Gränslös kärlek studiehandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränslös kärlek studiehandledning"

Transkript

1 Gränslös kärlek studiehandledning Om man vill ta sig an hela materialet, föreslår vi en uppläggning med åtta träffar; en inledande för att knyta samman cirkeln och planera det fortsatta arbetet samt därefter sju en träff för varje tvprogram. Eftersom man i boken får möta ytterligare fjorton par, kan det väl vara rimligt att läsa två kapitel till varje träff. Ett alternativ är att hela cirkeln läser om ett par inför varje träff och det andra paret presenteras för gruppen på fem-tio minuter av en eller två cirkeldeltagare. AV-nummer 31969tv 1 Program ett Kärleksstråk Motto: Kärleken är en resa utan kompass i ett väglöst land. Vi möter tre par i tidigt skede; Dorte och Adrian, som planerar och genomför sitt bröllop i tre varianter, Anna och Vini som träffats på nätet ett halvår tidigare samt Paavo och Zinaida, som i mogen ålder mötts just på gränsen mellan Finland och Ryssland och nu levt samman i tre år. Bokens två första par är Katarina från Arbrå och Mohamed från Marocko samt Anouk från Kanada och Erik från Falun. Några frågeställningar som väcks i programmet: 1. Vill planera allt. respektive Vill bli överraskad. Det fixar sig nog. Kan man överleva i Brasilien ska man väl klara sig i Sverige. Har skandinaver ett särskilt behov att planera och ha kontroll? Eller handlar det mer om individuella skillnader? Hur hanterar man detta? 2. Paavo och Zinaida har finska som gemensamt språk, men för de två andra paren fungerar engelska, som gemensamt andraspråk. Uppenbara risker för missförstånd men kanske också nya möjligheter? Båda de yngre paren tänker bosätta sig i Skandinavien och Adrian och Vini avser att lära sig danska resp. svenska. Inom två år, säger Vini. Hur lär man sig den ena partnerns språk, svårigheter och möjligheter? Att hålla tal på bröllopet är ju en djärv början Anouk ger i boken en kompletterande bild: Att jag talar utan brytning är både bra och dåligt. Ibland leder det till att människor inte begriper att jag faktiskt kommer från ett annat land; det är som om en dimension av mig försvinner. (sid. 24 i boken) 3. På tal om bröllop; ett viktigt kapitel inte minst i gränsöverskridande relationer. Dorte och Adrian valde att gifta sig två gånger. Andra alternativ? Har kanske vigsel och bröllop särskild betydelse ju mer bakgrunden skiljer? Eller kan man lika väl tänka sig gränsöverskridande samboförhållanden? Katarina och Mohamed berättar om sitt bröllop på sid Dorte tänker på sina svärföräldrar i Rumänien, som känner att dom håller på att förlora sin son till Danmark. Visst kommer ni hem till jul?! Hur kan man minska konsekvenserna av denna förlust, praktiskt och mentalt? 5. För Zinaida gäller i stället frågan var hon vill bli begravd. På den nya hemorten eller invid den förre maken hemma i Karelen? Onekligen en känslig frågeställning av existentiell natur. Återkommer i andra program, t.ex. för Teresa och Jan i det sjunde programmet: Sedan Studiehandledning till Gränslös kärlek 1

2 AV-nummer 31969tv 2 Gränslös kärlek Program två Hemma Transkulturella äktenskap blir sällan tråkiga. Professor Lena Gerholm (sid. 37) Vi möter Karl-Emil från Danmark och Daniela från Bulgarien, som på grund av dansk lagstiftning tvingats flytta till ett tredje land, Sverige, för att kunna leva samman. Och så Shahzad med pakistanska rötter och Linda från Norge, som nu tillsammans flyttar till Dubai för att arbeta och förhoppningsvis finna perfekt integration. Samt Anneli och Ali från Teheran, som bildat familj i Västerås, men fått problem både yrkesmässigt och med Annelis familj. I boken möter vi Lena från Stockholm och Macarena från Chile, som levt samman i åtta år i en homosexuell relation, samt Sanaa från Irak och Jan från Söderköping, som just tillsammans gett ut boken Kvinnornas islam på eget förlag. Frågeställningar: 1. Den 1 juli 2002 infördes i Danmark en lag angående gränsöverskridande relationer med följande innebörd: Om den ena partnern kommer från ett land utanför EU måste paret för att få bo i Danmark ha fyllt 24 år, ha lämplig bostad samt ha ett startkapital på minst dkr. Ta reda på bakgrunden till resp. konsekvenserna av denna lag. Diskutera! 2. Så här säger Daniela: Att starta livet i ett främmande land som immigrant utan att få nån hjälp av någon är extremt svårt. Jag visste inte om det här, men man saknar sina vänner. Jag får inte tala mitt språk här. Vissa gånger känns det som om jag helt förlorat min bulgariska identitet. Men jag är även lycklig över att jag lever ihop med mannen i mitt liv. Den känslomässiga kamp jag har inom mig är fortfarande väldigt intensiv och jag vet inte hur jag ska hantera den. Min mor gråter fortfarande varje gång hon tar farväl av mig på flygplatsen. Karl Emil: Jag tror inte du var medveten om vilken stor sak det här med föräldrarna skulle bli för Dig. Det är Ditt största problem. Daniela igen, om Karl Emil: Jag är allt för honom nu och han är allt för mig och vi är väldigt beroende av varandra. För vi har ingen annan som kan hjälpa oss eller som vi kan umgås med. I dessa citat ryms en mängd viktigt frågeställningar och problem: Hur mycket av sin tidigare identitet kan och bör man söka bevara i det nya landet och i den nya relationen? Separationenfrån föräldrar och tidigare vänner ställs på sin spets för den partner som flyttar långt, geografiskt, språkligt och kulturellt/religiöst? Det ömsesidiga beroendet blir extra starkt i en situation som Danielas och Karl Emils. Möjligheter och risker? Jämför också med paret i det följande reportaget, som just står i färd att flytta till Dubai. Studiehandledning till Gränslös kärlek 2

3 3. I inslaget om Linda och Shahzad aktualiseras ytterligare några aspekter: Arrangerade äktenskap, som fortfarande är en levande realitet i stora delar av världen. Liksom det var i Norden för något hundratal år sedan. Förhoppningen om att den internationella arbetsmiljön i Dubais it-sektor, där alla saknar lokala rötter, ska kunna bli en plats med perfekt integration. Betydelsen av att våga gå sin egen väg Eller som Linda säger till sin make: Du har stått upp för det som är viktigt för Dig, även om du har mött motstånd. Och på så sätt har du säkert visat vägen för andra runt dig också. Båda de aktuella avsnitten i boken anknyter väl till detta, dvs. Vi har överskridit så många gränser resp. Vi var ett omaka par. 4. Problemen med att få acceptans hos föräldrarna är extra tydliga i reportaget med Anneli och Ali, dvs. för Anneli, som dock tycks accepteras väl av Alis föräldrar och övriga släktingar i Teheran. Varför denna skillnad? Jämför också Katarinas och Mohameds extrema problem att vinna acceptans. (sid 10). Eller berättelsen om Surr och Margareta på sid Anneli nämner särskilt humorn som en förenande faktor i hennes och Alis relation. Kan detta vara något utmärkande för gränsöverskridande kärlek? Eller kanske lika viktigt för alla? 6. Ali säger: Jag känner mig hemma i Sverige men Efter resan till Iran har jag mycket hemlängtan. Jag har faktiskt tappat sugen också. Svenskarna är, enligt mig så oerhört otacksamma. Bara på grund av att du är från Iran, då vill dom, både myndigheterna och folket, särbehandla dig. Och det gör ont, det gör jätteont. Något att begrunda och samtala kring. 7. Anneli och Ali funderar på att lämna Sverige, för ett nytt liv i England, Iran eller Australien. Den avslutande frågan går till den 6-7-åriga dottern och gäller var hon vill bo. Svar: Här. Precis här och i det här huset. Så är det.?!? Studiehandledning till Gränslös kärlek 3

4 AV-nummer 31969tv 3 Gränslös kärlek Program tre Gränser Motto: Kärleken går dit den vill, inte dit den borde. /Svenskt ordspråk Här möter vi Justina från Singapore och Jan just som dom tar emot Justinas mor och syskon på ett första besök i Sverige. Och så finska Katariina och brasilianske Sergio, som nu efter tre år tillsammans i Helsingfors packar väskorna för att flytta till ett nytt arbete i Bryssel. Samt danske Jens och amerikanske David som gift sig och bosatt sig i Danmark, bl.a. för att flertalet delstater i USA inte accepterar ett homosexuellt äktenskap eller partnerskap. I boken möter vi Surr från Bali och Margaretha från Lidingö, som möttes på en kurs i socialantropologi redan Och så Tina från Råneå och Michael från Gällivare skogssameby, som inte passerat nån nationell gräns men däremot en kulturell. 1. För Justina är relationen till föräldrar och syskon komplicerad, kanske fr.a. på grund av religiösa skäl. Eller som Justinas mor säger: Jag vill fortfarande att min dotter ska vara muslim. Det är allt. Okej? Jan svarar: Men hon är ju muslim. Justinas mor samt brodern: Ja. Men på det rättfärdiga sättet! För Justina och Jan är krisen i och med familjens besök förhoppningsvis över. Kan den undvikas eller mildras, i det enskilda fallet resp. på samhällsnivå? Jämför Surrs och Margarethas erfarenheter av olika religiös bakgrund på sid Jan är katolik och Justina muslim. Även helt bortsett från problem med resp. släkt, kan man tänka sig att skilda religiösa vanor och trosföreställningar orsakar spänningar i en relation. Hur hanterar man dessa? Konvertering nämns som en möjlighet i reportaget. Hur ser du på denna lösning? I det följande programmet, Ögonblick, har Jane och Coacher också tankar kring konvertering. Coacher säger: Jag skulle ha önskat att Jane blev muslim, men religion och religiösa frågor kan man inte tvinga fram med våld. Man kan inte tvinga fram nåt. Sånt tar tid. I det sjätte programmet, Avstå, berättar Vegard hur han konverterat till islam, medan Aziz och Päivi ger konkreta glimtar av hur det är att leva samman som muslim och kristen. Och så en lite annan vändning; kan skillnader i religion vändas till en styrka? 3. I reportaget om Katariina och Sergio säger dom bland annat följande: Katariina: Vi visste att vi antagligen skulle stöta på kulturella skillnader, så det hade vi som utgångspunkt. Då bestämde vi att vi alltid skulle prata igenom saker och ting. Sergio: Kommunikation är det allra viktigaste. Så länge man kan kommunicera, så länge man kan prata om allt fortsätter relationen, då utvecklas relationen. Så enkelt kan det sägas. Det här är kanske själva kärnan i hela serien Gränslös kärlek. Men är det verkligen så enkelt 4. Katariina: En kulturell skillnad är förstås tidsuppfattningen. Men beror det på att han är latinamerikan eller på att han är musiker? En bra fråga. Studiehandledning till Gränslös kärlek 4

5 5. I den homosexuella relationen mellan Jens och David känns den kulturella skillnaden mindre viktig och mer kopplad till skilda lagar i Danmark och USA, vad gäller homoäktenskap. Beror det på att David så väl acklimatiserat sig i Danmark eller har det att göra med relationens själva karaktär? Kanske blir eventuella kulturella skillnader mindre viktiga i förhållande till den stress som homosexuella relationer ofta utsätts för av anhöriga och omgivning? Jämför också Lenas och Macarenas erfarenheter. (sid. 27) 6. Huvudproblemet för David syns vara ansvaret som enda barn för åldrande föräldrar på en annan kontinent. Ett problem han delar om än i växlande grad med flertalet jämnåriga i denna den stora omflyttningens tid. Finns någon lösning eller lindring av denna existentiella problematik? I det följande programmet möter vi Vera, som inte sett sin mor på två år, trots att det handlar om två grannländer. Men nu är det dags för ett besök: Efter två år vet jag inte hur hon ser ut och hur hon mår! Studiehandledning till Gränslös kärlek 5

6 AV-nummer 31969tv 4 Gränslös kärlek Program fyra Ögonblick De hör framtiden till! Masoud Kamali, professor i socialt arbete (sid. 69) Här medverkar som i samtliga program tre par; Åsa från Sverige och Gianni från Kongo, som träffats i Linköping; Vera från Ryssland och Calle från Finland, som bildat familj i Helsingforstrakten samt danska Jane och Coacher från Kenya, som nu bor i Vejle. I boken möter vi Eivind från norska Fredriksstad och Patricia från Uganda, som numera bor tillsammans i Göteborg. Och så Päivi från finska Raumo och Rinkeby, som träffat Robert från Polen, som har romsk bakgrund. 1. Alla paren berättar hur de träffades och hur de föll för varandra; en berättelse som är viktig i alla parrelationer. På en gång allmängiltig och ytterst personlig, ja, rent av en privat skatt. Men kanske extra viktig när man stiger över gränser?! 2. Gianni säger: Mina landsmän tycker jag är en idiot som står här och lagar mat jämt. Jag har ju ändå en fru hemma. En man från Kongo är en man som sitter i vardagsrummet och väntar på att maten ska bli serverad. Vera från Ryssland: Jag uppskattar hemskt mycket det att kvinnorollen i Finland är mycket stark och kvinnorna är helt självständiga och oberoende. Och så en dialog från det tredje reportaget: Ali: Där jag kommer ifrån lagar män inte mat.(kenya) Det är ju kvinnornas jobb. Men jag vet i alla fall hur man gör. Jane: Ja, jag vet att jag inte är nån bra kock, så nu har du hamnat i en situation, som du inte är van vid. Ali: Man kan alltid lära sig. Det är inte så svårt. Det verkar bäddat för konflikt. Så nog finns i programmen underlag för ett samtal om kulturskillnader och könsrollsmönster, gamla, aktuella och framtida. Och kanske kan de gränsöverskridande paren bidra med nåt nytt en extra dimension?! 3. Låt oss gå över till nåt sannolikt lite mindre känsligt, nämligen skilda mat- och måltidsvanor. Så här säger Gianni: Jag tycker att man ska laga mat som alla tycker om, och det är bra när en familj sitter och äter middag tillsammans. För mig är det viktigt. Det är enda stunden under dagen när man kan sitta tillsammans och äta och prata. Det här är väl ändå ett område där kulturskillnaderna kan bli till en rikedom i familjen? Ge många exempel. I det tredje reportaget berättar dock den danske svärfadern att det ibland kan upplevas som ett problem att svärsonen inte kan äta prima danskt svinkött, även om han känner till att det har sin grund i religiösa sedvänjor. Och det är ju nu en gång för alla så att det här med mat och måltider är nåt ofta förekommande, minst ett par gånger per dygn. Studiehandledning till Gränslös kärlek 6

7 4. Svärföräldraproblematiken lyfts fram i det tredje reportaget, med Jane och Ali, som också kallar sig Coacher. Det gäller både språket och respekten. Svärmor Kate: När börjar du att lära dig lite danska? Jag skulle gärna vilja prata med dig snart. Jag har så mycket jag vill fråga dig om. Jag vill gärna veta vem du är. Vem är Coacher? Och svärfar Peter säger till de nordiska TV-tittarna: Jag tycker det verkar vara otroligt jobbigt för Jane att plötsligt få, som jag ser det, ett barn till, som ska passas upp och försörjas. Och Coacher ger denna kommentar: Jag är ju tvungen att respektera honom som min svärfar. Jag får stå ut med en del. Han är ju Din far. Vi är en familj nu. 5. Leder över till frågor som gäller arbetet. Gianni liksom Coacher är arbetslösa, medan Vera sedan många år är butiksbiträde på Stockmans. Här spelar språkkunskaper in men också hudfärg, kön och kulturellt avstånd. Så här berättar Ali/Coacher: Det är svårt för mig att ens få jobb som städare. Jag har frågat om jobb och alltid fått samma svar: Du får inget jobb om du inte kan prata danska. Jag svarade: Varför tror du inte jag klarar jobbet. Man behöver väl inte prata med skiten i toalettstolen. Det är självklart jobbigt, även för min fru, att jag behöver fråga om pengar till ett paket cigaretter. Känner mig som ett barn. Diskriminering på arbetsmarknaden finns i alla de nordiska länderna. Jämför Alis erfarenheter från Mellansverige i program två. Är i själva verket ett av de allra största samhällsproblemen för vår generation. Vad kan göras? Hur? 6. Reportaget med Åsa och Gianni, som båda hade flera barn innan dom träffades, aktualiserar relationen till den andra föräldern. Påverkas den av att den nya partnern, dvs. styvmamman eller styvpappan, kommer från en annan kultur? Eller är dom individuella skillnaderna helt avgörande? Svår fråga. I programment berörs inte detta. 7. Jane framför i programmet denna öppenhjärtiga reflektion kring attraktion och sexualitet i hennes relation med Coacher: Coacher säger att det är en bra idé att alltid se bra ut. Och att man som kvinna alltid ska vara beredd att behaga sin man, Och när han säger det menar han även sexuellt. Först tyckte jag att det var lite larvigt, men jag märker också själv att det samspel som uppstår mellan mig och Coacher faktiskt är enormt häftigt. Det är många av mina väninnor, som jag pratat med om det här, som tycker att det är lite skrattretande. Men jag kan i alla falla att jag aldrig haft ett bättre sexliv än jag har nu. För oss in på ett område så grundläggande i kärleksrelationer men samtidigt svåråtkomligt och praktiskt taget omöjligt för generaliseringar. Skillnader och likheter, problem och möjligheter? Man kanske får stanna där 8. Ett annat vikigt problem- och möjlighetsområde är barnuppfostran, vilket något berörs av Åsa och Gianni i dessa citat. Åsa: Och sen när det gäller dom små kan det bli krockar ibland, därför atrt jag lärt dem eller vant dem vid vissa rutiner, och Gianni har ju haft andra rutiner. Då måste man ändå försöka Studiehandledning till Gränslös kärlek 7

8 sammanföra dem, så att dom inte ska ha olika vanor här hemma. Gianni: Så vi försöker göra så att alla ska ha samma regler. Men det är ju svårt för jag är ju hårdare och sätter mer gränser. För oss i Kongo är det nästan tabu att barnen kan skrika åt sin pappa, men här ser man ju andra svenska barn som säger till sin pappa: Håll käften! 9. En avslutande aspekt från detta program. Ett citat från Vera: Där i Ryssland var det på den tiden så att propagandan och allt som det som ögat såg och det örat hörde stämde inte ihop. Jag tyckte därför att det var mycket lätt att flytta bort, för man visste redan på den tiden att det inte var några farliga monster som bodde bortom sovjetiska gränsen. Pekar på betydelsen av det man flyttar ifrån för anpassning och trivsel i det nya landet och kanske också för den nya relationen. Är det kanske lättare att bli hemmastadd i det nya landet om man lämnat sitt gamla land frivilligt? Välkommen med funderingar kring detta Studiehandledning till Gränslös kärlek 8

9 AV-nummer 31969tv 5 Gränslös kärlek Program fem Fäste Här möter vi Uma från Thailand, som bott tre år med Inge i Oslo och just öppnat en thailändsk restaurang. Och så Robert från Bosnien, som gifte sig med Gölin Forsberg sommaren 1996 mitt under kriget, och nu sen ett antal år bor i Huddinge. Samt Piero från Trieste i Italien, som bildat par med Katarina och efter några år i hans hemstad bosatt sig i hennes Helsingfors. I boken dags för Irene från Öckerö och Paul från Seychellerna, mannen från paradiset! Samt Anders från Boden och Katerina från Ryssland, som varit med och startat en förening för ryska kvinnor i Norrbotten. 1. Inge tar upp problemet med omgivningens attityder gentemot skandinaviska män, som bildar familj med thailändska kvinnor. Liknande erfarenheter berättar Anders om, men då handlar det om ryska kvinnor. (sid. 105) Är dessa attityder möjligen ett exempel på fördomar, som tenderar att gå upp i rök vid närmare kontakt? 2. I reportaget om Gölin och Robert står bl.a. skilda erfarenheter av och tankar kring barnuppfostran i centrum. För Gölin gäller ofta lämpor Vi löser det! medan Robert har erfarenhet av en mer auktoritär fostran. Hur finner man gemensamma lösningar i en sådan situation? Barnen är ju det viktigaste vi har! 3. I samma reportage får vi vara med om en tältutflykt, vilket osökt för oss in på kulturella skillnader i fråga om natursyn ett ämne som häromåret ägnades ett temanummer av tidskriften Invandrare & minoriteter (nr ). Där tydliggör ett antal forskare den speciella och mycket positivt laddade natursyn, som förenar de flesta nordbor. För människor från andra kulturer, t.ex. kring Medelhavet, så spelar naturen ofta en helt annan roll. Här finns onekligen underlag för förvecklingar men också möjligheter till nya, gemensamma upptäckter. Exempel?! Kärleken är en mästare i alla konster. (Italienskt ordspråk) 4. Katarina flyttade till Pieros hemstad Trieste i Italien. Och tycker det var en viktig erfarenhet om än jobbig för henne. Jo, som en blomma som vissnade, säger Piero. Men Katarina menar att det ändå är viktigt att försöka tränga in i den andres kulturbakgrund och helst bo där, åtminstone en tid. 5. Piero har konsekvent talat italienska med barnen medan Katrina talat svenska. Piero hävdar att det möjliggör att barnen blir tvåspråkiga som vuxna, inte halvspråkiga eller helt utan det ena modersmålet. Och dottern, som nu är tjugo, tycks bekräfta detta: Det liksom känns fel att prata svenska med pappa. Vera från Ryssland redovisade i det föregående programmet en helt annan erfarenhet. Hon hade försökt konsekvent tala ryska med barnen men varit tvungen att sluta, när barnen Studiehandledning till Gränslös kärlek 9

10 började komma i skolåren. Vera upplevde dock inte detta som någon tragedi och äldsta dottern studerade nu teater i S:t Petersburg! Vera berättar vidare: I rådgivningen sa de: Tala bara ditt eget språk med barnen och så talar pappan sitt, så har barnen inga problem att lära sig två språk på samma gång. I flertalet flerkulturella familjer uppstår förstås frågeställningar kring språkanvändning, som t.ex. Vad vill vi uppnå?, Varför ska vi göra så här? Och hur ska vi genomföra det? I nästföljande program berättar Wilhelm och Vilma om försöket att ge barnen tre modersmål, bl.a. genom långa sommarlov i Litauen. 6. Piero tar också upp frågan om hemhörighet och om han vill tillbaks till Italien. Men svaret blir: Det räcker att flytta en gång. Lyckligtvis hade Katarina massor med vänner och då kunde jag integreras snabbt. Därutöver har Piero haft hjälp av musiken, som kör och orkestermedlem: Jag känner mig viktig och andra uppskattar det jag gör där. Så det är ett jättestarkt system för att integrera sig i samhället. Finns det andra, motsvarande system, som erbjuder vägar in i samhället? Studiehandledning till Gränslös kärlek 10

11 AV-nummer 31969tv 6 Gränslös kärlek Program sex Avstå I detta program möter vi Vegard, som ger upp sin lutherska religion för att kunna gifta sig med Fatuma, som har rötterna i det muslimska Somalia. Och Vilma som träffat finlandssvenske Wilhelm och rotat sig med hus och barn i Grankulla men ändå efter rätt många år har en stark längtan hem till Litauen. Samt finska Päivi och Aziz från Sudan, som träffades under studieåren i Leningrad och nu tjugo år senare vänder tillbaks dit för att uppliva gamla minnen. Samt i boken Matt från Thailand och Camilla från Stockholm, som träffades i Paris. Och därefter Tobias från Boden och Anna från en samisk familj i Gällivare, som träffades på universitetet i Luleå. 1. I reportaget om Vegards och Fatumas bröllop får vi också vara med om när en norsk familj på en liten ö i Tröndelag i viss mening förenas med den somaliska släkten och kolonin i Trondheim. Och viss obalans inträder eftersom den somaliska släktkänslan är så stark. Kanske kommer den nordiska bröllopsseden, som starkt försvagats under efterkrigstiden, att få en vitamininjektion genom mer gränslös kärlek? Kanske har det redan skett? 2. Reportaget från Grankulla utanför Helsingfors avslutas med Vilmas ord: Inombords finns den där känslan att jag vill flytta till Litauen och kanske att pojkarna ska lära sig litauiska bättre. Och också att de ska gå i skolan där, åtminstone några år. Så är min dröm. I det avslutande programmet har Teresa från Chile en liknande dröm. Kan dessa drömmar förverkligas? Kan man få lite mer av både-och? Visst! Eller? Irene/Paul (sid. 99) respektive Matt/Camilla (sid. 121) berättar om liknande tankar. Längtan är kärlekens ständiga följeslagare. (Okänt ursprung) 3. Kanske även triviala gräl. Åtminstone enligt Päivi: Våra gräl handlar om helt alldagliga saker. Att det är dammigt på golvet eller att strumporna hamnat fel eller om nån råkat använda fel tandborste. När allt kommer omkring, kanske vi inte ska lägga alltför stor vikt vid kulturella skillnader, när det gäller äktenskaplig samlevnad. Strumpor är alltid strumpor! Och kanske dammsugning är roligare om partnern gnolar på en främmande sång? I boken möter vi familjerådgivaren Maria Gregell, som redovisar sina erfarenheter från Huddinge och Botkyrka (sid. 101). Studiehandledning till Gränslös kärlek 11

12 AV-nummer 31969tv 7 Gränslös kärlek Program sju Sedan Jag tror att parterna i ett blandäktenskap blir mindre beroende av gamla värderingar och synsätt. Walid Hamawander, familjerådgivare i Lund (sid. 131) Vi möter Huseyin från Turkiet, som flyttat till Dorte i Köpenhamn inte en utan två gånger och nu kanske för gott. Och sjömannen Rolf från Bergen som mötte femton år äldre Irene på en restaurang i Singapore och nu varit ett par i trettio år. Samt Teresa från Chile, som kom till Sverige som flykting och nu sen dussinet år bor samman med Jan i Sundsvall, men drömmen om Chile finns kvar. Bokens två sista par är Hamid från Iran och Yvonne, som träffades i en sommarstuga i Norrtäljetrakten 1986, samt Anders från Halmstad och Xiomara från Nicaragua, som träffades på en cigarrfabrik i staden Esteli. 1. Reportaget med Huseyin och Dorte aktualiserar problemet med att bli styvförälder till barn som vuxit upp med en annan kulturell bakgrund. Dorte hade redan två söner i tonåren, när Huseyin kom in i bilden. Hur blir man accepterad av dem, med bristande språkkunskaper och osäker ställning i arbetslivet? Svartsjuka? Dan: Det var underligt med en ny person i huset. Det brukade bara vara vi tre. Det var jag, min lillebror och mamma som höll ihop. Men vi hade det bra, inga problem. Och så kommer det in en ny man, och det blir underligt att ta hänsyn till en person till. Kim: Det var lite svårt att få en turkisk pappa i början, för vi hade mindre pengar att tillgå i månaden och en person till att försörja. Min mor hade det jobbigt, men det gick även ut över oss lite. Dan: Hon har blivit mycket lyckligare sen han kom hit. Innan var hon så ensam, eftersom hon inte hade någon man vid sin sida. 2. Och så det här med ekonomin Dorte Berättar: Vi hade ingenting den första tiden. Vi hade inga pengar. Vi var fyra personer som levde på min lön. Och till råga På allt, i vår ekonomiska situation som självklart bara blev värre och värre, så hamnade jag på sjukhus för en simpel sak. Flertalet relationer har perioder med ekonomiska problem, men för de gränsöverskridande kan problemen bestå länge, så som den nordiska arbetsmarknaden idag fungerar. Finns det några botemedel, samhälleligt eller individuellt? Vad är det som gör att relationerna trots allt består? 3. Dorte igen, som berättar att vissa vänner inte kunnat acceptera hennes val av partner: Jag tycker inte det är svårt att välja bort släkt eller vänner, för hur jag än vrider och vänder på det: den här gången, efter att Huseyin har kommit tillbaka, så är det ju hos honom min framtid ligger. Och ihop med mina barn. Men mina barn är bara till låns. Nu är jag 41 år och jag har egentligen alltid levt mycket på att jag skulle behaga alla andra. Hela mitt liv. Jag har rätt att vara lite egoistisk och säga att detta är mitt val. Och de som inte kan respektera det, dem får jag säga farväl till. Studiehandledning till Gränslös kärlek 12

13 4. Rolf och Irene har hittat en samlevnadsform, där Irene tillbringar tre månader varje vinter hos släktingar i Singapore. Irene kan på det sättet kontrollera sin hemlängtan: Eftersom jag vet att jag ska resa igen nästa år. Jag behöver aldrig undra, när jag kommer dit igen. Därför håller det väldigt bra. Rolf: Det gäller att få in rutiner på såna saker. Det är viktigt. Då blir det rutin för mig med. En sån här modell är naturligtvis svår att förena med en normal anställning, men Irene är numera pensionär, vilket ger möjligheter. Kommentarer! 5. Teresa: Det är jobbigt att leva sitt liv så långt från sina rötter. För Teresa är detta en påtaglig sanning, som sätter stor prägel på hennes liv och tar sig uttryck i stark hemlängtan. Gäller detta alla? Vilka faktorer påverkar? Hur kan denna saknad lindras? Kan den bli en positiv kraft? 6. I alla tre reportagen berörs framtiden, dvs. var och hur ska man leva som pensionärer och var ska man begravas? Hur viktiga är dessa frågor på tidigare stadier i livet? Är dom hotfulla eller kan dom ge kraft och framtidstro? Har du egna erfarenheter? Till sist ett citat från boken: Yvonne: Och jag måste erkänna att jag tror att livet i en svensk-svensk relation skulle ha blivit mycket tråkigare. Jag hade inte fått uppleva så mycket, inte lärt mig se saker ur olika perspektiv, inte haft så många vänner. (sid. 138) Har du frågor eller synpunkter på TV-programmen, boken, webbsidan eller denna handledning, får du gärna kontakta undertecknad. Skellefteå den 27 oktober 2005 /Rolf Granstrand/ tel Studiehandledning till Gränslös kärlek 13

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

!"#$"%&$&'($)*+,%-"./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare

!#$%&$&'($)*+,%-./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare !"#$"%&$&'($)*+,%-"./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare Att flytta till en annan kultur Lämna egna landet Lämna släkt, eventuellt familj Hitta nya gemenskaper Hitta arbete Hitta bostad

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Finns det en vilja, så når man dit man vill.

Finns det en vilja, så når man dit man vill. Finns det en vilja, så når man dit man vill. Karlstads universitet Cerut Centrum för forskning om regional utveckling Delrapport av projektet På lika villkor Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling,

Läs mer

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Bröllopsbestyr Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Ylva Yngveson Institutet för Privatekonomi April 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bröllopsbestyr... 3 Om undersökningen... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

JARI KUOSMANEN. Finnkampen. En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige GIDLUNDS FÖRLAG

JARI KUOSMANEN. Finnkampen. En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige GIDLUNDS FÖRLAG JARI KUOSMANEN Finnkampen En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige GIDLUNDS FÖRLAG Innehåll INLEDNING 11 Studier och erfarenheter av finska män i Sverige 12 Förstudie 15 Kön, klass,

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback Innanför Mina rosa Små väggar En självbiografi av Cassandra Solback 2 Denna bok innehåller bara sanningar och nästan alla sanningar i mitt liv. Det som är alldeles för privat har fått stanna kvar i privatlivet,

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Unga utnyttjar socialen i bråk med föräldrar

Unga utnyttjar socialen i bråk med föräldrar Unga utnyttjar socialen i bråk med föräldrar Alltfler barn och ungdomar med utländsk bakgrund omhändertas av socialtjänsten. Men grunderna är ofta lösa. Forskning visar att socialtjänsten kan låta sig

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

Mångfald i vardagen krock eller möte?

Mångfald i vardagen krock eller möte? Mångfald i vardagen krock eller möte? med Seroj Ghazarian, tisdag 10 april 2012, EU-projekt MEDEL MINNESANTECKNINGAR Inledning Ingen ser mig, ingen hör mig Detta var känslan som Seroj fick när han åkte

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand Muslim i Sverige Pernilla Ouis &Anne SofieRoald Wahlström & Widstrand INNEHÅLI Inledning 11 OCH Bokens uppläggning 13 Vad är islam? 16 Den islamiska korgen 18 Majoritet kontra minoritet 20 Noter-Inledning

Läs mer

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL INTRODUKTION KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN 2011 GENERELLA FRÅGOR PROGRAM 1 ROMER PROGRAM 2 SVERIGEFINNAR PROGRAM 3 SAMER PROGRAM 4 JUDAR PROGRAM 5 TORNEDALINGAR

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Kenneth Isaiahs Crystal

Kenneth Isaiahs Crystal diskussionsunderlag Kenneth har genomgått en lång och kostsam resa för att få bli förälder. Han har kalkylerat med tre möjligheter för att förverkliga sin längtan; att adoptera, att skaffa barn med ett

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika?

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Tema Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Uppstart: VI inleder med en diskussion i klassen. Klassen delas in i grupper om 4-5 elever (grupperna ska bestå under arbetets gång). Som vanligt när

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Du är singel och strax över trettio. Du är gymnasielärare och bor kvar i din hemstad på Sveriges västkust.

Du är singel och strax över trettio. Du är gymnasielärare och bor kvar i din hemstad på Sveriges västkust. Du är en muslimsk tjej. Du bor med dina föräldrar som är djupt troende. Du pluggar till jurist på universitet. Du är singel och strax över trettio. Du är gymnasielärare och bor kvar i din hemstad på Sveriges

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger AV-nummer: 100723tv 1 8 Handledning för pedagoger Åtta program om språket á 10 minuter för skolår 0-3 Selma, 8 år, får en konstig semla av sin pappa. Semlan ger henne en magisk kraft som gör att hon kan

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Leva i nyfamilj. Ny familj Nya möjligheter

Leva i nyfamilj. Ny familj Nya möjligheter Leva i nyfamilj Ny familj Nya möjligheter 1 Vad är en nyfamilj? En familj där två vuxna bildar familj och den ena eller båda har barn från tidigare relationer 2 2013 Föreläsning perheaikaa.fi 3 Skilsmässa

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter

Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter Barn Funktionsnedsättning Integration Jämställdhet Nationella minoriteter Sexuell läggning Ålder Underlag för diskussioner

Läs mer

Jämställt jamstallt.se

Jämställt jamstallt.se Jämställdhetspussel Hur gör vi? Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionden. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer