Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual"

Transkript

1 Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual 74691C

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Innehåll - våg modell 2879MLF 3 Montering/installation 3 Produktbeskrivning och avsedd användning 4 Underhåll och rengöring 4 Återvinnings instruktion 4 Teknisk information 5 Knappfunktioner 6 Grundläggande funktioner 6 Produktmärkning 7 Funktionsbeskrivning 8 Kalibrering 9-11 Toleranstabell för kalibrering 12 Felmeddelande 12 Garanti 13 Innehåll Sida Figur 1: Märkning framsida 6 Figur 2: Produktmärkning 7 Figur 3: Kalibreringsbrytare 9 TABLE OF CONTENTS Content Page Packing checklist MLF weight module 15 Assembly/installation 15 System description and intended use 16 Maintenance and cleaning 16 Disposal information 16 Specifications 17 Button funktions 18 Basic system operation 18 Product labeling 19 Theory of operation 20 Calibration Calibration tolerance table 24 Error messages 24 Warranty 25 Content Page Figure 1: Face Label 18 Figure 2: Product Labeling 19 Figure 3: Calibration Switch 21 2

3 INNEHÅLL - våg modell 2879MLF Beskrivning Våg Antal 1 st 9V - Batteri 1 st Kalibreringscertifikat 1 st Handbok 1 st Tilläggsblad 1 st Klämskydd 1 st Quick release axel 1 st MONTERING/INSTALLATION STEG 1: Packa upp vågen och kontrollera att alla delar finns med. INNEHÅLL: Kontakta din lokala återförsäljare om någon del saknas eller är skadad. STEG 2: Öppna luckan på vågens baksida för att komma åt batterifacket. Sätt i ett nytt 9V-batteri och se till att minuspolen (-) och pluspolen (+) är vända åt rätt håll. STEG 3: För att ge en säker drift och bibehållen noggrannhet måste monteringen göras så att viktmodulen får svänga fritt. VARNING Använd aldrig vågen med någon annan lyft än den avsedda VARNING Transportera aldrig brukaren med vågen installerad 3

4 PRODUKTBESKRIVNING och AVSEDD ANVÄNDNING PRODUKTBESKRIVNING Vågen använder den senaste tekniken när det gäller mikroprocessorer och laddningsceller för att kunna leverera exakta och repeterbara viktuppgifter. Lyft, sele och tillbehör ingår inte i vågen. Fast när lyftselen är integrerad i vågen blir selen en del av vågsystemet. Lågeffektskretsen med mikroprocessor gör att vågen kan ta energi från ett enkelt 9V-batteri som ger upp till 3000 viktavläsningar innan batteriet måste bytas ut. Detta gör att ingen extern batteriladdare behövs och eliminerar faran med en yttre strömkälla. AVSEDD ANVÄNDNING Vågen är RoHS-kompatibel och avsedd att användas i portabla patientvägningssystem. Vågen är konstruerad för att kopplas mellan bygelinfästningen och lyftbygeln. Våg 2879 MLF är INTE avsedda att användas under patienttransport. Våg 2879 MLF är INTE avsedda att installeras eller kopplas till lyften under transport. VARNING Överskrid inte max brukarvikt på 350 kg UNDERHÅLL och RENGÖRING RENGÖRING Chassit är tillverkat av formsprutad ABS-plast. Laddningscellsensorn är i nickelpläterat stål. Du behöver bara vara försiktig när du rengör displayfönstret för att undvika repor. Vi rekommenderar mild tvål och vatten för rengöring och desinficering. FÖRVARING och TRANSPORT Ta bort batteriet om vågen ska förvaras längre än sex (6) månader. Följande omgivningsvillkor gäller vid förvaring och transport för att vågen ska fungera felfritt: Relativ fuktighet 0% till 99%, omgivningstemperatur -20 C till +50 C. UNDERHÅLL Undersök alla delar som utsätts för slitage minst en gång per år. VARNING ANVÄND INTE vatten under högt tryck eller ånga. Vågen innehåller mikroprocessorer och sensorer som kan skadas under sådana förutsättningar. BYTE AV BATTERI Indikatorn för låg batterinivå visas när batteriet behöver bytas. Öppna luckan på enhetens baksida för att komma åt batterifacket. Sätt i ett nytt 9V-batteri och se till att minuspolen (-) och pluspolen (+) är vända åt rätt håll. ÅTERVINNINGS INSTRUKTION BATTERI Lämna in batteriet enligt lokala bestämmelser. VÅG Lämna vågen till återförsäljaren för återvinning. 4

5 TEKNISK INFORMATION MAX BELASTNING MINI BELASTNING 350 kg 10 kg DISPLAYTYP 18 mm LCD-display DISPLAYUPPLÖSNING 0,2 kg NOGGRANNHET Noggrannhet klass III Kalibreringscertifikat följer med vågen. NOLLSTÄLLNING AUTOMATISK AVSTÄNGNING Med ett knapptryck Efter 60 sekunder (programmerbar) MEDELVÄRDESFUNKTION STRÖMFÖRSÖRJNING Automatiskt digitalfilter 9V-batteri Indikator för låg batterinivå på displayen KALIBRERING Kalibreringen följer NIST-standard. DRIFTVILLKOR TRANSPORT och FÖRVARING Villkor för normal drift av denna produkt: Omgivningstemperatur: 5 C till 35 C, relativ fuktighet: 0%-95% icke-kondenserande. Omgivningsvillkor vid förvaring och transport: Relativ fuktighet 0% till 99%, omgivningstemperatur -20 C till +50 C. Ta bort batteriet vid förvaring längre än sex (6) månader. GODKÄNNANDE Uppfyller 90/384 EEC icke-automatisk vågutrustning 5

6 KNAPPFUNKTIONER Figur 1: Märkning framsida ON/ RESET ON/ RESET -knappen används för att sätta igång systemet och att nollställa systemet innan patienten placeras på vågsystemet. Se till att inget nuddar vågytan vid denna procedur. När man trycker på knappen visas streck ett par sekunder och därefter 0.0. VÄG VÄG -knappen aktiverar displayen och visar patientens vikt ifall en automatisk avstängning görs innan vägningen avslutats. GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER VARNING Transportera aldrig patienten med vågen installerad. STEG 1: Koppla ihop den tomma selen (med kuddar eller filtar om patienten har sådana med sig) med vågsystemet. Se till att vågen är i balans. Se till att vågsystemet är fritt från hinder och tryck på knappen ON/ RESET. OBSERVERA: Se till att vågen är i balans för att uppnå angiven noggrannhet. OBSERVERA: Maximalt 35 kg kan nollställas. OBSERVERA: Displayen stängs av efter 60 sekunder (programmerbart). Nollställningen bibehålls. STEG 2: Ta bort selen från vågsystemet. Placera patienten i selen. Sätt tillbaka selen på vågsystemet. STEG 3: Lyft försiktigt patienten tillräckligt mycket så att det inte finns någon kontakt med sängen, sängkläder eller andra hinder. STEG 4: Tryck på knappen VÄG för att visa patientens vikt när rörelsen har stabiliserats. OBSERVERA: Displayen stängs av efter 60 sekunder (programmerbart). Tryck på VÄG för att fortsätta se patientens vikt. STEG 5: Sänk försiktigt ner patienten. 6

7 PRODUKTMÄRKNING UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 111 M Min = 10 kg Max = 350 kg e = 0,2 kg i 5 C / 35 C! 8 13 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A SRScales by SR Instruments, Inc. 600 Young Street Tonawanda, NY (T) WEIGH ME (F) Nollställningsindikator 2. Indikator för STABIL VIKT 3. Displayvikt 4. Tryck på knappen för att sätta igång eller nollställa CE märkning 6. Uppfyller kraven enligt 90/384 EEC för icke-automatiska vågar 7. Min - max belastning 8. Läs bruksanvisningen innan användning 9. OBS! Kalibrering endast av behörig 06 servicepersonal Noggrannhet klass III UK XXXX 11. Arbetstemperaturområde CERTIFIKATE NO. 12. Tillverkarens namn 13. Batterityp VOLT 14. Typgodkännande certifikatnummer PP3 15. Försegling 16. Kalibreringsförsegling 17. Modellnummer 18. Serienummer R SERIAL No. MODEL No. 9 VOLT PP UK XXXX CERTIFIKATE NO M Min = 10 kg Max = 350 kg 2879MLF uppfyller alla e = relevanta 0,2 kgeuropeiska direktiv och standarder Noggrannhetsklass, enligt 90/384 EEC 906 Min = 10 kg VOLT Max = 350 kg i PP3 5 C M/ 35 C! e = 0,2 kg Läs bruksanvisningen innan användning 111 i R Min = 10 kg 5 C / 35 C! UK XXXX CERTIFIKATE NO. SRScales Max = 350 kg by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. R e = 0,2 kg M SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. i 5 C / 35 C! R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. VOID IF SEAL IS BROKEN 06 UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 Observera: Kalibreringskontroll ska göras av 0197 behörig servicepersonal M Min = 10 kg Max = 350 kg e = 0,2 kg 111 9V-batteri 10 VOID IF SEAL BROKEN I.D. i 5 C / 35 C! 15 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. 7

8 FUNKTIONSBESKRIVNING 2879MLF är en digital våg. Dragkraftcellen omvandlar kraften av en pålagd vikt till en analog signal. Denna signal omvandlas till en digital signal av en A/D-omvandlare. Den digitala signalen överförs till en mikrostyrenhet där den filtreras, omvandlas till lämpliga enheter och visas på en LCD-skärm. Dragkraftcellen innehåller fyra dragkraftsensorer som monterats som en komplett Wheatstone-brygga. Denna brygga omvandlar den fysiska rörelsen i kraftcellen till minutförändringar i elektriskt motstånd, på grund av massan som lagts på systemet. Dessa motståndsändringar skapar en spänningsdifferens över Wheatstone-bryggan. heten utför en löpande medelvärdesberäkning av signalen för kontinuerlig vägning och medelvärdesberäknar sedan datan innan den låses fast på avläsning. Mikrostyrenheten kan placeras i kalibreringsläge där systemet kan återkalibreras. I kalibreringsläge kan kalibreringen, lokala g-värdet och on -tidens varaktighet justeras. De nya värderna sparas i minnet. När mikrostyrenheten placeras i kalibreringsverifieringsläge kan precisionen verifieras med en displayupplösning på 0,01 kg. Utsignalen från bryggan är digitaliserad av A/D-omvandlaren och överförs till en mikrostyrenhet. Mikrostyrenheten räknar ut medelvärdet av och filtrerar den digitala utsignalen från A/D-omvandlaren, drar ifrån värdet som sparats vid systemnollställningen, omvandlar den filtrerade utsignalen och visar sedan resultatet på LCD-skärmen. Mikrostyren- 8

9 KALIBRERING VIKTIGT KALIBRERINGSKONTROLL Endast behörig personal ska utföra denna procedur. Cellen har inga komponenter som kan underhållas av användaren och ska inte mixtras med av någon anledning. Återkalibrering krävs inte generellt, men ska verifieras regelbundet för att tillgodose noggrannheten. Rekommendationen för kalibreringskontrollen är minst var 12:e månad, eller så ofta som lokala underhållsbestämmelser kräver det. VARNING De integrerade kretsarna och halvledarna på kretskorten kan skadas av statisk urladdning (ESD). Se till att alltid vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. CAL KALIBRERINGSBRYTARE VÄNSTERKNAPP HÖGERKNAPP Figur 3: Kalibreringsbrytare SYSTEMETS GRUNDINSTÄLLNING När systemet först ställs in är kalibreringen fabriksinställd och ingen återkalibrering behövs. Den lokala gravitationskonstanten kan behöva ställas in för den aktuella geografiska platsen. Automatisk avstängning levereras med fabriksinställningen 60 sekunder. Om längre tid önskas (upp till 300 sekunder) måste den ställas in på nytt. Båda dessa procedurer återfinns nedan. ÅTKOMST AV SYSTEMINSTÄLLNING Se till att vågen är i balans innan du fortsätter. För att komma åt alla inställningar nedan, bryt kalibreringsförseglingen. Förseglingen måste sättas tillbaka av en certifierad tekniker. För kalibreringsbrytaren åt vänster till CAL -positionen (figur 3) med en pennspets eller liknande föremål. CAL-läget är nu aktiverat. Se figur 3. Med högerknappen kan du växla mellan menyerna utan att spara några parametrar. Med vänsterknappen kan en menypost väljas eller en parameter sparas. OBSERVERA: Se till att inget nuddar vågsystemet vid denna procedur. Ha inga händer vid systemet när du noterar kalibreringsresultaten som visas. 9

10 CAL - MENY data Visar sparad kalibrering och modellinformation. sec Ställer in timern för automatisk avstängning på mellan 15 och 300 sekunder. grav Ställer in gravitationskonstanten i m/s 2 Full Pålagd kalibrerad massa vid full våg. Half Används med trepunktskalibreringskurva. Pålagd kalibrerad massa vid en andra punkt mellan noll och full våg, vanligen vid hälften. zero Ingen kalibrerad vikt pålagd. 2 pt Tvåpunktskalibreringskurva, noll och full våg. 3 pt Trepunktskalibreringskurva, noll, halv och full våg. save quit Sparar kalibreringsdata. Avslutar utan att spara kalibreringsdata. STEG 1: För att gå in i CAL-läget: Bryt kalibreringsförseglingen på vågens undersida. För kalibreringsbrytaren åt vänster till CAL-positionen (figur 3) med en pennspets eller liknande föremål. Bläddra i menyn med högerknappen. Välj eller spara data med vänsterknappen. STEG 2: Ställ in timern för automatisk avstängning a) Välj timern för automatisk avstängning från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar sec. b) Displayen visar fyra siffror <0123>. c) Ställ in önskad tid i sekunder genom att välja den första siffran och bläddra genom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. Värdet kan inte vara mindre än 15 eller större än 300. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 3: Ställ in gravitationskonstanten g. OBSERVERA: Att ställa in den lokala gravitattionskonstanten gloc kommer inte att påverka kalibreringen. Den lokala gravitationen gloc blir den kalibrerade gravitationen gcal endast när den återkalibreras. a) Välj gravitationen från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar grav. b) Displayen kommer bara att visa de fyra siffrorna till höger om decimalpunkten <9.XXX>. c) Ställ in den lokala gravitationen i m/s 2 genom att välja den första siffran och bläddra genom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. 10

11 STEG 4: Ställ in fullvågsvärdet. a) Välj fullvärde från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar FULL. b) Displayen visar bara de fem siffrorna <XXXX.X> med tusen-positionen blinkandes <1>. Bläddra till nästa siffra genom att trycka på högerknappen. b) Ställ in fullvågsvärdet (maxlast) i kg genom att bläddra till hundra-positionen med högerknappen. Välj hundra-siffran och bläddra igenom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 5: Ställ in halvvågsvärdet. OBSERVERA: Halvågsvärdet används endast med trepunktskalibreringen. Det är ett värde mellan nollpunkten och fullvågsvärdet. Det är oftast ungefär hälften av fullvågsvärdet. a) Välj halvvågen från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar HALF. b) Displayen visar bara de fem siffrorna <XXXX.X> med tusen-positionen blinkandes <1>. Bläddra till nästa siffra genom att trycka på högerknappen. c) Ställ in halvvågsvärdet i kg genom att bläddra till hundrapositionen med högerknappen. Välj hundra-siffran och bläddra igenom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 6: Kalibrera vågen med trepunktskalibreringskurvan; noll, halv och full våg. OBSERVERA: Vågen kan också kalibreras med en tvåpunktslutning 2Pt, men resultatet blir inte lika noggrant. a) Välj trepunktskalibreringskurvan genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar 3Pt b) Nollställ vågen genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar zero. c) Ställ in halvvågspunkten genom att hänga en kalibrerad massa motsvarande det förbestämda halvvågsvärdet på vågen och trycka på vänsterknappen. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 7: Spara parameterändringarna när du är i CAL-läget genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar SAVE. Tryck på vänsterknappen när displayen visar quit för att lämna CAL-läget utan att spara ändringarna. a) För kalibreringsbrytaren åt höger till RUN-positionen (figur 3) med en pennspets eller liknande föremål. STEG 8: Placera en ny kalibreringsförsegling över hålet där kalibreringsbrytaren nås. 11

12 TOLERANSTABELL FÖR KALIBRERING Max Min kg e TOLERANSTABELL FÖR KALIBRERING LÄGSTA PÅLAGD HÖGSTA VÄRDE LAST VÄRDE FELMEDDELANDE RUN - LÄGE kg ERR 0 Batteri med display Vågen har överskridit max belastning med mer än 10% av full våg sedan On/Reset-knappen trycktes in. Batteriet är svagt Batteri utan display Batteriet är alldeles för svagt Överskridningsdisplay För stor last på vågen Låg datainsignal till elektioniken Bruten intern elanslutning KALIBRERINGSLÄGE ***** ERROR CAL TOO LOW ***** Kalibreringsfaktor lägre än förväntat. Kontrollera inlagt värde på Half och Full våg ***** ERROR CAL TOO HIGH ***** Kalibreringsfaktor högre än förväntat. Kontrollera inlagt värde på Half och Full våg 12

13 GARANTI TVÅ ÅRS GARANTI Vågen är tillverkade av högkvalitetskomponenter. SR Instruments, Inc. garanterar att all ny utrustning är utan materialfel eller tillverkningsfel, vid normal användning och normalt underhåll, i två års tid från och med inköpsdatum från Etac. Normalt slitage, skador av naturkrafter, felaktig användning eller sabotage täcks inte av denna garanti. Garantiarbeten måste utföras av en auktoriserad verkstad. Garantin omfattar även arbetskostnaden på utrustningen vid garantifel. Gods som returneras måste levereras med transport- och/eller förmedlaravgifter förbetalda. SR Instruments, Inc. åtar sig att byta ut delar som levererats enligt ovanstående samt bedöms vara defekta av SR Instruments, Inc. Villkoren i denna garantiklausul har företräde före alla andra garantier, uttalade eller underförstådda, och före alla andra åtaganden eller ansvarskyldigheter som åligger SR Instruments, Inc. Den varken antyder eller auktoriserar att någon annan person kan hålla SR Instruments, Inc. skyldig för något annat som gäller försäljningen av de nämnda produkterna. Under inga omständigheter kan SR Instruments, Inc. hållas ansvarigt för några påföljande eller särskilda skador. All felaktig användning, felaktig installation eller otillåtna ingrepp gör denna garanti ogiltig. OBS För full garanti ska vågen registreras på com och under fliken product registrations RETURPOLICY Kontakta din Etac återförsäljare för ytterligare information. 13

14 Av SRInstruments, Inc. Precision & Teknik i perfekt balans SRInstruments, Inc., 600 Young Street, Tonawanda, NY Tel: Fax: Internet: E-post: Copyright 2008 SRInstruments, Inc. 14

15 PACKING CHECKLIST Model 2879MLF Weight Module DESCRIPTION Weight module QUANTITY 1 pc 9 volt battery 1 pc Calibration certificate 1 pc Manual 1 pc Etac information 1 pc Finger trap protection 1 pc Quick release axle 1 pc ASSEMBLY/ INSTALLATION STEP 1: Unpack the 2879MLF Weight Module and check parts against the PACKING CHECKLIST. If there are any missing or damaged parts, call the local sales representative. STEP 2: The battery compartment is accessible by opening the hinged door of the back of the unit. Install a new 9 volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, E-Block) into position, ensuring that the negative (-) and positive (+) terminals are correctly aligned. VARNING Do not use weight module other than the patient lifter it was designed for, VARNING Never transport a patient with the weight module installed STEP 3: To ensure proper operation and to maintain accuracy, the mounting must allow the weight module to pivot freely. 15

16 SYSTEM DESCRIPTION and INTENDED USE SYSTEM DESCRIPTION The 2879MLF Weight Module employs the latest in microprocessor and load cell technology to provide accurate and repeatable weight data. The patient lifter, sling and attachments are not included with the Weight Module. Although when the patient sling is attached to the weight module, it becomes part of the scale system. The low power microprocessor circuitry allows the 2879MLF Weight Module to derive its power from a single 9-volt battery that will provide up to 3,000 weight readings before needing replacement. This eliminates the need for an external battery charger or the danger of an AC power supply. INTENDED USE The 2879MLF Weight Modules are RoHS compliant precision scales for use in portable patient weighing systems. The weight module is designed to be connected between slingbar attachment and the slingbar. Individual models will be customized to interface with OEM products. The 2879MLF Weight Modules are NOT intended to be used during patient transportation. The 2879MLF Weight Modules are NOT intended to be installed or attached to the patient lifter during transportation. VARNING Do not exceed maximum weight limit of 350 kg MAINTENANCE and CLEANING CLEANING The housing for the 2879MLF Weight Module is made of an injection molded ABS plastic. The load cell sensor is nickel-plated steel. You need only exercise caution when cleaning the display window of the electronics to avoid scratching the lens. We recommend mild soap and water for general cleaning and disinfecting. MAINTENANCE Inspect all parts that are subject to wear and deterioration at least annually. WARNING DO NOT use pressurized water or steam. The weight module contains microprocessor circuitry and strain gauge sensors that may be adversely affected by exposure to such an environment. BATTERY REPLACEMENT The low battery indicator is displayed when battery replacement is required. The battery compartment is accessible by opening the hinged door on the back of the unit. Install a new 9 volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, E-Block) into position, ensuring that the negative (-) and positive (+) terminals are correctly aligned. STORAGE and TRANSPORTATION If storing this equipment for periods longer than six (6) months, remove the battery. To maintain proper operation of this instrumentation, storage and transport conditions should not vary outside the following conditions: Relative Humidity 0% to 99%, Ambient Temperature -20 C to 50 C. DISPOSAL INFORMATION BATTERY Dispose of the battery in accordance with local regulations. 2879MLF WEIGHT MODULE Return the 2879MLF Weight Module to the Distributor for proper disposal. 16

17 SPECIFICATIONS MAXIMUMWEIGHT CAPACITY MINIMUM WEIGHT 350 kg 10 kg DISPLAY TYPE 18 mm LCD display screen DISPLAY RESOLUTION 0,2 kg ACCURACY Accuracy Class III Calibration certificate supplied with scale. AUTO ZERO AUTO POWER DOWN One button operation After 60 seconds (programmable) AVERAGING POWER SUPPLY Automatic digital filter 9 volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, E-Block) Low battery indicator on display CALIBRATION Calibration is traceable to NIST standards. OPERATING CONDITIONS TRANSPORT and STORAGE CONFORMITY Normal operating conditions for this product: Ambient Temperature Range: 5 C to 35 C, Relative Humidity Range: 0%-95%non-condensing. Storage and transport conditions should not vary outside the following conditions: Relative Humidity 0% to 99%, Ambient Temperature 20 C to +50 C. Remove battery if storing longer than six (6) months. Meets 90/384 EEC Non-Automatic Weighing Device 17

18 BUTTON FUNCTIONS Figur 1: Face Label ON/ RESET The ON/ RESET button is used to turn the system on and reset the system to zero before placing a patient onto the scale system. Ensure that nothing is in contact with the weighing surface during this procedure. When pressed, dashes will be displayed for a few seconds, then display will read 0.0. WEIGH The WEIGH button wakes up the display and shows the patient s weight if it should Auto Power Down before the weighing process is done. BASIC SYSTEM OPERATION VARNING Never transport a patient with the weight module installed. STEP 1: Attach the empty patient sling (with any blankets or pillows that the patient may have with them) on the scale system. Ensure the scale is level. Ensure the scale system is free and clear of any obstructions and press the ON/ RESET button. NOTE: Ensure the scale is level to achieve the stated accuracy. NOTE: No more than 35 kilograms can be tared to zero. NOTE: The display will shut off after 60 seconds (programmable). The zero (TARE) will be maintained. STEP 2: Remove the patient sling from the scale system. Place the patient in the sling. Reattach the sling to the scale system. STEP: Carefully lift the patient enough to ensure there is no contact with bed, linens, or other obstructions. STEP 4: When the motion has stabilized, press the WEIGH button to display patient s weight. NOTE: The display will shut off after 60 seconds (programmable). To continue viewing patient s weight, press the WEIGH button. STEP 5: Carefully lower patient. 18

19 PRODUCT LABELING UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 111 M Min = 10 kg Max = 350 kg e = 0,2 kg i 5 C / 35 C! 8 13 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A SRScales by SR Instruments, Inc. 600 Young Street Tonawanda, NY (T) WEIGH ME (F) ZERO indicator 2. STABLE WEIGHT indicator 3. Display weight 4. Press to turn on and reset to zero CE Conformity Mark and Notified Body 6. Meets the requirements of 90/384 EEC for Nonautomatic weighing devices 7. Verification Scale Interval VOLT UK XXXX PP3 CERTIFIKATE NO. 8. Read Instructions for Use before operating 9. Qualified Service Personnel ONLY 10. Accuracy Class III VOLT 06 PP3 11. Operating Temperature Range Manufacturers Name 13. Battery replacement type 14. Type Approval Certificate Number 15. Seal 16. Calibration Seal 17. Model Number 18. Serial Number R SERIAL No. MODEL No. 9 VOLT PP3 UK XXXX CERTIFIKATE NO UK XXXX CERTIFIKATE NO. 111 M M Min = 10 kg Max = 350 kg 2879MLF Weight Module e = 0,2 conforms kg to all relevant European directives and standards Accuracy Class, as per 90/384 EEC i Read Instructions for Use before operating i R Min = 10 kg 5 C / 35 C! SRScales Max = 350 kg by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. R e = 0,2 kg M SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A i 5 C / 35 C! R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. VOID IF SEAL IS BROKEN 10 VOID IF SEAL BROKEN I.D. Min = 10 kg Max = 350 kg 5 C / 35 C! e = 0,2 kg 06 UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 Attention: Calibration check should be performed by M Min = 10 kg 0197 qualified service Max personnel = 350 kg e = 0,2 kg volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, i E-Block) 5 C / 35 C! 15 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. 19

20 THEORY OF OPERATION The 2879MLF Weight Module is a digital scale. The strain-gauge force cell convert the force of an applied weight into an analog signal. This signal is converted to a digital signal by an analog to digital converter. The digital signal is transferred to a micro-controller where it is filtered, converted to appropriate units, and displayed on a liquid crystal display. The strain-gauge force cell contains four strain gauges mounted in a full Wheatstone-bridge configuration. This bridge converts the physical movement of the force cell, due to the applied mass on the system, into minute changes in electrical resistance. These changes in resistance produce a voltage difference across thewheatstone-bridge. the filtered output and then displays the result on the liquid crystal display. The micro-controller performs a rolling average of data for continuous weigh and then micro-controller averages the data before locking in on the reading. The micro-controller can be placed in a calibration mode, where the system can be recalibrated. In the calibration mode, the calibration, local gravitational constant, and duration of on time can be adjusted. The new factors are stored in non-volatile memory. When the micro-controller is placed into calibration verification mode, the precision can be verified, with a display resolution of 0.01 kilograms. The output of the Wheatstone-bridge is digitized by the analog to digital converter and is transferred to a microcontroller. The micro-controller averages and filters the digital output of the analog to digital converter, subtracts the value saved during the system zero operation, and scales 20

21 CALIBRATION IMPORTANT CALIBRATION CHECK Qualified service personnel only should perform this procedure. The cell has no user serviceable components and should not be tampered with for any reason. Re-calibration is generally not required, but should be verified periodically to ensure accuracy. The recommendation for calibration check is at least once every 12 months, or as individual maintenance policy requires. CAUTION The integrated circuits and semiconductors on the printed circuit boards may be damaged by electrostatic discharge (ESD). Be sure to use proper handling precautions at all times. CAL CALIBRATION SWITCH RUN LEFT BUTTON - SELECT RIGHT BUTTON - TOGGLE Figure 3: Calibration Switch INITIAL SYSTEM SETUP When initially set up, calibration is factory set and re-calibration is not needed. The Local Gravitational Acceleration may have to be re-set for the current geographical location. Automatic Shut Off is shipped with a factory default of 60 seconds. If a longer period of time (up to 300 seconds) is desired, then it will need to be re-set. Both of these procedures are found below. ACCESS SYSTEM SETUP Ensure scale is level before proceeding. To access all settings below, break the Calibration Seal. Seal must be replaced by a certified technician. Slide the calibration switch left to the CAL position (Figure 3) using the pointed-end of a pen or similar item. CAL mode is now active. Refer to figure 3. The Right Button allows you to toggle through the menus without saving any parameters. The Left Button permits a menu itemto be selected or a parameter saved. NOTE: Ensure that nothing is in contact with the scale system during this procedure. Remove hands from the system when noting the displayed calibration results. 21

22 CAL - MENU data Displays saved calibration and model information. sec Set Auto Power Down Timer between 15 and 300 seconds. grav Set Gravitational Acceleration in m/s 2 Full Applied calibrated mass at full scale. Half Used with three point calibration curve. Applied calibrated mass at a second point between zero and full scale, usually at half. zero No calibrated weight applied. 2 pt Two-point calibration curve, zero and full scale. 3 pt Three-point calibration curve; zero, half and full scale. save quit Saves the calibration data. Quits without saving the calibration data. STEP 1: To enter the CAL mode, expose the calibration switch by breaking the calibration seal. Slide the calibration switch left to the CAL position (Figure 3) using the pointed-end of a pen or similar item. Toggle through the menu with Right Button. Select or Save data with the Left Button. STEP 2: Set Auto Power Down Timer a) Select the Auto Power Down Timer from the CAL menu by pressing the Left button when the display shows sec. b) The display will show four digits <0123>. c) Set the desired time in seconds by selecting the first digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. The value can not be less than 15 nor greater than 300. d) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. STEP 3: Set the Gravitational Acceleration. NOTE: Setting the local gravitational acceleration, gloc, will not effect the calibration. The local gravitational acceleration, gloc,will become the calibrated gravitational acceleration, gcal only when it recalibrated. a) Select the Gravitational Acceleration from the CA menu by pressing the Left Button when the display shows grav. b) The display will show only the four digits to the right of the decimal point <9.XXX>. c) Set the local gravitational acceleration in m/s 2 by selecting the first digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. d) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. 22

23 STEP 4: Set the Full-Scale value. a) Select the Full-Scale from the CAL menu by pressing the Left Button when the display shows FULL. b) The display will show only the five digits <XXXX.X> with the thousand-place flashing <1>. Toggle to the next digit by pressing the Right Button. b) Set the full scale value (maximum load) in kilograms by toggling to the hundredplace by pressing the Right Button. Select the hundred-place digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. c) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. STEP 5: Set the Half-Scale value. NOTE: The Half-Scale value is used only with the threepoint calibration. It is a value between zero and the Full Scale values. It is usually close to half the Full Scale value. a) Select the Half-Scale from the CAL menu by pressing the Left Button when the display shows HALF. b) The display will show only the five digits <XXXX.X> with the thousand-place flashing <1>. Toggle to the next digit by pressing the Right Button. c) Set the half scale value in kilograms by toggling to the hundred-place by pressing the Right Button. Select the hundred-place digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. d) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. STEP 6: Calibrate the scale with Three-point calibration curve; zero, half scale, and full scale. NOTE: The scale can also be calibrated with a Two-point slope 2Pt, although it will not be as accurate a) Select Three-point calibration curve by pressing the Left Button when the display shows 3Pt b) Zero the scale by pressing the Left Button when the display shows zero. c) Set the half-scale-point by hanging calibrated mass equal to the predetermined half scale value on the scale and pressing the Left Button. c) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to STEP 7: Save the parameter changes while in the CAL mode by pressing the Left Button when the display shows SAVE. To exit the CAL mode without saving the changes press the Left Button when the display shows quit. a) Slide the calibration switch right to the RUN position (Figure 3) using the pointed-end of a pen or similar item STEP 8: Place a new calibration seal over the calibration switch access hole. 23

24 CALIBRATION TOLERANCE TABLE Max Min e kg CALIBRATION TOLERANCE TABLE LOW APPLIED HIGH LIMIT LOAD LIMIT ERROR MESSAGES RUN - MODE ERR 0 Scale has detected more than 10% of full scale after the On/ Reset is pressed. kg Battery with display Battery resource is low Battery without display Battery resource is critically low Over-range display Excessive load on scale Low data input to electronics Broken internal electrical connection CALIBRATION MODE ***** ERROR CAL TOO LOW ***** Calibration slope is lower than expected. Recheck unit of measure and value input at Half and Full scale. ***** ERROR CAL TOO HIGH ***** Calibration slope is higher than expected. Recheck unit of measure and value input at Half and Full scale. 24

25 WARRANTY TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY The scale is manufactured with high quality components. SR Instruments, Inc. warrants that all new equipment will be free from defects in material or workmanship, under normal use and service, for a period of two (2) years from the date of purchase by the original purchaser. Normal wear and tear, injury by natural forces, user neglect, and purposeful destruction are not covered by this warranty. Warranty service must be performed by the factory or an authorized repair station. Service provided on equipment returned to the factory or authorized repair station includes labor to replace defective parts. Goods returned must be shipped with transportation and/or broker charges prepaid. SR Instruments, Inc. s obligation is limited to replacement of parts that have been so returned and are disclosed to SR Instruments, Inc. s satisfaction to be defective. The provisions of this warranty clause are in lieu of all other warranties, ex- pressed or implied, and of all other obligations or liabilities on SR Instruments, Inc. s part, and it neither assumes nor authorizes any other person to assume for SR Instruments, Inc. any other liabilities in connection with the sale of said articles. In no event shall SR Instruments, Inc. be liable for any subsequent or special damages. Any misuse, improper installation, or tampering, shall void this warranty. IMPORTANT To get full warranty please make sure that your weight module is registrated at product registration RETURN POLICY Contact your Etac distributor for more information. 25

26 Av SRInstruments, Inc. Precision & Technology in Perfect Balance SRInstruments, Inc., 600 Young Street, Tonawanda, NY Tel: Fax: Internet: E-post: Copyright 2008 SRInstruments, Inc. Etac ab box 203, Anderstorp TELEFON KUNDSERVICE FAX KUNDSERVICE HEMSIDA Etac as pb 249, 1501 Moss, Norge TEL FAX Etac a/s Parallelvej 1, 8751 Gedved, Danmark TEL FAX Etac gmbh Bahnhofstraße 131, Marl, Deutschland TEL FAX

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Transmitter SLT900 Submersible level transmitter for water/waste and the process industry Bruksanvisning Operating Instructions

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

Manual TOF-500/1000/1500/2400. Oljefyllt element Oil filled radiator ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL

Manual TOF-500/1000/1500/2400. Oljefyllt element Oil filled radiator ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL 2011-08-28 Manual TOF-500/1000/1500/2400 Oljefyllt element Oil filled radiator SE GB ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)...

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1

CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 AI3 Frnlufttemperatur! AI4 Avlufttemperatur AI5 Utetemperatur AI6 Tillufttemperatur AI7 Rumstemperatur AI8 Frysvaktsgivare CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 Corrigo C20-LON är en regulator för

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Lightweight Fairway Mower

Lightweight Fairway Mower 4129585-SE Safety and Operation Manual Handbok för säkerhet och drift Lightweight Fairway Mower 67945 LF 3400, Kubota V1305-E, 5 Gang, 2WD 67946 LF 3400, Kubota V1305-E, 5 Gang, 4WD 67947 LF 3800, Kubota

Läs mer

DIGITAL WORKSTATION Bruksanvisning http://music.yamaha.com/homekeyboard http://www.yamaha.co.jp/manual/ Bruksanvisning

DIGITAL WORKSTATION Bruksanvisning http://music.yamaha.com/homekeyboard http://www.yamaha.co.jp/manual/ Bruksanvisning Bruksanvisning SV SPECIAL MESSAGE SECTION PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Fall Sensor. Bruksanvisning User Guide

Fall Sensor. Bruksanvisning User Guide Fall Sensor Bruksanvisning User Guide 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innehållsförteckning/Table of contents sv Läs först: Säkerhetsinformation... 4 Viktig information... 4 Förpackningens innehåll...

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Allt i ett, värmepump varmvattenberedare Tack för att du har valt Invest värmepumpen. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du tar värmepumpen

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

Bruksanvisning. ProxTalker. Artnr. 463100

Bruksanvisning. ProxTalker. Artnr. 463100 Bruksanvisning ProxTalker Artnr. 463100 Innehåll Tack!... 3 Snabbstartsguide... 3 Packa upp... 3 Ström... 3 Spela upp ljud... 4 Ändra volym på högtalaren... 4 Anpassa ljudbrickorna... 4 Det finns två olika

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

IDL7000M CCX User Manual

IDL7000M CCX User Manual V041007 d i g i t a l - l a b s Digital Video Recorder En Fi Sv FTA Communication Technologies S.a.r.l 11, rue Pierre Werner, L-6832 Betzdorf, Luxembourg www.inverto.tv, E-mail: info@inverto.tv 7000m CCX

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Percolatorbryggare PKE210

Percolatorbryggare PKE210 Percolatorbryggare PKE210 Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första

Läs mer

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd.

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd. Table of Contents Densk Quick Guide E180...3 Förpackningens innehåll...3 Lära känna din E180...4 Förberedelse...6 Installation/borttagning...7 Varningar...9 Akronymer och förkortningar...15 English Quick

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer