Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual"

Transkript

1 Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual 74691C

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Innehåll - våg modell 2879MLF 3 Montering/installation 3 Produktbeskrivning och avsedd användning 4 Underhåll och rengöring 4 Återvinnings instruktion 4 Teknisk information 5 Knappfunktioner 6 Grundläggande funktioner 6 Produktmärkning 7 Funktionsbeskrivning 8 Kalibrering 9-11 Toleranstabell för kalibrering 12 Felmeddelande 12 Garanti 13 Innehåll Sida Figur 1: Märkning framsida 6 Figur 2: Produktmärkning 7 Figur 3: Kalibreringsbrytare 9 TABLE OF CONTENTS Content Page Packing checklist MLF weight module 15 Assembly/installation 15 System description and intended use 16 Maintenance and cleaning 16 Disposal information 16 Specifications 17 Button funktions 18 Basic system operation 18 Product labeling 19 Theory of operation 20 Calibration Calibration tolerance table 24 Error messages 24 Warranty 25 Content Page Figure 1: Face Label 18 Figure 2: Product Labeling 19 Figure 3: Calibration Switch 21 2

3 INNEHÅLL - våg modell 2879MLF Beskrivning Våg Antal 1 st 9V - Batteri 1 st Kalibreringscertifikat 1 st Handbok 1 st Tilläggsblad 1 st Klämskydd 1 st Quick release axel 1 st MONTERING/INSTALLATION STEG 1: Packa upp vågen och kontrollera att alla delar finns med. INNEHÅLL: Kontakta din lokala återförsäljare om någon del saknas eller är skadad. STEG 2: Öppna luckan på vågens baksida för att komma åt batterifacket. Sätt i ett nytt 9V-batteri och se till att minuspolen (-) och pluspolen (+) är vända åt rätt håll. STEG 3: För att ge en säker drift och bibehållen noggrannhet måste monteringen göras så att viktmodulen får svänga fritt. VARNING Använd aldrig vågen med någon annan lyft än den avsedda VARNING Transportera aldrig brukaren med vågen installerad 3

4 PRODUKTBESKRIVNING och AVSEDD ANVÄNDNING PRODUKTBESKRIVNING Vågen använder den senaste tekniken när det gäller mikroprocessorer och laddningsceller för att kunna leverera exakta och repeterbara viktuppgifter. Lyft, sele och tillbehör ingår inte i vågen. Fast när lyftselen är integrerad i vågen blir selen en del av vågsystemet. Lågeffektskretsen med mikroprocessor gör att vågen kan ta energi från ett enkelt 9V-batteri som ger upp till 3000 viktavläsningar innan batteriet måste bytas ut. Detta gör att ingen extern batteriladdare behövs och eliminerar faran med en yttre strömkälla. AVSEDD ANVÄNDNING Vågen är RoHS-kompatibel och avsedd att användas i portabla patientvägningssystem. Vågen är konstruerad för att kopplas mellan bygelinfästningen och lyftbygeln. Våg 2879 MLF är INTE avsedda att användas under patienttransport. Våg 2879 MLF är INTE avsedda att installeras eller kopplas till lyften under transport. VARNING Överskrid inte max brukarvikt på 350 kg UNDERHÅLL och RENGÖRING RENGÖRING Chassit är tillverkat av formsprutad ABS-plast. Laddningscellsensorn är i nickelpläterat stål. Du behöver bara vara försiktig när du rengör displayfönstret för att undvika repor. Vi rekommenderar mild tvål och vatten för rengöring och desinficering. FÖRVARING och TRANSPORT Ta bort batteriet om vågen ska förvaras längre än sex (6) månader. Följande omgivningsvillkor gäller vid förvaring och transport för att vågen ska fungera felfritt: Relativ fuktighet 0% till 99%, omgivningstemperatur -20 C till +50 C. UNDERHÅLL Undersök alla delar som utsätts för slitage minst en gång per år. VARNING ANVÄND INTE vatten under högt tryck eller ånga. Vågen innehåller mikroprocessorer och sensorer som kan skadas under sådana förutsättningar. BYTE AV BATTERI Indikatorn för låg batterinivå visas när batteriet behöver bytas. Öppna luckan på enhetens baksida för att komma åt batterifacket. Sätt i ett nytt 9V-batteri och se till att minuspolen (-) och pluspolen (+) är vända åt rätt håll. ÅTERVINNINGS INSTRUKTION BATTERI Lämna in batteriet enligt lokala bestämmelser. VÅG Lämna vågen till återförsäljaren för återvinning. 4

5 TEKNISK INFORMATION MAX BELASTNING MINI BELASTNING 350 kg 10 kg DISPLAYTYP 18 mm LCD-display DISPLAYUPPLÖSNING 0,2 kg NOGGRANNHET Noggrannhet klass III Kalibreringscertifikat följer med vågen. NOLLSTÄLLNING AUTOMATISK AVSTÄNGNING Med ett knapptryck Efter 60 sekunder (programmerbar) MEDELVÄRDESFUNKTION STRÖMFÖRSÖRJNING Automatiskt digitalfilter 9V-batteri Indikator för låg batterinivå på displayen KALIBRERING Kalibreringen följer NIST-standard. DRIFTVILLKOR TRANSPORT och FÖRVARING Villkor för normal drift av denna produkt: Omgivningstemperatur: 5 C till 35 C, relativ fuktighet: 0%-95% icke-kondenserande. Omgivningsvillkor vid förvaring och transport: Relativ fuktighet 0% till 99%, omgivningstemperatur -20 C till +50 C. Ta bort batteriet vid förvaring längre än sex (6) månader. GODKÄNNANDE Uppfyller 90/384 EEC icke-automatisk vågutrustning 5

6 KNAPPFUNKTIONER Figur 1: Märkning framsida ON/ RESET ON/ RESET -knappen används för att sätta igång systemet och att nollställa systemet innan patienten placeras på vågsystemet. Se till att inget nuddar vågytan vid denna procedur. När man trycker på knappen visas streck ett par sekunder och därefter 0.0. VÄG VÄG -knappen aktiverar displayen och visar patientens vikt ifall en automatisk avstängning görs innan vägningen avslutats. GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER VARNING Transportera aldrig patienten med vågen installerad. STEG 1: Koppla ihop den tomma selen (med kuddar eller filtar om patienten har sådana med sig) med vågsystemet. Se till att vågen är i balans. Se till att vågsystemet är fritt från hinder och tryck på knappen ON/ RESET. OBSERVERA: Se till att vågen är i balans för att uppnå angiven noggrannhet. OBSERVERA: Maximalt 35 kg kan nollställas. OBSERVERA: Displayen stängs av efter 60 sekunder (programmerbart). Nollställningen bibehålls. STEG 2: Ta bort selen från vågsystemet. Placera patienten i selen. Sätt tillbaka selen på vågsystemet. STEG 3: Lyft försiktigt patienten tillräckligt mycket så att det inte finns någon kontakt med sängen, sängkläder eller andra hinder. STEG 4: Tryck på knappen VÄG för att visa patientens vikt när rörelsen har stabiliserats. OBSERVERA: Displayen stängs av efter 60 sekunder (programmerbart). Tryck på VÄG för att fortsätta se patientens vikt. STEG 5: Sänk försiktigt ner patienten. 6

7 PRODUKTMÄRKNING UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 111 M Min = 10 kg Max = 350 kg e = 0,2 kg i 5 C / 35 C! 8 13 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A SRScales by SR Instruments, Inc. 600 Young Street Tonawanda, NY (T) WEIGH ME (F) Nollställningsindikator 2. Indikator för STABIL VIKT 3. Displayvikt 4. Tryck på knappen för att sätta igång eller nollställa CE märkning 6. Uppfyller kraven enligt 90/384 EEC för icke-automatiska vågar 7. Min - max belastning 8. Läs bruksanvisningen innan användning 9. OBS! Kalibrering endast av behörig 06 servicepersonal Noggrannhet klass III UK XXXX 11. Arbetstemperaturområde CERTIFIKATE NO. 12. Tillverkarens namn 13. Batterityp VOLT 14. Typgodkännande certifikatnummer PP3 15. Försegling 16. Kalibreringsförsegling 17. Modellnummer 18. Serienummer R SERIAL No. MODEL No. 9 VOLT PP UK XXXX CERTIFIKATE NO M Min = 10 kg Max = 350 kg 2879MLF uppfyller alla e = relevanta 0,2 kgeuropeiska direktiv och standarder Noggrannhetsklass, enligt 90/384 EEC 906 Min = 10 kg VOLT Max = 350 kg i PP3 5 C M/ 35 C! e = 0,2 kg Läs bruksanvisningen innan användning 111 i R Min = 10 kg 5 C / 35 C! UK XXXX CERTIFIKATE NO. SRScales Max = 350 kg by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. R e = 0,2 kg M SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. i 5 C / 35 C! R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. VOID IF SEAL IS BROKEN 06 UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 Observera: Kalibreringskontroll ska göras av 0197 behörig servicepersonal M Min = 10 kg Max = 350 kg e = 0,2 kg 111 9V-batteri 10 VOID IF SEAL BROKEN I.D. i 5 C / 35 C! 15 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. 7

8 FUNKTIONSBESKRIVNING 2879MLF är en digital våg. Dragkraftcellen omvandlar kraften av en pålagd vikt till en analog signal. Denna signal omvandlas till en digital signal av en A/D-omvandlare. Den digitala signalen överförs till en mikrostyrenhet där den filtreras, omvandlas till lämpliga enheter och visas på en LCD-skärm. Dragkraftcellen innehåller fyra dragkraftsensorer som monterats som en komplett Wheatstone-brygga. Denna brygga omvandlar den fysiska rörelsen i kraftcellen till minutförändringar i elektriskt motstånd, på grund av massan som lagts på systemet. Dessa motståndsändringar skapar en spänningsdifferens över Wheatstone-bryggan. heten utför en löpande medelvärdesberäkning av signalen för kontinuerlig vägning och medelvärdesberäknar sedan datan innan den låses fast på avläsning. Mikrostyrenheten kan placeras i kalibreringsläge där systemet kan återkalibreras. I kalibreringsläge kan kalibreringen, lokala g-värdet och on -tidens varaktighet justeras. De nya värderna sparas i minnet. När mikrostyrenheten placeras i kalibreringsverifieringsläge kan precisionen verifieras med en displayupplösning på 0,01 kg. Utsignalen från bryggan är digitaliserad av A/D-omvandlaren och överförs till en mikrostyrenhet. Mikrostyrenheten räknar ut medelvärdet av och filtrerar den digitala utsignalen från A/D-omvandlaren, drar ifrån värdet som sparats vid systemnollställningen, omvandlar den filtrerade utsignalen och visar sedan resultatet på LCD-skärmen. Mikrostyren- 8

9 KALIBRERING VIKTIGT KALIBRERINGSKONTROLL Endast behörig personal ska utföra denna procedur. Cellen har inga komponenter som kan underhållas av användaren och ska inte mixtras med av någon anledning. Återkalibrering krävs inte generellt, men ska verifieras regelbundet för att tillgodose noggrannheten. Rekommendationen för kalibreringskontrollen är minst var 12:e månad, eller så ofta som lokala underhållsbestämmelser kräver det. VARNING De integrerade kretsarna och halvledarna på kretskorten kan skadas av statisk urladdning (ESD). Se till att alltid vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. CAL KALIBRERINGSBRYTARE VÄNSTERKNAPP HÖGERKNAPP Figur 3: Kalibreringsbrytare SYSTEMETS GRUNDINSTÄLLNING När systemet först ställs in är kalibreringen fabriksinställd och ingen återkalibrering behövs. Den lokala gravitationskonstanten kan behöva ställas in för den aktuella geografiska platsen. Automatisk avstängning levereras med fabriksinställningen 60 sekunder. Om längre tid önskas (upp till 300 sekunder) måste den ställas in på nytt. Båda dessa procedurer återfinns nedan. ÅTKOMST AV SYSTEMINSTÄLLNING Se till att vågen är i balans innan du fortsätter. För att komma åt alla inställningar nedan, bryt kalibreringsförseglingen. Förseglingen måste sättas tillbaka av en certifierad tekniker. För kalibreringsbrytaren åt vänster till CAL -positionen (figur 3) med en pennspets eller liknande föremål. CAL-läget är nu aktiverat. Se figur 3. Med högerknappen kan du växla mellan menyerna utan att spara några parametrar. Med vänsterknappen kan en menypost väljas eller en parameter sparas. OBSERVERA: Se till att inget nuddar vågsystemet vid denna procedur. Ha inga händer vid systemet när du noterar kalibreringsresultaten som visas. 9

10 CAL - MENY data Visar sparad kalibrering och modellinformation. sec Ställer in timern för automatisk avstängning på mellan 15 och 300 sekunder. grav Ställer in gravitationskonstanten i m/s 2 Full Pålagd kalibrerad massa vid full våg. Half Används med trepunktskalibreringskurva. Pålagd kalibrerad massa vid en andra punkt mellan noll och full våg, vanligen vid hälften. zero Ingen kalibrerad vikt pålagd. 2 pt Tvåpunktskalibreringskurva, noll och full våg. 3 pt Trepunktskalibreringskurva, noll, halv och full våg. save quit Sparar kalibreringsdata. Avslutar utan att spara kalibreringsdata. STEG 1: För att gå in i CAL-läget: Bryt kalibreringsförseglingen på vågens undersida. För kalibreringsbrytaren åt vänster till CAL-positionen (figur 3) med en pennspets eller liknande föremål. Bläddra i menyn med högerknappen. Välj eller spara data med vänsterknappen. STEG 2: Ställ in timern för automatisk avstängning a) Välj timern för automatisk avstängning från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar sec. b) Displayen visar fyra siffror <0123>. c) Ställ in önskad tid i sekunder genom att välja den första siffran och bläddra genom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. Värdet kan inte vara mindre än 15 eller större än 300. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 3: Ställ in gravitationskonstanten g. OBSERVERA: Att ställa in den lokala gravitattionskonstanten gloc kommer inte att påverka kalibreringen. Den lokala gravitationen gloc blir den kalibrerade gravitationen gcal endast när den återkalibreras. a) Välj gravitationen från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar grav. b) Displayen kommer bara att visa de fyra siffrorna till höger om decimalpunkten <9.XXX>. c) Ställ in den lokala gravitationen i m/s 2 genom att välja den första siffran och bläddra genom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. 10

11 STEG 4: Ställ in fullvågsvärdet. a) Välj fullvärde från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar FULL. b) Displayen visar bara de fem siffrorna <XXXX.X> med tusen-positionen blinkandes <1>. Bläddra till nästa siffra genom att trycka på högerknappen. b) Ställ in fullvågsvärdet (maxlast) i kg genom att bläddra till hundra-positionen med högerknappen. Välj hundra-siffran och bläddra igenom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 5: Ställ in halvvågsvärdet. OBSERVERA: Halvågsvärdet används endast med trepunktskalibreringen. Det är ett värde mellan nollpunkten och fullvågsvärdet. Det är oftast ungefär hälften av fullvågsvärdet. a) Välj halvvågen från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar HALF. b) Displayen visar bara de fem siffrorna <XXXX.X> med tusen-positionen blinkandes <1>. Bläddra till nästa siffra genom att trycka på högerknappen. c) Ställ in halvvågsvärdet i kg genom att bläddra till hundrapositionen med högerknappen. Välj hundra-siffran och bläddra igenom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 6: Kalibrera vågen med trepunktskalibreringskurvan; noll, halv och full våg. OBSERVERA: Vågen kan också kalibreras med en tvåpunktslutning 2Pt, men resultatet blir inte lika noggrant. a) Välj trepunktskalibreringskurvan genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar 3Pt b) Nollställ vågen genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar zero. c) Ställ in halvvågspunkten genom att hänga en kalibrerad massa motsvarande det förbestämda halvvågsvärdet på vågen och trycka på vänsterknappen. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 7: Spara parameterändringarna när du är i CAL-läget genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar SAVE. Tryck på vänsterknappen när displayen visar quit för att lämna CAL-läget utan att spara ändringarna. a) För kalibreringsbrytaren åt höger till RUN-positionen (figur 3) med en pennspets eller liknande föremål. STEG 8: Placera en ny kalibreringsförsegling över hålet där kalibreringsbrytaren nås. 11

12 TOLERANSTABELL FÖR KALIBRERING Max Min kg e TOLERANSTABELL FÖR KALIBRERING LÄGSTA PÅLAGD HÖGSTA VÄRDE LAST VÄRDE FELMEDDELANDE RUN - LÄGE kg ERR 0 Batteri med display Vågen har överskridit max belastning med mer än 10% av full våg sedan On/Reset-knappen trycktes in. Batteriet är svagt Batteri utan display Batteriet är alldeles för svagt Överskridningsdisplay För stor last på vågen Låg datainsignal till elektioniken Bruten intern elanslutning KALIBRERINGSLÄGE ***** ERROR CAL TOO LOW ***** Kalibreringsfaktor lägre än förväntat. Kontrollera inlagt värde på Half och Full våg ***** ERROR CAL TOO HIGH ***** Kalibreringsfaktor högre än förväntat. Kontrollera inlagt värde på Half och Full våg 12

13 GARANTI TVÅ ÅRS GARANTI Vågen är tillverkade av högkvalitetskomponenter. SR Instruments, Inc. garanterar att all ny utrustning är utan materialfel eller tillverkningsfel, vid normal användning och normalt underhåll, i två års tid från och med inköpsdatum från Etac. Normalt slitage, skador av naturkrafter, felaktig användning eller sabotage täcks inte av denna garanti. Garantiarbeten måste utföras av en auktoriserad verkstad. Garantin omfattar även arbetskostnaden på utrustningen vid garantifel. Gods som returneras måste levereras med transport- och/eller förmedlaravgifter förbetalda. SR Instruments, Inc. åtar sig att byta ut delar som levererats enligt ovanstående samt bedöms vara defekta av SR Instruments, Inc. Villkoren i denna garantiklausul har företräde före alla andra garantier, uttalade eller underförstådda, och före alla andra åtaganden eller ansvarskyldigheter som åligger SR Instruments, Inc. Den varken antyder eller auktoriserar att någon annan person kan hålla SR Instruments, Inc. skyldig för något annat som gäller försäljningen av de nämnda produkterna. Under inga omständigheter kan SR Instruments, Inc. hållas ansvarigt för några påföljande eller särskilda skador. All felaktig användning, felaktig installation eller otillåtna ingrepp gör denna garanti ogiltig. OBS För full garanti ska vågen registreras på com och under fliken product registrations RETURPOLICY Kontakta din Etac återförsäljare för ytterligare information. 13

14 Av SRInstruments, Inc. Precision & Teknik i perfekt balans SRInstruments, Inc., 600 Young Street, Tonawanda, NY Tel: Fax: Internet: E-post: Copyright 2008 SRInstruments, Inc. 14

15 PACKING CHECKLIST Model 2879MLF Weight Module DESCRIPTION Weight module QUANTITY 1 pc 9 volt battery 1 pc Calibration certificate 1 pc Manual 1 pc Etac information 1 pc Finger trap protection 1 pc Quick release axle 1 pc ASSEMBLY/ INSTALLATION STEP 1: Unpack the 2879MLF Weight Module and check parts against the PACKING CHECKLIST. If there are any missing or damaged parts, call the local sales representative. STEP 2: The battery compartment is accessible by opening the hinged door of the back of the unit. Install a new 9 volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, E-Block) into position, ensuring that the negative (-) and positive (+) terminals are correctly aligned. VARNING Do not use weight module other than the patient lifter it was designed for, VARNING Never transport a patient with the weight module installed STEP 3: To ensure proper operation and to maintain accuracy, the mounting must allow the weight module to pivot freely. 15

16 SYSTEM DESCRIPTION and INTENDED USE SYSTEM DESCRIPTION The 2879MLF Weight Module employs the latest in microprocessor and load cell technology to provide accurate and repeatable weight data. The patient lifter, sling and attachments are not included with the Weight Module. Although when the patient sling is attached to the weight module, it becomes part of the scale system. The low power microprocessor circuitry allows the 2879MLF Weight Module to derive its power from a single 9-volt battery that will provide up to 3,000 weight readings before needing replacement. This eliminates the need for an external battery charger or the danger of an AC power supply. INTENDED USE The 2879MLF Weight Modules are RoHS compliant precision scales for use in portable patient weighing systems. The weight module is designed to be connected between slingbar attachment and the slingbar. Individual models will be customized to interface with OEM products. The 2879MLF Weight Modules are NOT intended to be used during patient transportation. The 2879MLF Weight Modules are NOT intended to be installed or attached to the patient lifter during transportation. VARNING Do not exceed maximum weight limit of 350 kg MAINTENANCE and CLEANING CLEANING The housing for the 2879MLF Weight Module is made of an injection molded ABS plastic. The load cell sensor is nickel-plated steel. You need only exercise caution when cleaning the display window of the electronics to avoid scratching the lens. We recommend mild soap and water for general cleaning and disinfecting. MAINTENANCE Inspect all parts that are subject to wear and deterioration at least annually. WARNING DO NOT use pressurized water or steam. The weight module contains microprocessor circuitry and strain gauge sensors that may be adversely affected by exposure to such an environment. BATTERY REPLACEMENT The low battery indicator is displayed when battery replacement is required. The battery compartment is accessible by opening the hinged door on the back of the unit. Install a new 9 volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, E-Block) into position, ensuring that the negative (-) and positive (+) terminals are correctly aligned. STORAGE and TRANSPORTATION If storing this equipment for periods longer than six (6) months, remove the battery. To maintain proper operation of this instrumentation, storage and transport conditions should not vary outside the following conditions: Relative Humidity 0% to 99%, Ambient Temperature -20 C to 50 C. DISPOSAL INFORMATION BATTERY Dispose of the battery in accordance with local regulations. 2879MLF WEIGHT MODULE Return the 2879MLF Weight Module to the Distributor for proper disposal. 16

17 SPECIFICATIONS MAXIMUMWEIGHT CAPACITY MINIMUM WEIGHT 350 kg 10 kg DISPLAY TYPE 18 mm LCD display screen DISPLAY RESOLUTION 0,2 kg ACCURACY Accuracy Class III Calibration certificate supplied with scale. AUTO ZERO AUTO POWER DOWN One button operation After 60 seconds (programmable) AVERAGING POWER SUPPLY Automatic digital filter 9 volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, E-Block) Low battery indicator on display CALIBRATION Calibration is traceable to NIST standards. OPERATING CONDITIONS TRANSPORT and STORAGE CONFORMITY Normal operating conditions for this product: Ambient Temperature Range: 5 C to 35 C, Relative Humidity Range: 0%-95%non-condensing. Storage and transport conditions should not vary outside the following conditions: Relative Humidity 0% to 99%, Ambient Temperature 20 C to +50 C. Remove battery if storing longer than six (6) months. Meets 90/384 EEC Non-Automatic Weighing Device 17

18 BUTTON FUNCTIONS Figur 1: Face Label ON/ RESET The ON/ RESET button is used to turn the system on and reset the system to zero before placing a patient onto the scale system. Ensure that nothing is in contact with the weighing surface during this procedure. When pressed, dashes will be displayed for a few seconds, then display will read 0.0. WEIGH The WEIGH button wakes up the display and shows the patient s weight if it should Auto Power Down before the weighing process is done. BASIC SYSTEM OPERATION VARNING Never transport a patient with the weight module installed. STEP 1: Attach the empty patient sling (with any blankets or pillows that the patient may have with them) on the scale system. Ensure the scale is level. Ensure the scale system is free and clear of any obstructions and press the ON/ RESET button. NOTE: Ensure the scale is level to achieve the stated accuracy. NOTE: No more than 35 kilograms can be tared to zero. NOTE: The display will shut off after 60 seconds (programmable). The zero (TARE) will be maintained. STEP 2: Remove the patient sling from the scale system. Place the patient in the sling. Reattach the sling to the scale system. STEP: Carefully lift the patient enough to ensure there is no contact with bed, linens, or other obstructions. STEP 4: When the motion has stabilized, press the WEIGH button to display patient s weight. NOTE: The display will shut off after 60 seconds (programmable). To continue viewing patient s weight, press the WEIGH button. STEP 5: Carefully lower patient. 18

19 PRODUCT LABELING UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 111 M Min = 10 kg Max = 350 kg e = 0,2 kg i 5 C / 35 C! 8 13 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A SRScales by SR Instruments, Inc. 600 Young Street Tonawanda, NY (T) WEIGH ME (F) ZERO indicator 2. STABLE WEIGHT indicator 3. Display weight 4. Press to turn on and reset to zero CE Conformity Mark and Notified Body 6. Meets the requirements of 90/384 EEC for Nonautomatic weighing devices 7. Verification Scale Interval VOLT UK XXXX PP3 CERTIFIKATE NO. 8. Read Instructions for Use before operating 9. Qualified Service Personnel ONLY 10. Accuracy Class III VOLT 06 PP3 11. Operating Temperature Range Manufacturers Name 13. Battery replacement type 14. Type Approval Certificate Number 15. Seal 16. Calibration Seal 17. Model Number 18. Serial Number R SERIAL No. MODEL No. 9 VOLT PP3 UK XXXX CERTIFIKATE NO UK XXXX CERTIFIKATE NO. 111 M M Min = 10 kg Max = 350 kg 2879MLF Weight Module e = 0,2 conforms kg to all relevant European directives and standards Accuracy Class, as per 90/384 EEC i Read Instructions for Use before operating i R Min = 10 kg 5 C / 35 C! SRScales Max = 350 kg by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. R e = 0,2 kg M SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A i 5 C / 35 C! R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. VOID IF SEAL IS BROKEN 10 VOID IF SEAL BROKEN I.D. Min = 10 kg Max = 350 kg 5 C / 35 C! e = 0,2 kg 06 UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 Attention: Calibration check should be performed by M Min = 10 kg 0197 qualified service Max personnel = 350 kg e = 0,2 kg volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, i E-Block) 5 C / 35 C! 15 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. 19

20 THEORY OF OPERATION The 2879MLF Weight Module is a digital scale. The strain-gauge force cell convert the force of an applied weight into an analog signal. This signal is converted to a digital signal by an analog to digital converter. The digital signal is transferred to a micro-controller where it is filtered, converted to appropriate units, and displayed on a liquid crystal display. The strain-gauge force cell contains four strain gauges mounted in a full Wheatstone-bridge configuration. This bridge converts the physical movement of the force cell, due to the applied mass on the system, into minute changes in electrical resistance. These changes in resistance produce a voltage difference across thewheatstone-bridge. the filtered output and then displays the result on the liquid crystal display. The micro-controller performs a rolling average of data for continuous weigh and then micro-controller averages the data before locking in on the reading. The micro-controller can be placed in a calibration mode, where the system can be recalibrated. In the calibration mode, the calibration, local gravitational constant, and duration of on time can be adjusted. The new factors are stored in non-volatile memory. When the micro-controller is placed into calibration verification mode, the precision can be verified, with a display resolution of 0.01 kilograms. The output of the Wheatstone-bridge is digitized by the analog to digital converter and is transferred to a microcontroller. The micro-controller averages and filters the digital output of the analog to digital converter, subtracts the value saved during the system zero operation, and scales 20

21 CALIBRATION IMPORTANT CALIBRATION CHECK Qualified service personnel only should perform this procedure. The cell has no user serviceable components and should not be tampered with for any reason. Re-calibration is generally not required, but should be verified periodically to ensure accuracy. The recommendation for calibration check is at least once every 12 months, or as individual maintenance policy requires. CAUTION The integrated circuits and semiconductors on the printed circuit boards may be damaged by electrostatic discharge (ESD). Be sure to use proper handling precautions at all times. CAL CALIBRATION SWITCH RUN LEFT BUTTON - SELECT RIGHT BUTTON - TOGGLE Figure 3: Calibration Switch INITIAL SYSTEM SETUP When initially set up, calibration is factory set and re-calibration is not needed. The Local Gravitational Acceleration may have to be re-set for the current geographical location. Automatic Shut Off is shipped with a factory default of 60 seconds. If a longer period of time (up to 300 seconds) is desired, then it will need to be re-set. Both of these procedures are found below. ACCESS SYSTEM SETUP Ensure scale is level before proceeding. To access all settings below, break the Calibration Seal. Seal must be replaced by a certified technician. Slide the calibration switch left to the CAL position (Figure 3) using the pointed-end of a pen or similar item. CAL mode is now active. Refer to figure 3. The Right Button allows you to toggle through the menus without saving any parameters. The Left Button permits a menu itemto be selected or a parameter saved. NOTE: Ensure that nothing is in contact with the scale system during this procedure. Remove hands from the system when noting the displayed calibration results. 21

22 CAL - MENU data Displays saved calibration and model information. sec Set Auto Power Down Timer between 15 and 300 seconds. grav Set Gravitational Acceleration in m/s 2 Full Applied calibrated mass at full scale. Half Used with three point calibration curve. Applied calibrated mass at a second point between zero and full scale, usually at half. zero No calibrated weight applied. 2 pt Two-point calibration curve, zero and full scale. 3 pt Three-point calibration curve; zero, half and full scale. save quit Saves the calibration data. Quits without saving the calibration data. STEP 1: To enter the CAL mode, expose the calibration switch by breaking the calibration seal. Slide the calibration switch left to the CAL position (Figure 3) using the pointed-end of a pen or similar item. Toggle through the menu with Right Button. Select or Save data with the Left Button. STEP 2: Set Auto Power Down Timer a) Select the Auto Power Down Timer from the CAL menu by pressing the Left button when the display shows sec. b) The display will show four digits <0123>. c) Set the desired time in seconds by selecting the first digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. The value can not be less than 15 nor greater than 300. d) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. STEP 3: Set the Gravitational Acceleration. NOTE: Setting the local gravitational acceleration, gloc, will not effect the calibration. The local gravitational acceleration, gloc,will become the calibrated gravitational acceleration, gcal only when it recalibrated. a) Select the Gravitational Acceleration from the CA menu by pressing the Left Button when the display shows grav. b) The display will show only the four digits to the right of the decimal point <9.XXX>. c) Set the local gravitational acceleration in m/s 2 by selecting the first digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. d) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. 22

23 STEP 4: Set the Full-Scale value. a) Select the Full-Scale from the CAL menu by pressing the Left Button when the display shows FULL. b) The display will show only the five digits <XXXX.X> with the thousand-place flashing <1>. Toggle to the next digit by pressing the Right Button. b) Set the full scale value (maximum load) in kilograms by toggling to the hundredplace by pressing the Right Button. Select the hundred-place digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. c) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. STEP 5: Set the Half-Scale value. NOTE: The Half-Scale value is used only with the threepoint calibration. It is a value between zero and the Full Scale values. It is usually close to half the Full Scale value. a) Select the Half-Scale from the CAL menu by pressing the Left Button when the display shows HALF. b) The display will show only the five digits <XXXX.X> with the thousand-place flashing <1>. Toggle to the next digit by pressing the Right Button. c) Set the half scale value in kilograms by toggling to the hundred-place by pressing the Right Button. Select the hundred-place digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. d) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. STEP 6: Calibrate the scale with Three-point calibration curve; zero, half scale, and full scale. NOTE: The scale can also be calibrated with a Two-point slope 2Pt, although it will not be as accurate a) Select Three-point calibration curve by pressing the Left Button when the display shows 3Pt b) Zero the scale by pressing the Left Button when the display shows zero. c) Set the half-scale-point by hanging calibrated mass equal to the predetermined half scale value on the scale and pressing the Left Button. c) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to STEP 7: Save the parameter changes while in the CAL mode by pressing the Left Button when the display shows SAVE. To exit the CAL mode without saving the changes press the Left Button when the display shows quit. a) Slide the calibration switch right to the RUN position (Figure 3) using the pointed-end of a pen or similar item STEP 8: Place a new calibration seal over the calibration switch access hole. 23

24 CALIBRATION TOLERANCE TABLE Max Min e kg CALIBRATION TOLERANCE TABLE LOW APPLIED HIGH LIMIT LOAD LIMIT ERROR MESSAGES RUN - MODE ERR 0 Scale has detected more than 10% of full scale after the On/ Reset is pressed. kg Battery with display Battery resource is low Battery without display Battery resource is critically low Over-range display Excessive load on scale Low data input to electronics Broken internal electrical connection CALIBRATION MODE ***** ERROR CAL TOO LOW ***** Calibration slope is lower than expected. Recheck unit of measure and value input at Half and Full scale. ***** ERROR CAL TOO HIGH ***** Calibration slope is higher than expected. Recheck unit of measure and value input at Half and Full scale. 24

25 WARRANTY TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY The scale is manufactured with high quality components. SR Instruments, Inc. warrants that all new equipment will be free from defects in material or workmanship, under normal use and service, for a period of two (2) years from the date of purchase by the original purchaser. Normal wear and tear, injury by natural forces, user neglect, and purposeful destruction are not covered by this warranty. Warranty service must be performed by the factory or an authorized repair station. Service provided on equipment returned to the factory or authorized repair station includes labor to replace defective parts. Goods returned must be shipped with transportation and/or broker charges prepaid. SR Instruments, Inc. s obligation is limited to replacement of parts that have been so returned and are disclosed to SR Instruments, Inc. s satisfaction to be defective. The provisions of this warranty clause are in lieu of all other warranties, ex- pressed or implied, and of all other obligations or liabilities on SR Instruments, Inc. s part, and it neither assumes nor authorizes any other person to assume for SR Instruments, Inc. any other liabilities in connection with the sale of said articles. In no event shall SR Instruments, Inc. be liable for any subsequent or special damages. Any misuse, improper installation, or tampering, shall void this warranty. IMPORTANT To get full warranty please make sure that your weight module is registrated at product registration RETURN POLICY Contact your Etac distributor for more information. 25

26 Av SRInstruments, Inc. Precision & Technology in Perfect Balance SRInstruments, Inc., 600 Young Street, Tonawanda, NY Tel: Fax: Internet: E-post: Copyright 2008 SRInstruments, Inc. Etac ab box 203, Anderstorp TELEFON KUNDSERVICE FAX KUNDSERVICE HEMSIDA Etac as pb 249, 1501 Moss, Norge TEL FAX Etac a/s Parallelvej 1, 8751 Gedved, Danmark TEL FAX Etac gmbh Bahnhofstraße 131, Marl, Deutschland TEL FAX

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

1. Knappar: Startar vågen samt nollställning. Tara. Stänger av vågen. Inställning utav konfiguration ON/ ZERO TARE OFF SET 1-9

1. Knappar: Startar vågen samt nollställning. Tara. Stänger av vågen. Inställning utav konfiguration ON/ ZERO TARE OFF SET 1-9 MANUAL TILL VÅG VT30-5. Tack för att du valt att använda vår VT30 bords våg. Vågen har dubbla displayer, en på fram sidan och en på baksidan. Vågen är tillverkad med senaste tekniken och är gjord för att

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning MS 5900 Babyvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-433 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk English 12-1 English This manual is written for nwind transducer 1.00 Edition: Jan 2011 12-2 English nwind

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver CanCom Bluetooth transceiver BLUETOOTH V5.6 Specifikation Specification Matningsspänning Power supply 10-30 VDC Spänningsrippel Voltage ripple

Läs mer

Bruksanvisning FRT 4900. Golvvåg 56-430. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning FRT 4900. Golvvåg 56-430. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning FRT 4900 Golvvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-430 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Contents / Innehållsförteckning

Contents / Innehållsförteckning Contents / Innehållsförteckning Copyright This manual is the copyright of CI no 55650-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

SERVICE MANUAL PRE-SET METER 16715

SERVICE MANUAL PRE-SET METER 16715 General Thank you for choosing a high quality digital pre-set meter from Sweden. Handmeter with ergonomic and progressive grip for better control of dispensing for oil and glycol. Maximum working pressure

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU...

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU... SR 801 DK.... Digitalvægt.......................... 2 GB.... Digital Scale......................... 7 D...... Digitalwaage....................... 12 S...... Digitalvåg.......................... 17 U.S.A.

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Shower cabins / Steam cabins

Shower cabins / Steam cabins Installation manual for Shower cabins / Steam cabins Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Models: 6030 6130 2 3 (SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. 4 (SE) På karets undersida,

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

SE: Monteringssanvisning för IR-9MP Comfort GB: Installation manual for IR-9MP Comfort

SE: Monteringssanvisning för IR-9MP Comfort GB: Installation manual for IR-9MP Comfort Manual SE: Monteringssanvisning för IR-9MP Comfort GB: Installation manual for IR-9MP Comfort Rev D SE, GB Innehåll/Contents SE: Monteringsanvisning för IR-9MP Comfort... 3 Viktigt!... 3 Viktig information

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM)

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SM 370RM LISTA ÖVER DELAR... 4 MONTERINGSTILLBEHÖR... 6 MONTERINGSANVISNINGAR... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPECIFICATION... 9 VIKTIGT BETRÄFFANDE

Läs mer

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell manual Powerbank 3X Solar Item: 96907 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1. Solar panel 2. USB port 1 (1 A) 3. Power switch 4. LED indicators 5. USB port 2 (2.1 A) 6. Flashlight 7. Micro USB port Charge

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM

Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM SVENSK BRUKSANVISNING GL-4M WM...3 Beskrivning... 3 Anslutning... 3 Programmering... 5 Fastsättning av lock... 5 Rengöring...

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator.

Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator. Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator. Illustration 1: CarbonRegulator Egenskaper: Blå aqua LEDs för presentation av ph Användarvänlig och enkel

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model 1 INSTALLATION (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins Model 6004 6005 6006 6007 6015 6016 6025 6026 6030 6036 6106 6116 6126 6130 Arrow Skandinavien AB www.arrowshower.com Tel.

Läs mer

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006 AmpliCall 20 Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka Bruksanvisning AmpliCall 20, art nr 273006 1 Innehåll Inledning...3 Översikt...4 Framsida...4 Baksida...4 Installation...5 Placering...6 Montering

Läs mer

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV.

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV. XUMO Trådlös PIR Manual SV. Innehåll 1 Beskrivning delar 1.1 Framsida 1.2 Undersida 1.3 Batterihållare 1.4 Väggfäste 1.5 Bordsställ 2 Hårdvaruinstallation 2.1 Sätt in batterier 2.2 Ström 3 Inställning

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

AmpliCall 10. Telefonsignalsindikator med akustisk och optisk indikering. Bruksanvisning. AmpliCall 10, art nr 273002

AmpliCall 10. Telefonsignalsindikator med akustisk och optisk indikering. Bruksanvisning. AmpliCall 10, art nr 273002 AmpliCall 10 Telefonsignalsindikator med akustisk och optisk indikering Bruksanvisning AmpliCall 10, art nr 273002 1 Innehåll Inledning...2 Översikt...3 Framsida...3 Baksida...3 Installation...4 Placering...5

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

VELOCICALC Lufthastighetsmätare

VELOCICALC Lufthastighetsmätare ENERGI OCH KOMFORT Ventilationstest VELOCICALC Lufthastighetsmätare Modell 9525 Bruksanvisning och servicemanual Copyright TSI Incorporated / 2007 / Alla rättigheter förbehålles. Adress TSI Incorporated

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

STRICT Art.nr ,

STRICT Art.nr , 170209 STRICT Art.nr 800 004 91, 800 005 66 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktöversikt Sida 3 Innan montering Sida 4 Montering Sida 5-6 Skötselråd Sida 7 Kontakt Sida 8 TABLE OF CONTTS Product overview Page

Läs mer

»Bromma« Assembly instructions Monteringsanvisning GB SE. 1/10 Bromma

»Bromma« Assembly instructions Monteringsanvisning GB SE. 1/10 Bromma »Bromma«GB S Assembly instructions Monteringsanvisning 07.08.2017 1/10 Bromma GB RCOMMNDATIONS BFOR ASSMBL o Always follow the manufacturers instructions. o Please check the contents listed in the assembly

Läs mer