Snabbstartsguide , vers. CB Januari Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbstartsguide 00825-0212-4410, vers. CB Januari 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410"

Transkript

1 , vers. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410

2 OBS! Denna handledning innehåller grundläggande anvisningar för Emerson 1410 Smart Wireless Gateway. Den innehåller inga anvisningar för diagnostik, underhåll, service eller felsökning. Se referenshandboken till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (dokument-nr ) för ytterligare information och anvisningar. Handboken och denna snabbinstallationsguide finns också tillgängliga i elektroniskt format på VARNING! Explosionsrisk Koppla inte till eller från anslutningar till Emerson 1410 medan kretsarna är strömförande, såvida du inte är säker på att miljön är ofarlig. Explosioner kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada: Installation av denna anordning i explosionsfarliga miljöer måste ske i enlighet med tillämpliga lokala, nationella och internationella normer och lagar samt gällande praxis. Se avsnittet Produktintyg för information om eventuella inskränkningar förknippade med säkra installationer. Undvik kontakt med ledningar och anslutningar. Högspänning i ledningar kan orsaka elstötar. Detta instrument uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC-reglerna. Driften omfattas av följande villkor. Denna produkt får inte orsaka skadliga störningar. Denna enhet måste ta emot alla inkommande störningar, inklusive störningar som kan orsaka driftsproblem. Denna enhet måste monteras med ett antennsäkerhetsavstånd på minst 20 cm från alla personer. VARNING! Potentiell risk för elektrostatisk laddning Höljet till 1410 är av plast. Var försiktig vid hantering och rengöring i explosionsfarliga miljöer för att undvika elektrostatisk laddning. Innehållsförteckning Anmärkningar om trådlös kommunikation sidan 3 Allmänna hänsynstaganden sidan 3 Första inkoppling och konfiguration sidan 4 Fysisk installation sidan 9 Installation av programvaran (tillval) sidan 13 Kontrollera funktioner sidan 14 Produktintyg sidan 15 2

3 Snabbstartsguide Anmärkningar om trådlös kommunikation Startsekvens Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (hädanefter benämnd mottagaren ) ska installeras och fungera på rätt sätt innan batterienheter installeras i de trådlösa enheterna. Trådlösa fältgivare bör även slås på i ordningsföljd med början från den enhet som är närmast mottagaren. Detta leder till en enklare och snabbare nätverksinstallation. Antennplacering Antennen bör placeras vertikalt och ungefär 2 m (6 ft) från större strukturer eller byggnader för att möjliggöra god kommunikation med andra enheter. Monteringshöjd För optimal trådlös täckning ska den separata antennen helst monteras 4,6 7,6 m (15 25 ft) över markytan eller 2 m (6 ft) över hinder eller andra större strukturer. Allmänna hänsynstaganden Datorkrav Operativsystem (endast tillvalsprogramvara) Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3 Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows Server 2003 R2, Service Pack 2 Windows Server 2008 (Standard Edition), Service Pack 2 Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1 Windows 7 Professional, Service Pack 1 Windows 7 Enterprise, Service Pack 1 Windows 8 Enterprise, Service Pack 1 Användningsområden Internet Explorer Hårddiskutrymme AMS Wireless Configurator: 1,5 GB Installations-CD för mottagaren (Smart Wireless Gateway): 250 MB 3

4 Steg 1. Första inkoppling och konfiguration Vid konfiguration av Emerson Smart Wireless Gateway 1410 måste en lokal anslutning upprättas mellan en stationär eller bärbar dator och mottagaren. Modell 1410 och 1410D är driftsmässigt likvärdiga och följande anvisningar tillämpliga på båda modellerna. Matning till mottagaren Lämpligt strömförsörjningsaggregat behövs för att driva mottagaren genom inkoppling av en (nominell) 24 VDC-källa med en strömstyrka på minst 250 ma till matningsanslutningarna. Figur 1. Diagram över huset till modell 1410 A B Power Reset C D E 24 VDC (nominell) (nominal) Power Inspänning Input Serie- Serial Modbus + - S A B F A. Klämma för DIN-skena. B. Anslutning av SMA till N-typ. C. Indikatorlampor för matning och återställning. Vid normal drift lyser strömlampan grön. Under en återställning lyser återställningslampan röd. Återställningsbrytaren får inte aktiveras under normal drift. D. Ethernet-port 2. Denna extraport måste aktiveras vid beställning för att komma åt enheten. När denna port är aktiverad är den fabriksinställda IP-adressen Se Tabell 1 på sidan 6. E. Ethernet-port 1. Används för standardkommunikation med webbservern eller andra protokoll som aktiverats på mottagaren. Den fabriksinställda IP-adressen är Se Tabell 1 på sidan 6. F. Femskruvs analog anslutningsplint med honkontakter. En svart anslutningsplint medföljer i lådan. 4

5 Snabbstartsguide Figur 2. Kopplingsschema för 1410D 24 VDC (nominell) Inspänning Serie- Modbus 10,5 30 VDC Utspänning Data A+ Data B A. Spännings- och serieanslutningar för modell B. Spännings- och dataanslutningar för Smart Wireless Field Link. Upprätta en anslutning 1. Anslut den stationära eller bärbara datorn till Ethernet 1-porten (den primära porten) på mottagaren med en Ethernet-kabel. 2. Du konfigurerar den stationära/bärbara datorn genom att klicka på Start > Inställningar > Nätverksanslutningar. a. Välj Anslutning till lokalt nätverk. 5

6 b. Högerklicka och välj Egenskaper. c. Välj Internet-protokoll (TCP/IP) och klicka på Egenskaper. OBS! Om den stationära/bärbara datorn kommer från ett annat nätverk antecknar du den nuvarande IP-adressen och andra inställningar så att datorn kan återlämnas till det ursprungliga nätverket när mottagaren har konfigurerats. d. Klicka på Använd följande IP-adress. e. Skriv in i rutan IP-adress. f. Skriv in i fältet Nätmask. g. Klicka på OK i fönstren Egenskaper för Internet-protokoll (TCP/IP) och Egenskaper för lokal anslutning. OBS! Anslutningen till mottagarens sekundära Ethernet-port kräver andra nätverksinställningar. Tabell 1. Nätverkets TCP/IP-inställningar Mottagare Stationär/bärbar dator Nätmask Ethernet Ethernet Inaktivera proxyservrar. a. Öppna den vanliga webbläsaren. b. Öppna Verktyg > Internet-alternativ > Anslutningar > LAN-inställningar. c. Under Proxyserver avmarkerar du rutan Använd proxyserver. 6

7 Snabbstartsguide Konfigurera Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Så här slutför du den inledande konfigurationen av mottagaren: 1. Använd standardwebbsidan för mottagaren på https:// a. Logga in med följande användarnamn: admin b. Ange följande lösenord: default 7

8 2. Gå in under System Settings (Systeminställningar) > Gateway (Mottagare) > Ethernet Communication (Ethernetkommunikation) för att öppna Network Settings (Nätverksinställningar) a. Konfigurera en statisk IP-adress eller ange DHCP och skriv in ett namn under Hostname (Värddatornamn). Tabell 2. Nätverksinställningar Mottagare Stationär/bärbar dator Nätmask Ethernet Ethernet b. Starta om programmet vid System Settings (Systeminställningar) > Gateway (Mottagare) > Backup and Restore (Säkerhetskopiering och återställning) > Restart Apps (Starta om program). OBS! Vid återställning av program inaktiveras kommunikation med fältenheter tillfälligt. 3. Koppla bort strömmen och Ethernet-kabeln från mottagaren. 8

9 Snabbstartsguide Steg 2. Fysisk installation Separat monterad antenn Tillvalen med separat monterad antenn ger större frihet i monteringen av mottagaren i fråga om trådlösa anslutningar, åskskydd och gällande normer och praxis. VARNING! Vid montering av separata antenner till Emerson 1410 Smart Wireless Gateway ska gällande säkerhetsföreskrifter följas för att undvika fallolyckor och kontakt med högspänningsledningar. Installera komponenterna till den separata antennen till Emerson 1410 Smart Wireless Gateway i enlighet med gällande nationella elinstallationsnormer och iaktta vedertagen praxis i fråga om åskskydd. Kontakta en behörig elinspektör, anläggningens elansvarige och förmannen för arbetsområdet innan installationen påbörjas. Den separat monterade antennen (tillval) till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 är avsedd att ge flexibilitet ifråga om installationsalternativ samtidigt som trådlösa prestanda optimeras och lokala frekvensbandskrav efterlevs. För att upprätthålla trådlösa prestanda och undvika överträdelse mot gällande frekvensbandsbestämmelser får varken en annan antenntyp eller en koaxialkabel av annan längd eller typ användas. Om den medföljande separata antennen inte monteras enligt dessa anvisningar tar Emerson Process Management inget ansvar för trådlösa prestanda eller överträdelse mot gällande frekvensbandsbestämmelser. Satsen med den separat monterade antennen innehåller tätningsmedel för koaxialkabel för kabelanslutningarna till åskledaren och antennen. Leta upp en plats där trådlösa prestanda för den separat monterade antennen är optimala. Detta är lämpligen 4,6 7,6 m (15 25 ft) över markytan eller 2 m (6 ft) ovanför hinder eller större strukturer. Följ någon av nedanstående metoder vid montering av den separata antennen: Installation av WL2/WN2 (tillval): 1. Montera antennen på en 37,5 50-mm (1,5 2 tum) rörmast med hjälp av den medföljande utrustningen. 2. Anslut åskledaren direkt till kapslingen. 3. Installera jordningsfästet, låsbrickan och muttern ovanpå åskledaren. 4. Anslut antennen till åskskyddet med den medföljande koaxialkabeln och se till att droppslingan inte sitter närmare åskskyddet än 0,3 m (1 ft). 5. Använd koaxialtätningsmedlet för att täta alla anslutningar mellan den trådlösa fältenheten, åskledaren, kabeln och antennen. 6. Se till att monteringsmasten, åskledaren och mottagaren jordas i enlighet med gällande elinstallationsnormer. Eventuella överblivna längder av koaxialkabeln ska placeras i 0,3 m (1 ft). 9

10 Figur 3. Installation av WL2/WN2 (tillval) Kapsling (tillhandahålls av användaren) med mottagare Separat monterad antenn Åskledare Kabel Jordning Jordning Droppslinga Jord A. Separat monterad antenn B. Kabel C. Droppslinga D. Åskledare E. Kapsling (tillhandahålls av användaren) med mottagare F. Jordning G. Jord OBS! Tätskikt krävs Satsen med den separata antennen innehåller koaxialtätningsmedel för kabelanslutningarna till åskledaren, antennen och mottagaren. Tätningsmedlet måste appliceras för att säkerställa att det trådlösa nätverket fungerar. Se Figur 4 för information om hur tätskikt appliceras. Figur 4. Applicera koaxialtätningsmedel på kabelanslutningarna Tabell 3. Antennsatsalternativ för separat montering Tillvalssats Antenn Kabel 1 Kabel 2 Åskledare WL2 1 /2-vågsdipol allriktningsantenn med +6 db förstärkning 15,2 m (50 ft) LMR-400 Huvudmonterat gasutloppsrör (jack till kontakt) 0,5 db inlänkningsdämpning WN2 1 /2-vågsdipol allriktningsantenn med +8 db förstärkning 7,6 m (25 ft) LMR-400 Huvudmonterat gasutloppsrör (jack till kontakt) 0,5 db inlänkningsdämpning 10

11 Snabbstartsguide OBS! För installation av Smart Wireless Field Link, se referensdokument Anslut till värddatorn 1. Dra mottagarens Ethernet 1-port (den primära porten) eller serieutgångsporten till värddatorns nätverk eller IO-serieporten. 2. För serieanslutningar ansluts A till A och B till B. Se till att alla avslutningar är rena och ordentligt fastsatta för att undvika ledningsanslutningsproblem. Figur 5. Kopplingsschema för modell 1410 Power Reset 24 VDC 24 VDC (nominal) (nominell) Power Inspänning Input A Serial Serie- Modbus + - S A B A. Femskruvs anslutningsplint. 11

12 Figur 6. Diagram över modell 1410D:s hus A. Klämma för DIN-skena. B. Indikatorlampor för matning och återställning. Vid normal drift lyser strömlampan grön. Under en återställning lyser återställningslampan röd. Återställningsbrytaren får inte aktiveras under normal drift. C. Ethernet-port 2. Denna port måste aktiveras vid beställning för åtkomst. Den fabriksinställda IP-adressen är Se Tabell 2 på sidan 8. D. Ethernet-port 1. Används för standardkommunikation med webbservern eller andra protokoll som aktiverats på mottagaren. Den fabriksinställda IP-adressen är Se Tabell 2 på sidan 8. E. Femskruvs analoga anslutningsplintar med honkontakterna för spännings- och fältlänksanslutning. Se nedan för kopplingsschema för de medföljande hankontakterna. Vedertagen praxis 12 En skärmad tvinnad parkabel används vanligen för att dra ledningen till serieanslutningen och det är vedertagen praxis att jorda skärmen på serievärdsidan och lämna skärmen med lösa ledare på mottagarsidan. Se till att isolera skärmen för att undvika jordningsproblem. Matning Koppla in 24 VDC-matning (nominell) av klass 2 med en strömstyrka på minst 250 ma till matningsanslutningarna med hjälp av kopplingsschemat för mottagarens anslutningsplint i Figur 5.

13 Snabbstartsguide Steg 3. Installation av programvaran (tillval) Programvarupaketet på två skivor innehåller Security Setup Utility (krävs endast för säkra värddatoranslutningar eller OPC-kommunikation) och AMS Wireless Configurator. Security Setup Utility finns på skiva 1. Följ anvisningarna nedan för att installera programmet: 1. Avsluta/stäng alla Windows-program, inklusive alla som körs i bakgrunden (t.ex. anti-virusprogram). 2. Sätt i skiva 1 i CD/DVD-enheten på datorn. 3. Följ anvisningarna på skärmen. AMS Wireless Configurator finns på skiva 2. Så här installeras programmet: 1. Avsluta/stäng alla Windows-program, inklusive alla som körs i bakgrunden (t.ex. anti-virusprogram). 2. Sätt i skiva 2 i CD/DVD-enheten på datorn. 3. Klicka på Install (Installera) på menyn när installationen av AMS Wireless Configurator börjar. 4. Följ anvisningarna på skärmen. 5. Låt AMS Wireless Configurator starta om datorn. 6. Ta inte ut skivan ur CD/DVD-enheten. 7. Installationen återupptas automatiskt efter inloggningen. 8. Följ anvisningarna på skärmen. OBS! Om funktionen Autostart har inaktiverats på datorn, eller om installationen inte börjar automatiskt, dubbelklickar du på D:\SETUP.EXE (där D står för CD/DVD-enheten på datorn) och klickar på OK. För vidare information om Security Setup Utility eller AMS Wireless Configurator, se referenshandboken till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (dokument-nr ). OBS! För information om hur man ansluter med en Windows 7-dator, se bilagan med översikten över mottagaren (dokument-nr ). 13

14 Steg 4. Kontrollera funktioner Funktionen kontrolleras via webbgränssnittet genom att du öppnar webbläsaren från valfri dator på värddatorsystemets nätverk och anger gatewayens IP-address eller DHCP-värdnamn i adressfältet. Om mottagarens har anslutits och konfigurerats på rätt sätt kommer säkerhetsmeddelandet att visas följt av inloggningsskärmen. Figur 7. Mottagarens inloggningsskärm Mottagaren är nu klar att integreras i värddatorsystemet. Om trådlösa fältenheter beställdes tillsammans med mottagaren har de förkonfigurerats med samma Network ID (Nätverks-ID) och Join Key (Anslutningsnyckel). När fältenheter strömsätts visas de på det trådlösa nätverket och kommunikationen kan bekräftas under fliken Explore (Utforska) i webbläsaren. Den tid som behövs för skapa nätverket beror på antalet enheter. För detaljerade installationsanvisningar, se referenshandboken till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (dokument-nr ). 14

15 Snabbstartsguide Produktintyg Godkända tillverkningsplatser Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Telekommunikationsöverensstämmelse För alla trådlösa enheter krävs intyg på att de uppfyller kraven avseende användning på det aktuella frekvensbandet. Nästan alla länder kräver detta slags produktcertifiering. Emerson arbetar med myndigheter över hela världen för att tillhandahålla produkter som helt uppfyller alla krav utan risk för brott mot respektive lands direktiv och lagar vad beträffar bruk av trådlösa enheter. FCC och IC Detta instrument uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC-reglerna. Användning är underkastad följande villkor: Instrumentet får inte orsaka skadliga störningar och måste ta emot alla inkommande störningar, inklusive störningar som kan orsaka driftsproblem. Instrumentet måste monteras med ett antennsäkerhetsavstånd på minst 20 cm från kringstående personer. Information om EU-direktiv EG:s försäkran om överensstämmelse finns på 17. Den senaste versionen finns på FM Approvals intyg för användning i icke-explosionsfarliga miljöer Som en rutinåtgärd har transmittern undersökts och testats för att fastställa att utformningen uppfyller grundläggande elektriska, mekaniska och brandskyddskrav enligt FM-godkännanden (Factory Mutual, ett nationellt erkänt testlaboratorium [Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL]) auktoriserat av USA:s Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Intyg för användning i farliga miljöer Nordamerika N5 FM-godkännanden, gnistfri för klass I, division 2 Intygs-nr: Tillämpade standarder: klass 3600: 2011, klass 3611: 2004, klass 3810: 2005 Märkdata: Gnistfri KL. I, DIV. 2, GR. A, B, C, D Temperaturkod: T4 (-40 C T a 60 C) Särskilda villkor för säker användning (x): 1. Vid installation som division 2-utrustning ska 1410 monteras med en verktygssäkrad kapsling som uppfyller kraven i ANSI/ISA och kan kopplas in enligt tillämpliga metoder som anges i NEC-standarden. 15

16 N6 CSA klass I, division 2 Intygs-nr: Tillämpade standarder: CSA-std C22.2 nr 0-10, CSA-std C22.2 nr 213 M1987, CSA-std C22.2 nr , ANSI/ISA , ANSI/ISA Märkdata: LÄMPAD FÖR KL. I, DIV. 2, GR. A, B, C, D Temperaturkod: T4 ( 40 C T a 70 C) OBS! Matningen ska vara av klass 2-typ. Endast lämpad för torra inomhusmiljöer. Utrustningen måste installeras i en lämplig kapsling, åtkomlig med hjälp av verktyg, som är anpassad efter det tilltänkta användningsområdet. Vid användning av modell 1410D och Smart Wireless Field Link 781 i farlig miljö kräver barriärer mellan de två enheterna. 16

17 Snabbstartsguide Figur 8. Försäkran om överensstämmelse för Rosemount 1410 Wireless Gateway 17

18 18

19 Snabbstartsguide EG-försäkran om överensstämmelse Nr: RMD 1093, vers. C Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA intygar på eget ansvar att följande produkt: Rosemount 1410 Wireless Gateway tillverkad av Rosemount Inc Technology Drive och 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA till vilken denna försäkran hänför sig, överensstämmer med föreskrifterna i de EG-direktiv, inklusive de senaste tilläggen, som framgår av bifogad tabell. Förutsättningen för överensstämmelse baseras på tillämpningen av de harmoniserade standarderna och, när så är tillämpligt eller erforderligt, ett intyg från ett till EG anmält organ, vilket framgår av bifogad tabell. Vice President of Global Quality (befattning textad) Kelly Klein (namn textat) 19 december 2014 (datum för utfärdande) 19

20 Tabell EG-försäkran om överensstämmelse för RMD 1093, vers. C Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, 2004/108/EG) SS-EN : 2006 Direktivet om radio- och teleterminalsutrustning (R&TTE, 1999/5/EG) Alla modeller med tillval A eller B för trådlös konfiguration SS-EN : version ( ) IEC :2010 (tredje utgåvan) SS-EN , version ( ) SS-EN 62479: (2010) ATEX-direktivet (94/9/EG) 1410 Smart Wireless Gateway Baseefa 14ATEX0125X typ n-intyg Utrustning grupp II, kategori 3 G Ex na IIC T4 Gc ( 40 C Ta +75 C) Tillämpade harmoniserade standarder: SS-EN :2012, SS-EN :2010 Anmälda organ för EG-typutvärderingsintyg enligt ATEX-direktivet Baseefa [nummer på anmält organ: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannien Fil-ID:RMD1093_C_swe.doc Sidan 2 av 2 20

21 Snabbstartsguide 21

22 , vers. CB Rosemounts huvudkontor Emerson Process Management 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379, USA eller Emerson Process Management AB Box 1053 S Karlstad Sverige +46 (54) (54) Regionkontor för Nordamerika Emerson Process Management 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA eller Regionkontor för Latinamerika Emerson Process Management 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida, 33323, USA Regionkontor för Europa Emerson Process Management Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Schweiz +41 (0) (0) Regionkontor för Asien och Stillahavsregionen Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd 1 Pandan Crescent Singapore Regionkontor för Mellanöstern och Afrika Emerson Process Management Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone South 2 Dubai, Förenade Arabemiraten Rosemount Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Emersons logotyp är ett varu- och servicemärke som tillhör Emerson Electric Co. AMS, Rosemount och Rosemount-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Rosemount Inc. Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Internet Explorer och Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Smart Wireless Gateway 1420. Snabbstartsguide 00825-0212-4420, vers. FB Januari 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Snabbstartsguide 00825-0212-4420, vers. FB Januari 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0212-4420, vers. FB OBS! Denna guide innehåller grundläggande anvisningar för Smart Wireless Gateway. Den innehåller inga anvisningar för diagnostik, underhåll, service

Läs mer

Rosemount 3308-seriens trådlöst styrda vågradar, modell 3308A

Rosemount 3308-seriens trådlöst styrda vågradar, modell 3308A 00825-0212-4308, vers. AD Rosemount 3308-seriens trådlöst styrda vågradar, modell 3308A 2 VARNING! Explosioner kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada: Kontrollera att mätarens driftsmiljö stämmer

Läs mer

Rosemount modell 3308A - Trådlös vajerradar

Rosemount modell 3308A - Trådlös vajerradar 00825-0312-4308, vers. AD Rosemount modell 3308A - Trådlös vajerradar VARNING! Explosioner kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada. Installation av detta instrument i explosionsfarliga miljöer

Läs mer

Rosemount 5400 Nivåtransmitter

Rosemount 5400 Nivåtransmitter 00825-0612-4026, vers AA Rosemount 5400 Nivåtransmitter Monteringsanvisningar för parabolantenn 1.0 Om denna handledning Denna snabbstartguide innehåller anvisningar för mekanisk installation av Rosemount

Läs mer

Rosemount volym 1 sensorer. Snabbstartsguide 00825-0312-2654, vers. AB Juni 2014

Rosemount volym 1 sensorer. Snabbstartsguide 00825-0312-2654, vers. AB Juni 2014 Rosemount volym 1 sensorer Snabbstartsguide 00825-0312-2654, vers. AB Snabbstartsguide OBS! Denna snabbinstallationsguide innehåller grundläggande anvisningar om Rosemount 0068-, 0078- och 0183-sensormodeller.

Läs mer

Snabbstartsguide , vers. BB Februari Rosemount 1495 strypskiva Rosemount 1496 strypflänskoppling

Snabbstartsguide , vers. BB Februari Rosemount 1495 strypskiva Rosemount 1496 strypflänskoppling 00825-0112-4792, vers. BB Rosemount 1495 strypskiva Rosemount 1496 strypflänskoppling OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 1495 utjämningsstrypskiva. Den innehåller

Läs mer

Snabbstartsguide , vers. BA Februari Rosemount 0085 sensor med rörklammer

Snabbstartsguide , vers. BA Februari Rosemount 0085 sensor med rörklammer 00825-0112-4952, vers. BA Rosemount 0085 sensor med rörklammer OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 0085 sensor med rörklammer. Den innehåller ingen information

Läs mer

Rosemount 485 Annubar gängad Flo-Tap-enhet. Snabbstartsguide 00825-0512-4809, vers. EA December 2014

Rosemount 485 Annubar gängad Flo-Tap-enhet. Snabbstartsguide 00825-0512-4809, vers. EA December 2014 Rosemount 85 Annubar gängad Flo-Tap-enhet 00825-0512-809, vers. EA December 201 December 201 OBS! Denna guide innehåller grundläggande anvisningar om Rosemount 85 Annubar. Den innehåller inga anvisningar

Läs mer

Rosemount 753R webbaserad indikator för

Rosemount 753R webbaserad indikator för Snabbinstallationsguide Rosemount 753R-indikator Rosemount 753R webbaserad indikator för fjärrövervakning Start Översikt Rosemount 753R med integrerad 3051S-trycktransmitter Rosemount 753R med separat

Läs mer

Rosemount 248 trådlös temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådlös temperaturtransmitter Snabbinstallationsguide Rosemount 248 Wireless Rosemount 248 trådlös temperaturtransmitter Start Anvisningar om trådlös kommunikation Steg 1. Fysisk installation Steg 2. Verifiera drift Referensinformation

Läs mer

1420 trådlös gateway. 1420 trådlös gateway. Snabbinstallationsguide 00825-0112-4420, Rev DA Augusti 2009

1420 trådlös gateway. 1420 trådlös gateway. Snabbinstallationsguide 00825-0112-4420, Rev DA Augusti 2009 Snabbinstallationsguide Start Steg 1: Första anslutning för konfiguration Steg 2: Grundläggande säkerhets- och tidskonfiguration Steg 3: Grundläggande Ethernet- och seriell konfiguration Steg 4: Montera

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Mobrey MCU900-seriens 4 20 ma + HART-kompatibel styrenhet

Mobrey MCU900-seriens 4 20 ma + HART-kompatibel styrenhet IP2030-SV/QS, vers. AA Mobrey MCU900-seriens 4 20 ma + HART-kompatibel styrenhet Snabbguide för installation VARNING! Underlåtenhet att följa riktlinjer för säker installation kan resultera i dödsfall

Läs mer

Rosemount 705 Wireless transmitter med totalräkneverk

Rosemount 705 Wireless transmitter med totalräkneverk Snabbstartsguide 00825-0212-4705, vers. AA Rosemount 705 Wireless transmitter med totalräkneverk En installationsklar lösning för smidig anslutning till turbinmätare Mäter medelflöde och total volym Flöde

Läs mer

Smart Wireless THUM -adapter

Smart Wireless THUM -adapter Snabbinstallationsguide Smart Wireless Smart Wireless THUM -adapter Start Anvisningar om trådlös kommunikation Konfiguration på bänk Steg 1. Fysisk installation Steg 2. Verifiera drift Referensinformation

Läs mer

SmartPower -lösningar. Snabbstartsguide , vers. BA December 2014

SmartPower -lösningar. Snabbstartsguide , vers. BA December 2014 SmartPower -lösningar 00825-0112-4701, vers. BA OBS! Denna handledning innehåller grundläggande anvisningar för SmartPower-produktserien. Den innehåller inga anvisningar om detaljerad konfiguration, diagnostik,

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Rosemount 708 Wireless akustisk transmitter. Snabbstartsguide , vers. BB Januari 2015

Rosemount 708 Wireless akustisk transmitter. Snabbstartsguide , vers. BB Januari 2015 Rosemount 708 Wireless akustisk transmitter 00825-0212-4708, vers. BB OBS! Denna guide innehåller grundläggande riktlinjer för Rosemount-modell 708. Den innehåller inga anvisningar om detaljerad konfiguration,

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Referenshandbok 00809-0112-4601, vers. AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Säkerhetsföreskrifter. www.rosemount.com

Referenshandbok 00809-0112-4601, vers. AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Säkerhetsföreskrifter. www.rosemount.com Referenshandbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Säkerhetsföreskrifter www.rosemount.com Referenshandbok Juli 2011 Rosemount 9901 Säkerhetsföreskrifter Dessa säkerhetsföreskrifter ska läsas och

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Smart Wireless Field Link

Smart Wireless Field Link Smart Wireless Field Link Start Anvisningar om trådlös kommunikation Steg 1. Fysisk installation Steg 2. Verifiera drift Referensinformation Modellinformation Produktintyg EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

EU-försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse EU-försäkran om överensstämmelse Vi, tillverkaren, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA intygar på eget ansvar att följande

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll

Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll Snabbinstallationsguide Rosemount 752 Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll Start Steg 1. Ledningsanslutning Steg 2. Konfigurera transduktorblocket Produktcertifieringar Slut www.rosemount.com

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Snabbstartsguide , vers. BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Snabbstartsguide , vers. BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet 00825-0212-2654, vers. BB OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar om Rosemount 0065- och 0185-sensormodeller. Den innehåller inga anvisningar

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Rosemount 648 Wireless temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 Wireless temperaturtransmitter. Start Snabbinstallationsguide temperaturtransmitter Start Anvisningar om trådlös kommunikation Steg 1. Fysisk installation Steg 2. Verifiera funktionen Referensinformation Produktintyg Försäkran om överensstämmelse

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Rosemount 3490-seriens 4 20 ma- + HART-kompatibel styrenhet

Rosemount 3490-seriens 4 20 ma- + HART-kompatibel styrenhet 00825-0212-4841, vers. AA Rosemount 3490-seriens 4 20 ma- + HART-kompatibel styrenhet VARNING! Underlåtenhet att följa riktlinjer för säker installation kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Rosemount trycktransmitter i 3051S-serien med trådlös HART -kommunikation. Rosemount flödesmätartransmitter i 3051SF-serien

Rosemount trycktransmitter i 3051S-serien med trådlös HART -kommunikation. Rosemount flödesmätartransmitter i 3051SF-serien Rosemount trycktransmitter i 3051S-serien med trådlös HART -kommunikation Rosemount flödesmätartransmitter i 3051SF-serien med trådlös HART -kommunikation Start Steg 1: Montera transmittern Steg 2: Anslut

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Rosemount 2088, 2090P och 2090F Trycktransmittrar

Rosemount 2088, 2090P och 2090F Trycktransmittrar Snabbinstallationsguide April 2013 Rosemount 2088 och 2090 Rosemount 2088, 2090P och 2090F Trycktransmittrar med 4 20 ma HART-protokoll och 1 5 VDC-lågspänningssprotokoll Start Steg 1. Montering av transmitter

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Rosemount 3095FT massflödestransmitter

Rosemount 3095FT massflödestransmitter Snabbinstallationsguide Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT massflödestransmitter Steg 1: Montera transmittern Steg 2: Husrotation, vid behov Steg 3: Ställ in brytare Steg 4: Anslut kopplingar och spänningsmatning

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Snabbstartsguide , vers. CA December Rosemount sensorenhet för volym 1

Snabbstartsguide , vers. CA December Rosemount sensorenhet för volym 1 00825-0312-2654, vers. CA Rosemount sensorenhet för volym 1 OBS! Denna snabbinstallationsguide innehåller grundläggande anvisningar om sensormodellerna Rosemount 0068, 0078 och 0183. Den innehåller inga

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Micro Motion modell 775

Micro Motion modell 775 Tillägg för ledningsdragning P/N MMI-20016037, Rev. AA September 2009 Micro Motion modell 775 Smart trådlös integralt monterad THUM -adapter Innehållsförteckning THUM-adapter, översikt..........................................

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Rosemount 848T Wireless Temperaturtransmitter. Snabbstartsguide , vers. DA December 2014

Rosemount 848T Wireless Temperaturtransmitter. Snabbstartsguide , vers. DA December 2014 Rosemount 848T Wireless Temperaturtransmitter Snabbstartsguide 00825-0112-4848, vers. DA Snabbstartsguide OBS! Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 848T. Den ger

Läs mer

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg Snabbstartsguide Billion BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en Broadband Firewall Router,

Läs mer

Allmänna anvisningar om hantering och installation av Rosemount 1199 tryckförmedlare

Allmänna anvisningar om hantering och installation av Rosemount 1199 tryckförmedlare Snabbinstallationsguide Augusti 2011 Rosemount 1199 Allmänna anvisningar om hantering och installation av Rosemount 1199 tryckförmedlare Start Inledning Förord Allmän hantering översikt Mekanisk installation

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen 120419 50094 Fick-router MP-01 Accesspunkt/Utökning Förlänger nätverket, som Accesspunkt via trådbundet och utökar via trådlös överföring. Trådlös router Tar emot bredbandssignal och skickar ut trådlöst

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer