Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02"

Transkript

1 Konsument verket KO Protokoll Datum Dnr Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsumentverket och mobiloperatörerna Telenor Sverige AB, TeliaSonera Sverige AB, Hi3G Access AB, Tele2 Sverige AB samt Netett Sverige AB har träffat en överenskommelse om marknadsföring av täckning för mobila tjänster, se bilaga. Överenskommelsen träder i kraft i januari 2015 och gäller tills vidare. Operatörerna ska senast den 31 december 2015 ha utrett de tekniska möjligheterna och förutsättningarna för att ge mer detaljerad och trovärdig information om förväntad hastighet i olika delar av nätet. I utredningen ska möjligheten att ta hänsyn till nätlast och annan relevant information ingå. Översyn av överenskommelsen ska göras senast den 31 december Parterna är fria att informera om överenskommelsens innehåll och publicera överenskommelsen. Protokollet jämte bilagan upprättas och undertecknas i sex exemplar, varvid parterna erhåller var sitt exemplar. Vid protokollet Cecilia Norlander Karlstad den d^q\^t H För Konsumentverket Stockholm den För Telenor Sverige AB Lars-Åke Norling Verkställande direktör Postadress Fakturaadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/webbadress Bankgiro Org.nr Box Karlstad FE Strömsund Tage Erlandergatan 8A

2 Datum Dnr 2(2) Stockholm den För TelkSxinera Sverige AB Stockholm den.. 2!?.J. 3 För Hi3G Access AB Malin Frenning Verkställande direktör irektör Stockholm den?j/2 - rf/ FörTele2^SverigeAB Stockholm den För Neteft Syeri lomas Ekman Verkställande direktör

3 Konsument verket KO Datum Dnr Överenskommelse om marknadsföring av täckning för mobila tjänster 1. Tillämplighet och syfte Dessa bestämmelser gäller vid marknadsföring av täckning för mobila tjänster. Marknadsföringslagen (2008:486), prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation innehåller tvingande bestämmelser för näringsidkare. Den här överenskommelsen anknyter till dessa lagar. Syftet med överenskommelsen är att konsumenten ska få bättre information om vilken täckning som erbjuds i nätet samt att skapa tydliga riktlinjer för branschen. Täckningskartor och annan information om täckning ska vara utformad så att den ger konsumenten en rimlig förväntan på tjänsten. 2. Täckningskartor 2.1 Gemensamma antaganden Vid utformning av täckningskartor ska beräkning av täckningsnivåer baseras på följande antaganden: Mobilterminalens mottagarprestanda (känslighet och antennförstärkning) ska motsvara ett ungefärligt genomsnitt av de på marknaden vanligast förekommande mobiltelefonerna. Man ska med god sannolikhet kunna föra samtal eller ett datakoppel med god kvalitet i båda riktningarna. Täckningen ska redovisas i tre nivåer enligt nedan. Sida 1 av 4 1

4 Dnr o o o Bastäckning: Utomhustäckning för mobilterminalen fritt utan kroppsdämpning. God täckning: Innehåller en marginal för dämpning av signalen på 8 db jämfört med Bastäckning. Mycket god täckning: Innehåller en marginal för dämpning av signalen på 16 db jämfört med Bastäckning. Bilaga 1 specificerar närmare de gemensamma antaganden och parametrar som ska ligga till grund för respektive operatörs länkbudgetberäkningar Val av tjänst och mobiltelefon I anslutning till täckningskartan ska konsumenten kunna välja att visa täckningskarta för tal samt data för 2G-, 3G- eller 4G-näten. Konsumenten ska också ges möjlighet att välja bland de vanligaste mobiltelefonerna och kartan ska endast visa täckningen för de frekvensband som vald mobiltelefon har stöd för. De valbara mobiltelefonerna ska baseras på en kombination av i vart fall de tio mest sålda och de tio vanligast förekommande i näten. Listan på valbara mobiltelefoner ska uppdateras minst var sjätte månad Hastigheter Operatörerna ska i anslutning till täckningskartan ange ett intervall för vilken datahastighet som normalt kan förväntas i 3G- respektive 4G-näten och i tillämpliga fall GSM-nät. Den lägre hastigheten i intervallet ska motsvara den hastighet på nätnivå som konsumenten i genomsnitt får med en sannolikhet på minst 80 procent. Den högre hastigheten ska motsvara den hastighet på nätnivå som konsumenten i genomsnitt får med en sannolikhet på minst 20 procent. Hastigheterna ska motsvara operatörens bästa uppskattning exempelvis genom mätningar på nätnivå, statistik från nätet eller teoretiska beräkningar av förväntade hastigheter. 2.4 Färg och webbtillgänglighet Vid utformning av täckningskartor ska operatörerna ha en gemensam färgsättning samt eftersträva färger och nyanser som ger en intuitiv känsla för vad som är bäst täckning. Operatörerna ska dessutom eftersträva att kartorna utformas på ett sätt som gör dem tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Sida 2 av 4

5 Dnr 3. Information till konsument 3.1. Allmän information om täckning Följande information om täckning ska anges i direkt anslutning till täckningskartorna: Allmänt om täckning Information om täckning är endast vägledande och det går aldrig att garantera täckning på enskilda platser. Täckning och hastighet för mobila tjänster kan variera beroende på en mängd olika saker, exempelvis på geografiska förhållanden som berg, dalar och skog. Täckningskarta Täckningskartan visar var man normalt har goda möjligheter att ringa och surfa. Den täckning och hastighet du faktiskt får kan dock variera från den som visas på kartan, bland annat beroende på hur många som ringer eller surfar samtidigt inom samma område. Möjligheten att ringa eller surfa inomhus påverkas av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig. Vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router du använder har betydelse för hur du upplever täckning och hastighet. Det kan gå att förbättra möjligheterna att ringa och surfa genom att använda så kallad handsfree (sladd med hörlurar och mikrofon) eller en extern antenn. Möjligheterna kan också förbättras ytterligare om mobiltelefonen ligger fritt istället för att den hålls i handen eller ligger i en ficka eller i en väska. Hur olika mobiltelefoners egenskaper påverkar täckningen och hur du kan förbättra dina möjligheter att ringa och surfa kan du läsa mer om på PTS hemsida [Länk ] 3.2. Täckningsnivåer Följande beskrivning av täckningsnivåer ska anges i direkt anslutning till täckningskartorna: Bastäckning Här finns möjlighet att kunna ringa och surfa utomhus under förutsättning att du inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan. Sida 3 av 4 1

6 Dnr God täckning Här finns goda möjligheter att kunna ringa och surfa utomhus. Det kan även gå att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett fönster och inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan. Mycket god täckning Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas dock av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig. Om en operatör önskar presentera en täckningskarta som baseras på andra förutsättningar än de som nämns under nivåerna ovan, exempelvis på användningen av en extern antenn, krävs det att konsumenten aktivt väljer en sådan utformning av täckningskarta. I direkt anslutning till en sådan karta ska det ges tydlig och lättbegriplig information om förutsättningarna för en sådan tjänst. 4. Allmänt om marknadsföring av täckning och hastighet All marknadsföring av täckning och hastighet för mobila tjänster ska vara utformad på ett sätt som inte vilseleder konsumenten om tjänstens omfattning eller utnyttjar konsumentens bristande kunskap om förutsättningar för täckning. Det gäller information om täckning och hastighet i samtliga medier såsom webbplats, butik, annonser och tv-reklam. Det innebär att all marknadsföring om täckning och hastighet, på samma sätt som informationen i anslutning till täckningskartorna, ska utformas på ett sådant sätt att den ger konsumenten en rimlig förväntan på tjänsten. 5. Information om överenskommelsen Operatörerna åtar sig att informera sina återförsäljare om överenskommelsen och dess innebörd och ska verka för att återförsäljarna följer de överenskomna bestämmelserna. Sida 4 av 4

7 Bilaga 1 Bastäckning (lägsta nivån) i täckningkartan defineras av: Basstation: enligt den utrustning som används av respektive operatör (inkl diversitetsvinst, TMA etc) Terminal: Antennförstärkning -2 dbi sämsta tillåtna uteffekt/mottagarkänslighet enligt 3GPP eller annan relevant standardiseringsorganisation, Inkluderar marginal för Rayleighfädning DL i en bra GSM-terminal. Kroppsdämpning db Terminal med headset eller fristående datamodem. Kroppsdämpning representeras av en nivå starkare signal. Sannolikhet på cellranden (täckningsranden) 80 Fädningsmarginal utifrån respektive operatörs prediktionsmodells standardavvikelse. Interferensmarginal (last) 2G upplänk Interferensmarginal (last) 3G/CDIV1A450 upplänk Interferensmarginal (last) 4G upplänk db db db Handover gain db 0 db för GSM Lägsta upplänk datahastighet 3G/CDMA kbit/s Om täckningen begränsas av cell reselection parametrar sä kan detta användas i områden med överlappande täckning från relevant teknologi. Lägsta upplänk datahastighet 4G 10 MHz 2xMIMO 128 kbit/s Om täckningen begränsas av cell reselection parametrar sä kan detta användas i områden med överlappande täckning från relevant teknologi. Lägsta upplänk datahastighet 4G 20 MHz 2xMIMO 256 kbit/s Om täckningen begränsas av cell reselection parametrar sä kan detta användas i områden med överlappande täckning från relevant teknologi. Prediktionsmodell: Kartunderlag: Respektive operatör optimerar sin egen modell efter bästa förmåga, förutsatt rimlig kostnad för insatsen (branschstandard). Respektive operatör ansvarar för att använda uppdaterat kartunderlag med en upplösning om minst 25-50m (branschstandard). Nivåer Bastäckning Bastäckning +8 db Bastäckning +16 db

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Datum 2015-05-05 Inomhustäckning - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Diarienummer 15-1896 ISSN 1650-9862 Författare Jeanette Wännström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013

Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:23 Datum 2014-06-09 Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 bandet sammanställning för år 2012 och 2013 UTKAST Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800--bandet sammanställningför

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet Diarienummer 10-10534

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Guide för lagstiftning kring e-handel

Guide för lagstiftning kring e-handel Guide för lagstiftning kring e-handel Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:18 2008: Datum 2010-06-29 Dnr C 23/09 KÄRANDE Manpower Aktiebolag, Box 1125, 111 81 Stockholm Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Elgiganten AB, 556471-4474 Box 1264, 164 29 Kista Ombud: advokaten S. N. och

Läs mer

4 Standardavtal i elektronisk miljö

4 Standardavtal i elektronisk miljö 4 Standardavtal i elektronisk miljö Fredrik Roos, advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå Produkt- och tjänsteleverantörer erbjuder sina kunder och användare möjligheten att snabbt och enkelt, genom

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer