hyresrätten årsredovisning 2012 hyresrätten Medföljande bilaga: Ernst Rosén ab Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hyresrätten årsredovisning 2012 hyresrätten Medföljande bilaga: Ernst Rosén ab Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia"

Transkript

1 årsredovisning 2012 Ernst Rosén ab hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land? Medföljande bilaga: hyresrätten

2 Ernst rosén Årsredovisning Innehåll: VD:s rader...sid 4 Ernst Rosén sid 5 Kärnan av Ernst Rosén...sid 6 Förvaltning...sid 8 Hyresgäster och service...sid 9 Flodén Byggnads AB...sid 12 Aranäs...sid 13 Nääs Fabriker...sid 14 Engagemang...sid 16 Miljö och hållbarhet...sid 18 Investeringar...sid 20 Geografi och bestånd...sid 24 Fastighetsförteckning...sid 25 Fastigheter...sid 28 Nyckeltal...sid 32 Styrelse och ledning...sid 36 Årsredovisning...sid 37 Ernst Rosén 2013 Kärnan av ER Aranäs s6 Nääs Fabriker s5 Hyresgäster och service s9 s13 s14 Investeringar s20 Engagemang Årsredovisning Ernst Rosén AB Årsredovisning 2012 Produktion och idé: Ernst Rosén AB & Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslag: Utlandagatan, Göteborg s16 s37 sid 3

3 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning VD:s rader Ernst Rosén 2013 Nu är det 2013 och vi har åter lämnat ett positivt år bakom oss. År 2012 firade vi 60 år och det gjorde vi med ett flertal aktiviteter. Bland annat tog vi fram ett jubileumsmagasin där vi berättade om Ernst Rosén på ett lite annorlunda och mer personligt sätt. I år har vi ett nytt magasin som en bilaga till årsredovisningen. Denna gång handlar det om hyresrätten, också denna ur ett annorlunda och vardagligt perspektiv. Hyresrätten, det som hela vår verksamhet bygger på! Här använder vi vår långa erfarenhet för att leverera den tjänst som boendet faktiskt är. Kanske det mest centrala i varje människas liv. Vi tar boendet på största allvar och skapar trivsel och trygghet. De som levererar vår höga förvaltningskvalitet år efter år är alla mina medarbetare, vilket tydligt visas i våra årliga hyresgästenkäter. Det är inte bara Ernst Rosén som firar jubileum, snart är det också dags för vår stad, Göteborg, att fira jubileum. Nämligen 400 år som stad, år Det planeras för hur Göteborg ska behålla sin position som tillväxtregion och evenemangsstad i tävlan med Stockholm och Malmö. För detta behövs det fler nyetableringar av företag och fler bostäder. Vi kan konstatera att det känns tryggt men samtidigt utmanande att vara en av de större aktörerna på denna marknad. Vi kan konstatera att det kommer att hända mycket i Göteborg framöver. På Göteborgsmarknaden kommer det alltid vara attraktivt att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Vi kan konstatera att det är en långt större efterfrågan än tillgång på hyresrätter. Nyproduktionen av bostäder är generellt för låg i förhållande till efterfrågan vad gäller både hyresrätter och bostadsrätter. Det känns bra att debatten har tagit fart kring förutsättningarna att öka bostadsproduktionen generellt och få bort hinder som krångliga planprocesser och alltför tuffa byggnormer. Genom vårt hälftenägda Aranäs bidrar vi fortsatt med nya bostäder i Kungsbacka. I Kolla Parkstad har vi nu uppfört 80 hyreslägenheter. Byggnationen fick stor uppmärksamhet då husen uppfördes rekordsnabbt med en annorlunda byggmetod. Hemligheten var fabriksproducerade trämoduler som levererades rumsvis. De sammanfogades på plats till femvåningshus, en fascinerande process att följa. Just ekonomi och effektiv byggnation kommer också vara nyckeln till framgång när vi kan komma att bygga närmare 200 lägenheter på Dergården i Lerums centrum. Detaljplanearbetet för vår markanvisning i Dergården kommer starta 2013 och går allt som planerat kan byggstart ske 2015/2016. Ibland måste man vara lite försiktig med att kommunicera alltför detaljerade tidplaner i tidiga skeden. Långa och krångliga planprocesser har vi tyvärr erfarenhet av, jag tänker på vårt projekt på Marstrand. Det är därför mycket glädjande att detaljplanearbetet för Turisthotellet/Oscar åter har startat. Förhoppningsvis har vi en ny detaljplan hösten 2014 som innebär ett 20-tal nya attraktiva åretruntbostäder. Ett annat unikt projekt är Viktor Rydbergsgatan 20 i Lorensbergs villastad. Där har vi skapat sex exklusiva ägarlägenheter i en av våra redarvillor. De är nu färdigställda och sålda. Vi kommer framöver fokusera än mer på att driva fram egenutvecklade projekt. Verksamheten kommer främst ske genom vårt dotterbolag Flodén Byggnads AB. Där har vi förflyttat fokus från att vara ett traditionellt byggföretag till att även omfatta projektutveckling. Det pågår redan idag ett antal projekt i olika skeden som omfattar 350 bostäder. Våra målsättningar för kärnverksamheten är tydliga, att äga, förvalta och utveckla fastigheter med nöjda hyresgäster. Nöjda hyresgäster är nyckeln till framgång och en förutsättning för fortsatt utveckling genomför vi vår bostadshyresgästenkät för 16:e året genomförde vi vår andra lokalhyresgästenkät där vi höjde resultatet för serviceindex från mätningen 2010 på 85,9 % till 88 %. Ett bevis för att vi arbetar på ett sätt som våra hyresgäster uppskattar. Att dessutom nästan alla våra lokaler är uthyrda är självklart positivt. För att behålla vår ställning som en attraktiv hyresvärd krävs ständig kompetensutveckling. Under 2012 förstärkte vi dessutom organisationen med specialistkompetens inom energi och driftsoptimering. Med fastigheter som i huvudsak är byggda under 60- och 70-talen finns det utmaningar i att uppgradera dessa till dagens standardnivå och energieffektivisera dem utifrån dagens krav. Att göra detta i samspel med våra hyresgäster så långt det är ekonomiskt möjligt är vår absoluta målsättning. Vi har under 2012 lagt ner mycket tid och kraft på att ta fram en ekonomisk 10-årsplan för att se hur vi ska kunna uppgradera en tredjedel av fastighetsbeståndet. Vi kan konstatera att detta är en tuff uppgift. För att möta våra hyresgästers önskemål i de fastigheter som ligger längre bort i tiden för uppgradering, arbetar vi med att ta fram standardhöjande koncept för delvis uppgraderade lägenheter. Vi arbetar inte bara med nöjda hyresgäster utan även med nöjda hotellgäster. Hotellet på Nääs Fabriker, Västsveriges mest beroendeframkallande konferensanläggning, firade femårsjubileum 2012 och det har varit fem framgångsrika år. Trots konjunktursvackor i branschen har vi haft en mycket positiv utveckling. Men vi nöjer oss inte med detta. Linda Pettersson, VD för Nääs Fabriker som helhet, arbetar nu med att sätta upp nya strategiska mål för området. Hur kan vi vidareutveckla upplevelsen av Nääs Fabriker som en levande mötesplats? En annan positiv händelse under 2012 var när jag fick hälsa Johan Rosén välkommen tillbaka till verksamheten efter ett års arbete med våra fastigheter i Kalifornien. Johan har nu gått in i rollen som affärsområdeschef för vårt fastighetsbestånd i Alingsås och Lerum har varit ett positivt och utvecklande år och allt tyder på att 2013 kommer att bli minst lika bra. Vi forsätter vårt arbete med att utveckla vårt fastighetsbestånd och övriga verksamheter. Vi ser även fram emot att under 2013 kunna komplettera beståndet med ännu fler Rosénhus för långsiktig förvaltning. Thomas Lundh VD Ernst Rosén äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Alingsås och Lerum. I beståndet utmärker sig företagscentret Nääs Fabriker, inte minst genom det unika Nääs Fabriker Hotell & Restaurang. Bolaget bedriver också byggverksamhet och fastighetsutveckling genom det helägda dotterbolaget Flodén Byggnads Investeringar Ernst Rosén investerar i olika verksamheter för att med finansiell styrka och aktivt ägande bidra till utveckling. Aranäs Ernst Rosén bidrar med aktivt ägande i hälftenägda Aranäs AB, dominerande fastighetsägare i Kungsbacka. AB. Tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB, äger Ernst Rosén även Aranäs AB, den enskilt största fastighetsägaren i Kungsbacka. Ernst Rosén driver och utvecklar verksamheter för långsiktig avkastning och kundnöjdhet. Nytänkande och kreativitet ska inte bara genomsyra fastighetsförvaltningen, utan även engagemanget i den Fastigheter Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga och förvalta fastigheter. investeringsverksamhet som Ernst Rosén bedriver. Ernst Rosén äger totalt ett 100-tal fastigheter, varav ett 40-tal genom Aranäs som ägs till 50 procent. För Ernst Rosén representerar fastigheterna ett uppskattat värde om 5 Mdr. Bolaget har varit verksamt i branschen i över 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Byggverksamhet Ernst Rosén bedriver byggverksamhet och fastighetsutveckling genom dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Företagscenter Ernst Rosén äger och förvaltar företagscentret och hotell och konferensanläggningen på Nääs Fabriker. SID 4 Ernst Roséns hus på Redbergsvägen. sid 5

