e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, :35 AM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM"

Transkript

1 e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, :35 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe eftersom den är ett värdefullt verktyg som underlättar förståelsen av kamerans alla möjligheter. Passande objektiv Man kan använda DA-, DA L, D FA- och FA J-objektiv och objektiv med läge s (auto) på bländarringen. Se s.53 och s.295 beträffande andra objektiv. Upphovsrätt Bilder som tagits med Q och är avsedda för annat än personligt bruk, får ej användas utan tillstånd, enligt vad som anges i lagen om upphovsrätt. Det finns tillfällen när rätten till bilder tagna för personligt bruk är begränsad; demonstrationer, föreställningar och utställda föremål. Bilder som tagits med avsikt att erhålla upphovsrätt kan heller inte användas för annat än vad som anges i lagen om upphovsrätt. Om varumärken PENTAX, Q och smc PENTAX är HOYA CORPORATION varumärken. PENTAX Digital Camera Utility och SDM är PENTAX är HOYA CORPORATION varumärken. SDHC logo är ett varumärke. Produkten innehåller DNG-teknik licensierad av Adobe Systems Incorporated. DNG-logotypen är endera ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. HDMI, HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Till användaren av kameran Det finns en viss risk att data kan raderas, att bilderna blir brusiga eller att kameran inte fungerar på rätt sätt när man fotograferar i närheten av sändarmaster och andra ställen med stark elektromagnetisk strålning och starka elektromagnetiska fält och intill källor som alstrar stark elektrostatisk elektricitet. Enheten med flytande kristaller som används i skärmen är tillverkad med extremt hög noggrannhet. Även om nivån för fungerande andel pixlar är högre än 99,99%, bör du vara medveten om att 0,01% av pixlarna inte tänds eller tänds när de inte ska. Detta har dock ingen effekt på den inspelade bilden. Denna produkt stöder PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching-aktiverade digitalkameror, skrivare och program hjälper fotografer producera bilder som bättre stämmer med deras önskemål. Vissa funktioner finns inte på skrivare som inte är PRINT Image Matching III-kompatibla. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alla rättigheter förbehålls. PRINT Image Matching är Seiko Epson Corporations varumärke. PRINT Image Matching-logotypen är Seiko Epson Corporations varumärke. Illustrationer och bilder av skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende.

2 e_kb474.book Page 1 Thursday, October 29, :35 AM FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN 1 Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler. Varning Försiktighet Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till allvarliga personskador. Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till allvarliga person- eller materialskador. OM KAMERAN Varning Ta inte isär och ändra inte på kameran. Det finns högspänning inuti kameran och risk för elstötar. Vidrör aldrig någonting inuti kameran om den tappats eller skadats så att invändiga komponenter frilagts. Det finns risk för elstötar. Det är också farligt att linda remmen runt halsen. Se till att småbarn inte har remmen om halsen. Titta inte direkt på solen genom kameran med teleobjektivet monterat, då detta kan skada ögonen och leda till blindhet. Avbryt omedelbart fotograferingen om något onormalt uppstår vid användningen, t.ex. rök eller konstig lukt. Ta ut batteriet eller koppla bort nätadaptern och kontakta närmaste PENTAX servicecenter. Fortsatt fotografering kan orsaka brand eller elstötar. Håll inte fingret över blixten när den avfyras. Du kan bränna dig. Täck inte över blixten med tyg när den avfyras. Det kan missfärgas. Vissa delar av kameran blir varma under användning och var försiktig eftersom det finns risk för brännskador om dessa delar vidrörs under längre tid. Se upp för glassplitter om skärmen skadas. Var försiktig så att inte flytande kristall kommer på huden, i ögonen eller du får vätskan i munnen. Beroende på sin fysiska kondition kan vissa användare få klåda, utslag eller eksem. Sluta omedelbart att använda kameran och sök läkare om detta inträffar. Batteriladdaren och nätadaptern Varning Använd endast den laddare och nätadapter som är avsedd för produkten och anslut den till specificerad effekt och spänning. Användning av annan laddare eller adapter som inte är speciellt avsedd för produkten eller anslutning av den speciella laddaren eller adaptern till ospecificerad effekt eller spänning kan orsaka brand, stötar eller kamerahaveri. Spänningen ska vara V. Ta inte isär och modifiera inte apparaten. Det kan leda till brand och elektriska stötar.

3 e_kb474.book Page 2 Thursday, October 29, :35 AM 2 Sluta genast använda apparaten och vänd er till en PENTAX-verkstad om det börjar ryka eller lukta konstigt eller om den uppför sig onormalt. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Vänd er till en PENTAX-verkstad om det skulle råka komma in vatten i apparaten. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Dra ur nätsladden och avbryt användningen av apparaten vid åska som annars kan orsaka skador på apparaten, brand eller elektriska stötar. Torka av nätkontakten om den blivit dammig. Damm kan orsaka brand. Minska riskerna genom att bara använda CSA/UL-godkänd nätsladd, typen är Type SPT-2 eller kraftigare, minst 1,5 kvmm ledningsarea, ena änden med pågjuten hankontakt (enligt NEMA-specifikation) och den andra med en pågjuten honkontakt (enligt en specifik IEC-typ för icke-industriellt bruk) eller motsvarande. Försiktighet Ställ inte och tappa inte tunga föremål på nätsladden som kan skadas. Vänd dig till närmaste PENTAX-verkstad om sladden skadats. Vidrör inte och kortslut inte kontakterna på nätsladden när den är ansluten till elnätet. Sätt inte i eller ta ur nätkontakten med våta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Tappa inte produkten och slå inte på den. Den kan gå sönder. Ladda inte andra batterier än laddbara litium-jonbatterier D-LI90. Om du försöker att ladda andra batterityper kan batteriladdaren överhettas eller går sönder. Batteriet Varning Se till att barn inte kommer åt batteriet. De kan få elstötar om de stoppar det i munnen. Gnid inte ögonen om batterivätska kommit i dem. Spola ögonen med rent vatten och sök omedelbart läkare. Försiktighet Använd endast specificerade batterier med denna kamera. Andra batterier kan orsaka brand eller explosion. Plocka inte isär batterierna. Om du plockar isär batterierna kan det leda till explosion eller läckage. Batteriet ska sättas i med korrekt polaritet (+) och ( ) enligt markeringarna på batteri och kamera. Fel isatt batteri kan leda till explosion eller brand. Ta omedelbart ur batteriet ur kameran om det blir varmt eller börjar ryka. Var försiktig så att du inte bränner dig. Låt inte trådar, hårnålar och andra metallföremål komma i kontakt med + och kontakterna på batteriet. Sätt på medföljande skyddslock på batteriet när du förvarar batteriet uttaget ur kameran, så att det inte kortsluts. Tvätta området noga med vatten om batterivätska kommit på hud eller kläder. Försiktighetsåtgärder vid användning av batteri D-LI90: - ANVÄND ENDAST SPECIFICERAD LADDARE. - BRÄNN INTE. - TA INTE ISÄR. - KORTSLUT INTE. - UTSÄTT INTE FÖR HÖG TEMP. (60 C / 140 F).

4 e_kb474.book Page 3 Thursday, October 29, :35 AM SD-minneskortet 3 Varning Se till att inte barn kommer åt SD-minneskortet. SD-minneskortet kan sväljas av misstag. Sök omedelbart läkare om kortet råkat sväljas. Att tänka på Innan kameran tas i bruk Ta med informationen om den världsomfattande serviceorganisationen som följer med kameran när du reser. Den är bra att ha om du råkar ut för problem utomlands. Kontrollera att kameran fortfarande fungerar om du inte använt den på länge. Speciellt bör du göra detta innan du ska ta viktiga bilder (t.ex. på bröllop och under resor). Bild- och ljuddata kan inte garanteras om inspelning, uppspelning och överföring av data till dator inte är möjlig på grund av fel på kameran eller inspelningsmediet (SD-minneskortet), m.m. Batteriet och laddaren Förvaras batteriet fulladdat kan det tappa prestanda. Undvik förvaring i höga temperaturer. Om batteriet lämnas kvar i kameran och den inte används under en längre tid överladdas det och livslängden förkortas. Laddning dagen före eller samma dag rekommenderas. Nätsladden som följer med kameran är endast avsedd för batteriladdare D-BC90. Använd den inte tillsammans med andra apparater. Försiktighetsåtgärder när du bär och använder kameran Utsätt inte kameran för höga temperaturer och hög fuktighet. Lämna den inte i fordon där temperaturen kan bli mycket hög. Utsätt inte kameran för kraftiga vibrationer, stötar och tryck. Skydda kameran mot vibrationer från motorcyklar, bilar och båtar med t.ex en kudde. Kameran kan användas i temperaturer mellan -10 C och 40 C. LCD-skärmen kan mörkna i höga temperaturer men återgår till normalt när temperaturen sjunker. LCD-skärmen reagerar långsammare vid låga temperaturer. Det är en egenskap hos flytande kristaller och inte något fel. Plötsliga temperaturförändringar orsakar kondens inuti och utanpå kameran. Lägg kameran i en väska eller plastpåse och ta ur den när temperaturskillnaden mellan kameran och omgivningen minskats. Undvik kontakt med skräp, lera, sand, damm, vatten, giftiga gaser och salt, som gör att kameran kan gå sönder. Torka av regn och vattendroppar. Tryck inte för hårt på skärmen. Den kan gå sönder eller fungera felaktigt. Dra inte åt stativskruven för hårt när du använder stativ.

5 e_kb474.book Page 4 Thursday, October 29, :35 AM 4 Göra ren kameran Tvätta inte produkten med organiska lösningsmedel, t.ex. thinner, bensin eller alkohol. Använd blåsbälg eller borsta bort damm från objektiv och sökare. Blås aldrig med tryckluft då objektivet kan skadas. Vänd er till närmaste PENTAX servicecenter för professionell rengöring av CMOS-sensorn. (En avgift tas ut.) Förvara kameran Förvara inte kameran tillsammans med konserveringsmedel och kemikalier. Förvaring i hög temperatur och hög fuktighet kan göra att det växer mögel på kameran. Ta ut kameran ur fodralet och förvara den på torr och välventilerad plats. Övriga försiktighetsåtgärder Regelbundna kontroller rekommenderas varje eller vartannat år så att prestanda upprätthålls. Se Försiktighetsåtgärder vid användning av SD-minneskort (s.50) beträffande SD-minneskortet. Tänk på att om data raderas från ett SD-minneskort eller om kortet formateras i kameran eller med dator så är det inte säkert att data tas bort så att de inte går att återskapa med program som finns i handeln. Du hanterar dina data på egen risk. Produktregistrering Fyll i produktregistreringen, den finns på CD-ROM-skivan som följer med kameran och på PENTAX webbplats så kan vi ge dig bättre service i framtiden. Tack på förhand. Mera information finns på medföljande handbok Koppla till dator.

6 e_kb474.book Page 5 Thursday, October 29, :35 AM Innehåll 5 FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN...1 Att tänka på...3 Innehåll...5 Bruksanvisningen...11 Innan kameran tas i bruk 13 Q Egenskaper Kontrollera innehållet i kartongen Namn på delarna och deras funktion Fotograferingsfunktioner...18 Uppspelningsläge...20 Indikeringar på skärmen Skärm...22 Sökare...31 Datapanel...33 Ändra funktionsinställningar Använda direktknapparna...34 På kontrollpanelen...35 Använda menyer...36 Användning av funktionsratten Förberedelser 41 Fastsättning av rem Använda batteriet Batteriladdning...43 Sätta i/ta ur batteriet...44 Batterinivåindikator...46 Ungefärlig bildlagringskapacitet och uppspelningstid (Nya batterier)...46 Användning av nätadapter (Extra tillbehör)...47 Sätta i och ta ur SD-minneskort Antal pixlar och kvalitetsnivå...51 Montering av objektiv Justering av sökardioptri På- och avstängning av kameran Startinställningar Ställa in språk språk...57 Ställa in Datum och klockslag...61

7 e_kb474.book Page 6 Thursday, October 29, :35 AM 6 Grundfunktioner 63 Grundläggande fotografering Hantering av kameran...64 Låta kameran välja optimala inställningar...66 Använda zoomobjektiv Använda inbyggda blixten Ställa in blixtfunktion...72 Kompensera blixtmängden...76 Fotograferingen under blixtladdning...77 Spela upp bilder Visa bilder...78 Radera bilder...79 Fotograferingsfunktioner 81 Ställa in fotograferingsfunktioner Inställningar med knapparna...82 Alternativ på Inspelningsmenyn...83 Alternativ på menyn Specialinställningar...85 Inställning av exponering Effekt av bländare och slutartid...88 Inställning av känslighet...90 Ändring av exponeringsfunktion...93 Val av mätmetod Ställa in exponeringen Skärpeinställning Autofokus AF-inställning Välja fokusområde (AF-punkt) Låsa fokus (Fokuslås) Manuell skärpeinställning (Manuell fokusering) Kontroll av bildutsnitt, exponering och skärpa före tagning (Förhandsgranskning) Välja förhandsgranskningsmetod Visa optisk förhandsgranskning Visa digital förhandsgranskning Förhindra skakningsoskärpa när avtryckaren trycks ner Aktivera skakreduceringen Fotografering med självutlösare Spela upp bilder med fjärrkontrollen (Tillbehör) Använda spegellåset Seriebildtagning Seriebildstagning Intervalltagning Multiexponering...146

8 e_kb474.book Page 7 Thursday, October 29, :35 AM Fotografering medan inställningarna ändras (Auto Bracket) Fotografering medan exponeringsinställningen ändras automatiskt (Exponeringskompensation) Fotografering medan andra inställningar ändras (Utökad alternativtagning) Använda Digitalfilter Fotografering med direktvisning Fotografering av stillbilder Spela in film Använda blixt Blixtkaraktäristik i varje exponeringsfunktion Synk till långa slutartider Synk med andraridån Avstånd och bländare vid användning av den inbyggda blixten Objektiv som kan användas tillsammans med den inbyggda blixten Fristående blixt (Extra tillbehör) Funktionen P-TTL auto Synkronisering med kort slutartid Trådlös funktion Röda-ögon reducering Synk med andraridån Koppla in en fristående blixt med en förlängningssladd Fotgrafering med flera blixtar och använda förlängningssladdar Kontrastsynkronisering X-synkkontakt Fotograferingsinställningar 185 Inställning av filformat Ange antal pixlar JPEG Inställning av JPEG-kvalitet Inställning av filformat Inställning av vitbalans Finjustering av vitbalansen Manuell justering av vitbalansen Justera vitbalansen med färgtemperatur Spara vitbalansinställningen för en bild som tagits Korrigera bilder Justera ljusstyrkan Objektivkorrigering Justera bildutsnittet...203

9 e_kb474.book Page 8 Thursday, October 29, :35 AM 8 Ställa in bildton (Anpassad bild) Spara ofta använda inställningar Spara inställningarna Kontrollera sparade USER-inställningar Använda sparade USER-inställningar Ändra inställningarna Återställning Uppspelningsfunktioner 211 Använda uppspelningsfunktionerna Alternativ på uppspelningspaletten Alternativ på uppspelningsmenyn Förstora bilder Visa flera bilder Flerbildsvisning Bildvisning per mapp Visa bilder efter fotograferingsdatum (Kalendervisning) Sätta samman flera bilder (Kontaktkarta) Bildspel Inställningar för bildspel Starta bildspelet Rotera bilder Jämföra bilder Radera flera bilder Radera markerade bilder Radera mappar Radering av alla bilder Låsa bilder mot radering (Lås) Låsa enstaka bilder Låsa alla bilder Ansluta kameran till en videoapparat Koppla in kameran till en videoingång Koppla in kameran till en HDMI-ingång Bearbeta bilder 239 Ändra storlek på bilder Ändra upplösning och kvalitetsnivå (Ändra storlek) Klippa ut en del av bilden (Beskära) Bearbeta bilder med digitalfilter Använda digitalfiltret Återskapa filtereffekterna Söker efter originalbilden...248

10 e_kb474.book Page 9 Thursday, October 29, :35 AM Framkalla RAW-bilder Redigera en RAW-bild Redigera flera RAW-bilder Ange parametrar Justera bilder som tagits i JPEG-format Ändra tilläggsinställningar Använda inställningsmenyn Alternativ på Inställningsmenyn Formatering av SD-minneskort Ställa in ljudsignal, aktuellt datum, klockslag och språk Ställa in ljudsignalen Ändra datum Inställning av tidzon Inställning av språk Ställa in skärmen och menyvisning Ställa in textstorlek Ställa in visning av guider Ställa in statusvisningen Ställa in direktgranskning Inställning av skärmljusstyrkan Ställa in skärmfärg Ställa in elektroniska vattenpasset Ange mappbenämnings-/filnumreringssregel Ange mappnamn Ange filnummerinställning Ange filnamn Ställa in energiinställningen Inställning av automatisk avstängning Välja batteri Inställningar för utskriftstjänsten DPOF Ställa in USB-anslutningen Ange fotografinformation som sparas i Exif Inställning av färgrymd Korrigera defekta pixlar i CMOS-sensorn (Pixelmappning) Välja fotograferingsinställningar att Spara i kameran (Minne)

11 e_kb474.book Page 10 Thursday, October 29, :35 AM 10 Tillägg 285 Standardinställningar Återställa menyn Kamerafunktioner som kan användas med olika objektivkombinationer Anmärkningar beträffande [37. Användning av bländarring] Rengöring av CMOS-sensorn Avlägsna damm med ultraljudsvibrationer (Dammborttagning) Upptäcka damm på CMOS-sensorn (Dammvarning) Blåsa bort damm Extra Tillbehör Felmeddelanden Felsökning Viktiga data Ordlista Register GARANTI

12 e_kb474.book Page 11 Thursday, October 29, :35 AM Bruksanvisningen Bruksanvisningen innehåller följande kapitel. 1 Innan kameran tas i bruk Beskriver kamerans egenskaper, tillbehören och de olika delarnas beteckningar. 2 Förberedelser I kapitlet beskrivs de första steg som man måste göra när kameran köpts och innan man börjar fotografera. Studera och följ anvisningarna. 3 Grundfunktioner Här förklaras procedurerna för tagning och uppspelning av stillbilder. 4 Fotograferingsfunktioner I kapitlet beskrivs hur man ställer in kamerans fotograferingsfunktioner. 5 Använda blixt Beskriver hur man använder den inbyggda blixten och fristående blixtar. 6 Fotograferingsinställningar Beskriver hur man ställer in bildbearbetning och filformat som bilden sparas i. 7 Uppspelningsfunktioner Här förklaras procedurerna för uppspelning, radering och låsning av stillbilder. 8 Bearbeta bilder Beskriver hur man ändrar storlek på bilder, använder filter och bearbetar bilder som tagits med RAW-format. 9 Ändra tilläggsinställningar Beskriver hur man ändrar kamerainställningarna, bland annat för skärmen och hur bildfilerna ska namnges. 10 Tillägg Här förklaras felsökning, extra tillbehör som säljs separat och ytterligare funktioner

13 e_kb474.book Page 12 Thursday, October 29, :35 AM 12 De ikoner som används i denna bruksanvisning förklaras nedan. 1 Anger sidnumret där relaterad funktion förklaras. Visar praktisk information. Anger försiktighetsåtgärder när man använder kameran.

14 e_kb474.book Page 13 Thursday, October 29, :35 AM 1 Innan kameran tas i bruk Kontrollera kartongens innehåll och delarnas namn före användning. Q Egenskaper...14 Kontrollera innehållet i kartongen...16 Namn på delarna och deras funktion...17 Indikeringar på skärmen...22 Ändra funktionsinställningar...34 Användning av funktionsratten...39

15 e_kb474.book Page 14 Thursday, October 29, :35 AM 14 Q Egenskaper 1 Innan kameran tas i bruk Har en 23,4 15,6 mm CMOS-sensor med 14,6 miljoner pixlar som ger hög precision och brett dynamiskt omfång. Funktionen Shake Reduction (SR) (skakreducering), ett system som minskar skakningsoskärpa genom förflyttning av bildsensorn. Det gör att bilderna blir skarpa med minimal skakningsoskärpa, oavsett objektivtyp. Autofokussensor med elva punkter. De nio i mitten är breda korssensorer. Sökare som liknar den på en konventionell 35 mm-kamera, den har förstoringen cirka 0,9 och cirka 100% bildutsnitt, vilket gör det enklare att ställa in skärpan manuellt. En funktion finns så att AF-punkterna i sökaren lyser röda. Har en stor 3,0-tums skärm med pixlar, bred betraktningsvinkel och inställbar ljusstyrka och färg, så att du kan titta på bilder med hög noggrannhet. Funktion där man under fotograferingen kan studera motivet i realtid på skärmen. Filmer kan spelas in genom att man utnyttjar objektivets egenskaper. Kameran har också utgångar för komposit- och HDMI-video så att du kan titta på bilder och filmer på teve och högkvalitativa bildskärmar. Kamerans olika delar är utformade för att den ska vara enkel att använda. Skärmen med stora tecken, hög kontrast och enkla menyer gör kameran mera lättanvänd. Huset är tillverkat av magnesiumlegering och vred, knappar, fogar och infällbara delar på kameran är dammtäta och vattentåliga. Kameran har en dammborttagningsfunktion som skakar CMOSbildsensorn och tar bort damm. Med funktionerna Hyperprogram och Hypermanuell kan du fotografera med önskad exponeringsinställning. Dessutom finns funktionerna: Känslighetsprioritet K där bländare och slutartid ställs in automatiskt efter inställd känslighet, samt Bländar- och Tidsautomatik L där känsligheten justeras automatiskt efter inställd bländare och slutartid. Kameran har digitalfilter för bearbetning av bilderna. Du kan använda stjärnfall, soft och andra filter när du tar bilder eller bearbetar bilderna efter fotograferingen. Bildanpassning där du kan justera inställningar medan du studerar bilden. Det ger dig större uttrycksmöjligheter med dina bilder.

16 e_kb474.book Page 15 Thursday, October 29, :35 AM Lagrar med det mångsidiga JPEG-formatet eller högkvalitativa och fullt ut redigeringsbara RAW-formatet. Du kan också välja JPEG+RAW och lagra i båda formaten. Bilder som lagras i RAW-format kan enkelt bearbetas i kameran. Den har funktionerna Anpassad bild och Vitbalans så att du kan justera bilder som tagits med JPEG-format utan att bildkvaliteten påverkas. Tillbehöret batterihandtag D-BG4 med vertikal avtryckare passar på kameran. Om det sitter batterier (D-LI90) i både kameran och handtaget så prioriteras batteriet med mest energi kvar. Detta ger bästa kameraprestanda under längre tid. Du kan också bestämma via en meny att ett av batterierna ska prioriteras och tömma detta helt innan kameran växlar till det andra batteriet. Bildutsnittet (bildvinkeln) är olika för Q och 35 mm systemkameror även om samma objektiv används, p.g.a. att storleken för 35 mm film och CMOS-sensorn är olika. Storlekar för 35 mm film och CMOS-sensor 35 mm film : mm Q CMOS-sensor : 23,4 15,6 mm För motsvarande bildvinkel måste brännvidden för ett objektiv som används på en 35 mm-kamera vara cirka 1,5 gånger längre än för Q. För att få fram brännvidden som ger samma bildområde ska du dividera brännvidden för 35 mm-objektivet med 1,5. Exempel) För att ta samma bild som ett 150 mm objektiv på en 35 mm kamera 150 1,5=100 Använd ett 100 mm-objektiv på Q. Omvänt, multiplicera brännvidden med 1,5 för det objektiv som används med Q för att bestämma motsvarande brännvidd på 35 mm kameror. Exempel) Om ett 300 mm objektiv används med Q 300 1,5=450 Brännvidden motsvarar ett 450 mm objektiv på en 35 mm kamera Innan kameran tas i bruk Shake Reduction (SR) Shake Reduction (SR) på Q är ett av PENTAX-utvecklat system där magneter rör bildsensorn med snabba rörelser och kompenserar för kameraskakningar. Det kan låta lite om kameran när systemet arbetar, t.ex. när du ändrar bildutsnitt, men detta är ingen felfunktion.

17 e_kb474.book Page 16 Thursday, October 29, :35 AM 16 Kontrollera innehållet i kartongen 1 Nedanstående tillbehör medföljer kameran. Kontrollera att alla tillbehör finns med. Innan kameran tas i bruk Lock för tillbehörssko FK (Monterat på kameran) Ögonmussla FR (Monterad på kameran) ME sökarlock Lock för synk-uttag 2P (Sitter på kameran) Kamerahuslock (Monterat på kameran) Triangulär ring och skyddslock (Monterat på kameran) USB-kabel I-USB7 Videokabel I-AVC7 Rem O-ST53 (*) Laddbart litium-jonbatteri D-LI90 Batteriladdare D-BC90 Nätsladd Programvara (CD-ROM) S-SW90 Bruksanvisning (denna handbok) Koppla till dator

18 e_kb474.book Page 17 Thursday, October 29, :35 AM Namn på delarna och deras funktion 17 Inbyggd blixt Remfäste Fokushjälpbelysning Kortlock Självutlösarlampa/ fjärrkontrollmottagare Indikering för objektivfäste Objektivspärr Tillbehörssko Remfäste X-synkkontakt Spegel AF-kopplare Dioptrijusteringsspärr 1 Innan kameran tas i bruk Högtalare Mikrofon Sökare Mikrofoningång mini HDMI-kontakt PC/videokontakt DC-ingång Kontaktlock Skärm Datapanel Filmplansindikator (CMOSsensorplansindikator) Självutlösarlampa/ fjärrkontrollmottagare Kabelutlösar-ingång Kortåtkomstlampa Objektivinformationskontakter Stativfäste Batterhandtagskontakter Batterilockspärr Batterilock * På första bilden visas kameran med tillbehörssko-locket FK borttaget. * På andra bilden visas kameran med tillbehörssko-locket FK och ögonmusslan FR borttagna.

19 e_kb474.book Page 18 Thursday, October 29, :35 AM 18 Fotograferingsfunktioner 1 Innan kameran tas i bruk Här förklaras funktionerna hos de knappar som används under fotografering a b c d 1 m knapp Vrid den bakre e-ratten medan du trycker på knappen och justera exponeringskompensationsvärdet (s.115). 2 o button Vrid bakre e-ratten medan du trycker på knappen och ställ in ISO-känsligheten (s.90). 3 Avtryckaren Tryck för att ta bilder. (s.67) e f g h i j k l m 4 Huvudströmbrytare Används för att slå av/ på strömmen (s.56) och för förhandsgranskning (s.129). 5 Främre e-ratt (R) Ändrar inställningarna. 6 Objektivspärr Tryck för att frigöra objektivet. (s.53) 7 E-knapp Tryck för att fälla upp blixten. (s.74)

20 e_kb474.book Page 19 Thursday, October 29, :35 AM 8 Funktionsknappslås Tryck in så kan funktionsratten vridas (s.39). 9 Funktionsratt Växlar exponeringsfunktion (s.39). 0 Spak för byte av exponeringsfunktion mätning Ändrar exponeringsmätningsmetod (s.113). a b c d -knapp Byter filformat temporärt. Sparar JPEG- och RAW-filer som standard (s.189). Fokuseringsväljare Växlar mellan autofokusfunktionerna (l/ k) (s.118) och manuell skärpeinställning (s.126). Q-knapp Växlar till uppspelningsläge. (s.78) M-knapp Tänder och släcker statusbilden på skärmen. (s.23) Visar kontrollpanelen när statusbilden visas (s.24). e f g h i j k Bakre e-ratt (S) Ändrar inställningarna. L-knapp Registrerar exponeringsinställningen före tagning och sparar en förhandsgranskningsbild (s.116). (Grön) knapp Ställer in automatisk exponeringsinställning och återställer inställningarna. Ratt för fokuspunkt Ställer in fokusområde (s.122). =-knapp Ställer in fokusområde och ger tillfälligt manuell skärpeinställning (s.120). U-knapp Tar fram direktvisningen (Liveview) (s.156). 4-knapp Bekräfta markerat alternativ med knappen när kontrollpanelen eller en menybild visas. Tryck på knappen och ändra fokuspunkt när fokusratten står på j (Markera) (s.123) Innan kameran tas i bruk

21 e_kb474.book Page 20 Thursday, October 29, :35 AM 20 1 Innan kameran tas i bruk l Fyrvägsknapp (2345) Öppnar inställningsbilden för [Exponeringssätt], [Blixtfunktion], [Vitbalans] och [Anpassad bild] (s.82). Använd knappen för att flytta markören och för att ändra alternativ när kontrollpanelen eller en menybild visas. Flytta fokuspunkten med knappen när fokuspunktratten står på j (Markera) (s.123). Uppspelningsläge m 3-knapp Visar menyn [A Inspelning 1] (s.83). Tryck sedan på fyrvägsknappen (5) för att visa övriga menyer. Här förklaras funktionerna hos de knappar som används under uppspelning a 7 b

22 e_kb474.book Page 21 Thursday, October 29, :35 AM 1 m-knapp Tryck på knappen vid förstorad visning för att öka förstoringen (s.214). 2 Avtryckaren Tryck ner halvvägs för att växla till inspelningsläge. 3 Huvudströmbrytare Slå på och stäng av kameran. (s.56) Ställ i läge för att växla till fotograferingsläge och förhandsgranskning. 4 Främre e-ratt (R) Visar nästa eller föregående bild. 5 i-knapp Tryck för att radera bilder. (s.79) 6 Q-knapp Tryck för att växla inspelningsfunktion. 7 M button Tryck för att visa fotograferingsinformation på skärmen (s.25). 8 Bakre e-ratt (S) Ändra förstoring vid förstorad visning (s.214) och för att visa flera bilder samtidigt (s.216). 9 (Grön) knapp Tryck på knappen vid förstorad visning för att minska förstoringen (s.214). 0 4-knapp Sparar den inställning du valde i menyn. a b Fyrvägsknapp (2345) Tryck på 3 för att visa uppspelningspaletten(s.212). Använd knappen för att flytta markören och ändra alternativ när menyer visas. 3-knapp Tryck på knappen för att få fram menyn [Q Uppspelning 1] (s.213). Växla till övriga menyer med fyrvägsknappen (5) Innan kameran tas i bruk Knappbeteckningar I bruksanvisningen betecknas fyrvägsknappens funktioner enligt följande.

23 e_kb474.book Page 22 Thursday, October 29, :35 AM 22 Indikeringar på skärmen 1 Innan kameran tas i bruk Skärm Beroende på kamerastatus visas nedanstående symboler på skärmen. Skärm Ljusstyrkan och färgen på skärmen kan ställas in. (s.266) När kameran sätts på och när funktionsratten vrids Guider visas på skärmen under 3 sekunder (standardinställning) när kameran sätts på och när du vrider på funktionsväljaren. Välj [Av] för [Hjälpmeny] på menyn [R Inställning 1] så visas inte indikeringarna (s.264). 1 P Programautomatik auto exp. inställning 2 RAW RAW P AF Avaktivera AF 05/05/ :30AM Tv Av Exponeringsfunktion (s.93) 3 Tidzon (s.260) 2 Bruksanvisning 4 Datum och klockslag (s.61) * 3 Visas bara när [Världstid] är inställt på [Destination].

24 e_kb474.book Page 23 Thursday, October 29, :35 AM Inspelningsfunktion 23 Vid tagning visas aktuella fotograferingsinställningar på statusbilden. Statusbild (Indikeringarna visas här som exempel. Bilderna ka se annorlunda ut.) 1 P USER SHIFT 1/ ISO AUTO AF.S G1A1 F AWB JPEG 14M [1234] 1 Exponeringsfunktion (s.93) 2 Exponeringslås (s.116) 3 Intervalltagning (s.144)/ multiexponering (s.146)/utökad alternativtagning (s.151)/digitalfilter (s.153)/hdr-tagning (s.200) 4 Skakreducreing (s.132)/ horisontkorrigering (s.133) 5 Fokusfunktion (s.118) 6 Mätmetod (s.113) 7 Batterinivå (s.46) 8 E-rattguide 9 Slutartid 10 Bländare 11 ISO/ISO AUTO 12 Känslighet (s.90) Exponeringskompensation (s.115)/ alternativtagning (s.148) 14 EV-stapel 15 Blixtfunktion (s.72) 16 Frammatningsfunktion (s.82) 17 Vitbalans (s.191) 18 Anpassad bild (s.204) 19 Filformat (s.188) 20 JPEG antal pixlar (s.186) 21 JPEG Kvalitet (s.187) 22 Blixtexponeringskompensation (s.76) 23 Ställ in vitbalansen (s.193) 24 AF-punkt (s.122) 25 Återstående bildlagringskapacitet Innan kameran tas i bruk

25 e_kb474.book Page 24 Thursday, October 29, :35 AM 24 Kontrollpanel Tryck på M-knappen på statusbilden så visas kontrollpanelen och du kan ändra inställningar. 1 Innan kameran tas i bruk ISO Auto-inställning ISO AUTO WB JPEG 05/05/ 09 DR 200 OFF 14M HDR OFF 10:30AM 1 Funktionsnamn 2 Känslighet 3 Programkurva 4 Högdagerkorrigering 5 Skuggkompensation 6 Distortionskorrigering 7 Utökad alternativexp. 8 Digitalfilter 9 HDR-tagning [ 37] Korrigering av lateral kromatisk aberration 11 Filformat 12 JPEG antal pixlar 13 JPEG Kvalitet 14 Shake Reduction 15 Datum och klockslag 16 Återstående bildlagringskapacitet Det går inte att markera inställningar som inte kan ändras med aktuella kamerainställningar. Statusbilden försvinner om du inte gör något inom 30 sekunder efter att du tryckt på M-knappen. När [Statusbild] är valt till [Av] på [A Inspelning 3]-menyn så visas inte statusbilden. Kontrollpanelen sätts på och stängs av varje gång du trycker på M-knappen.

26 e_kb474.book Page 25 Thursday, October 29, :35 AM Uppspelning 25 Kameran växlar visningsinformation när du trycker på M-knappen under uppspelning. Standard Histogramvisning Visning av utförlig information Ingen visn av info Tagna bilder och indikeringar visas. Bilder och histogram (ljusfördelning/rgb) visas. Detaljerad information om hur och när bilderna tagits visas. Endast inspelade bilder visas. M 1 Innan kameran tas i bruk 1/ 2000 F Standard M 1/ 2000 F Histogramvisning M Ingen visn av info P M AF.S ±0 800mm ±0 ±0 WB DR 1/ ±0 F ±0 ISO K G2 A1 ±0 JPEG 14M AdobeRGB ±0 05/05/ 09 10:00AM Visning av utförlig information Information som visas först vid uppspelning är samma som den för den senast uppspelade förra gången. [Standard]-bilden visas först när du sätter på kameran om du ställer in [Uppspelning] till P (Av) på [Minne] (s.283) på [A Inspelning 4]-menyn.

27 e_kb474.book Page 26 Thursday, October 29, :35 AM 26 Visning av utförlig information Växla mellan sidorna med fyrvägsknappen (23). Sidan 1 1 Innan kameran tas i bruk P AF.S ±0 ±0 ±0 WB DR 1/ ±0 F ±0 ISO K G2 A1 ±0 JPEG 14M AdobeRGB ±0 05/05/ 09 10:00AM mm 1 Tagna bilder 2 Lås 3 Exponeringsfunktion 4 Fokusfunktion 5 AF-punkt 6 Blixtfunktion 7 Mätmetod 8 Objektivets brännvidd 9 Slutartid 10 Skakreducering/horisontkorrigering 11 Exponeringssätt 12 Utökad alternativexponering/ HDR-tagning/multiexponering 13 Högdagerkorrigering 14 Skuggkompensation Bländare 16 EV Kompensation 17 Blixtexponerings-kompensation 18 Digitalfilter 19 Känslighet 20 Vitbalans 21 Ställ in vitbalansen 22 Filformat 23 JPEG antal pixlar 24 JPEG Kvalitet 25 Färgrymd 26 Bildton 27 Parametrar för anpassad bild 28 Fotograferingsdag/klockslag 29 Mappnummer, filnummer * Indikeringarna 6 och 17 visas endast för bilder där blixt använts. * Indikeringarna 12, 13, 14, 18 och 21 visas endast för bilder där motsvarande funktioner använts. * Indikeringarna 23 och 24 visas inte för RAW-bilder.

28 e_kb474.book Page 27 Thursday, October 29, :35 AM Sidan Varning för att informationen ändras 31 Fotograf (s.279) Film Fotograf ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ Copyright-innehavare ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ Copyright-innehavare (s.279) 1 Innan kameran tas i bruk Movie 10min00sec Filformat 3 Mappnummer-filnummer/volym 2 Uppspelningstid 4 Fyrvägsknapp

29 e_kb474.book Page 28 Thursday, October 29, :35 AM 28 1 Innan kameran tas i bruk Histogram Följande histogram kan visas vid visning av stillbilder. Ljusfördelningshistogram visar ljusfördelningen och RGB-histogram visar färgintensitetsfördelningen. Växla mellan Ljusfördelningshistogram och RGB-histogram med fyrvägsknappen (23) / 2000 F / 2000 F Ljusfördelningshistogram RGB-histogram Histogram (ljusvärde) 2 Mappnummer, filnummer 3 Lås 4 Bländare 5 Slutartid 6 Filformat 7 Färgrymd 8 Histogram (R) 9 Histogram (G) 10 Histogram (B) 11 Växla mellan ljusvärdehistogram och RGB-histogram * Indikering 3 visas endast för skyddade bilder. För ljusa och för mörka områden blinkar om varningen [Ljusa/mörka omr] är påslagen O på [Visningsmetod vid uppspelning] på [Q Uppspelning 1]- menyn. (s.215)

30 e_kb474.book Page 29 Thursday, October 29, :35 AM Använda histogrammet 29 Histogrammet visar ljusfördelningen över bilden. Horisontalaxeln visar ljusvärdet (mörkt till vänster och ljust till höger) och vertikalaxeln anger antalet pixlar. Histogrammets form före och efter tagningen anger om ljuset och kontrasten är korrekt och om du behöver använda exponeringskompensation och ta om bilden. 1 Ställa in exponeringen (s.115) 1 Justera ljusstyrkan (s.199) Antal pixlar (Mörk) Mörka områden Ljusvärde (Ljus) Ljusa områden 1 Innan kameran tas i bruk Ljusvärde Vid rätt ljusvärde och det inte finns några för ljusa och för mörka områden ligger toppen på diagrammet i mitten. Är bilden för mörk ligger toppen till vänster och är den för ljus ligger toppen till höger. Mörk bild Bilder med få för ljusa och för mörka områden Ljus bild När bilden är för mörk skärs delen till vänster bort (mörka partier utan detaljer) och när bilden är för ljus så skärs delen till höger bort (ljusa partier utan detaljer). Ljusa områden blinkar rött på skärmen och mörka områden blinkar gult när [Ljusa/mörka omr] är aktiverad O. 1 Visa bilder (s.78) 1 Ställa in direktgranskning (s.265) Färgbalans Fördelningen av färgintensiteten visas för var och en av färgerna i RGBhistogrammet. Höger sida av kurvorna ser ut på liknande sätt för bilder där också vitbalansen justerats. Om bara en färg är osymmetrisk åt höger så är denna färg för skarp. 1 Inställning av vitbalans (s.191)

31 e_kb474.book Page 30 Thursday, October 29, :35 AM 30 Anvisningar 1 Innan kameran tas i bruk Följande indikeringar visas på skärmen och anger vilka knappar och e-rattar som kan användas just då. Exempel: 2 Fyrvägsknapp (2) 3-knapp 3 Fyrvägsknappen (3) 4-knapp 4 Fyrvägsknappen (4) Grön knapp 5 Fyrvägsknappen (5) L-knapp R Främre e-ratt i-knapp S Bakre e-ratt Avtryckare När kameran hålls vertikalt När kameran hålls vertikalt medan ljuset mäts visas kontrollpanelen/statusbilden vertikalt. Riktningarna på fyrvägsknappen (2345) ändras också så att de följer kameran. ISO Auto-inställning ISO AUTO DR 200 WB JPEG 14M HDR OFF 05/05/ 09 10:30AM [1234]

32 e_kb474.book Page 31 Thursday, October 29, :35 AM Sökare 31 Nedanstående information visas i sökaren Innan kameran tas i bruk AF-ruta (s.55) 2 Spotmätningsruta (s.114) 3 AF-punkt (s.122) 4 Blixtstatus (s.72) Visas när blixten kan användas. Blinkar när blixt rekommenderas men inte är vald eller håller på att laddas. 5 Manuell skärpeinställning (s.126) Visas när fokusläge \ är valt. 6 Slutartid Slutartid vid inspelning eller justering (understruken när slutartiden kan justeras). 7 Bländare Bländarvärde vid inspelning eller justering (understruken när bländaren kan justeras). 8 Fokusindikator (s.67) Visas hela tiden när skärpan är inställd. Blinkar när motivet inte är i fokus. 9 EV-stapel (s.115, s.65) Visar exponeringskompensationsvärden och skillnaden mellan korrekt och aktuellt exponeringsvärde när du valt exponeringsfunktionen a. Anger kameravinkeln när [Elektronisk nivå] är aktiverad O. 10 ISO/ISO AUTO Visas när känsligheten är inställd för visning.

33 e_kb474.book Page 32 Thursday, October 29, :35 AM 32 1 Innan kameran tas i bruk 11 Känslighet Visar antalet pixlar direkt efter tagning. 12 Exponeringslås (s.116) Visas när exponeringsinställningen är låst. 13 Flyta fokuspunkt (s.123) Visas när fokuspunkten flyttas med fokuspunktratten inställd på j (Markera). 14 Multiexponering (s.146) Visas när multiexponering är valt. 15 Mätmetod (s.113) 16 Shake Reduction (s.132) Visas när skakreduceringen är aktiverad. 17 Blixtexponeringskompensation (s.76) Visas när blixtexponeringskompensation används. 18 Exponeringskompensation (s.115)/alternativtagning (s.148) Visas när exponeringskompensation är tillgänglig eller används. Visas när [Auto alt.tagning] är vald. 19 Filformat (s.188) Visar formatet som bilderna sparas i för RAW/RAW+-format. Visas ej för JPEG-format. AF-punkten som används för autofokuseringen fälls in i rött (överlagrad) när avtryckaren trycks ner halvvägs. (s.122) När [13. AF-knappens funktion] är inställt på [Avaktivera AF] på [A Spec. Inställ. 2]-menyn, trycker du på =-knappen så visas \ i sökaren. (s.120) [9999] är högsta numret som kan visas i sökaren för antal bilder som kan sparas. Även om det finns plats för bilder eller fler så visas [9999].

34 e_kb474.book Page 33 Thursday, October 29, :35 AM Datapanel 33 Nedanstående information visas i datapanelen på kamerans ovansida Innan kameran tas i bruk 1 Slutartid 2 Bländare 3 Multiexponering (s.146) 4 Tagning med spegeln uppfälld (s.141) 5 Exponeringsstapel (s.115)/ elektroniskt vattenpass (s.65) 6 Exponeringskompensation (s.115)/ alternativtagning (s.148) 7 Batterinivå (s.46) 8 Blixtexponeringskompensation (s.76) 9 Känslighet/ exponeringskompenseringsvärde 10 ISO/ISO AUTO visas när känsligheten visas. 11 Blixtfunktion (s.72) b : Inbyggda blixten är klar (om den blinkar bör blixt användas) > : Röda ögon-funktionen är aktiverad 3 : Auto blixtexponering Q : Blixtsynkronisering till lång slutartid E : Synk med andraridå w : Trådlös 12 Frammatningsfunktion (s.82) 9 : Enbildsexponering j : Flerbildstagning g : Fotografering med W självutlösare : Fotografering med fjärrkontroll 13 Filformat (s.188) 1 : RAW-tagning 1P: RAW+JPEG-tagning 14 Återstående lagringsutrymme/ USB-anslutningsläge (s.277) Pc-S : MSC-läge Pc-P : PTP-läge Datapanelen är belyst medan exponeringen mäts. Du kan välja att den inte lyser på [29. LCD-belysning] i [A Spec. Inställ. 5]-menyn (s.87).

35 e_kb474.book Page 34 Thursday, October 29, :35 AM 34 Ändra funktionsinställningar 1 Innan kameran tas i bruk Funktionsinställningarna kan ändras med direktknapparna, via kontrollpanelen eller i menyn. Vissa funktioner kan ändras både via kontrollpanelen och i menyn. I det här avsnittet beskrivs de grundläggande sätten att ändra funktionsinställningar. Använda direktknapparna I fotograferingsläge kan du ställa in [Exponeringssätt], [Blixtfunktion], [Vitbalans] och [Anpassad bild] med fyrvägsknappen (2345). (s.82) Nedan visas som ett exempel hur du ställer in blixtfunktion. 1 Tryck på fyrvägsknappen (3) i inspelningsläge. Bilden [Blixtfunktion] visas. 2 Välj blixtfunktion med fyrvägsknappen (45). Blixtfunktion Alltid blixt MENU Avbryt 0.0 OK OK 3 Tryck på 4-knappen. Kameran är klar för fotografering.

36 e_kb474.book Page 35 Thursday, October 29, :35 AM På kontrollpanelen Vid fotografering kan aktuella inställningar kontrolleras på statusbilden. Du kan också växla till kontrollpanelen och ändra inställningarna. Nedan visas som exempel hur du väljer JPEG-kvalitet Titta på statusbilden och tryck sedan på M-knappen. Kontrollpanelen visas. Tryck på M-knappen om statusbilden inte visas. P SHIFT 1/ ISO AUTO OFF AF.S 2000 F ±0.0 ±0±0 Innan kameran tas i bruk JPEG AWB 14M [ 37] 2 Markera med fyrvägsknappen (2345) det alternativ som du vill ändra. Det går inte att markera ett alternativ som inte kan ändras. 3 Ändra inställning med främre (R) eller bakre e-ratten (S). ISO Auto-inställning ISO AUTO WB JPEG 05/05/ 09 DR 200 OFF 14M JPEG Kvalitet 14M HDR OFF 10:30AM ISO AUTO WB JPEG D-R 200 OFF HDR OFF 05/05/ 09 10:30AM [ 37] [ 37]

37 e_kb474.book Page 36 Thursday, October 29, :35 AM 36 4 Tryck på 3-knappen. Kameran återgår till att visa statusbilden och är klar för fotografering. 1 Innan kameran tas i bruk Tryck på 4-knappen i steg 3 på s.35 för att ta fram inställningsbilden för markerat alternativ. Använd inställningsbilderna för att ändra inställningarna för [Utökad alternativexp.], [Digitalfilter] och övriga alternativ. Statusbilden och kontrollpanelen visas inte när direktvisningen (s.156) är aktiv. Gör inställningarna på [A Inspelning]-menyn. Använda menyer I detta kapitel förklaras hur man använder menyerna [A Inspelning], [Q Uppspelning], [R Inställning] och [A Spec Inställ.] Nedan visas som ett exempel hur du ställer in [Programkurva] på [A Inspelning 2]-menyn. 1 Tryck på 3-knappen i inspelningsläge. [A Inspelning 1]-menyn visas på skärmen. Om du trycker på 3-knappen i uppspelningsläge. visas [Q Uppspelning 1]-menyn.

38 e_kb474.book Page 37 Thursday, October 29, :35 AM 37 2 Tryck på fyrvägsknappen (5) eller vrid bakre e-ratten (S) åt höger (mot y). Menyerna växlas i följande ordning för varje gång du trycker på fyrvägsknappen (5): [A Inspelning 2], [A Inspelning 3], [A Inspelning 4], [Q Uppspelning 1] [A Inspelning 1]. När främre e-ratten (R) vrids åt höger så växlas menyerna i följande ordning: [A Inspelning 1], [Q Uppspelning 1], [R Inställning 1], [A Spec. Inställ. 1]. 3 Välj ett alternativ med fyrvägsknappen (23) Filformat JPEG antal pixlar JPEG Kvalitet ISO Auto-inställning D-områdesinställning Objektivkorrigering MENU Avsluta Programrad Utökad alternativexp. HDR-tagning Digitalfilter Multiexponering Intervalltagning Bildutsnittjustering MENU Avsluta JPEG 14M OFF Av OFF 1 Innan kameran tas i bruk 4 Tryck på fyrvägsknappen (5). Tillgängliga inställningar visas. Använd rullgardinsmenyn om det finns en Programrad Utökad alternativexp. HDR-tagning Digitalfilter Multiexponering Intervalltagning Bildutsnittjustering MENU Avbryt OFF Av OFF OK OK 5 Välj en inställning med fyrvägsknappen (23) Programrad Utökad alternativexp. HDR-tagning Digitalfilter Multiexponering Intervalltagning Bildutsnittjustering MENU Avbryt OK OK

39 e_kb474.book Page 38 Thursday, October 29, :35 AM 38 1 Innan kameran tas i bruk 6 Tryck på 4-knappen. Kameran går tillbaka till menyskärmen. Ställ sedan in andra alternativ. Avsluta med 3-knappen så återkommer bilden som visades innan menyn valdes. Om kameran stängs av på fel sätt (t.ex. batterierna tas ur medan kameran är påslagen), sparas inställningarna inte även om man trycker på 3- knappen och stänger menyskärmen. Information om menyalternativen finns på följande sidor. [A Inspelning]-menyn 1 s.83 [Q Uppspelning]-menyn 1 s.213 [R Inställning]-menyn 1 s.256 [A Spec Inställ.]-menyn 1 s.85

40 e_kb474.book Page 39 Thursday, October 29, :35 AM Användning av funktionsratten 39 Du kan växla fotograferingsfunktion genom att vrida symbolerna på funktionsratten mot markeringen. Vrid på funktionsratten medan du håller inne låsknappen. 1 Funktionsratt Rattindikering Innan kameran tas i bruk Funktionsrattlås-knapp A (USER) B (Grön) e (Hyper-program) Läge Egenskaper Sidan K (Känslighetsprioritering) b (Bländarautomatik) c (Tidsautomatik) L (Bländar- och tidsautomatik) a (Hypermanuell) Du kan fotografera med sparad fotograferingsfunktion. Du kan fotografera med helautomatiskt valda inställnnigar. Slutartid och bländare ställs in automatiskt till korrekt exponering efter valt program. Med främre och bakre e-rattarna växlar du enkelt mellan bländar- och tidsautomatik. Slutartid och bländare ställs in automatiskt till korrekt exponering efter vald känslighet. Du kan ställa in slutartiden så att motiven uttrycker rörelse. Du kan välja bländare så att du kan styra skärpedjupet. Ställer in känsligheten automatiskt så att manuellt inställd slutartid och bländare ger korrekt exponering efter motivets ljusvärde. Du kan ställa in slutartid och bländare och skapa kreativa bilder. s.206 s.95 s.96 s.98 s.100 s.102 s.104 s.107

41 e_kb474.book Page 40 Thursday, October 29, :35 AM 40 1 Innan kameran tas i bruk p (B-läge) Läge Egenskaper Sidan Du kan ta bilder som kräver långtidsexponering, som t.ex. fyrverkeri och nattbilder. s.110 M (Slutartid för X-synk) Slutartiden är låst till 1/180 sekund. Använd funktionen om du har en fristående blixt som s.112 inte ställer in slutartiden automatiskt. C (Film) Använd den för filminspelning. s.163

42 e_kb474.book Page 41 Thursday, October 29, :35 AM 2 Förberedelser I detta kapitel beskrivs de första stegen efter inköp av kameran till fotografering. Läs och följ anvisningarna. Fastsättning av rem...42 Använda batteriet...43 Sätta i och ta ur SD-minneskort...49 Montering av objektiv...53 Justering av sökardioptri...55 På- och avstängning av kameran...56 Startinställningar...57

43 e_kb474.book Page 42 Thursday, October 29, :35 AM 42 Fastsättning av rem 1 Trä änden på remmen genom skyddet och den trekantiga ringen. 2 Förberedelser 2 Fäst änden på remmen på spännets insida. 3 Fäst andra änden på remmen på samma sätt.

44 e_kb474.book Page 43 Thursday, October 29, :35 AM Använda batteriet 43 Sätt i batteriet i kameran. Använd endast D-LI90-batteri. Batteriladdning Ladda batteriet innan du använder det första gången, om du inte använt det på en längre tid och när meddelandet [Batteri tomt] visas. Litium-jonbatteri Indikatorlampa 2 Förberedelser Nätsladd Batteriladdare 1 Sätt i nätsladden i batteriladdaren. 2 Plugga in nätsladden i uttaget. 3 Vänd batteriet med 2-markeringen uppåt och sätt i det i batteriladdaren. Indikatorlampan lyser röd under laddningen. Lampan släcks när batteriet är fulladdat. 4 Ta ur batteriet ur laddaren när det är fulladdat.

45 e_kb474.book Page 44 Thursday, October 29, :35 AM 44 Ladda inga andra batterier än laddningsbara litium-jonbatteri D-LI90 med laddaren. Laddning av andra batterier kan leda till skador eller överhettning. Om batteriet satts i korrekt i laddaren men indikatorlampan ändå inte tänds är batteriet trasigt. Kontakta din återförsäljare. 2 Maximala laddningstiden är cirka 390 minuter. Ladda i temperaturer mellan 0 C och 40 C. (Laddningstiden beror av temperaturen och hur mycket som det fanns kvar i batteriet.) Om brukstiden minskar även när batteriet laddats på rätt sätt så är det förbrukat. Köp ett nytt batteri. Förberedelser Sätta i/ta ur batteriet Ladda batteriet och sätt i det i kameran. Öppna inte batterilocket och ta inte ur batteriet medan strömmen är påslagen. Ta ur batteriet om kameran inte ska användas på längre tid. Batteriet kan läcka. Följ anvisningarna för Ställa in Datum och klockslag om det har gått en längre tid när nytt batteri sätts i och datum och klockslag har återställts. (s.61) Sätt i batteriet rättvänt. Om du vänder det fel kan kameran skadas. Torka av batterielektroderna med en mjuk och torr trasa innan du sätter i det. Var försiktig då kameran och batteriet kan bli varma om du använder den en längre tid. 1 Öppna batterilocket. Lyft upp batterilockspärren, vrid mot OPEN (1) så att det låses upp och öppna locket (2). 1 2

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. PENTAX Corporation 2-36-9,Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 17-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/) PENTAX Europe GmbH (European Headquarters) Julius-Vosseler-Strasse, 10, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com)

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Du hittar produktens serienummer på kamerans undersida. Innan du börjar Innan du använder kameran, ta några minuter för att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmbilderna.

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Läs hela bruksanvisningen före användning.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Läs hela bruksanvisningen före användning. Omslag Bruksanvisning Digitalkamera Modell nr. DMC-FX55 Läs hela bruksanvisningen före användning. QuickTime och QuickTime logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc., och används

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

*L747 2971* Användarhandbok för kameran. Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning

*L747 2971* Användarhandbok för kameran. Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning Ricoh stödjer aktivt miljövänliga aktiviteter och även miljöbevarande aktiviteter. För att minska miljöbelastningen av digitala kameror, försöker Ricoh

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digitalkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla som använder

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Bruksanvisning för avancerade funktioner

Bruksanvisning för avancerade funktioner Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LZ40 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. VQT5G27 F0214MR0

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken

Läs mer