I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:"

Transkript

1 Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda dokumentmallarna krävs det att du har tillgång till programmet MS Office 2007 eller högre. De flesta dokumentmallarna är gjorda i MS Word och några i MS Excel. I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: EIO Q Här ingår bland annat kvalitetsplan (anbudsbilaga), rapport från egenkontroll, avvikelserapport, mätning av jordfelsresistans, kontroll av skyddsjordning, isolationsmätning starkström, isolationsmätning tele och driftprov på elmotor med flera. Tele (registrering av teletekniska anläggningar) I tele ingår bland annat ställförteckning, plintkort, förbindningstabell, ritnings- och dokumentförteckning, apparatlista och panelkort.

2 Sida 2 av 18 Entreprenad Här ingår bland annat faktura, arbetsorder, offerter och anbud med flera. Elsäkerhet I Elsäkerhet ingår bland annat delegering av ansvar, kompetenskort, instruktion, kontroll TN-C, 4- ledarsystem med flera. Arbetsgivare Här ingår bland annat anställningsbevis, betyg, intyg med flera. Säkerhet Här ingår riskanalys och specifikation av yttre krav, checklistor för säkerhetsprojekt, strömförsörjningsberäkningar för brand och inbrott och gränsdragningslistor med flera. 2. Systemkrav EIO FORM fungerar i följande versioner av Office: MS Office 2007 MS Office 2010 (både 32 och 64 bitars) MS Office 2013 (både 32 och 64 bitars) För bästa funktionalitet av EIO FORM rekommenderas följande operativsystem: Windows 7 Windows 8 Webbläsare (vid nedladdning av uppdatering): Windows Internet Explorer 8 Windows Internet Explorer 9 3. Installation av EIO FORM dokumentmallar 3.1 EIO FORM levereras på följande sätt: 1. Vid ny beställning av abonnemang - Via en länk från Elförlaget där du själv laddar ned blanketterna. 2. Vid befintligt abonnemang Via EIO.se (kräver medlemsinloggning) 3.2 Så här packar du upp och installerar EIO FORM Börja med att kopiera dokumentmallarna till din dator eller en server i nätverket. Om dokumenten är zippade bör du först packa upp dem (Extrahera). Kopiera över mapparna med EIO FORM dokumenten till din egen dator/nätverk. Vi rekommenderar att du sparar alla dokumentmallar under exempelvis: C:\EIO FORM eller D:\EIO FORM H:\EIO FORM\Dokumentmallar eller H:\Ledningssystem\Dokumentmallar\EIO FORM Det är alltid lämpligt att spara mallarna på en server i nätverket för att säkerställa dokumentstyrningen samt att alla användare inom företaget har tillgång till rätt utgåva.

3 Sida 3 av Ladda hem uppdateringar Som användare av EIO FORM får du e-post från oss om nyheter och uppdateringar kring EIO FORM (gäller registrerad person på företaget). EIO-medlem kan alltid logga in på eio.se och ladda hem de senaste blanketterna. Sökväg: I dokumentförteckningen hittar du samtliga mallar med aktuella utgåvor. Utgå från den när du laddar ner uppdateringar. Uppdaterade makron föranleder normalt inte en ny utgåva, utan endast nytt datum. För att ladda ner samtliga EIO FORM dokumentmallar: Klicka på För att ladda ner samtliga EIO FORM dokumentmallar För att endast ladda ner den senaste uppdateringen av dokumentmallar: Klicka på uppdateringar/nyhetsbrev Figur Makro, makrosäkerhet och betrodd utgivare Nästan alla EIO FORM-dokument som finns är gjorda i MS Word och innehåller någon form av makron (programkod). Du måste därför aktivera makron i MS Word för full funktionalitet av dokumentmallarna.. Om du får en fråga om att aktivera eller inaktivera makron så ska du alltid välja aktivera makron när du arbetar i en EIO FORM dokumentmall Ställa in makrosäkerhet i MS Word 2007 För att dokument med makron ska fungera måste du se till att alternativet Inaktivera alla makron utom digitalt signerade är valt i säkerhetsinställningarna.

4 Sida 4 av Klicka på Microsoft Office-knappen (uppe i vänstra hörnet) och klicka sedan på Word-alternativ, se figur 3. Figur Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter. Figur Markera Makroinställningar och kryssa sedan i Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron och klicka OK, se figur 5. (Detta alternativ rekommenderas eftersom Sign On har signerat

5 Sida 5 av 18 makrona i blanketterna.) Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter. Figur Ställa in makrosäkerhet i MS Word Klicka på Arkiv >> Alternativ >> Säkerhetscenter 2. Klicka på knappen Inställningar för Säkerhetscenter 3. Välj nu: Makroinställningar 4. Nu får du 4 olika alternativ, välj nu något av följande två alternativ:

6 Sida 6 av Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron (fungerar för de flesta) 2. Aktivera alla makro, detta alternativ väljs bara om alternativ A. inte fungerar Nu ska alla makron fungera i alla dina EIO FORM blanketter. Figur 5. Att redigera dokument och aktivera makron i MS Word 2010 I Office 2010 har säkerhetsfunktionerna ändrats när det gäller hämtning av filer från Internet samt Officedokument som innehåller makron (smarta dokument). Skyddad vy När ett dokument hämtas från t ex eio.se, eller någon annan internetsida, och öppnas i Office så visas dokumentet i Skyddad vy vilket innebär att dokumentet är skrivskyddat. För att kunna redigera dokumentet måste du klicka på knappen Aktivera redigering se figur 7. Figur 6. Du kan stänga av denna funktion i Officeprogrammets Säkerhetscenter och därmed slippa klicka på Aktivera redigering varje gång du öppnar ett Officedokument från en plats som inte är betrodd. Dessutom finns en bugg i MS Word 2010 som påverkar vissa smarta dokument när de öppnas i "Skyddad vy". Om du råkar ut för dessa problem rekommenderar vi att du stänger av "Skyddad vy". Säkerhetsvarning för makron

7 Sida 7 av 18 Om dokumentet innehåller makron får du normalt en varning Makron har inaktiverats varje gång du öppnar ett dokument med makron. Klicka på knappen Aktivera innehåll, enligt bilden nedan, för att använda all funktionalitet i dokumentet. Vissa dokument är beroende av funktionaliteten i makrona och dessa måste då aktiveras. Figur 7. Som standard visas denna säkerhetsvarning varje gång du öppnar ett dokument med makron. Eftersom våra dokument med makron är digitalt signerade med ett elektroniskt ID-kort för Sign On AB kan du ange Sign On som betrodd utfärdare. Därmed slipper du att aktivera makron varje gång dokument med makron används. Om ovanstående säkerhetsvarning inte visas och makron är inaktiverade kan du behöva ändra inställningar i programmets Säkerhetscenter. Om du vill ange Sign On som betrodd utfärdare för att slippa säkerhetsvarningen, om att makron har inaktiverats och klicka på Aktivera innehåll varje gång, gör enligt följande: Klicka på fliken Arkiv enligt punkt 1 i bilden nedan. Information om dokumentet visas i den högra panelen. Klicka på knappen Aktivera innehåll, enligt punkt 2 och Klicka därefter Avancerade alternativ enligt punkt 3.

8 Sida 8 av 18 Figur 8. När du klickat på Avancerade alternativ visas nu ett nytt fönster, se figur 8. Välj alternativet markerat med röd pil i bilden ovan. Klicka därefter på OK-knappen för att återgå till dokumentet. Efter denna inställning aktiveras makron automatiskt utan säkerhetsvarning när du hämtar dokument från eio.se. Figur 9. Säkerhetsvarning för makron visas inte

9 Sida 9 av 18 Om makron är inaktiverade och en säkerhetsvarning för makron inte visas, gör följande kontroll och eventuell inställning: Klicka på fliken Arkiv enligt punkt 1 enligt figur 9. Välj därefter Alternativ enligt punkt 2. Klicka nu på Säkerhetscenter och välj Inställningar för Säkerhetscenter Figur 10 I fönstret Säkerhetscenter klickar du först på alternativet Makroinställningar i den vänstra panelen enligt bilden nedan. Välj därefter det tredje alternativet enligt pilen i den högra panelen.

10 Sida 10 av 18 Figur 11 För att stänga av Skyddad vy väljer du alternativet Skyddad vy i den vänstra panelen enligt figur 11. Avmarkera alternativet Aktivera Skyddad vy för filer som hämtas från Internet och Avmarkera alternativet Aktivera Skyddad vy för filer som finns på platser som kan vara osäkra Klicka på knappen "OK" för att återgå till dokumentet. Figur 12. Tänk på att de inställningar du gjort i Säkerhetscentret inte påverkar redan öppna dokument, utan enbart dokument som du öppnar efter att inställningarna är gjorda. 4. Installation av EIO-register Genom att installera filen EioRegister.exe får du möjlighet att lagra:

11 Sida 11 av 18 Egna företagsuppgifter och egen logotyp Kunduppgifter, t ex företag, kontaktperson och adress Projektuppgifter Alla dessa uppgifter kan sedan automatiskt infogas i dokumentmallarna. Installation och inmatning av uppgifter i EioRegister måste göras lokalt på varje dator, även om dokumentmallarna är tillgängliga via nätverk. Eftersom inmatade uppgifter lagras lokalt, så blir de bara tillgängliga på den dator där de har matats in. Om flera användare delar på samma dator har varje användare egna uppgifter sparade. Alla dokument innehåller inte alla fält vilket betyder att bara de fält som finns i respektive dokument kan automatiskt fyllas i med information som finns lagrad i EIO-registret. 4.1 Installationsanvisning för EIO-register 1. Kontrollera att makron är aktiverade enligt punkt Spara filen EioRegister.exe lokalt. (Den finns med i ZIP-filen av EIO FORM). 3. Dubbelklicka på filen EioRegister.exe 4. Ett fönster öppnas klicka på Nästa 5. Läs texten under rubriken Viktigt, klicka sedan Nästa 6. Välj installation för Word 2007 eller senare och klicka sedan på Nästa 7. Redo att Installera, klicka på knappen Installera. 8. Klicka på knappen Slutför (nu är installationen klar). 9. Öppna nu ett dokument (aktivera makro). I Word2007 hamnar knapparna under fliken Tillägg. För Word 2010 och 2013, kommer en egen flik upp för EIO-register Fjärrinstallation av EIO-register Installationsprogrammet kan installeras från server till klientdatorer utan användargränssnitt. Det vill säga att installationen är osynlig för användarna på klientdatorerna när installationen sker och att installationen avslutas automatiskt utan inblandning från användaren. Om installation sker från centralt håll ska installationsprogrammet köras med kommandot EioRegister /VERYSILENT. Fjärrinstallation på det här viset fungerar bara när Word 2010 eller senare är installerat på klientdatorerna. Är Word 2003 eller 2007 installerat på datorerna ska inte fjärrinstallation användas. Avinstallation kan ske även från centralt håll utan att användaren berörs. Programmet för att avinstallera registermallen finns på den lokala datorn under sökvägen C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\EIO_Registermall\ och själva programmet heter unins000.exe. För att avinstallera EIO Registermall från server anropar man avinstallationsprogrammet med parameter /VERYSILENT. Ett anrop till programmet kan se ut så här: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\EIO_Registermall\unins000.exe /VERYSILENT Vanliga frågor efter installation Hur går jag tillväga om jag inte får en flik med EIO Register i Word efter att ha installerat EioRegister.exe? Detta beror troligtvis på att du har en felaktig sökväg i din Word-installation. Klicka på instruktionsfilmen för att se hur du rättar till det.

12 Sida 12 av 18 Vi har installerat EIO-register på datorn och angett våra företagsuppgifter samt logotyp, när vi sedan går in på en dokumentmall får vi följande: Felnummer 509? (Enligt figur 14). Med all sannolikhet så använder ni Office 2013, eftersom felmeddelandet anger att dokumentet är öppnat i det så kallade läsläget. I den så kallade läsvyn fungerar inte alla makron eftersom all funktionalitet i Word inte är tillgänglig i läsvyn.

13 Sida 13 av 18 Gör så här för att stänga av läsvyn i Word: - Gå in via Arkiv-fliken - Välj "Alternativ" längst ner i fliken. - I dialogfönstret Word-alternativ ska du avmarkera kryssrutan "Öppna bifogade filer och andra ej redigerbara filer i läsvyn". Kryssrutan finns längst ner i högra panelen under rubriken Startalternativ. 4.2 Kontrollera version för EIO-register Klicka på "Version av EIO-register" för att se vilken version du använder. Se figur Funktioner i EIO-register Knappen Projekt Ett fönster visas där du väljer projekt i en lista. Finns inte projektet kan du klicka på knappen Nytt/ändra projekt för att skapa ett nytt projekt. Om du väljer att skapa ett nytt projekt visas ett nytt fönster där du fyller i de nya projekt- och kunduppgifterna. När du sparat uppgifterna kommer du tillbaka till projektfönstret och det nya projektet finns i listan. Klicka OK för att föra över aktuella projektuppgifter till dokumentet. Figur 14 Fliken Projekt i Kundregister-dialogen Projekt - Avser namn på projektet. Texten i denna lista läggs in i dokument som har projektuppgifter. Välj Projekt i listan.

14 Sida 14 av 18 Klicka på knappen med nedåt-pil till höger om textfältet och markera projektet. Du kan även skriva de inledande bokstäverna i textfältet för att göra en snabbsökning. Om du ändrar någon uppgift kan du klicka på Spara-knappen för att spara uppgifterna permanent. Nytt projekt Skriv in ett nytt projektnamn i textfältet för Projekt. Fyll i uppgifterna för projektet. Klicka på Spara knappen för att spara projektet i projektregistret. Om kunden inte finns måste du lägga till ny kund under fliken Kunder. När du klickar på OK-knappen återgår du till fönstret för att välja projekt. OBS! Varje användare har ett eget projektregister på datorn. Olika användare på samma dator delar med andra ord inte projektregister. Knappen Kunduppgifter Fliken Kunder i Kundregister-dialogen Kund ID Figur 15. Avser en identitet som du själv anger för att identifiera kunden. Ett ID kan t.ex. vara ett kundnummer på ett företag eller kontaktperson. Välj Kund ID i listan. Klicka på knappen med nedåt-pil till höger om textfältet och markera kunden. Du kan även skriva de inledande bokstäverna i textfältet för att göra en snabbsökning. Om du ändrar någon uppgift kan du klicka på Spara knappen för att spara uppgifterna permanent.

15 Sida 15 av 18 Ny kund Skriv in en ny identitet i textfältet för Kund ID. Fyll i uppgifterna i kundfälten. Klicka på Spara knappen för att spara kunden i kundregistret. Klicka OK för att föra över aktuella kunduppgifter till dokumentet. OBS! Varje användare har ett eget kundregister på datorn. Olika användare på samma dator delar med andra ord inte kundregister. Knappen Egna uppgifter Här anger du samma uppgifter som tidigare även angetts i ett separat dokument. Om du uppdaterar uppgifterna här behöver du inte använda det tidigare dokumentet för att ändra uppgifterna. Figur 16. OBS! Varje användare har egna uppgifter på datorn. Olika användare på samma dator delar med andra ord inte egna uppgifter 5. Dokumentskydd De flesta dokumentmallarna är dokumentskyddade vilket innebär att du endast kan fylla i text i de grå ifyllnadsfälten men inte ändra rubriker med mera. Några dokument som man ska kunna rita i är inte låsta. Nästan alla dokument är gjorda som malldokument (docm- och xlsx-filer). Detta innebär att när du sparar en blankett så skapas en kopia med ditt aktuella innehåll. 5.1 Låsta utan lösenord Alla dokument är låsta utan lösenord, vilket innebär att du kan låsa upp dem.

16 Sida 16 av 18 Tänk dock på att du kan få problem med makron med mera om du låser upp en dokumentmall och till exempel börjar ta bort olika fält. 5.2 Egna anpassningar Det är möjligt att göra egna anpassningar i mallarna om man så önskar. 1. Ta bort filens skrivskydd: Högerklicka på filen och välj egenskaper. Klicka ur rutan Skrivskydd och välj OK. 2. Ta bort dokumentskyddet i Word: Öppna filen och stoppa skyddet (detta görs genom att klicka på Begränsa redigering i Granska menyn och därefter klicka på Stoppa skydd). 3. Gör anpassningar. 4. Klicka på Ja, starta tvingande skydd. 5. Spara den anpassade mallen med ursprungsnamnet plus eget tillägg för att skilja den från originalfilen i EIO FORM. 6. Aktivera filens skrivskydd: Högerklicka på filen och välj egenskaper. Klicka i rutan Skrivskydd och välj OK. 5.3 Begränsad support EIO kan tyvärr inte ge support på dokumentmallar där kunden själv har gjort egna anpassningar. 6. Support och snabbhjälp Använd alltid TAB-tangenten Använd alltid "TAB-tangenten" för att flytta dig mellan olika fält i dokumentmallarna. Även efter sista ifyllda fältet måste detta göras för att alla ifyllda uppgifter ska flyttas över på kopiorna (på de dokument som har det). Office Starter För att kunna använda makron i våra smarta dokument kan du inte använda den begränsade gratisversionen av Microsoft Office kallad "Office Starter" (som ofta är installerad på nya datorer) utan du måste ha den fullständiga versionen av MS Office. Office Starter kan dock uppgraderas till fullständiga versionen med en licensnyckel. Årsabonnemang I ditt årsabonnemang på EIO FORM ingår fria uppdateringar och fri support. Har du frågor om lösenord till hemsidan eio.se eller vill säga upp ditt årsabonnemang kontakta medlemstjänst: Åsa Anderberg, e- post Support Har du allmänna frågor om EIO FORM skicka e-post till: Har du datorrelaterade frågor, till exempel om nedladdningar med mera, kontakta: Ida Olsson, e-post: Har du frågor om innehållet i visst dokument för ämnena; EIO-Q, kontakta:

17 Sida 17 av 18 Arbetsmiljö, kontakta: Tele, kontakta: Entreprenad, kontakta: Elsäkerhet kontakta: Arbetsgivare kontakta: Säkerhet, kontakta: Om du har t ex prisfrågor eller vad som ingår i EIO FORM vänligen kontakta: Johan Lysholm, e-post: EIO förbehåller sig rätten att endast ge support till en kontaktperson på varje företag. Mer information Mer information och länkar om EIO FORM hittar du på: 7. Upphovsrätt och allmänna villkor 7.1 Upphovsrätt EIO Medlemsservice AB äger upphovsrätten till alla EIO FORM-dokumentmallar. I ditt abonnemang på EIO FORM kan du dock fritt kopierasamtliga dokument till alla datorer på ditt företag på en geografisk ort. Är det flera företag eller filialer som är hopkopplad via ett nätverk så måste varje enskilt företag och enskild filial ha minst ett eget EIO FORM-abonnemang. EIO Medlemsservice AB äger samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärket EIO Medlemsservice AB och andra varumärken eller produktnamn EIO Medlemsservice AB från tid till annan kan komma att använda, i av EIO Medlemsservice AB tillhandahållen utrustning, programvara, manualer eller annan information. Kund erhåller nyttjanderätt till EIO Medlemsservice ABs specificerade Tjänst i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av abonnemanget. Kund äger inte rätt att till tredje part ge tillgång till tjänster/dokument som ingår i tecknade abonnemang. Däremot får abonnent givetvis använda och skicka enskilda dokument som ingår i tjänsten till sina kunder. Abonnenten eller kund äger heller inte rätt att sälja EIO FORM-dokument vidare till tredje part. 7.2 Allmänna villkor EIO Medlemsservice AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet om en kund använder EIO FORM på ett otillbörligt sätt. EIO Medlemsservice AB har även rätt att häva avtalet samt stänga abonnemanget om kund är försatt i konkurs eller annars är på obestånd. EIO Medlemsservice AB ansvarar inte för hur kund använder eller tillämpar EIO FORM och har heller inget ansvar gentemot tredje man för en kunds tillämpning eller användning. EIO Medlemsservice AB ansvarar inte för eventuella ändringar som en kund gör i samband med tjänstens användande.

18 Sida 18 av 18 EIO Medlemsservice AB ansvarar inte för eventuella brister och begränsningar i abonnentens eller kunds operativsystem eller datormiljö. EIO Medlemsservice AB förutsätter att abonnenten eller kund har den standard som krävs enligt systemkraven för EIO FORM. 8. Dokumentförteckning För att se vilka dokument som ingår i EIO FORM, KLICKA HÄR FÖR FÖRTECKNING eller besök: Senast uppdaterad: :22 Ansvarig för innehållet: Maria Edström Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB Copyright Om webbplatsen Rosenlundsgatan 40 Box Stockholm Tel Fax Kontakta oss

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installera kopplingstillägg i Word

Installera kopplingstillägg i Word Installera kopplingstillägg i Word e-avrop Hjälp Online Allmänt Dokumentet beskriver hur du installerar e-avrop:s tillägg för MS-Word. Tillägg hanterar kopplingar i Worddokument och är i första hand avsett

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2015-06-01 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning För Mac Word och PowerPoint... 1 Var hittar

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Inledning Här följer en kort instruktion över hur du som ny kund installerar och aktiverar Schemalätt 6.0. Observera att Schemalätt 6.0 är ett Windows program och

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (7) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2011-07-08 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Wordmallar?... 2 Är du

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Systemkrav för Ecos. Bilagor denna Del. Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé 1

Systemkrav för Ecos. Bilagor denna Del. Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé 1 Datum Upprättad av 2015-01-20 Lars Holgersson Magnus Nilsson Affärsområde Handling / beteckning Tekis-R Systemkrav Ecos Dokumentbeteckning Systemkrav Ecos 1.99 Systemkrav för Ecos Upprättad / ändrad den

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9)

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Inledning Detta dokument är framtaget för att ge generell hjälp med att skapa ett PDF/A-dokument av ett Microsoft Word-dokument. Även hur man ställer in

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Manual för W3D3 Office Add-in

Manual för W3D3 Office Add-in FormPipe Software Uppsala AB, Box 231 31, 104 35 Stockholm BESÖK: Bangårdsgatan 4C, Uppsala T: 018-100 900 F: 018-100 905 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se ORGNR: 556463-9861 VAT: SE556463986101 PG:

Läs mer

Makron till HR-plus Excel- och Wordkoppling i Office. Gäller från och med HR-plus webb version 6.10

Makron till HR-plus Excel- och Wordkoppling i Office. Gäller från och med HR-plus webb version 6.10 1 Datum 2014-12-15 Makron till HR-plus Excel- och Wordkoppling i Office Gäller från och med HR-plus webb version 6.10 Makron för Excel: PAPLUS32.XLA, PAPLUS32.XLT Makron för Word: PAPINS32.DOT, HRGRUNDMALL.DOT

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter För kliniskt bruk testat på Windows 7 och Windows XP. Följ även denna länk angående Windows XP. http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/end-support-help

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1 Sida 1 (19) Lärplattformsprojektet Stödmaterial Författare: Pehr-Henric Danielsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1...

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer