Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender"

Transkript

1 Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

2 Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid och få en trevlig utflykt. Guiden är indelad i tre resor och man kan enkelt välja i vilken utsträckning man vill genomföra sin fornvandring. På många av fornminnesplatserna finns informationstavlor som på ett bra sätt kompletterar denna guide. Observera att det i första hand är R-symbolerna och inte siffrorna på kartorna som visar den exakta platsen för de olika fornlämningarna. Hoppas du ska få en trevlig resa! Lycka till! Resa 1: Gillberga och Nysäter 1. Nysätershögen Följ väg 175 norrut från Säffle och åk ca 2,5 mil. När du kommer in i Nysäter svänger du höger in på Petter väg. Högen var troligen väl synlig från älven under vikingatiden och tros ha ingått i ett stort, nu förstört gravfält. Marknadsbodarna intill högen vittnar också om att platsen där byälven och landsvägen mellan Oslo och Karlstad möttes har varit en viktig och naturlig handelsplats. GPS: N E Gravfältet vid Gillberga kyrka Fortsätt väg 175 mot Gillberga och följ skyltning mot Gillberga kyrka. Gravfältet bakom kyrkan är ett av de större i bygden och är från yngre järnåldern ( e.kr). Ingen grav är undersökt men fynd finns av brända ben och en järnyxa. Enligt vissa källor ska delar av gravfältet grävts bort vid anläggandet av kyrkogården. GPS: N E Högsätershögen Åk vidare norrut mot Arvika. Vid den skarpa vänsterkurvan i Högsäter tar du till höger och hittar gravhögen på höger sida. Vid Högsätershögen undersöktes delar av den husgrundsterrass som ligger söder om högen. Där har det funnits minst en byggnad omkring e.kr, möjligen ett stort långhus, ca 40 meter långt. Troligtvis är högen samtida. GPS: N E

3 3 2 1

4

5 Resa 2: Säffle och Duse udde 1. Olof Trätäljas hög I centrala Säffle, på Kungsgatan vid det gamla vattentornet, ligger den imponerande järnåldershög som fått namnet efter sägnen om Olof Trätälja. Högen dateras till yngre järnåldern, troligen till senare delen av denna period ( e.kr.) I gamla kartor benämnes högen Knutsbacken eller Knutsedsbacken och sägs vara en gammal marknadsplats där värmlänningar och dalslänningar möttes. GPS: N E Gravfältet vid Säffle hembygdsgård Kör Olof Trätäljagatan söderut. Strax norr om hembygdsgården, utbreder sig ett gravfält med ett 30-tal gravar, varav många är svåra att urskilja. Gravfältet är daterat till yngre järnåldern ( e.kr.). Vi rekommenderar även ett besök på den närliggande hembygdsgården. GPS: N E Hällkistan Tempelgraven Fortsätt Olof Trätäljagatan, sväng höger vid Hantverkargatan, vänster vid Fabriksgatan, höger vid Säterivägen och därefter vänster på Industrigatan mot Duse udde. Efter Krokstad herrgård följer du skyltning mot Tempelgraven och Torstenstorp. Efter 1 km svänger du till höger vid Fornminnesvägen. Åk till P-plats på vänster sida och följ sedan skylt mot fornlämningen. Detta sägs vara Värmlands största hällkista, daterad till f.kr, omgiven av en s k stensättning. Hällkistorna var kollektivgravar, vilket betyder att man begravde flera personer i samma grav. GPS: N E Bronsåldersrösen vid Duse udde Åk tillbaka och fortsätt vägen mot Duse udde. Ta till höger mot klippbadet och fyren och parkera vid badets parkering. Följ stigarna ned till höger mot sjön, men inte mot klippbadet utan mot västra sidan av udden. Här ligger fyra bronsåldersrösen i typiska terränglägen. Två av dem är intakta och ganska karaktäristiska vad gäller läge och storlek, ca 10 m i diameter. Dateringen ligger mellan f.kr. Rösena var från början gravplats för en person, men vanligtvis gravlades senare flera personer i samma röse. GPS: N E Parkering GPS: N E Fornlämning

6 Resa 3: Värmlandsnäs 1. Gravfält i Skane Följ skyltningen från Säffle centrum mot Ekenäs. Vi passerar By kyrka och fortsätter ca 1,7 km, där vi finner ett gravfält på vänster sida. Gravfältet är från yngre järnåldern och består av ca 50 gravar. Gravfältets storlek antyder att platsen varit gravplats under lång tid. Troligen härrör sig gravarna från en gård vars döda begravts nära själva boningshuset. GPS: N E Skålgropar i Hargene Färden går vidare 2,4 km utmed Ekenäsvägen. Efter Nolby flygfält kommer en kurva och strax därpå en avtagsväg mot höger, skyltad Arvsbyskogen och Jakobsberg. Åk in 600 m här, kör förbi några hus och håll till vänster. Ett tiotal meter före M-skylten innan vägen delar ligger skålgroparna. På höger sida, i berget alldeles vid vägkanten finns de små skål groparna. Det rör sig om ett 60-tal skålgropar (även kallade älvkvarnar), som knackats in i berget. De brukar dateras kring brons åldern ( f.kr). Troligen an vän des skålgropar till någon form av riter eller i offersammanhang till gudarna. GPS: N E Gravfält och stensättning i Botilsäter Kör vidare mot Ekenäs. Strax före Botilsäter ser du en skylt om ett gravfält på vänster sida. Ca 100 m in från vägen finner du ett gravfält från järnåldern bestående av 8 gravhögar. Om du går igenom gravfältet ser du en skylt mot stensätt ningen, som ligger ytterligare ca 100 m fram. Stensättningar var också ett vanligt begravningssätt under järnåldern och denna runda stensättning är ca 13 meter i diameter. GPS: N E

7 1 2 3

8 4 5 6

9 4. Villkorsberget Vi gör en avstickare mot Villkorsberget som är en perfekt plats för fika med sin milsvida utsikt över Vänern. Åk tillbaka till Ekenäsvägen och fortsätt ut mot Ekenäs. Efter ca 12 km delar sig vägen. Kör rakt fram mot Ölserud men sväng vänster mot Värmlandsbro vid kyrkan. Efter ca 1 km följer du skyltningen mot höger till Villkorsberget (5 km). Räkna med 5-10 minuters gångväg från parkeringen. Denna fornborg, invid Vänerstranden var möjligen en slags befäst gård. Innanför borgens vallar påträffades brända rester efter palissader och uppbyggda terrasser där det sannolikt funnits byggnader. Fornborgen, som ligger på östra sidan av Värmlandsnäs, delundersöktes Borgen brändes ned under talet e.kr. GPS: N E Parkering GPS: N E Fornlämning 5. Domarring i Hälleshult Åk tillbaka till Ölserud och sväng vänster vid Ölseruds kyrka. Omkring 2,6 km längre fram svänger du in på en avtagsväg på höger sida mot Götterstad. Följ vägen 2 km förbi gården Hälleshult. Efter gården finns öppen åkermark och där åkern på höger sida tar slut ligger domarringen, i skogen ca 125 m från vägen. Följ skogsvägen på höger sida så hittar ni lätt. Denna domarring undersöktes arkeologiskt på talet och har blivit restaurerad. Domarringen och några in tilliggande gravar grävdes ut vid detta tillfälle. På platsen har även funnits ett gravfält från äldre järnåldern (500 f.kr 400 e.kr), men har till stor del förstörts av en grustäkt. Medan gravarna i klumpstensgravfältet daterades till romersk järnålder (0-400 e.kr), daterades själva domarringen till romersk järnålder/folkvandringstid (0-550 e.kr). GPS: N E Röse, stensättningar och långröse i Götterstad Vägen går vidare mot Götterstad. Kör förbi gården och ytterligare 1 km. På vänster sida finns en M-skylt och på höger sida ligger ett stort röse, tre mindre stensättningar och ett 65 m långt långröse. Röset är troligen från äldre bronsåldern och i röset kan man se rester av en stenkista. Stensättningarna kan vara svårare att upptäcka genom att de är överväxta av mossa, men de ligger i anslutning till röset. Stensättningar av detta slag brukar dateras till yngre järnåldern ( f.kr). Parallellt med vägen ligger det överväxta långröset. Det är 65 m långt, ca 7 m brett, men bara 0,5 m högt och dateras till bronsåldern. GPS: N E

10 7. Gravfält vid Millesviks kyrka Fortsätt fram till Ekenäsvägen och ta till vänster. Sväng höger efter 1,6 km till Millesviks kyrka. På höjden väster om kyrkan utbreder sig ett gravfält från yngre järnåldern. Gravfältet består av ett 50-tal gravar, som utgörs av högar och övertovade stensättningar. Gravfältet är ett av de största i Säffle kommun. Det är vanligt att yngre järnåldersgravar ligger i anslutning till medeltida kyrkor, vilket visar att bygdens centralpunkt legat här i århundraden. GPS: N E Hällkista i Stegelsrud Åk vidare mot Ekenäs. Vid avtagsvägen mot Stegelsrud ser du skylten till hällkistan som ligger på vänster sida om vägen. Hällkistan, som fungerat som gravkammare för flera personer, är troligen från yngre stenåldern, men kan även använts under bronsåldern som begravningsplats. GPS: N E Hällristningar i Rosenborg Fortsätt vägen ut mot Eskilsäter och Ekenäs. Passera kyrkan i Eskilsäter och kör 4 km och förbi Rosenborgs säteri. På raksträckan efter gården finns skyltning att följa mot Ulvudden och hällristningarna. Vid gläntan och parkeringen hittar du hällristningen på höger sida, väl skyltat. Hällristningen, som är en av få kända i Värmland, består av tre skepp och ett 60-tal skålgropar. Två av skeppen ligger intill varandra och det tredje ligger 2-3 m ovanför. Hällristningen dateras till bronsåldern. GPS: N E Denna fornminnesguide innehåller endast ett fåtal av alla intressanta historiska platser längs vikingaleden. Vi rekommenderar Säffle turistbyrå eller Säffle hembygdsgård om du vill få information om fler sevärdheter i Säffle kommun. Fornminnesguiden ingår i filmprojektet Mysteriet Trätälja som producerats med stöd från Värmlands museum, Film i Värmland och Säffle kommun. Bakom projektet står Filmföreningen Rörliga bilder, Webitek Media Production och Ljudbildstudion.se. Framsidesillustration av Nicholas Cloister - Texter av Hans Olsson och Anders Olsson-Lenz. Ur Terrängkartan Lantmäteriet, Gävle Medgivande MEDGIV

11 7 8 9

12 Vad är en fornlämning? Enligt kulturminneslagens andra kapitel är fasta fornlämningar; läm ningar efter människors verksamhet under forna tider, som ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna. Tillsammans kan vi bevara våra fornlämningar Det är enligt kulturminneslagen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en forn lämning. För en lyckad fornvandring behövs följande: - En stor fikakorg + filt - Vattentåliga skor + kläder efter väderlek - Trevligt resesällskap + gott om tid - Välfungerande och tankat fordon (ev. med extra bilatlas och GPS) /Lycka till! Kontaktinformation: Filmföreningen Rörliga bilder Anders Olsson-Lenz (Projektledare)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9 Till läraren Du som har den här skriften i din hand har redan kanske funderat på att skolan eller klassen ska bli fadder för någon historisk lämning i närheten av skolan. Hembygden på Gotland passar ovanligt

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

Hällristningar. Norrköping. En vägvisare

Hällristningar. Norrköping. En vägvisare Hällristningar i Norrköping En vägvisare 1 INNEHÅLL Bronsåldern... 3 Norrköpingstrakten under bronsåldern... 6 Översiktskarta... 6 Var, när, hur och varför gjordes hällristningar?... 7 När upptäcktes hällristningarna?...

Läs mer

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 3. ARKEOLOGISKA FYND FRÅN NÄROMRÅDETS

Läs mer

Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet

Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Orust förhistoria Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Ett vanligt hus på Orust, liksom i övriga Bohuslän idag, är det så kallade dubbelhuset.

Läs mer

Vrigstads gamla kyrka

Vrigstads gamla kyrka Arkeologisk förundersökning Vrigstads gamla kyrka Schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka Vrigstads socken i Sävsjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:17

Läs mer

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN Broschyren är framtagen av Sandvikens kommun med stöd av det statliga bidraget till lokal naturvård. Sandvikens kommun tar inget ansvar för eventuella förändringar som skett

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Södra Munksjöområdet historisk dokumentation och kulturhistorisk värdering

Södra Munksjöområdet historisk dokumentation och kulturhistorisk värdering Södra Munksjöområdet historisk dokumentation och kulturhistorisk värdering JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2008:63 Bo E Karlson, Anette Lindgren & Ådel Vestbö Franzén Södra Munksjöområdet

Läs mer

Gudrun och Per en stormig historia

Gudrun och Per en stormig historia Gudrun och Per en stormig historia Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5 7 JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:09 Jenny Ameziane,

Läs mer

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby Del V Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby ola korpås Den gamla byplatsen övergavs I slutet av den romerska järnåldern upphörde man med att bygga hus och gräva gropar i Skälby. Det verkar

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

Cykla runt Lugnåsberget

Cykla runt Lugnåsberget Ta bussen eller tåget till natur och kultur Tur nr 1 (10) Cykla runt Lugnåsberget - Västergötlands minsta platåberg Höga ekar inramar den del av Boos ängar som man idag kallar Klosterängen. Hit kom år

Läs mer

Vindkraft på Månberget

Vindkraft på Månberget Vindkraft på Månberget Jättendal, Nordanstigs kommun, Hälsingland Kulturmiljöanalys och arkeologisk utredning - Underlagsrapport för MKB Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2233a Anna Hed Jakobsson Kartor

Läs mer

Tidsresa i Torne älvdal

Tidsresa i Torne älvdal Tidsresa i Torne älvdal vägar till forntiden Gång på gång korsar vi deras vägar, utan att vi ens märker det. Vi väljer en lämplig rastplats vid en sandstrand, kanske för att bada eller slå upp ett tält.

Läs mer

BÖNDERNAS TID. Så började det

BÖNDERNAS TID. Så började det INLEDNING Det här är en djupdykning i den mycket lokala historien om platsen där vi bor. Arbetsnamnet har varit Projekt Närhistoria och säger ganska bra vad det handlar om: Den nära historien. Området

Läs mer

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn Arkeologi i skolan -Att jaga sammanhang i det förfl utna Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:31. Veronica Palm

KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:31. Veronica Palm Boplats och stensättning i vägen för vägen Arkeologisk förundersökning 2010 Tindered 2:3 och 2:13, Västra Ed socken, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Veronica Palm KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GENESMON

VÄLKOMMEN TILL GENESMON VÄLKOMMEN TILL GENESMON För 2000 år sedan slog sig bönder ner i detta område. De var inte först. Här fanns sedan länge en befolkning som levde på jakt och fiske. Nybyggarna var däremot de första bönderna

Läs mer

Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev febr 2004

Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev febr 2004 Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev febr 2004 Sista avrättningen i Bro. Nya forskningsreslutat Bro och Lossa hembygdsförening - Klint Besök

Läs mer

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Se Bo Äta Göra Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Upptäck Viskan Viskan startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns kommun och slutar vid Åskloster, Kattegatt, i Varbergs kommun. Ån har haft stor betydelse

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Vandringsleder genom Världsarvet på södra Öland Karlevi Frösslunda Örnkullen Gösslunda - Tingstad flisor Penåsa och vidare till Näsby/Ottenby

Vandringsleder genom Världsarvet på södra Öland Karlevi Frösslunda Örnkullen Gösslunda - Tingstad flisor Penåsa och vidare till Näsby/Ottenby Vandringsleder genom Världsarvet på södra Öland Karlevi Frösslunda Örnkullen Gösslunda - Tingstad flisor Penåsa och vidare till Näsby/Ottenby En sammanhängande led över Stora Alvaret sträcker sig från

Läs mer

Efter fornborgarna. En granskning av Stenbygårdarnas koppling till fornborgarna och periodskiftet 550 e.kr.

Efter fornborgarna. En granskning av Stenbygårdarnas koppling till fornborgarna och periodskiftet 550 e.kr. Efter fornborgarna En granskning av Stenbygårdarnas koppling till fornborgarna och periodskiftet 550 e.kr. Kandidatuppsats i arkeologi Stockholms universitet HT 2011 Lisa Widegren Lundin Handledare: Anders

Läs mer

Lärarhandledning Arkeologi i Norrbotten

Lärarhandledning Arkeologi i Norrbotten ARKEOLOGIPEDAGOGIK Lärarhandledning Arkeologi i Norrbotten Vilka forntidsspår har arkeologerna i Norrbottens hittat? Hur kan du som lärare arbeta med arkeologi i skolan? Norrbottens museum 2008 Annika

Läs mer

Oknö. Natur. Historia

Oknö. Natur. Historia Oknö Natur Mönsteråsviken avgränsas i söder av en osedvanligt lång och rakt avgränsad räcka öar som alla ligger så nära varandra att de mer eller mindre vuxit samman till en enda landmassa, vars yttersta

Läs mer

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:19 Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland Maud Emanuelsson Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ

Läs mer