Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible"

Transkript

1 KUN , p 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/349 Handläggare: Lotti Fred Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att bifalla Art Agents ansökan om stöd till EU-projektet Visualize the invisible med ett belopp om kr, att det beviljade beloppet tas från medel öronmärkta för Utveckling av nya stödformer. 2 Bakgrund Art Agent mottog 2013 stöd från EU:s kulturprogram för ett tvåårigt EU-projekt, Visualize the invisible, Sedan dess har man från olika nationella fonder ansökt om stöd för nationell medfinansiering, men i dagsläget saknas det fortfarande kr. Art Agent har varit tvungna att välja mellan att starta projektet eller att lägga ner det och återbetala EU:s bidrag. Man valde att starta projektet och att fortsätta söka finansiering under projektets gång. De har genomfört ett antal aktiviteter och publicerat en hemsida. Art Agent är huvudpartner i projektet där även Albanien, Makedonien och Kroatien ingår. EU-projektet drivs av ArtAgent, berör fyra länder (Sverige, Albanien, Kroatien, Makedonien) och består i att fyra konstnärer i respektive land arbetar med deltagarbaserade konstprojekt under I Sverige arbetar konstnärerna Lott Alfreds, Helena Byström och Charlotte Åberg samt koreografen Anna Källblad i Botkyrka kommun med barn, ungdomar och äldre i längre och kortare projekt under perioden. Bilagor 1. Ansökan till kulturnämnden 2. Ursprunglig EU-ansökan 3. Uppdaterad projektplan Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm E-post:

2 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/349 3 Förvaltningens synpunkter Att ett projekt lyckas få stöd ifrån något av EU:s program eller fonder är en fingervisning från EU att man gärna ser att den här sortens projekt genomförs. Totalt beviljades 2012 endast 8 aktörer stöd från EU:s kulturprogram som sökande part. Bifallsprocenten har under de senaste åren legat mellan %. Problemet för kulturorganisationer att själva få ihop en medfinansiering till ett EU-projekt med 50 % av projektbudgeten är välkänt. Det är också en anledning till att många kulturorganisationer väljer att avstå från att söka EU-medel. I dagsläget är möjligheten att söka statlig medfinansiering mycket begränsad. Art Agent har beviljats kr från Kulturrådet. Utöver detta har de lyckats få ihop kr från olika fonder. Art Agents största problem är att de är en liten kulturorganisation utan något verksamhetsstöd. Det gör det omöjligt för dem att själva gå in med medfinansiering i form av pengar eller betald arbetstid. Kulturförvaltningens EU-samordnare har under 2013 stöttat Art Agent i deras arbete med att söka finansiering utanför SLL. Kulturförvaltningen har i år ett särskilt ekonomiskt stöd, Utveckling av nya stödformer, där ansökningar för medfinansiering av EU-projekt kan ingå trots att projektet inte uppfyller de formella riktlinjerna för ordinarie projektstöd. Kulturförvaltningen föreslår därför att kr tas ur denna budgetpost för stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible. Till följd av begränsade resurser kan förvaltningen inte bifalla hela den sökta summan om kr. Stödet ges under förutsättning att EU-projektet genomförs enligt plan och i enlighet med EU:s regler. Redovisning av projektet sker till Kulturförvaltningen i samband med slutredovisningen till EU. Kerstin Olander Tf. förvaltningschef

3 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: Ansökan och eventuella bilagor e-postas till - Skriv endast namnet på sökande organisation i ämnesraden i e-brevet - Observera att vi inte kan ta del av information som skrivs i meddelandefältet - För frågor och information om ditt ärende e-posta - Ansökan ska inte undertecknas. De organisationer som beviljas stöd undertecknar en överenskommelse i efterhand Ansökan avser (endast ETT stöd kan sökas på varje blankett) Sista ansökningsdag Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet Tillgänglighetsstöd (endast som komplement till ansökan om "Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet") Kultur i vården Ung Aktiv Kultur Kultur i skärgården 18 februari 10 juni 4 november Löpande 4 februari, 22 april Löpande Lär mer om vilka regler som gäller för ansökan av varje stöd på Sökande Organisation (enligt organisations- eller registreringsbevis) Art Agent Utdelningsadress Strahlenbergsgatan 17 Postnummer E-post Webbadress (hemsida) Organisationsnummer Organisationsform Ort Johanneshov c/o Besöksadress Telefon Fax Bankgiro/Plusgiro Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ekonomisk förening Ideell förening Stiftelse Annan: Kortfattad beskrivning av den sökande organisationen (cirka tre meningar) Anna Källblad Through participatory and situation specific art in the public realm, ArtAgent works for a raised awareness and capacity of cultural actors, media and civil society. In the context of reconciliation, conflict resolution and democratization ArtAgent work carefully with the settings of the encounter, in order to create an equal dialogue. Kontaktperson (från organisationen) Telefon (dagtid) Helena Byström E-post Belopp som söks Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 1 / 7 )

4 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Söker för Projektets-/Verksamhetens namn Visualize The Invisible Projektet/verksamhetens start- och slutdatum (åååå-mm-dd) Spel-/Utställningsperiod (åååå-mm-dd) Lokal/Plats för genomförande Botkyrka kommun/konsthall, Slussen, Liljevalchs Typ av genomförande/aktivitet (markera endast ETT alternativ) Eget skapande Festival Föreställning Installation Konsert Läger Mixed Produktion Seminarium Utställning Workshop Annan: EU projekt Typ av konstform (markera endast ETT alternativ) Bildkonst Film Foto Konsthantverk Teater Musikteater Dans Musik Litteratur Kulturhistoria Cirkus Annan: Målgrupp(er) (de som projektet/verksamheten riktar sig till) Barn, ungdomar och äldre deltagarbaserad konst interdisc Hur tänker ni arbeta för att nå den planerade målgruppen? (publikarbete och marknadsföring) I samarbete med våra samarabetspartners i projektet; Botkyrka kommun, konsthallen, Subtopia, Botkyrkabyggen,Mångkulturellt Centrum, skolor, förskolor kommer vi att informera och marknadsföra projektet. Då projektet är deltagarbaserat kommer vi att sprida information via våra deltagare. Vi kommer arbeta mot press och annan media för att väcka uppmärksamhet och sprida information om projektet. Vi kommer att använda oss av våra omfattande kontakter inom kultur, konst, dans området för att sprida info om projektet. Detta kommer att ske genom digitala sociala medier samt utskick och personliga möten. Eventuell samarbetspartner Media Artes-Ohrid Makedonien, Refraction Association-Tirana Albanien, Performing Pictures- Sthlm-Kroatien, Botkyrka kommun, Botkyrka konsthall, Subtopia, Botkyrkabyggen, Mångkulturellt Centrum, skolor, förskolor i Botkyrka, Liljevalchs Sthlm Konst. Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 2 / 7 )

5 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Planerad verksamhet Sammanfattning av planerat projekt/verksamhet. (Hänvisning till bilaga accepteras inte.) I EU projektet som drivs och leds av ArtAgent kommer fyra konstnärer i vardera land (Sverige- Botkyrka, Albanien, Kroatien, Makedonien) att arbeta med deltagarbaserade konstprojekt under I Sverige arbetar Lott Alfreds-konstnär, Helena Byström-konstnär, Anna Källbladkoreograf, Charlotte Åberg-konstnär i Botkyrka kommun med barn, ungdomar och äldre i längre och kortare projekt under 2013,2014. Visualize the Invisible, Samarbetsprojekt i Sverige och Balkan, Culture Programme Strand Cooperation projects EACEA Koordinator: ArtAgent, Sverige Partners: Performing Pictures, Kroatien, Refraction Association, Albanien, Media Artes, Makedonien I projektet Visualize the Invisible, samarbetar organisationer i Sverige och Balkan för att implementera deltagarbaserade konstprojekt i Sverige, Albanien, Makedonien och Kroatien. Konstnärer kommer att arbeta med olika uttryck som video, performance, installation, musik och dans tillsammans med människor i segregerade bostadsområden, fängelser, skolor och vårdinstitutioner. Syftet är att sätta igång en diskussion om konstens betydelse för den samhälleliga utvecklingen, att bredda marknaden inom deltagarbaserad konst samt synliggöra den i europeisk kontext. Konstnärerna delar sina erfarenheter med varandra genom workshops i Balkan och slutligen i en internationell utställning och bokrelease i Botkyrka, Sverige. Projektet undersöker konstens roll i samhället samt ger nya redskap, koncept och teorier till konstnärer för interdisciplinära nätverk. Associerade partners Deras roll kommer att bli att stödja verksamheten genom samarbete och assistans med deltagare i kommuner och sociala institutioner, spridning av information, bidrag med material till utställning, webbsida och konstbok, upplysning om deltagarbaserad konst, marknadsföring av projektets aktiviteter. De kommer att delta i projektets workshops. De deltagande organisationerna och associerade partners utgör basen för projektets hållbarhet och framtid i de deltagande länderna. Visualize the Invisible Associerade partners Sverige- Botkyrka konsthall, Subtopia, Botkyrkabyggen, Mångkulturellt Centrum, skolor, förskolor,botkyrka kommun och Liljevalchs Stockholm Konst. Kroatien Psihijatriska bolnica Rab, Rab psychiatric hospital Vidova Dorica, Arts and Culture organisation Narodna knjižnica i čitaonica Rab, Public Library Pučko otvoreno učilište Rab, Open Public University Albanien Contemporary Roma Vision Center, Tirana Jordan Misja 313, Penitentiary Institution for Women, Tirana Jordan Misja 313, Penitentiary Institution for Minors in Conflict with Law, Tirana Luigj Gurakuqi Special School, Tirana Elderly Center of the Municipality, Tirana FYROM Dendo Vas centre for educational support, Šuto Orizari Youth Cultural Centre in Skopje Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 3 / 7 )

6 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Geografisk spridning Spridning i länet (kryssa för de kommuner där projektet/verksamheten genomförs) Botkyrka Nacka Solna Upplands Väsby Danderyd Norrtälje Stockholm Vallentuna Ekerö Nykvarn Sundbyberg Vaxholm Haninge Nynäshamn Södertälje Värmdö Huddinge Salem Tyresö Österåker Järfälla Sigtuna Täby Lidingö Sollentuna Upplands-Bro Hur arbetar organisationen för att uppnår spridning i länet (endast för "Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet" och "Ung aktiv kultur") Vi kommer sprida nformation och bjuda in andra kommuner i länet för att delta i seminarium samt till utställning/föreställning. Vi ser det som en möjlig utveckling att arbetssättet och projektet kan vandra vidare till andra kommuner i länet efter projektets avslut. En bok kommer att produceras om projektet och detta blir ett bra verktyg tillsammans med dokumentation att berätta, föreläsa, informera om deltagarbaserad konst och implementera liknande projekt runt om i länet. Projektet genomförs på följande institutioner (endast för "Kultur i vården") Projektet genomförs på följande öar (endast för "Kultur i skärgården") Information om deltagare/besökare i länet Beräknat antal deltagare/besökare (ansökningar till "Ung aktiv kultur" anger här antalet deltagare i projektet mellan 6-25 år) Totalt antal deltagare/besökare Ange fördelningen av deltagare/ besökare Styrelse Andel flickor 6-25 år % Andel pojkar 6-25 år % Andel kvinnor 26- år 50 % Andel män 26- år 50 Andel 0-5 år Andel 6-12 år Andel år Andel år Andel 26- år 10 % 20 % 50 % 10 % 10 % % Ordinarie ledamöter Suppleanter Antal kvinnor 5 Antal kvinnor Antal män Antal män Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 4 / 7 )

7 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Budget för projektet/verksamheten som ansökan avser (om ansökan gäller produktion skall endast kostnader för produktionen ingå i budget) Kostnader Personalkostnader (löner, sociala avgifter, pension osv.) Budgeterat belopp kr Intäkter Biljettintäkter Budgeterat belopp Lokalkostnader kr Sponsorer Administrativa kostnader (ej personalkostnader) Marknadsföringskostnader (ej personalkostnader) kr kr Botkyrkabyggen kr Övriga kostnader Dokumentation, bok kr konstnärsmaterial kr per diem, boende kr resor kr legal documents kr oförutsedda utgifter kr Summa kostnader: kr Summa intäkter: kr Intäkter av sökta stöd (Kommun, Statens kulturråd etc.) Sökt belopp Beviljat belopp Stockholms läns landstings kulturnämnd (avser denna ansökan) Botkyrka kreativa fonden kr kr kr Kulturrådet kr kr Kulturbryggan kr kr EACEA kr kr SIDA kr kr Summa intäkter av beviljat eller sökt stöd: Summa totala intäkter: kr kr Budgeterat resultat: (intäkter-kostnader) 0 kr Eventuella kommentarer till budgeten Budgeten avser den svenska delen och kostnader för denna. Då projektet ägs och drivs av svenska ART AGENT, ligger tyngdpunkten för projektets kostnad hos oss, samt att skillnaden för kostnader vad gäller lön, produktion, mm, är högre i Sverige än på Balkan. Se bifogad ansökan som är gjord enligt EUs kostnadsmallar. 2-6 personer reser för workshops och nätverksbygge till Albanien, Makedonien, Kroatien och Bryssel. Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 5 / 7 )

8 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Kulturnämndens målområden Beskriv kortfattat hur projektet/verksamheten arbetar med demokrati, jämställdhet, jämlikhet samt tillgänglighet. Demokrati Projektet är deltagarbaserad konst dvs medverkande människor, barn ungdomar och äldre medverkar i att ta fram unika konstverk med sina egna berättelser, erfarenheter och bidrar till den kreativa processen i konstnärligt skapande. Genom att vända oss till människor med olika bakgrund fångar vi upp en bredd som spänner över demokrati,jämställdhet och jämlikhet. Jämställdhet Projektet vänder sig lika väl till kvinnor som män, unga som gamla. Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper Projektet vänder sig till alla grupper i samhället och i Botkyrka kommun finns en mångfald av olika sociala samt kulturella grupper representerade. genom våra olika samarbetspartners når vi en stor del av dessa. Tillgänglighet för funktionshindrade Aktiviteter inklusive utställning är anpassade för möjlighet till deltagande för funktionshindrade. Då vi arbetar uppsökande anpassar vi oss efter det behov som kan finnas från grupp till grupp. Bilagor (Bilagor bör vara digitala och e-postas tillsammans med ansökningsblanketten) Bilaga medföljer Organisation med 25 eller fler anställda ska bifoga aktuell plan för sitt jämställdhetsarbete. Organisation som söker "Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet" ska bifoga aktuella stadgar samt verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår. (Gäller inte för organisation som fått Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet 2013) Organisation som söker "Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet" ska bifoga verksamhetsplan som beskriver mål, prioriteringar, inriktning och förändringar. Organisation som söker/erhåller kr eller mer ska bifoga miljöplan godkänd av styrelsen. Organisation som söker/erhåller kr eller mer ska besvara kulturförvaltningens checklista angående miljöarbetet. (Checklista: Miljöarbete) Annan bilaga: EU ansökan, projektsbeskrivning Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 6 / 7 )

9 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Eventuell ansökan om tillgänglighetsstöd (kan endast sökas samtidigt som "Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet", högst kr och ej till ombyggnader, läs mer på kultur.sll.se) Belopp som söks för tillgänglighetsprojekt Beskrivning av tillgänglighetsprojektet Intäkter Belopp Kostnader Belopp Sökt tillgänglighetsstöd från Stockholm läns landstings kulturnämnd Egen finansiering Ev. övriga intäkter Summa intäkter: Summa kostnader: Härmed intygas att vi har tagit del av de regler som gäller för det stöd som söks. (Reglerna finns att läsa på ) Uppgifternas riktighet i ansökan styrks av (ingen signatur krävs) Firmatecknare Helena Byström Övriga kommentarer I dialog med kulturförvaltning fick vi i mars 2013 besked om att det inte gick att söka medel för medfinansiering för EUprojekt hos er, därför kommer denna ansökan först nu efter konversation med nämndens ordförande, som i december 2013 gav oss besked att vi nu kunde göra en ansökan. Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 7 / 7 )

10 Visualize the Invisible, Cooperation Projects in Sweden and Balkan, Co-ordinator: ArtAgent, Sweden Co-organisers: Performing Pictures, Sweden / Croatia Refraction Association, Albania Media Artes, FYRO Macedonia In the project Visualize the Invisible, organisations in Sweden and Balkan will implement participatory art projects in Sweden, Croatia, Albania and FYROM Macedonia. The project will start 1 May 2013 and run for 20 months. The artists will use different art forms as video, performance, installations, music and dance in co-operation with people in residential areas, Roma communities, in social institutions as prisons, schools and care institutions, and reach a wider discussion about arts impact for a societal change. Additionally, an important aspect is to broaden the art-market in the specific area, and make it visible in a European context. The artists shares their experiences with each other through workshops in Balkan, and finally in an international exhibition and book release in Sweden. The project examines arts role in the society, gives artistic tools, concepts and theories in order to build interdisciplinary networks. Is the artistic activity able to maintain a critical function if it is cut off from the society? There are many advantages in bringing artists to take place in institutions, communities and working places. In this project, art can act as a different role model; the relationship to the artist will be more equal for the participants, rather than to someone in authority. The artists will bring a wealth of experience about their art and lives. They will inspire and give confidence to the participants with new approaches and provide extra tools in the tool box. Art engender both a sense of fun, seriousness, curiosity and encouragement. The practice is refined over time and designed to meet the need of specific groups. Much of the work is of low visibility, sometimes because of its location (in prisons, drug-clinics, orphan houses etc.) and sometimes because of the nature of the groups that are being worked with (the terminally ill, people with learning difficulties, the frail elderly). The art organisations can have complex funding arrangement, with substantial level from non-art sources, and therefore they are not visible in an art-context. The programmes of creative work are often delivered in institutional or non-art settings and the organisations have very strong non-arts partnerships, clients and stakeholders. There is an anxiety among artists that the success in delivering valuable social outcomes can undermine the basic premise of Arts funding. After all, runs the argument, should not the social institutions be paying for this? And does such work have a true artistic merit? The thinking behind such questioning is a part of a debate around the product and process, and the tension between the notion as artistic excellence as classic and timeless and the more contemporary view that art has got a purpose and its values are relative. In Sweden, despite the long time history with major social reforms, the art market is still conservative. In Croatia and FYRO Macedonia, the free art development was delayed during the Yugoslavian war. Also in Albania there have been setbacks and delays because of the long history of a suppressing dictatorship and the aftermath. Art and culture are connected to the process of European Integration of Western Balkan. Countries as Albania, Croatia and FYRO Macedonia have very few funding for cultural organisations and artists and the access of culture for all citizens is still at a low level. To Visualize the Invisible means realising cultural rights and ensuring that everyone possesses them despite their gender, social, ethnical, religious and cultural background.

11 So how do we in the project work for advocating participatory art works within the artistic community and funding bodies, in order to broaden the market? The project empowers artists and art organisations to get future employment within the communities where they are active. In the project the artists will have the responsibility to plan, co-ordinate and implement their own art projects and final presentation with support from the project managers. The artists aims to develop new ways of establish their activities; via highlevel advocacy, search for funding and sponsorship in workshops. The whole course will aim to illuminate the connections between theory and practice in participatory art, and this perspective will encourage the participants in discussions and to take part in future interdisciplinary and international co-operations. It will be a step to compare and extract the various ways of working with participatory art in the Swedish and Balkan field and make them visible. For artist working with participatory art, it s important to get to know various existing practice in the field. There will be continually meetings with new associates and the workshops will be open events with art activities by all project partners. These activities will ensure the action to be disseminated to other stakeholders, not only to the partners and the associates. We will build a knowledge bank, a database of research about the concept and deepen and broaden the co-operation in order to continue and establish a market. The partners has got a history of working together and aims to establish their working method further and involve new partners. Two researchers, one from Sweden and one from Macedonia, will build a team with artists from Sweden and Balkan, and produce an art-book with an overall introduction to participatory art, description and research report of the implemented art projects in Visualize the invisible. The book, written in Swedish and Macedonian, will be translated to English, Albanian and Croatian, in order to reach the local stakeholders and an international audience. It will be available at local libraries and bookstores, as well as at universities, both for art students and for interdisciplinary researchers. It will be easy to read for beginners, yet interesting for professionals in the art market. The books format and design will be pleasurable, a package that will attract young people as well. The international exhibition, where all artists in Sweden and Balkan will participate, disseminates the outcome from the project and further through the book release and art talks. The International exhibition will take place in Botkyrka Municipality, Sweden during November 2014, outdoors in the residential area. The participating artists from Sweden, Albania and FYRO, contributes with video projections, light, music, dance and participatory art events. The media and material used illuminates the place, as well the artistic approach to visualize the invisible. The book release will take part in an art institution in Stockholm, with art talks by Swedish and Balkan artists, presentations by the Swedish and Macedonian researchers and further discussions with the associated partners and participants from Botkyrka Municipality, invited artists, organisations, social institutions, represent ants from the art funds and the Ministry of Culture in Sweden. ArtAgent will also invite companies, interested in a social art practice, both in Sweden and internationally. The main goal is that artists, organisations, communities, social institutions, art funding bodies, and companies with Corporate Social Responsibility1, can work together in the promotion of participatory art. It s no longer sustainable that the gap between art and society remains. We can see that there are more practicing artists than the existing art market can supply in Europe. At the same time there are people who needs culture for their development, who doesn t have the access to fine culture because of their class, gender, culture and religion. Additionally, there are many lonely people in all parts of the society. The use of social media shows us that the urge for participation among people is huge. However, Participatory Art provides human interaction on a deeper level, with arts symbolic values, physical meetings, and an important debate for new thoughts and development of our society.

12 Partners ArtAgent is a new art organisation in Stockholm with members that has got a long artistic career in the social art field. It was founded in September 2012 by artists; Lott Alfreds, Helena Byström, My Lindh, Malin Lobell, Anna Källblad and Charlotte Åberg, who previously has worked together in other organisations and communities. Examples of co-operations can be found in the attached activity report. The aim is to administrate, organise and work for the promotion of contemporary visual art in the society in Sweden and international. In addition to the founding artists, Annette Taranto, project manager and Kalinka Ussing, researcher, are part of the core organisation. Prior to forming ArtAgent the members were active in other organisations were they received for their specific projects consistent funding from governmental foundation from Sweden and internationally. Annette Taranto is a high in demand project manager and producer within the field of Fine Arts. Recent years she has initiated, curated, managed and marketed several largescale International and cross-artistic projects. For the moment being she is the artistic director and project manager at the regional theatre/dance/music institution Scenkonst Sörmland and as project manager in several art and theatre in South Africa, Palestine and India. In all of these contexts Annette Taranto carries the roles of budget responsibility, team building, logistic planning, technical planning, process facilitation, market planning, press communication, final reporting to funders, audience communication, curating and artistic overview. Kalinka Ussing has a Master of Arts (MA thesis on Joseph Beuys, Social sculpture for a Sustainable development, Stockholms university). She has a wide network within art and culture, both in the field of museums- and teaching institutions and as a curator for art education. Her main interest is Social sculpture, how we can implement it in societies and how we can use art to shape a sustainable world. She is currently working as curator at Uppsala Art Museum, Uppsala, Sweden. For the project Visualize the invisible, ArtAgent, Sweden will be responsible for the fulfilment of management, organise the Management board meeting and the local activities in Sweden, produce of the projects web site, leaflets, an art book and the International exhibition. Kalinka Ussing, art theorist will present art-history at the workshops in Balkan, follow the artists and document their work in the art book and curate the international exhibition. Performing Pictures was founded 2005 and established as a joint-stock company 2011, by Geska Helena Brečević and Robert Brečević. The Stockholm-based artists, Geska Helena Brečević and Robert Brečević, are working in the area of moving images and new technologies for media delivery. In their artistic practice they explore and develop responsive film art from a number of formative limitations in time and space. Performing Pictures has been partners and lead partner for projects financed by the European Culture program. Right now they are running a cooperation with Mexico, Euroaxacan Initiative for Transformative Cultures. Performing Pictures will organise the kick off for all partners, the local activities in Croatia, the production of an enewspaper and give material to the art book. Performing Pictures is responsible for the local activities, the organiser of a Management board meeting and kick-off in Croatia. They will contribute with their material to an art book, produce artwork to the Kick-off, Balkan workshops and the international exhibition in Sweden. Refraction Association is an Albanian NGO, registered in The members are social science professionals whose main interest are crime prevention and rehabilitation of offenders. The organisation has since 2007 organised local and international artist placements in social settings in Albania and Western Balkan. Refraction Association has implemented several projects with the ArtAgent artists, previously between , with the ArtAgent artists Lott Alfreds and Helena Byström working as experts and Charlotte Åberg as project manager in the EU-project The Use of Art Where it s Hard to Talk, the IPA call for proposals 'Support to Partnership

13 Actions between Cultural Organisations' of the European Union, DG Enlargement. Refraction Association have successfully established a platform for participatory art in Albania during the EU-project. Refraction Association will have the responsibility to organise the local activities, Management board meeting and workshop in Tirana, Albania They will contribute with their material to an art book and produce art work to the kick-off, Balkan workshops, the international exhibition and book release in Sweden. Media Artes is a local organisation and theatre institute situated in Ohrid, FYROM founded in 1999 by Goran Stojanoski, actor. Since 2001 till present, as part of its programs, Media Artes continually organises and delivers process-oriented theatre workshops for young people in communities in the South Western part of FYRO Macedonia. Media Artes has a network of partners, organisations and individuals, throughout Europe recognized by their participatory artwork. Dr. Suzana Milevska is an independent researcher and theorist of visual culture and contemporary art based in Skopje, Macedonia. Her research includes participatory art, postcolonial critique in arts, visual culture, feminism and gender theory. Media Artes will have the responsibility to organise the local activities, Management board meeting and workshop in Skopje, FYRO Macedonia. They will contribute with their material to an art book, the texts by the Macedonian researcher, produce artwork to the kick-off, the Balkan workshops and the international exhibition in Sweden. The artists in ArtAgent, Refraction Association and Media Artes have formed a strong partnership through years of co-operation between , and have got the ability to broaden the platform further. By including Performing Pictures, the project will broaden the European network and get access to their experiences and skills in earlier EU-projects. Associated partners Their role will be to support the action through co-operation and assistance with the participants in communities and social institutions, dissemination of the information, contribution with materials for exhibition, website and art-book, awareness about the use of participatory art, promotion of the activities of the project and they will be invited to take part in workshops activities. Participating organisations and associate partners will be the base of the sustainability of the projects future in the countries. Sweden Visualize the Invisible Associated partners Botkyrka konsthall in Botkyrka Municipality2 Croatia Psihijatriska bolnica Rab, Rab psychiatric hospital3 Vidova Dorica, Arts and Culture organisation Narodna knjižnica i čitaonica Rab, Public Library Pučko otvoreno učilište Rab, Open Public University Albania Contemporary Roma Vision Center, Tirana4 Jordan Misja 313, Penitentiary Institution for Women, Tirana Jordan Misja 313, Penitentiary Institution for Minors in Conflict with Law, Tirana Luigj Gurakuqi Special School, Tirana Elderly Center of the Municipality, Tirana FYROM Dendo Vas centre for educational support, Šuto Orizari5 Youth Cultural Centre in Skopje

14 Participatory Art projects in Sweden, Albania, FYROM and Croatia In Sweden the artist team will work with people in Botkyrka Community2. The artists have got connection to the Community through earlier Participatory Art projects and exhibitions at the local Art Gallery and will re-establish the co-operation with former partners and widen the network with new stakeholders. Lott Alfreds will use neon, and old craft and mix it with expressions from our time. Together with young people from the area she will pic up tags and other visual symbols and transform them into new forms. Helena Byström will put together moves by people in their everyday life, as a poetic manifestation of the place. The movements will later be a part of a video installation shown in the public-space. Anna Källblad aims to investigate the on-going dance culture in Botkyrka, and will make an updated folkdance together with children and old people. Charlotte Åberg will focus on gender and what it means for people, and create unisex costumes together with them. Performing Pictures will create an animation / kinetic portraits workshop together with psychologists and social workers of the Psychiatric hospital of Rab. Feelings are defined as movements, the work will involve a series of bodily stances and the shifting between stillness to motion - the ripple in time and space that is defined as an emotional reaction. With this material Performing Pictures will make installation work within the Mediterranean garden of the hospital. In Albania the visual artists will work separately at different institutions and communities in Tirana were they already have implemented projects in the EU-project The Use of Art Where it s Hard to Talk, DG Enlargement. They will schedule meetings and make study visits to encourage each other throughout the period. Rivelina Boshnjaku aims to continue her work at a female prison, Tirana and use decorative material in order to reveal stories of future and past dreams of the prisoner women. Edmond Papathimiu will work at an instution for disables in Tirana and use pottery and clay together with people there. They will create objects from their life stories in the form of self-portraits. Nusret Gjakovic will work at the Contemporary Roma Vision Center in Tirana and use photos and movies, where children create short stories about the Roma Community. The projects prevent problems such as school dropouts and lack of interest in studying. The beneficiary children at the Center are homeless. Fatmir Boshnjaku will use different art-materials in order to design The City of dreams together with elder people, young drug addicted persons and minors in prison. After finishing their visions he will create new roads or paths for The City of dreams with help of a GPS navigation device. The artists working with participatory art workshops in FYROM will be a team of artists working in the Roma Village Suto Orizari, Sutka, and Skopje. Jasmina Bilalovikj, actress will work with Romani women from the community of Suto Orizari, and make an interdisciplinary workshop with them. Throughout the process the women shares their stories from the life in the community and their visions about the improvement of the quality of life in Suto Orizari. They will also distinguish the Romani features and symbols that create and project a positive image of the community. Handy-craft products will be designed and produced by them and these will be offered for sale nationally and abroad, thus creating opportunities for the women to earn an extra income. The process will be photo and video documented. The final output will be a multimedia presentation. Goran Stojanoski, actor will work with Roma parents from the community of Suto Orizari, exploring their stories and challenges related to education, employment and upbringing children. Final outputs will be performances in which the audience can intervene and take an active role. Dejan Projkoski, director will work with a selected group of young Roma talents, between years in Suto Orizari. As the Roma people don't have an access to theatre, and

15 other kinds of art and art-education, Dejan's project will build up the narrative of "Pralipe", theatre the first professional Romani theatre in the world. A theatrical performance will be the final output of Dejan's process. Roma young people from Sutka. Goran Trajkoski, composer, musician and multi-performer, with significant background in experimental music work, theatre- and film- music and performing internationally.http://www.myspace.com/cirkuseuropia Goran Trajkoski, will encourage young people from the community to go through an informal art-educational process, as well as process of creation. Using the cultural setting of Romani music and instruments as a starting point, he will lead the participants through a process of exploring another, more contemporary and experimental kinds of music expression and at the same time, the process will explore participants own inner world /5-31/5 1/6-31/6 1/7-31/7 1/8-31/8 1/9-30/9 1/10-31/10 1/11-30/11 Visualize the Invisible Activities Establish a network of associated partners in Sweden and Croatia. Reestablish the network of associated partners in Albania and Macedonia. Management board meeting in Rab, Croatia. Structure of MB and local board meetings, timetables, evaluation, interim and final reports. Promotion and media plan. Agreement about financial and operational rules. International Kick off event in Rab and local kick off events in Stockholm, Tirana and Ohrid. During the Kick-off event in Rab, which is also open for an interested audience, there will be video screenings and temporary art installation by the projects artists. Web site and leaflet with info about the project, the organisations and associated partners. Identification of Participatory art networks for the upcoming workshops. The first e-newspaper is published on the website with an article about participatory art in todays practice. The artists will create a team in all countries and schedule local meetings. Workshops and in-field visits are planned in Albania. Artists and associated partners from Sweden, Croatia, Albania and FYRO Macedonia will give each other input via the websites blog. First interim report is written. Starting of a Google calendar where the participants can share their local activities. A second e-newspaper about research reports from Swedish artists placement projects. Participatory art projects starts in Botkyrka, Sweden. A third e-newspaper with articles by the Macedonian art-theorist Suzana Milevska, the Swedish art-theorist and researcher Kalinka Ussing and art-history from the social art field in Europe. Participatory art projects starts in Rab, Croatia, Tirana, Albania and Skopje, FYRO Macedonia. Continuation of PA-projects in Sweden. Continuation of PA-projects in all countries. The second e-newspaper is published with presentations, interviews and articles about ArtAgent, Performing Pictures, Refraction Association and Media Artes. PR for the upcoming workshop in Tirana. Workshop in Tirana, Albania. Participatory Art as a tool for dialogue and change, with focus on peoples right to express themselves and make them visible, the creative capital as a part of the society, finding ways of unite people and bring up new ideas and networks for the future. The course is aimed to enhance knowledge among the artists in the project, invited artstudents, artists, organisations and a broader audience from the network and the communities where they are active. Dance performances and theatre performances by the projects artists. MB meeting in Tirana with evaluation of the project and plan for the second workshop in Ohrid, Macedonia, the artbook and evaluation report. The second interim report.

16 1/12-31/ /1-31/1 1/2-29/2 1/3-31/3 1/4-30/4 1/5-31/5 1/6-31/6 1/7-31/7 1/8-31/8 1/9-30/9 1/10-31/10 1/11-30/11 The fourth e-newspaper is released about the content in the workshop in Tirana. Continuation of PA-projects in Sweden, Tirana and Macedonia. Further dialogue through the web sites blog and Skype conferences. Advocacy on a high level at the ministry of culture in each country. The project managers from Art agent, Performing pictures and artists from Sweden build a team responsible for the exhibition in Sweden. Meetings with new associates by all project partners in their communities. Visualize the invisible Ending of PA-project in Rab, Croatia with a local exhibition. The fifth enewspaper is released about the implemented pilot-project in Rab, Croatia. PA-projects in Sweden, Albania and Macedonia. Workshops and in-field visits are planned in FYRO Macedonia. Artists and associated partners from Sweden, Croatia, Albania and FYRO Macedonia will give each other input via the websites blog. PR for the upcoming workshop in Ohrid, Macedonia. Workshop in Skopje, Macedonia. Participatory Art for a sustainable art market, with focus on art-funding, high-level advocacy, employment for artists and to bring up new ideas and networks for the future. The course is aimed to enhance knowledge among the artists in the project, invited artstudents, artists, organisations and an audience from the network and the communities where they are active. Video screenings by the projects artists. Association s artists and MB meeting in Tirana with evaluation of the project and plan for the second workshop in Ohrid, Macedonia and the art-book. The second interim report. The third narrative report and first interim budget report. MB meeting in Ohrid, Macedonia with an evaluation about the project and planning for the upcoming exhibition in Sweden. PR for the upcoming advocacy in each country. Start of research and written material for the artbook by the researchers. The sixth e-newspaper is released about the content in the workshop in Ohrid. Advocacy at the Culture of Ministry in each country. PA-projects in Sweden, Albania and Macedonia. PA-projects in Sweden, Albania and FYRO Macedonia. Ending of PA-projects in Sweden with local exhibitions. Continuation in Albania and FYRO Macedonia. Ending of PA-projects in Albania and FYRO Macedonia with local exhibitions. Start of producing texts for the art book by the researchers. Collection of material from researchers and artists for the art book by the editor. The fourth narrative interim report. Continuation of the art-book by the researchers. Video, photos, performances and power point presentations produced by all artists for the upcoming show in Botkyrka, Sweden. Continuation of the editing of art-book and plan for the book release, art talks and presentations. Continuation of artists work for the exhibition. The fifth narrative interim report. The fifth e-newspaper about the PA-projects in Sweden, Albania and FYRO Macedonia. Editing of book is finishing and the graphic designer starts to accomplish the book. Continuation of artists work for the exhibition. PR for the upcoming show in Botkyrka, Sweden. A local committee of project partners and artists in all countries is established to advocate about participatory art and search for possible artists placements in the area and wider. New applications for further art funding and meetings with companies with social responsible and other stakeholders. Finishing the graphic design for the art book. Printing of the art-book. International exhibition in the public space with video, performance, in

17 Botkyrka and a book release, art-talks and presentations by researchers in Stockholm, Sweden. Project managers, artists from all participating countries, researchers from Sweden and Macedonia art institutions, participants, associated partners and an audience will take part in the exhibition and the book release. MB meeting in Stockholm, Sweden about the evaluation of the project and the final narrative and budget report. 1/12-31/12 The evaluation about the project is finished. Final narrative and budget report. Products Documentary video and photos from the participatory working process in communities and filmed interviews of artists and staff active in prisons, orphan houses, elder cares and other social institutions. Website with blogs and photo documentary and texts about the on-going working process. Digital newspapers published at the website and printed for distribution at the workshops and international exhibition. An art book with pictures from the participatory art projects; from the working process with people in communities and pictures by the work made by people in communities, prisoners, orphans, elder people and people from other institutions, texts by researchers about all participatory art projects. An overview text by the Macedonian researcher about the whole project. Video films; art-video and documentary, performances, music and neon sculptures for the workshops in Balkan and the international exhibition in Sweden. An evaluation report made by each partners about the participatory art projects in Sweden, Albania, FYRO Macedonia and Croatia. Visibility products as banners and posters and digital material with logotypes from all partners, the Education Audio-visual and Culture Executive Agency and co-foundations. Concepts In the project we are inspired by the concepts of Social Sculpture 6, a term coined in the 60s by the German artist Joseph Beuys. The concept of sculpting can be extended to the invisible materials used by everyone, the invisible materials of speech, thought and discussion in order to shape our society. In addition to Beuys' influence in this expanded field, social sculpture is part of a stream of questions and experiments undertaken by thinkers and art practices. In 1997 François Matarasso published Use or Ornament 7, which identified over 50 different positive outcomes from participation in the arts. More recently Tim Joss in New flow 8 has described the value of arts activity as being both intrinsic and instrumental, with the intrinsic being personal and individual, and the instrumental delivering a broad realm of benefits to society and civil life. Professor Suzana Milevska, a Macedonian art-theorist and curator has written the essay A Paradigm Shift from Objects to Subjects 9, about different kind of participatory art practices of today. Between Konstfrämjandet, a Swedish art organisation, implemented SKISS (contemporary artists in the contemporary society) in order to expand the potential areas of employment for artists. The anthology, SKISS Art, workplace, research 10, was released in 2011 with research reports from one hundred short or long-term artistic projects in communities in Sweden.

18 The figu re11 atte mpt s to desc ribe in a sim ple for m the jour ney that bot h the artis ts and participants can take. The timescale can vary from days to months and the creative inputs and outcomes are hugely variable. What we have tried to make clear is that process and product are entangled and must be understood as a whole. While a final presentation or event must be artistically credible it is also informed by the process that created it. Footnotes 1 Corporate social responsibility (CSR, also called corporate conscience, corporate citizenship, social performance, or sustainable responsible business/ Responsible Business). CSR is a process with the aim to embrace responsibility for the company's actions and encourage a positive impact through its activities on the environment, consumers, employees, communities and stakeholders. 2 Botkyrka Konsthall in Botkyrka Municipality, Tumba, Sweden has long been a place where a lot of immigrants lives and works. Botkyrka konsthall purses issues of co-creation and how the interaction between people can promote social justice and change. The relationship between Botkyrka Konsthall and ArtAgent artists is already established, based on earlier participatory art events and exhibitions with positive outcome. Botkyrka, particularly Northern Botkyrka, has one of the highest percentages of first and second Generation immigrants in Sweden. Nearly half the population has at least one parent born in another Country. This gives the municipality a multi-cultural atmosphere with for example a big Syriac Orthodox Church in Hallunda and the construction of a mosque in progress in Fittja. Located in the village Kampor on the island of Rab which is located in the Croatian part of the Adriatic sea. The buildings dates from the period of World War II, an Italian concentration camp were Croats, Slovenes and Jews, were kept. Today the hospital works extensively with contemporary methods such as drama, art, dance and artistry as a part of the therapy The beneficiares at the Contemporary Roma vision center are about one hundred roma children in need. The Center is financed by UNICEF and Ministry of Education in Albania. Roma children in Albania continue to suffer exclusion and segregation in kindergarten and school. Only 13.5% of the Roma children aged 3-5 are attending pre-school in Albania. 54% of school age Roma children have never attended school while 43% of Roma children aged are illiterate. One out of two Roma children aged 6 16 drops out from school. 54% of Roma children of compulsory school age (6-16) have not yet completed school. 5Šuto Orizari is the only municipality in FYROM where Roma make up a majority of the population. Out of a total population of 22,017 in the 2002 census, 13,342 people (60.6%) were of Roma ethnicity. 6Stüttgen, Johannes, On the road to direct democracy, News Network Anthroposophy Limited (NNA), 2004

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Ansökan om kompletterande stöd till Oktoberteatern

Ansökan om kompletterande stöd till Oktoberteatern KUN 2015-05-11, p Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-04-27 KUN 2015/210 Handläggare: Raluca Mihu Ansökan om kompletterande stöd till Oktoberteatern Ärendebeskrivning

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vi inbjuder Dig som tidigare deltagit och nya intresserade till vårens vidareutbildningsprogram. Vi erbjuder tre spännande dagar! Alla som genomgått vår egen och

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer