PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, :49 AM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM"

Transkript

1 PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, :49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe eftersom den är ett värdefullt verktyg som underlättar förståelsen av kamerans alla möjligheter. Passande objektiv Objektiv med Q-fattning kan användas på kameran. Upphovsrätt Bilder som tagits med PENTAX Q och som är avsedda för annat än personligt bruk, får ej användas utan tillstånd, enligt vad som anges i lagen om upphovsrätt. Det finns tillfällen när rätten till bilder tagna för personligt bruk är begränsad; demonstrationer, föreställningar och utställda föremål. Bilder som tagits med avsikt att erhålla upphovsrätt kan heller inte användas för annat än vad som anges i lagen om upphovsrätt. Om varumärken PENTAX och smc PENTAX är HOYA CORPORATIONS varumärken. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Windows Vista är endera ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh, Mac OS och QuickTime är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Produkten innehåller DNG-teknik licensierad av Adobe Systems Incorporated. DNG-logotypen är endera ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och/eller andra länder. Alla övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. TM och -märkningen används inte överallt i bruksanvisningen. Denna produkt understödjer PRINT Image Matching III. Digitala stillbildskameror, skrivare och programvara med PRINT Image Matching hjälper fotografer att producera bilder som på ett mer exakt sätt uppfyller deras intentioner. En del funktioner är ej tillgängliga för skrivare som ej är kompatibla med PRINT Image Matching III. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Med ensamrätt. PRINT Image Matching är ett varumäke som tillhör Seiko Epson Corporation. Logotypen för PRINT Image Matching är ett varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation.

2 PENTAX Q_SWE.book Page 1 Thursday, September 1, :49 AM Till användaren av kameran Använd inte kameran i närheten av apparater som genererar stark elektromagnetisk strålning eller kraftiga magnetfält. Kraftiga statiska urladdningar och magnetfält som genereras av exempelvis radiosändare kan störa skärmen, skada data som finns lagrade på minneskortet och påverka kretsarna inuti kameran och störa dess funktion. Enheten med flytande kristaller som används i skärmen är tillverkad med extremt hög noggrannhet. Även om nivån för fungerande andel pixlar är högre än 99,99 %, bör du vara medveten om att 0,01 % av pixlarna inte tänds eller tänds när de inte ska. Detta har dock ingen effekt på den inspelade bilden. Illustrationer och bilderna på skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från de verkliga som visas på kameran. I bruksanvisningen refererar den allmänna termen dator (er) både till Windows- och Macintosh-datorer. I bruksanvisningen används beteckningen batteri(er) för alla typer av batterier som sitter i kameran och tillbehören. 1 Säkerhet Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler. Varning Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till svåra personskador. Försiktighet Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till smärre eller måttliga person- eller materialskador. Om kameran Varning Ta inte isär och ändra inte på kameran. Det finns högspänning inuti kameran och risk för elstötar. Vidrör aldrig någonting inuti kameran om den tappats eller skadats så att invändiga komponenter frilagts. Det finns risk för elstötar. Rikta inte kameran mot solen och andra starka ljuskällor när du fotograferar och lägg inte kameran i direkt solljus med objektivlocket avtaget. Kameran kan gå sönder eller orsaka brand. Titta inte genom objektivet när det är riktat mot solen. Du kan bli blind eller få nedsatt syn. Avbryt omedelbart fotograferingen om något onormalt uppstår vid användningen, t.ex. rök eller konstig lukt. Ta ut batteriet eller koppla bort nätadaptern och kontakta närmaste PENTAX servicecenter. Fortsatt fotografering kan orsaka brand eller elstötar. Håll inte fingret över blixten när den avfyras. Du kan bränna dig.

3 PENTAX Q_SWE.book Page 2 Thursday, September 1, :49 AM 2 Täck inte över blixten med tyg när den avfyras. Det kan missfärgas. Vissa delar av kameran blir varma under användning och var försiktig eftersom det finns risk för brännskador om dessa delar vidrörs under längre tid. Se upp för glassplitter om skärmen skadas. Var försiktig så att inte flytande kristall kommer på huden, i ögonen eller du får vätskan i munnen. Beroende på din fysik och kondition kan användning av kameran orsaka klåda, utslag eller blåsor. Sluta använda kameran och sök omedelbart läkare om du upptäcker något onormalt. Batteriladdaren och nätadaptern Varning Använd endast den laddare och nätadapter som är avsedd för produkten och anslut den till specificerad effekt och spänning. Användning av annan laddare eller adapter som inte är speciellt avsedd för produkten eller anslutning av den speciella laddaren eller adaptern till ospecificerad effekt eller spänning kan orsaka brand, stötar eller kamerahaveri. Spänningen ska vara V. Ta inte isär och modifiera inte apparaten. Det kan leda till brand och elektriska stötar. Sluta genast använda apparaten och vänd er till en PENTAX-verkstad om det börjar ryka eller lukta konstigt eller om den uppför sig onormalt. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Vänd er till en PENTAX-verkstad om det skulle råka komma in vatten i apparaten. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Dra ur nätsladden och avbryt användningen av apparaten vid åska som annars kan orsaka skador på apparaten, brand eller elektriska stötar. Torka av nätkontakten om den blivit dammig. Damm kan orsaka brand. Minska riskerna genom att bara använda CSA/UL-godkänd nätsladd, typen är Type SPT-2 eller kraftigare, minst 1,5 kvmm ledningsarea, ena änden med pågjuten hankontakt (enligt NEMA-specifikation) och den andra med en pågjuten honkontakt (enligt en specifik IEC-typ för icke-industriellt bruk) eller motsvarande. Försiktighet Ställ inte och tappa inte tunga föremål på nätsladden som kan skadas. Vänd dig till närmaste PENTAX-verkstad om sladden skadats. Vidrör inte och kortslut inte kontakterna på nätsladden när den är ansluten till elnätet. Sätt inte i nätkontakten med våta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Tappa inte produkten och slå inte på den. Den kan gå sönder. Ladda inte andra batterier än laddbara litium-jonbatterier D-LI68. Om du försöker att ladda andra batterityper kan batteriladdaren överhettas eller går sönder. Laddbara litium-jonbatterier Varning Gnid inte ögonen om batterivätska kommit i dem. Spola ögonen med rent vatten och sök omedelbart läkare.

4 PENTAX Q_SWE.book Page 3 Thursday, September 1, :49 AM Försiktighet Använd endast specificerade batterier med denna kamera. Andra batterier kan orsaka brand eller explosion. Plocka inte isär batterierna. Om du plockar isär batterierna kan det leda till explosion eller läckage. Ta omedelbart ur batteriet ur kameran om det blir varmt eller börjar ryka. Var försiktig så att du inte bränner dig. Se till att inte ståltrådar, hårnålar och andra metallföremål kommer i kontakt med + och polerna på batteriet. Kortslut inte batteriet och släng det inte i elden. Det kan explodera eller börja brinna. Tvätta området noga med vatten om batterivätska kommit på hud eller kläder. Huden kan irriteras. Försiktighetsåtgärder vid användning av batteri D-LI68: ANVÄND ENDAST SPECIFICERAD LADDARE. - BRÄNN INTE. - TA INTE ISÄR. - KORTSLUT INTE. - UTSÄTT INTE FÖR HÖG TEMP. (60 C / 140 F) 3 Förvara alltid kamera och tillbehör utom räckhåll från småbarn Varning Lägg inte kameran och medföljande tillbehör inom räckhåll för småbarn. 1. Om produkten tappas eller används felaktigt kan den orsaka allvarliga personskador. 2. Lindas remmen runt halsen kan den orsaka kvävning. 3. Förvara mindre delar, bland annat SD-minneskort och batteri utom räckhåll för barn så att det inte råkar sväljas av misstag. Sök omedelbart läkare om tillbehöret svalts. Att tänka på Innan kameran tas i bruk Ta med informationen om den världsomfattande serviceorganisationen som följer med apparaten. Den är bra att ha om du råkar ut för problem utomlands. Kontrollera att kameran fortfarande fungerar om du inte använt den på länge. Speciellt bör du göra detta innan du ska ta viktiga bilder (t.ex. på bröllop och under resor). Inspelade data kan inte garanteras om inspelning, uppspelning och överföring av data till dator inte är möjlig på grund av fel på kameran eller inspelningsmediet (SD-minneskortet), m.m.

5 PENTAX Q_SWE.book Page 4 Thursday, September 1, :49 AM 4 Batteriet och laddaren Förvaras batteriet fulladdat kan det tappa prestanda. Undvik förvaring i höga temperaturer. Om batteriet lämnas kvar i kameran och den inte används under en längre tid djupurladdas det och livslängden förkortas. Laddning dagen före eller samma dag rekommenderas. Nätsladden som följer med kameran är endast avsedd för batteriladdare D-BC68P. Använd den inte tillsammans med andra apparater. Försiktighetsåtgärder när du bär och använder kameran Utsätt inte kameran för höga temperaturer och hög fuktighet. Lämna den inte i fordon där temperaturen kan bli mycket hög. Utsätt inte kameran för kraftiga vibrationer, stötar och tryck. Skydda kameran mot vibrationer från motorcyklar, bilar och båtar med t.ex. en kudde. Kameran kan användas i temperaturer mellan 0 C och 40 C. Skärmar med flytande kristall mörknar vid höga temperaturer men återgår till det normala när temperaturen sjunker. Skärmen reagerar långsammare vid låga temperaturer. Det är en egenskap hos flytande kristaller och inte något fel. Plötsliga temperaturförändringar orsakar kondensation inuti och utanpå kameran. Lägg kameran i en väska eller plastpåse och ta ut den när temperaturskillnaden mellan kameran och omgivningen minskats. Undvik kontakt med skräp, lera, sand, damm, vatten, giftiga gaser och salt, som gör att kameran kan gå sönder. Torka av regn och vattendroppar. Tryck inte för hårt på skärmen. Den kan gå sönder eller fungera felaktigt. Dra inte åt stativskruven för hårt när du använder stativ. Göra ren kameran Tvätta inte produkten med organiska lösningsmedel, t.ex. thinner, sprit eller bensin innehållande alkohol. Använd blåsbälg eller borsta bort damm från objektiv och sökare. Blås aldrig med tryckluft då objektivet kan skadas. Vänd dig till närmaste PENTAX-verkstad för att få CMOS-sensorn professionellt rengjord. (En avgift tas ut för rengöringen.) Förvara kameran Förvara inte kameran tillsammans med konserveringsmedel och kemikalier. Förvaring i hög temperatur och hög fuktighet kan göra att det växer mögel på kameran. Ta ut kameran ur fodralet och förvara den på torr och välventilerad plats. Undvik att använda eller förvara kameran där det finns statisk elektricitet eller elektriska störfält. Undvik att förvara kameran i direkt solljus och på ställen där det kan utsättas för snabba temperaturförändringar eller kondens. Regelbundna kontroller rekommenderas varje eller vartannat år så att prestanda upprätthålls.

