Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, Lärare: &

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su."

Transkript

1 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, Lärare: & 1. INTRODUKTION tisdag 8 september kl i sal 328. Uppsatsen är terminens stora äventyr! Det du skriver uppsats om kan du minnas resten av livet. Uppsatsarbetet kommer att följa dig hela terminen, även om skrivperioden ligger senare. Elisabeth Mansén och Tobias Dahlkvist kommer att presentera kursens uppläggning. Uppsatsen ska bli färdig inom terminstid och dess omfång ska vara på ca tecken med blanksteg (ca 30 sidor). Uppsatsen ska också ha ett engelskt abstract på max 300 ord. Det ska innehålla ditt syfte, dina frågeställningar, ditt material, dina avgränsningar och framför allt dina resultat. Avsluta ditt abstract med ca 5 keywords (tid, plats, tema, namn ). Nästan allt skrivande ställer krav på omfång och tid både inom universitetet och utanför. Fundera redan nu på vad du vill skriva om ta gärna upp flera förslag. Kom med förslag på ämne, men fundera också över källmaterial och syfte, kanske också en preliminär frågeställning. Kontrollera om någon skrivit om något liknande. Under tiden fram till skrivstarten ska du bland annat ha hunnit med att: Prova och fundera på din uppsatsidé. Berätta om din idé för vänner och bekanta försök fånga deras intresse och se hur de reagerar. (Lär dig att presentera på bästa sätt.) Gå på bibliotek, sök på SUB, Libris och andra databaser, beställ, låna, bläddra och läs. Orientera dig brett. Låna mycket litteratur & se om din idé och ditt material håller. Titta på de litteraturlistor som finns i andra böcker och låna fler böcker. Tänk på att böcker kan vara utlånade eller kan behöva hämtas från andra bibliotek. Kontrollera vad andra gjort och försäkra dig om att ingen annan skrivit om samma sak. Samla ditt material och din litteratur så att allt ligger klart till skrivstarten. Tidigare uppsatsskribenter ger dig följande råd: Ge inte upp lär dig att motivera dig själv, sök upp handledaren när det tar emot och försök att ha så roligt som möjligt under arbetet! TILL NÄSTA GÅNG: Lär dig av tidigare erfarenheter dina och andras! Inför seminariet tisdag den 22 september ska du ha skrivit ett personligt PM på omkring en sida (max tkn) där du berättar om problem, svårigheter, brister och goda sidor (som du själv och andra såg det) med din B-uppsats. I samma mail ska du presentera dina idéer om ämne och material för kandidatuppsatsen. Skicka in detta per mail till Elisabeth & Tobias senast 24 timmar före seminariet.

2 2 2. ATT VÄLJA ÄMNE OCH ATT LÄRA AV EGNA OCH ANDRAS ERFARENHETER tisdag 22 september kl i sal 300. På seminariet presenterar alla sina idéer om ämne för kandidatuppsatsen. Om du har svårt att välja mellan flera idéer kan du presentera högst tre. Vi diskuterar varje förslag till ämnesval (syfte, frågor, avgränsningar och material). Kontrollera noga att ingen annan skrivit om samma sak. Vi funderar också över de PM där ni samlat erfarenheter från B-uppsatsen. TILL NÄSTA GÅNG: Till skrivstarten tisdag den 6 oktober kl. 13 ska du ha gjort ditt definitiva ämnesval. Sammanställ din uppsatsidé på en sida som innehåller: Arbetstitel, syfte, frågeställningar, tidigare forskning, material, litteratur och en tänkt disposition. Skicka in denna sida per mail till Elisabeth & Tobias senast 24 timmar före seminariet. I samband med ämnesvalet kommer du även att tilldelas en handledare. Ta vara på din möjlighet till enskild handledning beställ tid! 3 a. ENSKILD HANDLEDNING Beställ tid! Maila dina frågor senast 24 timmar före mötet och ta med en utskrift av din ämnesidé, ditt syfte och ditt undersökningsmaterial. Räkna med att diskussionen tar ca 30 minuter. 3 b. STUDIEBESÖK PÅ KVA tisdag 29 september Obs! Obligatorisk anmälan av förhinder. Studiebesök på Kungliga Vetenskapsakademien. Samling i entrén till Humanistvillan. 4. SKRIVSTART tisdag 6 oktober kl i sal 328. Du måste ha fått ditt ämne godkänt av handledaren innan du börjar skriva. På seminariet presenterar alla sitt definitiva ämne för kandidatuppsatsen och vi kommer med goda råd till varandra. Vi studerar också den exempeluppsats du fått och samlar de positiva synpunkter och kritiska frågor den väckt. Det viktigaste är att komma igång med uppsatsskrivandet så snart som möjligt. Tips från tidigare studenter: 1. Gör någonting varje dag så blir uppsatsen färdig! 2. När det tar emot: Läs uppsatsen rätt igenom så kommer du ofta på något nytt. 3. Om det slår stopp: Ta kontakt med handledaren! TILL NÄSTA GÅNG: Vad behöver du veta för att skriva en bra kandidatuppsats under terminen? Sammanställ dina viktigaste frågor i punktform så diskuterar vi dem på nästa seminarium. Sök bland uppsatshandledningslitteraturen efter tips och rimliga svar. Skicka in denna sida per mail till Elisabeth & Tobias senast 24 timmar före seminariet.

3 3 5. METOD, TEORI, FRÅGOR OCH FORMALIA tisdag den 13 oktober kl i sal 300. Det finns många krav på vetenskapliga uppsatser. Framställningen ska vara klar och välformulerad, syftet precist, frågorna relevanta, argumenten tydliga och slutsatserna klara. Viktiga begrepp måste definieras. Det är också viktigt att hålla sig långt borta från plagiat. Formalia och allt som hör till uppsatsskrivandets hantverk ska till slut behärskas. Det finns en lathund, men anlita gärna Frängsmyrs lilla handledning eller någon annan uppsatsvägledning om ni känner er osäkra. Fundera över vilka krav du själv sätter högst. Tips från tidigare studenter: Använd en bra förebild som mall för all formalia. Inom idéhistoria använder vi oss av många olika metoder beroende av syfte, frågeställning och material. Olika typer av textanalyser är vanligast, men analyser av bilder, film och ting blir allt vanligare. Vissa uppsatser är tesdrivande, andra mer explorativa. Ibland ansluter uppsatsen till någon speciell teori, ibland används något teoretiskt nyckelbegrepp i analysen. Några väljer en sympatisk läsning utifrån källmaterialet, andra en kritisk analys. Det finns mycket litteratur att studera, men inga självklara val, ingen idéhistorisk metod som passar alla. Klara och välmotiverade urval och avgränsningar är avgörande för uppsatsens kvalitet och resultatens trovärdighet. Vi diskuterar och ger varandra goda råd. Tips från tidigare studenter: Var noga med att motivera alla dina val! Tänk på dispositionen och dela in den löpande framställningen i mindre stycken. Det underlättar för läsaren och ger en god överblick. Skaffa en effektiv och klar struktur. Skilj noga på din egen text och andras. Var noga med källhänvisningar till referat och citat. Tänk på att även referaten kräver att du återger tankarna med egna ord. Noterna ska vara funktionella, konsekventa och enhetligt utformade och litteraturen ska anges så att man lätt kan kontrollera alla uppgifter. Not till citat ska stå efter närmaste punkt, sätt annars helst notsiffran i slutet av stycket. Man kan hänvisa till flera ställen i samma not. Tips från tidigare studenter: Våga göra egna tolkningar. Obs! Tänk också på hur viktigt det är att undvika plagiat i alla former. Arbetet utgår ifrån källmaterialet, men den färdiga uppsatsen ska aldrig motsvara arbetsprocessen! Du måste föra ett eget resonemang genom uppsatsen och driva dina frågor mot väl underbyggda resultat. Och använda men också utveckla ditt eget språk. Att läsa, tänka och formulera sig i en uppsats tar mycket mer tid än man tror. Det är viktigt att komma igång med skrivprocessen tidigt och att inte ge upp. Tips från tidigare studenter: 1. Inledningen ska vara kort kom till skott snabbt! 2. Var noga med att motivera alla dina val både det du valt och det du valt bort! Hädanefter är det mest enskild handledning enligt överenskommelse. Maila och beställ tid för samtal när du behöver.

4 4 TILL NÄSTA GÅNG: Skicka Elisabeth & Tobias ca 5 sidor där du visar att du börjat skriva att du har studerat källmaterialet och satt dig in i referenslitteraturen. De fem sidorna måste dessutom innehålla en preliminär version av inledningen med formulering av syfte och frågeställningar. Om du har frågor ställ dem i ditt mail. Skicka in de fem sidorna per mail till Elisabeth & Tobias senast 24 timmar före seminariet. 6. SKRIVKONTROLL tisdag den 27 oktober kl i sal 300. Underlaget för handledningen är den text på 5 10 sidor du ska ha skickat till Elisabeth & Tobias. Där visar du att du börjat skriva på centrala. Glöm inte att ta med inledningen med syfte & frågeställningar. Vi tar också upp de frågor ni ställt i era mail. Tips från tidigare studenter: Tänk på en smart och trevlig person när du skriver! TILL NÄSTA GÅNG: Då ska du lämna in en färdig uppsats för synpunkter till både handledaren och till Elisabeth & Tobias. Räkna med synpunkter. Sänd uppsatsen senast 24 timmar före seminariet. 7. INLÄMNING AV KLARA UPPSATSER! tisdag 1 december kl 13. Sänd dem i en samlad fil till Elisabeth & Tobias. Tips från tidigare studenter: Slarva inte med avslutningen. Tänk på sista meningen. Du får räkna med att handledaren och kanske också kursledningen har synpunkter. TILL NÄSTA GÅNG: Sänd ett utkast till ditt abstract på engelska och bifoga ca fem nyckelord. Sänd abstract + keywords till Elisabeth & Tobias senast 24 timmar före seminariet. 8. SYNPUNKTER PÅ UPPSATSER OCH PÅ ATT SKRIVA ABSTRACT tisdag den 8 december kl i sal 328. Det blir allt viktigare att nå ut till andra grupper, inte minst internationellt. Förutom uppsatserna diskuterar vi de korta sammanfattningar på engelska som ni sänt in ett abstract på max 300 ord + ca 5 keywords. Ett abstract ska innehålla ditt syfte, dina frågeställningar, ditt material, dina avgränsningar och framför allt dina resultat. Det ska inledas med titeln på din uppsats (på svenska och engelska) och avslutas med ett antal keywords som anger tid, plats, teman, personer. Tips från tidigare studenter: Lägg gärna ut ditt abstract på nätet. TILL NÄSTA GÅNG: Sänd din helt färdiga uppsats i en samlad fil till handledaren och till Elisabeth & Tobias senast tisdag 15 december kl. 13 (alt. 7 januari 2016 kl. 13). Slutligt schema läggs och opponenter utses när uppsatserna är inlämnade. Ordförande och examinator blir någon annan lärare än den som varit din handledare. När du blivit utsedd till opponent ska du ta kontakt med uppsatsförfattaren, särskilt om du behöver hjälp med att få studera källmaterialet. Som uppsatsförfattare kan det vara bra att ta kontakt med opponenten.

5 5 9. SEMINARIER MED OPPOSITION OCH FÖRSVAR (obligatoriska) tisdag 12 januari 2016 kl , 13 15, i sal 159. onsdag 13 januari 2016 kl , 13 15, i sal 159. torsdag 14 januari 2016 kl , 13 15, i sal 159. fredag 15 januari 2016 kl , 13 15, i sal 159. måndag 18 januari 2016 kl , 13 15, i sal 159. tisdag 19 januari 2016 kl , 13 15, i sal 159. Omdöme om examinationen från en tidigare student: djupgående, civiliserad och givande. Opponentens uppgift Inför ventileringen ska författaren hjälpa opponenten att få tillgång till källmaterial och litteratur. Ventileringen av uppsatserna sker i seminarieform. Uppsatsen granskas och diskuteras ingående av hela seminariet men en särskild opponent har i förväg förberett en särskild prövning. Vid seminariet får opponenten inleda och styra en del av ventileringen. A. Opponenten bör underkasta uppsatsen en rad frågor: 1. Gör författaren vad han/hon sagts sig avse att göra? 2. Hur förhåller sig förf. till vad andra skrivit i ämnet? 3. Är begreppen tydliga? 4. Är urvalet av källor och referenslitteratur rimligt? 5. Är framställningen klar och tydlig? 6. Är dispositionen god? 7. Är något överflödigt? 8. Saknas något? 9. Är språket gott? 10. Lyckas författaren förmedla sina resultat vetenskapligt och övertygande? 11. Får läsaren tydligt veta vad författaren anser att han/hon kommit fram till? B. Opponenten ska granska om författaren har förstått sina källor och återgivit deras innehåll på ett rättvist sätt. C. Opponenten bör ha granskat akribin. Det sker genom att man undersöker om citaten är korrekta, om hänvisningarna i noterna är riktiga, om litteraturförteckningen är korrekt gjord etc. Eventuellt kan opponenten inte hinna granska allt, men man bör göra så många nedslag att man vid seminariet kan summera helhetsintrycket samt ge något exempel på eventuella felaktigheter. Opponentens granskning bör inte ta mer än ca minuter totalt (lite beroende av om övriga seminariedeltagare yttrar sig parallellt med oppositionen eller först därefter). Det är vanligt att opponenten avrundar sin granskning med ett allmänt omdöme om uppsatsen och anger vad han/hon finner vara de största förtjänsterna, men också pekar på eventuella svagheter. Oppositionen bör ske i civiliserat tonläge, inte bli för personlig utan handla om uppsatsen. Vid seminariets avslutning sammanfattar ordförande de synpunkter som kommit fram och markerar vad som har varit förtjänster och brister i uppsatsen. Det kan förekomma krav på komplettering av något specifikt som saknas i uppsatsen. Betyg på uppsatsen och på oppositionen meddelas senare, i samband med betygssättningen för hela momentet. Elisabeth Mansén & Tobias Dahlkvist

6 6 Betygskriterier för kandidatkursens uppsats. Idéhistoria SU Efter genomgången kurs skall deltagarna förstå principerna för vetenskapligt uppsatsskrivande och kunna författa en formellt korrekt vetenskaplig uppsats. För godkänt resultat skall studenten författa en vetenskaplig uppsats enligt givna instruktioner, försvara den på ett seminarium, vara opponent på minst en uppsats och i övrigt delta aktivt på seminarierna. Plagiat får inte förekomma. I uppgiften ingår att identifiera och avgränsa ett specifikt ämne och ett relevant källmaterial samt utarbeta ett tydligt och meningsfullt syfte med idéhistorisk relevans. Uppsatsen ska uppfylla rimliga krav på redovisning av metod och även innehålla en diskussion av tidigare forskning. Studenten ska huvudsakligen självständigt söka relevant litteratur i databaser och forskningsbibliotek och analysera källmaterialet i relation till vad andra forskare kommit fram till. Resultatet ska presenteras i väldisponerad och god språkligt form med ett konsekvent, korrekt och väl fungerande vetenskapligt referenssystem i form av noter och litteraturlista. Till uppsatsen ska dessutom fogas keywords och ett abstract på engelska som kort sammanfattar studiens syfte, material och resultat. Seminariedeltagarna ska noga förbereda och genomföra sin opposition enligt givna anvisningar, kritiskt granska alla uppsatser som läggs fram (både positivt och negativt) och i övrigt aktivt delta i seminariets diskussioner. Betygskriterier Uppsatser är komplexa arbeten och det sker en helhetsbedömning utifrån flera kriterier. Bedömningen och betygsättningen (A Fx) är samlad för hela kursen och anger i hur hög grad kursens mål uppnåtts inom följande tre aspekter: 1. Förarbete och grundförutsättningar, dvs att huvudsakligen självständigt identifiera och avgränsa ett specifikt ämne och ett relevant källmaterial; att utarbeta ett tydligt och meningsfullt syfte med idéhistorisk relevans; att söka relevant litteratur i databaser och forskningsbibliotek; att uppfylla rimliga krav på redovisning av metod och att analysera källmaterialet i relation till tidigare forskning. 2. Uppsatstexten, dvs att presentera undersökningens resultat i linje med uppsatsens syfte och frågeställningar; att leverera en väldisponerad uppsats i god språkligt form med ett konsekvent, korrekt och väl fungerande vetenskapligt referenssystem i form av noter och litteraturlista. 3. Opposition, försvar och seminariedeltagande, dvs att försvara sin uppsats på ett seminarium; att noga förbereda och genomföra sin opposition enligt givna anvisningar; att kritiskt granska alla uppsatser som läggs fram (både positivt och negativt), samt i övrigt delta aktivt på seminarierna. Betygsnivåer (A-B motsvarar ungefärligen Vg enligt tidigare betyg): A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt Obs! Låt inte kraven på självständighet hindra dig att söka hjälp av handledaren! Självklart kommer handledaren också på denna nivå att hjälpa dig med det vetenskapliga arbetet även om du förväntas vara mer självständig än på lägre nivåer. Handledarens främsta uppgift är att hjälpa dig att uppnå ett godkänt resultat, men också att stimulera var och en som försöker uppnå ett högre betyg. Det är viktigt att du inte bara förlitar dig på enskild handledning utan också följer undervisningen och söker ytterligare information om resultatet ska bli gott. Elisabeth Mansén & Tobias Dahlkvist

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

Manual för masteruppsatsskrivare

Manual för masteruppsatsskrivare Manual för masteruppsatsskrivare Råd och anvisningar vid uppsatsarbete inom masterprogrammet i ABM Kerstin Rydbeck Institutionen för ABM Version 4:1, elektroniskt publicerad hösten 2012. Handledningen

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Lathund för projektarbetet

Lathund för projektarbetet Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen... 5 1. Idéarbete...

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Handelshögskolan vid GÖTEBORGS UNIVERSITET

Handelshögskolan vid GÖTEBORGS UNIVERSITET Forskarutbildningskurs: Att skriva vetenskapliga artiklar Thomas Jordan Occasional Papers 1996:7 Kulturgeografiska institutionen Handelshögskolan vid GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Thomas Jordan (forskarass.)

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Akademiska uppsatsers uppbyggnad

Akademiska uppsatsers uppbyggnad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Februari 2014 Mats Dahllöf mats.dahllof@lingfil.uu.se Akademiska uppsatsers uppbyggnad Detta är en elementär introduktion till genren akademisk

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Vikten av att tala för sig

Vikten av att tala för sig Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Vikten av att tala för sig - Om muntlig språkfärdighet i skolan Veronika Daun & Helén Palm Sammanfattning Arbetets art: Lärarprogrammet,

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen INNEHÅLL PDP-mappen Exempel på fri reflektion i anteckningsboken, S.M.A.R.T. Inlärningsstil & studieförmåga efter möte Litteraturtips om inlärning efter möte Litteraturtips om studieteknik efter möte Självreflektion

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Dammluckan i informationsflödet

Dammluckan i informationsflödet ITiS-projekt 2001-12-03 Dammluckan i informationsflödet Ett projekt i att söka, finna, sortera och värdera information ur informationsflödet Författare: Anette Strand Andreas Leo Urban Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE

MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE Innehållsförteckning MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: OM SAKPROSA... 4 Vad är sakprosa?...

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Lärarhandledning. Inledning

Lärarhandledning. Inledning 1 Lärarhandledning Inledning A-kursen i svenska för döva är uppdelad i sex moduler. Vi rekommenderar att kursdeltagarna läser kursen i den ordning modulerna är numrerade. Detta eftersom vissa moment i

Läs mer

Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen

Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen Christin Backsten, Cecilia Torbjörnsson Inriktning/specialisering/LAU370 Handledare: Liss Kerstin Sylvén

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer