hyresrätten årsredovisning 2012 hyresrätten Medföljande bilaga: Ernst Rosén ab Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hyresrätten årsredovisning 2012 hyresrätten Medföljande bilaga: Ernst Rosén ab Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia"

Transkript

1 årsredovisning 2012 Ernst Rosén ab hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land? Medföljande bilaga: hyresrätten

2 Ernst rosén Årsredovisning Innehåll: VD:s rader...sid 4 Ernst Rosén sid 5 Kärnan av Ernst Rosén...sid 6 Förvaltning...sid 8 Hyresgäster och service...sid 9 Flodén Byggnads AB...sid 12 Aranäs...sid 13 Nääs Fabriker...sid 14 Engagemang...sid 16 Miljö och hållbarhet...sid 18 Investeringar...sid 20 Geografi och bestånd...sid 24 Fastighetsförteckning...sid 25 Fastigheter...sid 28 Nyckeltal...sid 32 Styrelse och ledning...sid 36 Årsredovisning...sid 37 Ernst Rosén 2013 Kärnan av ER Aranäs s6 Nääs Fabriker s5 Hyresgäster och service s9 s13 s14 Investeringar s20 Engagemang Årsredovisning Ernst Rosén AB Årsredovisning 2012 Produktion och idé: Ernst Rosén AB & Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslag: Utlandagatan, Göteborg s16 s37 sid 3

3 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning VD:s rader Ernst Rosén 2013 Nu är det 2013 och vi har åter lämnat ett positivt år bakom oss. År 2012 firade vi 60 år och det gjorde vi med ett flertal aktiviteter. Bland annat tog vi fram ett jubileumsmagasin där vi berättade om Ernst Rosén på ett lite annorlunda och mer personligt sätt. I år har vi ett nytt magasin som en bilaga till årsredovisningen. Denna gång handlar det om hyresrätten, också denna ur ett annorlunda och vardagligt perspektiv. Hyresrätten, det som hela vår verksamhet bygger på! Här använder vi vår långa erfarenhet för att leverera den tjänst som boendet faktiskt är. Kanske det mest centrala i varje människas liv. Vi tar boendet på största allvar och skapar trivsel och trygghet. De som levererar vår höga förvaltningskvalitet år efter år är alla mina medarbetare, vilket tydligt visas i våra årliga hyresgästenkäter. Det är inte bara Ernst Rosén som firar jubileum, snart är det också dags för vår stad, Göteborg, att fira jubileum. Nämligen 400 år som stad, år Det planeras för hur Göteborg ska behålla sin position som tillväxtregion och evenemangsstad i tävlan med Stockholm och Malmö. För detta behövs det fler nyetableringar av företag och fler bostäder. Vi kan konstatera att det känns tryggt men samtidigt utmanande att vara en av de större aktörerna på denna marknad. Vi kan konstatera att det kommer att hända mycket i Göteborg framöver. På Göteborgsmarknaden kommer det alltid vara attraktivt att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Vi kan konstatera att det är en långt större efterfrågan än tillgång på hyresrätter. Nyproduktionen av bostäder är generellt för låg i förhållande till efterfrågan vad gäller både hyresrätter och bostadsrätter. Det känns bra att debatten har tagit fart kring förutsättningarna att öka bostadsproduktionen generellt och få bort hinder som krångliga planprocesser och alltför tuffa byggnormer. Genom vårt hälftenägda Aranäs bidrar vi fortsatt med nya bostäder i Kungsbacka. I Kolla Parkstad har vi nu uppfört 80 hyreslägenheter. Byggnationen fick stor uppmärksamhet då husen uppfördes rekordsnabbt med en annorlunda byggmetod. Hemligheten var fabriksproducerade trämoduler som levererades rumsvis. De sammanfogades på plats till femvåningshus, en fascinerande process att följa. Just ekonomi och effektiv byggnation kommer också vara nyckeln till framgång när vi kan komma att bygga närmare 200 lägenheter på Dergården i Lerums centrum. Detaljplanearbetet för vår markanvisning i Dergården kommer starta 2013 och går allt som planerat kan byggstart ske 2015/2016. Ibland måste man vara lite försiktig med att kommunicera alltför detaljerade tidplaner i tidiga skeden. Långa och krångliga planprocesser har vi tyvärr erfarenhet av, jag tänker på vårt projekt på Marstrand. Det är därför mycket glädjande att detaljplanearbetet för Turisthotellet/Oscar åter har startat. Förhoppningsvis har vi en ny detaljplan hösten 2014 som innebär ett 20-tal nya attraktiva åretruntbostäder. Ett annat unikt projekt är Viktor Rydbergsgatan 20 i Lorensbergs villastad. Där har vi skapat sex exklusiva ägarlägenheter i en av våra redarvillor. De är nu färdigställda och sålda. Vi kommer framöver fokusera än mer på att driva fram egenutvecklade projekt. Verksamheten kommer främst ske genom vårt dotterbolag Flodén Byggnads AB. Där har vi förflyttat fokus från att vara ett traditionellt byggföretag till att även omfatta projektutveckling. Det pågår redan idag ett antal projekt i olika skeden som omfattar 350 bostäder. Våra målsättningar för kärnverksamheten är tydliga, att äga, förvalta och utveckla fastigheter med nöjda hyresgäster. Nöjda hyresgäster är nyckeln till framgång och en förutsättning för fortsatt utveckling genomför vi vår bostadshyresgästenkät för 16:e året genomförde vi vår andra lokalhyresgästenkät där vi höjde resultatet för serviceindex från mätningen 2010 på 85,9 % till 88 %. Ett bevis för att vi arbetar på ett sätt som våra hyresgäster uppskattar. Att dessutom nästan alla våra lokaler är uthyrda är självklart positivt. För att behålla vår ställning som en attraktiv hyresvärd krävs ständig kompetensutveckling. Under 2012 förstärkte vi dessutom organisationen med specialistkompetens inom energi och driftsoptimering. Med fastigheter som i huvudsak är byggda under 60- och 70-talen finns det utmaningar i att uppgradera dessa till dagens standardnivå och energieffektivisera dem utifrån dagens krav. Att göra detta i samspel med våra hyresgäster så långt det är ekonomiskt möjligt är vår absoluta målsättning. Vi har under 2012 lagt ner mycket tid och kraft på att ta fram en ekonomisk 10-årsplan för att se hur vi ska kunna uppgradera en tredjedel av fastighetsbeståndet. Vi kan konstatera att detta är en tuff uppgift. För att möta våra hyresgästers önskemål i de fastigheter som ligger längre bort i tiden för uppgradering, arbetar vi med att ta fram standardhöjande koncept för delvis uppgraderade lägenheter. Vi arbetar inte bara med nöjda hyresgäster utan även med nöjda hotellgäster. Hotellet på Nääs Fabriker, Västsveriges mest beroendeframkallande konferensanläggning, firade femårsjubileum 2012 och det har varit fem framgångsrika år. Trots konjunktursvackor i branschen har vi haft en mycket positiv utveckling. Men vi nöjer oss inte med detta. Linda Pettersson, VD för Nääs Fabriker som helhet, arbetar nu med att sätta upp nya strategiska mål för området. Hur kan vi vidareutveckla upplevelsen av Nääs Fabriker som en levande mötesplats? En annan positiv händelse under 2012 var när jag fick hälsa Johan Rosén välkommen tillbaka till verksamheten efter ett års arbete med våra fastigheter i Kalifornien. Johan har nu gått in i rollen som affärsområdeschef för vårt fastighetsbestånd i Alingsås och Lerum har varit ett positivt och utvecklande år och allt tyder på att 2013 kommer att bli minst lika bra. Vi forsätter vårt arbete med att utveckla vårt fastighetsbestånd och övriga verksamheter. Vi ser även fram emot att under 2013 kunna komplettera beståndet med ännu fler Rosénhus för långsiktig förvaltning. Thomas Lundh VD Ernst Rosén äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Alingsås och Lerum. I beståndet utmärker sig företagscentret Nääs Fabriker, inte minst genom det unika Nääs Fabriker Hotell & Restaurang. Bolaget bedriver också byggverksamhet och fastighetsutveckling genom det helägda dotterbolaget Flodén Byggnads Investeringar Ernst Rosén investerar i olika verksamheter för att med finansiell styrka och aktivt ägande bidra till utveckling. Aranäs Ernst Rosén bidrar med aktivt ägande i hälftenägda Aranäs AB, dominerande fastighetsägare i Kungsbacka. AB. Tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB, äger Ernst Rosén även Aranäs AB, den enskilt största fastighetsägaren i Kungsbacka. Ernst Rosén driver och utvecklar verksamheter för långsiktig avkastning och kundnöjdhet. Nytänkande och kreativitet ska inte bara genomsyra fastighetsförvaltningen, utan även engagemanget i den Fastigheter Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga och förvalta fastigheter. investeringsverksamhet som Ernst Rosén bedriver. Ernst Rosén äger totalt ett 100-tal fastigheter, varav ett 40-tal genom Aranäs som ägs till 50 procent. För Ernst Rosén representerar fastigheterna ett uppskattat värde om 5 Mdr. Bolaget har varit verksamt i branschen i över 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Byggverksamhet Ernst Rosén bedriver byggverksamhet och fastighetsutveckling genom dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Företagscenter Ernst Rosén äger och förvaltar företagscentret och hotell och konferensanläggningen på Nääs Fabriker. SID 4 Ernst Roséns hus på Redbergsvägen. sid 5

4 Ernst rosén Årsredovisning Kärnan AV Ernst Rosén är bland de största, privata fastighetsägarna på de marknader vi verkar. Bolaget äger och förvaltar ett 60-tal helägda fastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Lerum och Alingsås, totalt kvm lokaler och kvm bostäder. Huvud delen av det helägda beståndet finns i Göteborg. De flesta fastigheterna är bostadshus med verksamhetslokaler och butiker i de nedre planen. Många av fastigheterna är byggda i egen regi under och 70-talen. I Lerum är beståndet koncentrerat till i huvudsak kommersiella fastigheter i centrum på totalt kvm. Drygt 200 lägenheter och kvm butiker och verksamhetslokaler i Alingsås ägs och förvaltas av Ernst Rosén. Förutom de centrala fastigheterna i Göteborg, Alingsås och Lerum, äger och förvaltar Ernst Rosén den genuina restaurerade bomulls fabriken Nääs Fabriker, ett företags center med hotelloch konferensverksamhet som erbjuder kvm lokaler för verksam heter såsom handel, kontor och utbildning. Ernst Rosén ska med engagemang, mod och smarta lösningar ständigt utveckla ägda fastigheter Organisationsschema Affärsstöd Administration Ekonomi / Administration / IT / Marknad / Information VD Affärsstöd Fastighet Media / Underhåll / Utveckling och andra verksamheter. Alltid målstyrt mot bra resultat för kund, företaget och ägare. Ernst Roséns affärsidé Affärsområde Väst V Ö Affärsområde Öst Affärsområde Lerum/Alingsås Annedal, Vegastaden, Lorensberg, Landala, Nedre Johanneberg och Vasastaden. Kundansvariga/ Fastighetsansvariga/ Hantverkare Bagaregården, Lunden, Kallebäck, Olskroken. Kundansvariga/ Fastighetsansvariga/ Hantverkare Lerum, Alingsås, Gråbo. Kundansvariga/ Fastighetsansvariga Ernst Rosén ska som bolag vara ett föredöme på alla de marknader vi verkar. Ernst Roséns vision Vegagatan sid 7

