Innehåll. Generell information /2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2."

Transkript

1 Innehåll Generell information /2 1. Generell information 1.1 Inledning Logstor Katalogens uppbyggnad Produktprogram Materialspecifikationer Mediarör Isolering Mantelrör Skarvar Prefab-delar Tracerrör Dimensionering Värmeförlustberäkning Rördimensionering Läggningsregler Projektförberedelse Hantering av produkterna Transport och lagring Montage Kapning av rör Rörstöd Lågtemperatur LT 2.1 LT teknik Systembeskrivning LT Komponenter Rör AISI 304 L / AISI 316 L Rör Koppar Normaltemperatur NT 3.1 NT teknik Systembeskrivning Mediarörsmatris Rör med tracing NT Komponenter - Stålrörssystem Rör St BW Rör St I Rör AISI 304 L / AISI 316 L Rör AISI 316 TI Rör AISI 316 L (Mejerirrör) Rör Mapress Kaprör Reduktion Böj 90 St BW / St I Böj 90 AISI 316 L T-stycke rakt St BW / St I T-stycke rakt AISI 316 L T-stycke St BW / St I Fixering NT Komponenter - Kopparrörssystem Rör Koppar Rör i rulle Cu-Flex NT Komponenter Plaströrssystem Rör PEX Rör PEH Böj 90 PEH T-stycke rakt PEH Version/ DK

2 Innehåll Generell information /2 3.5 NT Komponenter Skarvset FXI FXC BX LM LMC BM TMC TMC-C EC DHEC HEC HDHEC Högtemperatur HT 5.1 HT teknik Systembeskrivning Drifttemperatur och värmeförlust Värmeutvidning Expansionsupptagning Förankringar Rörgrav och marktäckning HT Komponenter - Stålrörssystem Rör Reduktion Böj Expansionsrör T-stycke rakt T-stycke Fixering Fixeringsböj Kompensator HT Komponenter - Skarvset HBXS HEW HDHEC Montage HBXS HEW HDHEC Version/ DK

3 LOGSTOR Generelt - Introduktion Inledning /2 LOGSTOR började 1992 specialutveckla preisolerade rör anpassade för behoven på den industriella marknaden. Industrirör används bl.a. i livsmedels-, kemi-, och, träindustrin samt ombord på fartyg. Med ett brett produktprogram kan de preisolerade industrirören anpassas även till mycket specifika krav. Preisolerade industrirör har följande produktegenskaper: - Preisolerade rör med PUR-isolering har en mycket hög isoleringsförmåga. - Rörstöd kan monteras på mantel och därmed undviks köld- och värmebryggor. - Isolering och mantelmaterial har tillsammans en hög mekanisk styrka, vilket gör preisolerade rörsystem motståndskraftiga mot fysisk påverkan t.ex. vid användning som gångbro. - Mantelskarvar är 100% täta, varför rören kan spolas vilket leder till låga underhållskostnader. Gemensamt för rören är att de är formfasta, robusta och välisolerade. Montage är enkelt och snabbt, vilket betyder lägre kostnader, högre säkerhet och längre hållbarhet. Till kryogena applikationer har LOGSTOR utvecklat ett isoleringssystem till lågtemperaturområdet, LT rörsystem, vilket ger de tidigare nämda fördelarna framför traditionellt isolerade rörsystem. Isoleringsegenskaperna är bättre, montaget är snabbt och enkelt, och hela systemet kräver inget underhåll efter montaget. Om man vill spara tid och pengar är det möjligt att isolera rören på plats, t.ex. på ett skeppsvarv. LOGSTOR och kunderna Mer än 40 års erfarenhet av utveckling och försäljning av kompletta preisolerade rörsystem har gjort LOGSTOR till en internationell aktör på världsmarknaden. Ett nätverk av representanter och systerbolag representerar LOGSTOR i mer än 30 länder, vilket har resulterat hundratals kilometer rör från LOGSTOR över hela världen. Vi deltar ofta i internationella utställningar med medarbetare från LOGSTOR och lokala representanter. Omfattande service LOGSTORs ingenjörer och tekniker erbjuder en bred service i samband med projekt, från den första planeringen tills dess att det är i drift. Den här servicen erbjuder uppföljningsservice och kurser för montörer. Många års erfarenhet av muffning och utveckling av kundanpassade lösningar har gett oss expertkunskaper i att utföra montage och utbilda våra kunder. Produktionsanläggningar LOGSTOR grundades i början av 60-talet i samhället Løgstør på norra Jylland i Danmark där en stor del av produktionen fortfarande sker. Genom åren så har området i Løgstør växt till 420,000 m2 med ett produktionsområde på m 2. LOGSTOR har två produktionsenheter i Danmark, två i Sverige, tre i Polen och en i Finland. Som alternativ kan vi även producera LOGSTOR preisolerade rör vid våra mobila produktionsanläggningar i första hand till off-shore projekt i avlägsna områden. Text/

4 LOGSTOR Generelt - Introduktion Inledning /2 Kvalitetssäkring Sedan 1992 har LOGSTOR varit ISO 9001certifierade. Certifieringen omfattar produktutveckling, och produktion samt projektledning och har medfört hårda krav på kvalitetssäkring i hela verksamheten. Kvalitetskontrollen är på samma gång kundens garanti för att alla produkter och tjänster från LOGSTOR lever upp till branschens hårdaste krav. Text/

5 Katalogens uppbyggnad Generelt - Introduktion Generell information /1 Denna produktkatalog beskriver LOGSTOR industris standardprodukter. Det beskrivs hur produkterna kan installeras till system och hur de skall hanteras och monteras. I detta kapitel ges en översikt över industriprogrammets standardsystem. Dessutom generella specifikationer om material och hantering av produkter. I de följande kapitlen, från kapitel 2 till 5, beskrivs de olika rörsystemen. De olika systemkapitlen handlar om teknik, komponenter och skarvset. Text/

6 Produktprogram Generelt - Introduktion Generell information / LOGSTOR Industrisystem är designat som ett komplett system till specifik användning och får endast användas inom dessa användningsområden. Lågtemperatur LT Driftstemperatur från -200 til +140 C Fast system Endast luftburna system Se även systembeskrivning sidan Normaltemperatur NT Driftstemperatur från -60 til -10 C luftburna system Driftstemperatur från -10 til +140 C luftburna och markförlagda system. Endast fast system Se även systembeskrivning sidan Högtemperatur - HT Driftstemperatur från +140 til +250 C Fast system eller glidsystem Markförlagda eller luftburna system Se även systembeskrivning sidan Systemtyper Fast system I ett fast system är mediarör, isolering och mantel förbunda genom vidhäftning så att de expanderar och rör sig som en enhet. Mediarörets utvändiga och mantelrörets invändiga yta förbehandlas så skummet häftar mot rören och krafter kan överföras genom isoleringen. Rören rör sig som en samlad enhet. Rörelser kan begränsas av rörstöd eller annan friktion mot mantelrören. För luftburna system gäller att systemet skall kunna röra sig fritt. Vid markförlagda system kan temperaturförändringar även upptas som spänningar i systemet. I temperaturområdet från +140 C til +250 C används en sandwich-konstruktion som består av mineralull och PUR-skum. Vid användning som ett markförlagt system fungerar det pre- isolerade högtemperaturssystemet som ett glidsystem (se glidsystem) och vid användning som ett luftburet system fungerar det som ett fast system. Flexibelt system I temperaturområdet från -200 C till +120 C kan LOGSTOR erbjuda flexibla rörsystem. De flexibla systemen kännetecknas av att mediaröret är framställt av ett flexibelt material och att man normalt inte tar hänsyn till expansion. I de flexibla systemen upptas krafterna från temperaturpåverkan i mediaröret. I mindre dimensioner levereras rören i rullar. Rören kan böjas på plats till önskad rörföring. Glidsystem I ett glidsystem rör sig mediaröret inne i isoleringen som i sin tur sitter fast i mantelröret. Därför skall mantelröret hållas fast utifrån t.ex. av markfriktionen i markförlagda system. All expansion upptas innanför systemets mantel Version/ DK

7 Produktprogram Generelt - Introduktion Generell information /3 i specialkomponenter och man får därför fixera mediaröret med fixeringar (kompensatorer och expansionsböjar). Mediarör LOGSTORs industriprodukter produceras och levereras i olika rörsystem med mediarör av olika typer. Mediarör väljs efter vilken media som skall transporteras. Mediarören kan vara av stål, rostfritt stål, koppar eller plast. Röret kan förses med tracerrör. Isolering Val av isoleringstyp beror på mediatemperaturen. Kylrör från LOGSTOR isoleras med ett speciellt HCFC/CFC-fri PUR-skum som kan användas i temperaturområdet -200 C till +140 C. Flexibla rörsystem kan dessutom levereras med skum för temperaturområdet -200 C till +120 C. Är temperaturen mellan 140 C och 250 C, består isoleringen av mineralull och PUR-skum i förhållande till aktuell temperatur. A: Mantelrör B: Isolering C: Mediarör Larmtråd Stål- och kopparprogrammet kan levereras med ingjutna larmtrådar för registrering av fukt i isoleringen som orsakats av skador på mantel- eller mediaröret. Därmed kan fuktskador upptäckas i tid och repareras innan korrosionsskador uppkommer på mediaröret. Se även LOGSTORs fjärrvärmekatalog. Certifikat Full spårbarhet kan erbjudas när detta uppges vid beställning. Skarvset LOGSTORs Industriprogram bygger i första hand på raka rör och skarvset. Vi erbjuder en rad skarvset som är anpassade till rörens och komponenternas användning. Skarvseten levereras efter två grundprinciper: - Skarvset för skummning på plats. - Skarvset med pre-fabricerade PUR-halvskålar. Alla skarvset är framställda i krympbart plastmaterial. Till luftburna rör används raka rör och muffar upp till mantel ø 315, där produktprogrammet omfattar böjmuffar, raka muffar, T-muffar, reduktions- och reparationsskarvset, samt ändtätningar. Till markförlagda ledningar används LOGSTORs skarvset för fjärrvärme. Version/ DK Mantelrör Industrirören levereras som standard med en HDPE- (polyeten) mantel i svart (UV-beständig) eller vitt. Prefab-delar LOGSTOR erbjuder ett komplett program för prefab-delar i St. 35.8, St BW, AISI 304 L och AISI 316 L, som kompletterar våra skarvlösningar och omfattar: - Böjar - T-stycken - Reduktioner

8 Produktprogram Generelt - Introduktion Generell information /3 - Fixeringar Vi har alltså alla nödvändiga komponenter. Centrering Centrering av mediarör i isoleringen sker med hjälp av distanshållare som är producerade av värmetåligt material med låg värmeledningsförmåga. Tracing Alla fasta system kan levereras med inskummade tracerrör. I tracerrören kan användas till värmekabel eller en flytande värmemedia. Exempel Livstid Det kompletta rörsystemet monterat efter anvisningar har en livstid på >10 år beroende på driftsförhållanden. Version/ DK

9 Mediarör Stålrörssystem Materialspecifikationer /5 St BW Högfrekvenssvetsad St BW efter P235 GH enligt EN eller EN jämförbart med St BW enligt tidigare DIN Tekniska leveransvillkor enligt DIN 1626 (oktober 1984). Mått och vikt enligt DIN I dimensioner 21,3-33,7 mm används dock godstjocklek motsvarande DIN 2440, så att gängning är möjlig. Avfasade ändar enligt DIN 1626/ Provtryckning min. 50 bar eller virvelströmsprovade. Svetszonen 100% NDT-testad enligt SEP Verksattest enligt EN 10204/3.1 B. Levereras i längder à 6, 12 och 16 m Användning Värme och ånga (T 210 C). Mekaniska egenskaper för St BW: Densitet 7850 kg/m 3 Dragstyrka > 360 N/mm 2 Flytspänning > 235 N/mm 2 E-modul 2, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. 1, C -1 Specifik värme 0,48 kj/kg C Värmeledningsförmåga 76 W/m C St I Sömlösa stålrör St I efter P235 GH TC1 enligt EN motsvarande St I enligt tidigare DIN (05.79). Mått och vikt enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/ 3.1 B. Ändar från 3,2 mm godstjocklek avfasas enligt DIN 2559/ 2.2 eller 2.1. Ändar < 3,2 mm gods avfasas enligt DIN 2559/1. Alla ändar avgradas. Levereras i längder à 6 och 12 m. Användning Värme, ånga och kondensat. Mekaniska egenskaper för St I: Densitet 7850 kg/m 3 Dragstryka > 360 N/mm 2 Flytspänning > 235 N/mm 2 E-modul 2, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. 1, C -1 Specifik värme 0,43 kj/kg C Värmeledningsförmåga 76 W/m C Text/

10 Mediarör Rostfria rörsystem Materialspecifikationer /5 Rostfria rörsystem levereras efter kundens egna användningsspecifikationer. I projekt kan rostfria rör köpas in av LOGSTOR Industri enligt kundens specifikationer och LOGSTOR Industris minimikrav för preisolering. Detta gäller även kundlevererade rör. AISI 304 L (wst ) Svetsade rör AISI 304L enligt EN motsvarande tidigare DIN Svetsfaktor 1,0. Toleranser enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/3.1.B. Levereras i längder à 6 m. Användning Kemi, livsmedel och kondensat. Mekaniska egenskaper för AISI 304 L: Densitet 7950 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) > 470 N/mm 2 Flytspänning (20 C) > 180 N/mm 2 E-modul (20 C) 1, N/mm 2 Termiska egenskaber: Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 Specifik värme 0,50 kj/kg C Värmeledningsförmåga 15 W/m C AISI 316 L (wst ) Svetsade rör AISI 316L enligt EN motsvarande tidigare DIN Svetsfaktor 1,0. Toleranser enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/3.1.B. Levereras i längder à 6 m. Användning Kemi, livsmedel och kondensat. Mekaniska egenskaper för AISI 316 L: Densitet 7950 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) > 490 N/mm 2 Flytspänning (20 C) > 190 N/mm 2 E-modul (20 C) 1, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 Specifik värme 0,50 kj/kg C Värmeledningsförmåga 15 W/m C Mejerirör (wst ) Rostfria stålrör Levereras även som som slipade, svetsade mejerirör i kvalitet AISI 316 L invändigt glödgade och dragna. Användning Mjölk och mejeriprodukter. Text/

11 Mediarör Rostfria stålrörssystem Materialspecifikationer /5 AISI 316 TI (wst ) Svetsade rör AISI 316 TI enligt EN motsvarande tidigare DIN Svetsfaktor 1,0. Toleranser enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/3.1.B. Levereras i längder à 6 m. Användning Kemi, livsmedel och kondensat. Mapress Höglegerad, austenitisk CrNiMo-stål (w ) enligt EN Passar till alla typer av dricksvatten. Passar till alla typer av behandlat vatten, från mjukgjort till totalavsaltat. Korrosionsbeständig. Ingen korrosion orsakas av främmande ämnen. Leverans baseras på blücher-rör eller jämförbar kvalitet. Mekaniska egenskaper för AISI 316 TI: Densitet 7950 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) > 500 N/mm 2 Flytspänning (20 C) > 210 N/mm 2 E-modul (20 C) 1, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 Specifik värme 0,50 kj/kg C Värmeledningsförmåga 15 W/m C Text/

12 Mediarör Kopparrörssystem Materialspecifikationer /5 Hård koppar Hårda kopparrör F37 enligt DIN 1787/17671 motsvarande SIS Toleranser efter EN Användning Värme, syrehaltigt vatten och kylmedier. Mekaniska egenskaper för hård koppar: Densitet 8940 kg/m 3 Dragstyrka > 280 N/mm 2 Brottsförlängning min. 5 % Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. 1, C -1 Specifik värme 385 kj/kg C Värmeledningsförmåga 365 W/m C Text/

13 Mediarör Plaströrssystem Materialspecifikationer /5 PEX Tvärbunden polyeten, enligt DIN 16892/ Syrespärr EVAL. Maximal temperatur 95 C. Dimension 22 och 28 mm maximalt 10 bar vid 95 C. Övriga dimensioner maximalt 6 bar vid 95 C och maximalt 10 bar vid 70 C. Levereras i rullar i längder upp till 200 m beroende på dimension. Användning Värme, korrosiva lösningar, diesel och bensin. Mekaniska egenskaper för PEX: Densitet 938 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) N/mm 2 (100 C) 9-13 N/mm 2 E-modul Brottsförlängning Termiska egenskaper: (20 C) N/mm 2 (80 C) N/mm 2 (20 C) % (100 C) % Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 (100 C) 2, C -1 Specifik värme Värmeledningsförmåga 0,55 kj/kg C 0,38 W/m C PE80/PE100 tryckrör Polyeten med hög densitet enligt DIN 8074 (industrirörsnormen). Producerat enligt DS2119/SBC 218. Rörcertifikat typ 2.2. Användning Livsmedel Mekaniska egenskaper för PE80: Densitet > 958 kg/m 3 Flytspänning > 19 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient 1, C -1 Värmeledningsförmåga 0,4 W/m C Smältindex 0,85 g/10 min. Mekaniska egenskaper för PE100: Densitet > 945 kg/m 3 Flytspänning > 23 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient 1, C -1 Värmeledningsförmåga 0,4 W/m C Smältindex 0,22 g/10 min. Text/

14 Materialspecifikationer /1 Isolering Preisolerade raka rör och komponenter till fasta system leveres med PUR isolering av hård polyuretanskum. Preisolerade rör i rullar levereras med semiflexibelt polyuretanskum. PUR isolering Hård polyuretanskum (PUR) som uppfyller funktionskraven i EN 253: Material: Polyurethanskum framställt av polyol och isocyanat. Skummet är homogent, genomsnittsstorlek på celler är max. 0,5 mm. Densitet 60 kg/m 3 Slutna celler > 88% Vattenabsorption vid kokning 10% (Vol) Tryckstyrka 10% deformation 0,3 N/mm 2 Axiell skjuvhållfasthet 0,12 N/mm 2 Tangentiell skjuvhållfasthet 0,20 N/mm C. Hård mineralull. Mineralull Densitet: ø < 323 mm 75 kg/m3 ø > 323 mm 40 kg/m3 Vattenabsorption: < 1 % (vol) Tryckstyrka: 0,01 N/mm2 Värmeledningsförmgåa vid 50 C 0,04 W/m C Max. driftstemperatur 250 C Isolering PUR/mineralull (HT) Mantel Mineralull Värmeledningsförmåga vid 50 C < 0,03 W/m C Max. driftstemperatur 140 C Funktionskrav är testade enligt riktlinjer i EN 253, som gäller för fjärrvärmerör. Materialparametrar anges med förbehåll för ändringar till följd av löpande teknisk utveckling. NT och LT isolering LOGSTORs rörsystem är isolerade med PUR-skum, vilket säkrar en hög isoleringsförmåga. PURskummet har dock en max. användningstemperatur på 140 C, vid kontinuerlig drift. PUR Mediarör Version/ DK HT isolering Vid markförlagda och luftburna system med temperaturer över 140 C skall två-delad isolering användas. Röret är uppbyggt som en två-delad isolering, som innerst består av mineralullshalvskål och ytterst ett lager PUR skum. HT fungerar som ett glidsystem vid markförläggning och ett fast system vid luftburna installationer och LOGSTOR används vid A/S max.. Danmarksvej temperatur C. DK-9670 eller Løgstør max.. Tel Fax

15 Mantelrör Materialspecifikationer /1 LOGSTORs produkter med stålmediarör, vilka omfattas av EN 253, levereras med PEH mantel eller med påextruderad mantel och uppfyller tekniska funktionskrav i EN 253. PEH mantelmaterial Polyeten med hög densitet. Mekaniska egenskaper för PEH: Densitet > 940 kg/m 3 Flytspänning > 19 N/mm 2 Max. tryckbelastning (transport) 3 N/mm 2 (fortsättning) 0,5 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningsoefficient C -1 Värmeledningsförmåga 0,43 W/m C Smältindex 0,3-0,8 g/10 min. Materialparametrar anges med förbehåll för ändringar till följd av löpande teknisk utveckling. Preisolerade raka rör levereras med både svart och vit PEH-mantel. Rör i rullar levereras med svart LDPE mantel (polyeten med låg densitet). Svarta PEH-mantelrör är UV-beständiga till följd av UV-hämmande tillsatser. Svarta mantelrör kan därför användas såväl utom- som inomhus. Vita mantelrör är måttligt UV-beständiga och får endast användas inomhus. Text/

16 Skarvset Materialspecifikationer /1 Egenskaper Krympmuffar är tillverkade av elastiskt krympbart modificerad PE plastmaterial. Svarta krympmuffar är UV-stabiliserade. Vita krympmuffar är inte UV-stabiliserade och får endast användas inomhus. Test Klarar följande test: ASTM E96 permeabilitetstest < 0,8 g/skarv/dygn vid 38 C och 90% relativ luftfuktighet ISO 3127 slagtest (-20 C, 0 fel av 100) Emballage Svarta muffar: Vit påse, vit tape Vita muffar: Vit påse, gul tape med svart skrift (vitwhite-weiss-blanch) Muffen skall vara kvar i skyddspåsen fram till montaget. Det vill säga att den inte får avlägsnas när muffen träs på röret. Rengöring Högstryckspolning: Max. tryck 160 bar Max. vattentemperatur 60 C Rengöringsavstånd mellan munstycke och mantel min. 30 cm Rengöringsmedel: Topax 18 (med klor), Topax 66 (utan klor) eller annat liknande rengöringsmedel. Cellulosaförtunning (för avlägsnande av smuts som innehåller fett). Kemikalier Produkten är resistent mot följande kemikalier: Lut, bensin, terpentin, oljeprodukter, salt, natriumsulfat, klor m.m. Produktet är vid begränsad kontakt resistent mot följande kemikalier: Aceton, cellulosa, saltsyra (0,1M), ättikssyra (0,1M), svavelsyra (0,1M) Text/

17 Prefabkomponenter Materialspecifikationer /1 Specifikationen för mediarör, isolering och mantel gäller för alla preisolerade komponenter. LOG- STORs komponenter uppfyller tekniska funktionskrav i EN 448. Komponenter med stålmediarör levereras med avfasade ändar enligt DIN 1626/ Böjar Böjvinklen defineras som avvikelsen från rakröret. Böjradien R beror på rördimensionen enligt följande: St BW d 508 mm bockad R = 2,5 St I d 323 svetsböj: DIN 2605 Bauart 3 Rostfri ISO dimension Svetsböjar R-1651/ABE-211 Rostfri metrisk dimension T-stycken Huvudröret är uppkragat eller utfört som påstick. Påsvetsning av grenrör utförs med sedvanlig rundsvets då lämplig spännningsfördelning uppnås. Rörliga T-stycken tillåter endast expansion i huvudrörets riktning. Avgreningen skall säkras med en fixering eller ett expansionselement. Fixeringar Fixeringsplattan består av en fläns som påsvetsad mediaröret. Flänsen är dimensionerad för att kunna överföra de krafter som uppstår vid en axiell spänning i mediaröret på 150 N/mm 2. Övriga komponenter Kompensatorer, ventiler och andra komponenter kan levereras av LOGSTOR. Komponenterna levereras av välkända leverantörer. Rörändarna på de preisolerade komponenterna har samma dimension som rören de skall skarvas med. Inbyggningslängden beror på komponenten. Kompensatorer levereras i fullt expanderat (utdraget) läge, klara att användas. Om kompensatorn skall byggas in i en varm ledning, kan förinställningen ändras på förfrågan. Kompensatorer och ventiler konstrueras för att kunna motstå de drag- och tryckspänningar som kan förekomma i rörsystemet. Svetsböjar R-1651/ABE-111 Standardböjar Text/ Andra vinklar levereras efter order.

18 Tracerrör Materialspecifikationer /1 Tracerrör levereras som koppar eller PE. PE Tracerrörsmaterial Mekaniska egenskaper för PE: Densitet > 940 kg/m 3 Flytspänning > 19 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient C -1 Värmeledningsförmåga 0,43 W/m C Smältindex 0,3-0,8 g/10 min. Inskummade tracerrör för iläggning av värmekabel eller ett flytande värmemedia kan dels frostsäkra ett rörsystem och dels upprätthålla en önskad temperatur. Värmeöverföringen säkras med ett ledande material som monteras mellan tracerrör och mediarör. Genom att gjuta in ett tracerrör är det möjligt att byta ut en defekt kabel samtidigt som man undviker att skarva kabeln var 6-12 m. För ytterligar information om tracerrör, se de olika systemen, avsnitt 2 till 5. Cu Tracerrörsmaterial Hård koppar F37 enligt DIN 1787/17671 motsvarande SIS Toleranser enligt EN Mekaniska egenskaper för hård koppar: Densitet 8940 kg/m 3 Dragstyrka > 280 N/mm 2 Brottsförlängning > min. 5 % Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient 1, C -1 Specifik värme 385 kj/kg C Värmeledningsförmåga 365 W/m C Elektrisk ledningsledningsförmåga 57 Sm/mm 2 Text/

19 Värmeförlustberäkning Dimensionering /2 Markförlagda system Värmeförlusten [W/m] för ett markförlagt rörpar fås av: Där: φ = U ( TF + TR 2 TE ) U [W/mK] : Värmetransmissionskoefficienten i ett rör TF [ C] : Framloppstemperatur TR [ C] : Returtemperatur TE [ C] : Marktemperatur Värmetransmissionskoefficienten U [Wm K] defineras som: U = 1 / ( RPUR + RR + RM + RJ + RH ) Där: RPUR [m K/W] Isolation PUR RR [m K/W] Isolation mediarör RM [m K/W] Isolation mantelrör RJ [m K/W] Isolation mark RH [m K/W] Isolation framlopp/retur Isolationerna fås av: RPUR = ln[ Di / d ] / [2 π λpur] RR RM RJ = ln[ d / di ] / [2 π λr] = ln[ D / Di ] / [2 π λpe] = ln[ 4(z + 0,0685 λe) / D ] / [2 π λe] RH = ln[ 1 + (2(z + 0,0685 λe)) 2 /C 2 ] / [2 π λpur] Där: Di [m] : Inv. diam. Mantelrör D [m] : Utv. diam. Mantelrör di [m] : Inv. diam. Mediarör d [m] : Utv. diam. Mediarör λpur [W/m K] : Värmeledning PUR λr [W/m K] : Värmeledning mediarör λpe [W/m K] : Värmeledning mantelrör λj [W/m K] : Värmeledning mark z [m] : Läggningsdjup C [m] : Avstånd mellan axlarna Ovan marksystem Värmeförlusten för ett ovan marksystem är annan för ett markförlagt rör. Det fås av: φ = U ( tm - tl ) Där: U [W/mK] : Värmetransmissionskoefficient i ett rör tm [ C] : Mediatemperatur tl [ C] : Lufttemperatur Värmetransmissionskoefficienten defineras som: U = 1 / ( RPUR + RR + RM + RA ) Där: RA [m K/W]: Transmissionsmotstånd luft Transmissionsmotståndet RA [m K/W] fås av: RA = 1 / π h D Där: h [W/m 2 K]: Värmeledning luft Luftens värmeledningsförmåga har två komponenter, konvektion och strålning: h = hc + hr Där: hc [W/m 2 K]: Konvektionskoeff. hr [W/m 2 K]: Strålningskoeff. Text/

20 Värmeförlustberäkning Dimensionering /2 Konvektionens andel fås av: hc = 0,023 [ V 0,8 k 0,6 (r cp) 0,4 ] / [D 0,2 n 0,4 ] Där: v [m/s] : Lufthastighet k [W/mK] : Värmeledning luft r [kg/m 3 ] : Densitet luft cp [J/kgK] : Värmeinnehåll luft D [m] : Diameter mantelrör n [m 2 /s] : Kinematisk visc. luft Ovanstående beräkningar kan utföras för andra medier än luft, om värdena ändras. Strålningstransmissionskoefficienten hr [W/m 2 K] : Beräkningsprogram Dessa och många andra beräkningar kan enkelt utföras med hjälp av beräkningsprogrammet StaTech. Programmet kan laddas ner från hr = 4 ε σ T 3 Där: ε [-] : Emissivitet σ [W/m 2 K 4 ] : Stefan-Bolzmann konstant T [ K] : Lufttemperatur i Kelvin Text/

21 Rördimensionering Generelt - Introduktion Dimensionering /1 I detta avsnitt beskrivs två metoder för att beräkna tryckfall. Man kan antingen optimera röret eller beräkna kapaciteten för ett givet rör. Optimeringsberäkning Rördimensioneringen beräknas med mediamängden som underlag och ett kriterium. Som kriterium används antingen tryckgradienten eller flöde. Den totala mängden som skall transporteras i ett rör är: Q = ρ V Där: Q [kg/s] : Vattenflöde ρ [kg/m 3 ] : Densitet V [m 3 /s] : Volymflöde Hastigheten är: Men man kan även utföra en direkt beräkning med hjälp av följande formel: f = 0,25 / [ log[ K / 3,7 di + 5,74 / Re 0,9 ]] < Re < < k/di < 10-2 Kapacitetsberäkning Med hjälp av ovanstående formel kan man även beräkna tryckfallet och kapaciteten för ett givet rör. Beräkningsprogram Dessa och många andra program kan enkelt utföras med hjälp av beräkningsprogrammet StaTech. Programmet kan laddas ner från v = 4 Q / ρ π di 2 Där: v [m/sek.] : Hastighet di [m] : Inv. diam. mediarör Varav avleds: di MIN = ( 4 Q / ρ π v ) 0,5 Tryckförlusten beräknas enligt nedan: p = 0,5 ρ v 2 f L / di Där: p [Pa] : Tryckförlust f [ - ] : Friktionsfaktor L [m] : Rörlängd För att beräkna friktionsfaktorn enl Colebrook & White skall man interpolera. Detta utförs genom att man med utgångspunkt i ett startvärde stegvis närmar sig en konvergensnivå. 1 / f 0,5 = 1,14 2 log[ k / di + 9,35/Re f 0,5 ] Där: k [mm] : Råhetsfaktor Re [-] : Reynolds tal (v R/n) n [m 2 /s] : Kinematisk viskositet Text/

22 Läggningsregler Ovan marksystem Generelt - Introduktion Dimensionering /2 I bilden nedan framgår anvisning till inbördes placering av rör samt avstånd till vägg. Markförlagt L Rekommenderat minimum montageavstånd mellan mantel/mantel och mantel/vägg. L > 320 vid installation av T-muff. L > 150 efter installation av rörlängder. Text/

23 Läggningsregler Generelt - Introduktion Dimensionering /2 Schakt för nedläggning av rör från LOGSTOR skall utföras enligt anvisningen nedan. Schakttvärsnittet skall vara tillräckligt stort så rörmontage och muffarbete kan utföras och utjämningslager och återfyllningsmassor kan komprimeras. Ta hänsyn till eventuella befintliga kablar och beakta om dränering skall användas. I områden med dåliga markförhållanden kan det vara nödvändigt att byta ut jorden för att undvika sättningar. Återfyllningsmaterial Följande specifikation för återfyllningsmaterial rekommenderas: Maximal kornstorlek 32 mm Maximal 9% vikt eller 3% vikt d 60 0,075 mm 0,020 mm Olikformighetstal > 1,8 d 10 Materialet får inte innehålla skadliga mängder av organiskt material. Större korn med vassa kanter som kan skada rör och skarvar bör undvikas. Rörschakt Återfyllningsarbetet skall utföras med handspade, och gruset omkring rören skall handstampas. Efterhand som övertäckningen fortgår avlägsnas stödklossarna under rören. Minst 200 mm över båda rören läggs markeringsband. Återfyllning från gruslager till mark skall ske med återfyllningsmaterial som kan komprimeras. Komprimering från mm ovan rören kan utföras med en plattvibrator med maximalt yttryck på 100 kpa. I områden med stor trafikbelastning eller där marktäckning på minst 500 mm inte är möjligt, skall rören avlastas t.ex. med en stålplatta. Montering Alla skarvar skall vara rena från sand och andra orenheter då det annars är risk för otätheter och därpå följande korrosion. Skarvning och täthetsprovning utförs lämpligen genom att rören placeras över eller längs med schaktet. Text/

24 Projektförberedelse Generelt - Introduktion Dimensionering /1 När LOGSTOR som ett led i förberedelsen har tagit fram mängder är dessa inte bindande och skall endast ses som en tidig planering för kunden vid beställning av materialet. Generellt skall kunden lämna en skriftligt beställning med uppgifter om önskade komponenter och antal. Kunden mottar därefter en motsvarande orderbekräftelse. Innan beställning skall schaktförhållanden inspekteras. Det är beställarens ansvar att bestämma schaktets exakta dragning och platsförhållanden. Vid större förgrenade nätverk, bör man tillkalla en medarbetare från LOGSTOR så att man redan från starten kan beakta ev statiska och systemtekniska krav. Om LOGSTOR skall ta ut mängder med ritningar som underlag skall kunden bekräfta att ritningarna är korrekta. Vid utläggning i schakt skall man gå igenom befintlig dokumentation på plats. Så tidigt som möjligt i projektet skall man avtala i vilken omfattning som LOGSTOR skall ge vägledning i utläggning och beräkning av rörsystemet. Om det inte har avtalats och schaktdragning och montageförhållande eller om montaget har utförts på annat sätt än avtalat kommer ev reklamationer inte att accepteras. Man skall vara speciellt uppmärksam på att ovan mark-system och markförlagda system endast får användas till de syften som de är beräknade för. Se afsnitt Preisolerade industrirör från LOGSTOR är alltid projektspecifika specialprodukter, som inte kan returneras. Text/ Schaktdragning Industrirörssystemen LT, NT och HT är på grund av driftstemperaturen utsatt för stora expansioner. Exspansionen tas upp med hjälp av exansionskomponenter som L-, Z-, eller U-böjar eller kompensatorer, som beräknas statiskt exakt efter schaktens dragning. Montaget får därför endast utföras enligt den schaktdragning som är överenskommet med LOGSTOR eller annan godkänd rådgivare. Eventuella ändringar skall av rörstatiska grunder överenskommas och godkännas av LOGSTOR eller annan godkänd rådgivare innan montage. Vid projektetavslutning skall as build dokumentation gås igenom på plats och sändas till LOGSTOR.

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter.

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Inledning Chaufförs- och mottagarhandbok 1 Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Denna handbok beskriver kort hur produkterna

Läs mer

Preisolerade rör till industrin

Preisolerade rör till industrin Preisolerade rör till industrin [ Vi kan dokumentera skillnaden ] www.logstor.com Innehåll Världens ledande tillverkare av preisolerade rörsystem....... 3 Preisolerade rör från LOGSTOR.........................

Läs mer

Energieffektivitet och flexibilitet

Energieffektivitet och flexibilitet Energieffektivitet och flexibilitet LOGSTOR FlexPipe Flexibla förisolerade rör för fjärrvärme Flexibla rörsystem för stora och små fjärrvärmeanläggningar Det skyddande et är tillverkat av polyetylen (PE-LD).

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem system system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för alla skarvar Den unika molekylstrukturen med tvärbunden polyetylen (PEX) håller

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

MAXITHERM Kopparrörskulvert

MAXITHERM Kopparrörskulvert MAITHERM VVS AB Grundades 1942 MAITHERM skulvert Värme- och tappvarmvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning MAITHERM skulvert 79 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektering. Version 2007.03

Projektering. Version 2007.03 Projektering Version 2007.03 Allmänt Generelt Fast system - - Introduktion Projektering 3.1.1 4.1.1 Fast system kännetecknas av att medierör, polyuretanskum och mantelrör utgör en sammanhängande enhet.

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för raka skarvar och avgreningar Samma material används både för muff och manterör,

Läs mer

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se LOGSTOR fjärrvärmerör Egenskaperna är fler än ögat ser Polyetenmantelrör av hög densitet Diffusionsspärr av aluminiumfolie Isolerskikt av polyuretanskum för temperaturer

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 1003-200 200 219,1 x 4,5 280

Läs mer

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande Teknik, kvalitet och miljö 2:101 Fjärrvärmesystem Våra produkter är uppbyggda som en sandwichkonstruktion med mediarör av stål, polyuretanskumisolering och mantelrör av polyeten som tillsammans bildar

Läs mer

Drift- & skötselinstruktioner

Drift- & skötselinstruktioner Drift- & skötselinstruktioner MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 Maxitherm VVS AB, Pikullagatan 7, 702 27 Örebro Telefon 019-27 12 00, Telefax 019-27 04 30 E-mail: info@maxitherm.se www.maxitherm.se MAXITHERM

Läs mer

SPECIALRÖR 5:101. Rör för fjärrkyla Rakrör. 16 m fjärrkyla: 1004-DN-000-000 ARTIKEL NR 1003, 1004

SPECIALRÖR 5:101. Rör för fjärrkyla Rakrör. 16 m fjärrkyla: 1004-DN-000-000 ARTIKEL NR 1003, 1004 SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L Artikel nr. 12 m fjärrkyla: 1003-DN-000-000 16 m fjärrkyla: 1004-DN-000-000 ARTIKEL NR 1003, 1004 DN Mediarör Dy x s [mm] Mantelrör DY [mm] Vikt [kg/m] Vatteninnehåll

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Avloppssystem Polyeten PE 80

Avloppssystem Polyeten PE 80 vloppssystem Polyeten PE 80 T 9500-9660 imensionsområde PN Temperaturområde Material 40-315 0-6 -40 º till 90 º PE 80 T 9500-9660 nvändningsområde För avledning av spillvatten i byggnader, pumpavlopp och

Läs mer

3.6.0.1 Avslutningar med FlexPipes Generellt

3.6.0.1 Avslutningar med FlexPipes Generellt 3.6.0.1 s Generellt Avslutningsmöligheter. Beskrivning Där FlexPipes skall in i byggnader finns det principiellt fyra alternativa lösningar: - Rak sockelgenomföring - Sned, borrad, sockelgenomföring -

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

Produktkatalog. Version 2015.01

Produktkatalog. Version 2015.01 Produktkatalog Version 2015.01 1.0.0.1 Generellt Översikt Introduktion Detta avsnitt innehåller en genomgång av allmän och överordnad information om LOGSTOR och rörsystemen. Innehåll LOGSTOR 1.1 Produktkatalogen

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

K-FLEX SOLAR SYSTEM L'ISOLANTE K-FLEX L'ISOLANTE K-FLEX K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR K-FLEX TWIN SOLAR CU

K-FLEX SOLAR SYSTEM L'ISOLANTE K-FLEX L'ISOLANTE K-FLEX K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR K-FLEX TWIN SOLAR CU K-FLEX SOLAR SYSTEM Komplett utbud av ISOLERINGSPRODUKTER Utformat för solvärme-system Snabb & enkel installation UV-beständig Utformat speciellt för SOLFÅNGARE L'ISOLANTE K-FLEX Erbjuder ett komplett

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Installationsmaterial Kyla. Installationsmaterial för kylmontörer

Installationsmaterial Kyla. Installationsmaterial för kylmontörer Installationsmaterial Kyla Installationsmaterial för kylmontörer Kanalsystem Altech Kanal Split En helt täckt kanal med snabbfäste på undersidan för att säkerställa att ingen smuts kommer in under installationen.

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Beställningssedel sist i katalogen

Beställningssedel sist i katalogen INNEHÅLL Allmänt Allmänt om Powerpipe 1:101 Teknik, kvalitet och miljö Enkelrör Standards och normer 2:101 Specifikationer 2:201 Ett integrerat verksamhetssystem 2:301 Miljö 2:401 Certifikat 2:501 Rakrör

Läs mer

MAXITHERM VVS AB Grundades 1942. MAXITHERM EIGERFLEX Kall- och avloppsvatten. Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001

MAXITHERM VVS AB Grundades 1942. MAXITHERM EIGERFLEX Kall- och avloppsvatten. Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Kall- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 2 Innehållsförteckning 129 Innehållsförteckning Systembeskrivning 130

Läs mer

ISOBRAND. Imkanaler klass 1. fluetec

ISOBRAND. Imkanaler klass 1. fluetec ISOBRAND Imkanaler klass 1 fluetec ISOBRAND Imkanaler klass 1 ISOBRAND är ett prefabricerat enkelväggigt respektive trippelväggigt imkanalssystem i rostfritt stål med 100 mm keramisk isolering med mellanliggande

Läs mer

Guide. Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com. Cupori Oy

Guide. Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com. Cupori Oy Guide Guide Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com Cupori Oy 04 Kopparrör 06 System 08 Tappvatten 10 Värme 12 Kyla 14 Övrigt 16 Teknisk information 18 Cupori 110 Premium 22 Cupori 115 24 Cupori

Läs mer

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE PROFILER OCH DIMENSIONER UltraShield är en utveckling av den traditionella komposittrallen som kombinerar styrkan hos högdensitets polyetenplast och träfiber med en ogenomtränglig

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för ColoRex SD, ColoRex EC Produktbeskrivning ColoRex är en elektriskt avledande PVC-platta med dim. 615x615x2 mm.

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Parallellveckad metallslang

Parallellveckad metallslang Metallslangar 1 Parallellveckad metallslang Metallslangen är en helt tät, parallellveckad rostfri stålslang med utvändig omflätning av rostfri ståltråd. Den parallellveckade slangtuben tillverkas av tunn

Läs mer

Rör-i-Rör-system för tappvatten

Rör-i-Rör-system för tappvatten Rör-i-Rör-system för tappvatten Sortimentsbroschyr och montageanvisning Varför Rör i Rör system 15 mm Inga synliga rördragningar på vägg. Skarvfritt Rör i Rör system. Utbytbart innerrör utan att skada

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

Rör. Ø 4 till 28 mm Y/D. Rördimensioner (metriska)

Rör. Ø 4 till 28 mm Y/D. Rördimensioner (metriska) Rör Ø 4 till 28 mm Y/D Tillgängliga i flertalet varianter för att passa olika applikationer Alla rör kan användas med alla olika typer av kopplingar i denna katalog Nylon och polyuretanrör finns tillgängliga

Läs mer

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och

Läs mer

FVF D:214 PEX-RÖR. Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem

FVF D:214 PEX-RÖR. Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem FVF D:214 PEX-RÖR Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem Januari 2001 PEX-RÖR Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem ISSN 1401-9264 2001 Svenska

Läs mer

MAXITHERM ALUPEX Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/ MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM ALUPEX Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/ MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 VVS AB Grundades 1942 ALUPEX Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning ALUPEX-rörskulvert 53 Innehållsförteckning Systembeskrivning 54 Systembeskrivning 55

Läs mer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer RubberShell SA Rubbershell är ett EPDM-gummimembran producerad i två lager och scrim-armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymerskikt vilket täcks av en icke

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

Nummer ett i process-returmaterial hantering. OK-rörsystem. OK-rörsystem. Kongskilde OK/OKR/OKD

Nummer ett i process-returmaterial hantering. OK-rörsystem. OK-rörsystem. Kongskilde OK/OKR/OKD Nummer ett i process-returmaterial hantering OK-rörsystem OK/OKR/OKD Kongskilde OK-rörsystem OK-rörsystemet är idealiskt för pneumatisk och mekanisk transport samt ventilation inom såväl lantbruk som industri.

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Rostfri. modulskorsten SKORSTENSSYSTEM SCANDINAVISK SPISMILJÖ NYA. med vägledande prislista

Rostfri. modulskorsten SKORSTENSSYSTEM SCANDINAVISK SPISMILJÖ NYA. med vägledande prislista SKORSTENSSYSTEM SCANDINAVISK SPISMILJÖ Rostfri modulskorsten NYA ChimVision är en helt ny stålskorsten där ChimVision V25 monteras med schakt och ChimVision V50 är godkänd för att monteras utan schakt.

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Flamco T-plus. 186 Produktkatalog fr.o.m. 2015-01-01 Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar.

Flamco T-plus. 186 Produktkatalog fr.o.m. 2015-01-01 Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar. 9. Flamco T-plus T-plus är en perfekt produkt för utbyggnad, konvertering eller renovering av ett existerande system. Nu behöver du inte isolera, dränera, sänka trycket eller frysa ett rör när en extra

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1392SWE SVENSKA. KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT COT1.

MONTAGEANVISNING PEM1392SWE SVENSKA. KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT COT1. MONTAGEANVISNING PEM392SWE 205-07 SVENSKA KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT OBS! SATSINNEHÅLL, SE SISTA SIDAN 2/0 PEM392SWE 205-07 ALLMÄNT

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw]

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw] ENKELRÖR 3:101 Rakrör Serie 1 Artikel nr 12m, Serie 1: 1103-DN-000-000 Artikel nr 16m, Serie 1: 1104-DN-000-000 Betr. värmeförluster, se kapitel 9 ARTIKEL NR 1103, 1104 Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör

Läs mer

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop April 2015 Nolato Hertila Nya produkter Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop Allt får inte plats i produktkatalogen. Fråga oss gärna om nya produkter samt möjligheten att ta

Läs mer

Dimension: DN Enkel och snabb installation. Hållbart material. Tryckklass: PN 10. Demonterbar

Dimension: DN Enkel och snabb installation. Hållbart material. Tryckklass: PN 10. Demonterbar Enkel och snabb installation Dimension: DN 12-28 Hållbart material Temperatur: 5-90 grader Demonterbar Tryckklass: PN 10 Beskrivning Användningsområde Evofit-används till vätskeburna system, för anslutning

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Lim-, fogmassa & golvbeläggning

Lim-, fogmassa & golvbeläggning Lim-, fogmassa & golvbeläggning Innehåll Lim & fogmassa GETO MSP 145-1-komponent MSP fog... 80-01 GETO MSP 152-1-komponent MSP lim... 80-02 GETO MSP 155-1-komponent MSP lim... 80-03 GETO PUR 21-1-komponent

Läs mer

1.0.0.1 Generellt Översikt

1.0.0.1 Generellt Översikt 1.0.0.1 Översikt Introduktion Detta avsnitt innehåller en genomgång av allmän och överordnad information om LOGSTOR och rörsystemen. Innehåll LOGSTOR 1.1 Produktkatalogen 1.2 Kvalitets- och miljöstyrning

Läs mer

Roth SnowFlex Rörsystem

Roth SnowFlex Rörsystem Projekterings- och Monteringsanvisning... living full of energy! 1 Ett komplett snösmältningssystem för att hålla utomhusytor snö- och isfria Uppvärmning av utomhusytor såsom infarter, ramper, torg, gågator

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Fördelare och rör för markvärme

Fördelare och rör för markvärme Fördelare och rör för markvärme LK Markfördelare LK Markfördelare tillverkas av PEH rör PN10 med påsvetsade avstick DN 25 för LK Markvärmerör 25 x 2,3. Markfördelaren specialbyggs utifrån det specifika

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6 05/2008 E L D Klämmor T-klämma T-stålklämma Enkel kedjespännare Innehåll Dubbel kedjespännare Hydraulisk kedjespännare Invändig manuel klämma Invändig manuell flänsklämma Dubbel manuell klämma ELD-TECH

Läs mer

Welcome to the. world of Trelleborg. Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Welcome to the. world of Trelleborg. Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS Welcome to the world of Trelleborg Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS TEGUFLEX kompensatorer Funktioner och fördelar Kompenserar för termisk töjning Isolerar

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

Lagerprogram Rostfritt

Lagerprogram Rostfritt Lagerprogram Rostfritt METALLSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons, mässing och rostfritt i alla dess former

Läs mer

Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING

Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning 1 A-press, elförzinkade rördelar med V-profil... sid 3 1.1 Information om presskopplingar... sid 3 1.2 Korrosion...

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

V ä l j r ä t t b u n t b a n d

V ä l j r ä t t b u n t b a n d Välj rätt buntband HellermannTyton är en ELRÄTT Leverantör av kvalitetsprodukter till ELRÄTTA Installatörer. HellermannTyton bidrar till ELRÄTT med produkter som Du kan känna dig trygg med att använda,

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

Generellt. Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: Skjutmuff. Krympmuff. Svetsmuff

Generellt. Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: Skjutmuff. Krympmuff. Svetsmuff Skarvar 6:101 Generellt Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: L Svetsmuff Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att grundmaterialen

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Tekniska Bestämmelser för kabel TBE 111 Utgåva 5 (S) Innehåll 1 INLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV... 2

Läs mer

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen.

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. Försprång genom kvalitet Tekniskt kompetent och ekologiskt värdefull Armacell har alltid lagt stor vikt vid forskning

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

HYDROSCAND SPECIAL HOSES - DÄR INGENTING ÄR OMÖJLIGT

HYDROSCAND SPECIAL HOSES - DÄR INGENTING ÄR OMÖJLIGT METALLSLANG METALLSLANG - FÖR HÖGA HYDROSCAND SPECIAL HOSES - DÄR INGENTING ÄR OMÖJLIGT För att montera kopplingar och komponenter på specialslangar som metallslang, Spir Star-slang och kompositslang krävs

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Allura Flex 2016-12-15 Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt, torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Läs mer