Ökad säkerhet krav från ITF. B Safety first var budskapet från den kvarts miljon. fakta och information från seko. mars 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad säkerhet krav från ITF. B Safety first var budskapet från den kvarts miljon. fakta och information från seko. mars 2005"

Transkript

1 fakta och information från seko mars 2005 Ökad säkerhet krav från ITF B Safety first var budskapet från den kvarts miljon människor i 65 länder som manifesterade på Internatinella tranpsortarbetarefedertaionens aktionsdag den 7 mars. läs mer på sidan 3 B tydligt budskap från seko Facket behövs i EUdebatten B rapport från första branschkonferensen Framtiden i fokus B ny kraft i jämställdhetsdebatten Feministas vill se jämställt arbetsliv

2 SEKO vill lyfta fram facket i EU-debatten Nu satsar SEKO på att lyfta fram det fackliga perspektivet i EU-debatten. Tillsammans med Handels och Transport arrangerade förbundet den 23 februari ett seminarium om EUs nya grundlag. Det här är ett sätt att påverka lagstiftningen i den riktning vi önskar, säger SEKOs ordförande Allt fler beslut som tas i Bryssel berör svenska löntagare. Om detta talade SEKOs ordförande Janne Rudén när han inledde det seminarium om förslaget till EUs nya grundlag som förbundet tagit initiativ till ihop med Handels och Transport. Ge bild av förslaget Det är viktigt att vi levandegör, breddar och tar större del i Europadebatten, för att på så sätt kunna påverka lagstiftningen i en riktning som vi önskar, sa Janne Rudén. Syftet med seminariet var att ge en bild av vad det ny konstitutionsförslaget kan komma att innebära för fackföreningsrörelsen och för oss som medborgare i Sverige. Bakgrunden till det nya konstitutionsförslaget har bland annat varit att få en enhetligare och enklare struktur på det regelverk som reglerar EUs uppdrag. Olika historia Europafacket (EFS) har antagit en gemensam resolution och ställt sig positivt till det nya grundlagsförslaget. Inom fackföreningssfären är man numera också klar över att ländernas olika traditioner, historia och arbetsrätt gör att gemensamma överenskommelser som leder till direktiv måste implementeras med hänsyn tagen LOs förste vice ordförande Erland Olausson och arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö var två av deltagarna i debatten om förslaget till EUs nya grundlag. I mitten moderatorn Lars-Olov Pettersson. till de förhållanden som råder i respektive land. För svensk fackföreningsrörelse, som bygger på hög organisationsgrad och starka kollektivavtal, har exempelvis ett grundkrav varit att alla direktiv som rör arbetsmarknaden ska implementeras via kollektivavtalen och inte genom lagstiftning. Väckte många frågor Att det nya grundlagsförslaget väcker många frågor stod klart under SEKOs, Handels och Transports seminarium. Varför väljer till exempel vissa länder att folkomrösta? Vad händer om något land säger nej? Innebär den nya konstitutionen att vi lämnar ifrån oss för mycket makt till Bryssel? Är det nödvändigt att EU får ett större mandat i frågor av gränsöverskridande natur, som exempelvis brottslighet, trafficing, flyktingpolitik och miljöfrågor? Vad har vi i Sverige för nytta av EUdirektiv om miniminivåer som ligger långt under de vi redan har? I vilken riktning vill vi att EU ska utvecklas? Att få sina frågor besvarade är inte lätt. Precis som i all politisk debatt är svaren beroende av vem som svarar. Vi måste alla hitta våra egna svar och sanningar. Den här typen av seminarium är ett bra sätt att komma sanningen och insikten på spåret och det kommer att behövas fler initiativ i samma riktning om vi ska få en levande debatt kring EUs framtida roll, säger Var med och tyck till om EUs nya grundlag P Vill du också diskutera förslaget till EUs nya grundlag? Ta i så fall chansen och gör det på webben. På pågår just nu en debatt där alla är välkomna att delta. Europaportalen drivs av en rad olika LO-förbund, däribland SEKO. Här finns förutom debattmöjligheter mängder av information om allt som har med arbetslivet och EU att göra. foto: mattias håkansson Arbetstidsdirektivet uppe i parlamentet P Det omdiskuterade förslaget till arbetstidsdirektiv har nu lyfts upp i EU-parlamentet. Både fackföreningsrörelsen och parlamentets socialistgrupp är mycket kritiska till förslaget, som bland annat innehåller en öppning för undantag från regeln om 48 timmars arbetsvecka. Det betyder att arbetstiden i vissa fall kan utökas ända upp till 65 timmar per vecka. Restriktionen är att avtalen antingen måste vara förenliga med kollektivavtalet eller godtas av arbetsmarknadens parter och accepteras av arbetstagaren. För SEKOs del skulle dessa undantag komma att utgöra ett hot. Arbetsplatser med redan ingångna kollektivavtal skulle inte beröras. Däremot skulle nya branscher som inte tecknar kollektivavtal, alternativt att kollektivavtalen skrivs på ett sådant sätt som öppnar upp för undantagsreglerna, kunna komma att påverkas. Det här skulle kunna innebära att ett tjänsteföretag som är etablerat i något annat medlemsland och tillämpar undantagsreglerna snabbt skulle kunna urholka det svenska systemet då tjänsten utövas på vår arbetsmarknad, säger SEKOs förbundsordförande SEKO hoppas på socialistgruppen P De olika utskotten i EU-parlamentet håller just nu på att se över förslaget till tjänstedirektiv. Från SEKOs och den övriga fackföreningsrörelsens håll står hoppet till att socialistgruppen i parlamentet ska kunna stoppa tjänstedirektivets mest omdiskuterade del. Det är artikeln om ursprungslandsprincipen, som i korthet går ut på att ett det är reglerna i ett företags hemland som ska gälla. Det betyder att ett företag från ett annat EU-land som etablerar sig i Sverige inte har någon skyldighet att följa svenska lagar och avtal. I förlängningen kan det leda till dumpade löner på svensk arbetsmarknad. Säkrare järnväg krav från transportarbetare Safety first var budskapet på Internationella tranpostarbetarefederationens aktionsdag den 7 mars. En kvarts miljon människor i 65 länder var engagerade, och här i Sverige arrangerade SEKO manifestationer i Stockholm och Helsingborg. Den 7 mars var en internationell aktionsdag för Internationella transportarbetarefederationen (ITF). I Sverige märktes detta i Stockholm där SEKO arrangerade ett appellmöte utanför Centralstationen och i Helsingborg där namninsamling och flygbladsutdelning ägde rum i SEKOs namn. Gemensamt tema Det gemensamma temat för den världsomspännande aktionen var säkerhet. Budskapet var att säkerhet måste gå före avregleringar och vinstintressen. Enligt Robert Westberg, ombudsman på SEKO, kan man se ett tydligt samband mellan hög avregleringstakt och försämrad säkerhet. Storbritannien ligger i topp när det gäller att avreglera järnvägen. Samma land har också världens högsta olycksstatistik inom järnvägssektorn. Men vi i Sverige Ny webbplats för arbetsmiljöfrågor P Nu finns en ny webbplats för arbetsmiljöfrågor. På adressen finns bland annat en kunskapsbank med fakta kring arbetsmiljö, möjlighet till personlig rådgivning och massor av tips. Arbetsmiljöupplysningen drivs av AFA, som är ett samlingsnamn för tre olika försäkringsbolag. I och med öppnandet av den nya sajten läggs webbplatsen arbetsmiljo.nu ner. SEKOs egen arbetsmiljösajt skyddsnetkommer även i fortsättningen att finnas kvar. Planer finns dock på att göra om formen och strukturer på sidan, så att det blir lättare för besökarna att hitta det de söker. Både i Stockholm och Helsingborg delade SEKO ut flygblad till resenärerna på ITFs aktionsdag den 7 mars. ligger faktiskt inte så långt efter, vi kommer tvåa i båda dessa listningar. Budskap till resenärer Här hemma var det SEKO Stockholm respektive SEKO Skåne som stod för planeringen av aktionsdagen. I Stockholm kopplade man säkerhetstemat till pendeltågstrafiken, som SLs styrelse återigen beslutat att låta upphandla. Talade gjorde avdelningens ordförande Bjarne Isacsson, pendelklubbens Anne Andersson samt förbundets ordförande Janne Rudén. Förbipasserande resenärer fick ta emot flygblad med information om situationen inom pendeltågstrafiken. I Helsingborg koncentrerade man sig på den kampanj mot hot och våld som SEKO driver tillsammans med Kommunal. Namninsamling och flygbladsutdelning stod på programmet. Det här är ITF P Internationella transportarbetarefederationen (ITF) företräder transportarbetare över hela världen och främjar deras intressen genom globalt kampanjarbete och solidaritet. ITF består av 600 fackföreningar med tillsammans medlemmar i mer än 142 länder. LO satsar på skolinformation P LO och förbunden har tillsammans tagit fram ett nytt informationsmaterial som vänder sig till gymnasieelever. Materialet är indelat i tre presentationer, en för varje årskull. Värt att veta inför sommarjobbet, Information om kollektivavtalet och Efter skolan - var beredd för arbetslivet är titlarna på de tre delarna. Tanken är att materialet ska användas av skolinformatörer från förbunden. Med hjälp av de tre presentationerna, som bland annat innehåller OH-bilder, ska informatörerna ge eleverna en bra inblick i vad facket är samt förbereda dem inför arbetslivet. Ökade vinster i de statliga bolagen P En genomgång av de statliga bolagen visar att vinsterna ökat i rask takt det senaste året. Bolag som Vattenfall, Telia och Posten gjorde rekordvinster i år. Samtidigt har flera tusen av de anställda i bolagen förlorat sina arbeten. - Det är dags att ta en diskussion om styrningen av de statliga bolagen. Jag tänker då inte bara på nivåerna på vinstkraven, utan också på hur bolagens agerande, inte minst hur de är som arbetsgivare. Det är inte rimligt att staten enbart använder sin bolag som vinstmaskiner och mjölkkor, säger SEKOs förbundsordförande SEKO säger nej till aktieutdelning P Postens styrelse har beslutat föreslå bolagsstämman att ge aktieägaren en utdelning på 150 miljoner kronor. Samtidigt planerar man kraftiga nedskärningar i företagets verksamhet. SEKOs representanter i Postens styrelse har reserverat sig mot förslaget och förbundsordförande Janne Rudén är även han mycket kritisk. Han menar att Posten är i stort behov av pengar och tycker att valet av tidpunkt för en utdelning är sällsynt dåligt tajmad. Samtidigt som Posten planerar stora uppsägningar av personal och att servicen till kunderna därmed riskerar att försämras vill man ge sin aktieägare utdelning. Jag får inte ekvationen att gå ihop, säger Av Posten ABs bokslutskommuniké framgår att företaget under 2004 gjorde en vinst på över en miljard kronor. Det framgår också att Posten under de kommande åren står inför stora förändringar. Planer finns på omfattande rationaliseringar av produktionsverksamheten. Om dessa planer genomförs kommer det att leda till stor övertalighet bland de anställda. ii fackligt perspektiv seko mars 2005 fackligt perspektiv seko mars 2005 iii

3 Upphandlingar inom LFV får nej från SEKO Ett sparbeting på 1 miljard gör att Luftfartsverket jagar kostnader. Som ett led i detta är upphandlingar en het fråga inom myndigheten. Men SEKO tror inte att fler entreprenörer skulle göra verksamheten mer effektiv, och nu får man rätt av LFVs egna konsulter på området. SEKO-klubben på Sturup drar en lättnadens suck. Planerna på att upphandla flygplatsens städtjänst har avbrutits. Vår linje har hela tiden varit att städningen sköts bäst och mest effektivt i Luftfartverkets egen regi. Att den konsultfirma som utrett saken nu kommit fram till Rådslag ger alla möjlighet att påverka socialdemokraternas politik P Socialdemokraternas 35:e ordinarie partikongress äger rum i Malmö den 29 oktober till 3 november Förutom traditionellt motionsskrivande genomför socialdemokraterna ett antal rådslag om viktiga frågor. De fem rådslag som är aktuella är: Det goda livet om livet efter arbetslivet, Trygg och rättvis välfärd om vård, skola, omsorg och socialförsäkringar, Arbete åt alla om rätten till arbete, integration och ungdomar, Brott och straff om hur vi ska bekämpa brott och om dess orsaker samt Det gröna folkhemmet om ny teknik, energi och byggande. Arbete åt alla är en naturlig hjärtefråga för SEKO, men det finns viktiga delar inom samtliga rådslag. Avregleringen inom energi och kommunikation, kriminalvården, infrastrukturen med flera är frågor som SEKO arbetar aktivt med. Ingela Edlund, ombudsman på SEKO, uppmanar alla som kan att delta i debatten samt att lämna in förslag, åsikter och synpunkter om de fem rådslagen. Det här är en möjlighet för alla som vill påverka, inte bara partimedlemmar. Förslagen ska vara inne senast 29 april. Rådslagsmaterialet och mer information finns att hämta på samma sak känns naturligtvis bra, säger klubbens ordförande Jörgen Jägerström. 1 miljard ska sparas Bakgrunden till förslaget om att upphandla städtjänsten är de stora sparkraven inom Luftfartsverket. Fram till 2006 ska man ha dragit ner kostnaderna med 1 miljard kronor. På Sturup ligger sparbetinget på 10 miljoner kronor. Jörgen Jägerström pekar på vikten att som fackligt aktiv känna till hur lagen om offentlig upphandling fungerar. Vi måste kunna påverka upphandlingsprocessen. Med rätt kunskap blir det betydligt lätttare att försvara medlemmarnas villkor. Landvetter nästa? Men städtjänsten på Skurup är inte den enda enhet inom Luftfartsverket där upphandlingsfrågan är aktuell. På bland annat Arlanda är sedan tio år tillbaka securityfrågorna, det vill säga skalskyddet och personkontrollerna, utlagda på entreprenad. Nu kan även samma tjänster på Landvetter komma att upphandlas. Frågan avgörs den 15 mars, men från SEKOs sida hoppas vi att securitytjänsten stannar i Luftfartsverkets regi, säger Lars Andersson, ordförande för SEKOs koncernfack på Luftfartsverket. Ingen besparing Någon besparing tror SEKO inte att en upphandling skulle leda till. Nej, allt pekar faktiskt på det motsatta. En entreprenör skulle bara bli en sorts vaktbolag som lever sitt eget liv inom LFV. Den helhetssyn som finns i dag skulle gå förlorad, säger Lars Andersson. Intresset för friår stort bland SEKOs medlemmar P Att kliva av ekorrhjulet, ta upp till ett års ledigt och samtidigt ge en arbetslös arbete har lockat många svenskar, även SEKOiter. Vid årsskiftet infördes friåret, ett arbetsmarknadspolitiskt program. Du kan ansöka om friår om du har varit anställd på samma ställe i mer än 2 år, om arbetsgivaren och du kommer överens om ledighet och om de anställer en arbetslös vikarie i ditt ställe. Då har du rätt till 3-12 månaders ledighet, på heleller deltid och ett aktivitetsstöd på 85 procent av din a-kassenivå. Det innebär som lägst 320 kronor per dag och som högst 621 kronor per dag, fem dagar i veckan Intresset för friåret bland SEKOs medlemmar har varit stort. Många vill ta en paus, andra gå kurser och några provar att starta eget. Men kom ihåg att det inte bara är inkomsterna som minskar under friåret. Även försäkringsskyddet förändras. Friåret påverkar vid arbetsskada, därför är det viktigt att ha en bra fritidsförsäkring, friåret påverkar även din allmänna pension och tjänstepension. Tänker du starta eget bör du också se över försäkringarna. Kontakta den som är försäkrings- och pensionsansvarig på din avdelning för mer information. Försvarsförhandlingarna fortsätter P Förhandlingarna om hur framtidens Försvarsmakt ska se ut fortsätter. Organisationsförhandlingarna är redan klara och just nu förhandlar vi om turordningskretsar. Det beräknas vara klart den 15 mars, sä ger Lars Johansson, Lars Johansson vet inte hur många som i slutändan kommer att sägas upp. Det är svårt att precisera hur många som kommer att drabbas, men klart är i alla fall att få förband kommer att stå oberörda. De som inte läggs ner kommer att bli föremål för nedskärningar. Senast den 1 september i år ska uppsägningsbesked lämnas till berörda anställda. Nya avdelningsveckor planerade P Årets avdelningsveckor kommer att genomföras under veckorna 38 till 43. Upplägget kommer att vara detsamma som förra året och byggas upp kring arbetsplatsbesök och olika typer av möten, samtal och debatter. Förbundets ledning, förbundsstyrelsen och de anställda funktionärerna på förbundskontoret kommer att delta i de aktiviteter som planeras av avdelningarna. Här kan du se när avdelningsveckan genomförs i din avdelning september Norrbotten och Sydöstra september Västerbotten september Västernorrland september Skåne 4-5 oktober Jämtland och Värmland 6-7 oktober Dalarna oktober Stockholm oktober Gotland oktober Västra oktober Göteborg oktober Gävleborg och Halland/Jönköping oktober Örebro, Mälardalen och Östra Branschkonferens med framtiden i fokus Så har SEKOs första branschkonferens ägt rum. Det var postområdet som i slutet av februari träffades för att diskutera gemensamma intressen. För oss var det oerhört värdefullt att få träffas några dagar för att lyfta ett antal framtidsfrågor, säger Jens Saverstam, Sedan 1 januari 2004 kan SEKOs förbundsstyrelse enligt stadgarna inrätta branschkonferenser i de branscher där det bedöms som nödvändigt. En branschkonferens ska syfta till att diskutera övergripande politiska frågor som berör alla anställda inom det aktuella området. Just postbranschen är en typisk sådan bransch. Vi har flera arbetsgivare, men i grunden samma typ av problem, säger Jens Saverstam. Framtiden diskuterades På postområdets branschkonferens deltog representanter från alla enheter inom Posten AB. Även CityMail var inbjudet, men ingen representant från företaget hade möjlighet att delta. Inriktningen på diskussionerna P SEKO och Posten AB har haft svårt att komma överens om hur lönepotten från den senaste avtalsrörelsen ska fördelas. Det betyder att den löneökning som skulle ha börjat gälla från den 1 oktober förra året ännu inte syns i medlemmarnas plånböcker. Vi har olika uppfattningar om hur avtalet ska tolkas. Kort sagt kan man säga att vi tycker att fler av våra medlemmar skulle ha genererat pengar till potten än vad arbetsgivaren tycker, säger Christer Rydh, SEKO har valt att inte driva fallet till arbetsdomstolen. Om vi hade gjort det skulle medlemmarna ha fått vänta ytterligare på sina löneökningar. En uppgörelse Lars-Ove Engdahl och Niclas Nilsson diskuterar arbetsvillkor med Postens VD Erik Olsson. på konferensen var Postens framtid. Bolagets VD Erik Olsson samt personaldirektören Ingemar Persson fanns på plats för att ge sin syn på situationen. Många frågor att lösa Att Posten står inför stora omstruktureringar och personalnedskärningar var problem som genomsyrade alla diskussioner på konferensen. Deltagarna passade inte bara på att ställa Erik Olsson till svars. SEKOs eget dokument Postverksamheten i dag och i morgon behandlades också av konferensen. Det är ju oerhört många frågor vi inom SEKO måste ta ställning till. Vi behöver komma fram till hur man kan göra omställningen av Postens verksamhet så smärtfri som möjligt. Det eventuella behovet av en särskild lag för postservice och övergången från fysisk till elektronisk kommunikation är några andra exempel på frågor som kräver diskussion, säger Jens Saverstam. Väg&ban på tur P Väg&ban är det område inom SEKO som står näst på tur att ordna branschkonferens. Det första mötet är planerat att äga rum under två dagar april i år. Problem med försenad löneökning för postanställda på väg att lösas hade kunnat ta uppemot ett år, och det tycker förhandlingsdelegationen hade varit alltför lång tid, säger Christer Rydh. Det faktum att SEKO valt att inte driva fallet till arbetsdomstolen betyder inte att förbundet är överens med Posten om tolkningen. Däremot kan nu lönerna börja förhandlas lokalt. Christer Rydhs förhoppning är att alla ska ha sina pengar innan sommaren. Då kommer givetvis också den löneökning som skulle ha betalats ut från oktober att komma retroaktivt, säger Christer Rydh. tre tycker till Varför behöver SEKO branschkonferenser? Sune Blomqvist, brevbärare Det känns bra att Postens ledning varit här. De behöver ta till sig vårt perspektiv på hur situationen inom företaget ser ut. Margareta Rosén, Svensk Kassaservice Vi har få tillfällen att diskutera gemensamma frågor mellan olika enheter inom Posten. Därför är en sådan här tillställning väldigt värdefull. Patrik Svensson, brevbärare Det är ju Postens framtid det handlar om. Det rör sig om helheten, och därför är det viktigt att alla är med och diskuterar. iv fackligt perspektiv seko mars 2005 fackligt perspektiv seko mars 2005 v

4 Nya regler ger säkrare arbetsmiljö på vägen Sänkta hastigheter vid vägarbeten och högre krav på entreprenörerna. Det är delar av innehållet i Vägverkets nya regelverk. Det här är en tydlig framgång för SEKO. Nu börjar vi se resultatet av allt arbete vi lagt ner på att höja säkerheten, säger Ulf Norell, huvudskyddsombud på Vägverket. Olycksstatistiken vid landets vägarbeten är hög. I stort sett varje år förolyckas en eller flera vägarbetare. SEKO har länge kämpat för att vägarbetarnas arbetsmiljö ska bli bättre. Förbundet har jobbat med opinionsbildning, uppvaktat politiker och försökt påverka beställare. Och nu börjar också resultatet av allt arbete att visa sig. Flera åtgärder Vägverkets nya regelverk innehåller flera delar som jag är säker på kommer att höja säkerheten på vägarna, säger Ulf Norell. Regelverket innehåller såväl De nya tuffa a-kassereglerna slår hårt mot många av SEKOs medlemmar. Ärenden som handlar om ifrågasatt ersättningsrätt har ökat betydligt hos oss, säger Melker Ödebrink, kassaföreståndare på SEKOs a-kassa. Enligt a-kassans nya regler ska den som varit arbetslös i mer Vägverkets nya regerlverk kommer att göra vägarbetarnas arbetsmiljö säkrare. skärpta hastighetsregler som krav på bättre utrustning och hjälpmedel vid vägarbeten. Dessutom kommer möjligheterna till övervakning och kontroll av trafikanterna att öka. Brister i upphandlingen Just nu pågår även ett projekt där man tittar på upphandlingsfasen av vägarbeten. De flesta av alla vägarbeten utförs på entreprenad. Mot den bakgrunden är det viktigt att Vägverket i samband med upphandlingen ser till att de arbetsmiljökrav som finns uppställda följs. Det här är en punkt där man tyvärr ofta brister i dag. Men jag ser positivt på de diskussioner vi för nu. Förhoppningsvis kan vi vara överens om en ny ordning innan sommaren, säger Ulf Norell. Ulf Norell har även ett annat recept på hur vägen kan bli en säkrare arbetsplats. Från SEKOs sida ser vi gärna att den uppkörning man gör för att få körkort kompletteras. Vår målsättning är att vägarbetsplatskörning ska ingå i uppkörningen precis på samma sätt som halkkörningen gör i dag, säger Ulf Norell. Tuffare tolkning av a-kasseregler än hundra dagar vara beredd att pendla, byta yrke eller till och med flytta för att få behålla sin a-kassa. Bakgrunden är dels en granskning som Riksrevisionen gjort där arbetsförmedlingarna fick hård kritik, dels en ny föreskrift från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Ökat tryck på kassorna Riksrevisionens rapport menar att arbetsförmedlingarna inte följer reglerna. Endast en femtedel av alla underlåtelser som kan leda till sanktioner i a-kasseutbetalningarna rapporteras. Men i och med ändringarna ökar trycket på a-kassorna. Ärenden som handlar om ifrågasättanden har ökat på våra fyra kontor, vi har utbildat ett antal handläggare men behöver troligen utbilda fler säger Melker Ödebrink, Den andra delen i regelskärpningen är IAFs föreskrift som tydliggör den arbetslöses skyldighet att undanröja hinder för arbete. foto: Eeva wernlind Motionera till LO:s årsmöte P De som vill skicka motioner till LO:s representantskaps årsmöte har fortfarande några dagar på sig. Senast den 24 mars måste dock organisationsavdelningen på SEKO ha fått in motioner som ska gå till årsmötet. Årsmötet äger rum den 19 maj. Alla avdelningar inom SEKO har motionsrätt. Hårdare krav för avgångsbidrag P Reglerna för att få avgångsbidrag (AGB) kommer att förändras 1 april Förändringarna innebär bland annat att arbetskravet blir hårdare. Nu måste man ha varit anställd i minst 50 månader under en sammanhängande femårsperiod före anställningens upphörande för att ha möjlighet att utnyttja AGB. Detta innebär att i princip alla som inte har en tillsvidareanställning mister rätten till AGB. AGB gäller inom privata väg&ban-området, sjöfolk, Karlskronavarvet, städavtalet, bemanningsavtalet samt några minre avtalsområden. Vill du veta mer, prata med din klubb eller avdelning. Hög organisationsgrad inom staten P Den grupp på svensk arbetsmarknad som är bäst på att gå med i facket hör till SEKOs avtalsområde. Det är statligt anställda arbetare, som har en organisationsgrad på drygt 92 procent. Men totalt sett minskar antalet medlemmar inom LO-förbunden, och SEKO är inte något undantag. Den sista december 2004 hade förbundet medlemmar, vilket är en minskning med jämfört med samma tid året innan. Minskningen beror på att arbetsgivarna inom våra avtalsområden skär i sina verksamheter. Och färre antal anställda betyder att vi har färre att organisera, säger Yvonne Karlén, förbundssekreterare på SEKO. Feministas ett nätverk med fackligt perspektiv Ett mer jämställt arbetsliv är ett av det nya nätverket Feministas främsta mål. Nätverket, som presenterade sig på internationella kvinnodagen den 8 mars, välkomnar alla som sympatiserar med de frågor Feministas kämpar för. Feminism och jämställdhet står högt på den politiska dagordningen just nu. Det talas om ett nytt parti och flera olika nätverk. Ett av de initiativ som fått allra mest uppmärksamhet är Feministas, ett nätverk som startats av socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog. Fler krafter behövs Eva-Lena Jansson, ordförande för SEKO Örebro, är en av alla fackligt aktiva som gått med i Feministas. Vi behöver fler krafter för att trycka på i jämställdhetsdebatten. Ett sådant här nätverk kan vara en sådan kraft, och ju fler vi blir, desto mer inflytande får vi, säger Eva-Lena Jansson. Feministas höll ett konstitutionerande möte på internationella kvinnodagen den 8 mars. Det budskap som Marita Ulvskog då gav till de närvarande medlemmarna var tydligt: Vi kommer att formulera en rad väldigt tunga krav. Feministas vill att politiska förslag och samhällsbyggande ska utgå från såväl en köns- som en klassanalys. En könsanalys som bryter med den manliga normen, och en klassanalys som innebär att vi inte accepterar förändringar som leder till ökade klasskillnader. Så gör du för att gå med i Feministas Eva-Lena Jansson, ordförande för SEKO Örebro, är en av alla fackligt aktiva som gått med i Feministas. Tydlig facklig anknytning I spetsen för Feministas står förutom Marita Ulvskog 14 andra kvinnor. Många av dessa är fackligt aktiva. Att nätverket har en tydlig facklig anknytning gramgår även i dess programförklaring. De konkreta förslag nätverket kommer att driva rör till stor del arbetslivet, där man anser att kvinnor diskrimineras. Man behöver inte vara medlem i socialdemokratiska partiet för att vara med i Feministas. Det räcker att man tycker att det är rätt frågor nätverket kämpar för. Men man kan inte vara medlem i ett annat parti. P Du som vill gå med i Feministas gör det genom att gå med i mailinglistan som du anmäler dig till på nätverkets webbsida. Adressen är Feministas diskussioner förs i första hand genom denna mailinglista, men det arrangeras också seminarier och möten. Mentorer ska lyfta fram fler kvinnor Diana är namnet på ett nytt mentorskapsprogram inom SEKO. Syftet med programmet är att få fram fler kvinnliga förhandlare inom förbundet. Det här är en tydlig åtgärd för att jämna ut könsfördelningen bland våra förhandlare och ombudsmän, säger Yvonne Karlén, förbundssekreterare för SEKO. Diana går ut på att en erfaren facklig förtroendevald tar på sig ansvaret att vara mentor åt en förtroendevald kvinna med mindre förhandlingsvana. Förbundets avdelningar kommer att kunna bilda projektgrupper med mellan sju och 14 mentorspar i varje. 60 procent kvinnor Ett krav för att en projektgrupp ska bli godkänd är att minst 60 procent av deltagarna är kvinnor. Därmed skiljer sig Diana från SEKOs tidigare mentorsprojekt Athena, som alltid byggde på att en man var mentor åt en kvinna. Ytterligare en skillnad jämfört med Athena är mentor och adept nu ska komma från samma bransch. Utbildning under hösten Under hösten kommer centrala utbildningar att arrangeras för alla som anmälts som mentorer. Anmälan om deltagande i Diana skickas till SEKO, organisationsavdelningen, Box 1105, Stockholm. Senast 31 maj ska anmälan ha kommit in till förbundet. Jämställdhetsfrågor på tapeten i SEKO P Nu ska försöket med att adjungera kvinnor till SEKOs förhandlingsdelegationer utvärderas. En projektgrupp ska se över hur adjungeringen fungerat under den senaste avtalsrörelsen. Dessutom kommer en projektgrupp att analysera förbundets studieverksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Den startar med GFU, ARG och förhandlarutbildningarna. Försöket med att erbjuda avdelningarna halvdagsseminarier i jämställdhet har slagit väl ut. Många avdelningar har tagit vara på den möjligheten i samband med till exempel klubbkonferenser och representantskapsmöten. EU får institut för jämställdhet P EU ska inrätta ett jämställdhetsinstitut. Det meddelade Vladimir Spidla, kommissionär för sysselsättning och jämställdhet, på internationella kvinnodagen den 8 mars. Jämställdhetsinstitutet ska vara oberoende och undersöka och analysera frågor om jämställdhet i EU och i medlemsländerna. Det kommer att samla information och innehålla ett bibliotek som är öppet för alla. Budgeten blir på drygt 450 miljoner kronor för åren 2007 till Institutet kommer att vara i funktion ett år efter det att alla formella beslut har tagits av ministerrådet och Europaparlamentet. Kommissionen räknar med att det ska vara igång senast Jämställdhet är en grundläggande rättighet i fördraget och frågan har högsta prioritet i EUs politik, sa Vladimir Spidla när han offentliggjorde beslutet. Uppdraget att starta ett jämställdhetsinstitut gavs av statsoch regeringscheferna vid deras toppmöte i juni förra året. Även Europaparlamentet har uttalat sig för ett sådant. vi fackligt perspektiv seko mars 2005 fackligt perspektiv seko mars 2005 vii

5 Ökat hopp om tidiga pensionsavgångar En liten ljusning har visat sig kring problematiken runt statliga övergångsbestämmelser. Detta sedan SEKO vänt sig till Finansdepartementet för att utreda möjligheten att ansöka om personlig pensionsrätt. Allteftersom statlig verksamhet har avknoppats och bolagiserats, har också förutsättningarna för bland annat lokförarnas övergångsbestämmelser förändrats. I och med nya upphandlingar går pensionståget vidare. För att nå en långsiktig lösning har SEKO tidigare uppvaktat Näringsdepartementet med argumentet staten vill slippa undan sitt ansvar över pensionerna varpå Näringsdepartementet replikerade med att staten endast kan ta ansvar över verksamhet som de äger till 100 procent. Möjligheten finns Nu har SEKO i stället vänt sig till Finansdepartementet för att utreda om möjligheten att ansöka om personlig pensionsrätt hos regeringen. Möjligheten finns, men under förutsättning att arbetsgivarna går med på det. SEKO är försiktigt optimistiskt: Medlemmar som ska gå över till Merresor och Tågkompaniet kan eventuellt få en möjlighet att gå vid 60 år, säger Helen Thornberg, Fakta pensionsavtalet P Förr kunde flera yrkesgrupper gå i pension redan vid 60 år, däribland lokförarna. För 14 år sedan skrevs avtalen om. Förändringen innebar bland annat att pensionsåldern sattes till 65 år och att övergångsbestämmmelser kring den lägre pensionsåldern skulle gälla. material LO skriver om Facklig feminism P Relationen mellan kvinnor och män handlar i grund och botten om hur samhällets resurser är fördelade och hur arbetet organiseras. Det är budskapet i LOs nya skrift Facklig feminism som går att beställa genom LO-distribution på information från medlemsredovisningen medlemsavgiften Som medlem i SEKO betalar du medlemsavgift som grundar sig på din beskattningsbara inkomst. Med beskattningsbar inkomst avses med anställning förenad inkomst samt från allmän försäkring och från arbetslöshetskassan eller annan utgående ersättning vid inkomstbortfall. Som aktiv medlem betalar du avgift i den avgiftsklass inom den inkomstintervall din beskattningsbara inkomst finns. Ta kontakt med din avdelning för information om just din avgift. Medlemsavgift som pensionär har du rätt till när du slutat din anställning och får pension. Har du sjukersättning som gäller tillsvidare kan du betala avgift som pensionär. Tänk på att ditt medlemskap i A-kassan upphör när du betalar avgift som pensionär och därmed rätten till ersättning från A-kassan. Arbetar du efter 65 år och uppbär lön för detta betalar du avgift som aktiv medlem. Du har däremot inte rätt att tillhöra A-kassan och betalar därmed ingen avgift till A-kassan. Har du sjukersättning som är tidsbestämd betalar du avgift som aktiv medlem och tillhör A- kassan. reducerad avgift Reducerad avgift per månad beviljas under följande förutsättningar: Vid studier som finansieras med ersättning från CSN är avgiften 129 kr per månad, dock inte för medlemmar i SEKO Sjöfolk där avgiften är 199 kr per månad. När medlem helt saknar inkomst av andra skäl som till exempel frihetsberövad. avgiftsbefrielse Avgiftsbefrielse beviljas vid första värnpliktstjänstgöring. För vård av barn då endast föräldrapenning enlig garantinivån utgår från den allmänna försäkringen. Anmälan om reducerad avgift och avgiftsbefrielse görs till din avdelning. Anmäl alltid förändringar av arbetsgivare, lön och tjänstledighet till din avdelning. Betalar du din avgift med inbetalningskort kan du ansluta dig till Autogiro, kontakta din avdelning. Betalar du avgiften via Internetbank tänk på att OCR-raden är unik för varje period. Nedanstående tabell visar vilken avgiftsklass som hör till respektive inkomstintervall. Lägre avgiftsklass innebär lägre medlemsavgift och vice versa. Så snart du får förändrad inkomst, meddela avdelningen detta så justerar den avgiften. På hemsidan finns en räknesnurra där du kan räkna ut avgiften till förbund och a-kassa. Observera att avgift till avdelning och klubb tillkommer, vilken kan variera. Avgiftsklass inkomst Klass 3 1 kr 5000 kr Klass kr 7000 kr Klass kr 9000 kr Klass kr kr Klass kr kr Klass kr kr Klass kr kr Klass kr kr Klass kr kr Klass kr > ansvarig utgivare Björn Forsberg redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg (tjänstledig) Åsa Jansson adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post tryck Sörmlands Grafiska Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år Förtroendevald? Titta in på Du loggar in genom ditt personnummer samt medlemsnumret, som du hittar vid adressfältet på sista sidan av tidningen. ii fackligt perspektiv seko mars 2005

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR 2017 Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära dig

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2017 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer