Power Motion Control. Ledande i hydraulik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Motion Control. Ledande i hydraulik"

Transkript

1 Power Motion Control Ledande i hydraulik

2 Power Motion Control Samspelet mellan kraft, rörelse och kontroll är helt avgörande i den mänskliga kroppen. Det är svårt att tänka sig hur vi skulle fungera med kraft utan kontroll, eller med rörelse utan kraft. Men samspelet mellan kraft, rörelse och kontroll är lika centralt i mängder av industriella tillämpningar. Det kan handla om att styra en borrigg i en gruva. Eller att öppna och stänga luckor i ett vattenkraftverk. Eller om att få en truck att lyfta och lasta gods. Eller om att automatisera tillverkningsprocessen i ett pappersbruk. Listan kan göras nästan hur lång som helst. PMC Power Motion Control 2

3 Your Solution Provider PMC Group är en ledande nordisk leverantör av helhetslösningar inom teknikområdet PMC Power, Motion, Control. Vi har försäljning runt om i världen. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför allt från hydrauliska komponenter och hydraulcylindrar till nyckelfärdiga hydrauliska system för såväl OEM-kunder som för industrier och slutanvändare. PMC är även specialister inom pneumatik, smörjteknik och elektromekanik. Genom bredd och spetskompetens kan PMC möta alla typer av behov. Våra framgångar beror på ett integrerat tekniskt kunnande, en samlad erfarenhet och kunskap om våra kunders applikationer och behov. Inget uppdrag är för komplicerat, för litet eller för stort för oss, då vi kan dra nytta av alla affärsenheternas olika kompetens och resurser. Många låter oss ta hela ansvaret med tillhörande service och underhåll. Möter kundernas förväntningar Vi vill möta kundernas önskemål i tiden innovativa och kostnadseffektiva lösningar, kortare ledtider, effektivare logistik och hjälp med helhetslösningar. Ofta kommer vi in tidigt i processen, där vårt samarbete med kunderna säkerställer ett bra slutresultat, tack vare att vi kan ta på oss ett allt större ansvar som preferred supplier. Starka på hemmaplan Norden är vår bas och det är här som våra kunder finns. Här finns vår kompetens och här sker utveckling och den mesta av vår produktion. Vi levererar allt från hydraulikkomponenter till nyckelfärdiga lösningar. Vi lagerhåller komponenter från världens ledande leverantörer och vår organisation och service finns snabbt och effektivt tillgänglig i Sverige, Finland, Danmark och Baltikum, nära våra kunder. En global organisation et av vårt nära samarbete med våra nordiska kunder som ofta även verkar i andra länder innebär att vi stödjer deras verksamhet ute i världen. Exempelvis har vi tillverkning och service inte bara i Norden utan även i Asien och Östeuropa. Detta är vi stolta över. Välkommen till PMC Group Your Solution Provider PMC Group är specialister inom hydraulik, pneumatik, smörjteknik och elektromekanik. Allt från komponenter, en idé till en färdig produkt eller ett komplett system kan vi leverera. Tillsammans med en skicklig och innovativ personal, mångårig erfarenhet och med nära samverkan med våra kunder och leverantörer erbjuder vi tjänster, produkter och system, såväl i Norden som över hela världen. 3

4 Power Motion Control Från komponenter till kompletta lösningar Vi erbjuder allt från komponenter och lokal service till konstruktion och design av färdiga produkter, hydraulcylindrar och hydrauliksystem. Dessutom har vi många produkter och lösningar inom elektromekanik, smörjteknik och pneumatik. PMC har en unik kompetens av att erbjuda helhetslösningar. Vi samverkar för kundernas behov och utveckling av nya produkter. Tillsammans med våra kunder driver vi ett antal stora kostnadsreduktionsprojekt som leder till ny kostnadseffektiv teknisk design genom alternativa komponenter från nya leverantörer. Som ett led i att sänka kostnaderna vill många kunder reducera antalet leverantörer. PMC har med sin profil och strategi ett försprång jämfört med andra i branschen. Vi är alltid beredda att sluta nya fömånliga avtal med dig som kund. Komponenter PMC är en nordisk ledande oberoende distributör av hydraulikkomponenter såsom pumpar, motorer, ventiler, slangar, kopplingar och filter. Genom samarbete med ett flertal ledande internationella leverantörer kan koncernen erbjuda ett brett sortiment anpassat för de flesta ändamål. Vi har verksamhet och håller lager på många ställen, nära våra kunder. Hydrauliksystem Specialprodukter PMC utvecklar och tillverkar ett stort antal specialprodukter inom elektromekanik, smörjlösningar och pneumatik. Bland dessa produkter finns elektromekaniska snäckväxlar, domkrafter, system för marina applikationer, mekanik för röntgensystem, pneumatiskt och elektromekaniskt styrda innerdörrar i tåg samt övriga pneumatiska system. Andra specialprodukter är till exempel gaffelspridare till truckar samt glidlager. Eftermarknadsservice och underhåll Avtal om service kan ingå som en del av vår leverans av hydrauliksystem, men vi genomför även service på system från andra leverantörer, såväl i Norden som internationellt. PMC har utbildad servicepersonal på många platser i Norden, vilket gör att eventuella driftstörningar snabbt kan åtgärdas. Vi har dessutom en särskild avdelning för service och övervakningsuppgifter till den globala offshoreindustrin. I nära samarbete med kunderna utvecklar, konstruerar och bygger PMC kompletta hydrauliksystem för alla typer av behov från små enkla system för styrning av lyftbord till komplicerade system för vindkraft, offshore och gruvindustrin. PMC är specialist på avancerade system som kräver rörelse med hög precision, hydraulik för höga tryck eller speciella vätskor. PMC har även hög kompetens inom tung industrismörjning samt smörjsystem för hydrostatiska och hydrodynamiska lager. Hydraulcylindrar PMC är en av Nordens ledande leverantörer av hög kvalitativa hydraulcylindrar för alla typer av miljöer. Hydraulcylindrar levereras i ett stort antal dimensioner; långa cylindrar med slaglängder upp till 15 meter för mobila applikationer, såsom truckar, kranar, lastare och containerlyfttruckar; grova cylindrar för energisektorn och tung industri, vattenkraft, stålverk samt till gruvindustrin; cylindrar för marina applikationer och offshore samt små och medelstora cylindrar för industri, energi och materialhantering. Ett väl inarbetat service- och underhållsprogram medför en säker drift utan onödiga driftsstopp. 4

5 En ledande nordisk leverantör med världen som marknad PMC är väl etablerat i Norden och med verksamhet i Polen, Kina, Indien, Ryssland, Estland och Lettland. Norden är basen för PMCs verksamhet, där vi kan erbjuda hög servicegrad på den lokala marknaden via alla våra lokala etableringar. Vi har egen systemutveckling med hjälp av våra skickliga applikationsingenjörer. Global syn med nordiska lösningar En stor del av den nordiska marknaden består dessutom av nordiska globala OEM-kunder. Att finnas på plats där våra kunder har sin tillverkning och sin marknad är minst lika viktigt. Idag har vi verksamhet i till exempel Polen, Kina och Indien. Vår ambition är att fortsätta denna utveckling och placera PMC på fler geografiska marknader där behoven finns. Detta gynnar dig som kund eftersom vi kommer närmare de internationella tillverkningsenheterna. Vi kan fortsatt erbjuda nordiska lösningar med säkerställd teknik och kvalitet, men nu på en ny marknad. Vi fokuserar även på att utveckla nya och lokala logistikkedjor, allt för att kunna erbjuda kostnadseffektivare lösningar och med tillverkning i lågkostnadsländer. 5

6 Power Motion Control Ett brett och djupt kunnande inom teknik och applikationer PMC har utvecklat hydrauliklösningar sedan 1950-talet och är idag en ledande tillverkare av såväl hydraulcylindrar och hydrauliska system som pneumatik, smörjteknik och elektromekanik. För en solution provider är produktutveckling och innovationer en central del som säkerställer kundernas behov. Genom mångårig erfarenhet och i ett nära samarbete med våra kunder har vi under åren mött de tekniska, funktionella och logistiska kraven. Många har varit våra samarbetspartners sedan flera decennier tillbaka, mycket tack vare en decentraliserad organisation med resurser där de som bäst behövs där våra kunder har sin verksamhet. En viktig del av verksamheten är att tillgodose våra kunder med komponenter och service i de Nordiska länderna. Tekniskt optimalt och kostnadseffektivt PMC utvecklar också egna hydrauliska delsystem, komponenter och ventillösningar som kan användas i olika typer av applikationer. Vi kombinerar standardkomponenter med egenutvecklade specialkomponenter och kan därför erbjuda tekniskt optimala och kostnadseffektiva lösningar. Genom att PMC deltar tidigt i kundernas produktutvecklingsprocesser blir de tekniska lösningarna än mer effektiva. Några viktiga affärsområden Våra kunder finns i huvudsak inom fyra områden Energi, Mobila system, Marin & Offshore och Industri. Exempel på energianläggningar, som vi utvecklar hydrauliksystem och levererar komponenter till, är vindkraft, vattenkraft, biobränsle och solenergi. Industriföretagen utgörs främst av stålverk, pappersbruk och gruvföretag som automatiserar med hjälp av hydraulik. Inom Marin & Offshore samarbetar PMC med många av världens ledande utrustningstillverkare. Mobila system omfattar tillverkare av bland annat gaffeltruckar, mobila kranar, skogsbruksmaskiner samt gruv- och anläggningsutrustningar. Kompakta ventilblock för mobila applikationer. Kompletta hydrauliska system för industrin. Hydraulcylindrar av alla de slag. PMC tillverkar Nordens längsta cylindrar med slaglängder upp till 15 meter för mobila applikationer. 6

7 Kvalitet, innovation och pålitlighet en nordisk verkstadstradition PMC Group har tillverkat hydraul cylindrar och hydrauliska produkter sedan 1950-talet, en erfarenhet som många under åren dragit nytta av. Tillsammans med senaste teknik, innovativa lösningar och pålitliga relationer skapar vi ett långsiktigt samarbete med våra kunder. I toppmoderna anläggningar med senaste teknik jobbar idag erfaren personal tillsammans, sida vid sida, med nyrekryterad yngre arbetskraft på PMC. Allt för att skapa såväl säkra som innovativa lösningar. Genom ban brytande innovationer har vår nordiska verkstads industri genom åren rönt stora exportframgångar. Sinnrika, tillförlitliga och driftsäkra konstruktioner och system är resultatet av en mångårig nordisk verkstadstradition. En tradition som PMC är ett gott exempel på. 200 professionella tekniker Den tekniska utvecklingen genomförs i grunden av våra över 200 ingenjörer och konstruktörer hos PMC i Norden. Allt för att garantera funktion och kvalitet. Sammanlagt är vi cirka anställda i världen. Många har arbetat hos oss sedan år och kan bidra med en erfarenhet som inte alla i branschen kan imponera med. Tillsammans med en löpande nyrekrytering har vi skapat en mix av erfaren het och nytänkande med fokus på senaste teknik. Allt detta kommer våra kunder till nytta. Tillverkningen av hydraulikcylindrar och ventiler har traditioner som går tillbaka till 1950-talet. En av de första kunderna var Kalmartruck, som numera ingår i det finska logistikföretaget Cargotec. Bilden är från tidigt 1940-tal och visar den ursprungliga verkstaden i Vaggeryd. Dagens moderna verksamhet i Vaggeryd är numera en del av PMC Cylinders AB. 7

8 Power Motion Control En öppen och tydlig affärsmodell gör det enkelt att vara kund hos oss Många har valt ett långsiktigt samarbete med oss. Det har visat sig vara lönsamt för alla. Ett transparent arbetssätt i förtroende och en löpande samverkan under processens gång skapar en effektiv affärsdialog. Vår affärsmodell har framgångsrikt tillämpats tillsammans med flera av våra stora kunder. Nyckelorden för oss är att arbeta långsiktigt med kunderna och att utvecklas tillsammans. Detta gör vi genom en bra och öppen dialog. Vår afffärsmodell bidrar till en större förståelse för behoven och tryggar slutresultatet för såväl våra kunder som deras slutkunder var än i världen verksamheten sker. Samarbetet bygger på långsiktiga relationer som leder till ökade volymer och reducerade kostnader samt gynnar en framgångsrik produktutveckling. Våra kunder får full kontroll under hela processen genom en löpande rapportering och får därmed ut maximalt genom samarbetet. Nyttan med vår arbetsmodell: Samarbetet med oss är öppet, transparant och flexibelt Vi bygger ett gemensamt förtroende Viktigast är att välja vad som är den optimala lösningen för kunden, såväl tekniskt som ekonomiskt Alltså, en effektiv affärsdialog till nytta för bägge parter Färre leverantörer lägre kostnader Som ett led i att sänka sina kostnader vill många kunder reducera antalet leverantörer, och istället ha ett närmare samarbete med färre. PMC har med sin profil och strategi ett försprång jämfört med många andra och vi sluter successivt nya avtal med våra kunder. PMC Toolbox vägen till ett framgångsrikt samarbete Genom vår affärsmodell PMC Toolbox arbetar vi systematiskt tillsammans med våra kunder för att uppfylla kraven på kvalitet, leveranssäkerhet, leveransförmåga, inköpssynergier, kostnadsreduktion och ett systematiskt förbättringsarbete. 8

9 PMC Toolbox våra verktyg 1. PMC-GAC (Group Account Concept). En process som beskriver gruppens erbjudande för att hantera stora globala kunder som gör affärer med flera av gruppens enheter både i Europa och Asien. Målet är att säkerställa en långsiktig positiv utveckling av samarbetet både för kunderna och för PMC. 2. PMC-PTP (Production Transfer Process). Metod för att bibehålla kvalitet, leveranssäkerhet och kostnads bild vid överföring av produktion från ett produktionsställe till ett annat. 3. PMC-CRP (Cost Reduction Process). Ett systematiskt arbetssätt att i dialog med kunderna sänka deras kostnader. 4. PMC-CIM (Continuous Improvement Model). Etablerade metoder och verktyg för att driva kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar inom säkerhet, kvalitet och produktion. 5. PMC-GPP (Group Procurement Process). En process som driver leverantörsutveckling och tillvaratar inköpssynergier. Uppdraget är att säkra en global försörjningskedja Genom vår affärsmodell PMC Toolbox skapas ett samarbete till stor nytta för våra kunder. 9

10 Power Motion Control Några resultat av vårt kundsamarbete Ett framgångsrikt samarbete Atlas Copco Surface Drilling Equipment division startade utveckling av sina plattformar till ovanjord borriggar för att förbättra energieffektiviteten och minska antalet komponenter. Uppgiften krävde en effektiv användning av hydrauliken och PMC blev ansvarig för 11 av 17 hydrauliska funktioner. Arbetet gjordes i nära samarbete med Atlas Copcos hydraulikexperter. Projektet resulterade i två nya systemplattformar som ersatte sju existerande system. En enastående bränslebesparing, upp till 50 procent! Bättre borregenskaper Minskad motorbelastning och ökad hållbarhet för borrstångens material Maximal räckvidd önskas Marknaden ställer ständigt nya önskemål på lång räckvidd med långa rörelser för exempelvis mobilkranar, containertruckar och skylifts. Hög säkerhet, låg vikt och lång livslängd är några av kraven. Genom en lång erfarenhet i kombination med senaste teknik och material utvecklades kundanpassade utskjutscylindrar för olika behov. Ett väl definierat renhetstänkande genom hela produktionsprocessen, certifierad svetsteknik (ISO ), ett kunnande om höghållfasta material och viktoptimering samt en lösningsorienterad utveckling garanterade kundkraven. Ökad prestanda Längre livslängd Exakthet och precision vid mycket varierande hastigheter Låga driftskostnader Längre räckvidd Mindre miljöpåverkan En central del är PMC Cyklontank som möjliggör en radikalt minskad tank volym upp till 90 procent, i vissa applikationer, jämfört med en traditionell oljetank. Tekniken utnyttjar skillnaden i densitet mellan olja och luft och rotationen accelererar avluftningen av oljan och därmed kan tanken göras betydligt mindre. PMC Cyklontank är patenterad. Visste du att Nordens längsta utskjutscylindrar tillverkas av PMC? 10

11 Ny teknik för lantbruksmaskiner Lantbruksmaskintillverkaren Väderstad AB hade inte tidigare använt sig av ett hydrauliskt utmatnings system på sina såmaskin Rapid. Väderstad sökte en partner med bred kunskap som kunde ta systemansvar för utvecklingen av hela lösningen. Tack vare ett samarbete mellan flera av PMCs olika verksamheter och kompetensområden kunde en optimal hydraulisk lösning utvecklas för att kunna nå den önskade prestandan. Tillsammans med Väderstads inköpare samverkade key account manager (KAM), tekniker och säljare från PMC under drygt fyra månader. PMCs breda kompetensområde bidrog starkt till den korta utvecklingstiden. Väderstad fick ett attraktivt totalekonomiskt utmatningssystem till såmaskinen Den nya lantbruksmaskinen har blivit en väldig succé redan under de första månadernas försäljning och förväntas så förbli En global partner söktes Sandvik sökte en global partner för att kunna lägga ut tillverkningen av smörjaggregat till sina krossverk. De viktigaste målen var att minska kostnaderna, reducera lager och korta ledtiderna. Sandvik hade också för avsikt att lägga ut teknik- och designansvaret. Tillverkning skulle ske både i Europa och i Kina enligt PMCs globala affärsmodell. Ansvaret för all re-design överförs till PMC baserat på den applikationskunskap som finns om krossverk hos PMC i Sverige. Sortimentet är moduluppbyggt vilket ger möjligheter att skräddarsy optimala och kostnadseffektiva lösningar. Ny design Sänkta kostnader och kortare ledtider Smidig och enkel service Lägre kapitalbindning Ett komplett hydrauliskt utmatningssystem med hydraulikblock med ventiler, hydraulmotor, högtrycksfilter och snäckväxel från PMC. Sandviks krossverk för mineraler. Funktionstest av smörjaggregat hos PMC i Polen. 11

12 Power Motion Control En lösning på fettets alla nackdelar PMC har utvecklat ett unikt kunnande inom smörjning med extremt tjockflytande oljor med viskositet upp till cst. Nackdelen med fettsmörjning, som ofta används i tyngre applikationer, är att den ger upphov till restprodukter vilket är både dyrt och skadligt för miljön. Applicering av olja med traditionell tryckluft innebär att oljefilmen blir blandad med luft vilket ger sämre bärighet och sämre smörjeffekt. I smörjsystemet PMC-HVOL sitter det patentsökta munstycket PMC WidefloW som gör att oljan kan appliceras med hög hastighet, högt tryck, stort flöde, utan luftinblandning och med bra spridning. Oljan återförs, renas, kyls och recirkuleras. Bättre för miljön och mer kostnadseffektivt med ett recirkulerande system Bättre smörjeffekt vilket innebär ökad verkningsgrad, mindre slitage och sänkta driftskostnader Lägre installations- och driftskostnad då tryckluft inte behövs Minskat underhåll Effektiv leveranskedja och ömsesidigt förtroende Samarbetet med finska Avant Tecno Oy, som tillverkar minilastare, började redan för 20 år sedan och har expanderat sedan dess. Hemligheten bakom den långa och framgångsrika relationen är PMCs förmåga att kunna erbjuda prisvärda komponenter anpassade till kundens produkter och en effektiv leveranskedja. Genom ett långsiktigt partnerskap med Avant Tecno Oy har PMC fått full insyn i kundens behov och kan därför ansvara för en stor del av logistiken och lagerhållningen av komponenter. PMC sköter inventeringen hos kund och ser till att komponenterna alltid finns tillgängliga. Dessutom samarbetar kund och PMC även vid montering, där PMC bygger kompletta hydrauliska block färdiga för leverans, medan Avant kan fokusera på komponenterna. Samarbetet innebär att kunden fullt ut kan fokusera på tillverkning och slutmontering av sina minilastare. Bland annat uppskattas tillförlitlighet och snabbhet vid leveranserna högt. Avant Tecno Oy är marknadsledare i många länder inom området minilastare med en driftvikt under 2000 kg. Luftfri oljefilm applicerad med PMC-HVOL som smörjer ett kuggkransingrepp (Girth Gear) på en roterande kvarn. Olja med viskositet upp till cst, appliceras under högt tryck i en mm bred oljefilm genom varje munstycke (PMC WidefloW). 12

13 Innovativt hydrualiksystem inom oljesanering Offshore-aktiviteter kan innebära stor miljöpåverkan med risk för oljeläckage. Oljebekämpningsföretaget Lamor Corporation använder slangsystem för akut dränering, överföring av olja och för operativ kontroll av oljesamlare. En nöd - situation uppstår om till exempel en oljetanker går på grund och dess bränsle- och oljetankar måste tömmas. Då gäller det att undvika läckage. År 2010 fick Lamor göra en stor insats i samband med ett stort oljeläckage i Mexikanska Golfen. Lamor vände sig till PMC för hjälp, som sedan levererade slangar som kunde integreras i deras nya system. Tillsammans med Lamor utvecklade PMC ett återvinningssystem för olja: Ett nytt slangsystem, som är helt anpassat till Lamors utrustning och integreras i deras nya system En hydraulisk energikälla The Lamor Power Pack som producerar den energi som krävs för att försörja pumpar, motorer och annan hydraulisk utrustning för systemet Full kontroll på hydraulslangar på borriggar Underhåll av borriggar är en kostsam process, främst eftersom det krävs dyrbara uppehåll på varv. Delar av underhållet kan utföras medan riggen är i drift, men en rigg måste iland vart femte år, som ett minimum, för omfattande service och underhåll. Som en del av ett femårsunderhåll, måste alla hydraulslangar på borriggen Maersk Discoverer bytas ut. För att undvika slöseri med pengar och tid, tillverkades alla de slangarna lokalt i anpassade verkstadscontainers placerade i hamnen i Palermo. Slangarna spolades och trycktestades för att garantera renhet och säkerhet. Dessutom utrustades de med ett elektroniskt chip, dvs en RFID-etikett. Under utbytesarbetet deltog PMC i dokumentationen för registrering av slangarna i ett nytt och avancerat Hose Management System. Samtidigt bedömdes slangarnas livslängd individuellt med hänsyn till läge, tryck, temperatur och de media som de utsätts för. All relevant information om slangarna lagras nu via RFID-etiketten i Hose Management System för att kunna planera framtida utbyten och underhåll under drift. PMC genomförde uppdraget i tid och har bidragit till att minimera dyrbara varvsvistelser. Maersk Drilling kan nu beställa och byta ut hydraulslangar individuellt och löpande under drift och till betydligt lägre kostnader. Den hydrauliska energikällan The Lamor Power Pack. Hydraulslangar till borriggen Maersk Discoverer i Palermo. Ett slangsystem i kombination med energikällan The Lamor Power Pack för oljesanering ute till havs. Maersk Drilling bidrar till den globala olje- och gasproduktionen genom att tillhandahålla högeffektiva borrtjänster runt om i världen. 13

14 Power Motion Control Minimal miljöpåverkan med mekaniska cylindrar Traditionellt används pneumatiska och hydrauliska system för att åstadkomma linjära rörelser. Systemens miljöpåverkan är dels risken för direkta utsläpp som oljeläckage, dels energiåtgången vid användning. Med skärpta miljökrav ökar efterfrågan på alternativa miljösmarta lösningar. Mekaniska cylindrar är ofta lösningen på problemet. PMC har utvecklat ett brett standardsortiment av mekaniska cylindrar för dynamiska belastningar upp till 25 ton. Den unika MCT-serien är ett resultat av mångårig erfarenhet inom växlar och mekaniska domkrafter där PMC nu tagit tekniken ytterligare ett steg. Sortimentet är moduluppbyggt vilket ger möjligheter att skräddarsy optimala och kostnadseffektiva lösningar. Minimal miljöpåverkan, energiåtgång endast vid rörelse, låg ljudnivå Exakt positionering och repetitionsnoggrannhet Helkapslad konstruktion möjliggör användning i krävande miljöer Minimalt servicebehov Smarta lösningar för att öppna och stänga tågdörrar För moderna höghastighetståg strävar tillverkarna efter att spara energi och få mer plats för utrustning i alltmer begränsade utrymmen. De tekniska lösningarna måste svara upp mot kraven på hög tillförlitlighet, hållbarhet och låga livscykel kostnader samt enkelt underhåll. PMC har utvecklat en unik dörrmekanism som kan installeras i mycket små utrymmen utan att kompromissa med underhåll och service av system komponenterna. Systemet kan integreras i den väggmonterade aluminiumprofilen, vilket gör det möjligt att installera nyckelkomponenterna bakom själva profilen. Säkerhet och tillförlitlighet är densamma som i existerande mekaniska plattformar. Minimalt utrymme i höjd ger möjlighet till maximal öppning av dörrbladet i höjdled Enkel åtkomst till delar som behöver servas Tyst och smidig funktion Låg energiförbrukning Uppfyller brandkrav samt normer för järnvägsapplikationer i Europa PMCs unika dörrmekanism som kan installeras i mycket små utrymmen. PMC är en av Skandinaviens ledande tillverkare av mekaniska cylindrar, snäckväxlar, skruvdomkrafter och kundanpassade lösningar. Effektiva system för att automatiskt kunna öppna och stänga innerdörrar i ett tåg. 14

15 Hållbarhet genom hela värdekedjan Miljökraven står högt på vår agenda och vi vill erbjuda miljösäkra lösningar får såväl våra kunder som deras slutkunder. PMC tar ett stort ansvar för sina anställda och att leverantörskedjan fungerar fullt ut. Tack vare vårt gränslösa samarbete mellan våra olika verksamheter, vårt specialistkunnande och vår bredd, kan vi alltid föreslå den bästa helhetslösningen. Utbildning och kompetensutveckling gör att vi ständigt ligger i framkant inom vår kärn verksam het. Fokus på kvalitet och resultat Samtliga våra verksamheter är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. Vi utbildar även personal enligt Six Sigma för att minska orsaker till defekter eller variation i tillverknings- och affärsprocesserna. Vi följer även 5S, en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Allt för att minimera riskerna och skapa en kostnadseffektiv tillverkning till gagn för våra kunder. Total Quality Managment, Lean Production och PPAP är andra etablerade metoder och verktyg som vi drar nytta av. Våra FMEA-analyser leder till säker funktion och effektiv produktion och vi följer upp processerna med hjälp av internationellt etablerade kontrollsystem. Exakt den produkt, och med den kvalitet som kunden beställt, ofta med certifikat, är resultatet av vårt arbete. En stark miljöprofil Verksamheten inom PMC har en stark miljöprofil. Omkring två tredjedelar av PMCs produktionsenheter tillämpar miljöledningssystem som certifierats enligt ISO Målsättningen är att samtliga tillverkande enheter ska miljöcertifieras. Den största miljöpåverkan från PMCs tillverkning är energiförbrukningen. Därför effektiviserar vi löpande våra processer och vår produktion. PMC erbjuder fortlöpande energi- och miljöeffektiva hydrauliklösningar. Genom att såväl processer som produkter och system effektiviseras, minskar såväl våra egna, våra kunders och slutkundernas miljöpåverkan. Personalen som vi är stolta över Hos oss finns ett lokalt och globalt synsätt med en kulturell mångfald. Våra medarbetares idéer värderas högt med ett eget ansvar för att bedriva ett självständigt arbete såväl som i samarbete med andra. Vi erbjuder en framtid som innehåller både utmaningar och utvecklingsmöjligheter oavsett om man väljer att jobba lokalt eller mer internationellt. Partnerskap Vi har ett nära samarbete inom koncernen och använder varandras spetskompetenser i ett partnerskap som genomsyrar hela värdekedjan. Motivation Koncernens gemensamma kompetens bygger på individens kunnande och motivation, varför vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö där entreprenörskap och drivkraft är grundläggande. Kreativitet Att driva proaktiva ständiga förbättringar är en förutsättning för vår utveckling både inom det tekniska kunderbjudandet men också i varje steg i våra arbetsuppgifter. Ansvar Alla intressenter skall kunna lita på PMCs medarbetare och våra lösningar, varför kvalitet och ansvar börjar hos individen. Hälsa och säkerhet Vi är fokuserade på att göra våra arbetsplatser hälsosamma och säkra. Vi strävar efter en nollvision avseende arbetsolyckor. Vi har gemensamma regler för personlig säkerhetsutrustning, regler för besökare och vi driver alla ett proaktivt arbete för att göra arbetsplatserna säkrare. Erfarenheter delas och upptäckta risker kommuniceras mellan våra olika verksamheter världen över. 15

16 Kontakt med PMC PMC GROUP AB Drottninggatan Helsingborg Sverige Tel: + 46 (0) Fax: + 46 (0) För kontakt med våra olika verksamheter:

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/15

ÅRSREDOVISNING 2014/15 ÅRSREDOVISNING 2014/15 INNEHÅLL 1 B&B TOOLS i korthet 2 Koncernchefen har ordet 3 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Medarbetare och företagskultur 6 Ansvarsfullt företagande 7 Kundens fokus Hållbar

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping.

Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Årsredovisning 2001 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Informationstillfällen

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET SCANIAS AFFÄRSIDÉ är att erbjuda sina kunder fordon och tjänster av hög kvalitet för kvalifi cerade varu-

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Nolato Magasin. Nolato Medical stärker och samordnar resurserna. Stadig tillväxt inom medical. Recept i lågkonjunkturen. Gula skydd för borrar

Nolato Magasin. Nolato Medical stärker och samordnar resurserna. Stadig tillväxt inom medical. Recept i lågkonjunkturen. Gula skydd för borrar Nolato Magasin Nummer nitton Stadig tillväxt inom medical Nolato Medical växer och utvecklas stadigt vidare. Nu kraftsamlar man och breddar resurserna ytterligare för att skapa optimala förutsättningar

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör

Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör Årsredovisning 2009 Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör II Innehåll Året i korthet 1 VD-intervju 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Marknad och trender 8 Global ingenjörskonst 11 Expertis

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

samarbete och tjänster

samarbete och tjänster samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester, Anders Gustafsson och Lars Witell samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester,

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman den 23 april 2014

VD:s anförande vid årsstämman den 23 april 2014 VD:s anförande vid årsstämman den 23 april 2014 2013 gav oss återigen ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete för att skapa ledande positioner med många små vardagsförbättringar kombinerat med löpande

Läs mer

Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Innehåll 11 2008 i korthet 12 Detta är Liljedahlskoncernen 14 Koncernchefen har ordet 16 Vision, affärsidé och strategi 10 Division Bare Wire 12 Division Winding Wire

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

INNEHÅLL OM RAPPORTEN STRATEGI 2 33 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 34 61, 130 131 FINANSIELLA RAPPORTER 62 129 SCANIA 2013

INNEHÅLL OM RAPPORTEN STRATEGI 2 33 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 34 61, 130 131 FINANSIELLA RAPPORTER 62 129 SCANIA 2013 Årsredovisning 2013 Med målet att vara ledande inom håll bara transporter, skapar Scania värde för aktieägare, kunder, medarbetare och samhället. Vi levererar skräddarsydda tunga last bilar, bussar, motorer

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING 2.2008 Svenska. Välgenomtänkt lösning når. målet. I FOKUS: Service Lastbilskoncept Fördelar med kroklastväxlare

HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING 2.2008 Svenska. Välgenomtänkt lösning når. målet. I FOKUS: Service Lastbilskoncept Fördelar med kroklastväxlare HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING 2.2008 Svenska Välgenomtänkt lösning når målet I FOKUS: Service Lastbilskoncept Fördelar med kroklastväxlare Redo för service Servicetjänster och nära partnerskap med våra

Läs mer

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer