I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:"

Transkript

1 Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda dokumentmallarna krävs det att du har tillgång till programmet MS Office 2007 eller högre. De flesta dokumentmallarna är gjorda i MS Word och några i MS Excel. I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: EIO Q Här ingår bland annat kvalitetsplan (anbudsbilaga), rapport från egenkontroll, avvikelserapport, mätning av jordfelsresistans, kontroll av skyddsjordning, isolationsmätning starkström, isolationsmätning tele och driftprov på elmotor med flera. Tele (registrering av teletekniska anläggningar) I tele ingår bland annat ställförteckning, plintkort, förbindningstabell, ritnings- och dokumentförteckning, apparatlista och panelkort.

2 Sida 2 av 18 Entreprenad Här ingår bland annat faktura, arbetsorder, offerter och anbud med flera. Elsäkerhet I Elsäkerhet ingår bland annat delegering av ansvar, kompetenskort, instruktion, kontroll TN-C, 4- ledarsystem med flera. Arbetsgivare Här ingår bland annat anställningsbevis, betyg, intyg med flera. Säkerhet Här ingår riskanalys och specifikation av yttre krav, checklistor för säkerhetsprojekt, strömförsörjningsberäkningar för brand och inbrott och gränsdragningslistor med flera. 2. Systemkrav EIO FORM fungerar i följande versioner av Office: MS Office 2007 MS Office 2010 (både 32 och 64 bitars) MS Office 2013 (både 32 och 64 bitars) För bästa funktionalitet av EIO FORM rekommenderas följande operativsystem: Windows 7 Windows 8 Webbläsare (vid nedladdning av uppdatering): Windows Internet Explorer 8 Windows Internet Explorer 9 3. Installation av EIO FORM dokumentmallar 3.1 EIO FORM levereras på följande sätt: 1. Vid ny beställning av abonnemang - Via en länk från Elförlaget där du själv laddar ned blanketterna. 2. Vid befintligt abonnemang Via EIO.se (kräver medlemsinloggning) 3.2 Så här packar du upp och installerar EIO FORM Börja med att kopiera dokumentmallarna till din dator eller en server i nätverket. Om dokumenten är zippade bör du först packa upp dem (Extrahera). Kopiera över mapparna med EIO FORM dokumenten till din egen dator/nätverk. Vi rekommenderar att du sparar alla dokumentmallar under exempelvis: C:\EIO FORM eller D:\EIO FORM H:\EIO FORM\Dokumentmallar eller H:\Ledningssystem\Dokumentmallar\EIO FORM Det är alltid lämpligt att spara mallarna på en server i nätverket för att säkerställa dokumentstyrningen samt att alla användare inom företaget har tillgång till rätt utgåva.

3 Sida 3 av Ladda hem uppdateringar Som användare av EIO FORM får du e-post från oss om nyheter och uppdateringar kring EIO FORM (gäller registrerad person på företaget). EIO-medlem kan alltid logga in på eio.se och ladda hem de senaste blanketterna. Sökväg: I dokumentförteckningen hittar du samtliga mallar med aktuella utgåvor. Utgå från den när du laddar ner uppdateringar. Uppdaterade makron föranleder normalt inte en ny utgåva, utan endast nytt datum. För att ladda ner samtliga EIO FORM dokumentmallar: Klicka på För att ladda ner samtliga EIO FORM dokumentmallar För att endast ladda ner den senaste uppdateringen av dokumentmallar: Klicka på uppdateringar/nyhetsbrev Figur Makro, makrosäkerhet och betrodd utgivare Nästan alla EIO FORM-dokument som finns är gjorda i MS Word och innehåller någon form av makron (programkod). Du måste därför aktivera makron i MS Word för full funktionalitet av dokumentmallarna.. Om du får en fråga om att aktivera eller inaktivera makron så ska du alltid välja aktivera makron när du arbetar i en EIO FORM dokumentmall Ställa in makrosäkerhet i MS Word 2007 För att dokument med makron ska fungera måste du se till att alternativet Inaktivera alla makron utom digitalt signerade är valt i säkerhetsinställningarna.

4 Sida 4 av Klicka på Microsoft Office-knappen (uppe i vänstra hörnet) och klicka sedan på Word-alternativ, se figur 3. Figur Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter. Figur Markera Makroinställningar och kryssa sedan i Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron och klicka OK, se figur 5. (Detta alternativ rekommenderas eftersom Sign On har signerat

5 Sida 5 av 18 makrona i blanketterna.) Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter. Figur Ställa in makrosäkerhet i MS Word Klicka på Arkiv >> Alternativ >> Säkerhetscenter 2. Klicka på knappen Inställningar för Säkerhetscenter 3. Välj nu: Makroinställningar 4. Nu får du 4 olika alternativ, välj nu något av följande två alternativ:

6 Sida 6 av Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron (fungerar för de flesta) 2. Aktivera alla makro, detta alternativ väljs bara om alternativ A. inte fungerar Nu ska alla makron fungera i alla dina EIO FORM blanketter. Figur 5. Att redigera dokument och aktivera makron i MS Word 2010 I Office 2010 har säkerhetsfunktionerna ändrats när det gäller hämtning av filer från Internet samt Officedokument som innehåller makron (smarta dokument). Skyddad vy När ett dokument hämtas från t ex eio.se, eller någon annan internetsida, och öppnas i Office så visas dokumentet i Skyddad vy vilket innebär att dokumentet är skrivskyddat. För att kunna redigera dokumentet måste du klicka på knappen Aktivera redigering se figur 7. Figur 6. Du kan stänga av denna funktion i Officeprogrammets Säkerhetscenter och därmed slippa klicka på Aktivera redigering varje gång du öppnar ett Officedokument från en plats som inte är betrodd. Dessutom finns en bugg i MS Word 2010 som påverkar vissa smarta dokument när de öppnas i "Skyddad vy". Om du råkar ut för dessa problem rekommenderar vi att du stänger av "Skyddad vy". Säkerhetsvarning för makron

7 Sida 7 av 18 Om dokumentet innehåller makron får du normalt en varning Makron har inaktiverats varje gång du öppnar ett dokument med makron. Klicka på knappen Aktivera innehåll, enligt bilden nedan, för att använda all funktionalitet i dokumentet. Vissa dokument är beroende av funktionaliteten i makrona och dessa måste då aktiveras. Figur 7. Som standard visas denna säkerhetsvarning varje gång du öppnar ett dokument med makron. Eftersom våra dokument med makron är digitalt signerade med ett elektroniskt ID-kort för Sign On AB kan du ange Sign On som betrodd utfärdare. Därmed slipper du att aktivera makron varje gång dokument med makron används. Om ovanstående säkerhetsvarning inte visas och makron är inaktiverade kan du behöva ändra inställningar i programmets Säkerhetscenter. Om du vill ange Sign On som betrodd utfärdare för att slippa säkerhetsvarningen, om att makron har inaktiverats och klicka på Aktivera innehåll varje gång, gör enligt följande: Klicka på fliken Arkiv enligt punkt 1 i bilden nedan. Information om dokumentet visas i den högra panelen. Klicka på knappen Aktivera innehåll, enligt punkt 2 och Klicka därefter Avancerade alternativ enligt punkt 3.

8 Sida 8 av 18 Figur 8. När du klickat på Avancerade alternativ visas nu ett nytt fönster, se figur 8. Välj alternativet markerat med röd pil i bilden ovan. Klicka därefter på OK-knappen för att återgå till dokumentet. Efter denna inställning aktiveras makron automatiskt utan säkerhetsvarning när du hämtar dokument från eio.se. Figur 9. Säkerhetsvarning för makron visas inte

9 Sida 9 av 18 Om makron är inaktiverade och en säkerhetsvarning för makron inte visas, gör följande kontroll och eventuell inställning: Klicka på fliken Arkiv enligt punkt 1 enligt figur 9. Välj därefter Alternativ enligt punkt 2. Klicka nu på Säkerhetscenter och välj Inställningar för Säkerhetscenter Figur 10 I fönstret Säkerhetscenter klickar du först på alternativet Makroinställningar i den vänstra panelen enligt bilden nedan. Välj därefter det tredje alternativet enligt pilen i den högra panelen.

10 Sida 10 av 18 Figur 11 För att stänga av Skyddad vy väljer du alternativet Skyddad vy i den vänstra panelen enligt figur 11. Avmarkera alternativet Aktivera Skyddad vy för filer som hämtas från Internet och Avmarkera alternativet Aktivera Skyddad vy för filer som finns på platser som kan vara osäkra Klicka på knappen "OK" för att återgå till dokumentet. Figur 12. Tänk på att de inställningar du gjort i Säkerhetscentret inte påverkar redan öppna dokument, utan enbart dokument som du öppnar efter att inställningarna är gjorda. 4. Installation av EIO-register Genom att installera filen EioRegister.exe får du möjlighet att lagra:

11 Sida 11 av 18 Egna företagsuppgifter och egen logotyp Kunduppgifter, t ex företag, kontaktperson och adress Projektuppgifter Alla dessa uppgifter kan sedan automatiskt infogas i dokumentmallarna. Installation och inmatning av uppgifter i EioRegister måste göras lokalt på varje dator, även om dokumentmallarna är tillgängliga via nätverk. Eftersom inmatade uppgifter lagras lokalt, så blir de bara tillgängliga på den dator där de har matats in. Om flera användare delar på samma dator har varje användare egna uppgifter sparade. Alla dokument innehåller inte alla fält vilket betyder att bara de fält som finns i respektive dokument kan automatiskt fyllas i med information som finns lagrad i EIO-registret. 4.1 Installationsanvisning för EIO-register 1. Kontrollera att makron är aktiverade enligt punkt Spara filen EioRegister.exe lokalt. (Den finns med i ZIP-filen av EIO FORM). 3. Dubbelklicka på filen EioRegister.exe 4. Ett fönster öppnas klicka på Nästa 5. Läs texten under rubriken Viktigt, klicka sedan Nästa 6. Välj installation för Word 2007 eller senare och klicka sedan på Nästa 7. Redo att Installera, klicka på knappen Installera. 8. Klicka på knappen Slutför (nu är installationen klar). 9. Öppna nu ett dokument (aktivera makro). I Word2007 hamnar knapparna under fliken Tillägg. För Word 2010 och 2013, kommer en egen flik upp för EIO-register Fjärrinstallation av EIO-register Installationsprogrammet kan installeras från server till klientdatorer utan användargränssnitt. Det vill säga att installationen är osynlig för användarna på klientdatorerna när installationen sker och att installationen avslutas automatiskt utan inblandning från användaren. Om installation sker från centralt håll ska installationsprogrammet köras med kommandot EioRegister /VERYSILENT. Fjärrinstallation på det här viset fungerar bara när Word 2010 eller senare är installerat på klientdatorerna. Är Word 2003 eller 2007 installerat på datorerna ska inte fjärrinstallation användas. Avinstallation kan ske även från centralt håll utan att användaren berörs. Programmet för att avinstallera registermallen finns på den lokala datorn under sökvägen C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\EIO_Registermall\ och själva programmet heter unins000.exe. För att avinstallera EIO Registermall från server anropar man avinstallationsprogrammet med parameter /VERYSILENT. Ett anrop till programmet kan se ut så här: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\EIO_Registermall\unins000.exe /VERYSILENT Vanliga frågor efter installation Hur går jag tillväga om jag inte får en flik med EIO Register i Word efter att ha installerat EioRegister.exe? Detta beror troligtvis på att du har en felaktig sökväg i din Word-installation. Klicka på instruktionsfilmen för att se hur du rättar till det.

12 Sida 12 av 18 Vi har installerat EIO-register på datorn och angett våra företagsuppgifter samt logotyp, när vi sedan går in på en dokumentmall får vi följande: Felnummer 509? (Enligt figur 14). Med all sannolikhet så använder ni Office 2013, eftersom felmeddelandet anger att dokumentet är öppnat i det så kallade läsläget. I den så kallade läsvyn fungerar inte alla makron eftersom all funktionalitet i Word inte är tillgänglig i läsvyn.

13 Sida 13 av 18 Gör så här för att stänga av läsvyn i Word: - Gå in via Arkiv-fliken - Välj "Alternativ" längst ner i fliken. - I dialogfönstret Word-alternativ ska du avmarkera kryssrutan "Öppna bifogade filer och andra ej redigerbara filer i läsvyn". Kryssrutan finns längst ner i högra panelen under rubriken Startalternativ. 4.2 Kontrollera version för EIO-register Klicka på "Version av EIO-register" för att se vilken version du använder. Se figur Funktioner i EIO-register Knappen Projekt Ett fönster visas där du väljer projekt i en lista. Finns inte projektet kan du klicka på knappen Nytt/ändra projekt för att skapa ett nytt projekt. Om du väljer att skapa ett nytt projekt visas ett nytt fönster där du fyller i de nya projekt- och kunduppgifterna. När du sparat uppgifterna kommer du tillbaka till projektfönstret och det nya projektet finns i listan. Klicka OK för att föra över aktuella projektuppgifter till dokumentet. Figur 14 Fliken Projekt i Kundregister-dialogen Projekt - Avser namn på projektet. Texten i denna lista läggs in i dokument som har projektuppgifter. Välj Projekt i listan.

14 Sida 14 av 18 Klicka på knappen med nedåt-pil till höger om textfältet och markera projektet. Du kan även skriva de inledande bokstäverna i textfältet för att göra en snabbsökning. Om du ändrar någon uppgift kan du klicka på Spara-knappen för att spara uppgifterna permanent. Nytt projekt Skriv in ett nytt projektnamn i textfältet för Projekt. Fyll i uppgifterna för projektet. Klicka på Spara knappen för att spara projektet i projektregistret. Om kunden inte finns måste du lägga till ny kund under fliken Kunder. När du klickar på OK-knappen återgår du till fönstret för att välja projekt. OBS! Varje användare har ett eget projektregister på datorn. Olika användare på samma dator delar med andra ord inte projektregister. Knappen Kunduppgifter Fliken Kunder i Kundregister-dialogen Kund ID Figur 15. Avser en identitet som du själv anger för att identifiera kunden. Ett ID kan t.ex. vara ett kundnummer på ett företag eller kontaktperson. Välj Kund ID i listan. Klicka på knappen med nedåt-pil till höger om textfältet och markera kunden. Du kan även skriva de inledande bokstäverna i textfältet för att göra en snabbsökning. Om du ändrar någon uppgift kan du klicka på Spara knappen för att spara uppgifterna permanent.

15 Sida 15 av 18 Ny kund Skriv in en ny identitet i textfältet för Kund ID. Fyll i uppgifterna i kundfälten. Klicka på Spara knappen för att spara kunden i kundregistret. Klicka OK för att föra över aktuella kunduppgifter till dokumentet. OBS! Varje användare har ett eget kundregister på datorn. Olika användare på samma dator delar med andra ord inte kundregister. Knappen Egna uppgifter Här anger du samma uppgifter som tidigare även angetts i ett separat dokument. Om du uppdaterar uppgifterna här behöver du inte använda det tidigare dokumentet för att ändra uppgifterna. Figur 16. OBS! Varje användare har egna uppgifter på datorn. Olika användare på samma dator delar med andra ord inte egna uppgifter 5. Dokumentskydd De flesta dokumentmallarna är dokumentskyddade vilket innebär att du endast kan fylla i text i de grå ifyllnadsfälten men inte ändra rubriker med mera. Några dokument som man ska kunna rita i är inte låsta. Nästan alla dokument är gjorda som malldokument (docm- och xlsx-filer). Detta innebär att när du sparar en blankett så skapas en kopia med ditt aktuella innehåll. 5.1 Låsta utan lösenord Alla dokument är låsta utan lösenord, vilket innebär att du kan låsa upp dem.

16 Sida 16 av 18 Tänk dock på att du kan få problem med makron med mera om du låser upp en dokumentmall och till exempel börjar ta bort olika fält. 5.2 Egna anpassningar Det är möjligt att göra egna anpassningar i mallarna om man så önskar. 1. Ta bort filens skrivskydd: Högerklicka på filen och välj egenskaper. Klicka ur rutan Skrivskydd och välj OK. 2. Ta bort dokumentskyddet i Word: Öppna filen och stoppa skyddet (detta görs genom att klicka på Begränsa redigering i Granska menyn och därefter klicka på Stoppa skydd). 3. Gör anpassningar. 4. Klicka på Ja, starta tvingande skydd. 5. Spara den anpassade mallen med ursprungsnamnet plus eget tillägg för att skilja den från originalfilen i EIO FORM. 6. Aktivera filens skrivskydd: Högerklicka på filen och välj egenskaper. Klicka i rutan Skrivskydd och välj OK. 5.3 Begränsad support EIO kan tyvärr inte ge support på dokumentmallar där kunden själv har gjort egna anpassningar. 6. Support och snabbhjälp Använd alltid TAB-tangenten Använd alltid "TAB-tangenten" för att flytta dig mellan olika fält i dokumentmallarna. Även efter sista ifyllda fältet måste detta göras för att alla ifyllda uppgifter ska flyttas över på kopiorna (på de dokument som har det). Office Starter För att kunna använda makron i våra smarta dokument kan du inte använda den begränsade gratisversionen av Microsoft Office kallad "Office Starter" (som ofta är installerad på nya datorer) utan du måste ha den fullständiga versionen av MS Office. Office Starter kan dock uppgraderas till fullständiga versionen med en licensnyckel. Årsabonnemang I ditt årsabonnemang på EIO FORM ingår fria uppdateringar och fri support. Har du frågor om lösenord till hemsidan eio.se eller vill säga upp ditt årsabonnemang kontakta medlemstjänst: Åsa Anderberg, e- post Support Har du allmänna frågor om EIO FORM skicka e-post till: Har du datorrelaterade frågor, till exempel om nedladdningar med mera, kontakta: Ida Olsson, e-post: Har du frågor om innehållet i visst dokument för ämnena; EIO-Q, kontakta:

17 Sida 17 av 18 Arbetsmiljö, kontakta: Tele, kontakta: Entreprenad, kontakta: Elsäkerhet kontakta: Arbetsgivare kontakta: Säkerhet, kontakta: Om du har t ex prisfrågor eller vad som ingår i EIO FORM vänligen kontakta: Johan Lysholm, e-post: EIO förbehåller sig rätten att endast ge support till en kontaktperson på varje företag. Mer information Mer information och länkar om EIO FORM hittar du på: 7. Upphovsrätt och allmänna villkor 7.1 Upphovsrätt EIO Medlemsservice AB äger upphovsrätten till alla EIO FORM-dokumentmallar. I ditt abonnemang på EIO FORM kan du dock fritt kopierasamtliga dokument till alla datorer på ditt företag på en geografisk ort. Är det flera företag eller filialer som är hopkopplad via ett nätverk så måste varje enskilt företag och enskild filial ha minst ett eget EIO FORM-abonnemang. EIO Medlemsservice AB äger samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärket EIO Medlemsservice AB och andra varumärken eller produktnamn EIO Medlemsservice AB från tid till annan kan komma att använda, i av EIO Medlemsservice AB tillhandahållen utrustning, programvara, manualer eller annan information. Kund erhåller nyttjanderätt till EIO Medlemsservice ABs specificerade Tjänst i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av abonnemanget. Kund äger inte rätt att till tredje part ge tillgång till tjänster/dokument som ingår i tecknade abonnemang. Däremot får abonnent givetvis använda och skicka enskilda dokument som ingår i tjänsten till sina kunder. Abonnenten eller kund äger heller inte rätt att sälja EIO FORM-dokument vidare till tredje part. 7.2 Allmänna villkor EIO Medlemsservice AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet om en kund använder EIO FORM på ett otillbörligt sätt. EIO Medlemsservice AB har även rätt att häva avtalet samt stänga abonnemanget om kund är försatt i konkurs eller annars är på obestånd. EIO Medlemsservice AB ansvarar inte för hur kund använder eller tillämpar EIO FORM och har heller inget ansvar gentemot tredje man för en kunds tillämpning eller användning. EIO Medlemsservice AB ansvarar inte för eventuella ändringar som en kund gör i samband med tjänstens användande.

18 Sida 18 av 18 EIO Medlemsservice AB ansvarar inte för eventuella brister och begränsningar i abonnentens eller kunds operativsystem eller datormiljö. EIO Medlemsservice AB förutsätter att abonnenten eller kund har den standard som krävs enligt systemkraven för EIO FORM. 8. Dokumentförteckning För att se vilka dokument som ingår i EIO FORM, KLICKA HÄR FÖR FÖRTECKNING eller besök: Senast uppdaterad: :22 Ansvarig för innehållet: Maria Edström Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB Copyright Om webbplatsen Rosenlundsgatan 40 Box Stockholm Tel Fax Kontakta oss

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:...2 A VIKTIGA NYHETER...3 VIKTIGT... 4 B -SYSTEMKRAV...4 HANSAWORLD SERVER SOFTWARE...

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1 Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multinationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer

Läs mer