SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE"

Transkript

1 SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE En beskrivning av tjänsten som Projektledare

2 VÄLKOMMEN TILL IT- MÄSTAREN IT- mästaren startades av Martin Börjeskog och Rikard Westlund efter avslutade ekonomistudier för 15 år sedan. Verksamheten är på väldigt många sätt förändrad sedan dess. Inte minst är 15 år i IT- branschen som 100 år i vissa andra branscher. I dag är kärnverksamheten outsourcing av IT- drift för mindre och medelstora bolag med geografiskt spridd verksamhet. Kunden köper huvudsakligen sin IT- drift som en avtalad tjänst producerad i IT- mästarens drifthall(- ar). Datakommunikation eller "Internet" är vägen genom vilken bolaget distribuerar IT- drifttjänsten. Med det i åtanke är det även logiskt att ett av verksamhetsbenen är datakommunikationsnät, d v s att IT- mästaren även är en internet- leverantör. Huvudkontoret finns i Örebro och företaget har sina kunder över större delen av Sverige. Att leverera outsourcade IT- drifttjänster är organisatoriskt mer likt en produktion snarare än en konsultverksamhet. Processer och leveransåtaganden är viktiga frågor och personalintensiteten är lägre än i IT- branschens programmering, systemering och konsultdelar. IT- drift är konjunkturmässigt stabilt och tryggt genom långa kundavtal. Tekniken är däremot i allra högsta grad föränderlig och det är en utmaning att växa till 100 mkr inom några år. Under februari 2014 börjar IT- Mästarens nuvarande VD Christina Åhlstedt. VD s uppdrag är att organisera IT- mästaren mot nästa steg av tillväxt. Där rutiner, struktur och processarbete väl kan beskrivas, utföras och följas upp. Rikard Westlund och Martin Börjeskog kommer att fortsätta med försäljning, affärsutveckling och marknadsfrågor. *Läs mer om våra värderingar på under fliken om IT- mästaren VÅR VISION Vår vision är att vara förstahandsvalet för företag och organisationer i Norden med mellan IT- användare som outsourcar sin IT- drift. Jag upplever att IT-mästaren alltid är tillmötesgående och fixar allting snabbt. VÅR AFFÄRSIDÉ Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitativa outsourcade IT- drifttjänster till företag och organisationer. Det gör vi genom att en rad tjänster - från helhetstjänsten Total Outsourcing, där du betalar ett fast pris per användare och månad och kommer åt dina program oavsett plats, till smalare IT- drifttjänster/molntjänster som exempelvis Onlinebackup eller Dedikerad server. MÅLBILD IT- MÄSTAREN Bolaget ska inom tre år ha nått en omsättning på 100 miljoner kronor. Idag omsätter IT- mästaren drygt 50 miljoner kronor. Detta ska ske genom förvärv, etablering på nya geografiska marknader och expansion på nuvarande kunder och marknader. 2

3 Målbild för Projektledaren Tillsammans med kollegor på IT- mästaren genomföra införandeprojekt på ett effektivt och leveranssäkert sätt. Projektledarrollen präglas av god organisationsförmåga och tydlig kommunikation för att skapa förutsägbarhet och trygghet i leverans. Målbilden är att få 100 procent kontroll över införandeprojekt. VÅRA TJÄNSTER IT- mästaren erbjuder tjänster inom tre affärsområden: IT- drift, datakommunikation och IT- konsulttjänster. Under IT- drift har vi samlat våra outsourcade drifttjänster, lösningar där du slipper hela eller delar av ansvaret för din IT- drift. Datakommunikation är internetanslutningar och andra datakommunikationslösningar för företag. IT- konsult är installation och utveckling av våra kunders egenägda IT- driftmiljö när den finns fysisk på plats hos kunden. På IT- mästaren bär vi med oss fyra värderingar som vägleder oss i vårt arbete: Vi överträffar kundens förväntan. Vi ska vara lönsamma. Vi vill växa och Vi är IT- mästare. Läs mer på OUTSOURCING Det finns en mängd fördelar med att köpa hela, eller delar av, sin IT- drift i en outsourcad miljö. IT- mästarens tjänster inom IT- drift är den bekväma lösningen för dig som vill ha tjänster och funktioner, men slippa ansvar, bekymmer och oförutsägbara kostnader. Vi vårdar och levererar exakt det du vill. Och du betalar till ett fast pris, ofta per IT- användare. I våra drifthallar ser vi till att dina tjänster och produkter är säkra och tillgängliga dygnet runt. Vi på IT- mästaren tar vårt fulla ansvar för att din IT- drift fungerar och du får tid, energi - och råd, att koncentrera dig på din kärnverksamhet. 3

4 DATAKOMMUNIKATION IT- mästaren är en Internet Service Provider (ISP), det vill säga; vi levererar internetanslutningar, punkt till punkt förbindelser och andra data- kommunikationstjänster. Till kunden når vi genom fiber och kopparförbindelser från Med fast pris blir det lätt att räkna ut vad ITdriften kostar. kabelägare så som Skanova, kommunala stadsnät eller andra ägare av själva kabeln. Vi kontrollerar vårt eget nät och har på så sätt makten över tekniken även om kabeln ägs av andra. Vi levererar även genom flertalet öppna Stadsnät runt om i Sverige. Vi levererar endast tjänster mot företagsmarknaden där kvalitetskraven är högre. Att vi som IT- drift- leverantör, även är en Internet Service Provider (ISP) och därigenom kunniga inom allt som rör datakommunikation, är en av våra främsta konkurrensfördelar. Datakommunikation är som bekant en förutsättning för att kunna leverera en stabil IT- drift. Då våra konkurrenter oftast är antingen IT- driftleverantörer eller datakommunikationsleverantörer behärskar vi båda områdena och kan därigenom erbjuda stabilare IT- driftlösningar. Vår tjänsteportfölj inom datakommunikation innehåller, utöver Internetanslutningar och punkt- punkt förbindelser, även WAN, Kontorshotellskoncept för fastighetsägare och Trådlösa fastighetsnät mm. Den tekniska bredden är naturligtvis stor i vår drift- och nätmiljö. Serverplattformarna är oftast Microsoftbaserade, ibland Linux. Vmware används för virutalisering och Citrix i våra tjänster som Total outsourcing. Brandväggar och nätverksutrustning är oftast Cisco. En drifthall innehåller dessutom analog teknik såsom kylsystem och generatorer. IT KONSULT Vi vet vad vi pratar om. Vårt kunnande om servrar, nätverk och datorer är det som gör IT- mästaren till just vad vi heter. Det är den breda kunskapen som gör att vi ofta anlitas som IT- konsult av allt från små till stora företag när det finns behov av expertis. Med IT- mästarens breda kunnande och återförsäljarstatus för hårdvara och licenser är vi en riktigt god vän och IT- konsult när du behöver vägledning bland ettor och nollor i IT- djungeln. 4

5 REKRYTERARNA HAR ORDET: Vi har i analysen av vår uppdragsgivare lärt känna en organisation som med stark entre- prenörsanda, nyfikenhet och vilja har utvecklats till ett väletablerat företag inom sin bransch. Ägarna av företaget, Martin Börjeskog och Rikard Westlund, har framgångsrikt arbetat för tillväxt i bolaget. Både Martin och Rikard ser att deras drivkraft och motivation ligger inom fortsatt försäljning och affärsutveckling. De ser också att ledarskap, struktur och kommunikation har fått stå tillbaka, då entreprenörskapet och kunden har fått stort fokus. Här finns en ödmjukhet och klokskap i ägarnas tankar om resursfördelning för bolagets bästa där tillsättningen av extern VD skett som under knappt två år genomfört en mer rollstyrd fördelning av uppgifter. Nya erfarna chefer som Driftchef, Teknikchef och Incidentmanager är på plats. Företaget bygger också kunskapsnivån inom flera olika områden, bland annat projektledning. Som projektledare kommer du att vara en viktig brygga mellan duktiga tekniker och ambitiösa kollegor inom försäljning i bolaget, men också den viktiga kontakten med företagets kunder som står inför att lägga sin IT drift hos IT- mästaren. IT- mästarens ambition är att växa och därmed ta in nya kunder och mer komplexa åtaganden än vad som finns i dag. Projektledarrollen är en viktig roll som skall ha en god överblick av pågående och inkommande övertaganden, samtidigt som projektledaren utvärderar och genomför förbättringar i projekten. Utveckling av projektledningsdelen är ett led i att tillvarata företagets resurser. Det innebär att Projektledarens fokus tillsammans med kollegor är att lotsa IT- mästarens olika kompetenser åt rätt håll med rätt kommunikation, struktur och affärstänk. Införandeprojekten är en av de delar när IT- mästarens hela kompetens sätts på prov, målbilden är att detta skall göras på ett tryggt och förutsägbart sätt. I vårt engagemang med IT- mästaren ser vi ett lönsamt företag med mycket vilja och kompetens. Vi blir imponerade av lojaliteten hos medarbetarna och det kundfokus som finns i att hitta lösningar där kunden är vinnare. Vid genomlysning ser vi också att organisationen kämpar när den tar steg mot en större mer strukturerad organisation. Det är till denna resa vi nu ska rekrytera en Projektledare, som har erfarenheter av IT- tjänster och från annan organisation med stor IT- driftmiljö. Vi ser att Projektledaren, tillsammans med sina kollegor i projektledarteamet, behöver kunna hålla struktur men också vara öppen för utvärdering och utveckling Organisationen är redo. Frågan är om du är redo och rätt för dem? Mia Haglund, Sandahl Partners 5

6 PROJEKTLEDNING IDAG OCH FRAMÅT Organisationen färgas av en stark entreprenörskultur där man ser lösningar. IT- mästaren levererar alltid sina åtaganden till kund. Med ett ökat tryck på tillväxt och komplexitet i kundåtaganden, behövs professionaliteten höjas för att kunna möta kraven från kund och underlätta för medarbetare under intensiva införandeprojekt. Arbetet idag och även i framtiden skall vara möjlighetsorienterad med ett starkt affärstänk. IT- mästaren har god kapacitet både tekniskt och bemanningsmässigt. Mycket har skett de senaste två åren. Projektledarrollen har en tydlig roll som brygga mellan försäljning och teknik. I dag är införandeprojekten organiserade så att projektledare, tekniker och försäljning har del av sin arbetstid för detta. Dessa kollegor är idag ett projektledarteam som nu söker en erfaren projektledare på heltid. Länken kan bli starkare och kunskaper och resursfördelning förväntas bli tryggare när företaget får förstärkning med ännu en operativ projektledare. Varje projekt löper under 3 4 månader och involverar 5 10 tekniker och representanter från kunden. Som projektledare hanterar du flera projekt parallellt. FÖRVÄNTAN PÅ PROJEKTLEDARE Vi är ett företag med stora ambitioner som har vuxit fort, men som fortfarande är ganska litet. Det innebär att du måste ha nära till teori och praktik. Du kommer ha en god kunskap om våra lösningar och dess teknikdelar. I försäljningsprocessen kommer du involveras i ett tidigt skede för att säkerställa förväntningar hos kunden. Du kommer sätta upp projektplan för införandeprojekt där du och dina kollegor träffar kunder där total outsourcingmiljö är något nytt eller där kunden vill flytta från annan leverantör. Vanligt förekommande är också när befintlig kund köper in ny verksamhet som ska ingå i befintlig miljö, med andra ord en anpassning till redan infört projekt. Projektledarens ansvar är att kommunicera projektets olika delar i organisationen och säkerställa resursplaneringen under införandet. Som van projektledare ser du också vikten av riskanalys vid införandeprojekt samt uppföljning och utvärdering av dessa. Vi tror att du om ett år bidragit till både din och projektledarteamets utveckling på ett inspirerande sätt. 6

7 UTMANINGARNA I ROLLEN SOM PROJEKTLEDARE Utmaningen för projektledare i införandeprojekt är att göra komplicerade lösningar enkla för våra kunder. Att skaffa sig kunskap om IT- mästarens produktportfölj, samt förståelse för hur arbetet utförs idag och bidra med egna erfarenheter för en trygg och förutsägbar projektledning. VEM TROR VI ATT DU ÄR? Du har arbetat i projektgrupper och bidragit till ett gott samarbete. Du har erfarenhet från driftorganisation och projektledning. Du har praktisk erfarenhet av driftinföranden, ändring och tilläggshantering. Du har erfarenhet och utbildning av tekniken som används och är väl förtrogen med ITIL och MS Project. Du är van kravställare som vet hur man skapar bra samarbetsklimat och driver framgångsrika projekt. Du är väldigt duktig på att kommunicera och gillar att vara den sociala länken i intensiva outsourcingprojekt. Du tycker det är en självklarhet att arbeta med struktur och tydlighet i grunden och har också förståelse för flexibilitet och anpassning till situationen. Du har mycket goda kunskaper inom outsourcing, Microsoft plattform och virtualisering. Ditt engagemang smittar av sig och du älskar utmaningar. Du ser helheter, gillar att arbeta operativt med att driva viktiga frågor och bidrar genom att skapa ett öppet klimat? Vidare är du en engagerad och social tekniker som drivs av kloka beslut och övertygelse att struktur och processer bidrar. Du älskar att kommunicera och har en pedagogisk talang. Projektledaren kommer att vara praktiskt involverad men också arbeta med projektledning på en strategisk nivå, vilket innebär att du tillsammans med projektledarteamet, utvecklar en mer välfungerande helhet. Hoppas vi har fått dig nyfiken och intresserad av att söka tjänsten Om vi inte redan fått din ansökan, skicka den senast 20 februari till Frågor om rollen och rekryteringsprocessen ställs till rekryteringskonsult Mia Haglund på Sandahl Partners,

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Innehåll: Verksamhetsberättelse Kort om DGC 4 Vd har ordet 6 2011 kvartal för kvartal 10 Vår historik 12 Vårt nät 13 Våra strategier 14

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån Uppdragsbeskrivning för rollen som Chef för Inhousebyrån på EEL ABs Vision Att bli den ledande aktören av hushållsprodukter och tjänster i norra Europa. Välkommen till EEL AB EEL AB grundades 2004, som

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Drift Implema Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Implemas driftsorganisation består av ett tiotal medarbetare som tillsammans delar ansvaret - dygnet runt - för första till tredje linjens

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer