NÅGRA REFERENSKUNDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÅGRA REFERENSKUNDER"

Transkript

1 NÅGRA REFERENSKUNDER

2 INNEHÅLL För oss är varje kund en referenskund! DGC levererar idag datakommunikations- driftoch telefonitjänster till närmare svenska företag. Vi har kunder i alla branscher, i alla storlekar och i alla delar av Sverige. Vi är en utmanare på en marknad dominerad av stora operatörer som för inte så många år sedan hade monopol på att leverera våra tjänster. Som utmanare har vi ingenting annat att luta oss tillbaka mot än nöjda kunder. Vi försöker få det genom att erbjuda prisvärda tjänster i teknikens framkant med en hög servicegrad och ett stort engagemang. För oss är varje kund en referenskund. 3 FÖRORD 4 BRAVIDA 6 GINA TRICOT 8 BRUKARKOOPERATIVET JAG 10 MQ 12 NORDIC SERVICE PARTNER 14 PROJEKTGARANTI 16 SF BIO 18 SIDEWALK EXPRESS 20 KORT OM DGC I den här broschyren har vi samlat några kunder som vi har glädjen att vara leverantör åt. De är alla framgångsrika i det de gör. Den IT-infrastruktur vi levererar måste hänga med deras tillväxt och behov. Utmaningarna är många. IP-konvergeringen gör att all affärskritisk information som kan bli digital digitaliseras. Informationen behöver vara tillgänglig när som helst, var som helst och hur som helst. Vi har kunder som ställer krav på oss, som driver oss att bli bättre. Vi vill ha fler krävande kunder som Bravida, Gina Tricot, JAG, MQ, NSP, Projektgaranti, SF Bio och Sidewalk Express. Välkommen! Jörgen Qwist VD och Koncernchef FÖRORD 3

3 DGC kan leverera en enhetlig nordisk lösning och hade det bästa erbjudandet, både sett till pris och prestanda. Petter Håkanson, CIO, Bravida BRAVIDAs BEHOV Installations- och servicebolaget Bravida behövde knyta ihop sina drygt 150 verksamhetsställen i Norden med en gemensam datakommunikationslösning. Bravida önskade en leverantör som kunde erbjuda en enhetlig IP-VPN-lösning för hela Norden. Lösningen skulle skapa kostnadskontroll och enkel administration. Man ville ha möjlighet att lägga till eller ta bort verksamhetsställen i lösningen utan att det skulle medföra stora kostnader. Bravida hade också höga krav på leverantörens leveransförmåga och support och ville få detta verifierat av flera stora referenskunder. Bravida valde DGC. DGCs IP-VPN-lösning kopplar samman samtliga Bravidas verksamhetsställen i Norden. Lösningen säkerställer effektiv kommunikation och gemensam tillgång till centrala resurser. Säkerhet och hög tillgänglighet står i centrum då nätet hanterar flera affärskritiska applikationer och tjänster. IP-VPN-lösningen skapar kostnadskontroll och enkel administration. Bravida kan efter behov lägga till eller ta bort verksamhetsställen i nätet utan att det medför höga kostnader. Nätet har stöd för trafikprioritering vilket gör det möjligt att exempelvis addera IP-telefoni. Bravida är en av Skandinaviens största totalleverantörer av installations- och servicetjänster, inom el, vs och ventilation. Bravida finns representerade på cirka 150 platser i Norden och har cirka medarbetare. 4 Petter Håkanson, CIO, Bravida AB BRAVIDA 5

4 DGC är otroligt strukturerade och kundfokuserade. De håller alltid vad de lovar. Nicklas Brännstedt, IT-ansvarig, Gina Tricot GINA TRICOTs BEHOV Sedan starten 1997 har klädkedjan Gina Tricot genomfört cirka 75 butiksetableringar och är därmed en av de mest expansiva butikskedjorna i Sverige. I takt med expansionen uppstod behovet av en homogen IT-infrastruktur som knöt samman butiker och kontor. Gina Tricot sökte efter en datakommunikationsleverantör som också kunde drifta deras kassasystem och affärssystem. Lösningen skulle möta butikshandelns höga krav på tillgänglighet och säkerhet. Det var viktigt att supporttiderna var anpassade efter butikernas öppettider och att det fanns ett bra stöd för korttransaktioner. Gina Tricot valde DGC som leverantör av en central driftlösning, datakommunikation och telefoni. DGC och Gina Tricot genomförde tillsammans en förstudie i syfte att identifiera butikernas behov av tillgänglighet och servicenivå. Med alla förutsättningar klara etablerade DGC ett dedikerat WAN och migrerade in Gina Tricots affärssystem till DGCs delade plattform för butikshandel. Detta innebär att Gina Tricot hyr funktioner baserade på avtalad servicenivå per kassa och månad. DGCs datakommunikationslösning knyter samman samtliga butiker och kontor i Sverige och Norge med fasta accesser vilket möter kraven på hög stabilitet, säkra betalkortstransaktioner och kostnadskontroll. För att sänka kostnaderna och öka funktionaliteten i sin telefoni levererar DGC IP-telefoni i Gina Tricots befintliga datakommunikationsnät. Gina Tricot är idag ett av de snabbast växande modeföretagen i Sverige med cirka 75 butiker i Sverige, Norge och Finland. 6 Nicklas Brännstedt, IT-ansvarig, Gina Tricot GINA TRICOT 7

5 I DGC har vi en lyhörd IT-partner som hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Elaine Jäder Wandér, IT-ansvarig, Brukarkooperativet JAG JAGs BEHOV Brukarkooperativet JAG har 370 medlemmar och personliga assistenter spridda över hela Sverige. För att effektivisera sin verksamhet behövde JAG ny IT-infrastruktur. JAG insåg att det skulle gå att göra stora effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar om alla medlemmar och assistenter arbetade mot en gemensam IT-plattform. Förutom att förenkla den centrala administrationen skulle man enkelt kunna distribuera information och utbildning. Lösningen skulle vara säker och skalbar så att fler användare enkelt kan anslutas. Viktigt för JAG var också att man inte själva skulle behöva upprätthålla egen IT-kompetens för att drifta lösningen. JAG valde en lösning från DGC. DGC levererar en lösning som omfattar drift av en central serverplattform med tillhörande klienter samt en rikstäckande datakommunikationslösning. Data och applikationer migrerades till DGCs delade IT-plattform för att öka tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet. JAG kan enkelt lägga till eller ta bort användare utan att det medför höga kostnader. I lösningen ingår också hårdvara och licenser för användarna. Lösningen gör att tusentals användare enkelt kan dela information på ett säkert sätt och den centrala administrationen får total kontroll på kostnader och tillgänglighet. Brukarkooperativet JAG (Jämlikhet, Assistans och Gemenskap) är en ideell förening för personer med stora funktionshinder och nedsatt intellektuell förmåga. Brukarkooperativet har ca 370 medlemmar OCH anställda personliga assistenter. 8 Elaine Jäder Wandér, IT-ansvarig, Brukarkooperativet JAG JAG 9

6 DGC är lyhörda och flexibla vilket var avgörande när vi valde leverantör. Thomas Sverker, IT-chef, MQ MQs BEHOV Centrala system och ett datakommunikationsnät mellan butikerna och huvudkontoret har varit en förutsättning för klädkedjan MQs kraftiga tillväxt under de senaste åren. När MQ upphandlade framtidens datakommunikationslösning ställde man krav på fasta accesser till varje butik i nätet för att bland annat säkerställa en effektiv varuförsörjning. Man ville också ha en lösning med hög tillgänglighet och stöd för betalkortstransaktioner. Servicenivåer och support skulle vara anpassade efter butikernas öppettider. I takt med att butikskedjan expanderar ville man enkelt kunna lägga till nya butiker utan att det medför höga kostnader eller avtal med olika löptider. De enskilda accesserna skulle också vara möjliga att uppgradera i takt med att kommunikationsbehoven ökade. MQ valde DGC som leverantör. DGC möter MQs behov genom en IP-VPNlösning speciellt utvecklad för butikshandeln, Retail Net. Lösningen ger MQ support på kvällar och helger och säkert stöd för betalkortstransaktioner. Accesserna är fasta med garanterad tillgänglighet, säkerhet och prestanda. Det är enkelt för MQ att lägga till ytterligare butiker i lösningen samt att utöka kapaciteten i varje enskild access när behoven förändras. Samarbetet mellan MQ och DGC har utvecklas över tiden. För att förenkla butikernas arbete vid nyinstallationer levererar DGC färdiga rackskåp till varje butik med all nödvändig utrustning. MQ är en av Sveriges ledande klädkedjor för män och kvinnor. MQ finns över hela landet med drygt 90 butiker. 10 Thomas Sverker, IT-chef, MQ MQ 11

7 DGC vet vad vi vill ha och jobbar proaktivt för att ständigt förbättra vår IT-miljö. Patrik Larm, IT-ansvarig, Nordic Service Partners Holding NSPs BEHOV Nordic Service Partner (NSP) har under senare år förvärvat allt fler restauranger. Precis som målsättningen för verksamheten i övrigt ville man att IT-plattformen skulle vara effektiv och skalbar. Det skulle vara enkelt att administrera antalet anslutna restauranger, användare och applikationer. Restaurangernas öppettider ställde höga krav på tillgänglighet och support på kvällar och helger. Den nya lösningen skulle också ge ökad kostnadskontroll. Därför sökte NSP en IT-leverantör som kunde leverera en helhetslösning med datakommunikations-, drift- och telefonitjänster. NSP valde DGC. Efter att DGC och NSP tillsammans klargjort verksamhetens behov av tillgänglighet och support migrerades NSPs data och verksamhetssystem till DGCs delade IT-plattform. Centrala system görs tillgängliga för alla restauranger via en IP-VPN-lösning. För att effektivisera och sänka kostnaderna för NSPs telefoni levererar DGC också IP-telefoni i datakommunikationsnätet. Genom att DGC levererar datakommunikation, drift och telefoni får NSP en gemensam support för samtliga tjänster. Lösningen som helhet ger NSP full kostnadskontroll och låga kostnader. Nordic Service Partners förvärvar och utvecklar varumärken inom restaurangoch servicenäringen. NSP äger bland annat 21 Burger King restauranger och franchisekedjan Svenska Taco Bar. Nordic Service Partner är börsnoterat. 12 Patrik Larm, IT-ansvarig, Nordic Service Partners Holding AB NORDIC SERVICE PARTNER 13

8 DGC visar ett stort engagemang och levererar kostnadseffektiva IT-lösningar med hög kvalitet. Jüri Reinoja, Projektgaranti, Stockholm PROJEKTGARANTIs BEHOV Projektgarantis byggledningsverksamhet bedrivs både från fasta och mobila kontor. De mobila kontoren etableras på större byggarbetsplatser och flyttas därefter när projektet är genomfört. Denna blandning av fasta och mobila arbetsplatser gjorde att Projektgaranti behövde en flexibel IT-plattform där samtliga verksamhetsställen gavs tillgång till centrala system och resurser. Den höga tillgängligheten fick dock inte ske på bekostnad av en sänkt säkerhet. Projektgaranti hade också som mål att IT-lösningen skulle vara skalbar så att det var enkelt att lägga till och ta bort användare i projekten. För att nå verksamhetens höga krav på flexibilitet och skalbarhet krävdes en IT-leverantör som kunde ta fullt ansvar för både drift och datakommunikation. Projektgaranti valde DGC. DGCs lösning innebar att Projektgarantis information och applikationer centraliserades till DGCs delade IT-plattform. Applikationer och data görs tillgängliga via fasta datakommunikationsförbindelser eller Internet. Genom att använda Citrix som distributionsplattform kan Projektgaranti snabbt etablera ett kontor som ansluts till den centrala plattformen. DGC sköter den dagliga driften och supporten till Projektgarantis användare. I lösningen ingår datakommunikation samt nödvändig hårdvara och licenser vilket gör att Projektgaranti inte behöver investera i dyr infrastruktur. Projektgaranti är ett av Sveriges ledande oberoende företag inom projekt- och byggledning. 14 Jüri Reinoja, regionchef Stockholm, Projektgaranti PROJEKTGARANTI 15

9 DGCs lösning möter våra höga krav på säkerhet, flexibilitet och tillgänglighet. Lowe Westlund, IT-chef, SF Bio SF BIOs BEHOV SF Bio är Sveriges ledande biografkedja med kontor och biografer över hela landet. SF Bio behövde binda samman alla orter med en datakommunikationslösning så att varje verksamhetsställe fick tillgång till central information och applikationer. Lösningen skulle bland annat hantera betalkortstransaktioner, biljettförsäljning och biljettbokningar. Nätet behövde därför vara redundant och supporttiderna måste anpassas efter biografernas öppettider. SF Bios befintliga IP-telefonilösning gjorde att nätet dessutom måste ha stöd för trafikprioritering. Man ville också säkerställa att lösningen var skalbar så att SF Bio enkelt skulle kunna lägga till biografer när verksamheten expanderar. SF Bio valde en lösning från DGC. DGC och SF Bio genomförde tillsammans en förstudie för att klargöra behovet av tillgänglighet och servicenivå. DGCs IP-VPN-lösning kopplar samman samtliga SF Bios biografer och kontor. Lösningen säkerställer effektiv kommunikation och gemensam tillgång till centrala resurser. Säkerhet och hög tillgänglighet är viktigt eftersom nätet hanterar flera affärskritiska applikationer och tjänster. IP-VPN-lösningen skapar enkel administration och SF Bio kan enkelt lägga till eller ta bort verksamhetsställen i nätet utan att det medför höga kostnader. Lösningen har stöd för trafikprioritering. SF Bio är Sveriges ledande biografkedja, med ca 220 biosalonger på över 20 orter spridda i hela Sverige. 16 Lowe Westlund, IT-chef, SF Bio SF BIO 17

10 DGC slog ut konkurrenterna genom att erbjuda bättre leveransförmåga och kvalitet till lägre pris. Max Ducci, IT-chef, Sidewalk Express SIDEWALK EXPRESS BEHOV Sidewalk Express är en av Europas ledande leverantörer av surfstationer på offentliga platser som exempelvis flygplatser, tågstationer och närbutiker. På en surfstation kan kunden köpa tillfällig tillgång till Internet. Sidewalk Express ville på kort tid etablera ett stort antal surfstationer i Sverige och den snabba expansionstakten gjorde att man behövde en datakommunikationsleverantör med ett stort nät och hög leveranskapacitet. Då tillgången till Internet är helt avgörande för verksamheten ställdes mycket höga krav på supporttider och accessernas tillgänglighet. Sidewalk Express valde DGC som leverantör. DGC och Sidewalk Express genomförde tillsammans en förstudie i syfte att identifiera de behov som varje surfstation hade avseende kapacitet, tillgänglighet och support. DGCs stora accessnät kunde möta Sidewalk Express etableringsplan. Med fasta accesser till varje surfstation kan DGC garantera avtalad kapacitet med full kostnadskontroll. DGCs erfarenhet av komplexa utrullningsprojekt i kombination med kvalitetssäkrade leveransprocesser garanterar effektiva leveranser. Sidewalk Express är en av Europas ledande kedja inom Internet Points (surfstationer) med ca 200 etableringar och över 4 miljoner kunder årligen. 18 Max Ducci, IT-chef, Sidewalk Express SIDEWALK EXPRESS 19

11 KORT OM DGC Vi är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden. Vår affärsidé Vi utvecklar och säljer kostnadseffektiva datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till företag som värdesätter hög servicegrad och personligt engagemang. Vår vision Vi ska vara erkända som Sveriges bästa företagsleverantör av datakommunikations-, drift- och telefonitjänster. One Source IT One Source IT beskriver vårt erbjudande till våra kunder: datakommunikations-, drift- och telefonitjänster från en leverantör i ett nät med en support. Oslo Göteborg Stockholm Helsingfors 19 år av utveckling och tillväxt Vi grundades 1987 och var en av Sveriges mest framgångsrika PC-tillverkare under 1990 talet. År 2000 lanserade vi våra datakommunikationsoch drifttjänster och påbörjade förvandlingen av DGC till en nätoperatör. Vår tillväxt har varit organisk och självfinansierad. DGC ägs av grundaren David Giertz samt ledning och medarbetare. Malmö Köpenhamn Europa DGC har ett av Sveriges största accessnät för företag. Organisation Vi är idag ca 100 medarbetare fördelade på fyra affärsområden. Vi har bolagiserat våra affärsområden för att bibehålla en platt organisation med stor entreprenörsanda. Tillsammans agerar vi som en leverantör DGC. DGC Access Datakommunikationstjänster DGC Solutions Drifttjänster DGC Communications Telefonitjänster DGC Products Hårdvara och Licenser 20 KORT OM DGC

12 DGC One Sveavägen 145 Box Stockholm DGC Access Sveavägen 145 Box Stockholm DGC Solutions Sveavägen 145 Box Stockholm Form och produktion DGC Tryckt på Multidesign. Rippning och tryck Bording AB. DGC Communications Sveavägen 145 Box Stockholm DGC Products Sveavägen 145 Box Stockholm Kontakt Telefon: Internet: E-post: DGC är en nätoperatör som erbjuder datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden. DGC grundades 1987, är cirka 100 anställda och omsätter drygt 200 mkr per år med god lönsamhet. För mer information om DGC, se