsliga delar av va-systemet kontrolleras extra ofta. Den planerade nyexploateringen i kommunen påverkar också tillgången på vatten och dess kvalitet måste säkras. Ombygget i vattenverket i Tolleby är en del i det arbetet. och sopor Även Heås återvinningsstation är en del av Tjörns Miljö AB. Här förstärktes vägbeläggningen i somras och nu planeras det för staket runt området. Den gamla deponin ska också tas om hand, det vill säga de sopor som lämnades på Heås innan källsorteringens tid. Det handlar mest om dränering av lakvatten, förklarar Bo. Tjörn är en turistkommun. Det ställer speciella krav på exempelvis renhållning, blommor och skötsel av grönområden och andra ytor. Speciellt under sommarhalvåret med alla sina evenemang som lockar många tusentals personer till kommunen. Just den biten kan bli lite ryckig men vi försöker vara beredda på det mesta, säger Bo VI PÅ TJÖRN nr

15 Utbyggt verk ger bättre vatten Nya filter i vattenverket i Tolleby ger bättre dricksvatten till Tjörnborna. Lukt och smak är redan bättre; full effekt nås om ett par år. Tjörn är bland de första i landet med den nya reningen. Utbyggnaden av Tolleby vattenverk är klar och även om viss finjustering ständigt pågår är den nya reningsprocessen i full gång. Vattenproverna visar redan på stor skillnad när det gäller både smak och lukt, berättar driftstekniker Jan Svensson och visar nytillskotten i verket; de biologiska filtren och två enheter med uv-ljus. För en oinvigd ser de inte så märkvärdiga ut men efter visning och förklaring står det klart att här pratar vi avancerad teknik. Faktum är att Tjörn är bland de första i landet som satsar på den här typen av reningsprocess. Jan Svensson framför de nya biologiska filtren i vattenverkets tillbygge. I själva utbyggnaden står de tre nya biologiska filtren (som visar sig påminna starkt om mindre versioner av spannmålssilos). Det är hit vattnet kommer från vattentäkterna och den första reningen görs. Vattnet leds sedan vidare till åtta stycken filter. Därefter går en fjärdedel av vattnet via fyra stycken långsamma sandfilter och resten genom två filter med aktivt kol som tar bort oönskad lukt och smak. Därefter passerar vattnet genom två uv-ljus som fungerar som en extra skyddsbarriär mot bakterier. Efter detta kloreras vattnet innan det går vidare ut i distributionsnätet. De nya uv-ljusen finns i annan del av vattenverket. Om man tyckte att de biologiska filtren inte såg så märkvärdiga ut är det ingenting emot dessa. Här pratar vi om ett rejält liggande rör, modell torped, som står placerat utefter en vägg. Jan skrattar lite när jag påpekar att det ser ganska oansenligt ut: Jo, men den nya reningsprocessen gör stor nytta. Jag får själv mitt vatten från Tolleby vattenverk och tycker redan att det smakar och luktar bättre. Under 2012 inleddes ett extra omfattande arbete för att säkra Tjörnbornas dricksvatten. Utbyggnaden av vattenverket i Tolleby är ett viktigt led i detta arbete. Heås bäst i kommunen på bemötande När vi frågade besökarna på Heås återvinningscentral om service och bemötande blev det full pott. Hela 97 procent anser att det får mycket bra eller bra service och bemötande vid besöket. Fler kvinnor än män ansåg att bemötandet var mycket bra (76 procent). Det visade sig också att hela 76 procent anser att öppettiderna är mycket bra eller bra. I svaren på enkäten kan man också läsa: jättefin personal alltid rent och fint prylboden toppen bra att det inte kostar något vill ha öppet fler lördagar till och med vägen hit har blivit bättre fantastiskt bra tipp och jättebra personal. Undersökningen gjordes den 21 augusti och 100 personer fick enkäten. 96 besvarade den. Av de 96 var 68 män och 28 kvinnor. VI PÅ TJÖRN nr

16 bygga & bo ordlista Ansökan om marklov Schaktning eller fyllning oavsett om det handlar om jord eller berg som ändrar markens höjdläge mycket kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Om det står angivet i detaljplanen ett visst höjdläge på marken behövs det inte marklov för att nå denna nivå. Det kan också krävas marklov för trädfällning om trädet är ett värdefullt inslag i miljön och man ser att det finns ett behov av att skydda detta. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Det kan också krävas marklov vid skogsplantering. Marklov söks på samma blankett som bygglov. När du ansöker om marklov ska du skicka med en situationsplan en skiss där du ritat in vad det är du vill göra. Du ska också bifoga en tvärsnittsritning över fastigheten som visar befintlig marknivå och var den nya marknivån beräknas hamna. Det är viktigt att du visar tydligt på ritningen var de båda nivåerna möts. Avgiften för att ansöka om marklov är beroende på hur stor yta du söker lov för. Exempel: att ansöka om marklov för en yta på omkring kvadratmeter kostar cirka kronor. Avgiften debiteras vare sig du får din ansökan beviljad eller avslagen. Framtidens bostäder på Tjörn Under arbetet med den nya översiktsplanen för Tjörns kommun framkom det tydligt att det finns ett större behov av flera olika typer av bostäder än vad man tidigare varit medveten om. Framförallt gäller det bostäder för yngre och äldre med en rimlig hyra. Mot bakgrund av detta har nu arbetet med Strategiskt bostadsprogram påbörjats. Här ska Tjörns kommun redovisa mål och strategier för hur man planerar för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att bo där de själva vill. Det Strategiska bostadsprogrammet beräknas vara klart under våren delta i vår enkät! För att få ett bra underlag i det fortsatta arbetet görs nu en enkät bland Tjörnborna. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på den, det tar bara några minuter. Enkäten ligger på hemsidan byggabomiljo. Alla svar är anonyma och kommer att användas som ett underlag för det fortsatta arbetet. Har du frågor eller synpunkter? Har du idéer kring boende eller kanske redan har ett boende som du skaffat på ett lite mer okonventionellt sätt? Hör av dig! Vi vill gärna ta del av dina tankar och funderingar. Kontakta projektledare Sara Dahlström på telefon eller via mejl Bygge pågår ny förskola i Kållekärr T jörns Bostads AB bygger en ny förskola i Kållekärr åt Tjörns kommun. Den nya förskolan blir drygt kvadratmeter stor och ska bestå av tre hemvister och ett mottagningskök där man kan ta emot barn. Arbetet påbörjades i juni i år och beräknad inflytt blir till höstterminen VI PÅ TJÖRN nr

17 Stråket Nya skyltar i Skärhamn och byggstart i Rönnäng Nu får även Rönnäng sitt centrumstråk och i Skärhamn har nya hänvisningsskyltar satts upp. Stråket i Skärhamn det sammanhängande gång- och cykelstråket i centrum fortskrider enligt plan. Stråketgruppen har under året fokuserat på området runt Gamla hamnen och Monumentet för att skapa en torgyta och se över parkeringsmöjligheterna där. Man har också arbetat med hänvisningsskyltar längs stråket. Skyltarna har tagits fram i samarbete med BÄSTA-projektet och sitter nu på plats. stråk även i rönnäng Under våren slutfördes inventeringen av Rönnäng och förslag på åtgärder och en konkret handlingsplan för ett centrumstråk och ett naturstråk även i Rönnäng finns nu framtagen. Med i arbetet är Rönnängs intresseförening, Rönnängs vägförening, Bergabo Hotell & konferens och representanter från Tjörns kommun. Bästa Tjörbur i Tjörn Runt Elsa Berglund och Max Sandahl blev Bästa Tjörbu Optimist, tjej respektive kille, vid årets upplaga av Lilla Tjörn Runt i augusti. Utmärkelsen Bästa Tjörbu gick till skeppare Hans Johansson med besättning som vann stora banan och Urban Ristorp med besättning som vann lilla banan. Priserna delades ut av kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Anders G Högmark. Nödstolpar på Dyrön för din säkerhet Dyröleden är nu kompletterad med femton nödstolpar. Syftet är att underlätta för räddningstjänsten att vid en eventuell olycka kunna välja den snabbaste vägen till olycksplatsen. Stolparna är placerade med cirka femhundra meters mellanrum och numrerade medurs från 1 till 15. De första tio finns på huvudleden och nummer elva till femton finns på anslutande leder. Utplaceringen av nödstolpar är ett led i Tjörns kommuns certifiering som Säker och Trygg kommun. Vintersimskola Sundahallen, Stenungsund För barn skrivna på Tjörn, födda 2007 eller tidigare. Söndagar 2 februari 13 april 2014 (ej vecka 6), i tre grupper kl I mån av plats tas även yngre barn emot. Kostnad: 405 kr/barn. Anmälan senast 29 november till Tjörns kundcenter Läs mer om vintersimskolan på Med reservation för ev ändringar. VI PÅ TJÖRN nr