4 Ernst rosén Årsredovisning Kärnan AV Ernst Rosén är bland de största, privata fastighetsägarna på de marknader vi verkar. Bolaget äger och förvaltar ett 60-tal helägda fastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Lerum och Alingsås, totalt kvm lokaler och kvm bostäder. Huvud delen av det helägda beståndet finns i Göteborg. De flesta fastigheterna är bostadshus med verksamhetslokaler och butiker i de nedre planen. Många av fastigheterna är byggda i egen regi under och 70-talen. I Lerum är beståndet koncentrerat till i huvudsak kommersiella fastigheter i centrum på totalt kvm. Drygt 200 lägenheter och kvm butiker och verksamhetslokaler i Alingsås ägs och förvaltas av Ernst Rosén. Förutom de centrala fastigheterna i Göteborg, Alingsås och Lerum, äger och förvaltar Ernst Rosén den genuina restaurerade bomulls fabriken Nääs Fabriker, ett företags center med hotelloch konferensverksamhet som erbjuder kvm lokaler för verksam heter såsom handel, kontor och utbildning. Ernst Rosén ska med engagemang, mod och smarta lösningar ständigt utveckla ägda fastigheter Organisationsschema Affärsstöd Administration Ekonomi / Administration / IT / Marknad / Information VD Affärsstöd Fastighet Media / Underhåll / Utveckling och andra verksamheter. Alltid målstyrt mot bra resultat för kund, företaget och ägare. Ernst Roséns affärsidé Affärsområde Väst V Ö Affärsområde Öst Affärsområde Lerum/Alingsås Annedal, Vegastaden, Lorensberg, Landala, Nedre Johanneberg och Vasastaden. Kundansvariga/ Fastighetsansvariga/ Hantverkare Bagaregården, Lunden, Kallebäck, Olskroken. Kundansvariga/ Fastighetsansvariga/ Hantverkare Lerum, Alingsås, Gråbo. Kundansvariga/ Fastighetsansvariga Ernst Rosén ska som bolag vara ett föredöme på alla de marknader vi verkar. Ernst Roséns vision Vegagatan sid 7

5 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Sankt Pauligatan, Göteborg Förvaltning Hyresgäster och service Att finnas nära hyresgästerna och möta dem med vår egen personal är en viktig ambition hos Ernst Rosén. Med delaktighet och stort eget ansvar för sina arbetsuppgifter skapas motivation och engagemang för verksamhetens mål och utveckling. Ansvaret för den dagliga kontakten med boende och lokalhyresgäster ligger hos ER Boendeservice, våra fastighets ansvariga som utgår från sex expeditioner som är strategiskt belägna runt om i vårt bestånd. Våra kundansvariga som ansvarar för uthyrning och löpande underhåll både vid inflyttning och under boendetiden har också en viktig roll i dialogen med våra hyresgäster. Just dialogen är vår framgångsfaktor i förvaltningen, genom löpande information och återkoppling får våra hyresgäster förtroende för oss. Förvaltningen av det helägda fastighetsbeståndet är uppdelad i de geografiska affärsområdena Väst, Öst och Alingsås/ Ernst Rosén förstärker organisationen med Johan Mörk, teknisk förvaltare med huvudansvar för driftsfrågor. Lerum. Stödfunktioner inom ekonomi, finans, marknad, administration och information är samlade i ett Affärsstöd Administration. De tekniska stödfunktionerna för planerat underhåll, media och teknisk utveckling av fastigheterna, ligger i den separata enheten Affärsstöd Fastighet. Satsning på driftsoptimering Utveckling En möjlig tioårsplan för utvecklingen av Ernst Roséns fastighetsbestånd sammanställdes under Planen blir en viktig grund att utgå ifrån i kommande investeringsbeslut. Jubileumsmagasin 2012 I samband med vårt 60-årsjubileum producerade vi ett jubileumsmagasin. Där presenterarade vi Ernst Roséns ur ett lite annorlunda och mer personligt perspektiv. Magasinet blev mycket uppskattat. Ernst Rosén var ett av de av de första bolagen i fastighetsbranschen som satte kunden i fokus och startade under 1990-talet ett tydligt förbättrings arbete. Det resulterade också i att Ernst Rosén tog positionen som en av Sveriges bästa fastighetsägare inom service- och produktkvalitet, en position som vi fortfarande har och jobbar hårt för att behålla. De återkommande hyresgästenkäterna är ett betydelsefullt och viktigt Enkäten till våra lokalhyresgäster 2012 gav ett resultat på 88% i serviceindex. En ökning med 2,1 procent enheter i jämförelse med är det åter dags att genomföra en enkät bland våra bostadshyresgäster. LOKAL BOSTAD Ernst Rosén enkätresultat Serviceindex 88,0 85,9 87,9 87,4 88,0 Ta kunden på allvar 88,6 86,5 91,9 90,4 90,4 Trygghet 95,0 93,6 86,1 84,5 86,4 Rent och snyggt 82,5 84,8 83,9 84,5 85,4 Hjälp när det behövs 86,2 81,9 91,6 91,5 91,6 Produktindex 82,3 82,1 78,6 78,1 78,2 Lägenhet/Lokal 80,9 82,5 75,4 75,4 75,4 Allmänna utrymmen 83,3 80,6 88,2 89,3 87,7 Utemiljö 87,9 84,5 78,7 73,8 76,2 Attraktivitet 91,9 90,6 98,0 97,7 97,4 Profil 89,5 85,6 89,7 88,9 89,4 Prisvärdhet 87,9 80,2 78,0 76,6 69,4 Trend 88,3 84,3 89,8 90,8 91,3 verktyg för att föra dialog med våra hyresgäster. En möjlighet att utifrån synpunkter och omdömen prioritera och förbättra vår verksamhet för både bostads- och lokalhyresgäster. 88 Ernst Roséns serviceindex lokaler 2012 AktivBo arbetar med att ge både privat och kommunägda bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa bättre boenden, bättre arbetsplatser och i förlängningen framgångs rika fastighetsägare. Underlagen baseras på information och svar från kund- och medarbetarundersökningar. I Aktiv Bo:s enkät undersökningar deltar 175 aktiva företag både från bostads- och lokalsidan. Tillsammans förvaltar dessa företag cirka lägenheter och lokaler vilket motsvarar 30 procent av Sveriges alla hyresbostäder. Det gör enkäten till ett unikt redskap för benchmark med andra aktörer på marknaden. SID 8 sid 9

6 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Trygga hem Foto: Robert Persson Vi fortsätter vår satsning på att skapa ännu tryggare hem för våra hyresgäster, bl.a har port telefoner installerats och vi byter till lås system med kopieringsskyddade nycklar. Ombyggnation av Vegagatan Ernst Roséns hus på Vegagatan byggdes och närmar sig alltså 50 år, vilket är den ungefärliga livscykeln på husets försörj nings system för vatten, avlopp, ventilation och el. Vid årsskiftet 2013/2014 planerar vi att påbörja arbetet med att bygga om huset. Både försörj ningssystem och lägenheter omfattas av den planerade ombyggnationen. 95% Fortsatt positiv uthyrning av lokaler, 95 % av Ernst Roséns lokaler är uthyrda. Hälsan i fokus 2012 var året vi på Ernst Rosén bestämde oss för att äta lite mer nyttigt och att röra på oss mer. Vi lyckades under året tappa flertal kilo och förbättra vårt hälsoindex med 26 %. Gårdsfester med våra hyresgäster För att fira vårt 60-årsjubileum tillsammans med våra hyresgäster anordnade vi gårdsfester i Annedal, Alingsås och Lunden. Vi bjöd på kaffe och bulle. Uppskattade inslag var cykelreparatören som lagade hyresgästernas cyklar, Räddnings missionen som samlade in kläder och Friends som gjorde kompisknappar med alla barnen. Nya lokalhyresgäster i Lunden Under året har vi fått in en rad nya lokalhyresgäster i Lunden. Akupunktur, dataföretag, eventbolag, och daghem är exempel på verksamheter som har flyttat in. Alingsås fortsätter attrahera Alingsås fortsätter att växa och är attraktivt för all typ av handel. Ännu fler kända butiks kedjor etablerar sig, 2012 öppnade både H&M och Kjell & Co upp butiker på Kungs gatan, det betyder mycket för handeln i citykärnan. I Ernst Roséns lokaler på Färgaregatan 18 har butiken Klädlagret flyttat in och på Kungsgatan 42 har vi fått en ny hyresgäst som säljer delikatesser, frukt och grönt. Hyresgäster anordnar Loppis I Vegastaden och Olskroken har våra hyresgäster på eget initiativ anordnat loppmarknader. Ett populärt inslag som vi välkomnar Ny adress för ER boendeservice i Alingsås Vår expedition i Alingsås har flyttat in i nya fräscha lokaler på Kungsgatan 10. Johan Rosén är tillbaka Efter att ha jobbat med våra fastigheter i USA under ett år har nu Johan tagit över huvudansvaret som affärsområdeschef för fastighetsbeståndet i Lerum och Alingsås. Petrol ny mode butik på Redbergsvägen Det nya modevarumärket Petrol Brand har öppnat sin första butik i våra lokaler på Redbergsvägen 36. Bortsett från det egna märket, Petrol (både skor och klädkollektioner), är dam-och-herrbutiken laddad med bland annat Levi s och Dsquared. SID 10 sid 11

7 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Flodén Byggnads AB Ernst Rosén bedriver byggverksamhet och fastighetsutveckling i Göteborgsregionen via dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Flodéns är sedan 80 år tillbaka en välrenommerad aktör inom bygg- och fastig hetsbranschen. Idag verkar bolaget främst på marknaden i Alingsås, Fokus på egna projekt Flodéns lägger större fokus på egenutvecklade projekt. För att stärka upp det här affärsområdet ytterligare har Annika Levinsson 2012 anställts som projektutvecklare. SID 12 Lerum, Kungsbacka och Göteborg. Förutom väletablerade kundkontakter när det gäller ny- och ombyggnationer har bolaget också en stabil kundkrets med löpande avtal för byggservice. Bolaget arbetar även med att utveckla mark för byggnation. Aranäs Aranäs har varit en del av Kungsbacka sedan 1940-talet. Från början var Aranäs ett traditionellt byggmästarföretag, men idag har bolaget utvecklats till en modern och aktiv samhällsbyggare med drygt kvm exploaterbar mark. Aranäs AB ägs till 50 % vardera av Ernst Rosén och Ivar Kjellberg Fastighets AB. Aranäs äger och förvaltar totalt cirka 50 procent av alla hyreslägenheter och cirka 40 procent av butiks- och kontorslokal erna i Kungsbacka kommun. En del av det kommersiella beståndet utgörs av det välkända köpcentret Kungsmässan med ett 90-tal butiker. Årsredovisning Aranäs planerar att bygga ut Kungs mässan med kvm, en utveckling som kommun styrelsens arbetsutskott i Kungs backa tar emot positivt. Ett nytt väggstopp vid Onsala motet öppnades i maj De tre första mycket nöjda hyresgästerna på plats var McDonalds, Statoil och Lilla Laxen. I AktivBo:s tävling Kund kristallen vann Aranäs första pris för största service lyft 2012 i sin klass. Nytt lokalkontor i Kungsbacka Under 2012 har Flodéns etablerat ett lokalkontor i Kungsbacka med arbetschef, platschef och ett antal yrkesarbetare. Aranäs har uppfört 80 nya hyreslägenheter i Kolla Parkstad där husen sätts ihop med moduler byggda med trästomme. En byggnadsteknik som Aranäs är först med i Västsverige. sid 13

8 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Nääs Fabriker Lite 2012 Linda Pettersson driver Nääs Fabriker och Nääs Fabriker Hotell & Restaurang mot nya mål. Linda, vd sedan april 2012, lägger nu fokus på att vidareutveckla området som mötes plats för alla, både hotellgäster, hyresgäster och kunder. Nääs Fabriker ligger vackert vid sjön Säve lången mittemellan Göteborg och Alingsås. De äldsta byggnaderna på området byggdes redan år 1835, på området fanns då olika typer av textiltillverkning och Nääs Fabriker var en del av bruksorten Tollered. Nääs Fabriker ägs sedan 1990 av Ernst Rosén. Området är mest känt för det prisbelönta hotellet med konferensverksamhet och den unika klädbutiken bomullsfabriken men framför allt verkar ett 60-tal företag i den totalt ombyggda fabriken med den väl bevarade charmen. Nääs Fabriker har en geografisk placering med bekvämt avstånd till Göteborg, Alingsås och Lerum samt till Landvetter flygplats. Här har vi skapat en levande och kreativ mötesplats för olika verksamheter, som ger möjlighet till synergier och nytänk. Hösten 2012 startade guidade historisk a vandringar på Nääs Fabriker. Den spännande historien, kostnadsfritt upplägg och ingen föranmälan gör vandringarna till en succé. Våfflor på café Färgeriet är en perfekt avslutning på vandringen har Nääs Fabriker Hotell & Restaurang anordnat temahelger såsom gourmethelg med Ulf Wagner och historiska konserter med Stefan Andersson. Temahelgerna har varit väldigt lyckade och lockade många besökare. SID 14 sid 15

9 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Engagemang 2012 firade Ernst Rosén 60 år av goda möten. Möten som gjort att vi har kunnat utveckla verksamheten till vad den är idag. Genom åren har vi bidragit till att framförallt stötta idrott och ungdomar i Göteborg. En del har varit att stödja Friends i deras arbete mot mobbning. Jubileumsåret beslutade vi att göra en särskild insats genom att stödja tre ideella organisationer som bidrar stort till möten som gör skillnad. Organisationerna som vi valt är: Fryshuset som finns i Göteborg, Stockholm och Malmö är en mötesplats för alla oavsett ålder, kön och bakgrund. Fryshuset vänder sig främst till unga som hamnat utanför, de tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Fryshusets arbete består i en mängd olika saker. Det kan vara i att vägleda ungdomar så att de kommer in på arbetsmarknaden, hjälpa ungdomar att hitta feriearbete, hitta på sommaraktiviteter, stödja barn till ensamma mammor så att det genererar i positiva barndomsminnen. Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger. Mentor finns både lokalt i Göteborg och nationellt, de samarbetar även med internationellt drogförebyggande nätverk. Vårt stöd till Mentor i Göteborg gör att de kan fortsätta sitt viktiga arbete för att utveckla ungdomar både genom deras arbete i skolorna men också via deras mentorskap där unga vuxna inspirerar och stödjer ungdomarna att utvecklas och sätta mål för vad som är viktigt för just dem. Great Andoh, är ett hem och en inter nationell skola i Ghana för barn i åldrarna Målet för Great Andoh är friska och glada barn som kan påverka sin egen och Ghanas framtid. Den här verksamheten valde vi för det personliga engagemang som grundaren Emelie Kanter från Göteborg visar åkte Emelie Kanter till Ghana för att arbeta som volontär. Hon blev placerad på ett offentligt barnhem där barnen inte behandlades på ett bra sätt. Under den här perioden träffade Emelie Jacques Manner från Kasoa, som tagit sig an flera utsatta barn på en ödestomt utan tillgång till rent vatten, mat och hälsovård. Emelie och Jacques bestämde sig för att skapa en verksamhet för utsatta barn baserad på kärlek, trygghet och möjlighet att förändra sin egen framtid. Våren 2013 invigs skolan som ger plats för ytterligare 200 barn till utbildning. Emelie Kanter och barnen på Great Andoh SID 16 sid 17

10 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Miljö och hållbarhet Ernst Rosén bedriver ett prioriterat miljö arbete inom alla våra verksamhetsområden och arbetar kontinuerligt och målinriktat med förbättringar inom miljöområdet. Miljöengagemanget finns i alla våra verksamheter. Ernst Roséns kärnverksamhet, att äga, förvalta och utveckla fastigheter, har sedan 2001 bedrivits med stöd av ett miljölednings system som är certifierat enligt ISO Vi är också miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen. Vårt dotterbolag Flodén Byggnads AB är miljödiplomerat och vår verksamhet i det hälftenägda Aranäs AB är certifierad i det integrerade lednings systemet FR Vår vindkraftssatsning i Rabbalshede Kraft AB är också en investering i att minska vår miljöpåverkan. Genom ägandet producerar vi betydligt mer el än vad vi själva använder. 12,5% på 10 år 2012 överträffas målsättningen att minska Ernst Roséns energianvändning med 10 % under åren 2002 till Ett axplock av Ernst Roséns miljöarbete 2012 Utökad information till hyresgästerna för att ytterligare minska restavfallet Delat ut kärl till hyresgäster för att underlätta sortering av komposterbart avfall Öppnat ytterligare två miljörum för sortering av avfall, denna gången för 155 hushåll på Utlandagatan Injustering av värme och ventilation avseende 140 lägenheter i Annedal för att minska energianvändningen Uppgradering till energieffektiva fläktar som försörjer 150 lägenheter med ventilation, för att minska både el- och energianvändningen. SID 18 sid 19

11 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Investeringar Vid sidan av kärnverksamheten investerar Ernst Rosén engagemang och resurser i både nyskapande och utmanande projekt. Vallda Golf & Country Club Är en skotskinspirerad nyanlagd artonhålsbana i Vallda utanför Kungsbacka. Ernst Rosén är huvudägare till banan, som redan andra året av tidning Golf Digest rankades som den 21:a bästa bland Sveriges golfbanor. I en av Europas största golf tidningar, Golf Monthly fick Vallda omdömet: The idea at Vallda was to recreate a slice of Britain, and the result is a linksy, heathland course that's great fun. Rabbalshede Kraft AB Rabbalshede Kraft är ett vindkraftbolag i snabb tillväxt. Bolaget projekterar och etablerar landbaserade vindparker i Sverige. Rabbalshede Kraft bildades i maj 2005, sedan 2007 har Ernst Rosén varit en betydande delägare. Sedan starten har ett omfattande arbete gjorts med att projektera och utveckla en bred portfölj bestående av ett flertal vindparker av varierande storlek. Bolaget har medverkat till driftsättningen av 50 vindkraftverk varav 28 vindkraftverk förvaltas i egen regi, ytterligare 12 verk är under byggnation. 14 NYA Under 2012 startade byggnationen av vindpark Dingle-skogen Vind om 14 vindkraftverk i Munkedals kommun. Parken beräknas vara produktionsklar under andra halvåret Glädjande besked Projektportföljens allra största park; Lillhärdal Åndberg i Härjedalen har fått kommunens godkännande. Parken kan komma att omfatta 101 verk. Fastigheten i USA Sedan 1990-talet har Ernst Rosén genom delägande av fastigheter varit aktiva i Kalifornien. Idag ägs 75 % i en kvm stor företagspark norr om San Diego. Beviljat miljötillstånd Vindpark Årjäng SV med 13 verk beviljades miljötillstånd i december Nyemission i Rabbalshede Kraft Rabbalshede Kraft genomförde under 2012 en nyemission vilket tillförde bolaget 83,6 Mkr för kommande satsningar. SID 20 sid 21

12 Årsredovisning Ernst rosén upp till 200 nya bostäder i lerum Ernst rosén Årsredovisning Inflyttat och klart på Villa Beyer Hösten 2012 var förvandlingen av Villa Beyer klar, en klassisk 20-tals villa i Lorensbergs villastad har byggts om till sex unika ägarlägenheter. De första köparna flyttade in den 1 oktober. Villa Beyer Tre förslag till exploatering är fram tagna i parallellt uppdrag med anledning av Ernst Roséns marktilldelning i Dergårds entrén i Lerum. Detaljplane arbetet påbörjas hösten Oscars Ernst Rosén köpte Turisthotellet på Marstrand med ambitionen att bygga bostäder för året runt-boende. De planerade bygg naderna gestaltas med ett självständigt uttryck men med ett urskiljbart släktskap med trähusbebyggelsen på ön, Marstrands arkitekturen. Oscarsfasaden mot Hamngatan kommer att upplevas som en del av det klassiska Marstrand, den bild som besökare och boende älskar. Här kommer vi erbjuda ett modernt och bekvämt året runt-boende med en fast förankring i historien, allt på pendlingsavstånd till Kungälv och Göteborg. Senaste nytt om Oscars Kungälvs kommun beslutade 2012 att upprätta en ny detaljplan efter Ernst Roséns begäran om planändring från hotell till bostadsändamål. Förhoppningsvis kan en ny detaljplan antas hösten Konfektasken Ernst Roséns fastighet Konfektasken 13 i Alingsås kan förvandlas till 35 nyproducerade lägenheter. Detalj planearbetet pågår. SID 22 sid 23

13 Ernst rosén Årsredovisning Ernst rosén Årsredovisning Fastighetsförteckning Fast.beteckning Adress Bygg/ Tax.v Total Antal Antal Yta (m 2 ) Yta (m 2 ) Garage- Omb. år Tkr yta (m 2 ) lägenheter lokaler lägenheter lokal platser Göteborg Göteborg 37 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta hyreslägenheter Lerum & Gråbo 6 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 57 hyreslägenheter Kungsbacka 42 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta hyreslägenheter m 2 lokalyta, varav m 2 avser Kungsmässan köpcenter. Alingsås 16 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 216 hyreslägenheter Företagscentret Nääs Fabriker m 2 lokalyta varav m 2 avser hotell. Lunden 22:15 Danska Vägen 69/ Liedstrandsgatan 3 46/ Lunden 22:9 Danska Vägen 73 33/ Lunden 25:23 Danska Vägen 79/ Torkelsgatan 1 37/ Lunden 25:26 Pärlstickaregatan 4 39/ Lunden 17:27 Danska Vägen Lunden 17:26 Danska Vägen Lunden 17:25,17:23 Danska Vägen Lunden 17:24 Danska Vägen Lunden 17:28 S:t Pauligatan Lunden 17:21 Danska Vägen Lunden 17:19 S:t Pauligatan Lunden 16:25 S:t Pauligatan 1/ Mäster Johansg. 8, Lunden 16:22 S:t Pauligatan Lunden 16:20 S:t Paulgatan Olskroken 1:17 Redbergsvägen 22 42/ L:a Redbergsgatan Bagaregården 5:10 Kungälvsgatan Lunden 3:4 Platågatan Lunden 25:24 Danska Vägen Lunden 25:25 Danska Vägen 75/ Pärlstickaregatan 2 40/ Lunden 17:22 Danska Vägen Kallebäck 4:5 Mejerigatan Heden 25:1 Engelbrektsgatan 63/ Hedåsgatan Vasastaden 12:4 Nedre Fogelbergsg Vasastaden 12:5 Nedre Fogelbergsg. 6 29/ Vasastaden 22:20 Karl Gustavsg Annedal 19:16 Brunnsgatan 1/ Västergatan 11 15/ Övre Husarg Annedal 19:19 Övre Husarg Annedal 19:17 Västergatan Olivedal 5:23 Nordostpassagen Olivedal 3:25 Vegagatan Olivedal 27:11 Jungmansgatan Stampen 26:1 Stampgatan 20 29/ Lorensberg 10:5 Viktor Rydbergsg 14 29/ Krokslätt 43:11 Falkenbergsgatan Krokslätt 82:19 Utlandagatan 6 8/ Gyllenkrooksgatan 10/ Rudedammsgatan Torp 24:6 Anders Zornsgatan 25 45/ Torp 27:5 Anders Zornsgatan 36 46/ Totalt Göteborg Geografi och bestånd m 2 total yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta hyreslägenheter inkl 50 % av vårt bestånd i Kungsbacka. sid 25

14 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning Fast.beteckning Adress Bygg/ Tax.v Total Antal Antal Yta (m 2 ) Yta (m 2 ) Garage- Lerum Omb. år Tkr yta (m 2 ) lägenheter lokaler lägenheter lokal platser Torp 2:9 Göteborgsv Hallsås 1:5 Brobacken Hallsås 1:44 Brobacken Ölslanda 10:71 Hantverksvägen Hallsås 2:261 Åsenvägen Lextorp 3:198 Ljungvik Monv Tollered 5:1 Tollered Totalt Lerum Alingsås Tjuren 9 Ahlströmerg 6A B 29/ Liljan 4 Östra Kyrkog Konfektasken 13 Sidenvägen 9A Enigheten 7 Ahlströmerg 5/Kungsg Omb Enigheten 8 Drottningg Enigheten 9 Östra Ringgatan 8A Enigheten 10 Östra Ringgatan 8B Enigheten 11 Östra Ringgatan 8C Enigheten 13 Ö Ringg 6/Drottningg Kämpen 9 Plang 25, Nygatan Färgaren 11 Färgaregatan Gustaf 3 Ö Kyrkog 6 8, Torgg/ Kungsgatan 14 29/ Solen 9 Drottninggatan / Solen 13 Kungsgatan Pärlan 11 Kungsgatan Pelikan 5 Lilla Torget Totalt Alingsås Totalt helägda fastigheter Fast.beteckning Adress Byggår Tax.v Total Antal Antal Yta (m 2 ) Yta (m 2 ) Garage- Omb. år Tkr yta (m 2 ) lägenheter lokaler lägenheter lokal platser Kungsbacka Korpen 8 Guldgubbegatan Korpen 9 Guldgubbegatan Korpen 10 Guldgubbeg 1/ Drottningg Korpen 11 Drottninggatan Polstjärnan 1 Gullregnsvägen Varla 12:18 Östanvindsgatan Varla 12:20 Östanvindsgatan Varla 12:62 Östanvindsgatan Varla 12:66 Östanvindsgatan Facklan 11 Södra Torgg 13 17/ Östergatan Kolla 1:31, 33 Valhallsv 1 12/ Munins väg Kolla 3:34 Askvägen vårdbygg Kolla 3:42 Kolla backe Varla 9:29 Ivarsgårdsg 1 23, Varla 9:30 Ivarsgårdsg 25 47, Varla 9:46 Ivarsgårdsgatan Varla 9:47 Ivarsgårdsgatan Varla 9:31 Ivarsgårdsgatan Varla 9:48 Ivarsgårdsgatan Varla 9:28 Bäckmans Gård Varla 9:49 Bäckmans Gård Varla 9:39, 40, 50 Bäckmans Gård , Varla 9:52 Nydalsgatan 1 12/ Boplatsgatan Varla 9:53 Boplatsgatan 15 18/ Dragstedsg 1-4, 6-12 Smeagatan 1 3, Varla 12:32 Stormgatan Varla 12:33 Stormgatan Ejdern 1 Kungsgatan Södercentrum 1 Nygatan 10 79/09 vårdbygg Facklan 10 N:a Torgg 8 12, Österg 7 63/85 allm.bygg Hamnen 3 Nygatan 2 80/ Hamnen 5 Hamntorget 1 Omb Söderbro 11 Södra Torggatan 16 18/ Kyrkogatan S:t Gertrud 8 Storg 33 35, Vallg Alania 11 Storg 31, Vallg 6 37/ Varla 9:32 Bäckmans Gård vårdbygg Varla 9:44 Teknikgatan Varla 9:45 Teknikgatan Varla 8:16 Kabelgatan Kungsbacka 4:71 Lantmannagatan Valand 4 Borgmästaregatan 8 53/ Kungsbacka 2:1 Borgmästaregatan 5 73/ Tölö 6:15 Tölövägen vårdbygg Totalt Kungsbacka Totalt koncernen inklusive 50 % av Aranäs AB:s fastighetsbestånd SID 26 sid 27

15 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Fastigheter Rosénkoncernen äger och förvaltar centrala fastigheter i Göteborg, Lerum, Alingsås och Kungsbacka. Totalt äger Ernst Rosén 102 fastigheter, varav 42 finns i Kungsbacka och ägs tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB. I dessa 102 fastigheter inrymms lägenheter. 7 Danska vägen 74 8 Danska vägen Sankt Pauligatan Sankt Pauligatan Nedre Fogelbergsgatan 6 24 Karl Gustavsgatan Stampgatan Viktor Rydbergsgatan Falkenbergsgatan Utlandsgatan 6 8/ Gyllenkrooksgatan 10/ Rudedammsgatan 6 35 Anders Zornsgatan Anders Zornsgatan Mejerigatan Göteborg 1 Danska vägen 69/ Liedstrandsgatan 3 9 Danska vägen Redbergsvägen 22 42/ Lilla Redbergsgatan 2 25 Brunnsgatan 1/ Västergatan 11 15/ Övre Husargatan Danska vägen Danska vägen Kungälvsgatan 4 26 Övre Husargatan Danska vägen 75/ Pärlstickaregatan 2 11 Sankt Pauligatan Platågatan 4 27 Västergatan Danska vägen 79/ Torkelsgatan 1 12 Danska vägen Danska vägen Nordostpassagen Pärlstickaregatan 4 13 Sankt Pauligatan Engelbrektsgatan Vegagatan Danska vägen Sankt Pauligatan 1/ Mäster Johansgatan 8, Nedre Fogelbergsgatan 4 30 Jungmansgatan Stadskartan SID 28 sid 29

16 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Alingsås Lerum 6 1 Göteborgsv 16 2 Brobacken 2 6 Spinnerivägen 1, Företagscentret Nääs Fabriker 3 Brobacken 10 CENTRUM 4 Åsenvägen 2 5 Ljungvik Monv Ahlströmerg 6A B 2 7 Ö Ringg 6 8, Drottningg Plang 25, Nygatan 21 9 Färgaregatan 18 Ahlströmerg. 5, Kungsg Lilla Torget 3 11 Kungsg Kungsg Ö Kyrkog 6 8,Torgg 7 9, Kungsg 14 Våra hälftenägda fastigheter i Kungsbacka 1 Drottninggatan Guldgubbegatan 1/ Drottninggatan 6 3 Guldgubbegatan 3 4 Guldgubbegatan 5 5 Stormgatan Stormgatan Bäckmans Gård , Bäckmans Gård Bäckmans Gård Bäckmans Gård Nydalsgatan 1 12/ Boplatsgatan Boplatsgatan Dragstedtsgatan 1 4, 6 12 Smeagatan Tölövägen Ivarsgårdsgatan Ivarsgårdsgatan Ivarsgårdsgatan Ivarsgårdsgatan Ivarsgårdsgatan 25 47, Ivarsgårdsgatan 1 23, 2 50 Kungsbacka 20 Kabelgatan Teknikgatan Teknikgatan Östanvindsgatan Östanvindsgatan Östanvindsgatan Östanvindsgatan Borgmästaregatan 5 28 Borgmästaregatan 8 29 Storgatan 31, Vallgatan 6 30 Storgatan 33 35, Vallgatan Norra Torggatan 8 12, Östergatan 7 32 Södra Torggatan 13 17, Östergatan Södra Torggatan 16 18, Kyrkogatan 6 34 Hamntorget 1 35 Nygatan 2 36 Nygatan Lantmannagatan 38 Gullregnsvägen Valhallsvägen 1 12/ Munins väg Askvägen Kolla backe Kungsgatan 5 14 Östra Kyrkog 3 15 Drottningg 7 11 Kartor från Kartena AB SID 30 sid 31

17 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Är marknadsvärdet på koncernens fastigheter i kronor m2 Så stor är koncernens totala fastighetsyta. 98% 124 Koncernens Antalet medarbetare uthyrningsgrad totalt i koncernen Koncernens egna kapital, Mkr % 1 rok 41% 2 rok Lägenhetsstorlek 16% 24% 3% 4 rok 5 rok 3 rok Definitioner Övervärde fastigheter Eget kapital justerad Soliditet Soliditet justerad Belåningsgrad justerad Genomsnittlig låneränta Nyckeltal Koncernen * Total omsättning, Mkr Hyresintäkter, Mkr Uthyrningsgrad totalt 98 % 98 % 98 % Marknadsvärde fastigheter, Mkr Övervärde fastigheter, Mkr Eget kapital, Mkr Eget kapital justerat, Mkr Soliditet 11 % 10 % 10 % Soliditet justerad 50 % 47 % 47 % Belåning, Mkr Belåningsgrad justerad 46 % 46 % 48 % Genomsnittlig låneränta 3,77 % 3,9 % 3,6 % Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,55 % 3,59 3,16 Räntetäckningsgrad 139 % 129 % 231 % Yta bostäder, kvm Yta lokaler, kvm Yta totalt, kvm Antal bostäder Antal lokaler Antal fastigheter Antal anställda *Nyckeltalen är beräknade på koncernens totala tillgångar och skulder inklusive 50 % av Aranäs AB samt fastighetsinnehavet i USA. Marknadsvärdet är framtaget med hjälp av en intern avkastningsmodell. Genomsnittlig räntebindningstid Räntetäckningsgrad Marknadsvärde fastigheter minus bokfört värde. Eget kapital plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Eget kapital dividerat med balansomslutning. Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning inklusive övervärde fastigheter. Långfristiga lån dividerat med balansomslutning inklusive övervärde. Räntekostnad i förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder. Återstående räntebindningstid vägd med utestående räntebärande skulder. Resultatet efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. SID 32 sid 33

18 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Boendetid 35% Snittyta bostäder Nyckeltal 25% Fastighetsförvaltning* Uthyrningsgrad bostäder 100 % 100 % 100 % Uthyrningsgrad lokaler 95 % 95 % 91 % 20% 17% 70m 2 100% av Ernst Roséns Yta bostäder, kvm Yta lokaler, kvm Yta totalt, kvm Snittyta bostäder, kvm Snittyta lokaler, kvm % 2394 Lägenhetsomflyttning 10 % 11 % 13 % Genomsnittlig boendetid, år Antal bostäder Antal lokaler Antal fastigheter Mindre än 1 år 1 2 år 3 5 år 6 9 år 10 år eller längre bostäder är uthyrda Antal anställda Medarbetarenkät index 93,1 Serviceindex Bostad 87,9 87,4 Produktindex Bostad 78,6 78,1 60-tal & tidigare 90-tal & senare Serviceindex Lokal 88,0 85,9 Produktindex Lokal 82,3 82,1 60-tal 70-tal 80-tal *Nyckeltalen är beräknade på det helägda fastighetsinnehavet i Göteborg, Lerum och Alingsås. 3% 24% 42% 22% 9% Åldersstruktur på Ernst Roséns fastighetsyta SID 34 sid 35

19 Årsredovisning Ernst rosén Ernst rosén Årsredovisning Styrelse & Ledning Benny Rosén född 1929 Styrelse Ernst Rosén AB Byggmästare. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Styrelsens ordförande Verkställande direktör Övriga uppdrag: Hedersordförande i Örgryte IS. Reine Rosén född 1951 Styrelse Ernst Rosén AB Byggnadsingenjör. Styrelseordförande i Ernst Rosén AB sedan Styrelseledamot Verkställande direktör Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Rabbalshede Kraft AB sedan 2007, styrelseledamot i Aranäs AB. Per Rosén född 1981 Styrelse Ernst Rosén AB Copywriter. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Styrelsesuppleant Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Örgryte IS sedan Gustav Edvardsson född 1951 Styrelse Ernst Rosén AB MBA, civilekonom och fil. kand. Entreprenör- och managementkonsult. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Möbelvision AB och Waxy Franschise Sweden AB. Styrelseledamot i Validera Älvsborg. Årsredovisning Johan Rosén född 1978 Styrelse & ledningsgrupp Ernst Rosén AB Fastighetsförvaltare. Styrelseledamot sedan Styrelsesuppleant Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Flodén Byggnads AB, styrelsesuppleant i Aranäs AB. Chef affärsområde Lerum/ Alingsås. Anställd sedan Thomas Lundh född 1954 Styrelse & ledningsgrupp Ernst Rosén AB Civilekonom, fastighetsjurist. Verkställande direktör i Ernst Rosén AB sedan Ekonomichef , fastighetschef Övriga uppdrag: Ledamot i Göteborgskretsen, Fastighets ägarna Göteborg Första Regionen, styrelse ledamot i Örgryte Bostads AB, Aranäs AB, Floden Byggnads AB. Birgitta Hanning född 1967 Styrelse & ledningsgrupp Ernst Rosén AB Civilekonom. Adjungerad i styrelsen sedan Chef Affärsstöd Administration sedan Koncerncontroller Andreas Ekstrand Ledningsgrupp Ernst Rosén AB Chef Affärsområde Väst. Anställd sedan 2007 Linda Pettersson VD Nääs Fabriker AB. Anställd sedan Annika Fagrell Ledningsgrupp Ernst Rosén AB Chef Affärsområde Öst. Anställd sedan Anders Ollander VD Flodén Byggnads AB. Anställd sedan Daniel Holmén Ledningsgrupp Ernst Rosén AB Chef Affärsstöd Fastighet. Anställd sedan Jonas Håkansson VD Aranäs AB. Anställd sedan SID 36 sid 37

20 Resultaträkning koncernen Förvaltningsberättelse Ernst Rosén AB är ett helägt dotter företag till Ernst Rosén Förvaltning AB Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnader fastighetsförvaltning, byggnation, värdepapper m.m Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 1,3, Bruttoresultat Allmänt om verksamheten i koncernen Koncernens huvudsakliga verksamhet utgörs av att äga och förvalta bostadsfastigheter. Verksamheten bedrivs i moderföretaget Ernst Rosén AB med fastighetsägande dotterföretag. Fastigheterna är centralt belägna i Göteborg, Alingsås och Lerum och är till stor del uppförda i egen regi. Ernst Rosén AB förvaltar och äger även företags centret Nääs Fabriker i Tollered där dotterföretaget Nääs Fabriker Hotell och Restaurang AB driver hotell och konferensanläggning. Koncernen omfattar även fastighetsutveckling och byggverksamhet i dotterföretaget Flodén Byggnads AB. Bolaget har sin bas i Lerum och bedriver verksamhet i hela Göteborgsregionen. Ernst Rosén Invest AB är också delägare i Rabbalshede Kraft AB (publ) som äger, projekterar och uppför vindkraftverk. Under 2012 har Ernst Rosén Invest AB investerat ytterligare kapital i verksam heten och ägarandelen uppgår därefter till 32 % av Rabbalshede Kraft AB (publ). Vidare omfattar koncernen 50 procent av aktierna i Aranäs AB i Kungsbacka. Aranäskoncernen äger och förvaltar bostäder och lokaler i Kungsbacka kommun. De förvaltade ytorna uppgår till totalt kvm, varav koncernredovisningen omfattar 50 procent. Förutom fastighetsförvaltning bedriver Aranäskoncernen byggverksamhet inriktad på produktion av både bostäder och kommersiella lokaler. alltjämt mycket positiv. Koncernen verkar på en bostadsmarknad där efterfrågan kraftigt överstiger tillgången. Fastighetsbeståndet är beläget i attraktiva lägen med en förvaltningskvalité som håller en mycket hög nivå. Arbetet med kvalitetsutveckling i fastighetsbeståndet och förvaltningen samt satsningen på ett långsiktigt ägande med egen förvaltning fortsätter. Koncernen avser att fortsätta växa genom strategiska förvärv av fastigheter som kompletterar det befintliga beståndet. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, tkr, disponeras enligt följande: Administrationskostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat Koncernens handel med värdepapper sker i dotterföretaget Ernst Rosén Värdepapper AB. Fastigheterna i koncernen uppgår till kvm varav kvm avser bostäder. Utdelning Balanseras i ny räkning Summa Dotterföretaget Ernst Rosén Invest AB äger samtliga aktier i California Rosen Inc. med säte i Kalifornien, USA. California Rosen Inc. äger i sin tur 75% i kommersiella lokaler i en så kallad Industrial Park norr om San Diego i Kalifornien, USA. Fastigheterna omfattar ca kvm. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Koncernen Koncernens huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta bostadsfastigheter. Konjunkturen för uthyrning av bostäder är För ytterligare information om koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisar vi till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Resultat och ställning Ekonomisk översikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Synlig soliditet* 11% 10% 7 % 7 % * I den synliga soliditeten har inte fastigheternas övervärde beaktats. SID 38 sid 39

21 Balansräkning koncernen Belopp i tkr Not Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 10, Inventarier Pågående byggnation Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat MINORITETSINTRESSE Omsättningstillgångar Varulager m m Värdepapper Pågående arbeten för annans räkning Exploateringsmark Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Lån fastigheter 21, Övriga skulder Kortfristiga skulder Lån fastigheter 21, Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SUMMA TILLGÅNGAR Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncernen. Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar 22 Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser utöver vad som upptagits bland skulder eller avsättningar Borgensförbindelser, övriga SID 40 sid 41

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

årsredovisning 2013 Ernst Rosén ab

årsredovisning 2013 Ernst Rosén ab årsredovisning 2013 Ernst Rosén ab Ernst Rosén AB Årsredovisning 2013 Produktion och idé: Ernst Rosén AB & Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff och Ernst Rosén Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén

Läs mer

I N S I K T E R U T S I K T E R

I N S I K T E R U T S I K T E R I N S I K T E R och U T S I K T E R BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2008 1 Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om både insikter och utsikter. Att komma till insikt kräver kunskap

Läs mer

MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN ERNST ROSÉN ÅRSREDOVISNING 2014

MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN ERNST ROSÉN ÅRSREDOVISNING 2014 MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN ERNST ROSÉN ÅRSREDOVISNING 2014 E R N S T R O S É N 2 0 1 4 I N N E H Å L L INNEHÅLL Ledare 4 5 Ernst Rosén 6-7 Lagbyggaren 8 11 12 Att bygga staden 12 15 Förvaltning 16 17 Hyresgästdialog

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men e r n s t r o s é n å r s r e d o v i s n i n g 2010 Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014

PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014 PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport Januari-juni 2014 Prime Living AB (publ) Sturegatan 32 Box 5317 102 47 Stockholm +46 (0)8 410 491 30 www.primeliving.se PRIME LIVING AB (publ) tillika

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0. Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om siffror. Kanske lite förväntat och vid första tanken idéfattigt,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0. Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om siffror. Kanske lite förväntat och vid första tanken idéfattigt, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0. Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om siffror. Kanske lite förväntat och vid första tanken idéfattigt, men vi tycker att vackra bilder på just siffror väl

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr. 2006-09-01 -- 2007-08-31 och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer