Bakgrund. Mobilnät. GSM:s arkitektur. Mobilnätets princip. Basstationssystemet. Centralsystemet. Sidorna i boken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund. Mobilnät. GSM:s arkitektur. Mobilnätets princip. Basstationssystemet. Centralsystemet. Sidorna 533-572 i boken"

Transkript

1 Bakgrund Mobilnät Sidorna i boken Framgången av första generationens mobiltelefoner visade att det fanns ett behov för mobil kommunikation ARP (AutoRadioPuhelin) i Finland NMT (Nordic Mobile Telephone) i norden En andra digital generation utvecklades på basen av dessa (2G) Skild utveckling i Europa och USA på 1980-talet Resultatet av den europeiska utvecklingen var GSM Global System for Mobile Communications Togs i bruk på 1990-talet Viktigaste tjänsterna: Ljud, 3,1 khz Data, 9,6 kb/s SMS-textmeddelanden Mobilnätets princip GSM:s arkitektur Målet är att få en täckande trådlös kommunikationstjänst på ett geografiskt stort område Möjlighet att kommunicera medan man rör sig Området delas in i celler och i varje cell byggs en en sändtagare som täcker cellen Det använda frekvensområdet delas mellan cellerna så att samma frekvens inte används i närliggande celler När en mobilapparat rör sig från en cell till en annan, noterar nätet detta och ber apparaten byta kommunikationsfrekvens mobilterminal (MS), SIM-kort basstationssytem (BSS) bassändarstation(bts) basstationsstyrenhet (BSC) centralsystem (NSS) mobiltelefocentral (MSC), gästregister (VLR) gateway- MSC hemregister (HLR) PSTN Basstationssystemet Centralsystemet Base Station Subsystem (BSS) Basstationssystemet sköter mobilnätets funktioner som har med radiogränssnittet och mobilitet att göra Basstationsstyrenheten, Base Station Controller (BSC) styr en eller flere bassändarstationer Allokerar tidsintervall i radionätet Kontrollerar byte av basstation Informerar MSC/VLR om mobiltelefoner på sitt område Vet inte exakt läge för mobilterminalen förrän det behövs Bassändarstationen, Base Transceiver Station (BTS) Styr sändtagare, en eller flere Varje sändtagare använder ett frekvensområde och 8 tidsintervall En BTS kan ha högst sex frekvensområden, så en cell kan hantera 45 samtal (3 tidsintervall av 48 reserveras för signalering) Transcoding Rate and Adaptation Unit (TRAU) kodar om telefonnätets 64 kb/s PCM-data till 13 kb/s för GSM-nätet Network and Switching Subsystem (NSS) Bygger på traditionella telefonnätet SS7-signallering, intelligenta nätets tjänster och ISDN-digitalteknologi Mobiltelefoncentralen, Mobile Switching Center (MSC) Nätet har en eller flere MSC:n ISDN-telefoncentral utvidgad för mobilkommunikation Gästregister, Visitor Location Register (VLR) En databas kopplad till MSC, med information om mobilterminaler under denna MSC med BSC:s noggrannhet Hemregister, Home Location Register (HLR) Abonnentinformation för olika tjänster, t.ex. International Mobile Subscriber Identity (IMSI) MSISDN (Mobile Subscriber ISDN number) Samt Location Area Code, som berättar under vilken MSC terminalen är Autentikeringscentralen Authentication Center (AuC) i samband med HLR innehåller den information som behövs för autentikering av klienten Apparatidentifieringsregister, Equipment Identity Register (EIR) T.ex. International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) -koder för stulna apparaters spärrlista

2 Mobilterminal Övriga delar i nätet Mobile Station (MS) MS består av två delar Mobilapparaten, Mobile Equipment (ME) Radiosändtagare Användargränssnitt Minne och databehandlingskapacitet för signalering, kryptering, textmeddelanden o.s.v. SIM-kort, Subscriber Identity Module(SIM) Smart kort, d.v.s. har egen centralenhet och minne Innehåller identifieringsinformation för autentikering till AuC Driftstödsystem, Operations Support System (OSS) Styrsystem för hela systemet (t.ex. lägga till nya användare och tjänster) Tillverkarberoende, icke standardiserad Mervärdestjänster Utnyttjar bl.a. intelligenta nät Svarartjänst, vidarekoppling, telefonkonferens o.s.v. Textmeddelandetjänst, Short Message Service (SMS) SMS-central, SMSC Sparar och skickar vidare SMS-meddelanden SMSC fungerar lika som en e-postserver GSM-nätets struktur Uppdatering av position Nätet består av olika delar, som alla har sin uppgift Delarnas uppgifter är noga definierade så att olika tillverkares komponenter kan kombineras Mellan delarna finns definierade gränssnitt och överenskomna protokoll Strukturen är betydligt mer invecklad är t.ex. Internets arkitektur Kretskoppling Användning kostar Tillförlitlighet och (drifts)säkerhet Nätet är planerat för investeringscykler på tiotals år och nya egenskaper kan läggas till En väsentlig del av mobilnätet mobilitetsstyrning Cellerna är överlappande och typiskt kan flere basstationer (BTS) höra meddelandet Basstationerna sänder en identifierare enligt den basstationscontroller (BSC) som styr dem När telefonen inte är i bruk men påkopplad, följer den med identifieraren När telefonen märker att BSC-identifieraren ändras, ber den uppdatering av position av den nya BSC:n BSC informerar MSC om att telefonen har kommit on på dess område MSC sparar i gästregistret (VLR) information om terminalens position och skickar dessutom informationen till den gamla BSC:n Såhär har nätet ungefärlig kontroll på var terminalen befinner sig Kompromisslösning Överräckning (handover) Besök (roaming) När ett samtal är i gång blir uppdatering av position mera krävande Under en basstationskontroller (BSC) är det BSC som kontrollerar radiogränssnittet och följer terminalen rörelse När det blir aktuellt att byta basstation, reserverar BSC en kanal (frekvens och tidsintervall) från den nya basstationen och skickar terminalen ett kommando att byta kanal Detta kallas hård överräckning (hard handover) I en mjuk överräckning skulle terminalen vara i kontakt med flere basstationer samtidigt MSC sköter bytet från en BSC:s område till en annan Mobilterminalen kan kan utnyttja även andra operatörers nät, ifall operatörerna har kommit överens om detta Autentikeringen förmedlas från SIM-kortet till den egna operatorna AuC

3 Koppling av samtal till mobiltelefonen När ett samtal från telefonnätet kommer till mobiltelefonen, kommer det förs till GMSC GMSC frågar HLR under vilken central telefonen befinner sig och styr samtalet till denna MSC MSC frågar VLR under vilken BSC telefonen är BSC skickar ett sökmeddelande till basstationen och ber telefonen anmäla sig När telefonen svara känner nätet dess position (med basstationens sändtagares noggrannhet) och samtalet kan kopplas Användning av radiolänken Olika kodningsmetoder FDMA, Frequency Division Multiple Access En frekvens per användare T.ex.. NMT TDMA, Time Division Multiple Access Flere användare på samma frekvens T.ex. GSM CDMA, Code Division Multiple Access En bit kodas till flere symboler som en mottagare med samma kod kan urskilja ur bakgrundsbruset Flere samtidiga sändningar T.ex. UMTS GSM:s frekvensområde Radionätets planering Ursprungligen planerades GSM för 900 MHz frekvensen Från telefonen till basstationen MHz Från basstationen till telefonen MHz 124 kanaler med en bandbredd på 200 khz och 100 khz skyddsband i båda kanterna av området Varje kanal kan innehålla 8 TDMA-förbindelser I allmänhet får inte en enstaka operator hela frekvensområdet i bruk GSM-teknologi används nuförtiden även på andra frekvenser 450, 800, 1800, 1900 MHz På grund av tidsmultiplexeringen är maximala räckvidden 35 km Handtelefonen största sändningseffekt är 2 W Efter att har fått tillstånd till vissa frekvenser på ett område, försöker operatorn utnyttja resurserna så effektivt som möjligt Täckande nät överallt Tillräcklig kapacitet Om kunden inte får betjäning får operatorn inte inkomst Grundidén är att använda olika frekvenser i närliggande celler och återanvända frekvenserna längre borta Cellerna är inte runda (eller sexkantiga) utan i praktiken används nästan alltid riktade antenner Stark huvudkägla och sidokäglor Cellen kan formas också med att justera sändningseffekten Picoceller inom byggnader Mikroceller för t.ex. en gata Makroceller för glest bebodda områden Eftersom det kostar att bygga radionätet är detta en optimeringsfråga Utmaningar i trådlös kommunikation GSM:s datatjänster Signalen dämpas och försvinner Byggnader, träd o.s.v. hindrar eller dämpar Signalen reflekteras Framför allt mångvägsstörning där signalen mottas mångdubbelt längs olika rutter och alltså olika tid Interferens kan dämpa signalen Klientens beteende Eftersom terminalen är mobil kan nätet lätt överbelastas Olyckor Flash crowd -fenomen I GSM-nätets första skede definierades även digital kretskopplad dataöverföring Användande ett tidsintervall liksom ett samtal 9,6 eller 14,4 kb/s Tidsbaserad fakturering Slutar ofta via modem i telefonnätet High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) utnyttjar flere tidsintervall Upp till 57,6 kb/s GSM data verkar vara en återvändsgränd Paketdata har kört förbi

4 Global Packet Radio Service GPRS och UMTS GPRS är en utvidgning till GSM "2,5 G" Fria tidsintervall används för förmedling av paketdata Transmissionskapaciteten beror på telefontrafiken Teoretisk maximikapacitet är 171,2 kb/s I praktiken kb/s Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE) höjer transmissionskapaciteten "2,9 G" Upp till 348 kb/s Kräver utrustning som stöder EDGE i både BTS och telefon, och programuppdatering i BSC I ett tidsintervall kodas mera data än i vanlig GPRS GPRS-nätet GPRS GPRS utnyttjar samma radionät som GSM Radio Access Network (RAN) En enhet som förmedlar paket läggs till i BSS-systemet från basstationen skickas GPRS-paketen i tunnel över samma nät som övrig GSM-data (samtal) GPRS för med nya element till nätet Serving GPRS Support Node (SGSN) är en växel (router) Följer terminalens position Förmedlar trafik Känner igen terminalen och sköter övriga kontrollfunktioner Gateway GPRS Support Node (GGSN) Förmedlar trafik till andra nät T.ex. IP-paket till Internet GPRS använder GSM:s VLR- och HLR-register MS basstationssystemet BTS BSC MSC, VLR centralsystemet GMSC HLR PSTN Internet SGSN GGSN Basstationsbyte i GPRS-systemet GPRS Connection Protocol Stack Eftersom GPRS inte är kretskopplad så som samtalen, är bytet enklare Terminalen ber om cellbyte och trafiken växlas till den nya cellen Tillämpning IP/X.25 SNDCP LLC RLC MAC GSM RF Relay RLC BSSGP MAC Network GSM RF L1bis LLC L1bis Relay SNDCP BSSGP Network GTP UDP /TCP IP L2 L1 IP/X.25 GTP UDP/ TCP IP L2 L1 MS BSS SGSN GGSN

5 GPRS-protokollen UMTS Dessa protokoll överför användarens TCP/IP-trafik från terminalen till Internet BSSGP, BSS GPRS Protocol GTP, GPRS Tunneling Protocol LLC, Logical Link Protocol RLC, Radio Link Control Inkluderar återsändande felkorrigering MAC, Medium Access Control GSM RF, GSM:s fysiska skikt på radiofrekvenser SNDCP, Subnetwork Dependent Convergence, ofta IP UDP, TCP ja IP i sina vanliga uppgifter X.25, ett nätskiktets protokoll som motsvarar IP, inte nödvändigtvis implementera Universal Mobile Telecommunications System Eller 3G Mera av samma som GSM/GPRS/EDGE Datatransmission 2 Mb/s eller mer 144 kb/s mera realistisk uppskattning VoIP ersätter eventuellt kretskopplade samtal Videosamtal och andra multimedietjänster Effektivare utnyttjande av radiofrekvenserna UMTS UMTS RAN GERAN MS BTS BSC UTRAN UE BS RNC kretskopplad PSTN GMSC MSC, VLR HLR paketförmedlad Internet SGSN GGSN UMTS definierar ett nytt radionät UTRAN (Universal Terrestrial RAN) baserad på bredbands-cdma MHz (uplink) MHZ (downlink) GSM/EDGE:s GERAN-nät kan fungera parallellt med UMTS Möjligt att UMTS aldrig sprider sig utanför stadsområden Några nya komponenter och termer Radio Network Controller ersätter BSC Base Station ersätter BTS User Equipment ersätter MS Nya egenskaper Större transmissionskapacitet Cellandning Mjuk överräckning (handover) Cellandning Mjuk överräckning W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) -teknologin ersätter i sändningen en bit med flere symboler Sändaren och mottagaren har samma kod Bandspridningsteknik som använder brett frekvensband Trafik från andra användare på samma frekvens är bakgrundsbrus för CDMA-trafiken SNR inverkar fortfarande på kanalens kapacitet (Shannon) I samband med CDMA-teknikerna används termen Signal to Interference Ratio (SIR) Eftersom SNR/SIR är beror på mängden trafik, kommer cellens storlek att minska när trafikmängden ökar (bittakten hålls konstant) Kallas cellandning CDMA kan flexibelt hantera en större mängd klienter, men cellstorleken varierar enligt trafikenmängden Soft Handover Terminalens (UE) bredbands bandspridningsradio kan ha kontakt med flere basstationer samtidigt Därför kan överräckningen skötas så att terminalen lägger till en basstation till mottagarna och tar senare bort den förra basstationen Dessutom kan terminalen utnyttja samma flere basstationers metod för att styra transmissionens kvalitet (QoS)

6 Konvergens Viktigaste idéerna i mobilnät I UMTS definieras ett IPv6-baserat stamnät istället för de traditionella telefonnätets teknologier I operatorns slutna nät är garanterad tjänstekvalitet inte ett problem På kommande är också IMS, IP Multimedia Subsystem, som ersätter MSC och sköter samtal och multimedietjänster utnyttjande TCP/IP-familjens protokoll Idéerna i fjärde generationens nät (4G) för konvergensen vidare Förutom horisontellt basstationsbyte (horizontal handover) även vertikalt byte från en teknologi till en annan (vertical handover) Flyttning av SIP/RTP-baserade VoIP-samtal från WLANförbindelse till UMTS- eller GSM-samtal 4G termen är inte ännu definierad, utan är än så länge närmast hype Datakommunikation för mobila klienter Terminalen rör sig i radionätet Klienten kan identifieras (SIM-kort) Nätet följer terminalens position och reserverar resurser (kanal) för kommunikationen Tjänsten avbryts inte när terminalen flyttar mellan sändtagare Systemet är standardiserat och kan utvecklas vidare GSM GPRS EDGE UMTS 4G Nya generationers apparater och tjänster utnyttjar existerande teknologi

Wearable Computers 10p GPRS

Wearable Computers 10p GPRS 10p GPRS av da00mlm@ing.umu.se Handledare Björne Lindberg Ulf Brydsten Lars Karlsson Sammanfattning Detta dokument behandlar General Radio Packet Service (GPRS) och visar på hur GPRS arkitekturen är uppbyggd

Läs mer

Mobila Nätverk. Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda

Mobila Nätverk. Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Mobila Nätverk Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Författarna: Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Titel: Mobila Nätverk Översatt av: Dalibor Svoboda Publicerad av: České vysoké učení technické

Läs mer

Fem instuderingsprov till GSM-boken

Fem instuderingsprov till GSM-boken Övningsprov 1 Fem instuderingsprov till GSM-boken 1.1a Vilka mobiltelefoninät fanns i Sverige 1982? Vilka frekvensband? 1.1b När fick vi en fungerande ficktelefontjänst med rikstäckning i Sverige? När

Läs mer

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning Studentlitteratur Studentlitteratur 1 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 2 FÖRORD... 11 3 SPRÅKBRUK... 13 4 LÄSTIPS BOKENS UPPLÄGG... 16 5 REGISTRERADE VARUMÄRKEN... 18 6 REFERENSER... 19

Läs mer

EXAMENSARBETE. Importering av data från TEMS Investigation till TEMS Cellplanner. Leena Pesämaa

EXAMENSARBETE. Importering av data från TEMS Investigation till TEMS Cellplanner. Leena Pesämaa 2001:97 EXAMENSARBETE Importering av data från TEMS Investigation till TEMS Cellplanner Leena Pesämaa Högskoleingenjörsprogrammet Geografisk informationsteknik Institutionen för Institutionen i Kiruna

Läs mer

MOBILTELEFONENS HISTORIA

MOBILTELEFONENS HISTORIA MOBILTELEFONENS HISTORIA Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 6 oktober 2004 Västerås Författare: Martin Rydberg Peter Winbo mrg02002@student.mdh.se pwo02001@student.mdh.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Går det att i realtid skicka strömmande video upplänk genom 4G-nätet för nyhetsrapportering i ett högupplöst TV-format?

Går det att i realtid skicka strömmande video upplänk genom 4G-nätet för nyhetsrapportering i ett högupplöst TV-format? Går det att i realtid skicka strömmande video upplänk genom 4G-nätet för nyhetsrapportering i ett högupplöst TV-format? ROGER SANDHOLM och NIKLAS LIND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Går det att

Läs mer

TRÅDLÖSA TEKNIKER GER MOBILA MÖJLIGHETER

TRÅDLÖSA TEKNIKER GER MOBILA MÖJLIGHETER RAPPORT/ANALYS TRÅDLÖSA TEKNIKER GER MOBILA MÖJLIGHETER En rapport om utvecklingen av trådlös kommunikation med exempel från två länder Sydkorea och Japan Vet du att... drivkraften i Japan och Sydkorea

Läs mer

Tidsrapportering via handhållen terminal

Tidsrapportering via handhållen terminal Tidsrapportering via handhållen terminal KARL PETERZ Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05191 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

Nätadministration. Tele- och datanätets hantering, tjänster och fakturering. FCAPS -modellen. Fault Management. Hantering av felsituationer

Nätadministration. Tele- och datanätets hantering, tjänster och fakturering. FCAPS -modellen. Fault Management. Hantering av felsituationer 1 Nätadministration Tele- och datanätets hantering, tjänster och fakturering T-110.2105 Läroböcker berättar ofta mycket om hur teknologier Mycket viktigare är att veta vad göra när någonting inte Tele-

Läs mer

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

Telias 4G i Umeå. Telia s 4G in Umeå. Jakob Nyberg. Löpnummer (EL1428) Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp

Telias 4G i Umeå. Telia s 4G in Umeå. Jakob Nyberg. Löpnummer (EL1428) Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp Telia s 4G in Umeå Jakob Nyberg Löpnummer (EL1428) Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 1 Sammanfattning Denna rapport handlar om Telias 4G-nät i Umeå. 4G är den fjärde

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6 Innehåll PTS avgörande 6 1 Reglering för ökad konkurrens och harmonisering 11 1.1 PTS sektorsspecifika reglering i dess sammanhang 11 1.1.1 EU-kommissionens befogenheter i frågor om marknadsavgränsning

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Dataingenjör 180hp EXAMENS Fjärrstyrning av värmepump ARBETE Andreas Ericsson Jonas Ericsson Examensarbete 15hp Halmstad 21 maj 2013

Dataingenjör 180hp EXAMENS Fjärrstyrning av värmepump ARBETE Andreas Ericsson Jonas Ericsson Examensarbete 15hp Halmstad 21 maj 2013 EXAMENSARBETE Fjärrstyrning av värmepump Handledare: Kenneth Nilsson Examinator: Björn Åstrand Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 HALMSTAD

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kommunikationslösningar för Skellefteå Kraft Elnäts elmätare i glesbygd. Robin Sjöstedt 2015. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Kommunikationslösningar för Skellefteå Kraft Elnäts elmätare i glesbygd. Robin Sjöstedt 2015. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Kommunikationslösningar för Skellefteå Kraft Elnäts elmätare i glesbygd Robin Sjöstedt 2015 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten

Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten Ett arbete under våren 2002 i Kommunikationssystem SMS005 Framställt av: Fredrik Lindström frelin-9@student.luth.se Mikael Larsson

Läs mer

DNS DNS. IP-baserade kommunikationsprotokoll

DNS DNS. IP-baserade kommunikationsprotokoll DNS DNS IP-baserade kommunikationsprotokoll IP-baserade kommunikationsprotokoll Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv

Läs mer

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner Författare: Johan Andersson, Håkan Spaak Extern handledare: Peter Svensson, Intelliplan AB Intern handledare: Jan-Erik Moström, Umeå Universitet 2 Sammanfattning Rapporten behandlar utvecklingen av en

Läs mer

IP-telefoni -en teknisk undersökning

IP-telefoni -en teknisk undersökning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Computer Science IT-drifttekniker inriktning System Management IP-telefoni -en teknisk undersökning Författare Joakim Bergqvist Daniel

Läs mer

IP-Telefoni VoIP Voice Over IP

IP-Telefoni VoIP Voice Over IP IP-Telefoni VoIP Voice Over IP Joakim Storrank, 25460 Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi ABSTRAKT VoIP gör det möjligt att ringa telefonsamtal med hjälp av ett datornätverk, t.ex Internet.

Läs mer

Hur fungerar IP-telefoni?

Hur fungerar IP-telefoni? Hur fungerar IP-telefoni? Niklas Hillgren, Karl-Johan Lundberg, Fredrik Pettersson, Daniel Torstensson och Emil Wallin. Linköpings universitet Linköping 2007-10-31 Sammanfattning Voice over IP (VoIP) är

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Datum 2015-05-05 Inomhustäckning - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Diarienummer 15-1896 ISSN 1650-9862 Författare Jeanette Wännström Post- och telestyrelsen

Läs mer

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET II FÖRORD Detta examensarbete är del av

Läs mer

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17 2005-10-17 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell

Läs mer

Kartläggning av distributionstekniker för spridning av en elektronisk tidningsedition

Kartläggning av distributionstekniker för spridning av en elektronisk tidningsedition Kartläggning av distributionstekniker för spridning av en elektronisk tidningsedition MARTIN KARLSTRÖM Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05002 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical

Läs mer