Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda."

Transkript

1 Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

2 Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner. Spara bruksanvisningen eftersom den kan hjälpa dig att förstå vad din kamera faktiskt kan åstadkomma. Upphovsrätt Bilder som har tagits med denna digitalkamera och som är avsedda för annat än personligt bruk, får ej användas utan tillstånd enligt vad som anges i lagen om upphovsrätt. Det finns tillfällen när rätten till bilder tagna för personligt bruk är begränsad; demonstrationer, föreställningar och utställda föremål. Bilder som tagits med avsikt att erhålla upphovsrätt kan heller inte användas för annat än vad som anges i lagen om upphovsrätt. Regarding trademarks SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Macintosh, Mac OS, OS X och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och/eller andra länder. Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Intel, Intel Core och Pentium är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. AMD, AMD Athlon och ATI Radeon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA och GeForce är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och/eller andra länder. Android och Chrome är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och som används under licens. Denna produkt understödjer PRINT Image Matching III. Digitala stillbildskameror, skrivare och programvara med PRINT Image Matching hjälper fotografer att producera bilder som på ett mer exakt sätt uppfyller deras intentioner. Vissa funktioner finns inte tillgängliga på skrivare som inte är kompatibla med PRINT Image Matching III. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Med ensamrätt. PRINT Image Matching är ett varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation. Logotypen för PRINT Image Matching är ett varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation. Den här produkten har beviljats licens enligt avtalet för AVC patentportfölj för konsumenters personliga användning, eller annan typ av användning som de inte får ersättning för, för att (i) koda video i överensstämmelse med AVC-standarden ( AVC-video ) och/eller (ii) avkoda AVC-video som har kodats av konsumenter som ägnar sig åt en personlig aktivitet och/eller som har erhållits från en videoleverantör med licens att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens ges för, eller ska inbegripa, annan användning. Ytterligare information kan fås från MPEG LA, LLC. Se

3 Övriga varumärken tillhör respektive företag. Till användaren av kameran Du ska inte använda eller förvara denna kamera i närheten av utrustning som skapar stark elektromagnetisk strålning eller magnetfält. Stark statisk elektricitet och magnetfält som skapas av utrustning såsom radiosändare kan störa bildskärmen, skada lagrade data eller påverka kamerans interna kretsar och orsaka felfunktioner i kameran. Enheten med flytande kristaller som används i LCD-panelen är tillverkad med extremt hög noggrannhet. Även om nivån för fungerande andel pixlar är högre än 99,99 %, bör du vara medveten om att 0,01 % av pixlarna inte tänds eller tänds när de inte ska. Detta har dock ingen effekt på den inspelade bilden. Illustrationer och skärmbilder i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende. SD-, SDHC- och SDXC-minneskort kallas i bruksanvisningen för SD-minneskort. I den här bruksanvisningen används termen»dator«för både Windows- och Macintosh-datorer. I den här bruksanvisningen avser termen»batteri«alla typer av batterier som används för denna kamera och dess tillbehör. Säkerhet Vi har varit noggranna med kamerans säkerhet. När du använder den här kameran ber vi dig särskilt uppmärksamma punkter märkta med nedanstående symboler. Varning Försiktighet Symbolen anger att det kan leda till allvarliga personskador om du inte följer anvisningarna. Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till mindre eller måttliga person- eller materialskador. 1

4 Om kameran Varning Försök inte att demontera eller modifiera kameran. Inuti kameran finns högspänningsledningar och det finns risk för att du kan få en elektrisk stöt om kameran demonteras. Om kameran t.ex. faller i golvet och innehållet exponeras så ska du inte under några omständigheter vidröra exponerade delar, eftersom det finns risk för att du kan få en elektrisk stöt. Det är också farligt att linda remmen runt halsen. Se till att småbarn inte har remmen om halsen. Avbryt omedelbart fotograferingen om något onormalt uppstår vid användningen, t.ex. rök eller konstig lukt. Ta ut batteriet eller koppla bort nätadaptern och kontakta närmaste servicecenter. Fortsatt användning kan leda till brand eller elektriska stötar. Försiktighet Ta inte på blixten när den avfyras då det finns risk för brännskador. Avfyra inte blixten om den är i kontakt med kläder då de kan missfärgas. Vissa delar av kameran blir varma vid användning, så var försiktig eftersom det finns risk för att du bränner dig om du håller i en sådan del under en längre tid. Se upp för glassplitter om skärmen skadas. Var försiktig så att inte flytande kristall kommer på huden, i ögonen eller du får vätskan i munnen. Beroende på din fysik och kondition kan användning av kameran orsaka klåda, utslag eller blåsor. Sluta använda kameran och sök omedelbart läkare om du upptäcker något onormalt. 2

5 Om nät- och AC-adaptern Varning Använd endast den nätadapter eller AC-adapter som är avsedd för kameran och anslut dem till angiven effekt och spänning. Användning av någon annan nät- eller AC-adapter som inte är särskilt avsedd för kameran eller anslutning av nät- eller AC-adaptern till ospecificerad effekt eller spänning kan leda till brand, elstötar och kamerahaveri. Spänningen ska vara V AC. Ta inte isär och modifiera inte apparaten. Det kan leda till brand och elektriska stötar. Sluta genast att använda apparaten och vänd dig till närmaste verkstad om kameran börjar ryka eller lukta konstigt eller om den inte fungerar normalt. Fortsatt användning kan leda till brand eller elektriska stötar. Vänd dig till närmaste verkstad om det skulle råka komma in vatten i kameran. Fortsatt användning kan leda till brand eller elektriska stötar. Om det blixtrar eller åskar när nät- eller AC-adaptern används ska du dra ut nätkontakten och inte använda den. Fortsatt användning kan skada produkten och leda till brand eller elektriska stötar. Torka av nätkontakten om den har blivit dammig. Ansamlat damm kan leda till brand. Försiktighet Ställ inga tunga föremål på USB-kabeln eller nätsladden och undvik att tappa något på dem eller böja dem kraftigt. Om du gör detta kan sladden skadas. Vänd dig till närmaste verkstad om sladden skulle skadas. Vidrör inte och kortslut inte kontakten på USB-kabeln eller nätsladden när de är anslutna till elnätet. Hantera inte nätkontakten med våta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Utsätt inte produkten för hårda stötar och tappa den inte på ett hårt underlag. Detta kan leda till att den inte fungerar. Ladda inte andra batterier än det laddningsbara D-LI92-litium-jonbatteriet med nätadaptern. Det kan leda till att nätadaptern överhettas, exploderar eller går sönder. Minska riskerna genom att bara använda CSA/UL-godkänd nätsladd, typen är Type SPT-2 eller kraftigare, minst 1,5 kvmm ledningsarea, ena änden med pågjuten hankontakt (enligt NEMA-specifikation) och den andra med en pågjuten honkontakt (enligt en specifik IEC-typ för icke-industriellt bruk) eller motsvarande. 3

6 Batteriet Varning Se till att barn inte kommer åt batteriet. De kan få elstötar om de stoppar det i munnen. Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen kan det leda till att synen går förlorad. Spola ögonen med rent vatten och sök omedelbart läkare. Gnugga inte ögonen. Försiktighet Använd endast specificerade batterier med denna kamera. Andra batterier kan orsaka brand eller explosion. Plocka inte isär batterierna. Om du plockar isär batterierna kan det leda till explosion eller läckage. Ta omedelbart ur batteriet ur kameran om det blir varmt eller börjar ryka. Var försiktig så att du inte bränner dig. Se till att inte ståltrådar, hårnålar och andra metallföremål kommer i kontakt med + och polerna på batteriet. Kortslut inte batteriet och släng det inte i elden. Det kan explodera eller börja brinna. Om batterivätska kommer i kontakt med hud eller kläder kan det leda till hudirritation. Tvätta sådana områden noga med vatten. Försiktighetsåtgärder vid användning av D-LI92-batteri: BATTERIET KAN EXPLODERA ELLER BÖRJA BRINNA OM DET ANVÄNDS FEL. - TA INTE ISÄR BATTERIET OCH KASTA DET INTE I ELDEN. - LADDA ENDAST BATTERIET PÅ ANGIVET SÄTT. - HETTA INTE UPP BATTERIET ÖVER 60 C OCH KORTSLUT DET INTE. - KROSSA INTE BATTERIET OCH BYGG INTE OM DET. Förvara kameran och dess tillbehör utom räckhåll för småbarn Varning Se till att barn inte kommer åt kameran och dess tillbehör. 1. Om produkten faller eller oväntade rörelser förekommer kan det leda till personskador. 2. Om remmen lindas runt halsen kan det leda till kvävning. 3. Små tillbehör såsom batteri och SD-minneskort kan sväljas. Kontakta omedelbart sjukvårdsrådgivningen om ett tillbehör har svalts. 4

7 Att tänka på Innan kameran tas i bruk Kontrollera att kameran fortfarande fungerar om du inte använt den på länge. Speciellt bör du göra detta innan du ska ta viktiga bilder (t.ex. på bröllop och under resor). Inspelningens innehåll kan inte garanteras om inspelning, uppspelning och överföring av data till dator inte är möjligt på grund av fel på kameran eller inspelningsmediet (SD-minneskortet) osv. Objektivet på kameran kan inte bytas. Objektivet kan inte tas loss. Om batteriet och nätadaptern För att hålla batteriet i bästa skick ska du undvika att förvara det helt laddat eller vid höga temperaturer. Om batteriet lämnas kvar i kameran och den inte används under en längre tid överladdas det och livslängden förkortas. Laddning dagen före eller samma dag rekommenderas. AC-resenätadaptern D-PL135 är endast utformad för bruk med nätadaptern D-PA135. Använd den inte tillsammans med andra apparater. Försiktighetsåtgärder när du bär och använder kameran Undvik varma och fuktiga platser. Var extra försiktig med fordon som kan bli mycket varma inuti. Säkerställ att kameran inte utsätts för kraftiga vibrationer, stötar eller tryck eftersom det kan leda till skador, fel eller sämre vattentät förmåga. Lägg kameran på en kudde som skydd om den utsätts för vibrationer på motorcykel, i bil, ombord på båt eller liknande. Lämna in kameran till närmaste servicecenter för kontroll om den utsatts för kraftiga vibrationer, stötar eller tryck. Temperaturintervallet som kameran kan användas i är -10 C till 40 C. Skärmen mörknar vid höga temperaturer, men återgår till det normala när temperaturen sjunker. Skärmens svarshastighet blir lägre i låg temperatur. Det är en egenskap hos flytande kristaller och inte något fel. Om kameran utsätts för snabba temperaturförändringar kan kondens bildas på kamerans in- och utsida. Lägg därför kameran i en väska eller plastpåse och ta ut den först när temperaturskillnaderna har utjämnats. Undvik kontakt med skräp, lera, sand, damm, vatten, giftiga gaser och salt. Dessa kan få kameran att gå sönder. Torka av kameran om den utsatts för regn eller vattenskvätt. Tryck inte för hårt på skärmen. Den kan gå sönder eller fungera felaktigt. 5

8 Sätt dig inte ner med kameran i bakfickan då kamerahuset och LCD-skärmen kan skadas. Var försiktig när du använder ett kamerastativ så att du inte skruvar åt skruven i kamerans stativhylsa för hårt. Göra ren kameran Rengör inte kameran med organiska lösningsmedel, t.ex. thinner, alkohol eller bensin. Använd en objektivpensel för att ta bort damm på objektivet. Blås aldrig med tryckluft då objektivet kan skadas. Förvara kameran Förvara inte kameran i utrymmen där insektsmedel och kemikalier hanteras. Ta ut kameran ur väskan och förvara den på en plats med god ventilation så att det inte växer mögel på den under förvaring. Undvik att använda eller förvara kameran där det finns statisk elektricitet eller elektriska störfält. Undvik att använda eller förvara kameran i direkt solljus eller på platser där den kan utsättas för snabba temperaturförändringar eller kondens. Regelbundna kontroller rekommenderas varje eller vartannat år så att prestanda upprätthålls. 6

9 Övriga försiktighetsåtgärder SD-minneskortet är försett med skrivskydd. Om du ställer spärren i det låsta läget går det inte att skriva in nya data på kortet, lagrade data kan inte raderas och kortet kan inte Skrivskydd formateras i kameran eller datorn. r visas på displayen om kortet är skrivskyddat. Man ska vara försiktig om SD minneskortet tas ur omedelbart efter att man använt kameran eftersom kortet kan vara varmt. Låt batteri-/kortluckan vara stängd och ta inte ut SD-minneskortet och stäng inte av kameran medan data spelas upp eller sparas på kortet eller då kameran är ansluten till en dator med USB-kabeln. Om du gör det kan data gå förlorade och kortet skadas. Böj inte SD minneskortet och utsätt det inte för slag. Låt det inte bli vått och lagra det inte där det är varmt. Ta inte ur SD-minneskortet under formateringen då det kan skadas och bli oanvändbart. Data på SD-minneskortet kan raderas under följande betingelser. Vi tar inget ansvar för data som raderats (1) om SD-minneskortet misskötts av användaren. (2) om SD-minneskortet utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störfält. (3) om SD-minneskortet inte använts under en längre tid. (4) när SD-minneskortet matas ut eller om batterierna tas ut när kortet används. Används det inte under en längre tid kan data på kortet bli oläsbara. Säkerhetskopiera regelbundet viktiga data till en dator. Formatera oanvända SD-minneskort och kort som använts i en annan kamera. Se»Formatera minnet«(s.148). Om du använder ett långsamt SD-minneskort kan inspelning av filmscener avbrytas även om det finns plats på kortet. Fotografering och uppspelning kan också ta lång tid. Observera att originaldata inte raderas fullständigt när du raderar data, eller när du formaterar SD-minneskort eller det inbyggda minnet. Det kan gå att återställa raderade filer med kommersiellt tillgänglig programvara. Det är användarens ansvar att se till att privat information förblir privat. 7

10 Om den vattentäta, dammtäta och stöttåliga konstruktionen Kameran har en vatten-/dammtät konstruktion som uppfyller JISvattentäthetsgrad 8 och JIS-dammtäthetsgrad 6 (motsvarar IP68). Kameran klarar vårt fallprov (1.5 m höjd på en 5 cm tjock plywoodskiva), vilket uppfyller MIL-standard 810F, metod stötskyddstest. Kameran uppfyller vårt test av vattentät, dammtät och stöttålig funktion, men detta garanterar inte att det inte blir några problem eller skador. Vattentät funktion kan inte garanteras om kameran utsätts för stötar, t.ex. tappas eller utsätts för slag. Försiktighetsåtgärder innan du använder kameran i vattnet Kontrollera följande innan du går i vattnet: Kontrollera att det inte finns några sprickor eller repor på batteri-/kortluckans gummipackning. Packningens kontaktyta Vattentät packning Packningens kontaktyta Vattentät packning 8 Kontrollera att det inte finns några främmande föremål (damm, sand, hår, ludd eller vätska) på gummipackningen eller den yta packningen ligger an mot innan du stänger batteri-/kortluckan och kontaktsluckan. Torka bort eventuella främmande föremål med en ren luddfri duk. Stäng batteri-/kortluckan och kontaktsluckan så att de låses med ett klick. I annat fall kan vatten tränga in och skada kameran.

11 Var försiktig i närheten av vatten Undvik att öppna batteri-/kortluckan och kontaktsluckor när du är i närheten av vatten eller med våta händer. Undvik sådana platser där kameran kan bli våt eller smutsig när du ska byta batteri eller SD-minneskort. Kontrollera att kameran och dina händer är helt torra. Kameran sjunker om du tappar den i vattnet, så fäst remmen i kameran och linda remmen runt handleden när du använder kameran i eller i närheten av vatten. Objektets framsida skyddas av glas för att förbättra kamerans vattentäta funktion. Glaset ska alltid hållas rent, eftersom smuts eller vatten på glaset påverkar bildkvaliteten. Försiktighetsåtgärder när du använder kameran i vattnet Använd inte kameran djupare än 12 meter under vattnet. Använd inte kameran under vatten i mer än 120 minuter i följd. Öppna inte batteri-/kortluckan och kontaktsluckor under vattnet. Använd inte kameran i varmt vatten eller i en varm källa. Utsätt inte kameran för kraftig påverkan, t.ex. genom att dyka ned i vattnet med den. Om du gör det kan det påverka kamerans vattentäta funktion eller göra så att luckan öppnas. Lämna inte kameran i sanden på stranden, eftersom det kan leda till att kameran överhettas eller att högtalaren eller mikrofonen täpps igen av sand. Undvik att utsätta kameran för kraftiga vibrationer, stötar eller tryck eftersom det kan leda till sämre vattentät förmåga. Om kameran utsätts för kraftiga vibrationer, stötar eller tryck ska du låta närmaste servicecenter kontrollera den. Undvik att få solskydd eller sololja på kameran eftersom ytan kan missfärgas. Tvätta genast bort olja som kommer på kameran med varmt vatten. Plötsliga och extrema temperaturförändringar kan leda till att kondens bildas inuti och utanpå kameran. Lägg därför kameran i en väska eller ett fodral för att minska temperaturskillnaden. 9

12 Försiktighetsåtgärder efter att du har använt kameran i vattnet Öppna inte batteri-/kortluckan och kontaktsluckor om kameran är våt. Torka bort allt vatten med en ren luddfri duk. Luckornas insida kan bli blöt om de öppnas. Torka bort allt vatten på luckan. Om du torkar kameran och det finns sand eller damm på den kan kamerans yta repas. Kontrollera att batteri-/kortluckan och kontaktsluckor är ordentligt stängda innan du tvättar kameran i kranvatten. Torka kameran med en mjuk duk efter rengöring. Torka bort smuts och sand från den vattentäta packningen och kontaktytan. Kamerans vattentäta funktion kan försämras om packningen sitter löst eller om det finns sprickor eller bucklor på packningen eller kontaktytan. Kontakta närmaste servicecenter vid sådana skador. Om kameran blir mycket smutsig eller om den har använts i havet säkerställer du att den är avstängd och att batteri-/kortluckan och kontaktsluckor är ordentligt stängda innan du sköljer den under rinnande kranvatten eller lägger den i en skål rent vatten under en kort stund (2 3 minuter). Undvik rengöringsmedel som tvålvatten, milda rengöringsmedel eller alkohol eftersom de kan äventyra kamerans vattentäta funktion. Du rekommenderas att byta den vattentäta packningen varje år för att bibehålla kamerans vattentäta funktion. Kontakta närmaste servicecenter för att byta packningen. (En avgift tas ut.) Kamerans tillbehör är inte vattentäta. 10

13 Innehåll Säkerhet... 1 Att tänka på... 5 Om den vattentäta, dammtäta och stöttåliga konstruktionen... 8 Försiktighetsåtgärder innan du använder kameran i vattnet... 8 Försiktighetsåtgärder när du använder kameran i vattnet... 9 Försiktighetsåtgärder efter att du har använt kameran i vattnet Innehåll Bruksanvisningen Förberedelser 18 Kontroll av innehållet i förpackningen Namn på delar Kamerans delar Skärmindikationer Skärmen i A-läge Skärmen i Q-läge Hjälpmeny Histogram Sätta fast remmen Sätta fast remmen Batteri Sätta i batteriet Ladda batteriet Använda nätdapter Sätta i och ta ur ett SD-minneskort Sätta på och stänga av kameran Starta kameran i uppspelningsläge Startinställningar Ställa in språk Ställa in datum och klockslag Vanliga funktioner 44 Använda knapparna A-läge Q-läge Växla mellan A- och Q-läge Ställa in kamerafunktioner Använda menyerna Menylista

14 Fotografering 54 Fotografering av stillbilder Fotografering Använda zoom Ställa in fotograferingsläge Använda ansiktsigenkänningsfunktionen Fotografering med grundfunktionen (Grönt läge) Fotografera ditt sällskapsdjur (Sällskapsdjurprogram) Fotografera med digitalmikroskopfunktionen Ta bilder med tidsmellanrum (Intervalltagning) Fotografera med självutlösare Ta en serie bilder (Seriebildstagning/Snabb seriebild) Fotografera med en fjärrkontroll (tillbehör) Fotografera med automatisk exponeringskompensation (Auto Alt.Exp) Ställa in fotograferingsfunktioner Använda alternativ på menyn Inspelning Välja blixtfunktion Välja fokusfunktion Ställa in bildtonen Välja antal pixlar Välja kvalitetsnivå för stillbilder Ställa in vitbalansen Ställa in exponeringsmätningen Inställning av känslighet Ställa in Autojust. av ISO Ställa in exponeringen (exponeringskompensation) Korrigera ljusstyrkan (D-områdesinställning) Ställa in Digital skärpa Slå av/på ansiktsigenkänningsfunktionen Ställa in blinkdetektering Ställa in direktgranskning Ställa in den gröna knappen Ställa in skärpan (Konturskärpa) Ställa in Färgmättnad/Toning Ställa in kontrast (Kontrast) Ställa in datuminfällningsfunktionen Ställa in bearbetning med IQ-förbättring Ställa in makroljus Undervattensfotografering Undervattensfotografering (läge Under vatten/undervattensfilmning)

15 Spela in film Spela in film Spela in en film snabbt med filmknappen Ställa in antal pixlar och bildhastighet för filmer Ställa in funktionen Movie SR (antiskakfunktion vid filmning) Dämpa vindljud under filminspelning (Vinddämpning) Kombinera bilder som tagits med ett inställt intervall till en film (Intervallfilmning) Använda funktionen Höghastighetsfilm Spara inställningarna (Minne) Titta på och radera bilder 109 Spela upp bilder Spela upp stillbilder Spela upp film Flerbildsvisning Använda uppspelningsfunktionerna Bildspel Rotera bilder Zoomuppspelning Radera bilder Radera enstaka bilder Radera valda bilder Radera alla bilder Skydda bilder från radering (Bildskydd) Ansluta kameran till en video Ansluta kameran till ett HDMI-uttag

16 Redigera och skriva ut 127 Redigera bilder Ändra storlek på bilden (Storleksändra) Beskära bilder Bearbeta bilder så att ansikten ser mindre ut Använda Digitalfilter Använda HDR-filter Använda gnuggbildfiltret Skapa ett collage Korrigera röda-ögon Överlagra en ram på stillbilder Redigera filmer Kopiera bilder Inställningar 147 Kamerainställningar Använda alternativen på Inställning-menyn Formatera minnet Ändra ljudinställningar Ändra datum och klockslag Ställa in alarmet Ställa in världstid Ställa in menyns textstorlek Ändra språk Ändra namngivningssystem för mappar Ändra namngivningssystem för filer Välja HDMI-utformat Visa kommunikationsinformation för Wi-Fi-läget Inställning av skärmens ljusstyrka Sparläge Använda funktionen Auto Avstängning Ställa in funktionen Snabbzoom Ställa in Hjälpmeny Utföra pixelmappning Ändra Uppstartsbild Återställning till standardinställningar (Återställning) Ställa in en startgenväg Visa klockan Tända makroljuset

17 Ansluta till en dator 168 Ansluta till en dator Ställa in USB anslutning Ansluta kameran och en dator Koppla loss kameran från datorn Systemkrav Ansluta en smartphone eller annan kommunikationsenhet (Wi-Fi-läge) 172 Ansluta en smartphone eller annan kommunikationsenhet (Wi-Fi-läge) Ansluta kameran till en kommunikationsenhet Använda Remote Photography Visa bilder på en kommunikationsenhet Sända datum- och tidsinformation till kameran Kontrollera information om det trådlösa nätverket och ändra språk Tillägg 178 Funktioner som kan användas i olika fotograferingslägen Meddelanden Felsökning Standardinställningar Tidszonstäder Viktiga data Garanti Index

18 I bruksanvisningen visas sättet som du använder fyrvägsknappen på, i bilderna nedan visas några exempel. 2 2eller 2 4 eller eller 5 3 3eller 3 Vad symbolerna, som används i bruksanvisningen, betyder förklaras nedan. 1 Anger sidnumret där relaterad funktion förklaras. Anger information som är bra att känna till. Anger försiktighetsåtgärder som ska vidtas när man använder kameran. 16

19 Bruksanvisningen Bruksanvisningen innehåller följande kapitel. 1 Förberedelser I kapitlet beskrivs vad som måste göras efter att kameran köpts innan man börjar fotografera. Studera och följ anvisningarna. 2 Vanliga funktioner I kapitlet beskrivs vanliga funktioner, exempelvis hur knapparna fungerar och hur man använder menyerna. Ytterligare information finns i efterföljande kapitel. 3 Fotografering I kapitlet beskrivs olika sätt att ta bilder och hur man ställer in relevanta funktioner. 4 Titta på och radera bilder I kapitlet beskrivs hur man spelar upp stillbilder och filmer i kameran eller på en TV och hur man raderar dem från kameran. 5 Redigera och skriva ut I kapitlet beskrivs olika sätt att skriva ut stillbilder och redigera dem i kameran. 6 Inställningar I kapitlet beskrivs hur man ställer in kamerans funktioner. 7 Ansluta till en dator I kapitlet beskrivs hur man kopplar kameran till en dator och här finns också installationsanvisningar och en översikt till medlevererad programvara. 8 Ansluta en smartphone eller annan kommunikationsenhet (Wi-Fi-läge) Det här kapitlet innehåller en allmän översikt och beskriver hur du ansluter till en kommunikationsenhet, till exempel en smartphone eller surfplatta, via ett trådlöst nätverk. 9 Tillägg I kapitlet beskrivs en del felsökningstips och annan användbar information

20 Kontroll av innehållet i förpackningen 1Förberedelser 1 Förberedelser Kamera RICOH WG-30W Rem O-ST104 (*1) USB-kabel I-USB157 (*1) Laddbart litium-jonbatteri D-LI92 (*1) Nätadapter D-PA135/ AC resenätadapter D-PL135 (*2) Makrostativ O-MS1 Startguide Om den vattentäta konstruktionen *1 Tillgänglig som valfritt tillbehör. *2 AC-resenätadaptern sätts i nätadaptern. 18

21 Namn på delar Framsida Strömknapp/strömlampa (grön) Objektiv Avtryckare Blixt Högtalare Mikrofon Fjärrkontrollmottagare 1 Förberedelser Självutlösarlampa/ AF Hjälpljus Makroljus Baksida Kontaktslucka Display Fjärrkontrollmottagare Kontaktluckans spärr Stativfäste Batteri-/ kortluckans spärr Batteri-/kortlucka USB-uttag HDMI-uttag Batterispärr 19

22 Kamerans delar 1 Förberedelser Strömknapp 3-knapp Avtryckare W/T/f/y-knapp Q-knapp Fyrvägsknapp 4/W-knapp Filmknapp Grön/i knapp Knappfunktionerna beskrivs i avsnittet Använda knapparna (s.44 46). Makrostativ Medföljande makrostativ (O-MS1) minskar skakningsoskärpa vid -läge (Digitalmikroskop) (s.65). Sätt i två hakar i skårorna ovanför och under makroljuset. Håll inte på hakarna när du monterar och tar bort makrostativet. * Kameran kan eventuellt inte ställa in skärpan om du använder makrostativet och motivet har ojämna ytor. 20

23 Skärmindikationer Skärmen i A-läge Informationen som visas växlas i följande ordning varje gång du trycker på 4-knappen:»Normal visning«,»histogram + info«,»rutnätsvisning«,»ingen info«och»lcd av«. Alla knappar på kameran fungerar som vanligt även när skärmen är avstängd. Tryck som vanligt på avtryckaren när du vill ta bilder. Skärmen kan inte ändras i vissa fotograferingslägen. 1 Förberedelser Normal visning OK Histogram + info M AWB ISO 200 OK LCD-skärm avstängd OK Rutnätsvisning OK Ingen info OK 21

24 1 Normal visning/histogram + info/rutnätsvisning vid stillbildsfotografering 1 till 17 och A1 visas när»normal visning«har valts. B1 till B6 visas i position 15 när»histogram + info«har valts. Endast A1 visas när»rutnätsvisning«eller»ingen info«har valts Förberedelser P DATE /250 F M AWB ISO B1 B2 B3 B4 A1 B5 B6 12/12/ / : Fotograferingsfunktion (s.60) 14 Symbolen Digitalzoom/ 2 Batterinivåindikator (s.33) intelligent zoom (s.57) 3 Symbolen Ansiktsigenkänning (s.88) 15 Datum och klockslag (s.42) 4 Inställning av datuminfällning (s.95) 16 Tidszonsinställning (s.153) 5 EV Kompensation (s.85) 17 D-områdesinställning (s.86) 6 Slutartid A1 Fokusram (s.54) 7 Bländare B1 Antal Pixlar (s.79) 8 Ikon för Digital skärpa (s.87) B2 Kvalitetsnivå (s.80) 9 Minnesstatus (s.37) B3 Vitbalans (s.81) 10 Återstående bildlagringskapacitet B4 Ljusmätning (s.83) 11 Blixtfunktion (s.73) B5 Histogram (s.27) 12 Exponeringssätt (s.67 s.71) B6 Känslighet (s.84) 13 Fokusfunktion (s.74) 22

25 * 6 och 7 visas endast när avtryckaren trycks ner halvvägs. * Vid 8 visas M när Digital skärpa är inställt på O (På) i menyn [A Inspelning]. f visas när avtryckaren trycks ner till hälften om Digital skärpa är inställt på P (Av) och det finns risk för skakningsoskärpa. * Vid 13 visas q när fokusfunktion = är vald och Automakro har aktiverats (s.74). * 15 visas i två sekunder efter att kameran slagits på. * 17 ändras beroende på hur [D-områdesinst.] är inställt på menyn [A Inspelning]. Ingen symbol visas på skärmen när både [Högdagerkorrig.] och [Skuggkompensat.] är inställda på [Av]. * När fotograferingsläget är b (Autoinställningar) och avtryckaren är halvvägs nedtryckt visas det automatiskt valda fotograferingsläget i A1 även om du har valt»ingen info«. * Om det finns överexponerade högdagrar i bilden blinkar de i rött på skärmen och om det finns underexponerade skuggor blinkar de i gult. * Vissa funktioner visas eventuellt inte beroende på vald fotograferingsfunktion. 1 Förberedelser 23

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Förberedelser 1 Digitalkamera RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Bruksanvisning Vanliga funktioner Fotografering Titta på och radera bilder 2 3 4 Redigera och skriva ut 5 Inställningar 6 Ansluta till en dator 7

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3 är vattentät, dammtät och stöttålig, se nedan, vilket gör att du kan ta med den på en mängd olika utomhusaktiviteter. Vattentät/dammtät:

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb456.book Page 0 Friday, February 1, 2008 12:32 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM

X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Bruksanvisningen gäller för Optio WG-1 GPS och Optio WG-1. Bilderna i bruksanvisningen visar Optio WG-1 GPS.

Bruksanvisningen gäller för Optio WG-1 GPS och Optio WG-1. Bilderna i bruksanvisningen visar Optio WG-1 GPS. e_kb521_swe.book Page 0 Friday, March 11, 2011 4:43 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-10 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda den i många aktiviteter utomhus. Vatten-/dammtäthet: Vattentäthet på JIS-nivå

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX MX-1. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM

OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Optio WG-1 GPS / Optio WG-1 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda

Läs mer

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Optio W80 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda den i många aktiviteter

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. QSG_P80.book Page 0 Wednesday, August 12, 2009 5:08 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Vi rekommenderar att du studerar snabbguiden innan du börjar använda kameran så att du får en känsla

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Digital systemkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX A digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Digital systemkamera K-50. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera K-50. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera K-50 Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX K-50 digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM

e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM

e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM Tack för att du valde PENTAX e digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Digital systemkamera för mellanformat. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera för mellanformat. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera för mellanformat Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX 645Z mellanformat digital systemkamera.

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. PENTAX Corporation 2-36-9,Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 17-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/) PENTAX Europe GmbH (European Headquarters) Julius-Vosseler-Strasse, 10, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com)

Läs mer

Inledning 1. Förberedelser. Fotografering. Uppspelning. Bruksanvisning. Inställningar. Tillägg. Digitalkamera

Inledning 1. Förberedelser. Fotografering. Uppspelning. Bruksanvisning. Inställningar. Tillägg. Digitalkamera Inledning 1 Digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser Fotografering Uppspelning Inställningar Tillägg 2 3 4 5 6 Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Kontroll

Läs mer

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SLR Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM

e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM Tack för att ni valt PENTAX s digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt RICOH WG-M1. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni

Läs mer