5 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Sankt Pauligatan, Göteborg Förvaltning Hyresgäster och service Att finnas nära hyresgästerna och möta dem med vår egen personal är en viktig ambition hos Ernst Rosén. Med delaktighet och stort eget ansvar för sina arbetsuppgifter skapas motivation och engagemang för verksamhetens mål och utveckling. Ansvaret för den dagliga kontakten med boende och lokalhyresgäster ligger hos ER Boendeservice, våra fastighets ansvariga som utgår från sex expeditioner som är strategiskt belägna runt om i vårt bestånd. Våra kundansvariga som ansvarar för uthyrning och löpande underhåll både vid inflyttning och under boendetiden har också en viktig roll i dialogen med våra hyresgäster. Just dialogen är vår framgångsfaktor i förvaltningen, genom löpande information och återkoppling får våra hyresgäster förtroende för oss. Förvaltningen av det helägda fastighetsbeståndet är uppdelad i de geografiska affärsområdena Väst, Öst och Alingsås/ Ernst Rosén förstärker organisationen med Johan Mörk, teknisk förvaltare med huvudansvar för driftsfrågor. Lerum. Stödfunktioner inom ekonomi, finans, marknad, administration och information är samlade i ett Affärsstöd Administration. De tekniska stödfunktionerna för planerat underhåll, media och teknisk utveckling av fastigheterna, ligger i den separata enheten Affärsstöd Fastighet. Satsning på driftsoptimering Utveckling En möjlig tioårsplan för utvecklingen av Ernst Roséns fastighetsbestånd sammanställdes under Planen blir en viktig grund att utgå ifrån i kommande investeringsbeslut. Jubileumsmagasin 2012 I samband med vårt 60-årsjubileum producerade vi ett jubileumsmagasin. Där presenterarade vi Ernst Roséns ur ett lite annorlunda och mer personligt perspektiv. Magasinet blev mycket uppskattat. Ernst Rosén var ett av de av de första bolagen i fastighetsbranschen som satte kunden i fokus och startade under 1990-talet ett tydligt förbättrings arbete. Det resulterade också i att Ernst Rosén tog positionen som en av Sveriges bästa fastighetsägare inom service- och produktkvalitet, en position som vi fortfarande har och jobbar hårt för att behålla. De återkommande hyresgästenkäterna är ett betydelsefullt och viktigt Enkäten till våra lokalhyresgäster 2012 gav ett resultat på 88% i serviceindex. En ökning med 2,1 procent enheter i jämförelse med är det åter dags att genomföra en enkät bland våra bostadshyresgäster. LOKAL BOSTAD Ernst Rosén enkätresultat Serviceindex 88,0 85,9 87,9 87,4 88,0 Ta kunden på allvar 88,6 86,5 91,9 90,4 90,4 Trygghet 95,0 93,6 86,1 84,5 86,4 Rent och snyggt 82,5 84,8 83,9 84,5 85,4 Hjälp när det behövs 86,2 81,9 91,6 91,5 91,6 Produktindex 82,3 82,1 78,6 78,1 78,2 Lägenhet/Lokal 80,9 82,5 75,4 75,4 75,4 Allmänna utrymmen 83,3 80,6 88,2 89,3 87,7 Utemiljö 87,9 84,5 78,7 73,8 76,2 Attraktivitet 91,9 90,6 98,0 97,7 97,4 Profil 89,5 85,6 89,7 88,9 89,4 Prisvärdhet 87,9 80,2 78,0 76,6 69,4 Trend 88,3 84,3 89,8 90,8 91,3 verktyg för att föra dialog med våra hyresgäster. En möjlighet att utifrån synpunkter och omdömen prioritera och förbättra vår verksamhet för både bostads- och lokalhyresgäster. 88 Ernst Roséns serviceindex lokaler 2012 AktivBo arbetar med att ge både privat och kommunägda bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa bättre boenden, bättre arbetsplatser och i förlängningen framgångs rika fastighetsägare. Underlagen baseras på information och svar från kund- och medarbetarundersökningar. I Aktiv Bo:s enkät undersökningar deltar 175 aktiva företag både från bostads- och lokalsidan. Tillsammans förvaltar dessa företag cirka lägenheter och lokaler vilket motsvarar 30 procent av Sveriges alla hyresbostäder. Det gör enkäten till ett unikt redskap för benchmark med andra aktörer på marknaden. SID 8 sid 9

6 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Trygga hem Foto: Robert Persson Vi fortsätter vår satsning på att skapa ännu tryggare hem för våra hyresgäster, bl.a har port telefoner installerats och vi byter till lås system med kopieringsskyddade nycklar. Ombyggnation av Vegagatan Ernst Roséns hus på Vegagatan byggdes och närmar sig alltså 50 år, vilket är den ungefärliga livscykeln på husets försörj nings system för vatten, avlopp, ventilation och el. Vid årsskiftet 2013/2014 planerar vi att påbörja arbetet med att bygga om huset. Både försörj ningssystem och lägenheter omfattas av den planerade ombyggnationen. 95% Fortsatt positiv uthyrning av lokaler, 95 % av Ernst Roséns lokaler är uthyrda. Hälsan i fokus 2012 var året vi på Ernst Rosén bestämde oss för att äta lite mer nyttigt och att röra på oss mer. Vi lyckades under året tappa flertal kilo och förbättra vårt hälsoindex med 26 %. Gårdsfester med våra hyresgäster För att fira vårt 60-årsjubileum tillsammans med våra hyresgäster anordnade vi gårdsfester i Annedal, Alingsås och Lunden. Vi bjöd på kaffe och bulle. Uppskattade inslag var cykelreparatören som lagade hyresgästernas cyklar, Räddnings missionen som samlade in kläder och Friends som gjorde kompisknappar med alla barnen. Nya lokalhyresgäster i Lunden Under året har vi fått in en rad nya lokalhyresgäster i Lunden. Akupunktur, dataföretag, eventbolag, och daghem är exempel på verksamheter som har flyttat in. Alingsås fortsätter attrahera Alingsås fortsätter att växa och är attraktivt för all typ av handel. Ännu fler kända butiks kedjor etablerar sig, 2012 öppnade både H&M och Kjell & Co upp butiker på Kungs gatan, det betyder mycket för handeln i citykärnan. I Ernst Roséns lokaler på Färgaregatan 18 har butiken Klädlagret flyttat in och på Kungsgatan 42 har vi fått en ny hyresgäst som säljer delikatesser, frukt och grönt. Hyresgäster anordnar Loppis I Vegastaden och Olskroken har våra hyresgäster på eget initiativ anordnat loppmarknader. Ett populärt inslag som vi välkomnar Ny adress för ER boendeservice i Alingsås Vår expedition i Alingsås har flyttat in i nya fräscha lokaler på Kungsgatan 10. Johan Rosén är tillbaka Efter att ha jobbat med våra fastigheter i USA under ett år har nu Johan tagit över huvudansvaret som affärsområdeschef för fastighetsbeståndet i Lerum och Alingsås. Petrol ny mode butik på Redbergsvägen Det nya modevarumärket Petrol Brand har öppnat sin första butik i våra lokaler på Redbergsvägen 36. Bortsett från det egna märket, Petrol (både skor och klädkollektioner), är dam-och-herrbutiken laddad med bland annat Levi s och Dsquared. SID 10 sid 11

7 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Flodén Byggnads AB Ernst Rosén bedriver byggverksamhet och fastighetsutveckling i Göteborgsregionen via dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Flodéns är sedan 80 år tillbaka en välrenommerad aktör inom bygg- och fastig hetsbranschen. Idag verkar bolaget främst på marknaden i Alingsås, Fokus på egna projekt Flodéns lägger större fokus på egenutvecklade projekt. För att stärka upp det här affärsområdet ytterligare har Annika Levinsson 2012 anställts som projektutvecklare. SID 12 Lerum, Kungsbacka och Göteborg. Förutom väletablerade kundkontakter när det gäller ny- och ombyggnationer har bolaget också en stabil kundkrets med löpande avtal för byggservice. Bolaget arbetar även med att utveckla mark för byggnation. Aranäs Aranäs har varit en del av Kungsbacka sedan 1940-talet. Från början var Aranäs ett traditionellt byggmästarföretag, men idag har bolaget utvecklats till en modern och aktiv samhällsbyggare med drygt kvm exploaterbar mark. Aranäs AB ägs till 50 % vardera av Ernst Rosén och Ivar Kjellberg Fastighets AB. Aranäs äger och förvaltar totalt cirka 50 procent av alla hyreslägenheter och cirka 40 procent av butiks- och kontorslokal erna i Kungsbacka kommun. En del av det kommersiella beståndet utgörs av det välkända köpcentret Kungsmässan med ett 90-tal butiker. Årsredovisning Aranäs planerar att bygga ut Kungs mässan med kvm, en utveckling som kommun styrelsens arbetsutskott i Kungs backa tar emot positivt. Ett nytt väggstopp vid Onsala motet öppnades i maj De tre första mycket nöjda hyresgästerna på plats var McDonalds, Statoil och Lilla Laxen. I AktivBo:s tävling Kund kristallen vann Aranäs första pris för största service lyft 2012 i sin klass. Nytt lokalkontor i Kungsbacka Under 2012 har Flodéns etablerat ett lokalkontor i Kungsbacka med arbetschef, platschef och ett antal yrkesarbetare. Aranäs har uppfört 80 nya hyreslägenheter i Kolla Parkstad där husen sätts ihop med moduler byggda med trästomme. En byggnadsteknik som Aranäs är först med i Västsverige. sid 13

8 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Nääs Fabriker Lite 2012 Linda Pettersson driver Nääs Fabriker och Nääs Fabriker Hotell & Restaurang mot nya mål. Linda, vd sedan april 2012, lägger nu fokus på att vidareutveckla området som mötes plats för alla, både hotellgäster, hyresgäster och kunder. Nääs Fabriker ligger vackert vid sjön Säve lången mittemellan Göteborg och Alingsås. De äldsta byggnaderna på området byggdes redan år 1835, på området fanns då olika typer av textiltillverkning och Nääs Fabriker var en del av bruksorten Tollered. Nääs Fabriker ägs sedan 1990 av Ernst Rosén. Området är mest känt för det prisbelönta hotellet med konferensverksamhet och den unika klädbutiken bomullsfabriken men framför allt verkar ett 60-tal företag i den totalt ombyggda fabriken med den väl bevarade charmen. Nääs Fabriker har en geografisk placering med bekvämt avstånd till Göteborg, Alingsås och Lerum samt till Landvetter flygplats. Här har vi skapat en levande och kreativ mötesplats för olika verksamheter, som ger möjlighet till synergier och nytänk. Hösten 2012 startade guidade historisk a vandringar på Nääs Fabriker. Den spännande historien, kostnadsfritt upplägg och ingen föranmälan gör vandringarna till en succé. Våfflor på café Färgeriet är en perfekt avslutning på vandringen har Nääs Fabriker Hotell & Restaurang anordnat temahelger såsom gourmethelg med Ulf Wagner och historiska konserter med Stefan Andersson. Temahelgerna har varit väldigt lyckade och lockade många besökare. SID 14 sid 15

9 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Engagemang 2012 firade Ernst Rosén 60 år av goda möten. Möten som gjort att vi har kunnat utveckla verksamheten till vad den är idag. Genom åren har vi bidragit till att framförallt stötta idrott och ungdomar i Göteborg. En del har varit att stödja Friends i deras arbete mot mobbning. Jubileumsåret beslutade vi att göra en särskild insats genom att stödja tre ideella organisationer som bidrar stort till möten som gör skillnad. Organisationerna som vi valt är: Fryshuset som finns i Göteborg, Stockholm och Malmö är en mötesplats för alla oavsett ålder, kön och bakgrund. Fryshuset vänder sig främst till unga som hamnat utanför, de tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Fryshusets arbete består i en mängd olika saker. Det kan vara i att vägleda ungdomar så att de kommer in på arbetsmarknaden, hjälpa ungdomar att hitta feriearbete, hitta på sommaraktiviteter, stödja barn till ensamma mammor så att det genererar i positiva barndomsminnen. Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger. Mentor finns både lokalt i Göteborg och nationellt, de samarbetar även med internationellt drogförebyggande nätverk. Vårt stöd till Mentor i Göteborg gör att de kan fortsätta sitt viktiga arbete för att utveckla ungdomar både genom deras arbete i skolorna men också via deras mentorskap där unga vuxna inspirerar och stödjer ungdomarna att utvecklas och sätta mål för vad som är viktigt för just dem. Great Andoh, är ett hem och en inter nationell skola i Ghana för barn i åldrarna Målet för Great Andoh är friska och glada barn som kan påverka sin egen och Ghanas framtid. Den här verksamheten valde vi för det personliga engagemang som grundaren Emelie Kanter från Göteborg visar åkte Emelie Kanter till Ghana för att arbeta som volontär. Hon blev placerad på ett offentligt barnhem där barnen inte behandlades på ett bra sätt. Under den här perioden träffade Emelie Jacques Manner från Kasoa, som tagit sig an flera utsatta barn på en ödestomt utan tillgång till rent vatten, mat och hälsovård. Emelie och Jacques bestämde sig för att skapa en verksamhet för utsatta barn baserad på kärlek, trygghet och möjlighet att förändra sin egen framtid. Våren 2013 invigs skolan som ger plats för ytterligare 200 barn till utbildning. Emelie Kanter och barnen på Great Andoh SID 16 sid 17

10 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Miljö och hållbarhet Ernst Rosén bedriver ett prioriterat miljö arbete inom alla våra verksamhetsområden och arbetar kontinuerligt och målinriktat med förbättringar inom miljöområdet. Miljöengagemanget finns i alla våra verksamheter. Ernst Roséns kärnverksamhet, att äga, förvalta och utveckla fastigheter, har sedan 2001 bedrivits med stöd av ett miljölednings system som är certifierat enligt ISO Vi är också miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen. Vårt dotterbolag Flodén Byggnads AB är miljödiplomerat och vår verksamhet i det hälftenägda Aranäs AB är certifierad i det integrerade lednings systemet FR Vår vindkraftssatsning i Rabbalshede Kraft AB är också en investering i att minska vår miljöpåverkan. Genom ägandet producerar vi betydligt mer el än vad vi själva använder. 12,5% på 10 år 2012 överträffas målsättningen att minska Ernst Roséns energianvändning med 10 % under åren 2002 till Ett axplock av Ernst Roséns miljöarbete 2012 Utökad information till hyresgästerna för att ytterligare minska restavfallet Delat ut kärl till hyresgäster för att underlätta sortering av komposterbart avfall Öppnat ytterligare två miljörum för sortering av avfall, denna gången för 155 hushåll på Utlandagatan Injustering av värme och ventilation avseende 140 lägenheter i Annedal för att minska energianvändningen Uppgradering till energieffektiva fläktar som försörjer 150 lägenheter med ventilation, för att minska både el- och energianvändningen. SID 18 sid 19

11 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Investeringar Vid sidan av kärnverksamheten investerar Ernst Rosén engagemang och resurser i både nyskapande och utmanande projekt. Vallda Golf & Country Club Är en skotskinspirerad nyanlagd artonhålsbana i Vallda utanför Kungsbacka. Ernst Rosén är huvudägare till banan, som redan andra året av tidning Golf Digest rankades som den 21:a bästa bland Sveriges golfbanor. I en av Europas största golf tidningar, Golf Monthly fick Vallda omdömet: The idea at Vallda was to recreate a slice of Britain, and the result is a linksy, heathland course that's great fun. Rabbalshede Kraft AB Rabbalshede Kraft är ett vindkraftbolag i snabb tillväxt. Bolaget projekterar och etablerar landbaserade vindparker i Sverige. Rabbalshede Kraft bildades i maj 2005, sedan 2007 har Ernst Rosén varit en betydande delägare. Sedan starten har ett omfattande arbete gjorts med att projektera och utveckla en bred portfölj bestående av ett flertal vindparker av varierande storlek. Bolaget har medverkat till driftsättningen av 50 vindkraftverk varav 28 vindkraftverk förvaltas i egen regi, ytterligare 12 verk är under byggnation. 14 NYA Under 2012 startade byggnationen av vindpark Dingle-skogen Vind om 14 vindkraftverk i Munkedals kommun. Parken beräknas vara produktionsklar under andra halvåret Glädjande besked Projektportföljens allra största park; Lillhärdal Åndberg i Härjedalen har fått kommunens godkännande. Parken kan komma att omfatta 101 verk. Fastigheten i USA Sedan 1990-talet har Ernst Rosén genom delägande av fastigheter varit aktiva i Kalifornien. Idag ägs 75 % i en kvm stor företagspark norr om San Diego. Beviljat miljötillstånd Vindpark Årjäng SV med 13 verk beviljades miljötillstånd i december Nyemission i Rabbalshede Kraft Rabbalshede Kraft genomförde under 2012 en nyemission vilket tillförde bolaget 83,6 Mkr för kommande satsningar. SID 20 sid 21

12 Årsredovisning Ernst rosén upp till 200 nya bostäder i lerum Ernst rosén Årsredovisning Inflyttat och klart på Villa Beyer Hösten 2012 var förvandlingen av Villa Beyer klar, en klassisk 20-tals villa i Lorensbergs villastad har byggts om till sex unika ägarlägenheter. De första köparna flyttade in den 1 oktober. Villa Beyer Tre förslag till exploatering är fram tagna i parallellt uppdrag med anledning av Ernst Roséns marktilldelning i Dergårds entrén i Lerum. Detaljplane arbetet påbörjas hösten Oscars Ernst Rosén köpte Turisthotellet på Marstrand med ambitionen att bygga bostäder för året runt-boende. De planerade bygg naderna gestaltas med ett självständigt uttryck men med ett urskiljbart släktskap med trähusbebyggelsen på ön, Marstrands arkitekturen. Oscarsfasaden mot Hamngatan kommer att upplevas som en del av det klassiska Marstrand, den bild som besökare och boende älskar. Här kommer vi erbjuda ett modernt och bekvämt året runt-boende med en fast förankring i historien, allt på pendlingsavstånd till Kungälv och Göteborg. Senaste nytt om Oscars Kungälvs kommun beslutade 2012 att upprätta en ny detaljplan efter Ernst Roséns begäran om planändring från hotell till bostadsändamål. Förhoppningsvis kan en ny detaljplan antas hösten Konfektasken Ernst Roséns fastighet Konfektasken 13 i Alingsås kan förvandlas till 35 nyproducerade lägenheter. Detalj planearbetet pågår. SID 22 sid 23

13 Ernst rosén Årsredovisning Ernst rosén Årsredovisning Fastighetsförteckning Fast.beteckning Adress Bygg/ Tax.v Total Antal Antal Yta (m 2 ) Yta (m 2 ) Garage- Omb. år Tkr yta (m 2 ) lägenheter lokaler lägenheter lokal platser Göteborg Göteborg 37 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta hyreslägenheter Lerum & Gråbo 6 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 57 hyreslägenheter Kungsbacka 42 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta hyreslägenheter m 2 lokalyta, varav m 2 avser Kungsmässan köpcenter. Alingsås 16 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 216 hyreslägenheter Företagscentret Nääs Fabriker m 2 lokalyta varav m 2 avser hotell. Lunden 22:15 Danska Vägen 69/ Liedstrandsgatan 3 46/ Lunden 22:9 Danska Vägen 73 33/ Lunden 25:23 Danska Vägen 79/ Torkelsgatan 1 37/ Lunden 25:26 Pärlstickaregatan 4 39/ Lunden 17:27 Danska Vägen Lunden 17:26 Danska Vägen Lunden 17:25,17:23 Danska Vägen Lunden 17:24 Danska Vägen Lunden 17:28 S:t Pauligatan Lunden 17:21 Danska Vägen Lunden 17:19 S:t Pauligatan Lunden 16:25 S:t Pauligatan 1/ Mäster Johansg. 8, Lunden 16:22 S:t Pauligatan Lunden 16:20 S:t Paulgatan Olskroken 1:17 Redbergsvägen 22 42/ L:a Redbergsgatan Bagaregården 5:10 Kungälvsgatan Lunden 3:4 Platågatan Lunden 25:24 Danska Vägen Lunden 25:25 Danska Vägen 75/ Pärlstickaregatan 2 40/ Lunden 17:22 Danska Vägen Kallebäck 4:5 Mejerigatan Heden 25:1 Engelbrektsgatan 63/ Hedåsgatan Vasastaden 12:4 Nedre Fogelbergsg Vasastaden 12:5 Nedre Fogelbergsg. 6 29/ Vasastaden 22:20 Karl Gustavsg Annedal 19:16 Brunnsgatan 1/ Västergatan 11 15/ Övre Husarg Annedal 19:19 Övre Husarg Annedal 19:17 Västergatan Olivedal 5:23 Nordostpassagen Olivedal 3:25 Vegagatan Olivedal 27:11 Jungmansgatan Stampen 26:1 Stampgatan 20 29/ Lorensberg 10:5 Viktor Rydbergsg 14 29/ Krokslätt 43:11 Falkenbergsgatan Krokslätt 82:19 Utlandagatan 6 8/ Gyllenkrooksgatan 10/ Rudedammsgatan Torp 24:6 Anders Zornsgatan 25 45/ Torp 27:5 Anders Zornsgatan 36 46/ Totalt Göteborg Geografi och bestånd m 2 total yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta hyreslägenheter inkl 50 % av vårt bestånd i Kungsbacka. sid 25

14 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning Fast.beteckning Adress Bygg/ Tax.v Total Antal Antal Yta (m 2 ) Yta (m 2 ) Garage- Lerum Omb. år Tkr yta (m 2 ) lägenheter lokaler lägenheter lokal platser Torp 2:9 Göteborgsv Hallsås 1:5 Brobacken Hallsås 1:44 Brobacken Ölslanda 10:71 Hantverksvägen Hallsås 2:261 Åsenvägen Lextorp 3:198 Ljungvik Monv Tollered 5:1 Tollered Totalt Lerum Alingsås Tjuren 9 Ahlströmerg 6A B 29/ Liljan 4 Östra Kyrkog Konfektasken 13 Sidenvägen 9A Enigheten 7 Ahlströmerg 5/Kungsg Omb Enigheten 8 Drottningg Enigheten 9 Östra Ringgatan 8A Enigheten 10 Östra Ringgatan 8B Enigheten 11 Östra Ringgatan 8C Enigheten 13 Ö Ringg 6/Drottningg Kämpen 9 Plang 25, Nygatan Färgaren 11 Färgaregatan Gustaf 3 Ö Kyrkog 6 8, Torgg/ Kungsgatan 14 29/ Solen 9 Drottninggatan / Solen 13 Kungsgatan Pärlan 11 Kungsgatan Pelikan 5 Lilla Torget Totalt Alingsås Totalt helägda fastigheter Fast.beteckning Adress Byggår Tax.v Total Antal Antal Yta (m 2 ) Yta (m 2 ) Garage- Omb. år Tkr yta (m 2 ) lägenheter lokaler lägenheter lokal platser Kungsbacka Korpen 8 Guldgubbegatan Korpen 9 Guldgubbegatan Korpen 10 Guldgubbeg 1/ Drottningg Korpen 11 Drottninggatan Polstjärnan 1 Gullregnsvägen Varla 12:18 Östanvindsgatan Varla 12:20 Östanvindsgatan Varla 12:62 Östanvindsgatan Varla 12:66 Östanvindsgatan Facklan 11 Södra Torgg 13 17/ Östergatan Kolla 1:31, 33 Valhallsv 1 12/ Munins väg Kolla 3:34 Askvägen vårdbygg Kolla 3:42 Kolla backe Varla 9:29 Ivarsgårdsg 1 23, Varla 9:30 Ivarsgårdsg 25 47, Varla 9:46 Ivarsgårdsgatan Varla 9:47 Ivarsgårdsgatan Varla 9:31 Ivarsgårdsgatan Varla 9:48 Ivarsgårdsgatan Varla 9:28 Bäckmans Gård Varla 9:49 Bäckmans Gård Varla 9:39, 40, 50 Bäckmans Gård , Varla 9:52 Nydalsgatan 1 12/ Boplatsgatan Varla 9:53 Boplatsgatan 15 18/ Dragstedsg 1-4, 6-12 Smeagatan 1 3, Varla 12:32 Stormgatan Varla 12:33 Stormgatan Ejdern 1 Kungsgatan Södercentrum 1 Nygatan 10 79/09 vårdbygg Facklan 10 N:a Torgg 8 12, Österg 7 63/85 allm.bygg Hamnen 3 Nygatan 2 80/ Hamnen 5 Hamntorget 1 Omb Söderbro 11 Södra Torggatan 16 18/ Kyrkogatan S:t Gertrud 8 Storg 33 35, Vallg Alania 11 Storg 31, Vallg 6 37/ Varla 9:32 Bäckmans Gård vårdbygg Varla 9:44 Teknikgatan Varla 9:45 Teknikgatan Varla 8:16 Kabelgatan Kungsbacka 4:71 Lantmannagatan Valand 4 Borgmästaregatan 8 53/ Kungsbacka 2:1 Borgmästaregatan 5 73/ Tölö 6:15 Tölövägen vårdbygg Totalt Kungsbacka Totalt koncernen inklusive 50 % av Aranäs AB:s fastighetsbestånd SID 26 sid 27

15 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Fastigheter Rosénkoncernen äger och förvaltar centrala fastigheter i Göteborg, Lerum, Alingsås och Kungsbacka. Totalt äger Ernst Rosén 102 fastigheter, varav 42 finns i Kungsbacka och ägs tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB. I dessa 102 fastigheter inrymms lägenheter. 7 Danska vägen 74 8 Danska vägen Sankt Pauligatan Sankt Pauligatan Nedre Fogelbergsgatan 6 24 Karl Gustavsgatan Stampgatan Viktor Rydbergsgatan Falkenbergsgatan Utlandsgatan 6 8/ Gyllenkrooksgatan 10/ Rudedammsgatan 6 35 Anders Zornsgatan Anders Zornsgatan Mejerigatan Göteborg 1 Danska vägen 69/ Liedstrandsgatan 3 9 Danska vägen Redbergsvägen 22 42/ Lilla Redbergsgatan 2 25 Brunnsgatan 1/ Västergatan 11 15/ Övre Husargatan Danska vägen Danska vägen Kungälvsgatan 4 26 Övre Husargatan Danska vägen 75/ Pärlstickaregatan 2 11 Sankt Pauligatan Platågatan 4 27 Västergatan Danska vägen 79/ Torkelsgatan 1 12 Danska vägen Danska vägen Nordostpassagen Pärlstickaregatan 4 13 Sankt Pauligatan Engelbrektsgatan Vegagatan Danska vägen Sankt Pauligatan 1/ Mäster Johansgatan 8, Nedre Fogelbergsgatan 4 30 Jungmansgatan Stadskartan SID 28 sid 29

16 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Alingsås Lerum 6 1 Göteborgsv 16 2 Brobacken 2 6 Spinnerivägen 1, Företagscentret Nääs Fabriker 3 Brobacken 10 CENTRUM 4 Åsenvägen 2 5 Ljungvik Monv Ahlströmerg 6A B 2 7 Ö Ringg 6 8, Drottningg Plang 25, Nygatan 21 9 Färgaregatan 18 Ahlströmerg. 5, Kungsg Lilla Torget 3 11 Kungsg Kungsg Ö Kyrkog 6 8,Torgg 7 9, Kungsg 14 Våra hälftenägda fastigheter i Kungsbacka 1 Drottninggatan Guldgubbegatan 1/ Drottninggatan 6 3 Guldgubbegatan 3 4 Guldgubbegatan 5 5 Stormgatan Stormgatan Bäckmans Gård , Bäckmans Gård Bäckmans Gård Bäckmans Gård Nydalsgatan 1 12/ Boplatsgatan Boplatsgatan Dragstedtsgatan 1 4, 6 12 Smeagatan Tölövägen Ivarsgårdsgatan Ivarsgårdsgatan Ivarsgårdsgatan Ivarsgårdsgatan Ivarsgårdsgatan 25 47, Ivarsgårdsgatan 1 23, 2 50 Kungsbacka 20 Kabelgatan Teknikgatan Teknikgatan Östanvindsgatan Östanvindsgatan Östanvindsgatan Östanvindsgatan Borgmästaregatan 5 28 Borgmästaregatan 8 29 Storgatan 31, Vallgatan 6 30 Storgatan 33 35, Vallgatan Norra Torggatan 8 12, Östergatan 7 32 Södra Torggatan 13 17, Östergatan Södra Torggatan 16 18, Kyrkogatan 6 34 Hamntorget 1 35 Nygatan 2 36 Nygatan Lantmannagatan 38 Gullregnsvägen Valhallsvägen 1 12/ Munins väg Askvägen Kolla backe Kungsgatan 5 14 Östra Kyrkog 3 15 Drottningg 7 11 Kartor från Kartena AB SID 30 sid 31

17 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Är marknadsvärdet på koncernens fastigheter i kronor m2 Så stor är koncernens totala fastighetsyta. 98% 124 Koncernens Antalet medarbetare uthyrningsgrad totalt i koncernen Koncernens egna kapital, Mkr % 1 rok 41% 2 rok Lägenhetsstorlek 16% 24% 3% 4 rok 5 rok 3 rok Definitioner Övervärde fastigheter Eget kapital justerad Soliditet Soliditet justerad Belåningsgrad justerad Genomsnittlig låneränta Nyckeltal Koncernen * Total omsättning, Mkr Hyresintäkter, Mkr Uthyrningsgrad totalt 98 % 98 % 98 % Marknadsvärde fastigheter, Mkr Övervärde fastigheter, Mkr Eget kapital, Mkr Eget kapital justerat, Mkr Soliditet 11 % 10 % 10 % Soliditet justerad 50 % 47 % 47 % Belåning, Mkr Belåningsgrad justerad 46 % 46 % 48 % Genomsnittlig låneränta 3,77 % 3,9 % 3,6 % Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,55 % 3,59 3,16 Räntetäckningsgrad 139 % 129 % 231 % Yta bostäder, kvm Yta lokaler, kvm Yta totalt, kvm Antal bostäder Antal lokaler Antal fastigheter Antal anställda *Nyckeltalen är beräknade på koncernens totala tillgångar och skulder inklusive 50 % av Aranäs AB samt fastighetsinnehavet i USA. Marknadsvärdet är framtaget med hjälp av en intern avkastningsmodell. Genomsnittlig räntebindningstid Räntetäckningsgrad Marknadsvärde fastigheter minus bokfört värde. Eget kapital plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Eget kapital dividerat med balansomslutning. Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning inklusive övervärde fastigheter. Långfristiga lån dividerat med balansomslutning inklusive övervärde. Räntekostnad i förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder. Återstående räntebindningstid vägd med utestående räntebärande skulder. Resultatet efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. SID 32 sid 33

18 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Boendetid 35% Snittyta bostäder Nyckeltal 25% Fastighetsförvaltning* Uthyrningsgrad bostäder 100 % 100 % 100 % Uthyrningsgrad lokaler 95 % 95 % 91 % 20% 17% 70m 2 100% av Ernst Roséns Yta bostäder, kvm Yta lokaler, kvm Yta totalt, kvm Snittyta bostäder, kvm Snittyta lokaler, kvm % 2394 Lägenhetsomflyttning 10 % 11 % 13 % Genomsnittlig boendetid, år Antal bostäder Antal lokaler Antal fastigheter Mindre än 1 år 1 2 år 3 5 år 6 9 år 10 år eller längre bostäder är uthyrda Antal anställda Medarbetarenkät index 93,1 Serviceindex Bostad 87,9 87,4 Produktindex Bostad 78,6 78,1 60-tal & tidigare 90-tal & senare Serviceindex Lokal 88,0 85,9 Produktindex Lokal 82,3 82,1 60-tal 70-tal 80-tal *Nyckeltalen är beräknade på det helägda fastighetsinnehavet i Göteborg, Lerum och Alingsås. 3% 24% 42% 22% 9% Åldersstruktur på Ernst Roséns fastighetsyta SID 34 sid 35

19 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Styrelse & Ledning Benny Rosén född 1929 Styrelse Ernst Rosén AB Byggmästare. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Styrelsens ordförande Verkställande direktör Övriga uppdrag: Hedersordförande i Örgryte IS. Reine Rosén född 1951 Styrelse Ernst Rosén AB Byggnadsingenjör. Styrelseordförande i Ernst Rosén AB sedan Styrelseledamot Verkställande direktör Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Rabbalshede Kraft AB sedan 2007, styrelseledamot i Aranäs AB. Per Rosén född 1981 Styrelse Ernst Rosén AB Copywriter. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Styrelsesuppleant Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Örgryte IS sedan Gustav Edvardsson född 1951 Styrelse Ernst Rosén AB MBA, civilekonom och fil. kand. Entreprenör- och managementkonsult. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Möbelvision AB och Waxy Franschise Sweden AB. Styrelseledamot i Validera Älvsborg. Årsredovisning Johan Rosén född 1978 Styrelse & ledningsgrupp Ernst Rosén AB Fastighetsförvaltare. Styrelseledamot sedan Styrelsesuppleant Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Flodén Byggnads AB, styrelsesuppleant i Aranäs AB. Chef affärsområde Lerum/ Alingsås. Anställd sedan Thomas Lundh född 1954 Styrelse & ledningsgrupp Ernst Rosén AB Civilekonom, fastighetsjurist. Verkställande direktör i Ernst Rosén AB sedan Ekonomichef , fastighetschef Övriga uppdrag: Ledamot i Göteborgskretsen, Fastighets ägarna Göteborg Första Regionen, styrelse ledamot i Örgryte Bostads AB, Aranäs AB, Floden Byggnads AB. Birgitta Hanning född 1967 Styrelse & ledningsgrupp Ernst Rosén AB Civilekonom. Adjungerad i styrelsen sedan Chef Affärsstöd Administration sedan Koncerncontroller Andreas Ekstrand Ledningsgrupp Ernst Rosén AB Chef Affärsområde Väst. Anställd sedan 2007 Linda Pettersson VD Nääs Fabriker AB. Anställd sedan Annika Fagrell Ledningsgrupp Ernst Rosén AB Chef Affärsområde Öst. Anställd sedan Anders Ollander VD Flodén Byggnads AB. Anställd sedan Daniel Holmén Ledningsgrupp Ernst Rosén AB Chef Affärsstöd Fastighet. Anställd sedan Jonas Håkansson VD Aranäs AB. Anställd sedan SID 36 sid 37

20 Resultaträkning koncernen Förvaltningsberättelse Ernst Rosén AB är ett helägt dotter företag till Ernst Rosén Förvaltning AB Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnader fastighetsförvaltning, byggnation, värdepapper m.m Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 1,3, Bruttoresultat Allmänt om verksamheten i koncernen Koncernens huvudsakliga verksamhet utgörs av att äga och förvalta bostadsfastigheter. Verksamheten bedrivs i moderföretaget Ernst Rosén AB med fastighetsägande dotterföretag. Fastigheterna är centralt belägna i Göteborg, Alingsås och Lerum och är till stor del uppförda i egen regi. Ernst Rosén AB förvaltar och äger även företags centret Nääs Fabriker i Tollered där dotterföretaget Nääs Fabriker Hotell och Restaurang AB driver hotell och konferensanläggning. Koncernen omfattar även fastighetsutveckling och byggverksamhet i dotterföretaget Flodén Byggnads AB. Bolaget har sin bas i Lerum och bedriver verksamhet i hela Göteborgsregionen. Ernst Rosén Invest AB är också delägare i Rabbalshede Kraft AB (publ) som äger, projekterar och uppför vindkraftverk. Under 2012 har Ernst Rosén Invest AB investerat ytterligare kapital i verksam heten och ägarandelen uppgår därefter till 32 % av Rabbalshede Kraft AB (publ). Vidare omfattar koncernen 50 procent av aktierna i Aranäs AB i Kungsbacka. Aranäskoncernen äger och förvaltar bostäder och lokaler i Kungsbacka kommun. De förvaltade ytorna uppgår till totalt kvm, varav koncernredovisningen omfattar 50 procent. Förutom fastighetsförvaltning bedriver Aranäskoncernen byggverksamhet inriktad på produktion av både bostäder och kommersiella lokaler. alltjämt mycket positiv. Koncernen verkar på en bostadsmarknad där efterfrågan kraftigt överstiger tillgången. Fastighetsbeståndet är beläget i attraktiva lägen med en förvaltningskvalité som håller en mycket hög nivå. Arbetet med kvalitetsutveckling i fastighetsbeståndet och förvaltningen samt satsningen på ett långsiktigt ägande med egen förvaltning fortsätter. Koncernen avser att fortsätta växa genom strategiska förvärv av fastigheter som kompletterar det befintliga beståndet. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, tkr, disponeras enligt följande: Administrationskostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat Koncernens handel med värdepapper sker i dotterföretaget Ernst Rosén Värdepapper AB. Fastigheterna i koncernen uppgår till kvm varav kvm avser bostäder. Utdelning Balanseras i ny räkning Summa Dotterföretaget Ernst Rosén Invest AB äger samtliga aktier i California Rosen Inc. med säte i Kalifornien, USA. California Rosen Inc. äger i sin tur 75% i kommersiella lokaler i en så kallad Industrial Park norr om San Diego i Kalifornien, USA. Fastigheterna omfattar ca kvm. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Koncernen Koncernens huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta bostadsfastigheter. Konjunkturen för uthyrning av bostäder är För ytterligare information om koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisar vi till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Resultat och ställning Ekonomisk översikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Synlig soliditet* 11% 10% 7 % 7 % * I den synliga soliditeten har inte fastigheternas övervärde beaktats. SID 38 sid 39

21 Balansräkning koncernen Belopp i tkr Not Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 10, Inventarier Pågående byggnation Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat MINORITETSINTRESSE Omsättningstillgångar Varulager m m Värdepapper Pågående arbeten för annans räkning Exploateringsmark Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Lån fastigheter 21, Övriga skulder Kortfristiga skulder Lån fastigheter 21, Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SUMMA TILLGÅNGAR Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncernen. Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar 22 Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser utöver vad som upptagits bland skulder eller avsättningar Borgensförbindelser, övriga SID 40 sid 41

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större E R NS T RO S É N KO N CE R N E N I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större privatägda fastighetsbolagen

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

årsredovisning 2013 Ernst Rosén ab

årsredovisning 2013 Ernst Rosén ab årsredovisning 2013 Ernst Rosén ab Ernst Rosén AB Årsredovisning 2013 Produktion och idé: Ernst Rosén AB & Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff och Ernst Rosén Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

I N S I K T E R U T S I K T E R

I N S I K T E R U T S I K T E R I N S I K T E R och U T S I K T E R BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2008 1 Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om både insikter och utsikter. Att komma till insikt kräver kunskap

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN ERNST ROSÉN ÅRSREDOVISNING 2014

MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN ERNST ROSÉN ÅRSREDOVISNING 2014 MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN ERNST ROSÉN ÅRSREDOVISNING 2014 E R N S T R O S É N 2 0 1 4 I N N E H Å L L INNEHÅLL Ledare 4 5 Ernst Rosén 6-7 Lagbyggaren 8 11 12 Att bygga staden 12 15 Förvaltning 16 17 Hyresgästdialog

Läs mer

MILJÖ REDOVISNING 2014

MILJÖ REDOVISNING 2014 MILJÖ REDOVISNING 214 MILJÖPOLICY Ernst Rosén beaktar fastighetsförvaltningens miljöpåverkan i alla löpande och långsiktiga beslut. Vi åtar oss att följa lagar och andra krav. Vi arbetar kontinuerligt

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men e r n s t r o s é n å r s r e d o v i s n i n g 2010 Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer