ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok. Maskintyper: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM och 10AN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok. Maskintyper: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM och 10AN"

Transkript

1 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok Maskintyper: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM och 10AN

2 Anm: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Viktig säkerhetsinformation på sidan v och Bilaga A Information på sidan 153. Fjärde utgåvan (Juni 2014) Copyright Lenovo 2013, MEDDELANDE OM BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER: Om data, programvara eller tjänster levereras under ett GSA-avtal (General Services Administration) omfattas användning, reproduktion och spridning av begränsningar enligt Avtal nr. GS-35F

3 Innehåll Viktig säkerhetsinformation v Service och uppgraderingar v Förhindra statisk elektricitet vi Nätsladdar och nätadaptrar vi Förlängningssladdar och liknande utrustning.... vi Stickkontakter och eluttag vii Externa enheter vii Värme och luftcirkulation vii Driftmiljö viii Säkerhetsanvisningar för modem viii Information om laserprodukt ix Information om strömtillförsel ix Rengöring och underhåll ix Kapitel1.Produktöversikt Funktioner Specifikationer Lenovo-program Komma åt Lenovo-programmen i Windows Komma åt Lenovo-programmen i Windows 8 eller Windows Introduktion till Lenovo-programmen Platser Placering av kontakter, kontroller och indikatorer på datorns framsida Kontakternas placering på baksidan av datorn Komponenternas placering Hitta delar på systemkortet De interna enheternas placering Maskintyp och modellbeteckning Kapitel2.Använda datorn Vanliga frågor Navigera mellan skärmar i Windows 8 och Windows Navigera i Windows Navigera i Windows Komma åt Kontrollpanelen i Windows 8 eller Windows Använda tangentbordet Använda Windows-snabbknapparna Använda en fingeravtrycksläsare Använda en mus med rullningshjul Anpassa ljudet Om datorns ljud Ställa in volymen från skrivbordet Ställa in volymen från Kontrollpanelen Använda CD- och DVD-skivor Hantera och förvara CD- och DVD-skivor.. 26 Spela upp en CD- eller DVD-skiva Spela in en CD- eller DVD-skiva Kapitel3.Du och datorn Hjälpmedel och bekvämlighet Ordna arbetsutrymmet Bekvämlighet Reflexer och belysning Luftcirkulation Eluttag och nätsladdar Hjälpmedelsinformation Registrera datorn Flytta datorn till ett annat land eller en annan region Kapitel4.Säkerhet Säkerhetsfunktioner Låsa datorkåpan Montera ett kabellås av Kensington-typ Sätta fast låskabel Använda lösenord BIOS-lösenord Windows lösenord Konfigurering av fingeravtrycksläsaren Använda och förstå brandväggar Skydda data mot virus Kapitel 5. Installera eller byta maskinvara Hantera enheter som är känsliga för statisk elektricitet Installera eller byta maskinvara Installera externa tillbehör Ta av datorns kåpa Ta bort och sätta tillbaka frontplattan Komma åt komponenter på systemkortet och enheter Installera eller byta PCI-kort Installera eller byta minnesmoduler Byta optisk enhet Installera eller byta kortläsarenheten Installera eller byta ut den främre USB-modulen Byta ut batteriet Installera och byta ut msata SSD-enheten (solid state drive) Copyright Lenovo 2013, 2014 i

4 Byta nätaggregatet Byta ut kylfläns- och fläktmodulen Byta processor Byta omkopplaren till kåpan Byta den primära hårddisken Installera eller byta ut den sekundära hårddisken Sätta in SSD-enheten (solid state drive) Byta den främre fläkten Byta ut den främre ljud- och USB-modulen.. 90 Byta den interna högtalaren Byta temperaturavkänningen Byta ut Wi-Fi-enheter Installera och ta bort den bakre Wi-Fi-antennen Installera och ta bort den främre Wi-Fi-antennen Byta ut tangentbordet eller musen Slutföra bytet av delar Kapitel 6. Återställningsinformation. 111 Återställningsinformation för Windows Skapa och använda återställningsmedier Utföra säkerhets- och återställningsåtgärder Använda arbetsutrymmet i Rescue and Recovery Skapa och använda ett räddningsmedium Installera om förinstallerade program och drivrutiner Installera om program Installera om drivrutiner Lösa återställningsproblem Återställningsinformation för Windows 8 och Windows Återställa din dator Återställa datorn till fabriksinställningarna Använda avancerade startalternativ Återställa operativsystemet om du inte kan starta Windows 8 eller Windows Kapitel 7. Använda inställningsprogrammet Setup Utility Starta inställningsprogrammet Setup Utility Kontrollera och ändra inställningar Använda lösenord Att tänka på när du använder lösenord Power-On Password Administrator Password Hard Disk Password Lägga in, ändra och ta bort ett lösenord Radera bortglömda lösenord (radera CMOS) Aktivera eller avaktivera en enhet Välja en startenhet Välja tillfällig startenhet Välja eller ändra startordning Aktivera ErP LPS-läget ICE-prestandaläge ICE-temperaturvarning Avsluta programmet Setup Utility Kapitel 8. Uppdatera systemprogram Använda systemprogram Uppdatera (flasha) BIOS från en skiva Uppdatera (flasha) BIOS från operativsystemet Återställa datorn efter en felaktig POST-/BIOS-uppdatering Kapitel 9. Förebygga problem Hålla din dator uppdaterad Hämta de senaste drivrutinerna till datorn Uppdatera operativsystemet Använda System Update Rengöring och underhåll Grunderna Rengöra datorn Goda råd om underhåll Flytta datorn Kapitel 10. Felsökning och testning Enkel felsökning Felsökning Felsökning Problem med ljudfunktioner Problem med CD Problem med DVD Oregelbundet återkommande fel Problem med tangentbord, mus eller annat pekdon Problem med bildskärm Problem med nätverksanslutning Problem med tillbehör Problem med prestanda och att datorn låser sig Problem med skrivare Problem med serieport Problem med program Problem med USB Lenovo Solution Center ii ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

5 Kapitel 11. Information, hjälp och service Informationskällor Lenovo ThinkVantage Tools Lenovo Welcome Hjälp och support Säkerhet och garanti Lenovos webbplats Lenovos supportwebbplats Hjälp och service Dokumentation och felsökningsprogram Ringa efter service Använda andra tjänster Köpa tilläggstjänster BilagaA.Information Varumärken Bilaga B. Information om regler och bestämmelser Exportklassificering Anmärkning om elektromagnetisk strålning FCC-deklaration om överensstämmelse Överensstämmelsemärkning för Europa och Asien Information om bestämmelser för Brasilien Information om bestämmelser för Mexiko Mer information om regler och bestämmelser Bilaga C. WEEE och information om återvinning Viktig avfalls- och återvinningsinformation Information om återvinning i Japan Information om återvinning i Brasilien Information om batteriåtervinning i Taiwan Information om batteriåtervinning i EU Bilaga D. Direktiv om begränsningar av farliga ämnen (RoHS) Direktiv för elektriska och elektroniska produkter i EU Direktiv om elektriska och elektroniska produkter i Kina Direktiv om elektriska och elektroniska produkter i Turkiet Direktiv om begränsningar av farliga ämnen i Ukraina Direktiv om begränsningar av farliga ämnen i Indien Bilaga E. Information om ENERGY STAR-märkta modeller Index Copyright Lenovo 2013, 2014 iii

6 iv ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

7 Viktig säkerhetsinformation Varning: Innan du använder den här handboken är det viktigt att du har läst och förstått all säkerhetsinformation om den här produkten. Läs informationen i det här avsnittet och säkerhetsinformationen i Säkerhets-, garanti och installationshandboken som medföljer produkten. Genom att sätta dig in i säkerhetsinformationen minskar du risken för att du själv eller produkten skadas. Om du inte har kvar ditt exemplar av Säkerhets-, garanti och installationshandboken, kan du hämta ett exemplar i PDF-format på (portable document format) Lenovos supportwebbplats på På Lenovos supportwebbplats finns också Säkerhets-, garanti och installationshandboken och denna Användarhandbok på fler språk. Service och uppgraderingar Försök aldrig själv reparera eller ge service åt en produkt, om inte Customer Support Center har sagt att du kan göra det eller det står i dokumentationen att du kan. Anlita endast serviceställen som är auktoriserade att reparera en viss produkt. Anm: Vissa delar kan kunden själv uppgradera eller byta ut. Uppgraderingar kallas också tillbehör. Delar som får installeras av kunden själv kallas CRU (Customer Replaceable Units). I de fall det är lämpligt att kunden själv installerar tillbehör eller byter ut CRU-delar tillhandahåller Lenovo dokumentation med instruktioner. Följ noga alla instruktioner när du installerar eller byter ut delar. Att en strömindikator inte är aktiv behöver inte betyda att spänningsnivåerna inuti en produkt är noll. Innan du tar bort kåpan från en produkt med nätsladd ska du alltid kontrollera att strömmen är avstängd och att produkten har kopplats bort från strömkällan. Mer information om CRU:er finns i Kapitel 5 Installera eller byta maskinvara på sidan 41. Kontakta Customer Support Center om du har frågor. Det finns visserligen inga delar som kan röra sig inuti datorn när du har kopplat bort nätsladden, men följande varning krävs med tanke på din säkerhet. Varning: Rörliga delar - fara. Se till att inte fingrar eller andra kroppsdelar kommer i vägen. Varning: Innan du öppnar datorkåpan stänger du av datorn och väntar i flera minuter tills datorn har svalnat. Copyright Lenovo 2013, 2014 v

8 Förhindra statisk elektricitet Statisk elektricitet är oskadlig för dig men kan skada datorkomponenter och tillbehör. Felaktig hantering av delar som är känsliga för statisk elektricitet kan skada dem. Öppna inte skyddsförpackningen som innehåller delen när du packar upp ett tillbehör eller en CRU. Vänta tills instruktionerna anger att du ska installera delen. Vidta följande försiktighetsåtgärder för att förhindra skador på grund av statisk elektricitet när du hanterar tillbehör eller CRUer: Rör dig inte mer än nödvändigt. Rörelser kan göra att statisk elektricitet byggs upp runt dig. Hantera alltid komponenterna försiktigt. Håll i kanterna på adaptrar, minnesmoduler och andra kretskort. Rör aldrig vid oskyddade kretsar. Hindra andra från att röra vid komponenterna. När du installerar ett tillbehör eller en CRU som är känslig för statisk elektricitet låter du delens skyddsförpackning röra vid en kortplatsplåt eller någon annan omålad metallyta på datorn i minst två sekunder. Det minskar den statiska elektriciteten i förpackningen och på din kropp. När det är möjligt tar du ut delen ur skyddsförpackningen och installerar den utan att lägga ned den. Om det inte är möjligt placerar du skyddsförpackningen på en jämn yta och lägger delen ovanpå den. Lägg inte delen på datorn eller på någon annan yta av metall. Nätsladdar och nätadaptrar Använd endast de nätsladdar och nätadaptrar som du fått från produkttillverkaren. Nätsladdarna ska vara säkerhetsgodkända. I Tyskland ska de ha minst värdena H05VV-F, 3G, 0,75 mm 2. I andra länder ska föreskrivna sladdtyper användas. Rulla aldrig upp en nätsladd runt nätadaptern eller något annat föremål. Det sliter på sladden och kan göra att den nöts, spricker eller blir veckig, vilket utgör en säkerhetsrisk. Dra alltid nätsladdarna så att ingen behöver trampa eller snubbla på dem och se också till att de inte kommer i kläm av något föremål. Skydda nätsladdar och nätadaptrar mot väta. Låt till exempel inte nätsladden eller nätadaptern komma i närheten av handfat, badkar eller toaletter eller ligga på våttorkade golv. Vätska kan orsaka kortslutning om sladden eller nätadaptern har utsatts för slitage. Vätska kan också medföra att kabelfästena på nätadaptern så småningom korroderar, vilket kan orsaka överhettning. Se till att alla nätsladdar är korrekt anslutna till kontakterna. Använd aldrig en nätadapter som har korroderade stift eller som visar tecken på överhettning (t.ex. att plasten deformerats). Använd inte nätsladdar vars kontakter visar tecken på korrosion eller överhettning eller som uppvisar andra skador. Förlängningssladdar och liknande utrustning Se till att alla förlängningssladdar, överspänningsskydd, UPS-enheter för avbrottsfri kraft och förgreningsdosor uppfyller de elektriska kraven för produkten. Överbelasta aldrig den elektriska utrustningen. Om du använder en förgreningsdosa får inte belastningen överskrida dosans specificerade ineffekt. Tala med en elektriker om du behöver mer information om effektbelastning, strömkrav och effektklassificering. vi ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

9 Stickkontakter och eluttag Om ett eluttag som du tänker använda för din datorutrustning förefaller vara skadat eller korroderat ska du inte använda uttaget förrän det har reparerats av en behörig elektriker. Böj inte på kontakten och försök inte modifiera den. Om stickkontakten skadats ska du skaffa en ny kontakt från tillverkaren. Dela inte vägguttag med andra elanordningar som kräver stora mängder elektricitet. Om du gör det kan instabil spänning skada datorn, data eller anslutna enheter. En del produkter har stickkontakter med metalledare i sidorna. Den typen av kontakt ska anslutas till jordade eluttag. Det är en säkerhetsfunktion. Försök inte kringgå säkerhetsfunktionen genom att ansluta stickkontakten till ett eluttag som inte är jordat. Om du inte kan ansluta stickkontakten till eluttaget bör du skaffa en godkänd adapter eller anlita en elektriker som kan installera ett jordat eluttag. Överbelasta aldrig eluttag. Utrustningens totala strömkrav får inte överskrida 80 procent av strömkretsens kapacitet. Tala med en elektriker om du behöver mer information om effektbelastning och strömkretsars kapacitet. Se till att det eluttag du använder är korrekt installerat, lättillgängligt och placerat i närheten av utrustningen. Sträck inte ut nätsladdarna så mycket att de överbelastas. Se till att eluttaget har rätt spänning och strömstyrka för produkten som du installerar. Var försiktig när du ansluter och kopplar bort utrustningen från eluttag. Externa enheter Anslut inte och koppla inte bort några kablar till externa enheter, förutom (USB)- och 1394-kablar, medan datorn är påslagen. Du kan skada datorn. Undvik skador på anslutna enheter genom att vänta minst fem sekunder efter att datorn har stängts av innan du kopplar bort externa enheter. Värme och luftcirkulation Datorer, nätadaptrar och många tillbehör avger värme när de är påslagna och när batterier laddas upp. Följ därför alltid dessa säkerhetsanvisningar: Ha inte datorn, nätadaptern eller tillbehör i knät eller i kontakt med någon annan del av kroppen under någon längre period när de används eller när batteriet laddas. Datorn, nätadaptern och många tillbehör alstrar en del värme under normal drift. Att låta datorn vara i kontakt med kroppen kan ge upphov till obehag eller risk för brännskador på huden. Ladda inte batteriet eller använd datorn, nätadaptern eller tillbehör i närheten av lättantändligt material eller i explosionsbenägna miljöer. Produkten är försedd med ventilationsöppningar, fläktar och/eller kylflänsar av säkerhetsskäl. Det gör den också mer driftsäker och bekväm att använda. Dessa anordningar kan oavsiktligt blockeras om produkten placeras på en säng, soffa, matta eller annat mjukt underlag. Sätt inte dessa anordningar ur funktion genom att blockera eller täcka över dem. Granska datorn minst en gång i kvartalet för att se om den är dammig. Innan du granskar datorn bör du slå av strömmen och koppla bort datorns nätsladd från eluttaget. Ta sedan bort allt damm från ventiler och öppningar på datorn. Om det är mycket damm på utsidan bör du granska och ta bort damm från datorns insida, t.ex. kylflänsens öppningar, nätaggregatets ventilationsöppningar och fläktarna. Slå alltid av strömmen och koppla bort datorns nätsladd innan du öppnar kåpan. Undvik att använda datorn tätt intill Copyright Lenovo 2013, 2014 vii

10 en passage där många personer passerar. Om du måste använda datorn i en miljö med mycket trafik bör du granska och rengöra datorn oftare. Av säkerhetsskäl och för att få optimala prestanda bör du alltid vidta följande försiktighetsåtgärder: Ha alltid datorns hölje stängt när datorn är ansluten till en strömkälla. Granska regelbundet datorn för att kontrollera att det inte finns några dammanhopningar. Ta bort damm från ventiler och öppningar i datorns hölje. Tätare rengöring kan vara nödvändig om datorn används i dammiga lokaler eller där många personer passerar. Täck inte över eller blockera några ventilationsöppningar. Placera inte datorn i en bokhylla eller inuti någon annan möbel. Det kan öka risken för överhettning både vid användning och förvaring. Lufttemperaturen i datorn får inte överstiga 35 C. Installera inga anordningar för luftfiltrering. De kan förhindra en korrekt kylning. Driftmiljö Optimala omgivningsförhållanden när du använder datorn är 10 C 35 C och en luftfuktighet på mellan 35 % och 80 %. Om du har förvarat eller transporterat datorn i en lägre temperatur än 10 C, bör du låta datorn långsamt värmas upp till optimal användningstemperatur på 10 C 35 C innan du använder den. Den här processen kan ta upp till två timmar. Om du inte låter datorn värmas upp till den optimala drifttemperaturen innan användning kan det orsaka allvarlig skada på datorn. Om det går placerar du datorn på en välventilerad och torr plats utan direkt solljus. Låt inte elektriska anordningar som elektriska fläktar, radioapparater, högtalare, luftkonditioneringsaggregat och mikrovågsugnar komma i närheten av datorn. De genererar starka magnetfält som kan skada bildskärmen och data på hårddisken. Ställ inga drycker ovanpå eller bredvid datorn eller de anslutna tillbehören. Om du spiller vätska på eller i datorn eller en ansluten enhet kan det orsaka kortslutning eller annan skada. Ät eller rök inte ovanför tangentbordet. Partiklar som faller i tangentbordet kan orsaka skada. Säkerhetsanvisningar för modem Varning: Du minskar risken för eldsvåda genom att endast använda telefonkablar av minst storlek 26 AWG (t.ex. nr 24 AWG). Telefonkabeln ska finnas med på UL-listan (Underwriters Laboratories) eller vara certifierad av CSA (Canadian Standards Association). Du minskar risken för eldsvåda, elektriska stötar och skada vid användning av telefonutrustning genom att vidta följande säkerhetsåtgärder: Installera aldrig telefonkablar under åskväder. Installera aldrig telefonjack i lokaler där de kan utsättas för väta, såvida inte jacken är avsedda att användas i våtutrymmen. Vidrör inte oisolerade telefonkablar eller kopplingsdosor om telefonkabeln inte har kopplats bort från telenätet. Var försiktig vid arbete med telefonkablar. Vid åskväder: Undvik att använda telefon under åskväder (gäller inte trådlösa telefoner). Det finns en liten risk att det kan orsaka elektriska stötar. viii ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

11 Vid gasläcka: Använd inte en telefon i närheten av gasläckan när du rapporterar läckan. Information om laserprodukt Varning: Observera följande när laserprodukter (t.ex. CD-ROM-enheter, DVD-enheter, enheter med fiberoptik eller sändare) är installerade: Ta aldrig bort kåporna. Om du tar bort kåporna på laserprodukter kan du utsättas för skadligt laserljus. Det finns inga delar i enheten som du kan reparera eller underhålla själv. Om du försöker göra några andra justeringar eller ändringar av produkten än dem som beskrivs i dokumentationen riskerar du att utsättas för skadligt laserljus. Fara Vissa CD- och DVD-enheter innehåller en inkapslad laserdiod i klass 3A eller 3B. Observera följande: Om du öppnar musen kan du utsättas för laserstrålning. Titta inte in i strålen, titta inte direkt med optiska instrument och undvik att utsättas direkt för strålen. Information om strömtillförsel Ta aldrig av kåpan från ett nätaggregat eller en del som är försedd med följande etikett. Komponenter med den här etiketten har hög spänning, strömstyrka och energinivå. Det finns inga delar i de här komponenterna som du kan reparera eller underhålla själv. Om du misstänker att det är fel på någon sådan del ska du kontakta en servicetekniker. Rengöring och underhåll Håll datorn och arbetsytan rena. Stäng av datorn och koppla bort nätsladden innan du rengör datorn. Spreja inte flytande rengöringsmedel direkt på datorn, och använd inte rengöringsmedel som innehåller lättantändligt material för att rengöra datorn. Spreja rengöringsmedlet på en mjuk trasa och torka av datorns yta med den. Copyright Lenovo 2013, 2014 ix

12 x ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

13 Kapitel 1. Produktöversikt Detta kapitel innehåller information om datorns funktioner, specifikationer, program från Lenovo, och var olika delar och kontakter, delar på systemkortet och inbyggda enheter är placerade. Funktioner I det här avsnittet beskrivs datorns funktioner. Informationen gäller för flera olika modeller. Om du vill visa information som är relevant för din specifika modell, gör du något av följande: Gå till inställningsprogrammet Setup Utility genom att följa instruktionerna i Kapitel 7 Använda inställningsprogrammet Setup Utility på sidan 119. Välj sedan Main System Summary för att visa informationen. I Microsoft Windows 7 klickar du på Start, högerklickar på Dator och väljer sedan Egenskaper om du vill visa informationen. I Microsoft Windows 8 eller Windows 8.1 visar du snabbknapparna genom att gå till skrivbordet och flytta muspekaren till skärmens nedre eller övre högra hörn. Klicka sedan på Inställningar Datorinfo om du vill visa informationen. Processor Gör följande om du vill visa datorns mikroprocessorinformation: Visa informationen i Windows 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och välja Egenskaper. I Windows 8 eller Windows 8.1 visar du snabbknapparna genom att gå till skrivbordet och flytta muspekaren till skärmens nedre eller övre högra hörn. Klicka sedan på Inställningar Datorinfo om du vill visa informationen. Minne Datorn har stöd för upp till fyra DDR3 UDIMM-moduler. Interna enheter msata SSD-enhet (solid state drive) (tillval) Optisk enhet: DVD-ROM- eller DVD-Rambo-enhet (tillval) SATA (Serial Advanced Technology Attachment)-hårddisk SATA SSD-enhet (solid state drive) (tillval) Anm: Datorn stöder esata- och SATA 3.0-enheter. Mer information finns i Hitta delar på systemkortet på sidan 13. Grafiksystem Integrerat grafikkort för en VGA-kontakt (Video Graphics Array) och två DisplayPort -kontakter Plats för PCI Express-grafikkort (x16) på systemkortet för separat grafikkort Ljudsystem Integrerat HD-ljud Ljudingång, ljudutgång och mikrofon på baksidan Copyright Lenovo 2013,

14 Kontakter för mikrofon och hörlurar på framsidan Intern högtalare (finns på vissa modeller) Anslutningar Inbyggd styrenhet för Ethernet 100/1000 Mbit/s PCI-faxmodem (vissa modeller) Funktioner för systemadministration Lagring av resultat från självtest (POST) vid start Desktop Management Interface (DMI) Desktop Management Interface är ett gemensamt gränssnitt som ger alla användare åtkomst till information om en dator, till exempel processortyp, installationsdatum, skrivare och annan kringutrustning som har anslutits, strömkällor och underhållshistorik. ErP LPS-kompatibilitetsläge ErP LPS-kompatibilitetsläget (Energy-related Products) (Lowest Power State) är ett energisparläge som sänker strömförbrukningen när datorn är i vänteläge eller avstängd. Mer information finns i Aktivera ErP LPS-läget på sidan 94. Intel Standard Manageability Intel Standard Manageability är teknik för maskinvara och fast programvara som byggs in i datorer. Med denna teknik får företag funktioner som gör att det blir enklare och billigare att övervaka, underhålla, uppdatera, uppgradera och reparera datorerna. Intel Active Management Technology (AMT) (vissa modeller) Intel Active Management Technology är teknik för maskinvara och fast programvara som byggs in i datorer. Med denna teknik får företag funktioner som gör att det blir enklare och billigare att övervaka, underhålla, uppdatera, uppgradera och reparera datorerna. Intel Matrix Storage Manager Intel Matrix Storage Manager är en enhetsdrivrutin som tillhandahåller stöd för SATA RAID 5-matriser och SATA RAID 10-matriser på vissa Intel Chipset-systemkort för bättre hårddiskprestanda. Preboot Execution Environment (PXE) Preboot Execution Environment är en miljö som används för att starta datorer med hjälp av ett nätverkskort helt oberoende av lagringsenheter (till exempel hårddiskar) och installerade operativsystem. Intelligent Cooling Engine (ICE) Intelligent Cooling Engine är ett system för temperaturhantering som gör att din dator kan köras med bättre temperatur- och ljudnivå. ICE-funktionen övervakar även din dators termiska prestanda för att identifiera temperaturrelaterade problem. Mer information finns i ICE-prestandaläge på sidan 123 och ICE-temperaturvarning på sidan 123. BIOS och program för systemadministration (SM) Specifikationen SM BIOS definierar datastrukturer och åtkomstmetoder i BIOS som gör att en användare eller ett program kan lagra och hämta information om datorn. Wake on LAN Wake on LAN är en Ethernet-nätverksstandard som gör att en dator kan startas eller väckas av ett nätverksmeddelande. Meddelandet skickas vanligtvis av ett program som körs på en annan dator i samma lokala nätverk. Wake on Ring Wake on Ring, även kallat Wake on Modem, är en specifikation som gör att datorer och enheter som stöder detta kan startas igen från vänte- eller viloläge. 2 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

15 Windows Management Instrumentation (WMI) Windows Management Instrumentation är en uppsättning tillägg till Windows Driver Model. Det ger ett operativsystemgränssnitt genom vilket anpassade komponenter tillhandahåller information och meddelanden. Funktioner för in-/utmatning (I/O) 9-polig serieport (en som standard och en som tillval) Åtta USB-portar (två på framsidan och sex på baksidan) En Ethernetport En Personal System/2 (PS/2)-tangentbordskontakt (tillval) En PS/2-muskontakt (tillval) En port för VGA-bildskärm Tre ljudkontakter på baksidan (linjeingång, linjeutgång och mikrofon) Två ljudkontakter på framsidan (mikrofoningång och uttag för hörlurar) Två DisplayPort-kontakter Mer information finns i Placering av kontakter, kontroller och indikatorer på datorns framsida på sidan 9 och Kontakternas placering på baksidan av datorn på sidan 10. Fack och kortplatser för utbyggnad En enhetsmodul En PCI-kortplats (finns på ThinkCentre M93/p-datorer) En PCI Express x1-kortplats En plats för PCI Express x16-grafikkort En PCI Express-kortplats (fysisk länkbredd x16, flexibel länkbredd x4, x1) Hitta delar på systemkortet på sidan 13. Mer information finns i De interna enheternas placering på sidan 16 och Hitta delar på systemkortet på sidan 13. Nätaggregat Datorn levereras med ett 240 W nätaggregat med avkänning av nätspänningen. Säkerhetsfunktioner Funktioner för att aktivera eller avaktivera en enhet Funktioner för att aktivera eller inaktivera USB-anslutningar individuellt Programmet Computrace Agent ingår i den fasta programvaran Kontakt för indikator av kåpa på (kallas även intrångsindikator) Tangentbord med fingeravtrycksläsare (vissa modeller) Lösenord för start av datorn (POP), administratörslösenord, och hårddisklösenord för att förhindra obehörig användning av datorn Fäste för ett Kensington-liknande kabellås Fäste för ett hänglås Styrning av startordning Maskinstart utan tangentbord eller mus Kapitel 1. Produktöversikt 3

16 Trusted Platform Module (TPM) Mer information finns i Kapitel 4 Säkerhet på sidan 35. Förinstallerade program Det finns förinstallerade program som hjälper dig att använda datorn på ett enklare och säkrare sätt. Mer information finns i Lenovo-program på sidan 5. Förinstallerat operativsystem Datorn levereras med något av följande operativsystem förinstallerat: Operativsystemet Microsoft Windows 7 Operativsystemet Microsoft Windows 8 Operativsystemet Microsoft Windows 8.1 Certifierade eller kompatibilitetstestade operativsystem 1 (Varierar beroende på modell) Linux 1. Operativsystemen som räknas upp här håller på att certifieras eller testas för kompatibilitet när den här publikationen trycks. Lenovo kan komma att identifiera andra operativsystem som är kompatibla med datorn efter det att handboken har tryckts. Denna lista kan komma att ändras. Om du vill veta om ett visst operativsystem är certifierat eller har testats kan du kontrollera det på operativsystemförsäljarens webbplats. 4 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

17 Specifikationer Det här avsnittet innehåller fysiska specifikationer för datorn. Mått Bredd: 102 mm Höjd: 338 mm Djup: 375 mm Vikt Maximal konfiguration vid leverans: 7,8 kg Miljö Lufttemperatur: När datorn används: 10 C till 35 C Förvaring i originalförpackning: -40 C till 60 C Förvaring utan förpackning: -10 C till 60 C Luftfuktighet: När datorn används: 20 % till 80 % (icke-kondenserande) Vid förvaring: 20 % till 90 % (icke-kondenserande) Höjd: När datorn används: -15,2 till m Vid förvaring: -15,2 till m Strömtillförsel Inkommande spänning: Lågt intervall: Minst: 100 V växelström Högst: 127 V växelström Frekvens in: 50/60 Hz Högt intervall: Minst: 200 V växelström Högst: 240 V växelström Frekvens in: 50/60 Hz Lenovo-program Din dator har förinstallerade Lenovo-program som hjälper dig att använda datorn på ett enklare och säkrare sätt. Programmen varierar beroende på vilket operativsystem som finns installerat. Komma åt Lenovo-programmen i Windows 7 Du kan komma åt Lenovo-program i Windows 7 genom Windows Search eller från Kontrollpanelen. Ikonnamnet som visas i sökresultaten eller Kontrollpanelen kan skilja sig från programnamnet. Du kan hitta programmet med hjälp av programnamnet eller ikonnamnet som visas i tabellen Lenovo-program för Windows 7. Kapitel 1. Produktöversikt 5

18 Anm: OmduintehittardetprogrammetdubehöveröppnarduprogrammetLenovoThinkVantage Toolsoch letar efter den nedtonade ikonen för programmet. Installera programmet genom att dubbelklicka på ikonen. Så här kommer du åt Lenovo-program via Windows Search: 1. Klicka på Start knappen och skriv sedan programnamnet eller ikonnamnet i sökfältet. 2. Leta reda på programmet med hjälp av programnamn eller ikonnamn och starta sedan programmet genom att klicka på det. Så här kommer du åt Lenovo-program från Kontrollpanelen: Anm: Vissa Lenovo-program kanske inte visas i Kontrollpanelen. De programmen kan du hitta med Windows Search. 1. Klicka på Start Kontrollpanelen. Ändra utseende på Kontrollpanelen från Kategori till Stora ikoner eller Små ikoner. 2. Leta reda på programmet med hjälp av ikonnamnet och starta sedan programmet genom att klicka på det. I följande tabell finns en lista över de program som är tillgängliga i Windows 7. Anm: Vissa Lenovo-program är kanske inte tillgängliga i systemet beroende på din datormodell. Tabell 1. Lenovo-program tillgängliga i Windows 7 Programmets namn Communications Utility Fingerprint Manager Pro eller ThinkVantage Fingerprint Software Lenovo Bluetooth Lock Lenovo Reach Lenovo SHAREit Lenovo Solution Center Lenovo ThinkVantage Tools Password Manager PC Cloud Manager Power Manager Recovery Media Rescue and Recovery System Update View Management Utility Ikon-namn Lenovo Webbkonferenser Lenovo Fingerprint Manager Pro eller Lenovo Fingeravtrycksläsare Lenovo Bluetooth Lock Lenovo Reach Lenovo SHAREit Lenovo Systemets tillstånd och felsökning Lenovo ThinkVantage Tools Lenovo Lösenordsbank PC Cloud Manager Lenovo Energikontroller Lenovo Factory Recovery Disks eller Skapa återställningsmedier Lenovo Enhanced Backup and Restore Lenovo Uppdateringar och drivrutiner Lenovo View Management Utility Komma åt Lenovo-programmen i Windows 8 eller Windows 8.1 Om din dator har Windows 8 eller Windows 8.1 förinstallerat kan du komma åt Lenovo-program genom att göra något av följande: I Windows 8 trycker du på Windows-tangenten om du vill gå till Startskärmen. Klicka på ett Lenovo-program du vill öppna. Om du inte hittar programmet som du söker flyttar du markören till skärmens högra nedre hörn så att snabbknapparna visas. Klicka sedan på snabbknappen Sök så att du kan söka efter programmet. 6 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

19 I Windows 8.1 trycker du på Windows-tangenten om du vill gå till Startskärmen. Klicka på ett Lenovo-program du vill öppna. Om du inte hittar något av de program du behöver går du till skärmen Appar genom att klicka på pilikonen längst ned i det vänstra hörnet. Hitta det program du vill i applistan eller sök efter det i sökrutan högst upp i skärmens högra hörn. Datorn kan ha stöd för följande Lenovo-program: Anm: Vissa program är kanske inte tillgängliga i systemet beroende på din datormodell. Fingerprint Manager Pro eller ThinkVantage Fingerprint Software Lenovo Bluetooth Lock Lenovo Companion Lenovo Reach Lenovo SHAREit Lenovo Solution Center Lenovo Support Lenovo Tools Password Manager PC Cloud Manager Power Manager System Update Introduktion till Lenovo-programmen Detta avsnitt innehåller en kort beskrivning av vissa Lenovo-program. Anm: Vissa program är kanske inte tillgängliga i systemet beroende på din datormodell. Communications Utility (Windows 7) Programmet Communications Utility är ett verktyg som ger en samlad hantering av inställningar för den inbyggda kameran och mikrofonen. Programmet styr de avancerade alternativen för den inbyggda mikrofonen och kameran ger bästa möjliga kvalitet på webbkonferenser och vid VOIP-kommunikation (Voice over IP). Fingerprint Manager Pro eller ThinkVantage Fingerprint Software (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Med hjälp av den inbyggda fingeravtrycksläsare som finns på vissa tangentbord kan du registrera ditt fingeravtryck och koppla det till dina lösenord för start av datorn, hårddisken och Windows. Därefter kan identifieringen med fingeravtryck ersätta lösenorden och ge enkel och säker åtkomst till datorn för användarna. Tangentbord med fingeravtrycksläsare är finns på vissa datormodeller eller kan köpas till för datorer som kan använda det här tillbehöret. Lenovo Bluetooth Lock (Windows 7 och Windows 8.1) Med programmet Lenovo Bluetooth Lock kan du använda en Bluetooth-enhet (som din smarttelefon) som en närhetsbaserad enhet för automatiskt låsning eller upplåsning av din dator. Genom att upptäcka avståndet mellan din dator och den fördefinierade Bluetooth-enhet du använder låser programmet Lenovo Bluetooth Lock din dator automatiskt när du går i väg och låser upp datorn när du kommer tillbaka. Det här är ett enkelt sätt att skydda din dator mot obehörig åtkomst om du skulle glömma att låsa din dator. Lenovo Companion (Windows 8 och Windows 8.1) Via programmet Lenovo Companion kan du få information om tillbehören till din dator, visa bloggar och artiklar om din dator och leta efter andra rekommenderade program. Kapitel 1. Produktöversikt 7

20 Lenovo Reach (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Lenovo Reach är ett program som underlättar när du använder molnet. Med Lenovo Reach är du hela tiden uppkopplad, och du kan komma åt alla dina favoritobjekt från persondatorer, mobiltelefoner och pekplattor. Som resultat kan du komma åt, redigera och dela dina filer var du än är. Med Lenovo Reach kan du också lägga till dina vanligaste webbtjänster i skrivbordet i molnet och vara inloggad på webbplatser med lösenordshanteraren. Lenovo SHAREit (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Med programmet Lenovo SHAREit får du ett snabbt och enkelt sätt att dela filer och mappar mellan datorer, smarttelefoner, surfplattor och smart-tv-apparater med operativsystemet Android eller Windows installerat. Med SHAREit kan du dela filer och mappar över alla typer av nätverk, eller till och med utan ett nätverk. Lenovo Solution Center (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Med programmet Lenovo Solution Center kan du felsöka och lösa datorproblem. Det kombinerar diagnostiska tester, systeminformation, säkerhetsstatus och supportinformation med förslag och tips för maximal systemprestanda. Lenovo Support (Windows 8 och Windows 8.1) Med programmet Lenovo Support kan du registrera din dator hos Lenovo, kontrollera datorns tillstånd och batteristatus, hämta och visa användarhandböcker för din dator, hämta garantiinformation om din dator och utforska hjälp- och supportinformation. Lenovo ThinkVantage Tools (Windows 7) Programmet Lenovo ThinkVantage Tools guidar dig till en mängd informationskällor och ger enkel åtkomst till olika verktyg som hjälper dig att arbeta mer enkelt och säkert. Lenovo Tools (Windows 8 och Windows 8.1) Programmet Lenovo Tools guidar dig till en mängd informationskällor och ger enkel åtkomst till olika verktyg som hjälper dig att arbeta mer enkelt och säkert. Password Manager (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Password Manager är ett program som automatiskt registrerar och fyller i inloggningsinformation för webbplatser och Windows-program. PC Cloud Manager (Windows 7 och Windows 8.1) Programmet PC Cloud Manager (PCM) är en webbläsarbaserade lösning för hantering av klienthantering. PCM-programmet har två komponenter: PCM Server och PCM Client. PCM Server installeras på datorn där administratören utför underhållsarbete, som energihantering och säkerhetshantering. PCM Client installeras på klientdatorerna för hantering. Administratören kan logga in på PCM Server och hantera datorer med PCM Client installerat via Internetwebbläsaren. Power Manager (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Med programmet Power Manager kan du enkelt och smidigt göra fullständiga energiinställningar på din dator. Det gör det möjligt att justera energisparfunktionerna så att du får en bra balans mellan prestanda och energibesparing. Recovery Media (Windows 7) Med programmet Recovery Media kan du återställa hela innehållet på hårddisken till fabriksinställningarna. Rescue and Recovery (Windows 7) Programmet Rescue and Recovery är en lättanvänd återställningslösning som består av flera verktyg som hjälper dig att felsöka, få hjälp och snabbt återställa datorn efter en systemkrasch, även om Windows inte kan startas. System Update (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) 8 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

21 System Update är ett program som hjälper dig att hålla programmen på datorn uppdaterade genom att hämta och installera programuppdateringspaket (Lenovo-program, drivrutiner, UEFI BIOS-uppdateringar och andra program från andra leverantörer). View Management Utility (Windows 7) Med programmet View Management Utility kan du enkelt organisera dina öppna fönster. Din skärm delas in i flera delar och fönstren ändrar sedan storlek och de öppna fönstren grupperas i olika delar så att du kan använda ditt skrivbord mer effektivt. Programmet kan också hantera flera bildskärmar så att din produktivitet förbättras. Platser Det här avsnittet innehåller information som hjälper dig hitta kontakterna på datorns fram- och baksida, delarna på systemkortet samt datorns komponenter och inbyggda enheter. Anm: Komponenterna i din dator kan se något annorlunda ut än på de bilder som finns här. Placering av kontakter, kontroller och indikatorer på datorns framsida Bild 1 Placering av främre kontakter, kontroller och indikatorer på sidan 9 visar kontakternas, kontrollernas och indikatorernas placering på datorns framsida. Bild 1. Placering av främre kontakter, kontroller och indikatorer 1 Utmatnings-/stängningsknapp för optisk enhet 2 Strömbrytare 3 Aktivitetsindikator för hårddisk 4 Strömindikator 5 Kortläsarindikator (finns på vissa modeller) 6 Kortläsarplatser (finns på vissa modeller) 7 USB 3.0-kontakt (USB-port 2) 8 Mikrofonkontakt 9 Uttag för hörlurar 10 USB 3.0-kontakt (USB-port 1) Kapitel 1. Produktöversikt 9

22 3 4 Kontakternas placering på baksidan av datorn Bild 2 ThinkCentre M93/p placering av bakre kontakter på sidan 10 visar kontakternas placering på ThinkCentre M93/p-datorns baksida. Vissa kontakter på baksidan är färgkodade för att hjälpa dig att hitta rätt kontakt för de kablar du ska ansluta. Bild 3 ThinkCentre M83 placering av bakre kontakter på sidan 11 visar kontakternas placering på ThinkCentre M83-datorns baksida. Vissa kontakter på baksidan är färgkodade för att hjälpa dig att hitta rätt kontakt för de kablar du ska ansluta Bild 2. ThinkCentre M93/p placering av bakre kontakter 1 Anslutning för nätsladd 2 Port för VGA-bildskärm 3 Serieport 1 4 DisplayPort-kontakter (2) 5 USB 3.0-kontakter (USB-portar 5 och 6) 6 USB 3.0-kontakter (USB-portar 7 och 8) 7 USB 2.0-kontakter (USB-portar 3 och 4) 8 Mikrofonkontakt 9 Linjeutgång för ljud 10 Linjeingång för ljud 11 Plats för PCI Express x16-grafikkort 12 PCI Express-kortplats (fysisk länkbredd x16, flexibel länkbredd x4, x1) 13 PCI-kortplats 14 Plats för PCI Express x1-kort 15 Serieport (tillval, serieport 2) 16 Ethernetport 17 Låskabelöppningar (2) 18 PS/2-tangentbords- och muskontakter (tillval) 19 Säkerhetslåsplats 10 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

23 Bild 3. ThinkCentre M83 placering av bakre kontakter 1 Anslutning för nätsladd 2 Port för VGA-bildskärm 3 Serieport 1 4 DisplayPort-kontakter (2) 5 USB 3.0-kontakter (USB-portar 5 och 6) 6 USB 2.0-kontakter (USB-portar 7 och 8) 7 USB 2.0-kontakter (USB-portar 3 och 4) 8 Mikrofonkontakt 9 Linjeutgång för ljud 10 Linjeingång för ljud 11 Plats för PCI Express x16-grafikkort 12 PCI Express-kortplats (fysisk länkbredd x16, flexibel länkbredd x4, x1) 13 Plats för PCI Express x1-kort 14 Serieport (tillval, serieport 2) 15 Ethernetport 16 Låskabelöppningar (2) 17 PS/2-tangentbords- och muskontakter (tillval) 18 Säkerhetslåsplats Kontakt Ljudingång Ljudutgång DisplayPort-kontakt Ethernetport Beskrivning Tar emot ljudsignaler från en extern ljudenhet, t.ex. en stereoanläggning. När du ansluter en extern ljudenhet, ansluts en kabel mellan enhetens ljudutgång och datorns ljudingång. Via den här kontakten sänds ljudsignaler från datorn till externa enheter, t.ex. stereohögtalare med inbyggd förstärkare, hörlurar, multimedie-keyboard eller till ljudingången på en ljudanläggning. För högpresterande bildskärmar, direct-drive-bildskärmar eller andra enheter som har en DisplayPort-kontakt. För Ethernetkabel till lokalt nätverk (LAN). Anm: För att uppfylla FCC-gränsvärdena måste du använda en Ethernetkabel av kategori 5. Kapitel 1. Produktöversikt 11

24 Kontakt Mikrofonkontakt PS/2-tangentbordskontakt (tillval) PS/2-muskontakt (tillval) Serieport USB-port Port för VGA-bildskärm Beskrivning För anslutning av en mikrofon till datorn om du vill spela in ljud eller använder programvara för taligenkänning. Här ansluter du ett tangentbord som har en tangentbordskontakt av PS/2-typ. Här ansluter du en mus, styrkula eller andra pekdon som har muskontakt av PS/2-typ. För anslutning av ett externt modem, en seriell skrivare eller någon annan enhet med 9-polig seriell kontakt. För enheter med USB-anslutning, till exempel USB-tangentbord, USB-mus, USB-skanner eller USB-skrivare. Om du har fler än åtta USB-enheter kan du skaffa en USB-hubb och ansluta USB-enheterna via hubben. För anslutning av en VGA-bildskärm eller andra enheter som använder en VGA-bildskärmsport. Komponenternas placering Bild 4 Placering av olika komponenter på sidan 12 visar var olika komponenter är placerade i datorn. Anvisningar för hur du tar bort kåpan finns i Ta av datorns kåpa på sidan 42. Bild 4. Placering av olika komponenter 12 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

25 1 Luftkanal 2 Kylfläns- och fläktmodul 3 Processor 4 Nätaggregat 5 Minnesmodul 6 Optisk enhet 7 Kortläsarenhet (finns på vissa modeller) 8 Ljud och USB på framsidan 9 Frontplatta 10 Systemfläkt 11 Temperatursensor 12 Intern högtalare (finns på vissa modeller) 13 Kontakt för indikator av kåpa på (vissa modeller) 14 Hårddisk eller SSD-enhet (solid state drive) 15 PCI-kortplats (finns på ThinkCentre M93/p-datorer) Hitta delar på systemkortet Bild 5 Komponenternas placering på ThinkCentre M93/p-systemkortet på sidan 14 visar komponenternas placering på systemkortet i ThinkCentre M93/p-datorn. Bild 6 Komponenternas placering på ThinkCentre M83-systemkortet på sidan 15 visar komponenternas placering på systemkortet i ThinkCentre M83-datorn. Kapitel 1. Produktöversikt 13

26 30 Bild 5. Komponenternas placering på ThinkCentre M93/p-systemkortet 1 Kontakt för PS/2-tangentbord och mus 2 Elkontakt (4-stifts) 3 Processor 4 Kontakt för processorfläkt 5 Minnesplats 1 (DIMM1) 6 Minnesplats 2 (DIMM2) 7 Minnesplats 3 (DIMM3) 8 Minnesplats 4 (DIMM4) 9 Kontakt för temperaturavkänning 10 Elkontakt för hårddiskfläkt 11 4-poliga SATA-elkontakter (2) 12 Elkontakt (14-stifts) 13 esata-port 14 Parallellport 15 SATA 3.0-portar (3) 16 Kontakt för nätaggregatsfläkt 17 Kontakt för främre panelen 18 USB-kontakt 2 på framsidan (för att ansluta USB-port 1 och 2 i frontplattan) 18 USB-kontakt 2 på framsidan (för att ansluta USB-port 1 och 2 i frontplattan) 20 Bygel för återställning/radering av CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 21 Serieport (COM2) 22 Kontakt för inbyggd högtalare 23 Ljudkontakt på framsidan 24 PCI-kortplats 25 PCI Express-kortplats (fysisk länkbredd x16, flexibel länkbredd x4, x1) 26 Plats för PCI Express x1-kort 27 Plats för PCI Express x16-grafikkort 28 Kontakt för systemfläkt 29 Omkopplare för kåpa på (intrångsindikator) 30 Batteri 14 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

27 Bild 6. Komponenternas placering på ThinkCentre M83-systemkortet 1 Kontakt för PS/2-tangentbord och mus 2 Elkontakt (4-stifts) 3 Processor 4 Kontakt för processorfläkt 5 Minnesplats 1 (DIMM1) 6 Minnesplats 2 (DIMM2) 7 Minnesplats 3 (DIMM3) 8 Minnesplats 4 (DIMM4) 9 Kontakt för temperaturavkänning 10 Elkontakt för hårddiskfläkt 11 4-poliga SATA-elkontakter (2) 12 Elkontakt (14-stifts) 13 esata-port 14 Parallellport 15 SATA 3.0-portar (3) 16 Kontakt för nätaggregatsfläkt 17 Kontakt för främre panelen 18 USB-kontakt 2 på framsidan (för att ansluta USB-port 1 och 2 i frontplattan) 19 USB-kontakt 1 på framsidan (för att ansluta ytterligare USB-enheter) 20 Bygel för återställning/radering av CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 21 Serieport (COM2) 22 Kontakt för inbyggd högtalare 23 Ljudkontakt på framsidan 24 PCI Express-kortplats (fysisk länkbredd x16, flexibel länkbredd x4, x1) 25 Plats för PCI Express x1-kort 26 Plats för PCI Express x16-grafikkort 27 Kontakt för systemfläkt 28 Omkopplare för kåpa på (intrångsindikator) 29 Batteri Kapitel 1. Produktöversikt 15

28 De interna enheternas placering I de interna enheterna i datorn lagrar du information som du kan läsa, kopiera och utnyttja på andra sätt. Du kan öka lagringskapaciteten och flexibiliteten genom att installera fler enheter för andra typer av lagringsmedier. Interna enheter installeras i fack. När du installerar eller byter en intern enhet, är det viktigt att du vet vilken typ av och storlek av en enhet som du kan installera eller byta i respektive fack och att du kopplar kablarna korrekt till den installerade enheten. I motsvarande avsnitt i Installera eller byta maskinvara på sidan 41finns instruktioner om hur du installerar eller byter interna enheter till din dator. Bild 7 Enhetsfackens placering på sidan 16 visar var de olika enhetsfacken är placerade. Bild 7. Enhetsfackens placering 1 Fack 1 Fack för optisk enhet (med en optisk enhet installerad på vissa modeller) 2 Fack 2 - Kortläsarfack (med en kortläsarenhet, främre USB eller msata SSD-enhet finns på vissa modeller) 3 Fack 3 - Primär SATA-hårddiskfack (med en 3,5-tums SATA-hårddisk installerad) 4 Fack 4 - Sekundär SATA-hårddiskfack (med en 2,5-tums SATA-hårddisk som tillval) 16 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

29 Maskintyp och modellbeteckning Datorns maskintyp och modellbeteckning identifierar datorn. När du kontaktar Lenovos support får du snabbare hjälp om du anger maskintypen och modellen så att supportteknikern kan identifiera datorn. Nedan följer exempel på maskintyp och modellbeteckning. Machine Type: XXXX Model Number: XXX Bild 8. Maskintyp och modellbeteckning Kapitel 1. Produktöversikt 17

ThinkCentre M73z Användarhandbok. Maskintyper: 10BB och 10BC

ThinkCentre M73z Användarhandbok. Maskintyper: 10BB och 10BC ThinkCentre M73z Användarhandbok Maskintyper: 10BB och 10BC Anm: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Viktig säkerhetsinformation på sidan

Läs mer

ThinkCentre M73 Användarhandbok. Maskintyper: 10AX, 10AY, 10DK, 10DL, 10DM och 10DN

ThinkCentre M73 Användarhandbok. Maskintyper: 10AX, 10AY, 10DK, 10DL, 10DM och 10DN ThinkCentre M73 Användarhandbok Maskintyper: 10AX, 10AY, 10DK, 10DL, 10DM och 10DN Anm: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135,

Läs mer

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141,

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Lenovo 3000 J Series Första utgåvan (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och 8778 Modell 8779, 8818, 8819 och 9217 Modell 9218 och

Läs mer

Andra utgåvan (november 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

Andra utgåvan (november 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved. Användarhandbok Modell 8700, 8701, 8705, 8717 Modell 8973, 8975, 8979, 8983 Modell 8985, 8991, 8995, 9265 Modell 9269, 9277, 9279, 9283 Modell 9287, 9379, 9383, 9387 Modell 9389, 9631, 9635, 9637 Modell

Läs mer

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 Första utgåvan (februari 2005) Copyright International Business Machines

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

ThinkCentre. Användarhandbok Modell 8185, 8186, 8187, 8188, 8189 Modell 8190, 8192, 8193, 8194, 8195 Modell 8196, 8197, 8432, 8433

ThinkCentre. Användarhandbok Modell 8185, 8186, 8187, 8188, 8189 Modell 8190, 8192, 8193, 8194, 8195 Modell 8196, 8197, 8432, 8433 ThinkCentre Användarhandbok Modell 8185, 8186, 8187, 8188, 8189 Modell 8190, 8192, 8193, 8194, 8195 Modell 8196, 8197, 8432, 8433 ThinkCentre Användarhandbok Modell 8185, 8186, 8187, 8188, 8189 Modell

Läs mer

Användarhandbok Modellerna 8009, 8791, 8795, 8799 Modellerna 8803, 8807, 8812

Användarhandbok Modellerna 8009, 8791, 8795, 8799 Modellerna 8803, 8807, 8812 Användarhandbok Modellerna 8009, 8791, 8795, 8799 Modellerna 8803, 8807, 8812 Användarhandbok Modellerna 8009, 8791, 8795, 8799 Modellerna 8803, 8807, 8812 Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen

Läs mer

9196, 9325, och 9330

9196, 9325, och 9330 9196, 9325, och 9330 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395 Lenovo 3000 J Series Första utgåvan (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International

Läs mer

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 6008, 6010, 6019, 6062, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6081, 6082, 6086, 6087, 6088, 6089, 9011, 9012, 9013,

Läs mer

Andra utgåvan (november 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

Andra utgåvan (november 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved. Användarhandbok Modell 8013, 8702, 8706, 8716 Modell 8970, 8972, 8976, 8980 Modell 8982, 8986, 8992, 8994 Modell 9266, 9276, 9278, 9282 Modell 9286, 9288, 9374, 9378 Modell 9380, 9384, 9628, 9632 Modell

Läs mer

Användarhandbok Modellerna 8288, 8297, 8326 Modellerna 8329, 8342, 8380

Användarhandbok Modellerna 8288, 8297, 8326 Modellerna 8329, 8342, 8380 Användarhandbok Modellerna 8288, 8297, 8326 Modellerna 8329, 8342, 8380 Användarhandbok Modellerna 8288, 8297, 8326 Modellerna 8329, 8342, 8380 Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen

Läs mer

Användarhandbok Typerna 8129 8132, 8133, 8134 Typerna 8135, 8136

Användarhandbok Typerna 8129 8132, 8133, 8134 Typerna 8135, 8136 ThinkCentre Användarhandbok Typerna 8129 8132, 8133, 8134 Typerna 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Användarhandbok Typerna 8129 8132, 8133, 8134 Typerna 8135, 8136 Anm. Innan du börjar använda den här

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Användarhandbok Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398

Användarhandbok Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Användarhandbok Lenovo 3000 J Series Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Lenovo 3000 J Series Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Användarhandbok Modellerna 8011, 8793, 8797, 8801 Modellerna 8805, 8810, 8814

Användarhandbok Modellerna 8011, 8793, 8797, 8801 Modellerna 8805, 8810, 8814 Användarhandbok Modellerna 8011, 8793, 8797, 8801 Modellerna 8805, 8810, 8814 Användarhandbok Modellerna 8011, 8793, 8797, 8801 Modellerna 8805, 8810, 8814 Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Användarhandbok Modellerna 8012, 8794, 8798, 8802 Modellerna 8806, 8811, 8816

Användarhandbok Modellerna 8012, 8794, 8798, 8802 Modellerna 8806, 8811, 8816 Användarhandbok Modellerna 8012, 8794, 8798, 8802 Modellerna 8806, 8811, 8816 Användarhandbok Modellerna 8012, 8794, 8798, 8802 Modellerna 8806, 8811, 8816 Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen

Läs mer

NetVista. Användarhandbok Typ: 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314 och 8315

NetVista. Användarhandbok Typ: 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314 och 8315 NetVista Användarhandbok Typ: 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314 och 8315 NetVista Användarhandbok Typ: 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308,

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

XPS 15 Ägarens handbok

XPS 15 Ägarens handbok XPS 5 Ägarens handbok Datormodell: XPS 9530 Regleringsmodell: P3F Regleringstyp: P3F00 Anmärkningar, viktigt och varningar ANMÄRKNING: Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

- Viktig säkerhetsinformation - Garanti och andra anvisningar - Datorinstallation - Återställa programvara - Felsökning och diagnostik

- Viktig säkerhetsinformation - Garanti och andra anvisningar - Datorinstallation - Återställa programvara - Felsökning och diagnostik Översikt Innehåll - Viktig säkerhetsinformation - Garanti och andra anvisningar - Datorinstallation - Återställa programvara - Felsökning och diagnostik - Hjälp och service - Erbjudande om IBM Lotus-programvara

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641,

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

emachines D720/D520-serien Snabbguide

emachines D720/D520-serien Snabbguide emachines D720/D520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D720/D520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och garanti som följer med produkten

Läs mer

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok HP avancerad dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257

Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Användarhandbok Modell 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Användarhandbok Modell 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Användarhandbok Modell 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Användarhandbok Modell 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Anmärkning Innan du börjar

Läs mer

Komma igång. HP Business PC

Komma igång. HP Business PC Komma igång HP Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Windows är ett USA-registrerat

Läs mer

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Om varningar VARNING! En varning indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Framifrån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

ThinkStation Användarhandbok Modell 6423, 6427, 6483 och 6493

ThinkStation Användarhandbok Modell 6423, 6427, 6483 och 6493 ThinkStation Användarhandbok Modell 6423, 6427, 6483 och 6493 Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Användarhandbok Lenovo 3000 J Series. Modell 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460

Användarhandbok Lenovo 3000 J Series. Modell 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460 Användarhandbok Lenovo 3000 J Series Modell 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460 Lenovo 3000 J Series Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om

Läs mer

Lenovo 3000 Handbok för säkerhet och garanti

Lenovo 3000 Handbok för säkerhet och garanti Lenovo 3000 Handbok för säkerhet och garanti Anmärkning Läs den viktiga säkerhetsinformationen först. Innehåller: v Viktig säkerhetsinformation v Driftmiljö och andra viktiga upplysningar v Garantiinformation

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Lenovo 3000 Användarhandbok

Lenovo 3000 Användarhandbok Lenovo 3000 Användarhandbok Modell 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691 Lenovo 3000 Anmärkning Innan du börjar använda

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8010, 8792, 8796, 8800 Modellerna 8804, 8808, 8813

Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8010, 8792, 8796, 8800 Modellerna 8804, 8808, 8813 Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8010, 8792, 8796, 8800 Modellerna 8804, 8808, 8813 Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8010, 8792, 8796, 8800 Modellerna 8804, 8808, 8813 Första

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Handbok för säkerhet och garanti

Handbok för säkerhet och garanti Handbok för säkerhet och garanti Insidan: - Viktig säkerhetsinformation - Informationskällor - Garanti och andra anvisningar - Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU) Handbok för säkerhet och garanti

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Alienware Alpha R2 Konfigurering och specifikationer

Alienware Alpha R2 Konfigurering och specifikationer Alienware Alpha R2 Konfigurering och specifikationer Datormodell: Alienware Alpha R2 Regleringsmodell: D07U Regleringstyp: D07U002/ D07U003 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs!

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer