Innehåll. Generell information /2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2."

Transkript

1 Innehåll Generell information /2 1. Generell information 1.1 Inledning Logstor Katalogens uppbyggnad Produktprogram Materialspecifikationer Mediarör Isolering Mantelrör Skarvar Prefab-delar Tracerrör Dimensionering Värmeförlustberäkning Rördimensionering Läggningsregler Projektförberedelse Hantering av produkterna Transport och lagring Montage Kapning av rör Rörstöd Lågtemperatur LT 2.1 LT teknik Systembeskrivning LT Komponenter Rör AISI 304 L / AISI 316 L Rör Koppar Normaltemperatur NT 3.1 NT teknik Systembeskrivning Mediarörsmatris Rör med tracing NT Komponenter - Stålrörssystem Rör St BW Rör St I Rör AISI 304 L / AISI 316 L Rör AISI 316 TI Rör AISI 316 L (Mejerirrör) Rör Mapress Kaprör Reduktion Böj 90 St BW / St I Böj 90 AISI 316 L T-stycke rakt St BW / St I T-stycke rakt AISI 316 L T-stycke St BW / St I Fixering NT Komponenter - Kopparrörssystem Rör Koppar Rör i rulle Cu-Flex NT Komponenter Plaströrssystem Rör PEX Rör PEH Böj 90 PEH T-stycke rakt PEH Version/ DK

2 Innehåll Generell information /2 3.5 NT Komponenter Skarvset FXI FXC BX LM LMC BM TMC TMC-C EC DHEC HEC HDHEC Högtemperatur HT 5.1 HT teknik Systembeskrivning Drifttemperatur och värmeförlust Värmeutvidning Expansionsupptagning Förankringar Rörgrav och marktäckning HT Komponenter - Stålrörssystem Rör Reduktion Böj Expansionsrör T-stycke rakt T-stycke Fixering Fixeringsböj Kompensator HT Komponenter - Skarvset HBXS HEW HDHEC Montage HBXS HEW HDHEC Version/ DK

3 LOGSTOR Generelt - Introduktion Inledning /2 LOGSTOR började 1992 specialutveckla preisolerade rör anpassade för behoven på den industriella marknaden. Industrirör används bl.a. i livsmedels-, kemi-, och, träindustrin samt ombord på fartyg. Med ett brett produktprogram kan de preisolerade industrirören anpassas även till mycket specifika krav. Preisolerade industrirör har följande produktegenskaper: - Preisolerade rör med PUR-isolering har en mycket hög isoleringsförmåga. - Rörstöd kan monteras på mantel och därmed undviks köld- och värmebryggor. - Isolering och mantelmaterial har tillsammans en hög mekanisk styrka, vilket gör preisolerade rörsystem motståndskraftiga mot fysisk påverkan t.ex. vid användning som gångbro. - Mantelskarvar är 100% täta, varför rören kan spolas vilket leder till låga underhållskostnader. Gemensamt för rören är att de är formfasta, robusta och välisolerade. Montage är enkelt och snabbt, vilket betyder lägre kostnader, högre säkerhet och längre hållbarhet. Till kryogena applikationer har LOGSTOR utvecklat ett isoleringssystem till lågtemperaturområdet, LT rörsystem, vilket ger de tidigare nämda fördelarna framför traditionellt isolerade rörsystem. Isoleringsegenskaperna är bättre, montaget är snabbt och enkelt, och hela systemet kräver inget underhåll efter montaget. Om man vill spara tid och pengar är det möjligt att isolera rören på plats, t.ex. på ett skeppsvarv. LOGSTOR och kunderna Mer än 40 års erfarenhet av utveckling och försäljning av kompletta preisolerade rörsystem har gjort LOGSTOR till en internationell aktör på världsmarknaden. Ett nätverk av representanter och systerbolag representerar LOGSTOR i mer än 30 länder, vilket har resulterat hundratals kilometer rör från LOGSTOR över hela världen. Vi deltar ofta i internationella utställningar med medarbetare från LOGSTOR och lokala representanter. Omfattande service LOGSTORs ingenjörer och tekniker erbjuder en bred service i samband med projekt, från den första planeringen tills dess att det är i drift. Den här servicen erbjuder uppföljningsservice och kurser för montörer. Många års erfarenhet av muffning och utveckling av kundanpassade lösningar har gett oss expertkunskaper i att utföra montage och utbilda våra kunder. Produktionsanläggningar LOGSTOR grundades i början av 60-talet i samhället Løgstør på norra Jylland i Danmark där en stor del av produktionen fortfarande sker. Genom åren så har området i Løgstør växt till 420,000 m2 med ett produktionsområde på m 2. LOGSTOR har två produktionsenheter i Danmark, två i Sverige, tre i Polen och en i Finland. Som alternativ kan vi även producera LOGSTOR preisolerade rör vid våra mobila produktionsanläggningar i första hand till off-shore projekt i avlägsna områden. Text/

4 LOGSTOR Generelt - Introduktion Inledning /2 Kvalitetssäkring Sedan 1992 har LOGSTOR varit ISO 9001certifierade. Certifieringen omfattar produktutveckling, och produktion samt projektledning och har medfört hårda krav på kvalitetssäkring i hela verksamheten. Kvalitetskontrollen är på samma gång kundens garanti för att alla produkter och tjänster från LOGSTOR lever upp till branschens hårdaste krav. Text/

5 Katalogens uppbyggnad Generelt - Introduktion Generell information /1 Denna produktkatalog beskriver LOGSTOR industris standardprodukter. Det beskrivs hur produkterna kan installeras till system och hur de skall hanteras och monteras. I detta kapitel ges en översikt över industriprogrammets standardsystem. Dessutom generella specifikationer om material och hantering av produkter. I de följande kapitlen, från kapitel 2 till 5, beskrivs de olika rörsystemen. De olika systemkapitlen handlar om teknik, komponenter och skarvset. Text/

6 Produktprogram Generelt - Introduktion Generell information / LOGSTOR Industrisystem är designat som ett komplett system till specifik användning och får endast användas inom dessa användningsområden. Lågtemperatur LT Driftstemperatur från -200 til +140 C Fast system Endast luftburna system Se även systembeskrivning sidan Normaltemperatur NT Driftstemperatur från -60 til -10 C luftburna system Driftstemperatur från -10 til +140 C luftburna och markförlagda system. Endast fast system Se även systembeskrivning sidan Högtemperatur - HT Driftstemperatur från +140 til +250 C Fast system eller glidsystem Markförlagda eller luftburna system Se även systembeskrivning sidan Systemtyper Fast system I ett fast system är mediarör, isolering och mantel förbunda genom vidhäftning så att de expanderar och rör sig som en enhet. Mediarörets utvändiga och mantelrörets invändiga yta förbehandlas så skummet häftar mot rören och krafter kan överföras genom isoleringen. Rören rör sig som en samlad enhet. Rörelser kan begränsas av rörstöd eller annan friktion mot mantelrören. För luftburna system gäller att systemet skall kunna röra sig fritt. Vid markförlagda system kan temperaturförändringar även upptas som spänningar i systemet. I temperaturområdet från +140 C til +250 C används en sandwich-konstruktion som består av mineralull och PUR-skum. Vid användning som ett markförlagt system fungerar det pre- isolerade högtemperaturssystemet som ett glidsystem (se glidsystem) och vid användning som ett luftburet system fungerar det som ett fast system. Flexibelt system I temperaturområdet från -200 C till +120 C kan LOGSTOR erbjuda flexibla rörsystem. De flexibla systemen kännetecknas av att mediaröret är framställt av ett flexibelt material och att man normalt inte tar hänsyn till expansion. I de flexibla systemen upptas krafterna från temperaturpåverkan i mediaröret. I mindre dimensioner levereras rören i rullar. Rören kan böjas på plats till önskad rörföring. Glidsystem I ett glidsystem rör sig mediaröret inne i isoleringen som i sin tur sitter fast i mantelröret. Därför skall mantelröret hållas fast utifrån t.ex. av markfriktionen i markförlagda system. All expansion upptas innanför systemets mantel Version/ DK

7 Produktprogram Generelt - Introduktion Generell information /3 i specialkomponenter och man får därför fixera mediaröret med fixeringar (kompensatorer och expansionsböjar). Mediarör LOGSTORs industriprodukter produceras och levereras i olika rörsystem med mediarör av olika typer. Mediarör väljs efter vilken media som skall transporteras. Mediarören kan vara av stål, rostfritt stål, koppar eller plast. Röret kan förses med tracerrör. Isolering Val av isoleringstyp beror på mediatemperaturen. Kylrör från LOGSTOR isoleras med ett speciellt HCFC/CFC-fri PUR-skum som kan användas i temperaturområdet -200 C till +140 C. Flexibla rörsystem kan dessutom levereras med skum för temperaturområdet -200 C till +120 C. Är temperaturen mellan 140 C och 250 C, består isoleringen av mineralull och PUR-skum i förhållande till aktuell temperatur. A: Mantelrör B: Isolering C: Mediarör Larmtråd Stål- och kopparprogrammet kan levereras med ingjutna larmtrådar för registrering av fukt i isoleringen som orsakats av skador på mantel- eller mediaröret. Därmed kan fuktskador upptäckas i tid och repareras innan korrosionsskador uppkommer på mediaröret. Se även LOGSTORs fjärrvärmekatalog. Certifikat Full spårbarhet kan erbjudas när detta uppges vid beställning. Skarvset LOGSTORs Industriprogram bygger i första hand på raka rör och skarvset. Vi erbjuder en rad skarvset som är anpassade till rörens och komponenternas användning. Skarvseten levereras efter två grundprinciper: - Skarvset för skummning på plats. - Skarvset med pre-fabricerade PUR-halvskålar. Alla skarvset är framställda i krympbart plastmaterial. Till luftburna rör används raka rör och muffar upp till mantel ø 315, där produktprogrammet omfattar böjmuffar, raka muffar, T-muffar, reduktions- och reparationsskarvset, samt ändtätningar. Till markförlagda ledningar används LOGSTORs skarvset för fjärrvärme. Version/ DK Mantelrör Industrirören levereras som standard med en HDPE- (polyeten) mantel i svart (UV-beständig) eller vitt. Prefab-delar LOGSTOR erbjuder ett komplett program för prefab-delar i St. 35.8, St BW, AISI 304 L och AISI 316 L, som kompletterar våra skarvlösningar och omfattar: - Böjar - T-stycken - Reduktioner

8 Produktprogram Generelt - Introduktion Generell information /3 - Fixeringar Vi har alltså alla nödvändiga komponenter. Centrering Centrering av mediarör i isoleringen sker med hjälp av distanshållare som är producerade av värmetåligt material med låg värmeledningsförmåga. Tracing Alla fasta system kan levereras med inskummade tracerrör. I tracerrören kan användas till värmekabel eller en flytande värmemedia. Exempel Livstid Det kompletta rörsystemet monterat efter anvisningar har en livstid på >10 år beroende på driftsförhållanden. Version/ DK

9 Mediarör Stålrörssystem Materialspecifikationer /5 St BW Högfrekvenssvetsad St BW efter P235 GH enligt EN eller EN jämförbart med St BW enligt tidigare DIN Tekniska leveransvillkor enligt DIN 1626 (oktober 1984). Mått och vikt enligt DIN I dimensioner 21,3-33,7 mm används dock godstjocklek motsvarande DIN 2440, så att gängning är möjlig. Avfasade ändar enligt DIN 1626/ Provtryckning min. 50 bar eller virvelströmsprovade. Svetszonen 100% NDT-testad enligt SEP Verksattest enligt EN 10204/3.1 B. Levereras i längder à 6, 12 och 16 m Användning Värme och ånga (T 210 C). Mekaniska egenskaper för St BW: Densitet 7850 kg/m 3 Dragstyrka > 360 N/mm 2 Flytspänning > 235 N/mm 2 E-modul 2, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. 1, C -1 Specifik värme 0,48 kj/kg C Värmeledningsförmåga 76 W/m C St I Sömlösa stålrör St I efter P235 GH TC1 enligt EN motsvarande St I enligt tidigare DIN (05.79). Mått och vikt enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/ 3.1 B. Ändar från 3,2 mm godstjocklek avfasas enligt DIN 2559/ 2.2 eller 2.1. Ändar < 3,2 mm gods avfasas enligt DIN 2559/1. Alla ändar avgradas. Levereras i längder à 6 och 12 m. Användning Värme, ånga och kondensat. Mekaniska egenskaper för St I: Densitet 7850 kg/m 3 Dragstryka > 360 N/mm 2 Flytspänning > 235 N/mm 2 E-modul 2, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. 1, C -1 Specifik värme 0,43 kj/kg C Värmeledningsförmåga 76 W/m C Text/

10 Mediarör Rostfria rörsystem Materialspecifikationer /5 Rostfria rörsystem levereras efter kundens egna användningsspecifikationer. I projekt kan rostfria rör köpas in av LOGSTOR Industri enligt kundens specifikationer och LOGSTOR Industris minimikrav för preisolering. Detta gäller även kundlevererade rör. AISI 304 L (wst ) Svetsade rör AISI 304L enligt EN motsvarande tidigare DIN Svetsfaktor 1,0. Toleranser enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/3.1.B. Levereras i längder à 6 m. Användning Kemi, livsmedel och kondensat. Mekaniska egenskaper för AISI 304 L: Densitet 7950 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) > 470 N/mm 2 Flytspänning (20 C) > 180 N/mm 2 E-modul (20 C) 1, N/mm 2 Termiska egenskaber: Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 Specifik värme 0,50 kj/kg C Värmeledningsförmåga 15 W/m C AISI 316 L (wst ) Svetsade rör AISI 316L enligt EN motsvarande tidigare DIN Svetsfaktor 1,0. Toleranser enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/3.1.B. Levereras i längder à 6 m. Användning Kemi, livsmedel och kondensat. Mekaniska egenskaper för AISI 316 L: Densitet 7950 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) > 490 N/mm 2 Flytspänning (20 C) > 190 N/mm 2 E-modul (20 C) 1, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 Specifik värme 0,50 kj/kg C Värmeledningsförmåga 15 W/m C Mejerirör (wst ) Rostfria stålrör Levereras även som som slipade, svetsade mejerirör i kvalitet AISI 316 L invändigt glödgade och dragna. Användning Mjölk och mejeriprodukter. Text/

11 Mediarör Rostfria stålrörssystem Materialspecifikationer /5 AISI 316 TI (wst ) Svetsade rör AISI 316 TI enligt EN motsvarande tidigare DIN Svetsfaktor 1,0. Toleranser enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/3.1.B. Levereras i längder à 6 m. Användning Kemi, livsmedel och kondensat. Mapress Höglegerad, austenitisk CrNiMo-stål (w ) enligt EN Passar till alla typer av dricksvatten. Passar till alla typer av behandlat vatten, från mjukgjort till totalavsaltat. Korrosionsbeständig. Ingen korrosion orsakas av främmande ämnen. Leverans baseras på blücher-rör eller jämförbar kvalitet. Mekaniska egenskaper för AISI 316 TI: Densitet 7950 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) > 500 N/mm 2 Flytspänning (20 C) > 210 N/mm 2 E-modul (20 C) 1, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 Specifik värme 0,50 kj/kg C Värmeledningsförmåga 15 W/m C Text/

12 Mediarör Kopparrörssystem Materialspecifikationer /5 Hård koppar Hårda kopparrör F37 enligt DIN 1787/17671 motsvarande SIS Toleranser efter EN Användning Värme, syrehaltigt vatten och kylmedier. Mekaniska egenskaper för hård koppar: Densitet 8940 kg/m 3 Dragstyrka > 280 N/mm 2 Brottsförlängning min. 5 % Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. 1, C -1 Specifik värme 385 kj/kg C Värmeledningsförmåga 365 W/m C Text/

13 Mediarör Plaströrssystem Materialspecifikationer /5 PEX Tvärbunden polyeten, enligt DIN 16892/ Syrespärr EVAL. Maximal temperatur 95 C. Dimension 22 och 28 mm maximalt 10 bar vid 95 C. Övriga dimensioner maximalt 6 bar vid 95 C och maximalt 10 bar vid 70 C. Levereras i rullar i längder upp till 200 m beroende på dimension. Användning Värme, korrosiva lösningar, diesel och bensin. Mekaniska egenskaper för PEX: Densitet 938 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) N/mm 2 (100 C) 9-13 N/mm 2 E-modul Brottsförlängning Termiska egenskaper: (20 C) N/mm 2 (80 C) N/mm 2 (20 C) % (100 C) % Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 (100 C) 2, C -1 Specifik värme Värmeledningsförmåga 0,55 kj/kg C 0,38 W/m C PE80/PE100 tryckrör Polyeten med hög densitet enligt DIN 8074 (industrirörsnormen). Producerat enligt DS2119/SBC 218. Rörcertifikat typ 2.2. Användning Livsmedel Mekaniska egenskaper för PE80: Densitet > 958 kg/m 3 Flytspänning > 19 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient 1, C -1 Värmeledningsförmåga 0,4 W/m C Smältindex 0,85 g/10 min. Mekaniska egenskaper för PE100: Densitet > 945 kg/m 3 Flytspänning > 23 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient 1, C -1 Värmeledningsförmåga 0,4 W/m C Smältindex 0,22 g/10 min. Text/

14 Materialspecifikationer /1 Isolering Preisolerade raka rör och komponenter till fasta system leveres med PUR isolering av hård polyuretanskum. Preisolerade rör i rullar levereras med semiflexibelt polyuretanskum. PUR isolering Hård polyuretanskum (PUR) som uppfyller funktionskraven i EN 253: Material: Polyurethanskum framställt av polyol och isocyanat. Skummet är homogent, genomsnittsstorlek på celler är max. 0,5 mm. Densitet 60 kg/m 3 Slutna celler > 88% Vattenabsorption vid kokning 10% (Vol) Tryckstyrka 10% deformation 0,3 N/mm 2 Axiell skjuvhållfasthet 0,12 N/mm 2 Tangentiell skjuvhållfasthet 0,20 N/mm C. Hård mineralull. Mineralull Densitet: ø < 323 mm 75 kg/m3 ø > 323 mm 40 kg/m3 Vattenabsorption: < 1 % (vol) Tryckstyrka: 0,01 N/mm2 Värmeledningsförmgåa vid 50 C 0,04 W/m C Max. driftstemperatur 250 C Isolering PUR/mineralull (HT) Mantel Mineralull Värmeledningsförmåga vid 50 C < 0,03 W/m C Max. driftstemperatur 140 C Funktionskrav är testade enligt riktlinjer i EN 253, som gäller för fjärrvärmerör. Materialparametrar anges med förbehåll för ändringar till följd av löpande teknisk utveckling. NT och LT isolering LOGSTORs rörsystem är isolerade med PUR-skum, vilket säkrar en hög isoleringsförmåga. PURskummet har dock en max. användningstemperatur på 140 C, vid kontinuerlig drift. PUR Mediarör Version/ DK HT isolering Vid markförlagda och luftburna system med temperaturer över 140 C skall två-delad isolering användas. Röret är uppbyggt som en två-delad isolering, som innerst består av mineralullshalvskål och ytterst ett lager PUR skum. HT fungerar som ett glidsystem vid markförläggning och ett fast system vid luftburna installationer och LOGSTOR används vid A/S max.. Danmarksvej temperatur C. DK-9670 eller Løgstør max.. Tel Fax

15 Mantelrör Materialspecifikationer /1 LOGSTORs produkter med stålmediarör, vilka omfattas av EN 253, levereras med PEH mantel eller med påextruderad mantel och uppfyller tekniska funktionskrav i EN 253. PEH mantelmaterial Polyeten med hög densitet. Mekaniska egenskaper för PEH: Densitet > 940 kg/m 3 Flytspänning > 19 N/mm 2 Max. tryckbelastning (transport) 3 N/mm 2 (fortsättning) 0,5 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningsoefficient C -1 Värmeledningsförmåga 0,43 W/m C Smältindex 0,3-0,8 g/10 min. Materialparametrar anges med förbehåll för ändringar till följd av löpande teknisk utveckling. Preisolerade raka rör levereras med både svart och vit PEH-mantel. Rör i rullar levereras med svart LDPE mantel (polyeten med låg densitet). Svarta PEH-mantelrör är UV-beständiga till följd av UV-hämmande tillsatser. Svarta mantelrör kan därför användas såväl utom- som inomhus. Vita mantelrör är måttligt UV-beständiga och får endast användas inomhus. Text/

16 Skarvset Materialspecifikationer /1 Egenskaper Krympmuffar är tillverkade av elastiskt krympbart modificerad PE plastmaterial. Svarta krympmuffar är UV-stabiliserade. Vita krympmuffar är inte UV-stabiliserade och får endast användas inomhus. Test Klarar följande test: ASTM E96 permeabilitetstest < 0,8 g/skarv/dygn vid 38 C och 90% relativ luftfuktighet ISO 3127 slagtest (-20 C, 0 fel av 100) Emballage Svarta muffar: Vit påse, vit tape Vita muffar: Vit påse, gul tape med svart skrift (vitwhite-weiss-blanch) Muffen skall vara kvar i skyddspåsen fram till montaget. Det vill säga att den inte får avlägsnas när muffen träs på röret. Rengöring Högstryckspolning: Max. tryck 160 bar Max. vattentemperatur 60 C Rengöringsavstånd mellan munstycke och mantel min. 30 cm Rengöringsmedel: Topax 18 (med klor), Topax 66 (utan klor) eller annat liknande rengöringsmedel. Cellulosaförtunning (för avlägsnande av smuts som innehåller fett). Kemikalier Produkten är resistent mot följande kemikalier: Lut, bensin, terpentin, oljeprodukter, salt, natriumsulfat, klor m.m. Produktet är vid begränsad kontakt resistent mot följande kemikalier: Aceton, cellulosa, saltsyra (0,1M), ättikssyra (0,1M), svavelsyra (0,1M) Text/

17 Prefabkomponenter Materialspecifikationer /1 Specifikationen för mediarör, isolering och mantel gäller för alla preisolerade komponenter. LOG- STORs komponenter uppfyller tekniska funktionskrav i EN 448. Komponenter med stålmediarör levereras med avfasade ändar enligt DIN 1626/ Böjar Böjvinklen defineras som avvikelsen från rakröret. Böjradien R beror på rördimensionen enligt följande: St BW d 508 mm bockad R = 2,5 St I d 323 svetsböj: DIN 2605 Bauart 3 Rostfri ISO dimension Svetsböjar R-1651/ABE-211 Rostfri metrisk dimension T-stycken Huvudröret är uppkragat eller utfört som påstick. Påsvetsning av grenrör utförs med sedvanlig rundsvets då lämplig spännningsfördelning uppnås. Rörliga T-stycken tillåter endast expansion i huvudrörets riktning. Avgreningen skall säkras med en fixering eller ett expansionselement. Fixeringar Fixeringsplattan består av en fläns som påsvetsad mediaröret. Flänsen är dimensionerad för att kunna överföra de krafter som uppstår vid en axiell spänning i mediaröret på 150 N/mm 2. Övriga komponenter Kompensatorer, ventiler och andra komponenter kan levereras av LOGSTOR. Komponenterna levereras av välkända leverantörer. Rörändarna på de preisolerade komponenterna har samma dimension som rören de skall skarvas med. Inbyggningslängden beror på komponenten. Kompensatorer levereras i fullt expanderat (utdraget) läge, klara att användas. Om kompensatorn skall byggas in i en varm ledning, kan förinställningen ändras på förfrågan. Kompensatorer och ventiler konstrueras för att kunna motstå de drag- och tryckspänningar som kan förekomma i rörsystemet. Svetsböjar R-1651/ABE-111 Standardböjar Text/ Andra vinklar levereras efter order.

18 Tracerrör Materialspecifikationer /1 Tracerrör levereras som koppar eller PE. PE Tracerrörsmaterial Mekaniska egenskaper för PE: Densitet > 940 kg/m 3 Flytspänning > 19 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient C -1 Värmeledningsförmåga 0,43 W/m C Smältindex 0,3-0,8 g/10 min. Inskummade tracerrör för iläggning av värmekabel eller ett flytande värmemedia kan dels frostsäkra ett rörsystem och dels upprätthålla en önskad temperatur. Värmeöverföringen säkras med ett ledande material som monteras mellan tracerrör och mediarör. Genom att gjuta in ett tracerrör är det möjligt att byta ut en defekt kabel samtidigt som man undviker att skarva kabeln var 6-12 m. För ytterligar information om tracerrör, se de olika systemen, avsnitt 2 till 5. Cu Tracerrörsmaterial Hård koppar F37 enligt DIN 1787/17671 motsvarande SIS Toleranser enligt EN Mekaniska egenskaper för hård koppar: Densitet 8940 kg/m 3 Dragstyrka > 280 N/mm 2 Brottsförlängning > min. 5 % Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient 1, C -1 Specifik värme 385 kj/kg C Värmeledningsförmåga 365 W/m C Elektrisk ledningsledningsförmåga 57 Sm/mm 2 Text/

19 Värmeförlustberäkning Dimensionering /2 Markförlagda system Värmeförlusten [W/m] för ett markförlagt rörpar fås av: Där: φ = U ( TF + TR 2 TE ) U [W/mK] : Värmetransmissionskoefficienten i ett rör TF [ C] : Framloppstemperatur TR [ C] : Returtemperatur TE [ C] : Marktemperatur Värmetransmissionskoefficienten U [Wm K] defineras som: U = 1 / ( RPUR + RR + RM + RJ + RH ) Där: RPUR [m K/W] Isolation PUR RR [m K/W] Isolation mediarör RM [m K/W] Isolation mantelrör RJ [m K/W] Isolation mark RH [m K/W] Isolation framlopp/retur Isolationerna fås av: RPUR = ln[ Di / d ] / [2 π λpur] RR RM RJ = ln[ d / di ] / [2 π λr] = ln[ D / Di ] / [2 π λpe] = ln[ 4(z + 0,0685 λe) / D ] / [2 π λe] RH = ln[ 1 + (2(z + 0,0685 λe)) 2 /C 2 ] / [2 π λpur] Där: Di [m] : Inv. diam. Mantelrör D [m] : Utv. diam. Mantelrör di [m] : Inv. diam. Mediarör d [m] : Utv. diam. Mediarör λpur [W/m K] : Värmeledning PUR λr [W/m K] : Värmeledning mediarör λpe [W/m K] : Värmeledning mantelrör λj [W/m K] : Värmeledning mark z [m] : Läggningsdjup C [m] : Avstånd mellan axlarna Ovan marksystem Värmeförlusten för ett ovan marksystem är annan för ett markförlagt rör. Det fås av: φ = U ( tm - tl ) Där: U [W/mK] : Värmetransmissionskoefficient i ett rör tm [ C] : Mediatemperatur tl [ C] : Lufttemperatur Värmetransmissionskoefficienten defineras som: U = 1 / ( RPUR + RR + RM + RA ) Där: RA [m K/W]: Transmissionsmotstånd luft Transmissionsmotståndet RA [m K/W] fås av: RA = 1 / π h D Där: h [W/m 2 K]: Värmeledning luft Luftens värmeledningsförmåga har två komponenter, konvektion och strålning: h = hc + hr Där: hc [W/m 2 K]: Konvektionskoeff. hr [W/m 2 K]: Strålningskoeff. Text/

20 Värmeförlustberäkning Dimensionering /2 Konvektionens andel fås av: hc = 0,023 [ V 0,8 k 0,6 (r cp) 0,4 ] / [D 0,2 n 0,4 ] Där: v [m/s] : Lufthastighet k [W/mK] : Värmeledning luft r [kg/m 3 ] : Densitet luft cp [J/kgK] : Värmeinnehåll luft D [m] : Diameter mantelrör n [m 2 /s] : Kinematisk visc. luft Ovanstående beräkningar kan utföras för andra medier än luft, om värdena ändras. Strålningstransmissionskoefficienten hr [W/m 2 K] : Beräkningsprogram Dessa och många andra beräkningar kan enkelt utföras med hjälp av beräkningsprogrammet StaTech. Programmet kan laddas ner från hr = 4 ε σ T 3 Där: ε [-] : Emissivitet σ [W/m 2 K 4 ] : Stefan-Bolzmann konstant T [ K] : Lufttemperatur i Kelvin Text/

21 Rördimensionering Generelt - Introduktion Dimensionering /1 I detta avsnitt beskrivs två metoder för att beräkna tryckfall. Man kan antingen optimera röret eller beräkna kapaciteten för ett givet rör. Optimeringsberäkning Rördimensioneringen beräknas med mediamängden som underlag och ett kriterium. Som kriterium används antingen tryckgradienten eller flöde. Den totala mängden som skall transporteras i ett rör är: Q = ρ V Där: Q [kg/s] : Vattenflöde ρ [kg/m 3 ] : Densitet V [m 3 /s] : Volymflöde Hastigheten är: Men man kan även utföra en direkt beräkning med hjälp av följande formel: f = 0,25 / [ log[ K / 3,7 di + 5,74 / Re 0,9 ]] < Re < < k/di < 10-2 Kapacitetsberäkning Med hjälp av ovanstående formel kan man även beräkna tryckfallet och kapaciteten för ett givet rör. Beräkningsprogram Dessa och många andra program kan enkelt utföras med hjälp av beräkningsprogrammet StaTech. Programmet kan laddas ner från v = 4 Q / ρ π di 2 Där: v [m/sek.] : Hastighet di [m] : Inv. diam. mediarör Varav avleds: di MIN = ( 4 Q / ρ π v ) 0,5 Tryckförlusten beräknas enligt nedan: p = 0,5 ρ v 2 f L / di Där: p [Pa] : Tryckförlust f [ - ] : Friktionsfaktor L [m] : Rörlängd För att beräkna friktionsfaktorn enl Colebrook & White skall man interpolera. Detta utförs genom att man med utgångspunkt i ett startvärde stegvis närmar sig en konvergensnivå. 1 / f 0,5 = 1,14 2 log[ k / di + 9,35/Re f 0,5 ] Där: k [mm] : Råhetsfaktor Re [-] : Reynolds tal (v R/n) n [m 2 /s] : Kinematisk viskositet Text/

22 Läggningsregler Ovan marksystem Generelt - Introduktion Dimensionering /2 I bilden nedan framgår anvisning till inbördes placering av rör samt avstånd till vägg. Markförlagt L Rekommenderat minimum montageavstånd mellan mantel/mantel och mantel/vägg. L > 320 vid installation av T-muff. L > 150 efter installation av rörlängder. Text/

23 Läggningsregler Generelt - Introduktion Dimensionering /2 Schakt för nedläggning av rör från LOGSTOR skall utföras enligt anvisningen nedan. Schakttvärsnittet skall vara tillräckligt stort så rörmontage och muffarbete kan utföras och utjämningslager och återfyllningsmassor kan komprimeras. Ta hänsyn till eventuella befintliga kablar och beakta om dränering skall användas. I områden med dåliga markförhållanden kan det vara nödvändigt att byta ut jorden för att undvika sättningar. Återfyllningsmaterial Följande specifikation för återfyllningsmaterial rekommenderas: Maximal kornstorlek 32 mm Maximal 9% vikt eller 3% vikt d 60 0,075 mm 0,020 mm Olikformighetstal > 1,8 d 10 Materialet får inte innehålla skadliga mängder av organiskt material. Större korn med vassa kanter som kan skada rör och skarvar bör undvikas. Rörschakt Återfyllningsarbetet skall utföras med handspade, och gruset omkring rören skall handstampas. Efterhand som övertäckningen fortgår avlägsnas stödklossarna under rören. Minst 200 mm över båda rören läggs markeringsband. Återfyllning från gruslager till mark skall ske med återfyllningsmaterial som kan komprimeras. Komprimering från mm ovan rören kan utföras med en plattvibrator med maximalt yttryck på 100 kpa. I områden med stor trafikbelastning eller där marktäckning på minst 500 mm inte är möjligt, skall rören avlastas t.ex. med en stålplatta. Montering Alla skarvar skall vara rena från sand och andra orenheter då det annars är risk för otätheter och därpå följande korrosion. Skarvning och täthetsprovning utförs lämpligen genom att rören placeras över eller längs med schaktet. Text/

24 Projektförberedelse Generelt - Introduktion Dimensionering /1 När LOGSTOR som ett led i förberedelsen har tagit fram mängder är dessa inte bindande och skall endast ses som en tidig planering för kunden vid beställning av materialet. Generellt skall kunden lämna en skriftligt beställning med uppgifter om önskade komponenter och antal. Kunden mottar därefter en motsvarande orderbekräftelse. Innan beställning skall schaktförhållanden inspekteras. Det är beställarens ansvar att bestämma schaktets exakta dragning och platsförhållanden. Vid större förgrenade nätverk, bör man tillkalla en medarbetare från LOGSTOR så att man redan från starten kan beakta ev statiska och systemtekniska krav. Om LOGSTOR skall ta ut mängder med ritningar som underlag skall kunden bekräfta att ritningarna är korrekta. Vid utläggning i schakt skall man gå igenom befintlig dokumentation på plats. Så tidigt som möjligt i projektet skall man avtala i vilken omfattning som LOGSTOR skall ge vägledning i utläggning och beräkning av rörsystemet. Om det inte har avtalats och schaktdragning och montageförhållande eller om montaget har utförts på annat sätt än avtalat kommer ev reklamationer inte att accepteras. Man skall vara speciellt uppmärksam på att ovan mark-system och markförlagda system endast får användas till de syften som de är beräknade för. Se afsnitt Preisolerade industrirör från LOGSTOR är alltid projektspecifika specialprodukter, som inte kan returneras. Text/ Schaktdragning Industrirörssystemen LT, NT och HT är på grund av driftstemperaturen utsatt för stora expansioner. Exspansionen tas upp med hjälp av exansionskomponenter som L-, Z-, eller U-böjar eller kompensatorer, som beräknas statiskt exakt efter schaktens dragning. Montaget får därför endast utföras enligt den schaktdragning som är överenskommet med LOGSTOR eller annan godkänd rådgivare. Eventuella ändringar skall av rörstatiska grunder överenskommas och godkännas av LOGSTOR eller annan godkänd rådgivare innan montage. Vid projektetavslutning skall as build dokumentation gås igenom på plats och sändas till LOGSTOR.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se LOGSTOR fjärrvärmerör Egenskaperna är fler än ögat ser Polyetenmantelrör av hög densitet Diffusionsspärr av aluminiumfolie Isolerskikt av polyuretanskum för temperaturer

Läs mer

Kartong på Iggesunds vis

Kartong på Iggesunds vis Kartong på Iggesunds vis Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket Lars-Göran Bengtsson Inomhusbrand Räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

1.0.0.1 Generellt Översikt

1.0.0.1 Generellt Översikt 1.0.0.1 Översikt Introduktion Detta avsnitt innehåller en genomgång av allmän och överordnad information om LOGSTOR och rörsystemen. Innehåll LOGSTOR 1.1 Produktkatalogen 1.2 Kvalitets- och miljöstyrning

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer