En ny generation luftrenare från Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny generation luftrenare från Finland"

Transkript

1 Njutbar ren luft En ny generation luftrenare från Finland

2 Inomhusluften behöver renas Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus hemma, på arbetet, i skolan osv. Under ett dygn andas vi liter luft. God inomhusluft har en avgörande betydelse för vår hälsa. Dieselpartiklar, koloxid, gatudamm och andra föroreningar tränger in utifrån även genom fiberfilter som konstruerats enligt byggnadsnormerna. Dessutom innehåller inomhusluften skadliga partiklar (virus, bakterier, mögel) och gaser (VOC-gaser) från själva byggnaden, människor, maskiner, möbler samt produktionsprocesser. För att eliminera skadliga partiklar och gaser räcker det inte med traditionella luftreningsmetoder. De vanligaste fiberfiltren (EU7) klarar inte av att rena inomhusluften från ultrasmå partiklar. Finländska Genano har utvecklat en unik luftreningsmetod som tar bort till och med partiklar av nanoklass i inomhusluften. Genano luftrenare skyddar effektivt människor och produkter mot föroreningar i inomhusluften. Finländsk Genano luftreningsteknologi jämfört med andra metoder Genano-teknologi >0.001 μm ULPA (renutrymmen) HEPA (renutrymmen) EU7 (fastighetsstandard) EU5 (grovfiltrering) EU3 (grovfiltrering) Mikrometer DNA Virus Bakterier Pollen Mögel 1 Nanometer

3 Föroreningar i inomhusluften kan leda till symptom och sjukdomar som t.ex. irritation av ögon och hud, trötthet, huvudvärk, feber, kramp i luftrören samt kroniska sjukdomar som astma. Bra inomhusluft ger ökad trivsel och produktivitet. Bättre arbetsmiljö med ren inomhusluft Sambandet mellan fukt- och mögelskador samt många symptom och sjukdomar har påvisats i flera undersökningar och studier. Hälsoeffekterna av mögelskador är ofta allvarliga. Dålig inomhusluft för med sig mycket stora kostnader, läkarbesök, sjukdagar och därmed frånvaro från arbetet samt inkomstbortfall. Genom att förbättra inomhusluften kan vi minska sjukfrånvaron samt förbättra arbetsmiljön. För en kostnad som motsvarar en frånvarodag kan du ta ett steg mot bättre inomhusluft. Hur kan du förbättra inomhusluften i din egen arbetsmiljö? Skadliga hälsoeffekter av partiklar: > 10 μm partiklar fastnar i näsa och svalg. < 5 μm mikropartiklar kan komma in i luftrören och övre delen av lungorna < 2,5 μm mikropartiklar tränger in djupare i andningsorganen < 1 μm mikropartiklar tränger ända in i blodcirkulationen Partiklar i nanostorlek tränger in i organismen genom huden Nya generationens Genano luftreningsteknologi är lösningen: bästa luftreningseffekten på marknaden renar effektivt inomhusluften från orenheter på ner till 0,001 mikrometer renar inomhusluften från virus, bakterier, mögel och andra skadliga mikrober renar inomhusluften från skadliga gaser låg energiförbrukning lättskött främjar hälsa, trivsel och produktivitet

4 Kundreferenser Genano luftrenare har används i tusentals installationer. En stor del av Finlands städer och kommuner är kunder till oss. Vi löser problem med inomhusluften orsakade av skador i byggnader på kontor, skolor och daghem med Genano luftrenare tills skadorna är reparerade. Sjukhus och vårdcentraler använder vår utrustning för att skydda personal, patienter och processer från virus och bakterier. I ansvarskännande tandtekniskalaboratorier skyddar vi personalen mot giftiga utsläpp från tillverkningsprocesserna. På verkstadsföretag eliminerar Genano -teknologin hälsorisker från svetsångor mm. På frisörutbildningar och frisersalonger eliminerar Genano luftrenare allergena och astmaframkallande mikropartiklar och gaser. Genano förbättrar luftkvaliteten och produktiviteten på flera ställen: Problemet med textildamm i inomhusluften löstes med hjälp av Genano I en textilklass på ett sydfinskt högstadium orsakade textildammet kraftig andnöd hos läraren, som var tvungen att ta astmamedicin för att kunna fortsätta arbeta. Tack vare Genano 310 kunde luften i klassrummet förbättras så mycket att läraren kunde sluta med astmamedicinen på arbetet. Lågstadieskolan i Laitila kan fortsätta verksamheten till dess att den nya skolan i annexet till högstadiet blir färdig. Elever och lärare på lågstadiet började få problem med dålig inomhusluft. Symptomen var huvudvärk, ihållande snuva och hosta. Orsaken visade sig vara en fuktskada i taket, där det avsöndrades mikrober i inomhusluften med ovanstående symptom till följd. Alternativet hade varit att stänga skolan helt och att ordna nya undervisningslokaler i skolor på närliggande orter. Bland annat transporten av eleverna till en annan skola hade blivit mycket dyr. Lösningen blev att placera Genano 310 luftrenare i varje klassrum, i lärarrummet och i rektorns arbetsrum, tills det nya lågstadiet är färdigställt. Denna kostnadseffektiva och för alla parter tillfredsställande lösning gjorde att skolarbetet kunde fortsätta normalt och tryggt. Orenheterna i inomhusluften i kontorslandskapet minskade till hälften. Alla orenheter som svävade omkring i inomhusluften i kontorslandskapet orsakade problem med andning och ögon hos personalen. Man började med att testa Genano luftrenare i en del av lokalerna, och de goda erfarenheterna gjorde att man beslutade köpa in luftrenare för att få bort orenheterna i luften i hela kontorslandskapet. Personalen har varit nöjd med den rena inomhusluft som utrustningen producerar.

5 Tandlaboratoriet fick dammet under kontroll På tandttekniskalaboratoriet Kvalident Oy i Helsingfors används Genanoutrustning för att få bort damm som uppstår vid slipningsprocessen samt för att rena luften från gatudamm som kommer in via luftkonditionering och fönster. Genano-utrustningen hindrar också partiklar att komma in i själva laboratorieprocessen, och på det viset sparar man tid på putsning av slutprodukten. MÄTNING AV INOMHUSLUFTENS KVALITET Provtagning av inomhusluften är det snabbaste sättet att utreda eventuella problem. Genano erbjuder tillförlitliga och snabba mätningar av inomhusluftens kvalitet ger den rätta utgångspunkten för planering av vidare åtgärder. Provtagningen baseras på DNA-teknik och redovisar noggrant partikelansamlingar av mögelsporer, strålsvampar och bakterier. Mätning av flyktiga gaser (VOC/VVOC/TVOC) redovisar typ av sammansättningar i gasform som frigörs av mikrober i rumsluften, var de eventuellt kommer ifrån och om resultatet tyder på exempelvis en fuktskada i byggnaden. Genom att mäta fiberprover får man reda på om inomhusluften innehåller till exempel asbest, mineralull eller damm, som kan orsaka andningssvårigheter eller t.ex. utsatthet för cancer. Vi nöjer oss inte med att mäta, vi renar samtidigt inomhusluften Detta unika koncept minskar mängden mikropartiklar och organiska gaser redan när mätningen startar, vilket genast kan minska symptomen hos de personer som vistas i lokalen. Redan under de två första veckorna efter mätningens början kan du få tillförlitliga data om inomhusluftens kvalitet och tydliga anvisningar för fortsatta åtgärder. Ta kontakt med Genano så får du reda på halten av VOC-gaser, asbest, mögel och mikrober i inomhusluften, snabbt och säkert. Be om offert på provtagning. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt mellan Genano och kunden. Materialprover undersöks med hjälp av FLEC-metoden för att hitta den utsläppskälla som orsakar den dåliga luften. Prover tas exempelvis från misstänkta golvmaterial.

6 Bästa reningseffekt Genano luftreningsteknologi Teknologin har utvecklats för att eliminera aerosoler av alla storlekar i partikel- och droppform i inomhusluften. Med hjälp av Genano -teknologin kan man rena luften från mikropartiklar ända ner till nanostorlek. Genano-metoden innebär att luften rör sig fritt mellan uppsamlingsplattor eller i ett uppsamlingsrör. Partiklarna i luften utsätts för en kraftig jondusch, som laddar partiklarna negativt och pressar dem mot uppsamlingsytorna. Partiklarna sköljs bort från uppsamlingsytorna och samlas upp ett särskilt kärl med hjälp av en tvättmedelslösning. De uppsamlade partiklarna i kärlet är ett konkret bevis på utrustningens effektivitet! Genano luftrenare eliminerar partiklar i luften effektivt (ända ned till 0,001 mikrometer). I maskinen finns aktivt kol som eliminerar gaser. Testad produkt Genano luftreningsteknologi har testats av flera ackrediterade laboratorier, bl.a. VTT, Arbetshälsoinsitutet, SGS i Finland, SGS Fresenius i Tyskland, VITO i Belgien och LNE i Frankrike. Fördelar med Genano -teknologin: Renar från partiklar ända ned till nanostorlek och täpps inte igen ens av stora partikelmängder Kontinuerlig, god reningseffekt, innehåller inga filter som kan täppas igen Effektiv rening av mikrober (virus, bakterier, mögel osv.) och gaser (VOCgaser osv.) vatten Ingen grogrund för mikrober Lättskött partiklar Lätt och säker att rengöra, ingen positivt fält exponering för bakterier och virus Tyst, kräver inte mycket effekt jondusch för luftcirkulationen luft vattenfilm Genano luftrening Sköljning Ekonomisk att använda, låg energiförbrukning och inga fiberfilter som behöver bytas Hållbar lösning behåller sin filtereffekt oförändrad

7 Genano lättrörliga luftrenare Genano 200, 310 och GenanoTube Genano luftrenare är flyttbara, lätta att montera och de tar effektivt bort orenheter i aerosol- och partikelform som virus, bakterier, mögelsvampar och VOC-gaser i utrymmen av olika storlek. Finsktillverkade Genano luftrenare lämpar sig för följande ändamål: Tandtekniskalab. Isoleringsrum Skolor Expeditioner Tandläkare Mottagningsrum Kontor Vårdlokaler Laboratorier Apotek Arkiv Gym och motionslokaler Sjukhus Daghem Frisörer Hem Tekniska data: Genano 200 Genano 310 GenanoTube Rekommenderad rumsstorlek Under 50 m 2 Under 100 m 2 Över 100 m 2 Reningskapacitet: Max. 125 m 3 /tim Max. 250 m 3 /tim Max m 3 /tim Partikelstorlek: > 0,001 μm > 0,001 μm > 0,001 μm Reningseffekt: Bäst på marknaden Bäst på marknaden Bäst på marknaden Mått (bredd x djup x höjd) 495 x 360 x 1250 mm 450 mm x 385 mm x 1470 mm 1250 mm, diameter 315 mm Vikt: 35 kg 55 kg 15 kg Hölje: Förzinkat stål Förzinkat stål Förzinkat stål Driftspänning: V, 50/60 Hz V, 50/60 Hz V, 50/60 Hz Elförbrukning: W W W Arbetstemperatur: C C C Luftfuktighet: 0 95 % 0 95 % 0 95 % Rengöring: Manuell tvätt Automattvätt Byte av uppsamlare Design: Harri Koskinen Tillverkningsland: Finland Finland Belgien

8 Genano - njutbar ren luft! Finländsk Genano luftreningsteknologi har utvecklats genom decenniers samarbete med branschexperter. Vår expertis är att rena luften från partiklar av alla storlekar ända ner till nanostorlek. Vår teknologi är patentsökt i 42 länder. Vår mission är att förbättra produktiviteten i arbetet med hjälp av bra inomhusluft. Vi vill öka välbefinnandet på arbetsplatsen och effektivisera produktionen genom ultrarening av luften. Kontakta oss Om du har problem med inomhusluften på arbetsplatsen, ta kontakt med oss. Vår professionella personal genomför analys av inomhusluften och tar vid behov luftprover. Samtidigt får du reda på hur Genanos luftrenare kan mildra eventuella symptom hos personalen. Du får alltså både en luftundersökning och första hjälpen på samma gång. Genom att agera snabbt slipper du också onödiga direkta och indirekta kostnader. Att dra ut på tiden kostar alltid pengar och minskar personalens arbetskapacitet. Våra tjänster för utredning av problem med inomhusluften samt lindring och problemlösning: Undersökningar av inomhusluft; DNAanalyser, VOC-mätningar, Fiberprover, Materialprover Försäljning, leasing och hyra av Genano luftrenare GENANO SVENSKA AB Berga Kullen, Odensala Berga Märsta Tel: E-post: no.se

Det handlar om ren luft

Det handlar om ren luft Ren luft för livet Det handlar om ren luft Lightair utvecklar produkter som kombinerar effektivitet, design, funktion och användarvänlighet för att erbjuda hälsosammare inomhusluft till alla. Lightair

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser Om Dustcontrol 1 Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare med en mycket hög filtreringsnivå.

Läs mer

Om Dustcontrol. Om Dustcontrol

Om Dustcontrol. Om Dustcontrol Om Dustcontrol Om Dustcontrol 4 Om Dustcontrol Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare

Läs mer

Om Dustcontrol. Kunder. Mobila stoftavskiljare. Våtsugar. Luftrenare. Föravskiljare. Sugkåpor. Sugslangar. Städtillbehör. Filter och plastsäckar

Om Dustcontrol. Kunder. Mobila stoftavskiljare. Våtsugar. Luftrenare. Föravskiljare. Sugkåpor. Sugslangar. Städtillbehör. Filter och plastsäckar Om Dustcontrol 1 Kunder 2 Mobila stoftavskiljare 3 Våtsugar 4 Luftrenare 5 Föravskiljare 6 Sugkåpor 7 Sugslangar 8 Städtillbehör 9 Filter och plastsäckar 10 Prislista 11 Om Dustcontrol 1 Dustcontrol -

Läs mer

P800520.3.9. Bruksanvisning. Bruksanvisning E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150

P800520.3.9. Bruksanvisning. Bruksanvisning E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 Bruksanvisning Bruksanvisning P800520.3.9 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 Index Säkerhetsanvisningar...3 Osynliga fiender...4 Tillämpningar...4 Airfree och

Läs mer

Innehåll: 2 Guide om inneluft. Utgivare: Allergi- och Astmaförbundet rf och Andningsförbundet rf

Innehåll: 2 Guide om inneluft. Utgivare: Allergi- och Astmaförbundet rf och Andningsförbundet rf Guide om inneluft Guiden innehåller information om hur kvaliteten på inneluften kan förbättras och hur man ska handla i problemsituationer i anknytning till inneluften. Guiden är avsedd för förbättring

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Rapport Nr: 1999:1. Program för kommunal städning. T Alsmo, Stockholm 1999 INNEHÅLL KAPITEL SIDA FÖRORD INLEDNING ALLMÄNT OM LUFTFÖRORENINGAR

Rapport Nr: 1999:1. Program för kommunal städning. T Alsmo, Stockholm 1999 INNEHÅLL KAPITEL SIDA FÖRORD INLEDNING ALLMÄNT OM LUFTFÖRORENINGAR Rapport Nr: 1999:1 Program för kommunal städning. T Alsmo, Stockholm 1999 INNEHÅLL KAPITEL SIDA FÖRORD 2 1 INLEDNING 3 2 ALLMÄNT OM LUFTFÖRORENINGAR 5 3 NYCKELTAL FÖR STÄDINSATS 9 4 5 PÅVERKANDE FAKTORER

Läs mer

Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag

Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag Hur trygg och effektiv är din verksamhet? OAVSETT VILKEN BRANSCH du verkar inom är effektivitet ett nyckelord för framgång. Smarta lösningar och

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Levande filter ren luft på naturlig väg

Levande filter ren luft på naturlig väg Levande filter ren luft på naturlig väg En naturlig balans I en opåverkad regnskog råder en perfekt balans mellan tillväxt och nedbrytning. Förutsättningarna är optimala för en väl fungerande fotosyntes.

Läs mer

God praxis för säker mögelsanering

God praxis för säker mögelsanering NR B 2234 JANUARI 2015 RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson Medel

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/7-2015 Fastighetsbeteckning: Höjar 1:20 Adress/ort: Höjar Byaväg 124, Mjöhult Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Fuktskador och dålig inneluft

Fuktskador och dålig inneluft Fuktskador och dålig inneluft Med strävan efter ett bättre inomhusklimat Annika Grahn Miika Koljonen Examensarbete för Ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Raseborg 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Beslutad den 15 juni 1994 AFS 1994:11 2 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar

Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar 2011 Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar Om Dustcontrol 1 Kunder 2 Mobila stoftavskiljare 3 Våtsugar 4 Luftrenare 5 Föravskiljare 6 Sugkåpor 7 Sugslangar 8 Städtillbehör 9 Filter och plastsäckar

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö - Riskanalys och fokusförslag för effektivt hälsoskyddsarbete Lotta Hansson 2013 Miljö- och hälsoskyddsvetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 19/8-2015 Fastighetsbeteckning: Sulan 9 Adress/ort: Munkvägen 5, Varberg Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET

RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET DEL 1 Red. Vesa Asikainen FASTIGHETSÄGARENS HANDBOK FÖR UNDERSÖKNING OCH RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET RENOVERING

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Torkrum. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Torkrum. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Torkrum * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Energieffektiva torkrumsprodukter med värmepumpsteknik. Med El-Björns

Läs mer