Rapport för mätningar inom Vetlanda kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport för mätningar inom Vetlanda kommun"

Transkript

1 Rapport för mätningar inom Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 1

2 Sammanfattning Sett till hela så har alla operatörer relativt bra täckning, men precis som i många andra kommuner runt om i Sverige så finns det områden där täckningen kan förbättras. Vi har identifierat några områden där mobiltäckningen är relativt dålig för alla operatörer. Området Söder om Lemnhult och Näshult Området Sydöst om Vetlanda (Norra Karleby, Norr om väg 125 Området Nordöst om Vetlanda (Vagnhester, Horsabäck, Vrånghult, Granstorp, Högakull) Området Norr om Vetlanda (Eckerda, Fageräng, Alarp) Området Söder om Naglarp ner mot Nävelsjö Sett till hela så har alla operatörer relativt bra täckning för röstsamtal (kombinerad 2G och 3G). Bäst täckning för röstsamtal har Telia tät följt av Telenor och sedan Tele2 och Tre. Vid jämförelse av operatörernas täckning för datakommunikation över 3G & 4G (mobilsurf, streaming etc) så har Telenor bäst täckning men det finns område och orter i kommunen där andra operatörer har Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 2

3 bättre täckning. Mobiloperatören Tre har minst områden med dålig täckning (rött) på 3G dock har de sämre 4G täckning, jämfört med de andra operatörerna. Mobilt bredband kan förbättras i många tätorter och även landsbygden kan få bättre täckning om förtätning kan ske framför allt på lägre frekvenser för 3G och 4G (800 & 900 bandet). Allmänt Om täckning Grunden för all mobil kommunikation är att det finns täckning, det vill säga att radioförbindelsen mellan nät och mobiltelefonen är tillräckligt bra. Har du ingen täckning kan du inte använda din mobiltelefon för kommunikation över huvud taget. Har du dålig täckning så kan du ha problem med att samtal bryts och att ditt mobila bredband går långsamt. Utöver täckningen är även kvaliteten på den tjänst som levereras av operatören viktig för hur användandet av mobilnätet skall upplevas. Denna rapport behandlar enbart mätningar av mottagen styrka, det vill säga täckning. Typer av nät Den teknik som används för att kommunicera mellan mobilnät och terminal påverkar hur du som användare upplever tjänsten som levereras. Teknikerna som används för mobil kommunikation brukar delas upp i vilken teknisk generation de tillhör. Mätningarna som är genomförda i är utförda för 2G, 3G och 4G. 2:a generationen (2G) I Sverige är 2G till stora delar synonymt med den tekniska standarden GSM och det är ett system som framförallt är anpassat för röstsamtal. I takt med teknisk utveckling så klarar GSM även viss datakommunikation och då kallas teknikerna för GPRS och EDGE. 3:e generationen (3G) I Sverige så är 3G till stora delar synonymt med standarden UMTS. UMTS är ett system som är designat för både röst och datakommunikation. I takt med teknisk utveckling så har datahastigheterna för UMTS förbättrats mer och mer och teknikerna för detta kallas HSDPA och HSUPA. 4:e generationen (4G) I Sverige så är 4G synonymt med den tekniska standarden LTE. LTE är designat och optimerat för datatrafik och nätet karaktäriseras av snabba datahastigheter och korta svarstider Mätmetod Mätningarna har genomförts med mobiltelefoner av typen Samsung Galaxy A3 för 2G, 3G och 4G. Telefonerna har varit placerade i ett antal olika sopbilar under mätperioden och en telefon per operatör har varit låst till 2G eller 3G. Telefonerna som mäter på 4G har inte varit låsta till något nät och detta innebär att de mäter på 4G när det finns täckning och övrig tid mäter de på 3G eller 2G. Telefonerna har Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 3

4 inte varit anslutna till någon yttre antenn vilket vi har tagit hänsyn till när styrkevärdena har kategoriserats i fyra olika klasser. Målet med den ljusgröna färgsättningen av mätpunkter för 2G och 3G har varit att återspegla om man kan förvänta sig bra inomhustäckning för röstsamtal i ett vanligt trähus. För 4G är målet att den ljusgröna färgen skall visa om täckningen är tillräckligt bra för att en datatjänst av god kvalitet skall vara möjlig i samma typ av hus. Dämpningen för olika huskategorier skiljer sig markant och ibland behövs extra bra styrka för att inomhustäckningen skall bli bra, därför finns även en mörkare grön färg för att markera detta. Grå punkter i kartan visar dålig eller och det betyder att mättelefonen som skulle mätt på 4G inte gjorde det på grund av dålig eller -. Under vissa förutsättningar kan täckningsmätningar med gul färg på 4G innebära att man ändå erhåller en bra tjänst för internet inomhus, så komplettera gärna täckningskollens 4G-kartor med en mätning med Bredbandskollen. Bredbandskollens mätningar går att analysera ytterligare i Täckningskollens kundportal. Nät Mörkgrön Grön Gul Röd Grå Svart 2G Bättre än -79 dbm -79 dbm till -88 dbm -89 till -98 dbm -99 dbm och sämre Ej möjligt om telefonen är låst på 2G 2G 3G Bättre än -85 dbm -85 dbm till -94 dbm -95 till -104 dbm -105 dbm och sämre Ej möjligt om telefonen är låst på 3G 4G Bättre än -95 dbm -95 dbm till -104 dbm -105 till -114 dbm -115 dbm och sämre 4G 3G Resultat Vid analys av 4G är det viktigt att komma ihåg att dessa telefoner inte har varit låsta på denna nättyp och därför är det operatörernas inställning i näten som avgör när man skall använda 4G. Vissa operatörer kan välja att låta telefonen stanna på 4G till väldigt låga styrkor medan en annan kan välja att lämna 4G vid relativt höga styrkenivåer. Följden av detta blir att antalet röda och gråa punkter kan skilja vilket bör beaktas vid analysen av 4G. I detta avsnitt sammanfattas resultatet av de utförda mätningarna och vilken operatör som kan anses ha bäst täckning beror på vilken tjänst som är viktig för respektive användare. Om det är röstsamtal som är viktigast kan man analysera 2G och 3G tillsammans i statistiken för röstsamtal. Är det datatrafik som är viktigast så är det 3G och 4G som skall analyseras det kan göras enskilt per nätteknologi samt även sammanslaget 3G + 4G. Det är även viktigt att komma ihåg att det inte bara beror på täckningen hur bra tjänst som levereras av respektive operatör. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 4

5 Hos operatörerna pågår arbetet förfullt att testa och validera VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) dvs inom kort kan du som användare även ringa röstsamtal via 4G-näten. Det gör att rösttäckningen kommer bli ännu bättre när 4G-nätet kan användas förutsatt att 4G nätet kompletterar 2G- och 3Gtäckningen rent geografiskt med ytterligare yttäckning. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 5

6 Statistik per operatör och typ av nät Hela kommunen Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 6

7 Hela kommunen Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 19% 27% 46% 28% 17% 9% 0% Tele2 3G 5% 17% 22% 39% 30% 9% 0% Tele2 4G 16% 36% 52% 32% 12% 0% 4% Telenor 2G 19% 27% 46% 28% 17% 9% 0% Telenor 3G 5% 25% 30% 50% 19% 1% 0% Telenor 4G 16% 36% 52% 32% 12% 0% 4% Telia 2G 22% 37% 59% 32% 7% 2% 0% Telia 3G 6% 22% 28% 45% 25% 2% 0% Telia 4G 14% 26% 40% 38% 17% 1% 4% Tre 3G 6% 27% 33% 54% 12% 1% 0% Tre 4G 9% 17% 26% 17% 3% 1% 53% Tele2 RÖST 18% 29% 47% 33% 15% 5% 0% Telenor RÖST 18% 33% 51% 36% 11% 2% 0% Telia RÖST 21% 35% 56% 32% 10% 2% 0% Tre RÖST 6% 27% 33% 54% 12% 1% 0% Tele2 DATA 14% 30% 44% 34% 19% 3% 0% Telenor DATA 14% 31% 45% 40% 14% 1% 0% Telia DATA 13% 26% 39% 40% 20% 1% 0% Tre DATA 8% 27% 35% 52% 12% 1% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 7

8 Hela kommunen Avvikelser Tre Mobiloperatören Tre har inte byggt ut 4G täckningen i lika stor utsträckning som Telenor, Tele2 och Telia. Därav visas en hel del grå mätpunkter: dålig eller täckning. Datatäckningen är ändå god då Tre har byggt ut 3G täckningen över stora ytor. Avvikelser Tele2 Mobiloperatören Tele2 har något sämre rösttäckning (2G+3G) i kommunen. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 8

9 Landsbygd, allt utanför tätorterna och definierade byar Tanken med att exkludera tätorternas/byars mätvärden är att visa täckning i mer glest befolkade områden inom kommunen. Kartan nedan visar var tätorterna ligger och baseras på SCBs definition av tätorter 2010 samt ett antal byar som definierats av inför arbetet med rapporten. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 9

10 Landsbygd, allt utanför tätorterna och definierade byar Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 15% 27% 42% 30% 18% 10% 0% Tele2 3G 4% 15% 19% 39% 32% 10% 0% Tele2 4G 15% 34% 49% 33% 13% 1% 4% Telenor 2G 15% 27% 42% 30% 18% 10% 0% Telenor 3G 3% 23% 26% 52% 20% 2% 0% Telenor 4G 15% 34% 49% 33% 13% 1% 4% Telia 2G 18% 38% 56% 34% 8% 2% 0% Telia 3G 5% 20% 25% 46% 26% 3% 0% Telia 4G 13% 25% 38% 39% 18% 1% 4% Tre 3G 4% 25% 29% 57% 13% 1% 0% Tre 4G 7% 14% 21% 18% 3% 1% 57% Tele2 RÖST 15% 29% 44% 35% 16% 5% 0% Telenor RÖST 15% 33% 48% 39% 11% 2% 0% Telia RÖST 18% 36% 54% 34% 11% 1% 0% Tre RÖST 4% 25% 29% 57% 13% 1% 0% Tele2 DATA 12% 29% 41% 36% 20% 3% 0% Telenor DATA 11% 31% 42% 42% 15% 1% 0% Telia DATA 12% 25% 37% 41% 21% 1% 0% Tre DATA 6% 25% 31% 55% 13% 1% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 10

11 Landsbygd, allt utanför tätorterna och definierade byar Generellt sätt så är täckningen sämre i de områden där populationen är mindre. Operatörerna har traditionellt sett prioriterat att bygg täckning där människor bor och arbetar. Trenden går åt att bygga täckning även där människor vistas. Det kan vara allt i från trafikerade vägar till friluftsområden och rekreationsområden. Framförallt så bygger operatörerna ut på de lägre frekvenserna för att få bättre yttäckning. Avvikelser Tre Mobiloperatören Tre har inte byggt ut 4G täckningen i lika stor utsträckning som Telenor, Tele2 och Telia. Därav visas en hel del grå mätpunkter: dålig eller täckning. Samtidigt så ser vi att det finns skillnader mellan Telenor 3G och Tre 3G som tidigare endast använt samma nät. Tre har förbättrat sin täckning Där tack vara 3G utbyggnad på frekvensbandet 900 MHz. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 11

12 Björköby (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 12

13 Björköby (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 6% 53% 59% 33% 8% 0% 0% Tele2 3G 13% 61% 74% 20% 6% 0% 0% Tele2 4G 1% 62% 63% 37% 0% 0% 0% Telenor 2G 6% 53% 59% 33% 8% 0% 0% Telenor 3G 18% 57% 75% 23% 2% 0% 0% Telenor 4G 1% 62% 63% 37% 0% 0% 0% Telia 2G 26% 74% 100% 0% 0% 0% 0% Telia 3G 28% 56% 84% 13% 3% 0% 0% Telia 4G 0% 50% 50% 50% 0% 0% 0% Tre 3G 18% 56% 74% 24% 2% 0% 0% Tre 4G 0% 24% 24% 49% 3% 0% 24% Tele2 RÖST 11% 66% 77% 19% 4% 0% 0% Telenor RÖST 20% 65% 85% 14% 1% 0% 0% Telia RÖST 32% 58% 90% 8% 2% 0% 0% Tre RÖST 18% 56% 74% 24% 2% 0% 0% Tele2 DATA 6% 68% 74% 26% 0% 0% 0% Telenor DATA 16% 60% 76% 24% 0% 0% 0% Telia DATA 21% 55% 76% 22% 2% 0% 0% Tre DATA 17% 57% 74% 24% 2% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 13

14 Ekenässjön (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 14

15 Ekenässjön (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 79% 18% 97% 3% 0% 0% 0% Tele2 3G 15% 70% 85% 15% 0% 0% 0% Tele2 4G 59% 38% 97% 3% 0% 0% 0% Telenor 2G 79% 18% 97% 3% 0% 0% 0% Telenor 3G 8% 69% 77% 23% 0% 0% 0% Telenor 4G 59% 38% 97% 3% 0% 0% 0% Telia 2G 54% 42% 96% 4% 0% 0% 0% Telia 3G 12% 73% 85% 15% 0% 0% 0% Telia 4G 17% 59% 76% 24% 0% 0% 0% Tre 3G 9% 68% 77% 23% 0% 0% 0% Tre 4G 47% 37% 84% 16% 0% 0% 0% Tele2 RÖST 68% 27% 95% 5% 0% 0% 0% Telenor RÖST 65% 29% 94% 6% 0% 0% 0% Telia RÖST 54% 42% 96% 4% 0% 0% 0% Tre RÖST 9% 68% 77% 23% 0% 0% 0% Tele2 DATA 55% 39% 94% 6% 0% 0% 0% Telenor DATA 48% 43% 91% 9% 0% 0% 0% Telia DATA 18% 67% 85% 15% 0% 0% 0% Tre DATA 36% 51% 87% 13% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 15

16 Holsbybrunn (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 16

17 Holsbybrunn (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 19% 38% 57% 38% 5% 0% 0% Tele2 3G 5% 38% 43% 54% 3% 0% 0% Tele2 4G 15% 54% 69% 30% 1% 0% 0% Telenor 2G 19% 38% 57% 38% 5% 0% 0% Telenor 3G 17% 52% 69% 28% 3% 0% 0% Telenor 4G 15% 54% 69% 30% 1% 0% 0% Telia 2G 44% 49% 93% 7% 0% 0% 0% Telia 3G 6% 52% 58% 42% 0% 0% 0% Telia 4G 69% 31% 100% 0% 0% 0% 0% Tre 3G 18% 52% 70% 28% 2% 0% 0% Tre 4G 67% 30% 97% 3% 0% 0% 0% Tele2 RÖST 9% 38% 47% 50% 3% 0% 0% Telenor RÖST 22% 53% 75% 23% 2% 0% 0% Telia RÖST 33% 49% 82% 18% 0% 0% 0% Tre RÖST 18% 52% 70% 28% 2% 0% 0% Tele2 DATA 7% 38% 45% 52% 3% 0% 0% Telenor DATA 18% 54% 72% 26% 2% 0% 0% Telia DATA 61% 33% 94% 6% 0% 0% 0% Tre DATA 33% 46% 79% 19% 2% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 17

18 Korsberga (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 18

19 Korsberga (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 54% 37% 91% 9% 0% 0% 0% Tele2 3G 0% 2% 2% 55% 39% 4% 0% Tele2 4G 47% 45% 92% 8% 0% 0% 0% Telenor 2G 54% 37% 91% 9% 0% 0% 0% Telenor 3G 2% 51% 53% 47% 0% 0% 0% Telenor 4G 47% 45% 92% 8% 0% 0% 0% Telia 2G 64% 29% 93% 7% 0% 0% 0% Telia 3G 25% 42% 67% 31% 2% 0% 0% Telia 4G 29% 49% 78% 20% 0% 0% 2% Tre 3G 2% 59% 61% 39% 0% 0% 0% Tre 4G 38% 45% 83% 17% 0% 0% 0% Tele2 RÖST 53% 36% 89% 9% 0% 2% 0% Telenor RÖST 53% 41% 94% 6% 0% 0% 0% Telia RÖST 61% 33% 94% 6% 0% 0% 0% Tre RÖST 2% 59% 61% 39% 0% 0% 0% Tele2 DATA 47% 40% 87% 13% 0% 0% 0% Telenor DATA 32% 38% 70% 30% 0% 0% 0% Telia DATA 30% 48% 78% 20% 2% 0% 0% Tre DATA 30% 38% 68% 32% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 19

20 Landsbro (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 20

21 Landsbro (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 95% 5% 100% 0% 0% 0% 0% Tele2 3G 2% 9% 11% 69% 20% 0% 0% Tele2 4G 91% 9% 100% 0% 0% 0% 0% Telenor 2G 95% 5% 100% 0% 0% 0% 0% Telenor 3G 14% 63% 77% 23% 0% 0% 0% Telenor 4G 91% 9% 100% 0% 0% 0% 0% Telia 2G 13% 64% 77% 23% 0% 0% 0% Telia 3G 0% 14% 14% 72% 14% 0% 0% Telia 4G 12% 31% 43% 55% 2% 0% 0% Tre 3G 14% 66% 80% 20% 0% 0% 0% Tre 4G 57% 42% 99% 1% 0% 0% 0% Tele2 RÖST 89% 5% 94% 3% 3% 0% 0% Telenor RÖST 89% 9% 98% 2% 0% 0% 0% Telia RÖST 13% 64% 77% 23% 0% 0% 0% Tre RÖST 14% 66% 80% 20% 0% 0% 0% Tele2 DATA 89% 8% 97% 2% 1% 0% 0% Telenor DATA 85% 11% 96% 4% 0% 0% 0% Telia DATA 4% 17% 21% 67% 12% 0% 0% Tre DATA 45% 47% 92% 8% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 21

22 Landsbro (SCB def. områden) Avvikelser Tele2 och Telia Mobiloperatören Tele2 och Telia har troligtvis inte byggt ut 3G i närheten av Landsbro via sitt gemensamma nätbolag SUNAB därav får Telia framför allt sämre datatäckning i området. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 22

23 Myresjö (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 23

24 Myresjö (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 63% 30% 93% 7% 0% 0% 0% Tele2 3G 0% 16% 16% 65% 19% 0% 0% Tele2 4G 75% 25% 100% 0% 0% 0% 0% Telenor 2G 63% 30% 93% 7% 0% 0% 0% Telenor 3G 4% 55% 59% 41% 0% 0% 0% Telenor 4G 75% 25% 100% 0% 0% 0% 0% Telia 2G 81% 19% 100% 0% 0% 0% 0% Telia 3G 4% 37% 41% 59% 0% 0% 0% Telia 4G 78% 22% 100% 0% 0% 0% 0% Tre 3G 4% 55% 59% 41% 0% 0% 0% Tre 4G 26% 67% 93% 7% 0% 0% 0% Tele2 RÖST 63% 30% 93% 7% 0% 0% 0% Telenor RÖST 63% 30% 93% 7% 0% 0% 0% Telia RÖST 78% 18% 96% 4% 0% 0% 0% Tre RÖST 4% 55% 59% 41% 0% 0% 0% Tele2 DATA 64% 25% 89% 11% 0% 0% 0% Telenor DATA 68% 25% 93% 7% 0% 0% 0% Telia DATA 70% 19% 89% 11% 0% 0% 0% Tre DATA 11% 59% 70% 30% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 24

25 Pauliström (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 25

26 Pauliström (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 0% 47% 47% 53% 0% 0% 0% Tele2 3G 0% 0% 0% 63% 37% 0% 0% Tele2 4G 0% 13% 13% 87% 0% 0% 0% Telenor 2G 0% 47% 47% 53% 0% 0% 0% Telenor 3G 12% 53% 65% 29% 6% 0% 0% Telenor 4G 0% 13% 13% 87% 0% 0% 0% Telia 2G 88% 12% 100% 0% 0% 0% 0% Telia 3G 31% 39% 70% 15% 15% 0% 0% Telia 4G 84% 16% 100% 0% 0% 0% 0% Tre 3G 21% 58% 79% 21% 0% 0% 0% Tre 4G 86% 14% 100% 0% 0% 0% 0% Tele2 RÖST 0% 45% 45% 55% 0% 0% 0% Telenor RÖST 10% 65% 75% 25% 0% 0% 0% Telia RÖST 89% 11% 100% 0% 0% 0% 0% Tre RÖST 21% 58% 79% 21% 0% 0% 0% Tele2 DATA 0% 46% 46% 52% 2% 0% 0% Telenor DATA 12% 47% 59% 35% 6% 0% 0% Telia DATA 74% 21% 95% 5% 0% 0% 0% Tre DATA 32% 53% 84% 16% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 26

27 Pauliström (SCB def. områden) Avvikelser Tele2 För 3G så har mobiloperatören Tele2 en basstation norr om Puliström, den räcker inte ända ned till orten. Tele2 har framför allt något sämre täckning på 3G än de andra operatörerna i orten. Men kompenseras av 4G täckningen. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 27

28 Sjunnen (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 28

29 Sjunnen (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 75% 17% 92% 8% 0% 0% 0% Tele2 3G 35% 62% 97% 3% 0% 0% 0% Tele2 4G 75% 24% 99% 1% 0% 0% 0% Telenor 2G 75% 17% 92% 8% 0% 0% 0% Telenor 3G 26% 66% 92% 8% 0% 0% 0% Telenor 4G 75% 24% 99% 1% 0% 0% 0% Telia 2G 99% 1% 100% 0% 0% 0% 0% Telia 3G 32% 55% 87% 13% 0% 0% 0% Telia 4G 95% 2% 97% 2% 1% 0% 0% Tre 3G 29% 63% 92% 8% 0% 0% 0% Tre 4G 95% 4% 99% 0% 0% 0% 1% Tele2 RÖST 66% 31% 97% 3% 0% 0% 0% Telenor RÖST 65% 27% 92% 8% 0% 0% 0% Telia RÖST 62% 28% 90% 10% 0% 0% 0% Tre RÖST 29% 63% 92% 8% 0% 0% 0% Tele2 DATA 63% 35% 98% 2% 0% 0% 0% Telenor DATA 63% 33% 96% 4% 0% 0% 0% Telia DATA 78% 18% 96% 4% 0% 0% 0% Tre DATA 77% 19% 96% 4% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 29

30 Skede (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 30

31 Skede (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 17% 59% 76% 17% 7% 0% 0% Tele2 3G 0% 0% 0% 31% 62% 7% 0% Tele2 4G 7% 43% 50% 50% 0% 0% 0% Telenor 2G 17% 59% 76% 17% 7% 0% 0% Telenor 3G 4% 43% 47% 53% 0% 0% 0% Telenor 4G 7% 43% 50% 50% 0% 0% 0% Telia 2G 4% 52% 56% 44% 0% 0% 0% Telia 3G 0% 4% 4% 50% 46% 0% 0% Telia 4G 0% 25% 25% 50% 25% 0% 0% Tre 3G 4% 43% 47% 53% 0% 0% 0% Tre 4G 0% 0% 0% 4% 0% 0% 96% Tele2 RÖST 17% 59% 76% 17% 7% 0% 0% Telenor RÖST 20% 60% 80% 20% 0% 0% 0% Telia RÖST 4% 50% 54% 46% 0% 0% 0% Tre RÖST 4% 43% 47% 53% 0% 0% 0% Tele2 DATA 7% 37% 44% 23% 33% 0% 0% Telenor DATA 7% 43% 50% 50% 0% 0% 0% Telia DATA 0% 28% 28% 36% 36% 0% 0% Tre DATA 4% 43% 47% 53% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 31

32 Skede (SCB def. områden) Avvikelser Tele2 och Telia För Datatäckning 3G och 4G så har Tele2 och Telia sämre täckning än Tre och Telenor. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 32

33 Vetlanda (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 33

34 Vetlanda (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 78% 21% 99% 1% 0% 0% 0% Tele2 3G 28% 51% 79% 21% 0% 0% 0% Tele2 4G 20% 58% 78% 22% 0% 0% 0% Telenor 2G 78% 21% 99% 1% 0% 0% 0% Telenor 3G 47% 41% 88% 12% 0% 0% 0% Telenor 4G 20% 58% 78% 22% 0% 0% 0% Telia 2G 86% 13% 99% 1% 0% 0% 0% Telia 3G 29% 50% 79% 21% 0% 0% 0% Telia 4G 42% 36% 78% 21% 1% 0% 0% Tre 3G 47% 41% 88% 12% 0% 0% 0% Tre 4G 26% 57% 83% 13% 0% 0% 4% Tele2 RÖST 72% 24% 96% 4% 0% 0% 0% Telenor RÖST 77% 20% 97% 3% 0% 0% 0% Telia RÖST 79% 17% 96% 4% 0% 0% 0% Tre RÖST 47% 41% 88% 12% 0% 0% 0% Tele2 DATA 32% 53% 85% 15% 0% 0% 0% Telenor DATA 45% 45% 90% 10% 0% 0% 0% Telia DATA 39% 44% 83% 17% 0% 0% 0% Tre DATA 49% 42% 91% 9% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 34

35 Nye (SCB def. Områden) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 35

36 Nye (SCB def. områden) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 0% 6% 6% 33% 33% 28% 0% Tele2 3G 0% 29% 29% 65% 6% 0% 0% Tele2 4G 0% 36% 36% 64% 0% 0% 0% Telenor 2G 0% 6% 6% 33% 33% 28% 0% Telenor 3G 6% 81% 87% 13% 0% 0% 0% Telenor 4G 0% 36% 36% 64% 0% 0% 0% Telia 2G 20% 60% 80% 20% 0% 0% 0% Telia 3G 0% 38% 38% 56% 6% 0% 0% Telia 4G 7% 57% 64% 36% 0% 0% 0% Tre 3G 6% 81% 87% 13% 0% 0% 0% Tre 4G 38% 56% 94% 6% 0% 0% 0% Tele2 RÖST 0% 22% 22% 67% 6% 5% 0% Telenor RÖST 6% 72% 78% 11% 0% 11% 0% Telia RÖST 18% 65% 83% 17% 0% 0% 0% Tre RÖST 6% 81% 87% 13% 0% 0% 0% Tele2 DATA 0% 29% 29% 65% 6% 0% 0% Telenor DATA 6% 81% 87% 13% 0% 0% 0% Telia DATA 7% 31% 38% 56% 6% 0% 0% Tre DATA 11% 78% 89% 11% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 36

37 Nye (SCB def. områden) Avvikelser Tele2 och Telenor Tele2 och Telenor har sämre täckning på 2G, vid flera tillfällen så har kopplingen till 2G nätet försvunnit helt och det blir då många svarta markeringar på kartan. Vanligtvis så låser en användare inte telefonen/enhet på en teknologi (2G, 3G eller 4G) utan den får fritt välja det nät som är bäst för tillfället. Upplevelsen av operatörens tjänst kommer troligtvis vara mycket bättre än vad mätresultatet visar. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 37

38 Lindshammar (egen def. Område) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 38

39 Lindshammar (egen def. område) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 60% 34% 94% 5% 1% 0% 0% Tele2 3G 17% 50% 67% 33% 0% 0% 0% Tele2 4G 69% 30% 99% 1% 0% 0% 0% Telenor 2G 60% 34% 94% 5% 1% 0% 0% Telenor 3G 19% 51% 70% 29% 1% 0% 0% Telenor 4G 69% 30% 99% 1% 0% 0% 0% Telia 2G 46% 54% 100% 0% 0% 0% 0% Telia 3G 19% 47% 66% 34% 0% 0% 0% Telia 4G 83% 17% 100% 0% 0% 0% 0% Tre 3G 19% 51% 70% 29% 1% 0% 0% Tre 4G 0% 0% 0% 4% 1% 0% 95% Tele2 RÖST 48% 38% 86% 14% 0% 0% 0% Telenor RÖST 41% 39% 80% 19% 1% 0% 0% Telia RÖST 31% 52% 83% 17% 0% 0% 0% Tre RÖST 19% 51% 70% 29% 1% 0% 0% Tele2 DATA 67% 31% 98% 2% 0% 0% 0% Telenor DATA 51% 38% 89% 10% 1% 0% 0% Telia DATA 79% 19% 98% 2% 0% 0% 0% Tre DATA 19% 50% 69% 30% 1% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 39

40 Lindshammar (egen def. område) Avvikelser Tre Mobiloperatören Tre har inte byggt ut 4G täckningen i Lindshammar jämfört med Telenor, Tele2 och Telia. Därav visas en hel del grå mätpunkter: täckning. Datatäckning för Tre blir något sämre. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 40

41 Alseda och Aspö (egen def. Område) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 41

42 Alseda och Aspö (egen def. område) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 11% 25% 36% 34% 26% 4% 0% Tele2 3G 0% 1% 1% 42% 33% 24% 0% Tele2 4G 8% 33% 41% 44% 8% 0% 7% Telenor 2G 11% 25% 36% 34% 26% 4% 0% Telenor 3G 3% 19% 22% 63% 15% 0% 0% Telenor 4G 8% 33% 41% 44% 8% 0% 7% Telia 2G 19% 54% 73% 27% 0% 0% 0% Telia 3G 4% 17% 21% 67% 12% 0% 0% Telia 4G 16% 35% 51% 45% 4% 0% 0% Tre 3G 3% 19% 22% 63% 15% 0% 0% Tre 4G 0% 0% 0% 8% 24% 0% 68% Tele2 RÖST 7% 16% 23% 37% 25% 15% 0% Telenor RÖST 10% 26% 36% 51% 12% 1% 0% Telia RÖST 15% 39% 54% 42% 4% 0% 0% Tre RÖST 3% 19% 22% 63% 15% 0% 0% Tele2 DATA 10% 30% 40% 47% 13% 0% 0% Telenor DATA 9% 21% 30% 58% 12% 0% 0% Telia DATA 14% 30% 44% 52% 4% 0% 0% Tre DATA 3% 19% 22% 63% 15% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 42

43 Alseda och Aspö (egen def. område) Avvikelser Tele2 och Telenor Tele2 och Telenor har sämre täckning på 2G, vid flera tillfällen så har kopplingen till 2G nätet försvunnit helt och det blir då många svarta markeringar på kartan. Vanligtvis så låser en användare inte telefonen/enhet på en teknologi (2G, 3G eller 4G) utan den får fritt välja det nät som är bäst för tillfället. Upplevelsen av operatörens tjänst kommer troligtvis vara mycket bättre än vad mätresultatet visar. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 43

44 Fastorp (egen def. Område) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 44

45 Fastorp (egen def. område) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 0% 0% 0% 4% 14% 82% 0% Tele2 3G 6% 13% 19% 59% 22% 0% 0% Tele2 4G 14% 4% 18% 54% 0% 0% 28% Telenor 2G 0% 0% 0% 4% 14% 82% 0% Telenor 3G 21% 40% 61% 39% 0% 0% 0% Telenor 4G 14% 4% 18% 54% 0% 0% 28% Telia 2G 31% 59% 90% 10% 0% 0% 0% Telia 3G 9% 15% 24% 58% 18% 0% 0% Telia 4G 21% 33% 54% 46% 0% 0% 0% Tre 3G 51% 24% 75% 25% 0% 0% 0% Tre 4G 36% 59% 95% 5% 0% 0% 0% Tele2 RÖST 5% 11% 16% 47% 18% 19% 0% Telenor RÖST 17% 32% 49% 32% 0% 19% 0% Telia RÖST 26% 41% 67% 25% 8% 0% 0% Tre RÖST 51% 24% 75% 25% 0% 0% 0% Tele2 DATA 15% 11% 26% 58% 5% 0% 11% Telenor DATA 25% 39% 64% 35% 1% 0% 0% Telia DATA 17% 29% 46% 44% 10% 0% 0% Tre DATA 51% 25% 76% 24% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 45

46 Fastorp (egen def. område) Avvikelser Tele2 och Telenor Tele2 och Telenor har sämre rösttäckning, vid flera tillfällen så har kopplingen till 2G nätet försvunnit helt och det blir då många svarta markeringar på kartan. Vanligtvis så låser en användare inte telefonen/enhet på en teknologi (2G, 3G eller 4G) utan den får fritt välja det nät som är bäst för tillfället. Upplevelsen av operatörens tjänst kommer troligtvis vara bättre än vad mätresultatet visar. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 46

47 Hultanäs o Svartarp (egen def. Område) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 47

48 Hultanäs o Svartarp (egen def. område) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 0% 0% 0% 33% 43% 24% 0% Tele2 3G 13% 68% 81% 19% 0% 0% 0% Tele2 4G 0% 0% 0% 1% 51% 0% 48% Telenor 2G 0% 0% 0% 33% 43% 24% 0% Telenor 3G 0% 3% 3% 32% 64% 1% 0% Telenor 4G 0% 0% 0% 1% 51% 0% 48% Telia 2G 0% 4% 4% 76% 20% 0% 0% Telia 3G 24% 58% 82% 18% 0% 0% 0% Telia 4G 0% 1% 1% 13% 40% 0% 46% Tre 3G 0% 21% 21% 60% 18% 1% 0% Tre 4G 0% 0% 0% 0% 3% 0% 97% Tele2 RÖST 12% 61% 73% 19% 7% 1% 0% Telenor RÖST 0% 1% 1% 46% 50% 3% 0% Telia RÖST 22% 56% 78% 18% 4% 0% 0% Tre RÖST 0% 21% 21% 60% 18% 1% 0% Tele2 DATA 5% 35% 40% 6% 28% 0% 26% Telenor DATA 3% 22% 25% 26% 48% 1% 0% Telia DATA 12% 19% 31% 18% 23% 0% 28% Tre DATA 0% 21% 21% 60% 18% 1% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 48

49 Hultanäs o Svartarp (egen def. område) Avvikelser för alla operatörer på 4G Området i syd/sydöstra delen av kommunen har sämre 4G täckning (Söder om Lemnhult och Näshult) Avvikelser för Telenor och Tre Operatören Telenor och Tre har sämre rösttäckning i området Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 49

50 Kvillsfors (egen def. Område) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 50

51 Kvillsfors (egen def. område) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 9% 46% 55% 31% 12% 2% 0% Tele2 3G 1% 9% 10% 51% 34% 5% 0% Tele2 4G 0% 23% 23% 46% 6% 1% 24% Telenor 2G 9% 46% 55% 31% 12% 2% 0% Telenor 3G 7% 32% 39% 57% 4% 0% 0% Telenor 4G 0% 23% 23% 46% 6% 1% 24% Telia 2G 27% 55% 82% 18% 0% 0% 0% Telia 3G 3% 14% 17% 64% 19% 0% 0% Telia 4G 9% 28% 37% 54% 9% 0% 0% Tre 3G 11% 42% 53% 44% 3% 0% 0% Tre 4G 2% 17% 19% 45% 1% 0% 35% Tele2 RÖST 7% 37% 44% 37% 16% 3% 0% Telenor RÖST 12% 44% 56% 39% 5% 0% 0% Telia RÖST 21% 43% 64% 29% 7% 0% 0% Tre RÖST 11% 42% 53% 44% 3% 0% 0% Tele2 DATA 0% 21% 21% 58% 20% 1% 0% Telenor DATA 7% 31% 38% 57% 5% 0% 0% Telia DATA 10% 25% 35% 54% 11% 0% 0% Tre DATA 11% 41% 52% 45% 3% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 51

52 Kvillsfors (egen def. område) Avvikelser för Telenor och Tre Operatören Telenor och Tre har sämre 4G täckning i området. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 52

53 Näshult (egen def. Område) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 53

54 Näshult (egen def. område) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 0% 29% 29% 35% 23% 13% 0% Tele2 3G 3% 19% 22% 47% 31% 0% 0% Tele2 4G 0% 28% 28% 48% 24% 0% 0% Telenor 2G 0% 29% 29% 35% 23% 13% 0% Telenor 3G 6% 34% 40% 44% 16% 0% 0% Telenor 4G 0% 28% 28% 48% 24% 0% 0% Telia 2G 7% 58% 65% 32% 3% 0% 0% Telia 3G 3% 19% 22% 44% 34% 0% 0% Telia 4G 6% 23% 29% 63% 5% 0% 3% Tre 3G 5% 35% 40% 41% 16% 3% 0% Tre 4G 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Tele2 RÖST 0% 31% 31% 50% 19% 0% 0% Telenor RÖST 3% 46% 49% 39% 12% 0% 0% Telia RÖST 9% 49% 58% 31% 11% 0% 0% Tre RÖST 5% 35% 40% 41% 16% 3% 0% Tele2 DATA 0% 15% 15% 52% 33% 0% 0% Telenor DATA 6% 33% 39% 46% 15% 0% 0% Telia DATA 8% 19% 27% 54% 16% 0% 3% Tre DATA 5% 35% 40% 41% 16% 3% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 54

55 Näshult (egen def. område) Avvikelser för alla operatörer I Näshult kan mobiltäckningen för alla operatörer bli bättre både för rösttäckning och datatäckning. Avvikelser för Tre Mobiloperatören Tre har inte byggt ut 4G täckningen i lika stor utsträckning som Telenor, Tele2 och Telia i Näshult. Därav har endast grå mätpunkter sammalts in, täckning. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 55

56 Skirö (egen def. Område) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 56

57 Skirö (egen def. område) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 0% 1% 1% 25% 39% 35% 0% Tele2 3G 3% 33% 36% 53% 11% 0% 0% Tele2 4G 2% 18% 20% 64% 15% 0% 1% Telenor 2G 0% 1% 1% 25% 39% 35% 0% Telenor 3G 3% 13% 16% 59% 22% 3% 0% Telenor 4G 2% 18% 20% 64% 15% 0% 1% Telia 2G 0% 29% 29% 56% 15% 0% 0% Telia 3G 3% 18% 21% 62% 17% 0% 0% Telia 4G 0% 16% 16% 50% 30% 0% 4% Tre 3G 4% 31% 35% 55% 9% 1% 0% Tre 4G 0% 0% 0% 0% 9% 0% 91% Tele2 RÖST 3% 26% 29% 45% 15% 11% 0% Telenor RÖST 3% 10% 13% 52% 27% 8% 0% Telia RÖST 4% 30% 34% 55% 11% 0% 0% Tre RÖST 4% 31% 35% 55% 9% 1% 0% Tele2 DATA 2% 24% 26% 63% 11% 0% 0% Telenor DATA 3% 21% 24% 55% 18% 3% 0% Telia DATA 1% 24% 25% 49% 23% 0% 3% Tre DATA 4% 30% 34% 55% 10% 1% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 57

58 Skirö (egen def. område) Avvikelser för alla operatörer I Skirö kan mobiltäckningen för alla operatörer bli bättre både för rösttäckning och datatäckning. Avvikelser för Tre Mobiloperatören Tre har inte byggt ut 4G täckningen i lika stor utsträckning som Telenor, Tele2 och Telia i Skirö. Där av har endast grå mätpunkter sammalts in, täckning. Avvikelser Tele2 och Telenor Tele2 och Telenor har sämre rösttäckning, vid flera tillfällen så har kopplingen till 2G nätet försvunnit helt och det blir då många svarta markeringar på kartan. Vanligtvis så låser en användare inte telefonen/enhet på en teknologi (2G, 3G eller 4G) utan den får fritt välja det nät som är bäst för tillfället. Upplevelsen av operatörens tjänst kommer troligtvis vara bättre än vad mätresultatet visar. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 58

59 Ädelfors (egen def. Område) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 59

60 Ädelfors (egen def. område) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 0% 6% 6% 51% 17% 26% 0% Tele2 3G 2% 12% 14% 49% 36% 1% 0% Tele2 4G 0% 11% 11% 53% 36% 0% 0% Telenor 2G 0% 6% 6% 51% 17% 26% 0% Telenor 3G 25% 47% 72% 28% 0% 0% 0% Telenor 4G 0% 11% 11% 53% 36% 0% 0% Telia 2G 56% 43% 99% 1% 0% 0% 0% Telia 3G 7% 38% 45% 35% 20% 0% 0% Telia 4G 44% 48% 92% 8% 0% 0% 0% Tre 3G 25% 47% 72% 28% 0% 0% 0% Tre 4G 0% 5% 5% 0% 0% 0% 95% Tele2 RÖST 2% 14% 16% 59% 23% 2% 0% Telenor RÖST 22% 49% 71% 26% 2% 1% 0% Telia RÖST 39% 39% 78% 14% 8% 0% 0% Tre RÖST 25% 47% 72% 28% 0% 0% 0% Tele2 DATA 1% 9% 10% 54% 36% 0% 0% Telenor DATA 25% 45% 70% 28% 2% 0% 0% Telia DATA 35% 51% 86% 12% 2% 0% 0% Tre DATA 25% 47% 72% 28% 0% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 60

61 Ädelfors (egen def. område) Avvikelser för Tre Mobiloperatören Tre har inte byggt ut 4G täckningen i lika stor utsträckning som Tele2 och Telia. Där av har endast grå mätpunkter sammalts in, täckning. Avvikelser Tele2 och Telenor Tele2 och Telenor har sämre rösttäckning, vid flera tillfällen så har kopplingen till 2G nätet försvunnit helt och det blir då många svarta markeringar på kartan. Vanligtvis så låser en användare inte telefonen/enhet på en teknologi (2G, 3G eller 4G) utan den får fritt välja det nät som är bäst för tillfället. Upplevelsen av operatörens tjänst kommer troligtvis vara bättre än vad mätresultatet visar. Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 61

62 Flugeby (egen def. Område) Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 62

63 Flugeby (egen def. område) Täckning per nät Rösttäckning per operatör Datatäckning per operatör Tele2 2G 59% 38% 97% 3% 0% 0% 0% Tele2 3G 17% 48% 65% 35% 0% 0% 0% Tele2 4G 38% 56% 94% 6% 0% 0% 0% Telenor 2G 59% 38% 97% 3% 0% 0% 0% Telenor 3G 9% 45% 54% 44% 2% 0% 0% Telenor 4G 38% 56% 94% 6% 0% 0% 0% Telia 2G 67% 31% 98% 2% 0% 0% 0% Telia 3G 12% 60% 72% 28% 0% 0% 0% Telia 4G 51% 38% 89% 9% 2% 0% 0% Tre 3G 11% 48% 59% 39% 2% 0% 0% Tre 4G 11% 44% 55% 40% 0% 0% 5% Tele2 RÖST 45% 41% 86% 14% 0% 0% 0% Telenor RÖST 37% 41% 78% 21% 1% 0% 0% Telia RÖST 46% 41% 87% 13% 0% 0% 0% Tre RÖST 11% 48% 59% 39% 2% 0% 0% Tele2 DATA 34% 55% 89% 11% 0% 0% 0% Telenor DATA 16% 55% 71% 27% 2% 0% 0% Telia DATA 50% 38% 88% 10% 2% 0% 0% Tre DATA 11% 49% 60% 38% 2% 0% 0% Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 63

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

Täckningskollen 1/9. Ärendenummer: TSN Finspång kommun Sammanfattning av mätresultat underlag för vidare diskussion

Täckningskollen 1/9. Ärendenummer: TSN Finspång kommun Sammanfattning av mätresultat underlag för vidare diskussion 1/9 Ärendenummer: TSN 2017-168 Täckningskollen Finspång kommun Sammanfattning av mätresultat underlag för vidare diskussion Finspångs kommun har genomfört mätningar i samarbete med IQMTEL (täckningskollen),

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Onsdag den 4 februari kl 13-15.00 i Valhall Post- och telestyrelsen Hur jobbar PTS med att förbättra mobilsverige? -Regeringsuppdrag -Tillståndsvillkor

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsument verket KO Protokoll Datum 2014-03-20 Dnr Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsumentverket och mobiloperatörerna Telenor Sverige AB, TeliaSonera

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Projektrapport Täckningskollen

Projektrapport Täckningskollen Projektrapport Täckningskollen I de båda projekten Digital agenda för västra Mälardalen och Tillgänglighet till Hållbar IT genomfördes under hela 2014 en omfattande aktivitet som gick ut på att kartlägga

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP)

Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-06-28 Dnr: 13-6141 1(49) Christian Höglund 08-678 55 00 christian.hoglund@pts.se Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP) 1 Sammanfattning...

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2016:11. Datum 2016-03-16. Mobiltäckning 2015

Rapportnummer PTS-ER-2016:11. Datum 2016-03-16. Mobiltäckning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:11 Datum 2016-03-16 Mobiltäckning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:11 Diarienummer 16-2526 ISSN 1650-9862 Författare Erik Ferngren Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Mobilmätning Täckningskollen. Version 1.5 Mars 2015 Peter Strömberg IT-Strateg / Verksamhetsarkitekt

Mobilmätning Täckningskollen. Version 1.5 Mars 2015 Peter Strömberg IT-Strateg / Verksamhetsarkitekt Mobilmätning Täckningskollen Version 1.5 Mars 2015 Peter Strömberg IT-Strateg / Verksamhetsarkitekt Varför mäta mobiltäckning? Målgrupp och användningsområde kommuninvånare och företag hur är egentligen

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2013

PTS bredbandskartläggning 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:12 Datum 2014-03-21 PTS bredbandskartläggning 2013 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Apropå 2. 2013 Hallå, hallå, hörs jag?

Apropå 2. 2013 Hallå, hallå, hörs jag? Apropå 2. 2013 Hallå, hallå, hörs jag? Mobiltelefoni och bredband är idag lika viktig infrastruktur som vägar, vatten och elektricitet. Mobiltäckning och uppkoppling är självklarheter, eller borde vara

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2015

PTS bredbandskartläggning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:10 Datum 2016-03-16 PTS bredbandskartläggning 2015 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Hur trådbundna och trådlösa tekniker kompletterar varandra - Mobilnätens bidrag till bredband

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2015:7 Datum 2015-05-11 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2015:7 Diarienummer 15-1180 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Hur ska konsumenterna få bättre information om täckning?

Hur ska konsumenterna få bättre information om täckning? Hur ska konsumenterna få bättre information om täckning? 12 maj 2014 Anna Montelius Post- och telestyrelsen Regeringens uppdrag till PTS och Konsumentverket Bättre täckningskartor Bättre information om

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2014

PTS bredbandskartläggning 2014 Rapportnummer PTS-ER-2015:11 Datum 2014-03-24 PTS bredbandskartläggning 2014 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Stickprovsmätningar av mobiltäckning under 2016.

Stickprovsmätningar av mobiltäckning under 2016. Rapport Datum Vår referens Sida 2016-11-15 Dnr: 16-10969 1(22) Henrik Tibbling 08-678 55 00 henrik.tibbling@pts.se Stickprovsmätningar av mobiltäckning under 2016. 1 Sammanfattning... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-12-11 Post- och telestyrelsen Agenda 09:30 Inledning 09:45 Tillstånden utformning 09:55 Tekniska tillståndsvillkor 10:15 Koordinering 10:25 Kaffepaus

Läs mer

Mobilt BREDBAND En guide för stabilare och snabbare mobilt bredband

Mobilt BREDBAND En guide för stabilare och snabbare mobilt bredband Signal förbättrande åtgärder för Mobilt BREDBAND GSM / UMTS / CDMA / LTE / 2G / 3G / 4G En guide för stabilare och snabbare mobilt bredband Signal förbättrande åtgärder 2015.08.10 G.Larsson Rev. 2016.10.16

Läs mer

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt - med samma kvalitet, likvärdigt pris och bättre Internetuppkoppling Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 1 2 Teknikskifte på landsbygden Delar av det

Läs mer

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Rapportnummer PTS-ER-2017:7 Datum 2017-03-20 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige En geografisk översikt av

Läs mer

Dialogmöte i Karlskrona november 2014

Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Har mobiltelefon 2014 Mobiltelefon 100% 98% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 97% 90% 80% 90% 81% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 11% 0% 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-25

Läs mer

Tillsyn av täckningen i GSM-näten längs Europavägarna i Norrland

Tillsyn av täckningen i GSM-näten längs Europavägarna i Norrland DATUM RAPPORTNUMMER 10 mars 2003 PTS-ER-2003:10 ISSN 1650-9862 Tillsyn av täckningen i GSM-näten längs Europavägarna i Norrland Innehåll: 1 Bakgrund till tillsynen och uppdraget... 2 2 Utrustning... 2

Läs mer

Inomhusnät för mobiltelefoni

Inomhusnät för mobiltelefoni Inomhusnät för mobiltelefoni Mobile Network Scandinavia AB Nicklas Håkansson mail; nicklas.hakansson@.se www..se Några punkter Mobile Network Scandinavia AB Kort om vårt företag Inomhuslösning för mobiltelefoni

Läs mer

PTS åtgärder för ökad mobiltäckning

PTS åtgärder för ökad mobiltäckning PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-06-11 Dnr: 14-7016 1(17) PTS åtgärder för ökad mobiltäckning Marknaden för mobil kommunikation har utvecklats starkt sedan mobiltelefonin introducerades för drygt

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Mätning av mobila datanät i Arvidsjaur

Mätning av mobila datanät i Arvidsjaur Mätning av mobila datanät i Arvidsjaur Test of mobile broadband in Arvidsjaur Simon Jakobsson Löpnummer (EL1426) Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Mobiltelefoni: inför omstyrningen

Mobiltelefoni: inför omstyrningen Mobiltelefoni: inför omstyrningen 1 Tidplan Omstyrningen är planerad till vecka 45 och 46. vecka 45 vecka 46 vecka 47 vecka 48 vecka 49 vecka 50 Byte av SIM-kort Automatisk uppdatering sker mellan måndag

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Faktablad. 3G i Sverige

Faktablad. 3G i Sverige 3G i Sverige Uppdaterat 2007-06-01 För mer information Jonas Wessel jonas.wessel@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2005:5 Faktablad finns på www.pts.se Faktablad 3G i Sverige Vad är 3G? 3G 1 är tredje generationens

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

Accesstekniker för f r radio

Accesstekniker för f r radio Accesstekniker för f r radio Mattias Heinze Network Expertise Sweden AB mattias.heinze@networkexpertise.com Network Expertise Sweden AB, NX 2004. All rights reserved. Innehåll Vad är r WiMAX och i vilket

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Reservsystem för telefoni

Reservsystem för telefoni Reservsystem för telefoni Förslag Fasta och vanliga 3 G mobiltelefoner, som även kan användas som redundans för bortfall av larm. Bakgrund Reservsystemet skall omfatta: Samtliga sjukhus med dygnetruntverksamhet

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2011

PTS bredbandskartläggning 2011 Rapportnummer -ER-2012:11 Datum 2012-03-14 bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Utveckling av bredbandstekniker Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Innehåll 1. Fast bredband Kopparkabeltekniker Kabelmodem Fiber till hemmet 2. Trådlöst bredband 3. Slutsatser Omnitele

Läs mer

55318 Jönköping Jönköping , Värnamo Värnamo , Jönköping Jönköping

55318 Jönköping Jönköping , Värnamo Värnamo , Jönköping Jönköping Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade RUT-avdrag i samtliga postnummerområden i Jönköpings län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år där de med högst andel

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

Teleservice Bredband och TeliaSonera (delvis) för ADSL TeliaSonera, Tele2 och Telenor samt troligen övriga nationella operatörer av trådlöst bredband

Teleservice Bredband och TeliaSonera (delvis) för ADSL TeliaSonera, Tele2 och Telenor samt troligen övriga nationella operatörer av trådlöst bredband Bilaga nr PROJEKTSTÖD marknadsanalys för stöd till bredband och samtycke till medfinansiering från PTS 3 Du ska använda blanketten för att redovisa din marknadsanalys när du söker stöd till bredband. Om

Läs mer

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend 2009-12-11 Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Skyddsförhållandena... 1 3 Beräkningsfallen... 2 4 Resultat... 3 5 Referenser... 3 Bilaga 1:

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23

Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23 Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23 Hur fungerar mobiltelefoni Mobilnätet med olika basstationer Inomhusnät för mobiltelefoni Mobiltelefonen Elektromagnetiska

Läs mer

Bredbandskollen. mobil surfhastighet 2015, del 2, modeller

Bredbandskollen. mobil surfhastighet 2015, del 2, modeller Bredbandskollen mobil surfhastighet 2015, del 2, modeller Sammanfattning, del 2 modeller Detta är en sammanställning av de 50 modeller som varit populärast i Bredbandskollens mobilapp under tiden 1 januari-15

Läs mer

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Sida 1 av 12 Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Med tidigare känt underlag som grund och med kompletteringar och förtydliganden efter PTS besök redovisas följande sammanställning kring telekommunikationer

Läs mer

Post- och Telestyrelsen, Formulär i TEMO Direkt om telefoni och TV.

Post- och Telestyrelsen, Formulär i TEMO Direkt om telefoni och TV. Post- och Telestyrelsen, Formulär i TEMO Direkt om telefoni och TV. Fråga 1: Betalar du huvuddelen av dina samtal från din fasta telefon till Telia eller till någon annan operatör? 1 Betalar huvudsakligen

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

56135 Huskvarna Jönköping ,6% Taberg Jönköping ,3% Vetlanda Vetlanda ,1%

56135 Huskvarna Jönköping ,6% Taberg Jönköping ,3% Vetlanda Vetlanda ,1% Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Jönköpings län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

PTS Bredbandskartläggning 2012

PTS Bredbandskartläggning 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:7 Datum 2013-03-19 PTS Bredbandskartläggning 2012 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vetlanda kommun; 06 FS 2009:144 SaknrÖ18/09 Utkom från trycket den 26 november 2009 beslutade

Läs mer

Bredbandskollen. Mobil surfhastighet i Sverige iis.se

Bredbandskollen. Mobil surfhastighet i Sverige iis.se Bredbandskollen Mobil surfhastighet i Sverige 2017 iis.se Version 1.0 2017 Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons. Erkännande 4.0 Sverige,

Läs mer

Fördjupningsuppgiften Ämnen. Jens A Andersson

Fördjupningsuppgiften Ämnen. Jens A Andersson Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom telekom. Få en djup förståelse för detta ämne. Presentera ert ämne

Läs mer

Jönköping Väster. Jönköping Söder. Jönköping C zon C. A 6, Jönköpings kommun. Jönköping C Väster. Jönköping C Öster. Torpa, Jönköpings kommun

Jönköping Väster. Jönköping Söder. Jönköping C zon C. A 6, Jönköpings kommun. Jönköping C Väster. Jönköping C Öster. Torpa, Jönköpings kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 5 ) 0601 0680154 Jönköping Väster 0680156 Jönköping Söder 0680158 Jönköping C zon C 0680160 Ljungarum Ekhagen, Jönköpings kommun 0680161 Jönköping, Rosenlund och Elmiaområdet 0680163

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Bredbandskollen. mobil surfhastighet 2013

Bredbandskollen. mobil surfhastighet 2013 Bredbandskollen mobil surfhastighet 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Allmänt om Bredbandskollen... 5 3 Mätningar med Bredbandskollens mobilapp... 6 3.1 Antal mätningar har ökat med mer

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

Hearing 1800 MHz-bandet

Hearing 1800 MHz-bandet Hearing 1800 MHz-bandet Spektrummarknadsavdelningen 9 mars 2010 Syfte med denna hearing Informera om läget i arbetet med 1800-bandet Vad har hänt sedan senaste hearingen Återkoppling på inkomna kommentarer

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

Box 30213, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur. kand. M. F. och jur. kand. H. V., adress som bolaget

Box 30213, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur. kand. M. F. och jur. kand. H. V., adress som bolaget MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:14 2008: Datum 2009-06-16 Dnr C 14/08 KÄRANDE HI3G Access AB, Box 30213, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur. kand. M. F. och jur. kand. H. V., adress som bolaget SVARANDE TeliaSonera

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät 1(5) Läs anvisningarna innan du fyller i ansökan Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Datum 2015-05-05 Inomhustäckning - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Diarienummer 15-1896 ISSN 1650-9862 Författare Jeanette Wännström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Kapitel 13: (Maria Kihl)

Kapitel 13: (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Jämförelse med OSI-modellen OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Elektronisk kommunikation vid

Elektronisk kommunikation vid Elektronisk kommunikation vid störningar i elförsörjningen Nuläge och framtid Därför finns PTS En väl fungerande telekommarknad k Frekvenser och nummer ska fördelas och hanteras effektivt Arbeta för att

Läs mer

Mätning av Telias 4G-nät, Umeå universitets campusområde.

Mätning av Telias 4G-nät, Umeå universitets campusområde. Mätning av Telias 4G-nät, Umeå universitets campusområde. A measurement of Telias 4G-network, Umeå University Campus. Kim Baltz Löpnummer (EL1627) Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik,

Läs mer

Motion från Paul Brännlund (SD) om testning av mobiltäckning i Kristinehamn kommun

Motion från Paul Brännlund (SD) om testning av mobiltäckning i Kristinehamn kommun IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-09-04 Ks/2015:103 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Motion från Paul Brännlund (SD)

Läs mer