18 Så upplever företagarna kommunen En del företag är nöjda medan andra är mindre nöjda med kommunens service till näringslivet. Antalet nöjda företagare har minskat något under en tvåårsperiod. Kvalitetsundersökningen INSIKT visar att företagarnas upplevelser av kommunens myndighetsutövning varierar. Tjörns kommuns NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) hamnar på 61 och placerar sig därmed på plats 166 av de 189 kommuner som deltar i undersökningen. Medelvärdet för NKI i Sveriges kommuner är 67 och för Göteborgsregionen 65. Jämfört med 2011 har NKI-värdet inom Tjörns kommun minskat från 62 till 61. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Undersökningen vänder sig direkt till de företag som under det senaste året har haft ärende hos kommunen. Fem myndighetsområden ingår: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Se hela undersökningen på under Öppna jämförelser: Företagsklimat Samlad information för barn och unga Nu blir det enklare att hitta information på webben för barn och unga med psykisk ohälsa. Allt på ett ställe! Barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan nu enkelt hitta information om vart de ska vända sig för att få vård, stöd och hjälp, oavsett om det är kommunen eller landstinget som ger hjälpen. På kommunens hemsida under fliken Omsorg & Hjälp finns nu en samlingssida som heter Hjälp till barn och unga. Det är Socialstyrelsen som gett landstingen och kommunerna i uppdrag att erbjuda webbaserad och tydlig information till barn och unga. Satsningen ingår i överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa För att kommunerna och landstingen ska få del av satsade medel måste Socialstyrelsen godkänna webbinformationen. Tjörn har fått sin webbinformation godkänd. Så nöjda är Tjörnborna När SCB:s medborgarundersökning presenteras visar det sig att Tjörnborna är aningen mer nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på än genomsnittet för andra kommuner i undersökningen. Det så kallade Nöjd-Region- Indexet blev 63 för Tjörn, genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen var 59. Framförallt är Tjörnborna nöjda med tryggheten i kommunen. Fler än hälften kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Man är mest nöjda med räddningstjänsten, renhållningen och sophämtningen, förskolan, grundskola och kulturen. Jämfört med förra årets undersökning är Tjörnborna mindre nöjda med vatten och avlopp samt gymnasieskolan. Det summerade resultatet Nöjd-Medborgar-Index blev 49 för Tjörn. Genomsnittet för de andra kommunerna är 53. När det gäller invånarnas möjligheter till inflytande är resultatet för Tjörn något lägre jämfört med genomsnittet för de andra kommunerna. Det sammanfattade indexet Nöjd-Inflytande-Index blev 35 för Tjörn jämfört med genomsnittet 39 för de andra kommunerna. Ta del av hela materialet på under fliken kommun och politik VI PÅ TJÖRN nr

19 Vi måste utgå ifrån att varje människa är unik Stökigast i klassen? Den som har svårt att styra sina impulser tar ofta ut sin frustration på andra och gärna vid fel tillfälle. Det här går att styra och Gunilla Dobrin vet hur. Det går att lära sig att styra sina impulser. Det menar kognitiva beteendeterapeuten Gunillla Dobrin som nu exporterar sin metod för impulsstyrning ända till USA. Jag har arbetat med barn och ungdomar i hela mitt liv. Först som fritidsledare och som fältassistent i Göteborg och därefter på institution där jag arbetade med kriminellt belastade ungdomar, bland annat som behandlingsansvarig, berättar Gunilla. I behandlingen utgick man från en metod där man menade att ungdomarna skulle behandlas för sin ilska och att detta bäst skulle behandlas i grupp. Men de ville ju inte alls behandlas i grupp och de var inte alls arga; de saknade impulskontroll! Jag började leta efter alternativa metoder där man såg varje unge som unik och började samtidigt utbilda mig till kognitiv beteendeterapeut. I den utbildningen ingick det att hålla individuella samtal och dessa hade jag med ungdomarna på institutionen. Där någonstans började det. många får hjälp Idag äger och driver Gunilla företaget repulse som också är namnet på den behandlingsmetod hon utvecklat, delvis tillsammans med ungdomarna på institutionen i Göteborg. De hjälpte mig att strukturera våra samtal på ett sätt som fungerade för dem och som fungerar än idag, konstaterar Gunilla som efter en artikel i GöteborgsPosten 1998 om hennes metod plötsligt fick väldigt mycket att göra. Då startade jag eget och tog tjänstledigt för att så småningom säga upp mig helt. Gunilla menar att de som har för mycket impulskontroll och är tysta och tillbakadragna också kan bli hjälpa av repulse: Vi har många deprimerade tonåringar, främst flickor, som inte får någon hjälp bara för att de inte hörs och syns på samma vis som de utagerande gör. Idag vänder sig metoden till barn och unga från fyraårsåldern och uppåt men även till vuxna. Arbetsmaterialet är mycket konkret man måste vara tydlig, det är en del i metodiken och är uppbyggt på samma sätt men med olika form och språk beroende på åldersmålgrupp. Just nu översätter Gunilla det sista av sitt material inför en export av repulse till USA. Det är psykologen och mindfulnessinstruktören Daniel Rechtshaffen som vill komplettera sina distansutbildningar med Gunillas metod. Fantastiskt roligt! skrattar Gunilla som idag har utbildat omkring personer i repulse. Kunderna finns på förskolor, skolor, olika institutioner och behandlingsenheter, hos barnoch ungdomspsykiatrin och inom socialtjänsten. Företaget har fyra anställda varav en i Norge. Kontoret finns i Göteborg men har säte i Myggenäs på Tjörn. repulse erbjuder även andra kurser, bland annat i sorgebearbetning för vuxna. VI PÅ TJÖRN nr

20 Tjörns kundcenter Turistbyrå Bibliotek Kundtjänst Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Fråga & tyck! Ställ frågor via webben: eller Blanketter och e-tjänster Hittar du på Tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Telefon Besök oss på facebook och twitter twitter.com/#!/tjornskommun Heås öppet lite oftare och lite längre! Måndag kl Tisdag fredag kl Varannan lördag kl (16 november, 7 och 21 december) Stängt 2 november (Alla helgons dag) Återvinningen hämtas hos dig Få ditt återvinningsmaterial glas, tidningar, förpackningar, plast och metall hämtat vid din fastighet en gång i månaden! Tjänsten fastighetsnära insamling (FNI) är valbar och kostar 742 kr/år. Beställ och läs mer om FNI på och fliken Bygga, Bo & Miljö. Du kan också kontakta Tjörns kundcenter. Tömdes inte soptunnan? Ring Renovas kundtjänst Välkommen till biblioteket Telefon Stäng av vattnet till ditt fritidshus gratis Att få sitt dricksvatten avstängt och påkopplat, till exempel över vintern, kostar som regel en slant. Men ibland är det gratis! Kvarvarande gratisdatum hösten 2013 Dyrön: 31 oktober Härön: 6 november Tjörn (huvudön) och Klädesholmen: 14 november Kontakta Tjörns kundcenter om du behöver få vattnet till din fastighet avstängt eller påsläppt. Hör av dig senast en vecka före önskat datum. Vi behöver få veta namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och önskat datum för av eller på. Vi går mot mörka tider De levande ljusens årstid är här Glöm inte att blåsa ut ljusen när du lämnar rummet. Sätt en komihåg-lapp på insidan av ytterdörren med texten HAR DU SLÄCKT LJUSEN?. Ta som rutin innan du går hemifrån och innan du går och lägger dig att gå en kontrollrunda i bostaden. Brandvarnare räddar liv! Kom ihåg att byta batteri i din brandvarnare och testa att den fungerar. Vi vill se dig använd reflex! När du rör dig i trafiken är det viktigt att du syns. Reflexer syns bäst om de är i rörelse. Därför är det bra att ha en reflex hängande i ett snöre och att placera reflexer runt armar och ben. Reflexväst är bra men bör kompletteras med reflexband eller reflexbricka. Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar de är lika viktiga i upplysta tätorter! 20 - VI PÅ TJÖRN nr

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 vi på Tjörn Nr 5/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 Idrott för alla med olympiska förtecken sid 10 11 Tjörnborna trivs i sin kommun

Läs mer

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv vi på Tjörn Nr 1/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Så ska Tjörn få ett levande näringsliv sid 6 Träna sunt med Ren Träning sid 8 Stort intresse för Tjörns Tubbemodell sid 10

Läs mer

Nytt färjeläge sid 6. vi på. Det hände på höstlovet. Han fick Sveriges roligaste jobb. sid 10 11. sid 5. Nr 6/2012

Nytt färjeläge sid 6. vi på. Det hände på höstlovet. Han fick Sveriges roligaste jobb. sid 10 11. sid 5. Nr 6/2012 vi på Tjörn Nr 6/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt färjeläge sid 6 Det hände på höstlovet sid 10 11 Han fick Sveriges roligaste jobb sid 5 Översätt direkt på webben Tjörns

Läs mer

Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15

Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15 vi på Tjörn Nr 3/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15 Verksamheten i korthet 2012 sid 5 Allt det här kan du göra i

Läs mer

Nytt centrum tar form sid 6 7

Nytt centrum tar form sid 6 7 vi på Tjörn Nr 1/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt centrum tar form sid 6 7 Mer skatt stannar på Tjörn sid 4 Piruetter, isprinsessor och lagkänsla sid 10 12 Välbesökt

Läs mer

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014 vi på Tjörn Nr 2/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Snart flyttar vi till den nya förskolan sid 7 Ditt husbygge från lov till start sid 10 Vision 2035 sid 4 Är du Tjörnsmogen?

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Tjörn. Vanlig hederlig husmanskost. vi på. Ekonomi: Nu rundar vi av året. Vårt nya namn är DELTA. sid 9 11. sid 4. sid 7.

Tjörn. Vanlig hederlig husmanskost. vi på. Ekonomi: Nu rundar vi av året. Vårt nya namn är DELTA. sid 9 11. sid 4. sid 7. vi på Tjörn Nr 6/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Vanlig hederlig husmanskost sid 9 11 Ekonomi: Nu rundar vi av året sid 4 Vårt nya namn är DELTA sid 7 Tjörn samlade för Världens

Läs mer

Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7. vi på. Nyheter i sophämtningen. Träffar för näringslivet. sid 16 17. sid 8. Nr 1/2012

Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7. vi på. Nyheter i sophämtningen. Träffar för näringslivet. sid 16 17. sid 8. Nr 1/2012 vi på Tjörn Nr 1/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7 Nyheter i sophämtningen sid 16 17 Träffar för näringslivet sid 8 Mer kommunikation

Läs mer

Tubbemodellen ger livskvalitet

Tubbemodellen ger livskvalitet vi på Tjörn Nr 1/2011 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Tubbemodellen ger livskvalitet sid 5 7 Nya kommunfullmäktige sid 14 15 Bygga i sommar? sid 16 Vi på Tjörn Ansvarig utgivare:

Läs mer

Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7

Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 vi på Tjörn Nr 3/2015 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 Verksamheten 2014 i korthet sid 4 5 Fototävling sid 2 FOTOTÄVLING Dela

Läs mer

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG FALKENBERG NR 3 2013 NR 2 2013 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN Fotbollsseger för hela Falkenberg Satsningar i nästa års budget Destination Falkenberg under

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Tryggt och säkert Grannarna tar makten

Tryggt och säkert Grannarna tar makten NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. december Nr 9 2013 Sov gott och vakna fort av brandvarnaren Anhörigcenter ger stöd Goda råd i julhandeln! Tryggt och säkert Grannarna tar makten Gulli

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Kontakten. 38 gick till UKM-final. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag.

Kontakten. 38 gick till UKM-final. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 2 april 2010 forshaga.se 38 gick till UKM-final Läs mer på sidorna 4-5 Fotbollen i fokus - ny hall? Myggen med på dagordningen

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster pejl på Botkyrka 4.2010 Följ med till Riksten Klimatfamiljer vill inspirera flera Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster En tidning från Botkyrka kommun om Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge,

Läs mer

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 4 12 19 TEMA: Kultur och fritid Besök mässan Det goda livet Tanums Tillväxtråd INNEHÅLL TEMA: Kultur och fritid Nyheter för föreningarna... 4 Tonerna

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

En tidning från Hylte kommun 2015

En tidning från Hylte kommun 2015 HYLTE15 En tidning från Hylte kommun 2015 kvalité: hylte utmärker sig igen kris: ÄR DU BEREDD? tema: integration - Hylte har visat vägen i Halland projektstart: E-förvaltning för smartare service Foto:

Läs mer

TRANÅS direkt. 1Ar med tranas nya vatten. Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS STADSVISION 2040!!

TRANÅS direkt. 1Ar med tranas nya vatten. Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS STADSVISION 2040!! TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - SOMMAR 2010 1Ar med tranas nya vatten o o o Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS o STADSVISION 2040!! ETT ETT TIPS! Du vet väl att du kan

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer