Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual"

Transkript

1 Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual 74691C

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Innehåll - våg modell 2879MLF 3 Montering/installation 3 Produktbeskrivning och avsedd användning 4 Underhåll och rengöring 4 Återvinnings instruktion 4 Teknisk information 5 Knappfunktioner 6 Grundläggande funktioner 6 Produktmärkning 7 Funktionsbeskrivning 8 Kalibrering 9-11 Toleranstabell för kalibrering 12 Felmeddelande 12 Garanti 13 Innehåll Sida Figur 1: Märkning framsida 6 Figur 2: Produktmärkning 7 Figur 3: Kalibreringsbrytare 9 TABLE OF CONTENTS Content Page Packing checklist MLF weight module 15 Assembly/installation 15 System description and intended use 16 Maintenance and cleaning 16 Disposal information 16 Specifications 17 Button funktions 18 Basic system operation 18 Product labeling 19 Theory of operation 20 Calibration Calibration tolerance table 24 Error messages 24 Warranty 25 Content Page Figure 1: Face Label 18 Figure 2: Product Labeling 19 Figure 3: Calibration Switch 21 2

3 INNEHÅLL - våg modell 2879MLF Beskrivning Våg Antal 1 st 9V - Batteri 1 st Kalibreringscertifikat 1 st Handbok 1 st Tilläggsblad 1 st Klämskydd 1 st Quick release axel 1 st MONTERING/INSTALLATION STEG 1: Packa upp vågen och kontrollera att alla delar finns med. INNEHÅLL: Kontakta din lokala återförsäljare om någon del saknas eller är skadad. STEG 2: Öppna luckan på vågens baksida för att komma åt batterifacket. Sätt i ett nytt 9V-batteri och se till att minuspolen (-) och pluspolen (+) är vända åt rätt håll. STEG 3: För att ge en säker drift och bibehållen noggrannhet måste monteringen göras så att viktmodulen får svänga fritt. VARNING Använd aldrig vågen med någon annan lyft än den avsedda VARNING Transportera aldrig brukaren med vågen installerad 3

4 PRODUKTBESKRIVNING och AVSEDD ANVÄNDNING PRODUKTBESKRIVNING Vågen använder den senaste tekniken när det gäller mikroprocessorer och laddningsceller för att kunna leverera exakta och repeterbara viktuppgifter. Lyft, sele och tillbehör ingår inte i vågen. Fast när lyftselen är integrerad i vågen blir selen en del av vågsystemet. Lågeffektskretsen med mikroprocessor gör att vågen kan ta energi från ett enkelt 9V-batteri som ger upp till 3000 viktavläsningar innan batteriet måste bytas ut. Detta gör att ingen extern batteriladdare behövs och eliminerar faran med en yttre strömkälla. AVSEDD ANVÄNDNING Vågen är RoHS-kompatibel och avsedd att användas i portabla patientvägningssystem. Vågen är konstruerad för att kopplas mellan bygelinfästningen och lyftbygeln. Våg 2879 MLF är INTE avsedda att användas under patienttransport. Våg 2879 MLF är INTE avsedda att installeras eller kopplas till lyften under transport. VARNING Överskrid inte max brukarvikt på 350 kg UNDERHÅLL och RENGÖRING RENGÖRING Chassit är tillverkat av formsprutad ABS-plast. Laddningscellsensorn är i nickelpläterat stål. Du behöver bara vara försiktig när du rengör displayfönstret för att undvika repor. Vi rekommenderar mild tvål och vatten för rengöring och desinficering. FÖRVARING och TRANSPORT Ta bort batteriet om vågen ska förvaras längre än sex (6) månader. Följande omgivningsvillkor gäller vid förvaring och transport för att vågen ska fungera felfritt: Relativ fuktighet 0% till 99%, omgivningstemperatur -20 C till +50 C. UNDERHÅLL Undersök alla delar som utsätts för slitage minst en gång per år. VARNING ANVÄND INTE vatten under högt tryck eller ånga. Vågen innehåller mikroprocessorer och sensorer som kan skadas under sådana förutsättningar. BYTE AV BATTERI Indikatorn för låg batterinivå visas när batteriet behöver bytas. Öppna luckan på enhetens baksida för att komma åt batterifacket. Sätt i ett nytt 9V-batteri och se till att minuspolen (-) och pluspolen (+) är vända åt rätt håll. ÅTERVINNINGS INSTRUKTION BATTERI Lämna in batteriet enligt lokala bestämmelser. VÅG Lämna vågen till återförsäljaren för återvinning. 4

5 TEKNISK INFORMATION MAX BELASTNING MINI BELASTNING 350 kg 10 kg DISPLAYTYP 18 mm LCD-display DISPLAYUPPLÖSNING 0,2 kg NOGGRANNHET Noggrannhet klass III Kalibreringscertifikat följer med vågen. NOLLSTÄLLNING AUTOMATISK AVSTÄNGNING Med ett knapptryck Efter 60 sekunder (programmerbar) MEDELVÄRDESFUNKTION STRÖMFÖRSÖRJNING Automatiskt digitalfilter 9V-batteri Indikator för låg batterinivå på displayen KALIBRERING Kalibreringen följer NIST-standard. DRIFTVILLKOR TRANSPORT och FÖRVARING Villkor för normal drift av denna produkt: Omgivningstemperatur: 5 C till 35 C, relativ fuktighet: 0%-95% icke-kondenserande. Omgivningsvillkor vid förvaring och transport: Relativ fuktighet 0% till 99%, omgivningstemperatur -20 C till +50 C. Ta bort batteriet vid förvaring längre än sex (6) månader. GODKÄNNANDE Uppfyller 90/384 EEC icke-automatisk vågutrustning 5

6 KNAPPFUNKTIONER Figur 1: Märkning framsida ON/ RESET ON/ RESET -knappen används för att sätta igång systemet och att nollställa systemet innan patienten placeras på vågsystemet. Se till att inget nuddar vågytan vid denna procedur. När man trycker på knappen visas streck ett par sekunder och därefter 0.0. VÄG VÄG -knappen aktiverar displayen och visar patientens vikt ifall en automatisk avstängning görs innan vägningen avslutats. GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER VARNING Transportera aldrig patienten med vågen installerad. STEG 1: Koppla ihop den tomma selen (med kuddar eller filtar om patienten har sådana med sig) med vågsystemet. Se till att vågen är i balans. Se till att vågsystemet är fritt från hinder och tryck på knappen ON/ RESET. OBSERVERA: Se till att vågen är i balans för att uppnå angiven noggrannhet. OBSERVERA: Maximalt 35 kg kan nollställas. OBSERVERA: Displayen stängs av efter 60 sekunder (programmerbart). Nollställningen bibehålls. STEG 2: Ta bort selen från vågsystemet. Placera patienten i selen. Sätt tillbaka selen på vågsystemet. STEG 3: Lyft försiktigt patienten tillräckligt mycket så att det inte finns någon kontakt med sängen, sängkläder eller andra hinder. STEG 4: Tryck på knappen VÄG för att visa patientens vikt när rörelsen har stabiliserats. OBSERVERA: Displayen stängs av efter 60 sekunder (programmerbart). Tryck på VÄG för att fortsätta se patientens vikt. STEG 5: Sänk försiktigt ner patienten. 6

7 PRODUKTMÄRKNING UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 111 M Min = 10 kg Max = 350 kg e = 0,2 kg i 5 C / 35 C! 8 13 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A SRScales by SR Instruments, Inc. 600 Young Street Tonawanda, NY (T) WEIGH ME (F) Nollställningsindikator 2. Indikator för STABIL VIKT 3. Displayvikt 4. Tryck på knappen för att sätta igång eller nollställa CE märkning 6. Uppfyller kraven enligt 90/384 EEC för icke-automatiska vågar 7. Min - max belastning 8. Läs bruksanvisningen innan användning 9. OBS! Kalibrering endast av behörig 06 servicepersonal Noggrannhet klass III UK XXXX 11. Arbetstemperaturområde CERTIFIKATE NO. 12. Tillverkarens namn 13. Batterityp VOLT 14. Typgodkännande certifikatnummer PP3 15. Försegling 16. Kalibreringsförsegling 17. Modellnummer 18. Serienummer R SERIAL No. MODEL No. 9 VOLT PP UK XXXX CERTIFIKATE NO M Min = 10 kg Max = 350 kg 2879MLF uppfyller alla e = relevanta 0,2 kgeuropeiska direktiv och standarder Noggrannhetsklass, enligt 90/384 EEC 906 Min = 10 kg VOLT Max = 350 kg i PP3 5 C M/ 35 C! e = 0,2 kg Läs bruksanvisningen innan användning 111 i R Min = 10 kg 5 C / 35 C! UK XXXX CERTIFIKATE NO. SRScales Max = 350 kg by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. R e = 0,2 kg M SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. i 5 C / 35 C! R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. VOID IF SEAL IS BROKEN 06 UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 Observera: Kalibreringskontroll ska göras av 0197 behörig servicepersonal M Min = 10 kg Max = 350 kg e = 0,2 kg 111 9V-batteri 10 VOID IF SEAL BROKEN I.D. i 5 C / 35 C! 15 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. 7

8 FUNKTIONSBESKRIVNING 2879MLF är en digital våg. Dragkraftcellen omvandlar kraften av en pålagd vikt till en analog signal. Denna signal omvandlas till en digital signal av en A/D-omvandlare. Den digitala signalen överförs till en mikrostyrenhet där den filtreras, omvandlas till lämpliga enheter och visas på en LCD-skärm. Dragkraftcellen innehåller fyra dragkraftsensorer som monterats som en komplett Wheatstone-brygga. Denna brygga omvandlar den fysiska rörelsen i kraftcellen till minutförändringar i elektriskt motstånd, på grund av massan som lagts på systemet. Dessa motståndsändringar skapar en spänningsdifferens över Wheatstone-bryggan. heten utför en löpande medelvärdesberäkning av signalen för kontinuerlig vägning och medelvärdesberäknar sedan datan innan den låses fast på avläsning. Mikrostyrenheten kan placeras i kalibreringsläge där systemet kan återkalibreras. I kalibreringsläge kan kalibreringen, lokala g-värdet och on -tidens varaktighet justeras. De nya värderna sparas i minnet. När mikrostyrenheten placeras i kalibreringsverifieringsläge kan precisionen verifieras med en displayupplösning på 0,01 kg. Utsignalen från bryggan är digitaliserad av A/D-omvandlaren och överförs till en mikrostyrenhet. Mikrostyrenheten räknar ut medelvärdet av och filtrerar den digitala utsignalen från A/D-omvandlaren, drar ifrån värdet som sparats vid systemnollställningen, omvandlar den filtrerade utsignalen och visar sedan resultatet på LCD-skärmen. Mikrostyren- 8

9 KALIBRERING VIKTIGT KALIBRERINGSKONTROLL Endast behörig personal ska utföra denna procedur. Cellen har inga komponenter som kan underhållas av användaren och ska inte mixtras med av någon anledning. Återkalibrering krävs inte generellt, men ska verifieras regelbundet för att tillgodose noggrannheten. Rekommendationen för kalibreringskontrollen är minst var 12:e månad, eller så ofta som lokala underhållsbestämmelser kräver det. VARNING De integrerade kretsarna och halvledarna på kretskorten kan skadas av statisk urladdning (ESD). Se till att alltid vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. CAL KALIBRERINGSBRYTARE VÄNSTERKNAPP HÖGERKNAPP Figur 3: Kalibreringsbrytare SYSTEMETS GRUNDINSTÄLLNING När systemet först ställs in är kalibreringen fabriksinställd och ingen återkalibrering behövs. Den lokala gravitationskonstanten kan behöva ställas in för den aktuella geografiska platsen. Automatisk avstängning levereras med fabriksinställningen 60 sekunder. Om längre tid önskas (upp till 300 sekunder) måste den ställas in på nytt. Båda dessa procedurer återfinns nedan. ÅTKOMST AV SYSTEMINSTÄLLNING Se till att vågen är i balans innan du fortsätter. För att komma åt alla inställningar nedan, bryt kalibreringsförseglingen. Förseglingen måste sättas tillbaka av en certifierad tekniker. För kalibreringsbrytaren åt vänster till CAL -positionen (figur 3) med en pennspets eller liknande föremål. CAL-läget är nu aktiverat. Se figur 3. Med högerknappen kan du växla mellan menyerna utan att spara några parametrar. Med vänsterknappen kan en menypost väljas eller en parameter sparas. OBSERVERA: Se till att inget nuddar vågsystemet vid denna procedur. Ha inga händer vid systemet när du noterar kalibreringsresultaten som visas. 9

10 CAL - MENY data Visar sparad kalibrering och modellinformation. sec Ställer in timern för automatisk avstängning på mellan 15 och 300 sekunder. grav Ställer in gravitationskonstanten i m/s 2 Full Pålagd kalibrerad massa vid full våg. Half Används med trepunktskalibreringskurva. Pålagd kalibrerad massa vid en andra punkt mellan noll och full våg, vanligen vid hälften. zero Ingen kalibrerad vikt pålagd. 2 pt Tvåpunktskalibreringskurva, noll och full våg. 3 pt Trepunktskalibreringskurva, noll, halv och full våg. save quit Sparar kalibreringsdata. Avslutar utan att spara kalibreringsdata. STEG 1: För att gå in i CAL-läget: Bryt kalibreringsförseglingen på vågens undersida. För kalibreringsbrytaren åt vänster till CAL-positionen (figur 3) med en pennspets eller liknande föremål. Bläddra i menyn med högerknappen. Välj eller spara data med vänsterknappen. STEG 2: Ställ in timern för automatisk avstängning a) Välj timern för automatisk avstängning från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar sec. b) Displayen visar fyra siffror <0123>. c) Ställ in önskad tid i sekunder genom att välja den första siffran och bläddra genom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. Värdet kan inte vara mindre än 15 eller större än 300. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 3: Ställ in gravitationskonstanten g. OBSERVERA: Att ställa in den lokala gravitattionskonstanten gloc kommer inte att påverka kalibreringen. Den lokala gravitationen gloc blir den kalibrerade gravitationen gcal endast när den återkalibreras. a) Välj gravitationen från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar grav. b) Displayen kommer bara att visa de fyra siffrorna till höger om decimalpunkten <9.XXX>. c) Ställ in den lokala gravitationen i m/s 2 genom att välja den första siffran och bläddra genom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. 10

11 STEG 4: Ställ in fullvågsvärdet. a) Välj fullvärde från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar FULL. b) Displayen visar bara de fem siffrorna <XXXX.X> med tusen-positionen blinkandes <1>. Bläddra till nästa siffra genom att trycka på högerknappen. b) Ställ in fullvågsvärdet (maxlast) i kg genom att bläddra till hundra-positionen med högerknappen. Välj hundra-siffran och bläddra igenom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 5: Ställ in halvvågsvärdet. OBSERVERA: Halvågsvärdet används endast med trepunktskalibreringen. Det är ett värde mellan nollpunkten och fullvågsvärdet. Det är oftast ungefär hälften av fullvågsvärdet. a) Välj halvvågen från CAL-menyn genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar HALF. b) Displayen visar bara de fem siffrorna <XXXX.X> med tusen-positionen blinkandes <1>. Bläddra till nästa siffra genom att trycka på högerknappen. c) Ställ in halvvågsvärdet i kg genom att bläddra till hundrapositionen med högerknappen. Välj hundra-siffran och bläddra igenom siffrorna tills önskat värde visas. Tryck på vänsterknappen och fortsätt likadant med övriga siffror. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 6: Kalibrera vågen med trepunktskalibreringskurvan; noll, halv och full våg. OBSERVERA: Vågen kan också kalibreras med en tvåpunktslutning 2Pt, men resultatet blir inte lika noggrant. a) Välj trepunktskalibreringskurvan genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar 3Pt b) Nollställ vågen genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar zero. c) Ställ in halvvågspunkten genom att hänga en kalibrerad massa motsvarande det förbestämda halvvågsvärdet på vågen och trycka på vänsterknappen. d) Tryck på vänsterknappen för att spara eller högerknappen för att växla till quit. Välj quit genom att trycka på vänsterknappen utan att spara ändringar. STEG 7: Spara parameterändringarna när du är i CAL-läget genom att trycka på vänsterknappen när displayen visar SAVE. Tryck på vänsterknappen när displayen visar quit för att lämna CAL-läget utan att spara ändringarna. a) För kalibreringsbrytaren åt höger till RUN-positionen (figur 3) med en pennspets eller liknande föremål. STEG 8: Placera en ny kalibreringsförsegling över hålet där kalibreringsbrytaren nås. 11

12 TOLERANSTABELL FÖR KALIBRERING Max Min kg e TOLERANSTABELL FÖR KALIBRERING LÄGSTA PÅLAGD HÖGSTA VÄRDE LAST VÄRDE FELMEDDELANDE RUN - LÄGE kg ERR 0 Batteri med display Vågen har överskridit max belastning med mer än 10% av full våg sedan On/Reset-knappen trycktes in. Batteriet är svagt Batteri utan display Batteriet är alldeles för svagt Överskridningsdisplay För stor last på vågen Låg datainsignal till elektioniken Bruten intern elanslutning KALIBRERINGSLÄGE ***** ERROR CAL TOO LOW ***** Kalibreringsfaktor lägre än förväntat. Kontrollera inlagt värde på Half och Full våg ***** ERROR CAL TOO HIGH ***** Kalibreringsfaktor högre än förväntat. Kontrollera inlagt värde på Half och Full våg 12

13 GARANTI TVÅ ÅRS GARANTI Vågen är tillverkade av högkvalitetskomponenter. SR Instruments, Inc. garanterar att all ny utrustning är utan materialfel eller tillverkningsfel, vid normal användning och normalt underhåll, i två års tid från och med inköpsdatum från Etac. Normalt slitage, skador av naturkrafter, felaktig användning eller sabotage täcks inte av denna garanti. Garantiarbeten måste utföras av en auktoriserad verkstad. Garantin omfattar även arbetskostnaden på utrustningen vid garantifel. Gods som returneras måste levereras med transport- och/eller förmedlaravgifter förbetalda. SR Instruments, Inc. åtar sig att byta ut delar som levererats enligt ovanstående samt bedöms vara defekta av SR Instruments, Inc. Villkoren i denna garantiklausul har företräde före alla andra garantier, uttalade eller underförstådda, och före alla andra åtaganden eller ansvarskyldigheter som åligger SR Instruments, Inc. Den varken antyder eller auktoriserar att någon annan person kan hålla SR Instruments, Inc. skyldig för något annat som gäller försäljningen av de nämnda produkterna. Under inga omständigheter kan SR Instruments, Inc. hållas ansvarigt för några påföljande eller särskilda skador. All felaktig användning, felaktig installation eller otillåtna ingrepp gör denna garanti ogiltig. OBS För full garanti ska vågen registreras på com och under fliken product registrations RETURPOLICY Kontakta din Etac återförsäljare för ytterligare information. 13

14 Av SRInstruments, Inc. Precision & Teknik i perfekt balans SRInstruments, Inc., 600 Young Street, Tonawanda, NY Tel: Fax: Internet: E-post: Copyright 2008 SRInstruments, Inc. 14

15 PACKING CHECKLIST Model 2879MLF Weight Module DESCRIPTION Weight module QUANTITY 1 pc 9 volt battery 1 pc Calibration certificate 1 pc Manual 1 pc Etac information 1 pc Finger trap protection 1 pc Quick release axle 1 pc ASSEMBLY/ INSTALLATION STEP 1: Unpack the 2879MLF Weight Module and check parts against the PACKING CHECKLIST. If there are any missing or damaged parts, call the local sales representative. STEP 2: The battery compartment is accessible by opening the hinged door of the back of the unit. Install a new 9 volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, E-Block) into position, ensuring that the negative (-) and positive (+) terminals are correctly aligned. VARNING Do not use weight module other than the patient lifter it was designed for, VARNING Never transport a patient with the weight module installed STEP 3: To ensure proper operation and to maintain accuracy, the mounting must allow the weight module to pivot freely. 15

16 SYSTEM DESCRIPTION and INTENDED USE SYSTEM DESCRIPTION The 2879MLF Weight Module employs the latest in microprocessor and load cell technology to provide accurate and repeatable weight data. The patient lifter, sling and attachments are not included with the Weight Module. Although when the patient sling is attached to the weight module, it becomes part of the scale system. The low power microprocessor circuitry allows the 2879MLF Weight Module to derive its power from a single 9-volt battery that will provide up to 3,000 weight readings before needing replacement. This eliminates the need for an external battery charger or the danger of an AC power supply. INTENDED USE The 2879MLF Weight Modules are RoHS compliant precision scales for use in portable patient weighing systems. The weight module is designed to be connected between slingbar attachment and the slingbar. Individual models will be customized to interface with OEM products. The 2879MLF Weight Modules are NOT intended to be used during patient transportation. The 2879MLF Weight Modules are NOT intended to be installed or attached to the patient lifter during transportation. VARNING Do not exceed maximum weight limit of 350 kg MAINTENANCE and CLEANING CLEANING The housing for the 2879MLF Weight Module is made of an injection molded ABS plastic. The load cell sensor is nickel-plated steel. You need only exercise caution when cleaning the display window of the electronics to avoid scratching the lens. We recommend mild soap and water for general cleaning and disinfecting. MAINTENANCE Inspect all parts that are subject to wear and deterioration at least annually. WARNING DO NOT use pressurized water or steam. The weight module contains microprocessor circuitry and strain gauge sensors that may be adversely affected by exposure to such an environment. BATTERY REPLACEMENT The low battery indicator is displayed when battery replacement is required. The battery compartment is accessible by opening the hinged door on the back of the unit. Install a new 9 volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, E-Block) into position, ensuring that the negative (-) and positive (+) terminals are correctly aligned. STORAGE and TRANSPORTATION If storing this equipment for periods longer than six (6) months, remove the battery. To maintain proper operation of this instrumentation, storage and transport conditions should not vary outside the following conditions: Relative Humidity 0% to 99%, Ambient Temperature -20 C to 50 C. DISPOSAL INFORMATION BATTERY Dispose of the battery in accordance with local regulations. 2879MLF WEIGHT MODULE Return the 2879MLF Weight Module to the Distributor for proper disposal. 16

17 SPECIFICATIONS MAXIMUMWEIGHT CAPACITY MINIMUM WEIGHT 350 kg 10 kg DISPLAY TYPE 18 mm LCD display screen DISPLAY RESOLUTION 0,2 kg ACCURACY Accuracy Class III Calibration certificate supplied with scale. AUTO ZERO AUTO POWER DOWN One button operation After 60 seconds (programmable) AVERAGING POWER SUPPLY Automatic digital filter 9 volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, E-Block) Low battery indicator on display CALIBRATION Calibration is traceable to NIST standards. OPERATING CONDITIONS TRANSPORT and STORAGE CONFORMITY Normal operating conditions for this product: Ambient Temperature Range: 5 C to 35 C, Relative Humidity Range: 0%-95%non-condensing. Storage and transport conditions should not vary outside the following conditions: Relative Humidity 0% to 99%, Ambient Temperature 20 C to +50 C. Remove battery if storing longer than six (6) months. Meets 90/384 EEC Non-Automatic Weighing Device 17

18 BUTTON FUNCTIONS Figur 1: Face Label ON/ RESET The ON/ RESET button is used to turn the system on and reset the system to zero before placing a patient onto the scale system. Ensure that nothing is in contact with the weighing surface during this procedure. When pressed, dashes will be displayed for a few seconds, then display will read 0.0. WEIGH The WEIGH button wakes up the display and shows the patient s weight if it should Auto Power Down before the weighing process is done. BASIC SYSTEM OPERATION VARNING Never transport a patient with the weight module installed. STEP 1: Attach the empty patient sling (with any blankets or pillows that the patient may have with them) on the scale system. Ensure the scale is level. Ensure the scale system is free and clear of any obstructions and press the ON/ RESET button. NOTE: Ensure the scale is level to achieve the stated accuracy. NOTE: No more than 35 kilograms can be tared to zero. NOTE: The display will shut off after 60 seconds (programmable). The zero (TARE) will be maintained. STEP 2: Remove the patient sling from the scale system. Place the patient in the sling. Reattach the sling to the scale system. STEP: Carefully lift the patient enough to ensure there is no contact with bed, linens, or other obstructions. STEP 4: When the motion has stabilized, press the WEIGH button to display patient s weight. NOTE: The display will shut off after 60 seconds (programmable). To continue viewing patient s weight, press the WEIGH button. STEP 5: Carefully lower patient. 18

19 PRODUCT LABELING UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 111 M Min = 10 kg Max = 350 kg e = 0,2 kg i 5 C / 35 C! 8 13 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A SRScales by SR Instruments, Inc. 600 Young Street Tonawanda, NY (T) WEIGH ME (F) ZERO indicator 2. STABLE WEIGHT indicator 3. Display weight 4. Press to turn on and reset to zero CE Conformity Mark and Notified Body 6. Meets the requirements of 90/384 EEC for Nonautomatic weighing devices 7. Verification Scale Interval VOLT UK XXXX PP3 CERTIFIKATE NO. 8. Read Instructions for Use before operating 9. Qualified Service Personnel ONLY 10. Accuracy Class III VOLT 06 PP3 11. Operating Temperature Range Manufacturers Name 13. Battery replacement type 14. Type Approval Certificate Number 15. Seal 16. Calibration Seal 17. Model Number 18. Serial Number R SERIAL No. MODEL No. 9 VOLT PP3 UK XXXX CERTIFIKATE NO UK XXXX CERTIFIKATE NO. 111 M M Min = 10 kg Max = 350 kg 2879MLF Weight Module e = 0,2 conforms kg to all relevant European directives and standards Accuracy Class, as per 90/384 EEC i Read Instructions for Use before operating i R Min = 10 kg 5 C / 35 C! SRScales Max = 350 kg by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. R e = 0,2 kg M SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A i 5 C / 35 C! R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. VOID IF SEAL IS BROKEN 10 VOID IF SEAL BROKEN I.D. Min = 10 kg Max = 350 kg 5 C / 35 C! e = 0,2 kg 06 UK XXXX CERTIFIKATE NO. 9 VOLT PP3 Attention: Calibration check should be performed by M Min = 10 kg 0197 qualified service Max personnel = 350 kg e = 0,2 kg volt battery (PP#, MN1604, 6LR61, i E-Block) 5 C / 35 C! 15 R SRScales by SR Instrument, Inc. 600 Young Street, Tonawanda, NY U.S.A. 19

20 THEORY OF OPERATION The 2879MLF Weight Module is a digital scale. The strain-gauge force cell convert the force of an applied weight into an analog signal. This signal is converted to a digital signal by an analog to digital converter. The digital signal is transferred to a micro-controller where it is filtered, converted to appropriate units, and displayed on a liquid crystal display. The strain-gauge force cell contains four strain gauges mounted in a full Wheatstone-bridge configuration. This bridge converts the physical movement of the force cell, due to the applied mass on the system, into minute changes in electrical resistance. These changes in resistance produce a voltage difference across thewheatstone-bridge. the filtered output and then displays the result on the liquid crystal display. The micro-controller performs a rolling average of data for continuous weigh and then micro-controller averages the data before locking in on the reading. The micro-controller can be placed in a calibration mode, where the system can be recalibrated. In the calibration mode, the calibration, local gravitational constant, and duration of on time can be adjusted. The new factors are stored in non-volatile memory. When the micro-controller is placed into calibration verification mode, the precision can be verified, with a display resolution of 0.01 kilograms. The output of the Wheatstone-bridge is digitized by the analog to digital converter and is transferred to a microcontroller. The micro-controller averages and filters the digital output of the analog to digital converter, subtracts the value saved during the system zero operation, and scales 20

21 CALIBRATION IMPORTANT CALIBRATION CHECK Qualified service personnel only should perform this procedure. The cell has no user serviceable components and should not be tampered with for any reason. Re-calibration is generally not required, but should be verified periodically to ensure accuracy. The recommendation for calibration check is at least once every 12 months, or as individual maintenance policy requires. CAUTION The integrated circuits and semiconductors on the printed circuit boards may be damaged by electrostatic discharge (ESD). Be sure to use proper handling precautions at all times. CAL CALIBRATION SWITCH RUN LEFT BUTTON - SELECT RIGHT BUTTON - TOGGLE Figure 3: Calibration Switch INITIAL SYSTEM SETUP When initially set up, calibration is factory set and re-calibration is not needed. The Local Gravitational Acceleration may have to be re-set for the current geographical location. Automatic Shut Off is shipped with a factory default of 60 seconds. If a longer period of time (up to 300 seconds) is desired, then it will need to be re-set. Both of these procedures are found below. ACCESS SYSTEM SETUP Ensure scale is level before proceeding. To access all settings below, break the Calibration Seal. Seal must be replaced by a certified technician. Slide the calibration switch left to the CAL position (Figure 3) using the pointed-end of a pen or similar item. CAL mode is now active. Refer to figure 3. The Right Button allows you to toggle through the menus without saving any parameters. The Left Button permits a menu itemto be selected or a parameter saved. NOTE: Ensure that nothing is in contact with the scale system during this procedure. Remove hands from the system when noting the displayed calibration results. 21

22 CAL - MENU data Displays saved calibration and model information. sec Set Auto Power Down Timer between 15 and 300 seconds. grav Set Gravitational Acceleration in m/s 2 Full Applied calibrated mass at full scale. Half Used with three point calibration curve. Applied calibrated mass at a second point between zero and full scale, usually at half. zero No calibrated weight applied. 2 pt Two-point calibration curve, zero and full scale. 3 pt Three-point calibration curve; zero, half and full scale. save quit Saves the calibration data. Quits without saving the calibration data. STEP 1: To enter the CAL mode, expose the calibration switch by breaking the calibration seal. Slide the calibration switch left to the CAL position (Figure 3) using the pointed-end of a pen or similar item. Toggle through the menu with Right Button. Select or Save data with the Left Button. STEP 2: Set Auto Power Down Timer a) Select the Auto Power Down Timer from the CAL menu by pressing the Left button when the display shows sec. b) The display will show four digits <0123>. c) Set the desired time in seconds by selecting the first digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. The value can not be less than 15 nor greater than 300. d) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. STEP 3: Set the Gravitational Acceleration. NOTE: Setting the local gravitational acceleration, gloc, will not effect the calibration. The local gravitational acceleration, gloc,will become the calibrated gravitational acceleration, gcal only when it recalibrated. a) Select the Gravitational Acceleration from the CA menu by pressing the Left Button when the display shows grav. b) The display will show only the four digits to the right of the decimal point <9.XXX>. c) Set the local gravitational acceleration in m/s 2 by selecting the first digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. d) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. 22

23 STEP 4: Set the Full-Scale value. a) Select the Full-Scale from the CAL menu by pressing the Left Button when the display shows FULL. b) The display will show only the five digits <XXXX.X> with the thousand-place flashing <1>. Toggle to the next digit by pressing the Right Button. b) Set the full scale value (maximum load) in kilograms by toggling to the hundredplace by pressing the Right Button. Select the hundred-place digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. c) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. STEP 5: Set the Half-Scale value. NOTE: The Half-Scale value is used only with the threepoint calibration. It is a value between zero and the Full Scale values. It is usually close to half the Full Scale value. a) Select the Half-Scale from the CAL menu by pressing the Left Button when the display shows HALF. b) The display will show only the five digits <XXXX.X> with the thousand-place flashing <1>. Toggle to the next digit by pressing the Right Button. c) Set the half scale value in kilograms by toggling to the hundred-place by pressing the Right Button. Select the hundred-place digit and toggle through the digits until desired value is shown. Press the Left Button and continue the same with the remaining digits. d) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to quit. Select quit by pressing the Left Button to quit without saving changes. STEP 6: Calibrate the scale with Three-point calibration curve; zero, half scale, and full scale. NOTE: The scale can also be calibrated with a Two-point slope 2Pt, although it will not be as accurate a) Select Three-point calibration curve by pressing the Left Button when the display shows 3Pt b) Zero the scale by pressing the Left Button when the display shows zero. c) Set the half-scale-point by hanging calibrated mass equal to the predetermined half scale value on the scale and pressing the Left Button. c) Press the Left Button to save or Right Button to toggle to STEP 7: Save the parameter changes while in the CAL mode by pressing the Left Button when the display shows SAVE. To exit the CAL mode without saving the changes press the Left Button when the display shows quit. a) Slide the calibration switch right to the RUN position (Figure 3) using the pointed-end of a pen or similar item STEP 8: Place a new calibration seal over the calibration switch access hole. 23

24 CALIBRATION TOLERANCE TABLE Max Min e kg CALIBRATION TOLERANCE TABLE LOW APPLIED HIGH LIMIT LOAD LIMIT ERROR MESSAGES RUN - MODE ERR 0 Scale has detected more than 10% of full scale after the On/ Reset is pressed. kg Battery with display Battery resource is low Battery without display Battery resource is critically low Over-range display Excessive load on scale Low data input to electronics Broken internal electrical connection CALIBRATION MODE ***** ERROR CAL TOO LOW ***** Calibration slope is lower than expected. Recheck unit of measure and value input at Half and Full scale. ***** ERROR CAL TOO HIGH ***** Calibration slope is higher than expected. Recheck unit of measure and value input at Half and Full scale. 24

25 WARRANTY TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY The scale is manufactured with high quality components. SR Instruments, Inc. warrants that all new equipment will be free from defects in material or workmanship, under normal use and service, for a period of two (2) years from the date of purchase by the original purchaser. Normal wear and tear, injury by natural forces, user neglect, and purposeful destruction are not covered by this warranty. Warranty service must be performed by the factory or an authorized repair station. Service provided on equipment returned to the factory or authorized repair station includes labor to replace defective parts. Goods returned must be shipped with transportation and/or broker charges prepaid. SR Instruments, Inc. s obligation is limited to replacement of parts that have been so returned and are disclosed to SR Instruments, Inc. s satisfaction to be defective. The provisions of this warranty clause are in lieu of all other warranties, ex- pressed or implied, and of all other obligations or liabilities on SR Instruments, Inc. s part, and it neither assumes nor authorizes any other person to assume for SR Instruments, Inc. any other liabilities in connection with the sale of said articles. In no event shall SR Instruments, Inc. be liable for any subsequent or special damages. Any misuse, improper installation, or tampering, shall void this warranty. IMPORTANT To get full warranty please make sure that your weight module is registrated at product registration RETURN POLICY Contact your Etac distributor for more information. 25

26 Av SRInstruments, Inc. Precision & Technology in Perfect Balance SRInstruments, Inc., 600 Young Street, Tonawanda, NY Tel: Fax: Internet: E-post: Copyright 2008 SRInstruments, Inc. Etac ab box 203, Anderstorp TELEFON KUNDSERVICE FAX KUNDSERVICE HEMSIDA Etac as pb 249, 1501 Moss, Norge TEL FAX Etac a/s Parallelvej 1, 8751 Gedved, Danmark TEL FAX Etac gmbh Bahnhofstraße 131, Marl, Deutschland TEL FAX

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Bruksanvisning FRT 5400. Digital stolvåg 56-420. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning FRT 5400. Digital stolvåg 56-420. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning FRT 5400 Digital stolvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-420 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

CORINA MEDICAL. För alla M-4xx modeller. Användar Manual ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK.

CORINA MEDICAL. För alla M-4xx modeller. Användar Manual ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK. CORINA MEDICAL För alla M-4xx modeller Användar Manual ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK. 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 2 Strömförsörjning och låg batterinivå...

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE SPECIFIKATIONER Typ JCE-3000 JCE-6000 JCE-15K JCE-30K Kapacitet 3000g 6000g 15kg 30kg Gradering 0.1g 0.2g 0.5g 1g Minsta räknevikt 0.02g 0.04g 0.1g 0.2g Vågplatta 334

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

T 765 / T 775 OWNER S MANUAL ADDENDUM

T 765 / T 775 OWNER S MANUAL ADDENDUM T 765 / T 775 OWNER S MANUAL ADDENDUM ABOUT DAB RADIO Until now, analogue radio signals such as FM or AM have been subject to numerous kinds of interference on their way from the transmitter to your radio.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

menu enter history on/off

menu enter history on/off %.',)3( 7EATHER 3TATION 36%.3+! 6¼DERSTATION menu enter history on/off!rt NO 9 Ver. 200908 9 You can choose to use the adaptor or batteries for receiver. Receiver/Indoor unit 2 Setting up using the AC

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100. E-series Remote Management Unit. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100. E-series Remote Management Unit. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100 E-series Remote Management Unit English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PC 5. Installation

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 2,2 liter Lätt att installera och använda COFFEE QUEEN Termos M U SE/GB GB Power saving coffee machines. Capacity

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Användarmanual User manual THERMOS OFFICE

Användarmanual User manual THERMOS OFFICE Användarmanual User manual THERMOS OFFICE SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,9 liter Lätt att installera och använda EN Power saving coffee machines. Capacity 1,9 litres Simple installation and easy

Läs mer

CLARK. Elscheman & Hydraulscheman. Megavalve Hydraulik. BT Svenska AB Teknikutbildning. BT Svenska AB CTM/CEM 10-20 CEM 20-35 CDP/CGP 25-35

CLARK. Elscheman & Hydraulscheman. Megavalve Hydraulik. BT Svenska AB Teknikutbildning. BT Svenska AB CTM/CEM 10-20 CEM 20-35 CDP/CGP 25-35 BT Svenska AB Teknikutbildning BT Svenska AB CLARK Megavalve Hydraulik Elscheman & Hydraulscheman CTM/CEM -20 CEM 20-35 CDP/CGP 25-35 Beskrivning av MVC programmet v3.0 Per Wärmlund / Avd. Service < Tillbaka

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Svenska COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB GB English Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,8 liter eller 2 x 1,8 liter. Lätt att installera och använda Power

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg FRTMS 5400/5410 Digital stolvåg 0 Innehållsförteckning FÖRORD... 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 MILJÖ... 3 RENGÖRING... 3 SKÖTSEL... 3 VÄGNING... 3 GARANTI-ANSVAR... 4 BORTFÖRSKAFFANDE

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Om den här instruktionen... 3. 1. Introduktion... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4. 1.4 Tangentbord... 5. 1.5 Batteri...

Om den här instruktionen... 3. 1. Introduktion... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4. 1.4 Tangentbord... 5. 1.5 Batteri... S2 Manual Innehåll Om den här instruktionen... 3 1. Introduktion... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 2. Allmän konfigurering... 6 2.1 Skrivare inställningar...

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

TERMOSTAT K3 INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION

TERMOSTAT K3 INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION TERSTAT K INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION INSTÄLLNINGAR SKÄRM OCH SYMBOLER STÄLLA IN DATUM OCH KLOCKA ATT PROGRAMMERA EVENTS ATT PROGRAMMERA ERATUR SKÄRMINSTÄLLNINGAR STÄLLA IN PROGRAMMFUNKTION VARNINGSMEDDELANDE

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna.

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna. Batteri Före öppning av batteriluckan (när batterier eller säkringar skall bytas) så måste instrumentet stängas av samt ev. mätsladdar och tillbehör kopplas bort. Lägg in batterierna korrekt, annars kan

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Zephyr - Driftinstruktioner

Zephyr - Driftinstruktioner Zephyr - Driftinstruktioner viktiga skyddsåtgärder Den här produkten är avsedd för användning i hushållet. Vid användning av elektriska produkter, speciellt med barn närvarande, måste en del skyddsåtgärder

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation. LINC 22 DUSCHBLANDARE

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer