Ökad säkerhet krav från ITF. B Safety first var budskapet från den kvarts miljon. fakta och information från seko. mars 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad säkerhet krav från ITF. B Safety first var budskapet från den kvarts miljon. fakta och information från seko. mars 2005"

Transkript

1 fakta och information från seko mars 2005 Ökad säkerhet krav från ITF B Safety first var budskapet från den kvarts miljon människor i 65 länder som manifesterade på Internatinella tranpsortarbetarefedertaionens aktionsdag den 7 mars. läs mer på sidan 3 B tydligt budskap från seko Facket behövs i EUdebatten B rapport från första branschkonferensen Framtiden i fokus B ny kraft i jämställdhetsdebatten Feministas vill se jämställt arbetsliv

2 SEKO vill lyfta fram facket i EU-debatten Nu satsar SEKO på att lyfta fram det fackliga perspektivet i EU-debatten. Tillsammans med Handels och Transport arrangerade förbundet den 23 februari ett seminarium om EUs nya grundlag. Det här är ett sätt att påverka lagstiftningen i den riktning vi önskar, säger SEKOs ordförande Allt fler beslut som tas i Bryssel berör svenska löntagare. Om detta talade SEKOs ordförande Janne Rudén när han inledde det seminarium om förslaget till EUs nya grundlag som förbundet tagit initiativ till ihop med Handels och Transport. Ge bild av förslaget Det är viktigt att vi levandegör, breddar och tar större del i Europadebatten, för att på så sätt kunna påverka lagstiftningen i en riktning som vi önskar, sa Janne Rudén. Syftet med seminariet var att ge en bild av vad det ny konstitutionsförslaget kan komma att innebära för fackföreningsrörelsen och för oss som medborgare i Sverige. Bakgrunden till det nya konstitutionsförslaget har bland annat varit att få en enhetligare och enklare struktur på det regelverk som reglerar EUs uppdrag. Olika historia Europafacket (EFS) har antagit en gemensam resolution och ställt sig positivt till det nya grundlagsförslaget. Inom fackföreningssfären är man numera också klar över att ländernas olika traditioner, historia och arbetsrätt gör att gemensamma överenskommelser som leder till direktiv måste implementeras med hänsyn tagen LOs förste vice ordförande Erland Olausson och arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö var två av deltagarna i debatten om förslaget till EUs nya grundlag. I mitten moderatorn Lars-Olov Pettersson. till de förhållanden som råder i respektive land. För svensk fackföreningsrörelse, som bygger på hög organisationsgrad och starka kollektivavtal, har exempelvis ett grundkrav varit att alla direktiv som rör arbetsmarknaden ska implementeras via kollektivavtalen och inte genom lagstiftning. Väckte många frågor Att det nya grundlagsförslaget väcker många frågor stod klart under SEKOs, Handels och Transports seminarium. Varför väljer till exempel vissa länder att folkomrösta? Vad händer om något land säger nej? Innebär den nya konstitutionen att vi lämnar ifrån oss för mycket makt till Bryssel? Är det nödvändigt att EU får ett större mandat i frågor av gränsöverskridande natur, som exempelvis brottslighet, trafficing, flyktingpolitik och miljöfrågor? Vad har vi i Sverige för nytta av EUdirektiv om miniminivåer som ligger långt under de vi redan har? I vilken riktning vill vi att EU ska utvecklas? Att få sina frågor besvarade är inte lätt. Precis som i all politisk debatt är svaren beroende av vem som svarar. Vi måste alla hitta våra egna svar och sanningar. Den här typen av seminarium är ett bra sätt att komma sanningen och insikten på spåret och det kommer att behövas fler initiativ i samma riktning om vi ska få en levande debatt kring EUs framtida roll, säger Var med och tyck till om EUs nya grundlag P Vill du också diskutera förslaget till EUs nya grundlag? Ta i så fall chansen och gör det på webben. På pågår just nu en debatt där alla är välkomna att delta. Europaportalen drivs av en rad olika LO-förbund, däribland SEKO. Här finns förutom debattmöjligheter mängder av information om allt som har med arbetslivet och EU att göra. foto: mattias håkansson Arbetstidsdirektivet uppe i parlamentet P Det omdiskuterade förslaget till arbetstidsdirektiv har nu lyfts upp i EU-parlamentet. Både fackföreningsrörelsen och parlamentets socialistgrupp är mycket kritiska till förslaget, som bland annat innehåller en öppning för undantag från regeln om 48 timmars arbetsvecka. Det betyder att arbetstiden i vissa fall kan utökas ända upp till 65 timmar per vecka. Restriktionen är att avtalen antingen måste vara förenliga med kollektivavtalet eller godtas av arbetsmarknadens parter och accepteras av arbetstagaren. För SEKOs del skulle dessa undantag komma att utgöra ett hot. Arbetsplatser med redan ingångna kollektivavtal skulle inte beröras. Däremot skulle nya branscher som inte tecknar kollektivavtal, alternativt att kollektivavtalen skrivs på ett sådant sätt som öppnar upp för undantagsreglerna, kunna komma att påverkas. Det här skulle kunna innebära att ett tjänsteföretag som är etablerat i något annat medlemsland och tillämpar undantagsreglerna snabbt skulle kunna urholka det svenska systemet då tjänsten utövas på vår arbetsmarknad, säger SEKOs förbundsordförande SEKO hoppas på socialistgruppen P De olika utskotten i EU-parlamentet håller just nu på att se över förslaget till tjänstedirektiv. Från SEKOs och den övriga fackföreningsrörelsens håll står hoppet till att socialistgruppen i parlamentet ska kunna stoppa tjänstedirektivets mest omdiskuterade del. Det är artikeln om ursprungslandsprincipen, som i korthet går ut på att ett det är reglerna i ett företags hemland som ska gälla. Det betyder att ett företag från ett annat EU-land som etablerar sig i Sverige inte har någon skyldighet att följa svenska lagar och avtal. I förlängningen kan det leda till dumpade löner på svensk arbetsmarknad. Säkrare järnväg krav från transportarbetare Safety first var budskapet på Internationella tranpostarbetarefederationens aktionsdag den 7 mars. En kvarts miljon människor i 65 länder var engagerade, och här i Sverige arrangerade SEKO manifestationer i Stockholm och Helsingborg. Den 7 mars var en internationell aktionsdag för Internationella transportarbetarefederationen (ITF). I Sverige märktes detta i Stockholm där SEKO arrangerade ett appellmöte utanför Centralstationen och i Helsingborg där namninsamling och flygbladsutdelning ägde rum i SEKOs namn. Gemensamt tema Det gemensamma temat för den världsomspännande aktionen var säkerhet. Budskapet var att säkerhet måste gå före avregleringar och vinstintressen. Enligt Robert Westberg, ombudsman på SEKO, kan man se ett tydligt samband mellan hög avregleringstakt och försämrad säkerhet. Storbritannien ligger i topp när det gäller att avreglera järnvägen. Samma land har också världens högsta olycksstatistik inom järnvägssektorn. Men vi i Sverige Ny webbplats för arbetsmiljöfrågor P Nu finns en ny webbplats för arbetsmiljöfrågor. På adressen finns bland annat en kunskapsbank med fakta kring arbetsmiljö, möjlighet till personlig rådgivning och massor av tips. Arbetsmiljöupplysningen drivs av AFA, som är ett samlingsnamn för tre olika försäkringsbolag. I och med öppnandet av den nya sajten läggs webbplatsen arbetsmiljo.nu ner. SEKOs egen arbetsmiljösajt skyddsnetkommer även i fortsättningen att finnas kvar. Planer finns dock på att göra om formen och strukturer på sidan, så att det blir lättare för besökarna att hitta det de söker. Både i Stockholm och Helsingborg delade SEKO ut flygblad till resenärerna på ITFs aktionsdag den 7 mars. ligger faktiskt inte så långt efter, vi kommer tvåa i båda dessa listningar. Budskap till resenärer Här hemma var det SEKO Stockholm respektive SEKO Skåne som stod för planeringen av aktionsdagen. I Stockholm kopplade man säkerhetstemat till pendeltågstrafiken, som SLs styrelse återigen beslutat att låta upphandla. Talade gjorde avdelningens ordförande Bjarne Isacsson, pendelklubbens Anne Andersson samt förbundets ordförande Janne Rudén. Förbipasserande resenärer fick ta emot flygblad med information om situationen inom pendeltågstrafiken. I Helsingborg koncentrerade man sig på den kampanj mot hot och våld som SEKO driver tillsammans med Kommunal. Namninsamling och flygbladsutdelning stod på programmet. Det här är ITF P Internationella transportarbetarefederationen (ITF) företräder transportarbetare över hela världen och främjar deras intressen genom globalt kampanjarbete och solidaritet. ITF består av 600 fackföreningar med tillsammans medlemmar i mer än 142 länder. LO satsar på skolinformation P LO och förbunden har tillsammans tagit fram ett nytt informationsmaterial som vänder sig till gymnasieelever. Materialet är indelat i tre presentationer, en för varje årskull. Värt att veta inför sommarjobbet, Information om kollektivavtalet och Efter skolan - var beredd för arbetslivet är titlarna på de tre delarna. Tanken är att materialet ska användas av skolinformatörer från förbunden. Med hjälp av de tre presentationerna, som bland annat innehåller OH-bilder, ska informatörerna ge eleverna en bra inblick i vad facket är samt förbereda dem inför arbetslivet. Ökade vinster i de statliga bolagen P En genomgång av de statliga bolagen visar att vinsterna ökat i rask takt det senaste året. Bolag som Vattenfall, Telia och Posten gjorde rekordvinster i år. Samtidigt har flera tusen av de anställda i bolagen förlorat sina arbeten. - Det är dags att ta en diskussion om styrningen av de statliga bolagen. Jag tänker då inte bara på nivåerna på vinstkraven, utan också på hur bolagens agerande, inte minst hur de är som arbetsgivare. Det är inte rimligt att staten enbart använder sin bolag som vinstmaskiner och mjölkkor, säger SEKOs förbundsordförande SEKO säger nej till aktieutdelning P Postens styrelse har beslutat föreslå bolagsstämman att ge aktieägaren en utdelning på 150 miljoner kronor. Samtidigt planerar man kraftiga nedskärningar i företagets verksamhet. SEKOs representanter i Postens styrelse har reserverat sig mot förslaget och förbundsordförande Janne Rudén är även han mycket kritisk. Han menar att Posten är i stort behov av pengar och tycker att valet av tidpunkt för en utdelning är sällsynt dåligt tajmad. Samtidigt som Posten planerar stora uppsägningar av personal och att servicen till kunderna därmed riskerar att försämras vill man ge sin aktieägare utdelning. Jag får inte ekvationen att gå ihop, säger Av Posten ABs bokslutskommuniké framgår att företaget under 2004 gjorde en vinst på över en miljard kronor. Det framgår också att Posten under de kommande åren står inför stora förändringar. Planer finns på omfattande rationaliseringar av produktionsverksamheten. Om dessa planer genomförs kommer det att leda till stor övertalighet bland de anställda. ii fackligt perspektiv seko mars 2005 fackligt perspektiv seko mars 2005 iii

3 Upphandlingar inom LFV får nej från SEKO Ett sparbeting på 1 miljard gör att Luftfartsverket jagar kostnader. Som ett led i detta är upphandlingar en het fråga inom myndigheten. Men SEKO tror inte att fler entreprenörer skulle göra verksamheten mer effektiv, och nu får man rätt av LFVs egna konsulter på området. SEKO-klubben på Sturup drar en lättnadens suck. Planerna på att upphandla flygplatsens städtjänst har avbrutits. Vår linje har hela tiden varit att städningen sköts bäst och mest effektivt i Luftfartverkets egen regi. Att den konsultfirma som utrett saken nu kommit fram till Rådslag ger alla möjlighet att påverka socialdemokraternas politik P Socialdemokraternas 35:e ordinarie partikongress äger rum i Malmö den 29 oktober till 3 november Förutom traditionellt motionsskrivande genomför socialdemokraterna ett antal rådslag om viktiga frågor. De fem rådslag som är aktuella är: Det goda livet om livet efter arbetslivet, Trygg och rättvis välfärd om vård, skola, omsorg och socialförsäkringar, Arbete åt alla om rätten till arbete, integration och ungdomar, Brott och straff om hur vi ska bekämpa brott och om dess orsaker samt Det gröna folkhemmet om ny teknik, energi och byggande. Arbete åt alla är en naturlig hjärtefråga för SEKO, men det finns viktiga delar inom samtliga rådslag. Avregleringen inom energi och kommunikation, kriminalvården, infrastrukturen med flera är frågor som SEKO arbetar aktivt med. Ingela Edlund, ombudsman på SEKO, uppmanar alla som kan att delta i debatten samt att lämna in förslag, åsikter och synpunkter om de fem rådslagen. Det här är en möjlighet för alla som vill påverka, inte bara partimedlemmar. Förslagen ska vara inne senast 29 april. Rådslagsmaterialet och mer information finns att hämta på samma sak känns naturligtvis bra, säger klubbens ordförande Jörgen Jägerström. 1 miljard ska sparas Bakgrunden till förslaget om att upphandla städtjänsten är de stora sparkraven inom Luftfartsverket. Fram till 2006 ska man ha dragit ner kostnaderna med 1 miljard kronor. På Sturup ligger sparbetinget på 10 miljoner kronor. Jörgen Jägerström pekar på vikten att som fackligt aktiv känna till hur lagen om offentlig upphandling fungerar. Vi måste kunna påverka upphandlingsprocessen. Med rätt kunskap blir det betydligt lätttare att försvara medlemmarnas villkor. Landvetter nästa? Men städtjänsten på Skurup är inte den enda enhet inom Luftfartsverket där upphandlingsfrågan är aktuell. På bland annat Arlanda är sedan tio år tillbaka securityfrågorna, det vill säga skalskyddet och personkontrollerna, utlagda på entreprenad. Nu kan även samma tjänster på Landvetter komma att upphandlas. Frågan avgörs den 15 mars, men från SEKOs sida hoppas vi att securitytjänsten stannar i Luftfartsverkets regi, säger Lars Andersson, ordförande för SEKOs koncernfack på Luftfartsverket. Ingen besparing Någon besparing tror SEKO inte att en upphandling skulle leda till. Nej, allt pekar faktiskt på det motsatta. En entreprenör skulle bara bli en sorts vaktbolag som lever sitt eget liv inom LFV. Den helhetssyn som finns i dag skulle gå förlorad, säger Lars Andersson. Intresset för friår stort bland SEKOs medlemmar P Att kliva av ekorrhjulet, ta upp till ett års ledigt och samtidigt ge en arbetslös arbete har lockat många svenskar, även SEKOiter. Vid årsskiftet infördes friåret, ett arbetsmarknadspolitiskt program. Du kan ansöka om friår om du har varit anställd på samma ställe i mer än 2 år, om arbetsgivaren och du kommer överens om ledighet och om de anställer en arbetslös vikarie i ditt ställe. Då har du rätt till 3-12 månaders ledighet, på heleller deltid och ett aktivitetsstöd på 85 procent av din a-kassenivå. Det innebär som lägst 320 kronor per dag och som högst 621 kronor per dag, fem dagar i veckan Intresset för friåret bland SEKOs medlemmar har varit stort. Många vill ta en paus, andra gå kurser och några provar att starta eget. Men kom ihåg att det inte bara är inkomsterna som minskar under friåret. Även försäkringsskyddet förändras. Friåret påverkar vid arbetsskada, därför är det viktigt att ha en bra fritidsförsäkring, friåret påverkar även din allmänna pension och tjänstepension. Tänker du starta eget bör du också se över försäkringarna. Kontakta den som är försäkrings- och pensionsansvarig på din avdelning för mer information. Försvarsförhandlingarna fortsätter P Förhandlingarna om hur framtidens Försvarsmakt ska se ut fortsätter. Organisationsförhandlingarna är redan klara och just nu förhandlar vi om turordningskretsar. Det beräknas vara klart den 15 mars, sä ger Lars Johansson, Lars Johansson vet inte hur många som i slutändan kommer att sägas upp. Det är svårt att precisera hur många som kommer att drabbas, men klart är i alla fall att få förband kommer att stå oberörda. De som inte läggs ner kommer att bli föremål för nedskärningar. Senast den 1 september i år ska uppsägningsbesked lämnas till berörda anställda. Nya avdelningsveckor planerade P Årets avdelningsveckor kommer att genomföras under veckorna 38 till 43. Upplägget kommer att vara detsamma som förra året och byggas upp kring arbetsplatsbesök och olika typer av möten, samtal och debatter. Förbundets ledning, förbundsstyrelsen och de anställda funktionärerna på förbundskontoret kommer att delta i de aktiviteter som planeras av avdelningarna. Här kan du se när avdelningsveckan genomförs i din avdelning september Norrbotten och Sydöstra september Västerbotten september Västernorrland september Skåne 4-5 oktober Jämtland och Värmland 6-7 oktober Dalarna oktober Stockholm oktober Gotland oktober Västra oktober Göteborg oktober Gävleborg och Halland/Jönköping oktober Örebro, Mälardalen och Östra Branschkonferens med framtiden i fokus Så har SEKOs första branschkonferens ägt rum. Det var postområdet som i slutet av februari träffades för att diskutera gemensamma intressen. För oss var det oerhört värdefullt att få träffas några dagar för att lyfta ett antal framtidsfrågor, säger Jens Saverstam, Sedan 1 januari 2004 kan SEKOs förbundsstyrelse enligt stadgarna inrätta branschkonferenser i de branscher där det bedöms som nödvändigt. En branschkonferens ska syfta till att diskutera övergripande politiska frågor som berör alla anställda inom det aktuella området. Just postbranschen är en typisk sådan bransch. Vi har flera arbetsgivare, men i grunden samma typ av problem, säger Jens Saverstam. Framtiden diskuterades På postområdets branschkonferens deltog representanter från alla enheter inom Posten AB. Även CityMail var inbjudet, men ingen representant från företaget hade möjlighet att delta. Inriktningen på diskussionerna P SEKO och Posten AB har haft svårt att komma överens om hur lönepotten från den senaste avtalsrörelsen ska fördelas. Det betyder att den löneökning som skulle ha börjat gälla från den 1 oktober förra året ännu inte syns i medlemmarnas plånböcker. Vi har olika uppfattningar om hur avtalet ska tolkas. Kort sagt kan man säga att vi tycker att fler av våra medlemmar skulle ha genererat pengar till potten än vad arbetsgivaren tycker, säger Christer Rydh, SEKO har valt att inte driva fallet till arbetsdomstolen. Om vi hade gjort det skulle medlemmarna ha fått vänta ytterligare på sina löneökningar. En uppgörelse Lars-Ove Engdahl och Niclas Nilsson diskuterar arbetsvillkor med Postens VD Erik Olsson. på konferensen var Postens framtid. Bolagets VD Erik Olsson samt personaldirektören Ingemar Persson fanns på plats för att ge sin syn på situationen. Många frågor att lösa Att Posten står inför stora omstruktureringar och personalnedskärningar var problem som genomsyrade alla diskussioner på konferensen. Deltagarna passade inte bara på att ställa Erik Olsson till svars. SEKOs eget dokument Postverksamheten i dag och i morgon behandlades också av konferensen. Det är ju oerhört många frågor vi inom SEKO måste ta ställning till. Vi behöver komma fram till hur man kan göra omställningen av Postens verksamhet så smärtfri som möjligt. Det eventuella behovet av en särskild lag för postservice och övergången från fysisk till elektronisk kommunikation är några andra exempel på frågor som kräver diskussion, säger Jens Saverstam. Väg&ban på tur P Väg&ban är det område inom SEKO som står näst på tur att ordna branschkonferens. Det första mötet är planerat att äga rum under två dagar april i år. Problem med försenad löneökning för postanställda på väg att lösas hade kunnat ta uppemot ett år, och det tycker förhandlingsdelegationen hade varit alltför lång tid, säger Christer Rydh. Det faktum att SEKO valt att inte driva fallet till arbetsdomstolen betyder inte att förbundet är överens med Posten om tolkningen. Däremot kan nu lönerna börja förhandlas lokalt. Christer Rydhs förhoppning är att alla ska ha sina pengar innan sommaren. Då kommer givetvis också den löneökning som skulle ha betalats ut från oktober att komma retroaktivt, säger Christer Rydh. tre tycker till Varför behöver SEKO branschkonferenser? Sune Blomqvist, brevbärare Det känns bra att Postens ledning varit här. De behöver ta till sig vårt perspektiv på hur situationen inom företaget ser ut. Margareta Rosén, Svensk Kassaservice Vi har få tillfällen att diskutera gemensamma frågor mellan olika enheter inom Posten. Därför är en sådan här tillställning väldigt värdefull. Patrik Svensson, brevbärare Det är ju Postens framtid det handlar om. Det rör sig om helheten, och därför är det viktigt att alla är med och diskuterar. iv fackligt perspektiv seko mars 2005 fackligt perspektiv seko mars 2005 v

4 Nya regler ger säkrare arbetsmiljö på vägen Sänkta hastigheter vid vägarbeten och högre krav på entreprenörerna. Det är delar av innehållet i Vägverkets nya regelverk. Det här är en tydlig framgång för SEKO. Nu börjar vi se resultatet av allt arbete vi lagt ner på att höja säkerheten, säger Ulf Norell, huvudskyddsombud på Vägverket. Olycksstatistiken vid landets vägarbeten är hög. I stort sett varje år förolyckas en eller flera vägarbetare. SEKO har länge kämpat för att vägarbetarnas arbetsmiljö ska bli bättre. Förbundet har jobbat med opinionsbildning, uppvaktat politiker och försökt påverka beställare. Och nu börjar också resultatet av allt arbete att visa sig. Flera åtgärder Vägverkets nya regelverk innehåller flera delar som jag är säker på kommer att höja säkerheten på vägarna, säger Ulf Norell. Regelverket innehåller såväl De nya tuffa a-kassereglerna slår hårt mot många av SEKOs medlemmar. Ärenden som handlar om ifrågasatt ersättningsrätt har ökat betydligt hos oss, säger Melker Ödebrink, kassaföreståndare på SEKOs a-kassa. Enligt a-kassans nya regler ska den som varit arbetslös i mer Vägverkets nya regerlverk kommer att göra vägarbetarnas arbetsmiljö säkrare. skärpta hastighetsregler som krav på bättre utrustning och hjälpmedel vid vägarbeten. Dessutom kommer möjligheterna till övervakning och kontroll av trafikanterna att öka. Brister i upphandlingen Just nu pågår även ett projekt där man tittar på upphandlingsfasen av vägarbeten. De flesta av alla vägarbeten utförs på entreprenad. Mot den bakgrunden är det viktigt att Vägverket i samband med upphandlingen ser till att de arbetsmiljökrav som finns uppställda följs. Det här är en punkt där man tyvärr ofta brister i dag. Men jag ser positivt på de diskussioner vi för nu. Förhoppningsvis kan vi vara överens om en ny ordning innan sommaren, säger Ulf Norell. Ulf Norell har även ett annat recept på hur vägen kan bli en säkrare arbetsplats. Från SEKOs sida ser vi gärna att den uppkörning man gör för att få körkort kompletteras. Vår målsättning är att vägarbetsplatskörning ska ingå i uppkörningen precis på samma sätt som halkkörningen gör i dag, säger Ulf Norell. Tuffare tolkning av a-kasseregler än hundra dagar vara beredd att pendla, byta yrke eller till och med flytta för att få behålla sin a-kassa. Bakgrunden är dels en granskning som Riksrevisionen gjort där arbetsförmedlingarna fick hård kritik, dels en ny föreskrift från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Ökat tryck på kassorna Riksrevisionens rapport menar att arbetsförmedlingarna inte följer reglerna. Endast en femtedel av alla underlåtelser som kan leda till sanktioner i a-kasseutbetalningarna rapporteras. Men i och med ändringarna ökar trycket på a-kassorna. Ärenden som handlar om ifrågasättanden har ökat på våra fyra kontor, vi har utbildat ett antal handläggare men behöver troligen utbilda fler säger Melker Ödebrink, Den andra delen i regelskärpningen är IAFs föreskrift som tydliggör den arbetslöses skyldighet att undanröja hinder för arbete. foto: Eeva wernlind Motionera till LO:s årsmöte P De som vill skicka motioner till LO:s representantskaps årsmöte har fortfarande några dagar på sig. Senast den 24 mars måste dock organisationsavdelningen på SEKO ha fått in motioner som ska gå till årsmötet. Årsmötet äger rum den 19 maj. Alla avdelningar inom SEKO har motionsrätt. Hårdare krav för avgångsbidrag P Reglerna för att få avgångsbidrag (AGB) kommer att förändras 1 april Förändringarna innebär bland annat att arbetskravet blir hårdare. Nu måste man ha varit anställd i minst 50 månader under en sammanhängande femårsperiod före anställningens upphörande för att ha möjlighet att utnyttja AGB. Detta innebär att i princip alla som inte har en tillsvidareanställning mister rätten till AGB. AGB gäller inom privata väg&ban-området, sjöfolk, Karlskronavarvet, städavtalet, bemanningsavtalet samt några minre avtalsområden. Vill du veta mer, prata med din klubb eller avdelning. Hög organisationsgrad inom staten P Den grupp på svensk arbetsmarknad som är bäst på att gå med i facket hör till SEKOs avtalsområde. Det är statligt anställda arbetare, som har en organisationsgrad på drygt 92 procent. Men totalt sett minskar antalet medlemmar inom LO-förbunden, och SEKO är inte något undantag. Den sista december 2004 hade förbundet medlemmar, vilket är en minskning med jämfört med samma tid året innan. Minskningen beror på att arbetsgivarna inom våra avtalsområden skär i sina verksamheter. Och färre antal anställda betyder att vi har färre att organisera, säger Yvonne Karlén, förbundssekreterare på SEKO. Feministas ett nätverk med fackligt perspektiv Ett mer jämställt arbetsliv är ett av det nya nätverket Feministas främsta mål. Nätverket, som presenterade sig på internationella kvinnodagen den 8 mars, välkomnar alla som sympatiserar med de frågor Feministas kämpar för. Feminism och jämställdhet står högt på den politiska dagordningen just nu. Det talas om ett nytt parti och flera olika nätverk. Ett av de initiativ som fått allra mest uppmärksamhet är Feministas, ett nätverk som startats av socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog. Fler krafter behövs Eva-Lena Jansson, ordförande för SEKO Örebro, är en av alla fackligt aktiva som gått med i Feministas. Vi behöver fler krafter för att trycka på i jämställdhetsdebatten. Ett sådant här nätverk kan vara en sådan kraft, och ju fler vi blir, desto mer inflytande får vi, säger Eva-Lena Jansson. Feministas höll ett konstitutionerande möte på internationella kvinnodagen den 8 mars. Det budskap som Marita Ulvskog då gav till de närvarande medlemmarna var tydligt: Vi kommer att formulera en rad väldigt tunga krav. Feministas vill att politiska förslag och samhällsbyggande ska utgå från såväl en köns- som en klassanalys. En könsanalys som bryter med den manliga normen, och en klassanalys som innebär att vi inte accepterar förändringar som leder till ökade klasskillnader. Så gör du för att gå med i Feministas Eva-Lena Jansson, ordförande för SEKO Örebro, är en av alla fackligt aktiva som gått med i Feministas. Tydlig facklig anknytning I spetsen för Feministas står förutom Marita Ulvskog 14 andra kvinnor. Många av dessa är fackligt aktiva. Att nätverket har en tydlig facklig anknytning gramgår även i dess programförklaring. De konkreta förslag nätverket kommer att driva rör till stor del arbetslivet, där man anser att kvinnor diskrimineras. Man behöver inte vara medlem i socialdemokratiska partiet för att vara med i Feministas. Det räcker att man tycker att det är rätt frågor nätverket kämpar för. Men man kan inte vara medlem i ett annat parti. P Du som vill gå med i Feministas gör det genom att gå med i mailinglistan som du anmäler dig till på nätverkets webbsida. Adressen är Feministas diskussioner förs i första hand genom denna mailinglista, men det arrangeras också seminarier och möten. Mentorer ska lyfta fram fler kvinnor Diana är namnet på ett nytt mentorskapsprogram inom SEKO. Syftet med programmet är att få fram fler kvinnliga förhandlare inom förbundet. Det här är en tydlig åtgärd för att jämna ut könsfördelningen bland våra förhandlare och ombudsmän, säger Yvonne Karlén, förbundssekreterare för SEKO. Diana går ut på att en erfaren facklig förtroendevald tar på sig ansvaret att vara mentor åt en förtroendevald kvinna med mindre förhandlingsvana. Förbundets avdelningar kommer att kunna bilda projektgrupper med mellan sju och 14 mentorspar i varje. 60 procent kvinnor Ett krav för att en projektgrupp ska bli godkänd är att minst 60 procent av deltagarna är kvinnor. Därmed skiljer sig Diana från SEKOs tidigare mentorsprojekt Athena, som alltid byggde på att en man var mentor åt en kvinna. Ytterligare en skillnad jämfört med Athena är mentor och adept nu ska komma från samma bransch. Utbildning under hösten Under hösten kommer centrala utbildningar att arrangeras för alla som anmälts som mentorer. Anmälan om deltagande i Diana skickas till SEKO, organisationsavdelningen, Box 1105, Stockholm. Senast 31 maj ska anmälan ha kommit in till förbundet. Jämställdhetsfrågor på tapeten i SEKO P Nu ska försöket med att adjungera kvinnor till SEKOs förhandlingsdelegationer utvärderas. En projektgrupp ska se över hur adjungeringen fungerat under den senaste avtalsrörelsen. Dessutom kommer en projektgrupp att analysera förbundets studieverksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Den startar med GFU, ARG och förhandlarutbildningarna. Försöket med att erbjuda avdelningarna halvdagsseminarier i jämställdhet har slagit väl ut. Många avdelningar har tagit vara på den möjligheten i samband med till exempel klubbkonferenser och representantskapsmöten. EU får institut för jämställdhet P EU ska inrätta ett jämställdhetsinstitut. Det meddelade Vladimir Spidla, kommissionär för sysselsättning och jämställdhet, på internationella kvinnodagen den 8 mars. Jämställdhetsinstitutet ska vara oberoende och undersöka och analysera frågor om jämställdhet i EU och i medlemsländerna. Det kommer att samla information och innehålla ett bibliotek som är öppet för alla. Budgeten blir på drygt 450 miljoner kronor för åren 2007 till Institutet kommer att vara i funktion ett år efter det att alla formella beslut har tagits av ministerrådet och Europaparlamentet. Kommissionen räknar med att det ska vara igång senast Jämställdhet är en grundläggande rättighet i fördraget och frågan har högsta prioritet i EUs politik, sa Vladimir Spidla när han offentliggjorde beslutet. Uppdraget att starta ett jämställdhetsinstitut gavs av statsoch regeringscheferna vid deras toppmöte i juni förra året. Även Europaparlamentet har uttalat sig för ett sådant. vi fackligt perspektiv seko mars 2005 fackligt perspektiv seko mars 2005 vii

5 Ökat hopp om tidiga pensionsavgångar En liten ljusning har visat sig kring problematiken runt statliga övergångsbestämmelser. Detta sedan SEKO vänt sig till Finansdepartementet för att utreda möjligheten att ansöka om personlig pensionsrätt. Allteftersom statlig verksamhet har avknoppats och bolagiserats, har också förutsättningarna för bland annat lokförarnas övergångsbestämmelser förändrats. I och med nya upphandlingar går pensionståget vidare. För att nå en långsiktig lösning har SEKO tidigare uppvaktat Näringsdepartementet med argumentet staten vill slippa undan sitt ansvar över pensionerna varpå Näringsdepartementet replikerade med att staten endast kan ta ansvar över verksamhet som de äger till 100 procent. Möjligheten finns Nu har SEKO i stället vänt sig till Finansdepartementet för att utreda om möjligheten att ansöka om personlig pensionsrätt hos regeringen. Möjligheten finns, men under förutsättning att arbetsgivarna går med på det. SEKO är försiktigt optimistiskt: Medlemmar som ska gå över till Merresor och Tågkompaniet kan eventuellt få en möjlighet att gå vid 60 år, säger Helen Thornberg, Fakta pensionsavtalet P Förr kunde flera yrkesgrupper gå i pension redan vid 60 år, däribland lokförarna. För 14 år sedan skrevs avtalen om. Förändringen innebar bland annat att pensionsåldern sattes till 65 år och att övergångsbestämmmelser kring den lägre pensionsåldern skulle gälla. material LO skriver om Facklig feminism P Relationen mellan kvinnor och män handlar i grund och botten om hur samhällets resurser är fördelade och hur arbetet organiseras. Det är budskapet i LOs nya skrift Facklig feminism som går att beställa genom LO-distribution på information från medlemsredovisningen medlemsavgiften Som medlem i SEKO betalar du medlemsavgift som grundar sig på din beskattningsbara inkomst. Med beskattningsbar inkomst avses med anställning förenad inkomst samt från allmän försäkring och från arbetslöshetskassan eller annan utgående ersättning vid inkomstbortfall. Som aktiv medlem betalar du avgift i den avgiftsklass inom den inkomstintervall din beskattningsbara inkomst finns. Ta kontakt med din avdelning för information om just din avgift. Medlemsavgift som pensionär har du rätt till när du slutat din anställning och får pension. Har du sjukersättning som gäller tillsvidare kan du betala avgift som pensionär. Tänk på att ditt medlemskap i A-kassan upphör när du betalar avgift som pensionär och därmed rätten till ersättning från A-kassan. Arbetar du efter 65 år och uppbär lön för detta betalar du avgift som aktiv medlem. Du har däremot inte rätt att tillhöra A-kassan och betalar därmed ingen avgift till A-kassan. Har du sjukersättning som är tidsbestämd betalar du avgift som aktiv medlem och tillhör A- kassan. reducerad avgift Reducerad avgift per månad beviljas under följande förutsättningar: Vid studier som finansieras med ersättning från CSN är avgiften 129 kr per månad, dock inte för medlemmar i SEKO Sjöfolk där avgiften är 199 kr per månad. När medlem helt saknar inkomst av andra skäl som till exempel frihetsberövad. avgiftsbefrielse Avgiftsbefrielse beviljas vid första värnpliktstjänstgöring. För vård av barn då endast föräldrapenning enlig garantinivån utgår från den allmänna försäkringen. Anmälan om reducerad avgift och avgiftsbefrielse görs till din avdelning. Anmäl alltid förändringar av arbetsgivare, lön och tjänstledighet till din avdelning. Betalar du din avgift med inbetalningskort kan du ansluta dig till Autogiro, kontakta din avdelning. Betalar du avgiften via Internetbank tänk på att OCR-raden är unik för varje period. Nedanstående tabell visar vilken avgiftsklass som hör till respektive inkomstintervall. Lägre avgiftsklass innebär lägre medlemsavgift och vice versa. Så snart du får förändrad inkomst, meddela avdelningen detta så justerar den avgiften. På hemsidan finns en räknesnurra där du kan räkna ut avgiften till förbund och a-kassa. Observera att avgift till avdelning och klubb tillkommer, vilken kan variera. Avgiftsklass inkomst Klass 3 1 kr 5000 kr Klass kr 7000 kr Klass kr 9000 kr Klass kr kr Klass kr kr Klass kr kr Klass kr kr Klass kr kr Klass kr kr Klass kr > ansvarig utgivare Björn Forsberg redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg (tjänstledig) Åsa Jansson adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post tryck Sörmlands Grafiska Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år Förtroendevald? Titta in på Du loggar in genom ditt personnummer samt medlemsnumret, som du hittar vid adressfältet på sista sidan av tidningen. ii fackligt perspektiv seko mars 2005

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Historisk seger för facket i EU. B Omkring 30 000 fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006

Historisk seger för facket i EU. B Omkring 30 000 fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006 fakta och information från seko mars 2006 SEKOs förbundsordförande Janne Rudén (i mitten) var en av många fackliga företrädare som demonstrerade för att försvara arbetsrätt och kollektivavtal. Historisk

Läs mer

SEKOs övriga verksamheter...24 Fritid och semester...24 SEKO Kurs och Konferens...24 Gunnar Erlandssons Minnesstiftelse...24 Ekonomi...

SEKOs övriga verksamheter...24 Fritid och semester...24 SEKO Kurs och Konferens...24 Gunnar Erlandssons Minnesstiftelse...24 Ekonomi... Verksamhetsberättelse 2005 Innehåll Verksamhetsåret 2005 Ordföranden har ordet...4 Avregleringar på olika områden...5 Reglera avregleringen...6 Utredningar inom SEKOs intresseområden...6 Statligt ägande,

Läs mer

Flitiga SEKOiter på s-kongressen. B Det blev sena kvällar och många vändor upp i. fakta och information från seko. november 2005

Flitiga SEKOiter på s-kongressen. B Det blev sena kvällar och många vändor upp i. fakta och information från seko. november 2005 fakta och information från seko november 2005 Några av de glada SEKOiterna på s-kongressen. Totalt var det 16 medlemmar i SEKO som var ombud. Flitiga SEKOiter på s-kongressen B Det blev sena kvällar och

Läs mer

Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004

Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004 fakta och information från seko oktober 2004 Helikopter med SEKO-folk gör sig redo för en säkerhetskontrollresa över dammarna i Lule Älv. Sverige runt på 60 dagar B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav.

f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav. f a c k l i g t M A J 2 0 0 3 p e r s p e k t i v 5 E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O Uttalande från SEKOs styrelse Redan den 24 april gjorde SEKOs förbundsstyrelse ett uttalande till

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Motioner och utlåtanden

Motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden A.Organisation stadgefrågor... 3 B. Medlemsavgifter övriga ekonomiska frågor...55 C. Studier information...63 D. Kompetensutveckling...72 E. Lönepolitik förhandlingar...73 F. Allmänna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002 2003 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2003 03.07 1 300 Innehåll

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Regionalt startskott för Unionens första avtalskonferens Så reser vi schystare hetluft Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen 3/09 Information och inspiration för dig som har ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Motion Från Angående Sidan. 1 Frilans Riks Provmedlemskap 5. 2 Frilans Riks Medlemskap för arbetsgivare 6

Motion Från Angående Sidan. 1 Frilans Riks Provmedlemskap 5. 2 Frilans Riks Medlemskap för arbetsgivare 6 Innehåll Motion Från Angående Sidan Medlemskap 1 Frilans Riks Provmedlemskap 5 2 Frilans Riks Medlemskap för arbetsgivare 6 Intern organisation 3 Mias Klefbeck Klubb- och sektionsindelning 8 4 Frilans

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer