Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004"

Transkript

1 Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Allmänt Det andra Malmö-mötet Kvalitet i strålskyddsarbetet hölls på Radisson SAS Hotel i Malmö den 4 5 februari Mötet arrangerades av NSFS, NKS och BKAB. I arbetsgruppen ingick Carl Göran Lindvall (BKAB), Annette Lemmens och Torkel Bennerstedt (båda NKS) samt Jan Olof Snihs (NSFS). Dokumentationen från mötet har samlats på NKS hemsida. Deltagare Av de 70 föranmälda personerna bedömdes 40 representera industrin, 10 sjukvården och 20 myndigheter var 7 från Danmark, 5 från Finland, 1 från Island, 7 från Norge och 50 från Sverige deltog 63 (inklusive föreläsare m fl) i seminariet deltog ett tiotal i studiebesöket på Barsebäck Enkät till deltagarna En enkät (spørgeskema) delades ut till deltagarna efter lunch sista mötesdagen. Totalt inlämnades 46 ifyllda enkäter. Svaren på de olika frågorna redovisas nedan. Antalet för de olika inriktningarna var: Industri 28 Sjukvård 5 Myndigheter 9 Annat 4 TOTALT 46 Till gruppen Annat har förts två ospecificerade samt ett som specificerat Forskning och ett där både industri och medicin kryssats för. En del deltagare har valt att inte a på alla frågor. Andra har ibland kryssat för flera alternativ. Detta redovisas i så fall nedan. Deltog du i första Malmö-mötet november 2001? Ja Nej Inget Industri Sjukvård Myndigheter Annat TOTALT Slutsats: Var tredje deltagare var med även på det första Malmö-mötet, och de flesta av dem var från industrin, några från myndigheter och andra organisationer men förstås ingen från sjukvården, som inte ingick i målgruppen för första mötet.

2 Hur var fördelningen mellan föredrag och grupparbeten? Lagom För mycket föredrag För lite föredrag För mycket grupparbete För lite grupparbete Inget Industri Sjukvård Myndigheter Annat TOTALT Kommentar: Svarsalternativen gav möjlighet att markera mer än ett. Slutsats: Fördelningen mellan föredrag och grupparbeten var lagom. Möjligen önskar man sig en viss ökning av tiden för föredrag på bekostnad av tiden för grupparbetena. Vad tyckte du om kvalitén på föredragen (innehåll och presentation)? Mycket god God Mindre god Dålig Inget Industri 6,5 a) 20,5 a) b) Sjukvård Myndigheter Annat TOTALT 11,5 33, b) a) En deltagare markerade både Mycket god och God b) En deltagare skapade ett eget salternativ: Jävig Slutsats: En fjärdedel markerade Mycket god, resten markerade God. Det betyder att samtliga föreläsare fick ett (mycket) bra betyg för sina föredrag. Tycker du denna typ av konferens bör upprepas? Om ja, hur ofta? Nej Ja Varannat år Oftare Mer sällan Inget Industri ,5 0,5 5 0 Sjukvård 0 5 3,5 1 0,5 0 Myndigheter 0 9 6,5 1,5 1 0 Annat 0,5 3 3, TOTALT 0, ,5 0 Kommentar: Flera personer har kryssat i flera alternativ eller lämnat förslag på lämpliga intervall under Övriga synpunkter. I dessa fall har dessa personers röster fördelats på de valda alternativen. En person har markerat Nej och Varannat år, vilket är lite svårtolkat. Slutsats: Alla utom en halv person önskar att mötet upprepas, och de flesta ser helst två års intervall, några föreslår lite mer sällan och ett fåtal föredrar tätare möten. 2

3 Vad var bra med årets möte? Industri Mere målrettet mod kvalitetssikring (kvalitetssikring og kvalitet er to ting). Det öppna diskussionsforumet mellan olika inriktningar. Blandingen af foredrag og gruppearbejde. Det skulle have været fordelt lidt mere blandet at der var en blanding af sygehusfysiker og Industripersonale. Vi kan lære af hinanden. Kopplingen med sjukvård industrin kontra myndigheten. Allt material på hemsidan och presentationer på PC mycket BRA! Belyste likheter og olikheter industri sjukvård. Gjennemgang av forslag til nye ICRP anbefalinger. Bra blandning mellan industri, sjukvård o myndigheter. Bra med jämförelserna mellan respektive verksamhet. Bra upplägg med föredrag, grupparbete, middag och bowling! Bra tillfälle att knyta kontakter. Bra med studiebesöket i Barsebäck. Blandade yrkesgrupper. Bra kursupplägg /logi/. Blandningen av deltagare med så olika bakgrund. Tvärdiskussion mellan discipliner. Nyttigt med erfarenhetsutbyte. Flera bra idéer att ta med hem. Jag har även fått några helt nya kontakter. Intressanta föreläsningar. Bra att få träffa andra i branshen och diskutera frågor, tankar, problem. Även få insikt i andra branshers problem och hur man löser dem m m. Bra att träffa andra grupper inom strålskydd, öka förståelse, insikt, erfarenheter. Bra organiserat. Diskussioner över gränsen, styrkt av att få konfirmerat vilka frågor som är angelägna. Lagom långa föredrag. Bra grupparbete med diskussioner mellan olika branscher. Bra upplägg med presentationer, grupparbete och paneldiskussion, men... (forts 1 under Vad var mindre bra? ) God balans mellan teori (föredrag) och praktik (diskussion i grupparbetena) som gav innehållet av mötet en extra stor styrka. Upplägget med lika tyngdpunkt på diskussion och föredrag. Grupparbeten, bra diskussioner. Få nya kontakter. Grupparbeten. Att träffas igen. Bra diskussioner. Bra arrangemang. Bra organiserat. Lagom stort, engagemang från alla, intressanta arbetsgrupper, bra föredrag, bra arrangerat. Arrangemang, planering, föredrag. Sjukvård Integration av industri och sjukvård. Diskussionen av förändringarna i ICRPs rekommendationer. Att även sjukvården blev inbjuden. Bra att sjukvården blev inbjuden med särskilt grupparbete, bra med kontakten med annan strålning i samhället. God forberedelse og styring i ét gruppearbejde (C). (forts 2 under Vad var mindre bra? ) 3

4 Myndigheter Blandningen industri sjukvård. Bra att samla strålskyddare från olika områden. Temat jämförelse industri sjukvård var mycket bra. Detsamma om grupparbetena. Fin utveckling med blandningen av olika inriktningar. Kontakten med personer som arbetar med strålskydd inom olika verksamhetsområden. Chansen att prata med industrins personal på ett annat sätt än på en inspektion. Intressanta föredrag och gruppdiskussioner. Givande att träffa folk som arbetar med strålskydd i annan verksamhet. Middag med bowling toppen! Första dagens föredrag. Mycket bra kvällsaktivitet. Annat Relevanta och i ämnet centrala föreläsningar. Intressanta debattämnen har kommit upp till ytan. Blandningen av deltagare. Sociala livet. Bra organisation. Ett stort tack till arrangörerna! Vad var mindre bra? Industri Mottagningen/registreringen på hotellet. Ingen skylt eller hänvisning om vart man skulle gå. Kanske en kvällssamling kvällen innan mötet skulle underlätta för deltagarna att snabbare lära känna varandra. Gruppearbejde og foredrag skal blandes. To gange gruppe på en eftermiddag er bare for meget. Kunna bjuda in internationella medverkande som arbetar med praktiskt kvalitetsarbete, t. ex. från EU:s standardlab i Mol-Belgien, främst med tanke på certifiering ackreditering, enl. ISO (kanske någon Dansk, Svensk eller Finländare som arbetar, eller har arbetat där). De första föredragen var lite långdragna. Vissa föredragshållare talade lite mumligt, otydligt. Grupparbetena gav insikt i problemen, men inget konkret, handfast, att ta med hem kom inte upp. (forts 1 från Vad var bra med årets möte? ) Grupparbetena inkl. redovisning uppgick till 8 tim av totalt 15 tim seminarietid, vilket var i överkant. Lämpligare grupparbete ca 1/3 av den tot. tiden. Vissa talade lite tyst. Möjligsvis en del av grupparbetena svårtolkade. Möjlighet att skicka in önskemål för grupparbeten. Styrningen av grupparbetena. Uppgiften ibland oklar. Kanske lite för långa sessioner, fler små bensträckare. Håll tiderna för föredragen dag 1. Lokalerna ej optimala, större takhöjd krävs om alla ska kunna se/läsa visade bilder. Byte av mötesrum. Kan inte komma på något. 4

5 Sjukvård Sjukvården för lite representerat. Att det var så kärnkraftsinriktat, vilket förmodligen var anledning att så få från sjukvården deltog. Fler grenar av industrin borde vara representerade, inte bara kärnkraftsindustrin. Dårlig styring/forberedelse af gruppearbejde i et tilfælde. (forts 2 från Vad var bra med årets möte? ) For lidt styring i et andet gruppearbejde (E). Myndigheter Deltagare från industriföretag (ej kärnkraft) saknades. Nu blev industri synonymt med kärnkraftverk. Det skulle ha varit intressant med synpunkter från t ex radiograferingsföretag eller företag med många industriutrustningar. Vissa grupparbeten enbart om kärnkraft. Första dagen avslutades för nära inpå kvällsaktiviteten. I övrigt var allt helt OK! För liten konferenslokal dag 2!! Lite trångt. Annars har jag svårt att hitta något mindre bra. Annat Vet ej. Kanske skulle man också ta i fler uttalat forskningsinriktade strålskyddare (ex. FOI, Universitet m.m.). Lokalen andra dagen var lite liten. Lite fler pauser. Lite för långa sittningar, någon five till hade behövts. Övriga synpunkter Industri NORDISK SAMARBEJDE er altid godt. Ett bra seminarium som kommer att behövas, speciellt med hårdare krav som gör att strålskyddet behöver mer samarbete och kunna ta del av varandras lösningar. Vore bra om fler deltagare kunde lockas att komma (för att kunna bredda: både teoretiker och praktiker ). Bra diskussion på grupparbetena. Alla måste bli bättre på att presentera sig och säga vad de arbetar med underlättar ju kontaktnätet. Kanske lite foton vid middag o bowling som läggs ut på hemsidan eller en gruppbild? Bra förläggning av mötet i Malmö centralt i Norden och intressant stad. Bra och luftiga konferenslokaler i ett bra hotell. God mat, trevlig kvällsaktivitet, bra hotell. God mat och trevligt på Middagskvällen. Tack! Bra gemensam kvällsaktivitet. Sjukvård Udmerket annoncering, administration og praktisk afvikling. Generelt et godt møde. Ta med svensk förening för radiofysik el. motsv. nordiska föreningar (ev. sjukhusfysikerförbundet) som medarrangör så kommer sjukvården bättre med o även övrig strålningsexpertis (radiofysikinstitution). Fler grupparbeten som passar även sjukvårdsdeltagare, fler från sjukvården som arrangörer och planering av program. 5

6 Myndigheter Temaidén är bra och bör bibehållas. Men det är ju inte så lätt att hitta teman som engagerar alla. Annat Formen på mötet har satt sig och det är värdefullt att fortsätta och göra en tradition. Industri, sjukvård och forskning har mycket att lära av varandra. Kul med bowlingen. Dok NSFS-NKS-BKAB Utvrap hemsida 6

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad)

Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad) Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad) Här nedan kan du se en sammanställning hur svaren har fördelat sig på de olika frågorna och svarsalternativen. Om det finns

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012.

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. Stor bredd och bra föreläsare lite svårt att komma ihåg vilka seminarier man valt då ansökan var så långt före konferensen fick

Läs mer

Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011. Antal svarande = 69. Svarsfrekvens i procent = 54.8. Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar

Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011. Antal svarande = 69. Svarsfrekvens i procent = 54.8. Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011 () Antal svarande = 69 Svarsfrekvens i procent = 54.8 Utvärderingsresultat Teckenförklaring Relativa frekvenser av svar Median Frågetext Vänstra värdet 25%

Läs mer

Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM. Started: 152. Completed: 123

Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM. Started: 152. Completed: 123 Survey: Enkät 0-fel konferens Author: Jonas Mattebo Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM Started: 152 Completed: 123 1 Kategorisering (välj en) Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Offentlig sektor 64

Läs mer

DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS

DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS Rapport av enkätundersökning, Nordisk Museikonferens April 2009 Anna Kemdal Pho, annakemdalpho@gmail.com Rapporten baseras på svaren på en enkät som skickades ut digitalt med

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Nordiska Ståldagen 2010 Deltagarenkät 24 maj 2009

Nordiska Ståldagen 2010 Deltagarenkät 24 maj 2009 Nordiska Ståldagen 2010 Deltagarenkät 24 maj 2009 Enkät Nordiska Ståldagen 2010 148 deltagare 79 enkätsvar (53%) Vad tyckte du om inbjudan? Betyg: 3,99 Göteborg 3,92, Köpenhamn 4,5 CD sa sig innehålla

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

Mycket bra Bra Mindre bra. Lära sig mer om hur man hjälper kvinnor i svåra situationer

Mycket bra Bra Mindre bra. Lära sig mer om hur man hjälper kvinnor i svåra situationer 1 Utvärdering Tjejjoursutbildning Tjejer på nätet Föreläsare: Maria Munksjö Mycket bra Bra Mindre bra Konferenslokal 7 3 Förtäring 9 1 Maria Munksjö 10 Kursupplägg 10 Kommentarer Bra och intressant föreläsare

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

Utvärdering av konferens 2007-10-04

Utvärdering av konferens 2007-10-04 Utvärdering av konferens 2007-10-04 SOLNA 12 5 0 17 0 0 15 1 0 SUNDBYBERG 12 8 0 16 4 0 14 6 0 NYNÄSHAMN 13 3 0 12 4 0 13 3 0 JÄRFÄLLA 16 7 0 14 8 0 18 5 0 SÖDERTÄLJE 28 11 1 34 6 0 32 7 0 OSPEC. 0 2 0

Läs mer

att starta Lycka till!

att starta Lycka till! att starta feministcirkel Feministcirklar utgår först och främst från vad de som vill delta i cirkeln har lust att prata om, eller göra, så det bästa är att bygga upp varje cirkel speciellt för just er

Läs mer

Utvärdering av SFIS vårkonferens 2013

Utvärdering av SFIS vårkonferens 2013 SFIS Utvärdering av SFIS vårkonferens 2013 Sammanställd av Elisabet Viktorsson på uppdrag av Konferenskommittén Lund 2013 Förord Vårkonferensen 2013 hölls på Malmö stadsbibliotek den 10 april och arrangerades

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej!

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej! BILAGA 1 FÖLJEBREV & ENKÄT BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT Följebrev Hej! Den xxxx deltog du i aktiviteten xxxx i xxxx som arrangeras av xxxx inom ramen för den gemensamma satsningen Det företagsamma Värmland.

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Rattfylleriseminarier i gymnasiet Rattfylleriseminarier i gymnasiet Resultat och sammanställning av elev- respektive lärarenkäter Helen Sjöberg januari 2004 2003 Notat 0304 2 Innehållsförteckning Inledning sidan 4 Metod för utvärdering

Läs mer

Enkätresultat från Energisession 2009

Enkätresultat från Energisession 2009 Enkätresultat från Energisession 2009 Vi fick in 78 svar på enkäten som ska göra nästa Energisession till ett ännu bättre arrangemang! Det var totalt cirka 350 personer som deltog. Samtliga kommentarer

Läs mer

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler.

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler. Lokaler och teknik Svårt att höra/se stundtals. Tappade luft mot slutet/dåligt med luft. Dåligt med tekniken. Lokalerna behöver vara bättre, sluttande stolsrader gärna med bord om möjligt. Inför nästa

Läs mer

Brukarträff 14-4-2010

Brukarträff 14-4-2010 Brukarträff 14-4-2010 Plats: Holiday Club, Åre Deltagare: 1. Anna Lindegren, Mica 2. Anders Edström, Fritid och rekreation 3. Rob Andersson, Boende Område Brunflo/Torvalla 4. Ia Linusson, RSMH 5. Anna

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad SFD 2012, Karlstad Öppna svar: 10 maj Karlstad 1. Jag är 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% blivande företagare 41,9% företagare 15,1% arbetssökande 24,2% anställd 22,6% studerande rådgivare/vägledare

Läs mer

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56 Enkät: ID: 41311 Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Rapport: ID: 34422 Namn: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 URL: https://websurvey.textalk.se/rep.php?id=34422

Läs mer