e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, :35 AM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM"

Transkript

1 e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, :35 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe eftersom den är ett värdefullt verktyg som underlättar förståelsen av kamerans alla möjligheter. Passande objektiv Man kan använda DA-, DA L, D FA- och FA J-objektiv och objektiv med läge s (auto) på bländarringen. Se s.53 och s.295 beträffande andra objektiv. Upphovsrätt Bilder som tagits med Q och är avsedda för annat än personligt bruk, får ej användas utan tillstånd, enligt vad som anges i lagen om upphovsrätt. Det finns tillfällen när rätten till bilder tagna för personligt bruk är begränsad; demonstrationer, föreställningar och utställda föremål. Bilder som tagits med avsikt att erhålla upphovsrätt kan heller inte användas för annat än vad som anges i lagen om upphovsrätt. Om varumärken PENTAX, Q och smc PENTAX är HOYA CORPORATION varumärken. PENTAX Digital Camera Utility och SDM är PENTAX är HOYA CORPORATION varumärken. SDHC logo är ett varumärke. Produkten innehåller DNG-teknik licensierad av Adobe Systems Incorporated. DNG-logotypen är endera ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. HDMI, HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Till användaren av kameran Det finns en viss risk att data kan raderas, att bilderna blir brusiga eller att kameran inte fungerar på rätt sätt när man fotograferar i närheten av sändarmaster och andra ställen med stark elektromagnetisk strålning och starka elektromagnetiska fält och intill källor som alstrar stark elektrostatisk elektricitet. Enheten med flytande kristaller som används i skärmen är tillverkad med extremt hög noggrannhet. Även om nivån för fungerande andel pixlar är högre än 99,99%, bör du vara medveten om att 0,01% av pixlarna inte tänds eller tänds när de inte ska. Detta har dock ingen effekt på den inspelade bilden. Denna produkt stöder PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching-aktiverade digitalkameror, skrivare och program hjälper fotografer producera bilder som bättre stämmer med deras önskemål. Vissa funktioner finns inte på skrivare som inte är PRINT Image Matching III-kompatibla. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alla rättigheter förbehålls. PRINT Image Matching är Seiko Epson Corporations varumärke. PRINT Image Matching-logotypen är Seiko Epson Corporations varumärke. Illustrationer och bilder av skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende.

2 e_kb474.book Page 1 Thursday, October 29, :35 AM FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN 1 Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler. Varning Försiktighet Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till allvarliga personskador. Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till allvarliga person- eller materialskador. OM KAMERAN Varning Ta inte isär och ändra inte på kameran. Det finns högspänning inuti kameran och risk för elstötar. Vidrör aldrig någonting inuti kameran om den tappats eller skadats så att invändiga komponenter frilagts. Det finns risk för elstötar. Det är också farligt att linda remmen runt halsen. Se till att småbarn inte har remmen om halsen. Titta inte direkt på solen genom kameran med teleobjektivet monterat, då detta kan skada ögonen och leda till blindhet. Avbryt omedelbart fotograferingen om något onormalt uppstår vid användningen, t.ex. rök eller konstig lukt. Ta ut batteriet eller koppla bort nätadaptern och kontakta närmaste PENTAX servicecenter. Fortsatt fotografering kan orsaka brand eller elstötar. Håll inte fingret över blixten när den avfyras. Du kan bränna dig. Täck inte över blixten med tyg när den avfyras. Det kan missfärgas. Vissa delar av kameran blir varma under användning och var försiktig eftersom det finns risk för brännskador om dessa delar vidrörs under längre tid. Se upp för glassplitter om skärmen skadas. Var försiktig så att inte flytande kristall kommer på huden, i ögonen eller du får vätskan i munnen. Beroende på sin fysiska kondition kan vissa användare få klåda, utslag eller eksem. Sluta omedelbart att använda kameran och sök läkare om detta inträffar. Batteriladdaren och nätadaptern Varning Använd endast den laddare och nätadapter som är avsedd för produkten och anslut den till specificerad effekt och spänning. Användning av annan laddare eller adapter som inte är speciellt avsedd för produkten eller anslutning av den speciella laddaren eller adaptern till ospecificerad effekt eller spänning kan orsaka brand, stötar eller kamerahaveri. Spänningen ska vara V. Ta inte isär och modifiera inte apparaten. Det kan leda till brand och elektriska stötar.

3 e_kb474.book Page 2 Thursday, October 29, :35 AM 2 Sluta genast använda apparaten och vänd er till en PENTAX-verkstad om det börjar ryka eller lukta konstigt eller om den uppför sig onormalt. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Vänd er till en PENTAX-verkstad om det skulle råka komma in vatten i apparaten. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Dra ur nätsladden och avbryt användningen av apparaten vid åska som annars kan orsaka skador på apparaten, brand eller elektriska stötar. Torka av nätkontakten om den blivit dammig. Damm kan orsaka brand. Minska riskerna genom att bara använda CSA/UL-godkänd nätsladd, typen är Type SPT-2 eller kraftigare, minst 1,5 kvmm ledningsarea, ena änden med pågjuten hankontakt (enligt NEMA-specifikation) och den andra med en pågjuten honkontakt (enligt en specifik IEC-typ för icke-industriellt bruk) eller motsvarande. Försiktighet Ställ inte och tappa inte tunga föremål på nätsladden som kan skadas. Vänd dig till närmaste PENTAX-verkstad om sladden skadats. Vidrör inte och kortslut inte kontakterna på nätsladden när den är ansluten till elnätet. Sätt inte i eller ta ur nätkontakten med våta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Tappa inte produkten och slå inte på den. Den kan gå sönder. Ladda inte andra batterier än laddbara litium-jonbatterier D-LI90. Om du försöker att ladda andra batterityper kan batteriladdaren överhettas eller går sönder. Batteriet Varning Se till att barn inte kommer åt batteriet. De kan få elstötar om de stoppar det i munnen. Gnid inte ögonen om batterivätska kommit i dem. Spola ögonen med rent vatten och sök omedelbart läkare. Försiktighet Använd endast specificerade batterier med denna kamera. Andra batterier kan orsaka brand eller explosion. Plocka inte isär batterierna. Om du plockar isär batterierna kan det leda till explosion eller läckage. Batteriet ska sättas i med korrekt polaritet (+) och ( ) enligt markeringarna på batteri och kamera. Fel isatt batteri kan leda till explosion eller brand. Ta omedelbart ur batteriet ur kameran om det blir varmt eller börjar ryka. Var försiktig så att du inte bränner dig. Låt inte trådar, hårnålar och andra metallföremål komma i kontakt med + och kontakterna på batteriet. Sätt på medföljande skyddslock på batteriet när du förvarar batteriet uttaget ur kameran, så att det inte kortsluts. Tvätta området noga med vatten om batterivätska kommit på hud eller kläder. Försiktighetsåtgärder vid användning av batteri D-LI90: - ANVÄND ENDAST SPECIFICERAD LADDARE. - BRÄNN INTE. - TA INTE ISÄR. - KORTSLUT INTE. - UTSÄTT INTE FÖR HÖG TEMP. (60 C / 140 F).

4 e_kb474.book Page 3 Thursday, October 29, :35 AM SD-minneskortet 3 Varning Se till att inte barn kommer åt SD-minneskortet. SD-minneskortet kan sväljas av misstag. Sök omedelbart läkare om kortet råkat sväljas. Att tänka på Innan kameran tas i bruk Ta med informationen om den världsomfattande serviceorganisationen som följer med kameran när du reser. Den är bra att ha om du råkar ut för problem utomlands. Kontrollera att kameran fortfarande fungerar om du inte använt den på länge. Speciellt bör du göra detta innan du ska ta viktiga bilder (t.ex. på bröllop och under resor). Bild- och ljuddata kan inte garanteras om inspelning, uppspelning och överföring av data till dator inte är möjlig på grund av fel på kameran eller inspelningsmediet (SD-minneskortet), m.m. Batteriet och laddaren Förvaras batteriet fulladdat kan det tappa prestanda. Undvik förvaring i höga temperaturer. Om batteriet lämnas kvar i kameran och den inte används under en längre tid överladdas det och livslängden förkortas. Laddning dagen före eller samma dag rekommenderas. Nätsladden som följer med kameran är endast avsedd för batteriladdare D-BC90. Använd den inte tillsammans med andra apparater. Försiktighetsåtgärder när du bär och använder kameran Utsätt inte kameran för höga temperaturer och hög fuktighet. Lämna den inte i fordon där temperaturen kan bli mycket hög. Utsätt inte kameran för kraftiga vibrationer, stötar och tryck. Skydda kameran mot vibrationer från motorcyklar, bilar och båtar med t.ex en kudde. Kameran kan användas i temperaturer mellan -10 C och 40 C. LCD-skärmen kan mörkna i höga temperaturer men återgår till normalt när temperaturen sjunker. LCD-skärmen reagerar långsammare vid låga temperaturer. Det är en egenskap hos flytande kristaller och inte något fel. Plötsliga temperaturförändringar orsakar kondens inuti och utanpå kameran. Lägg kameran i en väska eller plastpåse och ta ur den när temperaturskillnaden mellan kameran och omgivningen minskats. Undvik kontakt med skräp, lera, sand, damm, vatten, giftiga gaser och salt, som gör att kameran kan gå sönder. Torka av regn och vattendroppar. Tryck inte för hårt på skärmen. Den kan gå sönder eller fungera felaktigt. Dra inte åt stativskruven för hårt när du använder stativ.

5 e_kb474.book Page 4 Thursday, October 29, :35 AM 4 Göra ren kameran Tvätta inte produkten med organiska lösningsmedel, t.ex. thinner, bensin eller alkohol. Använd blåsbälg eller borsta bort damm från objektiv och sökare. Blås aldrig med tryckluft då objektivet kan skadas. Vänd er till närmaste PENTAX servicecenter för professionell rengöring av CMOS-sensorn. (En avgift tas ut.) Förvara kameran Förvara inte kameran tillsammans med konserveringsmedel och kemikalier. Förvaring i hög temperatur och hög fuktighet kan göra att det växer mögel på kameran. Ta ut kameran ur fodralet och förvara den på torr och välventilerad plats. Övriga försiktighetsåtgärder Regelbundna kontroller rekommenderas varje eller vartannat år så att prestanda upprätthålls. Se Försiktighetsåtgärder vid användning av SD-minneskort (s.50) beträffande SD-minneskortet. Tänk på att om data raderas från ett SD-minneskort eller om kortet formateras i kameran eller med dator så är det inte säkert att data tas bort så att de inte går att återskapa med program som finns i handeln. Du hanterar dina data på egen risk. Produktregistrering Fyll i produktregistreringen, den finns på CD-ROM-skivan som följer med kameran och på PENTAX webbplats så kan vi ge dig bättre service i framtiden. Tack på förhand. Mera information finns på medföljande handbok Koppla till dator.

6 e_kb474.book Page 5 Thursday, October 29, :35 AM Innehåll 5 FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN...1 Att tänka på...3 Innehåll...5 Bruksanvisningen...11 Innan kameran tas i bruk 13 Q Egenskaper Kontrollera innehållet i kartongen Namn på delarna och deras funktion Fotograferingsfunktioner...18 Uppspelningsläge...20 Indikeringar på skärmen Skärm...22 Sökare...31 Datapanel...33 Ändra funktionsinställningar Använda direktknapparna...34 På kontrollpanelen...35 Använda menyer...36 Användning av funktionsratten Förberedelser 41 Fastsättning av rem Använda batteriet Batteriladdning...43 Sätta i/ta ur batteriet...44 Batterinivåindikator...46 Ungefärlig bildlagringskapacitet och uppspelningstid (Nya batterier)...46 Användning av nätadapter (Extra tillbehör)...47 Sätta i och ta ur SD-minneskort Antal pixlar och kvalitetsnivå...51 Montering av objektiv Justering av sökardioptri På- och avstängning av kameran Startinställningar Ställa in språk språk...57 Ställa in Datum och klockslag...61

7 e_kb474.book Page 6 Thursday, October 29, :35 AM 6 Grundfunktioner 63 Grundläggande fotografering Hantering av kameran...64 Låta kameran välja optimala inställningar...66 Använda zoomobjektiv Använda inbyggda blixten Ställa in blixtfunktion...72 Kompensera blixtmängden...76 Fotograferingen under blixtladdning...77 Spela upp bilder Visa bilder...78 Radera bilder...79 Fotograferingsfunktioner 81 Ställa in fotograferingsfunktioner Inställningar med knapparna...82 Alternativ på Inspelningsmenyn...83 Alternativ på menyn Specialinställningar...85 Inställning av exponering Effekt av bländare och slutartid...88 Inställning av känslighet...90 Ändring av exponeringsfunktion...93 Val av mätmetod Ställa in exponeringen Skärpeinställning Autofokus AF-inställning Välja fokusområde (AF-punkt) Låsa fokus (Fokuslås) Manuell skärpeinställning (Manuell fokusering) Kontroll av bildutsnitt, exponering och skärpa före tagning (Förhandsgranskning) Välja förhandsgranskningsmetod Visa optisk förhandsgranskning Visa digital förhandsgranskning Förhindra skakningsoskärpa när avtryckaren trycks ner Aktivera skakreduceringen Fotografering med självutlösare Spela upp bilder med fjärrkontrollen (Tillbehör) Använda spegellåset Seriebildtagning Seriebildstagning Intervalltagning Multiexponering...146

8 e_kb474.book Page 7 Thursday, October 29, :35 AM Fotografering medan inställningarna ändras (Auto Bracket) Fotografering medan exponeringsinställningen ändras automatiskt (Exponeringskompensation) Fotografering medan andra inställningar ändras (Utökad alternativtagning) Använda Digitalfilter Fotografering med direktvisning Fotografering av stillbilder Spela in film Använda blixt Blixtkaraktäristik i varje exponeringsfunktion Synk till långa slutartider Synk med andraridån Avstånd och bländare vid användning av den inbyggda blixten Objektiv som kan användas tillsammans med den inbyggda blixten Fristående blixt (Extra tillbehör) Funktionen P-TTL auto Synkronisering med kort slutartid Trådlös funktion Röda-ögon reducering Synk med andraridån Koppla in en fristående blixt med en förlängningssladd Fotgrafering med flera blixtar och använda förlängningssladdar Kontrastsynkronisering X-synkkontakt Fotograferingsinställningar 185 Inställning av filformat Ange antal pixlar JPEG Inställning av JPEG-kvalitet Inställning av filformat Inställning av vitbalans Finjustering av vitbalansen Manuell justering av vitbalansen Justera vitbalansen med färgtemperatur Spara vitbalansinställningen för en bild som tagits Korrigera bilder Justera ljusstyrkan Objektivkorrigering Justera bildutsnittet...203

9 e_kb474.book Page 8 Thursday, October 29, :35 AM 8 Ställa in bildton (Anpassad bild) Spara ofta använda inställningar Spara inställningarna Kontrollera sparade USER-inställningar Använda sparade USER-inställningar Ändra inställningarna Återställning Uppspelningsfunktioner 211 Använda uppspelningsfunktionerna Alternativ på uppspelningspaletten Alternativ på uppspelningsmenyn Förstora bilder Visa flera bilder Flerbildsvisning Bildvisning per mapp Visa bilder efter fotograferingsdatum (Kalendervisning) Sätta samman flera bilder (Kontaktkarta) Bildspel Inställningar för bildspel Starta bildspelet Rotera bilder Jämföra bilder Radera flera bilder Radera markerade bilder Radera mappar Radering av alla bilder Låsa bilder mot radering (Lås) Låsa enstaka bilder Låsa alla bilder Ansluta kameran till en videoapparat Koppla in kameran till en videoingång Koppla in kameran till en HDMI-ingång Bearbeta bilder 239 Ändra storlek på bilder Ändra upplösning och kvalitetsnivå (Ändra storlek) Klippa ut en del av bilden (Beskära) Bearbeta bilder med digitalfilter Använda digitalfiltret Återskapa filtereffekterna Söker efter originalbilden...248

10 e_kb474.book Page 9 Thursday, October 29, :35 AM Framkalla RAW-bilder Redigera en RAW-bild Redigera flera RAW-bilder Ange parametrar Justera bilder som tagits i JPEG-format Ändra tilläggsinställningar Använda inställningsmenyn Alternativ på Inställningsmenyn Formatering av SD-minneskort Ställa in ljudsignal, aktuellt datum, klockslag och språk Ställa in ljudsignalen Ändra datum Inställning av tidzon Inställning av språk Ställa in skärmen och menyvisning Ställa in textstorlek Ställa in visning av guider Ställa in statusvisningen Ställa in direktgranskning Inställning av skärmljusstyrkan Ställa in skärmfärg Ställa in elektroniska vattenpasset Ange mappbenämnings-/filnumreringssregel Ange mappnamn Ange filnummerinställning Ange filnamn Ställa in energiinställningen Inställning av automatisk avstängning Välja batteri Inställningar för utskriftstjänsten DPOF Ställa in USB-anslutningen Ange fotografinformation som sparas i Exif Inställning av färgrymd Korrigera defekta pixlar i CMOS-sensorn (Pixelmappning) Välja fotograferingsinställningar att Spara i kameran (Minne)

11 e_kb474.book Page 10 Thursday, October 29, :35 AM 10 Tillägg 285 Standardinställningar Återställa menyn Kamerafunktioner som kan användas med olika objektivkombinationer Anmärkningar beträffande [37. Användning av bländarring] Rengöring av CMOS-sensorn Avlägsna damm med ultraljudsvibrationer (Dammborttagning) Upptäcka damm på CMOS-sensorn (Dammvarning) Blåsa bort damm Extra Tillbehör Felmeddelanden Felsökning Viktiga data Ordlista Register GARANTI

12 e_kb474.book Page 11 Thursday, October 29, :35 AM Bruksanvisningen Bruksanvisningen innehåller följande kapitel. 1 Innan kameran tas i bruk Beskriver kamerans egenskaper, tillbehören och de olika delarnas beteckningar. 2 Förberedelser I kapitlet beskrivs de första steg som man måste göra när kameran köpts och innan man börjar fotografera. Studera och följ anvisningarna. 3 Grundfunktioner Här förklaras procedurerna för tagning och uppspelning av stillbilder. 4 Fotograferingsfunktioner I kapitlet beskrivs hur man ställer in kamerans fotograferingsfunktioner. 5 Använda blixt Beskriver hur man använder den inbyggda blixten och fristående blixtar. 6 Fotograferingsinställningar Beskriver hur man ställer in bildbearbetning och filformat som bilden sparas i. 7 Uppspelningsfunktioner Här förklaras procedurerna för uppspelning, radering och låsning av stillbilder. 8 Bearbeta bilder Beskriver hur man ändrar storlek på bilder, använder filter och bearbetar bilder som tagits med RAW-format. 9 Ändra tilläggsinställningar Beskriver hur man ändrar kamerainställningarna, bland annat för skärmen och hur bildfilerna ska namnges. 10 Tillägg Här förklaras felsökning, extra tillbehör som säljs separat och ytterligare funktioner

13 e_kb474.book Page 12 Thursday, October 29, :35 AM 12 De ikoner som används i denna bruksanvisning förklaras nedan. 1 Anger sidnumret där relaterad funktion förklaras. Visar praktisk information. Anger försiktighetsåtgärder när man använder kameran.

14 e_kb474.book Page 13 Thursday, October 29, :35 AM 1 Innan kameran tas i bruk Kontrollera kartongens innehåll och delarnas namn före användning. Q Egenskaper...14 Kontrollera innehållet i kartongen...16 Namn på delarna och deras funktion...17 Indikeringar på skärmen...22 Ändra funktionsinställningar...34 Användning av funktionsratten...39

15 e_kb474.book Page 14 Thursday, October 29, :35 AM 14 Q Egenskaper 1 Innan kameran tas i bruk Har en 23,4 15,6 mm CMOS-sensor med 14,6 miljoner pixlar som ger hög precision och brett dynamiskt omfång. Funktionen Shake Reduction (SR) (skakreducering), ett system som minskar skakningsoskärpa genom förflyttning av bildsensorn. Det gör att bilderna blir skarpa med minimal skakningsoskärpa, oavsett objektivtyp. Autofokussensor med elva punkter. De nio i mitten är breda korssensorer. Sökare som liknar den på en konventionell 35 mm-kamera, den har förstoringen cirka 0,9 och cirka 100% bildutsnitt, vilket gör det enklare att ställa in skärpan manuellt. En funktion finns så att AF-punkterna i sökaren lyser röda. Har en stor 3,0-tums skärm med pixlar, bred betraktningsvinkel och inställbar ljusstyrka och färg, så att du kan titta på bilder med hög noggrannhet. Funktion där man under fotograferingen kan studera motivet i realtid på skärmen. Filmer kan spelas in genom att man utnyttjar objektivets egenskaper. Kameran har också utgångar för komposit- och HDMI-video så att du kan titta på bilder och filmer på teve och högkvalitativa bildskärmar. Kamerans olika delar är utformade för att den ska vara enkel att använda. Skärmen med stora tecken, hög kontrast och enkla menyer gör kameran mera lättanvänd. Huset är tillverkat av magnesiumlegering och vred, knappar, fogar och infällbara delar på kameran är dammtäta och vattentåliga. Kameran har en dammborttagningsfunktion som skakar CMOSbildsensorn och tar bort damm. Med funktionerna Hyperprogram och Hypermanuell kan du fotografera med önskad exponeringsinställning. Dessutom finns funktionerna: Känslighetsprioritet K där bländare och slutartid ställs in automatiskt efter inställd känslighet, samt Bländar- och Tidsautomatik L där känsligheten justeras automatiskt efter inställd bländare och slutartid. Kameran har digitalfilter för bearbetning av bilderna. Du kan använda stjärnfall, soft och andra filter när du tar bilder eller bearbetar bilderna efter fotograferingen. Bildanpassning där du kan justera inställningar medan du studerar bilden. Det ger dig större uttrycksmöjligheter med dina bilder.

16 e_kb474.book Page 15 Thursday, October 29, :35 AM Lagrar med det mångsidiga JPEG-formatet eller högkvalitativa och fullt ut redigeringsbara RAW-formatet. Du kan också välja JPEG+RAW och lagra i båda formaten. Bilder som lagras i RAW-format kan enkelt bearbetas i kameran. Den har funktionerna Anpassad bild och Vitbalans så att du kan justera bilder som tagits med JPEG-format utan att bildkvaliteten påverkas. Tillbehöret batterihandtag D-BG4 med vertikal avtryckare passar på kameran. Om det sitter batterier (D-LI90) i både kameran och handtaget så prioriteras batteriet med mest energi kvar. Detta ger bästa kameraprestanda under längre tid. Du kan också bestämma via en meny att ett av batterierna ska prioriteras och tömma detta helt innan kameran växlar till det andra batteriet. Bildutsnittet (bildvinkeln) är olika för Q och 35 mm systemkameror även om samma objektiv används, p.g.a. att storleken för 35 mm film och CMOS-sensorn är olika. Storlekar för 35 mm film och CMOS-sensor 35 mm film : mm Q CMOS-sensor : 23,4 15,6 mm För motsvarande bildvinkel måste brännvidden för ett objektiv som används på en 35 mm-kamera vara cirka 1,5 gånger längre än för Q. För att få fram brännvidden som ger samma bildområde ska du dividera brännvidden för 35 mm-objektivet med 1,5. Exempel) För att ta samma bild som ett 150 mm objektiv på en 35 mm kamera 150 1,5=100 Använd ett 100 mm-objektiv på Q. Omvänt, multiplicera brännvidden med 1,5 för det objektiv som används med Q för att bestämma motsvarande brännvidd på 35 mm kameror. Exempel) Om ett 300 mm objektiv används med Q 300 1,5=450 Brännvidden motsvarar ett 450 mm objektiv på en 35 mm kamera Innan kameran tas i bruk Shake Reduction (SR) Shake Reduction (SR) på Q är ett av PENTAX-utvecklat system där magneter rör bildsensorn med snabba rörelser och kompenserar för kameraskakningar. Det kan låta lite om kameran när systemet arbetar, t.ex. när du ändrar bildutsnitt, men detta är ingen felfunktion.

17 e_kb474.book Page 16 Thursday, October 29, :35 AM 16 Kontrollera innehållet i kartongen 1 Nedanstående tillbehör medföljer kameran. Kontrollera att alla tillbehör finns med. Innan kameran tas i bruk Lock för tillbehörssko FK (Monterat på kameran) Ögonmussla FR (Monterad på kameran) ME sökarlock Lock för synk-uttag 2P (Sitter på kameran) Kamerahuslock (Monterat på kameran) Triangulär ring och skyddslock (Monterat på kameran) USB-kabel I-USB7 Videokabel I-AVC7 Rem O-ST53 (*) Laddbart litium-jonbatteri D-LI90 Batteriladdare D-BC90 Nätsladd Programvara (CD-ROM) S-SW90 Bruksanvisning (denna handbok) Koppla till dator

18 e_kb474.book Page 17 Thursday, October 29, :35 AM Namn på delarna och deras funktion 17 Inbyggd blixt Remfäste Fokushjälpbelysning Kortlock Självutlösarlampa/ fjärrkontrollmottagare Indikering för objektivfäste Objektivspärr Tillbehörssko Remfäste X-synkkontakt Spegel AF-kopplare Dioptrijusteringsspärr 1 Innan kameran tas i bruk Högtalare Mikrofon Sökare Mikrofoningång mini HDMI-kontakt PC/videokontakt DC-ingång Kontaktlock Skärm Datapanel Filmplansindikator (CMOSsensorplansindikator) Självutlösarlampa/ fjärrkontrollmottagare Kabelutlösar-ingång Kortåtkomstlampa Objektivinformationskontakter Stativfäste Batterhandtagskontakter Batterilockspärr Batterilock * På första bilden visas kameran med tillbehörssko-locket FK borttaget. * På andra bilden visas kameran med tillbehörssko-locket FK och ögonmusslan FR borttagna.

19 e_kb474.book Page 18 Thursday, October 29, :35 AM 18 Fotograferingsfunktioner 1 Innan kameran tas i bruk Här förklaras funktionerna hos de knappar som används under fotografering a b c d 1 m knapp Vrid den bakre e-ratten medan du trycker på knappen och justera exponeringskompensationsvärdet (s.115). 2 o button Vrid bakre e-ratten medan du trycker på knappen och ställ in ISO-känsligheten (s.90). 3 Avtryckaren Tryck för att ta bilder. (s.67) e f g h i j k l m 4 Huvudströmbrytare Används för att slå av/ på strömmen (s.56) och för förhandsgranskning (s.129). 5 Främre e-ratt (R) Ändrar inställningarna. 6 Objektivspärr Tryck för att frigöra objektivet. (s.53) 7 E-knapp Tryck för att fälla upp blixten. (s.74)

20 e_kb474.book Page 19 Thursday, October 29, :35 AM 8 Funktionsknappslås Tryck in så kan funktionsratten vridas (s.39). 9 Funktionsratt Växlar exponeringsfunktion (s.39). 0 Spak för byte av exponeringsfunktion mätning Ändrar exponeringsmätningsmetod (s.113). a b c d -knapp Byter filformat temporärt. Sparar JPEG- och RAW-filer som standard (s.189). Fokuseringsväljare Växlar mellan autofokusfunktionerna (l/ k) (s.118) och manuell skärpeinställning (s.126). Q-knapp Växlar till uppspelningsläge. (s.78) M-knapp Tänder och släcker statusbilden på skärmen. (s.23) Visar kontrollpanelen när statusbilden visas (s.24). e f g h i j k Bakre e-ratt (S) Ändrar inställningarna. L-knapp Registrerar exponeringsinställningen före tagning och sparar en förhandsgranskningsbild (s.116). (Grön) knapp Ställer in automatisk exponeringsinställning och återställer inställningarna. Ratt för fokuspunkt Ställer in fokusområde (s.122). =-knapp Ställer in fokusområde och ger tillfälligt manuell skärpeinställning (s.120). U-knapp Tar fram direktvisningen (Liveview) (s.156). 4-knapp Bekräfta markerat alternativ med knappen när kontrollpanelen eller en menybild visas. Tryck på knappen och ändra fokuspunkt när fokusratten står på j (Markera) (s.123) Innan kameran tas i bruk

21 e_kb474.book Page 20 Thursday, October 29, :35 AM 20 1 Innan kameran tas i bruk l Fyrvägsknapp (2345) Öppnar inställningsbilden för [Exponeringssätt], [Blixtfunktion], [Vitbalans] och [Anpassad bild] (s.82). Använd knappen för att flytta markören och för att ändra alternativ när kontrollpanelen eller en menybild visas. Flytta fokuspunkten med knappen när fokuspunktratten står på j (Markera) (s.123). Uppspelningsläge m 3-knapp Visar menyn [A Inspelning 1] (s.83). Tryck sedan på fyrvägsknappen (5) för att visa övriga menyer. Här förklaras funktionerna hos de knappar som används under uppspelning a 7 b

22 e_kb474.book Page 21 Thursday, October 29, :35 AM 1 m-knapp Tryck på knappen vid förstorad visning för att öka förstoringen (s.214). 2 Avtryckaren Tryck ner halvvägs för att växla till inspelningsläge. 3 Huvudströmbrytare Slå på och stäng av kameran. (s.56) Ställ i läge för att växla till fotograferingsläge och förhandsgranskning. 4 Främre e-ratt (R) Visar nästa eller föregående bild. 5 i-knapp Tryck för att radera bilder. (s.79) 6 Q-knapp Tryck för att växla inspelningsfunktion. 7 M button Tryck för att visa fotograferingsinformation på skärmen (s.25). 8 Bakre e-ratt (S) Ändra förstoring vid förstorad visning (s.214) och för att visa flera bilder samtidigt (s.216). 9 (Grön) knapp Tryck på knappen vid förstorad visning för att minska förstoringen (s.214). 0 4-knapp Sparar den inställning du valde i menyn. a b Fyrvägsknapp (2345) Tryck på 3 för att visa uppspelningspaletten(s.212). Använd knappen för att flytta markören och ändra alternativ när menyer visas. 3-knapp Tryck på knappen för att få fram menyn [Q Uppspelning 1] (s.213). Växla till övriga menyer med fyrvägsknappen (5) Innan kameran tas i bruk Knappbeteckningar I bruksanvisningen betecknas fyrvägsknappens funktioner enligt följande.

23 e_kb474.book Page 22 Thursday, October 29, :35 AM 22 Indikeringar på skärmen 1 Innan kameran tas i bruk Skärm Beroende på kamerastatus visas nedanstående symboler på skärmen. Skärm Ljusstyrkan och färgen på skärmen kan ställas in. (s.266) När kameran sätts på och när funktionsratten vrids Guider visas på skärmen under 3 sekunder (standardinställning) när kameran sätts på och när du vrider på funktionsväljaren. Välj [Av] för [Hjälpmeny] på menyn [R Inställning 1] så visas inte indikeringarna (s.264). 1 P Programautomatik auto exp. inställning 2 RAW RAW P AF Avaktivera AF 05/05/ :30AM Tv Av Exponeringsfunktion (s.93) 3 Tidzon (s.260) 2 Bruksanvisning 4 Datum och klockslag (s.61) * 3 Visas bara när [Världstid] är inställt på [Destination].

24 e_kb474.book Page 23 Thursday, October 29, :35 AM Inspelningsfunktion 23 Vid tagning visas aktuella fotograferingsinställningar på statusbilden. Statusbild (Indikeringarna visas här som exempel. Bilderna ka se annorlunda ut.) 1 P USER SHIFT 1/ ISO AUTO AF.S G1A1 F AWB JPEG 14M [1234] 1 Exponeringsfunktion (s.93) 2 Exponeringslås (s.116) 3 Intervalltagning (s.144)/ multiexponering (s.146)/utökad alternativtagning (s.151)/digitalfilter (s.153)/hdr-tagning (s.200) 4 Skakreducreing (s.132)/ horisontkorrigering (s.133) 5 Fokusfunktion (s.118) 6 Mätmetod (s.113) 7 Batterinivå (s.46) 8 E-rattguide 9 Slutartid 10 Bländare 11 ISO/ISO AUTO 12 Känslighet (s.90) Exponeringskompensation (s.115)/ alternativtagning (s.148) 14 EV-stapel 15 Blixtfunktion (s.72) 16 Frammatningsfunktion (s.82) 17 Vitbalans (s.191) 18 Anpassad bild (s.204) 19 Filformat (s.188) 20 JPEG antal pixlar (s.186) 21 JPEG Kvalitet (s.187) 22 Blixtexponeringskompensation (s.76) 23 Ställ in vitbalansen (s.193) 24 AF-punkt (s.122) 25 Återstående bildlagringskapacitet Innan kameran tas i bruk

25 e_kb474.book Page 24 Thursday, October 29, :35 AM 24 Kontrollpanel Tryck på M-knappen på statusbilden så visas kontrollpanelen och du kan ändra inställningar. 1 Innan kameran tas i bruk ISO Auto-inställning ISO AUTO WB JPEG 05/05/ 09 DR 200 OFF 14M HDR OFF 10:30AM 1 Funktionsnamn 2 Känslighet 3 Programkurva 4 Högdagerkorrigering 5 Skuggkompensation 6 Distortionskorrigering 7 Utökad alternativexp. 8 Digitalfilter 9 HDR-tagning [ 37] Korrigering av lateral kromatisk aberration 11 Filformat 12 JPEG antal pixlar 13 JPEG Kvalitet 14 Shake Reduction 15 Datum och klockslag 16 Återstående bildlagringskapacitet Det går inte att markera inställningar som inte kan ändras med aktuella kamerainställningar. Statusbilden försvinner om du inte gör något inom 30 sekunder efter att du tryckt på M-knappen. När [Statusbild] är valt till [Av] på [A Inspelning 3]-menyn så visas inte statusbilden. Kontrollpanelen sätts på och stängs av varje gång du trycker på M-knappen.

26 e_kb474.book Page 25 Thursday, October 29, :35 AM Uppspelning 25 Kameran växlar visningsinformation när du trycker på M-knappen under uppspelning. Standard Histogramvisning Visning av utförlig information Ingen visn av info Tagna bilder och indikeringar visas. Bilder och histogram (ljusfördelning/rgb) visas. Detaljerad information om hur och när bilderna tagits visas. Endast inspelade bilder visas. M 1 Innan kameran tas i bruk 1/ 2000 F Standard M 1/ 2000 F Histogramvisning M Ingen visn av info P M AF.S ±0 800mm ±0 ±0 WB DR 1/ ±0 F ±0 ISO K G2 A1 ±0 JPEG 14M AdobeRGB ±0 05/05/ 09 10:00AM Visning av utförlig information Information som visas först vid uppspelning är samma som den för den senast uppspelade förra gången. [Standard]-bilden visas först när du sätter på kameran om du ställer in [Uppspelning] till P (Av) på [Minne] (s.283) på [A Inspelning 4]-menyn.

27 e_kb474.book Page 26 Thursday, October 29, :35 AM 26 Visning av utförlig information Växla mellan sidorna med fyrvägsknappen (23). Sidan 1 1 Innan kameran tas i bruk P AF.S ±0 ±0 ±0 WB DR 1/ ±0 F ±0 ISO K G2 A1 ±0 JPEG 14M AdobeRGB ±0 05/05/ 09 10:00AM mm 1 Tagna bilder 2 Lås 3 Exponeringsfunktion 4 Fokusfunktion 5 AF-punkt 6 Blixtfunktion 7 Mätmetod 8 Objektivets brännvidd 9 Slutartid 10 Skakreducering/horisontkorrigering 11 Exponeringssätt 12 Utökad alternativexponering/ HDR-tagning/multiexponering 13 Högdagerkorrigering 14 Skuggkompensation Bländare 16 EV Kompensation 17 Blixtexponerings-kompensation 18 Digitalfilter 19 Känslighet 20 Vitbalans 21 Ställ in vitbalansen 22 Filformat 23 JPEG antal pixlar 24 JPEG Kvalitet 25 Färgrymd 26 Bildton 27 Parametrar för anpassad bild 28 Fotograferingsdag/klockslag 29 Mappnummer, filnummer * Indikeringarna 6 och 17 visas endast för bilder där blixt använts. * Indikeringarna 12, 13, 14, 18 och 21 visas endast för bilder där motsvarande funktioner använts. * Indikeringarna 23 och 24 visas inte för RAW-bilder.

28 e_kb474.book Page 27 Thursday, October 29, :35 AM Sidan Varning för att informationen ändras 31 Fotograf (s.279) Film Fotograf ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ Copyright-innehavare ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ Copyright-innehavare (s.279) 1 Innan kameran tas i bruk Movie 10min00sec Filformat 3 Mappnummer-filnummer/volym 2 Uppspelningstid 4 Fyrvägsknapp

29 e_kb474.book Page 28 Thursday, October 29, :35 AM 28 1 Innan kameran tas i bruk Histogram Följande histogram kan visas vid visning av stillbilder. Ljusfördelningshistogram visar ljusfördelningen och RGB-histogram visar färgintensitetsfördelningen. Växla mellan Ljusfördelningshistogram och RGB-histogram med fyrvägsknappen (23) / 2000 F / 2000 F Ljusfördelningshistogram RGB-histogram Histogram (ljusvärde) 2 Mappnummer, filnummer 3 Lås 4 Bländare 5 Slutartid 6 Filformat 7 Färgrymd 8 Histogram (R) 9 Histogram (G) 10 Histogram (B) 11 Växla mellan ljusvärdehistogram och RGB-histogram * Indikering 3 visas endast för skyddade bilder. För ljusa och för mörka områden blinkar om varningen [Ljusa/mörka omr] är påslagen O på [Visningsmetod vid uppspelning] på [Q Uppspelning 1]- menyn. (s.215)

30 e_kb474.book Page 29 Thursday, October 29, :35 AM Använda histogrammet 29 Histogrammet visar ljusfördelningen över bilden. Horisontalaxeln visar ljusvärdet (mörkt till vänster och ljust till höger) och vertikalaxeln anger antalet pixlar. Histogrammets form före och efter tagningen anger om ljuset och kontrasten är korrekt och om du behöver använda exponeringskompensation och ta om bilden. 1 Ställa in exponeringen (s.115) 1 Justera ljusstyrkan (s.199) Antal pixlar (Mörk) Mörka områden Ljusvärde (Ljus) Ljusa områden 1 Innan kameran tas i bruk Ljusvärde Vid rätt ljusvärde och det inte finns några för ljusa och för mörka områden ligger toppen på diagrammet i mitten. Är bilden för mörk ligger toppen till vänster och är den för ljus ligger toppen till höger. Mörk bild Bilder med få för ljusa och för mörka områden Ljus bild När bilden är för mörk skärs delen till vänster bort (mörka partier utan detaljer) och när bilden är för ljus så skärs delen till höger bort (ljusa partier utan detaljer). Ljusa områden blinkar rött på skärmen och mörka områden blinkar gult när [Ljusa/mörka omr] är aktiverad O. 1 Visa bilder (s.78) 1 Ställa in direktgranskning (s.265) Färgbalans Fördelningen av färgintensiteten visas för var och en av färgerna i RGBhistogrammet. Höger sida av kurvorna ser ut på liknande sätt för bilder där också vitbalansen justerats. Om bara en färg är osymmetrisk åt höger så är denna färg för skarp. 1 Inställning av vitbalans (s.191)

31 e_kb474.book Page 30 Thursday, October 29, :35 AM 30 Anvisningar 1 Innan kameran tas i bruk Följande indikeringar visas på skärmen och anger vilka knappar och e-rattar som kan användas just då. Exempel: 2 Fyrvägsknapp (2) 3-knapp 3 Fyrvägsknappen (3) 4-knapp 4 Fyrvägsknappen (4) Grön knapp 5 Fyrvägsknappen (5) L-knapp R Främre e-ratt i-knapp S Bakre e-ratt Avtryckare När kameran hålls vertikalt När kameran hålls vertikalt medan ljuset mäts visas kontrollpanelen/statusbilden vertikalt. Riktningarna på fyrvägsknappen (2345) ändras också så att de följer kameran. ISO Auto-inställning ISO AUTO DR 200 WB JPEG 14M HDR OFF 05/05/ 09 10:30AM [1234]

32 e_kb474.book Page 31 Thursday, October 29, :35 AM Sökare 31 Nedanstående information visas i sökaren Innan kameran tas i bruk AF-ruta (s.55) 2 Spotmätningsruta (s.114) 3 AF-punkt (s.122) 4 Blixtstatus (s.72) Visas när blixten kan användas. Blinkar när blixt rekommenderas men inte är vald eller håller på att laddas. 5 Manuell skärpeinställning (s.126) Visas när fokusläge \ är valt. 6 Slutartid Slutartid vid inspelning eller justering (understruken när slutartiden kan justeras). 7 Bländare Bländarvärde vid inspelning eller justering (understruken när bländaren kan justeras). 8 Fokusindikator (s.67) Visas hela tiden när skärpan är inställd. Blinkar när motivet inte är i fokus. 9 EV-stapel (s.115, s.65) Visar exponeringskompensationsvärden och skillnaden mellan korrekt och aktuellt exponeringsvärde när du valt exponeringsfunktionen a. Anger kameravinkeln när [Elektronisk nivå] är aktiverad O. 10 ISO/ISO AUTO Visas när känsligheten är inställd för visning.

33 e_kb474.book Page 32 Thursday, October 29, :35 AM 32 1 Innan kameran tas i bruk 11 Känslighet Visar antalet pixlar direkt efter tagning. 12 Exponeringslås (s.116) Visas när exponeringsinställningen är låst. 13 Flyta fokuspunkt (s.123) Visas när fokuspunkten flyttas med fokuspunktratten inställd på j (Markera). 14 Multiexponering (s.146) Visas när multiexponering är valt. 15 Mätmetod (s.113) 16 Shake Reduction (s.132) Visas när skakreduceringen är aktiverad. 17 Blixtexponeringskompensation (s.76) Visas när blixtexponeringskompensation används. 18 Exponeringskompensation (s.115)/alternativtagning (s.148) Visas när exponeringskompensation är tillgänglig eller används. Visas när [Auto alt.tagning] är vald. 19 Filformat (s.188) Visar formatet som bilderna sparas i för RAW/RAW+-format. Visas ej för JPEG-format. AF-punkten som används för autofokuseringen fälls in i rött (överlagrad) när avtryckaren trycks ner halvvägs. (s.122) När [13. AF-knappens funktion] är inställt på [Avaktivera AF] på [A Spec. Inställ. 2]-menyn, trycker du på =-knappen så visas \ i sökaren. (s.120) [9999] är högsta numret som kan visas i sökaren för antal bilder som kan sparas. Även om det finns plats för bilder eller fler så visas [9999].

34 e_kb474.book Page 33 Thursday, October 29, :35 AM Datapanel 33 Nedanstående information visas i datapanelen på kamerans ovansida Innan kameran tas i bruk 1 Slutartid 2 Bländare 3 Multiexponering (s.146) 4 Tagning med spegeln uppfälld (s.141) 5 Exponeringsstapel (s.115)/ elektroniskt vattenpass (s.65) 6 Exponeringskompensation (s.115)/ alternativtagning (s.148) 7 Batterinivå (s.46) 8 Blixtexponeringskompensation (s.76) 9 Känslighet/ exponeringskompenseringsvärde 10 ISO/ISO AUTO visas när känsligheten visas. 11 Blixtfunktion (s.72) b : Inbyggda blixten är klar (om den blinkar bör blixt användas) > : Röda ögon-funktionen är aktiverad 3 : Auto blixtexponering Q : Blixtsynkronisering till lång slutartid E : Synk med andraridå w : Trådlös 12 Frammatningsfunktion (s.82) 9 : Enbildsexponering j : Flerbildstagning g : Fotografering med W självutlösare : Fotografering med fjärrkontroll 13 Filformat (s.188) 1 : RAW-tagning 1P: RAW+JPEG-tagning 14 Återstående lagringsutrymme/ USB-anslutningsläge (s.277) Pc-S : MSC-läge Pc-P : PTP-läge Datapanelen är belyst medan exponeringen mäts. Du kan välja att den inte lyser på [29. LCD-belysning] i [A Spec. Inställ. 5]-menyn (s.87).

35 e_kb474.book Page 34 Thursday, October 29, :35 AM 34 Ändra funktionsinställningar 1 Innan kameran tas i bruk Funktionsinställningarna kan ändras med direktknapparna, via kontrollpanelen eller i menyn. Vissa funktioner kan ändras både via kontrollpanelen och i menyn. I det här avsnittet beskrivs de grundläggande sätten att ändra funktionsinställningar. Använda direktknapparna I fotograferingsläge kan du ställa in [Exponeringssätt], [Blixtfunktion], [Vitbalans] och [Anpassad bild] med fyrvägsknappen (2345). (s.82) Nedan visas som ett exempel hur du ställer in blixtfunktion. 1 Tryck på fyrvägsknappen (3) i inspelningsläge. Bilden [Blixtfunktion] visas. 2 Välj blixtfunktion med fyrvägsknappen (45). Blixtfunktion Alltid blixt MENU Avbryt 0.0 OK OK 3 Tryck på 4-knappen. Kameran är klar för fotografering.

36 e_kb474.book Page 35 Thursday, October 29, :35 AM På kontrollpanelen Vid fotografering kan aktuella inställningar kontrolleras på statusbilden. Du kan också växla till kontrollpanelen och ändra inställningarna. Nedan visas som exempel hur du väljer JPEG-kvalitet Titta på statusbilden och tryck sedan på M-knappen. Kontrollpanelen visas. Tryck på M-knappen om statusbilden inte visas. P SHIFT 1/ ISO AUTO OFF AF.S 2000 F ±0.0 ±0±0 Innan kameran tas i bruk JPEG AWB 14M [ 37] 2 Markera med fyrvägsknappen (2345) det alternativ som du vill ändra. Det går inte att markera ett alternativ som inte kan ändras. 3 Ändra inställning med främre (R) eller bakre e-ratten (S). ISO Auto-inställning ISO AUTO WB JPEG 05/05/ 09 DR 200 OFF 14M JPEG Kvalitet 14M HDR OFF 10:30AM ISO AUTO WB JPEG D-R 200 OFF HDR OFF 05/05/ 09 10:30AM [ 37] [ 37]

37 e_kb474.book Page 36 Thursday, October 29, :35 AM 36 4 Tryck på 3-knappen. Kameran återgår till att visa statusbilden och är klar för fotografering. 1 Innan kameran tas i bruk Tryck på 4-knappen i steg 3 på s.35 för att ta fram inställningsbilden för markerat alternativ. Använd inställningsbilderna för att ändra inställningarna för [Utökad alternativexp.], [Digitalfilter] och övriga alternativ. Statusbilden och kontrollpanelen visas inte när direktvisningen (s.156) är aktiv. Gör inställningarna på [A Inspelning]-menyn. Använda menyer I detta kapitel förklaras hur man använder menyerna [A Inspelning], [Q Uppspelning], [R Inställning] och [A Spec Inställ.] Nedan visas som ett exempel hur du ställer in [Programkurva] på [A Inspelning 2]-menyn. 1 Tryck på 3-knappen i inspelningsläge. [A Inspelning 1]-menyn visas på skärmen. Om du trycker på 3-knappen i uppspelningsläge. visas [Q Uppspelning 1]-menyn.

38 e_kb474.book Page 37 Thursday, October 29, :35 AM 37 2 Tryck på fyrvägsknappen (5) eller vrid bakre e-ratten (S) åt höger (mot y). Menyerna växlas i följande ordning för varje gång du trycker på fyrvägsknappen (5): [A Inspelning 2], [A Inspelning 3], [A Inspelning 4], [Q Uppspelning 1] [A Inspelning 1]. När främre e-ratten (R) vrids åt höger så växlas menyerna i följande ordning: [A Inspelning 1], [Q Uppspelning 1], [R Inställning 1], [A Spec. Inställ. 1]. 3 Välj ett alternativ med fyrvägsknappen (23) Filformat JPEG antal pixlar JPEG Kvalitet ISO Auto-inställning D-områdesinställning Objektivkorrigering MENU Avsluta Programrad Utökad alternativexp. HDR-tagning Digitalfilter Multiexponering Intervalltagning Bildutsnittjustering MENU Avsluta JPEG 14M OFF Av OFF 1 Innan kameran tas i bruk 4 Tryck på fyrvägsknappen (5). Tillgängliga inställningar visas. Använd rullgardinsmenyn om det finns en Programrad Utökad alternativexp. HDR-tagning Digitalfilter Multiexponering Intervalltagning Bildutsnittjustering MENU Avbryt OFF Av OFF OK OK 5 Välj en inställning med fyrvägsknappen (23) Programrad Utökad alternativexp. HDR-tagning Digitalfilter Multiexponering Intervalltagning Bildutsnittjustering MENU Avbryt OK OK

39 e_kb474.book Page 38 Thursday, October 29, :35 AM 38 1 Innan kameran tas i bruk 6 Tryck på 4-knappen. Kameran går tillbaka till menyskärmen. Ställ sedan in andra alternativ. Avsluta med 3-knappen så återkommer bilden som visades innan menyn valdes. Om kameran stängs av på fel sätt (t.ex. batterierna tas ur medan kameran är påslagen), sparas inställningarna inte även om man trycker på 3- knappen och stänger menyskärmen. Information om menyalternativen finns på följande sidor. [A Inspelning]-menyn 1 s.83 [Q Uppspelning]-menyn 1 s.213 [R Inställning]-menyn 1 s.256 [A Spec Inställ.]-menyn 1 s.85

40 e_kb474.book Page 39 Thursday, October 29, :35 AM Användning av funktionsratten 39 Du kan växla fotograferingsfunktion genom att vrida symbolerna på funktionsratten mot markeringen. Vrid på funktionsratten medan du håller inne låsknappen. 1 Funktionsratt Rattindikering Innan kameran tas i bruk Funktionsrattlås-knapp A (USER) B (Grön) e (Hyper-program) Läge Egenskaper Sidan K (Känslighetsprioritering) b (Bländarautomatik) c (Tidsautomatik) L (Bländar- och tidsautomatik) a (Hypermanuell) Du kan fotografera med sparad fotograferingsfunktion. Du kan fotografera med helautomatiskt valda inställnnigar. Slutartid och bländare ställs in automatiskt till korrekt exponering efter valt program. Med främre och bakre e-rattarna växlar du enkelt mellan bländar- och tidsautomatik. Slutartid och bländare ställs in automatiskt till korrekt exponering efter vald känslighet. Du kan ställa in slutartiden så att motiven uttrycker rörelse. Du kan välja bländare så att du kan styra skärpedjupet. Ställer in känsligheten automatiskt så att manuellt inställd slutartid och bländare ger korrekt exponering efter motivets ljusvärde. Du kan ställa in slutartid och bländare och skapa kreativa bilder. s.206 s.95 s.96 s.98 s.100 s.102 s.104 s.107

41 e_kb474.book Page 40 Thursday, October 29, :35 AM 40 1 Innan kameran tas i bruk p (B-läge) Läge Egenskaper Sidan Du kan ta bilder som kräver långtidsexponering, som t.ex. fyrverkeri och nattbilder. s.110 M (Slutartid för X-synk) Slutartiden är låst till 1/180 sekund. Använd funktionen om du har en fristående blixt som s.112 inte ställer in slutartiden automatiskt. C (Film) Använd den för filminspelning. s.163

42 e_kb474.book Page 41 Thursday, October 29, :35 AM 2 Förberedelser I detta kapitel beskrivs de första stegen efter inköp av kameran till fotografering. Läs och följ anvisningarna. Fastsättning av rem...42 Använda batteriet...43 Sätta i och ta ur SD-minneskort...49 Montering av objektiv...53 Justering av sökardioptri...55 På- och avstängning av kameran...56 Startinställningar...57

43 e_kb474.book Page 42 Thursday, October 29, :35 AM 42 Fastsättning av rem 1 Trä änden på remmen genom skyddet och den trekantiga ringen. 2 Förberedelser 2 Fäst änden på remmen på spännets insida. 3 Fäst andra änden på remmen på samma sätt.

44 e_kb474.book Page 43 Thursday, October 29, :35 AM Använda batteriet 43 Sätt i batteriet i kameran. Använd endast D-LI90-batteri. Batteriladdning Ladda batteriet innan du använder det första gången, om du inte använt det på en längre tid och när meddelandet [Batteri tomt] visas. Litium-jonbatteri Indikatorlampa 2 Förberedelser Nätsladd Batteriladdare 1 Sätt i nätsladden i batteriladdaren. 2 Plugga in nätsladden i uttaget. 3 Vänd batteriet med 2-markeringen uppåt och sätt i det i batteriladdaren. Indikatorlampan lyser röd under laddningen. Lampan släcks när batteriet är fulladdat. 4 Ta ur batteriet ur laddaren när det är fulladdat.

45 e_kb474.book Page 44 Thursday, October 29, :35 AM 44 Ladda inga andra batterier än laddningsbara litium-jonbatteri D-LI90 med laddaren. Laddning av andra batterier kan leda till skador eller överhettning. Om batteriet satts i korrekt i laddaren men indikatorlampan ändå inte tänds är batteriet trasigt. Kontakta din återförsäljare. 2 Maximala laddningstiden är cirka 390 minuter. Ladda i temperaturer mellan 0 C och 40 C. (Laddningstiden beror av temperaturen och hur mycket som det fanns kvar i batteriet.) Om brukstiden minskar även när batteriet laddats på rätt sätt så är det förbrukat. Köp ett nytt batteri. Förberedelser Sätta i/ta ur batteriet Ladda batteriet och sätt i det i kameran. Öppna inte batterilocket och ta inte ur batteriet medan strömmen är påslagen. Ta ur batteriet om kameran inte ska användas på längre tid. Batteriet kan läcka. Följ anvisningarna för Ställa in Datum och klockslag om det har gått en längre tid när nytt batteri sätts i och datum och klockslag har återställts. (s.61) Sätt i batteriet rättvänt. Om du vänder det fel kan kameran skadas. Torka av batterielektroderna med en mjuk och torr trasa innan du sätter i det. Var försiktig då kameran och batteriet kan bli varma om du använder den en längre tid. 1 Öppna batterilocket. Lyft upp batterilockspärren, vrid mot OPEN (1) så att det låses upp och öppna locket (2). 1 2

Illustrationer och visningsskärmen på LCD-skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende.

Illustrationer och visningsskärmen på LCD-skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende. e_kb421.book Page 0 Friday, October 27, 2006 4:32 PM Tack för att du valde PENTAX q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e001_kb442_7.fm Page 0 Tuesday, February 19, 2008 12:18 PM

e001_kb442_7.fm Page 0 Tuesday, February 19, 2008 12:18 PM e001_kb442_7.fm Page 0 Tuesday, February 19, 2008 12:18 PM Tack för att du valde PENTAX u digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

K-01_SWE.book Page 0 Wednesday, February 22, 2012 1:45 PM

K-01_SWE.book Page 0 Wednesday, February 22, 2012 1:45 PM K-01_SWE.book Page 0 Wednesday, February 22, 2012 1:45 PM Tack för att du valt PENTAX O digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM

e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM Tack för att du valde PENTAX e digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX Q10 digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

e_kb445.book Page 0 Friday, February 15, 2008 2:05 PM

e_kb445.book Page 0 Friday, February 15, 2008 2:05 PM e_kb445.book Page 0 Friday, February 15, 2008 2:05 PM Tack för att du valde PENTAX x digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

Digital systemkamera K-500. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera K-500. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera K-500 Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX K-500 digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan

Läs mer

Digital systemkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX A digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Digital systemkamera K-50. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera K-50. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera K-50 Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX K-50 digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Pentax_K-01_QSG.book Page 0 Wednesday, February 8, 2012 3:45 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Vi rekommenderar att du studerar snabbguiden innan du börjar använda kameran så att du får

Läs mer

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24 e_kb435.book Page 1 Thursday, February 1, 2007 10:31 AM Bruksanvisningen Först bör du studera kapitlen Förberedelser och Funktioner när du använder Optio T30 så att du bekantar dig med kameran och lär

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Namn på delar Zoomarm (s.45) Avtryckare (s.24) Strömbrytare, indikering (grön) (s.20) Blixt

Läs mer

Pentax_Q_QSG_SWE.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 9:56 AM

Pentax_Q_QSG_SWE.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 9:56 AM Pentax_Q_QSG_SWE.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 9:56 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Vi rekommenderar att du studerar snabbguiden innan du börjar använda kameran så att du får

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb452.book Page 0 Monday, August 20, 2007 10:03 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM

e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 11:30 AM

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 11:30 AM e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 11:30 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 10:08 AM

e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 10:08 AM e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 10:08 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM

X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

PENTAX Q7 Bruksanvisning

PENTAX Q7 Bruksanvisning Inledning 1 Digitalkamera PENTAX Q7 Bruksanvisning Förberedelser Fotografering Uppspelning Inställningar Tillägg 2 3 4 5 6 Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Läs mer

e_kb490.book Page 0 Wednesday, August 19, 2009 10:24 AM

e_kb490.book Page 0 Wednesday, August 19, 2009 10:24 AM e_kb490.book Page 0 Wednesday, August 19, 2009 10:24 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb456.book Page 0 Friday, February 1, 2008 12:32 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX MX-1. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

OptioW90_SWE.book Page 0 Wednesday, February 24, 2010 3:20 PM

OptioW90_SWE.book Page 0 Wednesday, February 24, 2010 3:20 PM OptioW90_SWE.book Page 0 Wednesday, February 24, 2010 3:20 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SLR Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX L digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digital systemkamera för mellanformat. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera för mellanformat. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera för mellanformat Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX 645Z mellanformat digital systemkamera.

Läs mer

e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM

e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM Tack för att ni valt PENTAX s digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SLR Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. QSG_P80.book Page 0 Wednesday, August 12, 2009 5:08 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Vi rekommenderar att du studerar snabbguiden innan du börjar använda kameran så att du får en känsla

Läs mer

e_kb477.book Page 0 Monday, January 12, 2009 9:27 AM

e_kb477.book Page 0 Monday, January 12, 2009 9:27 AM e_kb477.book Page 0 Monday, January 12, 2009 9:27 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. QSG_WS80.book Page 0 Thursday, August 20, 2009 9:16 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Kameran konstruerad för att vara vattentät/dammtät enligt JIS klass 8 och dammtät enligt JIS klass 6

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Inledning 1. Förberedelser. Fotografering. Uppspelning. Bruksanvisning. Inställningar. Tillägg. Digitalkamera

Inledning 1. Förberedelser. Fotografering. Uppspelning. Bruksanvisning. Inställningar. Tillägg. Digitalkamera Inledning 1 Digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser Fotografering Uppspelning Inställningar Tillägg 2 3 4 5 6 Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Kontroll

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb440.book Page 1 Monday, February 19, 2007 10:44 AM Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM

OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Optio WG-1 GPS / Optio WG-1 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler.

Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler. e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 11:44 AM SÄKERHET Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-10 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda den i många aktiviteter utomhus. Vatten-/dammtäthet: Vattentäthet på JIS-nivå

Läs mer

Digitalkamera. Startguide. Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Startguide. Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Startguide Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Denna Startguide ger information om hur du förbereder

Läs mer

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Optio W80 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda den i många aktiviteter

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Bruksanvisningen gäller för Optio WG-1 GPS och Optio WG-1. Bilderna i bruksanvisningen visar Optio WG-1 GPS.

Bruksanvisningen gäller för Optio WG-1 GPS och Optio WG-1. Bilderna i bruksanvisningen visar Optio WG-1 GPS. e_kb521_swe.book Page 0 Friday, March 11, 2011 4:43 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb466.book Page 0 Thursday, February 28, 2008 6:09 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb449.book Page 1 Wednesday, December 5, 2007 2:32 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt RICOH WG-20. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Upphovsrätt Till användaren av kameran Om varumärken

Upphovsrätt Till användaren av kameran Om varumärken e_kb448.book Page 0 Friday, August 3, 2007 11:58 AM Tack för att du köpt denna PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30 digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Förberedelser 1 Digitalkamera RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Bruksanvisning Vanliga funktioner Fotografering Titta på och radera bilder 2 3 4 Redigera och skriva ut 5 Inställningar 6 Ansluta till en dator 7

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3 är vattentät, dammtät och stöttålig, se nedan, vilket gör att du kan ta med den på en mängd olika utomhusaktiviteter. Vattentät/dammtät:

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Startguide. Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Startguide. Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Startguide Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denna Startguide ger information om hur du förbereder

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Förberedelser. Vanliga funktioner. Fotografering. Titta på och radera bilder. Redigera och skriva ut.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Förberedelser. Vanliga funktioner. Fotografering. Titta på och radera bilder. Redigera och skriva ut. Förberedelser 1 Digitalkamera Vanliga funktioner 2 Bruksanvisning Fotografering Titta på och radera bilder 3 4 Redigera och skriva ut 5 Inställningar 6 Ansluta till en dator 7 Använda GPSfunktionen 8 Tillägg

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

smc PENTAX-FA MACRO 100 mm F2.8 WR

smc PENTAX-FA MACRO 100 mm F2.8 WR D FA macro 100mm.book Page 0 Friday, December 18, 2009 12:09 PM smc PENTAX-FA MACRO 100 mm F2.8 WR BRUKSANVISNING Tack för att du valt smc PENTAX- D FA MACRO 100 mm F2.8 WR Objektivet passar på PENTAX

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Autobixt BRUKSANVISNING

Autobixt BRUKSANVISNING Autobixt BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du valt autoblixt AF540FGZ II/AF360FGZ II. Förutom enkel dagsljusfotografering med P-TTL auto, medger AF540FGZ II/AF360FGZ II och trådlöst styrd fotografering

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt denna PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Startguide. Digitalkamera

Startguide. Digitalkamera Digitalkamera Startguide Tack för att du köpt en PENTAX Q-S1 digitalkamera. Startguiden innehåller information om hur du förbereder PENTAX Q-S1 för fotografering och dess grundfunktioner. Studera startguiden

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

SÄKER HANTERING AV BLIXTEN

SÄKER HANTERING AV BLIXTEN 00_AF200FGZ.book Page 0 Wednesday, July 25, 2007 3:56 PM SÄKER HANTERING AV BLIXTEN Detta blixtaggregat är konstruerat för säker användning men särskilt säkerhetsanvisningarna och försiktighetsåtgärderna

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

AUTO ZOOM ELECTRONIC OPERATING MANUAL ELEKTRONISK BLIXT BRUKSANVISNING. Please read this operating manual carefully first for proper use.

AUTO ZOOM ELECTRONIC OPERATING MANUAL ELEKTRONISK BLIXT BRUKSANVISNING. Please read this operating manual carefully first for proper use. AF540FGZ_OPM_SWE.book Page 0 Monday, January 17, 2011 10:32 AM ELEKTRONISK BLIXT AUTO ZOOM ELECTRONIC MED FLASH AUTOZOOM UNIT BRUKSANVISNING OPERATING MANUAL Studera bruksanvisningen noggrant innan du

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

Varumärken. FÖRSIKTIGHET Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till smärre eller måttliga person- eller materialskador.

Varumärken. FÖRSIKTIGHET Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till smärre eller måttliga person- eller materialskador. GPS Unit_swe.book Page 0 Thursday, June 9, 2011 4:31 PM Varumärken PENTAX är ett HOYA CORPORATION varumärke. Bilder och terminologi I några av bilderna i bruksanvisningen används PENTAX som exempel och

Läs mer