Innehåll. Generell information /2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2."

Transkript

1 Innehåll Generell information /2 1. Generell information 1.1 Inledning Logstor Katalogens uppbyggnad Produktprogram Materialspecifikationer Mediarör Isolering Mantelrör Skarvar Prefab-delar Tracerrör Dimensionering Värmeförlustberäkning Rördimensionering Läggningsregler Projektförberedelse Hantering av produkterna Transport och lagring Montage Kapning av rör Rörstöd Lågtemperatur LT 2.1 LT teknik Systembeskrivning LT Komponenter Rör AISI 304 L / AISI 316 L Rör Koppar Normaltemperatur NT 3.1 NT teknik Systembeskrivning Mediarörsmatris Rör med tracing NT Komponenter - Stålrörssystem Rör St BW Rör St I Rör AISI 304 L / AISI 316 L Rör AISI 316 TI Rör AISI 316 L (Mejerirrör) Rör Mapress Kaprör Reduktion Böj 90 St BW / St I Böj 90 AISI 316 L T-stycke rakt St BW / St I T-stycke rakt AISI 316 L T-stycke St BW / St I Fixering NT Komponenter - Kopparrörssystem Rör Koppar Rör i rulle Cu-Flex NT Komponenter Plaströrssystem Rör PEX Rör PEH Böj 90 PEH T-stycke rakt PEH Version/ DK

2 Innehåll Generell information /2 3.5 NT Komponenter Skarvset FXI FXC BX LM LMC BM TMC TMC-C EC DHEC HEC HDHEC Högtemperatur HT 5.1 HT teknik Systembeskrivning Drifttemperatur och värmeförlust Värmeutvidning Expansionsupptagning Förankringar Rörgrav och marktäckning HT Komponenter - Stålrörssystem Rör Reduktion Böj Expansionsrör T-stycke rakt T-stycke Fixering Fixeringsböj Kompensator HT Komponenter - Skarvset HBXS HEW HDHEC Montage HBXS HEW HDHEC Version/ DK

3 LOGSTOR Generelt - Introduktion Inledning /2 LOGSTOR började 1992 specialutveckla preisolerade rör anpassade för behoven på den industriella marknaden. Industrirör används bl.a. i livsmedels-, kemi-, och, träindustrin samt ombord på fartyg. Med ett brett produktprogram kan de preisolerade industrirören anpassas även till mycket specifika krav. Preisolerade industrirör har följande produktegenskaper: - Preisolerade rör med PUR-isolering har en mycket hög isoleringsförmåga. - Rörstöd kan monteras på mantel och därmed undviks köld- och värmebryggor. - Isolering och mantelmaterial har tillsammans en hög mekanisk styrka, vilket gör preisolerade rörsystem motståndskraftiga mot fysisk påverkan t.ex. vid användning som gångbro. - Mantelskarvar är 100% täta, varför rören kan spolas vilket leder till låga underhållskostnader. Gemensamt för rören är att de är formfasta, robusta och välisolerade. Montage är enkelt och snabbt, vilket betyder lägre kostnader, högre säkerhet och längre hållbarhet. Till kryogena applikationer har LOGSTOR utvecklat ett isoleringssystem till lågtemperaturområdet, LT rörsystem, vilket ger de tidigare nämda fördelarna framför traditionellt isolerade rörsystem. Isoleringsegenskaperna är bättre, montaget är snabbt och enkelt, och hela systemet kräver inget underhåll efter montaget. Om man vill spara tid och pengar är det möjligt att isolera rören på plats, t.ex. på ett skeppsvarv. LOGSTOR och kunderna Mer än 40 års erfarenhet av utveckling och försäljning av kompletta preisolerade rörsystem har gjort LOGSTOR till en internationell aktör på världsmarknaden. Ett nätverk av representanter och systerbolag representerar LOGSTOR i mer än 30 länder, vilket har resulterat hundratals kilometer rör från LOGSTOR över hela världen. Vi deltar ofta i internationella utställningar med medarbetare från LOGSTOR och lokala representanter. Omfattande service LOGSTORs ingenjörer och tekniker erbjuder en bred service i samband med projekt, från den första planeringen tills dess att det är i drift. Den här servicen erbjuder uppföljningsservice och kurser för montörer. Många års erfarenhet av muffning och utveckling av kundanpassade lösningar har gett oss expertkunskaper i att utföra montage och utbilda våra kunder. Produktionsanläggningar LOGSTOR grundades i början av 60-talet i samhället Løgstør på norra Jylland i Danmark där en stor del av produktionen fortfarande sker. Genom åren så har området i Løgstør växt till 420,000 m2 med ett produktionsområde på m 2. LOGSTOR har två produktionsenheter i Danmark, två i Sverige, tre i Polen och en i Finland. Som alternativ kan vi även producera LOGSTOR preisolerade rör vid våra mobila produktionsanläggningar i första hand till off-shore projekt i avlägsna områden. Text/

4 LOGSTOR Generelt - Introduktion Inledning /2 Kvalitetssäkring Sedan 1992 har LOGSTOR varit ISO 9001certifierade. Certifieringen omfattar produktutveckling, och produktion samt projektledning och har medfört hårda krav på kvalitetssäkring i hela verksamheten. Kvalitetskontrollen är på samma gång kundens garanti för att alla produkter och tjänster från LOGSTOR lever upp till branschens hårdaste krav. Text/

5 Katalogens uppbyggnad Generelt - Introduktion Generell information /1 Denna produktkatalog beskriver LOGSTOR industris standardprodukter. Det beskrivs hur produkterna kan installeras till system och hur de skall hanteras och monteras. I detta kapitel ges en översikt över industriprogrammets standardsystem. Dessutom generella specifikationer om material och hantering av produkter. I de följande kapitlen, från kapitel 2 till 5, beskrivs de olika rörsystemen. De olika systemkapitlen handlar om teknik, komponenter och skarvset. Text/

6 Produktprogram Generelt - Introduktion Generell information / LOGSTOR Industrisystem är designat som ett komplett system till specifik användning och får endast användas inom dessa användningsområden. Lågtemperatur LT Driftstemperatur från -200 til +140 C Fast system Endast luftburna system Se även systembeskrivning sidan Normaltemperatur NT Driftstemperatur från -60 til -10 C luftburna system Driftstemperatur från -10 til +140 C luftburna och markförlagda system. Endast fast system Se även systembeskrivning sidan Högtemperatur - HT Driftstemperatur från +140 til +250 C Fast system eller glidsystem Markförlagda eller luftburna system Se även systembeskrivning sidan Systemtyper Fast system I ett fast system är mediarör, isolering och mantel förbunda genom vidhäftning så att de expanderar och rör sig som en enhet. Mediarörets utvändiga och mantelrörets invändiga yta förbehandlas så skummet häftar mot rören och krafter kan överföras genom isoleringen. Rören rör sig som en samlad enhet. Rörelser kan begränsas av rörstöd eller annan friktion mot mantelrören. För luftburna system gäller att systemet skall kunna röra sig fritt. Vid markförlagda system kan temperaturförändringar även upptas som spänningar i systemet. I temperaturområdet från +140 C til +250 C används en sandwich-konstruktion som består av mineralull och PUR-skum. Vid användning som ett markförlagt system fungerar det pre- isolerade högtemperaturssystemet som ett glidsystem (se glidsystem) och vid användning som ett luftburet system fungerar det som ett fast system. Flexibelt system I temperaturområdet från -200 C till +120 C kan LOGSTOR erbjuda flexibla rörsystem. De flexibla systemen kännetecknas av att mediaröret är framställt av ett flexibelt material och att man normalt inte tar hänsyn till expansion. I de flexibla systemen upptas krafterna från temperaturpåverkan i mediaröret. I mindre dimensioner levereras rören i rullar. Rören kan böjas på plats till önskad rörföring. Glidsystem I ett glidsystem rör sig mediaröret inne i isoleringen som i sin tur sitter fast i mantelröret. Därför skall mantelröret hållas fast utifrån t.ex. av markfriktionen i markförlagda system. All expansion upptas innanför systemets mantel Version/ DK

7 Produktprogram Generelt - Introduktion Generell information /3 i specialkomponenter och man får därför fixera mediaröret med fixeringar (kompensatorer och expansionsböjar). Mediarör LOGSTORs industriprodukter produceras och levereras i olika rörsystem med mediarör av olika typer. Mediarör väljs efter vilken media som skall transporteras. Mediarören kan vara av stål, rostfritt stål, koppar eller plast. Röret kan förses med tracerrör. Isolering Val av isoleringstyp beror på mediatemperaturen. Kylrör från LOGSTOR isoleras med ett speciellt HCFC/CFC-fri PUR-skum som kan användas i temperaturområdet -200 C till +140 C. Flexibla rörsystem kan dessutom levereras med skum för temperaturområdet -200 C till +120 C. Är temperaturen mellan 140 C och 250 C, består isoleringen av mineralull och PUR-skum i förhållande till aktuell temperatur. A: Mantelrör B: Isolering C: Mediarör Larmtråd Stål- och kopparprogrammet kan levereras med ingjutna larmtrådar för registrering av fukt i isoleringen som orsakats av skador på mantel- eller mediaröret. Därmed kan fuktskador upptäckas i tid och repareras innan korrosionsskador uppkommer på mediaröret. Se även LOGSTORs fjärrvärmekatalog. Certifikat Full spårbarhet kan erbjudas när detta uppges vid beställning. Skarvset LOGSTORs Industriprogram bygger i första hand på raka rör och skarvset. Vi erbjuder en rad skarvset som är anpassade till rörens och komponenternas användning. Skarvseten levereras efter två grundprinciper: - Skarvset för skummning på plats. - Skarvset med pre-fabricerade PUR-halvskålar. Alla skarvset är framställda i krympbart plastmaterial. Till luftburna rör används raka rör och muffar upp till mantel ø 315, där produktprogrammet omfattar böjmuffar, raka muffar, T-muffar, reduktions- och reparationsskarvset, samt ändtätningar. Till markförlagda ledningar används LOGSTORs skarvset för fjärrvärme. Version/ DK Mantelrör Industrirören levereras som standard med en HDPE- (polyeten) mantel i svart (UV-beständig) eller vitt. Prefab-delar LOGSTOR erbjuder ett komplett program för prefab-delar i St. 35.8, St BW, AISI 304 L och AISI 316 L, som kompletterar våra skarvlösningar och omfattar: - Böjar - T-stycken - Reduktioner

8 Produktprogram Generelt - Introduktion Generell information /3 - Fixeringar Vi har alltså alla nödvändiga komponenter. Centrering Centrering av mediarör i isoleringen sker med hjälp av distanshållare som är producerade av värmetåligt material med låg värmeledningsförmåga. Tracing Alla fasta system kan levereras med inskummade tracerrör. I tracerrören kan användas till värmekabel eller en flytande värmemedia. Exempel Livstid Det kompletta rörsystemet monterat efter anvisningar har en livstid på >10 år beroende på driftsförhållanden. Version/ DK

9 Mediarör Stålrörssystem Materialspecifikationer /5 St BW Högfrekvenssvetsad St BW efter P235 GH enligt EN eller EN jämförbart med St BW enligt tidigare DIN Tekniska leveransvillkor enligt DIN 1626 (oktober 1984). Mått och vikt enligt DIN I dimensioner 21,3-33,7 mm används dock godstjocklek motsvarande DIN 2440, så att gängning är möjlig. Avfasade ändar enligt DIN 1626/ Provtryckning min. 50 bar eller virvelströmsprovade. Svetszonen 100% NDT-testad enligt SEP Verksattest enligt EN 10204/3.1 B. Levereras i längder à 6, 12 och 16 m Användning Värme och ånga (T 210 C). Mekaniska egenskaper för St BW: Densitet 7850 kg/m 3 Dragstyrka > 360 N/mm 2 Flytspänning > 235 N/mm 2 E-modul 2, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. 1, C -1 Specifik värme 0,48 kj/kg C Värmeledningsförmåga 76 W/m C St I Sömlösa stålrör St I efter P235 GH TC1 enligt EN motsvarande St I enligt tidigare DIN (05.79). Mått och vikt enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/ 3.1 B. Ändar från 3,2 mm godstjocklek avfasas enligt DIN 2559/ 2.2 eller 2.1. Ändar < 3,2 mm gods avfasas enligt DIN 2559/1. Alla ändar avgradas. Levereras i längder à 6 och 12 m. Användning Värme, ånga och kondensat. Mekaniska egenskaper för St I: Densitet 7850 kg/m 3 Dragstryka > 360 N/mm 2 Flytspänning > 235 N/mm 2 E-modul 2, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. 1, C -1 Specifik värme 0,43 kj/kg C Värmeledningsförmåga 76 W/m C Text/

10 Mediarör Rostfria rörsystem Materialspecifikationer /5 Rostfria rörsystem levereras efter kundens egna användningsspecifikationer. I projekt kan rostfria rör köpas in av LOGSTOR Industri enligt kundens specifikationer och LOGSTOR Industris minimikrav för preisolering. Detta gäller även kundlevererade rör. AISI 304 L (wst ) Svetsade rör AISI 304L enligt EN motsvarande tidigare DIN Svetsfaktor 1,0. Toleranser enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/3.1.B. Levereras i längder à 6 m. Användning Kemi, livsmedel och kondensat. Mekaniska egenskaper för AISI 304 L: Densitet 7950 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) > 470 N/mm 2 Flytspänning (20 C) > 180 N/mm 2 E-modul (20 C) 1, N/mm 2 Termiska egenskaber: Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 Specifik värme 0,50 kj/kg C Värmeledningsförmåga 15 W/m C AISI 316 L (wst ) Svetsade rör AISI 316L enligt EN motsvarande tidigare DIN Svetsfaktor 1,0. Toleranser enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/3.1.B. Levereras i längder à 6 m. Användning Kemi, livsmedel och kondensat. Mekaniska egenskaper för AISI 316 L: Densitet 7950 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) > 490 N/mm 2 Flytspänning (20 C) > 190 N/mm 2 E-modul (20 C) 1, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 Specifik värme 0,50 kj/kg C Värmeledningsförmåga 15 W/m C Mejerirör (wst ) Rostfria stålrör Levereras även som som slipade, svetsade mejerirör i kvalitet AISI 316 L invändigt glödgade och dragna. Användning Mjölk och mejeriprodukter. Text/

11 Mediarör Rostfria stålrörssystem Materialspecifikationer /5 AISI 316 TI (wst ) Svetsade rör AISI 316 TI enligt EN motsvarande tidigare DIN Svetsfaktor 1,0. Toleranser enligt DIN Verksattest enligt EN 10204/3.1.B. Levereras i längder à 6 m. Användning Kemi, livsmedel och kondensat. Mapress Höglegerad, austenitisk CrNiMo-stål (w ) enligt EN Passar till alla typer av dricksvatten. Passar till alla typer av behandlat vatten, från mjukgjort till totalavsaltat. Korrosionsbeständig. Ingen korrosion orsakas av främmande ämnen. Leverans baseras på blücher-rör eller jämförbar kvalitet. Mekaniska egenskaper för AISI 316 TI: Densitet 7950 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) > 500 N/mm 2 Flytspänning (20 C) > 210 N/mm 2 E-modul (20 C) 1, N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 Specifik värme 0,50 kj/kg C Värmeledningsförmåga 15 W/m C Text/

12 Mediarör Kopparrörssystem Materialspecifikationer /5 Hård koppar Hårda kopparrör F37 enligt DIN 1787/17671 motsvarande SIS Toleranser efter EN Användning Värme, syrehaltigt vatten och kylmedier. Mekaniska egenskaper för hård koppar: Densitet 8940 kg/m 3 Dragstyrka > 280 N/mm 2 Brottsförlängning min. 5 % Termiska egenskaper: Utvidgningskoeff. 1, C -1 Specifik värme 385 kj/kg C Värmeledningsförmåga 365 W/m C Text/

13 Mediarör Plaströrssystem Materialspecifikationer /5 PEX Tvärbunden polyeten, enligt DIN 16892/ Syrespärr EVAL. Maximal temperatur 95 C. Dimension 22 och 28 mm maximalt 10 bar vid 95 C. Övriga dimensioner maximalt 6 bar vid 95 C och maximalt 10 bar vid 70 C. Levereras i rullar i längder upp till 200 m beroende på dimension. Användning Värme, korrosiva lösningar, diesel och bensin. Mekaniska egenskaper för PEX: Densitet 938 kg/m 3 Dragstyrka (20 C) N/mm 2 (100 C) 9-13 N/mm 2 E-modul Brottsförlängning Termiska egenskaper: (20 C) N/mm 2 (80 C) N/mm 2 (20 C) % (100 C) % Utvidgningskoeff. (20 C) 1, C -1 (100 C) 2, C -1 Specifik värme Värmeledningsförmåga 0,55 kj/kg C 0,38 W/m C PE80/PE100 tryckrör Polyeten med hög densitet enligt DIN 8074 (industrirörsnormen). Producerat enligt DS2119/SBC 218. Rörcertifikat typ 2.2. Användning Livsmedel Mekaniska egenskaper för PE80: Densitet > 958 kg/m 3 Flytspänning > 19 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient 1, C -1 Värmeledningsförmåga 0,4 W/m C Smältindex 0,85 g/10 min. Mekaniska egenskaper för PE100: Densitet > 945 kg/m 3 Flytspänning > 23 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient 1, C -1 Värmeledningsförmåga 0,4 W/m C Smältindex 0,22 g/10 min. Text/

14 Materialspecifikationer /1 Isolering Preisolerade raka rör och komponenter till fasta system leveres med PUR isolering av hård polyuretanskum. Preisolerade rör i rullar levereras med semiflexibelt polyuretanskum. PUR isolering Hård polyuretanskum (PUR) som uppfyller funktionskraven i EN 253: Material: Polyurethanskum framställt av polyol och isocyanat. Skummet är homogent, genomsnittsstorlek på celler är max. 0,5 mm. Densitet 60 kg/m 3 Slutna celler > 88% Vattenabsorption vid kokning 10% (Vol) Tryckstyrka 10% deformation 0,3 N/mm 2 Axiell skjuvhållfasthet 0,12 N/mm 2 Tangentiell skjuvhållfasthet 0,20 N/mm C. Hård mineralull. Mineralull Densitet: ø < 323 mm 75 kg/m3 ø > 323 mm 40 kg/m3 Vattenabsorption: < 1 % (vol) Tryckstyrka: 0,01 N/mm2 Värmeledningsförmgåa vid 50 C 0,04 W/m C Max. driftstemperatur 250 C Isolering PUR/mineralull (HT) Mantel Mineralull Värmeledningsförmåga vid 50 C < 0,03 W/m C Max. driftstemperatur 140 C Funktionskrav är testade enligt riktlinjer i EN 253, som gäller för fjärrvärmerör. Materialparametrar anges med förbehåll för ändringar till följd av löpande teknisk utveckling. NT och LT isolering LOGSTORs rörsystem är isolerade med PUR-skum, vilket säkrar en hög isoleringsförmåga. PURskummet har dock en max. användningstemperatur på 140 C, vid kontinuerlig drift. PUR Mediarör Version/ DK HT isolering Vid markförlagda och luftburna system med temperaturer över 140 C skall två-delad isolering användas. Röret är uppbyggt som en två-delad isolering, som innerst består av mineralullshalvskål och ytterst ett lager PUR skum. HT fungerar som ett glidsystem vid markförläggning och ett fast system vid luftburna installationer och LOGSTOR används vid A/S max.. Danmarksvej temperatur C. DK-9670 eller Løgstør max.. Tel Fax

15 Mantelrör Materialspecifikationer /1 LOGSTORs produkter med stålmediarör, vilka omfattas av EN 253, levereras med PEH mantel eller med påextruderad mantel och uppfyller tekniska funktionskrav i EN 253. PEH mantelmaterial Polyeten med hög densitet. Mekaniska egenskaper för PEH: Densitet > 940 kg/m 3 Flytspänning > 19 N/mm 2 Max. tryckbelastning (transport) 3 N/mm 2 (fortsättning) 0,5 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningsoefficient C -1 Värmeledningsförmåga 0,43 W/m C Smältindex 0,3-0,8 g/10 min. Materialparametrar anges med förbehåll för ändringar till följd av löpande teknisk utveckling. Preisolerade raka rör levereras med både svart och vit PEH-mantel. Rör i rullar levereras med svart LDPE mantel (polyeten med låg densitet). Svarta PEH-mantelrör är UV-beständiga till följd av UV-hämmande tillsatser. Svarta mantelrör kan därför användas såväl utom- som inomhus. Vita mantelrör är måttligt UV-beständiga och får endast användas inomhus. Text/

16 Skarvset Materialspecifikationer /1 Egenskaper Krympmuffar är tillverkade av elastiskt krympbart modificerad PE plastmaterial. Svarta krympmuffar är UV-stabiliserade. Vita krympmuffar är inte UV-stabiliserade och får endast användas inomhus. Test Klarar följande test: ASTM E96 permeabilitetstest < 0,8 g/skarv/dygn vid 38 C och 90% relativ luftfuktighet ISO 3127 slagtest (-20 C, 0 fel av 100) Emballage Svarta muffar: Vit påse, vit tape Vita muffar: Vit påse, gul tape med svart skrift (vitwhite-weiss-blanch) Muffen skall vara kvar i skyddspåsen fram till montaget. Det vill säga att den inte får avlägsnas när muffen träs på röret. Rengöring Högstryckspolning: Max. tryck 160 bar Max. vattentemperatur 60 C Rengöringsavstånd mellan munstycke och mantel min. 30 cm Rengöringsmedel: Topax 18 (med klor), Topax 66 (utan klor) eller annat liknande rengöringsmedel. Cellulosaförtunning (för avlägsnande av smuts som innehåller fett). Kemikalier Produkten är resistent mot följande kemikalier: Lut, bensin, terpentin, oljeprodukter, salt, natriumsulfat, klor m.m. Produktet är vid begränsad kontakt resistent mot följande kemikalier: Aceton, cellulosa, saltsyra (0,1M), ättikssyra (0,1M), svavelsyra (0,1M) Text/

17 Prefabkomponenter Materialspecifikationer /1 Specifikationen för mediarör, isolering och mantel gäller för alla preisolerade komponenter. LOG- STORs komponenter uppfyller tekniska funktionskrav i EN 448. Komponenter med stålmediarör levereras med avfasade ändar enligt DIN 1626/ Böjar Böjvinklen defineras som avvikelsen från rakröret. Böjradien R beror på rördimensionen enligt följande: St BW d 508 mm bockad R = 2,5 St I d 323 svetsböj: DIN 2605 Bauart 3 Rostfri ISO dimension Svetsböjar R-1651/ABE-211 Rostfri metrisk dimension T-stycken Huvudröret är uppkragat eller utfört som påstick. Påsvetsning av grenrör utförs med sedvanlig rundsvets då lämplig spännningsfördelning uppnås. Rörliga T-stycken tillåter endast expansion i huvudrörets riktning. Avgreningen skall säkras med en fixering eller ett expansionselement. Fixeringar Fixeringsplattan består av en fläns som påsvetsad mediaröret. Flänsen är dimensionerad för att kunna överföra de krafter som uppstår vid en axiell spänning i mediaröret på 150 N/mm 2. Övriga komponenter Kompensatorer, ventiler och andra komponenter kan levereras av LOGSTOR. Komponenterna levereras av välkända leverantörer. Rörändarna på de preisolerade komponenterna har samma dimension som rören de skall skarvas med. Inbyggningslängden beror på komponenten. Kompensatorer levereras i fullt expanderat (utdraget) läge, klara att användas. Om kompensatorn skall byggas in i en varm ledning, kan förinställningen ändras på förfrågan. Kompensatorer och ventiler konstrueras för att kunna motstå de drag- och tryckspänningar som kan förekomma i rörsystemet. Svetsböjar R-1651/ABE-111 Standardböjar Text/ Andra vinklar levereras efter order.

18 Tracerrör Materialspecifikationer /1 Tracerrör levereras som koppar eller PE. PE Tracerrörsmaterial Mekaniska egenskaper för PE: Densitet > 940 kg/m 3 Flytspänning > 19 N/mm 2 Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient C -1 Värmeledningsförmåga 0,43 W/m C Smältindex 0,3-0,8 g/10 min. Inskummade tracerrör för iläggning av värmekabel eller ett flytande värmemedia kan dels frostsäkra ett rörsystem och dels upprätthålla en önskad temperatur. Värmeöverföringen säkras med ett ledande material som monteras mellan tracerrör och mediarör. Genom att gjuta in ett tracerrör är det möjligt att byta ut en defekt kabel samtidigt som man undviker att skarva kabeln var 6-12 m. För ytterligar information om tracerrör, se de olika systemen, avsnitt 2 till 5. Cu Tracerrörsmaterial Hård koppar F37 enligt DIN 1787/17671 motsvarande SIS Toleranser enligt EN Mekaniska egenskaper för hård koppar: Densitet 8940 kg/m 3 Dragstyrka > 280 N/mm 2 Brottsförlängning > min. 5 % Termiska egenskaper: Utvidgningskoefficient 1, C -1 Specifik värme 385 kj/kg C Värmeledningsförmåga 365 W/m C Elektrisk ledningsledningsförmåga 57 Sm/mm 2 Text/

19 Värmeförlustberäkning Dimensionering /2 Markförlagda system Värmeförlusten [W/m] för ett markförlagt rörpar fås av: Där: φ = U ( TF + TR 2 TE ) U [W/mK] : Värmetransmissionskoefficienten i ett rör TF [ C] : Framloppstemperatur TR [ C] : Returtemperatur TE [ C] : Marktemperatur Värmetransmissionskoefficienten U [Wm K] defineras som: U = 1 / ( RPUR + RR + RM + RJ + RH ) Där: RPUR [m K/W] Isolation PUR RR [m K/W] Isolation mediarör RM [m K/W] Isolation mantelrör RJ [m K/W] Isolation mark RH [m K/W] Isolation framlopp/retur Isolationerna fås av: RPUR = ln[ Di / d ] / [2 π λpur] RR RM RJ = ln[ d / di ] / [2 π λr] = ln[ D / Di ] / [2 π λpe] = ln[ 4(z + 0,0685 λe) / D ] / [2 π λe] RH = ln[ 1 + (2(z + 0,0685 λe)) 2 /C 2 ] / [2 π λpur] Där: Di [m] : Inv. diam. Mantelrör D [m] : Utv. diam. Mantelrör di [m] : Inv. diam. Mediarör d [m] : Utv. diam. Mediarör λpur [W/m K] : Värmeledning PUR λr [W/m K] : Värmeledning mediarör λpe [W/m K] : Värmeledning mantelrör λj [W/m K] : Värmeledning mark z [m] : Läggningsdjup C [m] : Avstånd mellan axlarna Ovan marksystem Värmeförlusten för ett ovan marksystem är annan för ett markförlagt rör. Det fås av: φ = U ( tm - tl ) Där: U [W/mK] : Värmetransmissionskoefficient i ett rör tm [ C] : Mediatemperatur tl [ C] : Lufttemperatur Värmetransmissionskoefficienten defineras som: U = 1 / ( RPUR + RR + RM + RA ) Där: RA [m K/W]: Transmissionsmotstånd luft Transmissionsmotståndet RA [m K/W] fås av: RA = 1 / π h D Där: h [W/m 2 K]: Värmeledning luft Luftens värmeledningsförmåga har två komponenter, konvektion och strålning: h = hc + hr Där: hc [W/m 2 K]: Konvektionskoeff. hr [W/m 2 K]: Strålningskoeff. Text/

20 Värmeförlustberäkning Dimensionering /2 Konvektionens andel fås av: hc = 0,023 [ V 0,8 k 0,6 (r cp) 0,4 ] / [D 0,2 n 0,4 ] Där: v [m/s] : Lufthastighet k [W/mK] : Värmeledning luft r [kg/m 3 ] : Densitet luft cp [J/kgK] : Värmeinnehåll luft D [m] : Diameter mantelrör n [m 2 /s] : Kinematisk visc. luft Ovanstående beräkningar kan utföras för andra medier än luft, om värdena ändras. Strålningstransmissionskoefficienten hr [W/m 2 K] : Beräkningsprogram Dessa och många andra beräkningar kan enkelt utföras med hjälp av beräkningsprogrammet StaTech. Programmet kan laddas ner från hr = 4 ε σ T 3 Där: ε [-] : Emissivitet σ [W/m 2 K 4 ] : Stefan-Bolzmann konstant T [ K] : Lufttemperatur i Kelvin Text/

21 Rördimensionering Generelt - Introduktion Dimensionering /1 I detta avsnitt beskrivs två metoder för att beräkna tryckfall. Man kan antingen optimera röret eller beräkna kapaciteten för ett givet rör. Optimeringsberäkning Rördimensioneringen beräknas med mediamängden som underlag och ett kriterium. Som kriterium används antingen tryckgradienten eller flöde. Den totala mängden som skall transporteras i ett rör är: Q = ρ V Där: Q [kg/s] : Vattenflöde ρ [kg/m 3 ] : Densitet V [m 3 /s] : Volymflöde Hastigheten är: Men man kan även utföra en direkt beräkning med hjälp av följande formel: f = 0,25 / [ log[ K / 3,7 di + 5,74 / Re 0,9 ]] < Re < < k/di < 10-2 Kapacitetsberäkning Med hjälp av ovanstående formel kan man även beräkna tryckfallet och kapaciteten för ett givet rör. Beräkningsprogram Dessa och många andra program kan enkelt utföras med hjälp av beräkningsprogrammet StaTech. Programmet kan laddas ner från v = 4 Q / ρ π di 2 Där: v [m/sek.] : Hastighet di [m] : Inv. diam. mediarör Varav avleds: di MIN = ( 4 Q / ρ π v ) 0,5 Tryckförlusten beräknas enligt nedan: p = 0,5 ρ v 2 f L / di Där: p [Pa] : Tryckförlust f [ - ] : Friktionsfaktor L [m] : Rörlängd För att beräkna friktionsfaktorn enl Colebrook & White skall man interpolera. Detta utförs genom att man med utgångspunkt i ett startvärde stegvis närmar sig en konvergensnivå. 1 / f 0,5 = 1,14 2 log[ k / di + 9,35/Re f 0,5 ] Där: k [mm] : Råhetsfaktor Re [-] : Reynolds tal (v R/n) n [m 2 /s] : Kinematisk viskositet Text/

22 Läggningsregler Ovan marksystem Generelt - Introduktion Dimensionering /2 I bilden nedan framgår anvisning till inbördes placering av rör samt avstånd till vägg. Markförlagt L Rekommenderat minimum montageavstånd mellan mantel/mantel och mantel/vägg. L > 320 vid installation av T-muff. L > 150 efter installation av rörlängder. Text/

23 Läggningsregler Generelt - Introduktion Dimensionering /2 Schakt för nedläggning av rör från LOGSTOR skall utföras enligt anvisningen nedan. Schakttvärsnittet skall vara tillräckligt stort så rörmontage och muffarbete kan utföras och utjämningslager och återfyllningsmassor kan komprimeras. Ta hänsyn till eventuella befintliga kablar och beakta om dränering skall användas. I områden med dåliga markförhållanden kan det vara nödvändigt att byta ut jorden för att undvika sättningar. Återfyllningsmaterial Följande specifikation för återfyllningsmaterial rekommenderas: Maximal kornstorlek 32 mm Maximal 9% vikt eller 3% vikt d 60 0,075 mm 0,020 mm Olikformighetstal > 1,8 d 10 Materialet får inte innehålla skadliga mängder av organiskt material. Större korn med vassa kanter som kan skada rör och skarvar bör undvikas. Rörschakt Återfyllningsarbetet skall utföras med handspade, och gruset omkring rören skall handstampas. Efterhand som övertäckningen fortgår avlägsnas stödklossarna under rören. Minst 200 mm över båda rören läggs markeringsband. Återfyllning från gruslager till mark skall ske med återfyllningsmaterial som kan komprimeras. Komprimering från mm ovan rören kan utföras med en plattvibrator med maximalt yttryck på 100 kpa. I områden med stor trafikbelastning eller där marktäckning på minst 500 mm inte är möjligt, skall rören avlastas t.ex. med en stålplatta. Montering Alla skarvar skall vara rena från sand och andra orenheter då det annars är risk för otätheter och därpå följande korrosion. Skarvning och täthetsprovning utförs lämpligen genom att rören placeras över eller längs med schaktet. Text/

24 Projektförberedelse Generelt - Introduktion Dimensionering /1 När LOGSTOR som ett led i förberedelsen har tagit fram mängder är dessa inte bindande och skall endast ses som en tidig planering för kunden vid beställning av materialet. Generellt skall kunden lämna en skriftligt beställning med uppgifter om önskade komponenter och antal. Kunden mottar därefter en motsvarande orderbekräftelse. Innan beställning skall schaktförhållanden inspekteras. Det är beställarens ansvar att bestämma schaktets exakta dragning och platsförhållanden. Vid större förgrenade nätverk, bör man tillkalla en medarbetare från LOGSTOR så att man redan från starten kan beakta ev statiska och systemtekniska krav. Om LOGSTOR skall ta ut mängder med ritningar som underlag skall kunden bekräfta att ritningarna är korrekta. Vid utläggning i schakt skall man gå igenom befintlig dokumentation på plats. Så tidigt som möjligt i projektet skall man avtala i vilken omfattning som LOGSTOR skall ge vägledning i utläggning och beräkning av rörsystemet. Om det inte har avtalats och schaktdragning och montageförhållande eller om montaget har utförts på annat sätt än avtalat kommer ev reklamationer inte att accepteras. Man skall vara speciellt uppmärksam på att ovan mark-system och markförlagda system endast får användas till de syften som de är beräknade för. Se afsnitt Preisolerade industrirör från LOGSTOR är alltid projektspecifika specialprodukter, som inte kan returneras. Text/ Schaktdragning Industrirörssystemen LT, NT och HT är på grund av driftstemperaturen utsatt för stora expansioner. Exspansionen tas upp med hjälp av exansionskomponenter som L-, Z-, eller U-böjar eller kompensatorer, som beräknas statiskt exakt efter schaktens dragning. Montaget får därför endast utföras enligt den schaktdragning som är överenskommet med LOGSTOR eller annan godkänd rådgivare. Eventuella ändringar skall av rörstatiska grunder överenskommas och godkännas av LOGSTOR eller annan godkänd rådgivare innan montage. Vid projektetavslutning skall as build dokumentation gås igenom på plats och sändas till LOGSTOR.

Preisolerade rör till industrin

Preisolerade rör till industrin Preisolerade rör till industrin [ Vi kan dokumentera skillnaden ] www.logstor.com Innehåll Världens ledande tillverkare av preisolerade rörsystem....... 3 Preisolerade rör från LOGSTOR.........................

Läs mer

Energieffektivitet och flexibilitet

Energieffektivitet och flexibilitet Energieffektivitet och flexibilitet LOGSTOR FlexPipe Flexibla förisolerade rör för fjärrvärme Flexibla rörsystem för stora och små fjärrvärmeanläggningar Det skyddande et är tillverkat av polyetylen (PE-LD).

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se LOGSTOR fjärrvärmerör Egenskaperna är fler än ögat ser Polyetenmantelrör av hög densitet Diffusionsspärr av aluminiumfolie Isolerskikt av polyuretanskum för temperaturer

Läs mer

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande Teknik, kvalitet och miljö 2:101 Fjärrvärmesystem Våra produkter är uppbyggda som en sandwichkonstruktion med mediarör av stål, polyuretanskumisolering och mantelrör av polyeten som tillsammans bildar

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 1003-200 200 219,1 x 4,5 280

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

3.6.0.1 Avslutningar med FlexPipes Generellt

3.6.0.1 Avslutningar med FlexPipes Generellt 3.6.0.1 s Generellt Avslutningsmöligheter. Beskrivning Där FlexPipes skall in i byggnader finns det principiellt fyra alternativa lösningar: - Rak sockelgenomföring - Sned, borrad, sockelgenomföring -

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

1.0.0.1 Generellt Översikt

1.0.0.1 Generellt Översikt 1.0.0.1 Översikt Introduktion Detta avsnitt innehåller en genomgång av allmän och överordnad information om LOGSTOR och rörsystemen. Innehåll LOGSTOR 1.1 Produktkatalogen 1.2 Kvalitets- och miljöstyrning

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

DuoSolar NYHET: MIKROCELL STRUKTUR ANSLUTER DEN RENA ENERGIN! DuoSolar

DuoSolar NYHET: MIKROCELL STRUKTUR ANSLUTER DEN RENA ENERGIN! DuoSolar NYHET: MIKROCELL STRUKTUR DuoSolar DuoSolar ANSLUTER DEN RENA ENERGIN! ARMAFLEX DUOSOLAR det lättinstallerade, förisolerade rörsystemet för professionell anslutning av solvärmeanläggningar reducerar energiförlusterna

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR MOTTAGNINGSKONTROLL OCH LAGRING Gör alltid mottagningskontroll. Kontrollera: - mängd - SDR-klass - material - att rören är buntade - dimension - att rören har ändförslutningar

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6 05/2008 E L D Klämmor T-klämma T-stålklämma Enkel kedjespännare Innehåll Dubbel kedjespännare Hydraulisk kedjespännare Invändig manuel klämma Invändig manuell flänsklämma Dubbel manuell klämma ELD-TECH

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

2.0. Multifunktionell PE-svetsmaskin med GPS, automatiserad svetsprocess och webbaserad dokumentation

2.0. Multifunktionell PE-svetsmaskin med GPS, automatiserad svetsprocess och webbaserad dokumentation 2.0 Multifunktionell PE-svetsmaskin med GPS, automatiserad svetsprocess och webbaserad dokumentation 2.0 - snabb och säker sammanfogning av preisolerade rör Webb-baserad dokumentation ger en överblick

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7)

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7) Användarmanual 1(7) INDEX Sida Produkttyp och varumottagning 3 Montering 4 Transport- och lyftanvisning 5 Drift och underhåll 6 Säkerhetsföreskrifter 7 2(7) PRODUKTTYP Kyl värmeyta omtalas i texten som

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME \E, VÄRMEVERKS FÖRENINGEN Af%\V(i)\ Upphandlingsserien STALROR Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem Augusti 1994 FJÄRRVÄRME FÖRORD Kvalitets- och funktionskrav på fjärrvärmeanläggningar

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak 1(13) Uppgifter som inhämtas från tillverkare eller leverantör av produkt med bestyrkta egenskaper Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att

Läs mer

10.1 Transport och lagring Vanligen levereras rör och rördelar till arbetsplatsen med lastbil varvid mottagaren svarar för lossning.

10.1 Transport och lagring Vanligen levereras rör och rördelar till arbetsplatsen med lastbil varvid mottagaren svarar för lossning. Transport och lagring 10.1 Dessa föreskrifter skall ses som ett komplement till anvisningar utgivna av Svenska fjärrvärmeföreningen 10.1 Transport och lagring Vanligen levereras rör och rördelar till arbetsplatsen

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982 Om Wideco Sweden AB Wideco Sweden AB startades1982 Idag är vi 11 anställda som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av läckagedetektering/lokalisering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och industriella rör.

Läs mer

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri Datablad 2.515 Snabbkoppling M42 Snabbkoppling M42 är ett komplett program av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

PVC tryckrör (kemirör)

PVC tryckrör (kemirör) PVC tryckrör (kemirör) Beskrivning: PVC-U, tryckrör enligt. DIN 8061/8062. Färg: Grå, RAL 7011 Längder: 10-63 mm : 5 mtr. 50-315 mm : 6 mtr. Tryckklasser: PN6, PN10, PN16 & PN25 PN6 & PN10 med limmuff,

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

10.1 Transport och lagring Vanligen levereras rör och rördelar till arbetsplatsen med lastbil varvid mottagaren svarar för lossning.

10.1 Transport och lagring Vanligen levereras rör och rördelar till arbetsplatsen med lastbil varvid mottagaren svarar för lossning. Transport och lagring 10.1 Dessa föreskrifter skall ses som ett komplement till anvisningar utgivna av Svenska fjärrvärmeföreningen 10.1 Transport och lagring Vanligen levereras rör och rördelar till arbetsplatsen

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Kurser i plastsvetsning. Academy

Kurser i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Kurser i plastsvetsning Academy Vårt kursutbud Här finner du vårt kursutbud i det vi kallar för GPA Academy, detta är de standardkurser vi har. Finner du inte det du söker så

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME UNDER KONVEKTOR Under är en flexibel konvektor som installeras nedfälld i golv. Den minsta konvektorn har ett byggdjup på endast 90 mm. Gallret finns i olika modeller, material och färger och passar till

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

TU Tunnelugn. Hög prestanda och driftsäkerhet

TU Tunnelugn. Hög prestanda och driftsäkerhet TU Tunnelugn Hög prestanda och driftsäkerhet Sveba-Dahlens tunnelugnar är rustade för att möta framtidens krav Sveba-Dahlen har byggt bakugnar i mer än 50 år och tunnelugnar nästan lika länge. Mer än 300

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer