PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, :49 AM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM"

Transkript

1 PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, :49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe eftersom den är ett värdefullt verktyg som underlättar förståelsen av kamerans alla möjligheter. Passande objektiv Objektiv med Q-fattning kan användas på kameran. Upphovsrätt Bilder som tagits med PENTAX Q och som är avsedda för annat än personligt bruk, får ej användas utan tillstånd, enligt vad som anges i lagen om upphovsrätt. Det finns tillfällen när rätten till bilder tagna för personligt bruk är begränsad; demonstrationer, föreställningar och utställda föremål. Bilder som tagits med avsikt att erhålla upphovsrätt kan heller inte användas för annat än vad som anges i lagen om upphovsrätt. Om varumärken PENTAX och smc PENTAX är HOYA CORPORATIONS varumärken. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Windows Vista är endera ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh, Mac OS och QuickTime är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Produkten innehåller DNG-teknik licensierad av Adobe Systems Incorporated. DNG-logotypen är endera ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och/eller andra länder. Alla övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. TM och -märkningen används inte överallt i bruksanvisningen. Denna produkt understödjer PRINT Image Matching III. Digitala stillbildskameror, skrivare och programvara med PRINT Image Matching hjälper fotografer att producera bilder som på ett mer exakt sätt uppfyller deras intentioner. En del funktioner är ej tillgängliga för skrivare som ej är kompatibla med PRINT Image Matching III. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Med ensamrätt. PRINT Image Matching är ett varumäke som tillhör Seiko Epson Corporation. Logotypen för PRINT Image Matching är ett varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation.

2 PENTAX Q_SWE.book Page 1 Thursday, September 1, :49 AM Till användaren av kameran Använd inte kameran i närheten av apparater som genererar stark elektromagnetisk strålning eller kraftiga magnetfält. Kraftiga statiska urladdningar och magnetfält som genereras av exempelvis radiosändare kan störa skärmen, skada data som finns lagrade på minneskortet och påverka kretsarna inuti kameran och störa dess funktion. Enheten med flytande kristaller som används i skärmen är tillverkad med extremt hög noggrannhet. Även om nivån för fungerande andel pixlar är högre än 99,99 %, bör du vara medveten om att 0,01 % av pixlarna inte tänds eller tänds när de inte ska. Detta har dock ingen effekt på den inspelade bilden. Illustrationer och bilderna på skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från de verkliga som visas på kameran. I bruksanvisningen refererar den allmänna termen dator (er) både till Windows- och Macintosh-datorer. I bruksanvisningen används beteckningen batteri(er) för alla typer av batterier som sitter i kameran och tillbehören. 1 Säkerhet Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler. Varning Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till svåra personskador. Försiktighet Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till smärre eller måttliga person- eller materialskador. Om kameran Varning Ta inte isär och ändra inte på kameran. Det finns högspänning inuti kameran och risk för elstötar. Vidrör aldrig någonting inuti kameran om den tappats eller skadats så att invändiga komponenter frilagts. Det finns risk för elstötar. Rikta inte kameran mot solen och andra starka ljuskällor när du fotograferar och lägg inte kameran i direkt solljus med objektivlocket avtaget. Kameran kan gå sönder eller orsaka brand. Titta inte genom objektivet när det är riktat mot solen. Du kan bli blind eller få nedsatt syn. Avbryt omedelbart fotograferingen om något onormalt uppstår vid användningen, t.ex. rök eller konstig lukt. Ta ut batteriet eller koppla bort nätadaptern och kontakta närmaste PENTAX servicecenter. Fortsatt fotografering kan orsaka brand eller elstötar. Håll inte fingret över blixten när den avfyras. Du kan bränna dig.

3 PENTAX Q_SWE.book Page 2 Thursday, September 1, :49 AM 2 Täck inte över blixten med tyg när den avfyras. Det kan missfärgas. Vissa delar av kameran blir varma under användning och var försiktig eftersom det finns risk för brännskador om dessa delar vidrörs under längre tid. Se upp för glassplitter om skärmen skadas. Var försiktig så att inte flytande kristall kommer på huden, i ögonen eller du får vätskan i munnen. Beroende på din fysik och kondition kan användning av kameran orsaka klåda, utslag eller blåsor. Sluta använda kameran och sök omedelbart läkare om du upptäcker något onormalt. Batteriladdaren och nätadaptern Varning Använd endast den laddare och nätadapter som är avsedd för produkten och anslut den till specificerad effekt och spänning. Användning av annan laddare eller adapter som inte är speciellt avsedd för produkten eller anslutning av den speciella laddaren eller adaptern till ospecificerad effekt eller spänning kan orsaka brand, stötar eller kamerahaveri. Spänningen ska vara V. Ta inte isär och modifiera inte apparaten. Det kan leda till brand och elektriska stötar. Sluta genast använda apparaten och vänd er till en PENTAX-verkstad om det börjar ryka eller lukta konstigt eller om den uppför sig onormalt. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Vänd er till en PENTAX-verkstad om det skulle råka komma in vatten i apparaten. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Dra ur nätsladden och avbryt användningen av apparaten vid åska som annars kan orsaka skador på apparaten, brand eller elektriska stötar. Torka av nätkontakten om den blivit dammig. Damm kan orsaka brand. Minska riskerna genom att bara använda CSA/UL-godkänd nätsladd, typen är Type SPT-2 eller kraftigare, minst 1,5 kvmm ledningsarea, ena änden med pågjuten hankontakt (enligt NEMA-specifikation) och den andra med en pågjuten honkontakt (enligt en specifik IEC-typ för icke-industriellt bruk) eller motsvarande. Försiktighet Ställ inte och tappa inte tunga föremål på nätsladden som kan skadas. Vänd dig till närmaste PENTAX-verkstad om sladden skadats. Vidrör inte och kortslut inte kontakterna på nätsladden när den är ansluten till elnätet. Sätt inte i nätkontakten med våta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Tappa inte produkten och slå inte på den. Den kan gå sönder. Ladda inte andra batterier än laddbara litium-jonbatterier D-LI68. Om du försöker att ladda andra batterityper kan batteriladdaren överhettas eller går sönder. Laddbara litium-jonbatterier Varning Gnid inte ögonen om batterivätska kommit i dem. Spola ögonen med rent vatten och sök omedelbart läkare.

4 PENTAX Q_SWE.book Page 3 Thursday, September 1, :49 AM Försiktighet Använd endast specificerade batterier med denna kamera. Andra batterier kan orsaka brand eller explosion. Plocka inte isär batterierna. Om du plockar isär batterierna kan det leda till explosion eller läckage. Ta omedelbart ur batteriet ur kameran om det blir varmt eller börjar ryka. Var försiktig så att du inte bränner dig. Se till att inte ståltrådar, hårnålar och andra metallföremål kommer i kontakt med + och polerna på batteriet. Kortslut inte batteriet och släng det inte i elden. Det kan explodera eller börja brinna. Tvätta området noga med vatten om batterivätska kommit på hud eller kläder. Huden kan irriteras. Försiktighetsåtgärder vid användning av batteri D-LI68: ANVÄND ENDAST SPECIFICERAD LADDARE. - BRÄNN INTE. - TA INTE ISÄR. - KORTSLUT INTE. - UTSÄTT INTE FÖR HÖG TEMP. (60 C / 140 F) 3 Förvara alltid kamera och tillbehör utom räckhåll från småbarn Varning Lägg inte kameran och medföljande tillbehör inom räckhåll för småbarn. 1. Om produkten tappas eller används felaktigt kan den orsaka allvarliga personskador. 2. Lindas remmen runt halsen kan den orsaka kvävning. 3. Förvara mindre delar, bland annat SD-minneskort och batteri utom räckhåll för barn så att det inte råkar sväljas av misstag. Sök omedelbart läkare om tillbehöret svalts. Att tänka på Innan kameran tas i bruk Ta med informationen om den världsomfattande serviceorganisationen som följer med apparaten. Den är bra att ha om du råkar ut för problem utomlands. Kontrollera att kameran fortfarande fungerar om du inte använt den på länge. Speciellt bör du göra detta innan du ska ta viktiga bilder (t.ex. på bröllop och under resor). Inspelade data kan inte garanteras om inspelning, uppspelning och överföring av data till dator inte är möjlig på grund av fel på kameran eller inspelningsmediet (SD-minneskortet), m.m.

5 PENTAX Q_SWE.book Page 4 Thursday, September 1, :49 AM 4 Batteriet och laddaren Förvaras batteriet fulladdat kan det tappa prestanda. Undvik förvaring i höga temperaturer. Om batteriet lämnas kvar i kameran och den inte används under en längre tid djupurladdas det och livslängden förkortas. Laddning dagen före eller samma dag rekommenderas. Nätsladden som följer med kameran är endast avsedd för batteriladdare D-BC68P. Använd den inte tillsammans med andra apparater. Försiktighetsåtgärder när du bär och använder kameran Utsätt inte kameran för höga temperaturer och hög fuktighet. Lämna den inte i fordon där temperaturen kan bli mycket hög. Utsätt inte kameran för kraftiga vibrationer, stötar och tryck. Skydda kameran mot vibrationer från motorcyklar, bilar och båtar med t.ex. en kudde. Kameran kan användas i temperaturer mellan 0 C och 40 C. Skärmar med flytande kristall mörknar vid höga temperaturer men återgår till det normala när temperaturen sjunker. Skärmen reagerar långsammare vid låga temperaturer. Det är en egenskap hos flytande kristaller och inte något fel. Plötsliga temperaturförändringar orsakar kondensation inuti och utanpå kameran. Lägg kameran i en väska eller plastpåse och ta ut den när temperaturskillnaden mellan kameran och omgivningen minskats. Undvik kontakt med skräp, lera, sand, damm, vatten, giftiga gaser och salt, som gör att kameran kan gå sönder. Torka av regn och vattendroppar. Tryck inte för hårt på skärmen. Den kan gå sönder eller fungera felaktigt. Dra inte åt stativskruven för hårt när du använder stativ. Göra ren kameran Tvätta inte produkten med organiska lösningsmedel, t.ex. thinner, sprit eller bensin innehållande alkohol. Använd blåsbälg eller borsta bort damm från objektiv och sökare. Blås aldrig med tryckluft då objektivet kan skadas. Vänd dig till närmaste PENTAX-verkstad för att få CMOS-sensorn professionellt rengjord. (En avgift tas ut för rengöringen.) Förvara kameran Förvara inte kameran tillsammans med konserveringsmedel och kemikalier. Förvaring i hög temperatur och hög fuktighet kan göra att det växer mögel på kameran. Ta ut kameran ur fodralet och förvara den på torr och välventilerad plats. Undvik att använda eller förvara kameran där det finns statisk elektricitet eller elektriska störfält. Undvik att förvara kameran i direkt solljus och på ställen där det kan utsättas för snabba temperaturförändringar eller kondens. Regelbundna kontroller rekommenderas varje eller vartannat år så att prestanda upprätthålls.

6 PENTAX Q_SWE.book Page 5 Thursday, September 1, :49 AM Övriga försiktighetsåtgärder 5 SD-minneskortet är försett med skrivskydd. Om du ställer spärren på LOCK går det inte att skriva in nya data på kortet, lagrade data kan inte raderas och kortet kan inte formateras i kameran Skrivskydd eller datorn. SD-minneskortet kan vara varmt omedelbart efter fotografering. Ta inte ur och stäng inte av strömmen medan data skrivs eller läses från SD-minneskortet. Du kan förlora data och kortet kan skadas. Böj inte SD-minneskortet och utsätt det inte för slag. Skydda det från vatten och förvara det svalt. Ta inte ut SD-minneskortet under formatering. Det kan skadas och bli oanvändbart. Data på SD minneskortet kan raderas under följande betingelser. Vi tar inget ansvar för data som raderats om 1. SD-minneskortet misskötts av användaren. 2. SD-minneskortet utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar. 3. SD-minneskortet inte använts under en längre tid. 4. SD-minneskortet tas ur eller batteriet tas ur medan data spelas in eller läses. Används inte SD-minneskortet under en längre tid kan data på kortet bli oläsbara. Säkerhetskopiera regelbundet viktiga data till en dator. Formatera nya SD-minneskort. Formatera även SD-minneskort som används med andra kameror. Tänk på att radering av data eller formatering av SD-minneskortet inte tar bort data helt. Raderade filer kan i vissa fall återskapas med hjälp av programvaror som finns att köpa i handeln. Se till att data på kortet är helt raderade eller förstör kortet om du gör dig av med det eller ger bort det och det innehåller personlig eller känslig information. Du ansvarar själv för data som finns på ditt SD-minneskort. Produktregistrering Fyll i produktregistreringen, den finns på CD-ROM-skivan som medföljer kameran och på PENTAX webbplats, så kan vi ge dig bättre service i framtiden. Mera information finns på s.216. Tack för din medverkan.

7 PENTAX Q_SWE.book Page 6 Thursday, September 1, :49 AM 6 Notera

8 PENTAX Q_SWE.book Page 7 Thursday, September 1, :49 AM Innehåll 7 Säkerhet... 1 Att tänka på... 3 Innehåll... 7 Bruksanvisningen Innan kameran tas i bruk 15 Kontroll av innehållet i kartongen Namn på delarna och deras funktion Fotograferingsfunktioner Uppspelningsläge Skärmvisning Ändra funktionsinställningar Använda direktknapparna På kontrollpanelen Använda menyer Förberedelser 35 Fastsättning av rem Insättning av batteri Ladda batteriet Sätta i/ta ur batteriet Batterinivåindikator Ungefärlig bildlagringskapacitet och uppspelningstid (med fulladdat batteri) Användning av nätadapter (extra tillbehör) Sätta i och ta ur SD-minneskort Sätta på objektiv På- och avstängning av kameran Startinställningar Ställa in språk Ställa in Datum och klockslag... 50

9 PENTAX Q_SWE.book Page 8 Thursday, September 1, :49 AM 8 Grundfunktioner 53 Grundläggande fotografering Låta kameran välja optimala inställningar Använda zoomobjektiv Inbyggda blixten Ställa in blixtfunktion Fotografering med blixt Granska bilder Spela upp bilder Radera enstaka bilder Fotograferingsfunktioner 63 Ställa in fotograferingsfunktioner Inställningar med knapparna Alternativ på inspelningsmenyn Alternativ på filmmenyn Alternativ på menyn Specialinställningar Välja lämplig Fotograferingsfunktion för motiv Programautomatikfunktioner Motivprogram Oskärpekontroll Exponeringsfunktioner Inställning av exponering Ställa in känslighet Ändra av exponeringsfunktion Ställa in exponeringen Låsa exponeringen före fotografering (Exponeringslås) Val av mätmetod Minska bruset i bilden (Brusreducering) Skärpeinställning Ange fokuseringsmetod Välja autofokusmetod Ställa in skärpan med d/i-knappen Låsa fokus (Fokuslås) Manuell skärpeinställning (manuell fokusering) Kontrollera skärpedjupet (Förhandsgranskning) Koppla förhandsgranskningen till gröna knappen Visa förhandsgranskningen... 98

10 PENTAX Q_SWE.book Page 9 Thursday, September 1, :49 AM Använda skakdämpning för att minska skakningsoskärpan Använda skakdämpning för att minska skakningsoskärpan Fotografera med självutlösare Fotografering med fjärrkontroll (Tillbehör) Seriebildstagning Seriebildstagning Intervalltagning Multiexponering Spela in film Ändra inställningarna för filmning Spela in film Spela upp filmer Redigera filmer Fotograferingsinställningar Ange filformat Ställa in filformatet Bredd-höjdförhållande JPEG-upplösning Inställning av JPEG-kvalitet Färgrymd Inställning av vitbalans Manuell justering av vitbalansen Finjustering av vitbalansen Justera ljusstyrkan Högdagerkorrigering Skuggkompensation HDR-tagning Ställa in bildton Inställningar för anpassad bild Använda Digitalfilter Koppla ofta använda funktioner till snabbväljaren Ställa in smarta effekten Spara kamerainställningarna Ställa in funktionerna för gröna knappen och e-ratten Ställa in gröna knappens funktion Ställa in e-rattens funktion i e-läge Ställa in gröna knappens funktion i a-läge Ställa in objektivfunktioner Ställa in ND-filteret Korrigera objektivdistorsion

11 PENTAX Q_SWE.book Page 10 Thursday, September 1, :49 AM 10 Uppspelningsfunktioner 153 Använda uppspelningsfunktionerna Alternativ på uppspelningspaletten Alternativpå uppspelningsmenyn Visningsmetod vid uppspelning Förstora bilder Visa flera bilder Flerbildsvisning Bildvisning per mapp Visa bilder efter fotograferingsdatum (Kalendervisning) Jämföra bilder Sätta samman flera bilder (Kontaktkarta) Spela upp bilder i en följd Inställningar för bildspel Starta bildspelet Visa roterade bilder Radera flera bilder Radera markerade bilder Radera mappar Radera alla bilder Ansluta kameran till en videoapparat Koppla in kameran till en videoingång eller HDMI-ingång Välja video-/hdmi-format Redigera bilder 173 Ändra storlek på bilden Ändra upplösning och kvalitetsnivå (Ändra storlek) Klippa ut en del av bilden (Beskära) Bearbeta bilder Bearbetar bilden med digitalfilter Ta bort oönskade röda ögon-effekten Framkalla RAW-bilder Redigera en RAW-bild Redigera flera RAW-bilder

12 PENTAX Q_SWE.book Page 11 Thursday, September 1, :49 AM Ändra tilläggsinställningar Använda inställningsmenyn Alternativ på Inställningsmenyn Kamerainställningar Ställa in ljudsignal, aktuellt datum, klockslag och språk Ställa in skärmen och menyvisning Välja fotograferingsinställningar att Spara i kameran (Minne) Återställa menyerna Kontrollera kameraversionen Inställningar för filhantering Formatering av SD-minneskort Låsa bilder mot radering (Lås) Ändra regel för mappnamn Ange filnummerinställning Skapa nya mappar Ange DPOF-inställningar Ansluta till dator 209 Bearbeta tagna bilder i dator Spara bilder i datorn Ange USB-anslutningsfunktion Hopkoppling av kamera och dator Medföljande program Installera programvara Bilden för SILKYPIX Developer Studio Använda blixt 217 Använda den inbyggda blixten Blixtkaraktäristik för varje exponeringsfunktion Synk till långa slutartider Synk med andraridån Avstånd och bländare vid användning av den inbyggda blixten Objektiv som kan användas tillsammans med den inbyggda blixten Fristående blixt (extra tillbehör) Funktionen P-TTL Koppla in en fristående blixt med en förlängningssladd

13 PENTAX Q_SWE.book Page 12 Thursday, September 1, :49 AM 12 Tillägg 225 Standardinställningar Kamerafunktioner med olika objektivkombinationer Rengöra CMOS-sensorn Avlägsna damm genom att skaka på CMOS-sensorn Extra Tillbehör Felmeddelanden Felsökning Viktiga data Register GARANTI

14 PENTAX Q_SWE.book Page 13 Thursday, September 1, :49 AM Bruksanvisningen Bruksanvisningen innehåller följande kapitel. 1 Innan kameran tas i bruk Beskriver tillbehören och de olika delarnas beteckningar och funktion. 2 Förberedelser I kapitlet beskrivs vad du måste göra när kameran köpts och innan man börjar fotografera. 3 Grundfunktioner Här förklaras procedurerna för tagning och uppspelning av stillbilder. 4 Fotograferingsfunktioner I kapitlet beskrivs hur man ställer in kamerans fotograferingsfunktioner. 5 Fotograferingsinställningar Här beskrivs hur du ändrar inställningar, t.ex. för filformatet. 6 Uppspelningsfunktioner Här förklaras procedurerna för uppspelning, och radering av bilder. 7 Redigera bilder Beskriver hur man bearbetar bilder och framkallar bilder som tagits med RAW-format. 8 Ändra tilläggsinställningar Beskriver de allmänna kamerainställningarna och filhanteringsinställningar, inställningar för skärmen och hur mappar namnges. 9 Ansluta till dator Beskriver hur man kopplar kameran till en dator och här finns också installationsanvisningar och en översikt till medlevererad programvara. 10 Använda blixt Beskriver hur man använder den inbyggda blixten och fristående blixtar. 11 Tillägg Här förklaras felsökning, extra tillbehör som säljs separat och ytterligare funktioner

15 PENTAX Q_SWE.book Page 14 Thursday, September 1, :49 AM 14 De symboler som används i denna bruksanvisning förklaras nedan. 1 Anger sidnumret där relaterad funktion förklaras. Anger praktisk information. Anger försiktighetsåtgärder som ska vidtas när man använder kameran.

16 PENTAX Q_SWE.book Page 15 Thursday, September 1, :49 AM 1 Innan kameran tas i bruk Kontrollera kartongens innehåll och delarnas namn före användning. Kontroll av innehållet i kartongen...16 Namn på delarna och deras funktion...17 Ändra funktionsinställningar...30

17 PENTAX Q_SWE.book Page 16 Thursday, September 1, :49 AM 16 Kontroll av innehållet i kartongen 1 Nedanstående tillbehör medföljer kameran. Kontrollera att alla tillbehör finns med. Innan kameran tas i bruk Lock för tillbehörssko FK (monterat på kameran) Kamerahuslock (monterat på kameran) USB-kabel I-USB7 Rem O-ST115 Laddbart litium-jonbatteri D-LI68 Batteriladdare D-BC68P Nätsladd Programvara (CD-ROM) S-SW115 Bruksanvisning (denna handbok) Snabbguide Information om extra tillbehör finns på s.234.

18 PENTAX Q_SWE.book Page 17 Thursday, September 1, :49 AM Namn på delarna och deras funktion 17 Högtalare Fokushjälpbelysning/ Självutlösarlampa Remfäste Fjärrkontrollmottagare Kortlock Mikrofons Indikering för objektivfattning (röd punkt) Inbyggd blixt Objektivinformatio nskontakter CMOS-sensor 1 Innan kameran tas i bruk Tillbehörssko Fjärrkontrollmottagare F Remfäste Kortåtkomstlampa Batterilock Skärm HDMI-kontakt (typ D) Kontaktlock Kontaktlock Stativfäste PC/videokontakt

19 PENTAX Q_SWE.book Page 18 Thursday, September 1, :49 AM 18 Fotograferingsfunktioner Här kan du studera delarna och hur de fungerar vid fotografering. 1 Innan kameran tas i bruk Fabriksinställningarna för delarna förklaras här men vissa delar har flera funktioner och fungerar olika beroende på vald inställning a b c d

20 PENTAX Q_SWE.book Page 19 Thursday, September 1, :49 AM 1 E-ratt Ställer in slutartid, bländare, känslighet och EVkompensationsvärden. (s.79) Du kan ändra menyn när menybilden visas. (s.32) Du kan ändra inställningarna när kontrollpanelen visas. (s.32) 2 Funktionsratt Ändrar fotograferingsfunktion. (s.70) 3 Avtryckaren Tryck för att ta bilder. (s.55) 4 Snabbväljaren Du kan spara önskade fotograferingsinställningar och enkelt plocka fram dem senare. (s.139) 5 Objektivspärr Tryck för att frigöra objektivet. (s.46) 6 Q-knapp Växlar till uppspelningsläge. (s.61) 7 Blixtuppfällningsknapp Dra för att fälla upp blixten. (s.59) 8 Strömbrytare Tryck för att slå på och av kameran. (s.47) 9 mc-knapp Tryck och ställ in exponeringskompensation och bländarvärde. (s.79, s.81) 0 d/i-knapp (Grön/radera) Det går att koppla funktioner till den här knappen. (s.146) a 4-knapp Tryck på knappen för att bekräfta markerat alternativ på kontrollpanelen eller menyn. b Fyrvägsknapp (2345) Tar fram menyn känslighet/ vitbalans/blixtfunktion/ frammatningsfunktion. (s.64) Flytta markören och ändra alternativ på kontrollpanelen och menyer. c d 3-knapp Tar fram [A Inspelning 1]- menyn (s.65). Tryck på knappen när menyn visas för att återgå till föregående bild. (s.32) M-knapp Ändrar visningen på skärmen. (s.22) 19 1 Innan kameran tas i bruk

21 PENTAX Q_SWE.book Page 20 Thursday, September 1, :49 AM 20 Uppspelningsläge Här kan du studera delarna och hur de fungerar vid uppspelning. 1 Innan kameran tas i bruk

22 PENTAX Q_SWE.book Page 21 Thursday, September 1, :49 AM 1 E-ratt Använd ratten för att förstora bilder (s.157) eller för att visa flera bilder i taget (s.158). 2 Avtryckaren Tryck ner halvvägs för att växla till inspelningsläge. 3 Q-knapp Växlar till fotograferingsläge. 4 Strömbrytare Tryck för att slå på och av kameran. (s.47) 5 mc-knapp Tryck på knappen så sparas bilden också i RAW-format när filformatet för senast tagna bild är JPEG och dess data fortfarande finns i buffertminnet. (s.61) 6 d/i-knapp (grön/radera) Radera bilder eller ändra inställningar, t.ex. återställa värdena. (s.62), (s.146) 7 4-knapp Bekräftar inställningen du valde i menyn eller på uppselningsbilden. 8 Fyrvägsknapp (2345) Används för att flytta markören eller ändra alternativ på menyer och uppspelningsskärm. Tryck på fyrvägsknappen (3) för att ta fram uppspelningspaletten. (s.154) 9 3-knapp Tar fram [Q Uppspelning 1]- menyn (s.155). 0 M button Ändrar visningen på skärmen. (s.25) 21 1 Innan kameran tas i bruk Knappbeteckningar I bruksanvisningen betecknas fyrvägsknappens funktioner enligt följande.

23 PENTAX Q_SWE.book Page 22 Thursday, September 1, :49 AM 22 Skärmvisning Beroende på kamerastatus visas olika symboler på skärmen. 1 Ljusstyrkan och färgen på skärmen kan ställas in. (s.196) Innan kameran tas i bruk Inspelningsläge Vid fotografering visas aktuella fotograferingsinställningar på skärmen. Du kan ändra skärmvisningen med M-knappen. M Anpassad bild Ljus M M 1/ 2000 F [ 37] [ 37] Standardvisning Kontrollpanel Skärmen avstängd

24 PENTAX Q_SWE.book Page 23 Thursday, September 1, :49 AM Standardvisning (Indikeringarna visas här som exempel. Verkliga bilden kan se annorlunda ut.) EV 001/999 1/ 2000 F [ 37] Fotograferingsfunktion (s.70) 2 Blixtfunktion (s.57) 3 Frammatningsfunktion (s.64) 4 Vitbalans (s.126) 5 Anpassad bild (s.133) 6 Intervallfotografering (s.107)/ HDR-fotografering (s.132)/ Digitalfilter (s.137) 7 AE-mätning (s.87) 8 Skakdämpning vid filmning (s.99)/film-sr (s.112) 9 Batterinivå (s.39) 10 Vrida på skärpeinställningen i \-läge (s.96) 11 ND-filter (s.150) 1/ 2000 F [ 37] 12 Antal bilder vid multiexponering 13 Multiexponering (s.109) 14 AF-ruta (s.55) 15 Histogram (s.28) 16 Exponeringslås (s.85) 17 Slutartid (s.79) 18 Bländarvärde (s.79) 19 EV-stapel (s.82) 20 Känslighet (s.77) 21 Bildlagringskapacitet 22 Ansiktsigenkänningsram (när [Autofokusmetod] [Ansiktsigenkänning]) är vald (s.90) 1 Innan kameran tas i bruk * Indikering 14 visas i vitt vid direktvisning. När skärpan ställts in visas en grön kvadratisk ram istället. Den växlar till rött när skärpan inte är inställd. Den visas inte om [Fokuseringsmetod] \ är vald. * Indikering 22 kan visa upp till 12 ansiktsigenkänningsramar när [Autofokusmetod] [Ansiktsigenkänning] är vald. Huvudansiktsramen visas i gult och de övriga i vitt.

25 PENTAX Q_SWE.book Page 24 Thursday, September 1, :49 AM 24 Kontrollpanel Tryck på (M)-knappen i fotograferingsläge så visas kontrollpanelen och du kan göra ändringar. 1 Innan kameran tas i bruk A-läge Anpassad bild Ljus C-läge Anpassad bild Ljus [65535] [65535] Funktionsnamn 2 Inställning 3 Specialinställningar (s.133)/ H (s.72) 4 Digitalfilter (s.137) 5 HDR-tagning (s.132) 6 Högdagerkorrigering (s.130) 7 Skuggkompensation (s.131) 8 AE-mätning (s.87) 9 Fokuseringsmetod (s.89) 10 Autofokusmetod (s.90) 11 ND-filter (s.150) 12 Skakdämpning vid filmning (s.99)/film-sr (s.112) 13 Bredd-höjdförhållande (s.123) 14 Filformat (s.123) 15 Antal pixlar JPEG (s.124)/antal pixlar film (s.111) 16 JPEG Kvalitet (s.125) 17 Ljud (s.111) 18 Datum och klockslag (s.50) 19 Bildlagringskapacitet Det går inte att markera inställningar som inte kan ändras med aktuella kamerainställningar. Standardbilden återkommer om du inte gör något på kontrollpanelen inom 30 sekunder. Kontrollpanelen för H-funktionen (motiv) visas när funktionsratten står på H. (s.74) Mera information om vad som visas på skärmen i fotograferingsläge finns i avsnittet Ange visningsmetod vid fotografering (s.194).

26 PENTAX Q_SWE.book Page 25 Thursday, September 1, :49 AM Uppspelning 25 Kameran växlar typen av information som visas när du trycker på M-knappen under uppspelning. Standardvisning Histogramvisning Visning av utförlig information Ingen informationsvisning Tagna bilder, filformat och användningsguider visas. Tagen bild och histogram (ljusstyrka/rgb) visas. Kan inte användas vid filmuppspelning. (s.26) Detaljerad information om hur och när bilden tagits visas. (s.27) Endast den tagna bilden visas. 1 Innan kameran tas i bruk M / 2000 F / 2000 F Standardvisning M 1/ 2000 F / 2000 F Histogramvisning M M / 2000 F ±0 ±0 1/ 2000 G1A1 F ±0 G1A1 50mm ±0 05/05/ :30 AM ±0 50mm ±0 05/05/ :30 AM ±0 Ingen informationsvisning Visning av utförlig information Informationen som visas först under uppspelning är samma som för sista uppspelningen föregående pass. Om [Uppspelningsinfo] är avstängd P (av) för [Minne] (s.198) på [A Inspelning 3]-menyn så visas alltid standardbilden först när kameran sätts på.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-10 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda den i många aktiviteter utomhus. Vatten-/dammtäthet: Vattentäthet på JIS-nivå

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM

X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Digital systemkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX A digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX MX-1. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM

OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Optio WG-1 GPS / Optio WG-1 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda

Läs mer

Digital systemkamera K-50. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera K-50. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera K-50 Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX K-50 digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan

Läs mer

Inledning 1. Förberedelser. Fotografering. Uppspelning. Bruksanvisning. Inställningar. Tillägg. Digitalkamera

Inledning 1. Förberedelser. Fotografering. Uppspelning. Bruksanvisning. Inställningar. Tillägg. Digitalkamera Inledning 1 Digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser Fotografering Uppspelning Inställningar Tillägg 2 3 4 5 6 Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Kontroll

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb456.book Page 0 Friday, February 1, 2008 12:32 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM

e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. QSG_P80.book Page 0 Wednesday, August 12, 2009 5:08 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Vi rekommenderar att du studerar snabbguiden innan du börjar använda kameran så att du får en känsla

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM

e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM Tack för att du valde PENTAX e digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3 är vattentät, dammtät och stöttålig, se nedan, vilket gör att du kan ta med den på en mängd olika utomhusaktiviteter. Vattentät/dammtät:

Läs mer

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Optio W80 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda den i många aktiviteter

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Bruksanvisningen gäller för Optio WG-1 GPS och Optio WG-1. Bilderna i bruksanvisningen visar Optio WG-1 GPS.

Bruksanvisningen gäller för Optio WG-1 GPS och Optio WG-1. Bilderna i bruksanvisningen visar Optio WG-1 GPS. e_kb521_swe.book Page 0 Friday, March 11, 2011 4:43 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SLR Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digital systemkamera för mellanformat. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera för mellanformat. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera för mellanformat Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX 645Z mellanformat digital systemkamera.

Läs mer

e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM

e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM Tack för att ni valt PENTAX s digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Förberedelser 1 Digitalkamera RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Bruksanvisning Vanliga funktioner Fotografering Titta på och radera bilder 2 3 4 Redigera och skriva ut 5 Inställningar 6 Ansluta till en dator 7

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Startguide. Digitalkamera

Startguide. Digitalkamera Digitalkamera Startguide Tack för att du köpt en PENTAX Q-S1 digitalkamera. Startguiden innehåller information om hur du förbereder PENTAX Q-S1 för fotografering och dess grundfunktioner. Studera startguiden

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat 9311542 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-11 uppfyller villkoren

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Serienumret finns på kamerans undersida.

Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Varumärken. FÖRSIKTIGHET Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till smärre eller måttliga person- eller materialskador.

Varumärken. FÖRSIKTIGHET Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till smärre eller måttliga person- eller materialskador. GPS Unit_swe.book Page 0 Thursday, June 9, 2011 4:31 PM Varumärken PENTAX är ett HOYA CORPORATION varumärke. Bilder och terminologi I några av bilderna i bruksanvisningen används PENTAX som exempel och

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Digital systemkamera PC Connect

Digital systemkamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 9:38 AM Digital systemkamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 9:38 AM Tack för att du köpt en PENTAX Q digitalkamera. Utförlig

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus SIXTOMAT F2 Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus Svensk Bruksanvisning Gossen Sixtomat F2 är en exponeringsmätare med digital display som med stor noggrannhet mäter blixtljus samt befintligt

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. PENTAX Corporation 2-36-9,Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 17-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/) PENTAX Europe GmbH (European Headquarters) Julius-Vosseler-Strasse, 10, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com)

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Börja... 4 2. Lär känna

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer