Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.svenskpsykiatri.se"

Transkript

1

2

3 Varmt välkomna till den tredje Svenska Psykiatrikongressen i Stockholm 17-19/3 2010! För tredje året arrangerar Svenska Psykiatriska Föreningen den Svenska Psykiatrikongressen (SPK), detta år På Södra Teatern i Stockholm. De två tidigare kongresserna har varit mycket uppskattade och besökarna allt fler. När det nu är dags igen, har vi ett om möjligt ännu bredare program med flera parallella föredrag och workshops. Även i år låter vi kulturen få stor plats med bland annat flera intressanta författare. I år har vi också infört s.k. meet the expert -seminarier, i vilka deltagarna får möta experter inom utvalda områden för att diskutera egna fall i ett mindre format. Vi i styrelsen är mycket stolta och glada över att bidra till utbudet av kontinuerlig fortbildning för alla som är verksamma inom psykiatri eller inom områden som ligger nära psykiatrin. Förutom det stora utbildningsvärdet i kongressen ser vi SPK som en självklar mötesplats för alla som är intresserade av psykiatri - läkare, annan vårdpersonal, brukare, tjänstemän och politiker. Vi vill bidra till intressanta möten, givande diskussioner och trevligt mingel! För att utveckla psykiatrin behöver vi kunskap, hopp om möjlighet att påverka och förbättra vården, men också lust och glädje i arbetet! Även detta vill Svenska Psykiatriska Föreningen bidra till. Jag ser fram emot att få träffa er igen! Lise-Lotte Risö Bergerlind Ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen

4 Onsdag 17/3 Onsdag 17/3 Stora Scen Västra Kägelbanan Östra Kägelbanan Nationella riktlinjer ångest och depression Socialstyrelsen ECT Socialstyrelsen Läkemedelssymposium Janssen Cilag AB Moderator: Hans-Peter Mofors Behov av förändring av vem och hur? Om insikt, risker och stigma vid schizofreni och bipolär sjukdom Lars Häggström, Anders Berntsson, Cecilia Brain Läkemedelssymposium AstraZeneca Sverige AB Moderator: Lars Farde Outcome predictors for treatment success in bipolar disorder and schizophrenia Christoph U. Correll Combined utility of antipsychotic and antidepressant drugs: scientific rationals Torgny H. Svensson Psykiatrisk tvångsvård Klinik och etik Moderator: Lars Jacobsson Ingemar Engström Lars Jacobsson Lars Kjellin Anders Printz Torbjörn Tännsjö Lunch Aktuell svensk psykiatriforskning Moderator: Lars Farde Fyra yngre svenska forskare att presenterar aktuella resultat och nya projekt inom psykiatrisk forskning. Antidepressiva läkemedel: Hur fungerar de och vad är rätt dos?, Johan Lundberg Imaging och genetik: Hur kombinationen påverkar vår kunskap om det serotonerga systemet och dess roll i psykiska tillstånd, Susanne Henningsson Inflammation som orsak till suicidalitet?, Lena Brundin Amyloida plack vid Alzheimers sjukdom mätt med positronemissionstomografi, Anton Forsberg Tillfälle till diskussion ges efter varje presentation Moderator: Jerker Hetta Detaljerat program annonseras på plats Andra generationens antipsykotika bättre behandlingsalternativ eller kejsarens nya kläder? Moderator: Tove Gunnarsson Nils Lindefors, Leif Lindström Presentation av nya kliniska riktlinjer; Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Rolf Adolfsson, Dan Gothefors Sexualmedicin Moderator: Cecilia Dhejne Manliga sexuella dysfunktioner och testosteronbrist Stefan Arver Transsexualism, update om etiologi, utredning, behandling och behandlingsutfall Mikael Landén Cecilia Dhejne Psykofarmaka både stjälper och hjälper sexualiteten; nytt läkemedel på gång mot nedsatt sexualdrift hos kvinnor? Mikael Landén Cecilia Dhejne Sexuella parafilier och tvångsmässig sexualitet/ sexmissbruk, beskrivning av tillstånden och klinisk behandling Katarina Öberg, Cecilia Dhejne Eva-Marie Lauren

5 Seminarier Panorama (max 25 personer) Från objekt till subjekt - äldre och kreativitet - från modern dans till Digi-tales. Pirjo Juhela Anna Jussilainen Novellen Svarta Stjärnor Om barn till sjuk förälder Oline Stig Lena Einhorn - läkare, författare, filmare. Lena Einhorn Torget (max 20 personer) Psykologisk testning av barn och ungdomar - metoder, tolkning och utmaningar. Ann-Charlotte Smedler Eva Tideman Den äldre patienten - vad gör vi med den och vem gör det? Per Allard Motiven i livet. Litterär dialog. Willy Josefsson ICD-DSM & SPF-WPA grupperna presenterar revideringsarbeten Bo Ivarsson Spelhålan (max 12 personer) Föreningen för konsultationspsykiatri, styrelsemöte Föreningen för konsultationspsykiatri, medlemsmöte NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) Patientföreningarna, öppet hus för alla konferensdeltagare Stora Scen Välkomstanförande och utdelning av Svenska Psykiatriska Föreningens kulturpris Lise-Lotte Risö Bergerlind Ordförande Onsdag 17/ Mingel Stora Scen: Rickard III skurk eller offer? Psykiatrin möter teatern I rollerna: Gunilla Röör, Stefan Johansson. Marianne Kristiansson Åsa Westrin, Göran Rydén, Hans-Peter Mofors

6 Programkommitté Svenska Psykiatriska Föreningens önskan är att vår årliga kongress ska bli en samlande kraft för hela den svenska psykiatrin. Inför kongressen 2010 utsågs därför en programkommitté med så bred representation som möjligt. Resultatet har blivit ett stort och varierat utbud av både föreläsningar och seminarier. Bengt-Olof Bengtsson, överläkare, verksamhetschef, Psykiatriska kliniken, Linköping Lars Blomström, medicinsk chef, Maria Beroendecentrum AB, Stockholm Cecilia Dhejne, specialist i psykiatri, Psykiatri Sydväst Stockholm könsbytesmottagningen och Centrum för Andrologi och Sexualmedicin Karolinska Huddinge. Lena Eidevall, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Tove Gunnarsson, Svenska Psykiatriska Föreningen Olle Hollertz, Svenska Psykiatriska Föreningen Patrik Mattsson, Svensk Förening för Äldrepsykiatri Lennart Lundin, leg.psykolog och chef för Psykossektionen, Psykiatri vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg Mats Persson, Svenska Rättspsykiatriska Föreningen Sigrun Reibring, Föreningen för konsultationspsykiatri Robert Rydbeck, Svenska Psykiatriska Föreningen Hans-Peter Mofors (ordförande) Svenska Psykiatriska föreningen Kongressarrangörer: Stina Djurberg, Carol Schultheis,

7 Praktiskt: Flera olika stationer med energiboosters och kaffe finns varje dag Lunch serveras onsdag och torsdag, kl I Festvåningen finns våra utställare Utanför Festvåningen finns alla dagarna en Espressobar till kongressdeltagarnas förfogande Glöm inte att besöka Logen på 5:an - där kan Du träffa Metis och flera av våra studierektorer Vid Registreringen, i foajén, finns alltid någon från oss i styrelsen, - kom gärna hit om Du har några frågor eller bara vill ha en pratstund med någon av oss

8 Torsdag 18/3 Torsdag 18/3 Stora Scen Västra Kägelbanan Östra Kägelbanan Neuropsykiatri Moderator: Olle Hollertz Ett neuropsykiatriskt arbetssätt i vuxenpsykiatrin Maria Holmqvist ADHD hos äldre Taina Guldberg-Kjär Kriminella med ADHD, behandling och uppföljning - vad förväntas av öppenvårdspsykiatrin Martin Folkesson, Ylva Ginsberg Anna Lindner Läkemedelssymposium Moderator: Hans-Peter Mofors Sanofi Aventis Introduktion Hans-Peter Mofors Diagnostik och behandling av affektiv psykos Mats Adler Affektiva blandtillstånd Lars Häggström Kvinnor som dricker - är det bara beroende? Christina Spjut Konsultationspsykiatri Moderatorer: Marie Bendix och Pia Östryd Smärta och somatoforma syndrom Pia Östryd Acceptance and commitment therapy (ACT) vid smärta Joanne Dahl Psykologisk behandling för IBS (irritabel colon) Brjánn Ljótsson Lunch Äldrepsykiatri Moderator: Patrik Mattsson Tvångssyndrom (OCD) i ett livstidsperspektiv. Resultat från 40-årsuppföljningar i Göteborg. Ingemar Skoog Psykotiska symtom hos äldre. Svante Östling Psykossjukdom Moderator: Lennart Lundin Håller schizofreni på att försvinna? Resultat från aktuella incidensstudier och diskussioner Urban Ösby, Lennart Lundin Kan kognitiva funktionsnedsättningar förbättras/behandlas? Daniel Abrams Aktuella riktlinjer för schizofrenibehandling Lena Flyckt Missbruk Moderator: Lars Blomström Farmakologisk behandling av alkoholism. Neurobiologiska korrelatet. Jörgen Engel Opiatberoende - farmakologiska interventioner. Aktuell forskning. Johan Kakko Psykiatri och skapande Johan Cullberg Bemötande av beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens (BPSD). Yvonne Freund-Levi Kvinnor, graviditet och alkohol, fosterskador och konsekvenser. Åsa Magnusson

9 Torsdag 18/3 Stora Scen Västra Kägelbanan Östra Kägelbanan Galen i Opera - om gestaltningen av psykiska sjukdomar på operascenen Eddie Persson Bakom en glasvägg möjligheter att behandla äldre med psykoterapi? Pirjo Juhela Mindfulness - återfallsprevention. Ingemar Sköld Torsdag 18/ Svenska Psykiatriska Föreningens Årsmöte Kongressmiddag Berns Salonger

10 Torsdag 18/3 Seminarier Torsdag 18/3 Panorama (max 25 personer) Mindfulness State of the art Åsa Palmkron Ragnar Mindre tvång ger ökad kvalitet i Heldygnsvården Eva Westerling Meet The Expert Behandling av äldrepsykiatriska tillstånd Ingvar Karlsson Torget (max 20 personer) SFÄP Styrelsemöte Meet The Expert Opiatberoende Johan Kakko Spelhålan (max 12 personer) NASP, Nationella suicidpreventiva styrgruppen, sammanträde Lunch En krimifil psykiatrikers bekännelser Ulf Durling Meet The Expert Sexualmedicin Cecilia Dhejne Internt möte I huvudet på en kartläggare - efter 2924 patientberättelser, personlig reflektion från SKLs arbete med kartläggning av heldygnsvården inom svensk psykiatri Herman Holm Meet The Expert Neuropsykiatri Olle Hollertz PTSD-mottagningen i Borås som samarbete mellan Bup och Vup Maria Kahlmeter Hanna Martinsson NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) Patientföreningarna, öppet hus för alla konferensdeltagare I huvudet på en kartläggare Repris på program ovan Nystart för nationella kvalitetsregister i psykiatrin - Ett nationellt 3 årigt projekt i samverkan med Landstingen Anette Falkenroth SRPF årsmöte Träffa studierektorn - få grepp om den nya ST Två studierektorer kommer att finnas tillgängliga under hela kongressen för att under informella former diskutera olika aspekter av den nya ST (upplägg, placeringar, SK-kurser, handledning mm) Du träffar dem i Logen på 5:an - hänvisningar kommer att finnas i entrén

11 Fredag 19/3 Stora Scen Västra Kägelbanan Östra Kägelbanan Affektiv Sjukdom Moderator: Bengt-Olof Bengtsson Återfallsförebyggande behandling vid affektiv sjukdom. Mats Adler Barn och ungdom Moderator: Lena Eidevall Barn till psykiskt sjuka - vad vet vi idag? Margareta Östman Rättspsykiatri Moderator: Mats Persson Riskbedömningar i psykiatri och rättspsykiatri. Martin Grann Fredag 19/3 ECT. Nuläge och framtid. Presentation av aktuell minnesforskning. Pia Nordanskog Medicinska mått som kvalitetsindikatorer vid behandling av affektiv sjukdom. Presentation utifrån de nationella riktlinjerna. Anna Åberg Wistedt Seminarier Från BUP till vuxenpsykiatrin - träffar vi samma patienter? Vad händer med de som varit patienter inom BUP? Ulf Engqvist Asylsökande familjer och barn med uppgivenhetstillstånd - multidisciplinärt vårdprogram inom Stockholms läns landsting Charlotta Wiberg Suicid i kriminalvården. Bo Runeson De psykiatriska tvångslagarna och framtiden. Marianne Kristiansson Panorama (max 25 personer) En krimifil psykiatrikers bekännelser Ulf Durling KBT inom barn och ungdomspsykiatrin - kliniskt arbete och behandlings effekter Ulrika Thulin Lars-Göran Öst Torget (max 20 personer) Meet The Expert Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - samproblematik med beteendestörning och psykisk ohälsa Marie O Neill Mindfulness Åsa Palmkron Ragnar Den nakna skammen - grund för depression eller väg till ömsesidighet Johan Beck-Friis Spelhålan (max 12 personer) NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) Patientföreningarna, öppet hus för alla konferensdeltagare Svenska Psykiatrikongressen 2010 avslutas.

12

Kära kollega, Lena Flyckt Ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen

Kära kollega, Lena Flyckt Ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen Kära kollega, Det har nu gått åtta år sedan den första Svenska Psykiatrikongressen. Det är med stor glädje som vi presenterar årets program, som är både större och bredare än vanligt. Några punkter på

Läs mer

Svensk Psykiatri. TEMA: Kultur, psykiatri och psykisk hälsa. Tidskriften för TEMA

Svensk Psykiatri. TEMA: Kultur, psykiatri och psykisk hälsa. Tidskriften för TEMA Tidskriften för Svensk Psykiatri #2 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Juni 2010 TEMA: Kultur, psykiatri

Läs mer

Onsdag 11 mars. Salong 1 Salong 2 Salong 3. 09.00 Incheck med kaffe och fralla

Onsdag 11 mars. Salong 1 Salong 2 Salong 3. 09.00 Incheck med kaffe och fralla Onsdag 11 mars Salong 1 Salong 2 Salong 3 09.00 Incheck med kaffe och fralla 10.00-10.45 Öppningsanförande Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Socialdepartementet 11.00-11.45 Hur

Läs mer

TEMA : Vem är normal?

TEMA : Vem är normal? Tidskriften för Svensk Psykiatri #4 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - November 2009 TEMA : Vem

Läs mer

TEMA: Vad gör psykiatrin med psykiatern?

TEMA: Vad gör psykiatrin med psykiatern? Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Mars 2010 TEMA: Vad gör psykiatrin

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Barn- och Ungdomspsykiatriska Föreningen och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Februari 2009 TEMA Diagnos

Läs mer

TEMA: Psykiatrins pionjärer

TEMA: Psykiatrins pionjärer Tidskriften för Svensk Psykiatri #3 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - September 2010 TEMA: Psykiatrins

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Mars 2011 TEMA Vi svingar

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #4 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - December 2013 Ansvarig utgivare:

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Mars 2012 Äga Älska Äta Ansvarig

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #3 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Augusti 2009 TEMA Lycka TEMA

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #3 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - September 2012 Ansvarig utgivare:

Läs mer

Nya vägar mot framtidens psykiatri

Nya vägar mot framtidens psykiatri Nya vägar mot framtidens psykiatri I USB-minnet hittar du material från projektet Bättre vård mindre tvång Rör mig annars dör jag Varken inom psykiatrin eller i samband med olika satsningar har heldygnsvården

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #2 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Barn- och Ungdomspsykiatriska Föreningen och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - majl 2008 TEMA Etik Psykiatern

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Mars 2013 Ansvarig utgivare:

Läs mer

Program. Unga Vuxna-dagarna. www.ungavuxnadagarna.se. STOCKHOLM 20 21 januari 2012. nürnberghuset Björngårdsgatan 14 b Stockholm

Program. Unga Vuxna-dagarna. www.ungavuxnadagarna.se. STOCKHOLM 20 21 januari 2012. nürnberghuset Björngårdsgatan 14 b Stockholm Unga Vuxna-dagarna med fokus på psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna 15 25 Program STOCKHOLM 20 21 januari 2012 nürnberghuset Björngårdsgatan 14 b Stockholm www.ungavuxnadagarna.se Välkommen! Ett av

Läs mer

Boel Abelson Crossley. Kalendarium 2013. Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad. HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet)

Boel Abelson Crossley. Kalendarium 2013. Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad. HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet) Just nu... December 2012 Vi som arbetar med vård och socialtjänst säger tack för i år! En fullspäckad höst med många välbesökta och uppskattade sammankomster går mot sitt slut. På Avdelningen för regional

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev maj 2012 Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Förord Cancervården i Sverige fungerar bra om man gör en internationell jämförelse och vi har höga överlevnadstal.

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

Annons ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN X X X X X X X** X X X*** Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling.

Annons ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN X X X X X X X** X X X*** Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling. Annons - SEROQUEL DEPOT (QUETIAPIN SEROQUEL DEPOT XR): (QUETIAPIN XR) : ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN - MÅNG ANVÄNDNINGSOMRÅDE N Annons Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling

Läs mer

Priset för psykiatrin

Priset för psykiatrin Jonsereds herrgård 14 juni 2010 Kerstin Wallin Kerstin Wallin Jonsereds herrgård 2010 Seminarierapporter från Jonsereds herrgård 1. Universitetet i samhället (2004) 2. Hälsan och samhället (2007) 3.

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #3 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - September 2011 Tema: Det

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

utveckling och framtid

utveckling och framtid BeroendEvårdens utveckling och framtid vilka utmaningar står vi inför? Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg 17 oktober 2014 när Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fyller 10

Läs mer