6 PENTAX Q_SWE.book Page 5 Thursday, September 1, :49 AM Övriga försiktighetsåtgärder 5 SD-minneskortet är försett med skrivskydd. Om du ställer spärren på LOCK går det inte att skriva in nya data på kortet, lagrade data kan inte raderas och kortet kan inte formateras i kameran Skrivskydd eller datorn. SD-minneskortet kan vara varmt omedelbart efter fotografering. Ta inte ur och stäng inte av strömmen medan data skrivs eller läses från SD-minneskortet. Du kan förlora data och kortet kan skadas. Böj inte SD-minneskortet och utsätt det inte för slag. Skydda det från vatten och förvara det svalt. Ta inte ut SD-minneskortet under formatering. Det kan skadas och bli oanvändbart. Data på SD minneskortet kan raderas under följande betingelser. Vi tar inget ansvar för data som raderats om 1. SD-minneskortet misskötts av användaren. 2. SD-minneskortet utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar. 3. SD-minneskortet inte använts under en längre tid. 4. SD-minneskortet tas ur eller batteriet tas ur medan data spelas in eller läses. Används inte SD-minneskortet under en längre tid kan data på kortet bli oläsbara. Säkerhetskopiera regelbundet viktiga data till en dator. Formatera nya SD-minneskort. Formatera även SD-minneskort som används med andra kameror. Tänk på att radering av data eller formatering av SD-minneskortet inte tar bort data helt. Raderade filer kan i vissa fall återskapas med hjälp av programvaror som finns att köpa i handeln. Se till att data på kortet är helt raderade eller förstör kortet om du gör dig av med det eller ger bort det och det innehåller personlig eller känslig information. Du ansvarar själv för data som finns på ditt SD-minneskort. Produktregistrering Fyll i produktregistreringen, den finns på CD-ROM-skivan som medföljer kameran och på PENTAX webbplats, så kan vi ge dig bättre service i framtiden. Mera information finns på s.216. Tack för din medverkan.

7 PENTAX Q_SWE.book Page 6 Thursday, September 1, :49 AM 6 Notera

8 PENTAX Q_SWE.book Page 7 Thursday, September 1, :49 AM Innehåll 7 Säkerhet... 1 Att tänka på... 3 Innehåll... 7 Bruksanvisningen Innan kameran tas i bruk 15 Kontroll av innehållet i kartongen Namn på delarna och deras funktion Fotograferingsfunktioner Uppspelningsläge Skärmvisning Ändra funktionsinställningar Använda direktknapparna På kontrollpanelen Använda menyer Förberedelser 35 Fastsättning av rem Insättning av batteri Ladda batteriet Sätta i/ta ur batteriet Batterinivåindikator Ungefärlig bildlagringskapacitet och uppspelningstid (med fulladdat batteri) Användning av nätadapter (extra tillbehör) Sätta i och ta ur SD-minneskort Sätta på objektiv På- och avstängning av kameran Startinställningar Ställa in språk Ställa in Datum och klockslag... 50

9 PENTAX Q_SWE.book Page 8 Thursday, September 1, :49 AM 8 Grundfunktioner 53 Grundläggande fotografering Låta kameran välja optimala inställningar Använda zoomobjektiv Inbyggda blixten Ställa in blixtfunktion Fotografering med blixt Granska bilder Spela upp bilder Radera enstaka bilder Fotograferingsfunktioner 63 Ställa in fotograferingsfunktioner Inställningar med knapparna Alternativ på inspelningsmenyn Alternativ på filmmenyn Alternativ på menyn Specialinställningar Välja lämplig Fotograferingsfunktion för motiv Programautomatikfunktioner Motivprogram Oskärpekontroll Exponeringsfunktioner Inställning av exponering Ställa in känslighet Ändra av exponeringsfunktion Ställa in exponeringen Låsa exponeringen före fotografering (Exponeringslås) Val av mätmetod Minska bruset i bilden (Brusreducering) Skärpeinställning Ange fokuseringsmetod Välja autofokusmetod Ställa in skärpan med d/i-knappen Låsa fokus (Fokuslås) Manuell skärpeinställning (manuell fokusering) Kontrollera skärpedjupet (Förhandsgranskning) Koppla förhandsgranskningen till gröna knappen Visa förhandsgranskningen... 98

10 PENTAX Q_SWE.book Page 9 Thursday, September 1, :49 AM Använda skakdämpning för att minska skakningsoskärpan Använda skakdämpning för att minska skakningsoskärpan Fotografera med självutlösare Fotografering med fjärrkontroll (Tillbehör) Seriebildstagning Seriebildstagning Intervalltagning Multiexponering Spela in film Ändra inställningarna för filmning Spela in film Spela upp filmer Redigera filmer Fotograferingsinställningar Ange filformat Ställa in filformatet Bredd-höjdförhållande JPEG-upplösning Inställning av JPEG-kvalitet Färgrymd Inställning av vitbalans Manuell justering av vitbalansen Finjustering av vitbalansen Justera ljusstyrkan Högdagerkorrigering Skuggkompensation HDR-tagning Ställa in bildton Inställningar för anpassad bild Använda Digitalfilter Koppla ofta använda funktioner till snabbväljaren Ställa in smarta effekten Spara kamerainställningarna Ställa in funktionerna för gröna knappen och e-ratten Ställa in gröna knappens funktion Ställa in e-rattens funktion i e-läge Ställa in gröna knappens funktion i a-läge Ställa in objektivfunktioner Ställa in ND-filteret Korrigera objektivdistorsion

11 PENTAX Q_SWE.book Page 10 Thursday, September 1, :49 AM 10 Uppspelningsfunktioner 153 Använda uppspelningsfunktionerna Alternativ på uppspelningspaletten Alternativpå uppspelningsmenyn Visningsmetod vid uppspelning Förstora bilder Visa flera bilder Flerbildsvisning Bildvisning per mapp Visa bilder efter fotograferingsdatum (Kalendervisning) Jämföra bilder Sätta samman flera bilder (Kontaktkarta) Spela upp bilder i en följd Inställningar för bildspel Starta bildspelet Visa roterade bilder Radera flera bilder Radera markerade bilder Radera mappar Radera alla bilder Ansluta kameran till en videoapparat Koppla in kameran till en videoingång eller HDMI-ingång Välja video-/hdmi-format Redigera bilder 173 Ändra storlek på bilden Ändra upplösning och kvalitetsnivå (Ändra storlek) Klippa ut en del av bilden (Beskära) Bearbeta bilder Bearbetar bilden med digitalfilter Ta bort oönskade röda ögon-effekten Framkalla RAW-bilder Redigera en RAW-bild Redigera flera RAW-bilder

12 PENTAX Q_SWE.book Page 11 Thursday, September 1, :49 AM Ändra tilläggsinställningar Använda inställningsmenyn Alternativ på Inställningsmenyn Kamerainställningar Ställa in ljudsignal, aktuellt datum, klockslag och språk Ställa in skärmen och menyvisning Välja fotograferingsinställningar att Spara i kameran (Minne) Återställa menyerna Kontrollera kameraversionen Inställningar för filhantering Formatering av SD-minneskort Låsa bilder mot radering (Lås) Ändra regel för mappnamn Ange filnummerinställning Skapa nya mappar Ange DPOF-inställningar Ansluta till dator 209 Bearbeta tagna bilder i dator Spara bilder i datorn Ange USB-anslutningsfunktion Hopkoppling av kamera och dator Medföljande program Installera programvara Bilden för SILKYPIX Developer Studio Använda blixt 217 Använda den inbyggda blixten Blixtkaraktäristik för varje exponeringsfunktion Synk till långa slutartider Synk med andraridån Avstånd och bländare vid användning av den inbyggda blixten Objektiv som kan användas tillsammans med den inbyggda blixten Fristående blixt (extra tillbehör) Funktionen P-TTL Koppla in en fristående blixt med en förlängningssladd

13 PENTAX Q_SWE.book Page 12 Thursday, September 1, :49 AM 12 Tillägg 225 Standardinställningar Kamerafunktioner med olika objektivkombinationer Rengöra CMOS-sensorn Avlägsna damm genom att skaka på CMOS-sensorn Extra Tillbehör Felmeddelanden Felsökning Viktiga data Register GARANTI

14 PENTAX Q_SWE.book Page 13 Thursday, September 1, :49 AM Bruksanvisningen Bruksanvisningen innehåller följande kapitel. 1 Innan kameran tas i bruk Beskriver tillbehören och de olika delarnas beteckningar och funktion. 2 Förberedelser I kapitlet beskrivs vad du måste göra när kameran köpts och innan man börjar fotografera. 3 Grundfunktioner Här förklaras procedurerna för tagning och uppspelning av stillbilder. 4 Fotograferingsfunktioner I kapitlet beskrivs hur man ställer in kamerans fotograferingsfunktioner. 5 Fotograferingsinställningar Här beskrivs hur du ändrar inställningar, t.ex. för filformatet. 6 Uppspelningsfunktioner Här förklaras procedurerna för uppspelning, och radering av bilder. 7 Redigera bilder Beskriver hur man bearbetar bilder och framkallar bilder som tagits med RAW-format. 8 Ändra tilläggsinställningar Beskriver de allmänna kamerainställningarna och filhanteringsinställningar, inställningar för skärmen och hur mappar namnges. 9 Ansluta till dator Beskriver hur man kopplar kameran till en dator och här finns också installationsanvisningar och en översikt till medlevererad programvara. 10 Använda blixt Beskriver hur man använder den inbyggda blixten och fristående blixtar. 11 Tillägg Här förklaras felsökning, extra tillbehör som säljs separat och ytterligare funktioner

15 PENTAX Q_SWE.book Page 14 Thursday, September 1, :49 AM 14 De symboler som används i denna bruksanvisning förklaras nedan. 1 Anger sidnumret där relaterad funktion förklaras. Anger praktisk information. Anger försiktighetsåtgärder som ska vidtas när man använder kameran.

16 PENTAX Q_SWE.book Page 15 Thursday, September 1, :49 AM 1 Innan kameran tas i bruk Kontrollera kartongens innehåll och delarnas namn före användning. Kontroll av innehållet i kartongen...16 Namn på delarna och deras funktion...17 Ändra funktionsinställningar...30

17 PENTAX Q_SWE.book Page 16 Thursday, September 1, :49 AM 16 Kontroll av innehållet i kartongen 1 Nedanstående tillbehör medföljer kameran. Kontrollera att alla tillbehör finns med. Innan kameran tas i bruk Lock för tillbehörssko FK (monterat på kameran) Kamerahuslock (monterat på kameran) USB-kabel I-USB7 Rem O-ST115 Laddbart litium-jonbatteri D-LI68 Batteriladdare D-BC68P Nätsladd Programvara (CD-ROM) S-SW115 Bruksanvisning (denna handbok) Snabbguide Information om extra tillbehör finns på s.234.

18 PENTAX Q_SWE.book Page 17 Thursday, September 1, :49 AM Namn på delarna och deras funktion 17 Högtalare Fokushjälpbelysning/ Självutlösarlampa Remfäste Fjärrkontrollmottagare Kortlock Mikrofons Indikering för objektivfattning (röd punkt) Inbyggd blixt Objektivinformatio nskontakter CMOS-sensor 1 Innan kameran tas i bruk Tillbehörssko Fjärrkontrollmottagare F Remfäste Kortåtkomstlampa Batterilock Skärm HDMI-kontakt (typ D) Kontaktlock Kontaktlock Stativfäste PC/videokontakt

19 PENTAX Q_SWE.book Page 18 Thursday, September 1, :49 AM 18 Fotograferingsfunktioner Här kan du studera delarna och hur de fungerar vid fotografering. 1 Innan kameran tas i bruk Fabriksinställningarna för delarna förklaras här men vissa delar har flera funktioner och fungerar olika beroende på vald inställning a b c d

20 PENTAX Q_SWE.book Page 19 Thursday, September 1, :49 AM 1 E-ratt Ställer in slutartid, bländare, känslighet och EVkompensationsvärden. (s.79) Du kan ändra menyn när menybilden visas. (s.32) Du kan ändra inställningarna när kontrollpanelen visas. (s.32) 2 Funktionsratt Ändrar fotograferingsfunktion. (s.70) 3 Avtryckaren Tryck för att ta bilder. (s.55) 4 Snabbväljaren Du kan spara önskade fotograferingsinställningar och enkelt plocka fram dem senare. (s.139) 5 Objektivspärr Tryck för att frigöra objektivet. (s.46) 6 Q-knapp Växlar till uppspelningsläge. (s.61) 7 Blixtuppfällningsknapp Dra för att fälla upp blixten. (s.59) 8 Strömbrytare Tryck för att slå på och av kameran. (s.47) 9 mc-knapp Tryck och ställ in exponeringskompensation och bländarvärde. (s.79, s.81) 0 d/i-knapp (Grön/radera) Det går att koppla funktioner till den här knappen. (s.146) a 4-knapp Tryck på knappen för att bekräfta markerat alternativ på kontrollpanelen eller menyn. b Fyrvägsknapp (2345) Tar fram menyn känslighet/ vitbalans/blixtfunktion/ frammatningsfunktion. (s.64) Flytta markören och ändra alternativ på kontrollpanelen och menyer. c d 3-knapp Tar fram [A Inspelning 1]- menyn (s.65). Tryck på knappen när menyn visas för att återgå till föregående bild. (s.32) M-knapp Ändrar visningen på skärmen. (s.22) 19 1 Innan kameran tas i bruk

21 PENTAX Q_SWE.book Page 20 Thursday, September 1, :49 AM 20 Uppspelningsläge Här kan du studera delarna och hur de fungerar vid uppspelning. 1 Innan kameran tas i bruk

22 PENTAX Q_SWE.book Page 21 Thursday, September 1, :49 AM 1 E-ratt Använd ratten för att förstora bilder (s.157) eller för att visa flera bilder i taget (s.158). 2 Avtryckaren Tryck ner halvvägs för att växla till inspelningsläge. 3 Q-knapp Växlar till fotograferingsläge. 4 Strömbrytare Tryck för att slå på och av kameran. (s.47) 5 mc-knapp Tryck på knappen så sparas bilden också i RAW-format när filformatet för senast tagna bild är JPEG och dess data fortfarande finns i buffertminnet. (s.61) 6 d/i-knapp (grön/radera) Radera bilder eller ändra inställningar, t.ex. återställa värdena. (s.62), (s.146) 7 4-knapp Bekräftar inställningen du valde i menyn eller på uppselningsbilden. 8 Fyrvägsknapp (2345) Används för att flytta markören eller ändra alternativ på menyer och uppspelningsskärm. Tryck på fyrvägsknappen (3) för att ta fram uppspelningspaletten. (s.154) 9 3-knapp Tar fram [Q Uppspelning 1]- menyn (s.155). 0 M button Ändrar visningen på skärmen. (s.25) 21 1 Innan kameran tas i bruk Knappbeteckningar I bruksanvisningen betecknas fyrvägsknappens funktioner enligt följande.

23 PENTAX Q_SWE.book Page 22 Thursday, September 1, :49 AM 22 Skärmvisning Beroende på kamerastatus visas olika symboler på skärmen. 1 Ljusstyrkan och färgen på skärmen kan ställas in. (s.196) Innan kameran tas i bruk Inspelningsläge Vid fotografering visas aktuella fotograferingsinställningar på skärmen. Du kan ändra skärmvisningen med M-knappen. M Anpassad bild Ljus M M 1/ 2000 F [ 37] [ 37] Standardvisning Kontrollpanel Skärmen avstängd

24 PENTAX Q_SWE.book Page 23 Thursday, September 1, :49 AM Standardvisning (Indikeringarna visas här som exempel. Verkliga bilden kan se annorlunda ut.) EV 001/999 1/ 2000 F [ 37] Fotograferingsfunktion (s.70) 2 Blixtfunktion (s.57) 3 Frammatningsfunktion (s.64) 4 Vitbalans (s.126) 5 Anpassad bild (s.133) 6 Intervallfotografering (s.107)/ HDR-fotografering (s.132)/ Digitalfilter (s.137) 7 AE-mätning (s.87) 8 Skakdämpning vid filmning (s.99)/film-sr (s.112) 9 Batterinivå (s.39) 10 Vrida på skärpeinställningen i \-läge (s.96) 11 ND-filter (s.150) 1/ 2000 F [ 37] 12 Antal bilder vid multiexponering 13 Multiexponering (s.109) 14 AF-ruta (s.55) 15 Histogram (s.28) 16 Exponeringslås (s.85) 17 Slutartid (s.79) 18 Bländarvärde (s.79) 19 EV-stapel (s.82) 20 Känslighet (s.77) 21 Bildlagringskapacitet 22 Ansiktsigenkänningsram (när [Autofokusmetod] [Ansiktsigenkänning]) är vald (s.90) 1 Innan kameran tas i bruk * Indikering 14 visas i vitt vid direktvisning. När skärpan ställts in visas en grön kvadratisk ram istället. Den växlar till rött när skärpan inte är inställd. Den visas inte om [Fokuseringsmetod] \ är vald. * Indikering 22 kan visa upp till 12 ansiktsigenkänningsramar när [Autofokusmetod] [Ansiktsigenkänning] är vald. Huvudansiktsramen visas i gult och de övriga i vitt.

25 PENTAX Q_SWE.book Page 24 Thursday, September 1, :49 AM 24 Kontrollpanel Tryck på (M)-knappen i fotograferingsläge så visas kontrollpanelen och du kan göra ändringar. 1 Innan kameran tas i bruk A-läge Anpassad bild Ljus C-läge Anpassad bild Ljus [65535] [65535] Funktionsnamn 2 Inställning 3 Specialinställningar (s.133)/ H (s.72) 4 Digitalfilter (s.137) 5 HDR-tagning (s.132) 6 Högdagerkorrigering (s.130) 7 Skuggkompensation (s.131) 8 AE-mätning (s.87) 9 Fokuseringsmetod (s.89) 10 Autofokusmetod (s.90) 11 ND-filter (s.150) 12 Skakdämpning vid filmning (s.99)/film-sr (s.112) 13 Bredd-höjdförhållande (s.123) 14 Filformat (s.123) 15 Antal pixlar JPEG (s.124)/antal pixlar film (s.111) 16 JPEG Kvalitet (s.125) 17 Ljud (s.111) 18 Datum och klockslag (s.50) 19 Bildlagringskapacitet Det går inte att markera inställningar som inte kan ändras med aktuella kamerainställningar. Standardbilden återkommer om du inte gör något på kontrollpanelen inom 30 sekunder. Kontrollpanelen för H-funktionen (motiv) visas när funktionsratten står på H. (s.74) Mera information om vad som visas på skärmen i fotograferingsläge finns i avsnittet Ange visningsmetod vid fotografering (s.194).

26 PENTAX Q_SWE.book Page 25 Thursday, September 1, :49 AM Uppspelning 25 Kameran växlar typen av information som visas när du trycker på M-knappen under uppspelning. Standardvisning Histogramvisning Visning av utförlig information Ingen informationsvisning Tagna bilder, filformat och användningsguider visas. Tagen bild och histogram (ljusstyrka/rgb) visas. Kan inte användas vid filmuppspelning. (s.26) Detaljerad information om hur och när bilden tagits visas. (s.27) Endast den tagna bilden visas. 1 Innan kameran tas i bruk M / 2000 F / 2000 F Standardvisning M 1/ 2000 F / 2000 F Histogramvisning M M / 2000 F ±0 ±0 1/ 2000 G1A1 F ±0 G1A1 50mm ±0 05/05/ :30 AM ±0 50mm ±0 05/05/ :30 AM ±0 Ingen informationsvisning Visning av utförlig information Informationen som visas först under uppspelning är samma som för sista uppspelningen föregående pass. Om [Uppspelningsinfo] är avstängd P (av) för [Minne] (s.198) på [A Inspelning 3]-menyn så visas alltid standardbilden först när kameran sätts på.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Bruksanvisning för avancerade funktioner

Bruksanvisning för avancerade funktioner Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LZ40 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. VQT5G27 F0214MR0

Läs mer

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX Instruktionshäfte Svenska INTRODUKTION INTRODUKTION Läs noga detta instruktionshäfte för att få ut mesta möjliga av din nya digitala kamera från CASIO, och förvara

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer