Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera."

Transkript

1 SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3 är vattentät, dammtät och stöttålig, se nedan, vilket gör att du kan ta med den på en mängd olika utomhusaktiviteter. Vattentät/dammtät: Vattentät enligt JIS-nivå 8 och dammtät enligt JIS-nivå 6 (IP68) Stöttålig: Klarar PENTAX fallprov (2,0 m höjd ner på en 5 cm tjock plywoodskiva) och uppfyller därmed MIL-standard 810F metod stötskyddstest. * Vattentäthet garanteras inte om kameran utsätts för stötar, t.ex. om den tappas eller utsätts för slag. * Ingen garanti lämnas för att kameran fungerar felfritt och klarar sig oskadd under alla förhållanden. 0

2 Till användaren av kameran Använd inte och förvara inte kameran i närheten av apparater som genererar stark elektromagnetisk strålning eller kraftiga magnetfält. Kraftiga statiska urladdningar och magnetfält som genereras av bland annat radiosändare kan störa displayen, skada lagrade data eller påverka kretsarna inuti kameran och göra att kameran inte fungerar på rätt sätt. Enheten med flytande kristaller som används i displayen är tillverkad med extremt hög noggrannhet. Även om nivån för fungerande andel pixlar är högre än 99,99 %, bör du vara medveten om att 0,01 % av pixlarna inte tänds eller tänds när de inte ska. Detta har dock ingen effekt på den inspelade bilden. Illustrationer och displaybilder i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende. SD-, SDHC- och SDXC-minneskort kallas i bruksanvisningen för SD-minneskort. I den här bruksanvisningen används termen dator för både Windows- och Macintosh-datorer. I den här bruksanvisningen avser termen batteri alla typer av batterier som används för denna kamera och dess tillbehör.

3 Säkerhet Vi har varit noggranna med kamerans säkerhet. När du använder den här kameran ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler. Varning Försiktighet Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till allvarliga personskador. Symbolen anger att om du inte följer anvisningarna kan det leda till mindre eller måttliga person- eller materialskador. Om kameran Varning Försök inte att ta isär kameran och modifiera den inte. Det finns högspänning i kameran och det finns risk för elstötar om den tas isär. Vidrör under inga omständigheter kamerans invändiga delar om de frilagts på grund av att kameran t. ex. tappats, eftersom det finns risk för elstötar. Det är också farligt att linda remmen runt halsen. Se till att småbarn inte har remmen om halsen. Avbryt omedelbart fotograferingen om något onormalt uppstår vid användningen, t.ex. rök eller konstig lukt. Ta ut batteriet eller koppla bort nätadaptern och kontakta närmaste PENTAX servicecenter. Fortsatt användning kan leda till brand eller elektriska stötar. Försiktighet Ta inte på blixten när den avfyras då det finns risk för brännskador. Avfyra inte blixten om den är i kontakt med kläder då de kan missfärgas. Vissa delar av kameran blir varma under användning. Var försiktig eftersom det finns risk för brännskador om dessa delar vidrörs under längre tid. Se upp för glassplitter om displayen skadas. Var även försiktig så att du inte får flytande kristall på huden, i ögonen eller i munnen. 1

4 Beroende på din fysik och kondition kan användning av kameran orsaka klåda, utslag eller blåsor. Sluta använda kameran och sök omedelbart läkare om du upptäcker något onormalt. Om nätadaptern och AC-adaptern Varning Använd endast den nätadapter eller AC-adapter som är avsedd för kameran och anslut den till specificerad effekt och spänning. Användning av nätadapter eller AC-adapter som inte är särskilt avsedd för kameran eller anslutning av nätadaptern eller AC-adaptern till ospecificerad effekt eller spänning kan leda till brand, elstötar eller kamerahaveri. Spänningen ska vara V AC. Ta inte isär och modifiera inte apparaten. Det kan leda till brand och elektriska stötar. Sluta genast använda apparaten och vänd dig till en PENTAX-verkstad om apparaten börjar ryka eller lukta konstigt eller om den uppför sig onormalt. Fortsatt användning kan leda till brand eller elektriska stötar. Vänd er till en PENTAX-verkstad om det skulle råka komma in vatten i apparaten. Fortsatt användning kan leda till brand eller elektriska stötar. Om du ser blixtar eller hör åska när nätadaptern eller AC-adaptern används ska du dra ut kontakten och sluta använda den. Fortsatt användning kan skada produkten och leda till brand eller elektriska stötar. Torka av kontakten om den har blivit dammig. Ansamlat damm kan leda till brand. Försiktighet Du bör inte ställa eller tappa tunga föremål på nätsladden och USB-sladden, och inte heller kraftigt böja dem. Om du gör detta kan sladden skadas. Vänd dig till en PENTAX-verkstad om sladden skulle skadas. Vidrör inte och kortslut inte kontakterna på USB-sladden eller nätsladden när de är anslutna till elnätet. Hantera inte AC-kontakten med våta händer. Det kan leda till elektriska stötar. 2

5 Utsätt inte apparaten för hårda stötar och undvik att tappa den på hårda ytor. Den kan gå sönder. Ladda inte andra batterier än laddbara D-LI92-litiumjonbatterier med nätadaptern. Det kan orsaka överhettning, explosion eller fel på nätadaptern. Minska riskerna genom att bara använda CSA/UL-godkänd nätsladd, typen är Type SPT-2 eller kraftigare, minst 1,5 kvmm ledningsarea, ena änden med pågjuten hankontakt (enligt NEMA-specifikation) och den andra med en pågjuten honkontakt (enligt en specifik IEC-typ för icke-industriellt bruk) eller motsvarande. Batteriet Varning Se till att barn inte kommer åt batteriet. De kan få elstötar om de stoppar det i munnen. Du kan bli blind om du får batterivätska i ögonen. Spola ögonen med rent vatten och sök omedelbart läkare. Gnugga inte. Försiktighet Använd endast specificerade batterier med denna kamera. Andra batterier kan orsaka brand eller explosion. Plocka inte isär batterierna. Om du plockar isär batterierna kan det leda till explosion eller läckage. Ta omedelbart ur batteriet ur kameran om det blir varmt eller börjar ryka. Var försiktig så att du inte bränner dig. Se till att inte ståltrådar, hårnålar och andra metallföremål kommer i kontakt med + och polerna på batteriet. Kortslut inte batteriet och släng det inte i elden. Det kan explodera eller börja brinna. Om batterivätska kommer i kontakt med hud eller kläder kan det leda till hudirritation. Tvätta sådana områden noga med vatten. 3

6 Försiktighetsåtgärder vid användning av D-LI92-batteri: BATTERIET KAN EXPLODERA ELLER BÖRJA BRINNA OM DET ANVÄNDS FEL. - TA INTE ISÄR BATTERIET OCH KASTA DET INTE I ELDEN. - LADDA INTE BATTERIET UTOM PÅ ANGIVET SÄTT. - HETTA INTE UPP BATTERIET ÖVER 60 C OCH KORTSLUT DET INTE. - KROSSA INTE BATTERIET OCH BYGG INTE OM DET. Förvara kameran och dess tillbehör utom räckhåll för småbarn Varning Se till att kameran och dess tillbehör förvaras utom räckhåll för barn. 1. Om produkten faller eller oväntade rörelser förekommer kan det leda till skador. 2. Om remmen lindas runt halsen kan det leda till kvävning. 3. Små tillbehör som batteri och SD-minneskort kan sväljas. Kontakta omedelbart sjukvårdsrådgivningen om ett tillbehör har svalts. 4

7 Att tänka på Innan kameran tas i bruk När du är på resande fot bör du ta med dig den lista med internationella serviceställen som finns med i förpackningen. Den är bra att ha om du råkar ut för problem utomlands. Kontrollera att kameran fortfarande fungerar om du inte använt den på länge. Speciellt bör du göra detta innan du ska ta viktiga bilder (t.ex. på bröllop och under resor). Inspelningens innehåll kan inte garanteras om inspelning, uppspelning och överföring av data till dator inte är möjligt på grund av fel på kameran eller inspelningsmediet (SD-minneskortet) osv. Objektivet på kameran kan inte bytas. Objektivet kan inte tas loss. Om batteriet och nätadaptern För att hålla batteriet i bästa skick ska du undvika att förvara det helt laddat eller vid höga temperaturer. Om batteriet lämnas kvar i kameran och den inte används under en längre tid överladdas det och livslängden förkortas. Laddning dagen före eller samma dag rekommenderas. AC-resenätadaptern D-PL135 är utvecklad för att enbart användas tillsammans med nätadaptern D-PA135. Använd den inte tillsammans med andra apparater. Försiktighetsåtgärder när du bär och använder kameran Undvik varma och fuktiga platser. Var särskilt försiktig med fordon eftersom de kan bli mycket varma inuti. Utsätt inte kameran för kraftiga vibrationer, stötar och tryck då den kan skadas, sluta fungera eller börja läcka in vatten. Lägg kameran på en kudde som skydd om den utsätts för vibrationer på motorcykel, i bil, ombord på båt och liknande. Lämna in kameran till närmaste PENTAX-kundservicecenter för kontroll om den utsatts för vibrationer, stötar eller tryck. Kameran kan användas i temperaturer mellan 10 C och 40 C. 5

8 Displayen blir svart vid höga temperaturer men återgår till det normala när temperaturen sjunker. Displayen blir långsammare vid låga temperaturer. Det beror på egenskaperna hos de flytande kristallerna och är inte något fel. Kondens kan bildas på kamerans in- och utsida om den utsätts för snabba temperaturväxlingar. Lägg därför kameran i en väska eller plastpåse och ta ut den när temperaturen har stabiliserats. Undvik kontakt med skräp, lera, sand, damm, vatten, giftiga gaser och salt. Dessa kan få kameran att gå sönder. Torka av kameran om den utsatts för regn eller vattenskvätt. Tryck inte för hårt på displayen. Den kan gå sönder eller fungera felaktigt. Sätt dig inte ner med kameran i bakfickan då kamerahuset och displayen kan skadas. Dra inte åt stativskruven för hårt när du fotograferar med stativ. Göra ren kameran Rengör inte kameran med organiska lösningsmedel, t.ex. thinner, alkohol eller bensin. Använd en objektivpensel för att ta bort damm på objektivet. Blås aldrig med tryckluft då objektivet kan skadas. Förvara kameran Förvara inte kameran där det finns kemikalier och gifter. Ta ur den ur fodralet och förvara den på en välventilerad plats så att den inte möglar under förvaring. Undvik att använda eller förvara kameran där det finns statisk elektricitet eller elektriska störfält. Undvik att använda eller förvara kameran i direkt solljus eller på platser där den kan utsättas för snabba temperaturförändringar eller kondens. Regelbundna kontroller rekommenderas varje eller vartannat år så att prestanda upprätthålls. 6

9 Övriga försiktighetsåtgärder SD-minneskortet är försett med skrivskydd. Om du ställer spärren i det låsta läget går det inte att skriva in nya data på kortet, lagrade data kan inte raderas och kortet kan inte formateras Skrivskydd i kameran eller datorn. r visas på displayen om kortet är skrivskyddat. Man ska vara försiktig om SD minneskortet tas ur omedelbart efter att man använt kameran eftersom kortet kan vara varmt. Låt batteriluckan vara stängd och ta inte ut SD-minneskortet och stäng inte av kameran medan data spelas upp eller sparas på kortet eller då kameran är ansluten till en dator med USB-kabeln. Om du gör det kan data gå förlorade och kortet skadas. Böj inte SD minneskortet och utsätt det inte för slag. Låt det inte bli vått och lagra det inte där det är varmt. Ta inte ur SD-minneskortet under formateringen då det kan skadas och bli oanvändbart. Data på SD-minneskortet kan raderas under följande betingelser. Vi tar inget ansvar för data som raderats (1) om SD-minneskortet misskötts av användaren. (2) om SD-minneskortet utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störfält. (3) om SD-minneskortet inte använts under en längre tid. (4) när SD-minneskortet matas ut eller om batterierna tas ut när kortet används. Formatera oanvända SD-minneskort och kort som använts i en annan kamera. Om du använder ett långsamt SD-minneskort kan inspelning av filmscener avbrytas även om det finns plats på kortet. Fotografering och uppspelning kan också ta lång tid. 7

10 8 Observera att originaldata inte raderas fullständigt när du raderar data, eller när du formaterar SD-minneskort eller det inbyggda minnet. Det kan gå att återställa raderade filer med kommersiellt tillgänglig programvara. Det är användarens ansvar att se till att privat information förblir privat.

11 Kontroll av innehållet i kartongen Kontrollera att alla delar som listas nedan medföljer kameran. P Kamera (PENTAX WG-3 GPS/ PENTAX WG-3) P Rem med karbinhake (O-ST134/O-ST135) P Programvara (CD-ROM) S-SW135 P USB-kabel (I-USB7) P Laddbart litium-jonbatter (D-LI92) P Nätadapter D-PA135 (AC-resenätadapter D-PL135 medföljer) P Makrostativ (O-MS2) P Bruksanvisning P Snabbguide (den här guiden) P GPS-handledning (endast PENTAX WG-3 GPS) 9

12 Namn på delar och displaysymboler Framsida Avtryckare Strömknapp/strömlampa (grön) Självutlösarlampa/ fokushjälpbelysning Blixt Objektiv Minidisplay (endast PENTAX WG-3 GPS) Remfäste Baksida Display Lås över batterilucka Batterilock Makroljus (lysdioder) Mikrofoner Fjärrkontrollmottagare Frigöringsspärr Fjärrkontrollmottagare Stativfäste Högtalare USB-/AV-uttag HDMI-uttag Batterispärr I bilden till höger visas hur pilknapparna i snabbguiden ska tryckas in

13 Indikatorer på displayen Nedanstående indikatorer visas i stillbildsfotograferingsläge. Normaldisplay vid stillbildsfotograferingsläge Eye-Fi-kommunikationsstatus Fokusfunktion Exponeringssätt Blixtfunktion Fotograferingsfunktion Batterinivå Ansiktsigenkänn. Inställning av datuminfällning EV kompensation Slutartid Bländare Shake Reduction P DATE /250 F Digitalzoom/ intelligent zoom 04/04/' / 14:25 Elektronisk nivå Minnesstatus + Inbyggt minne (utan kort) a SD minneskort r Kortet är skrivskyddat Fokusram D-områdesinst. Världstidsinställning Återstående bildlagringskapacitet Ingen symbol Datum och klockslag Hemstad Utgångspunkt Batterinivåsymbol Du kan kontrollera batterinivån på Symbol på displayen (grön) (grön) (gul) (röd) [Batteri tomt] -symbolen som visas på displayen. Batteristatus Det finns tillräckligt med ström kvar. Batterierna börjar bli svaga. Batterierna börjar bli mycket svaga. Batterierna är slut. Kameran stängs av när meddelandet visats. 11

14 1 Förbereda kameran för användning Förbered kameran innan du börjar använda den. Sätta fast remmen med karbinhake Sätt fast den medföljande remmen med karbinhake på det sätt som visas på bilden. Sätta i batteri och SD-minneskort Sätt i batteriet och SD-minneskortet på det sätt som visas på bilden. Lås över batterilucka Frigöringsspärr SD minneskorts-uttag Batterilock Batteri Batterispärr SD minneskort * SD-minneskort säljs separat. Batteriutrymmets insida är inte vattentätt. Kontrollera att batterilocksluckan och frigöringsspärren är ordentligt låsta så att de inte plötsligt öppnas när kameran är under vatten, på stranden, i köket eller på andra platser där den utsätts för vatten och smuts. Öppna inte luckan på sådana platser. Undvik att ta ur batteriet eller kortet på platser där kameran kan utsättas för vatten och smuts och se till att kameran, kortet och dina händer är fullständigt torra. 12

15 2 Sätta på kameran Trycka på strömknappen Kameran slås på och är klar för fotografering. Tryck på strömknappen igen när du vill stänga av kameran. Ställa in grundinställningar [Language/u]-bilden visas när kameran sätts på första gången. Välj önskat språk och ställ sedan in datum och tid. 1 2 Välj önskat språk med fyrvägsknappen (2345). Tryck på 4-knappen. Bilden [Grundinställning] visas. Anteckningar Tryck på fyrvägsknappen (5), använd fyrvägsknappen (2345) för att välja önskat språk och tryck sedan på 4-knappen om du väljer fel språk av misstag och trycker på 4-knappen. Bilden [Grundinställning] visas på det språk du har valt. Grundinställning Hemstad Stockholm Inställningarna klara MENU Avbryt Svenska DST OFF 13

16 3 Flytta ramen till [W Hemstad] med fyrvägsknappen (3). Grundinställning Svenska 4 Tryck på fyrvägsknappen (5). Bilden [W Hemstad] visas. Hemstad Stockholm DST OFF Inställningarna klara MENU Avbryt Hemstad Stad Stockholm Sommartid MENU Avbryt OK OK Välj en stad med fyrvägsknappen (45). Flytta ramen till [Sommartid] med fyrvägsknappen (3). Välj O eller P med fyrvägsknappen (45) och tryck på 4. Bilden [Grundinställning] visas igen. Välj [Inställningarna klara] med fyrvägsknappen (3) och tryck sedan på 4. Bilden [Datumjustering] visas. 9 Flytta ramen till [mm/dd/åå] med fyrvägsknappen (5) och använd sedan fyrvägsknappen (23) för att välja datumformat. Datumjustering Datumformat dd/mm/åå 24h Datum 01/01/2013 Tid 00:00 Inställningarna klara MENU Avbryt 10 Välj [24 timmar] med fyrvägsknappen (5) och använd sedan fyrvägsknappen (23) för att välja [24 timmar] (24-timmarsklocka) eller [12 timmar] (12-timmarsklocka). 14

17 Tryck på fyrvägsknappen (5) och använd sedan fyrvägsknappen (3) för att flytta ramen till [Datum]. Välj [01] (månad), [01] (dag) eller [2013] (år) med fyrvägsknappen (5) och använd sedan fyrvägsknappen (23) för att ställa in datumet för aktuell dag. Tryck på fyrvägsknappen (5) och använd sedan fyrvägsknappen (3) för att flytta ramen till [Tid]. Ställ in tiden på samma sätt som i Välj [Inställningarna klara] med fyrvägsknappen (3) och tryck på 4. Datumjustering Datumformat dd/mm/åå 24h Datum 01/01/2013 Tid 00:00 Inställningarna klara MENU Avbryt Formatering av SD-minneskort Använd kameran till att formatera (initiera) ett SD-minneskort som är oanvänt eller som har använts tidigare i andra kameror och digitala apparater. Observera att formateringen raderar alla data som finns på SD-minneskortet. 15

18 3 Fotografering Rikta kameran mot motivet och tryck ned avtryckaren. Blixten avfyras automatiskt beroende på ljusintensiteten. 1 Rama in motivet med fokusramen på displayen. 2 Ändra fotograferingsområde genom att trycka på knappen W/T. W Utvidgar området som du tar kort på. T Förstorar motivet. 3 4 Tryck sedan ned avtryckaren halvvägs. Fokusramen på displayen lyser grön när motivet är skarpt. Tryck ned avtryckaren helt. Bilden tas. 1/250 F

19 Välja blixtfunktion Varje gång du trycker på fyrvägsknappen (4) växlar blixtfunktionen mellan följande funktioner: Anteckningar Auto Blixt av Blixt på Auto+AntiRöda-Ö Blixt på+antiröda-ö Det valda fotograferingsläget, fokusfunktionen och exponeringssättet avgör vilka lägen som är tillgängliga. Välja exponeringssätt Varje gång du trycker på fyrvägsknappen (2) växlar exponeringssättet mellan följande funktioner: Standard (en bild) Självutlösare (10 sek.) Fjärrkontroll (3 sek.) 17

20 Anteckningar Olika lägen är tillgängliga beroende på vilket fotograferingsläge som är valt. Du kan välja Z (2 sek. självutlösare) genom att använda fyrvägsknappen (3) och sedan (5) efter att ha valt g. Du kan välja h (Direkt fjärrutl.) genom att använda fyrvägsknappen (3) och sedan (5) efter att ha valt i. Välja fokusfunktion Varje gång du trycker på fyrvägsknappen (5) växlar fokusfunktionen mellan följande funktioner. Anteckningar Standard Närbild 1cm makro Panfokus Oändligt Manuell fokus Olika lägen är tillgängliga beroende på vilket fotograferingsläge som är valt. 18

21 Välja exponeringsläge Du kan välja det bästa fotograferingsläget för den aktuella situationen från inspelningspaletten. Tryck på fyrvägsknappen (3). Landskap 1/2 För landskapsfotografering Framhäver färgerna på himlen och bladverk MENU Avbryt OK OK Välj ett fotograferingsläge med fyrvägsknappen (2345) och tryck sedan på 4-knappen. Anteckningar En förklaring visas när du väljer fotograferingsläge. 19

22 Skärmvisning med bredd/ höjdförhållandet 4:3 När [Antal pixlar] är inställt på /6/f/h/l/m i [A Inspelning] är bildens bredd/höjdförhållande 4:3 och skärmvisning för fotografering och uppspelning visas nedan. P 38 20

23 4 Spela upp bilder Du kan visa bilderna på displayen. Spela upp bilder 1 Tryck på knappen Q efter att ha fotograferat. Bilden visas på displayen Lägg till 04/04/'13 14:25 Anteckningar Tryck på fyrvägsknappen (45) om du vill visa tidigare eller nästa bild. Sex miniatyrbilder visas om du trycker på knappen f under uppspelning. Trycker du på f igen växlas sexbildsvisningen till tolvbildsvisning. Trycker du på f ännu en gång växlar kameran till mapp- eller kalendervisning. Radera bilder Radera enstaka bilder Du kan radera den bild som visas på displayen. 1 Visa den bild som du vill radera. 2 Tryck på i-knappen. Bekräftelseskärmen visas. 21

24 3 Välj [Radera] med fyrvägsknappen (2) Radera Avbryt OK OK 4 Tryck på 4-knappen. Anteckningar Du kan radera alla bilder som du markerat på sex- eller tolvbildsvisningen samtidigt. Du kan radera alla bilder samtidigt. Du kan skydda sparade bilder från att raderas av misstag. 22

25 Välja uppspelningsläge Du kan välja vilken uppspelning som du vill använda på uppspelningspaletten. Tryck på fyrvägsknappen (3) när en bild visas i uppspelningsläget. Bildspel 1/2 Förtlöpande uppspelning av bilder. Du kan ställa in bild- och ljudeffekter MENU Avbryt Välj ett uppspelningsläge med fyrvägsknappen (2345) och tryck sedan på 4-knappen. Anteckningar En förklaring visas när du väljer uppspelning. OK OK 23

26 Mer information om hur du använder PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3 finns i bruksanvisningen. Bruksanvisning för PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3 24

27 Information till användare angående insamling och deponering av gammal utrustning och förbrukade batterier 1. Inom EU Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller tillhörande dokumentation betyder att förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning inte ska blandas med vanliga hushållssopor. Förbrukade elektriska/elektroniska apparater och batterier måste tas om hand separat enligt den lagstiftning som kräver korrekt hantering, insamling och återvinning av sådana produkter. Genom att göra dig av med produkterna på rätt sätt hanteras soporna korrekt och återvinns, vilket förhindrar negativa effekter på miljö och människors hälsa. Om det finns en kemisk symbol under den symbol som visas ovan i enlighet med batteridirektivet, så betyder det att batteriet innehåller tungmetaller (Hg = kvicksilver, Cd = kadmium, Pb = bly) och att koncentrationen överstiger tillämpligt gränsvärde som anges i batteridirektivet. Kontakta lokala myndigheter, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten för mer information om insamling och återvinning av använda produkter. 2. Övriga länder utanför EU Symbolerna gäller bara inom EU. Vänd dig till lokala myndigheter eller återförsäljaren för information om hur du ska göra dig av med använda produkter på ett korrekt sätt. Schweiz: Förbrukade elektriska/elektroniska apparater kan lämnas in hos återförsäljaren kostnadsfritt även om du inte köper en ny produkt. Fler insamlingsställen finns listade på hemsidorna och 25

28 PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD , Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo , JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) PENTAX RICOH IMAGING DEUTSCHLAND GmbH PENTAX RICOH IMAGING UK LTD. PENTAX RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION PENTAX RICOH IMAGING CANADA INC. PENTAX RICOH IMAGING CHINA CO., LTD. 112 Quai de Bezons, B.P. 204, Argenteuil Cedex, FRANCE (HQ - (France - Julius-Vosseler-Strasse 104, Hamburg, GERMANY (http://www.pentax.de) PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.pentax.co.uk) th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202, U.S.A. (http://www.pentaximaging.com) 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.pentax.ca) 23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xu Hui District, Shanghai, , CHINA (http://www.pentax.com.cn) Tillverkaren reserverar sig rätten att ändra specifikationer, design och innehåll utan separata meddelanden. OPWG30178/SWE Copyright PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD FOM Printed in Europe

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. PENTAX Corporation 2-36-9,Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 17-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/) PENTAX Europe GmbH (European Headquarters) Julius-Vosseler-Strasse, 10, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com)

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digitalkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla som använder

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Du hittar produktens serienummer på kamerans undersida. Innan du börjar Innan du använder kameran, ta några minuter för att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmbilderna.

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Inledning Kamerans delar Grundläggande fotografering och bildvisning Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Spela in och spela upp filmer Allmänna kamerainställningar

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

*L747 2971* Användarhandbok för kameran. Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning

*L747 2971* Användarhandbok för kameran. Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning Ricoh stödjer aktivt miljövänliga aktiviteter och även miljöbevarande aktiviteter. För att minska miljöbelastningen av digitala kameror, försöker Ricoh

Läs mer

DIGITALKAMERA CAMERA SVENSKA

DIGITALKAMERA CAMERA SVENSKA DIGITALKAMERA CAMERA BASIC BASMANUAL MANUAL SVENSKA Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Läs instruktionerna noggrant innan du börjar använda din nya kamera för att uppnå bästa resultat

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Läs hela bruksanvisningen före användning.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Läs hela bruksanvisningen före användning. Omslag Bruksanvisning Digitalkamera Modell nr. DMC-FX55 Läs hela bruksanvisningen före användning. QuickTime och QuickTime logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc., och används

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer