Med fokus på radon Webbaserat system för kommunens tillsyn av radon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med fokus på radon Webbaserat system för kommunens tillsyn av radon"

Transkript

1 Med fokus på radon Webbaserat system för kommunens tillsyn av radon RadonData är ett komplement till befintliga ärende- och tillsynssystem på den svenska marknaden. Fokus har satts på hantering och handläggning av radonproblematiken.

2 RadonData hanterar alla former av radonanalyser och åtgärder som gjorts i samtliga typer av hus och bostäder. RadonData kan därför ge svar på de flesta frågor kring kommunens tillsynsansvar, exempelvis: vilka hus har kontrollerats, vilka återstår att mäta och sanera, var är problemen som störst, vilka husägare har sökt radonbidrag. RadonData är avsett för såväl Miljö- som Byggplanering. Aktuella och historiska radonanalyser hämtas, i form av en datafil, från det analyslaboratorium kommunen valt att samarbeta med. Uppgifterna matchas med kommunens fastighetsregister. Detta sker i RadonDatas speciella matchningsmodul. Varför det är så viktigt att matcha mätningen med fastigheten: Ständig tillgång till uppgift om aktuell ägare Tillgång till koordinater för GIS-presentation (både fastighets- och byggnadskoordinater) Ett känt problem är att de av beställaren ifyllda uppgifterna på mätformuläret ofta är bristfälliga (25-30 % innehåller felaktigheter), vilket gör det svårt att koppla analysen till en viss fastighet. Genom sin unika utformning överbryggar Matchningsmodulen detta på ett effektivt och användarvänligt sätt. (Modulen kan även levereras separat tillsammans med exportmodulen). RadonData ger snabba och effektiva svar på frågor från kommuninnevånare eller fastighetsmäklare. Systemet kan, om så önskas, även utformas som en betaltjänst gentemot fastighetsmäklare, d v s dessa söker själv sin information och betalar för denna möjlighet. Fastighetsägaren kan själv göra beställningen av mätdosor via kommunens webbplats om så önskas. Radondata har färdiga rutiner för detta. Pappersarkivet med historiska radonmätningar kan elimineras genom att RadonData rekonstruerar mätprotokollet i utskrivbar form. Flera av Radondatas rutiner bidrar till att förverkliga tanken på en 24- timmars myndighet. Rutinerna är färdiga att länkas till eller byggas in i kommunens egen webbplats: Möjligheten för fastighetsmäklaren att själv söka information. Möjligheten för villaägaren att själv beställa en radonmätning.

3 Rutiner finns för att registrera och skicka beställningar av radonmätningar till det analyslaboratorium som kommunen valt att samarbeta med. Detta säkerställer bl a att fastighetsbeteckning och adressuppgifter alltid blir korrekta i framtiden! Vid beställningstillfället har handläggaren även överblick över tidigare radonmätningar i den aktuella fastigheten. RadonData är förberett för att villaägaren själv ska kunna beställa en radonmätning via kommunens webbplats. När analysen är färdig läser RadonData in resultatet via en importrutin. På så sätt finns alltid tillgång till korrekt och aktuell mätinformation. RadonData innehåller funktioner för att via massbrev eller e-post kommunicera med fastighetsägare. För detta ändamål utnyttjas färdiga mallar för brev- eller e-post. Riktade utskick kan exempelvis göras till fastighetsägare inom speciella bostadsområden, fastighetsägare som ännu inte gjort någon mätning eller till sådana som, trots höga radonvärden, inte gjort några förnyade mätningar under lång tid. Man kan också enkelt tillskriva de fastighetsägare som hade höga värden för år sedan, för att ta reda på vilka åtgärder de vidtagit sedan dess. Erfarenheterna från våra kunder visar att GIS-tekniken är mycket intressant och användbar när det gäller att få en överblick över radonsituationen i kommunen. Helt nya typer av verktyg för uppföljnings- och planeringsändamål kan skapas med GISteknik. Kartan visar radonsituationen för några fastigheter inom en viss kommun. Röd cirkel innebär hög radonhalt. Som framgår borde några husägare definitivt kontrollera radonhalten!! RadonData kan mycket väl användas som ett försystem till de vanligt förekommande miljöärendehanteringssystemen Ecos och Miljöreda. Mätningarna kan då, efter matchning mot fastighetsregistret, överföras till något av dessa system via färdiga rutiner.

4 Statistik I RadonData tillhandahålls ett antal kraftfulla statistikrutiner. Vid statistikuttag kan exempelvis olika typer av fastigheter (egna hem, skolor, lägenheter eller lokaler) särredovisas och detaljstuderas. Andra intressanta statistikmöjligheter är: Uppföljning av kommunens uppsatta mål. Hur den genomsnittliga radonhalten i ett visst område eller en viss typ av fastigheter har förändrats över tiden. Har situationen förbättrats som följd av informationskampanjer eller fastighetsägarnas egna radonåtgärder? Hur stor del av kommunens fastighetsbestånd har mätts? Vilka fastigheter återstår att mäta? Från statistikrutinerna kan även överföringar till Excel göras. Teknisk miljö Systemet är helt webbaserat. Den tekniska installationen kan ske på två sätt: Alt 1: Kunden kan hyra RadonData som en webbtjänst. Det innebär att kommunen får en länk som kan läggas upp på den interna och externa webbplatsen. Den systemansvarige medarbetaren kan därefter definiera vilka medarbetare (eller externa användare, exempelvis fastighetsmäklare) som skall ha tillgång till systemet och vilka funktioner man tillåts arbeta med. Ett mycket kostnads-effektivt alternativ. Alt 2: Kunden driftsätter systemet i sin egen servermiljö. Det innebär, förutom all programvara, även installation av ArcIMS, ArcSDE och SQL Server (om inte kunden har det). Kartpresentation Genom vårt samarbete med företaget LandFocus AB i Gävle har RadonData idag färdig GIS-funktionalitet. Kartpresentationen ger en överlägsen överblick över radonsituationen i kommunen. Kartan visar vilka byggnader som är inte är radonmätta, vilka som är radonmätta och vilka som dessutom har åtgärdat problemet. Referenser Falu kommun använder systemet sedan september För mer information kontakta Elisabet Heimer Gustavsson, Miljöförvaltningen, Västerås stad använder systemet sedan mars Kontakta Lennart Ek, för mer information. Läs f ö våra kunders synpunkter kring systemet på det bifogade bladet. Läs gärna mer om RadonData på vår webbplats: Sammanfattning RadonData är systemet för den kommun som vill sätta fokus på radonproblemet och på sikt eliminera detta. Strandvägen 65, Falun Telefon: E-post:

5 Så här tycker kunderna om RadonData: Västerås Stad Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen Lennart Ek, Snabbt igång kort startsträcka: Under cirka tre veckor lade jag in mer än gamla mätningar i systemet. Just att kunna lägga in gamla och nya mätningar i ett program är mycket positivt Värdefull statistik: Tidigare har vi inte kunnat plocka ut någon statistik från våra mätningar. Detta gör man nu enkelt med ett par knapptryckningar Matchningsmodulen: Med systemet kan man köra matchning direkt mot fastighetsdatabasen, vilket gör att inläsningen av mätresultaten går snabbare än tidigare. En stor fördel är att programmet självt föreslår fastigheter/adresser från fastighetsregistret som liknar originalet. Den finessen har vi tidigare saknat Förbättrad service: Vi har fått möjlighet att ge våra intressenter en bättre service, t.ex. genom att ge fastighetsmäklarna möjlighet att själv hämta radonmätningar på webben. Kan, när det genomförs, bli en stor besparing för förvaltningen, både arbetsmässigt och ekonomiskt Snabb respons från RadonIT: Vi har fått snabb respons från RadonIT när vi har velat ändra/förbättra modulerna i Radondata. Detta är avgörande för programmets överlevnad eftersom man som användare ofta kommer på saker som behöver förbättras och ändras såsom t.ex. sökmöjligheterna Planeringsunderlag: Eftersom det blir alltmer aktuellt att börja åtgärda radon i skolor och flerfamiljshus, (2010), behövs ett underlag för detta och det har vi fått med systemet. I framtiden kommer vi även att behöva koppla mätresultaten till en karta för t.ex. stadsbyggnads- och fastighetskontoren och denna möjlighet finns i Radondata Falu Kommun Miljöförvaltningen Elisabet Heimer Gustafsson, Beställa spårfilmsdosor: Bra att man får upp adressen, fastighetsbeteckningen och ägaruppgifterna. Beställningen av spårfilmsdosor blir alltid korrekt. Överföring till labb går snabbt och enkelt. Jag spar en hel del tid på denna rutin Telefonservice: Jag har fått helt nya möjligheter att ge bra information och att enkelt och snabbt svara på frågor från allmänheten. Enkelt att titta vilka som har mätt på en särskild adress och om inte adressen är mätt, att man kan få upp övriga som har mätt på vägen eller gatan. Tidigare var det omöjligt att svara på en sådan fråga Helhetsintryck: Jag tycker hela systemet är riktigt bra

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad 1(26) Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad Dokumentation av Riges delprojekt Detaljplan Version 1.1 2(26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem Introduktion till Winbas Att byta affärssystem En hjälp på vägen, för dig som skall byta affärssysstem Att byta affärssystem är ingen lätt uppgift. Det är både dyrt och omständigt och du får inga direkta

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

Guide till Elektronisk Följesedel

Guide till Elektronisk Följesedel Guide till Elektronisk Följesedel Sid 1 Beskrivning av Elektronisk Följesedel Elektronisk följesedel är till för dig som skickar brev eller andra försändelser och betalar via faktura. Genom detta verktyg

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet Boplats får en ny webbplats Samhällsinformation Välkommen till nya.boplats.se Har du undrat över dina möjligheter att få en viss lägenhet? Då är du inte ensam, men

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer