ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok. Maskintyper: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM och 10AN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok. Maskintyper: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM och 10AN"

Transkript

1 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok Maskintyper: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM och 10AN

2 Anm: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Viktig säkerhetsinformation på sidan v och Bilaga A Information på sidan 153. Fjärde utgåvan (Juni 2014) Copyright Lenovo 2013, MEDDELANDE OM BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER: Om data, programvara eller tjänster levereras under ett GSA-avtal (General Services Administration) omfattas användning, reproduktion och spridning av begränsningar enligt Avtal nr. GS-35F

3 Innehåll Viktig säkerhetsinformation v Service och uppgraderingar v Förhindra statisk elektricitet vi Nätsladdar och nätadaptrar vi Förlängningssladdar och liknande utrustning.... vi Stickkontakter och eluttag vii Externa enheter vii Värme och luftcirkulation vii Driftmiljö viii Säkerhetsanvisningar för modem viii Information om laserprodukt ix Information om strömtillförsel ix Rengöring och underhåll ix Kapitel1.Produktöversikt Funktioner Specifikationer Lenovo-program Komma åt Lenovo-programmen i Windows Komma åt Lenovo-programmen i Windows 8 eller Windows Introduktion till Lenovo-programmen Platser Placering av kontakter, kontroller och indikatorer på datorns framsida Kontakternas placering på baksidan av datorn Komponenternas placering Hitta delar på systemkortet De interna enheternas placering Maskintyp och modellbeteckning Kapitel2.Använda datorn Vanliga frågor Navigera mellan skärmar i Windows 8 och Windows Navigera i Windows Navigera i Windows Komma åt Kontrollpanelen i Windows 8 eller Windows Använda tangentbordet Använda Windows-snabbknapparna Använda en fingeravtrycksläsare Använda en mus med rullningshjul Anpassa ljudet Om datorns ljud Ställa in volymen från skrivbordet Ställa in volymen från Kontrollpanelen Använda CD- och DVD-skivor Hantera och förvara CD- och DVD-skivor.. 26 Spela upp en CD- eller DVD-skiva Spela in en CD- eller DVD-skiva Kapitel3.Du och datorn Hjälpmedel och bekvämlighet Ordna arbetsutrymmet Bekvämlighet Reflexer och belysning Luftcirkulation Eluttag och nätsladdar Hjälpmedelsinformation Registrera datorn Flytta datorn till ett annat land eller en annan region Kapitel4.Säkerhet Säkerhetsfunktioner Låsa datorkåpan Montera ett kabellås av Kensington-typ Sätta fast låskabel Använda lösenord BIOS-lösenord Windows lösenord Konfigurering av fingeravtrycksläsaren Använda och förstå brandväggar Skydda data mot virus Kapitel 5. Installera eller byta maskinvara Hantera enheter som är känsliga för statisk elektricitet Installera eller byta maskinvara Installera externa tillbehör Ta av datorns kåpa Ta bort och sätta tillbaka frontplattan Komma åt komponenter på systemkortet och enheter Installera eller byta PCI-kort Installera eller byta minnesmoduler Byta optisk enhet Installera eller byta kortläsarenheten Installera eller byta ut den främre USB-modulen Byta ut batteriet Installera och byta ut msata SSD-enheten (solid state drive) Copyright Lenovo 2013, 2014 i

4 Byta nätaggregatet Byta ut kylfläns- och fläktmodulen Byta processor Byta omkopplaren till kåpan Byta den primära hårddisken Installera eller byta ut den sekundära hårddisken Sätta in SSD-enheten (solid state drive) Byta den främre fläkten Byta ut den främre ljud- och USB-modulen.. 90 Byta den interna högtalaren Byta temperaturavkänningen Byta ut Wi-Fi-enheter Installera och ta bort den bakre Wi-Fi-antennen Installera och ta bort den främre Wi-Fi-antennen Byta ut tangentbordet eller musen Slutföra bytet av delar Kapitel 6. Återställningsinformation. 111 Återställningsinformation för Windows Skapa och använda återställningsmedier Utföra säkerhets- och återställningsåtgärder Använda arbetsutrymmet i Rescue and Recovery Skapa och använda ett räddningsmedium Installera om förinstallerade program och drivrutiner Installera om program Installera om drivrutiner Lösa återställningsproblem Återställningsinformation för Windows 8 och Windows Återställa din dator Återställa datorn till fabriksinställningarna Använda avancerade startalternativ Återställa operativsystemet om du inte kan starta Windows 8 eller Windows Kapitel 7. Använda inställningsprogrammet Setup Utility Starta inställningsprogrammet Setup Utility Kontrollera och ändra inställningar Använda lösenord Att tänka på när du använder lösenord Power-On Password Administrator Password Hard Disk Password Lägga in, ändra och ta bort ett lösenord Radera bortglömda lösenord (radera CMOS) Aktivera eller avaktivera en enhet Välja en startenhet Välja tillfällig startenhet Välja eller ändra startordning Aktivera ErP LPS-läget ICE-prestandaläge ICE-temperaturvarning Avsluta programmet Setup Utility Kapitel 8. Uppdatera systemprogram Använda systemprogram Uppdatera (flasha) BIOS från en skiva Uppdatera (flasha) BIOS från operativsystemet Återställa datorn efter en felaktig POST-/BIOS-uppdatering Kapitel 9. Förebygga problem Hålla din dator uppdaterad Hämta de senaste drivrutinerna till datorn Uppdatera operativsystemet Använda System Update Rengöring och underhåll Grunderna Rengöra datorn Goda råd om underhåll Flytta datorn Kapitel 10. Felsökning och testning Enkel felsökning Felsökning Felsökning Problem med ljudfunktioner Problem med CD Problem med DVD Oregelbundet återkommande fel Problem med tangentbord, mus eller annat pekdon Problem med bildskärm Problem med nätverksanslutning Problem med tillbehör Problem med prestanda och att datorn låser sig Problem med skrivare Problem med serieport Problem med program Problem med USB Lenovo Solution Center ii ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

5 Kapitel 11. Information, hjälp och service Informationskällor Lenovo ThinkVantage Tools Lenovo Welcome Hjälp och support Säkerhet och garanti Lenovos webbplats Lenovos supportwebbplats Hjälp och service Dokumentation och felsökningsprogram Ringa efter service Använda andra tjänster Köpa tilläggstjänster BilagaA.Information Varumärken Bilaga B. Information om regler och bestämmelser Exportklassificering Anmärkning om elektromagnetisk strålning FCC-deklaration om överensstämmelse Överensstämmelsemärkning för Europa och Asien Information om bestämmelser för Brasilien Information om bestämmelser för Mexiko Mer information om regler och bestämmelser Bilaga C. WEEE och information om återvinning Viktig avfalls- och återvinningsinformation Information om återvinning i Japan Information om återvinning i Brasilien Information om batteriåtervinning i Taiwan Information om batteriåtervinning i EU Bilaga D. Direktiv om begränsningar av farliga ämnen (RoHS) Direktiv för elektriska och elektroniska produkter i EU Direktiv om elektriska och elektroniska produkter i Kina Direktiv om elektriska och elektroniska produkter i Turkiet Direktiv om begränsningar av farliga ämnen i Ukraina Direktiv om begränsningar av farliga ämnen i Indien Bilaga E. Information om ENERGY STAR-märkta modeller Index Copyright Lenovo 2013, 2014 iii

6 iv ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

7 Viktig säkerhetsinformation Varning: Innan du använder den här handboken är det viktigt att du har läst och förstått all säkerhetsinformation om den här produkten. Läs informationen i det här avsnittet och säkerhetsinformationen i Säkerhets-, garanti och installationshandboken som medföljer produkten. Genom att sätta dig in i säkerhetsinformationen minskar du risken för att du själv eller produkten skadas. Om du inte har kvar ditt exemplar av Säkerhets-, garanti och installationshandboken, kan du hämta ett exemplar i PDF-format på (portable document format) Lenovos supportwebbplats på På Lenovos supportwebbplats finns också Säkerhets-, garanti och installationshandboken och denna Användarhandbok på fler språk. Service och uppgraderingar Försök aldrig själv reparera eller ge service åt en produkt, om inte Customer Support Center har sagt att du kan göra det eller det står i dokumentationen att du kan. Anlita endast serviceställen som är auktoriserade att reparera en viss produkt. Anm: Vissa delar kan kunden själv uppgradera eller byta ut. Uppgraderingar kallas också tillbehör. Delar som får installeras av kunden själv kallas CRU (Customer Replaceable Units). I de fall det är lämpligt att kunden själv installerar tillbehör eller byter ut CRU-delar tillhandahåller Lenovo dokumentation med instruktioner. Följ noga alla instruktioner när du installerar eller byter ut delar. Att en strömindikator inte är aktiv behöver inte betyda att spänningsnivåerna inuti en produkt är noll. Innan du tar bort kåpan från en produkt med nätsladd ska du alltid kontrollera att strömmen är avstängd och att produkten har kopplats bort från strömkällan. Mer information om CRU:er finns i Kapitel 5 Installera eller byta maskinvara på sidan 41. Kontakta Customer Support Center om du har frågor. Det finns visserligen inga delar som kan röra sig inuti datorn när du har kopplat bort nätsladden, men följande varning krävs med tanke på din säkerhet. Varning: Rörliga delar - fara. Se till att inte fingrar eller andra kroppsdelar kommer i vägen. Varning: Innan du öppnar datorkåpan stänger du av datorn och väntar i flera minuter tills datorn har svalnat. Copyright Lenovo 2013, 2014 v

8 Förhindra statisk elektricitet Statisk elektricitet är oskadlig för dig men kan skada datorkomponenter och tillbehör. Felaktig hantering av delar som är känsliga för statisk elektricitet kan skada dem. Öppna inte skyddsförpackningen som innehåller delen när du packar upp ett tillbehör eller en CRU. Vänta tills instruktionerna anger att du ska installera delen. Vidta följande försiktighetsåtgärder för att förhindra skador på grund av statisk elektricitet när du hanterar tillbehör eller CRUer: Rör dig inte mer än nödvändigt. Rörelser kan göra att statisk elektricitet byggs upp runt dig. Hantera alltid komponenterna försiktigt. Håll i kanterna på adaptrar, minnesmoduler och andra kretskort. Rör aldrig vid oskyddade kretsar. Hindra andra från att röra vid komponenterna. När du installerar ett tillbehör eller en CRU som är känslig för statisk elektricitet låter du delens skyddsförpackning röra vid en kortplatsplåt eller någon annan omålad metallyta på datorn i minst två sekunder. Det minskar den statiska elektriciteten i förpackningen och på din kropp. När det är möjligt tar du ut delen ur skyddsförpackningen och installerar den utan att lägga ned den. Om det inte är möjligt placerar du skyddsförpackningen på en jämn yta och lägger delen ovanpå den. Lägg inte delen på datorn eller på någon annan yta av metall. Nätsladdar och nätadaptrar Använd endast de nätsladdar och nätadaptrar som du fått från produkttillverkaren. Nätsladdarna ska vara säkerhetsgodkända. I Tyskland ska de ha minst värdena H05VV-F, 3G, 0,75 mm 2. I andra länder ska föreskrivna sladdtyper användas. Rulla aldrig upp en nätsladd runt nätadaptern eller något annat föremål. Det sliter på sladden och kan göra att den nöts, spricker eller blir veckig, vilket utgör en säkerhetsrisk. Dra alltid nätsladdarna så att ingen behöver trampa eller snubbla på dem och se också till att de inte kommer i kläm av något föremål. Skydda nätsladdar och nätadaptrar mot väta. Låt till exempel inte nätsladden eller nätadaptern komma i närheten av handfat, badkar eller toaletter eller ligga på våttorkade golv. Vätska kan orsaka kortslutning om sladden eller nätadaptern har utsatts för slitage. Vätska kan också medföra att kabelfästena på nätadaptern så småningom korroderar, vilket kan orsaka överhettning. Se till att alla nätsladdar är korrekt anslutna till kontakterna. Använd aldrig en nätadapter som har korroderade stift eller som visar tecken på överhettning (t.ex. att plasten deformerats). Använd inte nätsladdar vars kontakter visar tecken på korrosion eller överhettning eller som uppvisar andra skador. Förlängningssladdar och liknande utrustning Se till att alla förlängningssladdar, överspänningsskydd, UPS-enheter för avbrottsfri kraft och förgreningsdosor uppfyller de elektriska kraven för produkten. Överbelasta aldrig den elektriska utrustningen. Om du använder en förgreningsdosa får inte belastningen överskrida dosans specificerade ineffekt. Tala med en elektriker om du behöver mer information om effektbelastning, strömkrav och effektklassificering. vi ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

9 Stickkontakter och eluttag Om ett eluttag som du tänker använda för din datorutrustning förefaller vara skadat eller korroderat ska du inte använda uttaget förrän det har reparerats av en behörig elektriker. Böj inte på kontakten och försök inte modifiera den. Om stickkontakten skadats ska du skaffa en ny kontakt från tillverkaren. Dela inte vägguttag med andra elanordningar som kräver stora mängder elektricitet. Om du gör det kan instabil spänning skada datorn, data eller anslutna enheter. En del produkter har stickkontakter med metalledare i sidorna. Den typen av kontakt ska anslutas till jordade eluttag. Det är en säkerhetsfunktion. Försök inte kringgå säkerhetsfunktionen genom att ansluta stickkontakten till ett eluttag som inte är jordat. Om du inte kan ansluta stickkontakten till eluttaget bör du skaffa en godkänd adapter eller anlita en elektriker som kan installera ett jordat eluttag. Överbelasta aldrig eluttag. Utrustningens totala strömkrav får inte överskrida 80 procent av strömkretsens kapacitet. Tala med en elektriker om du behöver mer information om effektbelastning och strömkretsars kapacitet. Se till att det eluttag du använder är korrekt installerat, lättillgängligt och placerat i närheten av utrustningen. Sträck inte ut nätsladdarna så mycket att de överbelastas. Se till att eluttaget har rätt spänning och strömstyrka för produkten som du installerar. Var försiktig när du ansluter och kopplar bort utrustningen från eluttag. Externa enheter Anslut inte och koppla inte bort några kablar till externa enheter, förutom (USB)- och 1394-kablar, medan datorn är påslagen. Du kan skada datorn. Undvik skador på anslutna enheter genom att vänta minst fem sekunder efter att datorn har stängts av innan du kopplar bort externa enheter. Värme och luftcirkulation Datorer, nätadaptrar och många tillbehör avger värme när de är påslagna och när batterier laddas upp. Följ därför alltid dessa säkerhetsanvisningar: Ha inte datorn, nätadaptern eller tillbehör i knät eller i kontakt med någon annan del av kroppen under någon längre period när de används eller när batteriet laddas. Datorn, nätadaptern och många tillbehör alstrar en del värme under normal drift. Att låta datorn vara i kontakt med kroppen kan ge upphov till obehag eller risk för brännskador på huden. Ladda inte batteriet eller använd datorn, nätadaptern eller tillbehör i närheten av lättantändligt material eller i explosionsbenägna miljöer. Produkten är försedd med ventilationsöppningar, fläktar och/eller kylflänsar av säkerhetsskäl. Det gör den också mer driftsäker och bekväm att använda. Dessa anordningar kan oavsiktligt blockeras om produkten placeras på en säng, soffa, matta eller annat mjukt underlag. Sätt inte dessa anordningar ur funktion genom att blockera eller täcka över dem. Granska datorn minst en gång i kvartalet för att se om den är dammig. Innan du granskar datorn bör du slå av strömmen och koppla bort datorns nätsladd från eluttaget. Ta sedan bort allt damm från ventiler och öppningar på datorn. Om det är mycket damm på utsidan bör du granska och ta bort damm från datorns insida, t.ex. kylflänsens öppningar, nätaggregatets ventilationsöppningar och fläktarna. Slå alltid av strömmen och koppla bort datorns nätsladd innan du öppnar kåpan. Undvik att använda datorn tätt intill Copyright Lenovo 2013, 2014 vii

10 en passage där många personer passerar. Om du måste använda datorn i en miljö med mycket trafik bör du granska och rengöra datorn oftare. Av säkerhetsskäl och för att få optimala prestanda bör du alltid vidta följande försiktighetsåtgärder: Ha alltid datorns hölje stängt när datorn är ansluten till en strömkälla. Granska regelbundet datorn för att kontrollera att det inte finns några dammanhopningar. Ta bort damm från ventiler och öppningar i datorns hölje. Tätare rengöring kan vara nödvändig om datorn används i dammiga lokaler eller där många personer passerar. Täck inte över eller blockera några ventilationsöppningar. Placera inte datorn i en bokhylla eller inuti någon annan möbel. Det kan öka risken för överhettning både vid användning och förvaring. Lufttemperaturen i datorn får inte överstiga 35 C. Installera inga anordningar för luftfiltrering. De kan förhindra en korrekt kylning. Driftmiljö Optimala omgivningsförhållanden när du använder datorn är 10 C 35 C och en luftfuktighet på mellan 35 % och 80 %. Om du har förvarat eller transporterat datorn i en lägre temperatur än 10 C, bör du låta datorn långsamt värmas upp till optimal användningstemperatur på 10 C 35 C innan du använder den. Den här processen kan ta upp till två timmar. Om du inte låter datorn värmas upp till den optimala drifttemperaturen innan användning kan det orsaka allvarlig skada på datorn. Om det går placerar du datorn på en välventilerad och torr plats utan direkt solljus. Låt inte elektriska anordningar som elektriska fläktar, radioapparater, högtalare, luftkonditioneringsaggregat och mikrovågsugnar komma i närheten av datorn. De genererar starka magnetfält som kan skada bildskärmen och data på hårddisken. Ställ inga drycker ovanpå eller bredvid datorn eller de anslutna tillbehören. Om du spiller vätska på eller i datorn eller en ansluten enhet kan det orsaka kortslutning eller annan skada. Ät eller rök inte ovanför tangentbordet. Partiklar som faller i tangentbordet kan orsaka skada. Säkerhetsanvisningar för modem Varning: Du minskar risken för eldsvåda genom att endast använda telefonkablar av minst storlek 26 AWG (t.ex. nr 24 AWG). Telefonkabeln ska finnas med på UL-listan (Underwriters Laboratories) eller vara certifierad av CSA (Canadian Standards Association). Du minskar risken för eldsvåda, elektriska stötar och skada vid användning av telefonutrustning genom att vidta följande säkerhetsåtgärder: Installera aldrig telefonkablar under åskväder. Installera aldrig telefonjack i lokaler där de kan utsättas för väta, såvida inte jacken är avsedda att användas i våtutrymmen. Vidrör inte oisolerade telefonkablar eller kopplingsdosor om telefonkabeln inte har kopplats bort från telenätet. Var försiktig vid arbete med telefonkablar. Vid åskväder: Undvik att använda telefon under åskväder (gäller inte trådlösa telefoner). Det finns en liten risk att det kan orsaka elektriska stötar. viii ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

11 Vid gasläcka: Använd inte en telefon i närheten av gasläckan när du rapporterar läckan. Information om laserprodukt Varning: Observera följande när laserprodukter (t.ex. CD-ROM-enheter, DVD-enheter, enheter med fiberoptik eller sändare) är installerade: Ta aldrig bort kåporna. Om du tar bort kåporna på laserprodukter kan du utsättas för skadligt laserljus. Det finns inga delar i enheten som du kan reparera eller underhålla själv. Om du försöker göra några andra justeringar eller ändringar av produkten än dem som beskrivs i dokumentationen riskerar du att utsättas för skadligt laserljus. Fara Vissa CD- och DVD-enheter innehåller en inkapslad laserdiod i klass 3A eller 3B. Observera följande: Om du öppnar musen kan du utsättas för laserstrålning. Titta inte in i strålen, titta inte direkt med optiska instrument och undvik att utsättas direkt för strålen. Information om strömtillförsel Ta aldrig av kåpan från ett nätaggregat eller en del som är försedd med följande etikett. Komponenter med den här etiketten har hög spänning, strömstyrka och energinivå. Det finns inga delar i de här komponenterna som du kan reparera eller underhålla själv. Om du misstänker att det är fel på någon sådan del ska du kontakta en servicetekniker. Rengöring och underhåll Håll datorn och arbetsytan rena. Stäng av datorn och koppla bort nätsladden innan du rengör datorn. Spreja inte flytande rengöringsmedel direkt på datorn, och använd inte rengöringsmedel som innehåller lättantändligt material för att rengöra datorn. Spreja rengöringsmedlet på en mjuk trasa och torka av datorns yta med den. Copyright Lenovo 2013, 2014 ix

12 x ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

13 Kapitel 1. Produktöversikt Detta kapitel innehåller information om datorns funktioner, specifikationer, program från Lenovo, och var olika delar och kontakter, delar på systemkortet och inbyggda enheter är placerade. Funktioner I det här avsnittet beskrivs datorns funktioner. Informationen gäller för flera olika modeller. Om du vill visa information som är relevant för din specifika modell, gör du något av följande: Gå till inställningsprogrammet Setup Utility genom att följa instruktionerna i Kapitel 7 Använda inställningsprogrammet Setup Utility på sidan 119. Välj sedan Main System Summary för att visa informationen. I Microsoft Windows 7 klickar du på Start, högerklickar på Dator och väljer sedan Egenskaper om du vill visa informationen. I Microsoft Windows 8 eller Windows 8.1 visar du snabbknapparna genom att gå till skrivbordet och flytta muspekaren till skärmens nedre eller övre högra hörn. Klicka sedan på Inställningar Datorinfo om du vill visa informationen. Processor Gör följande om du vill visa datorns mikroprocessorinformation: Visa informationen i Windows 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och välja Egenskaper. I Windows 8 eller Windows 8.1 visar du snabbknapparna genom att gå till skrivbordet och flytta muspekaren till skärmens nedre eller övre högra hörn. Klicka sedan på Inställningar Datorinfo om du vill visa informationen. Minne Datorn har stöd för upp till fyra DDR3 UDIMM-moduler. Interna enheter msata SSD-enhet (solid state drive) (tillval) Optisk enhet: DVD-ROM- eller DVD-Rambo-enhet (tillval) SATA (Serial Advanced Technology Attachment)-hårddisk SATA SSD-enhet (solid state drive) (tillval) Anm: Datorn stöder esata- och SATA 3.0-enheter. Mer information finns i Hitta delar på systemkortet på sidan 13. Grafiksystem Integrerat grafikkort för en VGA-kontakt (Video Graphics Array) och två DisplayPort -kontakter Plats för PCI Express-grafikkort (x16) på systemkortet för separat grafikkort Ljudsystem Integrerat HD-ljud Ljudingång, ljudutgång och mikrofon på baksidan Copyright Lenovo 2013,

14 Kontakter för mikrofon och hörlurar på framsidan Intern högtalare (finns på vissa modeller) Anslutningar Inbyggd styrenhet för Ethernet 100/1000 Mbit/s PCI-faxmodem (vissa modeller) Funktioner för systemadministration Lagring av resultat från självtest (POST) vid start Desktop Management Interface (DMI) Desktop Management Interface är ett gemensamt gränssnitt som ger alla användare åtkomst till information om en dator, till exempel processortyp, installationsdatum, skrivare och annan kringutrustning som har anslutits, strömkällor och underhållshistorik. ErP LPS-kompatibilitetsläge ErP LPS-kompatibilitetsläget (Energy-related Products) (Lowest Power State) är ett energisparläge som sänker strömförbrukningen när datorn är i vänteläge eller avstängd. Mer information finns i Aktivera ErP LPS-läget på sidan 94. Intel Standard Manageability Intel Standard Manageability är teknik för maskinvara och fast programvara som byggs in i datorer. Med denna teknik får företag funktioner som gör att det blir enklare och billigare att övervaka, underhålla, uppdatera, uppgradera och reparera datorerna. Intel Active Management Technology (AMT) (vissa modeller) Intel Active Management Technology är teknik för maskinvara och fast programvara som byggs in i datorer. Med denna teknik får företag funktioner som gör att det blir enklare och billigare att övervaka, underhålla, uppdatera, uppgradera och reparera datorerna. Intel Matrix Storage Manager Intel Matrix Storage Manager är en enhetsdrivrutin som tillhandahåller stöd för SATA RAID 5-matriser och SATA RAID 10-matriser på vissa Intel Chipset-systemkort för bättre hårddiskprestanda. Preboot Execution Environment (PXE) Preboot Execution Environment är en miljö som används för att starta datorer med hjälp av ett nätverkskort helt oberoende av lagringsenheter (till exempel hårddiskar) och installerade operativsystem. Intelligent Cooling Engine (ICE) Intelligent Cooling Engine är ett system för temperaturhantering som gör att din dator kan köras med bättre temperatur- och ljudnivå. ICE-funktionen övervakar även din dators termiska prestanda för att identifiera temperaturrelaterade problem. Mer information finns i ICE-prestandaläge på sidan 123 och ICE-temperaturvarning på sidan 123. BIOS och program för systemadministration (SM) Specifikationen SM BIOS definierar datastrukturer och åtkomstmetoder i BIOS som gör att en användare eller ett program kan lagra och hämta information om datorn. Wake on LAN Wake on LAN är en Ethernet-nätverksstandard som gör att en dator kan startas eller väckas av ett nätverksmeddelande. Meddelandet skickas vanligtvis av ett program som körs på en annan dator i samma lokala nätverk. Wake on Ring Wake on Ring, även kallat Wake on Modem, är en specifikation som gör att datorer och enheter som stöder detta kan startas igen från vänte- eller viloläge. 2 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

15 Windows Management Instrumentation (WMI) Windows Management Instrumentation är en uppsättning tillägg till Windows Driver Model. Det ger ett operativsystemgränssnitt genom vilket anpassade komponenter tillhandahåller information och meddelanden. Funktioner för in-/utmatning (I/O) 9-polig serieport (en som standard och en som tillval) Åtta USB-portar (två på framsidan och sex på baksidan) En Ethernetport En Personal System/2 (PS/2)-tangentbordskontakt (tillval) En PS/2-muskontakt (tillval) En port för VGA-bildskärm Tre ljudkontakter på baksidan (linjeingång, linjeutgång och mikrofon) Två ljudkontakter på framsidan (mikrofoningång och uttag för hörlurar) Två DisplayPort-kontakter Mer information finns i Placering av kontakter, kontroller och indikatorer på datorns framsida på sidan 9 och Kontakternas placering på baksidan av datorn på sidan 10. Fack och kortplatser för utbyggnad En enhetsmodul En PCI-kortplats (finns på ThinkCentre M93/p-datorer) En PCI Express x1-kortplats En plats för PCI Express x16-grafikkort En PCI Express-kortplats (fysisk länkbredd x16, flexibel länkbredd x4, x1) Hitta delar på systemkortet på sidan 13. Mer information finns i De interna enheternas placering på sidan 16 och Hitta delar på systemkortet på sidan 13. Nätaggregat Datorn levereras med ett 240 W nätaggregat med avkänning av nätspänningen. Säkerhetsfunktioner Funktioner för att aktivera eller avaktivera en enhet Funktioner för att aktivera eller inaktivera USB-anslutningar individuellt Programmet Computrace Agent ingår i den fasta programvaran Kontakt för indikator av kåpa på (kallas även intrångsindikator) Tangentbord med fingeravtrycksläsare (vissa modeller) Lösenord för start av datorn (POP), administratörslösenord, och hårddisklösenord för att förhindra obehörig användning av datorn Fäste för ett Kensington-liknande kabellås Fäste för ett hänglås Styrning av startordning Maskinstart utan tangentbord eller mus Kapitel 1. Produktöversikt 3

16 Trusted Platform Module (TPM) Mer information finns i Kapitel 4 Säkerhet på sidan 35. Förinstallerade program Det finns förinstallerade program som hjälper dig att använda datorn på ett enklare och säkrare sätt. Mer information finns i Lenovo-program på sidan 5. Förinstallerat operativsystem Datorn levereras med något av följande operativsystem förinstallerat: Operativsystemet Microsoft Windows 7 Operativsystemet Microsoft Windows 8 Operativsystemet Microsoft Windows 8.1 Certifierade eller kompatibilitetstestade operativsystem 1 (Varierar beroende på modell) Linux 1. Operativsystemen som räknas upp här håller på att certifieras eller testas för kompatibilitet när den här publikationen trycks. Lenovo kan komma att identifiera andra operativsystem som är kompatibla med datorn efter det att handboken har tryckts. Denna lista kan komma att ändras. Om du vill veta om ett visst operativsystem är certifierat eller har testats kan du kontrollera det på operativsystemförsäljarens webbplats. 4 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

17 Specifikationer Det här avsnittet innehåller fysiska specifikationer för datorn. Mått Bredd: 102 mm Höjd: 338 mm Djup: 375 mm Vikt Maximal konfiguration vid leverans: 7,8 kg Miljö Lufttemperatur: När datorn används: 10 C till 35 C Förvaring i originalförpackning: -40 C till 60 C Förvaring utan förpackning: -10 C till 60 C Luftfuktighet: När datorn används: 20 % till 80 % (icke-kondenserande) Vid förvaring: 20 % till 90 % (icke-kondenserande) Höjd: När datorn används: -15,2 till m Vid förvaring: -15,2 till m Strömtillförsel Inkommande spänning: Lågt intervall: Minst: 100 V växelström Högst: 127 V växelström Frekvens in: 50/60 Hz Högt intervall: Minst: 200 V växelström Högst: 240 V växelström Frekvens in: 50/60 Hz Lenovo-program Din dator har förinstallerade Lenovo-program som hjälper dig att använda datorn på ett enklare och säkrare sätt. Programmen varierar beroende på vilket operativsystem som finns installerat. Komma åt Lenovo-programmen i Windows 7 Du kan komma åt Lenovo-program i Windows 7 genom Windows Search eller från Kontrollpanelen. Ikonnamnet som visas i sökresultaten eller Kontrollpanelen kan skilja sig från programnamnet. Du kan hitta programmet med hjälp av programnamnet eller ikonnamnet som visas i tabellen Lenovo-program för Windows 7. Kapitel 1. Produktöversikt 5

18 Anm: OmduintehittardetprogrammetdubehöveröppnarduprogrammetLenovoThinkVantage Toolsoch letar efter den nedtonade ikonen för programmet. Installera programmet genom att dubbelklicka på ikonen. Så här kommer du åt Lenovo-program via Windows Search: 1. Klicka på Start knappen och skriv sedan programnamnet eller ikonnamnet i sökfältet. 2. Leta reda på programmet med hjälp av programnamn eller ikonnamn och starta sedan programmet genom att klicka på det. Så här kommer du åt Lenovo-program från Kontrollpanelen: Anm: Vissa Lenovo-program kanske inte visas i Kontrollpanelen. De programmen kan du hitta med Windows Search. 1. Klicka på Start Kontrollpanelen. Ändra utseende på Kontrollpanelen från Kategori till Stora ikoner eller Små ikoner. 2. Leta reda på programmet med hjälp av ikonnamnet och starta sedan programmet genom att klicka på det. I följande tabell finns en lista över de program som är tillgängliga i Windows 7. Anm: Vissa Lenovo-program är kanske inte tillgängliga i systemet beroende på din datormodell. Tabell 1. Lenovo-program tillgängliga i Windows 7 Programmets namn Communications Utility Fingerprint Manager Pro eller ThinkVantage Fingerprint Software Lenovo Bluetooth Lock Lenovo Reach Lenovo SHAREit Lenovo Solution Center Lenovo ThinkVantage Tools Password Manager PC Cloud Manager Power Manager Recovery Media Rescue and Recovery System Update View Management Utility Ikon-namn Lenovo Webbkonferenser Lenovo Fingerprint Manager Pro eller Lenovo Fingeravtrycksläsare Lenovo Bluetooth Lock Lenovo Reach Lenovo SHAREit Lenovo Systemets tillstånd och felsökning Lenovo ThinkVantage Tools Lenovo Lösenordsbank PC Cloud Manager Lenovo Energikontroller Lenovo Factory Recovery Disks eller Skapa återställningsmedier Lenovo Enhanced Backup and Restore Lenovo Uppdateringar och drivrutiner Lenovo View Management Utility Komma åt Lenovo-programmen i Windows 8 eller Windows 8.1 Om din dator har Windows 8 eller Windows 8.1 förinstallerat kan du komma åt Lenovo-program genom att göra något av följande: I Windows 8 trycker du på Windows-tangenten om du vill gå till Startskärmen. Klicka på ett Lenovo-program du vill öppna. Om du inte hittar programmet som du söker flyttar du markören till skärmens högra nedre hörn så att snabbknapparna visas. Klicka sedan på snabbknappen Sök så att du kan söka efter programmet. 6 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

19 I Windows 8.1 trycker du på Windows-tangenten om du vill gå till Startskärmen. Klicka på ett Lenovo-program du vill öppna. Om du inte hittar något av de program du behöver går du till skärmen Appar genom att klicka på pilikonen längst ned i det vänstra hörnet. Hitta det program du vill i applistan eller sök efter det i sökrutan högst upp i skärmens högra hörn. Datorn kan ha stöd för följande Lenovo-program: Anm: Vissa program är kanske inte tillgängliga i systemet beroende på din datormodell. Fingerprint Manager Pro eller ThinkVantage Fingerprint Software Lenovo Bluetooth Lock Lenovo Companion Lenovo Reach Lenovo SHAREit Lenovo Solution Center Lenovo Support Lenovo Tools Password Manager PC Cloud Manager Power Manager System Update Introduktion till Lenovo-programmen Detta avsnitt innehåller en kort beskrivning av vissa Lenovo-program. Anm: Vissa program är kanske inte tillgängliga i systemet beroende på din datormodell. Communications Utility (Windows 7) Programmet Communications Utility är ett verktyg som ger en samlad hantering av inställningar för den inbyggda kameran och mikrofonen. Programmet styr de avancerade alternativen för den inbyggda mikrofonen och kameran ger bästa möjliga kvalitet på webbkonferenser och vid VOIP-kommunikation (Voice over IP). Fingerprint Manager Pro eller ThinkVantage Fingerprint Software (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Med hjälp av den inbyggda fingeravtrycksläsare som finns på vissa tangentbord kan du registrera ditt fingeravtryck och koppla det till dina lösenord för start av datorn, hårddisken och Windows. Därefter kan identifieringen med fingeravtryck ersätta lösenorden och ge enkel och säker åtkomst till datorn för användarna. Tangentbord med fingeravtrycksläsare är finns på vissa datormodeller eller kan köpas till för datorer som kan använda det här tillbehöret. Lenovo Bluetooth Lock (Windows 7 och Windows 8.1) Med programmet Lenovo Bluetooth Lock kan du använda en Bluetooth-enhet (som din smarttelefon) som en närhetsbaserad enhet för automatiskt låsning eller upplåsning av din dator. Genom att upptäcka avståndet mellan din dator och den fördefinierade Bluetooth-enhet du använder låser programmet Lenovo Bluetooth Lock din dator automatiskt när du går i väg och låser upp datorn när du kommer tillbaka. Det här är ett enkelt sätt att skydda din dator mot obehörig åtkomst om du skulle glömma att låsa din dator. Lenovo Companion (Windows 8 och Windows 8.1) Via programmet Lenovo Companion kan du få information om tillbehören till din dator, visa bloggar och artiklar om din dator och leta efter andra rekommenderade program. Kapitel 1. Produktöversikt 7

20 Lenovo Reach (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Lenovo Reach är ett program som underlättar när du använder molnet. Med Lenovo Reach är du hela tiden uppkopplad, och du kan komma åt alla dina favoritobjekt från persondatorer, mobiltelefoner och pekplattor. Som resultat kan du komma åt, redigera och dela dina filer var du än är. Med Lenovo Reach kan du också lägga till dina vanligaste webbtjänster i skrivbordet i molnet och vara inloggad på webbplatser med lösenordshanteraren. Lenovo SHAREit (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Med programmet Lenovo SHAREit får du ett snabbt och enkelt sätt att dela filer och mappar mellan datorer, smarttelefoner, surfplattor och smart-tv-apparater med operativsystemet Android eller Windows installerat. Med SHAREit kan du dela filer och mappar över alla typer av nätverk, eller till och med utan ett nätverk. Lenovo Solution Center (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Med programmet Lenovo Solution Center kan du felsöka och lösa datorproblem. Det kombinerar diagnostiska tester, systeminformation, säkerhetsstatus och supportinformation med förslag och tips för maximal systemprestanda. Lenovo Support (Windows 8 och Windows 8.1) Med programmet Lenovo Support kan du registrera din dator hos Lenovo, kontrollera datorns tillstånd och batteristatus, hämta och visa användarhandböcker för din dator, hämta garantiinformation om din dator och utforska hjälp- och supportinformation. Lenovo ThinkVantage Tools (Windows 7) Programmet Lenovo ThinkVantage Tools guidar dig till en mängd informationskällor och ger enkel åtkomst till olika verktyg som hjälper dig att arbeta mer enkelt och säkert. Lenovo Tools (Windows 8 och Windows 8.1) Programmet Lenovo Tools guidar dig till en mängd informationskällor och ger enkel åtkomst till olika verktyg som hjälper dig att arbeta mer enkelt och säkert. Password Manager (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Password Manager är ett program som automatiskt registrerar och fyller i inloggningsinformation för webbplatser och Windows-program. PC Cloud Manager (Windows 7 och Windows 8.1) Programmet PC Cloud Manager (PCM) är en webbläsarbaserade lösning för hantering av klienthantering. PCM-programmet har två komponenter: PCM Server och PCM Client. PCM Server installeras på datorn där administratören utför underhållsarbete, som energihantering och säkerhetshantering. PCM Client installeras på klientdatorerna för hantering. Administratören kan logga in på PCM Server och hantera datorer med PCM Client installerat via Internetwebbläsaren. Power Manager (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) Med programmet Power Manager kan du enkelt och smidigt göra fullständiga energiinställningar på din dator. Det gör det möjligt att justera energisparfunktionerna så att du får en bra balans mellan prestanda och energibesparing. Recovery Media (Windows 7) Med programmet Recovery Media kan du återställa hela innehållet på hårddisken till fabriksinställningarna. Rescue and Recovery (Windows 7) Programmet Rescue and Recovery är en lättanvänd återställningslösning som består av flera verktyg som hjälper dig att felsöka, få hjälp och snabbt återställa datorn efter en systemkrasch, även om Windows inte kan startas. System Update (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) 8 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

21 System Update är ett program som hjälper dig att hålla programmen på datorn uppdaterade genom att hämta och installera programuppdateringspaket (Lenovo-program, drivrutiner, UEFI BIOS-uppdateringar och andra program från andra leverantörer). View Management Utility (Windows 7) Med programmet View Management Utility kan du enkelt organisera dina öppna fönster. Din skärm delas in i flera delar och fönstren ändrar sedan storlek och de öppna fönstren grupperas i olika delar så att du kan använda ditt skrivbord mer effektivt. Programmet kan också hantera flera bildskärmar så att din produktivitet förbättras. Platser Det här avsnittet innehåller information som hjälper dig hitta kontakterna på datorns fram- och baksida, delarna på systemkortet samt datorns komponenter och inbyggda enheter. Anm: Komponenterna i din dator kan se något annorlunda ut än på de bilder som finns här. Placering av kontakter, kontroller och indikatorer på datorns framsida Bild 1 Placering av främre kontakter, kontroller och indikatorer på sidan 9 visar kontakternas, kontrollernas och indikatorernas placering på datorns framsida. Bild 1. Placering av främre kontakter, kontroller och indikatorer 1 Utmatnings-/stängningsknapp för optisk enhet 2 Strömbrytare 3 Aktivitetsindikator för hårddisk 4 Strömindikator 5 Kortläsarindikator (finns på vissa modeller) 6 Kortläsarplatser (finns på vissa modeller) 7 USB 3.0-kontakt (USB-port 2) 8 Mikrofonkontakt 9 Uttag för hörlurar 10 USB 3.0-kontakt (USB-port 1) Kapitel 1. Produktöversikt 9

22 3 4 Kontakternas placering på baksidan av datorn Bild 2 ThinkCentre M93/p placering av bakre kontakter på sidan 10 visar kontakternas placering på ThinkCentre M93/p-datorns baksida. Vissa kontakter på baksidan är färgkodade för att hjälpa dig att hitta rätt kontakt för de kablar du ska ansluta. Bild 3 ThinkCentre M83 placering av bakre kontakter på sidan 11 visar kontakternas placering på ThinkCentre M83-datorns baksida. Vissa kontakter på baksidan är färgkodade för att hjälpa dig att hitta rätt kontakt för de kablar du ska ansluta Bild 2. ThinkCentre M93/p placering av bakre kontakter 1 Anslutning för nätsladd 2 Port för VGA-bildskärm 3 Serieport 1 4 DisplayPort-kontakter (2) 5 USB 3.0-kontakter (USB-portar 5 och 6) 6 USB 3.0-kontakter (USB-portar 7 och 8) 7 USB 2.0-kontakter (USB-portar 3 och 4) 8 Mikrofonkontakt 9 Linjeutgång för ljud 10 Linjeingång för ljud 11 Plats för PCI Express x16-grafikkort 12 PCI Express-kortplats (fysisk länkbredd x16, flexibel länkbredd x4, x1) 13 PCI-kortplats 14 Plats för PCI Express x1-kort 15 Serieport (tillval, serieport 2) 16 Ethernetport 17 Låskabelöppningar (2) 18 PS/2-tangentbords- och muskontakter (tillval) 19 Säkerhetslåsplats 10 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

23 Bild 3. ThinkCentre M83 placering av bakre kontakter 1 Anslutning för nätsladd 2 Port för VGA-bildskärm 3 Serieport 1 4 DisplayPort-kontakter (2) 5 USB 3.0-kontakter (USB-portar 5 och 6) 6 USB 2.0-kontakter (USB-portar 7 och 8) 7 USB 2.0-kontakter (USB-portar 3 och 4) 8 Mikrofonkontakt 9 Linjeutgång för ljud 10 Linjeingång för ljud 11 Plats för PCI Express x16-grafikkort 12 PCI Express-kortplats (fysisk länkbredd x16, flexibel länkbredd x4, x1) 13 Plats för PCI Express x1-kort 14 Serieport (tillval, serieport 2) 15 Ethernetport 16 Låskabelöppningar (2) 17 PS/2-tangentbords- och muskontakter (tillval) 18 Säkerhetslåsplats Kontakt Ljudingång Ljudutgång DisplayPort-kontakt Ethernetport Beskrivning Tar emot ljudsignaler från en extern ljudenhet, t.ex. en stereoanläggning. När du ansluter en extern ljudenhet, ansluts en kabel mellan enhetens ljudutgång och datorns ljudingång. Via den här kontakten sänds ljudsignaler från datorn till externa enheter, t.ex. stereohögtalare med inbyggd förstärkare, hörlurar, multimedie-keyboard eller till ljudingången på en ljudanläggning. För högpresterande bildskärmar, direct-drive-bildskärmar eller andra enheter som har en DisplayPort-kontakt. För Ethernetkabel till lokalt nätverk (LAN). Anm: För att uppfylla FCC-gränsvärdena måste du använda en Ethernetkabel av kategori 5. Kapitel 1. Produktöversikt 11

24 Kontakt Mikrofonkontakt PS/2-tangentbordskontakt (tillval) PS/2-muskontakt (tillval) Serieport USB-port Port för VGA-bildskärm Beskrivning För anslutning av en mikrofon till datorn om du vill spela in ljud eller använder programvara för taligenkänning. Här ansluter du ett tangentbord som har en tangentbordskontakt av PS/2-typ. Här ansluter du en mus, styrkula eller andra pekdon som har muskontakt av PS/2-typ. För anslutning av ett externt modem, en seriell skrivare eller någon annan enhet med 9-polig seriell kontakt. För enheter med USB-anslutning, till exempel USB-tangentbord, USB-mus, USB-skanner eller USB-skrivare. Om du har fler än åtta USB-enheter kan du skaffa en USB-hubb och ansluta USB-enheterna via hubben. För anslutning av en VGA-bildskärm eller andra enheter som använder en VGA-bildskärmsport. Komponenternas placering Bild 4 Placering av olika komponenter på sidan 12 visar var olika komponenter är placerade i datorn. Anvisningar för hur du tar bort kåpan finns i Ta av datorns kåpa på sidan 42. Bild 4. Placering av olika komponenter 12 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

25 1 Luftkanal 2 Kylfläns- och fläktmodul 3 Processor 4 Nätaggregat 5 Minnesmodul 6 Optisk enhet 7 Kortläsarenhet (finns på vissa modeller) 8 Ljud och USB på framsidan 9 Frontplatta 10 Systemfläkt 11 Temperatursensor 12 Intern högtalare (finns på vissa modeller) 13 Kontakt för indikator av kåpa på (vissa modeller) 14 Hårddisk eller SSD-enhet (solid state drive) 15 PCI-kortplats (finns på ThinkCentre M93/p-datorer) Hitta delar på systemkortet Bild 5 Komponenternas placering på ThinkCentre M93/p-systemkortet på sidan 14 visar komponenternas placering på systemkortet i ThinkCentre M93/p-datorn. Bild 6 Komponenternas placering på ThinkCentre M83-systemkortet på sidan 15 visar komponenternas placering på systemkortet i ThinkCentre M83-datorn. Kapitel 1. Produktöversikt 13

26 30 Bild 5. Komponenternas placering på ThinkCentre M93/p-systemkortet 1 Kontakt för PS/2-tangentbord och mus 2 Elkontakt (4-stifts) 3 Processor 4 Kontakt för processorfläkt 5 Minnesplats 1 (DIMM1) 6 Minnesplats 2 (DIMM2) 7 Minnesplats 3 (DIMM3) 8 Minnesplats 4 (DIMM4) 9 Kontakt för temperaturavkänning 10 Elkontakt för hårddiskfläkt 11 4-poliga SATA-elkontakter (2) 12 Elkontakt (14-stifts) 13 esata-port 14 Parallellport 15 SATA 3.0-portar (3) 16 Kontakt för nätaggregatsfläkt 17 Kontakt för främre panelen 18 USB-kontakt 2 på framsidan (för att ansluta USB-port 1 och 2 i frontplattan) 18 USB-kontakt 2 på framsidan (för att ansluta USB-port 1 och 2 i frontplattan) 20 Bygel för återställning/radering av CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 21 Serieport (COM2) 22 Kontakt för inbyggd högtalare 23 Ljudkontakt på framsidan 24 PCI-kortplats 25 PCI Express-kortplats (fysisk länkbredd x16, flexibel länkbredd x4, x1) 26 Plats för PCI Express x1-kort 27 Plats för PCI Express x16-grafikkort 28 Kontakt för systemfläkt 29 Omkopplare för kåpa på (intrångsindikator) 30 Batteri 14 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

27 Bild 6. Komponenternas placering på ThinkCentre M83-systemkortet 1 Kontakt för PS/2-tangentbord och mus 2 Elkontakt (4-stifts) 3 Processor 4 Kontakt för processorfläkt 5 Minnesplats 1 (DIMM1) 6 Minnesplats 2 (DIMM2) 7 Minnesplats 3 (DIMM3) 8 Minnesplats 4 (DIMM4) 9 Kontakt för temperaturavkänning 10 Elkontakt för hårddiskfläkt 11 4-poliga SATA-elkontakter (2) 12 Elkontakt (14-stifts) 13 esata-port 14 Parallellport 15 SATA 3.0-portar (3) 16 Kontakt för nätaggregatsfläkt 17 Kontakt för främre panelen 18 USB-kontakt 2 på framsidan (för att ansluta USB-port 1 och 2 i frontplattan) 19 USB-kontakt 1 på framsidan (för att ansluta ytterligare USB-enheter) 20 Bygel för återställning/radering av CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 21 Serieport (COM2) 22 Kontakt för inbyggd högtalare 23 Ljudkontakt på framsidan 24 PCI Express-kortplats (fysisk länkbredd x16, flexibel länkbredd x4, x1) 25 Plats för PCI Express x1-kort 26 Plats för PCI Express x16-grafikkort 27 Kontakt för systemfläkt 28 Omkopplare för kåpa på (intrångsindikator) 29 Batteri Kapitel 1. Produktöversikt 15

28 De interna enheternas placering I de interna enheterna i datorn lagrar du information som du kan läsa, kopiera och utnyttja på andra sätt. Du kan öka lagringskapaciteten och flexibiliteten genom att installera fler enheter för andra typer av lagringsmedier. Interna enheter installeras i fack. När du installerar eller byter en intern enhet, är det viktigt att du vet vilken typ av och storlek av en enhet som du kan installera eller byta i respektive fack och att du kopplar kablarna korrekt till den installerade enheten. I motsvarande avsnitt i Installera eller byta maskinvara på sidan 41finns instruktioner om hur du installerar eller byter interna enheter till din dator. Bild 7 Enhetsfackens placering på sidan 16 visar var de olika enhetsfacken är placerade. Bild 7. Enhetsfackens placering 1 Fack 1 Fack för optisk enhet (med en optisk enhet installerad på vissa modeller) 2 Fack 2 - Kortläsarfack (med en kortläsarenhet, främre USB eller msata SSD-enhet finns på vissa modeller) 3 Fack 3 - Primär SATA-hårddiskfack (med en 3,5-tums SATA-hårddisk installerad) 4 Fack 4 - Sekundär SATA-hårddiskfack (med en 2,5-tums SATA-hårddisk som tillval) 16 ThinkCentre M83, M93/p Användarhandbok

29 Maskintyp och modellbeteckning Datorns maskintyp och modellbeteckning identifierar datorn. När du kontaktar Lenovos support får du snabbare hjälp om du anger maskintypen och modellen så att supportteknikern kan identifiera datorn. Nedan följer exempel på maskintyp och modellbeteckning. Machine Type: XXXX Model Number: XXX Bild 8. Maskintyp och modellbeteckning Kapitel 1. Produktöversikt 17

Andra utgåvan (november 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

Andra utgåvan (november 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved. Användarhandbok Modell 8700, 8701, 8705, 8717 Modell 8973, 8975, 8979, 8983 Modell 8985, 8991, 8995, 9265 Modell 9269, 9277, 9279, 9283 Modell 9287, 9379, 9383, 9387 Modell 9389, 9631, 9635, 9637 Modell

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Insidan Viktig säkerhetsinformation Informationskällor Garanti och andra anvisningar Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU)

Insidan Viktig säkerhetsinformation Informationskällor Garanti och andra anvisningar Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU) ThinkCentre Handbok för säkerhet och garanti Insidan Viktig säkerhetsinformation Informationskällor Garanti och andra anvisningar Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU) ThinkCentre - handbok för

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257

Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och

Läs mer

- Säkerhet, garanti och andra anvisningar - Datorinstallation - Återställa programvara - Felsökning och diagnostik - Hjälp och service från IBM

- Säkerhet, garanti och andra anvisningar - Datorinstallation - Återställa programvara - Felsökning och diagnostik - Hjälp och service från IBM Översikt Innehåll: - Säkerhet, garanti och andra anvisningar - Datorinstallation - Återställa programvara - Felsökning och diagnostik - Hjälp och service från IBM Översikt Anmärkning Innan du använder

Läs mer

Personal Computer. Användarhandbok. PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285

Personal Computer. Användarhandbok. PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 Personal Computer Användarhandbok PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 Personal Computer Användarhandbok PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 IBM Anmärkning Läs den allmänna

Läs mer

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa följande: v Säkerhets- och garantiinformation som

Läs mer

Dell OptiPlex 755 Användarhandbok

Dell OptiPlex 755 Användarhandbok Dell OptiPlex 755 Användarhandbok Modeller: DCTR, DCNE, DCSM och DCCY www.dell.com support.dell.com Varningar och upplysningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

ThinkPad T60 Service och felsökning

ThinkPad T60 Service och felsökning ThinkPad T60 Service och felsökning Innehåller: v Introduktion till andra informationskällor v Viktiga tips om skötseln av datorn v Testning och felsökning v Återställningsalternativ v Hjälp och service

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

ThinkPad Säkerhets- och garantiinformation

ThinkPad Säkerhets- och garantiinformation ThinkPad Säkerhets- och garantiinformation Anmärkning Läs den viktiga säkerhetsinformationen först. Innehåller: v Viktig säkerhetsinformation v Garantiinformation ThinkPad Säkerhets- och garantiinformation

Läs mer

TravelMate 2300/4000/4500- Serien. Användarhandbok

TravelMate 2300/4000/4500- Serien. Användarhandbok TravelMate 2300/4000/4500- Serien Användarhandbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 2300/4000/4500-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Juli 2004 Informationen i den här

Läs mer

TravelMate 370-serien. Användarhandbok

TravelMate 370-serien. Användarhandbok TravelMate 370-serien Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 370-serien Originalutgåva: Oktober 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK Upplysningar och varningar Obs! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT! Visar sådant som kan skada maskinvara eller

Läs mer

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok TravelMate 4400-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 4400-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

TravelMate 5720/5320-serien. Användarhandbok

TravelMate 5720/5320-serien. Användarhandbok TravelMate 5720/5320-serien Användarhandbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med ensamrätt. TravelMate 5720/5320-serien - Användarhandbok Ursprunglig utgåva: 11/2007 Informationen i den här publikationen

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

TravelMate 380-serien. Användarhandbok

TravelMate 380-serien. Användarhandbok TravelMate 380-serien Användarhandbok Copyright 2004 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 380-serien Originalutgåva: Augusti 2004 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK Modell: DCSLE och DCSLF Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din

Läs mer

Aspire 4920-serien. Användarhandbok

Aspire 4920-serien. Användarhandbok Aspire 4920-serien Användarhandbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Aspire 4920-serien - Användarhandbok Ursprunglig utgåva: 05/2007 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Vegas.book Page i Friday, March 31, 2000 9:55 AM. Personal Computer. Typ 2196, 2197 och 6344. Användarhandbok

Vegas.book Page i Friday, March 31, 2000 9:55 AM. Personal Computer. Typ 2196, 2197 och 6344. Användarhandbok Vegas.book Page i Friday, March 31, 2000 9:55 AM Personal Computer Typ 2196, 2197 och 6344 Användarhandbok Vegas.book Page ii Friday, March 31, 2000 9:55 AM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Din manual ACER ASPIRE 5732Z http://sv.yourpdfguides.com/dref/2356577

Din manual ACER ASPIRE 5732Z http://sv.yourpdfguides.com/dref/2356577 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ACER ASPIRE 5732Z. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Dell Inspiron Snabbreferensguide

Dell Inspiron Snabbreferensguide Dell Inspiron Snabbreferensguide Modell DCMF www.dell.com support.dell.com Noteringar, anmärkningar och varningar OBS! En notering innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din

Läs mer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Copyright NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av hand boken får ändras,

Läs mer