Energieffektivisering. Guide till. Energieffektivisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering. Guide till. Energieffektivisering"

Transkript

1 1 Energieffektivisering Guide till Energieffektivisering

2 2 Varför ska vi bry oss? 3 Trimma klimatsystemet 4 Trimma belysningen 5 Trimma kontoret 7 Trimma motorer 8 Trimma pumpar och fläktar 9 Trimma kompressorer och tryckluftssystem 10 Trimma tappvarmvattnet 11 Trimma ångpannor och ångsystem 12 Trimma kyl och frys 13 Trimma transporterna 14 Trimma arbetet Distansarbete 15 Snabbkoll Energieffektivitet 16

3 3 Varför ska vi bry oss? För affärerna och klimatets skull Att minska era energikostnader är i högsta grad vettigt för affärerna och det har en positiv inverkan på klimatet. Energieffektiviseringsåtgärder har alltid varit ett win win förhållande och representerar en av de minst riskfyllda investeringarna som går att hitta. Ni har troligen, som de flesta andra, struntat i dom i tron att det är ohanterligt. Men nu, med pågående klimatförändringar och osäkerhet om framtida tillgång till energi, så är det dags. Energikostnaderna kommer att öka Redan idag utgör energiskatterna en påtaglig del av kostnaden och dom kommer att fortsätta att öka. Därutöver har vi handel med utsläppsrätterna, koldioxidrättigheter, som ytterligare kommer att driva prisutvecklingen. Osäkerheten om tillgången till energi, security of supply, är också en prisdrivande faktor. Minskade energikostnader möjliggör ökade vinster Om energikostnaden utgör 10 procent av era totala kostnader så innebär en 20 procentig energieffektivisering att vinsten ökar med 2 procent. Kostnaden för många produkter kommer att öka Alla andras kostnader kommer att öka som en följd av bland annat utsläppsrätterna, kostnader för råvara och transportintensiva produkter ökar mest. Ett minimerande av restprodukter blir därigenom viktigt eftersom det minskar behovet av transporter och råvara. Det är bra ekonomiplanering Risk management. Att ha bra koll på företagets kostnader är bra företagande. Riskerna med energikostnaderna är höga eftersom framtiden är oviss både vad gäller prisutveckling och tillgång. Driftfördelar. Att se över energianvändningen leder ofta till andra förbättringar i processen och driften. Andra orsaker Ökad komfort. De flesta åtgärder som vidtas för energieffektivisering leder ofta till en ökad komfort för de anställda till exempel genom stabilare inomhusklimat och bättre belysning. Motivation för de anställda. Att företaget engagerar sig i klimatfrågorna genom ett aktivt agerande ökar de anställdas känsla för företaget. Underskatta inte detta. Positiv press. Lokalpressen är villig att lyfta fram positiva åtgärder som lokala företag genomför. Kundrelationen. Allt fler kunder värderar engagerade företag högre än andra. Vara först. Vänta inte på att alla dina konkurrenter gjort något. Gör det först och försäkra dig om den fördelen av det.

4 4 Trimma klimatsystemet och reducera dina kostnader Enkla steg för att justera inställningarna i dina system kan reducera dina kostnader väsentligt. För mer komplicerade system krävs i regel professionell hjälp. Investeringskostnaderna kan bli högre men i gengäld är payback tider och besparingar fortfarande intressanta. Om du överväger en total ombyggnad av systemen, genomför andra energieffektiviseringar först eftersom de kan påverka hur det nya systemet ska trimmas. Lågkostnadsåtgärder Stäng av värme/kyla när den inte behövs. Justera temperatur och fuktighet i förhållande till årstid. Ställ ned termostaterna när byggnaden står tom, och sätt fläktar i läge auto snarare än on. Rengör och byt filter regelbundet. Reparera läckor i systemet som rör och kopplingar. Ta bort hinder. Försäkra er om att radiatorer, konvektorer, termostater, luftintag och ventiler inte påverkas negativt av omgivningen. Trimma uppvärmningssystemet inför uppvärmningssäsongen. Installera markiser och persienner för att påverka hur mycket solinstrålning som släpps in, beroende på kyl- eller värmebehov. Serva systemet regelbundet. Andra möjligheter Rätt injusterat system är avgörande men kan kräva professionell hjälp. Programmerbara termostater. Dessa enkla microproccessor baserade termostater kan ha så korta pay-off tider som 2 år, dessutom bidrar dom till bättre inomhuskomfort. Solpaneler som komplement till tappvarmvatten uppvärmning.

5 5 Trimma belysningen spara energi i kommersiella byggnader Ljusåtgärder är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att spara energi i kommersiella byggnader. Ljus kan svara för upp till 50 procent av en byggnads elanvändning, så det är ett bra ställe att börja på. Kostnadsfria åtgärder Släck belysningen när du lämnar rummet. Ta bort, eller koppla ifrån, onödiga ljuspunker. Sänk ner armaturerna där det är möjligt, exempelvis vid skrivbordet. Använd dagsljuset genom att placera arbetsplatserna vid fönster. Ta bort föremål som blockerar fönster. Utbilda personalen om användandet av dagsljus kontra artificiellt ljus. Billiga åtgärder Byt ut glödlampor mot lågenergilampor, dom förbrukar mindre och varar längre. Installera högeffektiva reflektorer i kombination med uppgradering av armaturerna. Ersätt gamla lysrörsarmaturer, med magnetiska driftdon (drossel), med nya och effektivare. Sätt in närvarodetektorer i exempelvis toaletter. Måla om ljusare färger reflekterar ljuset bättre. I kontorslandskap, se över höjden på avdelningsskärmarna höga skärmar kan blockera ljuset. Använd metallhalogen- eller högtrycksnatriumbelysning utomhus. Konvertera Nödutgång skyltar till LED (lysdioder). Nyckel till framgång Att byta armaturer är ofta lika viktigt som att byta ut lamporna. När ni överväger investeringskostnaden, glöm inte att effektivare lampor har en längre livslängd och behöver mindre service. (se tabell nästa sida). Se till att ni byter till den typ av energieffektiva lampor som ger rätt färgtemperatur i förhållande till era behov.

6 6 Exempel på besparingar Utbyte av 100 st 100 W glödlampor till lågenergilampor Inköp 1:a gången Årlig utbyteskostnad Årlig energikostnad Total årlig kostnad Årlig besparing 100 x 20 W lågenergilampor kr kr (20%/år) kr kr kr 100 x 100 W glödlampor 600 kr kr (alla byts 2 ggr/år) kr kr Förutsättningar: 6 tim/dag till 40 öre/kwh.

7 7 Trimma kontoret och utrustningen håller längre En del av besparingsmöjligheterna på kontoret är extremt enkla och behöver bara ändringar i mjukvaruinställningar eller vanor, andra är bara relevanta när man köper in ny utrustning. Tänk på att i alla fall där du energieffektiviserar så minskar kylbehovet, oväsen samt att utrustningen håller längre. Gratisåtgärder Stäng av utrustningen över nätter och helger. Istället för egna skrivare och kopieringsapparater, dela utrustning. Aktivera standby på alla apparater som det är möjligt på. Andra möjligheter Köp energieffektiva apparater.

8 8 Trimma motorer och öka effektiviteten Energibesparingarna från att förbättra motorer och kringsystem är betydande, eftersom motorer kostar upp till 100 gånger mer i driftskostnader än i inköp under en 10-års period. Rätt storlek och rätt användning kan resultera i stora besparingar. Lösningarna är inte alltid uppenbara eftersom de är beroende av hela systemet som motorn är en del av. Generellt kommer effektiviseringarna genom att antingen använda en bättre anpassad motor för uppgiften eller en mer effektiv. Att ändra hela systemet kan också vara den bästa vägen för att reducera behovet av motorn. (se Pumpar och fläktar nästa sida). Lågkostnadsalternativen nedan är värdefulla för alla, har ni behov av mer än så kontakta professionell hjälp. Lågkostnadsåtgärder Använd ett on/off styrsystem, så att motorn endast är på när den verkligen behövs. Kontrollera drivremsspänningen och remskivor. Mycket varma drivremmar signalerar att någonting är fel. Service. Väl underhållna motorer är effektivare, pålitligare och håller längre. Tänk utanför ramarna. Behövs den verkligen eller kan den vara avstängd oftare? Andra möjligheter Installera effektivare motorer. Energieffektiva motorer kostar 10-30% mer än standardmotorer. När ni väljer: Tänk på att de energieffektivare tenderar till att hålla längre, producerar mindre överskottsvärme och går tystare än standardmotorer. Nedgradera överdimensionerade motorer: Motorer som går på mindre än 50% av maxeffekt är ineffektiva och slösar på energin. Det här problemet är mycket vanligt. Installera varvtalsstyrda motorer: Överallt där lasterna varierar, byt ut 1-hastighets motorer till varvtalsstyrda. Detta kan reducera energibehovet med 10-70%. Motorrelaterade besparingar är svåra att beräkna, men för att se om de möjliga besparingarna verkar attraktiva gör följande kalkyl (efter att ha tittat på dina motorers märkeffekt). Sparpotentialen Märkeffekt motorer 3 x 30 kw x 40 x 52 Använd tid/år Pris/kWh 20 % sparmöjlighet x 40 öre/kwh x 0,2 = Sparpotential/år kr

9 9 Trimma pumpar och fläktar och öka effektiviteten För de flesta industriella applikationer ska du fokusera på att fixa läckor och underhålla systemet Utöver det, för dimensionering, uppgradering och utbyte rekommenderas professionell assistans. Nedan listas några av de saker som kan göras. Precis som med Motorer måste man se pumpar och fläktar i dess sammanhang, men det finns stora sparmöjligheter. Lågkostnadsåtgärder Installera styrsystem många system behöver inte gå hela tiden. Ändra pumpplacering. Trimma drivdon för att öka effektiviteten. Serva pumparna regelbundet. Andra möjligheter Dimensionering: Mest effektiva åtgärd är att ha rätt storlek på rör och pumpar. Precis som med Motorer rekommenderas professionell hjälp.

10 10 Trimma kompressorer och tryckluftsystem Optimering av tryckluftssystem kan innebära effektiviseringar på procent. Lågkostnadsåtgärder Täta alla läckor. Installera styrsystem om inte kompressorn behöver vara på ständigt. Reducera trycket till ett minimum. Serva kompressorn regelbundet. Andra möjligheter Dimensionera kompressorn rätt, vid utbyte, eller använd mindre kompressorer vid lågbelastning. Installera värmeåtervinning för att tillvarata överskottsvärme. Exempel Ett tryckluftssystem på 500 kilopond som används timmar om året har ett litet hål på 1-3 mm. Reparation av denna läcka sparar cirka kronor per år och minskar koldioxidutsläppen med 1 ton.

11 11 Trimma tappvarmvattnet och reducera behovet av vatten Det finns flera billiga och effektiva metoder för att reducera behovet av vatten, som fokuserar på lägre vattentemperatur, mängden vatten och slöseri. Lågkostnadsåtgärder Sänk tappvarmvattentemperaturen till C. Högre är slöseri och lägre riskerar bakteriebildningar. Installera flödesbegränsare och snålspolande kranar. Byte till snålspolande kranar kan spara 500 kwh/år för varje 15 min./dags användning. Byt ut två-greppsblandare till en-grepps. Denna åtgärd kan spara upp till 60% energi. Installera tidsstyrning på varmvattenberedaren för att stänga den när den inte behövs. Kontrollera systemet med avseende på läckor och reparera om nödvändigt. Andra möjligheter Solpaneler som uppvärmningskomplement.

12 12 Trimma ångpannor och ångsystem och spara 20 procent i ångsystemet En typisk industriverksamhet som använder ånga kan spara 20 procent i ångsystemet. Enkla åtgärder för att förbättra effektiviteten omfattar: Lågkostnadsåtgärder Reparera alla läckor. Isolera hot spots och ventiler. Trimma pannorna regelbundet. Installera en mätare för att detektera temperaturskillnader, ett tecken på ineffektivitet. Reducera ångtrycket till ett minimum. Andra åtgärder Dimensionera pannorna rätt. Installera värmeåtervinningssystem.

13 13 Trimma kyl och frys spara genom enkla åtgärder Många jour-/närbutiker kan spara mycket genom enkla åtgärder på frysarna. Lågkostnadsåtgärder Säkra att dörrar stänger ordentligt och att dörrlisterna är bra. Kontrollera att temperaturen inte är lägre än nödvändigt. Fyll frysen rätt. För mycket försvårar kylning och för lite är slöseri. Placera dom rätt, långt från värmekällor, stark ljus och solljus. Rengör kylelementen. Andra möjligheter Byt till energieffektivare frysar, eller uppgradera till frysar med värmeåtervinning.

14 14 Trimma transporterna och minska bränslekostnaderna Det finns mycket man kan göra för att minska bränslekostnaderna. Undvik användning av fordonet. Gå, cykla eller använd allmänna transportmedel närhelst det är möjligt. Bilpool om det är möjligt och ge bilpoolsanvändarna prioriterade P-platser. Uppmuntra telefonmöten och konferenser. Behövs resan överhuvudtaget? Kör en annan sorts fordon. Byt till en miljöbil. Naturgas/biogas, Etanol E85, Elbil, Bränslecell eller liknande. Reducera körsträckorna Överväger ni nyetablering eller flytt, inkludera transportkostnader, bortkastad tid i kalkylen. Kom ihåg anställdas och kunders transporter och lokalisering i förhållande till allmänna transportmedel. Reducera frekvensen och varaktigheten av dina körningar Planera i förväg för att kombinera körningar. Undvik rusningstider. Gör ditt fordon mer effektivt Använd inte bagaget som lager. Trimma motorn minst en gång om året. Välj alternativa drivmedel. Naturgas/Biogas är ett mer klimatvänligt alternativ än bensin. Använd maximalt rekommenderat däckstryck. Använd inte större fordon än nödvändigt. Kör effektivt Accelerera, bromsa och kör mjukt. Studier har visat att individuella körvanor kan påverka bränsleför brukningen så mycket som 25 procent.

15 15 Trimma arbetet Distansarbete och gör arbetsgivaren attraktiv Distansarbete utnyttjar hemmakontoret eller andra platser närmare de anställdas bostad. Distansarbete har aldrig införts för att reducera utsläpp och energiförbrukning enbart men det reducerar inte enbart utsläpp och energianvändning utan kan också bidra till reducerade affärskostnader och ökad effektivitet, och gör arbetsgivaren mer attraktiv. Kostnadsfria åtgärder Tillåt (och uppmuntra) de anställda att arbeta hemifrån några dagar i månaden. Erbjud ett hemkontor istället för en tjänstebil. Titta närmare på vad distansarbete betyder rent ekonomiskt för företaget. Försäkra er om energieffektiva system oavsett var er personal är lokaliserade. Lågkostnadsåtgärder Byt ut stationära datorer till bärbara. Etablera en formell policy för distansarbete avseende all personal. Sätt upp en distansarbetsplats om ni har många anställda från samma område. Nyckeln till framgång Där distansarbete har lyckats har det behandlats som vilken annan förändring som helst i organisationen: Planering och sund bedömning av kostnader och intäkter. Planera långsiktigt och gå mot målet stegvis. Det behövs troligen en eldsjäl och en förpliktelse att konsultera hela organisationen. Distansarbete måste vara ett frivilligt åtagande för personalen. Distansarbete införs för att möta specifika mål. Eftersom distansarbete nästan alltid är lönande är det viktigt att specificera målen och hur dom ska mätas. Försök att etablera distansarbetet i företagskultu ren ett naturligt alternativ. Gör er egen lösning: Varje företag är unikt och det finns ingen passar alla lösning.

16 16 Snabbkoll Energieffektivitet Belysning Byt ut glödlampor mot lågenergilampor. Uppgradera utomhusbelysningen. Uppgradera gamla lysrörsarmaturer med magnetisk drossel. Ta bort, eller koppla ur, onödiga armaturer. Sänk ned armaturerna där det är möjligt. Installera närvarosensorer i utrymmen som används sällan. Installera tidsstyrning eller ljussensorer för utomhusbelysningen. Håll armaturerna rena. Vattenanvändning och vattenuppvärmning Tilläggsisolera ackumulatorn och den första metern. Installera snålspolande kranar och munstycken Använd regnvatten eller naturvatten för bevattning. Hitta och reparera alla läckor. Ställ in varmvattentermostaten på 60 C. Kylar och frysar Reparera tätningar och se till att dörrar sluter tätt. Se till att fläktar och utrustning inte är blockerade. Fyll kylar och frysar rätt, koppla ur oanvända. Huskroppen Installera vindskydd, täta eller försegla utrymmen som skapar drag. Reparera eller förbättra isoleringen. Klimatsystemen Rengör och byt filter regelbundet. Ställ ner värme, ventilations och aircondition system när byggnaden inte används. Reparera läckor i systemet. Försäkra er om att radiatorer, konvektorer, luftintag och ventiler inte störs, så att luften kan röra sig fritt. Transporter Är resan med egen bil nödvändig. Överväg alternativen först: allmänna transportmedel, gång, cykling, bilpool mm.

17 17 E.ON Försäljning Sverige AB Malmö T F