BRF Fastighet T25:2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Fastighet T25:2012"

Transkript

1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inspektionsutlåtande 2 Projektinformation 3 Klassifikationshistorik 4 Övrig information 5 Sträcka 1 : renslucka - rl Sträcka 2 : wc2 - samlingsledning Sträcka 3 : FULL HD1 - FULL HD2 15 Karta 16

2 Inspektionsutlåtande / Adress: Sturegatan 35 Sundbyberg, SWEVES NY FULL HD KAMERA Beställare: Nya Fastigheter AB Arbetsbeskrivning / Syfte: Stopp i en lägenhet. Ledningen har spolats före inspektionen och filmning gjordes onsdag morgon. Undersökning om varför ett stopp uppstod. Slutsats: Hittade rörbrott och sprickor i ledningen. Beställaren tog ett beslut om att spola igen. Rekommenderad åtgärd: Relina alla rörledningar. Auktoriserad filmare:,, Arbetsrapport: Str 1 / Sturegatan 35 Sundbyberg: #6 Avstånd: 8.10 m. Grad: 4 Rörbrott 4. På ledning i eller under byggnad, klockan #7 Avstånd: 8.50 m. Grad: 1 Sprickor 1. Ytsprickor, klockan 01, cirkulär. / Cirkulär spricka #8 Avstånd: 9.40 m. Grad: 2 Sprickor 2. Ej öppen spricka, klockan 10, längsgående. / Ganska grov spricka #9 Avstånd: 9.60 m. Grad: 4 Rörbrott 4. På ledning i eller under byggnad, klockan 10. #10 Avstånd: 9.90 m. Grad: 2 Sprickor 2. Ej öppen spricka, klockan 10, längsgående, börjar. #11 Avstånd: m. Grad: 2 Sprickor 2. Ej öppen spricka, klockan 10, längsgående, slutar. Str 2 / Sturegatan 35 Sundbyberg: #8 Avstånd: 5.70 m. Grad: 1 Ansamling 1: Föremål ej påverkar ledningen. / under 5 % av rörets diameter #10 Avstånd: 6.30 m. Grad: 1 Ansamling 1: Föremål ej påverkar ledningen, börjar. / okänt material, finkorningt #12 Avstånd: 7.00 m. Grad: 1 Ansamling 1: Föremål ej påverkar ledningen, slutar. / okänt material, finkorningt #16 Avstånd: m. Grad: 2 Främmande föremål 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5 % och upp till 15 %. / Skruv och grova bitar av okänt material #15 Avstånd: m. Grad: 1 Främmande föremål 1. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är mindre än 5 %. Str 3 / SWEVES NY FULL HD KAMERA: #2 Avstånd: 0.80 m. Grad: 4 Hål, klockan // Sida 2

3 Projektinformation / Beställare Nya Fastigheter AB Robin Avdelning: Box: Gatuadress: Rådmansgatan 40 Ort, Postnr: Stockholm Telefon: Fax: Mobil: E-post: Utförare Henrik Avdelning: Tv-inspektion Box: Gatuadress: Skidbacken 70 Ort, Postnr: Sundbyberg Telefon: Fax: Mobil: E-post: // Sida 3

4 Klassifikationshistorik / 1: Observation som inte bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada. 2: Observation som inte bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada, men som bör bevakas. 3: Observation som bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada. 4: Observation bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada. // Sida 4

5 Övrig information / Bild på renslucka Tog tid för att tömma från vatten. För att komma åt ledningen. // Sida 5

6 Sträcka 1 / Väder: Inspektör: Nr.: Projekt nr.: 14::00 Torrt 1 Lagringsmedia: Medianamn: Ritnings nr.: Bedömn. grund: Rensning: Spolning: Annan m2122 T25:2012 Ingen Ja Startpunkt: renslucka Slutpunkt: rl3 Inspektionsriktning: Medströms Adress: Sturegatan 35 Ort: Sundbyberg Berörda lokaler: lgh2256 Sträck. längd: m. Flödestyp: Spillvatten Besiktningstyp: Normal Rördimension: Cirkulär 110 Material: Betong S renslucka Kod: Observation: Bildnamn: 0.00 m 10% ALM Inspektion börjar m 10% DF Dimensionsförändring till 150 mm m 10% GR Grenrör, klockan m 5% AAL Anslutning på annan ledning. 1_4_A // Sida 6

7 Sträcka 1 / Väder: Inspektör: Nr.: Projekt nr.: 14::00 Torrt 1 Lagringsmedia: Medianamn: Ritnings nr.: Bedömn. grund: Rensning: Spolning: Annan m2122 T25:2012 Ingen Ja Startpunkt: renslucka Slutpunkt: rl3 Inspektionsriktning: Medströms Adress: Sturegatan 35 Ort: Sundbyberg Berörda lokaler: lgh2256 Sträck. längd: m. Flödestyp: Spillvatten Besiktningstyp: Normal Rördimension: Cirkulär 110 Material: Betong Kod: Observation: Bildnamn: 7.40 m 5% GR Grenrör, klockan m RBR [4] Rörbrott 4. På ledning i eller under byggnad, klockan _6_A 1_6_B 8.50 m 5% SPR [1] Sprickor 1. Ytsprickor, klockan 01, cirkulär. / Cirkulär spricka 1_7_A 9.40 m 5% SPR [2] Sprickor 2. Ej öppen spricka, klockan 10, längsgående. / Ganska grov spricka 1_8_A 9.60 m 5% RBR [4] Rörbrott 4. På ledning i eller under byggnad, klockan 10. 1_9_A 9.90 m 5% SPR [2] Sprickor 2. Ej öppen spricka, klockan 10, längsgående, börjar. 1_10_A m 5% SPR [2] Sprickor 2. Ej öppen spricka, klockan 10, längsgående, slutar m MF Materialförändring till, annat m GR Grenrör, klockan m 50% KAM Avbruten inspektion. / vi avbruter högt vattenflöde E rl3 // Sida 7

8 Sträcka 1, Bilagor / Bildnamn: 1_4_A, Videotid: 112;192;19s Anslutning på annan ledning. Bildnamn: 1_6_A, Videotid: 192;192s Rörbrott 4. På ledning i eller under byggnad, klockan Bildnamn: 1_6_B, Videotid: 192;192s Rörbrott 4. På ledning i eller under byggnad, klockan Bildnamn: 1_7_A, Videotid: 247;192s Sprickor 1. Ytsprickor, klockan 01, cirkulär. // Sida 8

9 Sträcka 1, Bilagor / Bildnamn: 1_8_A, Videotid: 270;192;19s Sprickor 2. Ej öppen spricka, klockan 10, längsgående. Bildnamn: 1_9_A, Videotid: 284;192s Rörbrott 4. På ledning i eller under byggnad, klockan 10. Bildnamn: 1_10_A, Videotid: 324;192s Sprickor 2. Ej öppen spricka, klockan 10, längsgående, börjar. // Sida 9

10 Sträcka / Väder: Inspektör: Nr.: Projekt nr.: Lagringsmedia: Medianamn: Ritnings nr.: Bedömn. grund: T25:2012 Rensning: Spolning: Startpunkt: Slutpunkt: Inspektionsriktning: Adress: Ort: Berörda lokaler: Sträck. längd: m. Flödestyp: Besiktningstyp: Rördimension: Material: Egen beskrivning för sträcka 1: Undersökte ledningen, sträcka 1 påträffade ett antal fel. Här kan man skriva med egna ord om enskild sträcka. (Följer med i utlåtanden, under berörd sträcka och in i Online Viewer!!) // Sida 10

11 Sträcka 2 / Väder: Inspektör: Nr.: Projekt nr.: 15:12:00 Torrt 2 Lagringsmedia: Medianamn: Ritnings nr.: Bedömn. grund: Rensning: Spolning: m2556 T25:2012 Ingen Ja Startpunkt: wc2 Slutpunkt: samlingsledning Inspektionsriktning: Medströms Adress: Sturegatan 35 Ort: Sundbyberg Berörda lokaler: lgh2257 Sträck. längd: m. Flödestyp: Spillvatten Besiktningstyp: Normal Rördimension: Cirkulär 110 Material: Plast S wc2 Kod: Observation: Bildnamn: 0.00 m ALM Inspektion börjar. 2_1_B 0.80 m BR Böjd rördel, klockan 09, mot liggande ledning. 2_2_A 1.20 m BR Böjd rördel, klockan 03, höger m GR Grenrör, klockan m GR Grenrör, klockan m GR Grenrör, klockan 03. 2_6_A 5.20 m GR Grenrör, klockan m GR Grenrör, klockan m ANS [1] Ansamling 1: Föremål ej påverkar ledningen. / under 5 % av rörets diameter 6.30 m ANS [1] Ansamling 1: Föremål ej påverkar ledningen, börjar. / okänt material, finkorningt 2_8_A 2_10_A 7.00 m ANS [1] Ansamling 1: Föremål ej påverkar ledningen, slutar. / okänt material, finkorningt // Sida 11

12 Sträcka 2 / Väder: Inspektör: Nr.: Projekt nr.: 15:12:00 Torrt 2 Lagringsmedia: Medianamn: Ritnings nr.: Bedömn. grund: Rensning: Spolning: m2556 T25:2012 Ingen Ja Startpunkt: wc2 Slutpunkt: samlingsledning Inspektionsriktning: Medströms Adress: Sturegatan 35 Ort: Sundbyberg Berörda lokaler: lgh2257 Sträck. längd: m. Flödestyp: Spillvatten Besiktningstyp: Normal Rördimension: Cirkulär 110 Material: Plast Kod: Observation: Bildnamn: 7.00 m BR Böjd rördel, klockan 09, vänster. / 45 grader 9.50 m BR Böjd rördel, klockan 09, vänster m GR Grenrör, klockan m FRF [2] Främmande föremål 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5 % och upp till 15 %. / Skruv och grova bitar av okänt material 2_16_A m FRF [1] Främmande föremål 1. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är mindre än 5 % m GR Grenrör, klockan 12. 2_17_A m ALM Inspektion slutar. / vi avslutar här 2_18_A E samlingsledning // Sida 12

13 Sträcka 2, Bilagor / Bildnamn: 2_1_B, Videotid: 0;193s Inspektion börjar. Bildnamn: 2_2_A, Videotid: 12;193s Böjd rördel, klockan 09, mot liggande ledning. Bildnamn: 2_6_A, Videotid: 78;193s Grenrör, klockan 03. Bildnamn: 2_8_A, Videotid: 172;193s Ansamling 1: Föremål ej påverkar ledningen. // Sida 13

14 Sträcka 2, Bilagor / Bildnamn: 2_10_A, Videotid: 194;193s Ansamling 1: Föremål ej påverkar ledningen, börjar. Bildnamn: 2_16_A, Videotid: 342;193s Främmande föremål 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5 % och upp till 15 %. Bildnamn: 2_17_A, Videotid: 350;193s Grenrör, klockan 12. Bildnamn: 2_18_A, Videotid: 379;193s Inspektion slutar. // Sida 14

15 Sträcka 3 / Väder: Inspektör: Nr.: Projekt nr.: :20:00 3 Lagringsmedia: Medianamn: Ritnings nr.: Bedömn. grund: T25:2012 Rensning: Spolning: Startpunkt: FULL HD1 Slutpunkt: FULL HD2 Inspektionsriktning: Medströms Adress: SWEVES Ort: NY FULL HD KAMERA Berörda lokaler: Sträck. längd: 1.10 m. Flödestyp: Spillvatten Besiktningstyp: Rördimension: Cirkulär 110 Material: Plast S FULL HD1 Kod: Observation: Bildnamn: 0.00 m ALM Inspektion börjar m HH [4] Hål, klockan m FRI Fri text. / Referens bild SWEVES 1.10 m ALM Inspektion slutar. E FULL HD2 // Sida 15

16 Karta // Sida 16

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Handbok för. TV-inspektion i fastigheter. Utkast 20110928.

Handbok för. TV-inspektion i fastigheter. Utkast 20110928. Handbok för TV-inspektion i fastigheter Utkast 20110928. Du läser nu ett utkast till den nya TV-inspektionshandboken. Jag vill att du tittar på innehållet för att kommentera vad du anser behövas. I detta

Läs mer

Salixrötternas påverkan på täckdikningen Utfört av:

Salixrötternas påverkan på täckdikningen Utfört av: RAPPORT 2013-09-20 Salixrötternas påverkan på täckdikningen Utfört av: Förord Tack till alla salixodlare som har tagit sig tid att svara på enkäten och dela med sig av sina erfarenheter. Tack till Lennart

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NU ÄR DET DAGS FÖR NYA RÖR OCH STAMMAR I BRF VÄKTAREN Avloppsrören som betjänar kök och extra WC inom Brf Väktaren börjar nu vara

Läs mer

Reliningrapport 2011

Reliningrapport 2011 KTH Byggvetenskap Reliningrapport 2011 av Tord af Klintberg, Stefanie Römhild, Christofer Lewald, Folke Björk, Gunnar Bergman Page1 Styrgruppen Styrgruppen har bestått av följande deltagare Yogesh Kumar

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK MERCADO SHOP Funktionen Artikelsök som du hittade tidigare på hemsidan är nu ersatt av vår webshop Mercado Shop! Mercado

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

Drift och Underhåll 1 2013 51006

Drift och Underhåll 1 2013 51006 Drift och Underhåll 1 2013 51006 12.0 Drift och underhåll Bruksanvisning En bra avloppsanläggning är en anläggning som användaren kan glömma. Detta gäller förstås bara så länge den inte används fel. Man

Läs mer

UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN

UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN 0491-157 45 Sidan 1 (13) UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN 1. Bakgrund och syfte Det som styr vad styrelsen är satt att förvalta är det anläggningsbeslut som ligger till grund för bildandet av samfälligheten.

Läs mer

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Steg 1.1 Huvudstråk dagvattenavledning

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

AQUATRON UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE. Aquatron International

AQUATRON UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE. Aquatron International AQUATRON MODELL 4x300 UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE Aquatron International Aquatron International AB Lisselberga 1 Telefon / Fax: www.aquatron.se 725 93 Västerås +46 (0)21-560 20 info@aquatron.se

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING

LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING PROBLEM: UTAN KUNSKAP OM AVGASNING ÄR DET MYCKET SOM KAN BLI FEL I VÄRME OCH KYLSYSTEM LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING Solutions for heating and cooling systems 2 AVGASNING Att driftstörningar och

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

relining med strumpmetoden

relining med strumpmetoden relining med strumpmetoden rapport 2013:19 -Pig. Figur 7. Olika typer av Polly-Pig. cksvattenledning före Figur 9. Dricksvattenledning efter rensning. RELINING MED STRUMPMETODEN STEFAN HÅKANSSON ISBN

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer