Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible"

Transkript

1 KUN , p 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/349 Handläggare: Lotti Fred Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att bifalla Art Agents ansökan om stöd till EU-projektet Visualize the invisible med ett belopp om kr, att det beviljade beloppet tas från medel öronmärkta för Utveckling av nya stödformer. 2 Bakgrund Art Agent mottog 2013 stöd från EU:s kulturprogram för ett tvåårigt EU-projekt, Visualize the invisible, Sedan dess har man från olika nationella fonder ansökt om stöd för nationell medfinansiering, men i dagsläget saknas det fortfarande kr. Art Agent har varit tvungna att välja mellan att starta projektet eller att lägga ner det och återbetala EU:s bidrag. Man valde att starta projektet och att fortsätta söka finansiering under projektets gång. De har genomfört ett antal aktiviteter och publicerat en hemsida. Art Agent är huvudpartner i projektet där även Albanien, Makedonien och Kroatien ingår. EU-projektet drivs av ArtAgent, berör fyra länder (Sverige, Albanien, Kroatien, Makedonien) och består i att fyra konstnärer i respektive land arbetar med deltagarbaserade konstprojekt under I Sverige arbetar konstnärerna Lott Alfreds, Helena Byström och Charlotte Åberg samt koreografen Anna Källblad i Botkyrka kommun med barn, ungdomar och äldre i längre och kortare projekt under perioden. Bilagor 1. Ansökan till kulturnämnden 2. Ursprunglig EU-ansökan 3. Uppdaterad projektplan Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm E-post:

2 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/349 3 Förvaltningens synpunkter Att ett projekt lyckas få stöd ifrån något av EU:s program eller fonder är en fingervisning från EU att man gärna ser att den här sortens projekt genomförs. Totalt beviljades 2012 endast 8 aktörer stöd från EU:s kulturprogram som sökande part. Bifallsprocenten har under de senaste åren legat mellan %. Problemet för kulturorganisationer att själva få ihop en medfinansiering till ett EU-projekt med 50 % av projektbudgeten är välkänt. Det är också en anledning till att många kulturorganisationer väljer att avstå från att söka EU-medel. I dagsläget är möjligheten att söka statlig medfinansiering mycket begränsad. Art Agent har beviljats kr från Kulturrådet. Utöver detta har de lyckats få ihop kr från olika fonder. Art Agents största problem är att de är en liten kulturorganisation utan något verksamhetsstöd. Det gör det omöjligt för dem att själva gå in med medfinansiering i form av pengar eller betald arbetstid. Kulturförvaltningens EU-samordnare har under 2013 stöttat Art Agent i deras arbete med att söka finansiering utanför SLL. Kulturförvaltningen har i år ett särskilt ekonomiskt stöd, Utveckling av nya stödformer, där ansökningar för medfinansiering av EU-projekt kan ingå trots att projektet inte uppfyller de formella riktlinjerna för ordinarie projektstöd. Kulturförvaltningen föreslår därför att kr tas ur denna budgetpost för stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible. Till följd av begränsade resurser kan förvaltningen inte bifalla hela den sökta summan om kr. Stödet ges under förutsättning att EU-projektet genomförs enligt plan och i enlighet med EU:s regler. Redovisning av projektet sker till Kulturförvaltningen i samband med slutredovisningen till EU. Kerstin Olander Tf. förvaltningschef

3 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: Ansökan och eventuella bilagor e-postas till - Skriv endast namnet på sökande organisation i ämnesraden i e-brevet - Observera att vi inte kan ta del av information som skrivs i meddelandefältet - För frågor och information om ditt ärende e-posta - Ansökan ska inte undertecknas. De organisationer som beviljas stöd undertecknar en överenskommelse i efterhand Ansökan avser (endast ETT stöd kan sökas på varje blankett) Sista ansökningsdag Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet Tillgänglighetsstöd (endast som komplement till ansökan om "Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet") Kultur i vården Ung Aktiv Kultur Kultur i skärgården 18 februari 10 juni 4 november Löpande 4 februari, 22 april Löpande Lär mer om vilka regler som gäller för ansökan av varje stöd på Sökande Organisation (enligt organisations- eller registreringsbevis) Art Agent Utdelningsadress Strahlenbergsgatan 17 Postnummer E-post Webbadress (hemsida) Organisationsnummer Organisationsform Ort Johanneshov c/o Besöksadress Telefon Fax Bankgiro/Plusgiro Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ekonomisk förening Ideell förening Stiftelse Annan: Kortfattad beskrivning av den sökande organisationen (cirka tre meningar) Anna Källblad Through participatory and situation specific art in the public realm, ArtAgent works for a raised awareness and capacity of cultural actors, media and civil society. In the context of reconciliation, conflict resolution and democratization ArtAgent work carefully with the settings of the encounter, in order to create an equal dialogue. Kontaktperson (från organisationen) Telefon (dagtid) Helena Byström E-post Belopp som söks Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 1 / 7 )

4 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Söker för Projektets-/Verksamhetens namn Visualize The Invisible Projektet/verksamhetens start- och slutdatum (åååå-mm-dd) Spel-/Utställningsperiod (åååå-mm-dd) Lokal/Plats för genomförande Botkyrka kommun/konsthall, Slussen, Liljevalchs Typ av genomförande/aktivitet (markera endast ETT alternativ) Eget skapande Festival Föreställning Installation Konsert Läger Mixed Produktion Seminarium Utställning Workshop Annan: EU projekt Typ av konstform (markera endast ETT alternativ) Bildkonst Film Foto Konsthantverk Teater Musikteater Dans Musik Litteratur Kulturhistoria Cirkus Annan: Målgrupp(er) (de som projektet/verksamheten riktar sig till) Barn, ungdomar och äldre deltagarbaserad konst interdisc Hur tänker ni arbeta för att nå den planerade målgruppen? (publikarbete och marknadsföring) I samarbete med våra samarabetspartners i projektet; Botkyrka kommun, konsthallen, Subtopia, Botkyrkabyggen,Mångkulturellt Centrum, skolor, förskolor kommer vi att informera och marknadsföra projektet. Då projektet är deltagarbaserat kommer vi att sprida information via våra deltagare. Vi kommer arbeta mot press och annan media för att väcka uppmärksamhet och sprida information om projektet. Vi kommer att använda oss av våra omfattande kontakter inom kultur, konst, dans området för att sprida info om projektet. Detta kommer att ske genom digitala sociala medier samt utskick och personliga möten. Eventuell samarbetspartner Media Artes-Ohrid Makedonien, Refraction Association-Tirana Albanien, Performing Pictures- Sthlm-Kroatien, Botkyrka kommun, Botkyrka konsthall, Subtopia, Botkyrkabyggen, Mångkulturellt Centrum, skolor, förskolor i Botkyrka, Liljevalchs Sthlm Konst. Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 2 / 7 )

5 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Planerad verksamhet Sammanfattning av planerat projekt/verksamhet. (Hänvisning till bilaga accepteras inte.) I EU projektet som drivs och leds av ArtAgent kommer fyra konstnärer i vardera land (Sverige- Botkyrka, Albanien, Kroatien, Makedonien) att arbeta med deltagarbaserade konstprojekt under I Sverige arbetar Lott Alfreds-konstnär, Helena Byström-konstnär, Anna Källbladkoreograf, Charlotte Åberg-konstnär i Botkyrka kommun med barn, ungdomar och äldre i längre och kortare projekt under 2013,2014. Visualize the Invisible, Samarbetsprojekt i Sverige och Balkan, Culture Programme Strand Cooperation projects EACEA Koordinator: ArtAgent, Sverige Partners: Performing Pictures, Kroatien, Refraction Association, Albanien, Media Artes, Makedonien I projektet Visualize the Invisible, samarbetar organisationer i Sverige och Balkan för att implementera deltagarbaserade konstprojekt i Sverige, Albanien, Makedonien och Kroatien. Konstnärer kommer att arbeta med olika uttryck som video, performance, installation, musik och dans tillsammans med människor i segregerade bostadsområden, fängelser, skolor och vårdinstitutioner. Syftet är att sätta igång en diskussion om konstens betydelse för den samhälleliga utvecklingen, att bredda marknaden inom deltagarbaserad konst samt synliggöra den i europeisk kontext. Konstnärerna delar sina erfarenheter med varandra genom workshops i Balkan och slutligen i en internationell utställning och bokrelease i Botkyrka, Sverige. Projektet undersöker konstens roll i samhället samt ger nya redskap, koncept och teorier till konstnärer för interdisciplinära nätverk. Associerade partners Deras roll kommer att bli att stödja verksamheten genom samarbete och assistans med deltagare i kommuner och sociala institutioner, spridning av information, bidrag med material till utställning, webbsida och konstbok, upplysning om deltagarbaserad konst, marknadsföring av projektets aktiviteter. De kommer att delta i projektets workshops. De deltagande organisationerna och associerade partners utgör basen för projektets hållbarhet och framtid i de deltagande länderna. Visualize the Invisible Associerade partners Sverige- Botkyrka konsthall, Subtopia, Botkyrkabyggen, Mångkulturellt Centrum, skolor, förskolor,botkyrka kommun och Liljevalchs Stockholm Konst. Kroatien Psihijatriska bolnica Rab, Rab psychiatric hospital Vidova Dorica, Arts and Culture organisation Narodna knjižnica i čitaonica Rab, Public Library Pučko otvoreno učilište Rab, Open Public University Albanien Contemporary Roma Vision Center, Tirana Jordan Misja 313, Penitentiary Institution for Women, Tirana Jordan Misja 313, Penitentiary Institution for Minors in Conflict with Law, Tirana Luigj Gurakuqi Special School, Tirana Elderly Center of the Municipality, Tirana FYROM Dendo Vas centre for educational support, Šuto Orizari Youth Cultural Centre in Skopje Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 3 / 7 )

6 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Geografisk spridning Spridning i länet (kryssa för de kommuner där projektet/verksamheten genomförs) Botkyrka Nacka Solna Upplands Väsby Danderyd Norrtälje Stockholm Vallentuna Ekerö Nykvarn Sundbyberg Vaxholm Haninge Nynäshamn Södertälje Värmdö Huddinge Salem Tyresö Österåker Järfälla Sigtuna Täby Lidingö Sollentuna Upplands-Bro Hur arbetar organisationen för att uppnår spridning i länet (endast för "Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet" och "Ung aktiv kultur") Vi kommer sprida nformation och bjuda in andra kommuner i länet för att delta i seminarium samt till utställning/föreställning. Vi ser det som en möjlig utveckling att arbetssättet och projektet kan vandra vidare till andra kommuner i länet efter projektets avslut. En bok kommer att produceras om projektet och detta blir ett bra verktyg tillsammans med dokumentation att berätta, föreläsa, informera om deltagarbaserad konst och implementera liknande projekt runt om i länet. Projektet genomförs på följande institutioner (endast för "Kultur i vården") Projektet genomförs på följande öar (endast för "Kultur i skärgården") Information om deltagare/besökare i länet Beräknat antal deltagare/besökare (ansökningar till "Ung aktiv kultur" anger här antalet deltagare i projektet mellan 6-25 år) Totalt antal deltagare/besökare Ange fördelningen av deltagare/ besökare Styrelse Andel flickor 6-25 år % Andel pojkar 6-25 år % Andel kvinnor 26- år 50 % Andel män 26- år 50 Andel 0-5 år Andel 6-12 år Andel år Andel år Andel 26- år 10 % 20 % 50 % 10 % 10 % % Ordinarie ledamöter Suppleanter Antal kvinnor 5 Antal kvinnor Antal män Antal män Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 4 / 7 )

7 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Budget för projektet/verksamheten som ansökan avser (om ansökan gäller produktion skall endast kostnader för produktionen ingå i budget) Kostnader Personalkostnader (löner, sociala avgifter, pension osv.) Budgeterat belopp kr Intäkter Biljettintäkter Budgeterat belopp Lokalkostnader kr Sponsorer Administrativa kostnader (ej personalkostnader) Marknadsföringskostnader (ej personalkostnader) kr kr Botkyrkabyggen kr Övriga kostnader Dokumentation, bok kr konstnärsmaterial kr per diem, boende kr resor kr legal documents kr oförutsedda utgifter kr Summa kostnader: kr Summa intäkter: kr Intäkter av sökta stöd (Kommun, Statens kulturråd etc.) Sökt belopp Beviljat belopp Stockholms läns landstings kulturnämnd (avser denna ansökan) Botkyrka kreativa fonden kr kr kr Kulturrådet kr kr Kulturbryggan kr kr EACEA kr kr SIDA kr kr Summa intäkter av beviljat eller sökt stöd: Summa totala intäkter: kr kr Budgeterat resultat: (intäkter-kostnader) 0 kr Eventuella kommentarer till budgeten Budgeten avser den svenska delen och kostnader för denna. Då projektet ägs och drivs av svenska ART AGENT, ligger tyngdpunkten för projektets kostnad hos oss, samt att skillnaden för kostnader vad gäller lön, produktion, mm, är högre i Sverige än på Balkan. Se bifogad ansökan som är gjord enligt EUs kostnadsmallar. 2-6 personer reser för workshops och nätverksbygge till Albanien, Makedonien, Kroatien och Bryssel. Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 5 / 7 )

8 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Kulturnämndens målområden Beskriv kortfattat hur projektet/verksamheten arbetar med demokrati, jämställdhet, jämlikhet samt tillgänglighet. Demokrati Projektet är deltagarbaserad konst dvs medverkande människor, barn ungdomar och äldre medverkar i att ta fram unika konstverk med sina egna berättelser, erfarenheter och bidrar till den kreativa processen i konstnärligt skapande. Genom att vända oss till människor med olika bakgrund fångar vi upp en bredd som spänner över demokrati,jämställdhet och jämlikhet. Jämställdhet Projektet vänder sig lika väl till kvinnor som män, unga som gamla. Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper Projektet vänder sig till alla grupper i samhället och i Botkyrka kommun finns en mångfald av olika sociala samt kulturella grupper representerade. genom våra olika samarbetspartners når vi en stor del av dessa. Tillgänglighet för funktionshindrade Aktiviteter inklusive utställning är anpassade för möjlighet till deltagande för funktionshindrade. Då vi arbetar uppsökande anpassar vi oss efter det behov som kan finnas från grupp till grupp. Bilagor (Bilagor bör vara digitala och e-postas tillsammans med ansökningsblanketten) Bilaga medföljer Organisation med 25 eller fler anställda ska bifoga aktuell plan för sitt jämställdhetsarbete. Organisation som söker "Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet" ska bifoga aktuella stadgar samt verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår. (Gäller inte för organisation som fått Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet 2013) Organisation som söker "Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet" ska bifoga verksamhetsplan som beskriver mål, prioriteringar, inriktning och förändringar. Organisation som söker/erhåller kr eller mer ska bifoga miljöplan godkänd av styrelsen. Organisation som söker/erhåller kr eller mer ska besvara kulturförvaltningens checklista angående miljöarbetet. (Checklista: Miljöarbete) Annan bilaga: EU ansökan, projektsbeskrivning Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 6 / 7 )

9 Ansökan om stöd till kulturverksamhet 2014 Version: 1.16 Eventuell ansökan om tillgänglighetsstöd (kan endast sökas samtidigt som "Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet", högst kr och ej till ombyggnader, läs mer på kultur.sll.se) Belopp som söks för tillgänglighetsprojekt Beskrivning av tillgänglighetsprojektet Intäkter Belopp Kostnader Belopp Sökt tillgänglighetsstöd från Stockholm läns landstings kulturnämnd Egen finansiering Ev. övriga intäkter Summa intäkter: Summa kostnader: Härmed intygas att vi har tagit del av de regler som gäller för det stöd som söks. (Reglerna finns att läsa på ) Uppgifternas riktighet i ansökan styrks av (ingen signatur krävs) Firmatecknare Helena Byström Övriga kommentarer I dialog med kulturförvaltning fick vi i mars 2013 besked om att det inte gick att söka medel för medfinansiering för EUprojekt hos er, därför kommer denna ansökan först nu efter konversation med nämndens ordförande, som i december 2013 gav oss besked att vi nu kunde göra en ansökan. Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm ( 7 / 7 )

10 Visualize the Invisible, Cooperation Projects in Sweden and Balkan, Co-ordinator: ArtAgent, Sweden Co-organisers: Performing Pictures, Sweden / Croatia Refraction Association, Albania Media Artes, FYRO Macedonia In the project Visualize the Invisible, organisations in Sweden and Balkan will implement participatory art projects in Sweden, Croatia, Albania and FYROM Macedonia. The project will start 1 May 2013 and run for 20 months. The artists will use different art forms as video, performance, installations, music and dance in co-operation with people in residential areas, Roma communities, in social institutions as prisons, schools and care institutions, and reach a wider discussion about arts impact for a societal change. Additionally, an important aspect is to broaden the art-market in the specific area, and make it visible in a European context. The artists shares their experiences with each other through workshops in Balkan, and finally in an international exhibition and book release in Sweden. The project examines arts role in the society, gives artistic tools, concepts and theories in order to build interdisciplinary networks. Is the artistic activity able to maintain a critical function if it is cut off from the society? There are many advantages in bringing artists to take place in institutions, communities and working places. In this project, art can act as a different role model; the relationship to the artist will be more equal for the participants, rather than to someone in authority. The artists will bring a wealth of experience about their art and lives. They will inspire and give confidence to the participants with new approaches and provide extra tools in the tool box. Art engender both a sense of fun, seriousness, curiosity and encouragement. The practice is refined over time and designed to meet the need of specific groups. Much of the work is of low visibility, sometimes because of its location (in prisons, drug-clinics, orphan houses etc.) and sometimes because of the nature of the groups that are being worked with (the terminally ill, people with learning difficulties, the frail elderly). The art organisations can have complex funding arrangement, with substantial level from non-art sources, and therefore they are not visible in an art-context. The programmes of creative work are often delivered in institutional or non-art settings and the organisations have very strong non-arts partnerships, clients and stakeholders. There is an anxiety among artists that the success in delivering valuable social outcomes can undermine the basic premise of Arts funding. After all, runs the argument, should not the social institutions be paying for this? And does such work have a true artistic merit? The thinking behind such questioning is a part of a debate around the product and process, and the tension between the notion as artistic excellence as classic and timeless and the more contemporary view that art has got a purpose and its values are relative. In Sweden, despite the long time history with major social reforms, the art market is still conservative. In Croatia and FYRO Macedonia, the free art development was delayed during the Yugoslavian war. Also in Albania there have been setbacks and delays because of the long history of a suppressing dictatorship and the aftermath. Art and culture are connected to the process of European Integration of Western Balkan. Countries as Albania, Croatia and FYRO Macedonia have very few funding for cultural organisations and artists and the access of culture for all citizens is still at a low level. To Visualize the Invisible means realising cultural rights and ensuring that everyone possesses them despite their gender, social, ethnical, religious and cultural background.

11 So how do we in the project work for advocating participatory art works within the artistic community and funding bodies, in order to broaden the market? The project empowers artists and art organisations to get future employment within the communities where they are active. In the project the artists will have the responsibility to plan, co-ordinate and implement their own art projects and final presentation with support from the project managers. The artists aims to develop new ways of establish their activities; via highlevel advocacy, search for funding and sponsorship in workshops. The whole course will aim to illuminate the connections between theory and practice in participatory art, and this perspective will encourage the participants in discussions and to take part in future interdisciplinary and international co-operations. It will be a step to compare and extract the various ways of working with participatory art in the Swedish and Balkan field and make them visible. For artist working with participatory art, it s important to get to know various existing practice in the field. There will be continually meetings with new associates and the workshops will be open events with art activities by all project partners. These activities will ensure the action to be disseminated to other stakeholders, not only to the partners and the associates. We will build a knowledge bank, a database of research about the concept and deepen and broaden the co-operation in order to continue and establish a market. The partners has got a history of working together and aims to establish their working method further and involve new partners. Two researchers, one from Sweden and one from Macedonia, will build a team with artists from Sweden and Balkan, and produce an art-book with an overall introduction to participatory art, description and research report of the implemented art projects in Visualize the invisible. The book, written in Swedish and Macedonian, will be translated to English, Albanian and Croatian, in order to reach the local stakeholders and an international audience. It will be available at local libraries and bookstores, as well as at universities, both for art students and for interdisciplinary researchers. It will be easy to read for beginners, yet interesting for professionals in the art market. The books format and design will be pleasurable, a package that will attract young people as well. The international exhibition, where all artists in Sweden and Balkan will participate, disseminates the outcome from the project and further through the book release and art talks. The International exhibition will take place in Botkyrka Municipality, Sweden during November 2014, outdoors in the residential area. The participating artists from Sweden, Albania and FYRO, contributes with video projections, light, music, dance and participatory art events. The media and material used illuminates the place, as well the artistic approach to visualize the invisible. The book release will take part in an art institution in Stockholm, with art talks by Swedish and Balkan artists, presentations by the Swedish and Macedonian researchers and further discussions with the associated partners and participants from Botkyrka Municipality, invited artists, organisations, social institutions, represent ants from the art funds and the Ministry of Culture in Sweden. ArtAgent will also invite companies, interested in a social art practice, both in Sweden and internationally. The main goal is that artists, organisations, communities, social institutions, art funding bodies, and companies with Corporate Social Responsibility1, can work together in the promotion of participatory art. It s no longer sustainable that the gap between art and society remains. We can see that there are more practicing artists than the existing art market can supply in Europe. At the same time there are people who needs culture for their development, who doesn t have the access to fine culture because of their class, gender, culture and religion. Additionally, there are many lonely people in all parts of the society. The use of social media shows us that the urge for participation among people is huge. However, Participatory Art provides human interaction on a deeper level, with arts symbolic values, physical meetings, and an important debate for new thoughts and development of our society.

12 Partners ArtAgent is a new art organisation in Stockholm with members that has got a long artistic career in the social art field. It was founded in September 2012 by artists; Lott Alfreds, Helena Byström, My Lindh, Malin Lobell, Anna Källblad and Charlotte Åberg, who previously has worked together in other organisations and communities. Examples of co-operations can be found in the attached activity report. The aim is to administrate, organise and work for the promotion of contemporary visual art in the society in Sweden and international. In addition to the founding artists, Annette Taranto, project manager and Kalinka Ussing, researcher, are part of the core organisation. Prior to forming ArtAgent the members were active in other organisations were they received for their specific projects consistent funding from governmental foundation from Sweden and internationally. Annette Taranto is a high in demand project manager and producer within the field of Fine Arts. Recent years she has initiated, curated, managed and marketed several largescale International and cross-artistic projects. For the moment being she is the artistic director and project manager at the regional theatre/dance/music institution Scenkonst Sörmland and as project manager in several art and theatre in South Africa, Palestine and India. In all of these contexts Annette Taranto carries the roles of budget responsibility, team building, logistic planning, technical planning, process facilitation, market planning, press communication, final reporting to funders, audience communication, curating and artistic overview. Kalinka Ussing has a Master of Arts (MA thesis on Joseph Beuys, Social sculpture for a Sustainable development, Stockholms university). She has a wide network within art and culture, both in the field of museums- and teaching institutions and as a curator for art education. Her main interest is Social sculpture, how we can implement it in societies and how we can use art to shape a sustainable world. She is currently working as curator at Uppsala Art Museum, Uppsala, Sweden. For the project Visualize the invisible, ArtAgent, Sweden will be responsible for the fulfilment of management, organise the Management board meeting and the local activities in Sweden, produce of the projects web site, leaflets, an art book and the International exhibition. Kalinka Ussing, art theorist will present art-history at the workshops in Balkan, follow the artists and document their work in the art book and curate the international exhibition. Performing Pictures was founded 2005 and established as a joint-stock company 2011, by Geska Helena Brečević and Robert Brečević. The Stockholm-based artists, Geska Helena Brečević and Robert Brečević, are working in the area of moving images and new technologies for media delivery. In their artistic practice they explore and develop responsive film art from a number of formative limitations in time and space. Performing Pictures has been partners and lead partner for projects financed by the European Culture program. Right now they are running a cooperation with Mexico, Euroaxacan Initiative for Transformative Cultures. Performing Pictures will organise the kick off for all partners, the local activities in Croatia, the production of an enewspaper and give material to the art book. Performing Pictures is responsible for the local activities, the organiser of a Management board meeting and kick-off in Croatia. They will contribute with their material to an art book, produce artwork to the Kick-off, Balkan workshops and the international exhibition in Sweden. Refraction Association is an Albanian NGO, registered in The members are social science professionals whose main interest are crime prevention and rehabilitation of offenders. The organisation has since 2007 organised local and international artist placements in social settings in Albania and Western Balkan. Refraction Association has implemented several projects with the ArtAgent artists, previously between , with the ArtAgent artists Lott Alfreds and Helena Byström working as experts and Charlotte Åberg as project manager in the EU-project The Use of Art Where it s Hard to Talk, the IPA call for proposals 'Support to Partnership

13 Actions between Cultural Organisations' of the European Union, DG Enlargement. Refraction Association have successfully established a platform for participatory art in Albania during the EU-project. Refraction Association will have the responsibility to organise the local activities, Management board meeting and workshop in Tirana, Albania They will contribute with their material to an art book and produce art work to the kick-off, Balkan workshops, the international exhibition and book release in Sweden. Media Artes is a local organisation and theatre institute situated in Ohrid, FYROM founded in 1999 by Goran Stojanoski, actor. Since 2001 till present, as part of its programs, Media Artes continually organises and delivers process-oriented theatre workshops for young people in communities in the South Western part of FYRO Macedonia. Media Artes has a network of partners, organisations and individuals, throughout Europe recognized by their participatory artwork. Dr. Suzana Milevska is an independent researcher and theorist of visual culture and contemporary art based in Skopje, Macedonia. Her research includes participatory art, postcolonial critique in arts, visual culture, feminism and gender theory. Media Artes will have the responsibility to organise the local activities, Management board meeting and workshop in Skopje, FYRO Macedonia. They will contribute with their material to an art book, the texts by the Macedonian researcher, produce artwork to the kick-off, the Balkan workshops and the international exhibition in Sweden. The artists in ArtAgent, Refraction Association and Media Artes have formed a strong partnership through years of co-operation between , and have got the ability to broaden the platform further. By including Performing Pictures, the project will broaden the European network and get access to their experiences and skills in earlier EU-projects. Associated partners Their role will be to support the action through co-operation and assistance with the participants in communities and social institutions, dissemination of the information, contribution with materials for exhibition, website and art-book, awareness about the use of participatory art, promotion of the activities of the project and they will be invited to take part in workshops activities. Participating organisations and associate partners will be the base of the sustainability of the projects future in the countries. Sweden Visualize the Invisible Associated partners Botkyrka konsthall in Botkyrka Municipality2 Croatia Psihijatriska bolnica Rab, Rab psychiatric hospital3 Vidova Dorica, Arts and Culture organisation Narodna knjižnica i čitaonica Rab, Public Library Pučko otvoreno učilište Rab, Open Public University Albania Contemporary Roma Vision Center, Tirana4 Jordan Misja 313, Penitentiary Institution for Women, Tirana Jordan Misja 313, Penitentiary Institution for Minors in Conflict with Law, Tirana Luigj Gurakuqi Special School, Tirana Elderly Center of the Municipality, Tirana FYROM Dendo Vas centre for educational support, Šuto Orizari5 Youth Cultural Centre in Skopje

14 Participatory Art projects in Sweden, Albania, FYROM and Croatia In Sweden the artist team will work with people in Botkyrka Community2. The artists have got connection to the Community through earlier Participatory Art projects and exhibitions at the local Art Gallery and will re-establish the co-operation with former partners and widen the network with new stakeholders. Lott Alfreds will use neon, and old craft and mix it with expressions from our time. Together with young people from the area she will pic up tags and other visual symbols and transform them into new forms. Helena Byström will put together moves by people in their everyday life, as a poetic manifestation of the place. The movements will later be a part of a video installation shown in the public-space. Anna Källblad aims to investigate the on-going dance culture in Botkyrka, and will make an updated folkdance together with children and old people. Charlotte Åberg will focus on gender and what it means for people, and create unisex costumes together with them. Performing Pictures will create an animation / kinetic portraits workshop together with psychologists and social workers of the Psychiatric hospital of Rab. Feelings are defined as movements, the work will involve a series of bodily stances and the shifting between stillness to motion - the ripple in time and space that is defined as an emotional reaction. With this material Performing Pictures will make installation work within the Mediterranean garden of the hospital. In Albania the visual artists will work separately at different institutions and communities in Tirana were they already have implemented projects in the EU-project The Use of Art Where it s Hard to Talk, DG Enlargement. They will schedule meetings and make study visits to encourage each other throughout the period. Rivelina Boshnjaku aims to continue her work at a female prison, Tirana and use decorative material in order to reveal stories of future and past dreams of the prisoner women. Edmond Papathimiu will work at an instution for disables in Tirana and use pottery and clay together with people there. They will create objects from their life stories in the form of self-portraits. Nusret Gjakovic will work at the Contemporary Roma Vision Center in Tirana and use photos and movies, where children create short stories about the Roma Community. The projects prevent problems such as school dropouts and lack of interest in studying. The beneficiary children at the Center are homeless. Fatmir Boshnjaku will use different art-materials in order to design The City of dreams together with elder people, young drug addicted persons and minors in prison. After finishing their visions he will create new roads or paths for The City of dreams with help of a GPS navigation device. The artists working with participatory art workshops in FYROM will be a team of artists working in the Roma Village Suto Orizari, Sutka, and Skopje. Jasmina Bilalovikj, actress will work with Romani women from the community of Suto Orizari, and make an interdisciplinary workshop with them. Throughout the process the women shares their stories from the life in the community and their visions about the improvement of the quality of life in Suto Orizari. They will also distinguish the Romani features and symbols that create and project a positive image of the community. Handy-craft products will be designed and produced by them and these will be offered for sale nationally and abroad, thus creating opportunities for the women to earn an extra income. The process will be photo and video documented. The final output will be a multimedia presentation. Goran Stojanoski, actor will work with Roma parents from the community of Suto Orizari, exploring their stories and challenges related to education, employment and upbringing children. Final outputs will be performances in which the audience can intervene and take an active role. Dejan Projkoski, director will work with a selected group of young Roma talents, between years in Suto Orizari. As the Roma people don't have an access to theatre, and

15 other kinds of art and art-education, Dejan's project will build up the narrative of "Pralipe", theatre the first professional Romani theatre in the world. A theatrical performance will be the final output of Dejan's process. Roma young people from Sutka. Goran Trajkoski, composer, musician and multi-performer, with significant background in experimental music work, theatre- and film- music and performing internationally. Goran Trajkoski, will encourage young people from the community to go through an informal art-educational process, as well as process of creation. Using the cultural setting of Romani music and instruments as a starting point, he will lead the participants through a process of exploring another, more contemporary and experimental kinds of music expression and at the same time, the process will explore participants own inner world /5-31/5 1/6-31/6 1/7-31/7 1/8-31/8 1/9-30/9 1/10-31/10 1/11-30/11 Visualize the Invisible Activities Establish a network of associated partners in Sweden and Croatia. Reestablish the network of associated partners in Albania and Macedonia. Management board meeting in Rab, Croatia. Structure of MB and local board meetings, timetables, evaluation, interim and final reports. Promotion and media plan. Agreement about financial and operational rules. International Kick off event in Rab and local kick off events in Stockholm, Tirana and Ohrid. During the Kick-off event in Rab, which is also open for an interested audience, there will be video screenings and temporary art installation by the projects artists. Web site and leaflet with info about the project, the organisations and associated partners. Identification of Participatory art networks for the upcoming workshops. The first e-newspaper is published on the website with an article about participatory art in todays practice. The artists will create a team in all countries and schedule local meetings. Workshops and in-field visits are planned in Albania. Artists and associated partners from Sweden, Croatia, Albania and FYRO Macedonia will give each other input via the websites blog. First interim report is written. Starting of a Google calendar where the participants can share their local activities. A second e-newspaper about research reports from Swedish artists placement projects. Participatory art projects starts in Botkyrka, Sweden. A third e-newspaper with articles by the Macedonian art-theorist Suzana Milevska, the Swedish art-theorist and researcher Kalinka Ussing and art-history from the social art field in Europe. Participatory art projects starts in Rab, Croatia, Tirana, Albania and Skopje, FYRO Macedonia. Continuation of PA-projects in Sweden. Continuation of PA-projects in all countries. The second e-newspaper is published with presentations, interviews and articles about ArtAgent, Performing Pictures, Refraction Association and Media Artes. PR for the upcoming workshop in Tirana. Workshop in Tirana, Albania. Participatory Art as a tool for dialogue and change, with focus on peoples right to express themselves and make them visible, the creative capital as a part of the society, finding ways of unite people and bring up new ideas and networks for the future. The course is aimed to enhance knowledge among the artists in the project, invited artstudents, artists, organisations and a broader audience from the network and the communities where they are active. Dance performances and theatre performances by the projects artists. MB meeting in Tirana with evaluation of the project and plan for the second workshop in Ohrid, Macedonia, the artbook and evaluation report. The second interim report.

16 1/12-31/ /1-31/1 1/2-29/2 1/3-31/3 1/4-30/4 1/5-31/5 1/6-31/6 1/7-31/7 1/8-31/8 1/9-30/9 1/10-31/10 1/11-30/11 The fourth e-newspaper is released about the content in the workshop in Tirana. Continuation of PA-projects in Sweden, Tirana and Macedonia. Further dialogue through the web sites blog and Skype conferences. Advocacy on a high level at the ministry of culture in each country. The project managers from Art agent, Performing pictures and artists from Sweden build a team responsible for the exhibition in Sweden. Meetings with new associates by all project partners in their communities. Visualize the invisible Ending of PA-project in Rab, Croatia with a local exhibition. The fifth enewspaper is released about the implemented pilot-project in Rab, Croatia. PA-projects in Sweden, Albania and Macedonia. Workshops and in-field visits are planned in FYRO Macedonia. Artists and associated partners from Sweden, Croatia, Albania and FYRO Macedonia will give each other input via the websites blog. PR for the upcoming workshop in Ohrid, Macedonia. Workshop in Skopje, Macedonia. Participatory Art for a sustainable art market, with focus on art-funding, high-level advocacy, employment for artists and to bring up new ideas and networks for the future. The course is aimed to enhance knowledge among the artists in the project, invited artstudents, artists, organisations and an audience from the network and the communities where they are active. Video screenings by the projects artists. Association s artists and MB meeting in Tirana with evaluation of the project and plan for the second workshop in Ohrid, Macedonia and the art-book. The second interim report. The third narrative report and first interim budget report. MB meeting in Ohrid, Macedonia with an evaluation about the project and planning for the upcoming exhibition in Sweden. PR for the upcoming advocacy in each country. Start of research and written material for the artbook by the researchers. The sixth e-newspaper is released about the content in the workshop in Ohrid. Advocacy at the Culture of Ministry in each country. PA-projects in Sweden, Albania and Macedonia. PA-projects in Sweden, Albania and FYRO Macedonia. Ending of PA-projects in Sweden with local exhibitions. Continuation in Albania and FYRO Macedonia. Ending of PA-projects in Albania and FYRO Macedonia with local exhibitions. Start of producing texts for the art book by the researchers. Collection of material from researchers and artists for the art book by the editor. The fourth narrative interim report. Continuation of the art-book by the researchers. Video, photos, performances and power point presentations produced by all artists for the upcoming show in Botkyrka, Sweden. Continuation of the editing of art-book and plan for the book release, art talks and presentations. Continuation of artists work for the exhibition. The fifth narrative interim report. The fifth e-newspaper about the PA-projects in Sweden, Albania and FYRO Macedonia. Editing of book is finishing and the graphic designer starts to accomplish the book. Continuation of artists work for the exhibition. PR for the upcoming show in Botkyrka, Sweden. A local committee of project partners and artists in all countries is established to advocate about participatory art and search for possible artists placements in the area and wider. New applications for further art funding and meetings with companies with social responsible and other stakeholders. Finishing the graphic design for the art book. Printing of the art-book. International exhibition in the public space with video, performance, in

17 Botkyrka and a book release, art-talks and presentations by researchers in Stockholm, Sweden. Project managers, artists from all participating countries, researchers from Sweden and Macedonia art institutions, participants, associated partners and an audience will take part in the exhibition and the book release. MB meeting in Stockholm, Sweden about the evaluation of the project and the final narrative and budget report. 1/12-31/12 The evaluation about the project is finished. Final narrative and budget report. Products Documentary video and photos from the participatory working process in communities and filmed interviews of artists and staff active in prisons, orphan houses, elder cares and other social institutions. Website with blogs and photo documentary and texts about the on-going working process. Digital newspapers published at the website and printed for distribution at the workshops and international exhibition. An art book with pictures from the participatory art projects; from the working process with people in communities and pictures by the work made by people in communities, prisoners, orphans, elder people and people from other institutions, texts by researchers about all participatory art projects. An overview text by the Macedonian researcher about the whole project. Video films; art-video and documentary, performances, music and neon sculptures for the workshops in Balkan and the international exhibition in Sweden. An evaluation report made by each partners about the participatory art projects in Sweden, Albania, FYRO Macedonia and Croatia. Visibility products as banners and posters and digital material with logotypes from all partners, the Education Audio-visual and Culture Executive Agency and co-foundations. Concepts In the project we are inspired by the concepts of Social Sculpture 6, a term coined in the 60s by the German artist Joseph Beuys. The concept of sculpting can be extended to the invisible materials used by everyone, the invisible materials of speech, thought and discussion in order to shape our society. In addition to Beuys' influence in this expanded field, social sculpture is part of a stream of questions and experiments undertaken by thinkers and art practices. In 1997 François Matarasso published Use or Ornament 7, which identified over 50 different positive outcomes from participation in the arts. More recently Tim Joss in New flow 8 has described the value of arts activity as being both intrinsic and instrumental, with the intrinsic being personal and individual, and the instrumental delivering a broad realm of benefits to society and civil life. Professor Suzana Milevska, a Macedonian art-theorist and curator has written the essay A Paradigm Shift from Objects to Subjects 9, about different kind of participatory art practices of today. Between Konstfrämjandet, a Swedish art organisation, implemented SKISS (contemporary artists in the contemporary society) in order to expand the potential areas of employment for artists. The anthology, SKISS Art, workplace, research 10, was released in 2011 with research reports from one hundred short or long-term artistic projects in communities in Sweden.

18 The figu re11 atte mpt s to desc ribe in a sim ple for m the jour ney that bot h the artis ts and participants can take. The timescale can vary from days to months and the creative inputs and outcomes are hugely variable. What we have tried to make clear is that process and product are entangled and must be understood as a whole. While a final presentation or event must be artistically credible it is also informed by the process that created it. Footnotes 1 Corporate social responsibility (CSR, also called corporate conscience, corporate citizenship, social performance, or sustainable responsible business/ Responsible Business). CSR is a process with the aim to embrace responsibility for the company's actions and encourage a positive impact through its activities on the environment, consumers, employees, communities and stakeholders. 2 Botkyrka Konsthall in Botkyrka Municipality, Tumba, Sweden has long been a place where a lot of immigrants lives and works. Botkyrka konsthall purses issues of co-creation and how the interaction between people can promote social justice and change. The relationship between Botkyrka Konsthall and ArtAgent artists is already established, based on earlier participatory art events and exhibitions with positive outcome. Botkyrka, particularly Northern Botkyrka, has one of the highest percentages of first and second Generation immigrants in Sweden. Nearly half the population has at least one parent born in another Country. This gives the municipality a multi-cultural atmosphere with for example a big Syriac Orthodox Church in Hallunda and the construction of a mosque in progress in Fittja. Located in the village Kampor on the island of Rab which is located in the Croatian part of the Adriatic sea. The buildings dates from the period of World War II, an Italian concentration camp were Croats, Slovenes and Jews, were kept. Today the hospital works extensively with contemporary methods such as drama, art, dance and artistry as a part of the therapy The beneficiares at the Contemporary Roma vision center are about one hundred roma children in need. The Center is financed by UNICEF and Ministry of Education in Albania. Roma children in Albania continue to suffer exclusion and segregation in kindergarten and school. Only 13.5% of the Roma children aged 3-5 are attending pre-school in Albania. 54% of school age Roma children have never attended school while 43% of Roma children aged are illiterate. One out of two Roma children aged 6 16 drops out from school. 54% of Roma children of compulsory school age (6-16) have not yet completed school. 5Šuto Orizari is the only municipality in FYROM where Roma make up a majority of the population. Out of a total population of 22,017 in the 2002 census, 13,342 people (60.6%) were of Roma ethnicity. 6Stüttgen, Johannes, On the road to direct democracy, News Network Anthroposophy Limited (NNA), 2004

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden Saar (2005) describes the condition of aesthetic activities in the school's practice.

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Visitor information CHARTS 8 sept 2013

Visitor information CHARTS 8 sept 2013 Visitor information CHARTS 8 sept 203 Experience of Västra Götaland Region, Västarvet Anja Praesto This presentation -Västra Götaland and Västarvet -Target groups and strategies -What do we know about

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Ansökan om stöd Version: 1

Ansökan om stöd Version: 1 Sökande Organisation (enligt organisations- eller registreringsbevis) SITE Sweden Utdelningsadress LM Ericssons väg 26 Postnummer E-post Ort c/o Besöksadress 126 26 Hägersten samma Webbadress (hemsida)

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Peter Fröst, adj professor

Peter Fröst, adj professor Peter Fröst, adj professor Plattform Fastighetsrådet Avsiktsförklaring om ett plattformsbidrag från landstingen och regionerna. Ca 1 miljon kronor per år i 5 år Fortsätta bygga upp CVA och dess infrastruktur.

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer