Power Motion Control. Ledande i hydraulik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Motion Control. Ledande i hydraulik"

Transkript

1 Power Motion Control Ledande i hydraulik

2 Power Motion Control Samspelet mellan kraft, rörelse och kontroll är helt avgörande i den mänskliga kroppen. Det är svårt att tänka sig hur vi skulle fungera med kraft utan kontroll, eller med rörelse utan kraft. Men samspelet mellan kraft, rörelse och kontroll är lika centralt i mängder av industriella tillämpningar. Det kan handla om att styra en borrigg i en gruva. Eller att öppna och stänga luckor i ett vattenkraftverk. Eller om att få en truck att lyfta och lasta gods. Eller om att automatisera tillverkningsprocessen i ett pappersbruk. Listan kan göras nästan hur lång som helst. PMC Power Motion Control 2

3 Your Solution Provider PMC Group är en ledande nordisk leverantör av helhetslösningar inom teknikområdet PMC Power, Motion, Control. Vi har försäljning runt om i världen. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför allt från hydrauliska komponenter och hydraulcylindrar till nyckelfärdiga hydrauliska system för såväl OEM-kunder som för industrier och slutanvändare. PMC är även specialister inom pneumatik, smörjteknik och elektromekanik. Genom bredd och spetskompetens kan PMC möta alla typer av behov. Våra framgångar beror på ett integrerat tekniskt kunnande, en samlad erfarenhet och kunskap om våra kunders applikationer och behov. Inget uppdrag är för komplicerat, för litet eller för stort för oss, då vi kan dra nytta av alla affärsenheternas olika kompetens och resurser. Många låter oss ta hela ansvaret med tillhörande service och underhåll. Möter kundernas förväntningar Vi vill möta kundernas önskemål i tiden innovativa och kostnadseffektiva lösningar, kortare ledtider, effektivare logistik och hjälp med helhetslösningar. Ofta kommer vi in tidigt i processen, där vårt samarbete med kunderna säkerställer ett bra slutresultat, tack vare att vi kan ta på oss ett allt större ansvar som preferred supplier. Starka på hemmaplan Norden är vår bas och det är här som våra kunder finns. Här finns vår kompetens och här sker utveckling och den mesta av vår produktion. Vi levererar allt från hydraulikkomponenter till nyckelfärdiga lösningar. Vi lagerhåller komponenter från världens ledande leverantörer och vår organisation och service finns snabbt och effektivt tillgänglig i Sverige, Finland, Danmark och Baltikum, nära våra kunder. En global organisation et av vårt nära samarbete med våra nordiska kunder som ofta även verkar i andra länder innebär att vi stödjer deras verksamhet ute i världen. Exempelvis har vi tillverkning och service inte bara i Norden utan även i Asien och Östeuropa. Detta är vi stolta över. Välkommen till PMC Group Your Solution Provider PMC Group är specialister inom hydraulik, pneumatik, smörjteknik och elektromekanik. Allt från komponenter, en idé till en färdig produkt eller ett komplett system kan vi leverera. Tillsammans med en skicklig och innovativ personal, mångårig erfarenhet och med nära samverkan med våra kunder och leverantörer erbjuder vi tjänster, produkter och system, såväl i Norden som över hela världen. 3

4 Power Motion Control Från komponenter till kompletta lösningar Vi erbjuder allt från komponenter och lokal service till konstruktion och design av färdiga produkter, hydraulcylindrar och hydrauliksystem. Dessutom har vi många produkter och lösningar inom elektromekanik, smörjteknik och pneumatik. PMC har en unik kompetens av att erbjuda helhetslösningar. Vi samverkar för kundernas behov och utveckling av nya produkter. Tillsammans med våra kunder driver vi ett antal stora kostnadsreduktionsprojekt som leder till ny kostnadseffektiv teknisk design genom alternativa komponenter från nya leverantörer. Som ett led i att sänka kostnaderna vill många kunder reducera antalet leverantörer. PMC har med sin profil och strategi ett försprång jämfört med andra i branschen. Vi är alltid beredda att sluta nya fömånliga avtal med dig som kund. Komponenter PMC är en nordisk ledande oberoende distributör av hydraulikkomponenter såsom pumpar, motorer, ventiler, slangar, kopplingar och filter. Genom samarbete med ett flertal ledande internationella leverantörer kan koncernen erbjuda ett brett sortiment anpassat för de flesta ändamål. Vi har verksamhet och håller lager på många ställen, nära våra kunder. Hydrauliksystem Specialprodukter PMC utvecklar och tillverkar ett stort antal specialprodukter inom elektromekanik, smörjlösningar och pneumatik. Bland dessa produkter finns elektromekaniska snäckväxlar, domkrafter, system för marina applikationer, mekanik för röntgensystem, pneumatiskt och elektromekaniskt styrda innerdörrar i tåg samt övriga pneumatiska system. Andra specialprodukter är till exempel gaffelspridare till truckar samt glidlager. Eftermarknadsservice och underhåll Avtal om service kan ingå som en del av vår leverans av hydrauliksystem, men vi genomför även service på system från andra leverantörer, såväl i Norden som internationellt. PMC har utbildad servicepersonal på många platser i Norden, vilket gör att eventuella driftstörningar snabbt kan åtgärdas. Vi har dessutom en särskild avdelning för service och övervakningsuppgifter till den globala offshoreindustrin. I nära samarbete med kunderna utvecklar, konstruerar och bygger PMC kompletta hydrauliksystem för alla typer av behov från små enkla system för styrning av lyftbord till komplicerade system för vindkraft, offshore och gruvindustrin. PMC är specialist på avancerade system som kräver rörelse med hög precision, hydraulik för höga tryck eller speciella vätskor. PMC har även hög kompetens inom tung industrismörjning samt smörjsystem för hydrostatiska och hydrodynamiska lager. Hydraulcylindrar PMC är en av Nordens ledande leverantörer av hög kvalitativa hydraulcylindrar för alla typer av miljöer. Hydraulcylindrar levereras i ett stort antal dimensioner; långa cylindrar med slaglängder upp till 15 meter för mobila applikationer, såsom truckar, kranar, lastare och containerlyfttruckar; grova cylindrar för energisektorn och tung industri, vattenkraft, stålverk samt till gruvindustrin; cylindrar för marina applikationer och offshore samt små och medelstora cylindrar för industri, energi och materialhantering. Ett väl inarbetat service- och underhållsprogram medför en säker drift utan onödiga driftsstopp. 4

5 En ledande nordisk leverantör med världen som marknad PMC är väl etablerat i Norden och med verksamhet i Polen, Kina, Indien, Ryssland, Estland och Lettland. Norden är basen för PMCs verksamhet, där vi kan erbjuda hög servicegrad på den lokala marknaden via alla våra lokala etableringar. Vi har egen systemutveckling med hjälp av våra skickliga applikationsingenjörer. Global syn med nordiska lösningar En stor del av den nordiska marknaden består dessutom av nordiska globala OEM-kunder. Att finnas på plats där våra kunder har sin tillverkning och sin marknad är minst lika viktigt. Idag har vi verksamhet i till exempel Polen, Kina och Indien. Vår ambition är att fortsätta denna utveckling och placera PMC på fler geografiska marknader där behoven finns. Detta gynnar dig som kund eftersom vi kommer närmare de internationella tillverkningsenheterna. Vi kan fortsatt erbjuda nordiska lösningar med säkerställd teknik och kvalitet, men nu på en ny marknad. Vi fokuserar även på att utveckla nya och lokala logistikkedjor, allt för att kunna erbjuda kostnadseffektivare lösningar och med tillverkning i lågkostnadsländer. 5

6 Power Motion Control Ett brett och djupt kunnande inom teknik och applikationer PMC har utvecklat hydrauliklösningar sedan 1950-talet och är idag en ledande tillverkare av såväl hydraulcylindrar och hydrauliska system som pneumatik, smörjteknik och elektromekanik. För en solution provider är produktutveckling och innovationer en central del som säkerställer kundernas behov. Genom mångårig erfarenhet och i ett nära samarbete med våra kunder har vi under åren mött de tekniska, funktionella och logistiska kraven. Många har varit våra samarbetspartners sedan flera decennier tillbaka, mycket tack vare en decentraliserad organisation med resurser där de som bäst behövs där våra kunder har sin verksamhet. En viktig del av verksamheten är att tillgodose våra kunder med komponenter och service i de Nordiska länderna. Tekniskt optimalt och kostnadseffektivt PMC utvecklar också egna hydrauliska delsystem, komponenter och ventillösningar som kan användas i olika typer av applikationer. Vi kombinerar standardkomponenter med egenutvecklade specialkomponenter och kan därför erbjuda tekniskt optimala och kostnadseffektiva lösningar. Genom att PMC deltar tidigt i kundernas produktutvecklingsprocesser blir de tekniska lösningarna än mer effektiva. Några viktiga affärsområden Våra kunder finns i huvudsak inom fyra områden Energi, Mobila system, Marin & Offshore och Industri. Exempel på energianläggningar, som vi utvecklar hydrauliksystem och levererar komponenter till, är vindkraft, vattenkraft, biobränsle och solenergi. Industriföretagen utgörs främst av stålverk, pappersbruk och gruvföretag som automatiserar med hjälp av hydraulik. Inom Marin & Offshore samarbetar PMC med många av världens ledande utrustningstillverkare. Mobila system omfattar tillverkare av bland annat gaffeltruckar, mobila kranar, skogsbruksmaskiner samt gruv- och anläggningsutrustningar. Kompakta ventilblock för mobila applikationer. Kompletta hydrauliska system för industrin. Hydraulcylindrar av alla de slag. PMC tillverkar Nordens längsta cylindrar med slaglängder upp till 15 meter för mobila applikationer. 6

7 Kvalitet, innovation och pålitlighet en nordisk verkstadstradition PMC Group har tillverkat hydraul cylindrar och hydrauliska produkter sedan 1950-talet, en erfarenhet som många under åren dragit nytta av. Tillsammans med senaste teknik, innovativa lösningar och pålitliga relationer skapar vi ett långsiktigt samarbete med våra kunder. I toppmoderna anläggningar med senaste teknik jobbar idag erfaren personal tillsammans, sida vid sida, med nyrekryterad yngre arbetskraft på PMC. Allt för att skapa såväl säkra som innovativa lösningar. Genom ban brytande innovationer har vår nordiska verkstads industri genom åren rönt stora exportframgångar. Sinnrika, tillförlitliga och driftsäkra konstruktioner och system är resultatet av en mångårig nordisk verkstadstradition. En tradition som PMC är ett gott exempel på. 200 professionella tekniker Den tekniska utvecklingen genomförs i grunden av våra över 200 ingenjörer och konstruktörer hos PMC i Norden. Allt för att garantera funktion och kvalitet. Sammanlagt är vi cirka anställda i världen. Många har arbetat hos oss sedan år och kan bidra med en erfarenhet som inte alla i branschen kan imponera med. Tillsammans med en löpande nyrekrytering har vi skapat en mix av erfaren het och nytänkande med fokus på senaste teknik. Allt detta kommer våra kunder till nytta. Tillverkningen av hydraulikcylindrar och ventiler har traditioner som går tillbaka till 1950-talet. En av de första kunderna var Kalmartruck, som numera ingår i det finska logistikföretaget Cargotec. Bilden är från tidigt 1940-tal och visar den ursprungliga verkstaden i Vaggeryd. Dagens moderna verksamhet i Vaggeryd är numera en del av PMC Cylinders AB. 7

8 Power Motion Control En öppen och tydlig affärsmodell gör det enkelt att vara kund hos oss Många har valt ett långsiktigt samarbete med oss. Det har visat sig vara lönsamt för alla. Ett transparent arbetssätt i förtroende och en löpande samverkan under processens gång skapar en effektiv affärsdialog. Vår affärsmodell har framgångsrikt tillämpats tillsammans med flera av våra stora kunder. Nyckelorden för oss är att arbeta långsiktigt med kunderna och att utvecklas tillsammans. Detta gör vi genom en bra och öppen dialog. Vår afffärsmodell bidrar till en större förståelse för behoven och tryggar slutresultatet för såväl våra kunder som deras slutkunder var än i världen verksamheten sker. Samarbetet bygger på långsiktiga relationer som leder till ökade volymer och reducerade kostnader samt gynnar en framgångsrik produktutveckling. Våra kunder får full kontroll under hela processen genom en löpande rapportering och får därmed ut maximalt genom samarbetet. Nyttan med vår arbetsmodell: Samarbetet med oss är öppet, transparant och flexibelt Vi bygger ett gemensamt förtroende Viktigast är att välja vad som är den optimala lösningen för kunden, såväl tekniskt som ekonomiskt Alltså, en effektiv affärsdialog till nytta för bägge parter Färre leverantörer lägre kostnader Som ett led i att sänka sina kostnader vill många kunder reducera antalet leverantörer, och istället ha ett närmare samarbete med färre. PMC har med sin profil och strategi ett försprång jämfört med många andra och vi sluter successivt nya avtal med våra kunder. PMC Toolbox vägen till ett framgångsrikt samarbete Genom vår affärsmodell PMC Toolbox arbetar vi systematiskt tillsammans med våra kunder för att uppfylla kraven på kvalitet, leveranssäkerhet, leveransförmåga, inköpssynergier, kostnadsreduktion och ett systematiskt förbättringsarbete. 8

9 PMC Toolbox våra verktyg 1. PMC-GAC (Group Account Concept). En process som beskriver gruppens erbjudande för att hantera stora globala kunder som gör affärer med flera av gruppens enheter både i Europa och Asien. Målet är att säkerställa en långsiktig positiv utveckling av samarbetet både för kunderna och för PMC. 2. PMC-PTP (Production Transfer Process). Metod för att bibehålla kvalitet, leveranssäkerhet och kostnads bild vid överföring av produktion från ett produktionsställe till ett annat. 3. PMC-CRP (Cost Reduction Process). Ett systematiskt arbetssätt att i dialog med kunderna sänka deras kostnader. 4. PMC-CIM (Continuous Improvement Model). Etablerade metoder och verktyg för att driva kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar inom säkerhet, kvalitet och produktion. 5. PMC-GPP (Group Procurement Process). En process som driver leverantörsutveckling och tillvaratar inköpssynergier. Uppdraget är att säkra en global försörjningskedja Genom vår affärsmodell PMC Toolbox skapas ett samarbete till stor nytta för våra kunder. 9

10 Power Motion Control Några resultat av vårt kundsamarbete Ett framgångsrikt samarbete Atlas Copco Surface Drilling Equipment division startade utveckling av sina plattformar till ovanjord borriggar för att förbättra energieffektiviteten och minska antalet komponenter. Uppgiften krävde en effektiv användning av hydrauliken och PMC blev ansvarig för 11 av 17 hydrauliska funktioner. Arbetet gjordes i nära samarbete med Atlas Copcos hydraulikexperter. Projektet resulterade i två nya systemplattformar som ersatte sju existerande system. En enastående bränslebesparing, upp till 50 procent! Bättre borregenskaper Minskad motorbelastning och ökad hållbarhet för borrstångens material Maximal räckvidd önskas Marknaden ställer ständigt nya önskemål på lång räckvidd med långa rörelser för exempelvis mobilkranar, containertruckar och skylifts. Hög säkerhet, låg vikt och lång livslängd är några av kraven. Genom en lång erfarenhet i kombination med senaste teknik och material utvecklades kundanpassade utskjutscylindrar för olika behov. Ett väl definierat renhetstänkande genom hela produktionsprocessen, certifierad svetsteknik (ISO ), ett kunnande om höghållfasta material och viktoptimering samt en lösningsorienterad utveckling garanterade kundkraven. Ökad prestanda Längre livslängd Exakthet och precision vid mycket varierande hastigheter Låga driftskostnader Längre räckvidd Mindre miljöpåverkan En central del är PMC Cyklontank som möjliggör en radikalt minskad tank volym upp till 90 procent, i vissa applikationer, jämfört med en traditionell oljetank. Tekniken utnyttjar skillnaden i densitet mellan olja och luft och rotationen accelererar avluftningen av oljan och därmed kan tanken göras betydligt mindre. PMC Cyklontank är patenterad. Visste du att Nordens längsta utskjutscylindrar tillverkas av PMC? 10

11 Ny teknik för lantbruksmaskiner Lantbruksmaskintillverkaren Väderstad AB hade inte tidigare använt sig av ett hydrauliskt utmatnings system på sina såmaskin Rapid. Väderstad sökte en partner med bred kunskap som kunde ta systemansvar för utvecklingen av hela lösningen. Tack vare ett samarbete mellan flera av PMCs olika verksamheter och kompetensområden kunde en optimal hydraulisk lösning utvecklas för att kunna nå den önskade prestandan. Tillsammans med Väderstads inköpare samverkade key account manager (KAM), tekniker och säljare från PMC under drygt fyra månader. PMCs breda kompetensområde bidrog starkt till den korta utvecklingstiden. Väderstad fick ett attraktivt totalekonomiskt utmatningssystem till såmaskinen Den nya lantbruksmaskinen har blivit en väldig succé redan under de första månadernas försäljning och förväntas så förbli En global partner söktes Sandvik sökte en global partner för att kunna lägga ut tillverkningen av smörjaggregat till sina krossverk. De viktigaste målen var att minska kostnaderna, reducera lager och korta ledtiderna. Sandvik hade också för avsikt att lägga ut teknik- och designansvaret. Tillverkning skulle ske både i Europa och i Kina enligt PMCs globala affärsmodell. Ansvaret för all re-design överförs till PMC baserat på den applikationskunskap som finns om krossverk hos PMC i Sverige. Sortimentet är moduluppbyggt vilket ger möjligheter att skräddarsy optimala och kostnadseffektiva lösningar. Ny design Sänkta kostnader och kortare ledtider Smidig och enkel service Lägre kapitalbindning Ett komplett hydrauliskt utmatningssystem med hydraulikblock med ventiler, hydraulmotor, högtrycksfilter och snäckväxel från PMC. Sandviks krossverk för mineraler. Funktionstest av smörjaggregat hos PMC i Polen. 11

12 Power Motion Control En lösning på fettets alla nackdelar PMC har utvecklat ett unikt kunnande inom smörjning med extremt tjockflytande oljor med viskositet upp till cst. Nackdelen med fettsmörjning, som ofta används i tyngre applikationer, är att den ger upphov till restprodukter vilket är både dyrt och skadligt för miljön. Applicering av olja med traditionell tryckluft innebär att oljefilmen blir blandad med luft vilket ger sämre bärighet och sämre smörjeffekt. I smörjsystemet PMC-HVOL sitter det patentsökta munstycket PMC WidefloW som gör att oljan kan appliceras med hög hastighet, högt tryck, stort flöde, utan luftinblandning och med bra spridning. Oljan återförs, renas, kyls och recirkuleras. Bättre för miljön och mer kostnadseffektivt med ett recirkulerande system Bättre smörjeffekt vilket innebär ökad verkningsgrad, mindre slitage och sänkta driftskostnader Lägre installations- och driftskostnad då tryckluft inte behövs Minskat underhåll Effektiv leveranskedja och ömsesidigt förtroende Samarbetet med finska Avant Tecno Oy, som tillverkar minilastare, började redan för 20 år sedan och har expanderat sedan dess. Hemligheten bakom den långa och framgångsrika relationen är PMCs förmåga att kunna erbjuda prisvärda komponenter anpassade till kundens produkter och en effektiv leveranskedja. Genom ett långsiktigt partnerskap med Avant Tecno Oy har PMC fått full insyn i kundens behov och kan därför ansvara för en stor del av logistiken och lagerhållningen av komponenter. PMC sköter inventeringen hos kund och ser till att komponenterna alltid finns tillgängliga. Dessutom samarbetar kund och PMC även vid montering, där PMC bygger kompletta hydrauliska block färdiga för leverans, medan Avant kan fokusera på komponenterna. Samarbetet innebär att kunden fullt ut kan fokusera på tillverkning och slutmontering av sina minilastare. Bland annat uppskattas tillförlitlighet och snabbhet vid leveranserna högt. Avant Tecno Oy är marknadsledare i många länder inom området minilastare med en driftvikt under 2000 kg. Luftfri oljefilm applicerad med PMC-HVOL som smörjer ett kuggkransingrepp (Girth Gear) på en roterande kvarn. Olja med viskositet upp till cst, appliceras under högt tryck i en mm bred oljefilm genom varje munstycke (PMC WidefloW). 12

13 Innovativt hydrualiksystem inom oljesanering Offshore-aktiviteter kan innebära stor miljöpåverkan med risk för oljeläckage. Oljebekämpningsföretaget Lamor Corporation använder slangsystem för akut dränering, överföring av olja och för operativ kontroll av oljesamlare. En nöd - situation uppstår om till exempel en oljetanker går på grund och dess bränsle- och oljetankar måste tömmas. Då gäller det att undvika läckage. År 2010 fick Lamor göra en stor insats i samband med ett stort oljeläckage i Mexikanska Golfen. Lamor vände sig till PMC för hjälp, som sedan levererade slangar som kunde integreras i deras nya system. Tillsammans med Lamor utvecklade PMC ett återvinningssystem för olja: Ett nytt slangsystem, som är helt anpassat till Lamors utrustning och integreras i deras nya system En hydraulisk energikälla The Lamor Power Pack som producerar den energi som krävs för att försörja pumpar, motorer och annan hydraulisk utrustning för systemet Full kontroll på hydraulslangar på borriggar Underhåll av borriggar är en kostsam process, främst eftersom det krävs dyrbara uppehåll på varv. Delar av underhållet kan utföras medan riggen är i drift, men en rigg måste iland vart femte år, som ett minimum, för omfattande service och underhåll. Som en del av ett femårsunderhåll, måste alla hydraulslangar på borriggen Maersk Discoverer bytas ut. För att undvika slöseri med pengar och tid, tillverkades alla de slangarna lokalt i anpassade verkstadscontainers placerade i hamnen i Palermo. Slangarna spolades och trycktestades för att garantera renhet och säkerhet. Dessutom utrustades de med ett elektroniskt chip, dvs en RFID-etikett. Under utbytesarbetet deltog PMC i dokumentationen för registrering av slangarna i ett nytt och avancerat Hose Management System. Samtidigt bedömdes slangarnas livslängd individuellt med hänsyn till läge, tryck, temperatur och de media som de utsätts för. All relevant information om slangarna lagras nu via RFID-etiketten i Hose Management System för att kunna planera framtida utbyten och underhåll under drift. PMC genomförde uppdraget i tid och har bidragit till att minimera dyrbara varvsvistelser. Maersk Drilling kan nu beställa och byta ut hydraulslangar individuellt och löpande under drift och till betydligt lägre kostnader. Den hydrauliska energikällan The Lamor Power Pack. Hydraulslangar till borriggen Maersk Discoverer i Palermo. Ett slangsystem i kombination med energikällan The Lamor Power Pack för oljesanering ute till havs. Maersk Drilling bidrar till den globala olje- och gasproduktionen genom att tillhandahålla högeffektiva borrtjänster runt om i världen. 13

14 Power Motion Control Minimal miljöpåverkan med mekaniska cylindrar Traditionellt används pneumatiska och hydrauliska system för att åstadkomma linjära rörelser. Systemens miljöpåverkan är dels risken för direkta utsläpp som oljeläckage, dels energiåtgången vid användning. Med skärpta miljökrav ökar efterfrågan på alternativa miljösmarta lösningar. Mekaniska cylindrar är ofta lösningen på problemet. PMC har utvecklat ett brett standardsortiment av mekaniska cylindrar för dynamiska belastningar upp till 25 ton. Den unika MCT-serien är ett resultat av mångårig erfarenhet inom växlar och mekaniska domkrafter där PMC nu tagit tekniken ytterligare ett steg. Sortimentet är moduluppbyggt vilket ger möjligheter att skräddarsy optimala och kostnadseffektiva lösningar. Minimal miljöpåverkan, energiåtgång endast vid rörelse, låg ljudnivå Exakt positionering och repetitionsnoggrannhet Helkapslad konstruktion möjliggör användning i krävande miljöer Minimalt servicebehov Smarta lösningar för att öppna och stänga tågdörrar För moderna höghastighetståg strävar tillverkarna efter att spara energi och få mer plats för utrustning i alltmer begränsade utrymmen. De tekniska lösningarna måste svara upp mot kraven på hög tillförlitlighet, hållbarhet och låga livscykel kostnader samt enkelt underhåll. PMC har utvecklat en unik dörrmekanism som kan installeras i mycket små utrymmen utan att kompromissa med underhåll och service av system komponenterna. Systemet kan integreras i den väggmonterade aluminiumprofilen, vilket gör det möjligt att installera nyckelkomponenterna bakom själva profilen. Säkerhet och tillförlitlighet är densamma som i existerande mekaniska plattformar. Minimalt utrymme i höjd ger möjlighet till maximal öppning av dörrbladet i höjdled Enkel åtkomst till delar som behöver servas Tyst och smidig funktion Låg energiförbrukning Uppfyller brandkrav samt normer för järnvägsapplikationer i Europa PMCs unika dörrmekanism som kan installeras i mycket små utrymmen. PMC är en av Skandinaviens ledande tillverkare av mekaniska cylindrar, snäckväxlar, skruvdomkrafter och kundanpassade lösningar. Effektiva system för att automatiskt kunna öppna och stänga innerdörrar i ett tåg. 14

15 Hållbarhet genom hela värdekedjan Miljökraven står högt på vår agenda och vi vill erbjuda miljösäkra lösningar får såväl våra kunder som deras slutkunder. PMC tar ett stort ansvar för sina anställda och att leverantörskedjan fungerar fullt ut. Tack vare vårt gränslösa samarbete mellan våra olika verksamheter, vårt specialistkunnande och vår bredd, kan vi alltid föreslå den bästa helhetslösningen. Utbildning och kompetensutveckling gör att vi ständigt ligger i framkant inom vår kärn verksam het. Fokus på kvalitet och resultat Samtliga våra verksamheter är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. Vi utbildar även personal enligt Six Sigma för att minska orsaker till defekter eller variation i tillverknings- och affärsprocesserna. Vi följer även 5S, en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Allt för att minimera riskerna och skapa en kostnadseffektiv tillverkning till gagn för våra kunder. Total Quality Managment, Lean Production och PPAP är andra etablerade metoder och verktyg som vi drar nytta av. Våra FMEA-analyser leder till säker funktion och effektiv produktion och vi följer upp processerna med hjälp av internationellt etablerade kontrollsystem. Exakt den produkt, och med den kvalitet som kunden beställt, ofta med certifikat, är resultatet av vårt arbete. En stark miljöprofil Verksamheten inom PMC har en stark miljöprofil. Omkring två tredjedelar av PMCs produktionsenheter tillämpar miljöledningssystem som certifierats enligt ISO Målsättningen är att samtliga tillverkande enheter ska miljöcertifieras. Den största miljöpåverkan från PMCs tillverkning är energiförbrukningen. Därför effektiviserar vi löpande våra processer och vår produktion. PMC erbjuder fortlöpande energi- och miljöeffektiva hydrauliklösningar. Genom att såväl processer som produkter och system effektiviseras, minskar såväl våra egna, våra kunders och slutkundernas miljöpåverkan. Personalen som vi är stolta över Hos oss finns ett lokalt och globalt synsätt med en kulturell mångfald. Våra medarbetares idéer värderas högt med ett eget ansvar för att bedriva ett självständigt arbete såväl som i samarbete med andra. Vi erbjuder en framtid som innehåller både utmaningar och utvecklingsmöjligheter oavsett om man väljer att jobba lokalt eller mer internationellt. Partnerskap Vi har ett nära samarbete inom koncernen och använder varandras spetskompetenser i ett partnerskap som genomsyrar hela värdekedjan. Motivation Koncernens gemensamma kompetens bygger på individens kunnande och motivation, varför vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö där entreprenörskap och drivkraft är grundläggande. Kreativitet Att driva proaktiva ständiga förbättringar är en förutsättning för vår utveckling både inom det tekniska kunderbjudandet men också i varje steg i våra arbetsuppgifter. Ansvar Alla intressenter skall kunna lita på PMCs medarbetare och våra lösningar, varför kvalitet och ansvar börjar hos individen. Hälsa och säkerhet Vi är fokuserade på att göra våra arbetsplatser hälsosamma och säkra. Vi strävar efter en nollvision avseende arbetsolyckor. Vi har gemensamma regler för personlig säkerhetsutrustning, regler för besökare och vi driver alla ett proaktivt arbete för att göra arbetsplatserna säkrare. Erfarenheter delas och upptäckta risker kommuniceras mellan våra olika verksamheter världen över. 15

16 Kontakt med PMC PMC GROUP AB Drottninggatan Helsingborg Sverige Tel: + 46 (0) Fax: + 46 (0) För kontakt med våra olika verksamheter:

Power Motion Control. Hydraulcylindrar och hydrauliska system

Power Motion Control. Hydraulcylindrar och hydrauliska system Power Motion Control Hydraulcylindrar och hydrauliska system 1 PMC Group är Nordens ledande hydraulikkoncern med försäljning över hela världen. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför allt från hydrauliska

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

Nordens ledande hydraulikkoncern med världen som marknad

Nordens ledande hydraulikkoncern med världen som marknad 1 Nordens ledande hydraulikkoncern med världen som marknad PMC Group bedriver verksamhet med Norden som bas, där tillverkning av hydrauliksystem och hydraulcylindrar sker på flera orter samt i Qingdao,

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Parker visar vägen mot en spännande framtid

Parker visar vägen mot en spännande framtid Parker visar vägen mot en spännande framtid Jobb, traineeprogram & examensarbeten inom Parker aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Årsredovisning. Power Motion Control

Årsredovisning. Power Motion Control Årsredovisning 2008 Power Motion Control Helhetslösningar inom hydraulik PMC är Nordens ledande leverantör av hyd rauliklösningar till industrin. Vårt er bjudande s pänner från konstruktion och design

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat sätt

Läs mer

Atlas Copco Stationära luftkompressorer. L-serien Oljesmorda och oljefria kolvkompressorer 0,75 20 hk/0,55 15 kw LÅNG LIVSLÄNGD LITET UNDERHÅLL

Atlas Copco Stationära luftkompressorer. L-serien Oljesmorda och oljefria kolvkompressorer 0,75 20 hk/0,55 15 kw LÅNG LIVSLÄNGD LITET UNDERHÅLL Atlas Copco Stationära luftkompressorer Lserien Oljesmorda och oljefria kolvkompressorer 0,75 hk/0,55 kw LÅNG LIVSLÄNGD LITET UNDERHÅLL Atlas Copcos Lserie, oljefria och oljesmorda kolvkompressorer med

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

Individuella förpackningslösningar

Individuella förpackningslösningar Individuella förpackningslösningar BK PAC ett kundnära företag Med kompetens, engagemang och pålitlighet levererar vi individuella förpackningslösningar med bästa totalekonomi vår företagspolicy. Kompetens

Läs mer

Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro

Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1pålitlig partner MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions och din totalleverantör för kommersiella värmepumpslösningar varme.danfoss.se Minska

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan Den magiska lådan 2 Din nyckel till framgång Tänker du på SKF som världsledande inom rullningslager? Då har du helt rätt. För det är vi. Våra högkvalitativa lager har gjort oss till ett av de mest respekterade

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title Vår vardag: Tunga lyft Trånga utrymmen Tidspressade aktiviter 1 27 March, 2014 Valmet Author / Title Huvudentreprenörens roll med underentreprenörer i flera led Johanna Lindén, Director Scandinavia, Valmet

Läs mer

Tryckluft Hydraulik Innovativa verktyg för industrin ger effektivitet, kraft & precision

Tryckluft Hydraulik Innovativa verktyg för industrin ger effektivitet, kraft & precision Tryckluft Hydraulik Innovativa verktyg för industrin ger effektivitet, kraft & precision Företagspresentation 2014 Powertools konstruerar och säljer innovativa verktyg till industrin med effektivitet,

Läs mer

Innovativ rullformning. Bättre produkt högre marginaler. Snyggare, starkare

Innovativ rullformning. Bättre produkt högre marginaler. Snyggare, starkare Innovativ rullformning God totalekonomi, minskad miljöbelastning, formskön design och lean production Bättre produkt högre marginaler Prismaflex AB, Staffanstorp Snyggare, starkare, Anderstorp generellt

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Teknisk renhet nyli.se

Teknisk renhet nyli.se Teknisk renhet nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

En ny standard för skog och väg

En ny standard för skog och väg En ny standard för skog och väg i samarbete med Alucar, Kilafors och MST Nu spränger vi hållbarhetsgränsen för timmerekipage! Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert till mig sedan

Läs mer

LYFTA MED FLEXICRANE. Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall!

LYFTA MED FLEXICRANE. Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall! Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall! LYFTA MED FLEXICRANE Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen

Läs mer